Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECIE

coala: Liceul cu Program Sportiv Bacu Profesor: CUCU CORNELIA Clasa: a XI-a A Disciplina: Con iliere !i orientare Data: "# mai $%%& Durata: #% minute Modulul: Comunicare !i a'ilit(i ociale Tema activit ii: )*oleran(a- +ntre virtute !i l'iciune, O!iectiv cadru: Integrarea a'ilit(ilor -e interrela(ionare. +n ve-erea -e/voltrii per onale !i pro0e ionale "alori #i atitudini: - Re pect !i +ncre-ere +n ine !i +n ceilal(i1 - Recunoa!terea unicit(ii 0iecrei per oane1 - Receptivitate la emo(iile celorlal(i1 - 2alori/area rela(iilor interper onale3 Competen e specifice: - S aplice principiile unei comunicri interper onale po/itive1 - S -emon tre/e a'ilit(i privin- comportamentul tolerant3 O!iective opera ionale: La 04r!itul activit(ii. elevii vor 0i capa'ili : O$- -e0inea c termenul -e )toleran(,1 O%- i-enti0ice cau/ele care -etermin un comportament intolerant1 O&- e5empli0ice itua(ii -e toleran(6intoleran( +n angrena7ul rela(iilor interper onale. +n 0amilie. cla . ocietate1 O'- -i crimine/e con ecin(ele po i'ile ale intoleran(ei1 O(- -emon tre/e comportament a-ecvat itua(iilor -e toleran(6intoleran(3 )trate*ii de reali+are: a8 9orme -e organi/are:0rontal. in-ivi-ual. pe grupe3 '8 :eto-e !i proce-ee: conver a(ia. e5emplul.-e coperirea.'rain torming. tu-iu -e ca/. pro'lemati/area.e eul -e # minute. 7oc -e rol3 c8 :i7loace -i-actice: 0i!e -e lucru. c;e tionar. imagini. 0i!e -e autoevaluare3

,i!lio*rafie: "3 B+r/ea.C3 <coor-38. Dezvoltarea educaiei permanente n Romnia. Bucure!ti. E-itura Alternative."&&= $3 Cioc4rlan. C323. Raporturi interpersonale. Bucure!ti. E-itura >tiin(i0ic !i Enciclope-ic."&=" ?3 Co movici. A3. Iaco'.L3. Psihologia colar. Ia!i. E-itura Polirom."&&& @3 Aru(. :3E3. Cunoaterea elevului. E-itura Arami . $%%@ #3 Bolu. :3. Dinamica personalitii. Bucure!ti. E-itura Bene/a. "&&? C3 Brigora! . I3. Personalitatea moral. Bucure!ti. E-itura >tiinti0ic !i Enciclope-ic."&=$ D3 :anea.:3. Pala-e .E3. Sa u. N3. Predarea istoriei i educaia pentru cetenie democratic:demersuri didactice inovative. Bucure!ti. E-uca(ia $%%%E D3 Lemeni. B3. :iclea.:3. Consiliere i orientare. Clu7-Napoca. E-itura ASCR.$%%$ =3 Pala-e A3. Dimensiuni ale educaiei. Bucure!ti. E-itura Ai-actic !i Pe-agogic. "&&= &3 Sur-u. E3. Fenomenul educaional. E-itura :irton. *imi!oara."&&& "%3 *om!a. B3. Consiliere i orientare n coal. Bucure!ti. E-itura 2atra Rom4nea c."&&& "" FFF Consiliere educaional. Clu7-Napoca. Imprimeria Ar-ealului.$%%"

)cenariu didactic: Nr crt ' !tapele leciei" dozare &oment organizatoric ( ' minut) &otivarea elevilor: sensi+ilizarea elevilor, captarea ateniei (- minute) Coninutul in#ormaional al leciei $ctivitatea $ctivitatea pro#esorului elevilor -Se con emnea/ -R pun- la +ntre'ri a' en(ele -Se veri0ic e5i ten(a re ur elor materiale -Propune elevilor completarea unei 0i!e -e lucru: .Consecine/ <ve/i Ane5a nr3"8 -Aup ce elevii 0inali/ea/ arcinile -e lucru. e vor -i cuta 0i!ele -e lucru. olicit4n-. +n moelectiv. elevii pentru a pre/enta 0i!ele completate %trategia didactic &etode i Forme de Resurse procedee organizare materiale Conver a(ia 9rontal

