Sunteți pe pagina 1din 10

Numele i prenumele profesorului Disciplina GEOGRAFIE Clasa a VIII-a Numr de ore din trunc iul comun!

! " ore sptm#nal PLANIFICAREA CALENDARISTIC ANUAL Geo$rafia Rom#niei Unitatea e !n"#$are ,- Rom#nia . elemente introducti/e *0o1i2ia $eo$rafic i caracterele $enerale ale reliefului+ Co%&eten$e '&eci(ice "i)ate Con$in*t*ri Nr+ e ore

An colar 2013 - 2014

S#&t#%,na

-.'er"a$ii/ E"al*are

"- Carpa2ii si Depresiunea Colinar a 'ransil/aniei

%E&E%'R() I *10+01+2013 2 31+01+2014+ 1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite 1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor (ontinente !i "ri. #ecapitulare geografici de baz #om$nia ) 'ozi"ie geografic 1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute #elieful ) (aracteristici generale sau n contexte noi *trepte !i forme de relief, 3.1. ransferarea elementelor din matematic !i !tiin"e propor"ionalitatea reliefului+, pentru explicarea realit"ii geografice a #om$niei unit"ile ma&ore de relief 3.2 %xplicarea fenomenelor !i proceselor specifice mediului ncon&urtor din "ara noastr 3.3. 'rezentarea structurat a sistemului teritorial geografic al #om$niei 1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite 1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor (arpa"ii. geografici de baz (arpa"ii /rientali *caracteristici 1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute ale reliefului !i subdiviziuni+ sau n contexte noi (arpa"ii 0eridionali 1.,. %laborarea unui text coerent utiliz$nd termeni geografici *caracteristici ale reliefului !i 1.-. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau subdiviziuni+ sistemelor geografice utiliz$nd termeni geografici 3.1. ransferarea elementelor din matematic !i !tiin"e (arpa"ii /ccidentali pentru explicarea realit"ii geografice a #om$niei *caracteristici ale reliefului !i 3.3. 'rezentarea structurat a sistemului teritorial geografic
1

est ini"ial 3 ,." %valuare oral

5.6

5- Dealurile i podiurile

al #om$niei 1.,. /rdonarea elementelor, fenomenelor !i proceselor folosind diferite criterii de clasificare . cantitative, calitative, cronologice !i teritoriale 1.-. (aracterizarea elementelor, fenomenelor !i proceselor dup un algoritm dat 1.2. (ompararea elementelor, fenomenelor, proceselor !i structurilor teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri !i deosebiri 1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite 1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz 1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte noi 1.,. %laborarea unui text coerent utiliz$nd termeni geografici 1.-. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utiliz$nd termeni geografici 3.1. ransferarea elementelor din matematic !i !tiin"e pentru explicarea realit"ii geografice a #om$niei 3.2. %xplicarea fenomenelor !i proceselor specifice mediului ncon&urtor din "ara noastr ,.1. Identificarea principalelor elemente naturale !i socio) economice reprezentate pe 3r"i ,.2. (itirea 3r"ii !i utilizarea semnelor conven"ionale ,.3. %laborarea unor desene sc3ematice ale elementelor !i fenomenelor naturale ,.,. 4ocalizarea unor elemente din realitate pe reprezentri cartografice 1.,. /rdonarea elementelor, fenomenelor !i proceselor folosind diferite criterii de clasificare. cantitative, calitative, cronologice !i teritoriale 1.-. (aracterizarea elementelor, fenomenelor !i proceselor dup un algoritm dat 1.2. (ompararea elementelor, fenomenelor, proceselor !i structurilor teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri !i deosebiri
2

subdiviziuni+

Depresiunea (olinar a ransilvaniei

%valuare scris * 1+

Dealurile !i 'odi!urile. 5ubcarpa"ii 'odi!ul 6etic !i 'odi!ul 0e3edin"i 'odi!ul 0oldovei 'odi!ul Dobrogei Dealurile de 7est %valuare scris * 2+ 6 7.8

