Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Construcţii de Maşini


Catedra T.C.M.

UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN
PROIECTAREA CONSTRUCTIVĂ

- Suport de curs -

SolidWorks

Ing. Cristian CAIZAR

2000