Sunteți pe pagina 1din 24

STUDENT

T.C.M. 4 1 2
2011 2012
CUPRINS

...................................................................................................................................................................1 CUPRINS...................................................................................................................................1 Proiectarea dispozitivului de gurit........................................................................................3 1. Sta ilirea datelor !ecesare proiectrii dispozitivului.......................................................................3 1.1. Stadiul de prelucrare a piesei pn la operaia pentru care se proiecteaz dispozitivul..................3 1.3. Ele entele operaiei pentru care se proiecteaz dispozitivul.........................................................! 2. Sta ilirea azelor de orie!tare a piesei "! dispozitiv........................................................................# 2.1. Sc"ia operaiei #$01%.....................................................................................................................& 2.2 Sta ilirea cotelor de realizat pe pies la prelucrare $i a siste%ului azelor de cotare................& 'I'(I)*R+,I-.....................................................................................................................24

Proiectarea dispozitivului de gurit


$cest dispozitiv este utilizat la operaia 3' (n vederea prelucrrii a patru )uri de *10. 1. Stabilirea datelor necesare proiectrii dispozitivului 1.1. Stadiul de prelucrare a piesei pn la operaia pentru care se proiecteaz dispozitivul

Fig. 1 Stadiul de prelucrare al piesei pn la operia pentru care se proiecteaz dispozitivul 1.2. Desenul piesei cu notarea suprafeelor

Fig. 2 Desenul piesei cu notarea suprafeelor

1.3. Elementele operaiei pentru care se proiecteaz dispozitivul Ele entele operaiei care tre+uiesc cunoscute pentru proiectarea dispozitivului sunt, -azele operaiei' a.ina unealt utilizat' sculele utilizate' re)i ul de a.c"iere' -orele de a.c"iere. /azele operaiei sunt, 0urirea #si ultan% la *10. 1peraia se realizeaz (n patru -aze. /azele operaiei sunt, prinderea se i-a+ricatului (n dispozitiv2 prelucrarea celor ! )uri )uri2 desprinderea piesei din dispozitiv2 controlul supra-eei prelucrate cu ta pon T3NT.

1peraia se e4ecut pe o a.in de )urit *PR 4#' cu cap 5U6T7$8' care are caracteristicile ur toare, 9ursa a4i a a4ului principal : 22! 2 9onul a4ului principal : 5orse nr. !2 Distana (ntre a4ul capului ultia4 .i coloan : 31& 2 Distana a4i (ntre as .i partea -rontal a a4ului principal : ;10 2 Distana a4i dintre placa de +az .i partea -rontal a a4ului : 1120 2 Supra-aa esei : !2&4&302 Nu rul de canale .i di ensiunea acestora : 3 canale paralele T12 ST$S 13<&, 1==&2 Supra-aa plcii de +az : &>04&>02 Nu rul de canale pe plac : 2 canale T1< ST$S 13<&, 1==&2 0a a de turaii : !02 &>2 <02 1122 1>02 22!2 31&2 !&02 >302 =002 12&02 1<00 rot? in2 0a a de avansuri : 0'102 0'132 0'1=2 0'2;2 0'3<2 0'&32 0';&2 1'0>2 1'& ?rot2 @uterea otorului principal : 3 AB Scula utilizat @entru prelucrarea cerut se pot utiliza ! +ur)"ie *10 cu coad conic ST$S &;&,1==32 *10 cu lun)i ea prii active l C <; ' lun)i ea total 6 C 133 ' realizat din otel rapid Dp3. @ara etrii )eo etrici principali ai prii a.c"ietoare a +ur)"iului elicoidal sunt, un)"iul la var- 2EC120F 2 un)"iul de a.ezare a C 1!F3 11F' un)"iul de de)aGare . C 30F' un)"iul de (nclinare al ti.ului transversal este de &0F. Dura+ilitatea reco andat TC12 in.

Fig. 3 Scula utilizat


!

