Sunteți pe pagina 1din 10

PLAN DE CONTURI APLICABIL INSTITUIILOR DE CREDIT

CLASA 1 OPERAIUNI DE TREZORERIE I OPERAIUNI INTERBANCARE Grupa 10 - CASA I ALTE VALORI A 101 - Casa A 102 - Numerar ! AT"-ur# $# ASV-ur# A 10% - A&'e (a&)r# Grupa 11 - DECONT*RI CU BNR A 111 - C)!' +ure!' &a BNR A 1111 - Cont curent la BNR A 1112 - Depozite la vedere la BNR A 1113 - Depozite la termen la BNR A 1114 - Depozite colaterale la BNR P 112 - ,mprumu'ur# -e re.#!a!/are -e &a BNR P 1121 - mprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare P 1122 - mprumuturi lombard P 1123 - Alte mprumuturi B 11! - Crean"e ata#ate$ datorii ata#ate #i %ume de amortizat B 11!1 - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 11!11 - Crean"e ata#ate B 11!12 - &ume de amortizat B 11!2 - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 11!21 - Datorii ata#ate B 11!22 - &ume de amortizat Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT A 121 - C)!'ur# -e +)resp)!-e!' &a #!s'#'u/## -e +re-#' 0!)s'r)1 P 122 - C)!'ur# -e +)resp)!-e!' a&e #!s'#'u/##&)r -e +re-#' 0&)r)1 B 122 - Crea!/e $# -a')r## a'a$a'e A 12!1 - Crean"e ata#ate P 12!2 - Datorii ata#ate Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE B 131 - Dep)4#'e &a #!s'#'u/## -e +re-#' A 1311 - Depozite la vedere la in%titu"ii de credit A 1312 - Depozite la termen la in%titu"ii de credit A 1313 - Depozite colaterale la in%titu"ii de credit A 1314 - Depozite la in%titu"ii de credit rambur%abile dup' noti(icare B 131! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 131!1 - Crean"e ata#ate B 131!2 - &ume de amortizat B 132 - Dep)4#'e a&e #!s'#'u/##&)r -e +re-#' P 1321 - Depozite la vedere ale in%titu"iilor de credit P 1322 - Depozite la termen ale in%titu"iilor de credit P 1323 - Depozite colaterale ale in%titu"iilor de credit P 1324 - Depozite ale in%titu"iilor de credit rambur%abile dup' noti(icare B 132! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 132!1 - Datorii ata#ate B 132!2 - &ume de amortizat Grupa 15 - CREDITE I ,"PRU"UTURI INTERBANCARE A 151 - Cre-#'e a+)r-a'e #!s'#'u/##&)r -e +re-#' A 1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate in%t) de credit A 1412 - Credite la termen acordate in%t) de credit B 141! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 141!1 - Crean"e ata#ate B 141!2 - &ume de amortizat P 152 6 ,mpr7 pr#m#'e -e &a #!s'#'u/## -e +re-#' P 1421 - mprumuturi de pe o zi pe alta primite de la in%titu"ii de credit P 1422 - mprumuturi la termen primite de la in%titu"ii de credit B 142! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 142!1 - Datorii ata#ate B 142!2 - &ume de amortizat Grupa 18 - ACORDURI DE R*SCU"P*RARE I TITLURI DATE SAU LUATE CU ,"PRU"UT B 181 - Opera/#u!# rep) $# '#'&ur# -a'e +u mprumu' P 1*11 - +pera"iuni repo de pe o zi pe alta P 1*12 - +pera"iuni repo la termen P 1*13 - ,itluri date cu mprumut de pe o zi pe alta P 1*14 - ,itluri date cu mprumut la termen B 1*1! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 1*1!1 - Datorii ata#ate B 1*1!2 - &ume de amortizat B 182 - Opera/#u!# re(erse rep) $# '#'&ur# &ua'e +u mprumu' A 1*21 - +pera"iuni rever%e repo de pe o zi pe alta A 1*22 - +pera"iuni rever%e repo la termen A 1*23 - ,itluri luate cu mprumut de pe o zi pe alta A 1*24 - ,itluri luate cu mprumut la termen B 1*2! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 1*2!1 - Crean"e ata#ate B 1*2!2 - &ume de amortizat Grupa 19 - VALORI DE RECUPERAT I ALTE SU"E DATORATE B 191 - Va&)r# -e re+upera' A 1-11 - .alori de recuperat B 1-1! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 1-1!1 - Crean"e ata#ate B 1-1!2 - &ume de amortizat B 192 - A&'e sume -a')ra'e P 1-21 - Alte %ume datorate B 1-2! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 1-2!1 - Datorii ata#ate B 1-2!2 - &ume de amortizat Grupa 12 OPERAIUNI ,NTRE ORGANIZAIILE COOP7 DE CREDIT DIN CADRUL REELEI B 121 - C)!'ur# +ure!'e A 1!11 - Cont curent la ca%a central' P 1!12 - Cont curente ale coop) de credit a(iliate B 1!1! - Crean"e #i datorii ata#ate A 1!1!1 - Crean"e ata#ate P 1!1!2 - Datorii ata#ate B 123 - Dep)4#'e !'re )r:a!#4a/##&e +))p7 -e +re-#' -#! +a-ru& re/e&e# A 1!31 - Depozite la ca%a central' A 1!311 - Depozite la vedere la ca%a central' A 1!312 - Depozite la termen la ca%a central' A 1!313 - Depozite colaterale la ca%a central' A 1!31! - Crean"e ata#ate P 1!32 - Depozite ale coop) de credit a(iliate P 1!321 - Dep la vedere ale coop) de credit a(iliat P 1!322 - Dep la termen ale coop) de credit a(iliat P 1!323 - Dep colaterale ale coop) de credit a(iliat P 1!32! - Datorii ata#ate B 125 - Cre-#'e $# mprumu'ur# !'re )r:a!#4a/##&e +))p7 -e +re-#' -#! +a-ru& re/e&e# A 1!41 - Credite acordate org) coop) de credit din cadrul re"elei A 1!411 - Credite de pe o zi pe alta acordate org) coop) de credit din cadrul re"elei A 1!412 - Credite la termen acordate org) coop) de credit din cadrul re"elei A 1!41! - Crean"e ata#ate P 1!42 - mprumuturi primite de la organiza"iile coop) de credit din cadrul re"elei P 1!421 - mprumuturi de pe o zi pe alta primite de la org) coop) de credit din cadrul re"elei P 1!422 - mprumuturi la termen primite de la organiza"iile coop) de credit din cadrul re"elei P 1!42! - Datorii ata#ate B 129 - Va&)r# -e re+upera' $# a&'e sume -a')ra'e )r:7 +))p7 -e +re-#' -#! +a-ru& re/e&e# A 1!-1 - .alori de recuperat de la organiza"iile coop) de credit din cadrul re"elei A 1!-11 - .alori de recuperat A 1!-1! - Crean"e ata#ate P 1!-2 - Alte %ume datorate org) coop) de credit din cadrul re"elei P 1!-21 - Alte %ume datorate P 1!-2! - Datorii ata#ate A 12; - Crea!/e res'a!'e $# !-)#e&!#+e pr#(#!)pera/#u!#&e +u )r:a!#4a/##&e +))p7 -e +re-#' -#! +a-ru& re/e&e# A 1!/1 - Crean"e re%tante privind opera"iunile cu organiza"iile coop) de credit din cadrul re"elei A 1!/11 - Crean"e re%tante A 1!/12 - Dob) re%tante A 1!/1! - Crean"e ata#ate A 1!/2 - Crean"e ndoielnice privind opera"iunile cu organiza"iile coop)de credit din cadrul re"elei A 1!/21 - Crean"e ndoielnice A 1!/22 - Dob) ndoielnice A 1!/2! - Crean"e ata#ate Grupa 1; - CREANE RESTANTE I CREANE DEPRECIATE B 1;1 - Crea!/e res'a!'e !e-epre+#a'e A 1/11 - Crean"e re%tante nedepreciate B 1/1! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 1/1!1 - Crean"e ata#ate B 1/1!2 - &ume de amortizat B 1;2 - Crea!/e -epre+#a'e A 1/21 - Crean"e depreciate B 1/2! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 1/2!1 - Crean"e ata#ate B 1/2!2 - &ume de amortizat Grupa 1% A<UST*RI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR DIN OPERAIUNI DE TREZORERIE I INTERBANCARE P 101 - A1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual P 102 - A1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare P 103 - A1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate CLASA 2 - OPERAIUNI CU CLIENTELA Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI A 201 - Crea!/e +)mer+#a&e A 2211 - Crean"e comerciale A 22111 - &cont A 22112 - 3actoring cu recur% A 22113 - 3or(etare A 22114 - 3actoring ('r' recur% A 22110 - Alte crean"e comerciale B 221! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 221!1 - Crean"e ata#ate B 221!2 - &ume de amortizat A 202 - Cre-#'e -e 're4)rer#e

A 2221 - Credite de trezorerie A 22211 - 4tiliz'ri din de%c5ideri de credite perm A 22212 - Credit global de e6ploatare A 22213 - Di(eren"e de rambur%at legate de utilizarea cardurilor A 22210 - Alte credite de trezorerie B 222! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 222!1 - Crean"e ata#ate B 222!2 - &ume de amortizat A 203 - Cre-#'e -e +)!sum $# (=!4>r# ! ra'e A 2231 - Credite de con%um A 22311 - Credite de con%um pentru nevoi per%) A22312- Credite de con%um pentru ac5izi"ionarea de bunuri A 2232 - .7nz'ri n rate B 223! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 223!1 - Crean"e ata#ate B 223!2 - &ume de amortizat A205 - Cre-#'e pe!'ru .#!a!/area )pera/#u!#&)r -e +)mer/ e?'er#)r A 2241 - Credite pentru import A 2242 - Credite pentru e6port B 224! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 224!1 - Crean"e ata#ate B 224!2 - &ume de amortizat A 208 - Cre-#'e pe!'ru .#!a!/area s')+ur#&)r $# pe!'ru e+@#pame!'e A 22*1 - Credite pentru (inan"area %tocurilor A 22*2 - Credite pentru ec5ipamente B 22*! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 22*!1 - Crean"e ata#ate B 22*!2 - &ume de amortizat A 209 - Cre-#'e pe!'ru #!(es'#/## #m)A#&#are A 22-1 - Credite pentru inve%ti"ii imobiliare A 22-11 - Credite ipotecare A 22-10 - Alte credite pentru inve%ti"ii imobiliare B 22-! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 22-!1 - Crean"e ata#ate B 22-!2 - &ume de amortizat A 20% - A&'e +re-#'e a+)r-a'e +&#e!'e&e# A 2201 - Alte credite acordate clientelei B 220! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 220!1 - Crean"e ata#ate B 220!2 - &ume de amortizat Grupa 23 - CREDITE I ,"PRU"UTURI PRIVIND INSTITUIILE BINANCIARE B 231 - Cre-#'e a+)r-a'e #!s'#'u/##&)r .#!a!+#are A 2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate in%titu"iilor (inanciare A 2312 - Credite la termen acordate in%titu"iilor (inanciare B 231! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 231!1 - Crean"e ata#ate B 231!2 - &ume de amortizat B 232 - ,mprumu'ur# pr#m#'e -e &a #!s'#'u/##&e .#!a!+#are P 2321 - mprumuturi de pe o zi pe alta de la in%titu"iile (inanciare P 2322 - mprumuturi la termen de la in%titu"iile (inanciare B 232! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 232!1 - Datorii ata#ate B 232!2 - &ume de amortizat Grupa 25 ACORDURI DE R*SCU"P*RARE I TITLURI DATE SAU LUATE CU ,"PRU"UT B 251 - Opera/#u!# rep) $# '#'&ur# -a'e +u mprumu' P 2411 - +pera"iuni repo de pe o zi pe alta P 2412 - +pera"iuni repo la termen P 2413 - ,itluri date cu mprumut de pe o zi pe alta P 2414 - ,itluri date cu mprumut la termen B 241! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat

P 241!1 - Datorii ata#ate B 241!2 - &ume de amortizat B 253 - Opera/#u!# re(erse rep) $# '#'&ur# &ua'e +u mprumu' A 2431 - +pera"iuni rever%e repo de pe o zi pe alta A 2432 - +pera"iuni rever%e repo la termen A 2433 - ,itluri luate cu mprumut de pe o zi pe alta A 2434 - ,itluri luate cu mprumut la termen B 243! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 243!1 - Crean"e ata#ate B 243!2 - &ume de amortizat Grupa 28 - CONTURILE CLIENTELEI B 281 - C)!'ur# +ure!'e B 2*11 - Conturi curente B 2*1! - Crean"e ata#ate$ datorii ata#ate #i %ume de amortizat B 2*1!1 - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat B 2*1!2 - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat B 283 - C)!'ur# -e -ep)4#'e P 2*31 - Depozite la vedere P 2*32 - Depozite la termen P 2*33 - Depozite colaterale P 2*331 - Depozite pentru de%c5iderea de acreditive P 2*332 - Depozite pentru emiterea de %cri%ori de garan"ie P 2*333 - Depozite pentru cecuri certi(icate P 2*33* - Depozite pentru garan"ii ge%tionari P 2*33- - Alte depozite colaterale P 2*34 - Depozite rambur%abile dup' noti(icare B 2*3! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 2*3!1 - Datorii ata#ate B 2*3!2 - &ume de amortizat B 285 - Cer'#.#+a'e -e -ep)4#'C +ar!e'e $# &#Are'e -e e+)!)m## P 2*41 - Certi(icate de depozit P 2*42 - Carnete #i librete de economii B 2*4! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 2*4!1 - Datorii ata#ate B 2*4!2 - &ume de amortizat Grupa 29 - VALORI DE RECUPERAT I ALTE SU"E DATORATE B 2-1 - .alori de recuperat A 2-11 - .alori de recuperat B 2-1! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 2-1!1 - Crean"e ata#ate B 2-1!2 - &ume de amortizat B 2-2 - Alte %ume datorate P 2-21 - Alte %ume datorate B 2-2! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 2-2!1 - Datorii ata#ate B 2-2!2 - &ume de amortizat Grupa 2; - CREANE RESTANTE I CREANE DEPRECIATE B 2;1 - Crea!/e res'a!'e !e-epre+#a'e A 2/11 - Crean"e re%tante nedepreciate B 2/1! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 2/1!1 - Crean"e ata#ate B 2/1!2 - &ume de amortizat B 2;2 - Crea!/e -epre+#a'e A 2/21 - Crean"e depreciate B 2/2! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 2/2!1 - Crean"e ata#ate B 2/2!2 - &ume de amortizat Grupa 2% A<UST*RI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR DIN OPERAIUNI CU CLIENTELA P 201 - A1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual

P 202 - A1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare P 203 - A1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate

CLASA 3 - OPERAIUNI CU TITLURI I OPERAIUNI DIVERSE Grupa 30 - OPERAIUNI CU TITLURI I ALTE INSTRU"ENTE BINANCIARE B 301 - A+'#(e $# -a')r## .#!a!+#are -e/#!u'e ! (e-erea 'ra!4a+/#)!>r## A 3211 - Active (inanciare de"inute n vederea tranzac"ion'rii A 32111 - 8n%trumente de capitaluri proprii A 32112 - 8n%trumente de datorie A 32113 - Credite #i crean"e P 3212 - Datorii (inanciare de"inute n vederea tranzac"ion'rii P 32121 - Pozi"ii %curte P 32122 - Depozite P 32123 - Datorii con%tituite prin titluri P 32120 - Alte datorii (inanciare B 302 - A+'#(e $# -a')r## .#!a!+#are -esem!a'e +a .##!- e(a&ua'e &a (a&)area Dus'> pr#! pr).#' sau p#er-ere A 3221 - Active (inanciare de%emnate ca (iind evaluate la valoarea 1u%t' prin pro(it %au pierdere A 32211 - 8n%trumente de capitaluri proprii A 32212 - 8n%trumente de datorie A 32213 - Credite #i crean"e P 3222 - Datorii (inanciare de%emnate ca (iind evaluate la valoarea 1u%t' prin pro(it %au pierdere P 32221 - Depozite P 32222 - Datorii con%tituite prin titluri P 32220 - Alte datorii (inanciare A 303 - A+'#(e .#!a!+#are -#sp)!#A#&e ! (e-erea (=!4>r## A 3231 - 8n%trumente de capitaluri proprii A 3232 - 8n%trumente de datorie A 3233 - Credite #i crean"e A 323! - Crean"e ata#ate A 305 - I!(es'#/## p>s'ra'e p=!> &a s+a-e!/> A 3241 - 8n%trumente de datorie A 3242 - Credite #i crean"e A 324! - Crean"e ata#ate A 308 - I!s'rume!'e -e +ap#'a&ur# pr)pr## e(a&ua'e &a +)s' Grupa 31 6 INSTR7 BINANC7 DERIVATE B 311 - 8n%trumente derivate de"inute n vederea tranzac"ion'rii B 3111 - 8n%trumente derivate pe rata dob7nzii B 31111 - &9ap pe rata dob7nzii B 31112 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere B 31113 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere B 31114 - +p"iuni pe pie"e organizate B 3111* - Alte in%trumente pe pie"e organizate B 3112 - 8n%trumente derivate pe in%trumente de capitaluri proprii B 31121 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere B 31122 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere B 31123 - +p"iuni pe pie"e organizate B 31124 - Alte in%trumente pe pie"e organizate B 3113 - 8n%trumente derivate pe cur%ul de %c5imb B 31131 - +pera"iuni (erme de %c5imb la termen B 31132 - &9ap (inanciar de valute B 31133 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere

B 31134 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere B 3113* - +p"iuni pe pie"e organizate B 3113- - Alte in%trumente pe pie"e organizate B 3114 - 8n%trumente derivate pe ri%cul de credit B 31141 - Credit de(ault %9ap B 31142 - Credit %pread option B 31143 - ,otal return %9ap B 31144 - Alte in%trumente B 311* - 8n%trumente derivate pe m'r(uri B 311- - Alte in%trumente derivate B 312 - 8n%trumente derivate de acoperire a valorii 1u%te B 3121 - 8n%trumente derivate pe rata dob7nzii B 31211 - &9ap pe rata dob7nzii B 31212 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere B 31213 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere B 31214 - +p"iuni pe pie"e organizate B 3121* - Alte in%trumente pe pie"e organizate B 3122 - 8n%trumente derivate pe in%trumente de capitaluri proprii B 31221 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere B 31222 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere B 31223 - +p"iuni pe pie"e organizate B 31224 - Alte in%trumente pe pie"e organizate B 3123 - 8n%trumente derivate pe cur%ul de %c5imb B 31231 - +pera"iuni (erme de %c5imb la termen B 31232 - &9ap (inanciar de valute B 31233 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere B 31234 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere B 3123* - +p"iuni pe pie"e organizate B 3123- - Alte in%trumente pe pie"e organizate B 3124 - 8n%trumente derivate pe ri%cul de credit B 31241 - Credit de(ault %9ap B 31242 - Credit %pread option B 31243 - ,otal return %9ap B 31244 - Alte in%trumente B 312* - 8n%trumente derivate pe m'r(uri B 312- - Alte in%trumente derivate B 313 - 8n%trumente derivate de acoperire a (lu6urilor de trezorerie B 3131 - 8n%trumente derivate pe rata dob7nzii B 31311 - &9ap pe rata dob7nzii B 31312 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere B 31313 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere B 31314 - +p"iuni pe pie"e organizate B 3131* - Alte in%trumente pe pie"e organizate B 3132 - 8n%trumente derivate pe in%trumente de capitaluri proprii B 31321 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere B 31322 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere B 31323 - +p"iuni pe pie"e organizate B 31324 - Alte in%trumente pe pie"e organizate B 3133 - 8n%trumente derivate pe cur%ul de %c5imb B 31331 - +pera"iuni (erme de %c5imb la termen B 31332 - &9ap (inanciar de valute B 31333 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere B 31334 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere B 3133* - +p"iuni pe pie"e organizate B 3133- - Alte in%trumente pe pie"e organizate B 3134 - 8n%trumente derivate pe ri%cul de credit B 31341 - Credit de(ault %9ap B 31342 - Credit %pread option B 31343 - ,otal return %9ap B 31344 - Alte in%trumente B 313* - 8n%trumente derivate pe m'r(uri B 313- - Alte in%trumente derivate

