Sunteți pe pagina 1din 123

NAVLOSIRI

1. PIAA MARITIM MONDIAL 5 1.1. Piaa construciilor de nave 5 1.2. Piaa navlurilor 5 1.2.1. actorii de in!luen" ai #ieei navlurilor 5 1.2.2. Navi$aia de linie %i navi$aia &n siste' (tra'#) * 1.2.+. ,"r"u%i co'uni- c"r"u%i #u.lici %i c"r"u%i #rivai / 1.2.0. ,lasi!icarea contractelor de navlosire / 1.+. Piaa v1n2"rilor de nave #e #ia" 3second 4and) 15 1.0. Piaa v1n2"rilor de nave ca !ier vec4i 15 2. A,TI6ITIL7 D7 PIA AL7 ARMATORILOR 1 2.1. 8urse de in!or'aii 12 2.2. Ne$ocierea unui contract de navlosire 1+ 2.2.1. Perioada de investi$are a #ieei 1+ 2.2.2. Perioada de ne$ociere 10 ,ONTRA,T7 D7 NA6LO8IR7 19 1. NOI:N7 ;I PRI 19 2. ORMA ;I ,ONIN:T:L ,ONTRA,T7LOR D7 NA6LO8IR7 1< +. ,LA:=7 ,OM:N7 T:T:ROR ,ONTRA,T7LOR D7 NA6LO8IR7 1/ +.1. Prea'.ulul 1/ +.2. P"rile contractante 1/ +.2.1. Identi!icarea #"rilor contractante 1/ +.2.2. 8u.stituirea navlositorului sau ar'atorului 25 +.+. Nava 21 +.+.1. Descrierea navei 21 +.+.2. Li'itele &n care nava #oate navi$a 21 +.+.+. >una stare de navi$a.ilitate a navei 21 +.0. ,lau2e de r"2.oi 2 +.5. ,lau2e #rivind variaiile costurilor %i e!ectele lor asu#ra relaiilor contractuale 2 +.*. ,lau2e de ar.itra? 2+ +.9. 8e'narea contractului de navlosire 2+ ,ONTRA,T:L D7 NA6LO8IR7 P7 6OIA@ A6OBAC7 ,DART7R PARTBE 25 1. NOI:NI C7N7RAL7 25 1.1. De!iniie %i !or'e standard 25 1.2. Ter'enii contractului de navlosire 2* 1.2.1. Ter'eni su.&nele%i 2* 1.2.2. ,lasi!icarea ter'enilor din contractele de navlosire 2* 1.+. Ter'inarea contractului 29 1.0. Acce#tarea re#udierii 29 1.5. Descrierea navei 29 1.*. Po2iia navei la 'o'entul &nc4eierii contractului de navlosire 2< 1.9. Port sau loc de &nc"rcare 2/ 1.9.1. Identi!icarea %i no'inarea #orturilor sau locurilor de &nc"rcare 2/ 1.9.2. O.li$aia navlositorului de a no'ina un #ort 2/ 1.<. Mar!a %i descrierea '"r!ii +5 1.<.1. ,antitatea de 'ar!" +5 ull and co'#lete car$o ca#acitF) +5 ,lau2e ce sta.ilesc cantitatea de 'ar!" ce tre.uie &nc"rcat" +1 1.<.2. Ti#ul de 'ar!" +2 1.<.+. M"r!uri #ericuloase +2 1.<.0. Gnc"rcarea '"r!ii #e #unte +2 Dre#turile %i res#onsa.ilit"ile ar'atorilor %i navlositorilor &n ca2ul &nc"rc"rii '"r!urilor #e #unte. + 1.<.5. O.li$aia navlositorului de a !urni2a 'ar!a. + 7Hce#ii de la o.li$aia navlositorului de a !urni2a 'ar!a &nscris" &n contract +0 1./. Devierea navei de la ruta nor'al" de navi$aie +0 1.15. LaFI,an +0

2. 8TALI +9 2.1. Noiune- clasi!icare %i condiii +9 2.2. 8taliile !iHe 05 2.+. 8taliile deter'ina.ile 01 2.0. 8talii nede!inite 02 2.5. ,lau2e s#eciale cu #rivire la contarea ti'#ului de stalii 0+ +. ,ONTRA8TALI 0/ +.1. Noiune 0/ +.2. Des#"$u.iri #entru reinere Ada'a$es !or detentionE 0/ +.+. Res#onsa.ilitatea #entru #lata contrastaliilor 55 +.0. Plata contrastaliilor 55 +.5. In!luena altor clau2e ale contractului asu#ra staliilor %i contrastaliilor J eHistena 'ai 'ultor contracte de navlosire 55 0. D78PAT,D 5+ 5. ,AL,:LAR7A 8TALILOR- ,ONTRA8TALILOR ;I D78PAT,DK :L:I 5 *. NA6L:L 59 *.1. Noiune %i !or'e 59 *.2. Mo'entul &n care navlul este #l"ti.il %i 'o'entul &n care navlul este c1%ti$at 59 *.