Sunteți pe pagina 1din 286

MISTICA NUMERELOR 2010

1. Numarul este un spatiu vid prin care sufla vantul imaginatiei, este asememea unei harfe care, strunita de vant, produce suntete magnifice. S-a recunoscut, si in acelasi timp nu s-a cunoscut, caracterul de spatiu vid al numerelor, nu s-a cunoscut ceea ce tinea de esenta lor, reprezentandu-se numerele ca niste structuri fara proprietati speciale. Parea sa se uite ca vidul nu era posibil fara efectul de aspiratie pe care acesta il exercita asupra mediului inconjurator, fara vantul care i se incorporeaza. Epocile trecute, care mai posedau inca valori spirituale, umpleau spatiul vid al numerelor cu "pneuma", cu suflul contemplatiei spirituale a lumii. Pe un alt plan, ele stiau sa scoata sunete armonioase din harfa numerelor, in timp ce vantul care se arunca astazi din cladirile noastre o sfasie, iar corzile sale zdrobite nu fac sa se auda decat oribile scartaituri. mintirea a ceea ce a fost odata si acum nu mai este nu poate sa trezeasca decat nostalgie! ea provoaca totodata dorinta de a restabili limpezimea primordiala, fara ca prin aceasta sa se piarda claritatea adusa de constiinta contemporana. "E. #indel$

%. Un paradox de origine divina& http&''(((.vopus.org'ro'gnoza-gnosticism'cabala'secretele-alfabetuluiebraic.html )aptul ca "* * " + ", , " - "./P01" "22$ in ebraica si la nivel numeric, orizontala - verticala, sfideaza de departe teoria probabilitatilor si principiul tertiului exclus din logic clasica. E o propozie bivalenta avand ca valoare de adevar atat "3" "probabilitatea calculata$,cat si "1" "e adevarata$. semenea cazuri tin de "logica vaga". 4. Un alt paradox divin!" "* * " + ", , " - "./P01" 5226 -7 3 - 1

-7 Pentru orice numere intregi x si 8 avem x - 8 -7 *oate numerele intregi sunt egale intre ele9 2. Sim#oluri Numerologi$e :umarul ; este simbolul numerologic al materiei si corespunde nivelului de frecventa cel mai scazut. ceasta cifra simbolizeaza legarea spiritului de materie. Simbolul materiei in fizica este tetraedrul stelat "hexaedrul *etra<is$, adica doua tetraedre imbinate, structura noastra moleculara. 0n forma bidimensionala, acest tetraedru stelat arata ca Steaua lui =avid. ceasta este formata din doua triunghiuri echilaterale "cu 4 unghiuri de cate ;3 de grade$. Steaua lui =avid este simbolizata de numarul ;;;. :umarul > este simbolul numerologic al spiritului si corespunde nivelului de frecventa cel mai ridicat. ceasta cifra simbolizeaza desprinderea spiritului de materie. Este opusul lui ;. Suprapuse, cifrele ; si > formeaza simbolic un ?. .ifra ? simbolizeaza& ordinea, armonia, echilibrul. @asturnata simbolizeaza infinitul. :u este vorba de o lupta intre materie si spirit, ci de o colaborare, de o traire constient spirituala in cadrul materiei. =in interpretarea acestei simbolistici rezulta iesirea din materie ";$ si patrunderea in spirit ">$, deci constientizarea devine posibila. =evine posibila prin dobandirea )ortei .hristice. ceasta este )orta 0ubirii, un potential de energie, cea mai inalta forma de 0ubire, de .onstiinta. ceasta )orta sau 0ubire, este transpusa din planul cu cea mai inalta frecventa de vibratie in planul nostru material tridimensional prin intermediul .ha<rei 0nimii "un fel de tranzistor$. =e aici legatura dintre 0nima si 0ubire. A. pi%2 & p'i%2 ( e%2 ( ep)ilon * -7 "pi, phi, e$formeaza un triunghi Buasidreptunghic 9C9 DProbabilitatea calculata pentru a se intampla asa ceva este "/", din nou avem 3 - 19E +, E & m$%2 &- E & 10%1. /ouli pot 0i $on)evati prin tran)mutarea #iologi$a a materiei din organi)m*

F. 1e$torul Re2ultant 3undalini" G - G1 o G% o ... o Gn "n-44$, unde "o" este o lege de compozitie vectoriala analoaga inmultirii vectoriale "x"9 ?. Mat'emati$) I) 4eauti0ul* http&''(((.8outube.com'(atchCv-(mH*-)iI<mJ >. =aca 3 - 1, toata cunoasterea devine relativa si cade sub incidenta unul sistem limitat n= de reguli. -7 :iveluri adiacente sau disjuncte ale "gnosis"-ului. 10, *ot din 3 - 1 deducem ca Legea 4ipolaritatii are la baza Knitatea Primordiala autodedublata. 0 &- 1 Ain &- 3eter

11. .onform logicii vagi din 3 - 1, sistemul binar devenind unitar, sistemele informatice ar fi nule, dar logica clasica este valida in sistemul spatiului euclidian 4= pentru ca evident avem calculatoare functionale. 1%. *ot din 3 - 1 -7 /rice ecuatie intr-un spatiu n= "n74$ are ca solutii toate numerele din @ la puterea n 14. 3 - 1 -7 Punctul devine izomorf cu dreapta, dreapta cu planul, planul cu spatiul, spatiul 4=-frontiera cu hiperspatiul 2=, hipervolumul frontiera "n1$= cu hiperpoliedrul n=. -7 *ot hiperspatiul n= are la baza un punct material, cuanta 3 subsistence. 12. 3 - 1 in campul logicii vagi n= "n74$ -7 Pentru n alfanumerice apartinand spatiului n= avem a1 - a% - ... - an. 1A. lim".-7n$suma5)&.)&.6 - 1 1;. 3 - 1 -7 1 - 3 . 1egea analogiilor si contrariilor& analizati cuvantul ". @=" citit invers9 1F. 3 - 1 L-7 1 - 3 -7 1egea #alantei Kniversale. 1?. 3 - 1 -7 =esi in matematica clasica 3 la puterea 3 este o expresie-limita transfinita fara sens logic, daca apelam la logica vaga -7 3 M 3 - 1 . 1>. 3 - 1 -7 0n logica matematicilor vagi, numarul imaginar i - radical"-1$ - orice numar real r. %3. ":umarul :umelui )iarei" 5;;;6 apare in cartea pocalipsei capitolul I, versetul 1? - ; + ; + ;. 5Imparatia Milenara5 e)te mentionata in 6aniel 2"77 -7 % + 2 + 2 - 13 - 1 + 3 - 0/ - 1. %1. 3 - 1 -7 Unitatea Multipla 8er0e$ta" Tri9 )i Multiunitatea . 1 N 1 N 1 - 1, respectiv 1 N 1 N ..."n ori$ N 1 - 1 . %%. .reatia si intreg Kniversul n= sunt rezultatul unei E$uatii Exi)tentiale bazate pe o reactie implicativa in lant a 5n776 fenomene de tipul& :0 &- :1 &- :2 &- ,,, &- :n .

%4. Modelul geometri$ 'iper!)0eri$ pe $are e)te al$atuit intreg Univer)ul "galaxii, sisteme solare, atomi$ obtine un optim energetic& fortele - energii de natura entalpic - constructiva delta S le combat pe cele entropic - distructive delta O. %2. Apli$atii 9 modele pra$ti$e ale )i)temului 2e$imal de numerotatie IO & durata vietii& insecte L 1 zi, animale L 13 ani, om L 133 ani, plante ' arbori L 1333 ani, Ere L 133.333 ani, civilizatii L 13.333.333 ani, sisteme solare ' galaxii L 13 mld ani, Kniversul cunoscut n= L 1333 mld ani. %A. *eoria Permutarilor .irculare& E$uatia Uro#ori$a a :enomenelor 5)<, 3 L- < -7 n6& )3 -7 )1 -7 )% -7 )4 -7 ... -7 )n -7 )3 -7 1egea Eternei @eintoarceri %;. Teoria Uni0i$arii Univer)ale" K&.K&.1&. - 1&. + %&. + ... + <&. + ... + n&. - &.P&.E&. &..&. - #&.P&. %F. 1aria#ile geogra0i$o 9 temporale ale 1e$torului Re2ultant Unitotal" Q&@&K&"t$ - : "t1$& + S&"t%$ + Q&"t4$ + E& "t2$ %?. Teoria Lantului de Coin$idente Lam#da ;<=" Se dau n Evenimente& E1, E%, ..., En. Probabilitatea unui lant pozitiv intre ele este& P51ambda6 - P5E16 + P5E%6 + ... + P5En6 - p - un numar natural 3 L- p L- 1, cu atat mai mic cu cat n este mai mare. %>. 1egile Entalpice ne elibereaza tot mai mult de sub Legea me$ani$ 9 entropi$a a A$$identelor, care ne guverneaza aproximativ %3R din existenta. 43. Teoria 8ro#a#ilitatii >ene2ei& )ecundarea Oaosului Peneziac de catre )oc si =edublarea in -7 Geter este un miracol pur divin, probabilitatea calculata pentru ca un astfel de eveniment sa aiba loc este de masura infinitului de mica& P5Peneza6 - 1'13 la puterea n, unde n 777777 13 la puterea <7 41. Univer)uri paralele tangentiale& K1 M K% M ... M Kn - Dmezonul GE unde K< M Kp - Kniversul < intersectat cu Kniversul p.

4%. Teoria relativitatii in0otroni$e& materia si energia sunt relative, dar de fapt nu stim nimic despre "substanta" lor, in Knivers ele reducandu-se la particule infotronice variabile intr-un camp dinamic de probabilitati mai mult sau mai putin aleatorii& notand 0nformatia cu 0, sau "particulele" de infotroni, putem extinde celebra formula a lui Einstein la& E - mc M % -7 0 - "m M a$ N "c M b$, unde a si b apartin multimii numerelor naturale :. 44. Numarul de parti$ule din Univer) "calculat de Eddington$ este :"p$ - % N 13 M F> "eletroni + protoni$ -7 .ampul Gundalini Kniversal nu are decat ?3 de cifre. 42. Pentru Se$tiunea de Aur? :i & 1?+1@ ..., teorema lui ltshiller - .ourt nea dat, plecand de la I M % - x + 1& )i - rad"1+rad"1+rad"1+rad"1+rad"1$$$$$, unde rad"<$-radical"<$. 4A. Oubble a calculat ra2a Univer)ului R & @?. A 10 % 2B <m. Probabilitatea unui Knivers finit nu este intrutotul dovedita, insa se potriveste cu cea a Kniversului in expansiune sugerata de deplasarea catre rosu a liniilor spectrului in cazul nebuloaselor indepartate. /bservatiile recente de la Palomar confirma aceasta deplasare, ca si proportionalitatea distantelor cu viteza nebuloaselor! deplasarea insasi ar fi un efect optic =oppler-)izeau analog cu efectul acustic cunoscut "variatia inaltimii percepute a sunetului unei sirene de locomotiva care se deplaseaza cu mare viteza$. 4;. 1o$alele mantri$e AEIOUAMS condensate in& 8oem in p)eudolatina ma$aronadi$a& #arbara .elarent =arii )erio Prioris .esare .amestres )estino #aro<o Secundae *ertia =arapti =isamis =atisi )elapton #o<ardo )erison habet Buatro insupra addit #ramantip .amenes =imaris )esapo )redison. 4F. 8ro#lema" Centuri de $er$uri in Curul unui nu$leu" Sa luam un cerc pe care il vom numi "nucleu". 0n jurul acestui "nucleu" circular dispunem o centura formata din cercuri de acelasi diametru cu "nucleul", astfel incat fiecare din aceste cercuri sa fie tangent nucleului si celor doua cercuri vecine din centura. 0n mod analog, in jurul primei centuri dispunem o a doua centura de cercuri de acelasi diamentru si asa mai departe. .ate cercuri contine in total figura daca exista "n" asemenea

centuriC @aspuns& :n - 1 + 4n + 4n M %. =emonstrati9 4?. @ecomand o carte foarte interesanta scrisa de Alexandru :roda" 5Eroare )i paradox in matemati$a". 5)olosirea erorii ca o sursa pretioasa de adevar + analiza multor principii matematice si logice contradictorii6. 4>. 0n matematicile moderne exista asa-zisele " Cur#e 2imtate" de tranzit intre dimensiuni& nu se incadreaza nici in planul %=, nici in spatiul 4=, respectiv n=, ci au ca numar dimensional d L n L d + 1, unde d este un numar natural. =e exemplu& dimensiunea n 1,42 sau dimensiunea pi - 4,121A>%;A ... 23. Sa dau o suprafata alcatuita din patrate de latura 1 si un bat de chibrit de lungime tot 1. Se lasa de n ori sa cada batul de chibrit de la o inaltime aleatoare O de deasupra suprafetei. Probabilitatea ca batul sa intersecteze o latura a unui patrat este EI .* 1'pi& cu cat n este mai mare, cu atat rezulta 1'pi cu mai multe zecimale& daca se arunca de 133 de ori, batul va intersecta o latura de 133 N 1'4,12 ori, daca se arunca de 13.333 ori, respectiv de 13.333 N 1'4,121A. Este un adevar matematic demonstrabil prin integrale. 21. 0zomorfismele de Prupuri, 0nele, .orpuri, precum si lgebrele #oole se bazeaza strict pe logica clasica! daca intram in cea vaga, baza lor este anulata 536. Si totusi, 3 - 1, dar egalitatea aceasta tine de cea vaga.

2%. 8ro#lema de limita )i extrem in 0i2i$a" / tinta trebuie atinsa cu un proiectil. *inta se afla la distanta "d" pe orizontala si la inaltimea "nd", "n73$ fata de punctul de tragere a proiectilului. :eglijand rezistenta aerului, sa se determine viteza initiala minima ce trebuie imprimata proiectilului astfel incat acesta sa atinga tinta. Solutie& v3min - rad5gd"n+rad"nM%+1$$6. =emonstrati9 24. nalizati problema construirii unei Matri$i Co)mi$e din submatrici si tensori spatio - temporali9 22. ,i s-a intamplat adesea sa pot proba "Sin$roni$itatea lui /ung" in mod empiric. =au un exemplu& *renurile 0.4F1 #ucuresti :ord - #udapesta si perechea lui 0.4F% #udapesta - #ucuresti :ord se intalnesc EI .* in gara din lba 0ulia in jurul orei Pi& 4,12 dimineata "4 si 1A minute$9 2A. .oncluzie& *raim intr-un Knivers matematic - <abbalistic, perfect organizat dupa 1egea :umarului, Preutatii si ,asurii. Pitagora spunea ca "*otul e randuit dupa numar".

2;. ,atematici .romatice& :umerologia .ulorilor9 "Qezi cromatica muzicala la #ach.$ 2F. Idempotenta aditiv 9 multipli$ativa a S0antului Triama2i<amno & 1 + % + 4 - 1 N % N 4 - ; "Steaua lui =avid - Oexagrama$. 2?. 8erpetuum Energeti<on Mo#ile& *ransmutarea biologica a materiei dupa formula E - mc M %. 7D, Cunoa)terea non9tautologi$a 5din$olo de $on$eptele5 al0anumeri$e & >no2a, A3. Originea p)i'ologi$a a erorii in matemati$a Se pot intalni in matematica unele erori obiective legate de dificultati azi usor de semnalat, dar care s-au putut introduce, la timpul sau, in imprejurari istoric cunoscute. ceasta s-a intamplat indeosebi atunci cand teoria necesara a fost abordata intr-un moment apreciat azi ca prematur al dezvoltarii ramurii respective a matematicii. Se explica astfel unele greseli mai mult ori mai putin surprinzatoare intalnite in operele unor matematicieni ilustri din trecut, cum au fost 1eonhard Euler "1F3F - 1F?4$, Pierre )ermat "1;31 - 1;;A$ in algebra sau in teoria numerelor si Pierre Simon 1aplace "1F2> - 1?%F$ in calculul probabilitatilor. A1. 8ro#leme $ele#re din i)toria matemati$ii :lori$a T, Campan!" - Problema abstractiei in matematici sau o metoda de cercetare a universului - Problema numerelor prietene sau despre tirania numerelor intregi - Problema axiomatizarii matematicilor elementare sau o poveste cu jocul de sah - Problema gandirii matematicii sau unele incursiuni prin meandrele rationamentului - Problema revolutiei stiintifice si tehnice sau cum s-a opus statistica la crearea unui mit

A%. Pasiti valoarea de adevar a propozitiei& , - 1>?F + 4>F% + 4>F3 + ... + ; + 2 + % este un patrat perfect. Solutie& , - 1>?F M %. =emonstrati9 A4. In0initul a$tual in teoria 5naiva5 Introdu$ere in alge#ra moderna 9 Alexandru :roda! . /biectii precantoriene #. .onceptia lui P. .antor .. ntinomii in teoria naiva a multimilor =. .riza teoriei multimilor E. 1ogistica si teoria tipurilor logice ). 0ntuitionismul P. xiomatica A2. Axiome exi)tentiale? $on)tru$tive? de)$riptive 1. %. 4. 2. A. xioma extensiei xioma submultimilor xioma specificatiei xioma perechilor xioma reuniunilor

;. xioma puterilor F. xioma alegerii >. xioma substitutiei 13. xioma infinitului 11. xioma clasificarii 1%. xioma regularitatii 14. xioma universurilor 12. Sisteme axiomatice AA. 4unaordonare )i numerele ordinale . ,ultimi bineordonate #. 0nductia transfinita .. semanarea unor multimi bineordonate =. :umerele ordinale E. /peratii cu numerele ordinale - dunarea numerelor ordinale - 1imita transfinita de numere ordinale - 0nmultirea numerelor ordinale - 0mpartirea numerelor ordinale ). =ivizorii numerelor ordinale P. )actori primi si componenti primi ai ordinalelor O. Exponentierea ordinalelor 0. )orma normala a numerelor ordinale S. :umerele ordinale epsilon A;. Alge#re de pro#a#ilitate *eorema& /rice eveniment dintr-o algebra finita de evenimente se poate scrie sub forma unica ca o reuniune de evenimente elementare. *eorema& 0ntr-o algebra finita de evenimente, evenimentul sigur este reuniunea tuturor evenimentelor elementare. AF. Camp de pro#a#ilitate =efinitie& Kn camp de evenimente pe care s-a definit o probabilitate se numeste "camp de probabilitate" si il vom nota "/mega, Sigma, P$. 3 L- P" $ L- 1

A?. Se da propo2itia palindromi$a 8& D".ar un rac, car nu rac"E. Probabilitatea existentei ei cu sens logic este nula si totusi ea exista. Qaloarile de adevar ale propozitiei bivalente P sunt& Q"P$ - 3 Q"P$ - 1 -7 3 - 1 9 A>. E$uatia Analogi$a a Creatiei *he nalogical EBuation of .reation http&''(((.universal-flood.net' nalogical.html ;3. E$uatia Univer)ului *he EBuation of the Kniverse http&''snap.lbl.gov'multimedia'presentations'purdue'img1.html ;1. Se da propozitia P&D3 - 1E. Propozitia este bivalenta avand valorile de adevar& Q"P$ - 3 Q"P$ - 1 -7 3 - 1 9 =eci este adevarata si numai adevarataC ;%. Parghii cuantice transfinite& modularitati 8in - 8ang - tao - Gundalini9 ;4. Panditi-va repede la un numar de la 1 la 13 fara a citi in prealabil mai departe. Solutie& :umarul la care v-ati gandit este solutia pozitiva a ecuatiei I M % 2> - 3 9 Qerificati9 ;2. Matemati$a )i :i2i$a SEa)ti<ai demonstreaza autenticitatea @otii Samsarei de care ne vorbesc Preotii egipteni antici, autorizati in cunoasterea gnostica transmisa dupa randuiala lui ,elchisede<. ;A. *eoria sincronizarii ezoterice a semafoarelor& astazi mi s-a intamplat ca traversand pe trecerea de pietoni culoarea verde si cea rosie sa fie sincronic aprinse EI .* in momentul trecerii mele pe zebra. "Sincronicitatea lui Sung" ' pura coincidenta ' altceva ... C

;;. 8ro#lema de drum minim? limita )i optim glo#al a ra)pandirii 5gno)i)59ul pe potentialul tre2irii energiei 3undalini la ma)e & folosirea, de exemplu, a porumbeilor ca rezonatori optico - energetici elementali pozitivi& hranirea lor cu bucati de paine incarcata de atomi cristici dupa practicarea alchimiei in cuplu cu scopul obtinerii anumitor scantei incipiente in rezonatorii - receptori umani. ;F. 5Sin$roni$itatea lui /ung5 )au 5)alt $uanti$ in timp5C& mi-am pus alarma telefonului cand eram pe tren sa sune la h 4&23 perioada ei fiind de EI .* > minute fara + ' - . :u a sunat decat la 2&13 - 4&23 + 43 min, 43 nefiind de departe multiplu de >. Explicatii in " :oua Sfera"C ;?. zi pe strada a intors o coloana de camioane EI .* cand primul camion a ajuns in dreptul locului de pe trotuar pe care ma aflam eu& care este probabilitatea unei coincidenteC *inde asimptotic catre 3. Si, totusi, si azi a fost 1. -7 vem, din nou, 3 - 1 9 +D, >eometria lui Lo#a$ev)<i" paralelele )e intalne)$* F3. @ecomand cartea lui 8,L, 3apita intitulata "Experiment? teorie? pra$ti$a". F1. tentie mare99 =eocamdata 1egea ccidentelor ne controleaza aproximativ %3R din actiuni9 F%. Pe masura trecerii timpului, cunostinta omului despre Knivers s-a extins de la credinta simpla ca pamantul este centrul universului, la faptul ca steaua :P.;%?%% se gaseste la o distanta de 2,A Buintillioane ani - lumina de noi. F4. P&D"* * " + ", , " - "./P01" 5226 in limba ebraicaE -7 3 - 1 -7 Propozitia de mai sus 5P6 are concomitent toata paleta valorilor de adevar cuprinse in intervalul 53,16 F2. nalizati numele marelui matematician si initiat grec "Pitagora". .are este probabilitatea ca particula "pi" "4,121A>%;A$ sa se afle in EI .* in numele matematicianuluiC Poate 51'pi6la51'pi6totul la "tagora"...&$ :u stiu, dar practic 3. Si, totusi,

este o propozitie adevarata. -7 3 - 19 FA. 3 - 1 -7 #aze de numerotatie& 5sistemul zecimal 3,1,%,...,>6izomorf5sistemul binar 3,169 -7 *oate sistemele de numerotatie sunt izomorfe sistemului nul 5369 F;. 3 - 1 -7 Qiteza de propagare a informatiei este neuniforma intr-un camp discontinuu zimtat de probabilitati dinamice vagi. FF. 3 - 1 -7 ,atricea cosmica infotronica binara 11313331131113331111313333333111....1133313131313133131.... F?. Ecuatiile diferentiale de grad "n" descriu fenomenele naturii "vantul, valurile, miscarile tectonice$& Ecuatia generalizata& 8"n$ + 8"n-1$+ ... 8TTT+8TT+8T+8 - x F>. "=iavolul se afla in virgule"& .um il putem invingeC Punand puncte... structuri arborescente... 1. 1.1 1.1.% 1.1.4 1.% 1.4 % %.1 %.1.1 %.1.% etc...etc...etc... ?3. .riptografia defectelor si securitatea datelor psihice& 1,3,3,1,3,1,1,1,3,1,1, ... -7 1.3.3.1.3.1.1.1.3.1.1... ?1. ,i se pare interesanta Gabbala filmelor "/strov" si "#ara<a". ?%. Poti te rog sa explici mai pe larg legatura dintre numarul ;;; si steaua lui =avidC

?4. =aca nu te superi,am sa-ti dau si eu un raspuns,mai indirect&$ :umarul ;;;,UUnumarul fiareiUU,este incriptarea numelui imparatului :ero potrivit Pamatriei,un sistem numerologic ebraic. m auzit o teorie conform careia de fapt acest numar a fost tradus gresit din ebraica si ca de fapt UUnumarul fiareiUUeste ;1;.#ogdan o sa ne dea mai multe amanunte&= Steaua lui =avid,asa cum o stie toata lumea,nu este un simbol ebraic la origine,ci este un simbol pelasg,din arealul carpato-danubiano-pontic si zonele invecinate,teritoriu care in trecut apartinea tracilor,descendentii directi ai pelasgilor..ultura ebraica s-a constituit in special pe plagieri si compilari ale diverselor culturi antice cum ar fi de exemplu culturile egipteana si asiro-babiloniana. ",agus Pre8$ ?2. Steaua lui =avid trebuie interpretata <abbalistic si alchimic& cele ; laturi sunt feminine, iar cele ; varfuri masculine. =e asemenea avem ; tringhiuri echilaterale mai mici in extremitati. =eci cu siguranta sunt corelari cu ;;;, care descompus <abbalistic rezulta& ;+;+;-1?-> - :oua Sfera lchimia. ,omentan nu am mai multe informatii. ?A. .alendarul ,a8a si %1 decembrie %31%& %1.1%.1% - 4+4+4 - > - :oua Sfera - lchimia "C$ ?;. Si de ce ai luat in calcul doar ultimile % cifre ale anuluiC ?F. Pentru ca simetria numerica a datei este evidenta si se practica asa, dar si daca luam data integrala rezulta o conotatie alchimica duala& %1.1%.%31% - > + % - 11 - 1 + 1 - barbat-femeie ??. Poate ne rezolvi si problema cu cuadratura cercului cu rigla si compasul&= i niste teorii din fizica sau matematica, care merg in 4= si nu merg in 2= si se pot verifica in astralC =e ex, in lumea fizica stim ca putem avea % camere, si #, despartite printr-un perete. =aca te aflii in camera si ai putea trece prin perete spre camera #, ai ajunge acolo. 0n astral insa, daca incerci sa treci prin perete, ori ti se dastrama proiectia si te trezesti, ori te poti trezi intr-un loc oarecare, un loc care nu are nici o legatura cu camera #. /rice as incerca, nu pot ajunge in camera #. =acami iau viteza si intru in perete, se destrama proiectia si ajung inapoi in corpul fizic. .ineva mi-a zis ca poti ajunge si intr-un loc din trecut sau viitor.

?>. m experimentat si eu astralul& am plutit pe holul casei si am stationat in fata usii de la intrare! efectiv m-am blocat eram doar concentrat pe mentinerea starii incat nici macar nu mi-a venit in gand sa trec prin zid sau sa deschid usa. ,-am intors spre dormitor cu gandul de a ma vedea dormind. 1a usa de acolo s-a produs un blac<out si am pierdut proiectia intrand in vis. *rebuie clar mers mult "dincolo de concepte" pentru a intelege legile metafizicii universurilor paralele. Stiu doar ca totul fiind vibratie trebuie sa armonizam superstringurile din noi la gradele si pe lungimile de unda ale acelor "lumi". =in pacate spatiul euclidian cu legile lui alfanumerice nu prea ne ajuta. ,atematicile speciale cu spatii n=imensionale opereaza tot pe bazele gandirii 4=. =eci nu avem inca suportul teoretic ale unor ecuatii 2= care sa descrie fenomenele de acolo. .u siguranta 0isus le-a folosit mereu in stiinta jinasului pentru a face minuni, insa noi mai avem inca mult pana acolo din cauza domeniilor sterile involutive. @evolutia .onstiintei si crearea unor noi sisteme organizationale, de gandire, a unui eventual guvern gnostic sunt la stadiul de proiect deocamdata pentru ca omenirea din pacate "doarme" prea mult in 4= din cauza mintii senzoriale. Problema ta este ca peretele astral e din alte substante ale hipermateriei mult mai condensate decat energia aerului prin care plutesti in astral, unde fortele de frecare cu el sunt aproape complet neglijabile. )oarte interesant subiectul propus de tine. E de dezbatut. >3. lta data m-am dedublat in astral pe o strada de langa blocul meu plutind pe ea la o oarecare inaltime. =ar m-am trezit acolo efectiv cum am trecut prin zid nu stiu. .red ca anatomia oculta a omului trebuie rapid dezvoltata pentru a intelege fenomenele de genul asta. .ordonul nta<harana se prelungeste la infinit, dar ce hipersubstante din el activeaza efectiv trezirea in astral ramane o mare necunoscuta inca. >1. =epinde acum. =aca tu te-ai trezit direct acolo, e partea a %-a. Poti sa te trezesti unde vrei. =e asemenea, daca esti in camera si iti doresti sa te duci pe strada, te teleportezi fara sa treci prin zid. Eu vorbesc strict de zid. =aca intrii in zid mergand drept inainte, fara sa te gandesti ca vrei sa apari dincolo. .um pot avea sunetC *u ai sunetC :us dc nu am sunet.

>%. Pasiti valoarea de adevar a propozitiei& , - 1>?F + 4>F% + 4>F3 + ... + ; + 2 + % este un patrat perfect :imic mai simplu& vem 1>?F + %"1>?;+1>?A+...+4+%+1$ plicam formula 1+%+...+n -7 1>?F+ %N"1>?;N1>?F$'% % cu % se reduc -7 1>?F+1>?;N1>?F -7 1>?F"1+1>F;$ - 1>?FN1>?F 1>?FM% .EE .E *@E#K0 =E,/:S*@ * &= "#andi delin$ >4. Proiectia astrala,frumoasa chestie&$0n primul rand eu cred ca spiritul,care in conceptia mea e format din creierul energetic,aura si energia subtila care circula prin organism nu poate fi incorsetat si nu se poate UUda de peretiUUatunci cand nu sufera.S-ar putea ca la tine sa fie vorba de un anumit blocaj care se UUmaterializeazaUUsub forma acelui perete.0ar faptul ca nu ai sunet,poate insemna ca ,clarauditia ta are de suferit,ceva nu-i chiar o< in acea arie.Proiectia astrala se face din cate stiu de cele mai multe ori in timpul somnului si mai rar in stare de veghe,cand coboram sub 2 Oz,deci cand ne aflam in delta.",agus Pre8$ >2. ,a gandeam eu ca driverele de la placa de sunet pentru lumea fizica nu functioneaza si in astral&$ >A. 3 - 1 -7 Pentru orice numar real r avem r la puterea 3 r la puterea 1 sau rM3 - rM1 -7 /rice numar real r - 1 -7 /rice numar natural n - 1 -7 Pentru orice dimensiune d"n$ - 1 -7 *oate dimensiunile hiperspatiului <abbalistico - alchimic se reduc la Knitatea Primordiala in, la *atal9 >;. in, *atal :emanifestat, =imensiunea 3 se transcende pe El 0nsusi, reusind materializarea Knitatii ,anifestatate, Geterul Gabbalei ebraice, de unde prin dedublari succesive rezulta tot rborele Sephirotic cu cele 13 dimensiuni. =umnezeu a vrut atat de mult sa existe incat a reusit sa Se creeze singur dintr-un camp nul de probabilitati cuantice. >F. 1a extrema cealalta din 3 - 1 rezulta& 1'3 - 1'1 -7 1im"n-73$1'n - 1'1 -7 infinit - 1 3 - 1 -7 3 - infinit -7 *impul " 2-a dimensiune$ este ciclic, elipsoidal in n=9

>?. =in ,atricea "tensorul$ 3 primordial a rezultat primul binar 1 sau 31, iar de aici din Knitate tot mai multe 3-uri s-au transformat in 1-uri, rezultand prin 1egea #ipolaritatii toata .reatia "/uroborosul - Sarpele care isi musca coada$. Se stie ca numerele in planul atmic pot fi percepute ca entitati vii "Pitagora spunea ca "*otul este randuit dupa numar$ si orice numar poate fi scris in cod binar ' baza % ca o succesiune de 3 uri si 1 uri. >>. Qectorizari 3 - 1 -7 0n grafica n= Punctele de coordonate /"3,3,...,3$ P"a1, a%, ..., an$ ".oordonate carteziene$. -7 Oiperspatiul este identic cu /riginea celor n axe perpendiculare9 133. 3 - 1 -7 1'1 - 3'3 -7 1 - expresie fara sens -7 Sen)ul Unitatii 8rimordiale a Tatalui nu9l putem intelege*

131. "Kn matematician israelian a descoperit in #iblie un cod secret ce pare sa dezvaluie amanunte ale unor evenimente ce au avut loc cu mii de ani dupa ce a fost scrisa #ibila. ,otivul pentru care va aduc la cunostinta acest lucru este acela ca singura data cand numele dumneavoastra complet, Jitzha< @abin, apare codat in #iblie, cuvintele "asasin va asasina" il intersecteaza. )aptul n-ar trebui tratat cu indiferenta deoarece atat asasinarea lui n(ar el-Sadat, cat si atentatele carora le-au cazut victime Sohn si @obert Genned8 sunt de asemenea codificate in #iblie, in cazul lui Sadat, impreuna cu numele si prenumele ucigasului, data asasinatului, locul si modul in care a fost infaptuit. .red ca sunteti intr-un real pericol, dar ca acest pericol poate fi evitat." 1a data de 2 noiembrie 1>>A a venit cumplita adeverire& un glont in spate, tras de un om care se credea investit cu o misiune divina. Era asasinatul care fusese codificat in #iblie cu trei mii de ani in urma. sasinarea lui @abin este confirmarea dramatica a realitatii codului #ibliei, textul ascuns in Qechiul *estament care dezvaluie viitorul. .odul a fost descoperit de dr. Eli8ahu @ips, unul dintre expertii de prima marime ai lumii in teoria grupurilor, un domeniu al matematicii care sta la baza fizicii cuantice. fost confirmat de matematicieni de renume de la Oarvard, Jale si Kniversitatea Ebraica. fost verificat de un specialist in cifruri si coduri din ,inisterul pararii al SK . trecut cu succes prin trei expertize efectuate de specialisti la care a apelat o importanta revista de matematica din Statele Knite. Evenimente petrecute cu mii de ani dupa scrierea #ibliei& descifrate de .od& l =oilea @azboi ,ondial, aselenizarea, facerea Vatergate, data inceperii @azboiului din Polf, alegerea lui #ill .linton, atentatul de la /<lahoma .it8 etc. >oogle )ear$'" 5Codul 4i#liei5? 54i#le Code5? 5Mi$'ael 6ro)nin5 et$, .are e probabilitatea ca sa existe un cod secret alcatuit din matrici si litere echidistante in Qechiul *estament "*ora$ care sa prezica cu exactitate evenimente ce vor avea loc in viitorC Kn numar infinitezimal de mic, practic 3. Si, totusi, el exista. -7 3 - 1 9 13%. &$ tunci inseamna ca trebuie sa spuna ceva si despre %31%,despre V*.,despre /bama ,etc,etc,etc..a si in cazul lui :ostradamus,este relativ

usor de stabilit in mod artificial legaturi dupa ce un anumit eveniment s-a petrecut.Qreau sa aud ca in anul cutare,in tara cutare,personajul cutare ii face cutare lucru altui cutare personaj si sa se intample atunci.:u am auzit nimic de acest fel.Este interesant ca profetiile lui :ostradamus s-au implinit...dupa ce un anumit eveniment s-a produs facandu-se corelatia cu un anumit catren,ce sa-i faci,mintea umana iscoditoare in continua cautare de explicatii care sa-i linisteasca teama nedetinerii controlului,indiferent daca raspunsul este unul corect sau nu din punct de vedere obiectiv&= .and cineva a incercat sa faca o predictie pentru viitor pe baza catrenelor lui :ostradamus,a esuat lamentabil,din prima,si ma refer la pseudofatidicul an 1>>> cand trebuia sa se sfarseasca lumea.Kite ca suntem bine,sanatosi,sa vedem ce mai urmeaza dupa alarma falsa %31%!$ ",agus Pre8$ 134. Sa asteptam stiri profetice in premiera realizate pe baza .odului #ibliei si sa vedem daca ele se vor adeveri&$ 132. Kn site interesant e http&''(((.exodus%33;.com'#ible.odes1.htm E cam apocaliptic e drept &$. 13A. Kite frate ce am gasit pe site-ul (((,truebiblecode.com &= http&''(((.truebiblecode.com'Wbomb zi e ; septembrie %33>,facem pariu ca nu se va intampla nimic de genul acestaC!$ Exista multi indivizi dubiosi care din cauza problemelor psihologice emit tot felul de ipoteze si UUprofetiiUU,care mai de care mai stufoase si fantasmagorice,crezute din pacate de multa lume si ce-i mai grav,chiar de catre lume cu o cultura foarte vasta. .and traia Silviu #rucan,acesta avea o emisiune numita Profetii despre trecut&$.am asa se numesc toate astea care nu-s decat vitejii dupa batalie. ",agus Pre8$ 13;. 0ntr-adevar, chiar in ".od" aparea anul "%33;" intersectat cu "holocaust nuclear" si inca mai apar si referinte la %31%, asteroizi, etc. Explicatiile in sensul dezinformarii si indoctrinarii misticoide date de .orut pe site mi se par mult mai plauzibile. =a, era faina emisiunea !$

13F. i vazutC&= Si nici macar una din asa zisele profetii nu se va implini,iar cele care,chipurile,s-au implinit,au fost ajutate ulterior unui eveniment care poate nu avea nici o legatura cu profetia,sa se intample.Kite ca a trecut si ; septembrie %33> si nici o nenorocire majora nu s-a petrecut in ,anhattan,asa cum sustinea pseudoprofetia. Exista tot felul de UUvaluristiUUsi UUgiumbuslucariUUcare induc in eroare populatia din varii motive.=atoria noastra este sa verificam.Eu as baga UUevitariiUUintre UUsensulUU si UUdezinformariiUUin fraza cu .orut&$. Sa nu uitam,exist un singur devar si acesta este 0ubirea,cu tot ceea ce deriva din Ea.@estul sunt doar iluzii,mai mult sau mai putin UUrealeUUsi in ultima instanta,iluzia duce la dezintegrare. sa ca hai sa ne iubim pe noi insine,evident,in mod neegoist si neegocentrist,fara sa pretindem ca numai noi detinem devarul iar restul sunt niste inselati care n-au nici o sansa,ca sa putem apoi sa ne iubim cu adevarat aproapele si sa traim in pace si armonie. ",agus Pre8$ 13?. 1ogica vaga "polivalenta$& 3 - 1 9 http&''en.(i<ipedia.org'(i<i')uzz8Hlogic 13>. 1ogica )uzz8 http&''ro.(i<ipedia.org'(i<i'1ogicaHfuzz8 113. " tentie mare99 =eocamda 1egea ccidentelor ne controleaza aproximativ %3R din actiuni99" :u crezi ca esti cam optimistC .e-ai zis de ?3R->3RC ,ulti au ajuns in gnoza poate si accidental. =esi e mai greu, se poate. Sa presupunem ca un om, din cauza lipsei banilor se duce la servici pentru a avea cu ce sa-si intretina familia. 0n drum spre servici trece pe strada I la ora 13. 0n drum spre servici el gaseste afisul cu conferinta, dar afisul nu intra in aceasta linie a cauzei si a efectului. Sa presupunem ca afisul a trebuit sa fie pus si din cauza ca acolo se afla un panou, afisul a ajuns pe strada I. #ine, aici exemplu este putin "tras de par". :u exista nimic in viata omului si in existenta afisului care sa le lege. #ineinteles, acest exemplu este putin "tras de par". =aca ar fi chiar asa, este >3R probabil ca acel om sa treaca pe langa afis. =ar aici intervine si centrul magnetic. .and centrul magnetic este format intr-o persoana, ea actioneaza bazandu-se pe centrul magnetic. =eci ajungem la concluzia ca

daca avem un centru magnetic puternic, legea accidentului ne influenteaza din ce in ce mai putin. 111. Eu nu cred in legea accidentelor..red insa in afinitatea frecventelor vibrationale,in legea atractiei universale. dica un om cu o anumita frecventa cerebrala"caracter,personalitate$,atrage oameni de acelasi fel,respectiv situatii care corespund unui anumit tip de vibratie emisa.Si UUnoroculUUeste dependent de atentia,precognitia,munca si pozitivitatea noastre. ",agus Pre8$ 11%. Se intampla prea multe in acelasi timp ca sa nu existe. Sa zicem ca mergi la plimbare si treci pe langa o floare pe care sta o gargaritza. *u nu ai nici o legatura cu gargaritza, nici ea cu tine. Q-ati intalnit accidental. "#andi delin$ 114. :ici asta nu e un accident pentru ca avand afinitate pentru plimbari"le faci pt.ca-ti plac$ ai implicit afinitate pentru natura si deci pentru plante si animale.0ti spun cu siguranta ca nimic din ceea ce ne afecteaza pe noi oamenii in mod direct nu tine de accident. ccidentul este doar atragerea oamenilor,intamplarilor si fenomenelor cu afinitate pentru emisiile noastre. tat si nimic mai mult..a nu suntem constienti de unele chestii,ca nu suntem atenti sau ca ne supraestimam cateodata si apoi ne victimizam spunand UUce am facut sa merit astaCUUe altceva. sta tine de cat de bine si obiectiv ne autoobservam si de cat de exigenti suntem cu noi insine. ",agus Pre8$ 112. propo de 1egea ccdentelor, /vi, e un accident pozitiv bazat, pararea mea, pe interventionismul divin al ingerilor pazitori, faptul ca la deraierea atat de brutala a trenului de persoane de la .raiova nici macar un om nu a murit, toti din cei cateva sute de pasageri au scapat cu cateva rani superficiale. 1ocomotiva din fata nu s-a sincronizat cu cea din spate, a franat brusc, in timp ce cea din spate a continuat sa impinga. Putea fi un dezastru colosal. .are ar fi probabilitatea ca nici macar o persoana sa nu moaraC 3R, zic eu. Si, totusi, =umnezeu a facut sa fie 133R9 -7 3 - 19 &$ 11A. m fost la ,osuni in judetul ,ures a doua oara la exorcizari la Parintele .ristian Pomohaci. m facut un mic test. Era seara, ne pregateam pentru slujba de noapte, si am plecat de la casa unde ne-am odihnit pe timpul zilei dupa liturghie sa-mi cumpar tigari. E o atmosfera

asa pura acolo ca parca ma simteam vinovat ca fumez intr-un asemenea mediu. 0-am cerut lui =umnezeu un semn& am zis ca daca El vrea sa ma las de fumat, sa nu ma lase sa ma mai intorc acasa printr-un caine. m mers tot drumul linistit, am gasit tigari, am si fumat, fara nici cea mai mica problema cu cainii, dar cand sa ajung in dreptul portii unde vroiam sa ma intorc sa mai dorm pana la slujba de noapte, o namila latra cu tupeu la mine chiar din fata portii &$. ,a inecasem ca tiganul la mal, dar am primit semnul de la =ivinitate, zic eu. *otusi, nervos pe caine, mi-am continuat plimbarea prin sat si mi-am mai aprins o tigara &$. / alta sfidare in campul probabilitatilor& din toti cainii din sat, s-a gasit taman ala si exact in fata portii unde eram cazati. # O9 0mposibil, si, totusi, 133R adevarat9 -7 3 - 19 11;. ,orala& "*igara e un cilindru de tutun din care trage un nebun ca sa-si faca banii scrum" ",arius Piugium$ &$. 11F. 0nterventia divina directa se produce extrem de rar,doar in suituatii de mare criza. 0ar in ceea ce priveste fumatul,chiar crezi ca trebuia sa ceri un semnC&$ ",agus Pre8$ 11?. Pai n-a fost vorba de un holocaust nuclear sau de un asteroid, dar viata a sute de persoane mi se pare o situatie de foarte mare criza. Era un cetatean in tren care in momentele acelea de haos de imediat de dupa deraiere, s-a relaxat si a inceput sa citeasca din #iblie. 11>. 0n fine,problema e discutabila dat fiind faptul ca de multe ori au murit multe persoane in accidente teribile,uragane,cutremure,etc si nu s-a vazut nici o interventie divina.)aptul ca nu a murit nimeni in accidentul de tren amintit de tine a fost cauzat in mod cert de concursul mai multor factori pe care,daca ai fi expert in domeniu,i-ai gasi.Sau putea sa fie Pandalf in tren&= /ricum,au fost internati oameni.0nterventie divina ar fi dupa parerea mea atunci cand deraiaza un tren de mare viteza care merge cu 433 de <m'ora. tunci nici un factor extern in afara de =iviniate nu ar putea fi pus pe seama miracolului. 0ar daca nu ai nici o motivatie reala sa te lasi de fumat e grav...:u vreau sa te sugestionez negativ ci sa fiu realist.:ici daca iti ieseau 133 de caini inainte nu te determina cu adevarat sa renunti./rice semn e absolut neputincios in fata renuntarii la defecte pana in momentul in care vom cunoste defectul,actiunile si urmarile sale,pana in momentul in care vom fi

cu adevarat ./:S*0E:*0..and vom ajunge in acest stadiu nu vom avea nevoie de nici un semn ci vom actiona. 1%3. =oua vagoane erau aproape la >3 grade. *rebuia sa se faca praf. E clar ca si hazardul pozitiv a fost un factor determinant. 1%1. ".e ti-e si cu demonul analogiei abstracte9 =e-ati sti prin ce chinuri ma face uneori sa trec9 0mi soptea sa compar transformarea de nedescris care se petrecea in mine cu o schimbare brusca a unor probabilitati mentale." "Paul Qaler8, ",onsieur *este", Scrisoare de la un prieten$ 1%%. "Si atunci toate aceste specii astfel alcatuite si-au primit de la /randuitorul lor infatisarea, prin actiunea 0deilor si a :umerelor "*imaios$" 1%4. ",atematica este clasa tuturor propozitiilor de forma "p implica B", in care p si B sunt propozitii." 1%2. " cum ,arele rhitect al Kniversului ni se pare a fi un matematician desavarsit.""Sir Sames Seans$ 1%A. "1ogica a devenit fizica multimilor""Ponseth$ 1%;. "Pandirea, luata in sensul sau cel mai general, ca sa poata cuprinde arta, filosofia, religia, stiinta, luate si ele in acceptia cea mai generala, inseamna cautarea invariantei intr-o lume in necurmata schimbare.""..S. Ge8ser$ 1%F. "1egea :umerelor genereaza, asadar, simtamintele si imaginile, iar ceea ce pare a fi exteriorul este pur si simplu interiorul." ")laubert, Scrisoare catre Peorge Sand, 1?F;$ 1%?. ",uzica este pentru *imp ceea ce este Peometria pentru Spatiu" ")rancis Varrain$ 1%>. "*eleologia este o doamna fara de care nici un biolog nu-si poate duce traiul. Si, totusi, se rusineaza sa fie vazut cu ea in lume.""Qon #ruc<e$ 143. "Qeder voleva come si convenne ' 1Uimago al cerchio, et come vi sUindova.""=ante, "Paradiso"$

141. ".onfreria din Sicillia nu era, nici ea, mai putin exigenta. Printre simbolurile mostenite prin traditia ".olegiilor" antice se afla de altfel, indestructibila pentagrama sub forma "Stelei 0nflacarate", avand in centru litera P, care reprezinta Jod-ul ebraic si =ecada! ritualul propriu zis provine, totodata, din ritualul pitagoreic si din cel al ,isterelor din Eleusis, cu unele reminiscente egiptene inca si mai vechi." ",athila .. Ph8<a, ")ilosofia si mistica numarului"$ 14%. ",oartea este o sarutare de la =umnezeu""Xoharul$ 144. m mai intalnit pana acum principiul analogiei al lui Ph8tagoras, scos din "Oierros 1ogos""":atura este intotdeauna asemanatoare siesi"$! .abala nu a lasat sa-i scape un indemn atat de incurajator de a jongla cu simbolurile si l-a adoptat. 0n amalgamul .abala - Pnoza - Oermetism el se iveste intr-un distih care subliniaza corelatia analogica macrocosmos microcosmos& "0d Buod inferius Sicut cod superius" ",athila .. Ph8<a, ")ilosofia si mistica numarului"$ 142. "Sa nu uitam tratatele de "stiinta neagra" atribuite celebrului =r. )aust 5precum "Ooellenz(ang si ".abala :igra et lba" - Passau, 1;32 - despre care se pretinde ca sunt scrise de mana sa si vorbesc despre legaturile sale cu unul din cei sapte printi ai infernului& ,efistofeles sau ,efistofel6." ",athila .. Ph8<a, ")ilosofia si mistica numarului"$ 14A. "=umnezeu a facut numerele intregi, toate celelalte sunt opera oamenilor.""Grone<er$ 14;. ":u exista certitudine acolo unde nu putem aplica nici una dintre stiintele matematice si nici una dintre cele intemeiate pe matematica""1eonardo =aQinci$ 14F. "Pentaedroidul nu are nici o legatura cu pentagonul& are A celule frontiera care sunt tetraedre si apartine sirului triunghiular! octaedroidul nare legatura directa cu octaedrul, insa are ? cuburi ca celule - frontiera! acesta este numarul de celule - frontiera care apare in aceasta terminologie si in simbolurile .A, .? etc. )ace parte din familia patratului si a cubului pe care il reprezinta in cea de-

a 0Q-a dimensiune. .1; corespunde sirului octaedrelor! .%2 este un individualist, nu-si gaseste locul in nici o filiatie directa in ciuda afinitatii sale cu sirul triunghiular! .1%3 este reprezentantul seriei pentagondodecaedru in spatiul cu 2 dimensiuni, in sfarsit .;33 reprezinta ramura pentagon - icosaedru in spatiul cu 2 dimensiuni" ",atila .. Ph8<a, ")ilosofia si mistica numarului"$ 14?. propo de profetii. Sa-ti zic ceva, /vi. Sa presupunem ca eu iti spun ca peste o saptamana te vei simti rau. *u vei incepe sa faci tot felul de interpretari si sa te "pazesti" ca in ziua respectiva sa te simti bine. *e gandesti ca s-ar putea sa racesti, eviti locurile friguroase, apoi te vei gandi la multe alte motive care s-ar putea sa-ti cauzeze suferinte. ,ai stii ca inainte de ziua respectiva vei da o petrecere cu prietenii, iar tu la petreceri obisnuiesti sa bei cateva paharele. Qei trage concluzia ca la asta se va referi profetia si ca daca nu vei bea la petrecere, a %-a zi nu te vei simti rau. =ar defapt, chiar a %-a zi, dupa ce s-a dus toata petrecerea, sa mananci accidental ceva alterat si sa intrii in spital. poi vei crede ca "profetia" mea se referea la incidentul cu petrecerea si nu la cel in care tu ai mancat ceva nashpa. =ar tu nu ai de unde sa stii asta. Si profetiile nu se fac cu dragul de a se da cineva mare ca stie. =aca tu vei fi atent chiar si cu bucata aceea de mancare, nu ti se va intampla nimic. =ar tu nu o sa te gandesti niciodata ca profetia mea era adevarata si daca nu te informam tu nu erai in alerta si te imbolnaveai. *u nu vei gandi ca poate prin faptul ca ai auzit profetia ai facut ceva pentru a schimba lucrurile. *e vei gandi ca am delirat eu in momentul acela. Profetiile sunt un mesaj de genul "=aca veti continua in felul acesta, rezulta ca peste ceva timp se va intampla aia." =aca cineva e un bataus si in toata viata lui s-a batut la fiecare ocazie care a intalnit-o si stiu ca maine se va duce la meci, pot profeti ca acel cineva sigur se va bate cu suporterii echipei adverse. Pentru ca oamenii sunt adormiti si nu se schimba prea usor, mai ales cand toata viata ai actionat intr-un anumit mod. =ar s-ar putea sa ma insel si chiar in ziua aceea, acel cineva sa renunte sa se mai bata. Si atunci profetia mea, care avea >>,>R sanse sa se implineasca, nu s-a implinit. "#andi delin$ 14>. s adauga si eu ceva, la chestiunea cu profetiile. m aflat ca viitorul poate fi schimbat suta la suta doar atunci cand anumite actiuni din trecut sau prezent nu sunt de neiertat, in fata 1egii =ivine. Qiitorul are infinite probabilitati, toate putand sa se schimbe. =oar in cazul

cand se comit erori grave, prin care nu putem echilibra balanta decat daca cel care a actionat asa sufera pe pielea lui acele mari dezechilibre pe care le-a cauzat el insusi. :umai atunci se poate ajunge la o certitudine. :umai atunci viitorul consecintei acelei actiuni poate fi "batut in cuie" a se intampla in felul ala. 1a fel si profetiile. rata doar probabilitati. Kn exemplu foarte clar noi il stim ca fiind cel cu al treilea razboi mondial a fi inceput in 1>>>. 0ata-ne la 13 ani dupa si nu s-a intamplat. 0nca mai este pace mondiala, intr-o mare masura. Qiitorul inca mai poate fi schimbat. =ar daca noi nu facem nimic sa-l schimbam, ne apropiem si mai mult de certitudine si parasim probabilitatea. tunci devine destinul implacabil. ",obulus /bisbo$

123. 0n primul rand ideal este ca noi sa fim proprii nostri profeti,cu alte cuvinte sa ne educam in precognitie.Este de dorit sa putem fi intelepti,morali,atenti si credinciosi in ajutorul,inspiratia si protectia divina.=aca vom face asa,tu delin,nu vei mai avea ceva negativ de profetit la adresa cuiva decat daca vei delira sau daca vei fi rautacios. 0ar in ceea ce priveste spusele tale ,obulus,trebuie sa amintesc faptul ca

toate profetiile aparent implinite ale lui :ostradamus au fost considerate valide abia dupa ce un eveniment s-a produs,prin procedeul binecunoscut numit asociere"mai mult sau mai putin subtila$.@epet,as vrea sa vad vorbindu-se despre o profetie acum si sa se si intample peste o saptamana.Exact la fel si pentru UUcodulUUbiblic.0ar la chestiunea cu 1>>> mai am de spus ceva.Este interesant cum mila divina nu a actionat in timpul primelor doua razboaie mondiale cand sute de milioane de oameni au pierit si se stie de toate atrocitatile comise./are in privinta lui UUOislerUU:ostradamus a nimerit-o iar cu 1>>> nuCProfetia este una,prognoza este alta.0ar daca o asazisa profetie nu se implineste inseamna ca se amanaCPana candCPana se intersecteaza cu alta profetieCSi tot asaC,a indoiesc. 121. ":e-am fi putut astepta ca aceste 2 siruri incepute de perechile triunghi tetraedru, patrat - cub, patrat - octaedru, pentagon - dodecaedru "chiar pentagon - icosaedru$ sa continue nedefinit, prin spatiile superioare, avand reprezentanti in spatiile cu A,;,...,n dimensiuni! insa aici are loc o oprire misterioasa& sirurile care incep cu tetraedrul, cubul si octaedrul continua nedefinit in ce-a dea Q-a dimensiune si dincolo, insa situl pentagon dodecaedru "sau icosaedru$ se opreste brusc si nu mai apare in a Q-a dimensiune, nici mai departe. :u am vazut nicaieri vreo dovada riguroasa a acestei afirmatii, dar sunt de acord cu )rancois Varrain si =onchian, cel mai mare specialist in spatiile cu 2 si mai multe dimensiuni, care a infatisat la expozitia din .hicago modele de fire de arama nu numai ale proiectiilor in spatiul nostru al celor ; politopi regulati specificati mai sus, ci si modele ale proiectilor in spatiul nostru ale hipercorpurilor din sirul cub - hipercub etc., care exista in toate spatiile avand intre 2 si %2 dimensiuni." ",atila .. Ph8<a, ")ilosofia si mistica numarului"$ 12%. .eea ce tu nu intelegi /vi este cum functioneaza acum pentru noi "si cum a functionat de ceva timp incoace$ 1egea =ivina. cele doua razboaie mondiale au fost necesare. =e fapt, totul trebuia sa se termine pentru noi in 1>A3, cand trebuia ca acei maestri care lucreaza pentru umanitate in mod intens, sa-si "ia mainile dupa noi". tunci clar ca incepeam a ne face praf. 1ucrul asta am simtit si eu, si cativa colegi de-ai mei din asociatie pe pielea noastra "la un nivel mult redus, evident$. =eci pot da marturie de lucrul asta. .eea ce mai trebuie sa intelegi este ca tu avand aceste credinte gratuite si de nestramutat face ca tu sa nu poti vedea devarul niciodata. =upa ce te eliberezi sau te detasezi de prejudecatile tale, abia atunci vei putea sa vezi

cu alti ochi aceste "dovezi" pe care le cauti tu. Si inca ceva, tu trebuie sa le meriti ca sa le poti vedea. ,aestri n-o sa-ti arate tie acum dovezile, pentru ca tu nu le vei crede si le vei interpreta in modul cum o faci tu acum, adica gresit. devarul nu este cum ne imaginam noi, in toate aspectele lui, ci este cum este. =aca continuam sa ne mai facem fantezii in ceea ce-l priveste, o sa crapam fara ca macar vreodata sa-l fi cunoscut, sau macar o mica parte din el. sa si cu profetiile respective. Ele chiar sunt profetii, numai ca au fost amanate intr-adevar. ,otivulC :u ti-l pot spune, pentru ca ti-am explicat acum de ce. Sfatul meu ti l-am dat si ramane valabil. cum depinde de tine.",obulus /bispo$ 124. Uneori imi aud propriile ganduri #ruiate& cred ca se propaga o unda mentala dupa formula oscilatiilor I - sin"omegaNt$, unde este amplitudinea, omega viteza unghiulara si t timpul de proagare, I fiind coordonata. )ortele de frecare cu aerul estompeaza viteza gandului care se reintoarce pe sistemul auditiv "am probleme si cu "ciocanelele"$ intr-o forma mai mult sau mai putin exacta intr-o bucla de viteza enorma "viteza sunetului de 1233 <m'h daca nu ma insel$, astfel incat "interlocutorilor persecutatori" le este imposibil sa lanseze undele mentale sau verbale, nu ar fi timp suficient ca "vocea" sa ajunga de la gura lor la urechea mea. =eci prietenii nu ma sfideaza, nu sunt magi negri. Sau viteza gandului pe care este bazata telepatia este supraluminica tinand de a patra dimensiune si atunci sunt inclusiv undele emise de magii negri pe principiul corpuscul - unda. =ar cele mai multe sunt mecanice si se propaga dupa .urba lui Pauss& f"x$-eM"-xM%$. 122. "/pera lui ,atila Ph8<a exprima necesitatea de a descoperi unica formula care determina configuratiile, formele, ritmurile, proportiile si conexiunile in arta si in natura, apta sa produca in noi cele mai profunde emotii estetice, un perimetru care se extinde de la structura cristalului sau a petalelor florii pana la Parthenon sau la curbele sirurilor de creste muntoase! de fapt, la intreaga lume vizibila. 0n cele din urma, el a descoperit si a pus in evidenta aceasta nestemata in cariera doar pe jumatate secreta si indelung uitata a studiilor pitagoreice si in jurul acestui stralucitor trofeu - Sectiunea de ur - a inaltat, piesa cu piesa, constructia complicata, ingenioasa si profund impresionanta a filosofiei lui estetice." "Patric< 1eigh )ermor - "*he ,emoirs of ,atila Ph8<a, Oeinemann, 1>;1$

12A. "1ogica este teoria gandirii controlate, stiinta legilor generale despre semne si simboluri".",atila Ph8<a$ 17+, "* * " + ", , " - "./P01" 5226 L-7 "tau$N"alfa$N"tau$N"alfa$ + "miu$N"alfa$N"miu$N"alfa$ "hi$N"omega$N"pi$N"niu$N"lambda$ - 22, unde "tau$,"alfa$,"miu$,"hi$,"omega$,"pi$,"niu$,"lambda$ sunt numere naturale aleatoare, aflate in intervalul 5a,z6 unde 5a - 1, b - %, c - 4, ..., z 436. -7 tau", ( miu", & 0i", &- Se$tiunea de Aur* 12F. tau&. + miu&. - fi&. - 22 -7 3 - 1 12?. @ecomand cartea =r. :... Paulescu, profesor de filologie la )acultatea de ,edicina din #ucuresti intitulata& "Spitalul? Coranul? Talmudul? Ca'alul?:ran$ma)oneria". ")iziologie filosofica$ 12>. "Elipsa are doua focare si orice raza care porneste din unul se reflecta in celalalt, imagine exacta a ceea ce se petrece intre doua inimi unite prin prietenie sau prin dragoste." ")lorica *. .ampan. " treia carte cu P@/#1E,E .E1E#@E din istoria matematicii"$ 1A3. Profesor de fiziologie #ogdane&$:icolae Paulescu este inca un exemplu pentru ceea ce inseamna un om inspirat divin.:icolae Paulescu si nu altcineva a fost inspirat de =ivinitate sa descopere insulina care a salvat de-a lungul timpului multe milioane de vieti sortite mormantului inainte de aceasta descoperire.=e subliniat faptul ca :icolae Paulescu a fost considerat ca fiind UUcel mai mare interpret stiintific al =ivinitatiiUU.=esi era un om de stiinta,a fost un creationist convins,demonstrand cu dovezi stiintifice,la inceputul secolului trecut ca teoria dar(inista a evolutiei este falsa. P.S.0nainte de descoperirea lui :icolae Paulescu,diabetul zaharat era o boala mortala care nu a putut fi lecuita in nici un fel,nici prin

medicina,nici prin religie si mistica,nici prin practici exotice,nici prin alte interventii. sta ar trebui sa dea de gandit carcotasilor care minimalizeaza rolul stiintei progresiviste"fara sa o cunosca$si intentia =ivinitatii vis a vis de aceasta in emanciparea omului.",agus Pre8$ 1A1. 8olinomul lui Lei#nit2 generali2area #inomului lui NeEton!" "a + b + c + ... + l$ M m - sigmaD5m9'"alfa9$"beta9$"gamma9$6 N 5a M "alfa$6 5b M "beta$65c M "gamma$6...5l M "lambda$E alfa, beta, gamma, ..., lambda fiind numere intregi astfel incat alfa + beta + gamma + ... + lambda - m, cu alte cuvinte alfa, beta, gamma, ..., lambda reprezentand toate partitiile intregi ale numarului m. 1A%. 4F 2070 Fou Eill #e a#le to upload Four #rain,,, http&''(((.independ ent.co.u<' ne(s'science' b8-%323-8ou- (ill-be-ableto-upload- 8our-brain- 1F>%AAA.html 1A4. nalizam din punct de vedere teologic cuvintele 6IACONITA si 6IA1OLITA! facem tran)latia in $od9 produ) al0anumeri$& "delta$"iota$"alfa$"volga$"lambda$"iota$"tau$"alfa$ L7 "delta$"iota$"alfa$"hi$"lambda$"iota$"tau$"alfa$ Simetria la limita 5hi L7volga6 sfideaza teoria probabilitatilor si principiul tertiului exclus din logica clasica, demonstrand matematic autenticitatea stiintei logicii vagi. -7 1 - 3 9 -7 (((.patriarhia.ro 1A2. 8atrate magi$e Kn patrat magic normal este alcatuit din nM% casute egale "n pentru fiecare latura$, in care primele nM% numere intregi sunt aranjate "unul in fiecare casuta$, astfel incat sumele numerelor din fiecare coloana, din fiecare rand si din cele doua diagonale sa dea aceleasi constante. Pentru un patrat dat

aceasta constanta se numeste "constanta magica" si are ca valoare n"nM% + 1$'%. 1AA. CASATORIA 8ER:ECTA" http&''(((.scribd.com'doc'14F%%4%2'.asatoria-Perfecta 1A;. 0amblichos "Qita Pit$ scrie& "Oippasos era unul dintre pitagoreici, intrucat a fost primul care a publicat construirea sferei cu 1% pentagoane "dodecaedrul$, a pierit intr-un naufragiu din cauza acestei nelegiuiri, dar a primit creditul moral al acestei descoperiri cand, de fapt, ii era pe drept datorata lui P8thagoras". Proclus ii atribuie lui P8thagoras construirea celor cinci corpuri regulate. m intrat in 0nelul lui lcione. 1AF. ,ai bine& http&''(((.vopus.org'ro'publicatii'carti-samael-aun(eor'casatoria-perfecta.html . S */@0 PE@)E.* M ",obulus /bispo$ 1A?. 8ro#leme de $om#inatori$a )i teoria gra0urilor" =aca ) - DE1, ..., EnE este o familie de submultimi cu r elemente ale unei multimi I so n L- % M "r-1$, sa se arate ca putem colora elementele lui I cu % culori astfel incat nici o submultime din familia ) sa nu aiba elemente colorate cu o aceeasi culoare. 1A>. =andu-se n puncte distincte in plan, sa se arate ca exista mai putin de n rad "n$ perechi de puncte dintre acestea, care se gasesc la o distanta egala cu 1. 1;3. Sa consideram doua colectii "multimi multiple$ de numere intregi Da1,...,anE L7 Db1,...,bnE astfel incat fiecare intreg poate aparea de mai multe ori in fiecare colectie, iar colectiile Dai + aj ' 1 L- i L- j L- nE si Dbi + bj ' 1 L- i L- j L- nE sunt egale. Sa se arate ca n este putere a lui %. 1;1. fi prezent 5Xeul =ansului6&

http&''(((.beingpresent.org'ne(sletter'ro'events' pr,a8%33F.html 1;%. - 0dentitatile lui bel - coperire a unei multimi este o familie formata din submultimi nevide si

distincte doua cate doua ale lui I, a caror reuniune este I. / acoperire a lui I care este formata din < submultimi se numeste ireductibila, daca reuniunea oricaror < - 1 submultimi din este o submultime proprie a lui I. 1;4. - rbore& orice graf conex fara cicluri. - rbore partial al unui graf conex P& un graf partial al lui P care este arbore. - rborescenta de radacina a& un graf orientat cu proprietatea ca in orice varf x L7 a soseste un drum unic care pleaca din radacina a. - Punct de articulatie& un varf x al unui graf conex P cu proprietatea ca subgraful Px obtinut din P prin suprimarea varfului x nu mai este conex - utomorfism& un izomorfism al unui graf P cu el insusi - #aza de filtru& un sistem S de submultimi nevide ale unei multimi I cu proprietatea ca pentru orice , # apartin S, exista . apartine S asfel incat . inclus in " intersectat cu #$ - :umarul lui #ell, notat #n, este numarul tuturor partitiilor unei multimi cu n elemente, deci #n - S"n,1$ + S"n,%$ + ... + S"n,n$ - #iacoperire a unei multimi I& o familie de submultimi nevide ale lui I, astfel incat orice element din I este continut in exact doua submultimi ale familiei - #loc al unui graf P& un subgraf %-conex maximal al lui P. /ricare doua blocuri ale unui graf care nu este %-conex au in comun cel putin un varf, care este punct de articulatie - #loc design incomplet si echilibrat "#=0E$ - 1ema lui #urnside - Ecuatia caracteristica a unei relatii de recurenta liniara - .ardinalul unei multimi finite I reprezinta numarul elementelor lui I si se noteaza 'I' - :umarul lui .atalan, notat *n, este numarul de moduri in care se pot pune parantezele intr-un produs neasociativ de n factori, scrisi in ordinea a1, a%, ..., an. El are expresia *n - 1'n N .ombinari "%n - %, n - 1$ - 0dentitatile lui .auch8 - )ormula lui .auch8 - )ormula lui .a8le8& numarul arborilor cu n varfuri notate 1, %, ..., n este egal cu n M "n-%$ - .entrul unui graf conex P este format din acele varfuri Io de excentricitate minima, deci e"Io$ - min e"x$ - ro"P$, unde ro"P$ este raza grafului P - .iclu& pentru un graf neorientat P un lant 1 - 5Io, I1, ...,In6 cu prorietetatea ca Io - Ir si toate muchiile 5Io, I16, 5I1, I%6, ..., 5I"r-1$,

Ir6 sunt distincte doua cate doua se numeste ciclu. =aca toate varfurile ciclului, cu exceptia primului si a ultimului varf care coincid, sunt distincte doua cate doua, ciclul se numeste elementar. 1ungimea unui ciclu este egala cu numarul muchiilor pe care le contine. - .ircuit& pentru un graf orientat P un drum = - "Io,...,Ir$ cu proprietatea ca Io - Ir si toate arcele "Io, I1$, "I1, I%$, ...,"I"r-1$, Ir$ sunt distincte doua cate doua se numeste circuit. =aca toate varfurile circuitului, cu exceptia primului si a ultimului varf care coincid, sunt distincte doua cate doua, circuitul se numeste elementar. 1ungimea unui circuit este egala cu numarul arcelor pe care le contine. - .iclu "circuit$ eulerian al unui graf P& un ciclu "circuit$ care foloseste toate muchiile "arcele$ grafului P. - .iclu "circuit$ hamiltonian& ciclu "circuit$ elementar care contine toate varfurile grafului - .lica& subgraf complet al unui graf - <-colorare a unui graf P - "I, K$ este fie o partitie I - I1 K ... K I< a multimii varfurilor, astfel incat oricare doua varfuri din aceeasi clasa sa nu fie adiacente, fie o functie f&K-7D1,%,...,<E astfel incat 5i,j6 apartin K sa implice f"i$ L7f"j$, distinctia dintre aceste doua notiuni fiind data explicit in text. - .ombinari de n luate cate < se noteaza prin ."n,<$ si reprezinta numarul de moduri de a alege < obiecte dintr-o multime cu n obiecte. Prin definitie ."n,<$ - 1 pentru < - 3 si n7-3 si ."n,<$ pentru n L <. Kneori aceasta notatie se utilizeaza pentru n rational sau n L 3, specificandu-se acest lucru in text. - .ombinari cu repetitie de n luate cate < reprezinta numarul cuvintelor crescatoare de lungime < formate cu litere din alfabetul cu n litere, pentru care s-a definit o ordine totala, adica numarul cuvintelor de forma c1c%...c<, unde c1 L- .% L- ... .< apartinand lui pentru 1 L- i L- <. Expresia combinarilor cu repetitie de n luate cate < este n"n-1$..."n<+1$'<9. :umarul cuvintelor strict crescatoare de lungime < cu litere din este combinari de n luate cate <, adica ."n,<$. - .omplementarul unui graf P - "I! K$ este un graf notat 'P - "I, 'K$ cu aceeasi multime I de varfuri, doua varfuri fiind adiacente in 'P daca si numai daca ele nu sunt adiacente in P. - "v, <, lambda$ - configuratie - 0ndicele cromatic B"P$ este numarul minim de culori cu care pot fi colorate muchiile grafului P, in asa fel incat oricare doua muchii cu o extremitate comuna sa fie colorate cu culori diferite - :umar cromatic x"P$ al unui graf P este numarul minim de culori cu care pot fi colorate varfurile lui P, astfel incat oricare doua varfuri

adiacente sa aiba culori diferite - .uplaj al unui graf& o multime de muchii care nu au doua cate doua extremitati comune. :umarul maxim de muchii ale unui cuplaj pentru un graf P se noteaza v"P$. 1;2. - =iagrama )errers asociata partitiei intregului n de forma n - n1 + n% + ... + n<, este un tabel cu n celule, care contine pe prima linie n1 celule, pe a %-a linie n% celule,..., pe linia < n< celule, celulele fiind desentate unele sub altele si aliniate la stanga. / diagrama )errers este simetrica daca in linia i si in coloana i sunt acelasi numar de celule, pentru orice i7-1, deci simetria se refera la diagonala principala a diagramei - =iametrul unui graf conex P& distanta maxima intre perechile de varfuri ale lui P, care se noteaza d"P$ - =iferenta simetrica a multimilor si # se noteaza "delta$ # - " - #$ K "# - $ - =istanta intre varfurile x si 8 ale unui graf conex P se noteaza d"x,8$ si reprezinta lungimea minima a lanturilor dintre x si 8 in P - )ormula lui =ixon - =rum& pentru un graf orientat P - "I, K$, un sir de varfuri = - "Io, I1, ...,Ir$ cu proprietatea ca "Io, I1$, "I1, I%$,...,"I"r-1$, Ir$ apartin lui K, deci sunt arce ale grafului. Qarfurile Io si Ir se numesc extremitatile drumului =. 1ungimea unui drum este data de numarul de arce pe care le contine. =aca varfurile Io, I1,...,Ir sunt distincte doua cate doua, drumul = este elementar. - *eorema lui Erdos-Go-@ado - )ormula lui Euler pentru un graf planar P& daca P are n varfuri si m muchii si este conex, orice reprezentare planara a sa contine m-n+% fete - )unctia lui Euler fi"n$& reprezinta numarul intregilor pozitivi mai mici ca n si primi cu n. =aca descompunerea lui n in factori primi contine factorii primi distincti doi cate doi p1,...,pB, atunci fi"n$ - n"1-1'p1$"1-1'p%$..."1-1'pB$ - 0dentitatile lui Euler - *eorema pentagonala a lui Euler& relatia de recurenta a numerelor P"n$ ale partitiilor unui intreg n - Excentricitatea unui varf x al unui graf conex& se noteaza e"x$ - max d"x,8$, unde d"x,8$ este distanta intre varfurile x si 8 - )ata a unei reprezentari plane a unui graf planar P& o componenta conexa a planului, obtinuta prin suprimarea din plan a muchiilor si varfurilor reprezentarii plane a lui P. )rontiera oricarei fete este o curba Sordan inchisa, constand din muchiile unui ciclu elementar al grafului P. )ata infinita este singura componenta conexa nemarginita obtinuta in acest

mod. - :umerele lui )ibonacci, notate )n, se definesc prin )o - )1 - 1 si )"n+%$ - )"n+1$ + )"n$, pentru orice n7-3. - )lux intr-o retea de transport - lgoritmul lui )ord-)ul<erson - *eorema lui )ord-)ul<erson& in orice retea de transport valoarea maxima a fluxului la iesire este egala cu capacitatea minima a unei taieturi - :umarul lui Pauss, notat 5n,<6B, se defineste ca numarul subspatiilor de dimensiune < ale unui spatiu vectorial n-dimensional peste un un corp finit cu B elemente, unde B este o putere a unui numar prim - Praf tare conex& este un graf orientat P cu proprietatea ca pentru oricare doua varfuri x si 8 exista un drum =1 - "x,...,8$ si un drum =% - "8,...,x$ in P - Praf <-colorabil& este un graf P cu numarul cromatic x"P$ L-<, deci un graf ale carui varfuri pot fi colorate cu < culori astfel incat oricare doua varfuri adiacente sa aiba culori diferite - Praf <-cromatic& este un graf P cu numarul cromatic x"P$-< - Praf hamiltonian& graf neorientat care contine un ciclu hamiltonian sau un graf orientat care contine un ciclu hamiltonian - Prafuri izomorfe& grafurile P - "I, K$ si O - "J, Q$ sunt izomorfe daca exista o bijectie f&I-7J, astfel incat 5x,86 apartin K daca si numai daca 5f"x$, f"8$6 apartin Q - Praf multipartit& este un graf P - "I, K$ care admite o partitie a multimii varfurilor I - 1 K ...K <, astfel incat fiecare muchie sa aiba exremitatile in doua clase distincte ale partitiei. Praful multipartit este complet daca oricare pereche de varfuri situate in clase diferite ale partitiei formeaza o muchie - Praf planar& este un graf P ale carui varfuri se pot reprzenta prin puncte in plan si ale carui muchii se pot reprezenta prin arce de curba Sordan care unesc perechi de puncte care corespund extremitatilor fiecarei muchii, astfel incat oricare doua arce de curba au in comun cel mult un punct de extremitate - Praf <-regulat& un graf neorientat pentru care fiecare varf x are gradul d"x$-<, sau un graf orientat cu proprietatea ca ca d-"x$-d+"x$-< pentru orice varf x. - Praf - stea& un graf bipartit complet de forma G"1,p$ - Praf - turneu& un graf orientat complet si antisimetric, deci intre oricare doua varfuri x L78 exista unul si numai unul din arcele "x,8$ si "8,x$ - Prosimea unui graf P, notata g"P$, este cea mai mica lungime a unui ciclu elementar al grafului P

- ,ultime independenta "intern stabilita$ de varfuri& o submultime de varfuri care induce un subgraf format din varfuri izolate - :umar de independenta al unui graf P, notat alfa"P$, este numarul maxim de varfuri dintr-o multime independenta a lui P - 0nversiune a unei permutari p apartinand Sn& o pereche Dp"i$, p"j$E cu proprietatea ca 1 L-i L-j L-n si p"i$7p"j$ - *eorema lui Goenig 1;A. -1ant& 1$ Pentru un graf neorientat P - "I, K$ este un sir de varfuri 1 - 5Io, I1,...,In6 cu proprietatea ca oricare doua varfuri vecine sunt adiacente, adica 5Io, I16, 5I1, I%6,...,5I"r-1$, Ir6 apartin K. Qarfurile Io si Ir se numes extremitatile lantului 1, iar r este lungimea acestui lant. =aca varfurile Io, I1,...,Ir sunt distincte doua cate doua, lantul 1 se numeste elementar. %$ =aca P este graf orientat, un lant 1 - 5u1, u%,...,up6 este un sir de arce, cu proprietatea ca oricare doua arce vecine ui si u"i+1$ au o extremitate comuna pentru orice 1 L- i L- p-1. Extremitatea lui u1 care nu este comuna cu u% si extremitatea up care nu este comuna cu u"p-1$ se numesc extremitatile lantului 1. 4$ Kn lant al unei multimi partial ordonate I este o submultime total ordonata a lui I. - 1ant "drum$ hamiltonian& un lant "drum$ elementar al unui graf care contine toate varfurile grafului - )ormula lui 1i-Sen-Shu - :umerele lui 1ucas, notate 1n, se definesc astfel& 1o - %, 11 - 1 si 1"n+%$ - 1"n+1$ + 1n, pentru orice n7-3 - )ormula de inversiune a lui ,oebius - )unctia lui ,oebius - ,ultigraf& daca in definitia unui graf P - "I, K$ multimea muchiilor se inlocuieste printr-o multime multipla, se obtine un multigraf. Kn multigraf poate contine deci mai multe muchii avand aceleasi extremitati - :umar multinomial& este numarul ."n! n1,...,np$ - n9'"n19...np9$, unde n1,...,np 7- 3 si n1 + n% + ... + np - n. Pentru p - % se regaseste binomul ."n! n1,n%$ - ."n,n1$ - ."n, n%$. =aca n1 + n% + ... + np L7 n, numarul multinomial se defineste ca fiind egal cu 3. - )ormula multinomului - ,ultimea multipla I sau colectie de tipul 1M"<1$, %M"<%$,..., nM"<n$ este o multime I impreuna cu o partitie a sa de tipul 1M"<1$, %M"<%$,...,nM"<n$, adica continand <1 clase cu un element, <% clase cu % elemente,..., <n clase

cu n elemente, pentru care care se identifica elementele apartinand unei aceleiasi clase cu p elemente, pentru orice % L- p L- n - )ormula generalizata a binomului lui :e(ton& "x+a$Malfa aMalfa + alfaNaM"alfa-1$x + alfa"alfa-1$'%9NaM"alfa-%$xM% + ... + ."alfa, <$aM"alfa-<$xM< + ..., unde a 7 3, serie care este convergenta pentru orice alfa numar real si x numar real astfel incat 'x' L a. =aca alfa este numar intreg si pozitiv, se regaseste formula binomului lui :e(ton. - )ormula lui :oerlund - /rbite ale unui grup de permutari& daca P apartine Sn este un grup de permutari ale multimii I - D1,...,nE si x,8 apartin I, se spune ca x este echivalent cu 8 relativ la grupul P, daca exista o permutare f apartine P astfel incat 8 - f"x$. .lasele acestei relatii de echivalenta se numesc orbitele grupului P. - Partitie& 1$ unei multimi I, este o scriere a lui I sub forma& I - 1 K % K ... K n, unde multimile nevide 1,..., n sunt doua cate doua disjuncte si se numesc clasele partitiei. 0ntr-o partitie nu conteaza ordinea de scriere a claselor si nici ordinea elementelor in fiecare clasa! o partitie este de tipul 1M"<1$, %M"<%$,...,nM"<n$ daca contine <1 clase cu un element, <% clase cu % elemente,..., <n clase cu n elemente! %$ unui intreg n, este o scriere a lui n sub forma& n - n1 + n% + ... + n<, unde numerele naturale n1, n%, ..., n< se numesc partile partitiei si verifica inegalitatile& n1 7- n% 7- ... 7- n< 7- 1. :umarul partitiilor lui n cu < parti se noteaza prin P"n,<$, iar numarul tuturor partitiilor lui n se noteaza P"n$. - Permanentul unei matrice - "aij$, i,j - 1,...,n, se noteaza prin per" $ si are expresia& per" $ - "sigma$"p apartine Sn$"a1p"1$$"a%p"%$$..."anp"n$$. - Permutare a multimii I - D1,...,nE este o bijectie p&I-7I, care se scrie p"1$p"%$...p"n$. / permutare este de tipul 1M"<1$%M"<%$...nM"<n$ daca contine <1 cicluri cu un element, <% cicluri cu % elemente,...,<n cicluri cu n elemente, unde <1 + %<% + ... + n<n - n. /rice permutare se scrie in mod unic, daca facem abstractie de ordinea factorilor, ca un produs de cicluri care nu au elemente comune, unde produsul este compunerea functiilor. - Permutare circulara sau ciclica a r elemente& o permutare din Sn care are un singur ciclu de lungime r, restul de "n-r$ cicluri fiind de lungime unu, deci o permutare de tipul 1"n-r$r"1$. - Permutari conjugate& permutarile s, t apartinand Sn sunt conjugate daca exista g apartinand Sn, astfel incat s - gtgM"-1$, sau echivalent, daca s si t au o aceeasi structura de cicluri.