B 314 - 8n%trumente derivate de acoperire a valorii 1u%te a unui porto(oliu mpotriva ri%cului de rat' a dob7nzii B 31* - 8n%trumente derivate de acoperire a (lu6urilor de trezorerie a(erente unui porto(oliu mpotriva ri%cului de rat' a dob7nzii B 31- - :odi(ic'ri de valoare 1u%t' a(erente elementelor acoperite n cadrul unei opera"iuni de acoperire a valorii 1u%te a unui porto(oliu mpotriva ri%cului de rat' a dob7nzii Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI B 321 - Certi(icate de depozit P 3211 - Certi(icate de depozit B 321! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 321!1 - Datorii ata#ate B 321!2 - &ume de amortizat B 322 - Carnete #i librete de economii P 3221 - Carnete #i librete de economii B 322! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 322!1 - Datorii ata#ate B 322!2 - &ume de amortizat B 32* - +bliga"iuni P 32*1 - +bliga"iuni B 32*! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 32*!1 - Datorii ata#ate B 32*!2 - &ume de amortizat B 32- - Alte datorii con%tituite prin titluri P 32-1 - Alte datorii con%tituite prin titluri B 32-! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 32-!1 - Datorii ata#ate B 32-!2 - &ume de amortizat Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERA7 CU TITLURI P 331 - C)!'ur#&e #!s'#'u/##&)r -e +re-#' P 332 - C)!'ur#&e )r:a!#sme&)r -e p&asame!' +)&e+'#( ! (a&)r# m)A#&#are 0OPCV"1 B 333 - C)!'ur#&e s)+#e'>/#&)r -e Aurs> P 335 - C)!'ur#&e a&')r #!s'#'u/## .#!a!+#are P 338 - C)!'ur#&e +&#e!'e&e# B 339 - A&'e +)!'ur# -e -e+)!'are pr#(#!)pera/#u!#&e +u '#'&ur# P 33-1 - Alte %ume de pl'tit privind op) cu titluri A 33-2 - Alte %ume de nca%at privind op) cu titl) B 332 - Crea!/e $# -a')r## a'a$a'e A 33!1 - Crean"e ata#ate P 33!2 - Datorii ata#ate Grupa 35 - DECONT*RI INTRABANCARE I ,NTRE ORGANIZAIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REELEI B 341 - Decont'ri intrabancare B 342 - Decont'ri ntre organiza"iile cooperati%te de credit din cadrul re"elei Grupa 38 - DEBITORI I CREDITORI B 381 - Be!e.#+## a&e a!:aDa/#&)r P 3*11 - 8ndemniza"ii #i %alarii datorate P 3*12 - Ab%en"e pe termen %curt compen%ate P 3*13 - Participarea anga1a"ilor la pro(it #i prime de pl'tit P 3*14 - Bene(icii nemonetare P 3*141 - Anga1a"i a1utoare materiale datorate P 3*140 - Alte bene(icii nemonetare A 3*1* - Avan%uri acordate anga1a"ilor P 3*1- - Bene(icii ale anga1a"ilor neridicate P 3*1! - Re"ineri din %alarii datorate ter"ilor P 3*1/ - Alte bene(icii ale anga1a"ilor P 3*1/1 - Bene(icii po%tanga1are P 3*1/2 - Alte bene(icii pe termen lung ale anga1a"ilor

P 3*1/3 - Bene(icii pentru terminarea contractului de munc' B 3*10 - Alte datorii #i crean"e n leg'tur' cu anga1a"ii P 3*101 - Alte datorii n leg'tur' cu anga1a"ii A 3*102 - Alte crean"e n leg'tur' cu anga1a"ii B 382 - As#:ur>r# s)+#a&eC pr)'e+/#a s)+#a&> $# +)!'ur# as#m#&a'e B 3*21 - A%igur'ri %ociale B 3*211 - Contribu"ia unit'"ii la a%igur'rile %ociale B 3*212 - Contribu"ia anga1a"ilor la a%igur'rile %ociale B 3*213 - Contribu"ia anga1a"ilor pentru a%igur'rile %ociale de %'n'tate B 3*214 - Contribu"ia anga1atorului pentru a%igur'rile %ociale de %'n'tate B 3*22 - A1utor de #oma1 B 3*221 - Contribu"ia unit'"ii la (ondul de #oma1 B 3*222 - Contribu"ia anga1a"ilor la (ondul de #oma1 B 3*2- - Alte datorii #i crean"e %ociale P 3*2-1 - Alte datorii %ociale A 3*2-2 - Alte crean"e %ociale B 383 - Bu:e'u& s'a'u&u#C .)!-ur# spe+#a&e $# +)!'ur# as#m#&a'e B 3*31 - 8mpozitul pe pro(it B 3*311 - 8mpozitul pe pro(it curent B 3*312 - 8mpozitul pe pro(it am7nat B 3*32 - ,a6a pe valoarea ad'ugat' P 3*323 - ,.A de plat' A 3*324 - ,.A de recuperat A 3*32- - ,.A deductibil' P 3*32! - ,.A colectat' B 3*32/ - ,.A nee6igibil' B 3*33 - 8mpozitul pe venituri de natura %alariilor A 3*34 - &ubven"ii guvernamentale de primit B 3*3- - Alte impozite$ ta6e #i v'r%'minte a%imilate B 3*3/ - 3onduri %peciale - ta6e #i v'r%'minte a%imilate B 3*30 - Alte datorii #i crean"e cu bugetul %tatului P 3*301 - Alte datorii (a"' de bugetul %tatului A 3*302 - Alte crean"e privind bugetul %tatului P 385 - D#(#-e!-e -e p&a'> B 388 - DeA#')r# -#(er$# A 3**1 - Depozite de garan"ii v'r%ate A 3**11 - Depozite a(erente opera"iunilor pe pie"ele organizate de in%trumente derivate A 3**12 - Depozite a(erente altor opera"iuni cu in%trumente derivate A 3**1- - Alte depozite A 3**2 - Debitori din avan%uri %pre decontare A 3**- - Al"i debitori diver#i B 3**! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 3**!1 - Crean"e ata#ate B 3**!2 - &ume de amortizat B 389 - Cre-#')r# -#(er$# P 3*-1 - Depozite de garan"ii pentru lea%ing P 3*-2 - Alte depozite de garan"ii primite P 3*-- - Al"i creditori diver#i B 3*-! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 3*-!1 - Datorii ata#ate B 3*-!2 - &ume de amortizat B 382 - De+)!'>r# -#! )pera/#u!# ! as)+#er# ! par'#+#pa/#e A 3*!1 - Crean"e din opera"iuni n a%ocieri n participa"ie P 3*!2 - Datorii din opera"iuni n a%ocieri n participa"ie Grupa 39 - CONTURI DE STOCURI I ASI"ILATE A 3-1 - Active de"inute n vederea v7nz'rii A 3-11 - .alori din aur$ metale #i pietre pre"ioa%e

A 3-12 - Alte active de"inute n vederea v7nz'rii A 3-13 - Bunuri la valoarea 1u%t' A 3-2 - :ateriale #i alte con%umabile A 3-21 - :ateriale A 3-22 - Alte con%umabile A 3-3 - Active imobilizate de"inute n vederea v7nz'rii Grupa 32 - CONTURI DE REGULARIZARE A 3!1 - .alori primite la nca%are B 3!2 - Conturi de a1u%tare B 3!21 - Pozi"ie de %c5imb B 3!22 - Contravaloarea pozi"iei de %c5imb B 3!23 - Conturi de a1u%tare valut' B 3!20 - Conturi de a1u%tare privind alte elemente din a(ara bilan"ului A 3!* - C5eltuieli nregi%trate n avan% P 3!- - .enituri nregi%trate n avan% P 3!! - C5eltuieli de pl'tit A 3!/ - .enituri de primit B 3!0 - &ubven"ii guvernamentale #i alte conturi de regularizare P 3!01 - &ubven"ii guvernamentale P 3!011 - &ubven"ii privind activele P 3!012 - &ubven"ii privind veniturile P 3!013 - mprumuturi nerambur%abile cu caracter de %ubven"ii B 3!00 - Alte conturi de regularizare Grupa 3; - CREANE RESTANTE I CREANE DEPRECIATE B 3;1 - Crea!/e res'a!'e !e-epre+#a'e A 3/11 - Crean"e re%tante nedepreciate B 3/1! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 3/1!1 - Crean"e ata#ate B 3/1!2 - &ume de amortizat B 3;2 - Crea!/e -epre+#a'e A 3/21 - Crean"e depreciate B 3/2! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 3/2!1 - Crean"e ata#ate B 3/2!2 - &ume de amortizat Grupa 3% A<UST*RI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND OPERAIUNI CU TITLURI I OPERAIUNI DIVERSE P 301 - A1u%t'ri pentru deprecierea titlurilor #i altor active (inanciare P 3011 - A1u%t'ri pentru deprecierea inve%ti"iilor p'%trate p7n' la %caden"' P 30111 - A1u%t'ri pentru deprecierea in%trumentelor de datorie P 30112 - A1u%t'ri pentru deprecierea creditelor #i crean"elor P 3012 - A1u%t'ri pentru deprecierea in%trumentelor de capitaluri proprii evaluate la co%t P 302 - A1u%t'ri pentru deprecierea crean"elor din opera"iuni cu titluri #i opera"iuni diver%e P 3021 - A1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual P 3022 - A1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare P 3023 - A1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate P 303 - A1u%t'ri pentru deprecierea %tocurilor #i activelor a%imilate