+. Plata navlului &n avans 5< *.0. >acL !rei$4t 5/ *.5. Navlu lu'#su' 5/ *.*. Dre#tul ar'atorului la navlu &ntre$ 5/ *.9. Navlu #entru '"r!uri avariate 5/ *.<. Navlu #roKrata #entru li#s" 'ar!" *5 *./. Navlu #roKrata #entru livrarea '"r!urilor &n alt #ort dec1t cel no'inat *5 *.15. ,ui se #l"te%te navlulM *5 *.1. Navlul 'ort *5 *.12. ,o'isionul de .roLera? *1 *.1+. Dre#tul de sec4estru asu#ra '"r!urilor *1 *.10. ,esser clause *2 *.15. ,ontrastaliile %i 3cesser clause) *2 9. ,ONO8AM7NT:L *5 9.1. 8curt istoric *5 9.2. Introducere &n Re$ulile de la Da$a- Re$ulile Da$aK6is.F %i Re$ulile de la Da'.ur$ *5 9.+. Re$ulile de la Da$a %i Re$ulile Da$aK6is.F * 9.+.1. O.li$aiile #rinci#ale ale c"r"u%ului * aE 8" se asi$ure c" nava este &n .un" stare de navi$a.ilitate * .E 8" acorde '"r!ii $ri?a cuvenit" *9 cE s" eli.ere2e un conosa'ent *9 9.+.2. Dre#turile %i eHoner"rile de r"s#undere ale ar'atorului *9 aE 7Honerarea de r"s#undere a ar'atorului *9 .E Dre#tul c"r"u%ului de a devia de la ruta de navi$aie */ cE Dre#turile c"r"u%ului cu #rivire la '"r!urile #ericuloase 95 9.+.+. 8u'a #e care c"r"u%ul este o.li$at s" o #l"teasc" &n ca2ul &n care este res#onsa.il #entru #a$u.ele #roduse '"r!urilor 95 9.0. Re$ulile de la Da'.ur$ 91 9.5. or'a %i !unciile conosa'entului 92 9.5.1. ,onosa'entul ca dovad" a #relu"rii '"r!urilor s#re trans#ort. 92 9.5.2. ,onosa'entul ca dovad" a eHistenei contractului de trans#ort 92 aE Relaia dintre c"r"u% %i &nc"rc"tor 9+ .E Relaia dintre c"r"u% %i #osesorul conosa'entului- altul dec1t &nc"rc"torul 9+ cE Relaia dintre c"r"u% %i navlositorul #osesor al conosa'entului 9+ dE Relaia dintre c"r"u% %i #osesorul conosa'entului- altul dec1t navlositorul 9+ 9.5.+. ,onosa'entul ca titlu de valoare 90 9.*. In!or'aii ce se &nscriu &n conosa'ent 90 ,ONTRA,T:L D7 NA6LO8IR7 P7 TIMP ATIM7 ,DART7RE <+ 1. Noiune %i !or'ulare standard ale contractelor de navlosire #e ti'# <+ 2. Prea'.ulul contractelor de navlosire #e ti'# <+ 2.1. Descrierea navei <0 2.2. Descrierea 2onei &n care nava va #utea s" navi$e %i a '"r!urilor #e care le #oate trans#orta <0 2.+. Deter'inarea #erioadei #e care se va des!"%ura contractul <5 +. Livrarea %i relivrarea navei <* +.1. Deter'inarea cantit"ii de co'.usti.il de la .ord <* +.2. 8tarea $enerala a navei <9 +.+. ,a#acitatea 'a$a2iilor de a &nc"rca o anu'it" 'ar!a i'ediat du#" ter'inarea surveF <9 0. Plata c4iriei %i scoaterea navei din contract <9 5. Perioadele de 3o!!K4ire) </ *. R"s#underea ar'atorului %i navlositorului #entru 'ar!" /5

9. Avarierea navei /1 9.1. Avarii cau2ate de vre'ea rea- coli2iune sau #unerea navei #e uscat /1 9.2. Avarii cau2ate de co'.usti.ilul !urni2at /1 9.+. Avarii cau2ate de 'ar!" /1 9.5. Alte avarii /1 9.*. Re#ararea avariilor /1 ,ONTRA,T:L D7 >AR7>OAT /+ ,ONTRA,T:L D7 NA6LO8IR7 P7 6OIA@7 ,ON87,:TI67 /5 1. Noiune %i contracte standard /5 2. Durata contractului /5 +. Plata cu &nt1r2iere a navlului /5 0. Po2iia de &nc"rcare- clau2a de cancelare a voia?ului /* 5. ,lau2a de r"2.oi /* ,ONTRA,T:L D7 A R7ICDTM7NT /9 1. Noiune /9 2. Durata contractului /< +. Mar!a /< 0. Descrierea navei / 5. Procedura de no'inare a '"r!urilor %i a navelor / *. ,lau2a de res#onsa.ilitate a ar'atorilor / *.1. Pierdere- deteriorare sau &nt1r2iere 15 *.2. 