Sunteți pe pagina 1din 2

AMM Curs 4 - 23.10.

.2012 Reguli care pot preveni esecul unei afaceri Pot exista situatii in care efectul acestora il constituie esecul unei afaceri. Printre principalele cauze putand mentiona: - lipsa unui plan strate ic pri!ind afacerea respecti!a. - dificultati le ate de accesul la capital. - lipsa de capital suficient. - inflatia si do"anzile. - planificarea de resurse necorespunzatoare pe teape si in timp a derularii afacerii #etapele de dez!oltare a afacerii$. - existenta unor re lementari u!ernamentale nefa!ora"ile #sau restricti!e$. - consumarea unor fonduri de in!estitii disproportionate cu e!olutia afacerii. - ciclul de !iata al afacerii incomplet #"locat intr-un anumit stadiu$. - comportament necorespunzator al interprinzatorului in relatiile de familie% de afaceri% de societate etc. &n concluzie tre"uie retinute ca principalele re uli: a. cunoasterea in profunzime a afacerii de catre interprinzator #atat a elementelor teorectice cat si a celor practice$. ". existenta unui plan de afacere% cunoscand elementele caracteristice specifice domeniului. c. cunoasterea aspectelor financiare ale afacerii. d. atra erea resurselor financiare. e. utilizarea asistentei profesionale #specialisti% consultanti$. f. flexi"ilitate si adapti"ilitate in raport cu mudeiul de afaceri al interprinzatorului. Planificarea strategica a micilor afaceri Planificarea strate ica presupune parcur eea unor anumite etape dintre care cele mai semnificati!e sunt: 1. ela"orarea strate iei afacerii. 2. adaptarea strate iei la mediul de afacere. 3. implementarea strate iei. 4. analiza rezultatelor o"tinute. '. corectii pentru im"unatatirea si adaptarea strate iei. &n acest caz interprinzatorul tre"uie sa ai"a in !edere ni!elul de participare al unui anumit se ment de clienti la tipul sau de afacere #ex. afacerile din sfera ser!iciilor presupun o anumita interconditionare intre ser!iciile oferite si clienti precum si o anumita (intretinere #dialo $ intre acestia)$. *e recomanda un anumit dialo intre client si prestatorul de ser!icii in urma caruia se pot aduce im"unatatiri concrete la tipul de afacere respecti! #ca exemple de domenii pot fi mentionate: taximetria% reparatiile auto% cosmetizarea masiniilor etc.$ &n cazul acestei etape tre"uie sa retinem ca fiind necesare anumite tipuri de strate ii% pro rame sau

planuri care pot fi considerate ca si componente ale planului strate ic. Astfel in cazul ser!iciilor #si nu numai$ tre"uie ela"orata si o strate ie de mar+etin in care tre"uie sa se re aseasca: - analiza asupra manierei de prestare a ser!iciilor. - preferintele clientiilor pentru anumite tipuri de ser!icii. - scopul acestei strate ii il constituie dez!oltarea si atra erea unei clientele fidele care de!ine ,otaratoare in dez!oltarea si e!olutia afacerii. Instrumente utilizate in planificarea strategica A. Planificarea strate ica Planificarea strate ica este considerata de specialistii in domeniu ca una dintre par ,iile specifice care pot caracteriza o anumita afacere. &n functie de orizontul de timp a!ut in !edere de catre interprinzator% o afacere poate prezenta urmatoarele caracteristici: - un orizont de timp scurt #su" 2 ani$ #mediu pana la ' ani% si lun peste ' ani$. - necesitatea identificarii misiunii afacerii. - formularea o"iecti!elor specifice. - definirea scopului. Observatie! -efinirea clara a misiunii o"iecti!elor si scopului unei afaceri tre"uie sa stea la "aza ela"orarii de planuri strate ice si strate ii realiste B. .tilizarea analizei */ot Cu a0utorul acestei analize interprinzatorul !a fi in masura sa afle anumite raspunsuri la unele intre"ari in momentul initierii unei afaceri. Cele mai semnificati!e intre"ari !izeaza: - natura afacerii #productie% ser!icii% comert etc.$. - tipurile sau cate oriile de clienti care tre"uie satisfacute #"ar"ati% femei% tineri% "atrani% copii$ si care sunt ne!oile acestora. - marimea se mentului de piata. - rezultatele analizei */ot. - ni!elul ima inii firmei.