- Praful lui Petersen - Polinom cromatic al unui graf - Polinom indicator de cicluri al unui grup de permutari P inclus in Sn& polinomul de n variabile 1''P'"sigma$D"g apartine P$x1M5lambda1"g$6...xnM5lambdan"g$6E, unde lambdai"g$ este numarul ciclurilor de lungime i ale lui g pentru 1 L- i L- n. - *eorema lui Pol8a - Principiul includerii si al excluderii - .odul lui Pruefer asociat unui arbore - :umarul lui @amse8 cu doi parametri, notat @"p,B$, este cel mai mic numar intreg t cu proprietatea ca orice graf complet cu t varfuri contine fie un subgraf complet cu p varfuri, fie o multime cu B. 1;;. - @aza unui graf conex P este minimul excentricitatilor varfurilor sale. - @etea de transport - :umarul lui Schur se noteaza S"<$ si reprezinta numarul maxim r cu proprietatea ca multimea D1,...,rE poate fi partitionata in < submultimi, eventual vide, cu proprietatea ca nici una dintre ele nu contine numerele x, 8, z, astfel incat x + 8 - z. - Sistem de reprezentanti distincti "S@=$ al unei familii de multimi& o familie de submultimi ,"S$ - DS1, S%, ..., SmE ale unei multimi S admite un S@= daca exista o functie injectiva f&DS1,...,SmE-7S, astfel incat f"Si$ sa apartina lui Si pentru orice 1 L- i L- m. - *eorema lui Sperner - Sistem Steiner& =aca I este o multime cu v 7- 4 elemente, v congruent 1 sau v congruent 4 "mod ;$, un sistem Steiner de ordinal v este o familie de submultimi cu trei elemente ale lui I, numite si triplete, astfel incat fiecare submultime cu doua elemente a lui I sa fie continuta intr-un singur triplet. - :umarul lui Stirling de prima speta, notat s"n,<$, este coeficientul lui xM< din dezvoltarea x"x-1$..."x-n+1$ - "sigma$D5<-"3,n$65s"n,<$xM<6E. - :umarul lui Stirling de speta a 00-a, notat S"n,<$, este numarul partitiilor unei multimi cu n elemente in < clase. - Suport sau multime transversala a muchiilor unui graf& o multime S de varfuri cu proprietatea ca orice muchie are cel putin o extremitate in S. .ardinalul minim al unui suport pentru un graf P se noteaza prin tau"P$. - :umarul surjectiilor f & I -7 J, unde 'I' - m si 'J' - n se noteaza s"m,n$. - *aietura a unei retele de transport P - "I, K, c$ cu intrarea a si iesirea b&

multimea arcelor "omega$-" $ D"x,8$'x nu apartine , 8 apartine E, unde inclusa in I, a nu apartine si b apartine . .apacitatea taieturii "omega$-" $ este suma capacitatii arcelor din "omega$-" $. - "a, b$ - taietura a unui graf orientat P este o multime . de arce cu proprietatea ca orice drum de la varful a la varful b "a L7b$, contine cel putin un arc din .. - *ranspozitie& permutare g apartine Sn care are n-% puncte fixe, deci este de tipul 1M"n-%$%M1. - *riangulatie& o reprezentare plana a unui graf planar, pentru care fiecare fata este un triunghi "ciclu cu trei varfuri$. - *riangulatie a unui ciclu elementar cu n varfuri& graful care consta din acel ciclu si din n-4 diagonale care nu se taie in interiorul ciclului. - *eorema si numarul lui *uran, notat ,"n,<$. - )ormula lui Qandermonde - *eorema lui Qizing& 0ndicele cromatic al oricarui graf P este egal cu = sau = + 1, unde = este gradul maxim al varfurilor lui P. - Qarf izolat - Qarf terminal - :umarul lui van der Vaerden este notat V"<,t$si reprezinta cel mai mic numar natural n cu proprietatea ca daca multimea D1,...,nE este partitionata intr-un mod oarecare in < clase, exista o clasa a partitiei care contine o progresie aritmetica cu t + 1 termeni. - 5x6n - x"x-1$..."x-n+1$! 5x6Mn - x"x+1$..."x+n-1$ pentru orice x real si n numar natural. 1;F. Se noteaza S<"n$ - 1M< + %M< + ... + nM<, unde < este un intreg nenegativ. Sa se arate ca& 1 + "sigma$"<-3,r-1$."r,<$ - "n + 1$Mr. 1;?. .are este coeficientul lui xM< din dezvoltarea& 51 + x + xM% + ... + xM"n-1$6M% 1;>. 0n cate moduri se poate scrie un numar natural m ca o suma de n intregi nenegativi m - u1 + u% + ... + un, doua sume fiind diferite daca ele difera si prin ordinea termanilorC =ar daca impunem conditia ca cei n termeni ai sumei sa fie strict pozitiviC 1F3. Sa se determine numarul monoamelor din dezvoltarea polinomului "x1 + x% + ... + xp$Mn.

1F1. )ie P"x$ un polinom de gradul n, astfel incat P"x$ - %Mx pentru orice x 1,%, ..., n + 1. Sa se determine P"n+%$. 1F%. 0ntr-o clasa dintr-un liceu invata 23 elevi. =intre acestia, 12 au preocupari pentru matematica, 1; pentru fizica si 11 pentru chimie. =e asemenea F elevi au preocupari pentru matematica si fizica, ? pentru fizica si chimie si A elevi pentru matematica si chimie, iar 2 elevi au preferinte pentu toate cele trei obiecte. .ati elevi nu au preferinte pentru matematica, fizica si chimieC 1F4. Sa se gaseasca numarul de posibilitati de scriere a unui numar natural B ca un produs de m factori diferiti de unitate, pentru care doua produse difera prin natura sau prin ordinea factorilor, daca descompunerea numarului p in factori primi contine lambda1 factori cu exponentul 1, lambda% factori cu exponentul %, lambdan factori cu exponentul n. 1F2. )ie 1 %... n un poligon convex. 0n cate moduri poate fi triangulat acest poligon prin n - 4 diagonale care nu se intersecteaza in interiorul poligonului, in asa fel incat fiecare triunghi care se obtine in acest mod sa aiba una sau doua laturi comune cu poligonul convexC 1FA. Sa se arate ca numarul functiilor crescatoare f & D1,...,nE -7 D1,...,nE care satisfac conditia f"x$ L- x pentru orice 1 L- x L- n este egal cu numarul lui .atalan *"n+1$ - 1'"n+1$."%n,n$. 1F;. Sa se arate ca numarul sirurilor 5a1,a%,...a"<+1$6 formate din intregi nenegativi, care au proprietatile& a1 - 3 si 'ai - a"i+1$' - 1 pentru 1 L- i L- <, este egal cu ."<!5<'%6$. 1FF. )ie I o colectie de n obiecte "n7-1$, nu neaparat distincte. =aca n7-aM%+1, cu a numar intreg nenegativ, aratati ca are loc cel putin una din urmatoarele doua cazuri& 1$ cel putin a+1 obiecte sunt identice %$ cel putin a+1 obiecte sunt distincte doua cate doua 1F?. In $ate moduri )e pot aranCa < turnuri pe o ta#la de )a' $u m linii )i n $oloane? a)t0el in$at )a nu )e poata ata$a re$ipro$G Solutie&

.ele < linii si < coloane pe care se gasesc turele se pot alege in ."m,<$."n,<$ moduri distincte. 1a intersectia celor < linii si < coloane se formeaza o tabla cu <M% patrate, pe care cele < ture se pot aseza in <9 moduri in pozitii care nu se pot ataca reciproc. 0ntr-adevar, cele < turnuri se gasesc in < coloane diferite, iar turnul din prima coloana poate fi aranjat in < moduri diferite pe cele < linii, turnul din cea de-a 00-a coloana poate fi aranjat in "<-1$ moduri diferite pe cele "<-1$ linii diferite de linia pe care se gaseste turnul din coloane intaia, s.a.m.d, rezultand <9 posibilitati de aranjare. -7 :umarul total de posibilitati este : - <9."m,<$."n,<$. 1F>. Si)teme de e$uatii di0erentiale" d8Mi"x$'dx - fMi"x, 8M1"x$, 8M%"x$,...,8Mm"x$$, i - 1, %, ..., m, x apartine 5a,b6 in care fMi sunt functii cunoscute. cest sistem poate fi scris mai simplu in forma matriceala, d8"x$'dx - f"x,8$. 1?3. Elemente de teoria di0erentelor regre)ive" )ie functia g"x$, x apartinand 5a,b6, si notam g< valorile ei la nodurile echidistante x<, g< - g"x<$. =efinim operatorul de diferenta regresiva de ordinul p, notat "nabla$"p$, prin urmatoarea formula de recurenta& "nabla$"p$g< - "nabla$"p-1$g< - "nabla$"p-1$g"<-1$, p - 1, %, ..., cu operatorul "nabla$"3$ luat ca operatorul identitate. vem asadar& "nabla$"p$g< - "sigma$5"j-3,p$"-1$MjN."p,j$g"<-1$6. 1?1. Metodele de)$'i)e Euler? Adam)94a)'0ort'? NF)troem" 8H"<+1$ - 8H"<$ + hf"x<,8H<$. Se mai numeste si metoda "formula, algoritmul$ liniilor poligonale. 1?%. Metodele in$'i)e Adam)9Moulton? Milne9Simp)on )i Milne" 8H"<$-8H"<-1$ + h'%5f< + f"<-1$6. 1?4. Anali2a erorilor" niu"<$ - -1'1%hM48TTT"x<$. "Ecuatia diferentiala de ordin 4$.

1?2. Si)teme de e$uatii di0erentiale de ordin doi, Metodele de 1ogelaere )i Adam)9Stoermer. dM%8'dxM% - f"x,8$, x apartine 5a,b6. 1?A. Re2olvarea )i)temelor de e$uatii liniare, Metodele :ox9>oodEin )i Numerov. 8TT + a"x$8T + b"x$8 + c"x$ - 3 1?;. Metode de tip Runge 9 3utta $u ) & B, Solutia are forma 8H"<+1$ - 8H"<$ + (1G1 + (%G% + (4G4. 1?F. .onvergenta metodelor de tip @unge - Gutta toate metodele de tip @unge - Gutta pot fi scrise sub forma 8H"<+1$ - 8H"<$ + h"fi$5x<, 8H"<$, h6 1??. Metode #a2ate pe polinoame Ce#a)ev Polinoamele .ebasev sunt larg folosite in analiza numerica. 0n cele ce urmeaza ne marginim la aplicarea lor in rezolvarea ecuatiilor diferentiale. Polinoamele .ebasev *n"x$ sunt definite pe domeniul x apartine 5-1,16 prin relatia *n"x$ cos5n"teta$6, x - cos"teta$, teta apartinand 53, pi6. 1?>. Metoda $oardelor ceasta metoda se aplica ecuatiilor de forma 8TT + b"x$8 - 3 si are la baza aproximarea functiei b printr-o linie poligonala. Ecuatia aproximanta in intervalul 5x<, x"<+1$6 este 8HTT + b<"x$8H - 3 cu

b<"x$ - go< + "x - x<$g1<, unde go< si g1< sutn niste constante deocamdata arbitrare, dar care vor fi fixate in cadrul analizei erorilor. 0n limbajul geometric, curba b"x$ este aproximata in fiecare interval prin coarda b<"x$. 1>3. Exemplu practic& Ecuatia diferentiala 8TT - <M%8 - 3, <73 are ca solutie familia de functii 8 - eM"<x$ + #eM"-<x$ 1>1. E$uatia S$'roedinger Studiul ecuatiei Schroedinger este interesant atat din punct de vedere fizic, aceasta ecuatie guvernand fenomenele fizicii cuantice, cat si din punctul de vedere al analizei numerice, rezolvarea punand probleme deosebite si constituind de obicei una din pietrele de incercare redutabile pentru metodele numerice. cestea sunt motivele pentru care in tratatele de analiza numerica acestei ecuatii ii este acordata o atentie deosebita. .omportarea unei particule cuantice de masa m intr-un potential v"x$ este guvernata de ecuatia Schroedinger tridimensionala, "-hM%'%m$N"delta$"fi$"x$ + 5v"x$-"epsilon$6"fi$"x$ - 3 in care h este constanta lui Planc<, iar epsilon energia particulei. Solutia "fi$"x$ se numeste functie de unda a particulei si caracterizeaza localizarea ei in sensul ca marimea '"fi$M%"x$'M%dQ descrie probabilitatea prezentei particulei in volumul dQ. 1>%. Relatia de ortonormare" 0ntegrala53,pi6D0ntegrala53,%pi6J"teta, fi$sin"teta$d"teta$d"fi$ "delta$llT"delta$mmT 1>4. Potentialul ,orse este larg folosit in studiul spectrelor de vibratie ale moleculelor. Energiile proprii ale ecuatiei sunt cunoscute analitic&

Em - -=51 - a'rad"=$"m + 1'%$6 M % 1>2. E$uatii para#oli$e& "drond$u'"drond$t - "drond$M%u'"drond$xM% 1>A. - lgoritmul .ran< - :icolson - ,etoda Pauss - ,etodele Sacobi si Pauss - Seidel Propagarea erorii& epm - eM"am<$eM"ibph$ 1>;. E$uatii elipti$e& "nabla$M%"u$ - "drond$M%u ' "drond$xM% + "drond$M%u' "drond$8M% - f"x,8$ si ecuatia lui 1aplace "nabla$M%u - 3 1>F. Exemplu practic& Ecuatia Schroedinger radiala corespunzatoare undelor S a unei particule intr-un potential Voods-Saxon pentru care studiem problema de valori proprii. m ales tocmai problema de valori proprii deoarece valorile proprii reprezinta, dupa cum vom vedea mai tarziu, un indicator concentrat al multor aspecte numerice. 0n al doilea rand, exemplul este foarte util pentru fizicieni, aceasta problema fiind una dintre cele mai frecvent intalnite in fizica nucleara teoretica. dM%8'drM% + "miu$"E - Q"r$$8"r$ - 3, r apartine 53,infinit6 1>?. Ecuatia de mai sus se poate rezolva prin ,etoda )ox-Pood(in, ,etoda :umerov, ,etoda @unge-Gutta, ,etoda hibrid sau ,etoda treptelor de ordinul zero. 1>>. LIM4A/E :ORMALE - se numeste alfabet sau vocabular si reprezinta o multime finita nevida de simboluri

Ex& 1 - D3,1E - alfabetul binar % - D , #, ..., XE - alfabetul latin al literelor mari 4 - Dalfa, beta, gamma, ..., omegaE -7 de la alfa la omega L-7 /uroborosul "Sarpele Gundalini care isi musca coada$ - Se numeste cuvant peste alfabetul o succesiune finita de simboluri din Ex& 33131, 1PO - )ie u un cuvant peste . Se noteaza lg"u$ sau YuY - lungimea cuvantului u si reprezinta numarul de simboluri ale cuvantului u "nu neaparat distincte$ Ex& Y33131Y - A, Y#E* Y - 2 - 1ambda sau Epsilon - cuvantul vid - cuvantul format din 3 simboluri -7 YlambdaY - 3 - )ie u si v doua cuvinte peste . Se numeste u concatenat cu v "uNv$ cuvantul obtinut prin alaturarea simbolurilor lui v dupa u - uv "se mai numeste juxtapunere$. Proprietati ale operatiei de concatenare& - asociativitate u"vz$ - "uv$z - uvz - element neutru lambda& u"lambda$-"lambda$u - u - :K este comutativa& uv L7 vu - )ie un alfabet! se noteaza cu T multimea tuturor cuvintelor peste alfabetul Ex& - D3,1E -7 T - Dlambda, 3, 1, 33, 31, 13, 11, 333, 331, 313, 311, 133, ...E -7 multime infinita - "+$ - T- DlambdaE - "u este subcuvant al lui v" daca exista cuvintele alfa si beta, astfel incat v - "alfa$u"beta$ - lambda este subcuvant oricarui cuvant - alfa - lambda -7 "u este prefix al lui v" - beta - lambda -7 "u este sufic al lui v" - alfa - beta - lambda -7 u este subcuvant propriu al lui v, daca u este subcuvant al lui v si u L7 lambda, u L7 v - )ie un alfabet. 1 se numeste limbaj peste , daca 1 este o multime de cuvinte din T! 1 inclus sau egal T - Pentru o limba naturala "simbolurile" sunt cuvintele din dictionarul limbii, iar "cuvintele" limbajului natural il reprezinta frazele - 1imbjul natural il reprezinta multimea tuturor frazelor - Pentru un limbaj de programare, simbolurile reprezinta instructiunile limbajului, cuvintele reprezinta un program, iar limbajul de programare e format din multimea tuturor programelor Exemple de limbaje& 0$ )ie 11 limbajul obtinut prin urmatoarele reguli& 1$ lambda apartine lui 11

%$ x apartine lui 11 -7 axb apartine lui 11 4$ nici un alt cuvant cu exceptia celor obtinute prin regulile 1 si % nu apartine lui 11 11 - Dlambda, ab, aabb, aaabbb,...E - D"aMn$"bMn$Yn7-3E 00$ )ie 1% limbajul obtinut prin 1$ lambda apartine lui 1% %$ x apartine lui 1% -7 axb apartine lui 1%, bxa apartine lui 1% 4$ x, 8 apartin lui 1% -7 x8 apartine lui 1% 2$ :ici un alt cuvant in afara de cele obtinute prin 1, %, 4 nu apartine lui 1% 1% - Dlambda, ab, ba, aabb, baba, abab, bbaa, abba, baab, abab, ...E 1% - D( apartine Da,bET Y :a"($ - :b"($E :a"($ - numarul de aparitii ale lui a in (

%33. @ecomand cartile& - "1imbaje formale si teoria automatelor" ".onf. =r. =aniela ,arinescu, Editura Kniversitatii "*ransilvania" #rasov, %334$ - "Probleme de combinatorica si teoria grafurilor" "0oan *omescu, Editura =idactica si Pedagogica, #ucuresti, 1>?1$ %31. Scrieti un applet Sava care poate genera trei mingi colorate cu rosu, galben si albastru atunci cand se apasa cate un buton "eventual denumite "rosu", "galben" si "albastru"$. ceste mingi se "izbesc" si ricoseaza intrun dreptunghi dat. =aca se reapasa un buton precedent, atunci mingea generata anterior se opreste, aparand in locul ei alta de aceeasi culoare. )urnizati cate un buton "Stop" pentru fiecare dintre aceste 4 culori menit sa opreasca miscarea mingii de culoarea respectiva. Puneti la dispozitie si cate o bara de defilare necesara pentru modficarea vitezei mingilor colorate. %3%. Scrieti un program Sava care defineste o clasa =ata.alendaristica. =atele calendaristice se pot trimite in doua formate XX'11' "formatul romanesc de scriere a datelor calendaristice are forma zi'luna'an, de exemplu %3'1%'%33%$ sau %3 decembrie %33%. .lasa =ata.alendaristica

are doi constructori care initializeaza ziua, luna si anul datei calendaristice. Scrieti si cate o metoda de afisare a unui obiect din clasa =ata.alendaristica "supraincarcat$ pentru fiecare din aceste formate de date calendaristice. %34. )olosind clasa #itSet, scrieti un program Sava care executa reuniunea, intersectia a doua multimi, precum si complementara a doua multimi. ,ultimile se citesc din doua fisiere si au elemente din multimea D3,...,<E, < fixat strict pozitiv "de exeplu, < - 1333$. %32. 8ro#lema 0ilo)o0ilor .inci filosofi stau la o masa rotunda unde se afla corespunzator cinci farfurii si doar cinci furculite "de fapt, bete chinezesti$. )ilosofii pot face doua lucruri& sa manance sau sa mediteze. Kn filosof poate manca din farfuria din fata sa daca acesta poate lua cele doua betisoare din stanga si din dreapta. =escrieti un algoritm care sa rezolve problema astfel incat& - doi filosofi nu pot detine aceeasi furculita simultan! - nu apare deadloc<! - nici un filosof nu moare de foame! - daca exista filosofi care sufera "temporal$ de anorexie, ceilalti sa nu fie afectati. %3A. Re2i)tenta materialelor Expresia generala a energiei de deformatie 1a elementul de volum de laturi dx, d8, dz, asupra caruia se aplica in mod progresiv eforturile unitare "sigma$x, "sigma$8, "sigma$z, forta finala care actioneaza in directia x este "sigma$xd8dz. Pentru o deplasare pe directia ei cu cantitatea "delta$l - "epsilon$dx, ea produce un lucru mecanic elementar dV - 1'%"sigma$xdxd8dz"epsilon$x egal cu energia acumulata de material. %3;. >ramati$i analiti$e )i generative /peratii cu limbaje

@euniunea a doua limbaje 11 K 1% - D ( Y ( apartine 11 sau ( apartine 1%E 0ntersectie a doua limbaje 11 intersectat 1% - D ( Y ( apartine 11 si ( apartine 1%E =iferenta a doua limbaje 11 - 1% - D ( Y ( apartine 11 si ( apartine 1%E .omplementara unui limbaj relativ la un alfabet Q .v"1$ - QNZ1 .oncatenarea a doua limbaje 111% - D uv Y u apartine 11, ( apartine 1%E 1imbajele )i si DlambdaE reprezinta elementul zero si respectiv elementul unitate relativ la concatenarea limbajelor 1")i$ - ")i$1 - )i 1"lambda$ - "lambda$1 - 1 .oncatenarea se numeste si produs. Puterea unui limbaj se defineste recursiv prin& 1M3 - DlambdaE 1M"i+1$ - 1Mi1 Produsul Gleene "sau 0nchiderea Gleene$ este definit prin reuniunea tuturor puterilor lui 1& 1N - K"i-3,infinit$1Mi 0nchiderea Gleene "lambda$-libera este

1+ - K"i-1,infinit$1Mi .atul stang a doua limbaje este limbajul format din sufixele cuvintelor din 11 care au prefix in 1%& 1% - 11 - D v Y uv apartie 11, u apartine 1%E =erivata stanga a unui limbaj relativ la cuvantul v este& "drond$"x,v$1 - D u Y vu apartine 1E adica catul stang al limbajelor DvE-1 .atul drept a doua limbaje este limbajul format din prefixele cuvintelor din 11 cu sufixul in 1%& 11 - 1% - D v Y uv apartine 11 pentru u apartine 1%E =erivata dreapta a unui limbaj relativ la cuvantul u este "drond$"d,u$1 - D v Y vu apartine 1E adica catul drept al limbajelor& 1 - DuE @eflectatul sau oglinditul unui limbaj 1[ - D u[ Y u apartine 1E "=aniela ,arinescu, "1imbaje formale si teoria automatelor"$ %3F. Teorema re2iduurilor& 0ntegrala unei functii analitice uniforme pe un contur inchis ., luata in sens direct, este egala cu suma reziduurilor relative la punctele singulare aflate in interiorul conturului ., inmultita prin %"pi$i.

%3?. 1 & 0 &- Ar$anul 10 al Tarotului "0n rcanul :r. 13 gasim @oata =estinului, @oata .osmogonica a lui Ezechiel. 0n aceasta @oata intalnim 1upta ntitezelor, Oermanubis la dreapta, *iphon la stanga. ceata este @oata Secolelor, este @oata :orocului, a @eincarnarii si a Garmei, @oata *eribila a @asplatii, deasupra rotii se afla ,isterul Sfinxului. Pe @oata ntitezei, cei doi serpi se combat reciproc. 0n aceasta roata este cuprins tot secretul rborelui .unoasterii. =in izvorul unic , izvorasc cele Patru @auri ale Paradisului, dintre care unul curge prin codrul des al soarelui udand Pamantul )ilosofic cu urul de 1uminal! iar celalalt curge tenebros si tulbure prin 0mparatia bisului. 1umina si *enebrele, ,agia lba si cea :eagra, se combat reciproc. Eros si ntieros, .ain si bel, traiesc in interiorul nostru insine intr-o intensa batalie pana cand, descoperind ,isterul Sfinxului, apucam Spada 0nflacarata, atunci ne eliberam de @oata Secolelor." "Samael Aun Heor 9 5Tarot )i 3a#ala"$ %3>. Automate 0inite =in punct de vedere istoric, automatele finite au fost introduse pentru a modela retelele neuronale dar au o multime de aplicatii si in alte domenii cum ar fi& analiza lexicala "faza initiala a unui compilator$, descrierea editoarelor de texte si a altor programe de procesare a textelor, modelarea circuitelor logice si altele. utomatul finit este un bun model pentru un calculator cu o cantitate extrem de limitata de memorie. Qom vedea ca, desi are o memorie foarte mica, un astfel de calculator poate sa faca o serie de lucruri utile cum ar fi cele enumerate mai sus. Kn automat finit determinist, notat ,-"\, sigma, delta, Bo, )$ este format din& \ - o multime finita nevida "multimea starilor$ sigma - un alfabet finit de intrare

delta - o aplicatie numita functie de tranzitie, care ataseaza fiecarei combinatii %13. delta - o aplicatie numita functie de tranzitie, care ataseaza fiecarei combinatii %11. Sa se arata ca numarul functiilor crescatoare f & D1,...,nE -7 D1,...,nE care satisfac conditia f"x$ L- x pentru orice 1 L- x L- n este egal cu numarul lui .atalan *"n+1$ - 1'"n+1$."%n,n$ %1%. @ecomand cartea .onf. =r. =aniela ,arinescu intitulata "*ehnici de compilare" "Editura Kniversitatii *ransilvania din #rasov$& "Kn compilator este un program care citeste un alt program scris intr-un anumit limbaj, numit limbaj sursa si il traduce intr-un program echivalent in alt limbaj, numit limbaj destinatie. / parte importana a procesului de traducere o constituie si atentionarea utilizatorului asupra erorilor din programul - sursa." %14. Samael spune ca formulele matematice ajuta foarte mult in procesele de trezire a .onstiintei si mentioneaza in "*arot si Gabala" 1egile lui Gepler pentru miscarea astrelor. %12. #iblia a fost scrisa de oameni, de aceea trebuie privita in mod relativ. /are ea provine de la =umnezeu si tot ce este scris in ea este adevaratC Sa folosim un exemplu matematic, care are avantajul ca poate fi controlat. #iblia contine ;23? versete cu profetii, dintre care s-au implinit pana acum 4%;?, in timp ce restul profetiilor privesc evenimente inca viitoare. :ici o prezicere nu s-a implinit intr-un mod schimbat. sa ceva nu mai exista in nici o alta carte. 0n ea avem un continut de adevar - care poate fi exprimat si matematic - ce nu are asemanare. Sa punem acum intrebarea daca este posibil ca asa multe profetii sa se poata implini la intamplare, adica, daca realizarea lor este explicabila fara interventia lui =umnezeu. :e vom sluji acum de calculul probabilitatilor. 0n cele ce urmeaza, modelul de calcul nu va tine seama ca uneori mai multe versete biblice redau aceeasi profetie, sau ca un verset poate contine mai multe profetii. 1a fel, nu intra in calcul

faptul ca unele afirmatii profetice sunt amintite de mai multe ori. ceasta simplificare a modelului este echilibrata totusi prin urmatorul adaos pentru probabilitatea de baza& =aca se ia probabilitatea de baza foarte inalta de p - 3,A pentru implinirea intamplatoare a unei singure profetii, se poate calcula matematic exact probabilitatea totala ( pentru cele 4%;? profetii implinite pana acum. ceasta insumeaza ( - % M "-4%;?$ - 1,F12 N 13 M ">?2$. firmatiile profetice sunt de asa natura, incat s-ar putea evalua survenirea evenimentelor descrise corespunzator cu 1&1333 pana la 1 la mai multe milioane. =eci, cu formularea 1&% "-3,A$ suntem atunci pe partea absolut sigura. %1A. Qarsta mamei este, in prezent, cu %% de ani mai mare decat varsta fetitei sale. Peste ; ani varsta fetitei este de 4 ori mai mica decat varsta mamei. .e varsta are fiecare in prezentC %1;. Sa se afla cel mai mic numar natural nenul care impartit la numerele naturale a, a+1, a+% dau respectiv resturile a-%, a-1, a, unde a, a+1, a+% sunt numere prime intre ele, doua cate doua, a L73, a fiind cat mai mic posibil. %1F. .alculati& "4N%M1>>3 - %M1>>1$&2M>>A9 %1?. =emonstrati ca dintre toate dreptunghiurile de acelasi perimentru p, patratul are aria maxima9 %1>. )ie n numere pozitive x1, x%, ..., xn pentru care x1x%...xn - P "const$! suma S - x1 + x% + ... + xn este minima numai cand x1 - x% - ... - xn 5rad"ordin"n$6"P$. =emonstrati9 %%3. Sa se arate ca functia definita prin Q"I$ - 5".1'I1$MI16...5".n'In$MIn6, Ii 7 3, unde .i sunt constante strict pozitive, admite un singur punct critic care este un punct de maxim global si aceste maxim este max5Q"x$6 - eM5".1 + ... + .n$'e69 %%1. 0ntr-un vas sunt 14 litri de lichid. .um vom proceda pentru a retine in acest vas doar 11 litri de lichid, stiind ca pentru aceasta operatie nu avem la dispozitie decat doua vase goale de > si respectiv 2 litriC Se precizeaza ca vasele nu au forma geometrica regulata si nu sunt transparente. Se cere generalizarea pentru trei vase de capacitati& r, s, t, astfel ca r - s + t.

%%%. :umarul egourilor descoperite si constientizate este direct proportional cu procentele Kmilintei. .u cat iti dai seama ca esti mai pacatos, cu atat esti mai umil. .u toate acestea, daca aplici teorema si ajungi la concluzia ca esti umil, desi teorema este adevarata, Kmilinta dispare. -7 1-3. "#andi delin$ %%4. ratati ca cel mai mic intreg pozitiv r astfel incat p M r - e, unde e este permutarea identica, este egal cu cel mai mic multiplu comun al lungimilor ciclurilor permutarii p. %%2. Matemati$i $romati$e& orice culoare poate fi scrisa ca suma vectoriala intr-un spatiu cromatic a culorilor de baza @,P,# "@ed, Preen, #lue$, avand fiecare intensitatile r, g, b, astfel& ."x$ - r N @"x$ + g N P"x$ + b N #"x$ .are este formula curcubeuluiC %%A. Tot atatea pun$te intr9o arie )i intr9un )egment Se considera un patrat P de latura 1, situat in planul cartezian de coordonate "x,8$, si un segment liniar S - 53,16 de coordonata z. =emonstratia proprietatii enuntate poate decurge pe scurt astfel& neglijam pentru simplificare coordonatele x, 8, z cand sunt exprimate prin numere rationale, deoarece este banal a pune in corespondenta biunivoca punctele din P si S cu astfel de coordonate. @amane sa ne ocupam de coordonatele irationale, pe care le exprimam sub forma de fractii continue posedand fiecare cate o infinitate de caturi incomplete, notate conventional ca un sir de valori intre paranteze. doptand aceste notatii pentru fractiile continue un punct oarecare P"x,8$ al patratului il insemnam punand dezvoltat x - "x1, x%, x4, ..., xn, ...$, 8 - "81, 8%, 84, ..., 8n, ...$. )acand sa-i corespunda in segementul S considerat punctul \ de abscisa data z, dezvoltat sub forma z - "x1, 81, x%, 8%, x4, 84, ..., xn, 8n, ...$,

obtinem o corespondenta biunivoca P & P L-7 \ intre punctele patratului P si ale segemtnului S. .oncluzia paradoxala este ca sunt tot atatea puncte in aria patratului P cate puncte se afla si in intinderea segmentului rectiliniu S. B.e.d -7 3 - 19 %%;. E$uatia Randuni$ii Se considera functia f & @ x @M4 -7 @ f"x,a,b,c$ - 1'ANxMA + a'4NxM4 + b'%NxM% + cx Praficul sau este o hipersuprafata "varietate de dimensiune 2$ riglata in @MA. ceasta afirmatie devine evidenta daca privim acest grafic ca imaginea hartii "x,a,b,c$ -7 "x,a,b,c, 1'ANxMA + a'4NxM4 + b'%NxM% + cx$ %%F. :luturele )ie f & @ x @ M 2 -7 @ definita prin f"x,a,b,c,d$ - 1';NxM; + a'2NxM2 + b'4NxM4 + c'%NxM% + dx Praficul acestei functii este o hipersuprafata "varietate de dimensiune A$ in @M;. %%?. Qreau sa ridic o problema si am ales sa o expun aici pentru ca se vorbeste de numere&$ Se zice ca asa numitul an cosmic are %A.>%3 de ani si ca acum am fi,nu de mult timp,in era varsatorului. Ei bine,se stie si faptul ca in realitate exista 14 constelatii zodiacale,a 14 a fiind /phiucus.,isticii sustin ca o era ar avea cam %1;3 de ani,rezultat obtinut impartind numarul de ani al unui an cosmic la 1%.=e fapt acest an cosmic trebuie impartit la 14 si deci durata unei era se scurteaza,devenind de 1>>4 de ani..hiar si daca ar exista doar 1% constelatii zodiacale,durata egala a erelor ar fi gresita,pentru ca soarele nu trece prin toate constelatiile in acelasi numar de zile.Prin urmare,extrapoland,zodiile nu au toate 43 de zile iar anul ar trebui sa aiba 14 luni. ",agus Pre8$

%%>. /vi& "Ei bine,se stie si faptul ca in realitate exista 14 constelatii zodiacale,a 14 a fiind /phiucus." Prostii, /vi9 :u te mai lua dupa idioti. i vazut ce simbol i-au atribuit acestei zodiiC .aduceul lui ,ercur. sta este tampenie omeneasca de cea mai prosta calitate. &$$ 0n realitate sunt 1%, nu 14, iar in esoterism sunt explicate foarte clar de ce sunt atatea si ce reprezinta fiecare. :oi nu ne luam dupa idioti care viseaza cai verzi pe pereti si se trezesc ca au descoperit ei a 14-a zodie, ci dupa pure experiente directe ale unor oameni treziti. .alculele astea pe care le-au facut ei sunt venite din mintea lor incapabila sa inteleaga realitatea, si atunci din plictiseala si goliciune interioara inventeaza chestii "senzationale". nul sideral intr-adevara are %A>;3 de ani, nu %A>%3.. in fine.",obulus /bispo$ %43. 0n Era 1ar)atorului am intrat mai precis pe data de 7 0e#ruarie 1D+2, intre orele % si 4 dup-amiaza.",obulus /bispo$ %41. delin& "@aman pana la sfarsitul fazei .. =ar asta nu te opreste sa deschizi topicul, pentru ca senzatia tot o mai am &$$" #ine. Oai ca am sa deschid subiectul chiar acum. 0n primul rand nu stiu ce anume cursuri ati facut voi in faza voastra ., daca ati trecut de anumite cursuri si discutii cu privire la felurile in care defectele noastre se opun muncii psihologice, dar ce este cert este ca ce ti se intampla tie recent inseamna ca anumite defecte "tu ar trebui sa stii care$ iti provoaca diferite stari emotionale si mentale. ceste stari se amplifica daca nu esti constient de ele si te duc prin hipnoza .onstiintei la iesirea din studiul Pnozei. i mare grija. 0n faza ta ar trebui sa ti se fi spus, atras atentia, ca eu-rile cand se opun iti provoaca stari de toate felurile, dar de cele mai multe ori sunt stari de defetism, care au un scop precis de a te scoate din studiul Pnozei si a te adanci in depresie in asa fel incat sa cedezi si sa nu mai faci niciodata munca psihologica. Sunt rezistente interioare. .hestiunea ca pierzi timpul este iarasi o stare stupida atribuita diferitelor defecte. *rebuie sa intelegi ca niciodata nu este o pierdere de timp sa iti amintesti de tine insuti, sa iti calmezi mintea, sa meditezi, sa lupti sa-ti trezesti .onstiinta. =efectele tale asta vor sa-ti faca.. sa te opreasca din aceasta munca asidua. Ele vor altceva. Ele vor ca tu sa pierzi timpul facand prostii si sa te adancesti in ignoranta si inconstienta si mai mult. Placerile lumesti

reprezinta pentru ele chestiuni de interes major, nu trezirea .onstiintei. =oamne fereste9 .e-i aia9C &$$ sta este entropia in care traim. Singurul mod de a iesi din ea este sa faci cat mai multe rugaciuni constiente, perfect concentrate la ,ama =ivina, si alte practici pe care le-ai invatat. u rolul de a-ti da forta, lumina ca sa intelegi si sa poti trece peste asemenea etape ale muncii psihologice. i grija9 ,ulta )orta iti urez999 !$ ",obulus /bispo$ %4%. =e data asta tu arunci cuvinte grele asupra unor oameni,cuvinte care nu sunt fondate absolut deloc.Stiu ca este deranjant sa ti se tulbure o certitudine,asa suntem cu totii din cauza obisnuintei,bat-o vina9&$ ,obulus,Soarele trece si prin constelatia /phiucus numita si esculapius sau Serpentarius.Simbolul acestei constelatii numite si Purtatorul se serpi este un om care tine in maini un sarpe,cu o mana capul si cu cealalta coada. xa de precesie a Pamantului trece in fiecare an si prin aceasta constelatie aflata intre Sagetator si Scorpion.=e fapt,aceasta constelatie ar trebui sa fie a 11 a,de prin 43 noiembrie pana prin 1F decembrie.0n plus,vreau sa mai specific ca traiectoria Soarelui s-a schimbat fata de acum 4333 de ani.Este posibil ca atunci acesta sa nu fi trecut si prin /phiucus,insa acum o face in mod cert. ceasta constelatie este cunoscuta din antichitate si a fost asociata cu 0mhotep,deci nu-s chiar cai verzi pe pereti.",agus Pre8$ %44. 0n plus,anul ma8as de 4;A de zile avea 1? luni a cate %3 de zile fiecare,plus inca A zile considerate nefaste,numite ua8eb,iar aztecii aveau %3 de zodii.",agus Pre8$ %42. C'iar )i apo)tolii au 0o)t 1B?al 1B lea 0iind Maria Magdalena &$ ",agus Pre8$ %4A. .hestia cu pierderea timpului e foarte adevarata.. si e normal sa o simti cand te observi pentru prima data, pentru ca esti obisnuit sa visezi, sa se intample ceva "important". cum eu nu mai am starea aia. .hestia cu defectele nu stiu, gandesc acum exact ca pilat& nici nu stiu daca e bine nici daca e rau. Problema este ca nu vad cauza, mie mi se pare ca gandesc bine asa. =ar chestia cea mai interesanta este ca emotional gnoza ma atrage. Eu nu vroiam sa abandonez gnoza ci sa iau o pauza sa lucrez mai mult. =ar vedem cum or sa evolueze lucrurile."#andi delin$ %4;. /vi& ".hiar si apostolii au fost 14,al 14 lea fiind ,aria ,agdalena&$" postolii au fost 1%, iar ,aria ,agdalena este speciala. :u este ca si

restul apostolilor. Gabalistic numarul 1% contine o .unoastere bogata. Explicatia sa este una foarte complexa. 0n tarot, cartea 1% este postolatul. *oate se leaga foarte clar in Pnoza. :u te lasa dus de oamenii de stiinta care descopera chestiuni, pentru ca asa au facut si in trecut cu multe cercetari de-ale lor in materie de scrieri sacre, mitologii etc. :imic nu a fost facut prin intermediul .onstiintei. *otul a fost facut mental, pur teoretic. .oncluzii trase cu constiinta adormita, ca sa zic asa. :u sunt cuvinte grele ci asta este realitatea. =aca ai stii cate teorii demne de respect, absolut geniale, au scos despre scrierile sacre si despre mitologii, religii etc., nici nu ti-ar veni sa crezi. sta e inca una din ele... =ar nu inseamna ca si este adevarata. Knde sunt dovezileC Sa le vedem. Pana acum la *Q am vazut ca au pus ca simbol .aduceul lui ,ercur. :u stiu de unde au scos ei %3 de zodii la azteci, ca asta mi se pare total absurd. strologia autentica, intuitiva, vorbeste foarte clar despre 1% zodii, nici mai mult, nici mai putin. *oti marii intelepti despre 1% zodii au vorbit si nimic despre a 14-a si mai ales despre numele ei. =e unde au scos ei lucrul asta, nu stiu. =ar cert este ca tind sa cred "pentru nu sunt iluminat sa experimentez calatorii siderale cu .onstiinta treaza, in asa fel incat sa stiu$ mai mult astrologia autentica decat pe acei oameni de stiinta. @aman ferm pe credinta mea. delin, tu trebuie sa reflectezi mai mult la defectele tale. 0ei fapte, stari emotional-mentale concrete si le analizezi. Practici meditatia atat cat poti, in fiecare zi, ajungi la performante destul de bune in practica asta si vei ajunge sa intelegi si mai mult ce ti se intampla. "si e normal sa o simti cand te observi pentru prima data, pentru ca esti obisnuit sa visezi, sa se intample ceva "important"." =a. stea sunt asteptarile tale pornite si dintr-un scepticism. .ert este ca suntem atat de inconstienti incat nu percepem nimic. :u vedem decat lumea tridimensionala si atat, ca sa nu mai spun ca e imposibil sa vedem alte dimensiuni sau mici sclipiri din lumile alea. =aca te atrage emotional este foarte bine. .onteaza foarte mult. ,ental, cu totii suntem praf "ma refer in primul rand la studenti gnostici$,

nu-ti fa griji. =ar trebuie sa incepem de undeva. 0ncepem de aici, din starea in care suntem. Si continuam, iar pe parcurs vom vedea cum se schimba circumstantele.",obulus /bispo$ %4F. delin& "Sa lucrez mai mult fara sa primesc informatii la nivel mentalN" 1a nivel mental nu primesti informatii, daca este vorba de informatiile primite prin meditatie. 0nsasi starea de meditatie este una imposibil de realizat daca mintea continua sa se functioneze, sa gandeasca. .onstiinta primeste informatia prin meditatie in absenta gandurilor. ,intea tace, in momentul ala.. tu o stii prea bine. ,intea, oricum preia informatiile si le "traduce", prin intermediul defectelor, bineinteles. =ar o informatie in .onstiinta este una inteleasa in mod corect si fara "traduceri". .onstiinta nu "traduce", ea intelege si atat. &$ ",obulus /bispo$ %4?. Kite ,obulus,asta este printre altele, unul dintre motivele pentru care eu nu voi fi niciodata student gnostic...lipsa unei portite cat de mici pentru nou,pentru inedit,pentru altceva,chiar si daca asta inseamna schimbarea unor cutume.Eu niciodata nu voi crede orbeste in nici un corp doctrinar,oricat de solid cladit ar fi acesta,chiar daca mi-ar spune un milion de maestrii ca e asa sau nu e asa ceva.Eu vreau sa fiu propriul meu maestru,pot accepta sfaturi si pareri,insa niciodata nu ma voi alipi de nimeni si nimic pana la identificare,voi fi eu insumi si pe drumul comun care duce spre )ericire si Eliberare voi conduceUUmasinaUU mea proprie,fara sa vreau sa stau pe bancheta din spate a altor masini.Exista insa reguli de circulatie pe care trebuie sa le respectam cu totii!$ Esti liber sa contesti ceea ce zic eu,dar ai putea in acelasi timp sa consideri ca sunt macar 3,1R sanse sa fie ceva de capul chestiunii /phiucus. Peneralizezi cand vorbesti de stiinta...0ti repet,despre /phiucus se stie de mult timp,din antichitate chiar.@amane acum la algerea ta daca decizi ca cunosti mai multe despre asta sau sa ignori. ",agus Pre8$ %4>. Eu pot lua in calcul faptul ca treaba cu a 14 a zodie e o prostie.Sau pot considera ca sansele de a fi reala sunt de A3R.Sau pot alege orice alta varianta. /ricare varianta as sau ati alege,consider ca ar fi bine sa fim intotdeauna deschisi pentru nou,orice ar insemna asta.Pentru mine nu conteaza daca

sunt 1%,14 sau 133 de semne zodiacale,sincer imi e tot una.Pentru mine conteaza atitudinea&$ ",agus Pre8$ %23. /vi& "Kite ,obulus,asta este printre altele, unul dintre motivele pentru care eu nu voi fi niciodata student gnostic...lipsa unei portite cat de mici pentru nou,pentru inedit,pentru altceva,chiar si daca asta inseamna schimbarea unor cutume.Eu niciodata nu voi crede orbeste in nici un corp doctrinar,oricat de solid cladit ar fi acesta,chiar daca mi-ar spune un milion de maestrii ca e asa sau nu e asa ceva.Eu vreau sa fiu propriul meu maestru,pot accepta sfaturi si pareri,insa niciodata nu ma voi alipi de nimeni si nimic pana la identificare...." sta inseamna ca nu ai inteles absolut nimic din ce am spus despre Pnoza pana acum. *u inca mai ai impresia ca Pnoza este un curent cultural. 0nca mai ai impresia ca este o doctrina oarba. Exact ceea ce vrei tu poti obtine cu Pnoza, pentru ca Pnoza asta presupune. Sa ajungem noi insine proprii nostri maestri, sa incarnam )iinta si sa ne eliberam de orice fel de sclavie psihologica, inclusiv de "vechile cutume". Pnoza ne invata intotdeauna sa ne deschidem ochii pentru nou, sa intelegem, sa ne trezim .onstiinta. Se pare ca nu ai vrut sa intelegi nimic din ce am vorbit pana acum. sta a fost impresia mea de la inceput si tot asta este si acum. 0n fond si la urma urmei este alegerea ta ce faci in continuare. Eu doar am incercat sa-ti deschid un pic ochii. "Si ,obulus,cam ce dovezi ai dori tu sa vezi ca sa fi de acord cu a 14 a constelatie zodiacalaC&$" =ovezi ca maestri spirituali din toate timpurile au facut studii si au scris despre acea "zodie". =ovezi cum ca nticele ,istere vorbesc despre ea. =ovezi ca toate .unoasterea veche o explica etc. Si atunci voi crede. .eea ce este spus de intelepti ramane adevarat, pentru ca ei au experimentat prin ei insisi. Pana atunci, nu. =ar din pacate nici un mare intelept nu a spus despre asta, ci pur si simplu a aparut odata o stire la *Q "intamplator am dat de ea, ca eu nu ma uit la *Q$ cum ca oamenii de stiinta au descoperit a 14-a zodie. &$$ ,ai sa fie99 -$$ Sunt deacord ca trebuie sa fim deschisi la ceea ce este nou, dar nu la orice. Pentru ca nu orice este informatie cu baza adevarata. ,ai exista si

dezinformari, pure fantezii si inventii nastrusnice ale unora sau altora. *rebuie sa filtram toate informatiile astea care se vehiculeaza peste tot. :u toate sunt bune. *u o stii. !$ tat. ",obulus /bispo$ %21. :u ,obulus,am inteles ce promoveaza Pnoza,eu doar nu sunt de acord cu unele puncte,atat. ,obulus&UU=ovezi ca maestri spirituali din toate timpurile au facut studii si au scris despre acea "zodie". =ovezi cum ca nticele ,istere vorbesc despre ea. =ovezi ca toate .unoasterea veche o explica etc. Si atunci voi crede.UU QeziC=espre asta vorbeam.Excluzi faptul ca pot exista si lucruri adevarate care nu au fost spuse pana acum.=ar e alegerea ta. ,obulus,sincer,apreciez faptul ca-ti folosesti timpul pentru ca sa scrii repla8uri la toata lumea&$Si scrii mult,admir dedicarea ta.0mi pare bine ca nu mai este atmosfera tensionata,cu replici agresive de mai demult.Sper ca felul cum scrii acum reflecata starea din interiorul tau. ,obulus,cu regret spun asta,poate tu nu realizezi indeajuns,dar in cadrul PE . exista,din cate am observat o puternica indoctrinare si desi nu se recunoaste intotdeauna,o doza destul de mare de orgoliu mistic.Si vezi tu,cand te-ai scufundat in orgoliu mistic,defectele sunt in extaz.Si orgoliul mai are o latura urata.,ascheaza.,ascheaza toate celelalte defecte,le ajuta sa prolifereze pe nesimtite si zadarniceste orice autoobservare.",agus Pre8$ %2%. Kltimul lucru ce ai spus tu este intr-o oarecare masura adevarat. 0ndoctrinarea este oricum, atata timp cat nu se pune "inca sau deloc$ in practica Pnoza zi de zi. .ei care pun in practica, transforma indoctrinarea cu stiinta. Ei nu mai au nevoie sa creada, ei stiu. =ar pana atunci asta este.. *u trebuie sa intelegi ca toti cursantii si misionarii'instructorii au defecte. .u astea lucram si inca nu am scapat de tot de ele.. nu am ajuns eliberati total, treziti total. sta e. =in cauza asta exista o gramada de greseli. =ar nu trebuie sa te impotmolesti in asta, pentru ca nimeni deocamdata nu e perfect. Exista orgoliu mistic, dar asta din cauza noastra. :u ni l-a dat cineva ca blestem sau cadou, noi ni l-am creat. sta e. 0ntotdeauna trebuie sa luam ce e mai de calitate din toate astea, nu sa ne oprim ca avem org. mistic si din cauza asta nu progresam. *recem peste..

ne intereseaza .unoasterea, adica =rumul =rept, nu ce e pe ar]tura. &$ 0n fine.. iti multumesc pentru aprecieri.",obulus /bispo$ %24. /vi, ce parere ai de faptul ca in gno2a )unt BB grade al#e relationate $u $ele BB verte#re prin $are tre#uie )a ur$e 3undalini $atre $reier Sa'a)rara!? exact ca in masoneria sa-i spunem "profana"C Pe mine unul ma pune pe ganduri, cel putin din punctul de vedere al probabilitatii unei simple coincidente. %22. Pai si in Sahaja Joga nu tot 44 de vertebre trebuie sa urce GundaliniC&$,asoneriaUUalbaUU fata de cealalta cred ca are in plus trairea autentica a valorilor initiale,nealterate de bani si putere. sa cred eu.,asoneria a ajuns in zilele noastre o sperietoare,insa nu uita ca si in biserica catolica au existat UUsfantaUUinchizitie si indulgentele,dar si un papa 0oan Paul al 00 lea si o maica *ereza.",agus Pre8$ %2A. Si sa va zic parerea mea despre Gundalini,daca tot ai adus vorba #ogdane&$Parerea mea este ca, Gundalini,care pentru mine este energia sexuala se afla in creier si de fapt coboara spre baza coloanei vertebrale,zona in care se afla centrul de forta sexual,cha<ra sexuala.Stiu ca poate parea o mare aberatie pentru voi,in special pentru ,obulus&=,dar asta este concluzia mea dupa ce am meditat in legatura cu aceasta tema,nu-i teoria nimanui,este observatia mea despre care nu pretind ca este 133R adevarata.Pentru mine,creierul este principalul centru de comanda energetic al organismului care este coordonat la randul sau de creierul subtil,energetic,cel care coordoneaza totul,matricea primara.Pentru mine la fel se explica si pozitionarea sufletului de catre mistici in zona inimii. colo se afla cha<ra anahata care fiind stimulata de creier induce o gama larga de senzatii care au fost asociate cu diverse stari sufletesti.=e fapt in toate este conexiunea creier subtil-cha<ra x. ",agus Pre8$ %2;. :u sunt de acord cu tine. "ma bag eu in discutie$. ,intea este un centru de comanda si 0nima este altul. =e multe ori nu poti intelege cu mintea ceea ce intelegi cu inima."#andi delin$ %2F. .reierul nu inseamna doar minte asa cum o stie toata lumea&$ m incercat sa fiu explicit mai sus.0ar UUinimaUUpentru mine nu inseamna organul in sine ci inseamna un strat,daca vrei,mai profund,mai subtil,care insa tot de creier tine..a simti chestii in zona pieptului cu anumite ocazii,asta-i altceva.Poti simti suflul unei explozii,te poate chiar

dobori,insa explozia poate s-a produs la cativa <m de tine,nu in locul in care stai tu.",agus Pre8$ %2?. Putem,deci,controla ceea ce simtimCPutem alege ce sa simtimCSe pare ca nu in totalitate sau poate chiar deloc,din moment ce simtim suflul unei explozii,asta in conditiile in care nimeni nu si ar dori sa simta acea explozie... Si de ce unele lucruri "ne fac inima sa tresara"C...sau de fapt "ne fac creierul sa tresara"C&-C =aca inima tine de creier,de ce e trecator ceea ce simtimC&-$ "Enache =aniela$ %2>. r trebui s^ _nv^^m, nu cu ajutorul minii, ci cu ajutorul sentimentelor `i corpului. an acela`i timp, sentimentele `i corpul nu au un limbaj anume! calul nu _nelege limba vizitiului, nici tr^sura pe cea a calului. =ac^ vizitiul spune _n englez^ "_ntoarce la dreapta" nu se va _ntampla nimic. .alul _n elege limbajul h^urilor `i nu va merge la dreapta decbt supunbndu-se h^ urilor. 1a fel este `i cu tr^sura - are propria ei structur^. =ac^ osia merge se _ntoarce la dreapta, roile din spate se vor _ntoarce la stbnga. stfel c^ vizitiul ar trebui s^ cunoasc^ p^rile slabe, sau caracteristicile tr^surii. :umai atunci el se poate deplasa _n direc ia _n care dore`te. =ar dac^ vizitiul st^ pur `i simplu pe banca lui `i spune _n propria-i limb^ "ia-o la dreapta" sau "ia-o la stbnga", echipa nu se va mi`ca nici dac^ va striga timp de un an. :oi suntem o replic^ exact^ a unei astfel de echipe. =oar mintea, de una singur^, nu poate fi considerat^ un om complet, tot a`a cum un vizitiu care st^ _ntr-o cbrcium^ nu poate fi considerat un vizitiu care _`i _ndepline`te sarcinile. ,intea noastr^ este ca un vizitiu profesionist care st^ acas^, sau _ntr-o cbrcium^, `i _n visele sale, conduce pasagerii _n diferite direc ii. *ot la fel cum condusul lui nu este real, tot a`a _ncercarea de a lucra doar cu mintea nu va duce nic^ieri. .ineva care va face asta va deveni doar un profesionist, un lunatic. Puterea de a te schimba nu este _n mintea noastr^, ci _n corp `i sentimente. .u toate acestea, din p^cate, corpul `i sentimentele noastre sunt _n a`a fel alc^tuite _ncat nu le pas^ de nimic atbta vreme cbt ele nu sunt fericite. *r^iesc pentru moment `i memoria lor este de scurt^ durat^. =oar mintea traie`te pentru viitor. )iecare parte _`i are propriile merite. ,eritul minii este c^ prive`te _nainte. =ar numai celelalate dou^ pot "face". =orin a trebuie s^ fie _n cal, `i abilitatea _n c^rua. =ar, a`a cum deja am spus, dificultatea const^ _n faptul c^, din

cauza educaiei moderne gre`ite, `i din cauza nerecunoa`terii din copil^rie a lipsei de conexiune din noi, _ntre corp, sentimente `i minte, majoritatea oamenilor sunt atbt de deformai _ncbt nu exista o limba comun^ _ntre o parte `i celelalte. cesta este motivul pentru care ne este atbt de dificil s^ stabilim o legatur^ _ntre ele, `i cu atbt mai dificil s^ for ^m p^rile noastre s^-`i schimbe felul _n care tr^iesc. 0magini din 1umea @eala c Purdjieff "#andi delin$ %A3. Sentimentele se pot struni,cel putin partial,prin inacrnarea constienta a vointei. sta presupune munca de programare care necesita mai mult sau mai putin timp,potrivit axiomei UUfiecare ne putem construi propria lumeUU. deline,toate sentimentele au ca punct de origine subconstientul,iar mintea rationala,cognitiva primeste doar o parte din sentiment. =aca maestrul Purdjieff vorbea de animale,hai sa vorbesc si eu&$Kn caine poate face orice la comanda vocala dupa ce l-am invatat ca pentru executarea corecta a comenzii va primi o rasplata. sa-i si subconstientul.Poate face ce-l taie capul,sa ridice un picior langa un stalp in plina strada,sau poate sa ne aduca papucii la comanda noastra!$ ",agus Pre8$ %A1. 0n mod cert nu se poate"decat daca ne lobotomizam$si nu e bine sa oprim efluviile sentimentale care ne parvin,insa putem sa fim tot timpul temperati,putem fi atenti sa nu ne ia pe sus,putem sa fim antrenati pentru diverse sentimente. stfel impactul celor pozitive nu ne va face sa urcam pe tavan de fericire,iar impactul celor negative nu ne va face sa ne smulgem parul din cap!$Se stie ca emotiile puternice de orice fel nu sunt bune. ici,de multe ori intervine o crunta adictie,cea sentimentala..e inseamna de fapt a-ti fi foarte dor de cineva sau cevaC0nseamna o dezechilibrare afectivo-emotionala prin exces,inseamna dependenta. ",agus Pre8$ %A%. /vi& "Parerea mea este ca, Gundalini,care pentru mine este energia sexuala se afla in creier si de fapt coboara spre baza coloanei vertebrale,zona in care se afla centrul de forta sexual,cha<ra sexuala.Stiu ca poate parea o mare aberatie pentru voi,in special pentru ,obulus&=,dar asta este concluzia mea dupa ce am meditat in legatura cu aceasta tema,nu-i teoria nimanui,este observatia mea despre care nu pretind ca este 133R adevarata." 0mi permit totusi sa comentez si la acest subiect. Pnoza spune foarte clar, si acest lucru este atestat in toate disciplinele 8ogai si buddhismului tantric din /rient, ca Gundalini este incolacit de trei

ori si jumatate si in stare latenta in cha<ra ,uladhara, care se afla la distanta egala dintre anus si glandele sexuale. cest fohat sacru nu se trezeste fara Sahaja ,aithuna "magia sexuala alba$ si nu urca pana la creier si apoi in inima decat dupa multa munca pe =rumul 0nterior si intotdeauna in acord cu meritele inimii. tunci se cuceresc virtuti cosmice prin suferinte voluntare, prin munci constiente asupra sinelui insusi. .reierul este doar un instrument de decodificare, transmitere a gandurilor in plan fizic, si nu numai, dar nu este principalul centru de comanda, ci este strict controlat de catre energia sexuala. ceasta energie ne face sa avem un creier sanatos sau nu, in functie de cum le utilizam. /vi& "0ar UUinimaUUpentru mine nu inseamna organul in sine ci inseamna un strat,daca vrei,mai profund,mai subtil,care insa tot de creier tine..a simti chestii in zona pieptului cu anumite ocazii,asta-i altceva.Poti simti suflul unei explozii,te poate chiar dobori,insa explozia poate s-a produs la cativa <m de tine,nu in locul in care stai tu." Exista recent un autor in materie de psihologie revolutionara care spune ca mintea este acelasi lucru cu emotiile. :u putem fi deacord cu chestiunea asta, pentru ca anatomia oculta a omului spune foarte clar ca sunt doi centri "din totalul de A$ care sunt distincti. ,a refer la centrul intelectual "al mintii$ si la centrul emotional "al inimii, emotiilor, sentimentelor$. cesti doi centri, cu ajutorul meditatiei profunde, interioare, putem sa-i intelegem foarte bine ca fiind doua lucruri diferite. Primul este centrul ratiunii, a procesarii si acumularii de informatii prin metode analitice, iar al doilea este centrul intuitiei, cel care intelege instantaneu informatiile si nu are nevoie de analiza pentru a intelege. Exista doua parti distincte pentru fiecare "una superioara si cealalta inferioara$. cum noi folosim emotionalul inferior si intelectualul inferior. .ei superiori sunt strict pentru ratiunea obiectiva "care este in slujba constiintei$ si emotiile superioare, intuitie etc., chestiuni ce tin de sentimentele superioare. :u stiu daca am explicat indeajuns incat sa se inteleaga. /vi& "Sentimentele se pot struni,cel putin partial,prin inacrnarea constienta a vointei." sta inseamna cristalizarea corpului Qointei .onstiente, adica a corpului cauzal. :oi, umanoizii normali, nu avem decat o fractiune din acest corp,

restul sunt energii haotice de tip inferior. ceasta fractiune este insasi materialul de constructie al acestui tip de corp, adica Esenta, .onstiinta, care din pacate este latenta, doarme profund. .um se creaza acest corpC Oermetismul, #uddhismul *antric, Sahaja ,aithuna, Gundalini Joga, Pnoza ne spun foarte clar& prin alchimia sexuala. sta este un subiect foarte complex si controversat si nu il voi explica mai deloc aici. *rebuiesc urmate cursuri de Pnoza daca se vrea a se intelege acest subiect. /vi& "Poate face ce-l taie capul,sa ridice un picior langa un stalp in plina strada,sau poate sa ne aduca papucii la comanda noastra!$" *otal gresit. Si Purdjieff si :icol si /uspens<8 s-au inselat amarnic cand au spus ca subconstientul "mai bine spus Egoul nimal$ poate fi controlat cum vrem noi. Purdjieff de exemplu a sfarsit a fi un betiv notoriu, saracuU, desi a primit o vasta cunoastere din *ibet. El totusi a facut o confuzie imensa, despre care nu voi vorbi acum, pentru ca reprezinta un subiect destul de greu de inteles fara a avea nici cele mai de baza notiuni din Pnoza. 0n fine, Pnoza spune foarte clar ca Egoul nimal "subconstientul$ trebuie distrus pentru a elibera fractiunile de .onstiinta pe care le-a imbuteliat "transformarea din subconstient in constient$. cest lucru presupune munca cu rugaciunea asupra acelei parti a )iintei noastre pe care Pnoza o numeste ,ama =ivina. Este o intreaga didactica pentru chestiunea asta, nu pot explica mai mult acum. .ine crede ca se poate sa tinem in frau subconstientul se insala amarnic. 0n subconstient rezida toate acele defecte pe care noi le numim euri. Ele nu pot fi controlate prea mult, pentru ca au o vointa a lor proprie, destul de perversa si ele trebuie sa moara. tat. cest lucru l-am inteles total recent dupa urma unor munci interioare care mi-au adus acest raspuns radical. Egoul trebuie sa moara sau ne va distruge el pe noi.",obulus /bispo$ %A4. /vi& "Se stie ca emotiile puternice de orice fel nu sunt bune." Emotii puternice pot fi si acelea cand prin intermediul dedublarii constiente in astral ajungem sa stam fata in fata cu 0ngerul 0ubirii, nael. sta nu inseamna ca este daunatoare, ci din contra, ne da un puternic stimul spiritual. 0nima este templul central al Spiritului. Emotiile inferioare puternice nu sunt bune. ",obulus /bispo$

%A2. ,obulus,in primul rand vreau sa facem o distinctie clara.Pnoza considera ca fiind subconstient toate conexiunile,toate retelele cerebrale in care sunt cantonate defecteleC*e intreb asta,pentru ca sa nu se faca confuzia intre UUsinapsele gresiteUU-egourile si partea din creier care contine centrii tuturor functiilor vitale"puls,tensiune arteriala,respiratie,etc.$.=eci subconstientul ,asa cum il vede Pnoza este de fapt un constient pervertit ,iar partea din creier responsabila cu functiile vitale am putea-o numi inconstientC ",agus Pre8$ %AA. /vi& "Pnoza considera ca fiind subconstient toate conexiunile,toate retelele cerebrale in care sunt cantonate defecteleC" .onexiuni cerebraleC :u nu nu, prietene. ici nu e vorba de creier, cand facem definitia. =ar exista legaturi intre ele, ca intre instrument si cel care foloseste instrumentul. Subconstientul este profunzimea .onstiintei noastre imbuteliata in ansamblul de defecte psihologice care in *ibet a fost numit Egoul nimal. cele valori si instincte pervertite ale .onstiintei in ceva negativ, malefic, demonic. .rede-ma ca nu spun prostii, cand zic demonic. Sa nu confundam creierul, care este un organ foarte complex de mediere intre diferitele regiuni ale .onstiintei noastre "si nu numai$ si lumea fizica, cu .onstiinta si'sau subconstientul. iar "partea din creier responsabila cu functiile vitale am putea-o numi inconstientC" iarasi, nu este vorba de creier. .and spunem subconstient si inconstient, ne referim la acele aspecte ale .onstiintei "nu ale creierului fizic$ care sunt pervertite in acele defecte. Este practic .onstiinta pervertita, imbuteliata si adormita. cele defecte sunt ca un fel de invelis lipit de .onstiinta. cea parte a creierului care este responsabila cu functiile vitale, este un mediator perfect intre corpul eteric, sau vital, dar si centrul sau instinctiv si corpul fizic. )ara el nu am putea fi animati. :u ne-am putea manifesta in aceasta lume. 1egatura intre subconstient, inconstient, infraconstient si acea parte a creierului este ca de multe ori in loc sa fie folosita in mod armonios de catre .onstiinta treaza, este folosita in mod dezechilibrat de catre acele aspecte ale .onstiintei, care sunt defectele psihologice, si care fac daune mari acestei regiuni prin pierderile de energii din centrii oculti ai masini umane. =efectele asa se hranesc, ne fura energie. Pierzand energie prin manifestari egoice, hranim acele defecte. Ele practic ne vampirizeaza pe

noi. =in cauza asta bolile, imbatranirea si moartea. Si din cauza asta rata din ce in ce mai scazuta de viata.",obulus /bispo$ %A;. Eu nu inteleg un lucru, ca tot sariti toti in cap la Purdjieff. Eu de exemplu ma luasem de fumat o perioada de vreo jumatate de an, aproape un an, apoi m-am lasat si nu am apelat decat la vointa. cum nu mai imi vine sa fumez. .hiar nu-mi mai place gustul acela. 0ntrebarea este unde s-a dus egoulC .a dpdv al gnozei, egoul inca mai e ca nu am facut rugaciune la ,ama =ivina&= "#andi delin$ %AF. Si o alta intrebare... .um poate un om cu A3R .onstiinta treaza sa nu vada drumulC .um de lui Samael i s-a spus pe unde sa mearga si lui Purdjieff nuC "#andi delin$ %A?. ,obulus&UU=in cauza asta bolile, imbatranirea si moartea. Si din cauza asta rata din ce in ce mai scazuta de viata. UU )rate,este eronat ce spui tu aici,in evul mediu de exemplu, oamenii traiau in medie 4A-23 de ani,facand abstractie de desele razboaie.1a A3 de erai considerat batran,cam cum este astazi considerat un om de ?A->3 de ani.=eci speranta de viata a crescut totusi.0ar in ziua de azi mai murim prematur si din cauza egourilor UUmoderneUUale altora "poluare,stres,aditivi alimentari,etc.$ ",agus Pre8$ %A>. delin& "0ntrebarea este unde s-a dus egoulC" @aspunsul este foarte simplu dar dramatic, in acelasi timp. El inca mai exista in regiuni mai profunde ale subconstientului tau, de regula in stare latenta. =ar in timpul somnului poate sa se reactiveze, si sa isi proiecteze fanteziile, si te vei vedea dinnou fumand, dar in vis. *u o stii foarte bine. !$ /vi& ")rate,este eronat ce spui tu aici,in evul mediu de exemplu, oamenii traiau in medie 4A-23 de ani,facand abstractie de desele razboaie." Pe ce te bazezi cand spui astaC Sa nu imi spui ca pe statisticile pe care leau realizat istoricii. Pnoza spune foarte clar ca odata cu trecerea timpului si cu avansarea in Era lui Gali, si umanitatea este tot mai degenerata si isi reduce din ce in ce mai mult media de viata. =aca intelectualii materialisti care se bazeaza numai pe concluzii subiective spun invers, asta da de gandit. Eu vorbeam de media de viata care este majoritara nu maxima de viata.