3- C#mpiile9 )unca i Delta Dunrii9 platforma continental

;- Clima

1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite 1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz 1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte noi 1.,. %laborarea unui text coerent utiliz$nd termeni geografici 1.-. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utiliz$nd termeni geografici 3.1. ransferarea elementelor din matematic !i !tiin"e pentru explicarea realit"ii geografice a #om$niei 3.2. %xplicarea fenomenelor !i proceselor specifice mediului ncon&urtor din "ara noastr ,.-. #ealizarea reprezentrilor grafice simple, pe baza unor date ofertate ,.2. Interpretarea reprezentrilor grafice simple -.1. Identificarea informa"iilor cu caracter geografic n baze de date accesibile prin internet 1.-. (aracterizarea elementelor, fenomenelor !i proceselor dup un algoritm dat 1.2. (ompararea elementelor, fenomenelor, proceselor !i structurilor teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri !i deosebiri 1.1. %xplicarea elementelor, fenomenelor !i proceselor observate *direct sau indirect+ 1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz 1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte noi 1.,. %laborarea unui text coerent utiliz$nd termeni geografici 3.2. %xplicarea fenomenelor !i proceselor specifice mediului ncon&urtor din "ara noastr 3.3. 'rezentarea structurat a sistemului teritorial geografic al #om$niei 3.,. (orelarea realit"ii geografice cu fenomene din domeniul altor !tiin"e
3

($mpiile. ($mpia #om$n ($mpia de 7est 6 ,: . ," %valuare scris * 3+

4unca !i Delta Dunrii 'latforma continental

8actorii genetici ai climei %lementele climatice9 tipuri !i nuan"e de clim 3 ,5 . ,3 %valuare oral

6- Apele

3.-. Utilizarea opera"iilor !i no"iunilor matematice la nivel elementar 3.2. Identificarea influen"elor te3nologiilor asupra caracteristicilor geografice ale #om$niei ,.1. Identificarea principalelor elemente naturale !i socio) economice reprezentate pe 3r"i ,.2. (itirea 3r"ii !i utilizarea semnelor conven"ionale ,.-. #ealizarea reprezentrilor grafice simple, pe baza unor date ofertate ,.2. Interpretarea reprezentrilor grafice simple 1.2. (ompararea elementelor, fenomenelor, proceselor !i structurilor teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri !i deosebiri Vacan2a de iarn<intrasemestrial 321+12+2013 2 04+01+20145 1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite 1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute Dunrea sau n contexte noi #$urile interioare 1.,. %laborarea unui text coerent utiliz$nd termeni geografici 4acurile 3.1. ransferarea elementelor din matematic !i !tiin"e pentru explicarea realit"ii geografice a #om$niei :pele subterane 3.2. %xplicarea fenomenelor !i proceselor specifice mediului 0area ;eagr ncon&urtor din "ara noastr 3.3. 'rezentarea structurat a sistemului teritorial geografic al #om$niei 3.,. (orelarea realit"ii geografice cu fenomene din domeniul altor !tiin"e 3.-. Utilizarea opera"iilor !i no"iunilor matematice la nivel elementar 3.2. Identificarea influen"elor te3nologiilor asupra caracteristicilor geografice ale #om$niei ,.1. Identificarea principalelor elemente naturale !i socio) economice reprezentate pe 3r"i ,.2. (itirea 3r"ii !i utilizarea semnelor conven"ionale ,.,. 4ocalizarea unor elemente din realitate pe reprezentri cartografice ,.-. #ealizarea reprezentrilor grafice simple, pe baza unor
,

