Sunteți pe pagina 1din 2

PIRAMIDA TRIUNGHIULARA

Exercitii rezolvate
Intr-o piramida triunghiulara regulata se stie ca Ab = 93 cm si ap = 5 cm. Sa se afle aria laterala a piramidei. Rezolvare: Aria bazei unei piramide triunghiulare = l3/4 = 93 cm, deci latura are 6 cm Perimetrul bazei = 3l = 18 cm Aria laterala = Pb ap / 2 = 18 5 / 2 = 45 cm 2. Perimetrul bazei unei piramide triunghiulare regulate este de 183 cm, inaltimea este de 4 cm iar apotema piramidei este de 5 cm. Sa se afle aria laterala, aria totala si volumul piramidei. Rezolvare: Aria laterala = Pb ap / 2 = 183 5 / 2 = 453 cm Aria bazei = l3/4 = 273 cm Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 273 + 453 = 723 cm Volumul piramidei = Ab h / 3 = 273 4 / 3 = 363 cm 3. Daca volumul unei piramide triunghiulare regulate este de 33 cm, inaltimea are 1 cm si apotema piramidei este de 2 cm, sa se afle aria laterala. Rezolvare: Volumul piramidei = Ab h / 3 = Ab 1 / 3 = 33 cm, de unde rezulta ca Ab = 93 cm Aria bazei = l3/4 = 93 cm, deci latura este de 6 cm Perimetrul bazei = 3 l = 3 6 = 18 cm Aria laterala = Pb ap / 2 = 18 2 / 2 = 18 cm 4. Stiind ca aria bazei este de 363 cm, apotema este de 4 cm si inaltimea este de 2 cm, sa se afle aria totala si volumul. Rezolvare: Aria bazei = l3/4 = 363 cm, deci latura este de 12 cm Perimetrul bazei = 3 l = 3 12 = 36 cm Aria laterala = Pb ap / 2 = 36 4 / 2 = 72 cm Aria totala = Ab + Al = 363 cm + 72 cm Volumul piramidei = Ab h / 3 = 363 2 / 3 = 243 cm 5. Sa se calculeze aria totala a unei piramide triunghiulare regulate, daca apotema are 4 cm si aria bazei este 273 cm. Rezolvare: Aria bazei = l3/4 = 273 cm, deci latura este de 63 cm Perimetrul bazei = 3 l = 3 63 = 183 cm Aria laterala = Pb ap / 2 = 183 4 / 2 = 363 cm Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 273 + 363 = 633 cm

PIRAMIDA PATRULATERA

Exercitii rezolvate
1. Stiind ca apotema unei piramide patrulatere regulate este 3 cm, inaltimea este 33/2 cm si aria laterala este egala cu 18 cm, sa se afle volumul piramidei. Rezolvare: Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 18 cm, deci Pb = 12 cm Perimetrul bazei piramidei patrulatere = 4 l = 12 cm, deci latura are 3 cm Aria bazei piramidei patrulatere = l = 3 = 9 cm Volumul piramidei = Ab h / 3 = 9 33/2 / 3 = 93 / 2 cm 2. Sa se calculeze aria bazei, aria laterala si volumul unei piramide patrulatere regulate, daca se cunosc urmatoarele date: l = 6 cm, ap = 5 cm si h = 4 cm. Rezolvare: Aria bazei piramidei patrulatere = l = 6 = 36 cm Perimetrul bazei piramidei patrulatere = 4 l = 24 cm Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 24 5 / 2 = 60 cm Volumul piramidei = Ab h / 3 = 36 4 / 3 = 48 cm 3. Intr-o piramida patrulatera regulata se cunosc urmatoarele date: inaltimea este de 12 cm, perimetrul bazei este de 40 cm, iar apotema are 13 cm. Sa se afle aria totala si volumul piramidei. Rezolvare: Perimetrul bazei piramidei patrulatere = 4 l = 40 cm, de unde rezulta ca latura are 10 cm Aria bazei piramidei patrulatere = l = 10 = 100 cm Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 40 13 / 2 = 260 cm Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 100 cm + 260 cm = 360 cm Volumul piramidei = Ab h / 3 = 100 12 / 3 = 400 cm 4. Sa se afle aria totala si volumul unei piramide patrulatere regulate cu aria bazei 36 cm, apotema 6 cm si inaltimea 33 cm. Rezolvare: Aria bazei piramidei patrulatere = l = 36 cm, deci l = 6 cm Perimetrul bazei piramidei patrulatere = 4 l = 4 6 = 24 cm Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 24 6 / 2 = 72 cm Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 36 cm + 72 cm = 108 cm Volumul piramidei = Ab h / 3 = 36 33 = 1083 cm 5. Daca latura bazei unei piramide patrulatere regulate are 8 cm, apotema 5 cm, iar inaltimea 3 cm, sa se calculeze aria bazei, aria laterala, aria totala si volumul piramidei. Rezolvare: Aria bazei piramidei patrulatere = l = 64 cm Perimetrul bazei piramidei patrulatere = 4 8 = 32 cm Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 32 5 / 2 = 80 cm Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 64 cm + 80 cm = 144 cm Volumul piramidei = Ab h / 3 = 64 3 / 3 = 64 cm