Sunteți pe pagina 1din 2

In anul scolar 2009-2010 activitatile instructiv-educative in gradinita, la grupa mica/mijlocie au fost sustinute astfel: 1.in perioada 1.09.2009-28.02.

2010 profesor: 2.in perioada 1.0 .2010-1.09.2010- profesor: !a inceputul anului scolar 2009-2010 au fost inscrisi un numar de 2 de copii cu varsta de -" ani.#intre acestia,1 copil a fost transferat la alta gradinita.Incepand cu luna martie 2010 s-au mai inscris mica/mijlocie au fost 2$ de copii. %ctivitatile instructiv-educative s-au desfasurat conform programelor de educatie timpurie initiate de &'()* ,programe care se adresea+a nevoilor multiple ale copiilor si care tin cont de sanatate,nutritie ,educatie,stimulare psi,osociala corespun+atoare,de rolul mediului in care traieste copilul. #emersurile s-au a-at pe competenta predictiva.proiectiva/,competenta pragmatica.managementul grupei/, competenta evaluativa, activitati e-tracurriculare, activitatea cu parintii si activitate metodica si de formare continua. 0roiectarea didactica s-a reali+at pe trei niveluri:anual,pe unitati de timp mai mici si In proiectarea anuala s-au corelat: -structura anului scolar cu planul de invatamant corespun+ator nivelului grupei1 -informatii din 0lanul managerial referitoare la activitatea metodica si activitatea cu parintii,cu informatii din 0lanul de activitati ale comisiei metodice,ela2orand planificarea activitatilor metodice si a celor cu parintii1 -orarul,sc,ema orara,datele evaluarii initiale a copiilor din grupa cu evenimentele importante ale anului si cu 30rograma activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii4,programul anual de studiu fiind organi+at pe cele sase mari teme: 1.4)ine sunt/suntem54 2.4)and,cum si de ce se intampla54 .4)um este,a fost si va fi aici pe pamant54 ".4)ine si cum planifica/organi+ea+a o activitate54 $.4)u ce si cum e-primam ceea ce simtim54 6.4)e si cum vreu sa fiu54 copii,astfel ca la sfarsitul anului scolar in grupa

-evenimentele culturale,religioase din an cu planificarea anuala,cu nivelul de varsta al copiilor din grupa si cu planificarea activitatilor e-tracurriculare .%stfel,grupa mica/mijlocie a fost implicata in marcarea unor evenimente importante,cum ar fi:7iua 8ationala a 9omaniei,8asterea #omnului,:nirea 0rincipatelor 9omane,8 martie, 1 iunie,*farsitul anului scolar. In proiectarea pe unitati de timp mai mici,am avut in vedere: -corelarea si coerenta activitatilor din cadrul proiectelor sau temelor saptamanale1 -corelarea activitatilor dintr-o saptamana atat pe verticala cat si pe ori+ontala.activitatile dintr-o +i ,dar si cele dintr-o saptamana/1 -legatura stransa intre cei trei &.metode,materiale,mijloace/1 -alternarea activitatilor statice cu cele dinamice1 -alternarea modului de ase+are a mo2ilierului sau colectivului de copii pe parcursul unei +ile.in cerc, semicerc,la mese in careu,la mese tip scoala,etc./. 0entru proiectarea fiecarei activitati in parte am avut in vedere : - o2iectivele operationale sa fie masura2ile si reali+a2ile pentru perioada de timp propusa si pentru nivelul grupei1 - sa alterne+ formatiile de lucru.cu intreaga grupa,pe grupuri mici,individual /1 - inlantuirea logica a secventelor didactice1 - integrarea adecvata a mijloacelor si materialelor didactice1 - implicarea te,nicilor moderne de evaluare.predictive,formative,sumative/1 - -aplicarea te,nicilor alternative de evaluare.proiectul,portofoliul,etc./. !a sedintele cu parintii s-a pre+entat oferta disciplinelor optionale.!a propunerea parintilor s-a ales optionalul 3&icii ecologisti4. 0entru o2tinerea unor re+ultate deose2ite s-a mentinut o relatie permanenta cu parintii.&ateriali+area lor s-a concreti+at prin lectorate cu parintii,sedinte cu parintii,consultatii cu parintii, vi+ite la domiciliul copiilor,etc. %m avut in vedere promovarea conceptului de de+voltare glo2ala a copilului,reali+area unei legaturi reale intre domeniile e-perentiale si domeniile de de+voltare, coordonarea eforturilor comune ale celor trei parteneri ai procesului instructiv-educativ,respectiv:educatoare-parinti-copii,dar partenerilor educationali din comunitate. si a cola2oratorilor si