Pe vremea aceea nu traiau atat de putin. #a chiar nivelul de trai era unul mult mai bun. limentatia era sanatoasa, nu exista poluare etc. /vi& "0ar in ziua de azi mai murim prematur si din cauza egourilor UUmoderneUUale altora...." Egourile noastre ale tuturor, nu ale altora. 0ar alea de care zici tu nu sunt egouri, cu factori fatali rezultati din actiunile egourilor in lumea fizica. ,a surprinde lipsa de profunzime in ceea ce spui tu, /vi. ",obulus /bispo$ %;3. :u-i adevarata faza cu visul, dar e adevarat ca nu suport fumul de tigara, daca altul fumeaza langa mine si-mi da fumul in nas. Si il simt acum de la o posta "fumul$, ceea ce ma face sa cred ca nu s-a dus. 0nainte sa fumez nu ma deranjau persoanele care fumau mult langa mine. =ar nu puteam sa-ti spun asta sa nu-ti influentez raspunsul&$$ cum sincer nici nu stiu daca vine de la egoul asta "reprimat" sau de la orgoliu, ca eu m-am lasat de fumat si altii nu &= "#andi delin$ %;1. .rezi ce doresti in ceea ce privesc experientele onirice de factura egoica. Eu iti spun ce am experimentat prin mine insumi. Qisele sunt o realitate, iar daca este vorba sa ne descoperim pe noi insine, in lumea onirica o putem face mult mai bine decat in lumea fizica, pentru ca acolo acele defecte se manifesta fara barierele morale de aici. *u stii foarte bine ca aceste defecte ale noastre se succed unul dupa altul. cum manifest un defect, peste cateva minute, ore sau secunde voi manifesta altul de factura total diferita. ,aestrul spune foarte clar ca daca acum se manifesta un defect care jura iubire vesnica pentru o femeie, peste un timp altul ii ia locul care nu are nimic de-a face cu acea femeie. 1a fel se intampla si cu acel defect al viciului tigarilor. Plus aceste defecte sunt recurentiale, insemnand ca sunt supuse legii recurentei, legii <armei, care transcende mintea, ideile, gandurile, conceptele. .um functioneaza ea nu poate fi inteleasa cu mintea.",obulus /bispo$ %;%. Sper ca am reusit sa te fac sa intelegi chestiunea. .am asa stau lucrurile... fie ca vrem sa credem sau nu. Sunt perfect convins de chestiunea asta pentru ca am experimentat-o. ",obulus /bispo$

%;4. =a ,obulus,ai dreptate,m-am exprimat deficitar.=oream sa zic ca poluarea,aditivii alimentari si altele ne afecteaza din cauza celor care doresc imbogatire si putere,facand rabat de la moralitate si omenie.Si vezi tu,oricat de selectivi am fi,nu putem manca de fiecare data hrana UUcurataUU,ba chiar foarte rar avem parte de asa ceva.=aca si painea e plina de e-uri...ce mai pot zice despre asteaC .a accepti sau nu,media de viata in trecut,adica in evul mediu si antichitate era mai scazuta decat acum..a zice Pnoza altceva,ei bine,asta tine de corpul ei doctrinar.*in doar sa-ti amintesc cum mureau in evul mediu oamenii din Europa de cele mai banale boli,cum o infectie azi banala iti putea curma viata,cum altele si altele,cu toate ca alimentatia era sanatoasa. http&''arheologie.ulbsibiu.ro'publicatii'cursuri'tiplic'13a.htm ",agus Pre8$ %;2. ",aestrul spune foarte clar ca daca acum se manifesta un defect care jura iubire vesnica pentru o femeie, peste un timp altul ii ia locul care nu are nimic de-a face cu acea femeie. 1a fel se intampla si cu acel defect al viciului tigarilor." ici nu te inteleg. =aca vorbesti de faptul ca dupa ce fumezi, apare alt ego pentru ca egoul tigarii e satisfacut pe moment, apoi peste % sau 4 ore apare iar, inteleg. =ar eu vorbeam de egoul ca intreg&= =e ex. si mama ajunsese sa fumeze % pachete de tigari pe zi timp de vreo 13-1A ani si pe urma s-a lasat. cum nu mai fumeaza deloc. ici nu poti sa zici ca "pac-pac" a disparut egoul ca a fost inlocuit. P.S. :e dai si noua un exemplu cu ce ti s-a intamplatC&= Poate invatam si noi ceva."#andi delin$ %;A. /vi& "=aca si painea e plina de e-uri...ce mai pot zice despre asteaC" =a, asta am observat si eu si m-a intristat foarte tare. #a chiar mi-a provocat un mare resentiment, ceva de genuU "ia uite ma.. chiar am ajuns si asta sa facem9". =ar crede-ma, tot noi suntem de vina pentru ca am lasat ca astea sa se intample. =eh, daca suntem slabi de operta. &" Oai sa ne aducem aminte totusi de revolutia non-violenta a lui Phandi. /vi& ".a zice Pnoza altceva,ei bine,asta tine de corpul ei doctrinar." Spui asta de parca ar fi doar o alta teorie. Pnoza niciodata nu sustine teorii, ci pure chestiuni experimentate sau

experimentabile in mod direct, verificabile. Stiu ca este greu sa accepti acest lucru, mai ales cand inca mai crezi ca Pnoza este o alta dogma oarba gen "crede si nu cerceta", ca se mai si crede singura care aduce adevarul. #ineinteles ca nu este adevarat. @epet dinnou. :u face altceva decat sa dea cheile practice prin care se poate ajunge la adevar. ".unoasteti devarul si el va va face liberi". /vi&"*in doar sa-ti amintesc cum mureau in evul mediu oamenii din Europa de cele mai banale boli,cum o infectie azi banala iti putea curma viata,cum altele si altele,cu toate ca alimentatia era sanatoasa." :u compara mortile pe capete de acum cu ce a fost in Evul ,ediu. Sa fim seriosi, nici unul dintre noi nu stim exact ce s-a intamplat atunci, iar Pnoza vine si ne spune. Erau, intr-adevar, chestiuni de genul asta, dar pe atunci populatia *errei era mult mai mica, iar cazurile erau mici si ele. E si normal ca atunci cand populatia nu era de vreo ;-F miliarde, niste banale infectii puteau sa cauzeze mari ravagii. 0nca ceva. rheologia obisnuita este una materialista care crede numai in teorii, presupuneri, supozitii ale oamenilor de stiinta materialisti. @areori vedem sarind din gramada cate un arheolog non-conformist care surprinde prin descoperirile lui. Sa nu uitam atitudinea acelor oameni de stiinta. .and descopera ceva ce nu-si pot explica, il ascund in depozitele lor si il catalogheaza ca "curiozitate" sau pur si simplu uita de el, si nu il expun publicului. =aca ai stii cate descoperiri se musamalizeaza in fiecare zi, /vi.. nu ai mai da credit atat de mult acestor indivizi. !$ delin, eu ma refeream la anumite defecte nu la intreg ansamblul de egouri. .red ca ti-ai dat seama. Plus ca nu trebuie neaparat sa-ti dau exemple explicite, pentru ca intreaga munca psihologica pe care suntem nevoiti sa o facem dovedeste mereu asta, cu orice defect& ca acestea se succed intr-una. 0arasi spun& simtul minunat al auto-observarii ne arata acest lucru. &$ Poate acel eu al viciului tigarii sa fie satisfacut, sau poate sa fie supus legii recurentei in asa fel incat nici prin simpla auto-observare nu vedem ce se intampla de fapt cu el, si de ce intra in profunzimile subconstientului nostru si de ce nu se mai manifesta decat dupa oarecare timp. ,ai este si cazul in care s-a inteles ceva la nivel constient, ca acel viciu dauneaza corpului nostru fizic intr-un hal fara de hal, si se cristalizeaza un

pic de remuscare pentru asta, in asa fel incat mult timp "ba chiar restul existentei$ nu vom mai repeta greseala. stea ar putea fi unele explicatii. E de recomandat sa se mediteze pe tema asta si se poate obtine informatia& de ce se manifesta asa si cand si de ce l-am creatC.",obulus /bispo$ %;;. ,obulus,sa-ti zic ceva ce stiu.Stiu ca stiinta veritabila va triumfa si incepe sa castige batalii din ce in ce mai multe cu stiinta materialistatee.Kita-te doar cate chestii UUparanormaleUUse studiaza si cate lucruri UUde granitaUUse cerceteaza.Exista institute pentru asa ceva,fara sa vorbim despre cercetarile top secret efectuate de ..0. .,GP# si alte servicii secrete.Stiinta progresivista se va ridica iar cea conservatoare inchistata in concepte limitate si limitative se va stinge incet incet./amenii afla din ce in ce mai multe lucruri.,obulus,stiinta moderna vorbeste,ce-i drept destul de timid,inca,despre oamenii giganti din trecut,despre extraterestrii se stie,despre energii subtile se stie,despre viata de dupa moarte se stie,se stiu multe si se vor stii si mai multe,fi tu sigur de asta.",agus Pre8$ %;F. #ineinteles ca sunt sigur si perfect deacord cu tine. 0n cazul asta ar trebui sa incepem si noi sa renuntam la ideile preconcepute, gramezile de teorii cu ne-am umplut mintea inca de mici si pana acum si sa acceptam realitatea.",obulus /bispo$ %;?. 3lau) 3ennet'? I6oua milioane de <ilometri in $autarea adevaruluiJ http&''laurentiudumitru.ro'blog'%33>'32'1>'<laus-<enneth-doua-milioanede-<ilometri-in-cautarea-adevarului' %;>. ,obulus&UUErau, intr-adevar, chestiuni de genul asta, dar pe atunci populatia *errei era mult mai mica, iar cazurile erau mici si ele. E si normal ca atunci cand populatia nu era de vreo ;-F miliarde, niste banale infectii puteau sa cauzeze mari ravagii.UU ,obulus,cu cat populatia e mai numeroasa,cu atat posibilitatea de aparea o epidemie sau chiar o pandemie e mai mare,riscul de moarte fiind mai mare.",agus Pre8$ %F3. Pandeste-te doar la marea ciuma din evul mediu care efectiv a pustiit orasele si satele,ucigand o treime din populatia Europei.",agus Pre8$

%F1. m fost aseara la o conferinta de-al lui Glaus Genneth in #rasov in care si-a prezentat cartea si cautarile spirituale. 1-am intrebat la sfarsitul conferintei despre energia Gundalini si mi-a zis ca e 133R de natura demonica. =upa %.333.333 <m parcursi, trecand prin 8oga, islam, hinduism, buddhism, miscarea hippie, droguri, satanism, a gasit adevarul in /rtodoxie, pentru care a tradus in germana Scrierile Sfintilor Parinti. %F%. Pentru mine,Gundalini inseamna energia sexuala,este oarecum normal,desi poate nu-i cel mai bun cuvant,ca sa fie considerata demonica de ortodoxie,mai ales ca aceasta are o atitudine destul de UUtabuUUvis-a-vis de sex iar scrierile vechi ale sfintilor parinti ilustreaza clar asta..u alte cuvinte,absolut tot ce creaza o placere fizica e considerat ca provenind UUde la cel rauUU,mai ales in unele cercuri mai fundamentaliste.Eu am trait cativa ani in sanul ortodoxiei,am citit literatura ortodoxa si deci stiu UUcu ce se manancaUUchestiile astea.Pe de alta parte mai sunt si grupuri gnostice UUclasiceUU"care nu-l recunosc pr S. .V.$,care sustin cam acelasi lucru in legatura cu Gundalini. ",agus Pre8$ %F4. 0n plus,tu ar trebui sa iei in considerare ceea ce spun altii,nu sa crezi pe cuvant..eea ce ti se spune trebuie supus meditatiei obiective si profunde,trebuie verificat prin experienta proprie si apoi stiut cu siguranta. ",agus Pre8$ %F2. Si nu trebuie sa cauti justificari care sa sustina credinta in care te simti bine,tu personal trebuie sa gasesti motive provenite din experienta proprie de zi cu zi.=aca te simti bine in sanul ortodoxiei,foarte bine,timpul si realizarile tale vor dovedi daca ai facut alegerea buna sau nu.Si credema,ortodoxia nu va face casa buna cu gnoza niciodata,pentru ca sunt prea diferite.Singurul mod de a fi in relatii bune ar fi sa renunte fiecare la unele precepte,ceea ce e foarte putin probabil sa se intample. sta e parerea mea. ",agus Pre8$ %FA. "=aca te simti bine in sanul ortodoxiei,foarte bine,timpul si realizarile tale vor dovedi daca ai facut alegerea buna sau nu." .am acelasi lucru sustin si eu, numai ca exprim in felul urmator& "Pomul se cunoaste dupa roadele sale, iar omul dupa faptele sale". Qei vedea mai tarziu, #ogdan, daca ai gasit drumul potrivit sau nu. "Si crede-ma,ortodoxia nu va face casa buna cu gnoza niciodata,pentru ca sunt prea diferite."

=aca te referi la ortodoxia dogmatica gen "crede si nu cerceta", da, ai dreptate. ",obulus /bispo$ %F;. /rtodoxia si dogma sunt ca siamezii,asa au fost dintotdeauna"UUsfanta si dreapta credintaUU$.:u exista acea ortodoxie UUdeschisaUU,chiar cartile sfintilor parinti invata ca doar crestinismul este singura religie adevarata..e iese din dogma ortodoxa,care e destul de rigida,este numit UUsectarismUU,iar UUratacitiiUUsunt UUsectariUU.:u mai are rost sa vorbim despre faptul ca ortodoxia nu vorbeste nimic de Samael un Veor si despre altii care sunt maestrii in Pnoza,nu crede in reincarnare si reintoarcere,nu accepta faptul ca si un musulman sau un budhist se poate mantui,sustine celibatul,etc.=eci ,obulus,nu se vor intelege,crede-ma,am fost in trecut un ortodox convins si stiu ce vorbesc. ",agus Pre8$ %FF. Si inca ceva, #ogdan. / intrebare. .are este explicatia acelui individ pentru asertiunea lui ca Gundalini este "demonica"C ",obulus /bispo$ %F?. Qrei sa-ti aduc si eu explicatiiC&$$ dar nu de la domnul acela, de la alt domn &="#andi delin$ %F>. /rtodoxia si dogma sunt ca siamezii,asa au fost dintotdeauna"UUsfanta si dreapta credintaUU$.:u exista acea ortodoxie UUdeschisaUU,chiar cartile sfintilor parinti invata ca doar crestinismul este singura religie adevarata..e iese din dogma ortodoxa,care e destul de rigida,este numit UUsectarismUU,iar UUratacitiiUUsunt UUsectariUU.:u mai are rost sa vorbim despre faptul ca ortodoxia nu vorbeste nimic de Samael un Veor si despre altii care sunt maestrii in Pnoza,nu crede in reincarnare si reintoarcere,nu accepta faptul ca si un musulman sau un budhist se poate mantui,sustine celibatul,etc.=eci ,obulus,nu se vor intelege,crede-ma,am fost in trecut un ortodox convins si stiu ce vorbesc.",agus Pre8$ %?3. ,obulus, nu am putut intra in detalii referitor la Gundalini, pentru ca la conferinta au fost foarte multe intrebari si timpul limitat. 0nsa am luat legatura cu tipul pe faceboo< si voi cere detalii. %?1. m facut o analiza logica referitoare la Gundalini& totul in Knivers e bipolaritate si, daca exista Sarpele Gundartiguador care deschide cele F porti ale infernului "cha<re$ cum le numesc mahomedanii, cu siguranta Sarpele Gundalini deschide cha<rele pozitive.

%?%. Si acum intrebarea capcana& =e unde stii ca s-a trezit Gundalini si nu s-a trezit GundartiguadorC"#andi delin$ %?4. #ogdan, lucrul asta il spune de atatea ori si Pnoza Samaeliana.",obulus /bispo$ %?2. delin, tot pe baza 1egii #ipolaritatii, Samael da cheia tantrismului alb si face referiri si la tantrismul negru, dar pentru a nu ne converti in demoni nu da cheia exacta. %?A. #ogdane,exista chei cu care sa ne transformam in UUdemoniUUsi se cunosc,nu trebuie sa ni le dea Samael!$ ",agus Pre8$ %?;. #ogdane,care e diferenta intre demon si daimonC&$ ",agus Pre8$ %?F. ,i-e cunoscuta expresia "=aimonul .reatiei", daca am retinut bine, deci ar fi o entitate benefica. .orecteaz-ma, te rog, daca-mi prind urechile. &$ /vi, oamenii pot deveni ingeri prin Gundalini sau Samael gresesteC %??. ,an,eu unul nu cred asta cu ingerii prin Gundalini,altii sunt liberi sa creada.:u consideri ca e un pic cam mult sa ma intrebi pe mine daca Samael greseste sau nuC&$ 0n ceea ce priveste daimonii,intr-adevar acestia sunt )iinte benefice care insa au fost demonizate de unii...incepand cu cel ce se numeste demiurgul.=aimonii sunt in conceptia mea veghetori divini care ajuta si inspira persoane deosebite,in directia emanciparii omului ,pentru ca el sa cunoasca devarul si sa se autorealizeze..el mai UUcelebruUUdaimon se cheama Sam8aza&$ ",agus Pre8$ %?>. #ogdan& "...dar pentru a nu ne converti in demoni nu da cheia exacta." #a da, da cheia exacta in cam toate cartile si conferintele lui. Practic, asta este motivul principal pentru raspandirea Pnozei de catre el, ca vatar. ",obulus /bispo$ %>3. 6aimonul SamFa2a & http&''en.(i<ipedia.org'(i<i'Sam8aza %>1. =aimonul Sam8aza a fost liderul unui grup angelic care si-au realizat .onstiinta de Sine si i-a ajutat si pe oameni sa faca asta./amenii erau pe atunci ca si animalele ,slujindu-l fara cracnire pe demiurg.Primul inger

care si-a realizat Sinele a fost UU dversarulUU,de la el a pornit cunosterea Sinelui.Sam8aza este continuatorul ,arii @ebeliuni impotriva tiranicului si arogantului demiurg. 0nca cateva exemple de daimoni si lucrarile lor& mazara<&i-a invatat pe oameni magia si botanica,#ar<a8al&i-a invata pe oameni astrologia,*amiel&i-a invatat pe oameni astronomia. cesti daimoni au fost negativizati si au devenit personaje echivalente cu demonii,ceea ce este o mare greseala. Kn sinonim pentru daimoni ar fi eroi civilizatori si iluminatori ai umanitatii. :u am devenit mistic peste noapte,dar imi place povestea lui Sam8aza si respect conceptul Sam8aza. ",agus Pre8$ %>%. Pnoza spune ca acesta este in diferite culturi 1uciferul interior. cea parte a )iintei interioare care este instructorul nostru personal. El da tentatia dupa urma careia daca se rezista se creste la nivel interior. ceasta parte a )iintei a fost gresit inteleasa. Samael un Veor explica ce este 1uciferul interior si cum ar trebui inteles. ",obulus /bispo$ %>4. 1egenda lui apare in cartea lui Enoch, de asemenea, care trebuie inteleasa intr-un mod simbolic. Personajele nu sunt istorice, fizice etc. ceasta legenda a lui Sam8aza "sau Shem8azaz etc.$ este explicatia simbolica a caderii angelice a omenirii din timpuri istorice foarte indepartate "vechea 1emurie din cate stiu$. Procesele exacte care s-au intamplat la nivel interior in fiecare fiinta umana de atunci. ",obulus /bispo$ %>2. =a,cartea lui Enoh merita citita. ,obulus&UU1egenda lui apare in cartea lui Enoch, de asemenea, care trebuie inteleasa intr-un mod simbolic. Personajele nu sunt istorice, fizice etc.UU Piganti au existat in carne si oase in trecut,asa-iCPotrivit legendei, nephilimii"ingerii rebeli deveniti carnali$s-au imperecheat cu femeile oamenilor rezultand niste metisi numiti giborimi,uriasii,care aveau trasaturi si insusiri deosebite. Povestea lui Sam8aza nu-i aceeasi cu 1ucifeul interior din Pnoza. cesti nephilimi,in numar de %33,au incercat upgradarea rasei umane prin metisare,dandu-le acestora UUsamanta de daimonUU.=eci avem de-a face cu o interventie UUextraUU!$ sta e parerea mea. ",agus Pre8$

%>A. Si pentru ca mi-a adus aminte ,obulus,uite #ogdane inca un motiv pentru care ortodoxia nu are treaba cu gnoza si invers.0n gnoza,1ucifer este un UUgood gu8UUdefapt,pe cand in ortodoxie si in crestinism in general,1ucifer este primul, cel mai mare si mai frumos inger creat,steaua diminetii,care s-a rasculat impotriva lui =umnezeu vrand sa fie ca El,dar a fost alungat din cer impreuna cu o treime din ingeri,cei care devenisera adeptii sai,transformandu-se in demonul Satan,cel mai mare dusman al omului,care face orice pentru ca sufletul acestuia sa fie pierdut pentru totdeauna..eilalti ingeri rebeli s-au transformat la randul lor in demoni potrivit credintei crestine.Si arabii il au la randul lor pe Shaitan. ",agus Pre8$ %>;. =ar despre 1ilith ce zici ,obulusC&$ ",agus Pre8$ %>F. Este aceeasi pentru ca daimon inseamna instructorul interior. cesta este o parte a )iintei numita 1ucifer, datatorul de 1umina, cel care da tentatia, da probele interioare. Knde nu exista tentatie, nu exista progres interior. 0n lucrarile hermetice originale are aceeasi atribuire cu "=umnezeu", "0nger" sau "Peniu". =aimon sau daemon este un termen dat de catre Socrate, din cate stiu. 0n fine.. in ortodoxie este inteles la inceput corect, apoi i se atribuie un nume gresit. Satan nu este 1ucifer. Satan este insusi Egoul nimal, #estia, nticristul interior. Este suma tuturor defectelor psihologice din interiorul fiintei umane, pe cand 1ucifer este o parte a )iintei, eliberata in trecut si cazuta, datorita alegerii umanitatii de a fornica, adica de a avea contact sexual cu pierdere de semen. .um il readucem pe 1ucifer la stadiul de "curat"C ,ergand pe drumul interior si distrugand egoul animal. Putin spus, dar multe de facut. &$ 1ilith este, conform <abalei ebraice, una din sotiile lui dam si este mama tuturor avorturilor, homosexualitatilor si in general a tuturor crimelor impotriva naturii. Sfera lui 1ilith este puternic infrasexuala si ii este caracteristica violenta bestiala in general. Pe cand :ahemah, sau :aamah, cealalta sotie, este caracterizata prin frumusetea maligna, pasiunea si adulterul. 1ilith, de asemenea, mai este si inversul 0ngerului nael, inger al 0ubirii. .and vorbim despre transformarea celorlalti ingeri in demoni, trebuie inteles ca pe atunci umanitatea era intr-un stadiu angelic, cu toate facultatile si puterile cosmice incarnate, iar cand au decis sa pierda

semenul prin actul sexual, au cazut si au devenit "ceilalti ingeri transformati in demoni", adica adeptii lui 1ucifer cel cazut. ceasta legenda trebuie inteleasa intr-un mod aparte pentru ca este simbolica. ntropologia gnostica o explica in mod corect. =a, au existat giganti. Pigantii erau oamenii raselor trecute, de pe Pamant& atlanti, lemurieni, hiperboreeni, protoplasmatici. Kltimii puteau "pentru ca detineau puterea$ sa se mareasca foarte mult sau sa se micsoreze foarte mult. &$ ",agus Pre8$ %>?. ,ai multe detalii despre 1ilith o da Eze<iel in capitolul %4 din cartea lui din #iblie. &$ ",obulus /bispo$ %>>. Sim#oli)ti$a Leului Inaripat& http&''(((.preferatele.com'docs'romana'%4'scrierea-sumeriana1;.php http&''istorie.e-altfel.ro'arta-persana' 433. Leul S0Kntului Mar$u" http&''ro.(i<ipedia.org'(i<i'1eulHSfR.4R %ntuluiH,arcu 431. ,obulus&UU,ai multe detalii despre 1ilith o da Eze<iel in capitolul %4 din cartea lui din #iblie. &$ UU 0n acest capitol se vorbeste in mod simbolic despre 0erusalim si Samaria,cele doua teritorii evreiesti.Este vorba despre amestecul cultural si religios dintre evrei si egipteni,respectiv asirieni,nu are legatura cu 1ilith..and se vorbeste despre curvia acestor orase,se vorbeste despre tradarea valorilor locale si nationale,sociale si religioase.=espre 1ilith se vorbeste in schimb cu lux de amanunte in Xohar. 1ilith a fost prima nevasta a lui dam,creata in acelasi timp cu acesta,egala acestuia.,otivul revoltei ei a fost acela ca dorea si ea sa stea deasupra!$.ine nu crede e liber sa se informeze. @espect principiul 1ilith,care a fost si el pangarit,respect revolta impotriva oricarui sistem opresiv ,injust,limitativ.=upa ce a parasit paradisul de buna voie si nedorind sa se reintoarca la chemarea unui inger"nu mai stiu care$,acceptand blestemul pe care demiurgul l-a rostit impotriva ei,l-a avut pe demonul Samael ca amant.=upa revolta 1ilithei, dam a primit o nevasta care sa-i fie supusa si sa nu se mai revolte,sa nu-si infrunte barbatul,Eva,creata de data asta din coasta lui dam,intocmai pentru a-i fi

supusa. =e retinut este si faptul ca motivul 1ilith apare pentru prima data la sumerieni sub numele 1ilitu si nu a fost deloc o creatura intunecata si scabroasa,fiind denigrata si atacata,incercandu-se omorarea ei pentru ca nu a fost de acord sa o ajute pe o zeita foarte puternica in satisfacerea capriciilor ei de seductie.1a sumerieni 1ilitu avea un copac frumos si impunator in care locuia din care s-a salvat zburand&$ =eci pentru mine 1ilith este inca un simbol al revoltei impotriva opresiunii si limitarii,un simbol al statorniciei chiar cu riscul damnarii eterne,la fel ca Sam8aza. ,obulus&UU0n fine.. in ortodoxie este inteles la inceput corect, apoi i se atribuie un nume gresit.UU *e rog sa-mi exemplifici cand a sustinut ortodoxia acest lucru. ,obulus&UU.and vorbim despre transformarea celorlalti ingeri in demoni, trebuie inteles ca pe atunci umanitatea era intr-un stadiu angelic, cu toate facultatile si puterile cosmice incarnate, iar cand au decis sa pierda semenul prin actul sexual, au cazut si au devenit "ceilalti ingeri transformati in demoni", adica adeptii lui 1ucifer cel cazut.UU ,obulus,eu din cate stiu ingerii sunt niste spirite,nu pot avea sperma,pentru ca aceasta este materiala. poi,daca la inceput umanitatea era angelica,de ce i-a creat =umnezeu pe oameni punandu-i in gradina EdenuluiC=e ce i-a creat barbat si femeie daca ingerii sunt androginiC.and a fost creat omul din lut,ingerii deja existau..ine a fost UUsarpeleUU si care a fost rolul sauC=e ce s-a temut UU=umnezeuUU ca oamenii vor ajunge ca el,dupa ce au mancat din pomul cunostintei binelui si rauluiC=e ce a zisUUQeniti dar sa-i impiedicam sa manance din pomul vietii,ca nu cumva sa ajunga ca noiCUU.e inseamna astaCKn singur lucru,acela ca,cunoscand binele si raul si mancand si din pomul vietii,oamenii puteau devenii dumnezei si nu se dorea asta,oamenii trebuiau sa ramana in starea vegetativa in care-i plantase demiurgul,dar cineva nobil le-a stricat socotelile!$=e ce au fost damnati UUingerii cazutiUUla o eternitate de agonieC Pentru ca aici avem de-a face cu tiranul si arogantul avid de slujire si slavire,demiurgul. ",agus Pre8$ 43%. /vi& " poi,daca la inceput umanitatea era angelica,de ce i-a creat =umnezeu pe oameni punandu-i in gradina EdenuluiC" *oata #iblia este simbolica, ori #iblia spune despre separarea pe mijloc, cel putin asa scrie in varianta cel mai putin adulterata. ,otivele le putem gasi in ntropologie Pnostica, de Samael un Veor.

"Pentru ca aici avem de-a face cu tiranul si arogantul avid de slujire si slavire,demiurgul." sta este ceea ce #iserica a lasat sa se creada. #iserica este cea care-l considera pe =umnezeu, =emiurgul, un tiran pe un tron, damnand umanitatea la suferinta vesnica. ,otivele, iarasi, sunt in acea carte mentionata de mine mai sus. ,ai mult de atat nu voi mai spune. :u este cazul aici... 434. ",obulus,eu din cate stiu ingerii sunt niste spirite,nu pot avea sperma,pentru ca aceasta este materiala." .eea ce este jos este la fel ca si ceea ce este sus, iar ceea ce este sus este la fel ca si ceea ce este jos... Este legea analogiilor.. Energia sexuala este venita din sfere foarte inalte de constiinta si imbraca diferite aspecte. Sperma este unul din aspecte, aici in lumea fizica. 0ngerii sunt )iinte inefabile care au diferite grade esoterice si sunt /ameni in adevaratul sens al cuvantului. Pot lua sau nu corp fizic, dupa voia *atalui. .hestiunea cu spiritul este altceva. 0ngerii nu sunt numai spirite, ci )iinte in cel mai complet sens al cuvantului. dica au si spirit, si suflet. E de studiat ce spune Pnoza in cazul asta... ",obulus /bispo$ 432. ,obulus&UU sta este ceea ce #iserica a lasat sa se creada. #iserica este cea care-l considera pe =umnezeu, =emiurgul, un tiran pe un tron, damnand umanitatea la suferinta vesnica.UU :u ,obulus,asta scrie in #iblie"chiar si in cea mai putin adulterata$,in .artea lui Enoh si in alte carti.#iserica nici nu foloseste apelativul demiurg.Si ca un termen de comparatie,te invit sa analizezi cum se comporta =umnezeu"eu nu cred ca e =umnezeu cu adevarat$in Qechiul *estament si cum se comporta in :oul *estament.Exista ,totusi ,o diferenta marcanta. ,obulus&UU*oata #iblia este simbolica, ori #iblia spune despre separarea pe mijloc, cel putin asa scrie in varianta cel mai putin adulterata.UU =ar despre epistolele lui Pavel de exemplu,poti afirma la felCPoti oare compara o carte cum e pocalipsa cu epistolele lui Pavel,Petru si altiiC Simbolismul isi are locul sau in #iblie,la fel ca si concretul.

43A. Eu vorbeam despre Peneza, cand am zis de separarea pe mijloc. ",obulus /bispo$ 43;. =a,dar ai zis si ca toata #iblia e simbolica,ceea ce nu e adevarat. ",agus Pre8$ 43F. .arte& Silviu Puiasu, @adu *heodorescu, "*eoria matematica a informatiei". 43?. cum sa va demonstrez ca 1+1-1.

vem % numere reale si egale, a-b. Plecand de la egalitate, vom face cateva operatii matematice& a-b YNa -7 aNa -aNb Y scadem b patrat in ambii membri -7 a%-b% - ab-b% Y in stanga a plicam formula de calcul prescurtat si in dreapta factor comun -7 -7 "a+b$"a-b$ - b"a-b$ Y&"a-b$ -7 a+b-b. =ar a si b sunt egale din ipoteza.. -7 a+a-a. =aca a-1 -7 1+1-1. .eea ce trebuia demonstrat. "#andi delin$ 43>. P@ES0*.*otul e corect, pana aici "a+b$"a-b$-b"a-b$, apoi ai facut impartirea cu 3 99 " a-b-3. $ "1ucian #ungardean$ 413. A>EAC" 1ideo9uri noi& http&''(((.ageac.org'ro'video-ro' 411. Esti pilot de cursa lunga. 1a #ucuresti urca A3 de persoane, la #erlin coboara 12, la Oaga urca % si coboara F. 1a /slo ramane un pasager si pilotul. Se poate sti ce varsta are pilotulC 41%. "Scopul vietilor noastre este sa fim fericiti." " lbert Einstein$ 414. *oma Qescan & ".uantele, o revolutie in fizica" http&''(((.cartile.ro'popup.phpCid-14%41 " laturi de teoria relativitatii, mecanica cuantica este un nou capitol al

fizicii care a revolutionat cunostintele noastre si imaginea de ansamnblu pe care ne-am facut-o asupra lumii. 1ucrarea de fata corespunde cerintei imperios resimtite de a face accesibila cititorului fara o solida pregatire matematica aceasta disciplina indispensabila pentru a intelege uriasele realizari ale fizicienilor din ultimele patru decenii. Prezentand mecanica cuantica in nasterea si dezvoltarea ei, autorul reuseste sa puna in evidenta aportul adus de marile personalitati ale fizicii contemporane& Einstein, @utherford, #ohr, Sommerfeld, de #roglie, Schroedinger, #orn, Oeisenberg, Pauli si altii. / bogata si sugestiva ilustratie contribuie la accesibilitatea lucrarii." 412. In< O00i$ial Trailer 1 "O=$ http&''(((.8outube.com'(atchCv-X#PeEruf\dJ -7 S$'i2o0renia e doar in $apul meu -7 Sunt un om liber 41A. =a,esti un om liber.0nsa doar atunci cand vei reusi sa elimini toate viciile,toate obisnuintele,cand te vei putea lipsi fara suferinta si regrete la nevoie de tot ceea ce este important pentru tine acum. ",agus Pre8$

41;. Toma 1e)$an 9 5Cuantele 9 O revolutie in 0i2i$a5 - rborele genealogic al teoriei cuantelor - / istorie plina de invataminte - ,isterioasa problema a radiatiei termice - =espre experiente si teorii - Einstein intervine in problema cuantelor - Kn nou rezultat experimental in favoarea fotonilor - tomii& sisteme planetare minuscule - @utherford, sau un neo-zeelandez la ,anchester - .iudatele afirmatii ale lui #ohr "preambul$ - / incursiune in domeniul legilor de conservare - =in nou despre ideile lui #ohr

- =espre campuri de forta - ,agnetismul la scara microscopica - Sommerfeld, un Gepler al atomului - Structura finita a liniilor spectrale - / recapitulare critica - .orpusculi si unde - Kndele lui de #roglie - Experientele lui =avisson si Permer - Ecuatia lui Schroedinger - / poveste cu totul diferita - =oua teorii sau una singuraC - Statistica si probabilitate - .e sunt undele lui de #roglieC - @elatie de imprecizie ale lui Oeisenberg - =eterminismul statistic - .ontraria sunt complementa - ,ecanica cuantica in actiune - /scilatorul armonic, cobaiul teoreticienilor - Particulele "trec prin zid" - =in nou despre atomi - Pauli face ordine - Spinul electronilor solutioneaza probleme spinoase - Particule identice... particule indiscernabile "*here are more things in heaven and earth, than are dreamt in 8our philosoph8." "Villiam Sha<espeare$

41F. *oma Qescan - ".uantele - / revolutie in fizica" Spinul ele$tronilor )olutionea2a pro#leme )pinoa)e 5n.a. "vetorul$ Gundalini--7 in e- 6

Scurta vreme dupa ce articolul lui Pauli despre principiul de excluziune a vazut lumina tiparului in revista "Xeitschrift fur Ph8si<", doi tineri cercetatori olandezi incredintau revistei ":atur(issenschaft" un articol care arunca asupra principiului lui Pauli o lumina noua. Este vorba de lucrarea lui S. Poudsmit si P. E. Khlenbec< in care s-a enuntat pentru prima oara ipoteza existentei unui moment cinetic de spin, sau, simplu, spin. .onform ipotezei lui Poudsmit si Khlenbec< valoarea momentului cinetic de spin al unui electron este egala cu S - modul5vector S6 - radical"4'2$h'%pi Prin analogie cu formula de sus care exprima valorile posibile ale momentului cinetic orbital, se introduce notatia S - radical5s"s+1$6h'%pi! s - 1'%, s fiind numarul cuantic de spin. Proiectia spinului dupa o directie orbitala se supune unor reguli similare cu cele ale momentului cinetic orbital. nume, valorile posibile ale proiectiei spinului sunt in numar de %s+1 - % si sunt egale cu S"z$ - s"3$h'%pi "s - +'- 1'%$ sau, altfel spus, spinul electronului poate avea doar doua orientari posibile fata de o axa oarecare. 0maginea clasica a unei particule care poseda un moment cinetic propriu este aceea a unei sfere care se invarte in jurul unui ax ce trece prin centrul ei. )iind vorba de o particula incarcata cu electricitate, aceasta rotatie va da nastere unui moment magnetic propriu. Existenta magnetismului de spin este condirmata de experienta, care a furnizat si relatia dintre momentul magnetic de spin si spin. miu"s$ - e ' mc ori S. 1a aceasta relatie putem sa adaugam, de asemenea, pe aceea care ne da valorile posibile ale proiectiei momentului magnetic de spin dupa o directie oarecare miu"sz$ - e ' mc S"z$ - +'- eh'"2pimc$ - +'- miu"#$

*otusi imaginea clasica a "electronului invartitor" nu poate fi mentinuta fara a ajunge la absurditati. stfel, de exemplu, pentru a reproduce valoarea observata a spinului sau a momentului magnetic de spin viteza partilor ecuatoriale ale electronilor ar trebui sa depaseasca de sute de ori valoarea vitezei luminii, in contradictie cu teoria relativitatii. 0n aceasta situatie, spinul si momentul magnetic urmau sa fie tratate drept caracteristici dinamice fundamentale ale electronului, la fel cu sarcina sau masa, care sunt extrase din experienta si introduse in teorie. ,omentul cinetic total& S - modul5vector5S--766 - modul5vector1 + vectorS6 radical5j"j+1$6h'%pi 0n cazul in care este vorba de cuplarea spinului unui singur electron de modul momentul sau cinetic orbital, valorile posibile ale numarului cuantic intern j sunt j - Dl +'- 1'% pentru l L73 sau D 1'% pentru l - 3 Energia cinetica a miscarii de translatie a moleculelor& E - 4 ' % <* .ompletare& energia vectoriala a =uhului Sfant Gundalini din osul sacru se trezeste prin alchimie. 41?. =emonstratia autenticitatii gnozei samaeliene -7 1a Congre)ul International A>EAC de la 4ra)ov din o$tom#rie 2007 ,aestrul Samael un Veor ne-a salutat din Sinas printr-un mic cutremur local, resimtit doar la ro Palace, el fiind @egentul lui ,arte si al cutremurelor de pamant. Probabilitatea unei simple coincidente este nula, cu atat mai mult cu cat semnalul l-am primit la cina festiva, un alt moment specific care inchide complet bucla de probabilitate. )iind in acelasi timp adevarat, campul de probabilitate logica e din nou spart. -7 1 - 3 9 41>. Elemente de :i2i$a /ina)ului =eplasarea corpurilor in Sinas

v"final$ - v"initial$ + at "viteza, acceleratie, timp$ E - mcM% "masa corpului, viteza luminii$ x"final$ - x"initial$ + v"initial$t + 1'%atM% "coordonata hiperspatiala$ .u un vehicul care ar atinge viteza luminii c - 433.333 m's, deci nu poate fi vorba decat de o nava cosmica, deoarece diametrul pamantului este de 1%.333 <m si circumferinta sa ecuatoriala de 23.333 <m, vehiculul si oamenii din ei ar putea face saltul cuantic in hiperspatiu in continuumul spatiu - timp. =e fapt, prin alchimie se pot accelera electronii nostri a caror viteza initiala este cea luminica la viteze (arp si sa ne punem corpul in stare de Sinas. Ecuatiile mantrice ale superstringurilor decadimensionale din cei zece sephiroti ai <abbalei ebraice 1ambda - [ A33 nm pentru paleta celor F sunete fundamentale din univers& 0E/K ,S "lungimea de unda$ 0ntegrala5lambda"0+E+/+K+ +,+S$6 - rcanul .X.). ntimateria e"< vector$ - + p + - E 77777 "electron, pozitron, energie colosala$ B.e.d 4%3. Matri$ea $o)mi$a 177,000 /mar <ram - Passage 0nto ,idnight http&''(((.8outube.com'(atchCv-Q;mHac:Xt(c 4%1. 0nterogatia ".ucu cui e cu cucuiC"&$ are sens, dar este o coincidenta in campul probabilistic multiplicativ al logicii clasice tocmai pentru ca are sens lingvistic o expresie algebrica de forma aceasta, interpretand propozitia ca un produs de variabile algebrice. -7 1 - 3

4%%. " m sa demonstrez ca exista =umnezeu.:u ma refer la senilul din biblie.,a refer la alt tip de dumnezeu. .himia,au am fost 2 ani la biochimie in liceu.Si am invatat putine,dar si ce am invatat mi-e foarte util. *oata materia ce exista este compusa din elemente chimice.0n total sunt 13> elemente chimice,conform tabelului periodic al elementelor a carui structura i-a fost dictata lui ,endeleev intr-un vis. Qedem in jurul nostru, pe langa substantele obtinute de cercetari prin laboratoare,sute de mii de substante chimice toate alcatuite din mai multe sau mai putine elemente chimice. =esi unii ar spune ca elementele chimice difera,partial gresesc. m sa si explic de ce..ele 13> elemente chimice sunt asezate in tabelul periodic conform numarului atomic X " numarul protonilor din nucleu$. cesta este egal cu numarul electronilor.=iferenta dinte absolut toate elementele chimice exista doar la un nivel structural.Sirul 1s %s %p ......reprezinta modalitatea de reprezentare a electronilor care orbiteaza in jurul unui nucleu.S , s , p reprezinta numarul de straturi din jurul unui nucleu , cifra care urmeaza literelor este numarul de electroni care se afla pe un strat. Spre exemplu Oeliu care este un gaz are numarul atomic X-% - formula structurala va fi 1s%. #eriliu are numarul X-2 - formula structurala va fi 1s% %s% .....si tot asa mai departe. #un.*recand la urmatorul nivel de elemente chimice avem&:eon cu X-13 - 1s% %s% %p; . ,ai departe& Sodiu , X-11 - structurare - 5:e64s1 , ,g X-1% - structurare - 5:e64s%. =upa cum am observat mai sus , neonul este gaz nobil , Sodiu este metal si ,agneziu la fel . .onform notarilor oamenilor de stiinta este corect sa spunem ca Sodiul este un gaz devenit metal doar pentru ca are un electron in plus pe stratul 4s , ,agneziu este gaz nobil devenit metal doar pentru ca are % electroni in plus pe stratul 4s si tot asa cu cate un electron in plus pana la elementul 13>,fiecare element are in compozitie unul din elementele anterioare.Si totusi difera. Ex& pa este produsul a doua gaze - /xigen si Oidrogen. O%/ - la un atom de oxigen sunt legati doi de hidrogen - rezulta apa. sadar absolut toate elementele sunt o alcatuire de protoni si electroni structurati diferit"

4%4. .ontinuare la demonstratia ca exista =umnezeu& "=e la (i<ipedia citire& Protonul "din grecescul pCCtCC-primul$ este particula subatomica din nucleul unui atom, cu masa "mp - 1,;F4N13-%F <g$ si cu sarcina electrica pozitiva "Bp- e - 1,;3%N13-1> .$. :umarul protonilor este caracteristic pentru toti atomii unui element. El reprezinta numarul de sarcini nucleare X "numarul de sarcini electrice pozitive$. :umarul de protoni stabileste pozitia elementului _n sistemul periodic al lui ,endeleev. U:umarul de Protoni - :umarul de sarcini nucleare - :umarul de ordine Electronul este o particula subatomica fundamentala cu sarcina electrica negativa. Este un lepton de spin d care participa la interactiunile electromagnetice, masa acestuia fiind de aproximativ 1'1?4; din cea a protonului. ampreuna cu nucleul atomic, electronii formeaza atomul. =e la (i<ipedia vedem ca absolut toti protonii si electronii sunt egali intre ei. Practic toata materia " de la sticla la diamant si de la puf la plumb$ este alcatuita din aceleasi 4 " exista si neutroni care sunt inactivi$ elemente distrubuite diferit in functie de energiile existente acolo. ici vine intrebarea. :iciodata oamenii de stiinta nu au putut explica de ce elementele se organizeaza in acest fel.=e ce uneori energia e mai mare,atomii structurandu-se mai restrans - astfel devenind cele mai grosiere elemente,sau de ce sunt atat de usori incat formeaza gaze.1a urma urmei tot aceeasi structura o au. =easemenea nu s-a demonstrat niciodata de ce din samanta de stejar creste stejar si nu creste altceva.Pana la urma toate semintele sunt alcatuite din aceeasi energie care se organizeaza diferit. .ine provoaca aceasta organizare diferita,astfel incat sa existe diversitateC .ine provoaca aceasta organizare in elemente definite de o perfectiune geometrica totalaC *oata aceasta energie difera doar la nivel structural - de la cele mai grosiere structuri pana la cele mai fina. cesta este dumnezeul atotprezent

- energia existenta in intreg cosmosul care actioneaza dupa anumite tipare deci este un principiu inteligent.Este energia primordiala care la inceputul venit in urma unui sfarsit se restructureaza pentru a crea noi forme de viata./mul fizic este la fel de viu ca o piatra.Piatra nu se misca dar vibreaza,piatra nu gandeste dar poarta memoria ancestrala a parintilor ei,de aceea este piatra,la fel si semintele unei flori de matraguna vor da nastere la matraguna si nu la purcei.Exista un cod de functionare,si viata se manifesta peste tot..and un om moare corpul devine pamant prin restructurarea atomica rezultata in urma pierderii energiei care se manifesta in modelul de structurare electronic al elementelor sale,cand o piatra moare devine praf,isi pierde structura,esenta.=ar moartea pietrei a dat nastere la praf..at timp au fost in viata,ceva le-a tinut in viata. Strict despre om vorbind,nu procesele neuronale din creier care sunt tot impulsuri electrice l-au tinut in viata si i-au dictat alegerile. ltceva a facut-o. .eva pe care fara indoiala l-ai intalnit in nenumarate randuri&spiritul.=ar si el ia nastere undeva. cel undeva este =umnezeul care ii da individualitate." "Pseudonim$ 4%2. #ogdan&UU=emonstratia autenticitatii gnozei samaeliene -7 1a .ongresul 0nternational PE . de la #rasov din octombrie %332 ,aestrul Samael un Veor ne-a salutat din Sinas printr-un mic cutremur local, resimtit doar la ro Palace, el fiind @egentul lui ,arte si al cutremurelor de pamant.UU =a-mi voie sa-ti spun #ogdane ca esti naiv la faza asta.Kn cutremur de pamant local,chiar atat de local precum spui tu poate fi provocat cat se poate de tehnic!$ poi poate fi provocat mai subtil prin acumulari de energie psihica colectiva.Sau cel mai probabil poate fi o observatie subiectiva,o iluzie.=aca tu cauti autenticitatea gnozei samaeliene prin astfel de chestii chiar imi pare rau pentru tine.0n interiorul tau trebuie sa afli daca e veritabila sau nu,nu din semne exterioare pot fi foarte inselatoare.:ici un om care urmareste avansul spiritual nu are nevoie de minuni ci devine el insusi o minune. ",agus Pre8$ B2., Step'an A, Loeller 9 5>no)ti$i)mul 9 O noua $on$eptie a)upra )trave$'ii traditii a $unoa)terii eului interior5 4%;. . P0*/1K1 1. 1umina de dincolo de val - Experienta "gnosis"-ului - Pnosis si gnosticism

. P0*/1K1 %. .onceptia gnostica despre lume - =umnezeu si cosmosul - )iinta omeneasca - ,antuirea individuala . P0*/1K1 4. / conceptie creatoare despre .reatiune& geneza revazuta - =espre serpi si oameni - 0nceputurile mitice ale gnosticismului& :orea si Seth - :atura exegezei gnostice . P0*/1K1 2. Sofia& arhetipul gnostic al intelepciunii feminine - Sofia& cea mai de seama dintre exilati - @evenirea din exil - .and a venit SofiaC - .e a devenit SofiaC . P0*/1K1 A. Pnosticul .hristos& mantuitor sau eliberatorC - 0isus ca dascal gnostic - 0spasire sau izbavireC - 0nviere sau =esteptareC - .hristos, izbavitorul vesnic . P0*/1K1 ;. *aina pacatului& conceptia gnostica despre greseala - .and a aparut pacatulC - .onceptia gnostica - =ualism moderat - .oncluzii contemporane . P0*/1K1 F. ,isterele eliberatoare& tainele initiatoare ale gnosticismului - *alismane si sacralitate - Sacramentele si efectele lor - .amera :uptiala& misterul misterelor - *ainele sacramentale si extazul . P0*/1K1 ?. =e la Samaria la lexandria& cativa dascali gnostici din vechime - Simon ,agus, gnosticul zburator - 1eucius .harinus, cronicarul gnostic - ,enandru, Saturninus si ,onoimus

- .ontroversatii .arpocrates si lexandra - #ardaisan din Edessa& Politicianul gnostic . P0*/1K1 >. Qizionarii si profetii& marii maestri ai gnosis-ului - Qalentinus, un gnostic desavarsit - Psihocosmogonia si ecuatia pneumatica - ,antuitorul gnostic& infaptuitorul plenitudinii - Qalentinus, sacrament si profetie - #asilides, cunoscatorul fundamentelor mistice - ,arcion, primul critic biblic . P0*/1K1 13. @eligii gnostice& mandeenii, manicheenii si catharii - ,andeanismul& religia ,arii 1umini Straine - ,ani si religia manicheeana - 0isus ,anicheeanul - =octrina de baza a lui ,ani - =e ce a fost manicheismul atat de uratC - Erezia #arbatilor #uni si a )emeilor #une - Evanghelia celor puri - / credinta blanda inabusita . P0*/1K1 11. ,ostenirea gnosticismului& renasterea gnostica - Pnosis, @eforma si Post-@eforma - Permenii gnostici ai 0luminarii si ai @evolutiei - Pnosticii 0luminismului - =e la @omanticism la Pnosisul /cult - #lavats<8, personalitatea gnostica - .. P. Sung si psihologia sa gnostica . P0*/1K1 1%. Pnosticismul occidental si oriental& oare concluziile gnostice reale vor ramane in picioareC - @enasterea bisericii gnostice - Pnosticismul si religiile orietale - =ificultatea de a defini gnosticismul - .onfuzii politice, fantezii traditionaliste si ambiguitati academice - .atre definitie . P0*/1K1 14. 1iteratura gnostica& mit, adevar si naratiune - .rampeie din *abelul Pnostic - :oi raze de lumina dintr-o sursa straveche& scripturile ":ag Oammadi"

. P0*/1K1 12. Pnosticismul si gandirea post-moderna - Pnosis si nihilism - colo unde gnosticii se deosebesc de nihilistii modernisti si postmodernisti - Perspective gnostice in epoca informatiilor EP01/P. =e la soarele din miezul zilei la soarele din miezul noptii - Xeii care au dat gres - 0ntalnirea cu gnosticii Scurt vocabular gnostic 4%F. "P@E) * ceata carte contine o prezentare concisa asupta intelegerii invataturilor si a ambiantei spirituale a traditiei gnostice. 0n secolul al II-lea, gnosticismul s-a dezvoltat "dintr-un subiect de interes pentru cercetatorii stravechi$ intr-o tema ce retine din ce in ce mai mult atentia persoanelor aflate in diferite colturi ale lumii si din toate nivelurile vietii sociale. 0n zilele noastre, multi ganditori manifesta afinitate fata de gnosticism, precum si o empatie fata de atitudinea gnosticilor, care nu s-a facut simtita inca din vremurile cand marii maestri gnostici si-au expus conceptiile in secolele al 00-lea si al 000-lea dupa .hristos. =oar cu cincizeci de ani in urma, majoritatea acelora care sunt implicati in prezent in studiul gnosticismului s-au abtinut in a face aprecieri serioase asupra acestuia. Principalele lor obiectii erau probabil urmatoarele& 1. gnosticismul reprezinta o traditie apusa ce nu poate fi abordata din punct de vedere istoric! %. gnosticismul este atat de adanc scufundat in pesimism cosmic incat nu are nici o legatura cu epoca progresului! 4. gnosticismul reprezinta o tesatura de fantezie speculativa ce nu are nici o legatura cu ratiunea si experienta. Sa aruncam o scurta privire asupra fiecareia dintre aceste obiectii. 0ntr-un anumit sens, se poate spune ca nici o traditie spirituala nu piere. / cercetare ce patrunde adanc in sufletul omenesc este precum cercurile ce se formeaza atunci cand se arunca o piatra in apa! ea se extinde la nesfarsit, spre exterior, chiar si atunci cand nu mai poate fi perceputa de simturile noastre. 1a fel este si intelepciunea gnosticilor! ea continua sa influenteze gandirea si intuitia omeneasca, fie ca este recunoscuta sau nu ca sursa. / mare parte a spiritualitatii alternative din /ccident este oarecum legata sau deriva din gnosticism. "0ndeosebi nimeni altul decat renumitul Papa 0oan Paul al 00-lea, in volumul sau "*recand pragul

sperantei"">3$ recunoaste "revenirea stravechilor idei gnostice sub infatisarea asa numitei :oi Ere"$. stfel ideile renascute ale gnosticismului supravietuiesc printre noi. 1or le putem atribui alta metafora& cea a unui rau. .u cat ne apropiem de izvor, cu atat apa este mai pura. =aca vrem sa descoperim intelepciunea gnosticismului in exprimarea sa antica, trebuie sa ne indreptam catre sursa primara. *ocmai acest lucru se straduieste sa il realizeze volumul de fata. sa-numitul pesimism al viziunii gnosticilor asupra lumii a constituit o piatra de incercare pentru multi critici. .u un secol sau o jumatate de secol in urma, cultura occidentala era plina de sperante! dezvoltarea stiintei, impreuna cu nazuinta de progres a omenirii, au actionat precum un stimulent covarsitor ce raspandea optimism. =esfasurarea celor doua razboaie mondiale, impreuna cu prabusirea psihologica insotitoare, ne-au pus din nou pe ganduri. Evenimentele din ultimul timp au dezlantuit si mai mult fragilitatea gandirii optimiste. 1a inceputul noului mileniu, ne confruntam cu circumstante sumbre& avioane care odinioara erau considerate drept vestitori ai "marilor orase" au devenit arme de distrugere! scrisorile distribuite de serviciul postal se dovedesc a fi arme mortale. utoarea Evel8n Vaughn noteaza in jurnalul ei intim& "Suntem cu totii americani aflati in pubertate, dar murim ca francezi", facand referire la modul in care optimismul naiv se transforma in realitate sumbra, ca rezultat al experientei. / asemenea dezvoltare a culturii noastre ne poate indemna sa reconsideram gnosticismul. 0n straduinta lor de a-l discredita, primii si cei mai influenti critici ai sai lau prezentat ca fiind suprasaturat cu filosofii inutile, care sunt produsul unei imaginatii excesive. ceste consideratii au fost intens combatute de unii dintre cei mai de seama ganditori ai secolelor al I0I-lea si al II-lea. 0n timp ce invataturile biblice apreciau multe idei valoroase aflate in scripturile gnostice, filosofii existentialisti si fenomenologi au recunoscut baza comuna, pe care o impartaseau cu gnosticismul. 0n multe privinte, cele mai neabatute eforturi pentru reabilitarea gnosticilor au fost depuse de marele psiholog .. P. Sung, care a perceput imaginile originale ale subconstientului colectiv din scripturile gnostice si astfel a autentificat originea vizionara si continutul revelatiilor gnostice. "...$ 1ucrarea de fata vede lumina tiparului la aproape douazeci de ani dupa publicarea primului meu volum de importanta majora, "Pnosticul Sung si .ele Sapte Predici rostite la 0nmormantari", in care am investigat exceptionalul interes manifestat de Sung pentru gnosticism si am scos in evidenta numeroasele convergente dintre psihologia analitica jungiana si gnosticism.

"...$ Sung ii considera pe gnostici drept vizionari ce isi exprimau intuitiile lor personale cu preponderanta sub forma unor mituri. El dorea sa reabiliteze miturile gnosticilor." 4%?. "El dorea sa reabiliteze miturile gnosticilor, desi era in favoarea reabilitarii si a altor mituri - o sarcina care a fost preluata si dezvoltata pe larg de confratii sai& Garl Geren8i, Oeinrich Ximmer si Soseph .ampbell. )iind psiholog, Sung sustinea o interpretare mai degraba psihologica decat metafizica a miturilor religioase. 0nseamna ca el se opunea interpretarii religioase ce prevala in #iblie, pe care o considera concretistica si reductionista. ceasta orientare a lui Sung spre intelesurile miturilor era, in mare parte, raspunzatoare de interesul pozitiv pe care il manifesta fata de gnostici. ,iturile gnostice se pretau cu mare usurinta unor aprecieri mai degraba simbolice decat literare. ici apar unele dificultati. Sung sustine ca interpretarea sa simbolica a miturilor nu implica adevarul metafizic. Pe de alta parte, gnosticismul ocupa un spatiu bizar intre religie si ceea de astazi este cunoscut sub numele de psihologie - o zona unde sufletul si spiritul se impletesc si unde visurile si viziunile sunt transmutate intr-o experienta eliberatoare. ,iturile gnostice, cu simbolurile si metaforele lor puternice, impartasesc "in mod invariabil$ atat intelesul psihologic, cat si intelesul metafizic. desea ele pot parea niste nesfarsite spatii goale, unde sensul psihologic indruma catre intelesul metafizic care, la randul sau, ne indreapta inapoi spre viata sufleteasca individuala. .osmologia si psihologia, zeitatile si arhetipurile se metamorfozeaza, uneori venind in contradictie, alteori contopindu-se, spre a se desparti din nou. .ititorul volumului de fata se poata confrunta adeseori atat cu situatia incalcita potrivit careia povestile mitice gnostice si protagonistii lor par sa apartina domeniului psihologiei profunde, cat si cu religia, in acelasi timp. Spre deosebire de Sung, gnosticii apeleaza la adevarul metafizic in interpretarea miturilor lor, desi ei lasa cai de interpretare care, astazi, ar fi percepute ca fiind profund psihologice. .ea mai probabila rezolvare a acestei enigme este parerea ca miturile gnostice ar putea fi interpretate deopotriva in sens intrapsihic si extrapsihic, iar ambele interpretari ar putea fi corecte, putand coexista impreuna. Probabil ca atat modelul metafizic, cat si cel psihologic sunt doar incercari de formulare, de exprimare si de modelare a inexprimabilului, lucru cu care Sung desigur ca ar fi fost de acord. r fi intelept daca cititorul ar tine seama de aceste consideratii in timp ce citeste volumul de fata. ceasta lucrare nu este, in primul rand, o invatura savanta, academica. ,-

am straduit sa restrang referintele si documentatia la minimul necesar. )ormatul si stilul cartii de fata sunt mai degraba mult mai simple decat cele ale cartilor mele anterioare, chiar mai simple decat as fi dorit. ,otivul este ca volumul de fata nazuieste sa serveasca drept introducere in subiect. Pnosticismul nu este doar pentru invatati sau piosi. 1a fel ca alte sisteme de invatamant ezoteric, gnosticismul poate fi asemuit cu un ocean unde un copilas se poate balaci in apele putin adanci de la mal, in timp ce un bun inotator se poate scufunda in apele cele mai adanci. *otusi, este imposibil sa se scrie o carte purtand titlul "Pnosticismul pentru natangi". Subiectul nu se preteaza unei expuneri mult prea elementare. ,ai degraba, el necesita o anumita subtilitate in gandire si o inclinare catre perceptia intuitiva. .ateva cuvinte se pot spune despre ilustratii. =atorita scurtei sale istorii despre activitatea desfasurata la lumina zilei si despre lunga sa existenta secreta, gnosticismul poseda prea putina arta sacra pe care si-o poate aroga. Este foarte probabil ca au existat icoane gnostice care au fost distruse in timpul persecutiilor. *otusi, lacomia asupritorilor nu le-a ingaduit distrugerea a numeroase nestemate talismanice de provenienta gnostica. cestea contin desene ce infatiseaza forme simbolice, adesea reprezentand fapturi mentionate in miturile gnostice. ,ajoritatea acestor pietre pretioase se afla in colectii particulare si nu sunt disponibile spre a fi reproduse. =in fericire, un prieten anonim mi-a ingaduit sa reproduc cat mai fidel cateva dintre desenele cizelate pe nestematele din colectia sa, iar cateva dintre acestea sunt reproduse in volumul de fata. :u exista prea multe alte lucruri cu adevarat gnostice, in afara de cateva locuri istorice si portrete ale persoanelor implicate in miscarile gnostice de mai tarziu. *itlul cartii descrie gnosticismul continand analiza unei traditii. ceasta nu constituie doar o figura de stil, deoarece gnosticismul este cu adevarat o traditie si nu doar o colectie de idei, mituri si simboluri ce pot fi interpretate potrivit oricarui capriciu sau oricarei opinii. .eea ce acem aici este o traditie de deplin dezvoltata, cu o conceptie precisa despre lume, cu scripturile sale, cu riturile sale misterioase, cu clerul sau si cu evolutia sa spirituala. =aca gnosticismul a fost doar o forma a spiritualitatii spontane si motivate..."

4%>. "LUMINA 6E 6INCOLO 6E 1AL Kna dintre cele mai vechi si mai rari atractii ale gandirii filosofice si ale conceptiei mistice o constituie misterul cerului pe timp de noapte. .u mult timp inainte ca astronomia sa fi dezvaluit vastitatea spatiului sau stralucitoarea nastere a noilor stele impreuna cu prezenta de rau augur a gaurilor negre devoratoare, barbatii si femeile priveau bolta intunecata a cerului impodobit cu stele si se inspirau de la acea imagine. Kna dintre imaginile obtinute prin contemplarea cerului in timpul noptii este contrastul dintre nenumaratele puncte de lumina si intunericul profund de care par a fi suspendate. Kn ceaun intunecat sau un capac par sa acopere lumea noastra, inchizandu-ne intr-o opacitate densa si opresiva. *otusi aceasta sfera rasturnata este punctata cu pete de lumina ce pot fi usor asemanate cu niste gauri in valul negru, care fac aluzie la o nesfarsita lume plina de lumina, de unde izvoraste lumina stelelor. "Exista o fisura in toate! asa patrunde lumina" - astfel canta 1eonard .ohen in melodia " nthem". Simpla sa metafora putea fi lesne rostita cu mai bine de doua mii de ani in urma de catre neobisnuita si vesnic fascinanta populatie ce a devenit cunoscuta sub numele de gnostici. #atjocoriti si persecutatati ca eretici, gnosticii au fost condamnati sa dupa o existenta precare dupa primele trei sau patru secole de crestinism, totusi

invataturile si practicile lor au continuat sa dainuie de-a lungul istoriei culturii occidentale. =e indata ce gnosticii si gnosticismul erau considerate defuncte, ele reapareau intr-o alta forma, insa cu continutul neschimbat. 0n timp ce gnosticismul era prezentat de dusmanii sai drept o ciudatenie istorica ce atragea interesul cercetatorilor din antichitate, el a dobandit prieteni si chiar adepti de valoare precum Qoltaire, Villiam #la<e, V. #. Jeats, Oermann Oesse si .. P. Sung, pentru a-i mentiona doar pe cativa. =intre curentele filosofice, existentialismul datoreaza mult gnosticismului, iar azi un numar tot mai mare de oameni din diferite straturi sociale sustin ca sunt gnostici. 1a inceputul celui de-al treilea mileniu al erei crestine se pare ca gnosticii au revenit si ca, de asta data, ei sunt hotarati sa ramana. *ermenii "gnostici" si "gnosticism" provin din cuvantul grecesc "gnosis" care de obicei este talmacit drept "cunoastere". Qreme indelungata, majoritatea oamenilor erau mult mai familiarizati cu antonimul cuvantului "gnostic", adica "agnostic" ce semnifica "cineva care pretinde ca nu stie nimic despre realitatile si telurile finale". Prin contrast, un gnostic este adesea descris ca o persoana ce isi cauta salvarea prin acumularea cunostintelor. *otusi, cunostintele pe care un gnostic doreste sa le dobandeasca nu sunt de natura rationala, si cu atat mai putin ele nu reprezinta o acumulare de informatii. 1imba greaca face deosebire intre cunostintele teoretice si cunostintele obtinute prin experienta nemijlocita. Kltimele constituie "gnosis"-ul, iar o persoana ce poseda sau care aspira la aceste cunostinte este un gnostic. Elaine Pagels, in remarcabila sa lucrare intitulata "Evangheliile gnostice", arata ca, tinand seama de sensul pe care gnosticii insisi le atribuie termenului, probabil ca acesta ar trebui tradus drept "analiza", deoarece "gnosis" implica un proces intuitiv ce cuprinde deopotriva autocunoasterea si cunostintele despre realitatile divine finale. Qitalitatea trainica si sensul mesajului gnostic se intemeiaza, in primul rand, pe apropierea de cele mai adanci straturi ale mintii omenesti. ,ai multi savanti de seama, printre care E. @. =odds, Pilles \uispel si Pershom Scholem, au afirmat ca gnosticismul isi are originile in experientele vietii sufletesti, unde psihologia arhetipica si misticismul religios se intalnesc. :u este de mirare ca marii cercetatori ai celor mai profunde dimensiuni ale miturilor psihologice, cum ar fi .. P. Sung, Garl Geren8i, ,ircea Eliade si Soseph .ampbell au manifestat multa atractie pentru gnosticism. =in moment ce miezul gnosticismului isi are originile intr-o experienta cu totul aparte, rezulta ca aceia care nu au cunoscut o asemenea experienta inteleg intr-o maniera cu totul gresita conceptia gnostica. / notiune eronata, folosita uneori chiar de catre savanti, este aceea ca din pricina diversitatii de imagini si de mitologii, gnosticismul nu poate fi considerat

drept o traditie coerenta sau vreun alt cuvant terminat in "ism". ceasta idee gresita are o lunga istorie. 0n secolul al 00-lea, episcopul 0renaeus din 18ons, un inversunat adversar al gnosticilor, i-a infierat pentru creativitatea lor spirituala si literara, acuzandu-i ca zilnic dadeau nastere unei noi evanghelii. 0n mod implicit, in afirmatiile sale, el sustinea ca daca ar exista o asemenea bogatie de imagini diferite, de mituri si invataturi, atunci nu ar putea exista o doctrina coerenta, potrivita dogmelor si canoanelor principalelor biserici crestine. " -7 Scapa din vedere rezultatul direct al "gnosis"-ului. 443. ".eea ce scapa din vedere criticii de la 0renaeus pana la savantii contemporani este faptul ca invatatura gnostica reprezinta rezulvatul direct al experientei gnosis-ului. Pe de alta parte, o asemenea experienta rareori "daca nu chiar niciodata$ se potriveste cu formularile uniforme si dogmatice, in maniera teologiei ortodoxe. *otusi, in ciuda absentei inioratoare a unor asemenea formulari, in gnosticism exista o invatatura comuna sau substantiala ce reflecta o experienta gnostica substantiala sau comuna. 0n ultimele decenii, si mai ales in ultima jumatate a secolului al I0I-lea, multe popoare au adoptat religiile orientale, in cautarea invataturilor si a practicilor ce contin mai putina dogma si mai multa inspiratie. Probabil nici nu aveau habar ca o asemenea alternativa exista chiar in apropierea tarii lor de bastina, purtand numele de gnosticism. Si nici nu pareau sa-si dea seama de paralelele existente intre analiza realitatii gnostice si a celei orientale, a sufletului si a nevoii de iluminare. Knii dintre acesti oameni au fost respunzatori de inradacinarea ideilor orientale in mintile gnosticilor. ltii au sugerat, cu la fel de multa plauzibilitate, ca anumite scoli ale gandirii orientale, indeosebi #uddismul ,aha8ana, ar fi fost influentate de ideile gnostice. =in nou, elementul comun cel mai important, care uneste /rientul cu /ccidentul, in aceasta privinta, este "in aparenta$ experienta gnosis-ului. Similaritatea a fost consemnata de timpuriu, inca din anul %%A d. .hr. de catre un alt dusman crestin ortodox al gnosticilor, O8ppol8tus, care - combatand ereziile - scria urmatoarele despre brahmanii din 0ndia& "Ei spun ca =umnezeu este lumina, dar nu lumina pe care o vedem, nici lumina soarelui sau a focului, ci pentru ei =umnezeu este cuvantul, nu acela care isi gaseste exprimarea in sunete articulate, ci acela al cunoasterii "gnosis$ prin care tainicele secrete ale naturii sunt percepute de catre cei intelepti". Pnosis-ul din /rient sau /ccident este tot gnosis si, la drept vorbind, asta conteaza, cu adevarat. .ontrar parerii anumitor persoane, termenul gnosticism nu este o cutie goala in care cineva sa poata baga tot ceea ce

doreste. Se poate afirma mai degraba ca traditia gnostica se bazeaza pe experienta gnosis-ului si se caracterizeaza atat printr-o anumita atitudine fata de viata si realitate, prin anumite mituri si invataturi cu privire la originile si natura cosmosului, cat si prin fiinta omeneasca, toate fiind rezultatul aceleiasi experiente. ceste caracteristici situeaza gnosticismul pe o pozitie aparte, ca o traditie distincta si neintrerupta pe care o putem defini si distinge de-a lungul veacurilor si in sanul multor culturi." 441. EEE,vopu),org (((.ageac.org (((.tibet.org (((.samael.org 44%. President /bamaUs =i(ali ,essage http&''(((.8outube.com'(atchCv-Sui VH;IGQ, 444. .arte& /scar Kzcategui - ",utus 1iber" 442. .arte& Samael un Veor - "El \uinto Evangelio"

http&''(((.gnosisho8.com'BuintoHevangelio'elBuintoevangelio.html 44A. Pnosis .entral http&''(((.gnosiscentral.com'audio#oo<s.php http&''(((.gnosiscentral.com'online#oo<s.php

44;. Samael un Veor http&''en.(i<ipedia.org'(i<i'SamaelH unHVeor 44F. Pnostic @adio http&''gnosticradio.org' http&''(((.live4;A.com'stations'gnosticradio 44?. Qortex Energ8 Part A - "*he Star /f =avid" *he S0I Pointed Star Earth Prid http&''(((.8outube.com'(atchCv-d)Bc ,eeX%?efeature-related 44>. ,ichel Pfpf lchimia dU more http&''(((.8outube.com'(atchCv-,0JE,<)G3(,etranslated-1 423. *antra and Gundalini http&''(((.8outube.com'(atchCv-1Xb--< ;0z0 421. IApo$alip)a 2012M e)te o a$Niune de rO2#oi p)i'ologi$ http&''drumulinvingatorilor.ro'editorial'Cp-4> %31% debun<ed http&''(((.8outube.com'(atchCv- Kn0:=Xol=J 42%. Gundalini http&''(((.spiritual-researchnet(or<.com'f'GundaliniEnerg8HJogas/ccultPhenomenainthe.hurch.pdf 424. %31%& =ire Pnosis http&''(((.diagnosis%31%.co.u<'

B77, Stoian? Mi'ai 9 5Ra2#oi pentru inima5 Pe taramul necunoscut dintre "dincoace de ,oarte" si "dincolo de Qiata" se infrunta oameni, prejudecati, idei. " m putut darui unui om A>4 de zile de viata... .ine indrazneste sa spuna ca ar fi prea putinC 0n stadiul actual, transplantarea este o solutie tranzitorie, nu-i inca o metoda de vindecare, ci un paleativ" - spunea .hristian #arnard la inmormantarea lui Philip #laiberg. 0n cartea "@azboi pentru inima", ,ihai Stoian infatiseaza scene palpitante ale operatiilor de la .apeto(n sau Oouston, drama respingerii organului grefat, lupta pe viata si pe moarte dusa pretutindeni cu misterioasele mecanisme ale imunitatii. .ele 1% interviuri date autorului de savanti cu renume mondial dau lucrarii caracterul unui jurnal de front pe baricadele vietii, din care razbat idei generoase si problematici actuale." B7., Ortodoxie 42;. .and l-a creat pe om, =umnezeu l-a inzestrat cu daruri si cu particularitati care il deosebesc de celelalte creaturi si care alcatuiesc specificul uman sau, altfel spus, firea umana. 42F. @adio *rinitas (((.radiotrinitas.ro (((.onradio.ro'radio-trinitas.html 42?. #iserica /rtodoxa @omana (((.patriarhia.ro 42>. ,oastele Sfantului 0erarh Prigore Palama, Pastorul *hessaloni<-ului, au fost aduse la .atedrala Patriarhala. 4A3. .ata vreme luptam sub steagul sfintilor martiri #rancoveni sau sub al lui Stefan .el ,are tara nu are cum sa cada. 4A1. .ei ce nu sunt de acord cu implantarea cipurilor isi pot manifesta opozitia mergand la cea mai apropiata biserica pentru a completa un formular. .ompletarea dureaza maxim 1-% minute. =in ce am citit eu, trebuie sa se adune %33333 de semnaturi pentru ca legea "aplicabila in @omania din %311$ sa fie anulata. =a mai departe daca iti pasa..