8tivuire necores#un2"toare sau ne$li?ent" 151 *.+. :nless stoNa$e #er!or'ed .F s4i##ersI,4arterers or t4eir servants 151 *.0. >una stare de navi$a.ilitate 151 R7C:LI ,: PRI6IR7 LA A,ORDAR7A D78PC:>IRILOR 15+ 1. Des#"$u.iri #entru ne!u'i2area '"r!ii 15+ 2. Des#"$u.iri #entru re!u2ul navlositorului de a no'ina un #ort de &nc"rcare sau #entru no'inarea lui cu &nt1r2iere 15+ +. No'inarea unui #ort nesi$ur 150 0. ,alcularea des#"$u.irilor #entru #ierderea de #ro!it 150 5. Des#"$u.iri #entru ne#unerea navei la dis#o2iie 150 *. Des#"$u.iri #entru trans#ortul '"r!urilor la destinaie avariate sau #entru livrarea lor cu &nt1r2iere 155 9. Navlul 'ort 155 <. Des#"$u.iri #entru nese'narea sau ne#re2entarea conosa'entelor 155 =DRNI,IR7A 8,OP:L:I 7,ONOMI, AL ,ONTRA,T:L:I 159 1. ,ircu'stane &n care sco#ul econo'ic al contractului se consider" 2"d"rnicitO 159 2. ,a2uri &n care sco#ul econo'ic al contractului se consider" 2"d"rnicit 159 INTROD:,7R7 GN NA6LO8IR7 1. PIAA MARITIM MONDIAL. Gn trans#ortul 'ariti' eHist" #atru #iee #e care 'a?oritatea co'#aniilor de navi$aie acionea2" &n calitate de v1n2"tori sau de cu'#"r"tori. ,ele #atru #iee ale #ieei 'ariti'e sunt ur'"toareleO Piaa construciilor de nave- #iaa navlurilor #iaa 3second 4and) a v1n2"rilor de nave #iaa v1n2"rilor de nave ca !ier vec4i 1.1. Piaa construciilor de nave. Particularitatea #rinci#al" a #ieei construciilor de nave este aceea c" la 'o'entul se'n"rii contractului- nava nu eHist" %i ea tre.uie construit". Acest lucru are ur'"toarele consecineO ,u'#"r"torul tre.uie s" !urni2e2e %antierului naval s#eci!icaia navei deoarece !oarte #uine %antiere navale construiesc nave cu un desi$n standard derularea contractului este o activitate co'#leH" navele nu vor !i dis#oni.ile dec1t #este 2K+ ani. Activitatea de ne$ociere a unui contract de construcie a unei nave este !oarte co'#leH" %i de des!"%oar" de o.icei direct &ntre ar'ator %i

%antierul constructor. Metoda cea 'ai u2ual" de selectare a %antierului constructor este aceea a unei licitaii internaionale- #roces ce #oate dura de la * luni la un an. Du#" selectarea celei 'ai .une o!erte se trece la ne$ocierea contractului. Ne$ocierea contractului se aHea2" #e ur'"toarele ele'enteO Preul navei s#eci!icaia navei ter'enii %i condiiile contractuale sc4e'a de !inanare o!erit" de c"tre %antier. ,a #e orice #ia" li.er" %i #e #iaa construciilor de nave cu'#"r"torul %i constructorul vor &ncerca s" o.in" condiii c1t 'ai !avora.ile &n !uncie de cererea %i o!erta de #e #ia". ,ontractul de construcie a unei nave este de o.icei &ntoc'it #e .a2a unui contract standard. ,ontractele standard cele 'ai utili2ate #e #ia" sunt AP78 %i 8A@. 1.2. Piaa navlurilor. Piaa navlurilor nu este o #ia" uni!or'" #e care tendina de cre%tere sau de sc"dere a navlurilor este aceea%i &n toate sectoarele #ieei. 7a este constituit" din 'ai 'ulte su.#iee ce nu sunt de#endente una de alta %i care #ot evolua &n 'od di!erit. 1.2.1. actorii de in!luen" ai #ieei navlurilor. 