Sunteți pe pagina 1din 22

Alcanii

Definitie Cuprins: Structura Nomenclatura Formula generala Raspandirea in natura Metode de obtinere Reactii chimice Utilizarile alcanilor Realizatori

Definitie :
Hidrocarburile saturate aciclice, numite si alcani, denumire care tinde sa inlocuiasca denumirea uzuala de parafine, sunt formate din catene de atomi de carbon uniti intre ei prin legaturi simple, prin celelalte valente atomii de carbon fiind legati cu atomi de hidrogen. rin urmare, in moleculele alcanilor apar numai legaturi sigma.

Structura:
!ea mai simpla hidrocarbura aciclica, saturata este metanul, !H". !elelalte hidrocarburi din aceasta clasa pot si considerate formal ca derivati ai metanului rezultati prin substituirea unuia sau mai multor atomi de hidrogen cu radicali de hidrocarburi. #stfel, daca in locul unui atom de hidrogen din metan se gaseste un radical metil, $!H%, hidrocarbura &imediat superioara metanului' are compozitia !(H) si este etanul. *tanul poate fi considerat ca rezultat prin unirea a doi radicali $!H%.

Metan

Etan

Daca in molecula etanului unui din atomii de hidrogen este inlocuit formal cu un radical metil, $!H% hidrocarbura saturata respectiva !%H+, este propanul, !H%$!H($!H%. ropanul mai poate fi considerat format ca derivand din metan prin inlocuirea a doi atomi de hidrogen cu doi radicali metil, $!H% &sau prin inlocuirea unui atom de hidrogen cu un radical etil, $!(H-'.

Daca se continuia inlocuirea in mod succesiv a cate unui atom de hidrogen din hidrocarburi cu cate un radical $!H% rezulta o serie de hidrocarburi fiecare deosebindu$se de cea precedenta printr$o gurpa !H(,

Metan !H" *tan !H%$!H%

ropan !H%$!H($!H% .utan !H%$!H($!H($!H%

entan !H%$!H($!H($!H($!H% He/an !H%$!H($!H($!H($!H($!H%

Heptan !H%$!H($!H($!H($!H($!H($!H% 0ctan Nonan Decan !H%$!H($!H($!H($!H($!H($!H($!H% !H%$!H($!H($!H($!H($!H($!H($!H($!H% !H%$!H($!H($!H($!H($!H($!H($!H($!H($ !H%

0 serie de substante in care fiecare termen al seriei se deosebeste de cel precedent si de cel urmator printr$o grupare !H( se numeste serie omoloaga. Fiecare termen al acestei serii este omologul superior al celui precedent. Structura chimica a catenei termenilor seriei omoloage, adica a omologilor este identica. !a urmare, si proprietatile chimicie ale omologilor sunt foarte asemanatoare.

#lcanii pot fi, cu catena continua, daca toti atomii de carbon sunt legati de cel multi alti doi atomi de carbon si cu catena ramificata daca unul sau mai multi atomi de carbon din molecula sunt legati de mai mult decat doi alti atomi de carbon. 0 asemenea izomerie de catena este posibila incepand cu butanul. Numarul izomerilor hidrocarburilor saturate aciclice este foarte mare1 el creste cu numarul atomilor de carbon din molecula. De e/emplu carbura !23H(( are 4- de izomeri, hidrocarbura !(3H"( &eicosan' poate avea %)).%25 izomeri. 6n realitate insa nu s$au izolat toti izomerii posibili.

Nomenclatura:
rimii patru alcani cu catena neramificata, adica normali &n$alcani' se numesc, metan, etan, propan, butan. #lcanii superiori au numele formate dintr$un prefi/ numeric &care arata in limba greaca, numarul atomilor de carbon din molecula' si terminatia an. De e/emplu, pentan, he/an, heptan, octan. entru hidrocarburile cu doua grupe metil, $!H%, la sfarsitul unei catene liniare, se foloseste prefi/ul izo$ la numele hidrocarburii, iar pentru acelea care contin trei grupe $!H% la sfarsitul catenei se foloseste prefi/uo neo$ la numele hidrocarburii.

Radicalii monovalenti derivati din alcani normali prin indepartarea unui atom de hidrogen de la un atom de carbon terminal se numesc alchili normali. Numele lor se formeaza din numele hidrocarburii respective, prin inlocuirea terminatiei an cu terminatia il. De e/emplu, !H% $ se numeste metil, !H%$!H( $ se numeste etil, !H%$!H($!H( $ se numeste propil.