4A%. *atal nostru& Sa nu spui "*ata "daca nu te comporti ca un fiu in fiecare zi9 Sa nu spui ":ostru "daca esti inchis in egoismul tau 9 Sa nu spui ".are esti in ceruri" daca esti preocupat de lucrurile pamantesti 9 Sa nu spui "Qie imparatia *a" daca o confunzi cu succesul material 9 Sa nu spui "Sfinteasca-se numele *au" daca nu-1 respecti 9 Sa nu spui ")aca-se voia *a" daca nu o accepti cand e dureroasa 9 Sa nu spui "Painea noastra cea de toata zilele ,da-ne-o noua astazi "daca nu te gandesti la cei infometati9 Sa nu spui" :e iarta noua greselile noastre" daca pastrezi ranchiuna pt fratele tau 9 Sa nu spui":u ne duce pe noi in ispita"daca ai de gand sa pacatuiesti in continuare9 Sa nu spui " min"daca nu iei in serios cuvintele din *atal nostru99 4A4. Parintele nostru Sustin Parvu - .hemare la @eferendum http&''apologeticum.(ordpress.com'%33>'32'31'parintele-nostru-justinparvu-chemare-la-referendum' 4A2. :*0 :V/ - lliance - @/, :0

http&''(((.8outube.com'(atchCv-pde%0HPnV1 4AA. @ecent am asistat la o slujba de exorcizare in judetul ,ures, satul ,osuni. Se auzeau pe tot parcursul ei zbieretele sufletului chinuit de diavol. ,ai multe marturii pe (((.lamosuni.ro. 4A;. Slujba de exorcizare a fost tinuta de Parintele .ristian Pomohaci. 4AF. *roparul Sfintilor ,ucenici #rancoveni http&''(((.8outube.com'(atchCv-d</ec*xHmX3 4A?. vem o tara

http&''(((.8outube.com'(atchCv-f(XHE%u4i-E 4A>. ,inunea serpilor care vin la icoana ,aicii =omnului http&''(((.8outube.com'(atchCv-s0I41SupHOEefeature-related

4;3. )ecioara ,aria se arata in Egipt http&''(((.8outube.com'(atchCv-PAjSV0,j4Jce:@-1 4;1. @ecomand =Q=-ul cu Qecernia Sfantului Siluan thonitul. E pur si simplu divina. 4;%. .artea lui :icolae Steinhardt de la manastirea @ohia - ,aramures intitulata "Surnalul )ericirii". 4;4. http&''(((.sfaturiortodoxe.ro'marii-initiati-india-parintele-paisie' 4;2. Apo)ta2ia )i Anti'ri)tul "Pana la sfarsitul lumii, fiule, nu vor lipsi dreptii =omnului =umnezeu, dupa cum nici lucratorii satanei nu vor lipsi. 0n zilele cele mai de pe urma, insa, adevaratii slujitori ai lui Oristos se vor ascunde de oameni. Si chiar daca nu vor face semne si minuni ca astazi, vor calatori necontenit pe calea cea stramta, cu toata smerenia. cestia vor fi in 0mparatia lui =umnezeu mai mari decat parintii facatori de minuni. 0n vremea lor nu va mai fi cineva care sa faca semne minunate, deoarece, chiar vazandu-l, nu vor vrea sa se intelepteasca in luptele duhovnicesti. 0n primul rand, cei ce vor sedea pe scaunele bisericesti din toata lumea, vor fi cu totul straini si nici idee nu vor avea despre virtute. =ar si intai statatorii monahilor vor fi la fel. Qor fi robii pantecelui si ai slavei desarte, incat vor fi mai degraba sminteala pentru oameni decat pilda de virtute, deoarece virtutea va lancezi. Qa domni peste tot iubirea de argint, dar vai de monahii care se vor desfata cu banii. .a acestia vor fi uraciune inaintea lui =umnezeu si nu vor vedea fata =omnului. ,onahii si mirenii vor da bani cu camata si nu vor vrea sa-i inmulteasca in =umnezeu, prin milostenie la saraci. =e aceea, daca nu se lasa de aceasta lacomie, vor fi aruncati in tartar si in muncile iadului. =eciatunci, cum am zis mai inainte, cei mai multi se vor rataci din nestinta pe calea cea larga a pierzarii." "Sfantul :ifon al .onstantinopolului$ "Qa veni vremea ca oamenii sa innebuneasca si, cand vor vedea pe cineva ca nu innebuneste, se vor scula asupra lui, zicandu-i ca este nebun, pentru ca nu este asemenea lor." "Sfantul ntonie cel ,are$

4;A. Canon de Ruga$iune $atre 8uterile Cere)ti )i $atre toti S0intii ".uvinte cel fara de inceput, pentru sfintitele rugaciuni ale Oeruvimilor, Serafimilor, ale Stapanirilor, Scaunelor, ale Puterilor celor dumnezeiesti, ale 0ngerilor, rhanghelilor, ale .apeteniilor si =omniilor, daruieste-ne milele *ale cele mare, ca un iubitor de oameni. juta-mi, 0naintemergatorule al =omnului, rugand pe Oristos& si voi, ceata proorocilor, adunarea postolilor, multimea mucenicilor, rugati pe Stapanul tuturor sa ma mantuiasca pe mine, cel cuprins de multe pacate. "...$ ".easlovul$ 4;;. Cand va veni Lri)to)G "=espre ziua aceea si despre ceasul acela, nu stie nimeni& nici ingerii din ceruri, nici )iul, ci numai *atal. .um s-a intamplat in zilele lui :oe, aidoma se va intampla si la venirea )iului omului. 0n adevar, cum era in zilele dinainte de potop, cand mancau si beau, se insurau si se maritau, pana in ziua cand a intrat :oe in corabie, si n-au stiut nimic, pana cand a venit potopul si i-a luat pe toti, tot asa va fi si la venirea )iului omului." ",atei %2&4;-4>$ 4;F. A$ati)tul Marelui Mu$eni$ >'eorg'e .a un izbavitor al celor robiti si celor saraci folositor, neputinciosilor doctor, conducatorilor ajutator, Purtatorule de biruinta, ,are ,ucenice Pheorghe, roaga pe Oristos =umnezeu sa mantuiasca sufletele noastre. ,ult nevoitorului al lui Oristos, ,arelui ,ucenic Pheorghe, acum toti din suflet sa-i cantam, laudandu-l pe el in sfintitele locasuri, ca pe un preastralucit mare soare al mucenicilor! si ca unui aparator si credinciosilor si ajutator, cu credinta, sa-l strigam& #ucura-te, ,are ,ucenice Pheorghe9 0nger intru nevointa cu adevarat te-ai aratat, purtatorule de biruinta al lui Oristos Pheorghe! ca materialnic si cu trup fiind, vitejeste pentru credinta ca un nematerialnic si fara de trup te-ai nevoit! pentru aceasta strigam tie unele ca acestea& #ucura-te, ca te-ai aratat fire mai presus de fire. #ucura-te, ca te-ai aratat materie mai presus de materie. #ucura-te, tanarule, veselule si prefrumosule.

#ucura-te, incepatorule de nevointa al lui Oristos preaalesule. #ucura-te, inger in trup, care covarsesti pe cei muritori. #ucura-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea. #ucura-te, ca intru nevointa in chipul soarelui te-ai aratat. #ucura-te, ca, dupa fel, ca un inger te-ai infatisat. #ucura-te, adevarata lucrare a darului. #ucura-te, curata nelucrare a firii. #ucura-te, cel prin care credinta s-a inaltat. #ucura-te, cel prin care ratacirea s-a stricat. #ucura-te, ,are ,ucenice Pheorghe9 #ucura-te, semanatorul copacilor dreptei credinte. #ucura-te, taietorul neghinelor inselaciunii. #ucura-te, ca ai smuls spinii idolilor. #ucura-te, ca pomi cu veselitoare roade ai adus lui Oristos. #ucura-te, ca pe multi ai adus mantuiti lui =umnezeu. #ucura-te, purtatorule de grija al sadurilor slujirii *reimii. #ucura-te, taietorul radacinilor credintei pagane. #ucura-te, cel ce ai aratat pamantul cel neroditor. #ucura-te, cel ce l-ai aratat lui =umnezeu roditor. #ucura-te, cel prin care nedumnezeirea s-a pierdut. #ucura-te, cel prin care cunostinta de =umnezeu a rasarit. #ucura-te, ,are ,ucenice Pheorghe9 #ucura-te, ca pantecele ti-a fost impuns cu ascutisul sulitei. #ucura-te, ca trupul cu vine de bou ti-a fost lovit. #ucura-te, ca ai fost batut peste gura cu multe toiege. #ucura-te, ca ti-au fost legate mainile cu lanturi. #ucura-te, ca ai fost tras pe roata cea cu ascutisuri. #ucura-te, ca pieptul tau cu pietre a fost strivit. #ucura-te, ca ai purtat incaltaminte inrosita in foc. #ucura-te, ca ai petrecut trei zile in groapa cu var. #ucura-te, ca ai baut inveninatoare bauturi. #ucura-te, ca ai locuit adeseori in temnita. #ucura-te, ca ai fost pus in sulite prea ascutite. #ucura-te, ca ai luat sfarsitul prin sabie. #ucura-te, ,are ,ucenice Pheorghe9 #ucura-te, privelistea ingerilor. #ucura-te, privirea oamenilor. #ucura-te, indulcirea puterilor ceresti. #ucura-te, veselia oamenilor pamantesti. #ucura-te, ca te-ai facut marire cerului si pamantului. #ucura-te, ca bucurie ai adus ingerilor si oamenilor.

#ucura-te, desfatarea frumoasa a lumii celei de sus. #ucura-te, lauda dumnezeiasca a lumii celei de jos. #ucura-te, dulce stralucire a mintii. #ucura-te, dulce infrumusetare a sufletelor. #ucura-te, cel prin care #iserica se veseleste. #ucura-te, cel prin care toata lumea dantuieste. #ucura-te, ,are ,ucenice Pheorghe9

4;?. A$ati)tul S0antului Mu$eni$ Mina Paganii, nemairabdand urmarile tale cele sfinte, prin care se defaima inselaciunea lor cea idoleasca, caci propovaduind credinta lui Oristos poporului si dovedind ca El este =umnezeu, .are face minuni, iar nu pietrele si arama, te-au supus la chinuri pe care le-ai primit cu dragoste. Pentru aceasta iti cantam& #ucura-te, cel ce ai fost frecat peste tot trupul cu tarsine. #ucura-te, cel ce pe urma ai fost ars cu foc. #ucura-te, cel ce ai rabdat usturimea ciulinilor. #ucura-te, ca ai fost strapuns peste tot cu sulite. #ucura-te, ca ai suferit pe tamplele tale ciocane de fier. #ucura-te, ca si alte munci ai suferit cu rabdare. #ucura-te, ca n-ai cartit impotriva lui =umnezeu pentru patimirea ta. #ucura-te, mai ales, ca te-ai luptat cu bucurie impotriva trupului si a sangelui. #ucura-te, ca lexandria s-a ingrozit de credinta ta cea tare.

#ucura-te, ca tiranii erau mustrati de cutezarea ta. #ucura-te, ca, nemaiavand cu ce te mai spaimanta, au poruncit sa fii taiat cu sabia. #ucura-te, ca multi din privitori te binecuvantam, zicand& #ucura-te, ,ina, mult-patimitorule9 4;>. A$ati)tul S0intei Cru$i #ucura-te, .ruce, pazitoarea lumii. #ucura-te, slava #isericii. #ucura-te, ceea ce izvorasti tamaduiri cu indestulare. #ucura-te, ceea ce luminezi marginile lumii. #ucura-te, lemn de viata mirositor si vistieria minunilor. #ucura-te, preafericita si de daruri datatoare. #ucura-te, ca esti =umnezeiesc asternut picioarelor. #ucura-te, ca te-ai asezat spre inchinarea tuturor. #ucura-te, pahar plin de curata bautura. #ucura-te, luminator al stralucirii celei de sus. #ucura-te, cea prin care se binecuvanteaza zidirea. #ucura-te, cea prin care este inchinat Xiditorul. #ucura-te, .ruce, pazitoare a crestinilor9 #ucura-te, semnul adevaratei bucurii. #ucura-te, izbavirea vechiului blestem. #ucura-te, comoara, pentru zavistie in pamant ascunsa. #ucura-te, ceea ce te-ai aratat cu stele inchipuita. #ucura-te, .ruce cu impatrite raze in chipul focului. #ucura-te, scara, mai inainte oarecand aratata, rezemata pe inaltimea cerului. #ucura-te, lumina ingerilor cea cu alinare inchipuita. #ucura-te, rana demonilor cea mult suspinata. #ucura-te, odor veselit al .uvantului. #ucura-te, stingatoarea focului ratacirii. #ucura-te, .ruce, aparatoare a celor deznadajduiti. #ucura-te, tare aparatoare a celor ce bine calatoresc. #ucura-te, .ruce, pazitoare a crestinilor9 4F3. A$ati)tul S0antului Mare Mu$eni$ 6imitrie #ucura-te, ca intrand ostasii in temnita, vesel te-au aflat stand in rugaciune. #ucura-te, ca indata au inceput cu sulita a te strapunge.

#ucura-te, caci cu suflet viteaz mana dreapta ai ridicat. #ucura-te, ca intaia sulita coasta ta a strapuns. #ucura-te, ca patima lui Oristos, =omnul tau, ai inchipuit. #ucura-te, ca impungere in coasta ca si El ai primit. #ucura-te, ca pamantul cu sangele tau s-a rosit. #ucura-te, ca priveliste ingerilor si oamnilor te-ai facut. #ucura-te, ca sulitele vesel le-ai rabdat. #ucura-te, ca prin ele sufletul tau in mainile lui =umnezeu l-ai dat. #ucura-te, ca tare ca un diamant te-ai aratat. #ucura-te, ca pana la sfarsit, multumind din adancul inimii, te-ai rugat. #ucura-te, 0zvoratorule de mir, ,are ,ucenice =imitrie9 4F1. 4i#lia Ortodoxa Online& http&''(((.bibliaortodoxa.ro' 4F%. :ERICIRILE" Cante$ ORTO6OP #i2antin p)alti$ SU8ER4* http&''(((.8outube.com'(atchCv-/l;<3b3*VA2efeature-related 4F4. Pe *ine *e 1audam http&''(((.8outube.com'(atchCv-ic;Pgd##u> efeature-related 4F2. >RECIA" CKntare #i2antinO ORTO6OPQ, A#)olut )uper#* RSSTUV WXYZUW[W\ http&''(((.8outube.com'(atchCv-P3OpP\P.-F<efeature-related 4FA. 8reoNi ORTO6OCSI" ARA4I? S8ANIOLI )i >RECI $antand in #i)eri$a, SU8ER4* ]SS^_`aV e)pabol http&''(((.8outube.com'(atchCv-=,v0>vdoSlKefeature-related 4F;. 8arintele Sera0im Ro)e" Edu$atia ortodoxa a $opiilor http&''(((.8outube.com'(atchCv-g=adVp)uahE 4FF. "=eosebirea dintre omul religios si omul necredincios sta in aceea ca primul traieste pentru a-si asigura un viitor -vesnicia-, iar al doilea, pentru a-si asigura un trecut -gloria desarta.Qiata acestuia graviteaza in jurul fricii

de anonimat." /rtodoxia pentru postmodernisti - Savatie #astovoi 4F?. A$ati)tul 6omnului no)tru Ii)u) Lri)to) 0isuse preaminunate, mirarea ingerilor, 0isuse preaputernice, izbavirea stramosilor, 0isuse preadulce, slava patriarhilor, 0isuse preaslavite, taria ocarmuitorilor, 0isuse preaiubite, plinirea proorocilor, 0isuse prealine, bucuria calugarilor, 0isuse preamilostive, dulceata preotilor, 0isuse preaindurate, infranarea pustnicilor, 0isuse preadulce, bucuria preacuviosilor, 0isuse preacurate, mintea cea intreaga a celor curati cu fecioria, 0isuse cel mai inainte de veci, mantuirea pacatosilor, 0isuse, )iul lui =umnezeu, miluieste-ma9 4F>. A$ati)tul S0antului Ioan de la Su$eava #ucura-te, ca ai fost asternul gol pe pamant spre chinuire. #ucura-te, ca ai avut ochii mintii sus la cer. #ucura-te, ca fara mila fiind batut, cu toiege noduroase, n-ai slabit. #ucura-te, ca cei ce te chinuiau, cumplit batandu-te, au obosit. #ucura-te, ca vitejeste ai rabdat sa-ti fie trupul zdrobit in bucati. #ucura-te, caci cu aceasta si mai multe la manie ai intaratat pe tiranul. #ucura-te, ca, de multe batai, carnurile lipite pe toiege au fost aruncate in aer. #ucura-te, caci cu aceasta ai adunat pe ingeri spre a se minuna. #ucura-te, ca ai rosit cu sangele tau pamantul. #ucura-te, caci cu aceasta ai strivit pe satana sub picioarele tale. #ucura-te, ca pentru aceasta i-ai multumit stapanului Oristos. #ucura-te, ca El te-a intarit a suferi alte munci mai cumplite. #ucura-te, 0oane, ,are ,ucenice al lui Oristos9 4?3. A$ati)tul Cuvioa)ei 8are)$'eva #ucura-te, luminatoarea ,oldovei. #ucura-te, sprijinitoarea Epivatei. #ucura-te, invatatoarea parintilor tai. #ucura-te, ceea ce n-ai adunat averi pamantesti.

#ucura-te, adunatoarea cerestilor daruri. #ucura-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe. #ucura-te, cinstitoarea hainei smereniei. #ucura-te, indreptatoarea mandriei. "...$ #ucura-te, margaritar nepretuit al vistieriei noastre. #ucura-te, floare nevestejita a #isericii lui Oristos. #ucura-te, temelie neclintita a crestinatatii. #ucura-te, a fecioarelor inzestratoare si rugatoare catre ,aica lui =umnezeu. #ucura-te, ascultatoare a preotilor cucernici. #ucura-te, grabnit ajutatoare a strainilor. #ucura-te, fierbinte mangaietoare a prigonitilor. #ucura-te, milostiva povatuitoare a vaduvelor. #ucura-te, invingatoarea dusmanilor. #ucura-te, izbavitoarea tuturor celor ce te cheama in ajutor. #ucura-te, mare folositoare a sufletelor. #ucura-te, vindecatoarea de rani a trupurilor. #ucura-te, Parascheva, mult folositoare9 4?1. A$ati)tul S0antului 8rooro$ Ilie #ucura-te, groaznicule razbunator al asupritilor si asupra celor cu inima impietrita. #ucura-te, aparator tare al orfanilor si al celor napastuiti. #ucura-te, cel ce pedepsesti pe calcatorii oranduielilor Sfintei #iserici /rtodoxe. #ucura-te, cel ce ai coborat din domnie pe defaimatorul numelui lui =umnezeu. #ucura-te, cel ce cu cuvantul nimicesti ca prin traznet gandurile cele rele. #ucura-te, cel ce cunosteai viitorul ca si prezentul, si cele indepartate ca pe cele apropiate le-ai proorocit. #ucura-te, 0lie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua venire a lui Oristos9

4?%. S0antul Irineu de LFon& http&''ro.orthodox(i<i.org'0rineuHdeH18on http&''(((.razboiulnevazut.org' http&''cazania.(i<ispaces.com'Sf.+0rineu+din+18on http&''(((.cartiortodoxe.ro'cartea-carte'%FF;-demonstratiapropovaduirii-apostolice.-catehism-pentru-adulti-irineu-de-l8on,-sf..html Poogle Search& "0rineu de 18on" 4?4. S0Kntul Sera0im de Sarov Poogle& Sfantul Serafim de Sarov 4?2. Lri)tologia S0antului Irineu de LFon http&''(((.scribd.com'doc'142334A;'Sf-0rineu-de-18on 4?A. Lotararile S0intelor Sinoade E$umeni$e http&''(((.credo.ro'hotararile-sfintelor-sinoade-ecumenice.php

B@+, Carte" Ar'imandrit Cleopa Ilie 9 5Calau2a in $redinta ortodoxa5, 4?F. Taina Nuntii Ca)atoria! .asatoria este cel mai vechi asezamant dumnezeiesc pus intre oameni si =umnezeu, prin care s-a intemeiat familia si astfel existenta tuturor popoarelor lumii ")acerea %&1?-%%$. .asatoria in #iserica lui Oristos cea dreptmaritoare este socotita ca *aina pentru urmatoarele pricini& 1$ fost asezata de =umnezeu la inceputul lumii si a fost binecuvantata de El ")acerea 1&%?, 1 .orinteni F&% etc.$. %$ Prin unirea sotului cu sotia sa, ei devin un singur trup ")acerea %&1?%2$. #inecuvantarea data de =umnezeu primilor oameni inainte de a se insoti unul cu altul, noi o numim cununie, implinandu-se prin mergerea barbatului si a femeii la biserica spre a fi binecuvantati de preot in numele =omnului. stfel putem spune ca primii oameni au fost cununati prin binecuvantare direct de =umnezeu inainte de a se insoti. 4$ Si dupa potopul lui :oe, cand :oe cu fiii si nurorile lui au iesit din corabie, iarasi i-a binecuvantat =umnezeu, zicandu-le& ".resteti si va inmultiti si umpleti pamantul si-l stapaniti" ")acerea >&1$. 2$ cest asezamant dumnezeiesc randuit de =umnezeu la inceputul lumii asupra barbatului si a femeii a fost intarit si de ,antuitorul nostru 0isus Oristos la nunta din .ana Palileii, cand, fiind chemat la nunta, la rugamintea Presfintei Sale ,aici El a facut prima Sa minune, prefacand apa in vin "0oan %&1-11$. A$ Knirea care se face intre soti este desavarsita si nedespartita, mai presus de intelegerea si mintea noastra, asa incat prin impreunare nu mai sunt doi, ci un singur trup ",atei 1>&A-;! ,arcu 13&;-?! 1 .orinteni ;&1;, Efeseni A&41 s.a.$. ;$ .asatoria nu poate fi savarsita decat de preoti. Ea trebuie sa aiba binecuvantarea #isericii, precum si prima casatorie a fost binecuvantata de =umnezeu ")acerea 1&%?$. .aci orice lucru "se sfinteste prin cuvantul lui =umnezeu si prin rugaciune" "1 *imotei 2&A$. 0ar cei ce au chemarea de a sfinti sunt preotii "Evrei A&1$. F$.asatoria este *aina care nu se poate desface, afara de cazuri speciale, asa cum a spus si ,antuitorul& ".eea ce =umnezeu a impreunat, omul sa nu desparta" ",atei 1>&;! ,arcu 13&>! 1 .orinteni F&13-11$. =aca aceasta *aina ar fi un simplu consimtamant sau numai o asociere, apoi nu ar fi pus =umnezeu atata strictete la desfacerea ei, incat numai moartea sa o poata desface.

4??. .arte& rhimandrit Qeniamin ,icle - ",inunile Sfantului Prigorie =ecapolitul"9 B@D, Carte" :ran$e)$o Saverio Toppi" 5:eri$itul Ieremia 1ala'ul5* 4>3. Minunile S0antului >rigorie 6e$apolitul 1$ #iruinta asupra diavolilor %$ lungarea diavolilor prefacuti in balauri 4$ 0zgonirea diavolilor aparuti in chip de ostasi 2$ @usinarea diavolilor infatisati ca Sfintii 23 de ,ucenici A$ Qedenia tamaduitoare a Sfantului Prigorie ;$ /crotirea corabierilor de piratii marilor F$ 0mbogatirea unui binecredincios sarac din Proconez ?$ .onvertirea unui tanar eretic preaindraznet >$ 0mblanzirea salbaticilor triburi ale slavilor 13$ 0mbarbatarea unor marinari infricosati de cruzimea piratilor 11$ Qadirea nedreptei avutii a lui ,ercurie 1%$ Salvarea din mare a unui calugar care ii slujea lui 14$ *amaduirea unui demonizat 12$ lungarea unor diavoli care il suparau cumplit 1A$ 0zgonirea balaurului incuibarit in *urnul din Siracuza 1;$ Qindecarea unei femei indracite 1F$ *amaduirea omului care suferea de un drac prea rau 1?$ 0mblanzirea ereticilor 0drisini prin puterea rugaciunii 1>$ *recerea nevazuta prin tabara ostasilor saracini %3$ Qindecarea mainii uscate a saracinului care a voit sa-l ucida %1$ jutorarea unei femei sarace prin izvorarea de smoala %%$ Prevestirea mortii unui stalpnic %4$ nuntarea mortii unui duhovnic prin monahul *eodul %2$ 0naintea vestirii a mortii a doi frati dupa trup %A$ =ivulgarea calugarului care se prefacea stapanit de diavolul %;$ Qederea cu duhul a celui care n-a ingropat un mort gasit pe cale %F$ Salvarea unui dregator osandit la moarte %?$ Prestiinta despre apropiata nevalire a barbarilor %>$ Qestirea mortii unui tanar monahului care ii datora un galben 43$ Povestirea minunata a monahului nastasie 41$ 0dreptarea indaratnicului monah Xaharia 4%$ *amaduirea monahului Petru, tamaduit de vipere 44$ Qindecarea unei fecioare de durerea ochilor

42$ Primirea harului dumnezeiesc in chip de lumina 4A$ Qestirea unui credincios ca va trece la cele vesnice 4;$ *amaduirea unei femei de durerea capului 4F$ 0zbavirea de friguri a bolnavului care s-a imbracat cu rasa sfantului 4?$ lungarea duhului necurat dintr-un calugar care se chinuia foarte rau 4>$ ratarea minunata duhovnicului sau Simeon rhimandritul 23$ Qindecarea omului cuprins de raceala prin culcarea pe asternutul Sfantului 21$ Qestirea cu douasprezece zile mai inainte a mortii sale 2%$ ,inunata tamaduire a unui garbov 24$ Qindecarea unui om bolnav, care suferea de cancer la picior 22$ 0zbavirea unui om de o rana foarte rea 2A$ Ksurarea nasterii unei femei care se chinuia de trei zile 2;$ *amaduirea unei femei de o boala ascunsa 2F$ Qindecarea unui om de durerea capului 2?$ Eliberarea minunata a monahului Petru din robia tatarilor 2>$ Prefacerea usoara a Sfintelor ,oaste in fata lacomiei turcului A3$ Eliberarea mai presus de fire a marelui ban #arbu .raiovescu din inchisoarea de la .onstantinopol A1$ Salvarea orasului #ucuresti de la molima ciumei A%$ 0zbavirea orasului .raiova de seceta si de invazia lacustelor A4$ Salvarea bucurestenilor de ".iuma lui .aragea" A2$ 0zbavirea de moarte napraznica a schimonahului 0larion din pestera AA$ Salvarea .raiovei de ".holera ,orbus" A;$ 0zbavirea /lteniei intregi de molima holerei AF$ #inecuvantata ploaie dobandita de ramniceni A?$ Salvarea orasului @amnicu Qalcea de "seceta si boli, cu morti grele in dobitoace si oameni" A>$ Ploaia de la .ostesti - Qalcea ;3$ Qindecarea unui capitan din scoala de subofiteri ;1$ ,inunea de la *omsani - Oorezu ;%$ Ploaia de la )olestii de Sus ;4$ .onvertirea minunata a unei pacatoase ;2$ ,inunea din .ampul .arbunestilor ;A$ Ploaia de la .oteana - Slatina ;;$ *amaduirea unui ofiter al armatei germane ;F$ Salvarea de la seceta a comunei .ostesti ;?$ Qindecarea de nebunie a unei tinere din /lanesti - Sat ;>$ Salvarea de la seceta a comunei /rlesti F3$ ,inunea petrecuta cu o fetita de cinci ani F1$ Qindecarea a doi copii bolnavi de meningita

F%$ *amaduirea unui copil de o boala necrutatoare F4$ Ploile de la Xaval si Pighera F2$ ,inunea din catedrala "Sfantul =umitru" - .raiova FA$ ,arturia de la 1apusata F;$ 0zbavirea unui tanar de la inchisoare FF$ /crotirea unui preot devotat misiunii sale F?$ Qindecarea de epilepsie a unui copil de sase luni F>$ @ecapatarea de catre o tanara a graiului pierdut ?3$ =escoperirea prin vis a unui raufacator ?1$ 0ndrumarea unei credincioase care ratacise calea ?%$ *amaduirea unor copii care sufereau de boala epilepsiei ?4$ Qindecarea miraculoasa a unei mame pentru credinta fiului ei ?2$ *amaduirea de cancer a unei credincioase din Sibiu ?A$ Qindecarea mai presus de fire a unei credincioase, in ziua Sfantului Prigorie ?;$ *amaduirea unui credincios de boala epilepsiei dupa o suferinta de peste patruzeci de ani ?F$ Qindecarea unei crestine de o grava durere la gat ??$ *amaduirea unei fetite de o tumoare canceroasa la nervii optici 4>1. gK: ./1*0S/@ =E @ 0h c =in mostenirea duhovniceasca a Parintelui Paisie de la Sihla, la 1> ani de la sfanta sa adormire http&''(((.razbointrucuvant.ro'%33>'13'1?'un-coltisor-de-rai-dinmostenirea-duhovniceasca-a-parintelui-paisie-de-la-sihla-la-1>-ani-de-lasfanta-sa-adormire'Wmore->3%? 4>%. http&''laurentiudumitru.ro'blog'%33F'13'1?'sf-marturisitori-ioan-dingales-si-moise-macinic-din-sibiel-viata-si-acatistul-%1-oct' 4>4. .ristian Pomohaci - =oamne esti a mea iubire "Priceasna$ http&''(((.8outube.com'(atchCv-cOvt(<%#b4(efeature-related 4>2. #alada Sfbntului Qoievod ,artir .onstantin #rbncoveanu http&''(((.8outube.com'(atchCv-jJv4p,h4@Boefeature-related

4>A. ,ulte si felurite au fost miCloa$ele )pirituale )i admini)trative prin $are S0anta Ortodoxie )i9a pa)trat pana in 2ilele noa)tre unitatea precum& - .onstituirea cultului bizantin din secolele Q0-Q000, in care locul principal l-au ocupat 1iturghiile bizantine. cest rit a jucat un rol capital in mentinerea unitatii cultice si spirituale a /rtodoxiei! - Sinteza dogmatica facuta de Sfantul 0oan =amaschin "secolul Q000$ si mai ales aportul sau teologic in criza iconoclasmului provocata de islamism! - .ontributia teologica a Patriarhului )otie "?%3-?>A$ si mai ales enciclica sa din ?;F, in care acuza de erezie pe papa :icolae 0 "?A?-?;F$! - Sinodul local din ?F>-??3, care restaureaza pe )otie si deci reconcilierea cu #iserica @omana "pana 0oan al Q000-lea, ?F%-??>$! - ctivitatea misionara in Europa centrala a fratilor macedoneni .hiril "+?;>$ si ,etodie "+??2$, "apostolii slavilor", trimisi de imparatul bizantin ,ihail al 000-lea, la cererea printului @otislav! - @ezistenta ortodocsilor impotriva Sinoadelor unioniste "1ion 1%F2! )errara - )lorenta 124?-124>$, care aveau un caracter antiortodox! - Sinodul de la .onstantinopol din 12A> sub Phenadie Scolasticul - cel dintai patriarh dupa caderea .onstantinopolului "12A4$ care a respins unirea de la )lorenta, cu toate ca 0mparatul 0oan al Q000-lea o recunoscuse! - daugam innoirea isihasta din secolul I0Q, care a condus la formarea adevaratei teologii bizantine. 0sihasmul a fost ilustrat de mari teologi si mistici, ca& Sfantul ,axim ,arturisitorul "sec. Q00$, Sfantul Simeon :oul *eolog "sec. I0$, Sfantul Prigorie Sinaitul "sec. I0Q$, Sfantul Prigorie

Palama, rhiepiscopul *esalonicului. =octrina Sfantului Prigorie Palama despre distinctia intre esenta lui =umnezeu ca atare, inaccesibila spiritului creat, si energiile divine necreate, prin care omul se impartaseste direct in viata dumnezeirii - doctrina aprobata de sinoadele de la .onstantinopol din 1421, 142F si 14A1 -, constituie o noua precizare patristica a /rtodoxiei! - Sub influenta /rtodoxiei neopatristice din secolul I0Q, care are un caracter defensiv in fata teologiei scolastice latine, se incearca o oarecare disociere a #isericii de imperiu, deoarece termenii "simfonici" stabiliti de imparatul Sustinian "A%F-A;A$ devenisera prea rigizi! 4>;. - Sinodul de la .onstantinopol, din 12?2, fixeaza *aina ,irungeri ca modalitate de primire a catolicilor la /rtodoxie! - =octrina despre Sfintele *aine capata o forma definitiva, mai ales datorita lui Simeon al *esalonicului "sec. IQ$! - .omentariul critic asupra protestantismului, facut de Patriarhul 0eremia al 00-lea la raspunsul dat teologilor luterani de la *uebingen "care trimisesera patriarhului in 1AF4-1AF2 ".onfesiunea de la ugsburg"$! - / prezentare a /rtodoxiei, facuta de Patriarhul de mai tarziu al lexandriei, ,itrofan Gritopoulos "1;43-1;4>$, intr-o ",arturisire de credinta" "1;%A$, adresata teologilor protestanti din Oelmstadt! - in 1;%>, Patriarhul .hiril 1ucaris publica la Peneva o ",arturisire de credinta", in care isi insuseste principalele doctrine ale calvinismului. / serie de sinoade locale condamna aceasta ,arturie& .onstantinopol "1;4?$, Giev "1;23$, 0asi "1;2%$, 0erusalim "1;F%$ si iarasi .onstantinopol "1;>1$! - ,arturisirea /rtodoxa a lui Petru ,ovila, ,itropolitul Gievului "1;441;2;$, discutata si interpretata de Sinodul de la 0asi din 1;2%, este tradusa in greceste de teologul ,eletie Sirigul si aprobata de Sinodul de la .onstantinopol din 1;24! - lta ",arturisire de credinta" care a tinut /rtodoxia pe drumul ei cel drept a fost si cea a Patriarhului =ositei si actele Sinodului de la 0erusalim din 1;F%. cest sfant sinod a respins calvinismul lui .hiril 1ucaris! - *ot patriarhul =ositei publica in @omania o colectie de texte teologice bizantine! - poi sinoadele locale din secolul IQ00 "0asi 1;2%, ,oscova 1;;;-1;;F si 0erusalim 1;F%$ au adus o contributie importanta la redescoperirea materiei sacramentale a #isericii si la punerea in valoare a caracterului dinamic al *raditiei, ceea ce n-a fost intotdeauna si pretutindeni inteles in mod corect! - Sinodul de la ,oscova condamna pe "vechii credinciosi", care reduceau

/rtodoxia la o religie ritualista! - )ormarea #isericilor uniate "sau greco-catolice$ se realizeaza prin presiunea autoritatilor politice din Polonia si ustria, in regiuni ortodoxe& #rest "1A>;$, Kjhorod "1;2>$, ,ucacevo "1;;2$, *ransilvania "1F31$. @ezistenta ortodocsilor a aratat nu numai ca /rientul nu poate fi o simpla dieceza romana, dar si ca exista o contradictie de fond intre sistemul #isericilor locale in rasarit si sistemul papal in apus! - Kn sinod al patriarhilor orientali din 1FAA declara invalivat botezul latinilor si al armenilor, fapt pentru care acestia vor fi primiti in /rtodoxie prin rebotezare! - ")ilocalia", marea colectie de texte de spiritualitate, apare in 1F?% la Qenetia, editata de catre :icodim ghioritul "1F2>-1?3?, canonizat in 1>AA$, impreuna cu ,acarie din .orint! - Staretul Paisie Qelici<ovs<i "1F%%-1F>2$ traduce in slavona )ilocalia, care apare la ,oscova in 1F>4 si care a salvat /rtodoxia rusa de latinizare! - in 1?2? patriarhii rasaritului publica o enciclica in care condamna "papismul" ca erezie! - in acelasi sens, Patriarhul ntim, in raspunsul dat in 1?>2 la enciclica Papei 1eon al I000-lea "Praeclara Pratulationis", condamna dogma catolica despre "0maculata conceptie" si cea despre infailitatea papala! 4>F. Ort'odox Mu)i$ c 1oi$e o0 an Angel c 9 Mana)tir Ravani$a! http&''(((.8outube.com'(atchCv-PEOSJ3*>@s\efeature-related 4>?. 6ivna LCu#oCevi$ 9 mana)tiri din Romania http&''(((.8outube.com'(atchCv-BSH %bxAH;0efeature-related

4>>. 4alada Lui damolxe 9 :o$ul Sa$ru 6a$i$ http&''(((.8outube.com'(atchCv-Hn1@@IiQeAoefeature-related 233. diarul Lumina http&''(((.ziarullumina.ro' 231. u mai ajutat la mentinerea nealterata )i ne)$'im#ata a Ortodoxiei , de-a lungul vremilor, si urmatoarele& a$ scolile teologice de grad universitar! b$ seminariile teologice! c$ sinoadele locale si nationale! d$ adunarile eparhiale! e$ conferintele protopopilor si ale consiliilor parohiale! f$ predicile rostite de preoti spre luminarea poporului la orase si la sate! g$ unele asociatii bisericesti cu caracter misionar! h$ viata canonica si tipiconala a monahilor din toate sfintele manastiri, precum si i$ educatia pe care parintii crestini ortodocsi au dat-o copiilor lor pentru a tine cu toata sfintenia dreapta credinta in care s-au nascut. 23%. #iserica /rtodoxa& -nu recunoste evangheliile apocrife -nu sustine doctrine orientale precum cea a reincarnarii si a reintoarcerii -incurajeaza celibatul"monahii$ -este conservatoare -prin ideea deUUdreapta credintaUUexclude sansa la mantuire a unui musulman,budhist sau hindus. stea ar fi doar cateva dintre punctele pe care ortodoxia nu le-a avut si nu le va avea in comun cu gnoza.=eci #ogdane,te sfatuiesc sa incerci sa nu

mai pendulezi in nehotararea ta dintr-un singur motiv&:K P/*0 S1KS0 1 =/0 S* P :09Pnoza si ortodoxia se exclud dogmatic reciproc, deci ai mare grija sa nu te adancesti si mai rau in confuzie.Si mai ales,ai grija sa nu te scufunzi ,inca o data in indoctrinare.@epet,mare atentie9 ",agus Pre8$ 234. /vi, mersi mult pentru sfaturi. / intrebare& 0isus a fost sau nu casatorit cu ,aria ,agdalenaC 0n Evanghelia dupa )ilip apare ca "o saruta pe gura adeseori". Samael un Veor a scris o carte "Pistis Sophia =ezvaluita" in care ,aria ,agdalena joaca un rol fundamental in viata lui Oristos. 232. #ogdane,eu de unde sa stiu,nu am fost acolo&$$:u stiu ce sa-ti raspund...chestia este ca mai demult sarutul pe buze denota apropiere intre doua persoane,chiar daca erau de acelasi sex.Eu am vazut de exemplu la tara,la o intalnire intre penticostali,cand eram mic,doi barbati mai in varsta care s-au sarutat pe gura si nu erau homosexuali&= Pentru mine acest UUo saruta pe gura adeseoriUUnu inseamna neaparat ca erau casatoriti,insa inseamna ca erau apropiati.Si daca te uiti si in evangheliile canonice,acolo vei vedea ca prima persoana care l-a vazut pe 0isus inviat a fost ,aria ,agdalena,etc.Este foarte posibil ca ea sa fi fost de fapt cel de-al 14 lea apostol,cel mai apropiat,pentru ca este cunoscut faptul ca femeile sunt mai sensibile din punct de vedere subtil si nu doar decat barbatii. Stiu ca tu cauti raspunsuri exacte pentru astfel de chestiuni,cu totii cred ca o facem,insa nu uita ca un raspuns il poti primi pe bucati,fiind posibil ca ultima bucata sa o primesti chiar inaitea mortii. ",agus Pre8$ 23A. Evangheliile canonice sunt primele scrise,insa difera ordinea.Prima a fost a lui ,arcu,apoi ,atei,1uca si 0oan.=e retinut este faptul ca aceste evanghelii canonice s-au inspirat una din alta aducandu-se completari si imbunatatiri.=aca citesti comparativ evanghelia lui ,arcu si pe cea a lui 0oan ,vei vedea o mare diferenta,in primul rand in ceea ce priveste cantitatea de informatie. ",agus Pre8$ 23;. http&''(((.hexaimeron.ro' 23F. @omania, tara de vis& vaccinarea anti-OPQ a copiilor fara acordul parintilor http&''(((.empo(er.ro'sanatate'romania-tara-de-vis-vaccinarea-anti-hpva-copiilor-fara-acordul-parintilor'

23?. "in literatura oculta intalnim expresiile& <undalini,focul lui <undalini,sarpele <undalini.acesti termeni sunt desemnati pentru a desemna o putere ciudata ,latenta din om si care poate fi trezita.dar nici o teorie cunoscuta nuv explica adevarata semnificatie a fortei lui <undalini.ea se atribuie uneori sexului,energiei sexuale,adica este asociata ideii ca este posibil s-o folosim in alte scopuri. aceasta interpretare este complet eronata,pentru ca in realitate <undalini se poate afla in toate lucrurile si mai ales el nu este in nici un fel asociat cu ceva dorit sau util in dezvoltarea omului.0n realitate <undalini este puterea imaginatieisi a fanteziei care uzurpa locul unei functii reale.cand un om viseaza in loc sa actioneze ,cand visele iau locul realitatii,cand el are impresia ca este un magician,leu,invizibil,forta lui <undalini este cea care actioneaza in el.ea actioneaza in tot centri si cu ajutorul ei toti isi pot gasi satisfactia,nu in real,ci in imaginar. aceasta forta a fost indusa in oameni pentru a-i mentine in starea lor actuala.daca ei ar putea cu adevarat sa isi dea seama de starea lor ,daca ar putea analiza imensa greseala,ar fi incapabil sa ramana asa cum sunt,fie doar si o secunda.ar incepe imediat sa caute o solutie si ar gasi-o urgentpentru ca ea exista . ei nu o pot vedea pentru ca sunt hipnotizati.<undalini este aceasta forta care ii mentine in starea in care sunt.a se trezi inseamna a iesi din hipnoza..." Purdjieff Pe alt site am gasit& .onfuzia originara pe care se cladeste intregul esafodaj al argumentatiei tantrice este trezirea energiei Gundalini prin intermediul actului sexual. *rezirea energiei Gundalini prin sex este nu doar o absurditate, ci si o blasfemie. Energia Gundalini se trezeste doar in prezenta persoanelor autorizate, a maestrilor autentici, care au la randul lor energia Gundalini activata, si doar la dorinta pura a cautatorului. 0nterventiile neautorizate asupra energiei Gundalini, prin practici gresite, impure, prin falsa cunoastere, prin subjugarea in slujba falsilor maestri pot compromite definitiv evolutia spirituala a discipolului. 0n mare parte, aceste practici afecteza calitatile centrului ,ooladhara, care nu mai poate sustine ascensiunea lui Gundalini. Prin tehnici neautorizate, Gundalini si principiile divine sadite in noi, care rezida in cha<re, se retrag, iar evolutia spirituala poate fi adesea definitiv compromisa. :umerosi falsi guru au maimutarit de-a lungul timpului aceasta cunoastere si au dus la pierzanie generatii intregi de cautatori ai adevarului. /ameni insetati de putere "ce poate da egoului lor o satisfactie mai mare

decat o masa de manevra care sta neconditionat la discretia lor, venerandui ca pe =umnezeu 0nsusiC$, ahtiati dupa bani, desfranati si obsedati sexual au transformat toata aceasta cunoastere intr-un circ al pornografiei si al gsexualitatii dezinhibateh, sub stindardul falsei doctrine tantra 8oga." "#andi delin$

23>. efgfhfijkl mnlof9pjqrstjnuvj srwlo?gxru .* http&''(((.8outube.com'(atchCv- =rEKKxni (efeature-related 213. http&''(((.formula-as.ro'%334'AF?'spiritualitate-4>'gradina-cu-minunidin-muntii-buzaului-2%>; 211. http&''(((.8outube.com'(atchCv-\n11%:d<ESK http&''(((.8outube.com'(atchCv-@u%)31.Hvx2efeature-related http&''(((.8outube.com'(atchCv-O4,Q.tlxh1cefeature-related

21%. S0intii Martiri )i Mu$eni$i ai Ortodoxiei

0anuarie& - Sf. Qasile cel ,are - Sf. Silvestru, Episcopul @omei - Sf. Serafim de Sarov - Sf. Prooroc ,aleahi - Sf. ,ucenic Pordie - .uviosul *eoctist, egumenul de la Gucumia Sicheliei - Sfintii ,ucenici *eopempt si *eona - .uvioasa Sinclitichia - .uviosii Pheorghe Oozevitul si Emilian ,arturisitorul - .uvioasa =omnica - Sf. ,ucenic Polieuct - .uviosul Eustratie - Sf. Prigorie, Ep. :isei - .uviosul =ometian - Sf. .uvios ntipa de la .alapodesti

- .uviosul *eodosie cel ,are, incepatorul vietii de obste - .uviosul Qitalie - Sfintele ,ucenite *atiana, diaconita si Eutasia - Sf. ,c. Ermil si Stratonic - .uviosul 0acob din :isibe - .uviosii Parinti ucisi in Sinai si @ait - .uviosii Pavel *ebeul si 0oan .olibasul - Sf. ,c. Pevsip - .uviosul ntonie cel ,are - Sfintii tanasie si .hiril, rhiepiscopul lexandriei - .uviosii& ,acarie Egipteanul, rsenie si ,arcu - Sf. ,ucenita Eufrasia - .uviosul ,axim ,arturisitorul - Sf. ,ucenici& :eofit, Evghenie, Qalerian, .andid si chila - Sf. postol *imotei - Sf. ,c. .uvios nastasie Persul - Sf. Sfintit ,ucenic .lement al ncirei si Sf. ,ucenic gatanghel - .uvioasa Ienia - Sf. ,ucenici& Qavila, *imotei si gapie - Sf. Prigorie *eologul - Sf. #retanion, Episcopul *omisului - .uv. Publie - Sf. Ienofont, sotia sa ,aria si fiii lor rcadie si 0oan - Sf. ,arciana, imparateasa - .uviosii& Efrem Sirul, Paladie si iacob, Sihastrul - Sf. Sfintit ,ucenic 0gnatie *eoforul - Sfintii *rei 0erarhi& Qasile cel ,are, Prigorie *eologul si 0oan Pura de ur - Sf. Sfintit ,c. 0polit, Episcopul @omei - Sfintii =octori fara de arginti, facatori de minuni. .hir si 0oan - Sf. ,ucenic Qictorin 214. Sfintii ,artiri si ,ucenici ai /rtodoxiei )ebruarie& - Sfantul si =reptul Simeon - Sfanta Proorocita na - .uviosul 0sidor Pelusiotul - Sf. Sfintit ,ucenic vramie - Sfintele ,ucenite gata si *eodula

- Sf. Qucol, Episcopul Smirnei - Sf. ,c. 0ulian, )austa si ,axim - .uv. Qarsanufrie cel ,are - Sf. Partenie, Episcopul 1ampsacului - .uv. 1uca - Sf. 1334 ,ucenici din :icomidia - Sf. ,are ,ucenic *eodor Stratilat - Sf. Prooroc Xaharia - Sfintele ,ucenite ,arta si ,aria - Sf. ,ucenic :ichifor - Sf. ,ucenici Episcopi ,arcel si Pangratie - Sf. Sfintit ,ucenic Oaralambie - Sf. ,ucenite Enata si Qalentina - Sf. Sfintit ,ucenic Qlasie, Episcopul Sevastiei - Sf. *eodora, imparateasa - Sf. ,eletie, rhiepiscopul ntiohiei celei ,ari si ntonie, Patriarhul .onstantinopolului - Sf. ,ucenic Oristea - .uv. ,artinian - Sf. postoli si ,ucenici cvila si Priscilla, sotia lui - .uviosii& uxentiu, ,aron si vraam - Sf. )ilimon, Episcopul Pazei - Sfantul postol /nisim - Sf. ,ucenic ,aior - .uviosul Eusebiu - Sf. Sfintit ,ucenic Pamfil - Sf. ,ucenici& Qalent, Pavel si Seleuc - .uv. )lavian - Sf. ,are ,ucenic *eodor *iron - Sf. ,ariamna - Sf. 1eon, Episcopul @omei - .uv. gapit, Episcopul Sinadei - Sf. postoli rhip, )ilimon si sotia sa, pfia - .uv. ,arturisitori Evghenie si ,acarie - Sfintii& 1eon, Episcopul - Sf. gaton, Episcopul @omei - .uv. Qisarion - .uv. *imotei - Sf. Eustatie, Episcopul ntiohiei - flarea moastelor Sfintilor ,c. din Evghenia - .uviosii& tanasie, *alasie si 1imneu

- Sfantul Sfintit ,c. Policarp, Episcopul Smirnei - .uv. Porgonia - 0ntaia si a doua aflare a .apului ,ergatorului 0nainte si #otezatorului 0oan - Sf. *arasie, rhiepiscopul .onstantinopolului - Sf. ,ucenici lexandru si 0patie - Sf. Porfirie, rhiepiscopul Pazei - Sf. ,ucenita )otini - Sf. *eodor - .uviosii ,arturisitori Procopie si *alaleu - .uv. Qasile ,arturisitorul - Sf. Sfintit ,ucenic :estor - .uviosii 0oan .asian @omanul si Pherman din =obrogea 212. Sfintii ,artiri si ,ucenici ai /rtodoxiei ,artie& - .uv. ,c. Evdochia - .uv. =omnina - Sf. ,c. ntonina - Sfintii ,arcel si nton - Sf. ,ucenici& Eutropiu, .leonic si Qasilisc - .uv. Pherasim de la 0ordan - Sf. ,ucenici Pavel si 0uliana, sora lui - Sf. ,ucenic .onon Pradinarul - Sf. Sfintit ,ucenic .onon si 0sauria si Sf. ,ucenita 0raida - Sfintii 2% ,ucenici din moreea - Sf. Eufrosin - Sfintii ,ucenici Episcopi din .herson& Qasilevs, Efrem, Evghenie, .apiton, gatador si Elpidie - .uv. *eofilact ,arturisitorul, Episcopul :icomidiei - Sfintii 23 ,ucenici din Sevastia - Sf. ,ucenic Krpasian - Sf. ,ucenici& .odrat, .iprian, =ionisie si cei impreuna cu dansii - Sf. Sofronie, Patriarhul 0erusalimului - Sf. ,ucenici *rofim si *alu - .uv. *eofan ,arturisitorul - Sf. Prigorie =ialogul - Sf. Simeon :oul *eolog - ducerea moastelor Sf. :ichifor, Patriarhul .onstantinopolului - .uv. #enedict

- Sf. ,ucenic lexandru din Pidna - Sfintii ,ucenici& gapie, Plisie si *imolau - Sf. ,ucenici& Sabin Egipteanul, Papa, @oman si .uv. nin - .uv. lexie, omul lui =umnezeu - Sf. ,ucenic ,arin - Sf. .hiril, Patriahul 0erusalimului - Sf. ,ucenic *rofim - Sf. ,ucenic Orisant - Sf. ,ucenite =aria si 0laria - .uviosii ,ucenici ucisi in ,anastirea Sf. Sava cel Sfintit - .uv. :ichita ,arturisitorul - .uv. 0acob, Episcopul si ,arturisitorul - Sfintii *oma si Serapion - Sf. .uv. ,ucenic Qasile, preotul din ncira - Sf. =rosida, fiica imparatului *raian - .uv. ,ucenic :icon si cei 1>> ucenici ai lui - .uv. Xaharia - Sf. rtemon, Episcopul - Soborul Sf. rhanghel Pavriil - Sf. ,ucenici ,ontanus, preotul si sotia sa, ,axima - Sf. ,ucenita ,atroana din *esalonic - Sf. Prooroc nania - Sf. ,uceniti )ilit si 1idia - .uv. 0rarion cel :ou si .uv. Stefan, facatorul de minuni - .uv. ,ucenic ,arcu, Ep. retuselor - Sf. ,ucenic .hiril, diaconul - .uv. 0oan Scararul - Sf. Prooroc 0oan - Sf. Euvula, mama Sfantului Pantelimon - Sf. Sfintit ,ucenic 0patie, Episcopul Pangrei - Sf. cachie ,arturisitorul, Ep. ,elitinei - Sf. ,ucenic Qeniamin, diaconul 21A. Sfintii ,artiri si ,ucenici ai /rtodoxiei prilie& - .uvioasa ,aria Egipteanca - .uviosul ,acarie ,arturisitorul - .uv. *it, facatorul de minuni - Sf. ,ucenici mfian si Edesie

- .uv. :ichita ,arturisitorul - Sf. ,ucenic Elpidifor - .uviosii& 0osif, scriitorul de cantari, Pheorghe de la ,aleon, Xosima si Platon - Sf. ,c.& *eodul, gatpod, .laudie, =iodor, Serapion si :ichifor - Sf. ,c. 0rineu, Episcop de Sirmium - Sf. Eutihie, Patriarhul .onstantinopolului - .uv. Platonida - .uv. Pheorghe ,arturisitorul, Ep. ,itilenei - Sf. ,c. .aliopie si Sf. ,c. chilina - Sf. postoli& 0rodion, gav si @uf - Sf. ,c. Eupsihie din .ezareea - .uv. Qadim, arhimandritul - Sf. ,ucenici *erentie, Pompie, frican, ,axim si ,acarie - Sf. =ima - Sf. 0erarh .alinic de la .ernica - Sf. ,ucenic Sava de la #uzau - .uv. Qasile ,arturisitorul - Sf. ntuza - Sfintii Sfintiti ,ucenici& rtemon, .vintilian si =ada - Sfantul ,artin ,arturisitorul, Episcopul @omei - Sf. .uvios 0erarh Pahomie de la Pledin - Sf. ,ucenita *omaida - Sfintii postoli ristarh, Pud si *rofim - Sfintele ,ucenite fecioare& gapia, 0rina si Oionia - Sf. Sfintit ,ucenic Simeon, Episcopul Persidei - .uv. cachie, Episcopul ,elitinei rmeniei - Sf. ,ucenic drian - .uv. 0oan, ucenicul Sf. Prigorie =ecapolitul - Sf. .osma, Episcopul - .uv. 0oan de la 1avra Qeche - Sf. Sfintit ,ucenic Pafnutie - Sf. *eotim, Episcopul *omisului - Sf. Sfintit ,ucenic 0anuarie, Episcopul - Sf. ,ucenita lexandra, imparateasa - .uv. *eodor Sicheotul, Episcopul nastasiopolei - Sf. p. :atanail - Sf. ,are ,ucenic Pheorghe, Purtatorul de biruinta - Sfintii 0erarhi ,arturisitori 0lie 0orest si Sava, ,itropolitii *ransilvaniei - Sf. 0erarh 0osif ,arturisitorul din ,aramures - Sf. Pasicrat si Qalentin

- .uv. Elisabeta - Sf. postol si Evanghelist ,arcu - Sf. .uvios Qasile de la Poiana ,arului - Sf. Sfintit ,ucenic Qasile, Episcopul masiei - Sf. Plafira

- Sf. p. 0acob, fratele Sf. p. 0oan Evanghelistul 21;. Si totusi,la ce ajuta ca ii insiri pe toti sfintii din calendarul ortodoxC ",agus Pre8$ 21F. ,da, cam toti avem in casa un calendar ortodox, dar pana mai ieri alaltaieri, inainte de lansarea *rinitas *Q, aveam impresia ca e o hartie frumos colorata, care nicidecum ar putea contine atatea vieti duhovnicesti si chiar martirii pentru dreapta credinta in spate. 21?. i zis dreapta credinta&= 0slamismul,budhismul,hinduismul si altele cum suntC ",agus Pre8$

21>. batut la usa ta cineva Si n-a deschis nimenea. 0n tacerea negrii nopti, Sta un /m si plange )ata lui e numai rani Pieptu-i numai sange. batut la usa ta cineva /, deshide, nu mai sta! :u-1 lasa sa plece trist Poate niciodata

,ana 1ui la usa ta :-are sa mai bata9 2%3. /vi, si eu cred ca "=umnezeul" crestinilor este acelasi cu al islamistilor, buddhistilor, hinduistilor - "Elohim"-ii realienilor. m formulat asa pentru ca traiesc sensul etimologic al "ortho" + "doxia" si la nivel interior. 2%1. /<, #ogdane&$:u conteaza ce religie'credinta ai atata timp cat esti linistit,fericit,deschis, om in adevaratul sens al cuvantului. ",agus Pre8$ 2%%. Si poezia scrisa de tine este eronata..hemarea 1uminii este vesnica,nelimitata. 2%4. 1a =ra @auni Gilde habla sobre la .onspiraciin de la Pripe Porcina http&''(((.8outube.com'(atchCv-n*g8a<P dd, 2%2. Sfintii ,artiri si ,ucenici ai /rtodoxiei ,ai& - Sf. Prooroc 0eremia - .uviosii ,ucenici& Eftimie, 0gnatie si cachie - ducerea moastelor Sf. tanasie cel ,are - Sf. ,ucenici *imotei si ,avra, sotia sa - Sf. ,ucenici =iodor si @odopian - Sf. ,ucenita Pelaghia - .uv. Qalerian - Sf. ,are ,ucenita 0rina - Sf. ,ucenici& :eofit, Paie si Paian - Sfantul si =reptul 0ov - .uviosii& ,amant, Pahomie si 0larion - ratarea semnului Sfintei .ruci la 0erusalim - Sf. ,ucenici cachie si .odrat - Sf. postol si Evanghelist 0oan - .uviosul rsenie cel ,are - ducerea la #ari a moastelor Sf. 0erarh :icolae - Sf. Prooroc 0saia - Sf. ,ucenic Oristofor - Sf. postol Simon Xilotul - .uviosii 0sihie ,arturisitorul si 1avrentie

- Sf. Sfintit ,ucenic ,ochie - Sfintii ,etodie si .hiril, postolii slavilor - Sf. ,ucenic 0oan Qalahul - Sf. Epifanie, rhiepiscopul .iprului - Sf. Pherman, Patriarhul .onstantinopolului - Sf. ,ucenita Plicheria - .uv. Serghie ,arturisitorul - Sf. ,c. 0sidor din Oios - Sf. Sfintit ,ucenic *erapont - .uv. Pahomie cel ,are - Sf. hile, Episcopul 1arisei - .uv. *eodor cel Sfintit - Sf. ,ucenici& 0saachie, Simeon si Petru din Qlaherne - Sf. p. ndronic si cei impreuna cu dansul - Sf. 0unia - .uv. :ectarie si *eofan - Sf. ,ucenici& *eodot, cel din ncira, Petru si =ionisie - Sf. Oristina si cele F )ecioare impreuna cu ea - Sf. Sfintit ,ucenic Patrichie - Sf. ,ucenita .hiriachi - .uv. ,emnon - Sf. ,ucenic *alaleu - .uv. *alasie - .uv. ,arcu Pustnicul - Sfintii ,ari 0mparati, intocmai cu postolii, .onstantin si mama sa, Elena - Sf. ,ucenici Qasilisc si ,arcel - Sf. ,ucenita Sofia - Sfintii Parinti de la Sinodul al 00-lea Ecumenic - .uv. ,ihail ,arturisitorul, Episcopul Sinadei - Sf. ,aria lui .leopa - .uv. Simeon - Sf. ,ucenic Serapion - Sf. ,ucenita ,arciana - treia aflare a .apului Sf. 0oan #otezatorul - Sf. ,ucenic .elestin - Sf. postoli .arp si lfeu dintre cei F3 - Sf. ,ucenici verchie si Elena - Sf. ,ucenic 0uliu Qeteranul - Sf. Sfintit ,ucenic *erapont, si Episcopul Sardei - .uv. :ichita ,arturisitorul

- Sf. Sfintit ,c. Eutihie - Sf. ,ucenita Eliconida - Sf. ,ucenita *eodosia )ecioara - Sf. ,ucenici /livian si lexandru - .uviosii 0saachie ,arturisitorul si Qarlaam - Sf. ,c. :atalie - Sf. ,ucenic Ermie - Sfintii ,ucenici Eusebie si Oaralambie

2%A. 0ntrebare #ogdane&=e unde stii tu ca toti astia insirati de tine au avut intr-adevar vieti sfinteCStii tu sigur ca ei au fost sfinti,sau crezi pe cuvant UUsfantaUUtraditieCSau cum ar zice un UUprofanUU,UU i fost acoloCUU&= Eu cred ca tu ai placerea maladiva de a fi indoctrinat si indoctrinabil.)ara suparare,cred ca esti foarte influentabil si asta te-a costat si te va costa... =esprinde-te odata de dogmatism90ntelege frate, odata pentru totdeauna,ca =/P, *0S,"de orice fel$-@EP@ES0Q0* *E-10,0* @E-:K P@/P@ES-:K S*00:* "de la a stii$.@evino-ti man9)a ceva cu adevarat folositor in loc sa insiri niste nume de oameni de care nu stii de fapt nimic. Si fi tu sigur ca specimene gen calugarul .orogeanu erau considerati oameni sfinti acum cateva sute de ani,adevarati ostasi ai luminii care se lupta si inving diavoli. 1///19&$$ ",agus Pre8$ 2%;. Si apropo de moaste,am vazut si eu ce sunt si cum arara sub mastle alea de argint sau aur.=aca erau sfinte,asa cum sustine in mod blasfemic ortodoxia,nu ar arata ca niste mumii. m vazut mumii egiptene care aratau ,mai UUbineUU decat mumiile numite moaste. dorarea moastelor este

un obicei primitiv si grotesc si tind sa cred ca romanii isi merita soarta si din cauza chestiilor pe care le practica,cum ar fi pupatul icoanelor, crucilor si cadavrelor.,ai #ogdane,tie nu ti-e clar faptul ca cel mai rau o duc romanii care locuiesc in cele mai UUactiveUUzone ortodoxeC*ie chiar nu ti-e scarba cand vezi popi chemati sa binecuvanteze absolut oriceCSau cand afli ca un vesmant episcopal cu tot cu bijuteriile mari din aur masiv costa mii si mii de euroCCPana nu se vor trezi romanii,0S0 ,E@0* S/ @* ,pentru ca asa este o tara cum sunt oamenii care oi populeaza,asa sunt oamenii cum le este lumea interioara. ",agus Pre8$ 2%F. PE1 PE:*@K :K1 @E P@0Q01EP001/@ @E10P0/ SE

http&''danlupu.(ordpress.com'%33>'3%'34'apel-pentru-anulareaprivilegiilor-religioase-de-pavel-corut' ",agus Pre8$ 2%?. /vi, mi se pare pripit sa bagi toata tagma preoteasca in oala lui .orut, sincer &$. .unosc foarte multe persoane de calitate in ortodoxie, atat clerici, cat si laici. #ineinteles, ca se fac si porcarii, asta e societatea, si aici iti dau dreptate& s-a decazut mult, dar nu as lega neaparat faptul asta de zonele ortodoxe "active". Pandeste-te numai la prigoanele indurate de crestinii ortodocsi de-a lungul timpului, inclusiv masacrele indurate de preoti in timpul perioadei comuniste. =eci, consider, ortodoxia cel putin un factor de echilibru pentru societate, dincolo de privilegiile preotesti. Sunt multe marturii ca moastele au facut vindecari miraculoase. 0ntradevar sa mergi doar pe ortodoxie si sa ignori stiinta asta este intr-adevar regres. =ar uite stiinta moderna cum aduce #iserica in casa atator oameni imobilizati la pat prin *rinitas *Q& Kita-te la "#iserica X0", nu e chiar regres& academicieni, doctoranzi + peste >3R din populatia tarii, ca sa nu mai vorbim de vreo %33 milioane de rusi, sarbi, armeni, bulgari etc. subscriu ortodoxiei, care reprezinta succesiunea apostolica a #isericii lui 0isus Oristos "din vechime$. Si apropo de igiena "ortodoxiei"& cum iti explici ca toti oamenii se impartasesc cu aceeasi lingurita inclusiv preotii si nu se imbolnavescC 2%>. .e boli ai putea lua de la o linguritaC ",agus Pre8$ 243. #ogdane &UUKita-te la "#iserica X0", nu e chiar regres& academicieni, doctoranzi + peste >3R din populatia tarii, ca sa nu mai vorbim de vreo %33 milioane de rusi, sarbi, armeni, bulgari etc. subscriu ortodoxiei, care reprezinta succesiunea apostolica a #isericii lui 0isus Oristos "din vechime$.UU

ici orice om cu ceva cunostinte ar putea vedea clar un exemplu evident de dogmatism gras mecanic,repetat la nesfarsit in predici si emisiuni,iar faptul ca dogmatismul e sustinut si de oameni intelectuali nu inseamna pentru mine :0,0.,eu nu stiu ce lume interioara au oamenii aceia./are pana cand te vei lua dupa altiiC0ti amintesc ca si eu am fost ortodox,si inca unul foarte dedicat,dar nu mai sunt,deci iti reamintesc ca stiu cu ce se mananca ortodoxia./are tu nu realizezi ca,crezand asta efectiv iei sansele tuturor celorlalte religiiC sta nu-i o<,imi aduce aminte de UUunica bisericaUUa evului mediu-catolicismul,care se considera singurul cult care poate oferi mantuirea.0a intreaba tu un preot ortodox,alt om care nu apartine ortodoxiei,se poate mantuiC poi mai vorbim ce si cum. #ogdan&UUPandeste-te numai la prigoanele indurate de crestinii ortodocsi de-a lungul timpului, inclusiv masacrele indurate de preoti in timpul perioadei comuniste.UU 0nca un exemplu de dogmatism gras si mecanic.*oate cultele si religiile au suferit prigoane #ogdane si sufera inca.=e exemplu inca sunt decapitati misionari neoprotestanti in sia se sud-est. #ogdan&UUSunt multe marturii ca moastele au facut vindecari miraculoase.UU ici este vorba despre autosugestie.Kn om ar trebui sa invete sa o foloseasca tot timpul,nu doar cand ajung moastele nu stiu cui in oras. stai mecanismul vindecarilor #ogdane,crezi sau nu.Si daca tu ti neaparat sa stii,s-au facut statistici in legatura cu vindecarile UUmiraculoaseUU si doar un procent infim dintre cei bolnavi s-au vindecat..ultul moastelor,icoanelor si altor obiecte ramane un obicei cel putin naiv si neproductiv pentru mine,ca sa nu folosesc cuvinte mai dure. 0giena orodoxieiC0coane pline de urme de guri si de rujC,a indoiesc profund,chiar foarte profund. #ogdan&UU.unosc foarte multe persoane de calitate in ortodoxie, atat clerici, cat si laici. :u contest asta,eu vorbeam de dogmatism.Si daca tot vorbim de clerici,:K ES*E :/@, 1 ca ei sa aiba toale cusute cu fir de aur si argint si sa aiba bijuteriile alea manelistice de mii de euro cand 0isus propovaduia modestia9 min.

delin&UU.e boli ai putea lua de la o linguritaCUU ,ai,eu unul nu as manca impartasania dupa o baba la care i se misca proteza,dupa unu care nu se spala veci pe dinti sau dupa cineva care a facut UUprostiiUUde dimineata&== /rice adaugire e de prisos,lumea trebuie sa evolueze,cine e conservator cu orice pret ,doar ca sa pastreze o traditie e condamnat la nefericire,asta-i crudul adevar.*raditiile sunt facute de oameni si nu oglindesc in ele vointa divina.*u ai vazut in pelerinaje saracii tarani si nu numai,cum se trag pe genunchi si pe coate sa le ierte =umnezeu pacateleC*i se pare normalC,ie categoric nu. ",agus Pre8$ 241. Tanarul Ortodox" http&''tanarulortodox.(eblog.ro' 24%. St, Cat'erine A<at'i)t 7 http&''(((.8outube.com'(atchCv-OK=nX?*=K8<efeature-related

244. .arte& 6umitru Staniloae? 5Trairea lui 6umne2eu in ortodoxie5 "Parintele Staniloae face distinctia intre cunoasterea afimativa, cunoasterea negativa si cea apofatica. stfel, alaturi de cele doua cai promovate si de catolicism, "via analogica" si "via negativa", ortodoxia afirma si calea apofatica a trairii tainice a lui =umnezeu prin darurile semanate in om de =uhul Sfant. .alea rationala a ridicarii finitului spre infinit prin experienta conceptualizarii se completeaza cu cea a experierii prin traire. .unoasterea naturala, realizata prin mecanismele ratiunii, se completeaza prin cunoasterea prin credinta "supranaturala$. 1ucrarea comuna a celor trei moduri de cunoastere favorizeaza trecerea de la incercarile de cunoastere teoretica la implinirea prin cunoasterea prin traire, care plaseaza omul in proximitatea maxima a transcendentului." "Sandu )runza$ 242. 3a'lil >i#ran 9 8ro0etul "0ar el raspunse acestea&

va rugati in clipele de deznadejde si de nevoie!oh, de v-ati ruga,de asemeni ,in plinatatea bucuriei,si in zilele ce va sunt imbelsugate. fiindca rugaciunea ce-i oare daca nu expansiunea firii voastre in etherul mereu traitorC si daca,spre usurarea voastra,sta faptul ca aruncati in spatiu intunericul din voi, este,de asemeni,spre desfatarea voastra sa raspanditi zorii din sufletul vostru. iar daca nu puteti decat sa plangeti cand sufletul va cheama la rugaciune,aceasta trebuie sa va imboldeasca,iar si iar,in pofida lacrimilor, pana veti veni razand la ea. cand va rugati , va si inaltati,pentru a-i intalni in vazduh pe cei care,asemeni voua,la aceeasi ora se roaga, si pe care in afara timpului de ruga nu-i puteti intalni. se cuvine de aceea,ca intalnirea voastra in templul nevazut sa fie numai pentru starea de extaz si dulce comuniune, fiindca daca veti intra in acest templu doar pentru a cere,nu veti primi nimic, iar daca doar spre a va umili,nu va veti inalta! sau chiar daca veti intra spre a implora fericirea pentru semenii vostri,nu veti fi auziti. e destul,numai,sa intrati in acest templu nevazut. nu as putea sa va invat cum sa va rugati cu ajutorul cuvintelor. .el :evazut nu asculta vorbele voastre,afara doar daca El insusi le pronunta,prin buzele voastre. si n-as putea sa va invat rugaciunile marilor,ale padurilor sau ale muntilor! insa voi, care v-ati nascut in munti,ori in paduri sau pe mari,puteti afla aceste rugaciuni in inima voastra. iar daca veti asculta numai,in taina noptii le veti auzi soptind in tacere& ".reatorule,*u, care esti eul nostru inaripat, in firea noastra vointa *a voieste, in dorinta noastra dorinta *a arde, puterea *a e in noi,dorind sa ne schimbe noptile-care ale *ale sunt-in zile,care ale tale sunt deasemenea! noi nu putem sa-ti cerem nimic,deoarece *u ne cunosti trebuintele inainte ca ele sa se fi ivit inlauntrul nostru! *u esti trebuinta noastra si, daruindu-ne cat mai mult din *ine,totul ne darui." 24A. ,ami si *ati, va iubesc9 u vrut sa ne desparta9

/mar <ram - Passage 0nto ,idnight http&''(((.8outube.com'(atchCv-Q;mHac:Xt(c 24;. fi sau a nu fi religios este o intrebare pe care veacurile au ridicat-o in fata omului, un ecou tulburator pe care mintea sa l-a starnit, l-a nascocit in frigurile cunoasterii si ale creatiei. 24F. 0:*@/=K.E@E 1. Scurta schita a istoriei cercetarii religiilor. paritia ei in stiinta premarxista si burgheza - Panditorii antici despre religie - Problema religiei la autori din epoca revolutiilor burgheze - Epoca @estauratiei. Scoala mitologica - .urentul antropologic - *eoria clericala a monoteismului originar - *eoriile preanimiste - )reudismul - Scoala sociologica a lui =ur<heim - *eoriile moderne %. ,arxism - leninismul despre religie, esenta si originea ei - @eligia - forma denatura a constiintei sociale - .auzele denaturarii - 0ndependenta relativa a religiei - =eosebirile dintre religiile din comuna primitiva si religiile din societatea impartita in clase - @eligia este generata de neputinta - Studiul istoriei religiei este inseparabil de sarcinile luptei impotriva religiei 24?. @E10P001E 0: ./,K: P@0,0*0Q S0 0: PE@0/ = =E *@E.E@E 1 S/.0E* *E 0,P @*0* 0: .1 SE ".K1*E1E *@0# 1E$ 0$ ,/:K,E:*E @OE/1/P0.E =0: 0S*/@0 @E10P0E0

1$ ,onumente ale religiei din epoca paleoliticului - Perioada prereligioasa - ,ormintele neanderthaliene - Paleoliticul superior - rta si religia din paleoliticul superior - Statuetele feminine %$ ,onumente cu caracter religios - :ecropolele neolitice - .ultul divinitatii feminine - Petroglifele neolitice 4$ @eligia in epoca timpurie a metalului - .ultul soarelui 00$ @E10P0 KS*@ 10E:01/@ S0 * S, :0E:01/@

1$ @eligia australienilor - *otemismul - Prupurile "gintele$ totemice - )ratriile totemice - *otemismul pe sexe si totemismul individual - *otemurile - titudinea fata de totem. *abuarea - ,ituri totemice - 0ncarnarea totemica - .iuringurile si alte embleme - @itualuri magice - @adacinile totemismului - Qrajitoria - ,agia tamaduitoare, samanismul, magia sexuala - .ultele feminine - .ultul funerar - ,itologia - .ultul tribal timpuriu si zeii ceresti

%$ @eligia tasmanienilor - Krme de totemism - =atini funerare - Permeni de magie medicala - Spiritul noptii - Problema credintei intr-un =umnezeu ceresc 000$ @E10P0 P/P/ @E1/@ /.E :0E0 1$ @eligia papuasilor si a melanezienilor - @eligia insularilor din Stramtoarea *orres - @eligia marind-animilor - @eligia altor triburi papuase - @eligia melanezienilor - Qrajitori, samani etc - ,agia - ,ana - .redinte animiste - .ultul stramosilor - @adacinile animismului - .ultul conducatorilor - sociatiile secrete - ,itologia - *otemismul %$ @eligia polinezienilor - .onditiile materiale. /randuirea sociala - 0zvoare - .ultul conducatorilor - .ultul, aducerea de jertfe - Sanctuarul - ,ana - *abu - .onceptiile despre lumea de apoi - Xeii - ,itologia cosmogonica - =iferentierea religiei& religia preoteasca si religia populara

- Eroii civilizatori - @amasitele totemismului si ale altor forme timpurii ale religiei

4$ @eligia micronezienilor - Galitii 2$ =ezvoltarea religiei in perioada cea mai recenta si aparitia liberei cugetari in insulele /ceaniei - Embrionii liberei cugetari - ,iscarea Pai-,arire - ,iscarile mesianice 0Q$ @E10P0 P/P/ @E1/@ 0: P/0 *E =0: S0 =E SK=, =E SK=ES* S0 /@0E:* 1 - @eliga tribului <ubu - @eligia semangilor - @eligia andamanienilor - @eligia tribului vedda - @eligia populatiei ainu - Qechi credinte ale poparelor de inalta cultura din sia .entrala, /rientala si de Sud-Est Q$ @E10P001E P/P/ @E1/@ ,E@0.00 1$ @eligiile popoarelor primitve si periferice ale mericii - @eligia locuitorilor din *ara de )oc

- Samanismul - 0nitierile - @eligia eschimosilor - .redintele animiste - .ultul vanatoresc - nimatismul - Soarta sufletului dupa moarte - 0nterdictii - )rica, sursa a religiei - @eligia indienilor din .alifornia - ,itologia - .ultul funerar %$ @eligiile majoritatii populatiei indiene - )orme gentilice ale cultului - @amasite ale totemismului - Eroii civilizatori - )orme tribale ale cultului - .ultul Soarelui si al altor forte ale naturii - .ultul celor patru elemente - nimatismul - =ansurile rituale - Sacrificiile si autotorturarea - .ultul agricol - .ultul vanatoresc - /biceiuri si ritualuri legate de razboi - Scalparea - 0ndividualizarea credintelor. .ultul spiritelor protectoare personale - Samanismul - sociatiile secrete - @itualuri de lecuire si purificare - .ultul funerar si credintele - @eligia triburilor de pe litoralul nord-vestic - @eligiile triburilor pueblo - .olonialismul si miscarile mesianice Q0$ @E10P001E P/P/ @E1/@ )@0.00 1$ @eligiile popoarelor inapoiate ale fricii