8tarea #ieei la un 'o'ent dat este deter'inat" de cererea %i o!erta de nave din anu'ite re$iuni. La r1ndul lor cererea %i o!erta de nave sunt in!luenate de ur'"torii !actoriO actori de in!luen" ai cererii de servicii de trans#ort 'ariti'O econo'ia 'ondial"- !luHul sc4i'.urilor co'erciale #e 'are- distana 'edie de trans#ort- costurile de trans#ort- eveni'entele #olitice !actori de in!luen" ai o!ertei de servicii de trans#ort 'ariti'O !lota co'ercial" 'ondial"- rit'ul de &nnoire al !lotei co'erciale- cas"rile %i #ierderile accidentale de nave#er!or'anele &n eH#loatare- cadrul o#eraional 1.2.2. Navi$aia de linie %i navi$aia &n siste' (tra'#) Gn !i$ura 1.1. se #re2int" 'odul &n care #iaa 'ariti'" este or$ani2at". Din aceast" !i$ur" se #oate o.serva c"- &n #ractica 'ariti'" internaional"eHist" dou" !or'e distincte de eH#loatare a navelor co'ercialeO Navi$aia &n siste' tra'# navi$aia de linie. Gn $eneral- '"r!urile &n vrac !ac o.iectul navi$aie tra'#- iar '"r!urile $enerale !ac o.iectul navi$aiei de linie &ns" cele dou" !or'e nu tre.uiesc #rivite &n 'od ri$id deoarece #ot eHista situaii &n care anu'ite nave de linie &ncarc" %i '"r!uri &n vrac sau anu'ite nave tra'# &ncarc" %i '"r!uri $enerale. i$. 1.1 Or$ani2area #ieei 'ariti'e. Gn ta.elul ur'"tor se #re2int" co'#arativ cele dou" !or'e de eH#loatare ale navelor co'erciale. Navi$aia de linie. Navi$aia &n siste' 3tra'#) Re$ularitatea serviciului. Navele utili2ate #entru e!ectuarea acestui serviciu !ac escale re#etate &n anu'ite #orturi cu o !recvena de#endent" de volu'ul de 'ar!" #e care &nc"rc"torii &l o!er". Navi$aia de linie #une accentul &n 'od s#ecial #e sosiri

%i #lec"ri re$ulate &nIdin #orturile de escala %i nu #e utili2area unei sin$ure nave. Gnc"rc"torii sunt asi$urai de c"tre ar'ator sau o#erator c" 3o nav") Anu contea2" nu'ele eiE va sosi- va &nc"rca %i va #leca din #ort &n anu'ite 2i %i va !ace escal" &n anu'ite #orturi. Meninerea re$ulat" a unei rute constituie esena acestui 'od de trans#ort. :n ar'atorIo#erator se o.li$" s" #re2inte la &nc"rcare o nav" %i s" ur'e2e #ro$ra'ul #u.licat c4iar dac" utili2ea2" sau nu nava anterior no'inat". Re$ularitatea serviciului. 6oia?ele #e care le e!ectuea2" navele 3tra'#) sunt de#endente de #orturile &n care '"r!urile dis#oni.ile %i de o.icei acestea di!er" de la voia? la voia?. Gn 'od nor'al voia?ele nu se re#et"- !iecare voia? !iind #lani!icat &n 'od individual &n !uncie de cerinele navlositorilor %i de rutele de navi$aie ce tre.uiesc ur'ate. Gn ca2ul anu'itor '"r!uri #recu' c"r.unele sau #etrolul ar'atorii #ot a$rea s" e!ectue2e un nu'"r de voia?e consecutive &n acelea%i condiii contractuale- &ns" nu se #oate vor.i de un serviciu de linie ci doar de satis!acerea cerinelor s#eci!ice ale unui anu'e navlositor. M"r!urile trans#ortate. M"r!urile ce !ac o.iectul trans#ortului cu nave de linie au- &n 'od nor'al- o valoare 'ai 'are dec1t a '"r!urilor ce se trans#ort" cu navele tra'# %i &n consecin" #reul de trans#ort este 'ai 'are. a#tul c" aceste '"r!uri se trans#ort" &n loturi 'ici are de ase'enea