A 422 - Credite %ubordonate pe durat' nedeterminat' B 42! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 42!1 - Crean"e ata#ate B 42!2 - &ume de amortizat Grupa 51 - TITLURI DE PARTICIPARE DEINUTE ,N BILIALEC ,N ENTIT*I ASOCIATE I ,N ENTIT*I CONTROLATE ,N CO"UN A 411 - ,itluri contabilizate la co%t A 4111 - ,itluri de participare de"inute n (iliale A 4112 - ,itluri de participare de"inute n entit'"i a%ociate A 4113 - ,itluri de participare de"inute n entit'"i controlate n comun A 412 - ,itluri evaluate la valoarea 1u%t' prin pro(it %au pierdere A 4121 - ,itluri de participare de"inute n (iliale A 4122 - ,itluri de participare de"inute n entit'"i a%ociate A 4123 - ,itluri de participare de"inute n entit'"i controlate n comun A 413 - ,itluri di%ponibile n vederea v7nz'rii A 4131 - ,itluri de participare de"inute n (iliale A 4132 - ,itluri de participare de"inute n entit'"i a%ociate A 4133 - ,itluri de participare de"inute n entit'"i controlate n comun Grupa 52 - DOT*RI PENTRU UNIT*ILE PROPRII DIN STR*IN*TATE A 521 - D)'>r# pe!'ru u!#'>/#&e pr)pr## -#! s'r>#!>'a'e Grupa 53 - I"OBILIZ*RI ,N CURS A 431 - 8mobiliz'ri necorporale n cur% A 432 - 8mobiliz'ri corporale n cur% A 4321 - Amena1'ri de terenuri #i con%truc"ii A 4322 - 8n%tala"ii te5nice #i mi1loace de tran%port A 4323 - Alte imobiliz'ri corporale Grupa 55 - I"OBILIZ*RI NECORPORALE I CORPORALE A 441 - 8mobiliz'ri necorporale A 4411 - 3ondul comercial A 4410 - Alte imobiliz'ri necorporale A 442 - 8mobiliz'ri corporale A 4421 - ,erenuri #i amena1'ri de terenuri A 44211 - ,erenuri A 44212 - Amena1'ri de terenuri A 4422 - Con%truc"ii A 4423 - 8n%tala"ii te5nice #i mi1loace de tran%port A 4424 - :obilier$ aparatur' birotic'$ ec5ipamente de protec"ie a valorilor umane #i materiale #i alte active corporale A 442* - 8nve%ti"ii imobiliare Grupa 59 - A"ORTIZ*RI PRIVIND I"OBILIZ*RILE P 591 - Am)r'#4>r# pr#(#!- #m)A#&#4>r#&e !e+)rp)ra&e $# +)rp)ra&e P 4-11 - Amortizarea imobiliz'rilor necorporale P 4-111 - Amortizarea (ondului comercial P 4-112 - Amortizarea c5eltuielilor de con%tituire P 4-110 - Amortizarea altor imob necorporale P 4-12 - Amortizarea imobiliz'rilor corporale P 4-121 - Amortizarea amena1'rilor de terenuri P 4-122 - Amortizarea con%truc"iilor P 4-123 - Amortizarea in%tala"iilor te5nice #i mi1loacelor de tran%port P 4-124 - Amortizarea altor active corporale Grupa 52 - LEASING BINANCIAR

A 4!1 - Crean"e din opera"iuni de lea%ing (inanciar A 4!11 - Crean"e din opera"iuni de lea%ing (inanciar cu imobiliz'ri necorporale A 4!12 - Crean"e din opera"iuni de lea%ing (inanciar cu imobiliz'ri corporale A 4!13 - Crean"e din opera"iuni de lea%ing (inanciar cu alte active A 4!1! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 4!1!1 - Crean"e ata#ate B 4!1!2 - &ume de amortizat P 4!2 - Datorii din opera"iuni de lea%ing (inanciar P 4!21 - Datorii din opera"iuni de lea%ing (inanciar cu imobiliz'ri necorporale P 4!22 - Datorii din opera"iuni de lea%ing (inanciar cu imobiliz'ri corporale P 4!23 - Datorii din opera"iuni de lea%ing (inanciar cu alte active P 4!2! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P 4!2!1 - Datorii ata#ate B 4!2!2 - &ume de amortizat Grupa 5; - CREANE RESTANTE I CREANE DEPRECIATE B 5;1 - Crea!/e res'a!'e !e-epre+#a'e A 4/11 - Crean"e re%tante nedepreciate B 4/1! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 4/1!1 - Crean"e ata#ate B 4/1!2 - &ume de amortizat B 5;2 - Crea!/e -epre+#a'e A 4/21 - Crean"e depreciate B 4/2! - Crean"e ata#ate #i %ume de amortizat A 4/2!1 - Crean"e ata#ate B 4/2!2 - &ume de amortizat Grupa 5% A<UST*RI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR I"OBILIZATE P 401 - A1u%t'ri pentru deprecierea titlurilor de participare de"inute n (iliale$ n entit'"i a%ociate #i n entit'"i controlate n comun P 402 - A1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor P 4021 - A1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor n cur% P 40211 - A1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor necorporale n cur% P 40212 - A1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor corporale n cur% P 4022 - A1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor necorporale P 40221 - A1u%t'ri pentru deprecierea (ondului comercial P 40222 - A1u%t'ri pentru deprecierea altor imobiliz'ri necorporale P 4023 - A1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor corporale P 40231 - A1u%t'ri pentru deprecierea terenurilor #i amena1'rilor de terenuri P 40232 - A1u%t'ri pentru deprecierea con%truc"iilor P 40233 - A1u%t'ri pentru deprecierea in%tala"iilor te5nice #i mi1loacelor de tran%port P 40234 - A1u%t'ri pentru deprecierea altor active corporale ;mobilier$ aparatur' birotic'$ ec5ipamente de protec"ie a valorilor umane #i materiale #i alte active corporale< P 4023* - A1u%t'ri pentru deprecierea inve%ti"iilor imobiliare P 403 - A1u%t'ri pentru deprecierea crean"elor a(erente opera"iunilor de lea%ing (inanciar P 4031 - A1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual

CLASA 5 - ACTIVE I"OBILIZATE Grupa 50 - CREDITE SUBORDONATE A 421 - Credite %ubordonate la termen

P 4032 - A1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare P 4033 - A1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate P 404 - A1u%t'ri pentru deprecierea crean"elor a(erente activelor imobilizate P 4041 - A1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual P 4042 - A1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare P 4043 - A1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate CLASA 8 - CAPITALURI ASI"ILATE I PROVIZIOANE PROPRIIC

Grupa 50 - CAPITAL P 501 - Capital social P 5011 - Capital subscris nevrsat P 5012 - Capital subscris vrsat P 502 - Elemente asimilate capitalului A 503 - Aciuni proprii
B *24 - A1u%t'ri ale capitalului %ocial=capitalului de dotare B *2/ - Ac"ionari %au a%ocia"i Grupa 81 - PRI"E DE CAPITAL I REZERVE P *11 - Prime de capital P *111 - Prime de emi%iune P *112 - Prime de (uziune P *113 - Prime de aport P *114 - Prime de conver%ie a obliga"iunilor n ac"iuni P *110 - Alte prime P *12 - Rezerve legale P *121 - Rezerve legale din pro(itul determinat nainte de deducerea impozitului pe pro(it P *122 - Rezerve legale din pro(itul determinat dup' deducerea impozitului pe pro(it P *13 - Rezerve %tatutare %au contractuale P *14 - Rezerve pentru ri%curi bancare P *141 - Rezerva general' pentru ri%cul de credit din pro(itul determinat nainte de deducerea impozitului pe pro(it P *142 - Rezerva general' pentru ri%cul de credit din pro(itul determinat dup' deducerea impozitului pe pro(it P *143 - Rezerva reprezent7nd (ondul pentru ri%curi bancare generale P *1- - Rezerve din reevaluarea imobiliz'rilor P *1-1 - Rezerve din reevaluarea imobiliz'rilor necorporale P *1-2 - Rezerve din reevaluarea imobiliz'rilor corporale P *1! - Rezerve %peci(ice organiza"iilor cooperati%te de credit P *1!1 - Rezerva de ntra1utorare P *1!2 - Rezerva mutual' de garantare P *1!21 - Rezerva mutual' de garantare con%tituit' din pro(itul ca%ei centrale determinat nainte de deducerea impozitului pe pro(it P *1!22 - Rezerva mutual' de garantare con%tituit' din cotiza"iile cooperativelor de credit a(iliate P *10 - Alte re%erve Grupa 82 - ALTE CAPITALURI PROPRII CONTURI DE

B *21 - Di(eren"e de cur% valutar a(erente activelor (inanciare nemonetare di%ponibile n vederea v7nz'rii B *22 - Di(eren"e din modi(icarea valorii 1u%te a activelor (inanciare di%ponibile n vederea v7nz'rii B *23 - Di(eren"e privind in%trumentele de acoperire a (lu6urilor de trezorerie ;partea e(icient'< B *24 - 8mpozit pe pro(it curent #i impozit pe pro(it am7nat B *241 - 8mpozit pe pro(it curent B *242 - 8mpozit pe pro(it am7nat B *2* - Bene(icii acordate anga1a"ilor %ub (orma in%trumentelor de capitaluri proprii B *2- - Di(eren"e a(erente activelor imobilizate de"inute n vederea v7nz'rii P *2! - Componenta de capitaluri proprii a in%trumentelor (inanciare compu%e B *20 - Alte conturi de capitaluri propri Grupa 83 - DATORII SUBORDONATE P *31 - Datorii %ubordonate la termen P *311 - ,itluri %ubordonate la termen P *312 - mprumuturi %ubordonate la termen P *32 - Datorii %ubordonate pe durat' nedeterminat' P *321 - ,itluri %ubordonate pe durat' nedeterminat' P *322 - mprumuturi %ubordonate pe durat' nedeterminat' B *3! - Datorii ata#ate #i %ume de amortizat P *3!1 - Datorii ata#ate B *3!2 - &ume de amortizat Grupa 88 - PROVIZIOANE P **1 - Provizioane pentru anga1amente de creditare$ garan"ii (inanciare #i alte anga1amente date P **2 - Provizioane pentru bene(iciile anga1a"ilor P **21 - Provizioane pentru bene(icii ale anga1a"ilor %ub (orma ab%en"elor compen%ate pe termen %curt P **22 - Provizioane pentru participarea anga1a"ilor la pro(it #i prime de pl'tit P **23 - Provizioane pentru pen%ii #i alte obliga"ii %imilare P **2* - Provizioane pentru alte bene(icii po%tanga1are P **2- - Provizioane pentru alte bene(icii pe termen lung ale anga1a"ilor P **2! - Provizioane pentru bene(icii ale anga1a"ilor la terminarea contractului de munc' P **20 - Provizioane pentru alte bene(icii ale anga1a"ilor P **3 - Provizioane pentru litigii P **4 - Provizioane pentru re%tructurare P *** - Provizioane pentru deza(ectarea imobiliz'rilor corporale #i alte ac"iuni %imilare legate de ace%tea P **0 - Alte provizioane Grupa 8; - REZULTATUL REPORTAT B */1 - Rezultatul reportat B */11 - Rezultatul reportat reprezent7nd pro(itul nerepartizat$ re%pectiv pierderea neacoperit' B */12 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat' a 83R&$ mai pu"in 8A& 20 B */13 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat' a 8A& 20 B */14 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor

B */1* - Rezultatul reportat provenit din modi(ic'rile politicilor contabile B */1- - Rezultatul reportat reprezent7nd %urplu%ul realizat din rezerve din reevaluare B */1! - Rezultatul reportat provenit din implementarea 83R& ca baz' a contabilit'"ii Grupa 8% - REZULTATUL EEERCIIULUI BINANCIAR B *01 - Pro(it %au pierdere B *02 - Repartizarea pro(itului CLASA 9 6 CFELTUIELI Grupa 90 - CFELTUIELI DE EEPLOATARE A 901 - C@e&'u#e&# +u )pera/#u!#&e -e 're4)rer#e $# )pera/#u!#&e #!'erAa!+are A -211 - Dob7nzi la Banca Na"ional' a Rom7niei A -212 - Dob7nzi la conturile de core%pondent A -213 - Dob7nzi la depozitele in%titu"iilor de credit A -2131 - Dob7nzi la depozitele la vedere A -2132 - Dob7nzi la depozitele la termen A -2133 - Dob7nzi la depozitele colaterale A -2134 - Dob7nzi la depozitele rambur%abile dup' noti(icare A -214 - Dob7nzi la mprumuturile de la in%titu"ii de credit A -2141 - Dob7nzi la mprumuturile de pe o zi pe alta A -2142 - Dob7nzi la mprumuturile la termen A -21* - Dob7nzi la opera"iunile repo #i titlurile date cu mprumut A -21*1 - Dob7nzi la opera"iunile repo de pe o zi pe alta A -21*2 - Dob7nzi la opera"iunile repo la termen A -21*3 - Dob7nzi la titlurile date cu mprumut de pe o zi pe alta A -21*4 - Dob7nzi la titlurile date cu mprumut la termen A -21- - C5eltuieli cu opera"iunile organiza"iilor cooperati%te de credit din cadrul re"elei A -21-1 - Dob7nzi la conturile curente ale cooperativelor de credit a(iliate A -21-2 - Dob7nzi la depozitele cooperativelor de credit a(iliate A -21-3 - Dob7nzi la mprumuturile de la organiza"iile cooperati%te de credit din cadrul re"elei A -21-4 - Dob7nzi privind alte %ume datorate organiza"iilor cooperati%te de credit din cadrul re"elei A -21-0 - Comi%ioane A -21! - Alte c5eltuieli cu dob7nzile A -210 - Comi%ioane A 902 - C@e&'u#e&# +u )pera/#u!#&e +u +&#e!'e&a A -222 - Dob7nzi la mprumuturile primite de la in%titu"ii (inanciare A -2221 - Dob7nzi la mprumuturile de pe o zi pe alta A -2222 - Dob7nzi la mprumuturile la termen A -223 - Dob7nzi la opera"iunile repo #i titlurile date cu mprumut A -2231 - Dob7nzi la opera"iunile repo de pe o zi pe alta A -2232 - Dob7nzi la opera"iunile repo la termen A -2233 - Dob7nzi la titlurile date cu mprumut de pe o zi pe alta A -2234 - Dob7nzi la titlurile date cu mprumut la termen A -224 - Dob7nzi la conturile curente A -22* - Dob7nzi la conturile de depozite A -22*1 - Dob7nzi la depozitele la vedere A -22*2 - Dob7nzi la depozitele la termen A -22*3 - Dob7nzi la depozitele colaterale

A -22*4 - Dob7nzi la depozitele rambur%abile dup' noti(icare A -22- - Dob7nzi la certi(icatele de depozit$ carnetele #i libretele de economii A -22! - Alte c5eltuieli cu dob7nzile A -220 - Comi%ioane A 903 - C@e&'u#e&# pr#(#!- )pera/#u!#&e +u '#'&ur# $# a&'e #!s'rume!'e .#!a!+#are A -231 - Pierderi a(erente activelor #i datoriilor (inanciare de"inute n vederea tranzac"ion'rii A -2311 - Pierderi din reevaluarea #i ce%iunea activelor (inanciare de"inute n vederea tranzac"ion'rii A -2312 - Pierderi din reevaluarea #i ce%iunea datoriilor (inanciare de"inute n vederea tranzac"ion'rii A -2313 - Co%turi de tranzac"ionare A -232 - Pierderi a(erente activelor #i datoriilor (inanciare de%emnate ca (iind evaluate la valoarea 1u%t' prin pro(it %au pierdere A -2321 - Pierderi din reevaluarea #i ce%iunea activelor (inanciare de%emnate ca (iind evaluate la valoarea 1u%t' prin pro(it %au pierdere A -2322 - Pierderi din reevaluarea #i ce%iunea datoriilor (inanciare de%emnate ca (iind evaluate la valoarea 1u%t' prin pro(it %au pierdere A -2323 - Co%turi de tranzac"ionare A -233 - Pierderi din ce%iunea activelor (inanciare di%ponibile n vederea v7nz'rii A -234 - Pierderi din ce%iunea inve%ti"iilor p'%trate p7n' la %caden"' A -23* - Pierderi din ce%iunea in%trumentelor de capitaluri proprii evaluate la co%t A -23- - C5eltuieli privind datorii con%tituite prin titluri A -23-1 - Dob7nzi privind certi(icatele de depozit A -23-2 - Dob7nzi privind carnetele #i libretele de economii A -23-3 - Dob7nzi privind obliga"iunile A -23-4 - Dob7nzi privind alte datorii con%tituite prin titluri A -23! - C5eltuieli diver%e privind opera"iunile cu titluri #i alte in%trumente (inanciare A -230 - Comi%ioane A 905 - C@e&'u#e&# +u )pera/#u!#&e -e &eas#!: A -241 - Dob7nzi a(erente datoriilor din opera"iuni de lea%ing (inanciar A -242 - C5eltuieli cu c5iriile A -240 - Comi%ioane A 908 - C@e&'u#e&# pr#(#!- -a')r##&e suA)r-)!a'e A -2*1 - C5eltuieli privind datoriile %ubordonate la termen A -2*2 - C5eltuieli privind datoriile %ubordonate pe durat' nedeterminat' A -2*0 - Comi%ioane A -2- - C5eltuieli privind opera"iunile de %c5imb A -2-1 - C5eltuieli din di(eren"e de cur% valutar a(erente tranzac"iilor n valut' A -2-0 - Comi%ioane A -2! - C5eltuieli privind opera"iunile n a(ara bilan"ului #i opera"iunile cu in%trumente derivate A -2!1 - C5eltuieli cu anga1amentele de creditare A -2!11 - C5eltuieli cu anga1amentele de creditare primite de la in%titu"ii de credit A -2!12 - C5eltuieli cu anga1amentele de creditare primite de la clientel' A -2!2 - C5eltuieli cu garan"iile (inanciare A -2!21 - C5eltuieli cu garan"iile (inanciare primite de la in%titu"ii de credit A -2!22 - C5eltuieli cu garan"iile (inanciare primite de la clientel'

A -2!4 - C5eltuieli privind opera"iunile cu in%trumente derivate de"inute n vederea tranzac"ion'rii A -2!41 - Pierderi privind in%trumentele derivate pe rata dob7nzii A -2!42 - Pierderi privind in%trumentele derivate pe in%trumente de capitaluri proprii A -2!43 - Pierderi privind in%trumentele derivate pe cur%ul de %c5imb A -2!44 - Pierderi privind in%trumentele derivate pe ri%cul de credit A -2!4* - Pierderi privind in%trumentele derivate pe m'r(uri A -2!4- - Pierderi privind alte in%trumente derivate A -2!4! - Pierderi privind in%trumentele de acoperire a (lu6urilor de trezorerie ;partea ine(icient'< A -2!40 - Co%turi de tranzac"ionare A -2!* - Pierderi privind contabilitatea de acoperire A -2!*1 - Pierderi privind in%trumentele de acoperire a valorii 1u%te A -2!*2 - Pierderi privind in%trumentele de acoperire a (lu6urilor de trezorerie A -2!*3 - Pierderi privind in%trumentele acoperite n cadrul unei opera"iuni de acoperire a valorii 1u%te A -2!- - C5eltuieli cu dob7nzile a(erente in%trumentelor derivate de%emnate ca in%trumente de acoperire a ri%cului de rat' a dob7nzii A -2!! - C5eltuieli cu alte anga1amente primite A -2/ - C5eltuieli cu pre%ta"iile de %ervicii (inanciare A -2/1 - C5eltuieli cu mi1loacele de plat' A -2/! - Alte c5eltuieli cu pre%ta"iile de %ervicii (inanciare A -20 - Alte c5eltuieli de e6ploatare Grupa 91 - CFELTUIELI CU ANGA<AII A -11 - C5eltuieli cu bene(iciile pe termen %curt ale anga1a"ilor A -111 - C5eltuieli cu indemniza"ii #i %alarii A -112 - C5eltuieli cu ab%en"ele pe termen %curt compen%ate A -113 - C5eltuieli cu prime reprezent7nd participarea anga1a"ilor la pro(it #i alte %ume %imilare A -114 - C5eltuieli cu bene(iciile nemonetare A -1141 - C5eltuieli cu tic5etele de ma%' acordate anga1a"ilor A -1140 - Alte c5eltuieli privind bene(iciile nemonetare A -11* - C5eltuieli cu bene(iciile anga1a"ilor %ub (orma pl'"ilor pe baz' de ac"iuni A -11- - C5eltuieli cu alte bene(icii ale anga1a"ilor A -11-1 - C5eltuieli cu bene(iciile po%tanga1are A -11-2 - C5eltuieli cu alte bene(icii pe termen lung ale anga1a"ilor A -11-3 - C5eltuieli cu bene(iciile pentru terminarea contractului de munc' A -12 - C5eltuieli privind a%igur'rile #i protec"ia %ocial' A -121 - Contribu"ia unit'"ii la a%igur'rile %ociale A -122 - Contribu"ia unit'"ii pentru a1utorul de #oma1 A -123 - Contribu"ia anga1atorului pentru a%igur'rile %ociale de %'n'tate A -12! - Alte c5eltuieli privind a%igur'rile #i protec"ia %ocial' A -1! - Alte c5eltuieli privind anga1a"ii Grupa 92 - CFELT CU ALTE I"POZITEC TAEE I V*RS*"INTE ASI"ILATE