- @eligia bosimanilor - @eligia pigmeilor din frica .entrala %$ @eligiile marii mase a populatiei fricii - .ultul stramosilor - @amasite ale totemismului - Xoolatria - .ultele agrare comunitare - )etisismul - Preotimea - .ultul fierarilor - .ultul zeului tribal - ,itologia - @aspandirea islamismului si a crestinismului Q00$ @E10P001E P/P/ @E1/@ =0: :/@=K1 S0E0 - Samanismul - .redintele samaniste animiste - Samanismul si bolile psihice - @ecuzita samanului - Samani femei - .ultul fierarilor - .ultele gentilice si familiale - @amasitele totemismului si cultului ursului - .ultul legat de indeletniciri - =ivinitatile supreme - @eligia laponilor - ,odificari in credintele popoarelor Siberiei, aparute din secolul al IQ00-lea Q000$ @E10P001E P/P/ @E1/@ =0: . K. X 0I$ @E10P01E P/P/ @E1/@ =0: # X0:K1 Q/1P 0 S0 =0: @EP0K:E =0:*@E Q/1P S0 K@ 1 I$ @E10P0 QE.O01/@ S1 Q0 I0$ @E10P0 QE.O01/@ PE@, :0 I00$ @E10P0 QE.O01/@ .E1*0

24>. I000$ @E10P001E P/P/ @E1/@ ,E@0.00 .E:*@ 1E - @eligia popoarelor vechi din ,exic - Xeii - ,itologia - @eligia ma8a - :agualismul - @eligia tribului chibcha "muisca$ - @eligia incasilor I0Q$ @E10P001E P/P/ @E1/@ =0: S0 =E ES* 1$ @eligiile in .hina - ,onumentele religiei din epoca San - @eligia epocii .iu - =octrina lui 1ao *zi - =octrina lui .un *zi - .onfucianismul ca religie - .ultul stramosilor - @aportul dintre confucianism si cultul stramosilor - Esenta confucianismului - =aoismul - #uddhismul - @elatiile dintre cele trei religii - Samanismul - 0slamismul - Panteonul chinez - .ultul agricol - Peomantia "feng-shui$ - @eprezentari cu privire la viata de apoi - ducerea de jertfe - @eligia in .hina dupa @evolutia din 1>11 %$ @eligiile din Saponia - ,itologia straveche - @eligia cea mai veche - 0nfluenta chineza si buddhismul - Sintoismul si buddhismul

- Sintoismul si buddhismul dupa 1?;F - Esenta sintoismului - .ultul sintoist 4$ @eligia din .oreea - .ultul stramosilor - .ultul spiritelor - @aportorile dintre sistemele religioase IQ$ @E10P001E =0: 0:=0 - .ea mai veche perioada "preariana$ - Perioada vedica - Xeii vedici - surii si devii - .ultul stramosilor - ducerea de jertfe - .aracterul general al religiei vedice - Perioada brahmana. ,odificari ale oranduirii sociale - 1egile lui ,anu - ,odificari in religie - .redinta in reincarnare - Garma - Kpanishadele si scolile filosofice - Sainismul si buddhismul - Oinduismul. =emocratizarea cultului si a teologiei - Sectele - ,ostenirea cultelor preariene - 0ncercarile de reformare a hinduismului - Si<hii - ,iscarile reformiste din secolele IQ000-I0I - Situatia actuala a hinduismului IQ0$ @E10P0 EP0P*K1K0 :*0. - .ele mai vechi culte locale si vestigiile totemismului - Knificarea tarii si zeii intregului Egipt - .ultele agricole - Xeificarea imparatului - .ultul funerar

- .redinta in rasplata dupa moarte - ,itologia - ,agia - Preotimea - ,odificari in religia egipteana - Scanteieri de libera cugetare IQ00$ @E10P001E P/P/ @E1/@ :*0.E =0: /@0E:*K1 P@/P0 * 1$ @eligiile popoarelor ,esopotamiei - Epoca sumeriana. .ulte comunitare foarte vechi - Knificarea tarii si zeii comuni statali - Epoca semitica. .onstruirea #abilonului. ,ardu< - Xeificarea regilor - .ultele popoarelor agricole. Xeii care mor si invie - Preotimea si organizarea cultului - ,itologia - =emonologia si descantecele - ,agia si ghicitul - .redintele despre viata de apoi - Epoca asiriana - ,ostenirea religiei babiloniene - Primele elemente ale scepticismului filosofic si ale liberei cugetari %$ @eligiile popoarelor din sia ,ica, Siria si )enicia - @eligia hittitilor - @eligia caldeenilor "urartilor$ - @eligia Siriei si )eniciei IQ000$ @E10P0 0@ :K1K0 ", X=E0S,K1$ - vesta - @eligia straveche a triburilor iraniene - ,azdeismul - =ualismul - ,azdeismul in epoca ahemenizilor si sasanizilor - .ultul mazdeist - Etica mazdeismului

- Escatologia - .ultul lui ,ithra - Evolutia ulterioara a mazdeismului I0I$ @E10P0 EQ@E01/@ "0K= 0S,K1$ - Perioada cea mai veche. .ultele tribale - .ultul funerar - .ultul legat de cresterea vitelor - 0nterdictiile - .ircumcizia - .ultul lui 0ahve - Perioada palestiniana - Perioada de dupa captivitate - ,onoteismul si doctrina poporului ales - 0nfluente ale religiilor popoarelor vecine - Perioada diasporei - Perioada talmudica - 0udaismul in Evul ,ediu. @ationalism si misticism - Epoca capitalismului. Oasidismul si Oas<ala - @abinatul - @itualuri si interdictii. Sarbatori - *endinte de modernizare - Statul 0srael II$ @E10P0 P@E.0E0 :*0.E - 0zvoarele - Stadiul cel mai vechi. @eligia epocii egeene - Krme ale totemismului - Krme ale cultelor vanatoresti si agricole - ,agia neagra si de lecuire - .ultele funerare si familial - gentilice - .ultul aristocratic al eroilor - .ultele locale comunitare - .ultul agricol - .ultele orasenesti - =espre originea panteonului panelenic - Oera - Poseidon - tena

- rtemis - polo - sclepios, Pan, frodita, res - Oefaistos, Oestia, Oermes - Xeus - =ivinitati agricole - lti zei, titanii - ,itologia - ,itul eroului civilizator - ,ituri imprumutate si artificiale - Specificul mitologiei grecesti - .ultul - Preotii si templele - Knitatea panelenica a cultului - /rficii si pitagoreicii - ,isterele eleusine. .ultul lui =ion8sos - @eligia epocii eleniste - 0nfluenta religiei asupra filosofiei - 1ibera cugetare II0$ @E10P0 @/, :01/@ - .ultul familial - gentilic - Krme ale totemismului - .ultul funerar - .ultele agrare - Panteonul roman - )ormele cultului - Phicitul - 0maginile zeilor si templele - Preotii - @eligia si oranduirea de clasa - *ransformari istorice - 0mprumuturi - .ultul imparatilor - 1ibera cugetare 223. .orect9&= 1ectura placuta pentru cei care cred ca cele scrise mai sus nu sunt distorsionari&$$Si da...eroi civilizatori... ",agus Pre8$ 221. /vi, Scalparea e autentica &$

Scalparea Printre obiceiurile si ritualurile legate de razboi ale indienilor, cel mai vestit este obiceiul scalparii. .ercetarile savantului german P. )riederici au demonstrat ca acest obicei crud a fost initial practicat la foarte putine triburi ale grupului iro<ezo - cero<ez si in sud-estul mericii de :ord. @aspandirea lui pe intregul continent nord-american a fost o consecinta a colonizarii europene. 0n secolul IQ000-lea, francezii si englezii, dusmanindu-se, in special in perioada razboiului de sapte ani, asmuteau triburile indiene unele impotriva celorlalte si plateau premii pentru scalpuri ""scalp - bounties"$. 1a origine scalparea a avut un sens religios! luptatorul se straduia sa scalpeze pe dusmanul ucis pentru a pune stapanire pe sufletul lui sau a face ca sufletul dusmanului sa nu-si mai gaseasca linistea. 22%. =a #ogdane,stiu&$.eea ce am scris mai sus a fost legat de cei care sustin ca tot ceea ce contravine sistemului lor de valori si precepte este denaturare sau dezinformare. 224. ,ichael .ard e Sohn ,ichael *albot - /ne )aith http&''(((.8outube.com'(atchCv- gJgu0iFf,0 *he Var 0s /ver Sarah #rightman nd Gazim l Sahir http&''(((.8outube.com'(atchCv->o>%SPIGHo0 /vidiu 1iteanu - Oai in rai http&''(((.8outube.com'(atchCv-S\lcSAnPKc( Shema Jisrael Oear / 0srael http&''(((.8outube.com'(atchCv-HiX0gP%4 b efeature-related 222. /Q0=0K 10*E :K....." apa vie $........@omanian .hristian music http&''(((.8outube.com'(atchCv-PASpH/QXPpJ

22A. Sarah #rightman - ,oment /f Peace http&''(((.8outube.com'(atchCv-=A(Q>38=x8<efeature-related 22;. /, @ G@ , - @elaxing ,usic - ngels ,usic http&''(((.8outube.com'(atchCv-vcb--SAoS\<efeature-related /, @ G@ , - Secret Sourne8 http&''(((.8outube.com'(atchCv-At*x@:OPJ%E /Q0=0K 10*E :K......." fiu risipitor $.....romanian christian music 9 http&''(((.8outube.com'(atchCv-*JoA@Af8@@o 22F. /liver Shanti e )riends - Sacral :irvana + (heat circles http&''(((.8outube.com'(atchCv-ASIrmK=3EG3 /liver Shanti - 0nfinite longing http&''(((.8outube.com'(atchCv-%b=Qtnfz1fsefeature-related 22?. ,illennium /pening *heme )K11 http&''(((.8outube.com'(atchCv-S(/X3@bs<KKefeature-related *he I-)iles *heme Song http&''(((.8outube.com'(atchCv-S1(1 4n-E(( *(in Pea<s 0ntro http&''(((.8outube.com'(atchCv-Fo=uP:;G4Q\ 22>. Stefan Orusca si drian Paunescu - @uga pentru parinti http&''(((.8outube.com'(atchCv-=z#eg\sPd8s *receau #atalioane @omane .arpatii - patriotic

http&''(((.8outube.com'(atchCv-t*r?3<2#pagefeature-related 2A3. =oina si 0on ldea *eodorovici - Eminescu http&''(((.8outube.com'(atchCv-S,,m2E;.;G =oina si 0on ldea *eodorovici - #ucurati-va http&''(((.8outube.com'(atchCv-A\?o-<PupI3efeature-related [[ 0n ,emoriam [[ =oina si 0on - =oua lacrimi gemene http&''(((.8outube.com'(atchCv-1JxSIzHmzc(efeature-related =oina si 0on ldea *eodorovici - *rei .ulori http&''(((.8outube.com'(atchCv-rJI/z0fHsi<efeature-related 2A1. 0n memoriam Prigore Qieru - Pentru ea http&''(((.8outube.com'(atchCv-vIPP@PEmXSK S0,0: - vem nevoie de =umnezeu http&''(((.8outube.com'(atchCv-0=4ornlHj merican #eaut8 "the ending$ http&''(((.8outube.com'(atchCv-sJrgOju4d-E 2A%. Stardust - *a<e *hat - rule the (orld http&''(((.8outube.com'(atchCv- ?.lzBKB><g =irt8 =ancing - *ime of m8 1ife ")inal =ance$ - Oigh \ualit8 http&''(((.8outube.com'(atchCv-Vpm01P c@\o *his 1ove - Sarah #rightman

http&''(((.8outube.com'(atchC v-@gf;n8HG4?Jefeature-Pla81istep- >)33>=%.==E=1)2epla8nex t-1epla8nextHfrom-P1eindex-1? 2A4. m8 ,cdonald- *his 0s *he 1ife

http&''(((.8outube.com'(atchCv-gGIcOEOm3ps *.0. )t Sustin *imberla<e - =ead and Pone "/fficial ,usic Qideo ' 18rics$ http&''(((.8outube.com'(atchCv-iIVA-SaSP>? 2A2. daca nu esti inca fan stamatis spanouda<is"desi cred ca = $,ti-l recomand9 ":eagu drian$ 2AA. ,ultumesc frumos. .a sa fiu sincer, nu am auzit de el pana acum. ,ersi inca o data9 2A;. OE QE:-/ P @*E =0: @ 0 http&''(((.8outube.com'(atchCv-K;Ogt<JI*G< Oeaven - =uma pe o stea http&''(((.8outube.com'(atchCv-s1;vz4<g320efeature-related lbatros - Stau in Knitate http&''(((.8outube.com'(atchCv-As0>\1<=01\ :emuritorii - .utitas cutit cutit http&''(((.8outube.com'(atchCv->,j%o>cBaI0 2AF. Sarah #rightman-Scarborough )air 5.elestial Serusalem - =aniel %&226 http&''(((.8outube.com'(atchCv-XAbOsr=3(ic

2A?. Premiere& "Var':o ,ore *rouble" Pla8ing for .hange http&''(((.8outube.com'(atchCv-fgV)x)gF-PKefeature-channel 2A>. )rom the depths i called 8ou hashem http&''(((.8outube.com'(atchCv-> p*/j%Pix?efeature-related 2;3. *herion - 1emuria http&''(((.8outube.com'(atchCv--Xt.@Sld3?c 2;1. "Evolution" b8 =ante #ucci http&''(((.8outube.com'(atchCv-(%*fv?Icmisefeature-channel 2;%. =ante #ucci - @eminiscence http&''(((.8outube.com'(atchCv-41fS1vuXBm\efeature-channel 2;4. Oang =rum and =idgeridoo http&''(((.8outube.com'(atchCv-bB,g1ABmX-<efeature-channel 2;2. *om #oxer feat Sa8 -beautiful da8

http&''(((.8outube.com'(atchCv-uGms,Xu:%b( 2;A. terr8 oldfield-outs of the dephts (((.trilulilu.ro ":eagu drian$ 2;;. Xorba the Pree< - Xorbas =ance ",ovie Scene - Oigh \ualit8$ http&''(((.8outube.com'(atchCv-cI: pX% 1i\ Gatie ,elua - :ine ,illion #ic8cles http&''(((.8outube.com'(atchCv-=*84V 3PB?,efeature-related

2;F. Pelasg http&''(((.8outube.com'(atchCv-;b1;agEQIc0 2;?. mazing grace - ndrf @ieu

http&''(((.8outube.com'(atchCv-*J?S4A/IQxg 2;>. *inu Qeresezan-Suparat http&''(((.8outube.com'(atchCv-%,I,/ef%0@\e:@-1 2F3. /Q0=0K 10*E :K....." apa vie $........@omanian .hristian music http&''(((.8outube.com'(atchCv-PASpH/QXPpJ 2F1. .antare din harfa http&''(((.8outube.com'(atchCv-@*4bPesl1<? 2F%. S=S*-0ngeri deasupra @omaniei http&''(((.8outube.com'(atchCv-2dEbg/ cblE ",agus Pre8$ 2F4. vem o tara http&''(((.8outube.com'(atchCv-f(XHE%u4i-E 2F2. .leopatra Stratan- =aruieste "English$ http&''(((.8outube.com'(atchCv-SH/33sE-%3,etranslated-1 2FA. )E@0.0@01E& .antec /@*/=/I bizantin psaltic SKPE@#9 http&''(((.8outube.com'(atchCv-/l;<3b3*VA2efeature-related 2F;. @ussian gent 33F music video http&''(((.8outube.com'(atchCv-SXF)u:) I?( jklmnopql q rash - rsmnstuvl mwxywq

http&''(((.8outube.com'(atchCv--.s82lhr8f2efeature-related 2FF. *he ,oldau )rom ,8 Oomeland http&''(((.8outube.com'(atchCv-:.VJulI.AlJefeature-related 2F?. #alada Sfbntului Qoievod ,artir .onstantin #rbncoveanu http&''(((.8outube.com'(atchCv-jJv4p,h4@Boefeature-related 2F>. /rthodox ,usic z Qoice of an ngel z - ",anastir @avanica$ http&''(((.8outube.com'(atchCv-PEOSJ3*>@s\efeature-related 2?3. =ivna 1jubojevic - manastiri din @omania http&''(((.8outube.com'(atchCv-BSH %bxAH;0efeature-related 2?1. #alada 1ui Xamolxe - )ocul Sacru =acic http&''(((.8outube.com'(atchCv-Hn1@@IiQeAoefeature-related 2?%. ,ichel Pfpf lchimia dU more http&''(((.8outube.com'(atchCv-,0JE,<)G3(,etranslated-1 2?4. @ussian irborne *roops ,usic Qideo http&''(((.8outube.com'(atchCv-3r OrOd%lc(efeature-related 2?2. *rans8lvania " Stereo sound-,arius =ragomir-Part8 in *rans8lvania $ http&''(((.8outube.com'(atchCv-\lX1f)b>vl\ 2?A. Pasiunea mea ' ,8 Passion' ,ultivideo (ith .)@ *rains ' Qideoclip cu trenuri http&''(((.8outube.com'user'*ttggvvWp'a'%')4=-*G?Aah<

2?;. *he @omanian peopleUs heroic acts http&''(((.8outube.com'(atchCv-1,*bXKBg=j?efeature-related 2?F. @omania ,are http&''(((.8outube.com'(atchCv-x*-dxP(e.=Jefeature-related 2??. #alada, .iprian Porumbescu http&''(((.8outube.com'(atchCv-@@?pgEGsr0s 2?>. js{s|s}q~l ls-rqyxunqmwq uxl,{kxm A9 http&''(((.8outube.com'(atchCv- =rEKKxni (efeature-related 2>3. .eata lui Pitigoi http&''(((.8outube.com'(atchCv-* Av<FaPmg2 2>1. /mar <ram - Passage 0nto ,idnight http&''(((.8outube.com'(atchCv-Q;mHac:Xt(c 2>%. =oina si 0on ldea *eodorovici - #ucurati-va http&''(((.8outube.com'(atchCv-A\?o-<PupI3efeature-related 2>4. (((.sahaja8oga.org 2>2. (((.realizareasinelui.ro 2>A. Joga& http&''video.google.com'videopla8Cdocid-4>%A12>>%3;1>421AA>ehl-roW

7D+, Sarpele 3undalini" Sim#oluri i2omor0e" #inarul )erpentin de pe $arCa ar'ierea)$a a inaltilor prelati ortodo$)i!? Sarpele $u 8ene

yuet2al$oatl? Sarpele Nemuritor al 6a$ilor? )erpii de pe $'ipiul 0araonilor egipteni? de pe piramidele maFa? )arpele in$ola$it pe #a)ton $oloana verte#rala! de pe am#ulante? )igla 0arma$iilor? Sarpele Iluminator de pe $'ipiul 0araonilor egipteni? Templul Serpilor din Mexi$? Ouro#oro)ul? Sarpele pe $are Moi)e l9a inaltat pe 5toiag5 )i i9a vinde$at pe i)raeliti? Serpii 'indui)mului? #udd'i)mului et$, et$, et$, 2>F. pp de Gundalini, esti de acord ca in biblie se vorbeste despre Gundalini folosindu-se cuvintele "=uh Sfant" sau "Sfantul =uh" C "#andi delin$ 2>?. bsolut, "Gundalini" e denumirea data in orient =uhului Sfant.

2>>. "Gundal" inseamna "infasurat","spiralat"& Gundalini se afla in osul sacru, in cha<ra ,ooladhara, lotusul cu 2 petale care formeaza o cruce, incolacita in spirala in jurul ei insesi de 4,A ori. A33. /<, atunci, eu am interpretat biblia add-litteram si am ajuns la unele confuzii si mai mari. m cautat in biblie cu un mic search tot ce spune despre =uhul Sfant "=aca nu interpretez eu corect, =umnezeu sa ma ierte$& Eu unul va botez cu apa spre pocainta, dar .el ce vine dupa mine este mai puternic decbt mine! 1ui nu sunt vrednic sa-0 duc _ncaltamintea! cesta va va boteza cu =uh Sfbnt si cu foc. , *E0 4&11 -7 .a =uhul Sfant vine de la 0isus sau de la )iinta. 0ar cel putin botezul cu apa, se face turnand apa in cap de sus. #otezul lui Gundalini nu trebuie sa vina tot de susC Gundalini se ridica de jos. 0isus a raspuns& devarat, adevarat zic tie& =e nu se va naste cineva din apa si din =uh, nu va putea sa intre _n _mparatia lui =umnezeu. .e este nascut din trup, trup este! si ce este nascut din =uh, duh este. :u te mira ca ti-am zis& *rebuie sa va nasteti de sus. 0/ : 4&A-F -7 ici 0isus vorbeste ca ce este nascut din trup e doar trup si ce e nascut din =uh, e duh. poi precizeaza iar ca trebuie sa ne nastem de sus. =eci daca voi, rai fiind, stiti sa dati fiilor vostri daruri bune, cu cbt mai mult *atal vostru .el din ceruri va da =uh Sfbnt celor care _l cer de la El9 1K. 11&14 -7 ici vedem ca =uhul se cere si se primeste de la El.

Si 0isus le-a zis iarasi& Pace voua9 Precum ,-a trimis pe ,ine *atal, va trimit si Eu pe voi. Si zicbnd acestea, a suflat asupra lor si le-a zis& 1uati =uh Sfbnt! "0/ : %3&%1-%%$ -7 ici 0isus ofera =uh Sfant ca de la ,aestru la discipol. " m mai intalnit teoria asta, cum ca, Gundalini se trezeste de fata cu un maestru. =ar odata, pe cbnd ne duceam la rugaciune, ne-a _ntbmpinat o slujnica, care avea duh pitonicesc si care aducea mult cbstig stapbnilor ei, ghicind. ceasta, tinbndu-se dupa Pavel si dupa noi, striga, zicbnd& cesti oameni sunt robi ai =umnezeului celui Prea_nalt, care va vestesc voua calea mbntuirii. Si aceasta o facea timp de multe zile. 0ar Pavel mbniindu-se si _ntorcbnduse, a zis duhului& an numele lui 0isus Oristos _ti poruncesc sa iesi din ea. Si _n acel ceas a iesit. ") P*E1E P/S*/101/@ 1;&1;-1?$ -7 =uhul pitonicesc poate fi Gundartiguador, care si el ofera puteri. .red ca ar fi bine sa cerem =uh doar in numele lui Oristos, ca orice altceva. Si pe cbnd pollo era _n .orint, Pavel, dupa ce a strabatut partile de sus, a venit _n Efes. Si gasind cbtiva ucenici, zis catre ei& Primit-ati voi =uhul Sfbnt cbnd ati crezutC 0ar ei au zis catre el& =ar nici n-am auzit daca este =uh Sfbnt. Si el a zis& =eci _n ce v-ati botezatC Ei au zis& an botezul lui 0oan. 0ar Pavel a zis& 0oan a botezat cu botezul pocaintei, spunbnd poporului sa creada _n .el ce avea sa vina dupa el, adica _n 0isus Oristos. Si auzind ei, s-au botezat _n numele =omnului 0isus. Si punbndu-si Pavel mbinile peste ei, =uhul Sfbnt a venit asupra lor si vorbeau _n limbi si prooroceau. ") P*E1E P/S*/101/@ 1>&1-;$ -7 ici apare Pavel care da =uh Sfant tot de sus "Punand mainile peste ei$, dar ce se manifesta instantaneu si tot in numele lui 0isus au primit. =eci ori avem fapta add-litteram, ori daca spunem ca apostolii sunt parti ale )iintei, si Pavel trezeste GundaliniC sau doar ,ama =ivinaC =ar ma tem ca nu cumva, precum sarpele a amagit pe Eva _n viclenia lui, tot asa sa se abata si gbndurile voastre de la curatia si nevinovatia cea _n Oristos. .aci daca cel ce vine va propovaduieste un alt 0isus, pe care nu l-am propovaduit noi, sau luati un alt duh, pe care nu l-ati luat, sau alta evanghelie pe care nu ati primit-o, - voi l-ati _ngadui foarte bine. "%./@0:*E:0 11&4-2$ -7 ici lui Pavel ii e frica si ca noi sa nu luam un alt duh si sa-l ingaduim.

/, galateni fara de minte, cine v-a ademenit pe voi, sa nu va _ncredeti adevarului, - pe voi, _n ochii carora a fost zugravit 0isus Oristos rastignitC :umai aceasta voiesc sa aflu de la voi& =in faptele 1egii primit-ati voi =uhul, sau din ascultarea credinteiC tbt de fara de minte suntetiC =upa ce ati _nceput _n =uh, sfbrsiti acum _n trupC "P 1 *E:0 4&1-4$ tunci _si puneau mbinile peste ei, si ei luau =uhul Sfbnt. ") P*E1E P/S*/101/@ ?&1F$ anca pe cbnd Petru vorbea aceste cuvinte, =uhul Sfbnt a cazut peste toti cei care ascultau cuvbntul. ") P*E1E P/S*/101/@ 13&22$ Si cbnd am _nceput eu sa vorbesc, =uhul Sfbnt a cazut peste ei, ca si peste noi la _nceput. ") P*E1E P/S*/101/@ 11&1A$ 0n 1uca 1&21,;F, )apte %&2, )apte 2&41, se foloseste termenul "umplut", ceea ce nu exclude varianta sa fi venit tot de sus. poi nu se spune nicaieri ca acest =uh este in noi insine. =oar de imparatie se spune ca e in noi insine, dar =uhul mereu e dobandit si de cele mai multe ori de la ,aestru la discipol. Si observam ca el mereu "cade"... acum nu stiu daca e problema de traducere..."#andi delin$ A31. 0mi mai da de gandit cartea pastorului Oerma. Este in ea o parabola care spune ca asa cum iarna copacii uscati nu se deosebesc de cei verzi, caci nici unii nu au frunze, tot asa in lumea aceasta nu se pot deosebi oamenii rai de cei buni. =aca ne uitam in jur, putem observa foarte usor oamenii rai daca le observam egoul. =ar din punct de vedere al "minunilor" nu-i putem deosebi. .red ca este o problema aici. =iavolul cand l-a ispitit pe 0isus i-a zis ca 1umea asta e al lui si ca o da cui vrea el si ca daca 0isus se inchina lui, ii va da toata lumea. :oi aspiram la un =umnezeu care a creat totul, nu doar lumea aceasta. ,iracolele nu pot fi deosebite prea usor, pentru ca suntem in lumea fizica si aici si creatorul lumii acesteia are putere asupra materiei. =e unde stim ca cei care fac minuni sunt de la =umnezeul nostruC .red ca trebuie sa ne rugam mult si sa facem totul in numele lui Oristos. min. "#andi delin$

A3%. 0ti recomand cartea " ntihristul si postazia - =upa invataturile Sfintilor Parinti"& http&''(((.librariasophia.ro'cartea-carte'F>2-apostazia-si-antihristul.dupa-invataturile-sfintilor-parinti-.html A34. =eci,concluzia mea,din nou, este ca ortodoxia si gnoza nu se vor impaca bine niciodata. .and citeam cele de mai sus m-am gandit la o chestie,m-am gandit la diferenta dintre pentagrama UUalbaU"cea cu varful unic in sus$ si pentagrama satanista"cea cu varful unic in jos$.Eu imi mentin parerea despre Gundalini ca fiind simbolul energiei sexuale aflate in creier care =/ @ se manifesta in zona cha<rei sexuale pentru ca in acea zona sunt situate organele sexuale..reierul e centrul energetic al organismului nu coccisul. 0ar UUinimaUU se afla tot in creier,nu in zona pieptului unde exista organul fizic inima.0n zona pieptului exista cha<ra anahata din cauza careia vibram cu diverse ocazii si atunci zicem ca avem UUinima usoaraUU, UUinima reaUU,etc. ",agus Pre8$ A32. #ogdane,serios,ma doare sa te vad atat de confuz...)rate,nu se poate9:u se poate asta9:u se poate sa fi si gnostic samaelian si crestin ortodox9*e rog,trezeste-te pana nu e prea tarziu.:u ti-a ajuns pana acum atata indoctrinareCStiu ca suna frumos cantarile ortodoxe si ca invatatura gnostica e foarte densa si cu multa informatie fascinanta dar detaseaza-te omule odata9Sau cer prea multC ,an,:0.0/= * nu va exista Patriarhia+Qopus sau + PE .,decat in fantezia ta,niciodata nu vor fi arce vechi si arce noi.0mi pare rau daca-s dur cu tine dar mi-a ajuns sa te vad asa.:umai bine9 A3A. Si ce ai vrea sa facaC&$ Sau sa facemC&$$ A3;. ,i-ar placea sa stiu ca ne-am gasit drumul personal care nu poate fi decat unul singur.0ti spun si eu un verset biblic&UU:u poti sluji la doi stapani.UU 0ar daca tu,#ogdane,chiar crezi cu tarie si S*00 ca-i bine ce faci,fara sa fie vorba de surse externe si'sau interne de indoctrinare,ai o singura sansa sa le imbini pe astea doua in felul in care vrei tu.*rebuie sa restaurezi ortodoxia si sa modifici gnoza..at de usor crezi ca ar fiC.a nu poti sa tai doar de la una chestii si'sau sa adaugi chestii pentru ca nu va fi veci de acord. =esigur,o posibila cale ar fi sa se ia doar unele parti din ortodoxie si

respectiv unele parti din gnoza,dar atunci nu te-ai putea numi nici ortodox,nici gnostic,ar trebui sa gasesti un nou nume pentru drumul tau personal unic si nu ar fi usor,pentru ca nici una de parti nu te-ar recunoste si sprijini in demersul tau,decat,poate,cu unele foarte rare exceptii. ",agus Pre8$ A3F. Ovi? eu $red $a Extratere)tri #uni z Creatorii Morali pot tre2i 3undalini S0intilor 8arinti )i Martiri ai Ortodoxiei rein$arnati z inviati )i )a9i plim#e $u Carul Mer<a#a' prin Inelul lui Al$ione "! >IO1ANNI MARRA6I 9 C'ariot) o0 0ire 1angeli)! http&''(((.8outube.com'(atchC v-gA1P.=,x.P0efeature-Pla81istep-FA1>3%FF22;AFE2Aeindex-3e pla8next-1 A3?. /< #ogdane,cum crezi tu,insa te sfatuiesc sa povestesti toate astea unui preot ortodox sau unui calugar si apoi te rog sa revi si sa ne povestesti ce ti s-a raspuns.Si daca tot crezi in trezirea benefica a Gundalini-ului,de ce ai mai postat peste tot despre acel neamt care a strabatut % milioane de <m in cautarea adevarului si nu l-a gasit decat in ortodoxieC=e asemenea te invit sa vorbesti si cu un misionar gnostic si sa revi cu concluziile discutiei. ",agus Pre8$ A3>. Sunt Pemeni, deci dualist, /vi9 &$ ,isionara de la .luj mi-a zis ca nu pot amesteca gnoza cu ortodoxia, iar duhovnicul meu ortodox este curios unde "se ascund" gnosticii, 8oghinii, mormonii etc. ,omentan ma limitez la a acumula informatii si la a incerca a le trece cat mai bine prin filtrul ratiunii proprii, pentru a ajunge la o concluzie. A13. =a #ogdane,inteleg,si eu sunt gemeni,dar nu cred in zodii&$$0nteleg ce incerci sa faci,insa deocamdata nu te comporti ca un om care a cunoscut doua femei si nu stie cu care sa se casatoreasca,ci te comporti ca un bigam&= Scuze daca,comparatia mea e deplasata&p A11. Si eu sunt gemeni &$$ "#andi delin$ A1%. 1ol, /vi &$$. :u e deplasata. 0ntr-adevar sunt foarte multe puncte disjuncte intre ortodoxie si gnoza si se pare ca va trebui sa ma decid pentru realieni &=.

A14. &$,an,decide-te pentru ceea ce simti.Stii ce nu inteleg eu C=e ce oamenii se raliaza cu religia,cultul sau miscarea x,8,z,cand pot sa aiba propria lor religie,cult sau miscareC Eu zic ca o cheie cu adevarat magica este descoperirea si adunarea laolalta a tuturor elementelor pe care le intalnim peste tot in viata noastra,elemente conforme cu ceea ce suntem si cu felul cum suntem.0ti dau un exemplu banal.Pe un om necunoscator"sa nu-i zic incult$ il poti UUprostiUUsa intre in cultul tau care sustine ca Pamantul este plat daca ai talent oratoric!$ ",agus Pre8$ A12. Putine referinte antice descriu, nu intotdeauna la fel, zeul suprem al daco-getilor, Xamolxis prezentindu-l fie ca pe o divinitate htonica , fie personificind cerul sau prin cumul de atribute-erou civilizator, zeu mesianic, invatator si judecator al oamenilor vii si gazda cereasca prielnica si mintuitoare a mortilor, aratindu-ne deci o divinitate totala. A1A. 0zvoarele antice sint putine si incerte& " stfel se spune ca un oarecare get, numit Xamolxe, a fost sclavul lui Pitagora. =e la filosof a obtinut oarecare informatii despre fenomenele ceresti, in timpul peregrinarii sale in Egipt. 0ntors in patrie, Xamolxe a dobindit respectul cirmuitorilor si pe al poporului, ca talmacitor al fenomenelor ceresti. 0n cele din urma a izbutit sa-l convinga pe rege sa si-l faca asociat, ca pe un om ce avea insusirea de a dezvalui vointa zeilor. 1a inceput i s-a incredintat doar functia de sacerdot al celui mai venerat dintre zeii lor, iar apoi l-au proclamat zeu pe el insusi.Xamolxe si-a ales o anume pestera, inaccesibila tuturor celorlalti, si acolo isi petrecea viata, intilnindu-se rar cu oamenii, afara de rege si de dregatorii lui. @egele , cind a vazut ca oamenii sint mult mai supusi fata de el decit mai inainte, ca fata de unul care le da porunci dupa indemnul zeilor, i-a dat tot sprijinul. cest obicei a dainuit pina in vremea noastra! dupa datina, mereu se gasea un astfel de om care ajungea sfetnicul regelui, iar la geti acest om era chiar numit zeu. Pina si muntele cu pestera a fost socotit sfint si asa il si numesc. :umele lui este Gogaionon, la fel ca al riului care curge pe linga el. poi cind peste geti a ajuns sa domneasca #urebista, impotriva caruia divinul .ezar s-a pregatit sa porneasca o expeditie, aceasta cinste o tinea =eceneu. 0ar practica p8thagoreica de a se abtine de la carne a ramas la ei ca o porunca data de Xamolxe" "Strabon , Peografia,Q00 ,4,A$

"=upa aceea am aflat de la helenii care locuiesc in Oellespont si in Pont, ca acest Xamolxis ar fi trait in Samos ca sclav al lui Pitagora, fiul lui ,nesachos. =obindind, dupa aceea libertate, ar fi strins multa bogatie si astfel, cu averea cistigata, s-ar fi intors, printre ai sai, bogat. =eoarece tracii traiau in cumplita saracie si erau lipsiti de invatatura, acest Xamolxe, intrucat traise printre eleni, indeosebi in preajma lui Pitagora, omul cel mai intelept al Oelladei, cunoscind astfel modul de viata ionian si niste moravuri mai de soi decit cele din *racia, a cerut sa i se cladeasca o sala de primire unde le oferea ospete, cetatenilor de vaza! in timpul ospetelor, ii invata ca nici el, nici oaspetii sai, nici urmasii lor, nu vor muri vreodata, ci numai se vor muta intr-un loc unde, traind de-a pururi, vor avea parte de toate bunatatile. 0n tot acest rastimp, cit isi gazduia oaspetii vorbindu-le astfel, poruncise sa i se faca o locuinta subterana. .ind locuinta a fost gata, el a disparut dintre traci, coborind in adincimea incaperilor subterane, unde a stat ascuns trei ani.*racii l-au regretat si l-au bocit ca pe un mort. =ar in al patrulea an, a aparut iarasi dinaintea tracilor, facindu-i astfel sa creada tot ce le spunea. 0ata ce istorisesc helenii ca ar fi facut.0ntrucit il priveste pe Xamolxe,ca si locuinta lui de sub pamint, eu nici nu tagaduiesc toate cite s-au spus, nici nu le cred insa prea mult. .red totusi ca acesta a trait mult inainte de Pitagora. =ar de nu va fi fost Xamolxe decit un om ori nu va fi fost decit un zeu de pe meleagurile Petiei, il parasesc." "Oerodot, 0storii ,0Q,>A->;$ "1a fel este si acum cu descintecul nostru. 1-am invatat acolo, in armata, de la unul dintre medicii traci ai lui Xamolxe, despre care se spune ca ii fac pe oameni nemuritori. 0ar acel trac ma incredinta ca au dreptate confratii sai din Oellada sa sprijin ceea ce ziceau adineauri. =ar, a adaugat el, Xamolxe, care e regele nostru, dovedeste, ca un zeu ce este, ca tot asa cum nu se cuvine sa incerca a vindeca ochii fara sa fi vindecat capul, nici sa tamaduim capul fara sa tinem seama de trup, cu atit mai mult nu trebuie sa incercam a vindeca trupul fara a cauta sa tamaduim sufletul ! pricina pentru care cele mai multe boli nu se supun artei medicilor Oelladei este ca ei nesocotesc intregul, pe care ar trebui sa-l ingrijeasca, iar daca acestui intreg nu-i merge bine, nu poate sa-i mearga bine nici partii." "Platon, .harmides,1A; d-e$-Socrate intr-un dialog platonician."Xamolxe-pretindea ca lui ii daduse legile Oestia" "=iodor din Sicilia$

Xamolxe mai este amintit de pulius, de 1ucian din Samosata, de Enea din Paza, /rigene ".ontra .elsum, 000,A2$, Porphirius "%4%-432$, 0amblichos, 0ulian postatul, Oes8chios din lexandria, .lement lexandrinul "Stromateis , Q, %14$, 0ordanes "Petica, Q, 23$. 0n plus, Platon il mai compara pe Xamolxe cu hiperboreul baris, socotindu-i pe amindoi mari mesteri in arta incantatiei. A1;. =in reperele antice se poate trasa un contur al personalitatii de zeu a lui Xamolxe care ca daimon get "Oerodot$ avea un raport cu un sistem de mistere initiatice "magia psihomedicala-5Platon6 si mitul unitatii trup-spirit 5divinitate-omenire6 confirmata de trimiterea la calendarul specific dacic, si de asemenea cu trimiterea la doctrina orfica $ si de lipsa totala a thanatofobiei la geto-daci subliniaza caracterul cu desavirsire original a lui Xamolxe in panteonul lumii antice. .aracterul de zeu urano-solar este subliniat de lipsa acoperisurilor la templele dacice, zeul era adorat pe virfuri de munte "Gogaion$, de ritualul funerar "incinerarea sugereaza ridicarea la cer odata cu fumul$ si cu atit mai mult de ritualul trimiterii solului la Xamolxe, care soli, aruncati fiind in sus ca sa cada in sulite, se credea ca vor ajunge sus la zeu in cer nu ca umbre ci corporal "trupul lor era impiedicat sa moara avind contact cu pamintul si desigur dupa jertfa trupul era ars pe rug$ Oerodot ne arata si ritualul trimiterii solului& "tot la al cincilea an, ei "geto-dacii$ trimit la Xamolxe un sol, tras la sorti, cu porunca sa-i faca cunoscute lucrurile de care, de fiecare data, au nevoie. 0ata cum il trimit pe sol. Knii dintre ei primesc porunca sa tina trei sulite "cu virful in sus$, iar altii, apucind de miini si de picioare pe cel ce urmeaza sa fie trimis la Xamolxe si ridicindu-l in sus il arunca in sulite. =aca---strapuns de sulite---acesta moare, getii socot ca zeul le este binevoitor. 0ar daca nu moare, aduc invinuiri solului zicind ca este un om ticalos si, dupa invinuirile aduse, trimit pe altul, caruia ii dau insarcinari inca fiind in viata. ceiasi traci, cind tuna si fulgera, trag cu sagetile in sus, spre cer, si ameninta divinitatea "care provoaca aceste fenomene$ deoarece ei cred ca nu exista alt zeu in afara de al lor" Oerodot ,0storii, 0Q, >2$ ,ultitudinea de aspecte ne pot ajuta sa construim un portet mitic, astfel Xamolxe a fost & = 0,/: PE*0. "Oerodot$, 0:0*0 * "Strabon,

0ordanes, Oerodot$, ,E=0. PS0O/*E@ PEK* "Platon$, 1EP0S1 */@ "=iodor din Sicilia$, P@/)E* "Strabon$, , @E P@E/* S0 @E)/@, */@ @E10P0/S "Oerodot, 0ordanes, Strabon$, XEK1 . @P *0. 1 :E,K@0@00 " l.#usuioceanu$, XEK */*E,0. K@S "@.Qulcanescu$, XEK1-,/S ":.=ensusianu$. 0n linii mari doctrina zamolxiana respecta urmatoarele principii& nemurirea ca atare "Oerodot$ sau imortalitatea sufletului "neexistind credinta celtica in metempsihoza$! vindecarea prin corelatia trup-spirit ceea ce indica omul integral "Platon$! ascetismul-urmarind sa nu foloseasca nimic viu in hrana! predicarea curajului cel putin la <tistai "Strabon$ !cunoasterea astrelor "0ordanes$! morala dreptatii si a cinstei "Oerodot$. A1F. Pavel .orut - "#alada 1upului lb" ".odul lui Xamolxe" "\uinta Sparta" ")ulgerul lbastru" ")loarea de rgint" "=incolo de )ronitiere" "1umina =aciei" "Sa te nasti sub Steaua :oastra" ".antecul :emuririi"

A1?. )eciori din daca mama, Pribegi ca doua canturi, *recand din vama-n vama, Sub palmuiri de vanturi, ,ai blanzi ca o poveste =in care-i lipsea vina, :e-au zamislit din .reste, Si ne-a sclaldat 1umina. Scapati de ploi si moine, .urati ca doua schituri, :e-au botezat in doine Si ne-au sfintit in mituri. ,ai plansi ca doua lacrimi,

.uminti ca doua stele, :oi dezlegam de patimi Si descantam de jele. =in tample ningem vise, =in 0nima dureri, Sperante nezise 1a porti de invieri. :e-am imbracat in soarta .umpliti ca o osanda, 1a daca noastra poarta, .a lupii, stand la panda. Qom insera cu anul Si-om deveni pamanturi. :e-o tine minte neamul )rumosi ca doua canturi. :e vom zidi-n .redinta, 0n bolta .asei noastre, Qom ninge cu vointa Si vom ploua cu astre. Qom asfinti cu veacul Si-om deveni zapada. :e-o pomeni saracul 0n planset de balada... :e-o creste foc din Suflet, :e-or plange-n palme macii, .and ne-om opri din umblet, )eciori ai sfintei =acii... A1>. "Qaranha e calea catre Oiperborea. .atre paradisul pierdut. .aci paradisul din legende a existat. =ar nu acolo unde-l plaseaza #iblia, ci in .arpati." ".elula informativa ancestrala nu are nevoie de cultura. 1a termenul programat, se deschide si scoate la iveala informatiile. 0nformatiile pe care le caut de zeci de ani"

Pavel .orut - "#alada 1upului lb" A%3. "Ploua cu spaima si durere Peste cetatea mea invinsa, .adeau barbatii, in tacere, ,urea un zeu cu tampla ninsa. rdeau strabunele altare..." Pavel .orut - "\uinta Sparta" A%1. Pavel .orut - "Singur sub .rucea :ordului" " rta .reatiei" ":einfricatii" A%%. Simbolistica la pelasgi http&''(((.dacia.org'histor8'simbHr.html A%4. ".atifea in albe rauri, Petica mustrare aspra, =in a beznelor pustiuri ,a ridic in 1egea noastra... Sunt izvor catre celalalt taram, .u trupul meu va voi deschide cale. 0n urma voastra, eu o sa raman / seara-albastra dintr-o blanda vale..." "Pavel .orut - "1umina Peto-=aciei"$ A%2. Sarmizegetusa @egia - @omania http&''(((.8outube.com'(atchCv-/A.<br\Q(30efeature-related A%A. = .0 @evival - =acii neinvinsi http&''(((.8outube.com'(atchCv-/vK)F%t<dJ?

A%;. @/, :0 vs vecini http&''(((.8outube.com'(atchCv-:z(AuHd(hF2efeature-related A%F. =acian Empire http&''(((.8outube.com'(atchCv-<3faS,zp*IEefeature-fv( A%?. :u te opune raului, biruieste raul prin bine9 A%>. (((.ldschurch.org A43. (((.mormonii.ro A41. (((.mormon.org A4%. "*ronul lui =umnezeu e pe planeta Golob" "Perla de ,are Pret$ A44. Emilian ,. =obrescu - "0lustri )rancmasoni" A42. @/:, )lorian - #= E1-G =E@ - =E1SV E@=, xel *heodor von - =J, Endre - P/S*/:, Pierre - S S , Sir Goto8i - 1#E@*KS , P:KS "pe numele adevarat lbert von #ollstaedt$ - 1=@0:, Ed(in - 1=V/@*O, Elizabeth - 1E.S :=@0, Qasile - 1EGS :=@ 1 00-1E , :i<olaievici - 1EI :=@ 0 P Q1/Q0.0 @/, :/Q - 1EI :=@0 J P 1, , rturo - 1EI :=E@, .onte de . P10/S*@/ "pe numele adevarat Soseph #alsamo$ - 1EI :=@ES.K, Prigore - 1) @/, Elo8 - 11E:=E, Possens, Salvador - :=E@S/:, Sames - :: :.E, 1e(is

P/1/=/@ =0: = , S. @PE*/0 :K, .onstantin @,S*@/:P, 1ouis @:/1=, Paul S .O0, Pheorghe SO,/1E, Elias * *K@G, ,ustafa Gemal *OE1S* : "E*OE1S* :$ KPKS* :E0=O @* P@ ) von P:E0SE: K KS*0:, Stephen )ulle X0X, Oassan

A4A. - # # G - # ./: - #/=/P10/ - # 0@= - # GE@ - # GK:0: - # 1#/ - # 1ES*@ - # 1X . - # :.@/)* - # :S0 - # @# S*@/ - # @*OEX - # @*O/1=0 - # @*/1/XX0 - # S*0 * - # 1.ES.K - # @:K*0K - #E */: - #E K.O @: 0S - #E.E@@ - #E.OS*E0: - #E.GE@ - #E.G, :: - #EE*O/QE: - #E1 ,J - #E11E@, :: - #E:ES - #E:/0* 1 0Q-1E , P P

- #E@: =/**E - #E@*OE1/* - #E@XE10KS - #EJ1E - #0#ES.K - #S/E@:SS/: - #1 :. - #1 :\K0 - #1 S./ 0# :EX - #1KE.OE@ - #1K, - #1K:*S.O10 - #/10:*0:E :K - #/10Q @ - #/110 . - #/: P @*E - #/@.E - #/@: - #/**0.E110 - #/K@#/: - #/K@#/:S - #/K@PE/0S - #/K@PK0# - #/JE@ - #/J1E - #@ .OQ/PE1 - #@ =1EJ - #@ *0 :K - #@EO, - #@0 := - #@/SS/1E**E - #@/KSSE - #@KGE:*O 1 - #@J : - #K.O : : - #K)) 1/ #011 - #K@:S - #J@= - #J@/: .B+, 1in extratere)tri*

A4F. (((.rael.org A4?. Raelian NeE) http&''raeliane(s.org'ne(s.php A4>. Me)aCul Raelian z Carte" 6e)ignul Inteligent http&''ro.rael.org'do(nload.phpCvie(.?A

A23. TRANSMISIUNEA CELULARA RAELIANA

,ai jos puteti gasi transmisiunea planului celular demistificata de catre Emmanuel .omte pe data de F octombrie,A> =.O.,spre mare placere a 0ubitului :ostru Profet,care a declarat ca nu a auzit niciodata o explicatie mai buna & *ransmisiunea planului celular seamana putin cu trimiterea unui email cu fisier atasat.sau chiar mai bine,cu un fisier muzical in ,P4..omparatia capata si mai mult sens in cazul in care utilizam (ireless !putem lua poze si le putem trimite prin intermediul unui telefon celular,iar curand vom fi in stare sa inregistram si sa trimitem sunete la fel de bine. :oi suntem alcatuiti din miliarde de celule,si fiecare dintre ele este ca un fel de mic generator electric,care elibereaza energie..elulele noastre radiaza de asemenea unde-frecvente-si toate frecventele corespund unui sunet,audibil sau nu.Knii savanti stiu cum sa redea audibil vibratiile nonaudibile ale pamantului,soarelui,ale galaxiilor etc .eea ce este adevarat in infinitul vast este de asemenea adevarat si in infinitul minuscul,din care suntem noi compusi.0n martie %332,un cercetator al departamentului de nanotehnologie al Kniversitatii .alifornia din 1os ngeles s-a interesat de sunetul pe care il emit celulele umane.,ultumita unui microscop cu un efect de canal",icroscop de )orta

tomica$,pe care l-a proiectat el insusi,a reusit sa gaseasca,sa amplifice si sa faca audibila vibratia electrica a celulei umane. 1uandu-se in considerare faptul ca suntem compusi din miliarde de celule care emit sunete si ca acest ansamblu creaza o simfonie ,noi suntem atunci compusi dintr-o simfonie celulara. ceasta simfonie inseamna in particular ca fiecare din notele sale,fiecare celula,contine o comoara ascunsa in care poate fi gasita intreaga socoteala a simfoniei &este planul celular prezent in inima celulei.Prin decodarea acestui fisier comprimat,putem reda simfonia vietii,cu ajutorul unei noi orchestre de celule,multumita clonarii. ,esajele ne spun ca aria corpului in care aceasta socoteala electrosimfonica este cea mai precisa se afla localizata in osul frontal, foarte aproape de aria constiintei,dupa cum ne-a relevat 0ubitul :ostru Profet in timpul seminariilor verii A?-A>. Persoana care ii recunoaste pe Elohim ca pe creatorii nostri si pe @ael ca pe mesagerul lor,se apropie de @ael sau de un Phid imputernicit de catre @ael.@ael sau Phidul se afla la serviciile Elohimilor,sau putem spune ca sunt serverele Elohimilor . cesta isi pune mainile in apa pentru a realiza o conexiune electrica fara interferente./ mana este plasata pe osul frontal,iar cealalta in spatele gatului persoanei.,ainile lui @ael sau ale Phidului servesc la captarea vibratiei planului celular"scorul electromagnetic$.Qibratia este transferata imediat altui sever care este cumva pe deasupra capetelor noastre la ora 4 pm,in fiecare din cele patru zile ale anului in care ne adunam pentru a face aceste transmisiuni.Qibratia lui @ael sau a Phidului este identificata de catre acest server celest"0=-ul si parola$ si serveste ca o unda de sprijin pentru transmisiunea planului celular care poate fi sumarizata ca transmisiunea unui fisier sonor atasat. *ransmisiunea planului celular functionaza ca transmisiunea unui fisier,care se realizeaza prin intermediul unei retele 0nternet sau 0ntranet,la nivel cosmic. A21. @aelian ,essage http&''(((.8outube.com'(atchCv-HmXs.nO84r

A2%.

.* =E P/S* X0E9

PE:*@K .0:E @ PK*E )0 =ES*0: * Eu, subsemnatul, :umele& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Prenumele& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH dresa& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Email& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH *elefon fix& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH *elefon mobil& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH =ata nasterii& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH in& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "Xiua, 1una, nul$ ".omuna'/rasul, Sudetul,*ara$ #otezat in data de& HHHHHHHHHHHHHHHHHH in& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "Xiua, 1una, nul$ ".omuna'/rasul, Sudetul, *ara$ :umele mamei&HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Prenumele mamei& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH :umele tatalui& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Prenumele tatalui& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH certific in felul acesta ca nu mai doresc sa continui a fi membru al @eligiei HHHHHHHHH pentru ca am inteles acum si am acceptat existenta Elohimilor, dupa cum este descrisa de catre ,iscarea @aeliana. sadar, pentru ca sa fiti informati mai bine despre filosofia noastra, va invit sa cititi =esignul 0nteligent c ,esajul de la =esigneri dictat lui "@ E1" pe datile de 14 =ecembrie, 1>F4 si F /ctombrie, 1>FA, de catre oameni din spatiu care sunt numiti E1/O0, in #iblie, mai cu seama in cartea Penezei, si llah in Goran, si care sunt citati clar in toate scripturile religioase din toata lumea. E1/O0, este un termen de plural, care in Ebraica inseamna gcei care vin din cerh, si care a fost tradus incorect prin

cuvantul =umnezeu "puteti intra pe (((.rael.org pentru mai multe informatii$. 0n conformitate cu =eclaratia 0nternationala a =repturilor /mului, doresc sa urmez filosofia aleasa de mine si respectarea acestei alegeri, dupa cum si eu respect alegerile religioase ale altora, inclusiv alegerea ateismului. m luat aceasta decizie cu toata luciditatea si insist asupra faptului ca aceasta alegere nu ar trebui sa-mi stanjeneasca drepturile mele de cetatean, nici acum si nici in viitor. colo unde apare numele meu in @egistrul #otezurilor, ar fi foarte bucuros daca ati include urmatoarele& g renuntat la botezul ei'lui prin scrisoarea datata inHHHHHHHHHHHHHHHh 0n plus, ati putea fi asa de ingaduitor incat sa ma stergeti de pe lista celor botezati din dioceza dumneavoastra si sa-mi trimiteti documentatia acestei actiuni C Prin urmare, recurg la acest act de postazie in prezenta a doi martori subsemnati. @ealizat in HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH in ziua de HHHHHHHHHHHHHHHHHH a anului HHHHHHHHHHHHHHHH Semnatura& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Primul martor& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "Semnatura$ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ":umele,prenumele$ "P@0:*$ l doilea martor& HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "Semnatura$ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

":umele,prenumele$ "P@0:*$ =aca, datorita vartei legale cerute pentru a-mi alege propria filosofie, definita de legile locale, este ceruta semnatura mamei, tatalui sau tutorelui meu "primul cerc$. "Semnatura parintelui'tutorelui$ A24. 1iteratura Kniversala A22. 5Moartea unui >uru 9 O extraordinara i)tori)ire a unui om $are a $autat adevarul5 Ra#i R, Ma'araCa'! .apitole& 1. @adacinile unui brahman %. ,oartea unui avatar 4. .enusa pe Pange 2. Garma si destinul A. Pandit Si ;. *anarul guru F. Shiva si eu ?. Qaca sfanta >. /m bogat, om sarac 13. Xeul necunoscut 11. "Si acela esti tu9" 1%. Puja unui guru 14. Garma si harul 12. .unoasterea 1A. ,oartea unui guru 1;. Kn nou inceput 1F. @eunirea si despartirea 1?. colo unde Estul intalneste Qestul 1>. ,urind, traim %3. Qiata :oua

.7., 6aniel Reid 9 5TAO 9 Cartea $ompleta de medi$ina traditionala $'ine2a5

A2;. Pavel .orut - ".odul lui Xamolxe" Pavel .orut - "#alada 1upului lb" A2F. Verner Pitt - "0ntrebari mereu puse" A2?. =r. :. .. Paulescu "Profesor de )ilologie la )acultatea de ,edicina din #ucuresti$ - "Spitalul, .oranul, *almudul, .ahalul, )ranc-,asoneria" A2>. =umitru Staniloae - "*rairea lui =umnezeu in ortodoxie" 4,8, La)deu 9 5Ar'iva )piriti)ta5 AA3. Stephan . Ooeller - "Pnosticismul - / noua conceptie asupra stravechii traditii a cunoasterii eului interior" AA1. ES*E P/S0#01 . S0 =0 Q/1K1 S 0#E #0#10EC.E SE Q 0:* ,P1 .K / ,E:0CSK:* 0:*@E# @0 . @E , , .0: ....0:E S*0E , 0 ,K1*E =ESP@E .ES* ./= P0P S ,0S )0 @E.K:/S. */ @E = . ,0- @ @ SPK:=E,,K1*K,ES.9 ")lorina$

AA%. desi raul este doar absenta binelui,el se materializeaza foarte repede avand un fel de atu in planul material,a-l cauta"chiar ca simpla curiozitate$,nu e tocmai indicat,e mai bine sa cautam binele la superlativ,el a generat aceasta manifestare,si tot el ii ofera forta de coeziune permanenta,pe de alta parte cei batrani nici nu-i pronuntau numele direct,tocmai ptr. a nu-i oferi forta...":eagu drian$ AA4. ma macina atatea ganduri,intrebari fara raspuns,ma bufneste plansul cand vad o strire despre copii cu bolii grave,sau oameni care au nevoie de bani,sa isi trateze suferintele si ma intreb&oare nu am fi mai fericiti daca nu ar exista banii,telefoanele,masinile,calculatoarele etc...off ca suntem in saptamana mare si ar trebuii sa fiu vesela,dar nu pot,am copii si ma intreb ce viitor vor avea,daca este adevarat aceste preziceri,daca ne-am preocupa mai mult pt aceasta planeta ,care usor usor se imbolnaveste...inchei ca deviez de la subiect...")lorina$ AA2. la vremuri "extreme",solutii "extreme,sa ne abandonam in dumnezeu cu toate problemele noastre,el a creat tot acest univers,el stie perfect sensul fiecarui lucru,fiinta,etc.,sa-l lasam pe el sa lucreze in chip tainic prin fiecare din noi,si va fi cel mai bine9 ":eagu drian$ AAA. =ESP@E =K,:EXEK P/* SPK:E . EI0S* "P* ,0:E$. S :K )0K 0:*E1E S P@ES0*, , QK* * *E 0:*@E# @0 S0 =K@ * * * =E ,K1* *0,P P : 1E- , )1 * @ SPK:SK@01E S0 0:. SK:* 0:*@E# @0 . @/@ P/ *E :K 1E Q/0 P S0 @ SPK:SK1 . * *0,P Q/0 *@ 00, QE*0 =@EP* *E S0 , 0:*@E# =E .E :K 0K#0, , 0 ,K1*") . @E)E@0:* 1 */* .E SE )1 0: 1K,E$=E .E :K 0:.E@. , S S.O0,# , .EQ =0: .E S* 0:Q 1, SE 1 =E P@/#1E,E,P@0S0 S0 :EQ/0C=E .E :K @E.0.1 ,,=E .E :K :E SK* , P@/ PE1E *K:.0 . := @E :EQ/0E,=E .ECCC , * *E 0=EE0,SK) @ S0 , @/P S :E S.O0,# 0: #0:E,S =EQE:0, , 0 K, :0 S0 0:*@ =EQ @ S :E SP/@E S. 0:.@E=E@E 0: =K,:EXEK... ")lorina$ AA;. nu stiu ce se intampla,dar nu pot vedea comentariile&"...va doresc tuturora Paste )ericit si multa sanatate999 ")lorina$ AAF. )lorina,in primul rand trebuie sa stii ca nu exista diavol.=umnezeu nu are nici un contracandidat pe Pamant sau in univers.=iavolul este personificarea angoaselor umane si a tot ceea ce e animalic,bestial in

om,caracteristici mostenite de pe vremea cand el haladuia prin paduri si pesteri.*oate trasaturile diavolului sunt luate de la animale de prada,animale nocturne si animale indaratnice,incapatanate,vezi capra.Plus de asta,de-a lungul timpului,omul neputincios si lipsit de cunostere stiintifica reala a cautat un tap ispasitor pentru virusii si bacteriile producatoare de boli pe care nu-i vedea,pentru calamitati,etc. stfel a luat nastere diavolul,ajutat si de demonizarea mitologiilor pagane,mai ales a celor grecesti si romane"vezi zeul Pan care avea coarne si copite$Singurii diavoli care exista cu adevarat sunt cei proiectati in mentalul colectiv de catre cei care cred in existenta lor. ici,in mentalul colectiv,la un nivel inferior se afla toate vibratiile rudimentelor de constiinta a animalelor si plantelor cat si a oamenilor alienati,criminali,oameni fara morala care s-au coborat mai degraba in bestial decat sa traiasca demn si frumos pt.scopul pt.care au fost creati,acela de a fi / ,E:0. ici sunt UUdemoniiUU,aici unde bestialul,animalicul-rau atunci cand este comparat cu standardul de /,./rice duh necurat,orice spirit malefic a fost creat de om si asta nu doar in plan imaginar ci in mod real,palpabil,chiar fizic prin concentrarea de energie impregnata cu o anumita informatie..and cineva invoca spirite malefice,nu face altceva decat sa se coboare mental in stratul mental inferior unde se gasesc toate cele scrise mai sus si sa transmita acea informatie telepatic,mai departe. ",agus Pre8$ AA?. "/amenii vor afla ca =uhul Sfant, sau Spiritul =ivin, le vorbeste acum ca in timpurile stravechi. =aca ei vor auzi glasul si nu li se vor impietri inimile, vor descoperi ca sunt lumina lumii si ca oricine urmeaza aceasta lumina nu umbla in intuneric. Ei vor fi poarta prin care toti vor intra in lumina vietii. Ei vor afla pacea eterna si marea bucurie. Ei vor descoperi ca timpul potrivit pentru a porni pe aceasta cale este .K,. ,aestrii nu au facut decat sa deschida poarta marilor suflete. lchimia interioara este cea care transforma si distruge toate bolile. Ea purifica viata muritoare de efectele pacatelor si o absolva de orice vinovatie. Ea ilumineaza sufletul cu lumina desavarsita a 0ntelepciunii. Ea face sa dispara toate partile intunecate ale vietii umane, le elibereaza, le transforma in lumina de viata." "#aird Spalding, "Qietile ,aestrilor"$ ..D, Mi)tere A;3. Ultimii megaliti din Romania =espre arhaicele civilizatii megalitice se crede indeobste ca si-ar fi

defasurat activitatile "concretizate in tipuri specifice de megaliti& menhire, dolmene si cromlehuri$ in urma cu patru-cinci mii de ani. :u poate fi exclusa insa nici posibilitatea - dovedita si in multe alte domenii - sa existe, in anumite conditii si situatii, unele prelungiri, unele relicve tarzii ale civilizatiilor megalitice. *oata aceasta teorie se poate constitui intr-un "model" posibil de demonstrat. .hiar unele constructii megalitice, de factura monumentala, desprinse astazi din aspectul lor clasic, pare ca sau perpetuat pe teritoriul tarii noastre pana spre epoca moderna. stfel ar fi de amintit& ",asa lui Qoda" "Qrancea$, ".olumna de la Polovragi" "Qalcea$, "Stalpul lui Qoda" "Qama-#ucovina$ si ".rucea ,anafului" "#uzau$. A;1. de toate& calendarul ma8a se opreste la %1dec.%31% planeta pamant se va afla atunci in centura fotonica, alinierea cu planeta sirius #,centrul spiritual al galaxiei, timpul devine 3,la un nivel maxim al rezonantei schumann de valoare 14, planeta recent descoperita :ibiru",ardu< in vechile scrieri$,trece atunci pe langa Pamant, nu poate fi vizualizat nimic pentru acea perioada,folosind masina timpului realizata de rusi,mai tarziu prin anii %%33,planeta e locuita de mult mai putine fiinte umane, posibil sa fie timpul celei de-a doua veniri a lui isus"dar numai *atal stie acest timp$ profetiile spun de cel de-al 13-lea avatar al lui Qishnu"Gal<i avatar$, alte profetii vorbesc despre venirea lui ,aitre8a,mesager a1 SO ,# 11E0,in razboiul cu fortele raului, anumite civilizattii extraterestre foarte evoluate spiritual,vor veni sa ne salveze cu nave spatiale gigantice,accesul in ele va fi conditionat de nivelul de constiinta,de deschiderea sufletului,au promis ca vor cobora pragul de vibratie cat de mult posibil,pentru salvarea cat mai multor fiinte,si in final doar, adn-ul uman deja se configureaza pe 1% spirale,pentru aface fata noilor vibratii, si,lista ramane deschisa..." A;%. Este evidenta dezinformarea pentru cei ce au ochi sa vada si urechi sa auda.:ici unul dintre punctele acesteiUUape de ploaieUUnu este adevarat..reatorii acestei psihozeUU%31%UUs-au bazat pe gandirea mistica lipsita de bazele sanatoase ale stiintei,ale majoritatii oamenilor.@ecomand tuturor cartile gen.Emil Strainu,@azboiul psihotronic-.amplul de lupta

mental si @azboiul geofizic,ca sa se vada pana unde a ajuns tehnologia si tehnicile de manipulare.Si pt.toti UUmisticiiUUam o vorba&:ici religia,ezoterismul si ocultismul nu a scapat,fiti convinsi de asta..are a fost dintotdeauna cea mai indragita si prolifica zona in care sa-si implementeze UUmarlaniiUU tehnicile de manipulareC@eligia./ameni buni,informatia nu a facut rau nimanui,niciodata.:u uitati,cu cat avem acces la informatii mai diverse,din mai multe surse,avem sanse mai mari de a afla adevarul si sanse mai mici de a fi manipulati.:u uitati90nformatia inseamna putere9 ",agus Pre8$ A;4. MaFan Calendar 21 6e$em#er 2012 Explained http&''(((.8outube.com'(atchCv-VJ>hgPmBOi,efeature-related A;2. /riunde te vei afla pe %F august %33> la miezul nopii `i 43 de min., nu uita s^ ridici ochii spre cer. Qor fi dou^ luni pe cer. Planeta ,arte va fi cea mai str^lucitoare pe cerul _nstelat `i va fi la fel de ggras^h ca luna plin^. ,arte se va afla la 42,;A milioane de mile fa^ de *erra. Evenimentul se va mai produce _n anul %%?F. amparte aceast^ informaie cu prietenii t^i pentru c^ nimeni _n via^ azi nu va mai vedea fenomenul a doua oar^. A;A. #e(are the ,ars Ooax http&''science.nasa.gov'headlines'8%33A'3FjulHmarshoax.htm A;;. Centura 0otoni$a" http&''(((.esoterism.ro'ro'centura-fotonica.php A;F. U,aiasii ar fi considerat ca, la %1 decembrie %31%, *erra va intra definitiv _n cbmpul radiant al centurii fotonice ce _nconjoara constelatia Pleiadelor, constelatie _n care s-ar afla centrul galaxiei. an realitate, salbaticii maiasi, aflati _n orbnduirea sclavagista, nu aveau habar de notiunile foton si centura fotonica, notiuni descoperite abia _n secolul trecut. Pleiadele sau .losca cu pui sunt un roi de circa 1%3 de stele din constelatia *aurus "nu o constelatie distincta9$, situat la circa 4A3 de ani lumina de sistemul nostru solar. .ea mai luminoasa stea a acestui roi stelar este lciona. :umarul mare de stele care _l alcatuiesc _i dau _nfatisarea de centura luminoasa. .uvbntul foton deriva de la grecescul phot care _nseamna lumina, iar fotonii sunt cuante de lumina _n miscare, cu viteza

cunoscuta "433.333 <ilometri pe secunda$. 1umina, ca orice radiatie electromagnetica, nu are nici o influenta asupra constiintei omenesti si a destinului omului! ea poate, cel mult, perturba superficial unele procese biologice.UUPavel .orut,*aina muntelui ascuns

.+@, 6imeniunea 0i2i$a? p)i'i$a )i religioa)a a :enomenului O,d,N, A;>. =e-a lungul istoriei sale omenirea a fost confruntata cu multe fenomene neintelese dintre care pe unele a reusit sa le elucideze, in timp ce la altele cauta inca raspuns. =intre acestea din urma doua par a iesi in evidenta, si anume acelea legate de parapsihologie si fenomenul /.X.:. 0ncercarea de a le explica printr-o analiza separata nu poate conduce la nici un rezultat, ele trebuind analizate impreuna si in corelatie cu fenomenul religios. AF3. .unoscutul astrofizician .arl Sagan spunea& ".ivilizatiile aflate cu sute de mii sau milioane de ani inaintea noastra ar trebui sa aiba o stiinta si tehnologie care depaseste in asa masura posibilitatile noastre actuale, incat nu am fi in stare sa le deosebim de magie." .ercetatorii rusi, care in ultima perioada in timp au fost confruntati cu numeroase aparitii de /.X.:. - uri, au emis mai multe teorii pentru a explica fenomenul, dintre care una foarte raspandita ar fi aceea ca "vizitatorii par sa manipuleze perfect spatiul si timpul, ei venind poate nu numai de pe alte galaxii ale Kniversului nostru, ci si dintr-un univers paralel, legat de lumea spiritului". AF1. in aflarea unor revelatii"unele chiar cutremuratoare$despre planeta pamant,rasa umana-trecut si viitor,va recomand unele carti& david ic<e-secretul suprem,copiii matricei zacharias sitchin-a 1%-a planeta simona trandafir-shambala taramul divin care ne inspira

preston b. nicholsepeter moon-montau<,montau< revizitat,piramidele din montau<,soarele negru,muzica timpului,intalnire in pleiade. radu cinamar-viitor cu cap de mort,1% zile-o initiere secreta,misterul din egipt,pergamentul secret. lista ramane deschisa&van helsing,etc... AF%. )oarte interesant si complex subiectul acestui topic&$Eu unul as face totusi o delimitare clara intre fenomenologia /X: si religie.Si voi folosi o argumentatie solida si de bun simt.*oata lumea stie ca civilizatiile extratereste de care se vorbeste in acest topic au un grad net superior de dezvoltare materialo-spirituala.Se tot vehiculeaza ideea ca civilizatiile umane din vechime"egipteni,ma8asi,etc.$au fost vizitati si impulsionati in evolutie de catre extraterestrii.=upa parerea mea e o afirmatie falsa pentru ca evolutia tuturor acestor civilizatii a fost una descendenta,o involutie de fapt.Extraterestrii posesori ai unei tehnologii si spiritualitati exceptionale,foarte putin probabil sa-i fi lasat pe vechii oameni in oranduirea lor sclavagista,in ignoranta si bestialitatea lor.*oate caracteristicile extraordinare ale populatiilor din vechime deriva cel mai probabil de la arhaicii colonizatori ai *errei care s-au salbaticit sub influenta mai multor factori,caracteristici care s-au transmis denaturat si subiectiv mai departe,de-a lungul generatiilor..u alte cuvinte,vorbim despre o vulgarizare extrema a unor tehnologii si codexuri morale ramase din vremuri imemoriale.=umnezeu ,ca Spirit bsolut,nu-i putea inspira nici atat pe cei din vechime pt.ca lipsa lor de moralitate,cruzimea si idolatria lor,explicabile atunci prin lipsa cunoasterii si naivitate,1-ar cobori pe =umnezeu in planul inferior uman sau chiar animal,ceea ce in zilele noastre se cheama blasfemie.#iblia crestina contine contradictii care abunda,deloc simbolice asa cum sustin unii.Pt. cei interesati,pot exemplifica prin citate daca se doreste asta..at despre atlanti si lemurieni,in mod cert a existat cel putin o civilizatie preumana,insa niciodata mai avansata decat umanitatea de azi,pt.ca altfel nu dispareau pur si simplu,puteau preantampina dezastrul sau cel putin se puteau salva./ civilizatie ajunsa la un grad superior de cunoastere si dezvoltare nu dispare peste noapte decat in tragediile grecesti.Poate acesti atlanti si lemurieni erau extraterestrii salbaticiti,dar care inca mai purtau urmele civilizatiei lor superioare.0mportant e ca noi sa realizam potentialul imens ce zace in noi,de cele mai multe ori in stare latenta si sa-l manifestam,dar niciodata nu vom putea face asta cu adevarat daca nu renuntam la animalitatile exacerbate din noi,lasand loc echilibrului si armoniei.