Regi%ul de a$c/iere0 Ta+elul nr. 1 De)i ul de a.c"iere t' H & I T'H inI 12 S'H ?rotI 0'2 v'H ? inI 1='= n'Hrot? inI nC1000v?DC;0! n 3u C>30

,or1a a2ial de a$c/iere Delaiile de calcul pentru -ora a4ial la )urire sunt ,

F=

D X F s YF K F
J/ C0';2

HdaNI 9/ C>30 ! F = !aF !saF ! F ! F

4/ C1'0; Ka/ C 0';&2 Ksa/ C 0'=;2 KE/ C 0';&2 KL/ C1'2&2

/as C 1!1&'&& N C 1!2 HdaNI " as = D #" s $" K " H %&I

Mo%e!tul de torsiu!e0

"t

" as = 1!3 101'!& 0' 20';& 0'< <2< H %&I

2. Stabilirea bazelor de orientare a piesei n dispozitiv 2.1. Schia operaiei (A 1!

&

Fig. ' Sc(ia operaiei

>

2.2 Stabilirea cotelor de realizat pe pies la prelucrare i a sistemului bazelor de cotare Ta+elul nr. 2 Sta+ilirea cotelor de realizat pe pies
9ote care deter ina poziia canalului pe piesa #cote care tre+uie realizate% 9ote trecute pe desen sau rezulta prin poziia particulara a piesei Mazele de cotare Supra-eele care le deter ina $+aterile a4i e ad ise la cote $+aterile sunt trecute pe desen sau sunt alese din SD

EN 22;>< SD EN 22;>< 9lasa iGlocie

9oncentricitatea cercului pe care se a-l centrele alezaGelor de realizat perpendicularitate

Dezult ca poziie particular

$4a supra-eei cilindrice interioare $ Supra-aa -rontal a piesei' M

Supra-aa cilindric interioar $ Supra-aa -rontal a piesei' M

0'>

9ot trecut pe desen

0'2

SD EN 22;><

2.3. Evidenierea condiiilor tehnice ( A 2 ! Se scriu condiiile te"nice i puse la prelucrare' ca -or are literar (ntr3o ordine oarecare' att cele prezentate (n -or e4plicit ct .i cele i plicite #presupuse%. C1 3 Despectarea cotei de 10 C2 3 Despectarea perpendicularitii a4ei supra-eei S1< pe supra-aa S= C3 3 Despectarea concentricitii cercului de a plasare# =0% a celor ! )uri' cu supra-aa S; C4 3 Despectarea adnci ii de )urire de 10 H I C# 3 Despectarea paralelis ului )urii supra-eei S1< cu a4a supra-eei S; 2.". Selectarea condiiilor tehnice (A 3! 3 3 3 3 condiii constructive .i de re)laG, C1 4 C4 condiii deter inante, C24 C3 condiii ec"ivalente, C# cu C2 condiii inco pati+ile, 3

2.#. $eometrizarea condiiillor determinante (A "! Se transcriu condiiile deter inante e4pri nd prin ele ente )eo etrice de tip dreapt' supra-a sau punct' pentru acele relaii, 3 3
S7 C2 3 5z163z16 5z&3z& C3 3 5z163z16

2.%. Selectarea e&tremelor condiiilor (A #! 3 3 E4tre e directoare, 5z163z16 E4tre e dependente, S7 2 5z&3z&
;

2.'. E&plicitarea e&tremelor dependente (A %! 3 3


S= 92 3 Dz1<3z1< Dz;3z; 93 3 Dz1<3z1<

2.(. )rdonarea e&tremelor dependente e&plicitate (A '! -I 3 S 7 -II 3 5z&3z& -III 3 2.*. Sim+olizarea materializrii e&tremelor dependente (A (! S7 0

5z&3z&0

Fig. ) Si&*olizarea &aterializrii e#tre&elor dependente 2.1 . Sim+olizarea reazemelor au&iliare (A *! + nu sunt necesare 2.11. Sim+olizarea reazemelor suplimentare (A1 ! 3 nu sunt necesare 2.12. Sta+ilirea schemelor de orientare tehnic posi+ile (A11! 3 se creeaz ta+elul centralizator cu sc"e ele de orientare te"nic posi+ile2 3 nu rul de sc"e e de orientare te"nic posi+ile (nsea n, NS13T@C nsE47NnsE477 CO 1N! C ! Ta+elul nr. 3 Sta+ilirea sc"e elor de orientare te"nic posi+ile
ND. S13 T@

E8TDE5U6 7 #S=%

E8TDE5U6 77 #DP;3P;%

92 # %

93 # )

1
4 4 4

2
4

&

oa

C0.0< 0

oa

C0.2!