,; .,6 %valuare scris * ,+

7- Ve$eta2ia9 fauna i solurile

date ofertate ,.2. Interpretarea reprezentrilor grafice simple 1.-. (aracterizarea elementelor, fenomenelor !i proceselor dup un algoritm dat 1.2. (ompararea elementelor, fenomenelor, proceselor !i structurilor teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri !i deosebiri 1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite 1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor 7egeta"ia geografici de baz 8auna 1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute 5olurile sau n contexte noi 1.,. %laborarea unui text coerent utiliz$nd termeni geografici #om$nia < cadru natural ) sintez 1.-. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utiliz$nd termeni geografici 3.2. %xplicarea fenomenelor !i proceselor specifice mediului ncon&urtor din "ara noastr 3.,. (orelarea realit"ii geografice cu fenomene din domeniul altor !tiin"e 3.2. Identificarea influen"elor te3nologiilor asupra caracteristicilor geografice ale #om$niei ,.2. (itirea 3r"ii !i utilizarea semnelor conven"ionale ,.3. %laborarea unor desene sc3ematice ale elementelor !i fenomenelor naturale -.2. 'relucrarea informa"iilor referitoare la elementele de geografie a #om$niei dob$ndite pe baza te3nologiei informa"iei 2.1. %xplicarea importan"ei mediului geografic al #om$niei pentru om !i societate 1.1. :plicarea cuno!tin"elor !i deprinderilor nv"ate 1.-. (aracterizarea elementelor, fenomenelor !i proceselor dup un algoritm dat 1.2. (ompararea elementelor, fenomenelor, proceselor !i structurilor teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri !i deosebiri Vacan2a intersemestrial 301+02+2014 2 01+02+20145
-

,7-,4 %valuare scris * -+

4- 0opula2ia

8- Ae1rile umane i or$ani1area administrati/ -teritorial

%E&E%'R() al II-lea 310+02+2014 2 20+00+20145 1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte noi ;umrul popula"iei !i evolu"ia 1.,. %laborarea unui text coerent utiliz$nd termeni geografici numeric 3.1. ransferarea elementelor din matematic !i !tiin"e #eparti"ia geografic !i pentru explicarea realit"ii geografice a #om$niei densitatea popula"iei 3.,. (orelarea realit"ii geografice cu fenomene din 5tructura popula"iei #om$niei domeniul altor !tiin"e 3.-. Utilizarea opera"iilor !i no"iunilor matematice la nivel elementar 3.1. #ezolvarea de probleme cu con"inut geografic, utiliz$nd rela"ii matematice ,.2. (itirea 3r"ii !i utilizarea semnelor conven"ionale ,.,. 4ocalizarea unor elemente din realitate pe reprezentri cartografice ,.-. #ealizarea reprezentrilor grafice simple, pe baza unor date ofertate ,.2. Interpretarea reprezentrilor grafice simple -.1. Identificarea informa"iilor cu caracter geografic n baze de date accesibile prin internet 2.2.%xplicarea diversit"ii naturale, umane !i culturale a "rii noastre, realiz$nd corela"ii cu informa"iile dob$ndite la alte discipline !colare 1.3. 'relucrarea informa"iei. interpretarea unei diagrame simple, analizarea unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame, elaborarea de sc3eme 1.,. /rdonarea elementelor, fenomenelor !i proceselor folosind diferite criterii de clasificare . cantitative, calitative, cronologice !i teritoriale 1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz :!ezrile rurale. ipuri de sate 1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute :!ezrile urbane. ipuri de ora!e sau n contexte noi 1.,. %laborarea unui text coerent utiliz$nd termeni geografici (aracterizarea geografic 1.-. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau general a ora!ului =ucure!ti sistemelor geografice utiliz$nd termeni geografici
2

