Sunteți pe pagina 1din 1

COMPLEMENTUL CIRCUMSTAN}IAL DE CAUZ| Algoritm orizontal

II. Algoritmul de analiz\


II.B. Exprimat prin:

II.A.3. mixt
II.A. Tipuri structurale:
II.A.2. dezvoltat

II.A.1. simplu

I. Algoritmul de identificare

I.2.e. are drept corelativ locu]iunea adverbial\ de aceea


I.2. M\rci logico-formale:

I.2.d. prin expansiune, ia forma unei subordonate cauzale I.2.c. se asociaz\ frecvent cu prepozi]iile de, din, pentru I.2.b. determin\ un verb sau un adjectiv

I.2.a. r\spunde la `ntrebarea din ce cauz\?


I.1. Marca semantic\: arat\ motivul producerii unei ac]iuni sau al manifest\rii unei `nsu[iri

UNITATEA DE ANALIZAT