1 2 3

0.0=< 0 0.11&

4 4

0 0

<

3. 9riteriul te"nic de selecie 3.1. ,alcularea erorilor de orientare admisi+ile (A- 1! 3 pentru perpendicularitate, 92

oa

1 1 1 0.2 C0.0< C# ... %TpC 2 3 2.&

pentru concentricitate, 93

oa

1 1 1 0.> C0.2! C# ... %TpC 2 3 2.&

3.2. ,alcularea erorilor de orientare reale (A- 2! Qarianta 7, 3 92 # % CO or C 0 3 93 # %CO orC G a4CD

a4 @

3d

in M

C$s @ 3 #3ai M%C0.0>2 3 #30.03>%C0.0>2R0.03> C 0.0=<

Qarianta 77, 3 pentru aceast variant erorile de orientare reale sunt 0 deoarece +uc.a autocentrant nu are Goc. 3 92 # % CO or C 0 3 93 # %CO orC 0 Qarianta 777, 3 92 # % CO or C 0 3 93 # %CO or C G inC D

a4 M

3d

in @

C$s M3#3ai @%C0.0!13#30.0;!%C0.11&

Qarianta 7Q, pentru aceast variant erorile de orientare reale sunt 0 deoarece +uc.a autocentrant nu are Goc. 3 92 # % CO or C 0 3 93 # %CO orC 0

3.3. Selectarea schemelor de orientare tehnic posi+ile (A- 3! @entru ca sc"e a de orientare s -ie te"nic posi+il tre+uie sa (ndeplineasc ur toarea condiie, eroarea de orientare reala s -ie ai ic dect eroarea de orientare ad isi+il, orS oa 3 pentru varianta 7, 92 93

orS oaCO 0 S 0.0< orS oaCO 0.0=< S 0.2!

pentru varianta 77, 92 orS oaCO 0 S 0.0< 93 orS oaCO 0 S 0.2!


=

pentru varianta 777, 92 93 pentru varianta 7Q, 92 93

or

S oaCO 0 S 0.0< orS oaCO 0.11& S 0.2! S oaCO 0 S 0.0< orS oaCO 0 S 0.2!
or

!. Sta+ilirea criteriului econo ic de selecie a sc"e elor de orientare ".1. .recizarea criteriilor economice de selecie (AE 1! E4tre ul 7,

9E1 3 Nu rul ele entelor din co ponena reaze ului si +olizat, 9E1 C 1 9E2 3 9o ple4itatea ele entelor 9E2 C 1 9E3 3 9ostul ele entelor constructive asociate 9E3 C 1 9E! 3 @roductivitatea privind utilizarea co od a dispozitivului 9E! C 1 9E& 3 Uzura .i costurile de (ntreinere 9E& C 1 9E> 3 Delizarea ele entelor de reaze 9E> C 0.& pentru construcia altor dispozitive

E4tre ul 77,

9E1 C 1 9E2 C 1 9E3 C 1 9E! C 1 9E& C 0.&


10

9E> C 0.2

9E1 C 0 9E2 C 0 9E3 C 0 9E! C 0 9E& C 0.> 9E> C 0.3

9E1 C 0.2 9E2 C 0.2 9E3 C 0.2 9E! C 0.1 9E& C 0.& 9E> C 0.>

9E1 C 0 9E2 C 0 9E3 C 0 9E! C 0.1 9E& C 0.> 9E> C 0.& ".2. Evidenierea sim+olurilor informaionale (AE 2! Se evideniaz si +olizarea in-or aional asociat celor ! sc"e e de orientare te"nic posi+ile pentru -iecare e4tre dependent e4plicit .i ordonat #E7 .i E77%. Si +olurile vor -i (nsoite de nu erele alocate (n sc"ia operaiei. $cest lucru se evideniaz prin ta+elul ur tor,

