Sunteți pe pagina 1din 65

GEOMETRIE, CLS. VII-A, P1 DANA RADU si EUGEN RADU

1. Elemente de logica (Implicatie, ipoteza, concluzie)

2. Conditie necesara, conditie suficienta, propozitii echivalente

3. Teorema. Teorema reciproca

4. Alte tipuri de rationament (contrapozitie, reducere la absurd)

5. Exercitii

6. Exercitii si probleme recapitulative din materia clasei a VI-a. Linii importante in triunghi

7. Congruenta triunghiurilor

8. Paralelism si perpendicularitate

9. Simetria fata de un punct si fata de o dreapta

10. Exercitii

11. Paralelogramul

12. Exercitii

13. Paralelograme particulare. Dreptunghiul

14. Rombul

15. Patratul

16. Exercitii (dreptunghiul)

17. Exercitii (rombul, patratul)

18. Probleme suplimentare

19. Linia mijlocie in triunghi

20. Exercitii

21. Trapezul

22. Linia mijlocie in trapez

23. Probleme rezolvate

24. Exercitii

25. Probleme suplimentare

26. Arii

27. Aria paralelogramului, aria trapezului

28. Probleme rezolvate

29. Exercitii

30. Exercitii recapitulative

31. Testul 1, Testul 2

32. Asemanarea triunghiurilor, raportul a doua segmente, segmente proportionale

33. Impartirea unui segment intr-un raport dat

34. Teorema paralelelor echidistante

35. Exercitii

36. Teorema lui Thales

37. Reciproca teoremei lui Thales

38. Teorema paralelelor neechidistante

39. Probleme rezolvate

40. Teorema bisectoarei

41. Exercitii. Teorema lui Thales

42. Exercitii. Reciproca teoremei lui Thales

43. Exercitii. Teorema paralelelor neechidistante

44. Triunghiuri asemenea

45. Teorema fundamentala a asemanarii

46. Probleme rezolvate

47. Exercitii

48. Criterii de asemanare a triunghiurilor

50.

Exercitii. Triunghiuri asemenea

51. Metoda triunghiurilor asemenea

52. Probleme recapitulative

53. Teste de verificare (Testul 1 si Testul 2)

#

#

# Back

# Back # Back

# Back

# Back # Back
# Back

# Back

# Back
# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back
# Back

# Back

# Back

# Back

# Back # Back

# Back

# Back # Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back
# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back
# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back

# Back Back

Back