A 921 - C@e&'u#e&# +u a&'e #mp)4#'eC 'a?e $# (>rs>m#!'e as#m#&a'e Grupa 93 - CFELTUIELI CU STOCURILEC LUCR*RILE I SERVICIILE EEECUTATE DE TERI A -31 - C5eltuieli cu activele de"inute n vederea v7nz'rii A -311 - C5eltuieli cu activele v7ndute A -312 - Pierderi din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea 1u%t' A -32 - C5eltuieli cu materialele #i alte con%umabile A -33 - C5eltuieli cu active imobilizate de"inute n vederea v7nz'rii A -34 - C5eltuieli cu lucr'rile #i %erviciile e6ecutate de ter"i A -341 - C5eltuieli de ntre"inere #i repara"ii A -342 - C5eltuieli privind energia #i apa A -343 - C5eltuieli po#tale #i ta6e de telecomunica"ii A -344 - C5eltuieli cu colaboratorii #i de intermediere A -34* - C5eltuieli cu depla%'ri$ deta#'ri$ tran%(er'ri #i tran%portul anga1a"ilor #i bunurilor A -34! - Alte c5eltuieli cu lucr'rile #i %erviciile e6ecutate de ter"i A -34!1 - C5eltuieli cu primele de a%igurare A -34!0 - Alte c5eltuieli A -3* - C5eltuieli de protocol$ reclam' #i publicitate Grupa 95 - CFELTUIELI DIVERSE DE EEPLOATARE A -41 - Cota - parte din c5eltuielile %ediului %ocial A -44 - C5eltuieli din inve%ti"ii imobiliare A -4- - C5eltuieli din cedarea #i ca%area imobiliz'rilor A -4-1 - C5eltuieli din cedarea #i ca%area imobiliz'rilor necorporale A -4-2 - C5eltuieli din cedarea #i ca%area imobiliz'rilor corporale A -4! - C5eltuieli din reevaluarea imobiliz'rilor A -4!1 - C5eltuieli din reevaluarea imobiliz'rilor necorporale A -4!2 - C5eltuieli din reevaluarea imobiliz'rilor corporale A -40 - Alte c5eltuieli diver%e din e6ploatare A -401 - De%p'gubiri$ amenzi #i penalit'"i A -402 - Dona"ii #i %ubven"ii acordate A -403 - C5eltuieli privind %pon%oriz'rile A -40- - C5eltuieli privind calamit'"ile #i alte evenimente %imilare A -40! - Alte c5eltuieli diver%e din e6ploatare Grupa 98 CFELTUIELI CU A"ORTIZ*RILE PRIVIND I"OBILIZ NECORPORALE I CORPORALE A 981 - C@e&'u#e&# +u am)r'#4>r#&e #m)A#&#4>r#&)r !e+)rp)ra&e A 982 - C@e&'u#e&# +u am)r'#4>r#&e #m)A#&#4>r#&)r +)rp)ra&e Grupa 99 - CFELTUIELI CU A<UST*RI PENTRU DEPRECIEREC PROVIZIOANE I PIERDERI DIN CREANE A --1 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru deprecierea crean"elor din opera"iuni de trezorerie #i interbancare A --11 - C5eltuieli cu a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual A --12 - C5eltuieli cu a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare

A --13 - C5eltuieli cu a1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate A --1! - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru dob7nzi calculate a(erente crean"elor depreciate A --2 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru deprecierea crean"elor din opera"iuni cu clientela A --21 - C5eltuieli cu a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual A --22 - C5eltuieli cu a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare A --23 - C5eltuieli cu a1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate A --2! - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru dob7nzi calculate a(erente crean"elor depreciate A --3 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru depreciere privind opera"iuni cu titluri #i opera"iuni diver%e A --31 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru deprecierea titlurilor #i altor active (inanciare A --311 - C5eltuieli cu deprecierea activelor (inanciare di%ponibile n vederea v7nz'rii A --312 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru deprecierea inve%ti"iilor p'%trate p7n' la %caden"' A --313 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru deprecierea in%trumentelor de capitaluri proprii evaluate la co%t A --32 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru crean"e din opera"iuni cu titluri #i opera"iuni diver%e A --321 - C5eltuieli cu a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual A --322 - C5eltuieli cu a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare A --323 - C5eltuieli cu a1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate A --32! - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru dob7nzi calculate a(erente crean"elor depreciate A --33 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru deprecierea %tocurilor #i a activelor a%imilate A --4 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru deprecierea activelor imobilizate A --41 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru deprecierea titlurilor de participare de"inute n (iliale$ n entit'"i a%ociate #i n entit'"i controlate n comun A --42 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor A --421 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor n cur% A --422 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor necorporale A --423 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor corporale A --43 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru depreciere a(erente opera"iunilor de lea%ing (inanciar A --431 - C5eltuieli cu a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual A --432 - C5eltuieli cu a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare A --433 - C5eltuieli cu a1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate A --43! - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru dob7nzi calculate a(erente crean"elor depreciate A --44 - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru deprecierea crean"elor a(erente activelor imobilizate A --441 - C5eltuieli cu a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual A --442 - C5eltuieli cu a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare

A --443 - C5eltuieli cu a1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate A --44! - C5eltuieli cu a1u%t'ri pentru dob7nzi calculate a(erente crean"elor depreciate A --* - C5eltuieli cu provizioane A --*1 - C5eltuieli cu provizioane pentru anga1amente de creditare$ garan"ii (inanciare #i alte anga1amente date A --*2 - C5eltuieli cu provizioane pentru bene(iciile anga1a"ilor A --*21 - C5eltuieli cu provizioane pentru bene(icii ale anga1a"ilor %ub (orma ab%en"elor compen%ate pe termen %curt A --*22 - C5eltuieli cu provizioane pentru participarea anga1a"ilor la pro(it #i prime de pl'tit A --*23 - C5eltuieli cu provizioane pentru pen%ii #i alte obliga"ii %imilare A --*2* - C5eltuieli cu provizioane pentru alte bene(icii po%tanga1are A --*2- - C5eltuieli cu provizioane pentru alte bene(icii pe termen lung ale anga1a"ilor A --*2! - C5eltuieli cu provizioane pentru bene(icii ale anga1a"ilor la terminarea contractului de munc' A --*20 - C5eltuieli cu provizioane pentru alte bene(icii ale anga1a"ilor A --*3 - C5eltuieli cu provizioane pentru litigii A --*4 - C5eltuieli cu provizioane pentru re%tructurare A --** - C5eltuieli cu provizioane pentru deza(ectarea imobiliz'rilor corporale #i alte ac"iuni %imilare legate de ace%tea A --*! - C5eltuieli privind actualizarea provizioanelor A --*0 - C5eltuieli cu alte provizioane A --/ - Pierderi din crean"e neacoperite cu a1u%t'ri pentru depre Grupa 9; - CFELTUIELI DIN A<USTAREA LA INBLAIE A -/1 - C5eltuieli cu a1u%tarea la in(la"ie Grupa 9% - CFELTUIELI CU I"POZITUL PE PROBIT A -01 - C5eltuieli cu impozitul pe pro(it curent A -02 - C5eltuieli cu impozitul pe pro(it am7nat CLASA 2 6 VENITURI Grupa 20 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EEPLOATARE P 201 - Ve!#'ur# -#! )pera/#u!#&e -e 're4)rer#e $# )pera/#u!#&e #!'erAa!+are P !211 - Dob7nzi de la Banca Na"ional' a Rom7niei P !212 - Dob7nzi de la conturile de core%pondent P !213 - Dob7nzi de la conturile de depozite la in%titu"ii de credit P !2131 - Dob7nzi de la depozitele la vedere P !2132 - Dob7nzi de la depozitele la termen P !2133 - Dob7nzi de la depozitele colaterale P !2134 - Dob7nzi de la depozitele rambur%abile dup' noti(icare P !214 - Dob7nzi de la creditele acordate in%titu"iilor de credit P !2141 - Dob7nzi de la creditele de pe o zi pe alta P !2142 - Dob7nzi de la creditele la termen P !21* - Dob7nzi de la opera"iunile rever%e repo #i titlurile luate cu mprumut

P !21*1 - Dob7nzi de la opera"iunile rever%e repo de pe o zi pe alta P !21*2 - Dob7nzi de la opera"iunile rever%e repo la termen P !21*3 - Dob7nzi de la titlurile luate cu mprumut de pe o zi pe alta P !21*4 - Dob7nzi de la titlurile luate cu mprumut la termen P !21- - .enituri din opera"iunile cu organiza"iile cooperati%te de credit din cadrul re"elei P !21-1 - Dob7nzi de la contul curent la ca%a central' P !21-2 - Dob7nzi de la depozitele la ca%a central' P !21-3 - Dob7nzi de la creditele acordate organiza"iilor cooperati%te de credit din cadrul re"elei P !21-4 - Dob7nzi privind valorile de recuperat de la organiza"iile cooperati%te de credit din cadrul re"elei P !21-/ - Dob7nzi din crean"e depreciate privind opera"iunile cu organiza"iile cooperati%te de credit din cadrul re"elei P !21-0 > Comi%ioane P !21! - Alte venituri din dob7nzi P !21/ - Dob7nzi din crean"e depreciate P !210 - Comi%ioane P 202 - Ve!#'ur# -#! )pera/#u!#&e +u +&#e!'e&a P !221 - Dob7nzi de la crean"e comerciale #i credite acordate clientelei P !2211 - Dob7nzi de la opera"iunile de %cont$ (or(etare #i alte crean"e comerciale P !2212 - Dob7nzi de la opera"iunile de (actoring P !2213 - Dob7nzi de la creditele de trezorerie P !2214 - Dob7nzi de la creditele de con%um #i v7nz'ri n rate P !221* - Dob7nzi de la creditele pentru (inan"area opera"iunilor de comer" e6terior P !221- - Dob7nzi de la creditele pentru (inan"area %tocurilor #i pentru ec5ipamente P !221! - Dob7nzi de la creditele pentru inve%ti"ii imobiliare P !221/ - Dob7nzi de la alte credite acordate clientelei P !222 - Dob7nzi de la creditele acordate in%titu"iilor (inanciare P !2221 - Dob7nzi de la creditele de pe o zi pe alta P !2222 - Dob7nzi de la creditele la termen P !223 - Dob7nzi de la opera"iunile rever%e repo #i titlurile luate cu mprumut P !2231 - Dob7nzi de la opera"iunile rever%e repo de pe o zi pe alta P !2232 - Dob7nzi de la opera"iunile rever%e repo la termen P !2233 - Dob7nzi de la titlurile luate cu mprumut de pe o zi pe alta P !2234 - Dob7nzi de la titlurile luate cu mprumut la termen P !224 - Dob7nzi de la conturile curente debitoare P !22! - Alte venituri din dob7nzi P !22/ - Dob7nzi din crean"e depreciate P !220 > Comi%ioane P 203 - Ve!#'ur# -#! )pera/#u!#&e +u '#'&ur# $# a&'e #!s'rume!'e .#!a!+#are P !231 - C7#tiguri a(erente activelor #i datoriilor (inanciare de"inute n vederea tranzac"ion'rii P !2311 - C7#tiguri din reevaluarea #i ce%iunea activelor (inanciare de"inute n vederea tranzac"ion'rii P !2312 - C7#tiguri din reevaluarea #i ce%iunea datoriilor (inanciare de"inute n vederea tranzac"ion'rii