in!luen" asu#ra #reului de trans#ort. ,4eltuielile de &nc"rcareIdesc"rcare sunt considera.il 'ai 'ari #entru aceste '"r!uri deoarece ele tre.uiesc 'ani#ulate cu $ri?" %i ele sunt a#roa#e &ntotdeauna aco#erite de c"tre ar'ator %i incluse &n #reul de trans#ort. M"r!urile trans#ortate. M"r!urile trans#ortate de navele tra'# sunt- &n $eneral- acele '"r!uri trans#ortate &n vrac- cu o valoare intrinsec" redus" %i care nu se #ot trans#orta dec1t dac" #reul de trans#ort este redus. Gn $eneral- aceste '"r!uri sunt &nc"rcate de un sin$ur &nc"rc"tor- iar costurile de &nc"rcareIdesc"rcare sunt su#ortate de acesta- dar acesta este un ele'ent care se ne$ocia2" &ntre ar'ator %i navlositor. M"r!urile ti#ice #entru navele tra'# suntO c"r.unii- 'inereurile- 2a4arul- $riul- .u'.acul %i !os!aii. ,ontractul de trans#ort. O co'#anie de linie eli.erea2" tuturor &nc"rc"torilor un conosa'ent standard ce conine ter'enii %i condiiile de trans#ort. Indi!erent de '"ri'ea lotului- clau2ele contractuale sunt acelea%i #entru !iecare &nc"rc"tor. Aceste clau2e nu sunt ne$ociate &ntre ar'ator %i &nc"rc"tor- &ns" ele tre.uiesc acce#tate- a%a cu' sunt- de c"tre acesta din ur'". Nu'ai &n ca2uri eHce#ionale se #ot 'odi!ica anu'ite clau2e ale conosa'entului #entru un anu'it &nc"rc"tor. ,ontractul de trans#ort. Ar'atorul unei nave tra'# tre.uie sa ne$ocie2e un contract de navlosire #entru !iecare an$a?are a navei sale %i ter'enii contractului de navlosire varia2" de la voia? la voia?- de#in21nd de con?unctura #ieei navlurilor %i de a.ilit"ile de a ne$ocia ale ar'atorului %i navlositorului.

Ter'enii contractuali sunt a#lica.ili nu'ai navei no'inate &n contractul de navlosire %i doar #entru voia?ul res#ectiv. ,u toate c" eHist" o serie de contracte standard- ter'enii %i condiiile acestora #ot !i 'odi!icai #entru a satis!ace cerinele s#eci!ice ale #"rilor contractante. 8ta.ilitatea #reurilor de trans#ort. Gn navi$aia de linie #reurile de trans#ort sunt sta.ili2ate de #ractica de a #erce#e acela%i tari! de la toi &nc"rc"torii ce o!er" s#re trans#ort aceea%i 'ar!"- cu condiia ca aceasta sa !ie trans#ortat" cu aceea%i nava. Tari!ul #oate varia de la o nav" la alta- dar &n aceste ca2uri acest lucru este cunoscut de c"tre toi &nc"rc"torii. Orice 'odi!icare a navlului este anunat" cu 'ult ti'# &nainte ca aceasta sa intre &n vi$oare. Navlurile #e di!erite destinaii %i cantit"i sunt #re2entate su. !or'a unor liste Acunoscute su. nu'ele de tari!eE ce sunt #use la dis#o2iia &nc"rc"torilor la cerere. Gn situaia &n care ar'atorii !ac #arte dintrKo asociaie ca are ca sco# sta.ili2area tari!ului %i uni!or'i2area co'#etiiei Aaceste asociaii sunt cunoscute su. nu'ele de 3con!erine)E- tari!ele #e care ace%tia le #ractic" sunt su#use unor 'odi!ic"ri #eriodice. Necesitatea ca aceste con!erine s" se con!or'e2e re$ulilor i'#use de c"tre $uverne tinde s" !ac" aceste tari!e 'ai #uin !luctuante &n co'#araie cu cele de #e #iaa tra'#. 