Sunteți pe pagina 1din 8

Tematicile colare pentru concursul de admitere

LIMBA ROMN - elemente de construcia comunicrii VOCABULARUL Vocabularul limbii romne. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului. Cuvntul. Forma i coninutul. Cuvntul de baz. Sensul cuvintelor n context. Sensul propriu (de baz i secundar) i sensul figurat. Mijloacele interne de mbogire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexical. Mijloacele externe de mbogire a vocabularului. mprumuturile. Neologismele. Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele. Cuvintele polisemantice. Unitile frazeologice (locuiuni, expresii). Pleonasmul. NOIUNI DE FONETIC Vocalele. Consoanele. Diftongul. Triftongul. Hiatul. Silaba. Desprirea cuvintelor n silabe. Folosirea corect a accentului n limba romn. MORFOSINTAXA Prile de vorbire flexibile. Clasificarea/felul (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuiunile. Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoana, gen, numr, caz, grad de comparaie). Funcii sintactice. Prile de vorbire neflexibile. Clasificarea/felul (adverb, prepoziie, conjuncie, interjecie). Locuiunile. Funcii sintactice (adverb, interjecie). NOIUNI DE SINTAX

Relaia text, fraz, propoziie, cuvnt. Cuvintele i construciile incidente. Punctuaia lor. Relaiile sintactice n propoziie i n fraz (interdependena, coordonare i subordonare). Mijloacele de realizare a relaiilor sintactice n propoziie i n fraz: flexiunea, jonciunea, juxtapunerea, topica, intonaia i pauza. Fraza. Propoziia principal i propoziia secundar/subordonat. Elementele de relaie n fraz. Propoziia regent i propoziia subordonat. Elementul regent. Propoziia i prile de propoziie. Tipurile de propoziie. SINTAXA PROPOZIIEI I A FRAZEI Predicatul i propoziia subordonat predicativ. Subiectul i propoziia subordonat subiectiv. Atributul i propoziia subordonat atributiv. Complementul. Complementele circumstaniale i necircumstaniale. Complementele circumstaniale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanial de cauz i de scop. Complementul direct i indirect. Propozitia subordonata completiva directa. Propozitia subordonata completiva indirecta. Propozitiile subordonate circumstantiale de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop. Propozitiile subordonate circumstantiale conditionale, concesive si consecutive. Expansiunea si contragerea. Acordul. BIBLIOGRAFIE LIMBA ROMN : Academia Romn, Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan Al. Rosetti, Gramatica limbii romne, Editura Academiei Romne, Bucureti, 2005; Academia Romn, Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan Al. Rosetti, Dicionar ortografic, ortoepic i morfologic (DOOM), Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 2005; Avram, Mioara, Gramatica pentru toi, Humanitas, 1997; Forscu, Narcisa; Popescu, Mihaela, Dificulti gramaticale ale limbii romne, Editura Universitii din Bucureti, 2001. Sunt recomandate toate manualele colare alternative, elaborate i aprobate prin Ordinele M.E.C.T.S. i aflate n vigoare n anul colar 2011-2012, din materia crora se stabilesc subiectele de concurs.

LIMBI MODERNE - engleza/franceza - la alegere LIMBA ENGLEZ A. MORFOLOGIA SUBSTANTIVUL Pluralul substantinvelor. Substantive defective de numr. Cazul substantivelor; Substantive cu prepoziii obligatorii. ADJECTIVUL Comparaia intensiv. Tipuri; Gradele de comparaie; Comparaia neregulat; Funciile sintactice ale adjectivului. VERBUL Timpurile verbale. Subjonctivul. Verbe modale/modalitate. Infinitivul/participiul/gerunziul. Construcii cu infinitivul i participiul. Verbele cu prepoziie; Diateza activ/diateza pasiv; Verbele cauzative.

ADVERBUL Grade de comparaie. Locuiuni i construcii adverbiale; Tipuri; Adverbe speciale. CUVINTE DE LEGATUR Prepoziii, conjuncii, locuiuni. ARTICOLUL Hotrt/nehotrt, zero, omisiune. Cazuri speciale de utilizare a articolului. Idiomuri. B. SINTAXA Ordinea cuvintelor n propoziie. Tipuri de propoziii (enuniative, interogative etc.). Propoziii condiionale (I, II, III, construcii mixte). Corespondena timpurilor (future-in-the-past). Vorbirea direct/indirect. Acordul; Propoziia negativ, imperativ, exclamativ; Propoziii subordonate; Propoziia circumstanial de timp, de loc, de mod, cauzal, consecutiv, concesiv; Inversiunea; Construcii emfatice; Construcii cu it i there. C. LEXIC

