Sunteți pe pagina 1din 1

ANGAJAMENT DE PLAT

1)

Subsemnatul ......................................... fiul lui ................................ i al .................................,


nscut la data de ......................... n localitatea ............................, sectorul/judeul ..........................,
domiciliat n ............................., str. ............................ nr. ........., bloc ........., scara .........., etaj ........,
apart. ........, sectorul/judeul ................................................., posesorul buletinului/crii de identitate
seria ......................... nr. ................... eliberat/ de ............................... la data de ............................,
2)
cod numeric personal ........................, avnd funcia de ........................., lund cunotin de faptul
3)
4)
c prin .................................. s-a constatat c din vina mea am produs ........................... cu sediul
social n ................................, str. .................................... nr. ..........., sectorul/judeul .......................,
nmatriculat n Registrul comerului sub nr. ....................../....................../......................, o pagub n
5)
sum de ................................. lei, provenit
din ................................................................................. .........................................................................
...................................................................................... mi iau angajamentul de a plti aceast sum
7)
societii (unitii) pgubite, astfel
.............................. ..................................................................................................................................
.............................
Data .......................................
Semntura .............................
8)
Martori ..................................
................................................
NOTE
1. Se nscrie numele i prenumele complet al celui care i-a asumat angajamentul.
2. Se precizeaz funcia i locul de munc n momentul semnrii angajamentului, indicndu-se
i societatea (unitatea) la care este angajat, precum i sediul ei.
3. Se indic actul prin care s-a constatat prejudiciul (felul, numrul i data) .
4. Se arat denumirea societii (unitii) pgubite.
5. Valoarea pagubei se nscrie n cifre i litere.
6. Proveniena, pe scurt, a pagubei.
7. Se precizeaz modalitatea de executare, care trebuie s fie n conformitate cu dispoziiile
legale.
8. Semntura martorilor prezeni (la fiecare n parte se indic domiciliul i actul de identitate).