Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:Campeanu Mihail Clasa: a X-a Liceul Teologic Ortodox ,,Sfantul Constantin Branco enu!

Recrutarea personalului O companie care rea sa functione"e cat mai #ine, e necesar sa se #a"e"e pe trei elemente: -oameni -infrastructura -sisteme care sa aigure ca anga$ati pot lucra in echipa %ecrutarea este o etapa fireasca in procesul de ela#orare a strategiei si planificarii resurselor umane& 'a repre"inta o etapa de #a"a a asigurarii personalului, etapa foarte importanta ce necesita tehnici speciale ( calitatea recrutarii conditionand performantele iitoare ale firmei& )n domeniul resurselor umane, pentru a a ea succes si mai ales pentru a supra ietui, organi"atiile in general si firmele in special tre#uie sa solutione"e urmatoarele aspecte: - identificarea calificarilor sau a aptitudinilor si alegerea candidatilor care corespund cel mai #ine cerintelor posturilor nou create sau acante( - identificarea si atragerea candidatilor competiti i folosind cele mai adec ate metode, surse sau medii de recrutare( -respectarea legislatiei in domeniul referitor la oportunitati egale de anga$are si corectarea practicilor discriminatorii existente sau a unor de"echili#re& *rocesul de recrutare este influentat de o serie de factori de natura interna si de natura externa& Factorii externi sunt : conditiile de pe piata muncii, adica cererea de forta de munca si oferta de forta de munca ( calitatea modelelor educationale, capacitatea sistemului de a face fata ne oilor de recrutare ( atractivitatea zonei de amplasare- natural, turistic, facilitati ( cadrul legislativ/juridic si institutional al pietei muncii +)nspectia Muncii, Tri#unalele Muncii, ,gentia Nationala de Ocupare si -ormare *rofesionala. ( functionarea relatiei de parteneriat social intre patronatele repre"entati e, sindicatele repre"entati e si contractele colecti e de munca& Factorii interni depind de : imaginea, reputatia si prestigiul organizatiei care pre"inta o mai mare sau mai mica atracti itate pentru candidati ( preferintele candidatilor in functie de ni elul lor de educatie si formare profesionala, de domeniul de acti itate, de aspiratii di erse ( obiectivele organizatiei si cultura organi"ationala in relatie cu recrutarea ( situatia economico-financiara a intreprinderii ( aplicarea si respectarea unor principii in recrutare +egalitate, nediscriminare. ( sisteme de recompense, inclusi cele sociale& ,nga$area repre"inta un proces #idirectional, candidatul tre#uind sa fie multumit de anga$atorul sau, care ofera postul si recompensele asociate precum si patronul tre#uie sa fie multumit de candidat& *rin urmare, recrutarea personalului este un proces de comunicare in du#lu sens, intre organi"atie si candidati, in cadrul caruia atat organi"atiile , cat si candidatii transmit semnale referitoare la relatia de anga$are pentru a reali"a comparatia necesara intre interesele celor doua parti& /eci"ia de acceptare a unui loc de munca este influentata de trei factori principali: - factori obiectivi: salariul, natura muncii, locali"area, oportunitatile de a ansare( - factori subiectivi, adica oamenii sunt atrasi catre organi"atii ale caror imagini si climat organi"ational se potri esc cu personalitatea lor( -factori de recrutare, candidatii tind sa se lase influentasi de atitudinea specialistului in recrutare si sa asimile"e comportamentul acestuia climatului organi"atiei&

Candidatul, cu C0 1i dup2 cercetarea ofertelor pie3ei muncii, demonstrea"2 organi"a3iei c2 este persoana cu enit2 postului acant, 4ns2 pu3ini reusesc aceasta& S-a o#ser at c2 4ntotdeuna candida3ii de succes sunt: Metodici, #ine preg2ti3i 1i #ine organi"a3i( 'ntu"ia1ti 1i deci1i s2 c41tige( )nteresa3i 4n a g2si un loc de munc2 1i deci1i s2 o#3in2 unul( Bine informa3i despre firm2 1i despre postul la care aspir2( *reg2ti3i s2 sacrifice timp 1i efort pentru g2sirea unui loc de munc2( Capa#ili s2 4n e3e din e1ecuri( /orin3a de a lucra 4n organi"a3ie&