Cuvinte i expresii; sinonime; antonime; familii de cuvinte; cuvinte cu mai multe sensuri; omonime, paronime. Colocaii; Polisemia; Cuvinte i expresii idiomatice. BIBLIOGRAFIE LIMBA ENGLEZ : The Guide. Limba englez pentru examene i concursuri, Francoise Grellet POLIROM, 2009; A Dictionary of English Grammar, Grigore Veres, Iuliana Andriescu, Anca Cehan, POLIROM, 1998; Gramatica practic a limbii engleze, Rada Proca, POLIROM, 1999; English Grammar. Theory and Practice, Constantin Paidos, POLIROM, 2001; Grammar for you. Rules and exceptions, Petre, Elena, SITECH, 2006; Gramatica limbii engleze BBC, Comisel, Ecaterina ,CORINT, 2010; Gramatica limbii engleze, Turai, Ioana Maria, CORINT, 2005; Gramatica limbii engleze, Levitchi, Leon, GRAMAR 2006; Gramatica limbii engleze, Henrichs-Kleinen, Ellen, NICULESCU, 2004; Autoevaluare rapid. Limba englez, Berman, Jean-Pierre NICULESCU, 2006; Teste de limba englez, Acsente, Mirella , NICULESCU , 2002; Test your english grammar, Misztal, Mariusz, TEORA, 2005; Exerciii i teste de gramatic englez, Galateanu-Farnoaga, Georgiana PARALELA 45, 2010. Sunt recomandate toate manualele colare alternative, elaborate i aprobate prin Ordinele M.E.C.T.S. i aflate n vigoare n anul colar 2011-2012, din materia crora se stabilesc subiectele de concurs.

LIMBA FRANCEZ A. MORFOLOGIA SUBSTANTIVUL

Gen, numr, cazuri. Cazuri particulare de exprimare a genului i numrului. ADJECTIVUL Acordul adjectivului calificativ Gradele de comparaie Adjectivele posesive, demonstrative, nehotrte i interogative VERBUL Moduri (indicativ, condiional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, gerunziu, participiu, acordul participiului trecut) Timpuri (simple i compuse), folosirea lor Diateza (activ, reflexiv i pasiv). "i" condiional; "i" dubitativ Concordana la indicativ Stilul direct/indirect ADVERBUL Tipuri, grade de comparaie. CUVINTE DE LEGTUR Prepoziiile/locuiunile prepoziionale. Conjuncia i locuiunile conjuncionale. Conjuncia si, condiional i dubitativ. ARTICOLUL Hotrt, nehotrt, partitiv nlocuirea articolului partitiv cu prepoziia de. PRONUMELE Personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotrt, "en", "y"

Pronumele subiect, complement obiect direct, complement obiect indirect. Locul lor n fraza asertiv, interogativ i imperativ. B. NUMERALELE CARDINALE I ORDINALE C. SINTAXA Subordonata completiv direct. Subordonata relativ Subordonata circumstanial de timp/de cauz/de scop. Subordonatele concesiv i consecutiv. Fraza interogativ direct i indirect. Fraza afirmativ / negativ. Fraza imperativ / emfatic (procedee ale emfazei). D. LEXIC Cuvinte i expresii sinonime; antonime; familii de cuvinte; cuvinte cu mai multe sensuri; omonime, paronime. BIBLIOGRAFIE LIMBA FRANCEZ : Marcel Sara, Mihai tefnescu, Gramatica practic a limbii franceze, Meteor Press, Bucureti, 2006; Gorunescu, Elena, Gramatica limbii franceze cu exerciii, Editura FF Press, Bucureti, orice ediie; Ghidu, George, Pisoschi, Valeriu, Gramatica limbii franceze cu exerciii, Teora, 2006; Abry, Dominique ; Chalaron, Marie-Laure, La grammaire des premiers temps, vol. I, II, Presses universitaires de Grenobles, 2003; Grgoire, Maya, Thivenaz, Odile, Grammaire progressive du franais avec 500 exercices, CLE International, 2002; Descotes-Genon, Christiane ; Morsel, Marie-Hlne ; Richou, Claude, Lexercicier. Lexpression franaise pour le niveau intermdiaire, Presses Universitaires de Grenoble, 1997; Leroy-Miquel, Claire, Goliot-Lt, Vocabulaire progressif du franais avec 250 exercices, CLE International, 1997; Miquel, Claire, Communication progressive du franais avec 365 activits, CLE International, 2004 ;

Lescure, Richard; Gadet, Emmanuelle; Pauline, Vey, Le nouvel entranez-vous, DELF A2, CLE International, Paris, 2006; Bloomfield, Anatole ; Beya Anna, Bubanga, Le nouvel entranez-vous, DELF B1, CLE International, Paris, 2006; Sunt recomandate toate manualele colare alternative, elaborate i aprobate prin Ordinele M.E.C.T.S. i aflate n vigoare n anul colar 2011-2012, din materia crora se stabilesc subiectele de concurs.