AF4. .odul lui Xamolxe http&''drumulinvingatorilor.ro'sho(art.aspxCart0d-4 AF2. m citit in urma cu mai mult timp,in revista misterelor,despre unele revelatii in legatura cu atlantida si lemuria,atlantii dispuneau de o tehnologie de exceptie,folosind cristalele,exista o camera de vindecare din cristale,foarte mare despre care se stia in galaxie"se calatorea foarte departe prin intermediul "gaurilor de vierme",distrugerea lor s-a datorat folosirii fara discernamant a uriaselor energii create de cristale,care au fost pe punctul de a distruge planeta,supravietuitorii au pus bazele vechilor civilizatii"egipteana,ma8asa,greaca$,pe de alta parte lemurienii erau fiinte aproape androginale,cu realizari spirituale deasupra civilizatiei atlante,telepati,si dotati cu alte inzestrari psihice,totusi,fiind fascinati de tehnologia atlanta,au fost asimilati de acestia,si-au pierdut din calitatile anterioare,si in cele din urma au avut acelasi final,remarcabile piramidele construite de atlanti"conform si unui documentar discover8-difuzat destul de rar...$ AFA. di,permite-mi sa-ti spun ca expunerea ta prezinta ceva lacune.=aca atlantii aveau si o morala impecabila,atunci nu se autodistrugeau,asa cum omenirea actuala nu s-a distrus inca,desi a dispus si dispune inca de armament nuclear capabil sa spulbere Pamantul,iar moralitatea conducatorilor actuali ai omenirii e in cel mai fericit caz indoielnica. poi,nu puteau pune bazele vechilor civilizatii pentru ca,potrivit legendei erau blonzi,cu tenul alb,iar ma8asii,egiptenii,indienii,etc. au alte insusiri fizice.Se vorbeste in legendele acestor popoare de oameni albi si blonzi care i-au invatat diferite arte sau indeletniciri.@aspunsul la aceasta UUdilemaUUse poate gasi,poate si analizand migratiile pelasgice.=incolo de acestea,e posibila si o anumita interconexiune cu cel putin o civilizatie extraterestra,dar care putea fi sporadica si de scurta durata,dupa parerea mea.Poate ca acesti extraterestrii isi vizitau verisorii salbaticiti!$ tlantii nu puteau pune bazele civilizatiilor antice si pentru ca ele erau primitive,crude si imorale,potrivit standardelor omului civilizat,iar atlantii nu puteau fi asa de avansati,avand aceste tare care tin de salbatic,deci e o contradictie.Se poate exploata ,de ce nu si ipoteza conspiratiilor reptilienilor&= .at despre UUrevelatiiUU,oricine le poate avea. m vazut cazuri de UUrevelatiiUUtratate cu mare interes,la tv chiar,in care nu stiu cum,se strecurau informatii care se gaseau exclusiv in anumite carti cu tematica S),parapsihologica,etc.,deci evident,cel care a

avut aceste UUrevelatiiUUa citit niste carti care i-au facilitat calatoria transcendentala&$$ AF;. http&''Buadratus.(ordpress.com'%33?'3>'3%'asia-casa-cu-daci' AFF. desigur ovidiu,diversele surse de informare evident ca nu prezinta garantii satisfacatoare,istoria pare ca se tot rescrie,chiar ma gandesc daca va veni o vreme a revelarii"macar partiale$,a adevarului istoric,cred ca va fi in legatura cu dezvoltarea plenara a constiintei,sa avem viziunea corecta,lucida si detasata a trecutului nostru,suntem totusi binecuvantati sa traim aceste vremuri,aceasta tranzitie intre doua epoci spirituale. =aca ai citit despre cronovizorul lui peregrino ernetti,sau despre masina timpului prezenta in cartea lui @adu .inamar,stii ca umanitatea nu este pregatita pentru aceste informatii,pe de alta parte chiar profetiile lui .a8ce,:ostradamus,Qanga,Sundar Singh etc.,sunt supuse unei interactiuni cu prezentul,viitorul prezis se transforma oarecum diferit,noi ca fiinte cream viitorul,prin actiunile prezente,departandu-ne oarecum de viziunile trecute.=in alt punct de vedere,se spune ca exista o ciclicitate prezenta la toate nivelurile creatiei,si planeta noastra ar fi avut aceeasi specificitate,practic ar fi existat diverse civilizatii anterioare care s-ar fi dezvoltat pana la un anumit grad,urmatoarele civilizatii ar fi provenit din germenii implantati de cele trecute,o reluare a "lectiei" pana la invatarea ei, si trecerea intr-un final pe o alta stare de constiinta,alta dimensiuneC despre atlanti se spune ca erau foarte evoluati tehnic,mai putin spiritual,despre noi romanii se spune ca provenim din ramani,o civilizatie foarte evoluata spiritual acum aproximativ 1;333 de ani"Parvan,=ensusianu,etc$,in ce masura s-au mai suprapus contactele cu alte civilizatii extraterestre,presupunem,ti-am spus astept cu incredere "autentificarea" istoriei planetei noastre,daca vom fi contemporani cu ea... ma gandesc ca Pamantul ar fi gazduit simultan, civilizatii aflate pe diverse niveluri de dezvoltare,dupa cum exista si acum fiinte destul de primitive in mazonia sau si in alta parte,e posibilC AF?. Eu zic sa citesti lin<ul cu .odul lui Xamolxe si poate vei avea unele mici revelatii&$Sa stii ca eu am invatat multe si am avut mari foloase de pe urma citirii si ascultarii acestui om,Pavel .orut.Si eu astept cu nerabdare ca toata istoria sa fie revelata.0nsa stii care va fi marea durere a aflarii devaruluiC,ulti nu-l vor accepta pt.ca nu va corespunde cu UUadevarulUUlor,asa cum sistemul heliocentric al lui Palileo Palilei ranea mult mentalitatile retrograde ale timpului. cum retrograzii nu mai ard vrajitoare si savanti geniali pe rug dar sistemul acestei planete e cel putin

la fel de ticalosit,din pacate.0ntotdeauna,inca din antichitate a fost lupta asta neancetata intre solii inspirati divin "nu-i includ aici pe UUsfintiUU,profeti,etc$si majoritatea retrograda sau inerta.Sa nu uitam de ristarh din Samos care a fost primul care a sustinut heliocentrismul si care a fost prigonit pt.ca ceea ce promova el nu se incadra inUUordinea zeiascaUU,aceeasi zei salbatici fiind adorati azi de multi UUiluminatiUUca fiind expresii ale divinului.Sa avem pardon... AF>. 5Apo$alip)a 20125 e)te o a$tiune de ra2#oi p)i'ologi$ http&''drumulinvingatorilor.ro'sho(art.aspxCart0d-? A?3. am citit de curand cartea&"inua<i,reptilianul din mine-dezvaluiri tulburatoare despre trecutul,prezentul,si viitorul Pamantului" scrisa de ar8ana havah,este in spiritul cartilor lui david ic<e,a mai citit-o cinevaC ":eagu drian$ A?1. SETI{'ome 9 Sear$' 0or Extraterre)trial Intelligen$e http&''setiathome.ssl.ber<ele8.edu' A?%. Vorld .ommunit8 Prid http&''(((.(orldcommunit8grid.org' A?4. am citit acest articol,jenanta exprimarea autorului referitoare la poporul tibetan "salbatic si incult",si nu numai,asta e,daca un popor care avea FAR din populatie in lamaseriile tibetane,si dumnealui spune ca e incult,lasa ca ii"culturalizeaza" fortat chinezii in stilul pietii tien -an- men,am citit pana la un punct cartile dumnealui,nu multumesc9 ":eagu drian$ A?2. articolul la care ma refer,este& " pocalipsa %31%"-actiune de razboi psihologic,viitorul va raspunde la atatea mistere...":eagu drian$ A?A. tot acelasi autor,a scris pe forumul )ratia .reatorilor&"cum a fost creat zeul 0sus hristos",CCCCCCCCCCCCCCCC no coment...":eagu drian$ A?;. m citit undeva despre un ateu care zicea ca atunci cand cineva ii zice despre credinta in =umnezeu si tot ce tine de religie ramane impasibil si

calm.=e ce nu se intampla la fel in caz inversC/mule,Pavel .orut,care e liber cugetator nu ateu asa cum eronat inteleg unii,vrea sa puncteze altceva si anume ca viitorul luminos al omenirii se poate realiza doar spiritualostiintific.Si cine contrazice aceasta afirmatie chiar nu stie ce zice.Echilibrul e secretul..ine nu iubeste stiinta"si nu ma refer aici la pseudo stiinta fara miez$se opune in mod fatis progresului.@epet,asa cum am facut-o si in alt post,Pavel .orut trage un semnal de alarma.Pe timpul lui Xamolxe am fost un popor cu coloana vertebrala.1a ce ne foloseste acum ca ne inchinam la 0isus Oristos daca suntem mai sclavi ca niciodataC *e rog,nu te mai ataca asa,fi obiectiv omule!$ ",agus Pre8$ A?F. ,a8asii faceau multe sacrificii umane pentru imbunarea zeilor lor,pentru recolte bogate si ferirea de boli.0nspirati divinC:u prea cred.S-a tesut o poveste romantica despre ei,cu toate ca se aflau in oranduire sclavagista si credeau ca au fost creati din porumb.Erau obsedati de masurarea timpului pt.a aduce cat mai UUcorect si exactUUsacrificiile lor multitudinii de zei pe care ii venerau.@ecomand filmul pocal8pto,aceia erau ma8asii!$ ",agus Pre8$ .@@, 56i$tionar de mitologie5 9 >eorge La2are)$u A?>. # : - )iul lui Oippotoon. fost prefacut in soparla, pentru ca a surprins-o pe .ibele potolindu-si setea cu prea multa lacomie. *ovaras al lui Enea, dupa fuga acestuia din *roia, spre 0talia. )iul lui 1inceu si al Oipermnestrei, tatal lui Pretos si crisiu, bunicul lui Perseu! intemeietor al orasului ba, in )ocida "Precia$. @ege al rgosului, posesor al unui scut renumit pe care si l-a insusit Enea. -7 Qirgiliu, "Eneida" # :*0 - 1ocuitori mitici al insulei muntoase Eubeea, din ,area Egee. u luat parte la razboiul impotriva *roiei, sub comanda lui Elpenor. # @0S - Poet scit, care a cantat in versuri calatoria lui pollo la hiperboreeni. =rept rasplata, zeul l-a facut preotul sau, i-a insuflat darul profetiei si i-a daruit o sageata, cu care putea zbura in cer. # *EE

- Serbari organizate in Precia in cinstea lui =ion8sos! se manifestau in tacere. #=E@ - Sora lui =iomede, intemeietoarea orasului cu acelasi nume, din *racia. "=upa altii, orasul a fost intemeiat de Oeracles, in memoria tanatului sau berer.$ =in cauza unei invazii de soareci si broaste, locuitorii l-au parasit, refugiindu-se in ,acedonia. #E - /ras in )ocida "Precia$, unde se afla un oracol al lui pollo. Xeul a primit astfel si epitetul de beul. #E/: - =ivinitate romana, protectoare a celor ce porneau la drum. #0 - =oica lui 0lo, fiul lui *roos, venerata intr-un templu din ,essenia. =upa Oomer, in "0liada", este unul din cele sapte orase oferite de gamemnon lui hile in schimbul sclavei #riseis, pentru a-i potoli furia pricinuita de rapirea acesteia. #0 :0 sau #0E:0 - Popor legendar din Scitia, care locuia de-a lungul raului bios. 0si imparteau viata cu galactofagii, care se hraneau exclusiv cu lapte de iapa, spre deosebire de vecinii lor, antropofagii, care preferau carne de om. =upa Oomer, abianii iubeau dreptatea si erau patrunsi de un profund spirit justitiar. #0= - =ivinitate calmuca. Prin respiratia ei, purifica spiritul mortilor si il transporta intr-un loc de odihna vesnica. #0=/ - /ras din sia ,ica, in apropierea Stramtorii =ardanele, patrie a lui 1eandru. ' /ras in Egiptul de Sus, centru al cultului lui /siris.

#01 - ,unte in frica, situat in fata muntelui .alpe, din Spania! impreuna formeaza stramtoarea Pibraltarului! in antichitate, aici erau localizate vestitele .oloane ale lui Oercule. #011/S - )iul lui @omulus si al Ersiliei in mitologia romana. #/@0PE:0 - 0n mitologia romana, locuitorii vechii provincii 1atium, care, mai tarziu, contopindu-se cu troianii lui Enea, s-au numit latini, dupa regele 1atinus. ' 0n mitologia romana, popoare pe care Saturn le-ar fi adus din frica in 0talia. #S0@* - )iul lui Eete. /morat si taiat in bucati de ,edeea, sora lui mai mare, membrele i-au fost aruncate in calea tatalui lor, spre a-l impiedica sa o mai urmareasca, dupa ce, impreuna cu 0ason, ii furase lana de aur. cesta s-a oprit, intr-adevar, sa adune resturile propriului fiu si le-a ingropat, dupa legenda, la *omis ".onstanta de azi$. #K:=E:* - =ivinitate alegorica in mitologia romana, personificata de o femeie tanara si frumoasa. Purta cu sine cornul abundentei, plin cu toate bunatatile. fost identificata cu zeita romana )ortuna si cu maiteea, din mitologia greaca. #K**/ - =ivinitate in mitologia japoneza, care vindeca bolile si ii ajuta pe marinari in expeditiile lor. . . - )iul lui 1icaon si sotul doicei lui ,ercur. . =E,/S - Erou atenian, care le-a aratat =ioscurilor locul unde Elena, sora lor, a fost ascunsa de *eseu. :umele lui a fost dat gimnaziului care a capatat, pe vremea lui Platon, denumirea de cademie.

. =0: - 0zvor legendar langa .atania "Sicilia$, consacrat fiilor gemeni ai lui 0upiter, Palicii. vea insusirea de a da pe fata, facand sa pluteasca la suprafata apei sau sa se afunde, tablele pe care era inscris adevarul sau falsitatea unui juramant. . 1E - :epotul lui =edal. inventat compasul si fierastraul. 0nvidios, =edal l-a aruncat din varful unui turn, dar zeita tena, protectoare a artelor, l-a salvat din cadere, transformandu-l, in timp ce era in aer, intr-o potarniche. . , :* - )iul lui *eseu si al )edrei. luat parte la asediul *roiei si a fost trimis, impreuna cu =iomede, sa o ceara troienilor pe Elena, rapita de la greci, de catre Paris. fost unul dintre grecii care s-au introdus in calul de lemn si a contribuit astfel la cucerirea *roiei. 0n timpul incendiului care a avut loc in cetate, el a reusit sa salveze de la moarte pe sotia sa, 1aodice, fiica lui Priam si pe fiul sau. ' Erou troian, fiul lui ntenor, ucis de un oarecare ,erion. . :* - :imfa din mitologia romana, care l-a adorat pe zeul pollo si a fost transformata de acesta in planta numita acant. . @: :0 - @egiune din Epir "Precia$ fondata, dupa legenda, de carnan, unul dintre epigonii. ' @egiune din Egiptul ntic, unde exista un templu consacrat lui 0upiter. A>3. . S* - @ege al orasului 0olco, in *esalia "Precia$, primul fiu al lui Pelia, rege al acestei regiuni si participant la expeditia argonautilor. . *E - Erou grec, prietenul cel mai credincios al lui Enea, pe care l-a insotit in ratacirile sale pe mare, dupa caderea *roiei. Se spune ca, inspirat de o profetie, ar fi fost cel care a pronuntat cuvantul 0talia cand au ancorat la tarmul acesteia.

.. 1 @E:*0 sau 1 K@E:*0 - Qeche divinitate romana a pamantului, protectoare a semintelor si ramasitelor stramosilor. fost sotia pastorului )austulus si doica lui @omulus si @emus. Serbarile dedicate ei de catre romani erau organizate in fiecare an in ziua de %4 decembrie. .E - )iica lui ,inos, regele .retei, si mama lui ,ilei, regele .ariei. .ES0/S - Knul din zeii protectori ai medicinei in mitologia greaca. vea un templu in /limpia. Se presupune ca ar fi fost siun epitet al lui pollo, el insusi avand puteri tamaduitoare. .ES/ - )iica lui Esculap in mitologia romana, la randul ei o cunoscatoare a leacurilor si tratamentelor medicale. .ES*E - @egele Siciliei, fiul zeului-fluviu .rimisos si al Egeste in mitologia greaca. 0-a oferit ospitalitate si daruri lui Enea si l-a ajutat sa-l inmormanteze pe nchise, tatal sau, pe muntele Erix. 0n amintirea mamei sale, a intemeiat orasul Egesta. .E*E - ,arinar din *ir care, a salvat un copil de la salbaticiile unor alti marinari. .opilul, fiind in realitate =ion8sos, i-a prefacut mai tarziu, pe netrebnici in delfini, iar pe cete l-a facut preot al sau, in insula :axos, din ,area Egee. -7 /vidiu, ",etamorfoze" .0= 10 - Knul din numele froditei in mitologia greaca, provenit de la izvorul cu acelasi nume, din #eotia, in care aceasta se scalda impreuna cu gratiile, fiindca avea darul de a tamadui durerile. .0: I - Spada pe care scitii o infigeau in pamant, adorand-o ca pe un simbol al zeului ,arte.

.0S - *anar pastor sicilian in mitologia greaca, fiul lui )aun si al unei nimfe. 0ubit de Palatea, a fost strivit de o stanca prabusita asupra lui, din gelozie, de Polifem. =ar Palatea l-a transformat in raul cu acelasi nume, care curge la poalele Etnei. -7 .laude 1orrain, " cis si Palateea"! )rancois Perrier, " cis si Palateea", pictura. .10=E - Xeita intunericului in mitologia greaca. =ivinitate greaca arhaica, anterioara, dupa unele versiuni, pana si haosului. =in ea ar fi aparut apoi toti zeii. ./:0* - Planta otravitoare, aparuta din balele .erberului, cand Oeracles l-a scos din 0nfern. A>1. ./:*EK - Qanator in mitologia greaca, preschimbat in piatra de privirea ,edusei, in timp ce asista la nunta lui Perseu. ./:*0K - *anar sarac din insula .eos, din ,area Egee, de o rara frumusete. 0ndragostit de .edippe, fiica unui atenian bogat, neputand sa o ia de sotie, din cauza diferentei sociale dintre ei, s-a folosit de viclenia unui juramant

pe care .edippe, dupa ce l-a rostit, nu l-a mai putut respinge in nici un fel. .@ */)/@ - :ume al zeului =ion8sos, provenit de la vasul in care grecii puneau vinul la masa. .u acest nume, el era venerat mai ales in )igalia, din regiunea rcadiei. .@0S0K - @ege al rgosului in mitologia greaca, caruia oracolul i-a prezis ca va fi ucis de un nepot. Pentru a evita implinirea profetiei, crisiu a inchis-o pe fiica sa, =anae, intr-un turn de bronz, dar Xeus, indragostit de frumusetea ei, a sedus-o, strecurandu-se la ea sub forma unei ploi de aur, si dandu-i astfel un fiu, pe Perseu. ,anios, tatal a parasit-o prada apelor marii, cu copilul. Kn rege al insulelor .iclade, Polidect, i-a salvat insa pe amandoi. ,ai tarziu, dupa numeroase aventuri, Perseu l-a omorat totusi, din eroare si fara sa stie cine e, in timpul unor intreceri sportive. .@/P/1 - 0n genere, partea cea mai inalta si fortificata a vechilor orase grecesti. ,ai intai loc de adapost al populatiei in caz de razboi si sediu al autoritatii supreme, apoi centru monumental si spiritual al orasului. .ea mai renumita prin maretia ei artistica este cropola orasului tena, produs al geniului grec prin excelenta. Prima constructie somptuoasa, Partenonul, a fost ridicata in timpul lui Pericle "intre 22F si 24% i. .hr.$. *ot atunci au aparut si Propileele, care formau intrarea pe cropole, cu un templu dedicat tenei Qictorioase ":i<e$, Erehteionului, cu loja cariatidelor etc. Pe vremea lui 1icurg "secolul 0Q i. .hr.$, activitatea constructiva a fost dedicata teatrului. 0nvaziile si razboaiele "inclusiv l =oilea @azboi ,ondial$ au distrus in mare parte aceste comori ale artei universale. .*E/: - )iul lui risteu si al utonoei in mitologia greaca, crescut si educat de centaurul .hiron, care a facut din el un vanator dibaci. Surprizand-o pe rtemis goala, pe cand se scalda impreuna cu nimfele ei, aceasta l-a preschimbat, drept pedeapsa, intr-un cerb, iar cainii sai, nerecunoscandu-l, l-au sfasiat. =upa alta versiune, el a fost pedepsit astfel, fiindca a indraznit sa se intreaca cu zeita in mestesugul vanatului. = = - Xeu al fenomenelor atmosferice, al vantului, ploii si fulgerului in mitologia babiloniana. Era reprezentat cu o spada de foc, simbol al

fulgerului. fost socotit, pe de alta parte, si un zeu binefacator, fiindca ploile fac pamantul roditor. sirienii l-au venerat mai mult ca un zeu al dezlantuirii uraganelor si a altor calamitati asupra pamanturilor si caselor dusmanilor lor. =E/: - =ivinitate romana, protectoare a calatorilor ce se intorceau in casele lor. =0SESO - 0n mitologia vedica, sarpele primordial care simbolizeaza timpul, si pe care se odihneste Qishnu. .D2, Ca)atoria 9 $ale )pre )0intenie A>4. - dalbald, sotul Sfintei @ictrude - drian, sotul Sfintei :atalia - lexandru :e(s<i - mmun Egipteanul - ndronic, sotul Sfintei tanasia - ndronic, sotul Sfintei 0unia - nghelina, sotia Sf. Stefan =espotul - nghel, :oul ,ucenic - na, sotia lui 0oachim, mama ,aicii =omnului - na a :ovgorodului - pfia, sotia lui )ilimon - cvila, sotul Sfintei Priscilla - rghira din Prusa - ristobul, din .ei Saptezeci - tanasia, sotia Sf. ndronic - tanasie din .hios - urelie din Spania, sotul Sfintei :atalia - .assina, sotia lui ,elasip - .hiril )ileotul - .hiril, sotul Sfintei ,aria, tatal Sf. Serghie din @adonej - .leopa, sotul Sfintei ,aria ,ironosita - .lotilda, sotia regelui .lovis al )rantei - .onon din 0sauria - =aria, sotia lui Orisant - =imitrie, sotul Sfintei Evantia - =imitrie =os<oi, sotul Sfintei Evfrosina - =omnina

- =orotei, sotul Sfintei Eusebia - =oroteia de la Gasin - Ed(in, sotul Sfintei Ethelburga, regele :orthumbriei - Elisabeta, sotia Sf. Xaharia, mama Sf. 0oan #otezatorul - Emilia, sotia Sf. Qasilie cel #atran, mama Sf. Qasile cel ,are - Epistimia, sotia Sf. Palaction - Erminingheld din Spania - Esperie, sotul Sfintei Xoe - Ethelbert, @egele Gentului - Ehelburga, sotia @egelui Ed(in - Evantia, sotia Sf. =imitrie - Eudoxie - Evfrosina, sotia Sf. =imitrie =ons<oi - Eusebia, sotia Sf. =orotei - Eustatie, sotul Sfintei *eopista - )elix din Spania, sotul Sfintei 1iliosa - )evronia sau Evfrosina, sotia Sf. Petru din ,urom - )ilimon, sotul Sf. pfia - )ilit, sotul Sf. 1idia - )ilogonie - )ilotei )acatorul de ,inuni - Palaction, sotul Sfintei Epistimia - Pheorghe :oul ,ucenic din ttalia - Polinduhia din Persia - Porgonia, sora Sf. Prigorie *eologul - Prigorie cel #atran din :azianz, sotul Sfintei :ona - Prigorie 1uminatorul rmeniei - Orisant, sotul Sfintei =aria - 0acov Persul - 0gnatie din ,itilena - 0nochentie, postolul mericii - 0oachim, sotul Sfintei na, tatal ,aicii =omnului - 0oan, 0mparatul :iceii - 0oan din Gronstadt - 0oan cel ,ilostiv, Patriarhul lexandriei - 0rina, sotia Sf. Serghie Pheorghie, mama Sf. )otie cel ,are - 0rina a .onstantinopolului, sotia 0mparatului Galoioan - 0saac, fiul Patriarhului vraam, sotul Sfintei @ebeca - 0uliana 1azarevs<aia - 0unia, sotia Sf. ndronic - 0ustinian, sotul Sfintei *eodora

- Getevana a Peorgiei - 1avrentie din Salamina - 1azar, sotul Sfintei ,ilita, cneazul Serbiei - 1eonid, tatal lui /rigen - 1idia, sotia Sf. )ilit - 1iliosa din Spania, sotia Sf. )elix - ,acrina cea #atrana, sotia Sf. Qasilie si bunica Sf. Qasilie cel ,are - ,anuil .riteanul - ,arcel din Sicilia - ,archian - ,archian 0mparatul, sotul Sfintei Pulheria - ,aria, sotia Sf. .leopa - ,aria, sotia Sf. Ienofont - ,aria, sotia Sf. .hiril, mama Sf. Serghie din @adonej - ,aria cea :oua - ,arin, sotul Sfintei ,arta - ,arcu :oul ,ucenic - ,arta, sotia Sf. ,arin - ,arta, mama Sf. Simeon Stalpnicul - ,avra din Egipt, sotia Sf. *imotei - ,elania cea *anara - ,elasip, sotul Sf. .assina - ,ilita, sotia cneazului 1azar - ,iron din .reta - :atalia, sotia Sf. drian - :atalia din Spania, sotia Sf. urelie - :eonila, sotia Sf. *erentie - :icandru - :ona, sotia Sf. Prigorie cel #atran din :azianz - Paulin al :olei - Pavel @usul - Petru sau =avid, sotul Sf. )evronia din ,urom - Priscilla, sotia Sf. cvilla - Pulheria, sotia Sf. ,archian 0mparatul - @ebeca, sotia Sf. 0saac Patriarhul - @ictrude, sotia Sf. dalbald - @ufina, sotia Sf. *eodot - Serghie Pheorghie, sotul Sfintei 0rina - Simeon 0zvoratorul de ,ir din Serbia - Sofia din *racia - Spiridon al *rimithundei

- Stefan =espotul, sotul Sfintei nghelina - Stefan =aciani - Suzani<a a Peorgiei - *eoclita )acatoarea de ,inuni - *eodora, 0mparateasa #izantului, sotia lui 0ustinian cel ,are - *eodora, @egina Epirului - *eodora din lexandria - *eodosie cel ,are, 0mparatul #izantului, sotul Sfintei Placilla - *eodot, sotul Sfintei @ufina - *eofana 0mparateasa - *eopista, sotia lui Eustatie - *erentie, sotul Sfintei :eonila - *omaida din 1esbos - *imotei din Egipt, sotul Sfintei ,avra - *imotei de la Esfigmenu - Qarlaam Geret<i - Qasile, sotul Sfintei ,acrina cea #atrana - Qasile cel ,are, sotul Sfintei Emilia - Qladimir, .reazul Gievului - Ienia din St. Petersburg - Ienofont, sotul Stintei ,aria - Xaharia, sotul Sfintei Elisabeta - Xoe, sotia Sf. Esperie A>2. "*elul suprem al casatoriei este ca sotul si sotia sa se ajute unul pe altul sa intre in 0mparatia .erurilor. Prin dragostea lor reciproca si partasia vietii, amandoi - impreuna cu copiii lor, daca =umnezeu le-a dat urmasi sunt chemati a se aduce unul pe altul mai aproape de Oristos. .a unire vesnica intre doua personalitati unice si vesnice, *aina :untii nu are alt scop decat acesta. )ie ca toti sotii si sotiile sa fie invredniciti, prin rugaciunilor sfintilor, sa daruiasca mai deplin cununile nuntii lor lui Oristos 0mparatul. Si fie ca noi toti, ori ca suntem casatoriti, ori monahi, ori celibatari, privind la icoanele insufletite ale Sfintei *reimi, sa ajungem la o mai adanca pretuire a acestei "mari taine" "Efes. A,4%$" P.S. Gallistos, Episcoul =io<liei

.D., /o$ul peri$ulo) al 0al)i0i$arii i)toriei A>;. .ulegere de studii si articole

A>F. 0storia romanilor este istoria unui popor statornic, plamadit unitar in vatra vechii =acii! este istoria dezvoltarii fortelor de productie si a relatiilor sociale. istoria luptei maselor populare impotriva asupririi si dominatiei straine, pentru libertate nationala si dezvoltare de-sinestatatoare, aici, in spatiul carpato-danubiano-pontic, unde poporul roman a locuit neintrerupt, faurind, incepand cu stramosii sai geto-daci, o infloritoare si originala cultura materiala si spirituala. "Este vorba remarca :icolae 0orga - de un popor care prin stramosii sai isi are radacini de patru ori milenare! aceasta eeste mandria si aceasta este puterea noastra". A>?. @eferindu-se la aportul poporului roman la valorile civilizatiei umane, istoricul american Paul ,acGendric< scria& "@omanii merita din plin atentia noastra ca locuitori ai unei insule latine intr-o mare a slavilor, ca transmitatori ai culturii greco-romane in evul mediu, ca membri ai unuia dintre cele mai creatoare state aborigene ale antichitatii, ca victime si beneficiari ai ultimei provincii cucerita si prima parasita de @oma - =acia - si ca pastratori, dupa retragerea romanilor, ai unui amestec de cultura autohtona si clasica, ceea ce face ca tara lor sa fie astazi unice printre tarile socialiste europene." "Paul ,acGendric<, "Pietrele dacilor vorbesc"$ .DD, 3a##ala" E)oteri)mul literei 5M5 ;33. de ex. ,illeniu, ;31. ,aster, ,embrane, ,other, ,atrix, ,-*heor8 -7 *he ,aster brea<s the boundaries of the ,embranes of the ,-*heor8 11 =imensions trough connection (ith his =ivine ,other "Gundalini energ8$ that resides in electrons and ascends in the .reation ,atrix ,ooladhara, ,antram, ,,,,,, ,anipura -7 *he Gundalini Energ8 that resides in the ,ouladhara .ha<ra can be a(a<ened b8 vocalising ,antram ",,,,," leading it up(ards in the spine and medulla to(ards ,anipura .ha<ra ,elchisede<, ,ichael, ,etraton -7 ,elchisede<, *he @uler of SinnParadise-Earth Oumanities is assisted b8 the ngels ,ichael and ,etatron "Patriarch Enoh$

,u, ,usic, ,utual, ,utant -7 /n the ,u continent "Eden before the ngelic )all$ Solar Oumanities listened to PitagoraUs ",usic of *he Spheres", to the =ivine Qerb of *he Kniversal Polden 1anguage through (hich all .reation came into ,anifestation ,anifestation, ,anipulation, ,ajestic, ,agic, ,8sticism, ,ass-,edia -7 Knfortunatel8, primitive, ,ajestic, pure ,8sticism and ,agic of the ,anifested .reation "also Oumanit8$ fell through ,ass-,edia ,anipulation into deca8 ,etaph8sics, ,etabolism, ,ind -7 0n ,etaph8sical Pnosis b8 desintegrating ,ind =efects (e also can improve Ouman ,etabolism "-7 ,utants (ith 1%-spiraled =: $ ,acrocosm, ,icrocosm -7 s Oermes *rismegistus states, *he ,icrocosm is onl8 the reflection of ,acrocosm ",$, "as above, so belo(..." ,athematics, ,edicine ;3%. logical chain li<e this is highl8 improbable9 *hus true9

-7 3 - 19 ;34. "Sa retinem ca fiecare Sephira "aspect ale .uvantului$ corespunde, in pentaclul lui Ghunrath, unui cor angelic si unei ierarhii spirituale& idee sublima, atunci cand ii poti intelege adancimea. 0ngerii, in Gabbala, nu sunt fiinte avand o esenta speciala si imuabila& totul traieste, se misca si se transforma in Kniversul viu9 plicand ierarhiilor ceresti frumoasa comparatie prin care Xoharul incearca sa exprime natura Sephiroturilor, am putea spune ca corurile ingeresti seamana cu niste invelisuri transparente si divers colorate, in care vin sa straluceasca pe rand, cu o lumina din ce in ce mai splendida si mai pura, Spiritele care, eliberate definitiv din invelisul formelor temporale, urca supremele trepte ale Scarii lui 0acob, in varful careia se afla 0nefabilul. )iecarui cor angelic, Ghunrath face sa-i corespunda unul din versetele decalogului& este ca si cand ingerul conducator al fiecarui ordin ar deschide gura pentru a rosti unul dintre preceptele legii divine." "Papus, "Gabbala - *raditia secreta a /ccidentului"$

;32. ".onformatiile barbii 5,icroprosopului6 se constata ca sunt in numar de treisprezece 5atunci cand6 cea care este superioara devine inferioara. 5 dica lumina. =ar6 in stare inferioara 5adica ,icroprosopul inchis in el insusi6, ele sunt vazute in noua 5parti ale acestei forme6. .ele douazeci si doua de litere sunt reprezentate in coloarea lor, 5nu numai cand legea este data in foc negru peste focul alb, dar de asemenea in scrierile obisnuite, pentru ca aceasta barba este neagra6." "Xoharul - ".artea Splendorii - 1ucrare majora a misticii ebraice, text fundamental al Gabbalei"$ +0., A)tronomie ;3;. P1 :E*E1E P0P :*E Supiter, Saturn, Kranus si :eptun se numesc gigante din cauza dimensiunilor lor mari in raport cu planetele terestre. Ele au urmatoarele proprietati comunte& - dimensiune si mase mari fata de Pamant! - densitati mici "media lor fiind 1,%1 fata de apa$! - rotatii axiale repezi, de ordinul orelor, in ciuda dimensiunilor mari! - turtiri relativ mari, rezultand din rotatiile repezi! - absenta detaliilor stabile pe suprafata din cauza atmosferelor lor intinse! - benzi paralele cu ecuatorul! - numar mare de satelti! .onditiile existente in planetele gigante fac imposibila viata pe suprafata lor. Supiter este cea mai mare planeta, avand volumul de 1433 de ori volumul Pamantului. Spectrul indica existenta metanului si a amoniacului sub forma de picaturi. ,ajoritatea detaliilor observate pe suprafata sa sunt formatii atmosferice a caror existenta este de cel mult cateva luni. numite detalii - ca marea pata rosie - sunt vizibile de peste un secol, desi au avut loc variatii de culoare, de forma si de pozitie. Pata rosie este formata din combinatii sodiu - amoniac. Kneori au loc "furtuni" in atmosfera lui Supiter, detectate prin undele radio pe care le emite si care prezinta puternice anomalii. *emperatura superficiala a planetei, de -23 ., depaseste cu %A . pe cea corespunzatoare radiatiei solare. Se pare ca planeta Supiter poseda resurse de energie interna. @otatia axiala a planetei se executa in >hA3m la ecuator, incetinandu-se usor spre poli. xa de rotatie fiind perpendiculara pe planul orbitei, nu exista anotimpuri pe suprafata sa.

Saturn se distinge prin densitatea sa mica& 3,F fata de aceea a apei. .ompozitia sa este aceeasi cu a lui Supiter. @otatia sa axiala este efectuata cu viteze diferite pe zone in 13h12m pana la 13h4?m. xa sa este inclinata pe planul orbitei, de unde rezulta succesiunea anotimpurilor. / particularitate o formeaza inelele, care se intind pana la o distanta de de %,4 raze saturniene si au o grosime de cel mult 433 m. .onsideram azi ca inelele sunt formate din fragmente solide de toate dimensiunile "de la praf fin la blocuri mari$, compuse partiat din gheata. ceste fragmente se misca in jurul planetei dupa legile lui Gepler. .irculand cu viteze mari, dau impresia unui inel continuu. ,asa inelelor reprezinta abia 1'%F.333 din aceea a planetei. Kranus este o planeta putin cunoscuta. re aspectul unui disc verzui. xa sa de rotatie se afla aproape in planul orbitei, deci planeta in miscarea sa de rotatie se rostogoleste. @otatia sa in sens retrograd constituie un caz unic in randul planetelor mari. *emperatura sa este de -1?3 .! amoniacul in atmosfera sa este aproape inghetat. :eptun se prezinta ca un disc verzui, pe care nu putem zari nici un detaliu, dar s-a putut stabili ca rotatia sa se executa in 1;h. *emperatura sa este de -%13 .. Pluton este o planeta putin studiata. Prin dimensiunile sale, cunoscute doar aproximativ, pare sa se apropie mai mult de planetele terestre decat de cele gigante. Suprafata sa reflecta puternic lumina, fiind probabil de gheata, deoarece la distanta sa de aproape 23 de unitati astronomice Soara apare ca o stea oarecare, care nu incalzeste, de unde temperatura sa de circa -%A3 .. +0|, >rupuri 'i." Millenium,2.00 )i Auto$unoa)tere ;3?. >eneti$ :ountain o0 }out' http&''(((.technolog8revie(.com'biomedicine'%4A;3' ;3>. http&''(((.scribd.com'doc'14F%%4%2'.asatoria-Perfecta +10, Mi$ atla) de anatomia omului ;11. .E1K1 - :ucleol - Por nuclear - :ucleu cu cromatina

- ,embrana nucleara - @ibozomi liberi - Ergastoplasma - ,itocondrie - .isterna - paratul lui Polgi - Qezicula de grasime - ,embrana celulara

;1%. SPE@,0 S0 )/10.K1K1 /Q @0 : - Strat granular folicular - 1ichid folicular - .oroana radiata - Xona pelucida - ,embrana vitelina - Xona vitelogena - :ucleu cu nucleol - Qarful - .ap cu vacuola - Patul - Piesa de legatura - .oada - 0nel de legatura - )ilament spiral - .entriol posterior - .entrioli anteriori - #anda centrala ;14. S.OE1E*K1 .@ :0K1K0 - :eurocraniu - )osa temporala - /rbita - Paura optica - )isura orbitara inferioara - Qomerul - Paura infraorbitara

- .avitatea nazala - )osa pterigoidiana - Qiscerocraniu& - Protuberanta mentala - ,andibula - /sul maxilar - /sul zigomatic - /sul nazal - /sul lacrimal - /sul etmoid - /sul temporal - :eurocraniu& - /sul parietal - /sul frontal ;12. COLOANA 1ERTE4RALA BB >RA6E 3UN6ALINI!" - .occisul ".ha<ra ,ooladhara$ - /sul Sacru "aici se afla in stare latenta energia Gundalini$ - Promontoriu - Qertebre lombare - 1ordoza lombara - Paura de conjugare - Qertebre toracale - .ifoza toracala - Qertebre cervicale - Qertebra Q00-a cervicala "proeminenta$ - *uberculul carotidian "a Q0-a cervicala$ - 1ordoza "curbura$ cervicala ;1A. QE@*E#@ 1/,# @ S0 /SK1 S .@K& - Promontoriul - ripile sacrului - pofiza articulara superioara - .reasta sacrata laterala - .analul sacrat - .reasta sacrata mediana

;1;. ,KS.O00 SKPE@)0.0 10 0 . PK1K0& - ,. frontal - ,uschiul auriculo frontal - ponevroza epicraniana - ,. auricular anterior - ,. auricular superior - ,. occipital - ,. auricular posterior - ,. splenius capitis - ,. sternocleidomastoidian - ,. pielosul gatului "platisma$ - ,. transversul barbiei - ,. triunghiular al buzelor - ,. patratul barbiei - ,. rizorius - ,. orbicularul buzelor - )iltrul buzei superioare - ,. zigomatic - #ula grasa a fetii "#ichat$ - ,. transvers al nasului - Xona orbitala - ,. orbicular al ochiului - Xona palpebrala ;1F. S.OE, PE:E@ 1 - .irculatia cefalica - rterele carotide - .arja "crosa$ aortei - rtera pulmonara - triul stang - Qenele pulmonare stangi - Oemicordul stang - arterial - Plamanul stang - Qentriculul stang - orta descendenta - *runchiul celiac - .irculatia gastrica - rtera hepatica - rtera splenica .0@.K1 *0E0 S :PE1K0&

- rtera mezenterica superioara "craniala$ - rtera mezenterica inferioara "caudala$ - .irculatia periferica - nastomoze portocave - Qena porta hepatica - .irculatia hepatica - Qentriculul drept - Qena cava inferioara "caudala$ - Oemicordul drept venos - .analul toracic "limfatic$ - Qenele pulmonare drepte - Plamanul drept - triul drept - Qena caza superioara "craniala$ ;1?. @*E@ . @/*0= 0:*E@: "Q S.K1 @0X *0 .@E0E@K1K0$& - #ulbul olfactiv - 0nfundibulum - 1obul temporal - 1obul occipital - .erebelul - rtera vertebrala - rtera bazilara - :ervul optic - 1obul frontal ;1>. :E)@/:K1& - .apsula #o(mann - Plomerul ,alpighi - *ub contort proximal - *ub contort distal - Xona corticala - Xona limita - Xona medulara - Papila renala - *ub colector #ellini - nsa lui Oenle - @am ascendent

- @am descendent - Qas eferent - Qas aferent ;%3. MA6U1A S8INARII CU NER1II S8INALI SI LANTUL SIM8ATIC 8RIN CARE URCA ENER>IA 3UN6ALINI CATRE CREIER!" - Plexul )a$rat "nervul sciatic$ "-73undalini$ - .oada de cal - Plexul lombar - @amuri lombare - @amuri intercostale - Plexul brahial - @amuri si plec cervical - Pangionul cervical superior - Panglionul cervical mijlociu - Panglionul cervical inferior "ganglionul stelat$ - 1antul ganglionar simpatic - :ervul marele spanhic - 1antul simpatic lombar ;%1. SE.*0K:E *@ :SQE@S 1 P@0: . : 1K1 @ O0=0 :& - ,aduva in sectiune - Pia mater - @adacina posterioara a nervului spinal - @adacina anterioara a nervului spinal - Panglion spinal - Qena vertebrala - rtera vertebrala - Spatiul subarahnoidian - @amura posterioara a nervului spinal - @amura anterioara a nervului spinal - :ervul spinal - Panglion spinal - Paura de conjugare - Pia mater - Spatiul subarahnoidian - rahnoida

- =ura mater - Spatiul epidural ;%%. E:.E) 1K1& - Scizura centrala @olando - .ircumvolutia parietala ascendenta - Scizura retrorolandica - Scizura interparietala - 1obul parietal - Polul occipital - 1obul occipital - Scizura occipitala laterala - .erebelul - #ulbul - Puntea lui Qaroli "protuberanta$ - 1obul temporal - Scizura temporala inferioara - Scizura temporala superioara - Scizura lui Silvius - Polul frontal - Scizura frontala inferioara - Scizura frontala superioara - 1obul frontal - Scizura prerolandica - .ircumvolutia frontala ascendenta ;%4. *K:0.01E P1/#K1K0 /.K1 @& - /ra serata - ,uschiul ciliar - Procese ciliare - Xonula ciliara "Xinn$ - 0risul - ,arginea pupilara iris - .orneea transparenta - .amera anterioara - .ristalinul - .amera posterioara - 1imbul corneean - .onjunctiva bulbara

- .apsula lui *enon - :ervul optic - Papila optica "pata oarba$ - Pata galbena cu foveea centralis - @etina - .orpul vitros - .oroida - Sclerotica ;%2. ,KS.O00 P1/#K1K0 /.K1 @ - ,uschiul oblic superior "mare$ - ,uschiul drept superior - ,uschiul drept intern - ,uschiul ridicator al pleoapei superioare - ,uschiul drept extern - ,uschiul drept inferior - Sinusul maxilar - ,uschiul oblic inferior "mic$ ;%A. P @ *K1 1 .@0, 1

- Planda lacrimala - .aroncula lacrimala - .analicul lacrimal - Sacul lacrimal - .analul nazolacrimal - Pleoapa inferioara - .omisura palpebrala externa ;%;. . 01E /P*0.E& - Plobul ocular - @etina "aria temporala$ - @etina "aria nazala$ - )ascicol nazal al nervului optic - )ascicol temporal al nervului optic - .hiasma optica - *ractus optic - @adiatiile optice - ria sensibilitatii vizuale

;%F. *E:*0E9 0mportant999 Q0@KS - scris _n rombne`te 0nformaia vine de la ,icrosoft si :/@*/:. Qa rog transmitei-o la orice persoana ce are acces la 0nternet. =aca primii un e-mail cu o prezentare de Po(er Point aparent inofensiva intitulata NQiata este frumoasa.ppsN nu deschideti acest fi`ier de nici un fel ci `tergeti-l imediat. =aca-l deschidei va ap^rea acest mesaj& UU cum este prea tbrziu, viata ta nu mai este frumoasaUU 0mediat veti pierde tot ce aveti in calculator, iar persoana care vi-l trimite va avea acces la numele dvs., e-mailul dvs si la parola dvs. Este vorba despre un virus nou care a _nceput sa circule. *rebuie sa facem tot posibilul sa-l oprim999 Programele ntivirus nu sunt apte sa-l distrug^. ;%?. Codex Alimentariu) )i in RomKnia" program pentru depopularea planetei prin in0ometare )i malnutritie http&''(((.sfantuldaniilsihastrul.ro'index.php'editoriale'22editoriale'%2>-codex-alimentarius-a-fost-adoptat-i-in-romania-liber-laboli-cancer-i-pandemii.html ;%>. Kneori imi aud propriile ganduri #ruiate& cred ca se propaga o unda mentala dupa 0ormula o)$ilatiilor P & A)in omegaAt!, unde este amplitudinea, omega viteza unghiulara si t timpul de proagare, I fiind coordonata. )ortele de frecare cu aerul estompeaza viteza gandului care se reintoarce pe sistemul auditiv "am probleme si cu "ciocanelele"$ intr-o forma mai mult sau mai putin exacta intr-o bucla de viteza enorma "viteza sunetului de 1233 <m'h daca nu ma insel$, astfel incat "interlocutorilor persecutatori" le este imposibil sa lanseze undele mentale sau verbale, nu ar fi timp suficient ca "vocea" sa ajunga de la gura lor la urechea mea. =eci prietenii nu ma sfideaza, nu sunt magi negri. Sau viteza gandului pe care este bazata telepatia este supraluminica tinand de a patra dimensiune si atunci sunt inclusiv undele emise de magii negri pe principiul corpuscul - unda. =ar cele mai multe sunt mecanice si se propaga dupa Cur#a lui >au))" 0 x!&e% 9x%2!, +B0, Ritualurile religioa)e?vraCitoria?)amani)mul?et$,,, ;41. ceste practici au la baza niste concepte binecunoscute de catre orice psiholog&sugestia,autosugestia si telepatia. ",agus Pre8$ ;4%. /rice om aflat intr-o stare psihologica precara care apeleaza la asemenea prestatori de serviciiUUspiritualeUUse expune unui risc mai mare

sau mai mic,in special cand e vorba de ritualuri cu conotatie negativa..and apelantul se adreseaza prestatorului pentru a face un rau cuiva,acesta din urma,prin descantece,arome,obiecte bizare,etc,sporeste increderea apelantului,inoculandu-i o informatie negativa,o sugestie pe care acesta o transmite telepatic creierului celui vizat.UUQictimaUUpreia acest stimul in creier iar daca este un om haotic,fara verticalitate si cu creierulUUmurdarUU,va pune in practica in mod inconstient sugestia negativa primita si astfel va avea diferite neplaceri.Kn ritual de aceasta factura nu poate avea nici un efect daca nu exista persoana intermediara"apelantul$,decat daca prestatorul cunoasteUUvictimaUU./biectele"fotografii,par,haine,etc$folosite in cadrul acestor ritualuri au rolul de a face amintirea persoanei vizate mai vie si mai bine conturata in mintea apelantului,astfel sugestia prestatorului fiind transmisa mai eficient prin mecanismul descris anterior.Si persoana intermediara poate ramane cu efecte negative deoarece ea e prima care primeste sugestia iar aceasta va actiona daca respectivul nu se stie proteja.)iecare individ se poate proteja de astfel de atacuri energeticoinformationale foarte simplu&avand o moralitate cat mai stricta,o capacitare cognitiva crescuta si practicand autosugestia si imageria mentala pozitiva,constructiva.=esigur,pe baza ritualurilor magicoreligioase s-au tesut adevarate legende si s-a scris mult,bine documentat sau dimpotriva,insa adevarul simplu,asa cum e orice adevar e ca toata magia,fie ea UUalbaUUsau UUneagraUU se afla in creierul nostru. ",agus Pre8$ ;44. Stiti ceva despre magia ' vrajitoria prin argint viuC / matusa de a mea se pare ca s-a imbolnavit de poliartrita reumatoida acum %3 de ani si de atunci boala i s-a tot agravat. fost la foarte multe manastiri, la preoti, medici, s-a lasat chiar intepata de albine pentru a-i fi ameliorate durerile. .unoasteti vreun remediu "revolutionar$ care sa mearga cumva pe cauzalitatea bolii eventualC stept orice sfat, sugestie sau informatie despre boala. ;42. Qrajile cu argint viu sunt o abrambureala. m descris mai sus mecanismul tuturor practicilor mistice si oculte de acest fel,e pura psihologie aplicata"sugestie si telepatie$ )aptul ca preotii,calugarii si medicii nu au reusit sa o vindece denota inutilitatea practicilor unora si limitarea cunostintelor altora"medicii$. @aspunsul la problema ta vine imbinand trei mari stiinte&psihologia,genetica si biologia..ercetarile asiduue au dat un raspuns cert..ombinand in mod inteligent medicatia cu autosugestia si imageria mentala se poate vindeca orice boala9 viz in legatura cu unii

care fiind UUiluminatiUUau murit la o varsta relativ frageda de boli tratabile,iar pt.neputinta si necunoasterea lor au invocat <arma.1/19&$$$ ",agus Pre8$ ;4A. 0ar ca sa invete cum se face corect autosugestia ,ii recomand,in fuctie de pregatirea pe care o are,.atre culmile succeselor-)ormula fericirii sau Secretele varstelor de aur de Pavel .orut,unul dintre putinii adevarati iluminati pe care ii are @omania la ora actuala. ",agus Pre8$ +B+, So$ietatea de Siinte Matemati$e din Romania ;4F. 1a un turneu de tenis de tip eliminator participa "n" jucatori. .ate meciuri trebuie jucate "sau castigate prin neprezentare$ pentru a sti cine este castigatorulC ",.,. - )red ,arer$ ;4?. Problema lui 1.:. *olstoi Kn grup de cosasi a iesit la camp. .osasii trebuia sa coseasca doua fanete dintre care una era de doua ori mai mare decat cealalta. Sumatate de zi, grupul a cosit la faneata cea mare, iar in a doua jumatate a zilei grupul s-a impartit in doua! o jumatate a ramas sa termine faneata cea mare, iar cealalta jumatate a inceput sa coseasca faneata cea mica. Seara, faneata cea mare era cosita, iar din cea mica ramasese un lot care a fost cosit a doua zi de un singur cosas, care a lucrat toata ziua. =in cati cosasi era format grupulC ;4>. =aca exista mai multi copaci decat numarul frunzelor de pe oricare dintre ei, atunci exista cel putin doi copaci cu acelasi numar de frunze. ceasta afirmatie este adevarata sau falsaC ;23. Pentru Oeron, tiranul din Siracuza, s-a facut o coroana de aur de 1% funturi. Oeron, banuindu-l pe mester, a poruncit lui rhimede sa cerceteze, daca nu s-a pus in coroana mai mult argint decat aur. .um este probabil ca a procedat rhimede, pentru a determina cat argint si cat aur curat a fost in coroanaC ;21. 1a o cursa alearga 4 cai ,#,.. =aca castiga, se da de "a" ori miza! daca # castiga, se da de "b" ori miza! iar daca . castiga, se da de "c" ori miza. .e mize trebuie sa se puna pe cei trei cai, pentru ca, in toate cazurile posibile, sa se castige suma "s"C

;2%. =oua localitati si # sunt situate de o parte si de alta a unui rau. 0n ce loc trebuie facut podul ,:, pentru ca drumul ,:# sa fie minimC ;24. Sa se afle aria unui cerc cu ajutorul unei roti, avand acelasi diametru si a carei latime este egala cu jumatate din raza ei. "1eonardo da Qinci$ ;22. )igura numita monada sau "Jin si Jang" se compune dintr-un cerc impartit in doua parti egale prin doua semicercuri egale, descrise de o parte si de alta a unui diametru al cercului mare. .u o singura linie curba sa se imparta ambele arii egale in cate doua parti egale. ;2A. cademia @omana - Studii si .ercetari ,atematice ",athematical @eports$ =aca P este <-cromatic, conex, cu n varfuri, iar <-74, atunci P are cel putin .5<,%6 + n - < muchii. ;2;. Problema celor doua izvoare de lumina 0ntre doua izvoare de lumina cu intensitatile de %3 candele si 2A candele, se aseaza un ecran. Pentru ca ambele fete ale lui sa fie luminate in mod egal, ecranul trebuie sa fie asezat cu 1 metru mai aproape de un izvor decat de celalalt. Sa se determine distanta dintre cele doua izvoare de lumina. ;2F. )iecare muchie a unui cub este o rezistenta electrica de 1 ohm. .are este in acest caz rezistenta totala dintre doua varfuri diagonal opuse ale cubuluiC ".harles V. *rigg$ ;2?. Se infasoara o hartie pe o lumanare! se taie oblic lumanarea cu un cutit ascutit! se desfasoara apoi hartia. .e curba reprezinta marginea taiata a hartieiC "O. Steinhaus$ ;2>. E. Golman& 0storia matematicii in ntichitate, Ed. Stiintifica "1>;1$ .P. 0us<evici& 0storia matematicii in Evul ,ediu, Ed. St."1>;4$ *aton @ene& Oistoire du calcul #. . Gordems<i& ,atematica distractiva, Ed. *ineretului "1>A>$ O. Steinhaus& .aleidoscop matematic, Ed. *ehnica "1>;1$ ;A3. 0ntr-un camp vectorial Q definit pe un domeniu liniar simplu conex = este irotational atunci si numai atunci cand integrala&

05.6Q"vector$Ndx"vector$ - 3 ;A1. Sa se descrie algoritmul de calcul al sumei& 1 + 1'19 + 1'%9 + ... + 1'n9 ;A%. Sa da un receptor de energie electrica pe putere constituit dintr-un rezistor cu rezistenta electrica variabila, alimentat la tensiunea continua K. .unoscand ca rezistenta electrica echirvalenta a conductoarelor este @5c6, se cere a se determina curentul electric din circuit. 0ndiciu& plicati legea a doua a lui Girchhoff9 ;A4. 0ntr-un punct din spatiu interfera trei oscilatii aflate in acelasi plan& 81 a sin "(t + f$, 8% - a sin (t si 84 - a sin "(t - f$. Sa se determine elongatia oscilatiei rezultante. 0ndiciu& )olositi reprezentare in numere complexe9 @aspuns& 8 - a "1 + % cos f$ sin (t ;A2. A$ademia Romana 9 Studii )i $er$etari matemati$e .orolar& )ie < 7- 2 iar P un graf conex, <-cromatic, cu n varfuri si ."<,%$+ n - < muchii. tunci P il contine pe G5<6 si graful obtinut din P prin identificarea varfurilor acestuia este un arbore. ;AA. @azboiul Psihotronic +.+, Re$omand $artea domnului >eneral de 4rigada 6o$tor Emil Strainu intitulata 5Ra2#oiul 8)i'otroni$5,

+.|, Ii)u) 9 Min$iuni )i adevaruri ;A?. .ine a fost 0isusC @omancieri, eseisti, filosofi il cerceteaza neincetat pe acest om care a trait acum doua mii de ani. .u cat se scrie mai mult despre acest personaj, cu atat mai mare devine misterul care il inconjoara.

;A>. .ine l-a tradatC 0uda a fost vinovat si cum a muritC .e rol a jucat apostolul PetruC ,aria ,agdalena a fost concubina lui 0isusC Exista in Evanghelii adevaruri ascunseC ;;3. Extraterestrul civilizator 0isus - Jeshua, )iul lui =umnezeu sau reformatorul evreuC ;;1. Eu sunt de parere ca istoria si documentele pot lamuri,cel putin partial acest mister.0storicul antic )lavius Sosephus a scris despre 0oan #otezatorul insa nu si despre Seshua... 0n scrierile apocrife ebraice este notat si numele...soldatului roman cu care a fost conceput 0isus"scuze daca sochez,nu asta era intentia$..at de reale sunt aceste scrieri si cat adevar ne transmitC:u se stie cu exactitate.0n mod absolut cert,se cunoaste faptul ca prima evanghelie scrisa,cea a lui ,arcu a fost scrisa la aproximativ 43 de ani dupa crucificarea lui 0isus. poi au urmat celelalte evanghelii considerate canonice,care s-au inspirat in mod cert din cea a lui ,arcu.Kltima evanghelie canonica,cea a lui 0oan a fost scrisa la aproximativ >3 de ani dupa crucificarea lui 0sus.=e ce asa o mare perioada de timp intre evangheliiC=e ce sunt evanghelii apocrife scrise la sute de ani dupa moartea lui 0isus,dupa ce toti apostolii erau,evident mortiC0nca o intrebare cu raspuns retoric poate.:u exista nici o dovada istorica a existentei lui Seshua si asta nu poate fi atacat.Se zvoneste ca ar fi ajuns pana in *ibet sa studieze invataturile lui #udha,insa,ma intreb eu,de ce nu zice nici un apostol astaCSimple presupozitii,alegatii si interpretari.Kn lucru e cert,mai devreme sau mai tarziu adevarul iese la lumina!$ ,ircea Eliade spunea ca cel mai probabil Seshua a fost un evreu obscur in jurul caruia a fost tesuta o legenda inspirata din alte"Grishna,/siris,,ithra,etc$ 1as un lin< care poate face lumina in aceast caz http&''(((.8outube.com'(atchCv-SIKbKuQQAV< ",agus Pre8$ ;;%. / mica rectificare.Evanghelia dupa 0oan a fost scrisa in jurul anului >3 e.n. ",agus Pre8$ ;;4. 0:)/@, *00 P@/ SPE*E9 :u ma pronunt deocamdata,e cel putin o ipoteza de studiu.1ectura placuta9&$

http&''Buadratus.(ordpress.com'%33?'3?'41'iisus-marele-initiat-din-dacia' ",agus Pre8$

;;2. @ugaciunea 0nimii "=oamne, 0isuse Oristoase, )iul lui =umnezeu, miluieste-ma pe mine, pacatosul9" pe care ne-o ofera #iserica /rtodoxa @omana este de o forta fantastica mai ales la repetare, operand pe subconstient si deschizand canale christice cosmice. ;;A. venit timpul,oameni buni,sa ne debarasam de balast9

;;;. sosit timpul sa fim realisti si responabili si sa nu mai dam crezare celor care prepara placinte noi din aluat vechi. sosit timpul sa nu-i mai onoram pe cei care cica detin secrete divine arzandu-si sotiile de vii pe rug,odata ce defunctii lor soti,sau care faceau sacrificii umane pentru imbunarea zeilor,etc,etc,etc. venit timpul sa uitam de reancarnare.@eancarnarea nu e altceva decat dorinta disperata pentru o viata mai lunga transpusa de mistici intr-un UUadevar transcedentalUU.=e fapt adevarul despre reancarnare este urmatorul.0n timpul regresiilor hipnotice,chiar si cele autoinduse,oamenii trezesc niste arhetipuri prezente in neuronii lor,arhetipuri transmise de-a lungul generatiilor prin mecanismul foarte bine cunoscut de geneticieni,asa cum se transmit caracteristici de la parinti la copii.0n mod eronat subiectii regresiei hipnotice se identifica cu stramosii si preiau biografia si actiunile lor ca fiind ale lor,insa dintr-o alta viata,asa cum noi ne-am identifica cu bunicii datorita culorii ochilor de exemplu,ceea ce e aberant.:oi avem o parte din bunici,insa nu suntem ei. 0deea de deja-vu are si ea o explicatie cat se poate de exacta si stiintifica..reierele oamenilor se afla intr-o permanenta interactiune si schimb de informatie in mod constient,dar mai eles inconstient,prin empatie si telepatie.Qis a vis de deja-vu,de exemplu,daca un om ajunge intr-un loc anume,pe un munte de exemplu,poate avea sentimentul acut ca mai fusese acolo candva demult. cest lucru e tradus gresit ca fiind o amintire dintr-o alta viata.0n realitate,cu totii suntem intr-o conexiune mentala stransa cu oamenii aflati pe frecvente cerebrale asemanatoare cu a noastra.0n momentul in care eu ajung pe munte,transmit telepatic inconstient informatia unui sau mai multor creiere din UUfratia mentalaUU. cesta'acestia vor transmite un feed-bac<,tot inconstient,iar datorita frecventei identice sau asemanatoare voi trai practic ceea ce a trait si acel'acei om'oameni pe care poate nu-l'i cunoastem,cand au fost si ei pe

acel munte,in acel loc. venit timpul sa uitam de conditionari si de conceptia mistica asupra vietii.=estinul ni-l cream noi insine prin programul mental pe care ni-l intocmim,care poate fi unul pozitiv,constructiv,sau dimpotriva,unul nefericit si retrograd..and mai zicem UUasa a vrut =omnulUU,sa ne tragem de o ureche si sa zicemUUceea ce s-a intamplat e strict rezultatul actiunilor mele,a modului meu de gandire pe termen scurt,mediu sau lungUU.Exceptie de la aceasta regula fac infirmii,bolnavii incurabil si bolnavii psihici. Kitati oameni buni pesimismul9Kitati sentimentele negative care ne imbolnavesc fizic,psihic si spiritual9Kitati falsele profetii sinistre lansate de tot felul de sarlatani care erau sau nu constienti de statutul lor.Prin gandire pozitiva,autosugestie construciva,morala fata de oameni si natura poate fi neutralizat orice rau incastrat in mentalul colectiv9Sa nu uitam un lucru9,aximul respect acordat lui =umnnezeu este iubirea si ajutorul dat semenilor si restului creatiei&$ ",agus Pre8$ ;;F. .um sa sustii sistemele vechi,salbatice si crude sub valul ideilor revolutionareC.ine nu invata din istorie e obligat sa o repete.0nca se mai omoara femei si fete cu pietre pentru a UUspala onoareaUUfamiliilor salbatice din care provin,inca se mai biciuiesc femei in piete publice pentru ca si-au aratat fata sau sunt impuscate pentru ca si-au inselat sotul"dovedit sau nu$9 E aberant,la fel ca si cei ce sustin divinitatea religiilor la modul absolut9Sa aruncam o privire in 0ndia. colo inca exista patru caste,cea a UUtaranilorUU,cutra,UUpleavaUUfiind exploatata si grav nedreptatita,castele superioare facand UUlegeaUU. stea sunt sisteme ale viitoruluiC.are duc la evolutieCSau ma8asii care nici macar nu cunosteau roata si erau in oranduirea sclavagistaCSi mai vin si unii care in loc sa faca ceva pentru omenirea asta napastuita,o afunda mai mult cu sistemele lor mistice de tip ne( age.:u vor reusi sa otraveasca europenismul cu doctrinele lor fara miez,crezute doar de naivi si ignoranti.E timpul sa ne trezim9E timpul sa spunem un :K categoric misticismului9El are ceva elemente reale care insa isi pierd valoarea daca sunt ingurgitate impreuna cu tot balastul salbatic. ",agus Pre8$ ;;?. *oate elementele UUsacreUUdin religii care au fost transmise din generatie in generatie sunt fie& 1.0ncercari naive si hilare ale omului primitiv de a-si explica anumite fenomene care azi sunt pe deplin sau partial cunoscute de stiinta moderna.=e exemplu,se mai crede inca in cadrul unor populatii salbatice ca in timpul eclipselor soarele e inghitit de varcolaci.E romantic intradevar&$$

%..ateva din elementele religiilor sunt mosteniri ancestrale venite de la stramosii extrateresrii.=ovezi ale activitatii lor pe *erra exista,incepand de la texte considerate sacre precum #iblia si pana la dovezi arheologice evidente.*oata cunostinta constiderata superioara a ma8asilor si altor popoare provine de la acesti exploratori si creatori,fiind transmisa alterat si UUimbogatitaUUde talentul individual,din generatie in generatie. stfel se explica imensele discrepante dintre unele cunostinte ale vechilor oameni si moralitatea,nivelul si varsta de viata"cei de 23 de ani erau considerati batrani iar cei peste A3 erau considerati foarte batrani,protejati de zei.$,etc. 0n alta ordine de idei,i-as intreba pe distinsii gnostici urmatoarea chestie&=aca tot blamati biserica catolica pentru distorsionarea adevarului"vostru$,atunci de ce nu au facut inaintasii vostrii nimic pentru a oprii tavalugul catolic care datoreaza Europei 1A33 de ani de progresC=e ce nu a fost nici un gnostic un ,artin 1utherCSau un .alvinC=e ce ati stat in umbra cand in soare ptrezeau in spanzuratori trupurile UUfiilor si fiicelor diavoluluiUUC=e ce faceau inaintasii vostrii aur din plumb"1/1$,iar UUsfantaUU0nchizitie alchimiza mii de oameni UUtransmutandu-iUU in cenusa pentru singurul pacat de moarte ca aveau o pisica neagra sau ca aveau un neg care nu sangeraC=a,e usor sa apara orice miscare cand nu mai exista prigoana,pretinzand ca vine in momente de rascruce pentru salvarea omenirii.Knde era forta divina care va inspira in momentele cand diavolul"a se citi bestialul uman$umbla neangradit pe PamantC:ici acum nu-i cu mult mai bine...am ajuns de la salbatici la semi-salbatici,sau altfel spus,ca sa fiu optimist,semi-civilizati!$ ",agus Pre8$ ;;>. .a sa intelegi, ar trebui sa citesti despre 1egea =ivina si Garma. "1ucian #ungardean$ ;F3. 1uci,fi sigur ca inainte sa scriu textele de mai sus am mai si citit una alta,de-a lungul timpului.0n nici un caz nu am visat noaptea,postand dimineata urmatoare&= sta e viziunea mea si asa vad eu lucrurile astea.*u poti sa ma contrazici,altcineva sa-mi dea dreptate,altcineva sa vina cu o terta viziune,e dreptul nostru&$1uci,viata mea de pana acum m-a invatat o lectie foarte importanta&functionam si ne raportam la noi insine si la mediul inconjurator asa cum ne programam..ine isi programeaza creierul sa fie pesimist va fi un om veznic trist si nemultumit,cine se programeaza sa leneveasca nu va face nici o branza in viata asta,decat nevoile de baza,fiziologice&=, cine se programeaza sa gandeasca mistic va atribui celor mai banale intamplari o cauza supranaturala,etc.Eu stiu ca stiinta merge din ce in ce mai departe si e doar o chestiune de timp pana vor fi dovezi solide despre unele adevaruri UUinvizibileUU..urentul retrograd

care tinde sa le bage pumnul in gura oamenilor de stiinta progresivisti si inventatorilor"iar,de parca nu asa ar fi fost dintotdeauna$va disparea iar atunci totul va fi aratat lumii intregi.:u uita ca noi acum avem inactive >3Rdin gene si ne folosim cu indulgenta spus 13Rdin creier.0ar stiinta progresivista va ajuta omul sa foloseasca mai mult si deci sa aiba orizonturi de perceptie mai largi.=ar a invoca,de exemplu,UUmila divinaUUatunci cand o profetie a lui :ostradamus nu se potriveste"VV4$mi se pare tras de par,no offence.0ar in #iblie sunt scrise multe lucruri care imi sustin punctul de vedere.Parerea mea proprie si personala e ca misticismul modern a pus multe cuvinte in gura celor care au scris #iblia.,a intreb de ce evangheliile apocrife au fost scrise mult dupa moartea lui 0isusCPrima dintre evanghelii,a lui ,arcu a fost scrisa la vreo 43 de ani dupa crucificarea lui 0isus parca.=aca vei citi cele 2 evanghelii canonice in ordinea aparitiei lor,vei vedea ca se inspira una din cealalta,pe masura ce timpul trece si evangheliile se scriu,se si imbogatesc cu diverse elemente.=aca vei compara evanghelia dupa 0oan cu cea dupa ,arcu de exemplu, vei vedea mari diferente.:u mai vorbesc de contradictiile flagrante intalnite..um poate fi un personaj bun intr-o evanghelie si rau in alta"talharul UUbunUU$CSau pana la 0oan,cat se scrie de 0scarioteanuCKita-te cu atentie!$ ",agus Pre8$ ;F1. http&''(((.8outube.com'(atchCv-zcieSP=axSEefeature-related ",ag us Pre8$ ;F%. *oti misticii vorbesc de cunostintele si performantele elitelor antichitatii,evului mediu sau renasterii.=ar despre majoritatea formata din oamenii de rand,UUpleavaUU,taranii,de ce nu se vorbeste in ce conditii mizere si inumane traiau,fara acces la cunoastere,fiind pe deasupra si exploatati de UUmesagerii diviniUUCE o rusine pentru umanitate ce se intampla in 0ndia9 E o rusine pentru umanitate ca inca se fac obligatoriu circumcizii9E o rusine pentru umanitate ca stiinta a ridicat nivelul de trai si cunoastere si multi oamenii inca traiesc in oranduiri salbatice datorita traditiilor si superstitiilor.UUGali 8ugaUUnu a inceput odata cu perioada industriala,atunci s-a terminat9 cum ne indreptam spre Epoca de aur a umanitatii si la ea nu se poate ajunge decat prin stiinta..ei ce se considera luminati il blameaza pe =ar(in.Eu unul cred ca dar(inismul are gauri si deci nu e totalmente real insa a fost un impuls pozitiv pentru om prin faptul ca l-a ajutat sa vada o parte mai mare din adevar. fost un pas inainte pentru omenire,asta in mod cert.)rumusetea stiintei e ca tot ea si afirma si cauta contraargumente pentru afirmatia sa.Si se up-gradeaza constant.Pe cand religia si misticismul in general...dupa cum spuneam,placinta noua din acelasi aluat

vechi considerat insa proaspat,variatii pe aceeasi tema,aceeasi ,arie cu alta palarie.Si nu in cele din urma,sa nu uitam ca misticismul e arma favorita a manipulatorilor regresivi,este modul cel mai sigur de a spala"de fapt murdari$creiere. ctionand la nivelul creierului emotional,impactul e mai mare deci si reactiile vor fi pe masura..ine spune sa renuntam la ratiune nu face altceva decat sa deschida in mod voit sau nu,o poarta larga pentru controlul si manipularea individuala sau de grup. ",agus Pre8$ ;F4. 0ti recomand ".ei *rei ,unti", pentru a intelege ce e cu "talharul bun". 1egat de dar(inism e f clar, S*00:*0)0. Q/@#0:=, ca un sistem, daca nu primeste energie din exterior, nu numai ca nu va ramane la acelasi nivel ci va pierde energia si starea de vibratie"prin frecari, consum intern sau cedari spre exterior$. stfel omul-maimuta nu are cum sa evolueze, nu poate decat sa involueze mai tare. ltfel stau lucrurile cu un om din vremurile noastre, care = . primeste energie dintr-un Plan Superior"prin transmutare, rugaciune, si altele$ poate evolua, isi poate construi .orpurile, etc. "1ucian ,arcu #ungardean$ ;F2. .red ca in ultimul caz mai corect spus era UrevolutieU.Energia nu vine singura de la sine, trebuie ca omul sa depuna un efort mai mic sau mai mare pentru a o procura in cantitate si calitate mai mica sau mai mare. "1ucian ,arcu #ungardean$ ;FA. )ericirea este [alegerea[ fiecaruia, care necesita un E)/@* SKS*0:K*. "1ucian ,arcu #ungardean$ ;F;. =e acord cu tine,1uci.=espre talhar incercam sa zic faptul ca intr-o evanghelie unul dintre ei se caieste si-l apostrofeaza pe celalalt,iar in alta evanghelie scrie ca amandoi il batjocoreau pe 0isus.Sa stii ca-mi place abordarea ta,nu e UUsaritoare in capUUcum au fost alte replici!$ m specificat ca dar(inismul are gauri si nu-s totalmente de acord cu el.E evident ca orice evolutie se face de la simplu la complex. cuma natura si forma energiilorUUnutritiveUUe un subiect foarte amplu de dezbatere.:u am absolut nimic impotriva nici unui curent ideologic,atata timp cat e sustinut de stiinta"nu uita ca aparatul Girlian,de exemplu,e cel mai fidel cititor de aura$si de legile moralei si ale convietuirii fratesti,in pace.:u sunt de acord insa cu nici o filozofie,teorie,cult sau miscare care promoveaza frica,amenintarea,pesimismul,etc.,pentru ca daca nu sunt instrumente manipulatorii sunt in mod cert impulsuri destabilizatoare.=incolo de toate ideologiile si stiintele stiu sigur un lucru &exista un singur devar si acesta este iubirea. ",agus Pre8$

;FF. =ar(inismul pune evolutia pe seama selectiei naturale,prin care s-au perpetuat doar cele mai puternice gene.0deea selectiei naturale,in sine,este corecta si vedem in natura asta.Problema care se ridica e alta.)iecare creatura are o programare specifica,programare care nu putea fi facuta decat de un...programator..el mai sofisticat calculator nu are nici o valoare fara programe.El,de unul singur nu poate functiona.Eu sunt adeptul creatiei inteligente,extraterestre.=ovezi sunt destule,de exemplu o urma de picior incaltat veche de A33 de milioane de ani,gasita in Ktah,SK ,aflata alaturi de un trilobit strivit.Potrivit dar(inismului,in perioada paleozoica,mai precis in cambrian,de cand dateaza urma,ar fi trbuit sa existe pe *erra doar trilobiti,arheociatide si brahipode nearticulate. poi,mai mentionez o placa de ardezie incastrata intr-o masa de carbune aflata la 43 de metri adancime.Pe placa sunt gravate niste semne indescifrabile.Qechimea placii e de %A3 de milioane de ani.Si exemplele pot continua.0deea mea e ca oamenii din vechime,creatorii misticismului au pastrat cateva informatii din vechime si le-au transpus dupa nivelul vremii.=aca vei rasfoi o istorie a religiilor,vei descoperi ca ele incep de la niste concepte primitive considerate hilare in ziua de azi si pe masura trecerii timpului devin tot mai complexe,mai cizelate. sta e evolutia misticismului,de la simplu la complex.:u exista chestii supranaturale ci doar insuficient cunoscute.0ar unde nu exista cunoastere suficienta,intra pe nesimtite distorsionarea provocata de superstitie si frica de necunoscut. ",agus Pre8$ ;F?. http&''(((.8outube.com'(atchCv-#K11zJ?KQ=Kefeature-related ;F>. http&''(((.8outube.com'(atchCv-1Qr>bS?Sct< ;?3. http&''(((.8outube.com'(atchCv-SJK8mKS?bFg ;?1. http&''(((.8outube.com'(atchCv-#K11zJ?KQ=K ;?%. ,esaj pentru toti gnosticii&egourile nu pot fi distruse pentru ca in univers nimic nu se distruge,totul se transforma..and ma uit in jurul meu simt o nevoie hiperacuta de schimbare radicala a lumii.0nsa aceasta schimbare trebuie sa fie si realista,obiectiv vorbind.Egoul trebuie pus la locul sau,trebuie UUalchimizatUU.Sa nu uitam ca egoul este o componenta fara de care viata pe Pamant ar fi imposibila.Eu cred ca intelepciunea consta in echilibru.:u putem avea o individualitate fara acest atat de blamat ego.Sa nu uitam ca multe din remediile homeopate de exemplu sunt in sine niste

otravuri,insa in cantitati foarte mici exercita efecte benefice asupra organismului..hiar nu cred ca vreodata a existat pe Pamant vreun om fara ego.0n cel mai fericit caz,a reusit sa si-l transforme,sa-l puna in slujba sa si a altora.)iecare are dreptul sa creada si sa incerce orice,o face UUpe barbaUUsa!$ ",agus Pre8$ ;?4. =a, se transforma.0n praf cosmic. =aca se da foc la un televizor, de asemenea se transforma."in cenusa$=ar mai exista televizorul CC ,ai functioneaza C 1a fel eul. "1ucian ,arcu #ungardean$ ;?2. Spune-mi,fara ego ai avea individualitate,aici pe PamantCEu consider ca eul in sine nu e un defect,exacerbarea lui e un defect.:oi trebuie sa traim aici in echilibru.Stiu ca gnoza invata ca eul in sine este teritoriul tuturor relelor. vem un calculator virusat.0l curatam sau ii dam focC sa vad eu problema cu ego-ul.:u inteleg de ce e demonizat acest ego,dar poate o sa inteleg mai incolo&= =a,televizorul se transforma in cenusa,dar nu dispare!$ ici,pe *erra,exista doua forme de viata&bestial,format din plante si animale si uman.Pentru mine caderea adamica este coborarea omului in bestial,de unde si-a luat toate nenorocirile&frica,ura,lacomie,avaritie,etc.=e ce aceste caracteristici sunt bune pentru salbaticiuni dar nu si pentru omC Pentru ca bestialul are programul sau de evolutie iar omul programul sau. ceste caracteristici negative pot fiUUalchimizateUUprin autosugestie puternica si insistenta si prin inlocuirea lor treptata cu toleranta,bucurie,altruism,harnicie fizico-intelectuala,etc. sa vad eu UUalchimizarea UUegoului.Praful cosmic de care ziceai tu exista,nuC=eci egoul nu a fost distrus ci doar i s-a schimbat forma. cuma sa speram ca i s-a schimbat si informatia!$Kn ardei iute e iute si intreg si facut pasta..apsacina trebuie inlaturata daca nu mai vrei sa fie iute. ",agus Pre8$ ;?A. .reierul este principalul centru energetic al organismului si el poate fi programat sa-ti aduca fericire sau dimpotriva suferinta.Pentru mine <arma e tot una cu darma si se cheama programare si e aici,in aceasta viata.*oata lumea trebuie sa stie ca secretul nu e in nu stiu ce practici exotice,care desigur starnesc interesul unora pentru ca sunt spectaculoase sau oculte.Secretul e simplu si la indemana oricui&autosugestie pozitiva,morala si respect,creatie continua si cunoasterea stiintifica a lumii in care traim.)acand acestea suntem protejati de manipulare,de sicanarile unora care doresc sa ne transforme in roboti mistici profitand de naivitatea si ignoranta unora.=in pacate,omul nu a fost niciodata multumit de lumea in

care traia.Si acum e la fel,oamenii cred in ideea frumoasa dar romantica si nerealista ca daca se intorc in trecut le va fi mai bine...nu e altceva decat fuga de realitatea dureroasa sau incomoda,fuga de defectele noastre pana la urma.Sunt convins ca daca un taran din evul mediu ar stii cum e viitorul,ar vrea sa traiasca in viitor&$=eci,oameni buni,UUformula mantuiriiUU e simpla&morala stricta,creatie,cunoasterea stiintifica a lumii in care traim.=e adaugat ca la stiinta adaug si voi adauga intotdeauna si disciplinele care se ocupa de studiul fenomenelorUUde granitaUU,cu conditia sa aduca probe.Se spune ca ne sunt ascunse secrete,ca exista mumii de pe vremea faraonilor inca vii si altele de genu.=oveziCKnde suntC:e sunt ascunseC=aca UUelitaUU:V/ nu a reusit sa se ascunda destul de bine,nici probele UUrevolutionareUUnu se pot ascunde.Singurul raspuns e ca nu exista si sunt pura fictiune.Si te intreb 1uci,cum poate parintele gnozei moderne,S V,sa afirme ca,coridele sunt extraordinare,elogiindu-le si facand unele referiri simbolice ezotericeC.um poti elogia un spectacol macabru si salbaticCSimbolic sau nu e tot un bestialism ce se intampla cu bietele animale si lumea mai si aplauda9 m scris astea pentru ca am vazut un interviu in care S V isi arata admiratia pentru coride.",agus Pre8$ ;?;. tasez fragmentul din interviul de care vorbeam http&''(((.dail8motion.com'related'x2?s3A'video'x%pfcBHlarttaurinHcreation Si cu tot respectul,nu-s 1% semne zodiacale ci 14. xa de precesie a Pamantului ajunge in fiecare an si la /phiucus.=e ce nu avem 14 semne zodiacaleC sta e o intrebare retorica pentru astrologi!$ ",agus Pre8$ ;?F. .ontinua tu cu autosugestia.. ! dupa cat de mult te manifesti esti departe de a fi fericit si cu succes ! esti f "transparent" , un om mai fericit e linistit, satisfacut, retras iar marii ,aestri chiar in secret "1ucian ,arcu #ungardean$ ;??. *ibi spune "astrologia se leaga de 2 anotimpuri , 2 elemente , 4 moduri de manifestare a elementelor . 2 ori 4 egal 1% . spiritul e una si materia e alta" Qopus s-a pronuntat f amplu impotriva coridelor, descriind cu lux de amanunte ce se petrece acolo! comparatia simbolica era evidenta, Simbolismul =/ @ e extraordinar 9 si :K corida, care e f jalnica si regretabila.. "1ucian ,arcu #ungardean$ ;?>. Sunt departe de a fi fericit si cu succes...1uci,omule,hai sa-ti spun ceva,vis a vis de asta.:u,nu sunt pe deplin fericit si de succes si stii de ceC