11

Ta+elul nr. ! Evidenierea si +olurilor in-or aionale


Nr. 9rt Nr. S13 T$ Si +olizare 7n-. $sociat E4tr. Dep. 9riterii .i utiliti #93U% 9E1 9E2 9E3 9E! 9E& 9E>

Decizia

E7 1 E77 NSo3T$C1N!C! 2 1 1

9oe-icieni de i portan #97% 1 1 1 1 0.&

#5a4% #.#

1pti local 1@T75 E7

9oe-icieni de i portan #97% 1 1 1 0.& 0.2 4.& 1@T75 E77

0.>

0.3

0.=

0.2

0.2

0.2

0.1

0.&

0.>

1.<

&

0.1

0.>

0.&

1.2

".3. /nscrierea 0n ta+el a criteriilor economice (AE 3! Se (nscriu (n ta+el criteriile econo ice #9E01...9E>% enunate ca utiliti si ple. ".". .recizarea numrului variantelor de scheme de orientare tehnic accepta+ile1 din punct de vedere economic (AE "! Se precizeaz nu rul variantelor de S13T$ care vor -i analizate din punct de vedere econo ic, NSo3T$C1N!C! ".#. 2ntroducerea coeficienilor de importan (AE #! Se introduc coe-icienii de i portan #97% asociai criteriilor econi ice2 97C1 este valoarea a4i ce poate -i atri+uit unui si +ol al reaze ului de orientare' (n cazul (n care acesta rspunde -oarte +ine ca utilitate' iar aceast valoare scade pn la 97C0 atunci cnd rspunsul este +ine' su-icient sau insu-icient # 0 , 1 %
12

".%. /nsumarea valorilor coeficienilor de importan (AE %! Se (nsu eaz valorile coe-icienilor de i portan atri+uii -iecrui si +ol la cele > criterii #9E1...9E>% .i se trec (n ta+el. 3 pentru ,

, C1R1R1R1R1R0.&C&.&

pentru

, C 1R1R1R1R0.&R0.2C!.;

pentru

, C 0R0R0R0R0.>R0.3C0.=

pentru

, C 0.2R0.2R0.2R0.1R0.&R0.>C1.<

pentru

, C 0R0R0R0.1R0.>R0.&C 1.2

".'. Selectarea sim+olurilor care 0ndeplinesc condiia de ).-23 4),A4 (AE '! Se vor selecta' ca (ndeplinind condiia de 1@T75 619$6' acele si +oluri ale unui e4tre #E7' E77% care au valoarea 3 3
pentur e4tre ul E7,

dependent.

, 9EC 5a4' .i se noteaz (n ta+el. , 9EC 5$8C &.&

pentru e4tre ul E77,

, 9EC 5$8C !.;

".(. Selectarea ).-235452 4),A4 (AE (! Dup co pletarea .i analiza datelor din ta+elul de 3 3 pentru E7' cu pentru E77' cu ai sus rezult c 1@T75U6 619$6 este, 1@T75 619$6 E7 1@T75 619$6 E77
13

, 9EC &.& , 9EC !.;

".*. )+inerea schemei de orientare optime (AE *! 1+inerea S131' are la +az teore a de opti alitate a lui Mell an (n care 1@T75U6 061M$6 este co pus din opti e pariale. S131 este, S131C 1@T75 E7 R 1@T75 E77 S131C ".1 . Selectarea economic a schemelor de orientare Din analiza econo ic a celor ! S13T$' aceea care (ndepline.te cel ai +ine criteriile i puse' devine sc"e a de orientare opti #S131%' dar celelalte cu un punctaG ai ic al coe-icienilor de i portan sunt sc"e e de orientare neecono ice #S13NE% ce nu vor -i luate (n calculul ulterior. Sc"e a de orientare optri #S131% va -ace (n continuare al)orit ul de sta+ilire a siste ului de -i4are opti . S131CS13T@C R R