8ta.ilitatea #reurilor de trans#ort. Pe #iaa tra'# navlurile sunt !luctuante- evoluia lor &n ti'# #ut1nd !i co'#arat" cu evoluia #reurilor aciunilor #e #iaa valorilor 'o.iliare. ,ererea %i o!erta de tona? sunt #rinci#alii !actori de in!luen" ai ratei navlului. Po2iia navlositorului este #uternic" atunci c1nd sunt relativ #uine '"r!uri o!erite s#re trans#ort %i 'ulte nave dis#oni.ile &ntrKo 2on" %i ca o consecin" !ireasc" rata navlului este 'ic"- o ast!el de #ia" se 'ai nu'e%te %i #iaa navlositorului. Po2iia ar'atorului este #uternic" atunci c1nd sunt o!erite s#re trans#ort 'ulte '"r!uri %i sunt #uine nave dis#oni.ile %i ca o consecin" !ireasc" navlurile atin$ un nivel ridicat. Pe aceast" #ia" eHist" variaii !oarte 'ari ale navlului- evoluia acestuia este !oarte sensi.il" la #roducerea unor eveni'ente i'#ortante cu' ar !i &nce#erea unui r"2.oi i'#ortant sau &nc4iderea unor canale i'#ortante cu' ar !i ,analul de 8ue2 sau ,analul Pana'a. Pe aceast" #ia" ar'atorii nu #u.lic" nivelul navlului #e destinaii %i cantit"i- ci doar din c1nd &n c1nd a#ar anu'ite ra#oarte ale #ieei care #re2int" cele 'ai re#re2entative navluri #entru anu'ite destinaii. 8erviciile o!erite. 8erviciile %i tari!ele o!erite de navele de linie sunt ast!el conce#ute &nc1t s" satis!ac" necesit"ile &nc"rc"torilor ce a#elea2" la aceste linii. ,a#acitatea unei anu'ite linii de a !ace !a" concurenei este deter'inat" de sta.ilitatea navlului %i de $radul de de#enden" al &nc"rc"torilor !a" de aceste servicii. Gn situaia &n care ar'atorii au !or'at o con!erin" aceasta i'#une ratele %i !recvena escalelor &n anu'ite #orturi- $uvernul av1nd autoritatea de a su#ervi2a structura tari!ului. Ar'atorii care nu !ac #arte din con!erin" %i care o#erea2" #e o rut" #e care con!erina este #uternic" #ot su#ravieui doar dac" sunt ca#a.ili s" o!ere aceea%i sta.ilitate a navlurilor %i

s" satis!ac" cerinele &nc"rc"torilor cel #uin la nivelul 'e'.rilor con!erinei res#ective. 8erviciile o!erite. 8erviciile %i navlurile o!erite de navele tra'# sunt deter'inate de cerinele individuale ale navlositorilor. Din 'o'ent ce nava nu o#erea2" cu re$ularitate #e aceea%i rut" ar'atorii nu #ot !or'a asociaii de a'#loarea %i i'#ortana con!erinelor care s" #oat" 'ono#oli2a #iaa dicta la un 'o'ent dat vor.i de o or$ani2are su. !or'a unor con!erine %i de aici nu este necesar" intervenia $uvernului #entru a #rote?a interesul #u.lic. Aceast" #iaa este $uvernata doar de ?ocul li.er sau a#roa#e li.er al cererii %i o!ertei de tona?. Navele utili2ate. Navele de linie sunt- &n $eneral- nave #roiectate #entru a satis!ace cerinele unei anu'ite rute. Navele ce !ac escal" &n #orturile acestei rute au anu'ite ele'ente structurale s#eci!ice $enerate de !a#tul c"- 'ai 'ult sau 'ai #uin- acela%i ti# de '"r!uri sunt trans#ortate de aceste nave. ,aracteristicile te4nice ale navelor tind s" re!lecte necesit"ile o#eratorilor %i &nc"rc"torilor care o#erea2" #e aceast" rut". Navele de linie sunt nave construite #entru a trans#orta un anu'it ti# de '"r!uri %i #entru a !i eH#loatate #e o anu'it" rut" %i de aceea se #oate o#ta !ie #entru nave !oarte s#eciali2ate !ie #entru nave cu desi$n standard care s" #er'it" o 'ai 'are !leHi.ilitate. Navele utili2ate. Navele tra'# sunt #roiectate #entru a navi$a &n toat" lu'ea %i &n 'od s#ecial #entru a trans#orta '"r!uri &n vrac. Aceste nave au &n $eneral un desi$n si'#lu %i sunt relativ 'ai ie!tine dec1t cele de linie- dar ele devin 'ai scu'#e #e '"sur" ce au o vite2" de o#erare 'ai 'are %i o dotare &'.un"t"it" #entru a !ace !ata co'#etiiei. Multe nave tra'# 'oderne sunt construite #entru a #utea !i utili2ate ca nave de linie &n #erioadele &n care eHist" o cerere s#orit" de s#aiu de trans#ort. :nele nave sunt construite &n ideea ca ele vor !i utili2ate a#roa#e eHclusiv #entru trans#ortul unui anu'it ti# de 'ar!a. 8tructura or$ani2atoric". ,o'#aniile de navi$aie de linie au o structur" or$ani2atoric" co'#leH" cu 'ulte de#arta'ente %i un #ersonal nu'eros &n ara &n care co'#ania &%i are sediul #rinci#al. Gn #orturile &n care navele !ac escal" eHist" un .irouri cu a#roHi'ativ aceea%i structur" or$ani2atoric"- dar cu un #ersonal 'ai #uin nu'eros. Gn $eneral aceste nave nu a#elea2" la alte a$enii 'ariti'e dec1t atunci c1nd tra!icul este destul de redus %i nu ?usti!ic" &n!iinarea unui serviciu de a$enturare #ro#riu. 8tructura or$ani2atoric". ,o'#aniile ce o#erea2" #e #iaa tra'# au &n $eneral un .irou 'ic cu #uin #ersonal din 'o'ent ce navele #e care le eH#loatea2" a?un$ rareori &n #orturile de re$istru. ,ontractele sunt- &n $eneral- ne$ociate #rin tele!on- !aH sau teleH %i de aceea #re2enta ar'atorului %i navlositorului este rareori necesar" #entru a ne$ocia un contract. Pentru a ur'"rii eH#loatarea navei &n

di!erite #orturi ale lu'ii ar'atorii an$a?ea2" a$enii 'ariti'e c"rora le #l"tesc o su'" de .ani. <. Procurarea '"r!ii. Procurarea '"r!ii este o sarcin" !oarte i'#ortant" a ar'atorilor %i de aceea un $ru# de a$eni de v1n2are este an$a?at #entru a contacta #eriodic #otenialii &nc"rc"tori %i de a ine le$"tura dintre de#arta'entul de tra!ic %i clieni. 8osirile %i #lec"rile navelor &n %i din #orturi sunt #u.licate &n 2iarele locale %i &n diversele activit"i #ro'oionale ale co'#aniilor de navi$aie de linie. Procurarea '"r!ii. Gn navi$aia tra'# 'ar!a este #rocurat" #rin inter'ediul .roLerilor ce sunt autori2ai s" ne$ocie2e &n nu'ele ar'atorilor. Nu este nevoie de #u.licitate %i activit"i #ro'oionale #entru o.inerea de '"r!uri. 8osirile %i #lec"rile navelor din #orturi nu sunt #u.licate &n 'od u2ual c4iar dac" a#ar &n unele #u.licaii la ru.rica nave care au sosit sau #lecat din anu'ite #orturi&ns" !"r" ca ar'atorul sa solicite acest lucru. /. Trans#ortul de #asa$eri. Navele de linie trans#ort" uneori %i #asa$eri- lor le este #er'is s" ia la .ord 'aHi'u' 12 #asa$eri !"r" a !i nevoie ca navele res#ective s" !ie clasi!icate ca nave de #asa$eri. Pe #ia" eHist" c1teva nave co'.inate ce #ot trans#orta at1t #asa$eri c1t %i '"r!uri. Trans#ortul de #asa$eri. Navele tra'# nu trans#ort" #asa$eri %i nu eHist" la .ord !acilit"i #entru trans#ortul acestora. La r1ndul ei #iaa navelor tra'# #oate !i divi2at" &n ur'"toarele su.#ieeO Pia" navelor #entru trans#ort '"r!uri $enerale #iaa navelor #entru trans#ort '"r!uri solide &n vrac #iaa tancurilor #etroliere #iaa navelor !ri$ori!ice #iaa navelor #entru trans#ortul auto'o.ilelor #iaa navelor #entru trans#ortul de #asa$eri. 7ste evident c" su.