Pt.ca lumea se intoarce din ce in ce mai mult in trecutul dominat de superstitie cand Pamantul era plat iar soarele era inghitit de varcolaci in timpul eclipselor,pt.ca inca mai am de UUalchimizatUUdefecte.Sa-ti dau niste exemple de mari maesrii pt.mine&,aica *ereza,,ahatma Phandi,Papa 0oan Paul al-00-lea.:ici unul dintre ei nu a stat in secret,toti au interactionat cu masele de oameni,toti au facut mult bine omenirii.0i consider niste maestrii chiar daca eu sunt areligios insa nu ateu si nici materialist..ine se retrage si sta deoparte de oameni,urmarind doar upgradarea lui spirituala,pe limba mea se cheama egoist.=e ce ma manifest atat de multCPt.ca vreau ca lumea sa afle informatii corecte si daca din 133de oameni care citesc ce scriu eu ,unul are cel putin un lucru bun de castigat,inseamna ca nu am facut-o in zadar.)ratele meu,stiinta a demonstrat existenta spiritului"care de altfel e materie,sf.subtila,vezi pierderea brusca a A-%3 grame din greutatea muribundului in momentul exitusului,greutetea fiind o marime fizica.=eranjanta afirmatia meaC devarul e deranjant adeseori.$,existenta bio-campului si chiar existenta unui plan superior divin.*oate astea si multe altele pe baza de dovezi.Qorbaria poate fi continuata la nesfarsit insa eu vreau sa las pe altii mai competenti sa vorbeasca. 0l las sa vorbeasac pe prof.dr.=umitru .onstantin =ulcan care demonstreaza prin munca sa de peste 43 de ani ca se poate spiritualiza stiinta si invers insa strict pe baza de dovezi.Kn savant eminent,un adevarat iluminat.1as aici un lin< si te invit sa te uiti la interviu si de ce nu,sa-i citesti cartile postate de mine pe utocunoastere. http&''terapeutic.(eblog.ro'%33>-3%-11'F3>41>'=umitru-.onstantin=ulcan--@ealitatea-vazuta-altfel.html poi il amintesc pe revolutionarul @ael,care se apropie mult de adevar din punctul meu de vedere.=esi filozofia sa prezinta niste lacune,e posibil ca ele sa fie prezente intentionat pt. a mai atenua UUsocul revolutieiUUdeclansate de el.(((.rael.org poi l-as mai aminti si pe Pavel .orut,cel care starneste atatea prejudecati pt.ca pe timplul lui .eausescu a fost seful seviciului de contraspionaj din cadrul armatei.Este un om foarte decent si afirma absolut tot pe baza de dovezi. ",agus Pre8$ ;>3. 0n ceea ce-l priveste pe Pavel .orut nu ma refer la cartile de beletristica ci la carti de genul Secretele varstelor de aur.Si inca ceva.Stiinta a demonstrat ca autosugestia poate modifica pozitiv genomul uman de exemplu si tu o persiflezi...Si nu uita ca 0isus Oristos,dupa spusele #ibliei a fost nemultumit pana si pe cruce"UUEli,Eli,lama sabactaniCUU$Si daca el e un model,cum sa fim noi pe deplin multumiti,calmi si detasatiC

#ine,adevarul e ca fiecare om poate interpreta si distorsiona textul biblic asa cum doreste pt.ca sa corespunda nevoilor sale. ",agus Pre8$ ;>1. 1uci, ai inceput sa ma UUcaracterizeziUU..hiar nu cred ca-i cel mai intelept lucru de facut. ",agus Pre8$ ;>%. .u un ceai caldut de autosugestie n-o sa faci multi purici. ltcumva se traduc cuvintele lui 0sus. 0X# := 999 si in nici un caz "*ata, de ce m-ai parasit C" "1ucian ,arcu #ungardean$ ;>4. /mule,nu primesc decat sugestii pozitive&= cuma de,daca luam un dex ebraic si citim ce scrie in dreptul respectivelor cuvinte,vedem altceva.0ar Eli e numele unui elohim.=upa cum spuneam,fiecare interpreteaza cum ii dicteaza nevoile.Qad ca minimalizezi inca o data puterea extraordinara a autosugestiei.E treaba ta daca vrei sa arunci la cosul de gunoi atatea experimente,tratate si succese care arata care e valoarea autosugestiei.E alegerea ta sa crezi ce vrei si sa dezaprobi ce nu-ti convine.Puteai,printre altele sa aduci niste contraargumente la ce am scris eu,eu am venit cu argumentatia. ",agus Pre8$ ;>2. 0ndiferent ce vor spune misticii si dogmaticii,istoria omenirii ne invata un lucru&totul evolueaza gradual si continuu,perioadele de regres sunt doar pasagere. cum omenirea,per ansamblu e mai evoluata,din toate punctele de vedere decat a fost vreodata. cuma,de,sunt unii carora stiinta moderna le desfiinteaza privilegiile castigate de-a lungul secolelor prin exploatarea naivitatii si necunoasterii maselor si asta ii doare,le sparge confortul si deci incearca sa-i tina in continuare pe oameni sub control.0nsa gata,a trecut vremea aceea,acum e vremea =EQ @ *K1K0 P@/P@ES. UU)iintaUUevocata de unii are si ea o individualitate,ca doar nu e o clona spirituala.,itologia ne spune ca fiecare zeu,duh,inger,etc.are niste insusiri,niste caracteristici care il individualizeaza.Si egoul inseamna acelasi lucru,individualitate"deci inversul instinctului de turma$,cu conditia sa fie dezbracat de aspectele bestiale.Sa nu renuntam asadar oameni buni la individualitatea noastra ci mai degraba sa ne-o cautam pt.ca multi dintre noi nu o cunoastem in mod real ci doar din prisma caracterelor mostenite de pe vremea cand eram vanatori-culegatori9 Si inca ceva.0nca astept dovezi stiintifice care sa ateste veridicitatea conceptelor gnostice si a altor miscari mistico-spiritualiste.)ie ca ,convine sau nu,asa a lasat =umnezeu ca orice lucru care exista sa poata fi demonstrat,analizat si inteles.Qreau sa vad o singura mumie vie9Qreau sa vad minele si pe cei care populeaza Soarele9Stiu...stiu ca e asa de usor sa

invoci transcendentul cand te simti UUincoltitUU.Stiu ca e usor sa invoci supranaturalul cand nu ai un raspuns...stiu pt.ca si eu eram asa candva. ",agus Pre8$ ;>A. / mica completare&= Kn lucru negativ al zilelor noastre dar care se va remedia in viitor il constitue lipsa de respect a unora pt.planeta.Pt. a trece insa la un nou stadiu,epoca indusrtiala era necesara.:u se putea trece de la agricultura facuta cu sapa direct la utilaje care folosesc energie neconventionala&$Sper ca era poluarii,atat a naturii cat si a psihicului uman,sa se sfarseasca in curand. ",agus Pre8$ ;>;. ceasta esteUUroata timpuluiUUpotrivit misticii hinduse si ar trebui sa dea de gandit unora& Grita-Juga sau vbrsta de aur,de 1.F%?.333 ani,_n care domneste zeul justitiei si al datoriei. *reta-Juga sau vbrsta de argint,de 1.%>A.333 ani,_n care virtutile _ncep sa decada. =vapara-Juga sau vbrsta de bronz,de ?;2.333 de ani,era _n care oamenii, influentati de zeul jocului de zaruri, =vapara, devin mincinosi si certareti. Gali-Juga sau vbrsta de fier,de 24%.333 de ani,care a _nceput la data de 1? februarie 413% _.e.n. Simbolizata de zeita neagra Gali,ea este o perioada a rautatii, razboaielor, catastrofelor,suferintei. sa au imaginat vechii hindusi erele Pamantului...",agus Pre8$ ;>F. =aca nu esti de acord cu textul biblic,banuiesc ca nu vei fi de acord nici cu textul evangheliei apocrife dupa Petru in care strigatul de pe cruce esteUUPuterile mele,m-ati parasit9UU =eci hai sa lasam la o parte alegatiile subiective si nedemonstrate prin probe.0ti reamintesc ca fiecare om functioneaza prin programare.:u ma creziCKita-te ca sunt oameni care inca venereaza UUsfantul giulgiuUUsau UUsfantul brauUU,asta dupa ce in sfarsit,dupa prea lungi si grave rataciri,biserica a recunoscut ca sunt falsuri.Piulgiul e din secI000 sau I0Q iar braul din jurul anului 1333. ",agus Pre8$ ;>?. Proiect.*erra%A33 ;>>. @aportat la *erra anului %A33 ne aflam in Evul ,ediu 5%33>6. .u siguranta Era Qarsatorului este era marilor schimbari si reforme in toate domeniile& stiinta, tehnologie, teologie, filosofie, arta. .unoasterea de astazi, divizita, se va uni pentru a forma gnoza mileniului 4, o gnoza care cuprinde atat metropole Star Vars, calatorii spatiale, comunicare directa

cu civilizatii extraterestre supertehnologizate, cat si memoriile unei istorii planetare zbuciumate si faramitate de atatea razboaie milenare. F33. Exploration at : S http&''(((.nasa.gov'exploration'home'index.html F31. m o mica nedumerire&= =e ce imbini astrologia ,care e o pseudostiinta cu stiinta veritabilaC"vezi ideea de era a varsatorului$.0n rest sunt de acord cu tine&$Plus de asta,vreau sa mentionez ca misticismul va disparea in aceasta noua era,Epoca de ur a umanitatii si va fi inlocuit cu dovezi palpabile ale tuturor lucrurilor vazute si nevazute.Stiintele subtile vor face de asemenea parte din aceasta noua era,a omului deplin. ",agus Pre8$ F3%. strologia este falsa si periculoasa http&''(((.8outube.com'(atchCv-SJK8mKS?bFg ",agus Pre8$ F34. *he size of the 0nternet in terab8tes. Oo( ,uch 0nformationC http&''(((%.sims.ber<ele8.edu'research'projects'ho(-much-info%334'internet.htm F32. Kn nume pentru fiecare... F3A. 10: & Prenume feminin, modern si raspandit la noi, este un imprumut din onomastica occidentala. Poate fi forma prescurtata a numelui delina, care dobandeste independenta devenind nume personal. lin este corespondentul masculin pentru lina. F3;. 1, & Prenume feminin, modern, imprumutat pe cale culta din onomastica apuseama. Exista mai multe pareri in legatura cu provenienta acestui nume. Este posibil ca orinea lui sa fie ebraica, latina sau italiana. F3F. , 10 & Prenume feminin de origine germanica. Provine de la un vechi nume, malaberga, format prin compunerea a doua elemente, primul "amals", avand probabil semnificatia "valoros, neobosit". .a nume personal a fost purtat de o membra a familiei regelui *eodoric cel ,are, intemeietorul statului ostrogot din 0talia. malia este forma scurtata! se rapandeste in apusul Europei unde cultul unor sfinti cu acest nume contribuie la sporirea frecventei utilizarii lui. *ot in apusul Europei a

circulat forma melia, de origine greceasca, avand initial sensul "fara griji". 1a noi sunt nume moderne, imprumutate din /ccident. 0n alte limbi& melia "engl.$! melie "fr.$! malia, melia "it.$, malia, melia "sp.$! malia "rus.$. F3?. E10 S& Prenume masculin. Provine din ebraica, avand sensul de "Sehova este =umnezeu". )olosit frecvent in apusul Europei, mai ales in Evul ,ediu, a devenit din ce in ce mai rar. 1a noi a aparut sporadic ca imprumut recent din onomastica apuseana. Este corespondentul modern pentru forma 0lie, mult mai raspandit pe meleagurile noastre. F3>. SE@ )0,& Prenume masculin. )orma feminina este Serafima. Provine din ebraica, in "Qechiul *estament" insotind cuvantul "sarpe" si avand sensul "arzand" sau "infocati". =e la vechiul cuvant ebraic, onomastica crestina a creat numele Serafim, prin care sunt desemnati in textul biblic ingerii lui 0ahve. @aspandirea numelui a fost favorizata de importanta pe care o au ingerii, astfel ca numele apare folosit mai ales de catre catolici. Sfanta Seraphina a fost numele unei calugarite italiene din secolul 1A. 1a noi, prenumele sunt apropiate de "sarafic" - "pur, nevinovat, candid". 0n alte limbi& Seraphine "engl.$, Seraph, Seraphine "germ.$, Serafino, Serafina "it.$, Szerafin, Szerafina "magh.$, Serafim, Serafina "rus.$. F13. Kn dictionar al intelepciunii - *heofil Simensch8 F11. @asplata& ceasta este boala celor mai multe state, cand un om de treaba si plin de bunavointa nu primeste nimic mai mult decat cei care-i sunt inferiori. F1%. *ristetea& *oti oamenii superiori in filosofie, politica, poezie sau arta sunt melancolici. " ristoteles, Problemata 43,1$ F14. &= ,elancolia este un sentiment regresiv care trebuie inlocuit cu acceptare,responsabilitate si iubire.Este bine sa readucem in prezent doar acele aspecte din trecut care s-au constituit in victorii,aspecte cu un real potential de incurajare si impulsionare in vederea indeplinirii unui plan constructiv in viitor. mintirile dureroase nu trebuie acceptate,trecutul nu mai poate fi schimbat si nu putem risca sa ne prejudicieze prezentul,respectiv viitorul!$ ",agus Pre8$ |17, Mi'ai Radule)$u ~ I:inaluri $omplexe in )a'J

F1A. )inaluri din meciul )ischer - 1arsen, =enver ; - 14 iulie 1>F1 ";-3$ *&fA! 2*h2 @gF ... |1+, Legile lui Murp'F F1F. .and oamenii sunt liberi sa faca ce vor, de obicei se imita unul pe altul. "1egea lui Ooffer$ F1?. Pe pamantul sunt doua lucruri omniprezente& hidrogenul si prostii. "1egea lui Xappa$ |1D, El S'addai 9 5El e)te 6omn in ve$i5 F%3. 0isus Oristos ne-a invatat ce este 0ubirea la superlativ. F%1. Mi)iunea me)iani$a a 6omnului no)tru Ii)u) Lri)to) este una milenara, de culturalizare, de restabilire a canalului de comunicatie care fusese intrerupt intre om si =ivinitate, nu doar 44 de ani cat a trait. El este printre noi in spirit si ne conduce catre " Ieru)alimul Cere)$" "=aniel %&22$. =e exemplu, toata societatea moderna, infrastructura, mijloacele de comunicare in masa nu le datoram decat lui 0isus Oristos si apostolilor care i-au continuat ,area /pera. |22, EL: Have) F%4. Effects of ;-13 Oz E1) on #rain Vaves =avid S. Valonic< *here is evidence that E1) magnetic (aves can affect brain (aves. *hese set of experiments (ere designed to stud8 the effects of E1) rotating magnetic fields on the brain. *he specific E1) freBuencies 0 (as interested in stud8ing are ;-13 Oertz. *hese freBuencies are the same as those produced b8 the human brain in the theta and alpha states. Penerall8, specific brain (ave freBuenc8 ranges can be associated (ith mood or thought patterns. )reBuencies belo( ? Oertz are considered theta (aves. Vhile these seem to be some of the least

understood freBuencies, the8 also seem to be associated (ith creative, insightful thought. Vhen an artist or scientist has the "aha" experience, thereUs a good chance he or she is in theta. lpha freBuencies are from ? to 1% Oertz and are commonl8 associated (ith relaxed, meditative states. ,ost people are in an alpha state during the short time immediatel8 before the8 fall asleep. lpha (aves are strongest during that t(ilight state (hen (eUre half asleep and half a(a<e. #eta freBuencies "above 1% Oertz$ coincide (ith our most "a(a<e" anal8tical thin<ing. 0f 8ou are solving a math problem, 8ouUre brain is (or<ing at beta freBuencies. ,ost of our (a<ing hours as adults are spent in the beta state. Buestion of importance is& "0f (e can electronicall8 shift the brain (ave freBuencies to alpha or theta, (ill a personUs moods or thought patterns change to those commonl8 associated (ith those freBuenciesC". 0n other (ords, if (e can electronicall8 move a personUs brain (aves to the alpha freBuencies, (ill the8 become more relaxedC Vill their state of consciousness change to coincide (ith their brain (aves, even if those brain (aves (ere electronicall8 inducedC *hese are important Buestions (ith far reaching implications. Vhen 0 began these experiments, 0 (as (ell a(are of the possible ethical implications involved in E1) research. )or example, if 0 (ere carr8ing an E1) transmitter operating at alpha freBuencies, (ould the people around me be affected as (ellC Vould the8 unconsciousl8 gravitate to(ard me because the8Ud become more relaxed as the8 moved closer to meC Vould the8 li<e me more because the8 felt "good" (hen the8 (ere around meC Vhat if a salesman (ere carr8ing an E1) transmitterC Vould people be influenced to bu8 something because the8 (ere more relaxed around the salesmanC .ould entire populations be influenced to be comfortable (ith ideas the8 (ould normall8 rejectC *hese, and man8 others, are serious ethical considerations involved (ith E1) research. *he8 cannot be ta<en lightl8. 0 decided to underta<e this research (ith full <no(ledge of the ethical implications. Vhile there is the potential for misuse, a desire for <no(ledge and understanding are part of being human, and the potential benefits to humanit8 are great. Vhat if (e could treat depression, insomnia, anxiet8, stress and tension (ith E1) magnetic fieldsC Vhat if (e could increase intelligence or improve learningC s in an8 scientific endeavor, there are both positive and negative potential uses for an8 discover8. /ne onl8 need loo< at the development of atomic energ8 to

understand the benefits'misuse dichotom8. 0t is m8 personal belief that the potential benefits to humanit8 justif8 the research. 0 began b8 collecting all the available research on E1) fields. 1ana Oarris, a secondar8 research specialist, did an excellent job in acBuiring virtuall8 all the available research in this area. 0n addition to a multitude of published journal articles, several militar8 and : S research reports (ere ordered. revie( of the research sho(ed that most studies had been performed to determine the effects of A3-;3 Oertz high voltage po(er-line fields. Since these are the freBuencies of most of the (orldUs electrical po(er distribution s8stems, the importance of understanding the effects on plant and animal life are evident. *o a much lesser degree, a fe( researchers had concentrated on lo(er po(er and lo(er freBuencies "the focus of this stud8$. F%2. EBuipment *he eBuipment reBuired for this research (as easil8 attainable, (ith the notable exception of a stable freBuenc8 counter (ith .31 Oertz resolution. ccurate freBuenc8 measurements (ere essential for this research, so 0 designed and built a digital freBuenc8 counter capable of measuring freBuenc8 to the hundredth of a Oertz "plus or minus .33A Oertz$. 133 GOz cr8stal .olpittUs oscillator "calibrated (ith VVQ$ (as used as a time base and divided b8 ten to the seventh po(er to attain the desired resolution. /ther eBuipment used is& a #iosone 00 #rain(ave ,onitor and ,8osone 232 E,P ,onitor "#io-1ogic =evices, 0nc., ?1 Pl8mouth @d., Plainvie(, :J 11?34$! a ,odel 4311 =igital =ispla8 )unction Penerator "#G Precision =8nascan .orp., ;2;3 Vest .ortland St., .hicago, 01 ;3;4A$! and 0#, P. compatible computer (ith a cloc< speed of F.1; ,Oz "the faster the cloc< speed the better$! a S .-1% to = signal acBuisition board "\ua *ech, 0nc., 2F? E. Exchange St., <ron, /O 2243?$! a .odas 00 video board and soft(are release 4 "=ataB 0nstruments, 0nc., ?%A S(eitzer ve., <ron /O 22411$! a )lu<e FF digital multimeter "Sohn )lu<e ,fg. .o., 0nc., P/ #ox .>3>3, Everett, V >?%;3$! and StatPac Pold statistical anal8sis soft(are "Valonic< ssociates, 0nc., ;A33 :icollet ve. S., ,inneapolis, ,: AA2%4$. *he transducer (as a %2" diameter hand-(ound coil, consisting of 1333U of W%A magnetic (ire. *he coil had a =. resistance of 4%.2 ohms. 0t (as mounted on a %;" sBuare piece of ba<alite board for stabilit8. *(o do(els

(ere mounted (ith plastic ties onto the board so the8 extended %2" from opposite sides of the board and the entire apparatus (as secured b8 t(o microphone stands. Experimental =esign ll t(ent8-t(o subjects (ere friends or acBuaintances of the author. *here (as no remuneration to participants. *he excitement or novelt8 of participating in a brain (ave research experiment seemed to provide sufficient re(ard in and of itself. Subjects (ere sent a pre-experiment letter briefl8 describing the intent of the experiment and (hat the8 could expect. *he8 (ere as<ed not to use an8 drugs or alcohol for %2 hours before their appointment, and not to (ear an8 metal je(elr8. "0t (as thought that metal je(elr8 might distort the magnetic field, thus creating uncontrolled inconsistencies bet(een subjects.$ Kpon arrival at the laborator8, participants (ere given a short orientation to the procedure and an8 Buestions the8 had (ere ans(ered. *he8 (ere hoo<ed up to the EEP monitor "frontal to occipital, midline$ and then allo(ed to listen to a relaxation tape for five minutes. *he purpose of the relaxation tape (as to establish a "relaxation level" baseline and to relieve some of the anxiet8 associated (ith the experiment. t the end of five minutes, the headphones (ere removed and the subject (as told the8 (ere at a relaxation level of A on a scale from zero to ten "3 being ver8 tense and 13 being ver8 relaxed$. *his (as the baseline the8 (ere to use for reporting their relaxation level follo(ing each E1) exposure. Subjects (ere told that the8 could choose to stop the experiment at an8 time. Each E1) exposure consisted of a ten second, sine-(ave transmission separated from one another b8 2A - ;3 seconds of no exposure. *he voltage fed to the coil (as 4.1 Q . "@,S$. *he coil (as positioned 1?" in front of the subjects head. *he outputs from the E1) transmitter "function generator$ and the brain (ave monitor (ere fed directl8 into the computer to = board, allo(ing both to be displa8ed on the computer monitor "and recorded on dis<$ simultaneousl8. *he sampling rate of the to = converter (as set at %333 samples per second for the entire experiment. *his (as sufficient to visuall8 detect differences of .1 Oertz bet(een the E1) and brain (ave freBuencies. Subjects (ere not told (hen a transmission (as beginning. Oo(ever, at the end of each transmission, the8 (ere as<ed to "report". *his (as their current relaxation level based

on the zero to ten scale. *he8 also reported an8 feelings the8 had experienced and these (ere recorded verbatim. *(ent8-one freBuencies (ere presented to each subject "from ; to 13 Oertz in increments of .% Oertz. )or half the subjects, these freBuencies (ere randoml8 selected. )or the other subjects, the8 began at 13 Oertz and (ere decreased b8 .% Oertz (ith each transmission. Subjects (ere not told the order of freBuencies that (ould be presented to them. Post acBuisition soft(are (as used to visuall8 examine the coherence "freBuencies$ and s8nchronousl8 "phase relationship$ bet(een the transmitted E1) and prominent brain (aves. F%A. @esults Examination of the computer data revealed substantial differences bet(een subjects. Some subjects sho(ed loc<-on "entrainment$ over a (ide freBuenc8 range, (hile other subjects sho(ed no loc<-on (hatsoever. 0n general, loc<-on occurred most freBuentl8 from ?.; to 13 Oertz and less freBuentl8 belo( ?.; Oertz. /ne subject displa8ed loc<-on for all freBuencies from F.2 to 13 Oertz. *(o subjects displa8ed no loc<-on over the entire freBuenc8 range. Vhile 0 did not test a sufficient number of subjects to be statisticall8 significant, 0 suspect that susceptibilit8 to E1) entrainment follo(s the normal "bellshaped$ curve. t this time, 0 do not have an8 h8pothesis that (ould allo( us to predict (ho is susceptible and (ho is not. Several interesting observations (ere readil8 apparent. 1oc<-on generall8 occurred ver8 rapidl8... (ithin a Buarter of a second in most cases. 0f loc<on did not occur at a specific freBuenc8 in the first second, it didnUt at all. Vhen the brain did loc< on, the amplitude of the brain (aves increased to nearl8 double their normal size. *his is t8pical for naturall8 "non-E1)$ produced alpha patterns. *he brain loc<ed on to higher freBuencies ">-13 Oertz$ more readil8, and maintained the loc<-on for the entire duration of the transmission. s the freBuenc8 (as lo(ered "belo( ?.; Oertz$, loc<on for most subjects occurred in bursts, rather than being continuous. )or example, there might be immediate loc<-on for t(o seconds! then the brain (ould "fight" the E1) freBuenc8 for a Buarter of a second, and then loc<-on again for another fe( seconds, etc.. 0 use the (ord "fight" because it loo<ed li<e the brain (as fighting the E1) to maintain its o(n freBuenc8. *he "fight" (as characterized b8 lo( amplitude beta freBuencies in the 1A-%3 Oertz range. *hese ma8, of course, have simpl8

been anal8tical t8pe thoughts, but the8 (ere not observed (hen the freBuenc8 (as in the >-13 Oertz range. *his "fight" became more freBuent as the freBuenc8 (as lo(ered, until no loc<-on (as observed at all. :one of the subjects (ere able to consciousl8 detect the presence of the E1) field. /ne female subject (as able to detect (henever the field started or ended, but could not accuratel8 sa8 (hen if it (as on or off at an8 given time. 0n other (ords, she (as able to detect the change in the magnetic field, but not the presence or absence of the magnetic field itself. She thought she felt it because it aggravated her sinuses. Vhen loc<-on occurred, the brain (aves lagged behind the transmitted E1). *his appeared to have been the "reaction time" of the brain to the E1) (aves "approximatel8 ;3-?3 milliseconds$. ,ore accurate experimentation is needed to explore this relationship. Subjects verbatim reports (ere Buite revealing. "Geep in mind that none of the subjects actuall8 said the8 felt the E1)s.$ *he most common verbatim reports occurred bet(een ?.; and >.; Oertz. .ommon statements (ere subtle "tingling" sensations in the fingers, arms, legs, teeth, and roof of the mouth. *(o subjects reported a "metallic" feeling in their mouth. /ne subject reported a "tightness" in the chest and another subject reported a "tightness" in the stomach. Several subjects also reported sensations (hen the E1) freBuenc8 (as bet(een ; and F Oertz. *he verbatim responses in this range (ere "ringing" in the ears, "flushed" face, "fatigued", "tightening" in the chest and "increasing" pulse. 1oc<-on occurred at lo(er freBuencies more often (hen the transmitted freBuencies (ere progressivel8 lo(ered, rather than randoml8 presented. 0t (ould seem that the brain prefers a gradual lo(ering of freBuenc8 rather than a sudden or abrupt change in freBuenc8. *his ma8 have been due to the extremel8 short duration of each transmission "13 seconds$. 0t ma8 be that this effect (ould disappear if longer transmission times (ere used. *here (as no significant correlation bet(een subjects reported level of relaxation and the E1) freBuenc8 or the occurrence of loc<-on. gain, this ma8 have been due to the extremel8 short duration of each transmission. Summar8 0t is clear from these experiments that brain (aves do in fact loc< on to artificiall8 produced E1)s in the ; - 13 Oertz range. 0t is eBuall8 clear that

the 13 second transmission (as not sufficient to alter subjects moods to an8 consistent degree. F%;. ndrija PuharichUs Vatch =r. ndrija Pucharich sells a (atch that he claims (ill (or< a shield for ambient high freBuenc8 E1)Us "23-133 Oz$. n important feature of this (atch (ould include shielding from ;3 Oz po(er lines. 0 had the opportunit8 to tr8 one of his (atches for a fe( da8s. *he o(ner (as Buite reluctant to part (ith it so 0 had to run all tests over just one (ee<end. 0t is Buite eas8 to monitor ambient ;3 Oz radiation being absorbed b8 8our bod8. Simpl8 touch the probe of an8 oscilloscope and 8ou can (atch the ;3 Oz (ave. Jour bod8 is acting as an antenna and the amplitude on the oscilloscope is an indication of the amount of radiation 8ouUre absorbing. 0 found no difference in the amplitude (hen 0 (as (earing the (atch or (hen it (as removed b8 a distance of four miles. 0 attempted to determine if there (as an8 measurable magnetic output from the (atch. 0 used a large roll of magnetic (ire as a pic<up coil and connected it to the input of an EEP monitor (ith five microvolt sensitivit8. *he EEP voltage (as fed directl8 to the to = board of the computer. *he eBuipment (as tested for proper functioning b8 bringing a magnet in proximit8 to the pic<up coil. (ea< magnet moving (ithin six inches of the pic<up coil (ould drive the EEP monitor into saturation. *he (atch (as placed against the coil but 0 could not pic< up an8 magnetic fields from the (atch. *his surprised me because 0 (as using ver8 sensitive eBuipment and the (atch had to be producing a magnetic field because it (as using a batter8. n8time there is a current flo(ing "even the small current reBuired to po(er a (atch$, there is al(a8s a magnetic field created. Either the (atch (as cancelling itUs o(n magnetic field or m8 eBuipment (as not sensitive enough to measure it. "0t turned out to be the latter$. *he final test (as to hoo< m8self up to the EEP monitor (hile 0 (as (earing the (atch. *he output (as fed into the computer so that 0 could do posthoc anal8sis. 0 (ore the (atch for 1A minutes and recorded m8 brain (aves. *he incidence of beta and alpha freBuencies (as not different from m8 "usual" brain (aves. 0 could not substantiate PuharichUs claim that the (atch (ould act as a filter (ith a center freBuenc8 of 13 Oz. *his particular finding ma8 not be accurate because m8 excitement (ith the experiment ma8 have inhibited the alpha centering that Puharich refers to.

Since 0 had told the person 0 borro(ed it from that 0Ud ta<e good care of the (atch, that precluded the idea of disassembling it. 0 carried the (atch (ith me in m8 bac<pac< that (ee<end. s luc< (ould have it, the bac< cover of the (atch fell off and 0 got to examine the inside. 0t is a digital "over-the-counter" t8pe (atch. s far as 0 could tell, the (atch (as normal in ever8 (a8 except that there (as a sBuare sheet of copper "about 1 cm sBuare$, (rapped in plastic pac<ing tape inside the bac< cover. *he tape (as obviousl8 used to insulate the copper from the electronics of the (atch and the bac< cover. Vith the copper removed, m8 eBuipment could still not detect the magnetic fluctuations produced b8 the (atch. 0f the copper sheet does do an8thing, m8 eBuipment (as not sensitive enough to measure it. *his indicates that the amplitude of the magnetic field produced b8 the (atch (as ver8 lo(, probabl8 around the amplitude of the naturall8 occurring magnetic fluctuations of the earth. 0 do not <no( (hether PuharichUs (atch (or<s. 0t did not reduce the electromagnetic radiation that m8 bod8 (as absorbing, nor did it alter m8 brain (ave pattern in an8 (a8 0 could detect. ,8 current understanding of E1)Us, electronics and magnetics does not provide a theoretical foundation for the efficac8 of the (atch. F%F. Electromagnetic Pollution Vhen 0 began m8 research, 0 (as onl8 interested in the effects of E1)Us on brain (aves. 0 have since come to believe that E1)Us are onl8 the tip of the iceberg. Electromagnetic radiation ma8 be the most harmful pollutant in our societ8. *here is mounting statistical evidence that cancer and other diseases can be triggered b8 electromagnetic (aves. E1) pulse-modulated radio (aves (or< at the cellular level. .ancer and birth defects have been increasing in this countr8 since about 1>A3 "as television became popular$. *he average resonant freBuenc8 of the bod8 is around ?% ,Oz. 0t is no coincidence that this is near the middle of the QO) *Q band. Even lo( intensit8 ;3 Oz fields are capable of causing =: damage and (ea<ening the immune s8stem. .ancer cells exposed to ;3 Oz electromagnetic fields for %2 hours sho( a sixfold increase in their gro(th

rate. *he evidence is becoming over(helming that cellular functions can be s(itched on and off through freBuenc8 specific electromagnetic radiation that induces nuclear magnetic resonance in the cell. Ve ma8 find that man8 diseases can be caused or cured b8 freBuenc8 specific radiation that is E1) pulse modulated. 0n our technological societ8, there are fe( places to go (here 8ou (ill not be exposed to electromagnetic radiation. *elevision, radio and micro(ave radiation are abundant in all metropolitan areas. Oigh voltage ;3 Oz po(er lines crisscross the countr8. ,icro(aves "one of the most dangerous$ are becoming increasingl8 common. *he ).. has started to grant licences to use micro(aves for cellular phones. *he po(ers that control the energ8 and communications industries (ill stop at no end to prevent the public from learning the truth. *heir financial health depends on it. Since the militar8 is one of the largest producers of high po(er electromagnetic radiation, it is not li<el8 that (e can count on government intervention. Ve have probabl8 reached a point (here the onl8 solution is in the form of a portable shield device. E1) generators ma8 be one possible solution. ,8 current research is in this area. |2@, Steagul Al# Univer)al F%>. Pentru a-mi pastra neutralitatea si echidistanta fata de toate nu voi da nume& voi opera alfanumeric& am fost la religiile r1, r%, ..., rn, scolile de 8oga 81, 8%, ..., 8n si miscarile esoterice& e1, e%, ... , en F43. =esi exista nuclee de doctrina comune, este adeseori greu sa gasesti sinteza in disjunctie, existand aspecte care la propriu se bat cap in cap si se exclud reciproc& daca doctrina =1 ar detine adevarul absolut, atunci doctrina =% trebuie sa fie falsa si invers. .e facem atunciC 1e unim sau excludem una din eleC *ind sa cred ca o doctrina nu poate detine absolutul si sunt adeptul reformelor, completarilor si imbunatatirilor periodice. 0n sensul asta, sustin cu tarie sistemele doctrinare deschise. F41. Exista sisteme de retele, subretele, grade, intrepatrunse, tangentiale, oblice, concentrice. ,atricea este extrem de vasta.

F4%. =octrina mea& AL4 & R ( O ( > ( 1 ( A ( I ( 1, F44. dido-(hite flag http&''(((.8outube.com'(atchCv-j@Xp<=PvPx< F42. :ile8 + VOi*E )1 P http&''(((.8outube.com'(atchCv-GV1HA\G:um\ F4A. Sintezele centralizate pot minimaliza si marginaliza disjunctiile. F4;. Vhite )lag " (ith l8rics $ http&''(((.8outube.com'(atchCv-*H;#H\c=PPcefeature-related F4F. *itanic- Vhite )lag http&''(((.8outube.com'(atchCv-),nH2leeo:3efeature-related F4?. =ido Vhite )lag http&''(((.8outube.com'(atchCv-8fvSS<J=:? e:@-1 F4>. Sailor ,oon ,usic Qideo - =ido - Vhite )lag http&''(((.8outube.com'(atchCv-z22.P=1;A@E F23. .alicia - Vhite flag http&''(((.8outube.com'(atchCv-OGg4JpIbI-c F21. Vhite )lag - 1ana Still 1oves .lar<... http&''(((.8outube.com'(atchCv-2ASA;*xBm?Jefeature-related F2%. .onectarea matriceala a 0nimilor la 0nima Kniversala. F24. smallville& .lar< and 1ana- Everlasting love http&''(((.8outube.com'(atchCv-%tK-HgQP3.Kefeature-related

|77, Convergenta 8ro0etiilor F2A. Profetiile converg& Qanga, Sundar Singh, :ostradamus, Qalentina, Edgar .a8ce, Serafim de Sarov, .odul #ibliei,etc, -7 surse diferite F2;. )rate,coboara in adancul uitat de timp si de oameni,unde salasluiesc strabunii si ilustrii nostri inaintasi,cheama-l pe Xamolxe,pe =ecebal,pe #urebista.1asa-te purtat de vantul calm al Oiperboreei,scufunda-te in Sursa,in Primordial.:oi suntem fii .erului si ai mamei Peea,de aceea ne numim geti.1a noi lupul,floarea de colt,pamantul,focul,apa si vantul traiesc in pace cu omul..redinta neamului nostru este aceasta.Suntem fii .erului si ai Pamantului.:u mai avem nevoie de nimic altceva,nu avem nevoie de zei straini pentru ca .erul si Pamantul ne-au dat deja totul. ",agus Pre8$ F2F. 6e)pre planul o$ult de glo#ali2are regre)iva a Omenirii http&''(((.8outube.com'(atchCv-znF1-#P,l* F2?. Pavel .orut - programarea pozitiva a destinului http&''(((.8outube.com'(atchCv-1FAgQ2IOso? F2>. =umitru .onstantin =ulcan - @ealitatea vazuta altfel http&''terapeutic.(eblog.ro'%33>-3%-11'F3>41>'=umitru-.onstantin=ulcan--@ealitatea-vazuta-altfel.html FA3. .hristos a inviat9 FA1. .u ocazia Sarbatorilor Pascale va urez tuturor un calduros ".hristos a inviat9" FA%. nu e nimic mai frumos decat sa simti adevarata caldura a acestor sarbatori minunate&x"majoritatea se bucura cand vine o sarbatoare ca vor primii cadouri...nu in asta consta caldura,adevarata atmosfera de sarbatoare$. ".ristina$ FA4. i perfecta dreptate& din pacate am uitat adevaratele sensuri, simbolisme si naturi ale multor sarbatori.

FA2. =oresc multor oamani sa simta cu adevarat ca aceasta urare s-a implinit la nivel interior. =upa moarte vine Qiata9...Sa fim intr-adevar vii999 ",ariana .$ FAA. )E10.0* @0, pentru acest forum, realizatorului99 Sarbatori )ericite 9 tuturor "1ucian ,arcu #ungardean$ FA;. 1uminoasa sarbatoare a Sfintelor Pasti sa coboare peste noi toti bucurii duhovnicesti,pace si buna intelegere,iar Oristos cel 0nviat sa ne daruiasca sanatate si intru toate,buna sporire.Kn Paste )ericit999 FAF. Q0 * 1K0 0SKS - )01, http&''(((.8outube.com'(atchCv-/00=-x:oVr3efeature-related FA?. "0mparatia ,ilenara" - =aniel %&22 FA>. 1 .orinteni 14&11 F;3. Sfbntul 0oan Sc^rarul .KQ :*K1 IQ-lea =espre cur^ia `i neprih^nirea "castitatea$ nestric^cioas^, agonisit^ de cei stric^cio`i, prin osteneli `i sudori2A%

c despre cum se cb`tig^ fecioria sufleteasc^ `i despre felul ascuns _n care lucreaz^ duhul stric^ciunii sub masca falsei iubiri pentru a _ntina cu orice chip sufletul c despre starea real^ de cur^ie _n care se g^se`te fiecare pus fa^ _n fa^ cu provoc^rile vieii c

ceast^ treapt^ este un test al fecioriei sau castit^ii suflete`ti `i trupe`ti a fiec^ruia dintre noi, c^s^torii ori nec^s^torii. F;1. 1$ .ur^ia "castitatea$ este o _nsu`ire a firii netrupe`ti. .ur^ia este casa prea iubit^ a lui Oristos `i cerul pe p^m_nt al inimii. .ur^ia este t^g^duirea mai presus de fire a firii `i o _ntrecere adev^rat^ `i minunat^ a trupului muritor `i stric^cios cu cei netrupe`ti. .urat este cel ce a respins de la sine dragostea prin dragoste `i a stins focul material prin focul nematerial ".ur^ia nu e o indiferen^, o lips^ de vigoare, ci un foc duhovnicesc, care cople`e`te fierbineala _ntinat^ a trupului. *otdeauna dorina celor mai mari, av_nd _n st^p_nirea `i _n puterea ei bucuria celor dorite, sile`te la dispreuirea `i dep^rtarea celor mai mici, cum au ar^tat toi _ngerii$. F;%. %$ :eprih^nirea este numele de ob`te al tuturor virtuilor. :eprih^nit este cel ce chiar `i _n visuri nu simte _n sine nici o mi`care "a patimii$, sau schimbare a st^rii sale. :eprih^nit este cel ce a dob_ndit o des^vbr`it^ nesimire fa^ de deosebirea _ntre trupuri aceasta este regula `i definiia des^v_r`it^ a atotcuratei curaii, s^ fie cu aceea`i stare de suflet fa^ de trupurile _nsufleite `i ne_nsufleite, cuv_nt^toare `i necuv_nt^toare. 5:eprih^nirea aceasta "$ este fecioria at_t trupeasc^ c_t `i sufleteasc^6. F;4. 4$ :imeni dintre cei ce au agonisit neprih^nirea prin nevoin^ s^ nu cread^ c^ `i-a agonisit-o singur. .^ci este cu neputin^ ca cineva s^-`i biruiasc^ firea sa. Knde s-a biruit firea, acolo se cunoa`te c^ se afl^ de fa^ .el mai presus de fire. .^ci ceea ce e mai mic se biruie`te, f^r^ nici o _ndoial^, de ceea ce e mai mare. anceputul cur^iei e ne_ncuviinarea g_ndului `i trecerea multor ani, ne_nsoit^ de chipuri2A;. ,ijlocul ei este mi`carea fireasc^ spre mulime de g_nduri `i numai at_ta, f^r^ ca acestea s^ ia chip, `i izb^vite de scurgere. 0ar sf_r`itul ei este moartea trupului "fa^ de aceste mi`c^ri$, _nainte de moartea g_ndurilor2AF. 2A;. ,i`c^rile naturale f^r^ chipuri ale trupului _n visuri vestesc s^n^tatea sufletului _n oarecare m^sur^. =ar fixarea chipurilor e semn a_ bolii. 0ar ar^tarea unor persoane nedeterminate socote`te c^ s_nt simboluri ale patimii. 0ar ar^tarea celor determinate este a unei boli de cur_nd.2AF. P_ndurile se mai pot ivi _n minte, dar trupul nu mai simte nici-o mi`care fa^ de ele. F;2. 2$ )ericit cu adev^rat este cel ce a c_`tigat o des^v_r`it^ nesimire fa^ de orice trup, culoare `i frumusee.

A$ :u e curat cel ce `i-a p^zit lutul ne_ntinat, ci cei ce `i-a supus _n chip des^v_r`it m^dularele acestuia, sufletului2A? F;A. 2A?.. a`i supune duhului m^dularele trupului, cel ce se folose`te de simuri dup^ fire `i de la nici unul nu sufer^ vreo v^t^mare, privind _n. ochii lui =umnezeu `i oglindind pururea frumuseile negr^ite de acolo. ;$ ,are este cel ce r^m_ne nep^timitor la atingere. =ar mai mare, cel ce r^m_ne ner^nit de vedere `i a biruit vederea focului2A>, prin g_ndul la frumuseea celor de sus. 2A>. )ocul unei frumusei trupe`ti. .^ci o astfel de frumusee aprinde un foc _n cei ne_nt^rii. F$ .el ce a alungat c_inele acesta cu rug^ciunea se aseam^n^ celui ce se lupt^ cu un leu.. =ar cel ce _l _nfr_nge pe acesta cu _mpotrivirea _n cuv_nt se aseam^n^ celui ce-`i urm^re`te pe du`manul lui2;3. 0ar cel ce a nimicit cu totul n^vala lui, de`i se afl^ _nc^ _n trup, s-a sculat din sicriu 2;1 F;;. 2;3.. ampotrivirea _n cuv_nt este contrazicerea lui. =ar de nu se va smeri cineva mai _nt_i pe sine _n rug^ciune, nu poate veni la aceasta.. =eci acesta se afl^ pe o treapt^ mai _nalt^ declt primul. 2;1. E ca un _nviat. re trup, dar cu totul _nduhovnicit. ?$ =ac^ semnul cur^iei adev^rate este a r^m_ne nemi`cat _n n^lucirile din vis, atunci semnul desfr_n^rii este negre`it a suferi scurgere _n stare de veghe, datorit^ aducerilor aminte. >$ .el ce se r^zboie`te cu sudori `i _ncord^ri cu acest protivnic se aseam^n^ cu cel ce a legat cu o fr_nghie pe vr^jma`ul s^u. 0ar cel ce se r^zboie`te prin _nfr_nare `i priveghere se aseam^n^ celui ce 1-a _nc^tu`at pe acela cu lan. an sf_r`it, cel ce se r^zboie`te prin smerita cugetare `i nem_niere `i sete se aseam^n^ celui ce a omor_t pe vr^jma` `i 1-a ascuns _n nisip 2;%. Prin nisip s^ _nelegi smerenia. .^ci aceasta nu _ngra`^ p^`unea patimilor, ci e ^r_n^ `i cenu`^ 2;4. 2;%. Se refer^ la fapta lui ,oise ca la un simbol "0e`. %, 1%$. 2;4. Prin sudori `i _ncordare lupt^ _nc^ mai mult omul. Prin smerita cugetare lucreaz^ mai mult =umnezeu, pentru a .^rui prezen^ se deschide deplin cel ce simte micimea lui. F;F. 13$ ltul este cel ce are pe tiran legat prin nevoine, altul cel ce-1 are legat prin smerenie `i altul, cel ce-1 are legat prin descoperirea dumnezeiasc^2;2. .el dinii se aseam^n^ luceaf^rului! al doilea, lunii pline ! iar al treilea, soarelui atotstr^lucitor. =ar fiecare din ei are

petrecerea _n ceruri. Precum din zori iese lumin^, iar din lumin^ r^sare soarele, a`a trebuie s^ _nelegem `i s^ vedem `i pe cei amintii2;A. 2;2. ci simirea prezenei lui =umnezeu e pus^ mai sus `i dec_t smerenia. =ar f^r^ smerenie nu are loc simirea prezenei lui =umnezeu sau descoperirea 1ui. 2;A. Sau precum din zori iese lumina, a`a `i din nevoin^, smerenia. i precum din lumin^, soarele, a`a `i din smerenie se ive`te _n om iluminarea dumnezeiasc^, care _i aduce culmea cur^iei. Pe toate treptele omul _nsoit de o lumin^ dumnezeiasc^, tr^ind _n simirea prezenei lui =umnezeu, dar _n diferite grade. 11$ Qulpea se preface c^ doarme! iar dracul se preface c^ e neprih^nit. =ar cea dint_i, ca s^ _n`ele pas^rea, iar cel din urm^, ca s^ piard^ sufletul. 1%$ S^ nu crezi trupului _n toat^ viaa ta. i s^ nu-i dai _ndr^zneal^, p_n^ nu te vei _nt_lni cu Oristos2;;. 14$ :u _ndr^zni s^ crezi c^, _nfr_n_ndu-te, nu vei c^dea. .^ci un oarecare, nem_nc_nd nimic, a fost aruncat din cer 2;F. .el ce crede c^ _nfr_n_ndu-se nu va c^dea, z^misle`te m_ndria `i prin aceasta a `i c^zut, cum a c^zut satana din cer f^r^ s^ m^n_nce nimic. F;?. 12$ Knii cunosc^tori au dreptate c_nd spun c^ lep^darea este vr^jm^`ia fa^ de trup `i lupta _mpotriva p_ntecelui. 1A$ an cei _ncep^tori, c^derile se ivesc totdeauna din desf^tare "cu m_nc^ri$. _n cei de la mijloc, `i din m_ndrie, de`i aceasta se _nt_mpl^ `i celor _ncep^tori. 0ar _n cei ce se apropie de des^v_r`ire, numai din os_ndirea aproapelui. 1;$ Knii fericesc pe cei n^scui fameni, ca izb^vii de tirania trupului. Eu fericesc pe famenii de fiecare zi, care se fac pe ei fameni cu g_ndul, ca cu un cuit2;?. 2;?. Prin cei ce se fac fameni pe ei _n`i`i, _nelege pe cei ce`i taie poftele trupului `i _ns^`i consimirea cu ele, care este _nceputul cur^iei, fie pentru _mp^r^ia lui =umnezeu, fie de frica chinurilor. F;>. .ontradictii in #iblie ",agus Pre8$ http&''existadumnezeu.blogspot.com'%33>'32'de-ce-contradictii-inbiblie.html

FF3. Psalmul 2% 1. .um doreste un cerb izvoarele de apa, asa *e doreste sufletul meu pe *ine, =umnezeule9 %. Sufletul meu inseteaza dupa =umnezeu, dupa =umnezeul cel viu! cand ma voi duce si ma voi arata inaintea lui =umnezeuC 4. .u lacrimi ma hranesc zi si noapte, cand mi se zice fara incetare& "Knde este =umnezeul tauC" 2. ,i-aduc aminte si-mi vars tot focul inimii in mine, cand ma gandesc cum mergeam inconjurat de multime si cum inaintam in fruntea ei spre .asa lui =umnezeu in mijlocul strigatelor de bucurie si multumire ale unei multimi in sarbatoare. A. Pentru ce te mahnesti, suflete, si gemi inauntrul meuC Pune-ti nadejdea in =umnezeu, El este Salvatorul meu si =umnezeul meu. ;. 0mi este mahnit sufletul in mine, =umnezeule! de aceea, la *ine ma gandesc, din tara 0ordanului, din Oermon si din muntele ,itear. F. Kn val cheama un alt val , la vuietul caderii apelor *ale! toate talazurile si valurile *ale trec peste mine. ?. Xiua, =omnul imi dadea indurarea 1ui, iar noaptea cantam laudele 1ui si inaltam o rugaciune =umnezeului vietii mele. >. =e aceea, 0i zic lui =umnezeu, Stanca mea& "Pentru ce ma uitiC Pentru ce trebuie sa umblu plin de intristare, sub apasarea dusmanuluiC" 13. Parca mi se sfarama oasele cu sabia cand ma batjocoresc dusmanii mei si-mi zic neincetat& "Knde este =umnezeul tauC" 11. Pentru ce te mahnesti, suflete, si gemi inauntrul meuC Pune-ti nadejdea in =umnezeu, caci iarasi 0l voi lauda! El este Salvatorul meu si =umnezeul meu. FF1. 8)almul .0 ,iluieste-ma, =umnezeule, dupa mare mila *a si dupa multimea indurarilor *ale sterge faradelegea mea. ,ai vartos ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste. .a faradelegea mea eu o cunosc si pacatul meu inaintea mea este pururea. *ie Knuia am gresit si rau inaintea *a am facut, ca sa *e indreptezi intru cuvintele *ale si sa biruiesti cand vei judeca *u. .a iata, intru faradelegi m-am zamislit si in pacate m-a nascut maica-mea. .a iata, adevarut ai iubit, cele nearatate si cele ascunse ale intelepciunii *ale mi-ai aratat mie. Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati, spala-ma-vei si mai vartos decat zapada ma voi albi.

uzului meu vei da bucurie si veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. intoarce fata *a de catre pacatele mele si toate faradelegile mele sterge-le, inima curata zideste intru mine, =umnezeule, si =uh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele. :u ma lepada pe mine de la fata *a, si =uhul *au cel Sfant nu-l lua de la mine. =a-mi mie bucuria mantuirii *ale si cu =uh stapanitor ma intareste. invata-voi pe cei faradelege caile *ale si cei necredinciosi la *ine se vor intoarce. 0zbaveste-ma de varsarea sangelui, =umnezeule, =umnezeul mantuirii mele. #ucura-se-va limba mea de dreptatea *a. =oamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda *a. .a de-ai fi voit jertfa *i-as fi dat! arderile de tot nu le vei binevoi. Sertfa lui =umnezeu, =uhul umilit, inima infranta si smerita =umnezeu nu o va urgisi. )a bine, =oamne, intru bunavoirea *a, Sionului si sa se zideasca zidurile 0erusalimului. tunci vei bine jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot! atunci vor pune pe ltarul *au vitei. FF%. Sa deschidem largi ochii si sa luam aminte la vremurile pe care la traim. http&''(((.razbointrucuvant.ro'%33>'32'3F'parintele-justin-parvuintreaga-crestinatate-este-rastignita-pe-cruce'Wmore-;413 FF4. Romania tara mea http&''(((.8outube.com'(atchCv-lOGGiVppGFK FF2. @ecomand cartea lui .harles .. @8rie intitulata "*eologie elementara" Phid sistematic pentru intelegerea adevarului biblic. FFA. Mi)terul 1ietii& http&''(((.creationism.info.ro'blog1%%'Qideo-=escifrand-,isterulQietii.htm FF;. http&''existadumnezeu.blogspot.com' |||, C'a<ra Moolad'ara FF?. "1asati copiii sa vina la mine si nu-i opriti! caci 0mparatia lui =umnezeu este a celor ca ei. devarat va spun ca, oricine nu va primi 0mparatia lui =umnezeu ca un copil cu nici un chip nu va intra in ea9" "Evanghelia dupa ,arcu cap. I, 12,1A$

FF>. O vi2iune poeti$a a)upra $rearii lumii 1a inceput a fost =umnezeul unic, format totodata din =umnezeu si Xeita. :umele sau era Parabrahma. Parabrahma dormea si inca nimic nu fusese creat. 0ntr-o zi, Parabrahma s-a separat in =umnezeu si Xeita. *reziti din lungul somn, Ei s-au privit ... Ei locuiau acolo in pace si in propria 1or plenitudine. 1a un moment dat, Sadashiva i-a cerut Xeitei sa danseze pentru El! Xeita "=evi$ supusa, cu toate ca si-ar fi dorit sa ramana in preajma =omnului Ei, se ridica si incepu sa danseze. =ansul Ei era admirabil, asa cum numai dansul Xeitei putea fi. =ar, in dans, pasii Xeitei se intorceau spre =omnul Ei, care, usor, o indeparta. stfel, Xeita se apropia si se departa pana cand El o indeparta mai mult inainte ca Ea sa se poata apropia " /, - .uvantul Primordial$. Si =umnezeu s-a asezat in aceasta minunata figura ce tocmai se formase. Silaba /, se inscrise pe cer. Xeita dansa si picioarele Ei conturau silaba in fata =omnului Ei. Si cum dansa, incepura sa-i cada de pe vesminte mici particule de materie care formara un atom din care s-au ivit patru brate& asa a fost creat .opilul ,amei Primordiale "S(asti<a$. Qazandu-si ,ama dansand, .opilul fu cuprins de atata bucurie incat incepu, la randul sau, sa danseze "S(asti<a in miscare in sensul acelor de ceasornic$. Si tot invartindu-se in dansul sau, iata ce forma lua& Era forma unei galaxii - in termeni rationali si poetici - alcatuita din stele si planete. 0n felul acesta, a fost creat intregul univers si toate celelalte lucruri. -7 1otusul cu 2 petale - .ha<ra ,ooladhara F?3. "1uminatorul trupului este ochiul! deco de va fi ochiul tau curat, tot trupul va fi luminat" ",atei ;&%%$! "0ar de va fi ochiul tau rau, tot trupul tau va fi intunecat" ",atei ;&%4$ F?1. meliorarea .ha<rei ,ooladhara&

a$ Prin meditatie b$ Prin actiunea pamantului c$ Prin actiunea focului

d$ Prin actiunea apei e$ Prin alimentatie |@2, Energia 3undalini )e a0la in )tare latenta in$ola$ita de B ori )i Cumatate in ea in)a)i in C'a<ra Moolad'ara 9 5Lotu)ul $u 7 petale5, F?4. Tre2irea energiei 3undalini :ilm!" http&''(((.adanima.org'%33?'13'3F'trezirea-lui-<undalini-a(a<ening-%' F?2. "=eath destro8s a man& the idea of =eath saves him." Oo(ards End F?A. f$ prin posturi corporale g$prin dans h$prin fitoterapie-rachitanul i$prin gradinarit,actiunea directa a mainilor cu pamantul j$prin arte martiale <$prin respiratie constienta"prana8ama$ l$mersul cu picioarele goale m$eliminarea criticismului,si perfectionismului n$cultivand spontaneitatea si flexibilitatea o$renuntarea la autopedepsire,acceptarea proprie p$mersul pe jos,olaritul ,sculptura r$exercitiul centrarii,comuniunea cu forta unui copac puternic,prin imbratisarea lui s$purtarea pentru o anumita perioada a unor haine rosii t$cromoterapie u$somnul suficient v$umorul constant x$nu faceti mai multe lucruri simultan in continuare la ameliorarea lui muladhara cha<ra parte din idei,preluate din cartea&la frontierele sanatatii-dr. christine r. page " drian :eagu$ |@+, C'a<ra Sa'a)rara F?F. "=aca ma iubiti, veti respecta poruncile ,ele. 0ar Eu il voi ruga pe *atal si El va va da =uhul Sfant pentru ca El sa fie de-a pururea cu voi. Este =uhul devarului, pe care lumea nu-l poate primi, caci nu-1 vede si nu-1 cunoaste. =ar voi, voi il veti cunoaste pentru ca El ramane cu noi si este in

voi." "0oan 12&1A,1;,1F$ F??. "Q-am spus aceste lucruri cat sunt inca cu voi. =ar ,angaietorul, =uhul Sfant, pe care *atal il va trimite in numele ,eu, va va invata toate si va va aduce aminte despre toate cele ce Q-am spus Eu." "0oan 12&%A,%;$ F?>. :umar de petale& 1333 F>3. -7 "1otusul cu 1333 de petale", ".oroana Sfintilor", "/chiul de diamant" ... F>1. referitor la aceasta cha<ra,am citit in "innua<i-reptilianul din mine",anume ca prin fluorizarea agresiva,promovata in ultimele decenii,ne este afectata glanda pineala,vointa si alte capacitati,pentru a nu-i recunoaste pe reptilieni,si nu numai. " drian :eagu$ F>%. )oarte intesant! un prieten de-al meu si-a "pierdut" sahasrara in urma unor agresiuni astrale. F>4. banuiesc ca energizarea acestei cha<re,a scazut foarte mult in urma acestei agresiuni subtile,altfel nu prea ar mai putea supravietui,probabil. " drian :eagu$ F>2. fost atacat concomitent pe clarauditie de foarte multe entitati astrale. Probabil e doar dezenergizata, cum spui tu. F>A. ceste agresiuni astrale de care vorbesti nu sunt altceva decat atacuri psihice,desigur,atunci cand excludem orice alta cauza fiziologica sau psihica..reierul e principalul centru energetic al organismului. fost atacat"daca asa a fost in realitate$deoarece a fost pe aceeasi frecventa vibrationala cu atacatorii,altfel nu simtea absolut nimic.Sahasrara,dupa parerea mea,reprezinta hiperconstiinta,segmentul superior al psihicului uman,cel care ne face legatura cu alte creiere,cu alte lumi universale si cu =ivinitatea.Prietenul tau,#ogdane,va fi bine daca isi va face o programare pozitiva,daca isi va curata creierul de reziduuri si daca va avea o conduita morala severa.Succes9&$ ",agus Pre8$ F>;. un documentar deosebit pe 8ou tube,in special despre manipularea rasei umane,de foarte mult timp,dar si vesti bune pentru viitorul apropiat&david

ic<e,revelation of mother goodess tradus partea intai, discutii dupa vizionare,cu siguranta9 ":eagu drian$ F>F. dezvaluiri despre conspiratia reptiliana. F>?. =ocumentarul exista pe Poogle,subtitrat,fara intreruperile inerente 8outube-ului.)oarte interesant acest documentar,e un mare semn de intrebare la adresa tuturor surselor de UUadevarUU..el putin in mod teoretic ofera niste raspunsuri la unele dileme ale omului cult,sincer si obiectiv./ricum ar fi privit de catre fanaticii religiosi sau de catre scepticii cei mai acerbi,filmul este un excelent impuls dat cercetarii. nexez la postul asta si ceva deUal nostru!$http&''drumulinvingatorilor.ro'sho(art.aspxC art0d-F 1ectura placuta9 ",agus Pre8$ F>>. @ecomand cu caldura cartea .odul lui Xamolxe de Pavel .orut&$ ",agus Pre8$ ?33. =ovezi ale existentei lui =umnezeu ?31. 1enin a spus& ".a sa cunoastem cu adevarat un obiect trebuie sa studiem toate aspectele si legaturile lui. 0n domeniul acesta nu vom atinge niciodata perfectiunea, insa nevoia de a lua in considerare toate aspectele unui lucru ne pazeste de erori si inselaciuni". ?3%. ,ao a scris& " vedea doar o latura a lucrurilor inseamna a gandi in mod absolut si a privi problemele metafizic". ?34. / broasca, aflandu-se intr-o fantana, a spus& ".erul nu este mai mare decat gura fantanii." ?32. Expunere )i)temati$a a dove2ilor exi)tentei lui 6umne2eu 1. rgumentul cosmologic sau argumentul de la cauza la effect %. rgumentul provenind de la existenta notiunii de =umnezeu in mintea noastra 4. rgumentul teleologic "de la cuvantul grec "telos", care inseamna "scop"$ 2. rgumentul istoric A. rgumentul moral ;. rgumentul bazat pe fenomenul "miscare" F. rgumentul izvorand din profetii

?. rgumentul determinat de gandire, la cel mai inalt nivel al ei >. rgumentul provenind din existenta functiei credintei 13. rgumentul prilejuit de erorile mintii omenesti 11. rgumentul izvorat din contingenta 1%. rgumentul oferit de legile naturii 14. rgumentul exceptiilor de la legile naturii 12. rgumentul miracolelor 1A. rgumentul provenind din expansiunea Kniversului 1;. rgumentul ocazionat de legea a doua a termodinamicii 1F. rgumentul generat de existenta genelor 1?. rgumentul rezultat din comportamentul elementelor radioactive 1>. rgumentul provenit din existenta gaurilor negre %3. rgumentul din nuantarea pe care o gasim in toate lucrurile %1. rgumentul metafizic al lui nselm de .antebur8 %%. rgumentul rezultand din structura compusa a tuturor lucrurilor din natura %4. ,arturia celor mai bune exemplare ale omenirii %2. ,arturia oamenilor de stiinta %A. =ovada marilor opere de arta %;. ,arturia taranilor %F. ,arturia experientei regnului animal %?. =ovada rezultata din satisfacerea necesitatilor noastre %>. =ovada din satelitii artificiali 43. =ovada provenita din industria automatizata 41. =ovada rugaciunilor ascultate 4%. rgumentul provenit din necesitatea unei minti eterne 44. =ovada rezultata din existenta raului 42. rgumentul care rezulta din credinta proprie 4A. rgumentul provenit din imposibilitatea de a dovedi contrariul "@ichard Vurmbrand$ ?3A. in spiritualitatea orientala se spune ca picatura de apa nu va cunoaste complet oceanul,niciodata... asemanator cunoasterea lui =umnezeu,reprezinta o cautare fara de sfarsit... ":eagu drian$ ?3;. =octorul Gazuo ,ura<ami,a aprofundat genetica cam trei decenii,din pozitia lui de cercetator ateu..u cat descoperea mai mult,cu atat era mai uimit de cele constatate.El a scris cartea U.odul divin al vietiiU in care declara ca simte ceva grandios dincolo de complexitatea genomului uman,o 0ntelegenta mult dincolo de capacitatea noastra de intelegere.1a

noi,ilustrul profesor doctor =umitru .onstantin =ulcan,specialist neurolog si psihiatru studiaza de 43 de ani ceea ce el a numit UUinteligenta materieiUU,care a dat si titlul unei carti scrise de domnia sa.0n aceasta carte,dansului prezinta cu o rigurozitate stiintifica exceptionala, o claritate si argumentatie extraordinare si indubitabile,relatia dintre =ivinitate,credinta si materie,excluzand religia ca mijloc de expresie a =ivinitatii. ",agus Pre8$ ?3F. 0n ceea ce priveste religia,ea este acea frenezie care poate da nastere la 1333 de carti care sa elogieze cu milioane de metafore si atribute extraordinare o stalactita de exemplu.=ar,in fond,acea stalactita este formata din particule de calcar,care de-a lungul miilor sau milioanelor de ani s-au cumulat in acea forma ciudata si frumoasa,datorita eroziunii cauzate de apa.0ar un manuscris medieval e mult mai atragator decat o carte iesita ieri de sub tipar.=e ceCPt. ca are,pe langa informatia propriu zisa,multe infrumusetari artistice,care fac de multe ori ca informatia sa fie lasata la o parte pt.ca UUpozeleUUsunt mai interesante decat cuvintele.=in pacate si din fericire,totul functioneaza pe baza de programare mentala,incepand din frageda pruncie pana la adanci batraneti!$ ",agus Pre8$ ?3?. constiinta a generat materia. religia este de fapt re-legarea omului cu divinitatea,in traducere. un atribut esential al creatiei este si frumusetea. sa ne amintim de veneratia lui einstein,in fata misterului divinC poate vine un timp al cunoasterii directe, prin osmoza,odata cu trecerea la noul nivel al constiintei din %31%,si dezvoltarea capacitatii noastre de perceptie. dincolo de religii,exista acea inteligenta extraordinara care a generat si care guverneaza totul,recunoscuta de oamenii de stiinta cei mai sceptici. ":eagu drian$ ?3>. un alt argument stiintific,care a extaziat oamenii de stiinta&vibratia extraordinara a bosonilor""numiti caramizile lui dumnezeu"$,particule elementare. ":eagu drian$ ?13. =a,grecescul religon!$@eligia nu se identifica cu credinta in =ivinitate.:imeni nu ar avea nimic cu religia daca ea nu ar cobori divinul in uman,daca ea nu ar pastra elemente negative salbatice.Pacatul capital al religiei este coborarea divinului in uman sau chiar mai jos,in animal.Sa nu uitam ca primele zeitati adorate erau zoomorfe,apoi au devenit

antropomorfe..u toate ca ideologii religiosi au incercat unificarea zeitatilor evreiesti"El donai,El Sabaot,El Eli,El 0ehu,elohimii in speta$in una singura,religia mozaica nu e o religie monoteista..restinismul la fel.:ici una din zeitatile vechi nu se identifica cu devarata =ivinitate pt.ca au insusiri bestiale,caracteristice triburilor care le-au creat dupa insusirile lor de caracter"sunt razboinici,capriciosi,cer sacrificii umane,sunt sadici,mananca,etc$E naiva si puerila UUsalvareaUUacestor zeitati salbatice create de ignorantii si incultii de acum cateva mii de ani,punandu-le sub acoperisul simbolisticii,de dragul UUarteiUU./amenii morali de astazi au caracteristici net superioare elohimilor.Si de retinut pt.toata lumea,=ivinul :K se coboara in uman./ singura data s-a coborat,dupa cum scrie in .artea lui Enoh exclusa absurd din #iblie"se gasea pana la inceputul sec.trecut$si Sem8aza alias 1ucifer,ingerii lui si copiii facuti cu pamantencele au fost aspru pedepsiti.",agus Pre8$ ?11. =ivinul nu coboara in uman,asa cum umanul nu coboara,sau mai precis nu ar avea voie sa coboare in animal,pt.ca de multe ori coborarea in animalic e considerata ca fiind fireasca,UUumanaUU,in mod total eronat,desigur.:oi trebuie sa fim modesti,sa lasam la o parte orgoliile si ambitiile naive, si sa aspiram spre omul adevarat,omul modern care se plimba prin cosmos si manipuleaza materia si care a lasat in urma uimirea fata de natura si cosmos,transformata in religie sau magie./rice forma de magie se bazeaza pe doua elemente binecunoscute de orice psiholog cu o minima pregatire&sugestia si telepatia"apropiata sau indepartata$.*rebuie sa ne debarasam odata de tot ceea ce inseamna bestial in noi,sa mergem inainte,nu inapoi.*recutul e bun doar ca sa inveti ce sa nu repeti in viitor. ",agus Pre8$ ?1%. =au un mic exemplu sugestiv..and este seceta,inca popii mai ies cu icoane,chemand ploaia si evident,nu ploua.Se cunoaste tehnologia producerii si dirijarii norilor,de mii de ani se cunosc irigatiile.,ie unul mi se pare aberant,=umnezeu nu e sluga lenesilor si ignorantilor. vem un creier minunat,pe care trebuie sa-l folosim pt.ca nu ne-a fost dat doar ca sa nu ne ploua in gat.=e acord cu mineC!$ ",agus Pre8$ ?14. Sigur ca da, /vi, avem cu siguranta nevoie de o religiozitate stiintifica. ?12. Oai sa-i spunem spiritualitate stiintifica,pt.ca religia nu se poate UUuniUU cu stiinta adevarata niciodata.Pentru ca stiinta nu va accepta niciodata,de exemplu ca Pamantul a fost creat primul in acest univers,ca soarele si stelele au fost create dupa ce a fost creata iarba asa cum sustine vechiul

testament.E regretabil ca mai multi pseudo-cercetatori au ingrosat randurile misticilor,bazandu-se in asazisele descoperiri si cercetari pe ghidajul subiectivismului afectivo-emotional oferit de educatia misticoreligioasa si pe anumite programe implantate in creierele lor prin hipnoza sau transa..e-i stiinta spiritualistaC0ngemanarea tuturor cautarilor,cu conditia sa fie dovedite in mod obiectiv..u siguranta stiinta spiritualista nu are un capat,nu are limite.=e cand au inceput sa se largeasca orizonturile constiintei umane si omul sa se emancipezeC0ncepand cu acea UUera a materialismuluiUUcare a fost atat de demonizata!efectul benefic al acestei epoci a fost ca a indemnat omul la cugetare,la renuntarea arderii UUvrajitoarelorUU pe rug,dupa ce in prealabil fusesera supuse unor probe UUindubitabileUUprin care sa se vada in mod cert daca erau slujitoarele diavolului sau nu"proba apei,proba negului,care era mai mult decat cretino-hilara-se intepa negul iar daca nu sangera era deUa necuratului,lol$.Stiinta spiritualista nu exclude credinta ci o considera un instrument deosebit de eficace in ducerea la indeplinire a scopurilor sale.Sa lasam la o parte romantismul,sentimentalismele si programarile cimentate in creierele noastre poate din copilarie in cazul unora si sa cautam cu toata fiinta noastra devarul,dincolo de concepte,dogme si inregimentari.",agus Pre8$ ?1A. Sau latinescul "religare" - Knire cu =ivinul. .u siguranta trebuie sa vorbim de o reintoarcere la principiile cosmice primordiale. ?1;. adevarul revelat ?1F. am citit cartea lui deepa< chopra,"cum il vad eu pe dumnezeu",foarte interesanta si argumentata stiintific,intelegerea manifestarii divine in diverse epoci istorice,si pe niveluri de consttinta diferite,de la dumnezeul fiintei primitive"care genereaza teama$,la dumnezeul constiintei actuale"al abandonului,al iubirii absolute$,va recomand cartea9 ":eagu drian$ @1@, Teoria Culorilor ?1>. "*ot ce e viu aspira catre culoare" afirma marele Poethe in "*eoria culorilor". ?%3. Prezenta in planta a unor pigmenti "porfirine si carotinoine$ intalniti si in organismele animale este inca un fapt care demonstreaza unitatate materiala a lumii animale si vegetale. Studiind cele doua porfirine de baza, hemoglobina si clorofila, chimia a tras concluzii definitive despre

asemanarea lor& supuse anumitor tratamente, ambele conduc la o substanta unica. Oemoglobina -7 Oematina -7 Etioporfirina .lorofila -7 )ilina -7 Etioporfirina ?%1. divina apa9 ?%%. minunate cercetarile lui masaru emoto despre apa,rezultatele stiintifice care confirma suprematia spiritului asupra materiei,cristalele de gheata expuse unor cuvinte,ganduri,emotii,etc. si rezultatele revelatoare,cristalul cel mai frumos"ales din cateva zeci de mii de experiente$,s-a dovedit a fi cel reprezentand 0K#0@E S0 @E.K:/S*00:* ,sentimentul cel mai sublim din univers,se pare9... cateva din cartile lui emoto au aparut la editura-adevar divin,vi le recomand. ":eagu drian$ ?%4. 0nteresanta este si "Apa 8i". ?%2. Qietile Sfintilor ?%A. ...tuturor religiilor si cultelor ?%;. :eri$itul Ieremia 1ala'ul - de )rancesco Saverio *oppi - Qine in 0talia - 0ntra la .apucini - =e partea celor din urma - :u dorea extazul - /, ce fata vesela9 - laturi de bolnavi - ,oare datorita unui act de caritate - Spre glorificare ?%F. Anali2a logi$a a vo$ilor mele& ?%?. - ")ight .lub" 5vecina mea, doamna Szabo6 -7 :u exista astfel de practici in viata reala, eventual prin spitalele de psihiatrie ale =octorului ,engele de pe Eminescu

?%>. - "Singa, esti patriarh9" 5voce de barbat6 -7 )lorin Sasa mi-a confirmat ca nu sunt in gnoza, nu am studii de teologie ortodoxa, nu cunosc structura organizationala a ,iscarii @aeliene, de la mormoni am fost excomunicat si mi s-a retras Preotia lui ,elchisede<, iar la sahaja 8oga nu exista preoti -7 1 - 3 5- in capul meu6 ?43. - Singa, esti patriarh, daC "mama lui Qicentiu$-7 0mposibil! am sunat-o si nu mi-a comunicat telepatic nimic ?41. - Singa esti un prieten adevarat! nu-ti doresc asa ceva9 5@emus #anulescu6 -7 tipul e in .anada acum si bineinteles ca nu mi-a soptit nimic ?4%. - Singa, ai jignit multe femei9 -7 =aca am gresit fata de anumite femei, imi cer scuze ?44. - Oonterus, s-a dus valoarea9 -7 :-am zburat pe geam ?42. - Singa, iei jale9 5,arius 1epadatu6 -7 confirmare telefonica ca nu mi-a spus nimic ?4A. - 1antul s-a rupt9-7 .are lantC Sunt supus de propriul psihic la un proces, de ego-uri ' egregoriC Se poate. ?4;. - #afta, Singa9 5@emus6 ?4F. - i pierdut razboiul psihologic9 :u te credeam atat de prost 5vecinul meu, :elu .hitu6 -7 nu-mi doreste raul si nu este interesat de gnoza -7 nu si-a trezit telepatia -7 nu-mi poate transmite nimic -7 1 c 3 ?4?. - Singa, viiC + Singa, mie nu mi-ai fi spus de gnoza 5#ogdan #urciu6 -7 cand i-am zis de gnoza, nu stia nimic -7 :u exista o limita de timp pentru a prinde matricea cosmica -7 3, in cap ?4>. - Singa, si-l taie cu un tzighiC 5in baie - din telefonul varului meu 1aurentiu6 ?23. - @azi de tine 5tot 1aurentiu dupa un vis in care eram blocat de preotii negri pe calea ferata din Sinas6

?21. -7 :u exista practici de aruncare in fata trenului, desi din masonerie se iese "cu picioarele in fata", dupa cum mi-a spus un mason, eu nefiind si nici nu voi fi niciodata membru al acestei organizatii ?2%. - ,iuta9 5cand l-am vazut de pe geam pe tata venind cu masina lui 1au6-7 Proces psihic ?24. - *ata plangand ?22. - i luat <arma pentru o tigara9 -7 un masterand in teologie ortodoxa mi-a confirmat ca nu se poate pierde mantuirea pentru o tigara ?2A. - *i-l taiem 5penisul6 la manastire9 -7 Soddoma si Pomora % in manastirile ortodoxeC :u prea ?2;. - Krci in involutie -7 non-sens echivalent cu evolutia ' revolutia constiintei ?2F. - ,aria te-a vrut -7 0n viata reala :K ?2?. - Singa, zi-ne9 5colegul meu lex Pascanu6 -7 :u l-am mai vazut de vreo ; ani si e in Permania acum ?2>. - @agi, Singule9 -7 :-am chef sa urlu ?A3. - 0ei camasa9 -7 :u se fac crucificari in @omania decat ceea ce e improbabil, dar mie mi s-a intamplat cand legat in camasile de forta pe Eminescu un tip vizibil de la ".assa 1oco" a vrut sa-mi manance penisul -7 1-am neutralizat cu o muscatura de falca cu gradele de libertate pe care le mai aveam ?A1. - #ogdane, ne vedem la #alshoi9 5,aria6 -7 nu e interesata de gnoza ?A%. - Singa, iti dau eu un )oc 5#ianca 0ndolean6 -7 confirmare telefonica ca nu mi-a zis nimic -7 3 ?A4. - i fi stiut, #ogdan 5)lorin Sasa6 -7 3, confirmare pe hiA si mess ca e in mintea mea ?A2. - Parintii mei ragand cand poponarii au bagat frezele in ei

?AA. -7 Sunt bine mersi ai mei ?A;. - .redeam ca vecinul il tortureaza pe tata si il auzeam tipand -7 beau o bere cu vecinuU acum -7 daca cineva ii vroia raul lui tata, i-l facea in spital cand accesul meu la el era limitat si el mergea cu cadrul medical in urma fracturii de sold ?AF. - Plansul lui tata -7 chiar plangea in viata reala mult, dar nu la momentul la care l-am auzit ?A?. - #afta, Singule -7 la ce, /X:-istica mileniului 4C &$ ?A>. - 1anturi de magi albi vs negri -7 am fost sustinut de lanturi albe in gnoza, dar negre nu stiu daca se faceau ?;3. -7 3 ?;1. - Oonterus, ma mai iubestiC 5 ndra, intr-un videoclip6 -7 nu ma cunoaste ?;%. - ma mai intalnesc cu parintii doar prin purgatoriu -7 dogma catolica a purgatoriuluiC Eu sunt ortodox ?;4. - Esti fraier, Singa 5o fata din televizor6 ?;2. - .e faci, Singa 5o fata in boxa din calculator6 ?;A. -7 nu ma pronunt ?;;. - Singa, esti un idiot9 5#ianca 0ndolean imaginara6 -7 #ianca nu m-ar fi jignit ?;F. - .hiru9 5reziduu psihic din liceu6 ?;?. - 0i duci9 5anii de involutie6 -7 fereastra n-o fac 5durerea maxima putea sa se intample daca-mi manca ala penisul in spital6, dar pe geam nu ma arunca nimeni si nici eu nu-s tampit& mi-e frica si de Oitler - 1 -7 iadul direct echivalent cu oxigen 3 si capul taiat de tren sau toporul #rancovenilor! suportabilul l-am incercat la boilerul de pe Eminescu cand mi-am prajit mainile in incercarea de a gasi un drum minim catre cuanta 3 sau haosul geneziac al ,artorilor lui 0ehova -7 /vi, exista iadC 3

?;>. - vocea lui ndrei Pheorghe cand in garsoniera mea blocate fiindu-mi picioarele umflate urma sa fiu taiat de un tren din a patra dimensiune "Sunteti persoana cu handicap, odihniti-va9" - *elepatieC :u-l cunosc ?F3. - #anal9 @idicol9 S-a rupt9 i vrut9 -7 reziduuri psihice dupa tiparul curbei lui Pauss f"x$ - e la minus x patrat si formula oscilatiilor armonice x - sin "omegaNt$, x este coordonata, omega viteza unghiulara si t timpul de propagare a undei oscilatiei armonice ?F1. 6emo$ratia e)te o utopie. @|2, Romania e $ondu)a de )traini ?F4. |. din avutia Romaniei merge pe)te granite. ?F2. Schimbarea nu incepe la urna de vot, ci in psihologia individuala si de grup ?FA. Site1ogo cas^ Editorial ,agazin virtual .um cump^r .ontact .aut^ pe site Q^ invit^m pe )orumul nul %33> nul %33? 7 rhiva lunii ,artie "%$ 7 rhiva lunii prilie "%$ 7 rhiva lunii ,ai "1$ 7 rhiva lunii 0unie "1$ 7 rhiva lunii Septembrie "%$ nunuri .lic< aici pentru a citi continuarea interviului acordat de scriitorul Pavel .oru revistei )ormula S, publicat _n data de %F martie %33>. .lic< aici pentru a citi interviul acordat de scriitorul Pavel .oru revistei )ormula S, publicat _n data de 14 martie %33>. Q^ anun^m apariia unui nou manual de psihologie aplicata, al scriitorului Pavel .oru. 0ntitulat "angeri rebeli", manualul conine reguli de perfecionare a personalit^ii destinate cu prec^dere adolescenilor `i tinerilor.