#lcanii cu catena ramificata au numele format din numele catenei laterale notat ca prefi/ la numele mai cele mai lungi catene prezente in formula. ozitia catenei laterale se indica printr$un numar. entru aceasta, catena cea mai lunga se numeroteaza de la un capat la altul, cu numere arable, in acea directie in care catena laterala sa ocupe pozitia cu numarul cel mai mic. rezenta ma multor catene laterale identice se indica prin prefi/ele di$, tri$, tetra$, penta$, he/a$, hepta$, octa$, nona$, deca$ .etc la numele radicalului.

Radicalii bivalenti si trivalenti derivati din alchili, prin indepartarea unui sau a doi atomi de hidrogen de la atomul de carbon care are valenta libera, au numele format prin adaugarea terminatiei $iden respectiv $idin la numele radicalului monovalent corespunzator. De e/emplu !H%$!H7 se numeste etiliden. Radicalul !H(7 se numeste metilen, !H se numeste metilidin iar !H%$! se numeste etilidin.

Formula generala:
6ntr$o molecula de alcan la n atomi de carbon se gasesc (n8( atomi de hidrogen. rin urmare, formula generala a alcanilor este !nH(n8(. e baza formulei generale se poate stabili formula moleculara a oricarui alcan daca i se cunoaste numarul atomilor de carbon. De e/emplu, pentru o molecula care contine doi atomi de carbon &n7(', numarul atomilor de hidrogen este (9(8(7)1 formula hidrocarburii respective este deci !(H) &etan'.

Unii alcani se formeaza prin descompunerea lenta, in absenta aerului, a materiilor organice, mai ales din lemn, turba, lignit, huila. De aceea, ei se gasesc in gudroanele de distilare ale acestor substante. !antitati mari de alcani se gasesc in petrol si gaze naturale. #stfel, parafina din petrol este un amestec de alcani superiori. #lcani cu numar de atomi de carbon se gasesc in unele plante. */tragerea alcanilor in stare pura din produsele naturale este anevoioasa, proprietatilor lor fiind foarte asemanatoare si punctele de fierbere foarte apropiate.

Raspandirea in natura:

2. Din clorura de aluminiu, ::::#l"!% 8 2(H!l

Metode de obtinere: ::::#l"!% 8 2(H(3 %!H" 8 "#l&0H'%


%!H" 8 "#l!l% (. Din hidrocarburi nesaturate &care contin legatura dubla sau tripla' ::::alchena 8 H( nichel' alcan &reactie de aditie,se foloseste drept catalizator

%. Din derivati halogenati, ::::a' Reactia ;urtz, R$< 8 R$< 8 (Na alcan simetric' ::::::::< poate fi, !l, .r, 6 ::::b' R$< 8 Mg

(Na< 8 R$R &alcanul care rezulta este un

RMg< &conditii de reactie, eter =R$0$R>, anhidru'

2. Halogenare & !l(, .r(' ::::*/emple, !H" 8 !l( :::::::::::::::::: !H" 8 (!l( metan'

Reactii chimice: ::R$< 8 <( R$< 8 H< &produsul rezultat este un derivat halogenat'

!H%$!l 8 H!l &clorura de metil sau clor metan' !H($!l( 8 (H!l &clorura de metilen sau diclor

(. Descompunerea termica & = )-3 grade $ cracare1 > )-3 grade $ piroliza' ::::!nH(n8( !mH(m8( 8 !pH(p unde n7m8p iar p >7 ( :::: iroliza metanului, (!H" !H !H 8 %H( %. 6zomerizarea alcanilor &se face in prezenta de #l!l% la temperaturi cuprinse intre -3 si 233 grade !' ::::Reactia de izomerizare este o reactie reversibila.

". 0/idarea ::::a' #rderea , !nH(n8( 8 0( b' 0/idarea incompleta !0( 8 H(0 8 ? $ reactie e/oterma

::::R$!H% 8 0( R$!H($0H 8 R$!H70 8 R!00H :::::::0/idarea !H", !H" 8 0( !H%$0$H &alcool metilic' :::::::::::::::::::::::: !H" 8 %@( 0( !0 8 (H(3 &ardere incompleta' -. Reactia de nitrare :::::R$H 8 HN0% R$N0( 8 H(0 &nitroderivat' ::::::!H" 8 HN0% !H%$N0( 8 H(0 &nitrometan' ::::::!H%$!H($!H% 8 HN0% !H%$!H($!H($N0( 8 H(3 nitropropan'

&2$

Utilizarile alcanilor:
#lcanii pot fi folositi drept combustibili #lcanii sunt folositi pentru obtinerea de compusi chimici cu diferite utilizari !lorura de metil este un agent frigorific #cidul cianhidric folosit la obtinerea fibrelor sintetice

Realizatori:

Filimon Aictor #ndrei Bitca #drian