P !232 - C7#tiguri a(erente activelor #i datoriilor (inanciare de%emnate ca (iind evaluate la valoarea 1u%t' prin pro(it %au pierdere P !2321 - C7#tiguri din reevaluarea #i ce%iunea activelor (inanciare de%emnate ca (iind evaluate la valoarea 1u%t' prin pro(it %au pierdere P !2322 - C7#tiguri din reevaluarea #i ce%iunea datoriilor (inanciare de%emnate ca (iind evaluate la valoarea 1u%t' prin pro(it %au pierdere P !233 - .enituri a(erente activelor (inanciare di%ponibile n vederea v7nz'rii P !2331 - Dob7nzi P !2333 - Dividende #i venituri a%imilate P !233- - C7#tiguri din ce%iune P !234 - .enituri a(erente inve%ti"iilor p'%trate p7n' la %caden"' P !2341 - Dob7nzi P !2342 - C7#tiguri din ce%iune P !23* - .enituri a(erente in%trumentelor de capitaluri proprii evaluate la co%t P !23*1 - Dividende #i venituri a%imilate P !23*2 - C7#tiguri din ce%iune P !23- - .enituri din datorii con%tituite prin titluri P !23! - .enituri diver%e din opera"iunile cu titluri #i alte in%trumente (inanciare P !23/ - Dob7nzi din crean"e depreciate P !230 - Comi%ioane P 205 - Ve!#'ur# -#! )pera/#u!#&e -e &eas#!: P !241 - Dob7nzi a(erente crean"elor din opera"iuni de lea%ing (inanciar P !242 - .enituri din c5irii P !24/ - Dob7nzi din crean"e depreciate P !240 - Comi%ioane P 208 - Ve!#'ur# -#! +re-#'e suA)r-)!a'e P !2*1 - Dob7nzi de la creditele %ubordonate la termen P !2*2 - Dob7nzi de la creditele %ubordonate pe durat' nedeterminat' P !2*/ - Dob7nzi din crean"e depreciate P !2*0 - Comi%ioane P !2- - .enituri din opera"iunile de %c5imb P !2-1 - .enituri din di(eren"e de cur% valutar a(erente tranzac"iilor n valut' P !2-0 - Comi%ioane P 202 - Ve!#'ur# -#! )pera/#u!#&e ! a.ara A#&a!/u&u# $# )pera/#u!#&e +u #!s'rume!'e -er#(a'e P !2!1 - .enituri din anga1amentele de creditare P !2!11 - .enituri din anga1amentele de creditare n (avoarea in%titu"iilor de credit P !2!12 - .enituri din anga1amentele de creditare n (avoarea clientelei P !2!2 - .enituri din garan"iile (inanciare P !2!21 - .enituri din garan"iile (inanciare n (avoarea in%titu"iilor de credit P !2!22 - .enituri din garan"iile (inanciare n (avoarea clientelei P !2!4 - .enituri privind opera"iunile cu in%trumente derivate de"inute n vederea tranzac"ion'rii P !2!41 - C7#tiguri privind in%trumentele derivate pe rata dob7nzii P !2!42 - C7#tiguri privind in%trumentele derivate pe in%trumente de capitaluri proprii P !2!43 - C7#tiguri privind in%trumentele derivate pe cur%ul de %c5imb P !2!44 - C7#tiguri privind in%trumentele derivate pe ri%cul de credit P !2!4* - C7#tiguri privind in%trumentele derivate pe m'r(uri P !2!4- - C7#tiguri privind alte in%trumente derivate P !2!4! - C7#tiguri privind in%trumentele de acoperire a (lu6urilor de trezorerie ;partea ine(icient'<

P !2!40 - Comi%ioane P !2!* - C7#tiguri privind contabilitatea de acoperire P !2!*1 - C7#tiguri privind in%trumentele de acoperire a valorii 1u%te P !2!*2 - C7#tiguri privind in%trumentele de acoperire a (lu6urilor de trezorerie P !2!*3 - C7#tiguri privind in%trumentele acoperite n cadrul unei opera"iuni de acoperire a valorii 1u%te P !2!- - .enituri din dob7nzi a(erente in%trumentelor derivate de%emnate ca in%trumente de acoperire a ri%cului de rat' a dob7nzii P !2!! - .enituri din alte anga1amente date P 20; - Ve!#'ur# -#! pres'a/##&e -e ser(#+## .#!a!+#are P !2/1 - Comi%ioane privind titlurile ge%tionate %au n depozit P !2/2 - Comi%ioane privind opera"iunile cu titluri e(ectuate n contul clientelei P !2/3 - Comi%ioane din activit'"ile de a%i%ten"' #i con%ultan"' P !2/31 - Comi%ioane din activit'"ile de a%i%ten"' #i con%ultan"' pentru per%oane (izice P !2/32 - Comi%ioane din activit'"ile de a%i%ten"' #i con%ultan"' pentru per%oane 1uridice P !2/30 - Alte comi%ioane P !2/* - .enituri privind mi1loacele de plat' P !2/! - Alte venituri din pre%ta"iile de %ervicii (inanciare P 20% - A&'e (e!#'ur# -#! a+'#(#'a'ea -e e?p&)a'are Grupa 25 - VENITURI DIVERSE DIN EEPLOATARE P 251 - C)'a - par'e -#! +@e&' se-#u&u# s)+#a& P 255 - Ve!#' -#! ree(a&uarea #m)A +)rp)ra&e P 258 - Ve!#'ur# -#! +e-area p>r/#&)r ! +a-ru& s)+#e'>/#&)r +)mer+#a&e &e:a'eC a '#'&ur#&)r -e par'#+#pare $# a '#'& a+'#(#'>/## -e p)r').)&#u P 259 - Ve!#'ur# -#! +e-area $# +asarea #m)A#&#4>r#&)r +)rp)ra&e $# !e+)rp)ra&e P !4-1 - .enituri din cedarea #i ca%area imobiliz'rilor corporale P !4-2 - .enituri din cedarea #i ca%area imobiliz'rilor necorporale P 252 - Ve!#'ur# a++es)r## P !4!1 - .enituri din alte activit'"i P !4!0 - Alte venituri acce%orii P !4!01 - .enituri din opera"iuni de intermediere n domeniul a%igur'rilor P !4!00 - .enituri acce%orii diver%e P 25% - A&'e (e!#'ur# -#(erse -#! e?p&)a'are P !402 - Cota - parte din %ubven"iile de inve%ti"ii trecut' la venituri P !403 - .enituri din %ubven"ii de e6ploatare P !4031 - .enituri din %ubven"ii de e6ploatare a(erente veniturilor din activitatea de e6ploatare P !4032 - .enituri din %ubven"ii de e6ploatare pentru materii prime #i materiale con%umabile P !4033 - .enituri din %ubven"ii de e6ploatare pentru plata per%onalului P !4034 - .enituri din %ubven"ii de e6ploatare pentru a%igur'ri #i protec"ia %ocial' P !403* - .enituri din %ubven"ii de e6ploatare pentru alte c5eltuieli de e6ploatare P !403- - .enituri din %ubven"ii de e6ploatare a(erente altor venituri P !404 - .enituri din produc"ia de imobiliz'ri P !40* - .enituri privind bunurile mobile #i imobile din e6ecutarea crean"elor P !400 - Alte venituri P !4001 - .enit din de%p'g$ amenzi #i penalit'"i

P !4002 - .enituri din dona"ii P !400! - Alte venituri diver%e de e6ploatare Grupa 29 - VENITURI DIN A<UST*RI PENTRU DEPRECIEREC PROVIZIOANE I RECUPER*RI DE CREANE P 291 - Ve!#'ur# -#! aDus'>r# pe!'ru -epre+#erea +rea!/e&)r -#! )pera/#u!# -e 're4)rer#e $# #!'erAa!+are P !-11 - .enituri din a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual P !-12 - .enituri din a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare P !-13 - .enituri din a1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate P 292 - Ve!#'ur# -#! aDus'>r# pe!'ru -epre+#erea +rea!/e&)r -#! )pera/#u!# +u +&#e!'e&a P !-21 - .enituri din a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual P !-22 - .enituri din a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare P !-23 - .enituri din a1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate P 293 - Ve!#'ur# -#! aDus'>r# pe!'ru -epre+#ere pr#(#!- )pera/#u!# +u '#'&ur# $# )pera/#u!# -#(erse P !-31 - .enituri din a1u%t'ri pentru deprecierea titlurilor #i altor active (inanciare P !-311 - .enituri din reluarea deprecierii activelor (inanciare di%ponibile n vederea v7nz'rii P !-312 - .enituri din a1u%t'ri pentru deprecierea inve%ti"iilor p'%trate p7n' la %caden"' P !-32 - .enituri din a1u%t'ri pentru crean"e din opera"iuni cu titluri #i opera"iuni diver%e P !-321 - .enituri din a1u%t'ri %peci(ice con%tituite pentru deprecieri identi(icate la nivel individual P !-322 - .enituri din a1u%t'ri %peci(ice con%tituite pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare P !-323 - .enituri din a1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate P !-33 - .enituri din a1u%t'ri pentru deprecierea %tocurilor #i a activelor a%imilate P 295 - Ve!#'ur# -#! aDus'>r# pe!'ru -epre+#erea a+'#(e&)r #m)A#&#4a'e P !-41 - .enituri din a1u%t'ri pentru deprecierea titlurilor de participare de"inute n (iliale$ n entit'"i a%ociate #i n entit'"i controlate n comun P !-42 - .enituri din a1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor P !-421 - .enituri din a1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor n cur% P !-422 - .enituri din a1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor necorporale P !-423 - .enituri din a1u%t'ri pentru deprecierea imobiliz'rilor corporale P !-43 - .enituri din a1u%t'ri pentru depreciere a(erente opera"iunilor de lea%ing (inanciar P !-431 - .enituri din a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual P !-432 - .enituri din a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare P !-433 - .enituri din a1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate

P !-44 - .enituri din a1u%t'ri pentru deprecierea crean"elor a(erente activelor imobilizate P !-441 - .enituri din a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivel individual P !-442 - .enituri din a1u%t'ri %peci(ice pentru deprecieri identi(icate la nivelul grupurilor de active (inanciare P !-443 - .enituri din a1u%t'ri colective pentru pierderi generate dar neidenti(icate P !-* - .enituri din provizioane P !-*1 - .enituri din provizioane pentru anga1amente de creditare$ garan"ii (inanciare #i alte anga1amente date P !-*2 - .enituri din provizioane pentru bene(iciile anga1a"ilor P !-*21 - .enituri din provizioane pentru bene(icii ale anga1a"ilor %ub (orma ab%en"elor compen%ate pe termen %curt P !-*22 - .enituri din provizioane pentru participarea anga1a"ilor la pro(it #i prime de pl'tit P !-*23 - .enituri din provizioane pentru pen%ii #i alte obliga"ii %imilare P !-*2* - .enituri din provizioane pentru alte bene(icii po%tanga1are P !-*2- - .enituri din provizioane pentru alte bene(icii pe termen lung ale anga1a"ilor P !-*2! - .enituri din provizioane pentru bene(icii ale anga1a"ilor la terminarea contractului de munc' P !-*20 - .enituri din provizioane pentru alte bene(icii ale anga1a"ilor P !-*3 - .enituri din provizioane pentru litigii P !-*4 - .enituri din provizioane pentru re%tructurare P !-** - .enituri din provizioane pentru deza(ectarea imobiliz'rilor corporale #i alte ac"iuni %imilare legate de ace%tea P !-*0 - .enituri din alte provizioane P !-! - .enituri din recuper'ri de crean"e ?rupa !/ - .@N8,4R8 D8N AA4&,AR@A BA 8N3BAC8@ P !/1 - .enituri din a1u%tarea la in(la"ie ?rupa !0 - .@N8,4R8 D8N 8:P+D8,4B P@ PR+38, A:ENA, P !01 - .enituri din impozitul pe pro(it am7nat CLASA % - OPERAIUNI ,N ABARA BILANULUI Grupa %0 ANGA<A"ENTE DE CREDITARE A 021 - Anga1amente n (avoarea in%titu"iilor de credit P 022 - Anga1amente primite de la in%titu"ii de credit A 023 - Anga1amente n (avoarea clientelei P 024 - Anga1amente primite de la clientel' Grupa %1 - GARANII BINANCIARE A 011 - ?aran"ii date in%titu"iilor de credit P 012 - ?aran"ii primite de la in%titu"ii de credit A 013 - ?aran"ii date pentru clientel' P 014 - ?aran"ii primite de la clientel' Grupa %2 - ANGA<A"ENTE PRIVIND TITLURILE I ALTE ACTIVE BINANCIARE A 021 - ,itluri #i alte active (inanciare de primit P 022 - ,itluri #i alte active (inanciare de livrat

Grupa %3 - OPERAIUNI DE SCFI"B LA VEDERE B 031 - +pera"iuni de %c5imb la vedere A 0311 - Bei cump'ra"i #i nc' neprimi"i A 0312 - .alut' cump'rat' #i nc' neprimit' P 0313 - Bei v7ndu"i #i nc' nelivra"i P 0314 - .alut' v7ndut' #i nc' nelivrat' Grupa %5 - CONTURI DE A<USTARE VALUT* ,N ABARA BILANULUI B 041 - Pozi"ie de %c5imb B 042 - Contravaloarea pozi"iei de %c5imb B 043 - Conturi de a1u%tare valut' Grupa %8 - INSTRU"ENTE DERIVATE B 0*1 - 8n%trumente derivate de"inute n vederea tranzac"ion'rii A 0*11 - 8n%trumente derivate pe rata dob7nzii A 0*111 - &9ap pe rata dob7nzii A 0*112 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere A 0*113 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere A 0*114 - +p"iuni pe pie"e organizate A 0*11* - Alte in%trumente pe pie"e organizate A 0*12 - 8n%trumente derivate pe in%trumente de capitaluri proprii A 0*121 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere A 0*122 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere A 0*123 - +p"iuni pe pie"e organizate A 0*124 - Alte in%trumente pe pie"e organizate B 0*13 - +pera"iuni (erme de %c5imb la termen A 0*131 - Bei de primit contra valut' de livrat P 0*132 - .alut' de livrat contra lei de primit A 0*133 - .alut' de primit contra lei de livrat P 0*134 - Bei de livrat contra valut' de primit A 0*13* - .alut' de primit contra valut' de livrat P 0*13- - .alut' de livrat contra valut' de primit B 0*14 - &9ap (inanciar de valute A 0*141 - Bei de primit contra valut' de livrat P 0*142 - .alut' de livrat contra lei de primit A 0*143 - .alut' de primit contra lei de livrat P 0*144 - Bei de livrat contra valut' de primit A 0*14* - .alut' de primit contra valut' de livrat P 0*14- - .alut' de livrat contra valut' de primit A 0*1* - Alte in%trumente derivate pe cur%ul de %c5imb A 0*1*1 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere A 0*1*2 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere A 0*1*3 - +p"iuni pe pie"e organizate A 0*1*4 - Alte in%trumente pe pie"e organizate A 0*1- - 8n%trumente derivate pe ri%cul de credit A 0*1-1 - Credit de(ault %9ap A 0*1-2 - Credit %pread option A 0*1-3 - ,otal return %9ap A 0*1-4 - Alte in%trumente A 0*1! - 8n%trumente derivate pe m'r(uri A 0*1/ - Alte in%trumente derivate B 0*2 - 8n%trumente derivate de acoperire a valorii 1u%te A 0*21 - 8n%trumente derivate pe rata dob7nzii A 0*211 - &9ap pe rata dob7nzii A 0*212 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere A 0*213 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere A 0*214 - +p"iuni pe pie"e organizate A 0*21* - Alte in%trumente pe pie"e organizate A 0*22 - 8n%trumente derivate pe in%trumente de capitaluri proprii A 0*221 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere A 0*222 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere A 0*223 - +p"iuni pe pie"e organizate A 0*224 - Alte in%trumente pe pie"e organizate B 0*23 - +pera"iuni (erme de %c5imb la termen A 0*231 - Bei de primit contra valut' de livrat

P 0*232 - .alut' de livrat contra lei de primit A 0*233 - .alut' de primit contra lei de livrat P 0*234 - Bei de livrat contra valut' de primit A 0*23* - .alut' de primit contra valut' de livrat P 0*23- - .alut' de livrat contra valut' de primit B 0*24 - &9ap (inanciar de valute A 0*241 - Bei de primit contra valut' de livrat P 0*242 - .alut' de livrat contra lei de primit A 0*243 - .alut' de primit contra lei de livrat P 0*244 - Bei de livrat contra valut' de primit A 0*24* - .alut' de primit contra valut' de livrat P 0*24- - .alut' de livrat contra valut' de primit A 0*2* - Alte in%trumente derivate pe cur%ul de %c5imb A 0*2*1 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere A 0*2*2 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere A 0*2*3 - +p"iuni pe pie"e organizate A 0*2*4 - Alte in%trumente pe pie"e organizate A 0*2- - 8n%trumente derivate pe ri%cul de credit A 0*2-1 - Credit de(ault %9ap A 0*2-2 - Credit %pread option A 0*2-3 - ,otal return %9ap A 0*2-4 - Alte in%trumente A 0*2! - 8n%trumente derivate pe m'r(uri A 0*2/ - Alte in%trumente derivate B 0*3 - 8n%trumente derivate de acoperire a (lu6urilor de trezorerie A 0*31 - 8n%trumente derivate pe rata dob7nzii A 0*311 - &9ap pe rata dob7nzii A 0*312 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere A 0*313 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere A 0*314 - +p"iuni pe pie"e organizate A 0*31* - Alte in%trumente pe pie"e organizate A 0*32 - 8n%trumente derivate pe in%trumente de capitaluri proprii A 0*321 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere A 0*322 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere A 0*323 - +p"iuni pe pie"e organizate A 0*324 - Alte in%trumente pe pie"e organizate B 0*33 - +pera"iuni (erme de %c5imb la termen A 0*331 - Bei de primit contra valut' de livrat P 0*332 - .alut' de livrat contra lei de primit A 0*333 - .alut' de primit contra lei de livrat P 0*334 - Bei de livrat contra valut' de primit A 0*33* - .alut' de primit contra valut' de livrat P 0*33- - .alut' de livrat contra valut' de primit B 0*34 - &9ap (inanciar de valute A 0*341 - Bei de primit contra valut' de livrat P 0*342 - .alut' de livrat contra lei de primit A 0*343 - .alut' de primit contra lei de livrat P 0*344 - Bei de livrat contra valut' de primit A 0*34* - .alut' de primit contra valut' de livrat P 0*34- - .alut' de livrat contra valut' de primit A 0*3* - Alte in%trumente derivate pe cur%ul de %c5imb A 0*3*1 - +p"iuni pe pie"e la buna n"elegere A 0*3*2 - Alte in%trumente pe pie"e la buna n"elegere A 0*3*3 - +p"iuni pe pie"e organizate A 0*3*4 - Alte in%trumente pe pie"e organizate A 0*3- - 8n%trumente derivate pe ri%cul de credit A 0*3-1 - Credit de(ault %9ap A 0*3-2 - Credit %pread option A 0*3-3 - ,otal return %9ap A 0*3-4 - Alte in%trumente A 0*3! - 8n%trumente derivate pe m'r(uri A 0*3/ - Alte in%trumente derivate A 0*4 - 8n%trumente derivate de acoperire a valorii 1u%te a unui porto(oliu mpotriva ri%cului de rat' a dob7nzii

A 0** - 8n%trumente derivate de acoperire a (lu6urilor de trezorerie a(erente unui porto(oliu mpotriva ri%cului de rat' a dob7nzii Grupa %9 - GARANII REALE P 0-1 - ?aran"ii reale primite P 0-11 - 8poteci imobiliare P 0-12 - ?a1uri cu depo%edare P 0-13 - ?a1uri ('r' depo%edare P 0-10 - Alte garan"ii primite A 0-2 - ?aran"ii reale date A 0-21 - 8poteci imobiliare A 0-22 - ?a1uri cu depo%edare A 0-23 - ?a1uri ('r' depo%edare A 0-20 - Alte garan"ii date Grupa %2 - ALTE ANGA<A"ENTE A 0!1 - Alte anga1amente date P 0!2 - Alte anga1amente primite Grupa %; - ANGA<A"ENTE ,NDOIELNICE A 0/1 - Anga1amente ndoielnice A 0/11 - Anga1amente de creditare A 0/12 - ?aran"ii (inanciare A 0/10 - Alte anga1amente date Grupa %% - ALTE CONTURI ,N ABARA BILANULUI P 001 - Bunuri luate cu c5irie P 002 - .alori primite n p'%trare %au cu%todie A 003 - Alte active contingente P 004 - Alte datorii contingente P 00* - 3iltre pruden"iale B 00/ - Alte conturi n a(ara bilan"ului P 00/1 - Alte valori primite A 00/2 - Alte valori date B 00/0 - Conturi diver%e n a(ara bilan"ului B 000 - Contrapartida

12