5Apo$alip)a 20125 e)te o a$tiune de ra2#oi p)i'ologi$ de Pavel .orut Plobalizarea este un proces progresist, pozitiv si conform cu legile de evolutie ale Kmanitatii terrane. an cbteva secole, globalizarea va asigura unificarea pasnica a /menirii, _n jurul unui organ deliberativ central, cu rol de parlament mondial si a unui guvern mondial cu activitate de orientare _n toate domeniile vietii umane& economie, ecologie, nivel de trai, politici demografice, cultura, stiinta etc. stfel, pambntenii vor intra _ntr-o era a convietuirii pasnice, a progresului si a civilizarii depline. =eocamdata, globalizarea progresista a facut pasi timizi, prin globalizarea informatiei pe 0nternet si prin globalizarea sentimentelor pozitive ale tinerei generatii care a depasit vechile limitari rasiale, etnice si statale. =in nefericire, indivizi rauvoitori si retrograzi, uniti _n /culta globalistregresiva, intentioneaza sa excluda globalizarea progresista si sa-si impuna propriul imperiu mondial. /culta globalist-regresiva actioneaza de mai mult timp, _nsa numai dezvaluirile unor ofiteri de informatii din diverse natiuni, facute _n ultimele trei decenii, ne-au permis sa-i cunoastem structura si planurile negative de viitor. /culta globalist-regresiva uneste cbteva zeci de mii de indivizi foarte bogati, care detin deja mai mult de A3R din avutia mondiala si actioneaza cu tenacitate pentru concentrarea _n continuare a marilor bogatii ale 1umii _n mbinile lor. /cultii regresivi se situeaza deasupra natiunilor si statelor, impunbndu-si propriile interese, prin membri si agenti infiltrati _n cele mai _nalte niveluri de conducere statala si internationala. Pentru a-si atinge scopurile hegemonice fundamentale, /culta globalistregresiva apeleaza frecvent la actiuni de razboi psihologic cu tematica economica, politica, militara sau religioasa. Practic, la ora actuala, /culta globalist-regresiva _ntretine un razboi psihologic de nivel mondial, prin mai multe focare situate _n diverse zone ale *errei. gresiunea psihologica mistica constituie una din componentele principale ale razboiului psihologic mondial. 5'i61iderii /cultei globalist-regresive conteaza ca, _n viitorul lor imperiu, majoritatea populatiei va putea fi dominata si manipulata prin diverse forme de misticism& religii traditionale sau nou _nfiintate, superstitii, magie, astrologie etc.5'i6 =in aceasta cauza, _nca din faza actuala de agresiune psihologica, /culta globalist-regresiva acorda o atentie deosebita tematicii mistice. Ea _ncurajeaza si sponsorizeaza discret diverse culte si secte religioase, ea raspbndeste cu insistenta magia si astrologia _n rbndul populatiei tinere, ea

actioneaza insistent pentru intoxicarea si manipularea mistica a populatiei pambntene. Structura agresorilor mistici oculti este completa. .omanditarii acestei agresiuni sunt liderii /cultei globalist-regresive. Programatorii actiunilor psihologice agresive, cu caracter mistic, provin din rbndul unor specialisti de elita _n intoxicarea si manipularea mistica& psihologi, neurologi, sociologi, economisti, fosti ofiteri de informatii, lideri religiosi. .bteva zeci de milioane de agenti de intoxicare si manipulare mistica, recrutati din rbndul slujitorilor diverselor culte si secte, a jurnalistilor, a proprietarilor de mijloace de comunicare _n masa, a unor pseudo-intelectuali si a unor sarlatani mistici, actioneaza deja la nivel mondial, sub conducerea organizatorilor oculti. Ei raspbndesc si impun _n creierele populatiei-tinta variantele de intoxicare si manipulare mistica elaborate de specialistii organizatori. *ot ei sclavizeaza si programeaza psihic persoane mai sugestionabile, cu ajutorul drogurilor si hipnozei, _n scop de a le folosi pentru raspbndirea variantelor de intoxicare si manipulare mistica, pe toate caile posibile& 0nternet, televiziune, presa scrisa, radio, carti si reviste, viu grai. an fine, foarte multe persoane ignorante, dar dornice de afirmare ori de cbstig material, se pun _n slujba ocultilor regresivi, _n calitate de idioti utili. cestia raspbndesc cu tenacitate variantele de intoxicare si manipulare mistica, pe 0nternet sau prin carti si reviste, ascunzbndu-si identitatea sub pseudonime. Probabil, stiu sau banuie faptul ca activitatea lor este condamnabila. anca din anii F3, specialistii occidentali au propus conducerii /:K ca agresiunea psihologica de orice fel, inclusiv mistica, sa fie incriminata la sectiunea crime _mpotriva Kmanitatii. an ultimul timp, /culta globalist-regresiva a declansat o noua agresiune psihologica cu tematica mistica, pocalipsa %31%. Qariantele din aceasta actiune de intoxicare, _nfricosare si manipulare, elaborate de programatorii oculti-regresivi, au fost puse _n circulatie pe diverse cai& 0nternet, materiale scrise "carti, reviste, articole de ziar$, emi siuni de radio si televiziune. )oarte multi oameni din Europa si de pe continentul american au luat cunostinta de variantele de intoxicare, _nfricosare si manipulare, iar destui dintre ei au ajuns deja victime ale acestei agresiuni psihologice subtile. =in motive _nca necunoscute, /culta globalist-regresiva a lansat aceasta agresiune numai asupra civilizatiei rationale euro-americane, omitbnd populatia afro-asiatica. ,ai multe false somitati au fost atrase la agresiune, cu scop de a da un caracter aparent stiintific variantelor de intoxicare, _nfricosare si manipulare mistica. =e asemenea, multi pseudo-intelectuali s-au an grenat _n aceasta actiune, ca agenti, roboti sau idioti utili, din dorinta de cbstig material ori datorita ignorantei.

/culta globalist-regresiva urmareste sa atinga urmatoarele scopuri, cu ajutorul agresiunii psihologice pocalipsa %31%& N a. /culta globalist-regresiva conteaza ca populatia se va _ngrozi de evenimentele prezentate _n variantele lor de intoxicare-manipulare si se va grabi sa-si afle salvarea _n misticism, _ngrosbnd rbndurile robotilor mistici deja existenti. N b. /culta globalist-regresiva spera ca evenimentele apocaliptice profetite vor abate atentia majoritatii populatiei tinta de la _nvatatura, creatie si munca, de la supravegherea vigilenta a avutiilor nationale vizate de ea pentru jefuire si de la alte actiuni oculte condamnabile. N c. pocalipsa %31% urmareste sa dezvolte asteptarile negative _n creierele populatiei-tinta. ceste sentimente distructive, asteptarile negative, slabesc si _mbolnavesc psihic persoanele mai putin rezistente. N d. an fine, ocultii globalist-regresivi urmarsc ca, prin aceasta agresiune psihologica, sa dezvolte naivitatea, credulitatea si ignoranta _n populatia-tinta. .um combatem aceasta agresiune psihologica cu caracter mistic, lansata de /culta globalist-regresivaC Simplu, amicii mei. pelam la informatii stiintifice absolut sigure, la operatiile gbndirii corecte si la bunul simt, pentru a destrama toate variantele de intoxicare informativa, _nfricosare si manipulare create de programatorii /cultei globalist-regresive. ancepemC Iata prin$ipalele diver)iuni din a$tiunea Apo$alip)a 2012 & 1. ,anipulatorii afirma despre civilizatia maiasa urmatoarele variante de dezinformare, _nfricosare si manipulare& N Pe o piramida ma8a ar exista urmatoarea inscriptie& :e vom _ntblni _n ziua de %% decembrie %31%. ceasta ar dovedi ca _ntreaga populatie maiasa ar fi fost luata de extaterestri, pentru evolutie _n alt loc din Knivers. an realitate, nici o piramida maiasa nu contine o astfel de inscriptie. Populatia maiasa nu a disparut dupa cucerirea spaniola. .irca ? milioane de maiasi, din mai multe triburi, traiesc si acum, _n Jucatan, Puatemala si Oonduras, pastrbndu-si unele obiceiuri salbatice de dinaintea .onBuistei. N .elebrul calendar ma8a s-ar termina brusc, cu data de %% decembrie %31%. an realitate, calendarul solar maias, mult perfectionat, pentru a respecta cu strictete zilele de sacrificii oferite unui numar foarte mare de zei, nu s-a terminat niciodata, la majoritatea triburilor. an mediul rural de pe platourile Puatemalei, este folosit si acum, de catre batrbni de numiti "preotii calendarului". .alendarul ultimului trib maias liber, 0tza, s-a terminat la data de

12 martie 1;>F, data la care trupe spaniole conduse de ,artin de Krsua, guvernatorul Jucatanului, au ocupat capitala tribului, orasul *a8asal. N stronomii maiasi ar fi cunoscut precesia echinoctiilor, _n %A.>%3 de ani, perioada denumita si an cosmic, an ce s-ar _ncheia _n %31%. an realitate, maiasii n-au cunoscut zodiacul si n-au marcat precesia echinoctiilor prin dreptul celor 14 constelatii zodiacale "a 14-a este /phiucus, _nsa este ascunsa de astrologi, deoarece le-ar strica toate formulele$. .alendarul solar maias nu se preta la astrologie, deoarece era compus din 1? luni de cbte %3 de zile, plus o perioada nefasta "ua8eb$ de A,%A zile. .alendarul venusian maias, de %;3 de zile, _nchinat zeului Gu<ulcan, nu avea vreo utilitate practica. N ,ai multe mituri maiase ar prezice ca, la %% decembrie %31%, Pambntul va ajunge _ntr-un punct de aliniere cu centrul Palaxiei noastre. an realitate, astronomii maiasi nu cunosteau notiunea de galaxie si nici un mit de-al lor nu vorbeste despre o astfel de aliniere. =in punct de vedere astronomic, putem uni oricbnd pozitia *errei cu centrul galactic, _nsa aceasta aliniere" nu produce nici un efect asupra vietii umane de pe planeta. an centrul galaxiei, se afla materie nevie arzbnda, nicidecum o .onstiinta .osmica compatibila cu creierele pambntenilor "un soi de =umnezeu astral$. 0deea salbatica si neadevarata a Kniversului viu si constient, compatibil cu creierele pambntenilor, provine din mistica hindusa. N an 1>A%, arheologul lbeito @uz a descoperit mormbntul regelui maias Pacal, pe a carui placa ar fi scrisa profetia ca, _n %31%, va fi sfbrsitul 1umii "aceasta profetie ar fi fost deslusita de vizionarul Sose rguelles$. an realitate, _n 1>A1, arheologul mexican lbeito @uz 1hullier efectua restaurarea *emplului cu 0nscriptii din PalenBue. .u aceasta ocazie, a descoperit ca, la circa %3 de metri adbncime, se afla un mormbnt de rege, gardat de sase schelete. Placa de mormbnt, grea de cinci tone, era acoperita cu mai multe glife maiase, care au fost descifrate si facute publice, _n 1>A4. cestea nu contin nici o profetie despre sfbrsitul 1umii, _n %31%. =e altfel, preotii maiasi nu cunosteau notiunea de profetie si nu aveau preocupari _n acest sens. Ei erau convinsi ca toate evenimentele se repeta, _n cadrul unui ciclu de ani Preotii practicau numai ghicitul unor evenimente apropiate, prin datul _n bobi de fasole sau cacao, obicei _nca pastrat de batrbnii maiasi din Puatemala. N Scheletul regelui Pacal ar fi cu 23 de ani mai tbnar decbt ar indica vbrsta _nscrisa pe placa de mormbnt, ar fi mai _nalt decbt maiasii normali si ar poseda un nas coroiat, de mari dimensiuni, total neobisnuit pentru specia umana. ceasta ar indica faptul ca Pacal ar fi fost rapit de extraterestri timp de 23 de ani, perioada _n care nu a _mbatrbnit. an realitate, din scrierile si desenele ma8a, rezulta clar ca maiasii obisnuiau sa-si modifice diferite parti din corp, cu scop estetic". stfel, ei tuguiau cutia craniana a copiilor prin presare _ntre doua scbndurele, determinau copiii sa priveasca crucis prin atbrnarea unei bile de

ceara de o suvita de par ce le cadea _ntre ochi, _si coroiau nasul prin _ndopara narilor cu diverse materii textile si-si alungeau urechile prin atbrnarea unor greutati _n lobii strapunsi, obicei _ntblnit si la multe triburi africane. Scheletul de la PalenBuc nu depaseste _naltimea obisnuita a maiasilor din secolul F e.n., cbnd a trait Pacal. N Scrierea maiasa Popul Quh, cu o vechime mare si necunoscuta, ar vorbi despre alte lumi dinaintea celei actuale, lume ce se va termina printr-un potop. an realitate, Popol Quh sau .artea obstii "popol-obste, vuh-carte$ a fost scrisa dupa ocupatia spaniola din secolul 1F e.n., de un revoltat _mpotriva vulturilor albi invadatori" si nu cuprinde nimic din alegatiile facute de manipulatori. fost tradusa integral si poate fi consultata, pentru verificarea afirmatiilor mele. N .onform calendarului maias, a cincea lume s-ar termina _n 1>?F, iar a sasea lume ar _ncepe _n %31%. Perioada dintre cele doua lumi, numita apocalipsa sau revelatie, ar servi, conform profetiilor ma8a, cunoasterii devarului. an realitate, asa cum rezulta din scrierile maiase .artea lui .hilam #alam si Popol Quh, maiasii credeau ca 1umea va evolua numai _n patru ere& a piticilor, a fiintelor dzolob, a poporului ma8a si a unei armonii de convietuire a tuturor popoarelor, cu _nflorirea preferentiala a maiasilor. ceasta credinta nu s-a confirmat, prin distrugerea civilizatiei maiase de catre spanioli, _n secolul 1F e.n. Preotii maiasi nu aveau notiunea de devar divin sau suprem. Ei divinizau cbteva zeci de zei, _n majoritate zoomorfi, carora le aduceau sacrificii umane, pentru _mbunare. :u asteptau de la ei nici o revelatie, ci numai ploaie, recolte bogate, lipsa de molime etc. N ,aiasii ar fi considerat ca, la %1 decembrie %31%, *erra va intra definitiv _n cbmpul radiant al centurii fotonice ce _nconjoara constelatia Pleiadelor, constelatie _n care s-ar afla centrul galaxiei. an realitate, salbaticii maiasi, aflati _n orbnduirea sclavagista, nu aveau habar de notiunile foton si centura fotonica, notiuni descoperite abia _n secolul trecut. Pleiadele sau .losca cu pui sunt un roi de circa 1%3 de stele din constelatia *aurus "nu o constelatie distincta9$, situat la circa 4A3 de ani lumina de sistemul nostru solar. .ea mai luminoasa stea a acestui roi stelar este lciona. :umarul mare de stele care _l alcatuiesc _i dau _nfatisarea de centura luminoasa. .uvbntul foton deriva de la grecescul phot care _nseamna lumina, iar fotonii sunt cuante de lumina _n miscare, cu viteza cunoscuta "433.333 <ilometri pe secunda$. 1umina, ca orice radiatie electromagnetica, nu are nici o influenta asupra constiintei omenesti si a destinului omului! ea poate, cel mult, perturba superficial unele procese biologice. :ici vorba ca lumina Pleiadelor sa fie .onstiinta .osmica sau .hristica sugerata de manipulatori. N ,aiasii ar fi scris ca, _n %31%, vom depasi tehnologia actuala "din %33?$, vom depasi cunostintele despre timp si spatiu, vom depasi necesitatea banilor, vom trece rapid prin dimensiunea a patra si vom intra _n a cincea dimensiune.

*erra si sistemul solar se vor sincroniza cu galaxia si _ntregul Knivers, iar =:-ul uman va fi perfectionat, capatbnd 1% spirale _n loc de %. ceasta varianta de manipulare este atbt de gogonata, _ncbt numai retardatii mental o pot crede. an realitate, maiasii nu cunosteau notiunea de tehnologie, nu foloseau nici macar roata si vedeau _n archebuzele spaniole trasnete zeiesti. :ici o inscriptie maiasa nu vorbeste despre relatia timp-spatiu. ,aiasii nu cunosteau banii, astfel ca moneda" lor de schimb erau boabele de cacao. ,aiasii n-au imaginat macar un Knivers cu mai multe dimensiuni. Ei cre deau _n universul concret al porumbului din care traiau, porumb din care zeii primordiali .ucumatz si *epeu ar fi creat primii oameni. *erra si sistemul nostru solar sunt perfect sincronizate cu Kniversul, _nca de la formare. an fine, salbaticii maiasi, cu cunostinte medicale mai mult decbt modeste, nu aveau habar de =: si nici n-au facut vreo profetie _n acest sens. .hiar si acum, _n timpul modern, cel putin >AR din populatia 1umii nu are habar ce _nseamna =: si cum se perfectioneaza. .e concluzii tragem din variantele de manipulare bazate pe pretinse profetii maiaseC ,aiasii, un popor salbatic, crud si ignorant, n-au profetit nimic pentru viitor, ci si-au vazut de politeismul si zoolatria lor. /bsesia lor pentru masurarea exacta a timpului era determinata de teama lor de a nu supara multitudinea de zei care asteptau sacrificii de sbnge aproape _n fiecare zi! maiasii trebuiau sa stie exact ziua _n care sa faca decapitari, smulgeri de inimi sau aruncari _n puturi a celor jertfiti pentru _mbunarea zeilor imaginati de ei. .ine doreste sa verifice informatiile despre maiasi poate consulta .odexul =resau, .artea lui .hilam #alani, Popol Quh, volumul @elatari despre Jucatan de )ra8 =iego de 1anda, *he @ise and )all of ,a8a .ivilization de Sohn Eric S. *hompson, Vorld of the ,a8a de Qictor V. von Oagen, ,aiasii de Ooria ,atei. stfel, veti scapa de otrava intoxicarii cu informatii false si de manipularea catre credinte eronate. %. / alta varianta de manipulare sustine ca. potrivit traditiei <alacha<ra, la >;3 de ani dupa revelarea _nvataturii secrete din *ibet "din anul 13%F$, va urma o perioada de %A de ani de frambntari, care va culmina cu sfbrsitul timpului. =esigur, suma cifrelor din varianta de manipulare ne da anul %31%. an realitate, <alacha<ra este de origine hindo-vedica, nu tibetana si reprezinta conceptia vedica ciclica de evolutie a 1umii, conceptie cu o durata mult mai mare decbt cei %A.>%3 de ani ai anului cosmic inventat de mistici. Erele din roata timpului", imaginate de hindusi, sunt urmatoarele& <rita8uga sau vbrsta de aur, de 1.F%?.333 ani, _n care domneste zeul justitiei si al datoriei! treta8uga sau vbrsta de argint, de 1.%>A.333 ani, _n care virtutile _ncep sa decada!

dvapara8uga sau vbrsta de bronz, de ?;2.333 de ani, era _n care oamenii, influentati de zeul jocului de zaruri, =vapara, devin mincinosi si certareti! <ali8uga sau vbrsta de fier, de 24%.333 de ani, a _nceput la data de 1? februarie 413% _.e.n. Simbolizata de zeita neagra Gali, ea este o perioada a rautatii, razboaielor, catastrofelor si suferintei. =upa cum vedem, roata timpului" nu confirma apocalipsa din %31%. an al doilea rbnd, tibetanii n-au primit prin revelatie nici un fel de secrete divine, nici _n 13%F, nici ulterior. Ei au fost si au ramas un popor salbatic si incult, asa cum l-ati vazut _n filmul american =oi ani _n *ibet. Scriitorul german )ritz @udolf descrie ignoranta, salbaticia, idolatria si coruptia din lamaseriile tibetane, _n cartea Qbrfuri fara zei. Povestile despre "sacralitatea" *ibetului si a tarbmului pur" Shambala mai pot pacali doar ignorantii, la secolul trecut, sotii :icolai si Elena @oerich, mari mistici, au dus guvernului sovietic "lui 1enin$ o scrisoare prin care _nteleptii din Shambala" _i felicitau pentru revolutia bolsevica. Prin 1>>4, scriitorul 0on *ugui a lansat cartea Sapte ani apocaliptici, pe baza "marturiilor" unui pretins vizitator al Shambalei, caresi zicea contele 0ncapuciato. :imic din ce au profetit 0ncapuciato si *ugui nu sa adeverit. *ibetul nu ascunde nici un fel de secrete divine, ci numai ignoranta si salbaticie. 4. ,anipulatorii afirma ca, _n %31%, se va sfbrsi timpul. an scopul convingerii ignorantilor, ei folosesc si un argument pseudo-stiintific& cresterea frecventei vibratorii a *errei ar face ca %2 de ore sa _nsemne, _n prezent, numai 1; ore, iar, _n %31%, numai zero ore, deci, sfbrsitul timpului. an realitate, timpul este o conventie omeneasca folosita pentru a stabili ordinea cronologica a evenimentelor. El se poate masura functie de orice reper dorim. :oi _l masuram functie de doua fenomene astronomice sigure, rotatia Pambntului _n jurul axei sale, _n %2 de ore "ziua$ si miscarea de revolutie a *errei _n jurul Soarelui, _n timp de 4;A,%A zile "un an$. @estul unitatilor de timp sunt pur artificiale. *impul nu se dilata, nu se contracta, nici nu se termina decbt daca ne imaginam noi. al putem masura de la diverse limite din trecut, traind cu totii deodata, proba ca timpul nu este material si penetrabil. Evreii _l masoara de la facerea 1umii", eveniment plasat _n anul 4F33 _.e.n. .restinii _l masoara de la presupusa data de nastere a lui Seshua - 0sus Oristos. 0slamicii _l masoara de la Oegira "1; iulie ;%3 e.n.$, adica, de la fuga profetului ,uhamad de la ,ecca la ,edina. #udistii masoara timpul de la iluminarea lui #udha etc. *oti traim _nsa deodata, proba ca timpul nu poate fi gaurit cu vortexuri, pentru a circula _n trecut sau _n viitor, ca _n filmele S) americane. an trecut, putem calatori cu retrocognitia, amintirea, imaginatia si informatiile oferite de stiintele care

studiaza acest timp "geologia, astrofizica, arheologia etc$. an viitor, putem calatori cu imaginatia, premonitia, precognitia si planificari constiente. an concluzie, _n %31%, nu se va sfbrsi timpul. 2. ,anipulatorii sustin ca, _n %31%, numai cei care vor avea o spiritualitate ridicata vor putea pasi _n urmatoarea dimensiune, a patra, _n era Qarsatorului. =esigur, pentru spiritualizare, ei sugereaza credinte si comportari mistice. an realitate, spiritualitatea umana _nseamna cunoasterea perfect stiintifica a 1umii _n care traim, creatie permanenta de bunuri materiale si de valori spirituale utile oamenilor, o perfecta moralitate _n familie, societate si fata de natura. an al doilea rbnd, noi, pambntenii, am fost creati sa evoluam _n spatiul cu trei dimensiuni si asa vom rambne cbt timp va dainui *erra "2,A miliarde de ani$. Kniversul pluridimensional e o ipoteza de studiu a savantilor si nimic mai mult. an fine, credinta _n =umnezeul devarat nu ne obliga sa ne _nregimentam _n nici o religie _nchinatoare la zei. )iti linistiti, _n %31%, nu veti pati nimic9 A. Krmatoarea varianta manipulatorie sustine ca, la _ntblnirea centurii fotonice din Pleiade, organismele noastre vor suferi transformari radicale, devenind luminoase. an realitate, daca bombardam un organism uman cu fotoni, acesta nu-si schimba compozitia si organizarea. El rambne asa cum _l stim, adica, format dintr-un trup de materie grosiera, condus de inconstient si constiinta si dintr-un corp invizibil "aura, biopsihocbmp$ condus de Oiperconstiinta. .orpul invizibil si hiperconstiinta formeaza _mpreuna suflul vital nemuritor sau sufletul nemuritor al omului. =eci, nu va speriati nici de aceasta varianta de manipulare9 :emurirea oamenilor normali este asigurata si probata stiintific, mai ales prin studiul cazurilor de moarte clinica si prin regresie hipnotica. ;. ,anipulatorii afirma ca inversarea polilor magnetici ai *errei ne va produce mari tulburari si moarte. an realitate, inversarea polilor magnetici e un fenomen terestru normal, la care oamenii, animalele si vegetalele s-au adaptat ori de cbte ori s-a produs. Puteti verifica aceasta situatie, dormind cbteva nopti cu capul catre nord, apoi, cu capul catre sud. :u vi se va _ntbmpla nimic. Posibila schimbare a polilor magnetici ai *errei, _n urmatoarele decenii, nu va afecta viata omeneasca grav si pentru lung timp. F. ,anipulatorii vor sa va pacaleasca cu imaginea unui Knivers limitat viu si constient, cam ca _n miturile hinduse. an realitate, Kniversul e etern, infinit, nelimitat, format din materie vie si nevie. ,ateria nevie "stele-sori, planete, sateliti etc.$ sustine viata vie inferioara "vegetale si animale$ si superioara "oamenii si fiintele rationale din alte lumi universale$. :umai fiintele

superioare poseda ratiune propriu zisa! animalele si vegetalele au rudimente de constiinta si instincte. an centrul galaxiei noastre, arde o stea puternica " lciona$, lipsita de .onstiinta .osmica sau Oristica imaginata de mistici. :u de acolo primim noi informatiile civilizatoare, ci chiar din atmosfera pambnteana. =a, o Oiperconstiinta divina ne inspira, ne ajuta si ne ocroteste mereu chiar din atmosfera planetei noastre. :u stim mai mult despre aceasta Oiperconstiinta. Stim doar ca ne asigura evolutia, prin perfectionarea cunoasterii stiintifice si a creatiei umane, precum si prin impunerea unei comportari morale foarte severe. an concluzie, _n anul %31%, nu se va _ntbmpla nimic deosebit pe *erra. Pambntenii _si vor vedea linistiti de problemele lor iar manipulatorii oculti regresivi vor _ncasa un esec cu actiunea lor agresiv-psihologica numita pocalipsa %31%. Pastrati aceasta carte, pentru a va aminti, _n ziua de %% decembrie %31%, ca v-am spus adevarul9 1a fel am procedat _n 1>>4, cbnd 0on *ugui speriase lumea cu Sapte ani apocaliptici. m demontat profetia" lui _n romanul #alada 1upului lb, roman pe care _l puteti citi comparativ cu cartea lui 0on *ugui, pentru a va lamuri pe deplin. 14.3>.%33? Qizitatori unici& 2?F12 %33?, S. Somali *@ :S . @* S@1 - *oate drepturile rezervate. *ermeni `i condiii de utilizare Y Vebmaster *rafic.ro - clasamente si statistici pentru site-urile romanesti ?F;. *u esti Eul9 ,intea ma uraste9 1umea nu e ma8a9 #rahma nu doarme niciodata9 Sunt oglinda de grad 39 i vrea sa fiu eu oglinda taC -7 1 - 3 9
Le) pauvre) $'evalier) du C'ri)t

?FF. http&''(((.8outube.com'(atchCv-gg.@=b1BBAEefeature-related ?F?. TRANSMUTAREA ENER>IEI CREATOARE" *ransmutatia este o transformare sau schimbare insotita de o declansare uriasa de energie a unui element chimic in altul obtinuta prin dezintegrarea radioactiva sau prin reactii nucleare poibile in anumite conditii chiar si in sfera biologicului la temperaturi slabe. *ransmutatia biologica sexuala consta in transformarea "materiei" amoroase - gratie unui control constant pe parcursul unor trairi erotice

intense - in energie ce va putea fi sublimata , conducand la o serie de mutatii rapide in fiinta in conformitate cu intentiile acesteia. 0n fiinta umana procesele de transmutatii atomice la energii slabe se produc in mod continuu in cadrul metabolismului, al proceselor sexuale, al trairilor erotice, al activitatii mentale, al experientelor spirituale. /bservatie& a se vedea in acest sens lucrarile inginerului biolog ..1.Gervran "=ovezi privitoare la existenta transmutatiilor biologice" si " *ransmutatiile la energie slaba", editura ,aloine, )ranta 1a ora actuala se stie precis ca fiecare atom al corpului nostru fizic contine o energie gigantica echivalenta cu %33.333.333eQ. 0n potentialul sexual al fiecarui om deci se afla " incatusati in materie" sute de miliarde de volti.

=easemenea, s-a mai pus in evidenta ca mai toti oamenii de geniu din stiinta, arta, spiritualitate, cu o capacitate creatoare extraordinara au fost foarte bine dotati din punct de vedere sexual. S-a pus atunci problema daca nu cumva puterea lor creatoare nu isi are sursa in transmutarea potentialului sexual. Studii mai mult sau mai putin discrete in aceasta privinta au confirmat realitatea acestui proces extraordinar din fiinta umana, care este si secretul geniului si al tineretii prelungite. Pe fundalul unei trairi amoroase beatifice, un singur gand forta mentinut constant este suficient pentru a trezi pas cu pas si a canaliza aceasta energie fabuloasa in directia dorita. 0n cazul cand nu se respecta continenta sexuala aceasta vitalitate se descarca ireversibil. ?F>. I)toria militara a poporului roman http&''(((.bu8boo<s.ro'istoria-militara-poporului-roma.html ??3. Matemati$i Spe$iale& http&''em.ucv.ro'Specializari':ou'.ursuri',atematiciSpeciale.pdf ??1. Oaciendo Pop.orn ".anchita$ con tu .elular http&''(((.8outube.com'(atchCv-s3IP8c=Sj)?

??%. 4IOCLIMIE z ME6ICINA& - & adenina - chE& aceticolinesteraza - .P& proteina transportatoare a gruparii acil - .*O& hormon adrenocorticotrop - =O& vasopresina - =P& adenozin-A-difosfat - 1 & acid delta-aminolevulinic - ,P& adenozin-A-monofosfat - *P& adenozon-A-trifosfat - .& citozina - c ,P& adenozin-4 A-monofosfat ciclic - cP,P& guanozin-2 A-monofosfat ciclic - .,P& citidin-A-monofosfat - .*P& citidin-A-trifosfat - .o SO sau .o & coenzima - .o\ sau .o\O%& coenzima \ - =& dalton - =: & acid deoxiribonucleic - E& energia interna - E=* & etilendiaminotetracetic acid - )& constanta )arada8 - ) = sau ) =O%& flavinadenindinucleotid - ),: sau ),:O%& flavinmononucleotid - P& energia libera sau guanina - P # & acid gama-aminobutiric

- P =O& gliceraldehiddehidrogenaza - P=P& guanozin-A-difosfat - P,P& guanozin-A-monofosfat - P/*& glutamatoxaloacetat transaminaza - PP*& glutamatpiruvat transaminaza - PSO& glutation forma redusa - PSSP& glutation forma oxidata - P*P& guanozin-A-trifosfat - O& entalpia - Ob& hemoglobina - O=1& lipoproteine de inalta densitate - 0.=O& izocitratdehidrogenaza - 0,P& inozin-A-monofosfat - G& constanta de echilibru - 1=O& lactatdehidrogenaza - 1=1& lipoproteine de joasa densitate - ,=O& malatdehidrogenaza - : =+ : =O& nicotinamidadenindinucleotid - : =P& nicotinamidadeninucleotid fosfat - /,P& orotidinmonofosfat - P& presiunea - P #& acid paraaminobenzoic - P.hE& pseudocolinesteraze - P)G& fosfofructo<inaza - PEP& fosfoenolpiruvat - PP0& fosfoglucoizomeraza - PPG& fosfoglicero<inaza - PP,& fosfogliceromutaza - Pi& fosfat - PG& piruvat<inaza - PPi& pirofosfat - PK) & acizi grasi polinesaturati - \& caldura - @& constanta generala a gazelor - @: & acid ribonucleic - @/S& specii reactive ale oxigenului - S& entropia sau unitatea Svedberg - S=S& dodecilsulfat de sodiu - S/=& superoxid dismutaza - S*O& hormonul somatotrop - S*G& succinattio<inaza

- *& tempera absoluta sau timina - *. & ciclul acizilor tricarboxilici - *O)& tetrahidrofolat - *,P& timidin-A-monofosfat - *PP& tiaminpirofosfat - *SO& tireotropina - K& uracil - K=P& uridin-A-difosfat - K*P& uridin-A-trifosfat - KQ& ultraviolet - Q& tensiunea - Q1=1& lipoproteine de foarte joasa densitate - I,P& xantozin-A-monofosfat - V& lucrul mecanic ??4. LE CANAL 6E TRANSMISSION Soient deux alphabets et #. SUil 8 a une famille de sources dUinformation D#, v"x$E, pour chaBue x - M0, le triplet forme par les deux alphabets et # et par lUensemble de probabilites conditionees Dv"x$ ' x - M0E prend le nom de canal et est designe par D , v"x$, #E, et # etant appeles les alphabets dUentree, respectivement de sortie du canal. ??2. *he /ttoman #lue ,osBue "Sultan hmed$ http&''(((.google.ro'imgresCimgurl-http&''(((.istanbul-cit8guide.com'images',aps'ExploreR%A%30stanbul',osBues'blue-mosBuemagnificent.jpgeimgrefurl-http&''(((.ottomanartifacts.com'%33>'34'ott oman-blue-mosBue-is-also-<no(nas.htmleh-2A3e(-;33esz-4>etbnid-tmuSdKI)GQ1Sh,&etbnh-131 etbn(-14Aeprev-'imagesR4)BR4=blue R%#mosBueehl-roeusg-HHIS8\Gr0Q*#l<F>\2GfnPvK;jQ;0-eei-pa KSSA1Olcac 2Pf2:\.esa-Ieoi-imageHresulteresnum-2ect-image eved-3.# \>\E( ( ??A. Sohann Gepler a studiat poligoanele si poliedrele regulate stelate, publicand rezultatele in 1;1>. )ara sa cunoasca formula lui *abit 0bn Gora, Gepler a aratat ca latura poligonului regulat de sapte laturi este o solutie a ecuatiei

xM; - FxM2 + 12xM% - F - 3 .

??;. N, Mi'aileanu 9 5I)toria Matemati$ii5 http&''(((.bibliophil.bibliotecamm.ro'C s-catalogef-4eca5c16-2eca5c1t6-4eca5c1v6-,ihaileanu,R%3:icolae ??F. Neuro9lingui)ti$ programming& http&''en.(i<ipedia.org'(i<i':euro-linguisticHprogramming ???. S8ERMINA& 5.O%N.O%N:ON".O%$4N:O%65.O%N.O%N:ON".O%$4N:O%6 Poliaminele pot substitui ionii ,g"%+$ si G+ la nivelul celulelor datorita incarcarii pozitive la pO fiziologic si au rol esential in biosinteza acizilor nucleici si a proteinelor. Poliaminele, datorita sarcinilor electrice pozitive se asociaza cu =: si @: care sunt polianioni, stabilizandu-le structurile acestora si determinand si stimularea biosintezei lor. Spermidina, in mod special are rol hotarator in diviziunea celulara. .hiar daca poliaminele sunt toxice, rolul lor important in metabolism in concentratii mici este incontestabil "stabilizatori ai celulelor, organitelor celulare si a membranelor$. ??>. 1IATA& "Qiata este un fenomen complex, care nu poate fi definit precis, careia ii sunt specifice RE8LICAREA? MUTATIA? CATALIdA." ?>3. NICOTINA& http&''(((.e-referate.ro'referate' nalizaHdrogurilorH-H:icotina%33;-3>%;.html :ume& "S$-4-"1-metilpirolidinic-%$piridin^

)ormula chimic^& .13O12:% ,asa molecular^& 1;%,%4 g'mol =ensitatea& 1,31 g'mol Punctul de topire& -F,>. Punctul de fierbere& %2F. ?>1. Se citesc de la tastatura informatii despre n figuri geometrice "culoarea$. )igurile geometrice sunt de % tipuri& cercuri si dreptunghiuri. .ercul are o raza r, iar dreptunghiul o lungime 1 si o latime l. Se cere& a$ Sa se ordoneze figurile geometrice in functie de arie b$ Sa se afiseze cercurile care au aria maxima c$ Sa se afiseze dreptunghiurile care au cel mai mic perimetru ?>%. ,aster Jogalini from planet Golob& ",uch fail 0 see in 8ou9" http&''roflrazzi.files.(ordpress.com'%33>'11'celebrit8-pictures-8odamuch-fail.jpg ?>4. Sincronicitatea lui Sung& EI .* in momentul in care Simplu .alator vorbea cu unul despre =ar< Side si Sith 1ord, mi-am schimbat vatarul in ,aster Jo"P$da &P. -7 1 - 39 ?>2. 1a limite superieure de la vitesse de transmission @"miu$"hi,8$ pour toutes les probabilites ergodiBues miu possibles, de la source D , miuE alimentant le canal D , Q"x$, #E est appelee la capacite "ergodiBue$ de la transmission du canal et est designee par ."e$. ?>A. En procedant de meme Bue pour la demonstration du theoreme, puisBue la source D "3$, miuE possede lUentropie O"3$, il sUensuit BuUa chaBue r correspondent : - : et delta"r$, de sorte Bue somme"i-1,:$"miu$"teta-i'r$7-1-delta"r$ : L- %M5r"O"3$+delta"r$6 lim5r-7+infinit65delta"r$6-3.

?>;. En nous servant des memes arguments Bue pour demontrer le theoreme nous obtenons lim"epsilon-73$ "epsilon$'log"1'epsilon$ - 3 . En ce cas, donc, I - 53,1$. =ans les conditions du theoreme on a evidemment 51'epsilon L- n"epsilon$ L- 51'epsilon6 + 1

?>F. Silviu Puiasu, @adu *heodorescu "1a *heorie ,athematiBue de lUinformation" 1UE:*@/P0E )ormule de ..E. Shannon pour lUentropie dans le cas des repartitions discretes .onsiderons un champ de probabilite dini "rond$ forme de n eveniments elementaires 1, ..., n et soit p1,...pn les probabilites correspondant a ces evenements ou, evidemment p"<$ 7 - 3, 1 L-< ?>?. :euro-linguistic programming& http&''en.(i<ipedia.org'(i<i':euro-linguisticHprogramming ?>>. #ogdan&UU.oncluzie& prin trezirea lui Gundalini prin alchmia .X.)., codul genetic cazut de la caderea omului din Paradis se poate rescrie intrun =: 1%-spiralat. UU 1asa ca stiu eu ca-ti place sa-ti dau repla8-uri,asa ca iti dau&$$,ai,da ce concluzie sugubeata ai tras9&= /mul a fost creat cu % catene de =: si cu % catene de =: va ramane atata timp cat va exista./mul va ajunge la intregul sau potential genetic in momentul in care isi va elimina genele de boala si imbatranire si isi va folosi 133Rdin creier si 133Rdin gene.=eocamdata isi foloseste

aproximativ 13Rdin fiecare. 0n momentul in care omul a ascultat de UUsarpeUUmancand din UUpomul cunostintei binelui si rauluiUU a facut cel mai bun lucru pe care-l putea face.Pacat ca nu a mancat si din UUpomul vietiiUU,pentru ca ajungea ca cei care l-au creat,adica cunoscator si nemuritor"sau in orice caz,cu o viata mult mai lunga$.#ogdaneC.ei care l-au creat pe om s-au temut sa nu manance si din UUpomul vietiiUU ca sa nu ajunga ca ei si au incercat sa-i impiedice9.iteste Peneza daca nu ma crezi!$ )aza asta cu 1% catene de =: este o fabulatie,ca si sfarsitul lumii in %31%. 9 Era sa uit9Exista in .luj unul care zice ca e reincarnarea lui 0isus,este destul de cult,a scos si o cartulie,are conferinte,a fost si la tv...Sa-l cred sau nuC&= ",agus Pre8$ D00, 4IOSINTEdA 8ROTEINELOR Knitatile structurale ale proteinelor sunt aminoacizii, care pot fi sintetizati direct din compusii anorganici, de catre plante si unele microorganisme. nimalele pot sintetiza proteine in fiecare tesut si organ, cu exceptia proteinelor plasmatice, sintetizate in ficat si in sistemul reticuloendoplasmatic. )ormarea proteinelor din aminoacizii endogeni sau exogeni se realizeaza permanent si cu viteza mare in organismele tinere sau adulte. #iosinteza se realizeaza numai din aminoacizi liberi, peptidele rezultate prin hidroliza proteinelor neputand fi incorporate in cele nou sintetizate. Procesul bio-sintetic se realizeaza in special in organele care poseda un metabolism intens& ficat, pancreas, mucoasa intestinului subtire. ,ecanismul biosintezei a fost pus la punct dupa descoperirea genelor, care sunt segmente din =: cromozomial, care indeplinesc rol important in transmiterea caracterelor ereditare. Secventa precisa a aminoacizilor intr-o proteina este indicata de succesiunea bazelor azotate de pe o catena a dublului helix =: cromozomial-"cod genetic". =iferitii aminoacizi se insira si se codifica prin secvente de 4 nucleotide numite "codoni". =iferitele nucleotide se deosebesc intre ele numai prin baza utilizata, codonii corespund la o secventa de 4 baze azotate "triplete$. .odonii "tripletele$ de =: sunt formati din patru baze azotate "triplete$. .odonii "tripletele$ de =: sunt formati din cele 2 baze azotate , P, ., * "adenina, glutamina, citozina si timina$, luate cate trei si care pot determina 2 la puterea 4 aranjamente diferite. )iecare triplet corespunde unui anumit aminoacid, care este insirat in catena polipeptidica a proteinei, exact cum se succed tripletele in catena =: .

Con$lu2ie" prin tre2irea lui 3undalini prin al$'mia A,d,:,? $odul geneti$ $a2ut de la $aderea omului din 8aradi) )e poate re)$rie intr9un A6N 129)piralat, >31. LA TLEORIE MATLEMATIyUE 6E LIN:ORMATION "@adu *heodorescu, Silviu Puiasu$& Soit une variable aleatoire I a valeurs dans lUintervalle 53,16. Supposons Bue la repartition des probabilites este I absolutement continue avec la densite de repartision =. e - 1Uentropie Soit pour tout e 7 3, l-e-partition 3 - I3"e$ L I1"e$ L I%"e$ L ... L I5n"e$6"e$ - 1. "PE@E" + ",E@E" - "E:) :*" - 22 "hebraiBue$ -7 3 - I3"e$ - I1"e$ - I%"e$ - ... - I5n"e$6"e$ - 1 -7 3 - 1 9 >3%. Cu 0ormula lui Ein)tein apli$ata En)9Semini)& masa pierduta& [ 13 g - 13M"-%$ <g viteza luminii& c - 433.333 <m's -7 E - mcM% - 13M"-%$<g N"4N13MA <m's$M% - 13M"-%$<g N ">N13M? m's$M% - 13M"-%$<g N ?1 N 13M1; "m's$M% - [ [ 13M"-%$ N 13M% N 13M1; "<g N m$N m'"sM%$ - 13M1; : N m'sM% - 13M1; S B.e.d. D0B, Olivier Rioul? T'orie de lin0ormation et du $odage >32. "=intre numerosii martori ai lui .ristos infloriti pe pamantul @omaniei, doresc sa-l amintesc pe monahul de la @ohia, :icolae Steinhardt, exceptionala figura de credincios si de om de cultura care a perceput in

chip special bogatia imensa a comorii comune a #isericilor crestine." "Papa 0oan Paul al 00-lea$ >3A. /urnalul 0eri$irii de Ni$olae Stein'ardt "partea %'%$ 5O\6 http&''(((.8outube.com'(atchCv-ij1S1VhdK<K >3;. "Kn conducator adevarat nu-si ridica doar poporul, ci si-l educa si-l civilizeaza." ",ahatma Phandi$ >3F. Matemati$i Spe$iale& http&''em.ucv.ro'Specializari':ou'.ursuri',atematiciSpeciale.pdf >3?. Schiller,Sarah #rightman "0 Uve seen it all"art of Q.Gush http&''(((.8outube.com'(atchCv-)s<t-24PP2 efeature-related

Ri$'ard 4a$' ~ nvataturi pentru )u0lete avan)ate


.um se _mpaca ceilalti cu ceea ce _ti este dat tie nu e treaba ta, ci a lor. Pentru a putea _ncepe sa _nveti orice, trebuie sa lasi la o pa rte siguranta pe care ti-o da ignoranta. *u esti cel care a cerut sa fie lasat aici, pe acest Pamant, astfel _ncat sa poti face ceva remarcabil, ceva care conteaza pentru tine, pe care nu ai fi putut sa-l faci nicaieri altundeva si nici altcandva. Singurele lucruri care conteaza cu adevarat la sfarsitul sejurului tau pe acest Pamant, sunt& - .at de frumos ai iubitC - .are a fost calitatea iubirii taleC Semnul de recunoastere al ignorantei tale este taria cu care crezi _n nedreptate si _n tragic. .eea ce omida numeste sfarsitul lumii, adevaratul maestru numeste fluture. .um anume vrei sa fii _n urma acestei experiente c _n ce fel vrei sa te fi schimbat _n urma eiC

:imeni nu te obliga sa _nveti. i sa _nveti cand ai sa vrei chiar tu. Pentru ca tu sa te schimbi, e nevoie de o miza mare. Pacatul originar este limitarea Sinelui. Sa nu o faci. 0a aminte la ce _ti spune viata. Ea _ti arata tot ce trebuie sa stii despre ceea ce poti sa devii. .eea ce te inspira, te si ghideaza si te si apara. rgumenteaza _n favoarea propriilor limitari si, fara _ndoiala, le vei avea. Singura datorie pe care o ai, oricand, _n cursul oricarei vieti, este sa-ti fii loial tie _nsuti. =aca alegi siguranta _n locul fericirii, o vei avea, _nsa cu acest pret. .redinta eronata este sa accepti reguli fara sa fi reflectat _ntai asupra lor, cand mergi _nainte pentru ca stii ca asta asteapta altii de la tine. Qei aduna milioane de astfel de credinte pe parcursul vietii daca nu esti atent. .ati _si traiesc vietile fara sa descopere vreodata ceea ce stiu sau ce iubescC ,ulti. Este datoria ta sa nu _ti _ngadui sa ajungi ca ei. :u e nimic de iertat cand stii ca ai chemat la tine toate experientele din viata ta. =e ce te-ai _ncrunta la cei care _ti aduc ceea ce ai cerutC .el mai mult ai de _nvatat cand joci _mpotriva cuiva care te poate _nvinge. Esti maestru _n ceea ce ai trait, artizan _n ceea ce traiesti si amator _n ceea ce urmeaza a fi trait. .and traiesti cu maxima intensitate, nu mai conteaza deznodamantul jocului. /rice s-ar _ntampla, este bine. / viata este sansa ta de a exprima Sinele _n cel mai palpitant si creativ mod cu putinta.

*i-ai reglat capacitatea de perceptie la o anumita frecventa, si numesti tot ceea ce poti vedea "lumea". *e poti acorda, oricand, la frecvente noi. / viata creativa si plina de iubire pentru ceva, orice, este o viata sanatoasa. .and faci ceea ce te face fericit, ai parte de vindecare si siguranta. Primul pas pentru a te elibera de sub hipnoza este sa constientizezi ca ai fost _n stare de hipnoza. :u exista paradisuri, nici infernuri, ci doar aceste lumi nesfarsite pe care tu _nsuti le creezi, pana _n momentul cand vei gasi solutia. :u exista lucru caruia sa nu-i poti da consimtamantul. :u exista nimic din care sa nu te poti retrage. Parantie pentru o viata grea si fericita& 1. fla ce iubesti sa faci mai mult pe acest pamant. %.)a-l indiferent de ce _ti sta _n cale. 4.=aruieste ceea ce ai castigat _n urma acestei iubiri, acelora care se arata interesati. ampartasindu- ti iubirea, vei fi purtat catre o viata magica, a fericirii interioare, pe care altii, ne_mpartasind- o cu tine, nu o pot cunoaste. =aca darurile _ti sunt mici, recompensa _ti va fi pe masura. =aca daruiesti universuri _ntregi, recompensa _ti va fi imensa. anvata ceea ce stie magicianul si nu ti se va mai parea magie. /rice rau ar fi sa-i faci altcuiva, fa-ti-l _ntai tie _nsuti. )a ceea ce ai visat _ntotdeauna sa faci si nu va mai ramane loc pentru regrete. Pentru orice _ntrebare imagineaza-ti cel mai ciudat raspuns, total opus celui la care te-ai putea astepta. /are este valabilC Knii spun sa _nduri, unii spun sa slujesti, unii sa te detasezi. =ar cine _ti spune sa gasesti ceea ce este cu adevarat bine pentru tineC Sa _nveti _nseamna sa descoperi ceea ce stiai deja. Sa faci _nseamna sa demonstrezi ca, _ntr-adevar, stii. Sa-i _nveti pe altii _nseamna sa le amintesti

ca si ei stiu, la fel de bine ca si tine. Sunteti, cu totii, _nvatacei, muncitori, _nvatatori. )iecare persoana, _ntamplarile vietii tale, toate sunt cu tine pentru ca tu le-ai atras _nspre tine. .eea ce alegi sa faci cu ele este treaba ta. .el mai bine stii sa _i _nveti pe ceilalti lucrurile pe care tu _nsuti trebuie sa le _nveti cat mai bine. Sinele este Qiata, 0ubire, acel .eva ,agnific din centrul fiintei tale. Sinele nu cunoaste limitarile impuse de spatiu-timp, la fel cum nu cunoaste tot ce _nseamna griji, temeri sau credinte _n viata ta. cel .eva nu te priveste ca pe o fiinta bipeda de pe suprafata celei de-a treia planete a unui mic soare de la marginea unei micute galaxii dintr-un univers ne_nsemnat, _nghesuit, pentru o clipita, _ntre miliarde si miliarde de alte universuri. cel .eva te vede pe tine oglindindu-0 propria imagine si _ti ofera libertatea totala de a face tot ce _ti doresti, _n afara sa mori. Pentru a aduce ceva _n viata ta, imagineaza-ti ca este deja acolo. Kn dezastru _nseamna o schimbare. Este o sansa deghizata, _n straie prea largi. Esti liber sa _ti schimbi dimensiunea constiintei la _ntamplare, prin _nvataturi sau la vointa. :u _ti este _nsa permis, sa refuzi sa exprimi viata. :u exista o problema care sa nu _ti lase un dar dupa ce trece. .auti problemele pentru ca ai nevoie de darurile lor. =estinul nu te forteaza sa mergi _ntr-o directie pe care nu vrei sa o urmezi. *u esti cel care alegi. =estinul tau este _n mainile tale. Esti o fiinta a luminii. i venit din lumina, te vei _ntoarce _n lumina! la fiecare pas te _nconjoara lumina fiintei tale nelimitate. 0magineaza-ti universul minunat si desavarsit. poi fii sigur de urmatorul lucru& Sinele si l-a imaginat putin mai bine decat ai facut-o tu.

.ontinua sa eviti problemele, si nu vei fi niciodata cel care le-a depasit. :u ti se va trimite niciodata o dorinta fara sa-ti fie daruita si puterea de a o realiza. S-ar putea _nsa sa fie nevoie sa depui efort pentru aceasta. :u exista greseli. antamplarile pe care le atragi asupra ta, oricat de neplacute ar fi ele, sunt absolut necesare pentru ca tu sa _nveti ceea ce trebuie sa stii. )iecare pas pe care _l faci este necesar pentru ca tu sa ajungi la telul pe care ti lai propus. *i-ai dat propria viata ca sa ajungi cine esti astazi. meritatC

Qiata EI0S* . colo te duci atunci cand ai nevoie de vindecare, alinare, energie, perspectiva. :imeni nu poate ajuta la rezolvarea unei probleme daca problema este ca persoana ce trebuie ajutata nu vrea sa gaseasca rezolvarea. :u este nevoie sa te lupti ca sa traiesti potrivit dorintelor tale. *raieste cum vrei si plateste pretul necesar. ,otivul esential pentru care nu ai primit raspunsuri este ca nu ai pus _ntrebarile. Principiile se schimba greu, pe nesimtite, si nu stii niciodata ca s-au schimbat pana cand, la un moment dat, ceva ce _nainte era bine, acum nu mai pare a fi asa. >3>. O noua di Co)mi$a* A NeE Co)mi$ 6aF* T'e Har I) Over Sara' 4rig'tman And 3a2im Al Sa'ir http&''(((.8outube.com'(atchCv->o>%SPIGHo0 >13. I)aa$ A)imov 9 5Civili2atii Extratere)tre5 "0n peisajul arhiaglomerat al literaturii care se ocupa de farfurii zburatoare, omuleti verzi, paleoastronauti, intalniri apropiate de diverse grade si alte asemenea povesti de zapacit adultii, cartea .ivilizatii Extraterestre este o adevarata oaza de bun-simt. firmatiile

beneficiaza tot timpul de un suport solid de argumente, datele stiintifice sunt cele mai recente si cele mai verificate, pana si speculatiile pornesc de la un fac acceptabil sau chiar acceptat. vem de-a face nu cu o simpla insiruire de date sau de presupuneri, ci cu o adevarata incursiune in anatomia probabilitatii, cu un soi de radiografie a hazardului si necesitatii, cu un elegant balet intelectual desfasurat in limitele posibilului." >11. Con)tantin >orgo) 9 51ademe$um in p)i'iatrie5

=efinitie& Schizofrenia reprezinta un grup de psihoze predominant endogene, cu debut in special in adolescenta si tinerete, care evolueaza episodic, sau continuu printr-o simptomatologie centrata in jurul sindromului disociativ, creind drept urmare diminuarea eficientei unor functii de baza ale psihismului, reflectandu-se global in scaderea nivelului personalitatii. Elemente definitorii& - sindrom disociativ - sindrom delirant - durata mai mare de ; luni - tulburare stabila de comunicare reflectand scaderea nivelului personalitatii - lipsa altei cauze organice )orme clinice& - schizofrenia simpla - schizofrenia hebefrenica

- schizofrenia catatonica - schizofrenia paranoida - schizofrenia afectiva - schizofrenia reziduala Pot exista forme ale bolii care se inscriu in una din aceste clase, dar sunt si forme care reprezinta o mixtura simptomatologica, ex. schizofrenie hebefreno-catatonica, schizofrenie paranoid-afectiva. / alta serie de forme sunt incomplet definite, nefiind recunoscute de catre toti autorii si nici macar de majoritatea acestora& schizofrenia pseudonevrotica si schizofrenia latenta, schizofrenia pseudopsihopatica, schizofreniile oligosimptomatice larvate sau subclinice. =upa criteriul varstei distingem& schizofrenii ale copilului "autismul infantil Ganner$, ale adolescentului si tanarului cuprinse in formele clasice "dementa precoce$ si schizofrenia tardiva cu debut in presenium si senium. tunci cand procesul schizofrenic survine la un subiect nedezvoltat din punct de vedere intelectual, caracterul modificat al simptomatologiei a condus la conturarea unei forme aparte - denumita schizofrenie grefata. Evolutia bolii difera dupa forma clinica, forma de debut, precocitatea si calitatea tratamentelor, microclimatul socio-familial etc. 0n evolutia naturala a bolii se inregistreaza o repartitie egala a cazurilor cu evolutie grava, medie si usoara. Examenele paraclinice au valoare deosebita pentru eliminarea cauzelor organice care pot da sindroame schizofreniforme "1angfeldt$. Examinarea psihologica aduce testul @orschach ca si prin alte teste proiective, elemente utile de psihodiagnostic. Schizofrenia afectiva Elemente definitorii& prezenta sindromului maniacal sau depresiv + elemente ale sindromului disociativ sau delirant + absenta oricarei tulburari organice. *abloul clinic este dominat de tulburarile pe planul afectivitatii la care trebuie sa se adauge cel putin unul din urmatoarele simptome& - transmiterea sau raspandirea gandirii - idei de influenta - halucinatii auditive cu caracter comentativ - delir sau halucinatii nelegate de starea afectiva "depresia sau euforia$ - idei delirante persistente, cel putin o luna dupa remisia episodului afectiv Evolutia este mai buna, asemanatoare cu cea a psihozelor afective avand cel mai bun prognostic dintre toate formele de schizofrenie. Ea poate fi astfel remitenta sau ciclica, lasand intre accese o alterare si o disociere foarte redusa a personalitatii. ceasta forma este insa grevata de riscul suicidar.

*ratamentul formei afective cuprinde asocierea tratamentului starii afective cu cel al simptomelor atipice, cura de intretinere cuprinde pe langa neurolepticul de depozit - sarurile de litiu. .riteriile lui ,e8er - Pross delimiteaza ; grupe de simptome mari& - *ulburari de gandire - inclusiv delir primar - paritia senzatiei de influenta - =elirul de relatie cu aspect primar - platizare si obtuzie afectiva - .omportament catatonic - Sonorizarea propriilor ganduri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Concluzie: Someone please call 911! 1. =e a` gr^i _n limbile oamenilor `i ale _ngerilor, iar dragoste nu am, f^cutu-mam aram^ sun^toare `i chimval r^sun^tor. %. i de a` avea darul proorociei `i tainele toate le-a` cunoa`te `i orice `tiin^, `i de a` avea atbta credin^ _ncbt s^ mut `i munii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. 4. i de a` _mp^ri toat^ avuia mea `i de a` da trupul meu ca s^ fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folose`te. 2. =ragostea _ndelung rabd^! dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuie`te, nu se laud^, nu se trufe`te. A. =ragostea nu se poart^ cu necuviin^, nu caut^ ale sale, nu se aprinde de mbnie, nu gbnde`te r^ul. ;. :u se bucur^ de nedreptate, ci se bucur^ de adev^r. F. *oate le sufer^, toate le crede, toate le n^d^jduie`te, toate le rabd^. ?. =ragostea nu cade niciodat^. .bt despre proorocii - se vor desfiina! darul limbilor va _nceta! `tiina se va sfbr`i! >. Pentru c^ _n parte cunoa`tem `i _n parte proorocim. 13. =ar cbnd va veni ceea ce e des^vbr`it, atunci ceea ce este _n parte se va desfiina. 11. .bnd eram copil, vorbeam ca un copil, simeam ca un copil! judecam ca un copil! dar cbnd m-am f^cut b^rbat, am lep^dat cele ale copilului. 1%. .^ci vedem acum ca prin oglind^, _n ghicitur^, iar atunci, fa^ c^tre fa^! acum cunosc _n parte, dar atunci voi cunoa`te pe deplin, precum am fost cunoscut `i eu. 14. i acum r^mbn acestea trei& credina, n^dejdea `i dragostea. 0ar mai mare dintre acestea este dragostea.

Marte este locuit http://www.vopus.org/ro/gnoza-gnosticism/articoleinteresante/marte-este-locuit.html


1 ianuarie 2010 ,e,d,

Marte e)te lo$uit


Scris de 0, S :.OS ' @evista "1a Qanguardia" Interviu $u Al0red L, He#re? dire$torul In)titutului pentru Cooperare n SpaNiu ICS!, Am 67 de ani. M-am nscut ntr-o baz naval din Florida, n timpul celui de-al Doilea Rzboi Mondial. Locuiesc n ancouver. !unt Doctor n Drept "i #udector al $ribunalului din %uala Lumpur pentru crime de rzboi. !unt cstorit, am un &iu "i dou &iice vitre'e. $rim ntr-un univers de ori'ine inteli'ent. Sunt dovezi c^ exist^ civilizaii etice mai avansate decbt a noastr^, care particip^ la procesul nostru de dezvoltare. 6aNi9mi dove2i, Exist^ declaraii ale angajailor guvernului Statelor Knite, care atest^ c^ au participat _n programe secrete de relaionare cu anumite civilizaii extraterestre. A$ea)ta n)eamnO $O deCa a avut lo$ $onta$tul $u extrateretriiG =a, dup^ spusele acestor martori guvernul Statelor Knite lucreaz^ cu ei _n secret _nc^ din anii A3. GGG ndre( #asiago, fiul unui oficial .0 , a fost _nscris la vbrsta de F ani _ntr-un program secret pentru copii super-dotai care erau antrenai s^ devin^ ambasadori _naintea raselor extraterestre. 1reun $onta$tG avut loc o _ntblnire cu 4 astronaui de pe

planeta ,arte. an ianuarie %33>, Qirginia /lds, angajat^ a .0 , a confirmat c^ .0 `tie c^ exist^ o civilizaie umanoid^ ce tr^ie`te la suprafaa lui ,arte. GGG .redem c^ _n anul >A33 _.Or. fragmente ale supernovei Qela au intrat _n sistemul nostru solar `i au distrus ecologia de pe ,arte. ,arienii, cu vreo 1.A33 de ani mai avansai decbt noi etic `i tehnologic, s-au refugiat sub p^mbnt. ,,, an decembrie %33? am publicat un raport ce includea fotografii f^cute de robotul : S , @over Spirit, _n care se identific^ anumite specii de umanoizi, animale `i structuri, la suprafaa lui ,arte. al putei vedea pe Exopolitics.com. Exi)trO B a)tronauNi $are ne a)igurO $O au vO2ut viaNO extratere)trO, =a, #uzz ldrin care a c^l^torit cu pollo I0 spune c^ la sosirea pe 1un^, _n 1>;>, erau dou^ nave extraterestre mari _n jurul marelui crater! versiunea lui a fost verificat^ de maimarii oficiali ai : S . Am rOma) 0OrO $uvinte, =octorul Steven Preer, director al Proiectului =isclosureh "=ezv^luire$, a adunat mai mult de A33 de m^rturii de la armat^, guvern `i inteligene de ordin superior, care sunt martori ai prezenei extraterestre, iar aceste dovezi au fost f^cute publice _n mai %33>, la .lubul :aional de Pres^ din Vashington. Mexi$? C'ile? 4ra2ilia i 8eru i9au 0O$ut pu#li$e ar'ivele de)pre OdN9uri, @ecent `i )rana, Suedia `i =anemarca, `i ,area #ritanie, care a scos la lumin^ F.%33 de dosare /X: adunate de =1AA, o unitate secret^ a ,inisterului p^r^rii. 6e $e nu )e de2vOluie exi)tenNa vieNii pe MarteG =in raiuni politice. Qom insera o _ntrebare, invocbnd legile libert^ii de informare, pentru ca : S s^ recunoasc^ viaa inteligent^ de pe ,arte. Iar marNienii de $e nu )e pre2intO ei nii n )o$ietateG Planeta noastr^ este una de ordin inferior `i b^nuim c^ se afl^ _ntr-o carantin^ impus^ de c^tre conducerea universului. i a$ea)tO $arantinO )e n$'eie a$um,,,

.redem c^ civilizaiile etice extraterestre au utilizat fenomenul /X: pentru a ne obi`nui cu existena lor, iar _ntre %313 `i %3%3 putem _ncepe s^ avem relaii deschise cu aceste civilizaii. i primul $onta$t va 0i $u marNieniiG =a, deoarece exist^ multe avantaje mutuale& ei ne pot da tehnologii `i cunoa`tere, iar noi avem o planet^ verde preioas^ pe care ei pot emigra. Cum 0un$Nionea2O univer)ulG Exist^ multe dimensiuni `i universuri paralele cu al nostru. Knele civilizaii extraterestre vin din alt^ dimensiune, alt univers paralel, de aceea /X:-urile pot ap^rea `i disp^rea. Cum )unt a$e)te $ivili2aNii mai evoluateG Se pare c^ tr^im _ntr-un univers organizat, iar civilizaiile mai etice au reu`it s^ domine dimensiunea *imp `i probabil c^ ele sunt cele ce vor dezvolta realitatea noastr^. ,,,6ar )unO teri#il, =up^ unele teorii, evolu^m _n form^ acelerat^ pentru a abandona economia de r^zboi permanent `i pentru a o transforma _ntr-o economie sustenabil^. .on`tiina uman^ se dezvolt^ pentru a intra _n vbrsta universal^ `i pentru a se relaiona _n mod deschis cu aceste alte civilizaii. ,,,Ne9aNi putea da o mKnO de aCutor, Exist^ o norm^ primordial^& nu se intervine _n evoluia unei civilizaii de pe alt^ planet^. =ar _n foarte puin timp omul va _nv^a s^ foloseasc^ teleportarea cuantic^ `i s^ scoat^ energie din spaiu. Suntem _ntr-o er^ de tranziie, _n care trebuie s^ decidem dac^ mergem c^tre distrugere ori c^tre evoluie. O$upaNia dumneavoa)trO $on)tO n a )tudia marele guvern al univer)uluiG Exopolitica este o `tiin^ social^ care studiaz^ relaiile dintre civilizaia noastr^ uman^ `i alte civilizaii inteligente din univers. Knul din primii no`tri pa`i pentru diplomaia universal^ va fi prin intermediul civilizaiei mariene. nNeleg, Personal, lucrez cu doctorul :orman ,iranda, `eful de cabinet al pre`edintelui nsamblului Peneral al /:K, pentru ca /:K s^ reprezinte P^mbntul _n faa civilizaiei de pe ,arte.

E po)i#il $a a$e)t interviu )O vO la)e la 0el de perple$i $a i pe mine? dar luaNi aminte la mOrturiile $elor $are au parti$ipat la Summit9ul European de Exopoliti$O din 200D ~ a)tronauNi de la NASA i AgenNia SpaNialO Ru)O? $are a0irmO $O a exi)tat $onta$t $u $ivili2aNiile extratere)tre ~ i la $ele ale organi2atorului )Ou? He#re? autorul Exopoliti$ii 1e)i$a 8i)$i)!? 8ro$uror >eneral al AgenNiei pentru 8rote$Nia Mediului din NeE }or< i $on)ultant al :undaNiei :ord ex9pro0e)or de e$onomie la }ale i Univer)itatea Texa) delegat n $onvenNia demo$ratO din Texa)? n 1DD+ Clinton9 >ore!, Ei vor#e)$ de o realitate marNianO? da$O e $ert" exi)tO oare mai mult de$Kt atKt? la )$arO gala$ti$OG Editat de revi)ta 1a Qanguardia. http&''(((.bibliotecaple8ades.net'marte'espHmarteH%A.htm

8leiadian) 9 Al$Fone >oa Tran$e!


http&''(((.8outube.com'(atchCv-=VVfoGnltg2

data stelara %313.31.31&33.33 g,istica :umerelorh "1 ianuarie %313 ' data stelara %313.31.31$ c non c .op8right