Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ____________ S.R.L.

– ______________
___________, numarul ___________
CUI: ___________________________
Nr. 05 / 25.04.2009

DECIZIA NR. 1
Data 25.04.2009

DL./D-na. _____________, administratorul S.C. __________________


S.R.L., cu sediul in ________, _____________, numarul _________, CUI:
____________, avand in acelasi timp si calitatea de asociat unic la S.C.
_______________ S.R.L. (in baza actului constitutiv al societatii comerciale);

D E C I D E:

- În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si a


prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, asociatul unic
(administratorul) decide suspendarea (întreruperea temporara) a activitãtii
societatii, ca urmare a urmatoarelor motive:
- climatul economic actual,
- ultimele modificari legislative,
- lipsa activitatii pana in acest moment.
- Suspendarea se realizeaza pentru o perioada de 3 ani.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl.


____________________, contabilul societatii, care va avea ca sarcina si
efectuarea tuturor formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul ________..

Administrator,

_______________________

S-ar putea să vă placă și