Elevii cite c cu aten(ie !i completea/ 0i!a -e lucru Gn mo- electiv. #-C elevi vor pre/enta 0i!ele completate

Conver a(ia E eul -e # minute E5erci(iul Conver a(ia

In-ivi-ual

9i!a -e lucru C;e tionar

$nunarea temei i comunicarea o+iectivelor (* minute)

Des#urarea activitii (*4 minute)

-Pornin- -e la r pun urile elevilor !i -e la -i cu(iile lan ate +n orele anterioare. propune ca a t/i e -i cute -e pre toleran( !i intoleran(. ce +n eamn 0ii tolerant cu tine !i cu ceilal(i +n ca-rul temei .1olerana2 ntre virtute i sl+iciune/ -Pentru +nceput. elevii vor nota +n caiete tot ce le trece prin g4natunci c4n- aucuvintele toleran( !i intoleran( -Cuvintele.i-eile vor 0i cri e pe ta'l

Elevii a cult cu aten(ie !i +!i notea/ tema +n caiete

E5punerea

In-ivi-ual

*a'la

Elevii a culta cu aten(ie !i criu +n caiete

Brain torming

9rontal In-ivi-ual

Elevii pre/int ceea ce au cri Conver a(ia

In-ivi-ual

*a'la

-Se olicit elevilor Elevii caut e5plica(ia caute +n AEX e5plica(ia cuv4ntului toleran( termenului toleran( -Se crie -e0ini(ia termenului pe ta'l -Prin compara(ie. e olicit elevilor -e0ine c termenul intoleran( -Care unt cau/ele6 0actorii care -uc la mani0e tarea intoleran(ei Elevii +!i notea/ +n caiete -e0ini(ia termenului Elevii -e0ine c termenul intoleran(

In-ivi-ual

9rontal

Compara(ia

9rontal In-ivi-ual

Elevii e implic activ +n -e coperirea cau/elor care -uc la mani0e tarea intoleran(ei

Conver a(ia Ae coperirea Pro'lemati/area

9rontal In-ivi-ual

-C4n- putem vor'i -e un comportament tolerant au intolerant

Elevii -au e5emple -e comportament tolerant6intolerant

Pro'lemati/area Hocul -e rol

9rontal

-Gn ce -omenii putem vor'i -e toleran(6 intoleran(

Elevii pre/int -omeniile +n care e mani0e t toleran(a6 intoleran(a Elevii -au e5emple -e ca/uri -e toleran(6 intoleran( -in !coala !i -in a0ara !colii E5plica(ia E5emplul

9rontal

-Se olicit pre/entarea unor ca/uri -e toleran(6 intoleran( -in e5perien(a !colar6 e5tra!colar -Se olicit elevilor g irea unor olu(ii +n copul +nlturrii intoleran(ei +n me-iul !colar. ocial 5+inerea per#ormanei ('4 minute) -Intoleran(a poate cau/a mani0e tri. con-uite agre ive !i violente3 Se propune elevilor un tu-iu -e ca/ intitulat .1oleran i con#lict n istoria universal/ <ve/i Ane5a nr3$8

In-ivi-ual

Elevii e implic activ +n g irea unor olu(ii pentru +nlturarea intoleran(ei

Conver a(ia Ae coperirea

9rontal In-ivi-ual

Elevii vor 0i +mpr(i(i pe grupe. 0iecare a um4n-u-!i i-entitatea unei minorit(i na(ionale3 Pe 'a/a 0i!elor -e lucru. vor e i/a ca/urile -e intoleran( -in trecut !i pre/ent. preci/4n- po i'ilele cau/e ale ace tor con0licte

Stu-iu -e ca/

Brupe

9i!e -e lucru

!valuare ('4 minute)

-Se propune elevilor un c;e tionar cu tema: )%untem toleranti7/ <ve/i Ane5a nr3?8 -O-at cu te tul -e evaluare. elevii prime c !i o #i de autoevaluare<ve/i Ane5a nr3@8 Conclu/ii a upra temei !i a upra -e 0!urrii activit(ii Anun( tema: )Internetul-i/vor -e in0orma(ii au -e tre I,