".11. Sta+ilirea schemei de orientare 6i fi&are optim (S)78)! @e +aza S13o cu ele entele evideniate de si +olizarea in-or aional asociat .i sc"ia piesei' se parcur)e otodolo)ia prezentat (n lucrarile HTI' pentru deter inarea siste ului de -i4are opti . @entru cazul analizat piesa se i-a+ricat are o con-i)uraie si pl cu supra-ee prelucrate plane (ntinse' care iau contact (n od -avora+il cu reaze ul plan # +az de a.ezare% pe care se

descarc -ora a4ial a sculelor. 9elalalt reaze ' #+olul cilindric scurt %' deter in o poziie si)ur .i vizi+il a se i-a+ricatului (n dispozitiv pn se aplic -ora de strn)ere principal .i ulterior. Din variantele sc"e elor de -i4are te"nic posi+ile #S/3T@% se ale)e aceea care (ndepline.te cel ai +ine condiiile te"nice .i econo ice i puse .i asi)ur sta+ilitatea static .i dina ic a piesei se i-a+ricat. Din aceste considerente -ora principal de strn)ere S nec # % se aplic pe supra-aa S10' (ntr3o zon convena+il' pentru a enine ct ai +ine contactul cu reaze ele .i s deter ine sc"e a de orientare opti ' s poat ec"ili+ra in-luena -orelor .i o entelor de a.c"iere .i s nu provoace de-or aii de contact. Un -inal sc"e a de orientare .i -i4are opti #S1/31%' reune.te S131 .i S/31' ast-et (nct, S1/31C R R S nec # % &. 9alculul -orei de strn)ere necesar /ora necesar este,

&2 S > " as Snec = ! " as ! >0 = = !>'1& !>'& da% &2 &2 0'1
1!

>. Sta+ilirea -i4rii se i-a+ricatului (n dispozitiv alculul &ri&ii forei de fi#are 5ri ea -orelor de -i4are a se i-a+ricatelor n dispozitive se calculeaz (n ipoteza c se i-a+ricatul este si plu de reze at pe ele entele de orientare ale dispozitivului. Un acest caz -ora de -i4are rezult din condiia de pstrare a ec"ili+tului se i-a+ricatului pe reaze e' considernd c att -orele de -i4are ct .i celelalte -ore care acioneaz asupra acestuia sunt ni.te vectori. /orele de -i4are se sta+ilesc .i se calculeaz pentru varianta opti de orientare. @entru aceasta tre+uiesc parcurse ur toarele, Sta+ilirea punctului de aplicaie' direcia .i sensul -orei' sau -orelor de strn)ere2 9alculul ri ii acestora.

Fig. ) Sta*ilirea fi#rii se&ifa*ricatului -n dispozitiv


1&

A C 0'<2

a C >02 /a4 rstoarn piesa -a de $


$

+ C 20

5
2. /a4 3 S77 C

1.

C0

/a4 g a 3 S g+ C 0 CO S7 C
S S C 0 2 2

!g Fa# g a 0.<g <2< g >0 3=;!! = = 1=<;.2H % I C * 20 20 /a4 deplaseaz piesa pe reaze (n li ita Gocului

!g Fa# 0.<g <2< = = =!>.2H % I 0.; a4 #S7'S77% C a4 #1=<;.2' =!>.2% C 1=<;.2 HNI

Se adopt S C ;. @roiectarea reaze elor

1rientarea piesei se -ace cu un +ol cilindric scurt #-i)ura >% iar a.ezarea piesei se -ace pe ! cepi prevzui cu +osaGe realizate (n vederea ie.irii sculei din a.c"iere .i eli inarea a.c"iilor #-i)ura ;%.

