Sunteți pe pagina 1din 1

Societatea ..

Nr. nreg. ______/___________


COMUNICARE
Ctre d-nul(na)______________________

Prin prezenta v comunicm c ncepnd cu data de ____________ contractul


individual de munc v nceteaz conform art.56 lit.e din Codul Muncii n baza /
hotrrii judectoreti nr.______ din ___________ de care angajatorul a luat cunotin
la data de ____________.
Angajator,
Salariat,
Semnatura de primire__________
Data ____________

Acord
Partile..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
........in baza art.56 lit.e din codul munc ii consata,de comun acord, nulitatea
contractului...............................avand in
vedere ................................................................. ...............................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................
Mentionam ca s-au produs urmatoarele efecte:...................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................
Angajator

Salariat