9iecare elev re/olv c;e tionarul primit !i +!i calculea/ puncta7ul o'(inut

Evaluare cu a7utorul c;e tionarului !i a 0i!ei -e autoevaluare

In-ivi-ual

C;e tionar

Elevii completea/ 0i!a -e autoevaluare Elevii +!i pun propriile opinii Elevii +!i notea/ tema Conver a(ia

In-ivi-ual 9rontal In-ivi-ual 9rontal

9i!a -e autoevaluare

8 9

Concluzii (' minut) $nunarea temei pentru ora urmtoare

-ne.a nr/ $

C0estionar: 1Consecin e2
Notai posi+ilele consecine ale urmtoarelor pro+leme: Pro+lema Consecine "3 Scrierea pe pere(i3 $3 Lovirea unui coleg3 ?3 Aac iei ceva ce nu-(i apar(ine3 @3 Aac arunci +n coleg cu un pi53 #3 Aac 0al i0ici notele +n carnet3 C3 : uit +n geanta colegului3 D3 2reau +i iau pi5ul colegului3 =3 Un coleg te convinge 0ume/i cu el3 &3 Un coleg a pu ceva ru -e pre mine !i vreau -l 'at3 "%3 Aac 7igne!ti au vor'e!ti ur4t cu un coleg3

-ne.a nr/ %

3i#e de lucru
3i#a $ a8 )Gncercm trim aproape -e 0amiliile !i -e prietenii no!trii3 Avem gri7 -e per oanele +n v4r t3 Ne iu'im copiii3 Ne place p trm unitatea comunit(ii noa tre,1 )Ne place ne a-unm. punem pove!ti !i c4ntm3 Pentru noi e te 0oarte important ne 'ucurm -e via(,3 '8 )Suntem 0oarte in-epen-en(i3 Ne place ne purtm inguri -e gri73 Nu -atorm nimic nimnui,1,Ca ele noa tre unt -i0erite -e cele apar(in4n- oamenilor -in alte popoare3 Ele unt -eo e'ite !i nou ne plac 0oarte mult3 Ne place ne p trm tra-i(iile. ne p trm lim'a . o'iceiurile. r'torile, 1,Suntem 0oarte talenta(i3 Putem practica multe me erii3 Contri'uim la pro peritatea (rii +n care trim,1,Strmo!ii no!trii au 0cut multe 0apte -e vite7ie3 Ne place ne a-ucem aminte -e aventurile lor3 Avem i toria noa tr pe care vrem o tran mitem !i urma!ilor,3 3i#a % a8 )Oamenii nu -ore c trim +n vecintatea lor3 C4teo-at nu primim -e lucru pentru c apar(inem ace tei etnii,1,Nu avem nicio-at ap curent3 Bunoiul no tru e te ri-icat rar3 Autorit(ile ne con i-er marginali !i nu e ocup 0oarte mult -e pro'lemele noa tre, '8 )Unii -octori nu ne a7ut atunci c4n- untem 'olnavi3E te -i0icil pentru noi primim a i ten( ocial3 Gn pitale untem trata(i ru !i i/ola(i +n aloane peciale,1 ,:a -me-ia nu pre/int a-evrul +n ceea ce ne prive!te3 Se pune c untem o pro'lem3 Pre a nu ne permite ne pre/entm punctele -e ve-ere3Apar 0oarte multe !tiri -e pre in0rac(iuni comi e -e mem'ri ai etniei noa tre3 Numele poporului no tru e te 0olo it ca o 7ignire,3 c8 )Putem avea neca/uri cu poli(ia !i cu autoritatea local -oar pentru c ne a0lm +ntr-un anumit loc,1,Unii oameni ne tratea/ ru3 C4teo-at untem ataca(i 0r motiv3 :ii -e cona(ionali -e-ai no!trii. -atorit etniei lor. au 0o t uci!i nu cu mul(i ani +n urm,3