Fig. . /ol cilindric scurt


1>

Fig. 0 ep prevzut cu *osa1

1;

<. @roiectarea siste ului de -i4are a piesei Strn)erea se realizeaz cu aGutorul unui prezon care este introdus prin -iletare (n +olul cilindric scurt' pe care se a plaseaz .ai+a potcoav .i se (n.uru+eaz o piuli cu )uler. /ora care tre+uie aplicat piuliei (n vederea strn)erii piesei se calculeaz cu relaia, 2 S= tg # + 1 % + tg 2 2= 2 " 2 >00 1200 = = = =2.&=Hda% I 0 0 d tg # % 20 tg #> + 12 % 12.=> 2 =2.&= S= = = 12<.&=Hda% I tg # + 1 % + tg2 0.>1 + 0.11

S realizat C 12<.&= HdaNI V S necesar C !>.& HdaNI =. @roiectarea celorlalte ele ente din structura dispozitivului *.1 .roiectarea elementelor de 9hidare a sculei

Fig.3 /uc4 de g(idare a sculei a4c(ietoare


1<

Distana de la supra-aa -rontal a +uc.ei pn la supra-aa piesei unde se realizez prelucrarea, " C #1'!T1';% W d C 1'! W 10 C 1! H I

Fig. 5 Distana ( *.2 .roiectarea elementelor de le9tur cu ma6ina 8 unealt Dispozitivul se instaleaz pe asa a.inii unelte direct. $cest tip de dispozitive tre+uie s ai+ o poziie precis pe asa a.inii' drept ur are placa de +az a -ost prevzut cu pra)uri (n care s3au e4ecutat urec"i pentru .uru+urile de strn)ere #-i)ura 10%.

1=

Fig. 16 7le&ent de legtur cu &a4ina+unealt @oziionarea dispozitivului pe asa a.inii unelte se -ace ast-el, se introduce un dorn (n ar+orele principal al a.inii unelte .i apoi' captul opus se introduce (n +uc.a de )"idare a sculei din dispozitiv2 dup poziionarea dispozitivului se introduc .uru+urile pentru canalele T .i se -i4eaz dispozitivul pe asa a.inii unelte. Di ensiunile ele entelor de strn)ere' centrare .i orientare se ale) (n -uncie de di ensiunile canalelor T ale esei a.inii' speci-ice tipului a.inii alese pentru prelucrare' con-or celor artate anterior. Strn)erea dispozitivului pe asa a.inii se -ace cu aGutorul .uru+urilor pentru canale T ' ST$S 13<3;0 .i a piulielor (nalte' ST$S 20=;3&1 #-i)ura 11%.

Fig. 11 8uru* pentru canal 9 4i piuli -nalt


20

*.3 .roiectarea corpului dispozitivului 9orpurile dispozitivelor reprezint principalele ele ente ale dispozitivelor care suport aciunea tuturor -orelor .i o entelor rezultate (n ti pul strn)erii .i prelucrrii se i-a+ricatelor. 9u aGutorul corpurilor sunt reunite toate ele entele .i ecanis ele de +azare .i de -i4are a se i-a+ricatelor' de )"idare .i de re)lare a sculelor .i cele de orientare .i de -i4are a dispozitivelor pe a.ina3unealt. /or a' di ensiunile .i co ple4itatea corpurilor depind' printre altele' de con-i)uraia' de di ensiunile .i de )reutatea se i-a+ricatelor. @entru a sta+ili con-i)uraia corpului dispozitivului' a di ensiunilor .i -or ei lui' este necesar a .tii care este co ponena .i odul de a.ezare a celorlalte ele ente' precu .i condiiile de ri)iditate pe care tre+uie el s le (ndeplineasc (n ti pul e4ploatrii' dar .i odul de lucru al dispozitivului .i speci-icul acestuia. Un cazul dispozitivelor pneu atice' -or a .i di ensiunile corpurilor depind .i de di ensiunile otoarelor incluse (n corpul dispozitivelor sau de etodele -olosite la asa +larea otoarelor cu dispozitivele. @rincipalele condiii cerute corpurilor sunt, 3 s -ie u.oare' dar su-icient de rezistente .i de ri)ide' (nct su+ aciunea -orelor .i o entelor de strn)ere .i a celor rezultate (n procesul prelucrrii s nu se de-or eze .i s nu vi+reze. Un acest scop' pereii vor -i prevzui cu nervuri de ri)idizare .i cu -erestre pentru reducerea )reutii2 3 s -ie a.a -el concepute' (nct (ntre pereii corpului .i supra-eele se i-a+ricatului s -ie spaii su-iciente' care s per it introducerea .i scoaterea co od a se i-a+ricatelor2 3 s per it evacuarea u.oar a a.c"iilor .i a lic"idului de rcire. Se vor evita pra)urile .i adnciturile care constituie locuri de a)lo erare a a.c"iilor .i a lic"idului de rcire2 3 corpurile vor -i prevzute cu ele ente necesare a.ezrii .i -i4rii dispozitivelor pe a.ina3unealt, tlpi sau picioare de spriGin2 pene de orientare2 sc"iuri sau urec"i de -i4are2 conuri sau -lan.e de centrare .i -i4are.