Selec3ia este procesul 4n care prin anumite tehnici se testea"2 compati#ilitatea dintre poten3ialul sau poten3ialii candida3i sta#ili3i 4n urma recrut2rii 1i postul acant, pornindu-se de la premisa c2 acei candida3i nu sunt 4n m2sur2 egal2 dota3i psihic, preg2ti3i sau potri i3i pentru un anumit post& 5nii sunt mai ap3i dec4t al3ii pentru o profesiune, iar rolul selec3iei este de-ai g2si pe cei mai ap3i& Organi"a3iile 4n general au fost 4ntotdeauna preocupate de procesul de selec3ie, deoarece aceast2 acti itate poate de eni foarte costisitoare dac2 anga$2m persoane, care 4n cele din urm2, sunt apreciate ca necorespun"2toare pentru cerin3ele postului& /in aceasta cau"a procesul de selec3ie se desf21oar2 4n mai multe etape: -iecare etap2 este condi3ionat2 de acceptarea 4n etapa precedent2, de aceea, este necesar, ca fiecare etap2 s2 fie proiectat2 4n ederea o#3inerii unei informa3ii specifice, rele ante 1i utile& Cererea de angajare 6 repre"int2 prima etap2 4n procesul de selec3ie a personalului 1i deo#icei poate fi 4nso3it2 de curriculum itae, cu at4t mai mult, cu c4t candidatul are o#liga3ia s2 pre"inte o scurt2 #iografie& Interviul 6 repre"int2 urm2toarea etap2 4n procesul de recrutare 4n care are loc primul contact direct a candida3ilor cu organi"a3ia, ce se caracteri"ea"2 prin cercetarea capacit23ilor noi care nu sunt indicate 4n C0 1i care necesit2 informa3ii suplimentare& 5n rol important are ascultarea 1i interpretarea atent2 a r2spunsurilor& Testele - testul este definit ca fiind o pro#2 standardi"at2, i"4nd determinarea c4t mai exact2 a gradului de de" oltare a unei 4nsu1iri psihice sau fi"ice& Totodat2, nici un test, nu poate caracteri"a amplu omul, de aceea c4nd alegem un test de anga$are, important este s2 edem c2 1i-a demonstrat eficien3a 4n mod constant& Verificarea referinelor 6 repre"int2 procesul 4n care organi"a3ia o#3ine referin3e 1i informa3ii de #a"2 cu pri ire la trecutul solicitantului 1i dac2 datele nu au fost eronate& Examenul medical 6 este indicat a fi cerut printe alte condi3ii, 4n ca" de necesitate la ocuparea unei func3ii ce necesit2 erificarea st2rii generale de s2n2tate ori a anumitor capacit23i 1i aptitudini psihice 1i fi"ice speciale& *entru fiecare func3ie standardele medicale tre#uie s2 fie realiste, $ustificate 1i adec ate cerin3elor 1i condi3iilor specifice& Angajarea 6 este ultima etap2 a procesului de selectare a resurselor umane& ,nga$area oric2rei persoane tre#uie efectuat2 respect4nd legisla3ia 4n igoare& 7ntre organi"a3ie 1i anga$at se 4ncheie un contract de munc2, ce 3ine cont de elementele sta#ilite 4n timpul inter iului& Orice modificare 4n contract tre#uie adus2 la cuno1tin3a anga$atului& Organi"a3ia are o#liga3ia de a crea condi3iile corespun"2toare de munc2& Sanc3ionarea 1i, e entual, concedierea tre#uie efectuate 4n condi3iile pre 2"ute de contractul de munc2& *entru a e ita anga$area cu urm2ri negati e se practic2 anga$area de pro#2, pe o durat2 cuprins2 4ntre o lun2 1i maximum sa1e luni, de la ca" la ca"& 7n practic2 nu se parcurg totdeauna toate aceste etape& 7n ca"urile c4nd candidatul posed2 cuno1tin3ele postului cu enit, num2rul etapelor se reduce, lu4ndu-se deci"ia chiar dup2 primul inter iu, dac2 or#im la ni el elementar, sau ceea ce 3in de persoane din interiorul organi"a3iei& 7ns2, dac2 se reali"ea"2 selec3ia posturilor la ni elul superior, 1i 4n ma$oritatea ca"urilor la ni el mediu, atunci se parcurg minu3ios fiecare etap2& )n conclu"ie recrutarea personalului tre#uie sa fie facuta in cel mai #un mod datorita importantei sale in ceea ce pri este iitorul companiei, dar si al anga$atului&