-ne.a nr/&

C0estionar4 1)untem toleran i2


"3 Ain ce ur e ai a0lat !i +n(ele en ul cuv4ntului tolerant <conce iv.r'-tor. +ng-uitor.'l4n-8I a8 prin(i '8 pro0e ori c8 ma -me-ia $3 E!ti tolerant <r'-tor. +ng-uitor.'l4n-8 +n 0amilie I a8 uneori '8 tot timpul c8 nicio-at ?3 Sunt prin(ii toleran(i <r'-tori.+ng-uitori.'l4n/i8 +n rela(ia cu tine I a8 AA '8 NU c8 uneori @3 Sunt pro0e orii toleran(i <r'-tori. +ng-uitori. 'l4n/i8 +n rela(ia cu tineI a8 AA '8 NU c8 uneori #3 Con i-era(i c pro0e orii unt mai toleran(i cu: a8 0etele '8 'ie(ii c8 elevii 'uni la +nv(tur -8 elevii la'i la +nv(tur C3 Sta'ile!ti rela(ii cu per oane -in alte grupuri etniceI a8 AA '8 NU D3 Ai un comportament agre iv 0a( -e ace!tiaI a8 +ntot-eauna '8 rareori c8 nicio-at =3 2 imti(i -i crimina(i la !coalI Gn raport -e: F Se5 AA 6 NU F Situa(ie material uneori 6 nicio-at F 2e timenta(ie uneori 6 nicio-at &3 Ai prieteni -e alt religieI a8 AA '8 NU "%3 Aintre 0ormele -e agre ivitate <lovirea unui coleg. lovirea unui o'iect. intimi-area. cuvinte o' cene. in7urii. 7igniri. amenin(area. glgia. in-i ciplina8. alege(i trei care con i-era(i c unt cele mai -e +ntalnite la voi +n !coal: JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ3 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ3 ""3 Cre-e(i c vi/ionarea 0recvent -e 0ilme !i programe *2 aturate -e agre ivitate in0luen(ea/ con-uita per oanelor care e comport agre ivI a8 AA '8 NU "$3 A(i 0o t vreo-at victima unui comportament agre ivI a8 AA '8 NU "?3 A(i primit vreo-at o' erva(ii -in partea colegilor -in cau/a comportamentului nea-ecvat pe care l-a(i avutI a8 AA '8 NU "@3 E5punerea 0recvent la violen( poate in-uce la oameni o in en i'ilitate la violen(I a8 AA '8 NU "#3 S pre upunem c nu ar e5i ta -ec4t 0ilme cu per ona7e po/itive !i cu ac(iuni 'une3 Cre-e(i c ar mai e5i ta violen( +n lumea contemporanI a8 AA '8 NU

"C3 Ain urmtoarea li t < pacea. toleran(a. re pectul pentru alte culturi. egalitatea -e !an e. oli-aritatea. +mplinirea per onal. li'ertatea in-ivi-ual.-repturile omului. -emocra(ia8 care unt pentru tine cele mai importante trei valori I JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ33 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ33 "D3 Care e te criteriul -up care cla i0ica(i grupurile etnice care locuie c +n localitatea voa tr ca 0iin- minoritareI <r pun multiplu8 a8 Lim'a '8 Cultura c8 Religia -8 O'iceiuri !i tra-i(ii e8 Numrul "=3 Con i-era(i c -repturile minorit(ilor unt re pectate +n localitatea voa trI a8 Sunt pe -eplin re pectate '8 Sunt par(ial re pectate c8 2aria/ +n 0unc(ie -e comunitatea etnic -8 Nu unt -eloc re pectate e8 Nu !tiu "&3 Ce a(i 0ace voi +n primul r4n- -ac a(i avea in0orma(ii cum c -repturile unei per oane apar(in4n- unei minorit(i unt violateI a8 A! alerta poli(ia '8 A! anun(a o organi/a(ie interna(ional c8 A! alerta organele a-mini tra(iei pu'lice -in localitate -8 Nu a! 0ace nimic e8 Nu !tiu $%3 2oi pe cine a(i contacta +n primul r4n- -ac -repturile voa tre ar 0i violateI a8 Poli(ia '8 O organi/a(ie interna(ional c8 Autorit(ile locale -8 Li-erii in0ormali ai comunit(ii mele e8 Nu !tiu -ne.a nr/ '

3i#a de autoevaluare
"3 Prin re/olvarea arcinilor -e a t/i am +nv(at: a8JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ3 '8JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ33333333 $3 Ai0icult(ile pe care le-am +nt4mpinat au 0o t urmtoarele: a8JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ33JJ333 '8JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ3J ?3 Am 0o t plcut impre ionat6 -e: a8JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ '8JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ @3 Cola'orarea +n ca-rul grupei ar putea 0i apreciat : a8 cu notaJJJJJJJJJ '8 cu cali0icativulJJJJ33333333 #3 Sentimentele pe care le-am +ncercat +n legatur cu rolul 7ucat unt: a8JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ33 '8JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ33