Sunteți pe pagina 1din 6

PLAVIS DESIGN LAVOAR CERAMIC CU PICIOR COD C55307 DIMENSIUNI 620 x 485 x 835 h PRET : 360 EURO (FARA

RA TVA

Discount ceramica -15%

PALA!!ANI "ATERIE LAVOAR CU DOP GAMA FLAP # COD 4730$0 PRET : $35%2 EURO (FARA TVA

Discount baterii -25% 7.CADITA DUS PIETRALUCE C!"P!#IT CARE I"ITA CERA"ICA $ CU RE#ISTE%TA &!ARTE RIDICATA' CUL!ARE AL(A- )AT*ER DR!P &LA"I%IA C!D DR+, DI"E%SIU%I - +,. +, PRET - /701+ EUR! &ARA T2A'.

MIROEUROPE &IT TAMARA "ARA CU SUPORT CULISANT ' PARA DUS 7 (ETURI SI FURTUN PRET : $5)%)) RON (TVA INCLUS

PALA!!ANI "ATERIE DUS GAMA FLAP COD 4720$5 PRET : $54%7 EURO (FARA TVA

GRESIE 33 Tu ai ne4oie 5e 6.1+ m7 815% 9a :resie 1cutie ;11//2m7 necesar 6cutii . 11//2m7 ; 51/2m7 . /2 euro ; $70%74 *+,- ./,/ 01/ FAIANTA 22 Tu ai ne4oie 5e 2,15 m7 815% 9a <aianta 1cutie ;11//+m7 necesar 10 cutii . 11//+ m7 ; 2116, m7 . /2 euro ; 678%4 *+,- ./,/ TVA

33MODEL AMERICA PLUS # COD "67$4

DIMENSIUNI 80 4 80 5 GEAM TRANSPARENT SECURI!AT 4 66 5 INALTIME $85 76 5 TRATAMENT PERMANENT ANTICALCAR STRCLEAN INCLUS IN PRET 3 PROFIL AL" # PRET : 8$4%8 EURO (FARA TVA

h008:99:::3/;</=*<>?@3,-9>@=*x38h82 </@>0/,*A=*0/;>>B8A262B7A$2B0A$0
Discount 9a 7ro5use9e SA"! - 2,%