Sunteți pe pagina 1din 1

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

- criterii de evaluare -

1. Modelare piesă (50% )


a) model geometric corect (50%)
b) schiţe complet definite (10%)
c) schemă de dimensionare respectată (10%)
d) găuri realizate cu comanda specializată (10%)
e) elemente identice realizate cu ajutorul comenzilor de copiere multiplă (10%)
f) racordări, rotunjiri, teşituri, nervuri, înclinări realizate cu ajutorul comenzilor
specializate (10%)

Notă: în situaţia în care nu se pot respecta simultan condiţiile c, d, e şi f se va


argumenta soluţia adoptată.

2. Ansamblu (30%)
a) inserarea elementelor componente ale ansamblului (20%)
b) poziţionarea corectă a componentelor (50%)
c) folosirea copierii multiple in cazul elementelor identice dispuse după o anumită
schemă (liniară sau circulară) (20%)
d) generarea unei vederi explodate (conform documentaţiei primite) (10%)

3. Generarea documentaţiei 2D (20%)


a) realizarea vederilor (conform documentaţiei primite) (50%)
b) importul parametrilor dimensionali şi a altor informaţii din modelul 3D (50%)

Deoarece toate programele de proiectare asistată de calculator (de nivel mediu sau
înalt) pun la dispoziţia utilizatorului instrumente cu ajutorul cărora se pot îndeplini
cerinţele prezentate anterior, alegerea aplicaţiei în care se va lucra rămâne la latitudinea
studentului.

Programe de proiectare asistată de calculator de nivel mediu:


- Mechanical Desktop (Autodesk);
- Autodesk Inventor (Autodesk);
- SolidWorks (SolidWorks Corporation);
- Solid Edge (Unigraphics Solutions);
- Pro/DESKTOP (Parametric Technology Corporation)
- …
Programe de proiectare asistată de calculator de nivel înalt:
- Pro/Engineer;
- CATIA;
- Unigraphics;
- SDRC I-DEAS;
- …