Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul Nume Prenume , angajat in functia de............ in cadrul societatii XYZ s.r.l, prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc incetarea contractului meu de munca, nr.............din data zz/ll/aa, in baza art. ! din "odul muncii # $egea %&/'((& modificata si completata, prin demisie si cu respectarea preavizului de ... zile prevazut de legea mai sus mentionata. )a multumesc* Data+ "u stima, zz/ll/aaaa

S-ar putea să vă placă și