,8 . ", %valuare oral

"" . "3

,:- Acti/it2i economice

3.2. %xplicarea fenomenelor !i proceselor specifice mediului /rganizarea administrativ) ncon&urtor din "ara noastr teritorial 3.-. Utilizarea opera"iilor !i no"iunilor matematice la nivel elementar 3.2. Identificarea influen"elor te3nologiilor asupra caracteristicilor geografice ale #om$niei ,.1. Identificarea principalelor elemente naturale !i socio) economice reprezentate pe 3r"i ,.2. (itirea 3r"ii !i utilizarea semnelor conven"ionale ,.,. 4ocalizarea unor elemente din realitate pe reprezentri cartografice ,.-. #ealizarea reprezentrilor grafice simple, pe baza unor date ofertate ,.2. Interpretarea reprezentrilor grafice simple -.3. 'rezentarea elementelor de geografia #om$niei n format electronic 1.1. :plicarea cuno!tin"elor !i deprinderilor nv"ate 1.,. /rdonarea elementelor, fenomenelor !i proceselor folosind diferite criterii de clasificare . cantitative, calitative, cronologice !i teritoriale 1.-. (aracterizarea elementelor, fenomenelor !i proceselor dup un algoritm dat 1.2. (ompararea elementelor, fenomenelor, proceselor !i structurilor teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri !i deosebiri 1.>. %xplicarea rela"iilor ntre grupuri de elemente, fenomene !i procese ale mediului geografic 1.?. :nalizarea elementelor, fenomenelor !i proceselor din realitatea observat *direct sau indirect+ >.2. Identificarea solu"iilor de organizare a spa"iului din perspectiva dezvoltrii durabile. 1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite 1.,. %laborarea unui text coerent utiliz$nd termeni geografici :gricultura 3.3. 'rezentarea structurat a sistemului teritorial geografic (ultura plantelor !i cre!terea al #om$niei animalelor 3.2. Identificarea influen"elor te3nologiilor asupra
1

%valuare scris * 2+

";-"6

caracteristicilor geografice ale #om$niei Industria ,.,. 4ocalizarea unor elemente din realitate pe reprezentri %valuare Industria energetic !i industria cartografice oral energiei electrice 1.2. Utilizarea metodelor simple de investigare *observare, analiz, interpretare+ a realit"ii oferite de geografia #om$nia 1.3. 'relucrarea informa"iei . interpretarea unei diagrame simple, analizarea unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame, elaborarea de sc3eme 1.-. (aracterizarea elementelor, fenomenelor !i proceselor dup un algoritm dat 1.?. :nalizarea elementelor, fenomenelor !i proceselor din realitatea observat *direct sau indirect+ 0ro$ramul =>coala altfel! % tii mai multe9 s fii mai ?un@A Sptmna 27 (07.04 11.04. 2014) dedicat activitilor extracurriculare i extracolare, n con!ormitate cu prevederile "rt. 4 din ordinul mini#trului educaiei naionale nr. $%1%&0$.0'.201$ privind #tructura anului colar 201$(2014 Vacan2a de prim/ar<intrasemestrial 312+04+2014 2 22+04+20145 ,:- Acti/it2i 1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite economice 1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute :lte ramuri. industria sau n contexte noi metalurgic, industria c3imic, 3.2. %xplicarea fenomenelor !i proceselor specifice mediului industria lemnului etc. ncon&urtor din "ara noastr 5erviciile 3.3. 'rezentarea structurat a sistemului teritorial geografic (i de comunica"ie !i al #om$niei transporturi 3.,. (orelarea realit"ii geografice cu fenomene din 4 "4 . 5, domeniul altor !tiin"e (omer"ul 3.2. Identificarea influen"elor te3nologiilor asupra %valuare urismul caracteristicilor geografice ale #om$niei scris * 1+ ,.1. Identificarea principalelor elemente naturale !i socio) economice reprezentate pe 3r"i ,.2. (itirea 3r"ii !i utilizarea semnelor conven"ionale ,.2. Interpretarea reprezentrilor grafice simple 1.3. 'relucrarea informa"iei . interpretarea unei diagrame simple, analizarea unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame, elaborarea de sc3eme 1.,. /rdonarea elementelor, fenomenelor !i proceselor folosind diferite criterii de clasificare . cantitative, calitative,
>