Fig. 12 Seciune :+: dispozitiv

21

Fig. 13 ;edere de sus dispoziziv S3a ales un dispozitiv din odule asa +late cu .uru+uri .i .ti-turi2 datorit -or ei si ple acesta se poate realiza din ele ente ( +inate. $sa +larea ele entelor co ponente ale dispozitivului pe placa de +az sau (ntre ele se -ace cu .uru+uri de di-erite ri i' iar orientarea se realizeaz cu .ti-turi. $le)erea loca.urilor de a plasare a .uru+urilor .i .ti-turilor in-lueneaz asupra di ensiunilor de )a+arit ale pieselor co ponente precu .i asupra si)uranei ( +inrii' drept ur are se vor respecta indicaiile date (n literatura de specialitate. H>I 10. $le)erea aterialelor pentru ele entele dispozitivului

5aterialele pentru ele entele co ponente ale dispozitivului se ale) con-or indicaiilor din literatura de specialitate' dup )rupa de ele ente' speci-ic si solicitarea la care este supus piesa respectiv (n ti pul e4ploatrii. $st-el se -olosesc ur toarele ateriale, 3 pentru ele entele de orientare, 169 1&2 1S9 102 3 pentru ele ntele de -i4are, 16 &0' 169 !&' 16 >0' !1 5o9r 11 car+onitrurat' 3 pentru ele entele de )"idare, 169 1&' 1S9 10 3 pentru corpul dispozitivului, 16 3;' 169 !&.

