Sunteți pe pagina 1din 1

DURU GEANINA P.F.. B-dul 1 Mai nr.

1 F 13/1184/2013
Decizia nr. 4 din data de 01.09.2013 pentru supravegherea starii de sanatate a lucratorilor

Art.1 In conformitate cu prevederile art.13 lit.j, si art.24-25 din Legea nr.319/2006 si cu art.149174 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a Legii 319/2006, prin prezenta, incepand cu data prezentei decizii, pentru supravegherea starii de sanatate a tuturor lucratorilor angajati la DURU GEANINA P.F..se va apela la serviciul extern de supraveghere medicala asigurat de dr. medicina muncii VOINESCU SEPTIMIU Art.2 Responsabilitatile acestei personae sunt: A) sa participle la evaluarea riscurilor imbolnavirile profesionale la locurile de munca organizate de DURU GEANINA P.F.. B) sa monitorizeze starea de sanatate a angajatilor, conform fiselor de supraveghere a starii de sanatate a lucratorilor potrivit prevederilor H.G.355/2007 (fise care sunt anexa la aceste decizie), prin: - examene medicale la angajarea in munca; - examen medical la adaptare, daca DURU GEANINA P.F..are angajati care necesita adaptare la noul loc de munca; - control medical periodic, potrivit prevederilor specifice de securitate si sanatate in munca; - examen medical la reluarea activitatii, daca cel care isi reia activitatea a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice din cadrul DURU GEANINA P.F.. C) sa indrume activitatea de reabilitare profesionala, reconversia profesionala, reorientarea profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie sau dupa afectiuni cornice; D) sa comunice existenta riscului de imbolnavire profesionala catre toti factorii implicati in procesul muncii din cadrul DURU GEANINA P.F.. E) sa consilieze angajatorul DURU GEANINA P.F..privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor; F) sa consilieze angajatorul DURU GEANINA P.F..pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca. Art.3 In conformitate H.G. 355/2007, se va incheia contract de prestari servicii externe de supraveghere medicala cu persoana specificata la art.1. Art.4 Prezenta decizie intra in vigoare in termen de 10 zile de la data emiterii ei.

INTOCMIT
REPREZENTANTUL LEGAL AL DURU GEANINA P.F.