,,- Rom#nia Bn Europa9 Bn lume9 mediul BnconCurtor9 re$iunile $eo$rafice i de1/oltarea dura?il

cronologice !i teritoriale 1.-. (aracterizarea elementelor, fenomenelor !i proceselor dup un algoritm dat 1.2. (ompararea elementelor, fenomenelor, proceselor !i structurilor teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri !i deosebiri 1.>. %xplicarea rela"iilor ntre grupuri de elemente, fenomene !i procese ale mediului geografic 1.?. :nalizarea elementelor, fenomenelor !i proceselor din realitatea observat *direct sau indirect+ 1.,. %laborarea unui text coerent utiliz$nd termeni geografici 3.3. 'rezentarea structurat a sistemului teritorial geografic al #om$niei 3.2. Identificarea influen"elor te3nologiilor asupra caracteristicilor geografice ale #om$niei ,.1. Identificarea principalelor elemente naturale !i socio) economice reprezentate pe 3r"i ,.2. (itirea 3r"ii !i utilizarea semnelor conven"ionale ,.3. %laborarea unor desene sc3ematice ale elementelor !i fenomenelor naturale -.1. Identificarea informa"iilor cu caracter geografic n baze de date accesibile prin internet -.2. 'relucrarea informa"iilor referitoare la elementele de geografie a #om$niei dob$ndite pe baza te3nologiei informa"iei -.3. 'rezentarea elementelor de geografia #om$niei n format electronic 2.1. %xplicarea importan"ei mediului geografic al #om$niei pentru om !i societate 2.2. %xplicarea diversit"ii naturale, umane, !i culturale a "rii nostre, realiz$nd corela"ii cu informa"iile dob$ndite la alte discipline !colare 1.1. :plicarea cuno!tin"elor !i deprinderilor nv"ate 1.2. Utilizarea metodelor simple de investigare *observare, analiz, interpretare+ a realit"ii oferite de geografia #om$nia 1.1. %xplicarea elementelor, fenomenelor !i proceselor
?

#om$nia n %uropa !i n lume 4ocul #om$niei n economia european !i mondial (aracteristici ale mediului ncon&urtor #egiunile geografice ale #om$niei :naliza unei regiuni geografice %lemente ale dezvoltrii durabile 6 5" . 53 %valuare oral

%inte1 i e/aluare

observate *direct sau indirect+ 1.>. %xplicarea rela"iilor ntre grupuri de elemente, fenomene !i procese ale mediului geografic >.1. Identificarea solu"iilor de protec"ie a mediului geografic din "ara noastr. >.2. Identificarea solu"iilor de organizare a spa"iului din perspectiva dezvoltrii durabile 1.1. @. >.2.

6eografia #om$niei

"

5;

%valuare final * f+

Not#6 - )u*rica Co%&eten$e '&eci(ice cuprinde competenele #peci!ice din pro+rama colar care pot !i reali,ate prin coninuturile o!ertate. - -ompetenele #peci!ice propu#e au caracter orientativ. pro!e#orul #ta*ilete competenele minimale pe care orice elev tre*uie # le do*ndea#c i poate extinde #!era ace#tora, n !uncie de #peci!icul cla#ei i de per!ormanele elevilor. - /odalitile de evaluare vor !i diver#i!icate prin utili,area unor metode complementare&alternative (re!erate, proiecte, aplicaii practice &inve#ti+aii, porto!olii etc.). cele prev,ute n ace#t model au un caracter o*li+atoriu. - 0n con!ormitate cu prevederile "rt. 1 din 2/ privind #tructura anului colar 201$(2014 te)ele #e #u#in de re+ul, n Seme#trul 3 pn la data de 20 decem*rie 201$ i n Seme#trul al 33(lea pn la data de 2$ mai 2014.

1A