22

11. $naliza er)ono icitii dispozitivului proiectat Un dispozitiv este er)ono ic dac este adaptat la posi+ilitile pe care le are uncitorul care (l -olose.te. Untr3un ciclu de lucru uncitorul e4ecut ai ulte activiti cu dispozitivul, a.ezarea piesei (n dispozitiv pe ele entele de orientare' eninerea piesei (n contact cu ele entele de orientare pn la aplicarea -orelor de -i4are' -i4area piesei' des-acerea piesei' (ndeprtarea piesei din dispozitiv' curirea de particule ateriale a unor ele ente ale dispozitivului. @entru ca aceste activiti s se des-.oare (ntr3un ti p ct ai scurt' cu e-ort -izic .i psi"ic ini ' este necesar ca dispozitivul s -ie adaptat la di ensiunile antropo etrice ale uncitorului' la capacitile -iziolo)ice ale acestuia privind -orele a4i e pe care le poate dezvolta' la capacitatea de unc a uncitorului' le)at de ener)ia pe care o poate consu a pe parcursul unei perioade de ti p. $daptarea dispozitivului la posi+ilitile uncitorului tre+uie realizat (n ti pul proiectrii acestuia' iar dup realizarea ansa +lului este necesar o analiz a acestuia din punct de vedere er)ono ic. $naliza er)ono iei ansa +lului realizat' este ai u.oar .i i pune revizuirea unor soluii adoptate. $daptarea dispozitivului la posi+ilitile -iziolo)ice .i capacitatea de unc a uncitorului are (n vedere -aptul c un uncitor poate realiza -ore li itate .i de ase enea poate consu a (n < ore o ener)ie li itat. 5inile s -ie eli+erate de sarcini de inere de )reuti sau de aplicare de -ore' cu este cazul apsrii piesei pe ele entele de orientare pn la aplicarea -orei de strn)ere. Er)ono icitatea acestui dispozitiv este +un din punct de vedere al inerii piesei cu na (n ti pul -i4rii (n dispozitiv' deoarece uncitorul doar a.eaz piesa pe ele entele de orientare cu care este prevzut dispozitivul. Un continuare er)ono icitatea scade din punct de vedere al strn)erii piesei (n dispozitiv' deoarece uncitorul este nevoit s aduc placa port3+uc.e (n loca.ul special' s roteasc piulia -luture (n vederea +locrii acesteia' s introduc .ai+a potcoav pe prezon' s ata.eze piulia cu )uler .i (n cele din ur s realizeze strn)erea acesteia. $ceste set de aciuni poate duce consu ul unei cantiti ai ari de ener)ie pe care uncitorul tre+uie s o depun. 12. 5suri de protecie la utilizarea dispozitivului @entru ca un dispozitiv s nu provoace accidente tre+uie avute (n vedere aciunile pe care uncitorul le e4ecut cu dispozitivul, 3 depozitarea2 3 transportul2 3 instalarea pe a.ina3unealt2 3 lucrul cu dispozitivul pe un ciclu de prelucrare a unei piese2 3 scoaterea de pe a.ina3unealt. 6a depozitarea (n spaii adecvate' dispozitivul poate provoca accidente de unc dac nu prezint sta+ilitate. De aceea' dispozitivele care nu au sta+ilitate' cele care se pot rsturna sau rosto)oli' tre+uie depozitate (n supori speciali. 6a transportarea dispozitivului' din locul de depozitare la a.ina3unealt' pentru evitarea accidentelor' dispozitivele u.oare care sunt transportate de uncitor tre+uie prevzute cu nere de prindere plasate (n locuri convena+ile sau cnd ontarea lor nu este posi+il' corpul s nu prezinte uc"ii ascuite. Dispozitivele )rele tre+uie prevzute cu oc"iuri pentru le)tura la iGloacele de ridicat .i transport. 6a -i4area dispozitivului pot aprea accidente din -olosirea unor c"ei' piulie' .uru+uri neadecvate' cu acces insu-icient pentru ini' provocate de dispozitiv sau a.ina3unealt. @entru a evita accidentarea uncitorului (n ti pul lucrului cu dispozitivul tre+uie analizat (n detaliu (ntre)ul -lu4 de i.cri pe care acesta le e4ecut pe un ciclu de lucru' precu .i -eno enele ce au loc la prelucrarea propriu3zis (n ti pul (n care scula a.c"iaz.

23

'I'(I)*R+,I-

1. Pro8. 5r. I!g Costea +urel4 urs Dispozitive 9e(nologice , 2. Pro8. 5r. I!g. U!gurea!u I.4 Pro8. I!g. Iordac/e Mo!ica4 <ndru&ar de la*orator Dispozitive 9e(nologice 7 3. C/iri1 *.4 9olerane 4i a1usta1e' Editura Universitii @ite.ti' 1=== !. Tac/e 4 9.4 U!gure!u4 I.4 $.a.4 <ndru&ar de proiectare a dispozitivelor ' 6ito)ra-ia 7nstitutului polite"nic' Mucure.ti' 1=<0. &. 9lase +.4 $.a.4 =egi&uri de a4c(iere> adaosuri de prelucrare 4i nor&e te(nice de ti&p ' vol 7 .i 77' Editura Te"nic' Mucure.ti' 1=<& >. Pro8. dr. i!g. 9oicu Tac/e4 Co!8. dr. i!g. Io! U!gurea!u4 5r. i!g. Co!sta!ti! N. Stroe4 7le&ente de proiectare a dispozitivelor pentru &a4ini+unelte

2!