#ieele #ieei 'ariti'e nu evoluea2" total inde#endent una de cealalt"- le$"tura dintre ele este 'ai 'ult sau 'ai #uin #ronunat" &n !uncie de ti#ul %i di'ensiunile navei- !elul '"r!ii %i distana de trans#ort. 1.2.+. ,"r"u%i co'uni- c"r"u%i #u.lici %i c"r"u%i #rivai. ,"r"u%ul este acela cu care sKa &nc4eiat sau &n nu'ele c"ruia sKa &nc4eiat un contract de trans#ort. ,"r"u%ul #oate !i ar'atorul sau navlositorul. ,"r"u%ii co'uni sunt acei c"r"u%i care anun" c" sunt $ata s" trans#orte '"r!uri #entru o anu'it" destinaie. 7i sunt o.li$ai s" acce#te orice 'ar!" le este o!erit" %i nu #ot re!u2a nici o 'ar!" dac" aceasta este le$al". 7i sunt res#onsa.ili #entru orice #ierdere sau avariere a '"r!urilor cu eHce#ia a %ase ca2uri eHce#ionaleO !eno'ene naturale- ina'icii re$ineiviciu ascuns al '"r!urilor- $re%eala #ro#rietarului '"r!urilor- tentativa de !raud" a #ro#rietarului '"r!urilor %i aruncarea '"r!ii #este .ord.

7i nu #ot sta.ili dec1t un tari! re2ona.il #entru '"r!urile trans#ortate %i nu #ot i'#une condiii nere2ona.ile. Gn #erioada actual" nici o co'#anie de navi$aie nu va o#era &n 'od con%tient su. aceast" !or'" deoarece condiiile sunt !oarte dure. ,"r"u%ii #u.lici sunt acei c"r"u%i care des!"%oar" &n 'od curent activitatea de trans#ort '"r!uri #e 'are !"r" a !i c"r"u%i co'uni. :n c"r"u% #u.lic nu este o.li$at s" acce#te orice 'ar!" &i este o!erit"- el av1nd dre#tul de a re!u2a o 'ar!" !"r" a 'otiva acest re!u2. Dac" acce#t" o 'ar!" el este res#onsa.il #entru #ierderea sau avarierea '"r!urilor la !el ca %i un c"r"u% co'un dac" nu are &nc4eiat un contract care #revad" altceva. ,ele 'ai 'ulte co'#anii de navi$aie 'oderne o#erea2" su. aceast" !or'" %i ele eli.erea2" contracte de trans#ort #rin care &%i #reci2ea2" dre#turile %i &%i li'itea2" o.li$aiile. ,"r"u%ii #rivai sunt acele co'#anii care nu des!"%oar" &n 'od curent activitatea de trans#ort '"r!uri #e 'are. Aceste sunt acele co'#anii care de o.icei &%i eH#loatea2" !lota de nave doar #entru a trans#orta #ro#riile '"r!uri %i din c1nd &n c1nd ele &ncarc" %i '"r!urile altor navlositori. 1.2.0. ,lasi!icarea contractelor de navlosire. ,ontractele de navlosire utili2ate #e #iaa 'ariti'" se &'#art &n dou" cate$orii #rinci#aleO ,ontracte 3.F NaF de'ise) Acontracte de .are.oatE contracte 3not .F NaF de'ise) Acontracte de navlosire #e voia?- contracte de navlosire #e voia?e consecutive- contracte de a!!rei$4t'entE ,ontractul de navlosire #e voia? A6oFa$e ,4arter#artFE J este contractul- dintre ar'ator %i navlositor- #rin care ar'atorul- &n sc4i'.ul unei su'e de .ani nu'it" navlu ce de#inde de cantitatea de 'ar!"- #ro'ite a trans#orta una sau 'ai 'ulte #arti2i de 'ar!"- dintrKun #ort &n altul la .ordul unei nave- iar navlositorul #ro'ite a #une la dis#o2iia navei 'ar!a %i s" #l"teasc" navlul. ,ontractul de navlosire #e voia?e consecutive A,onsecutive 6oFa$e ,4arter#artFE Jeste contractul $uvernat de acelea%i #rinci#ii ca cele care $uvernea2" contractul de navlosire #e voia? ele di!erind doar #rin !a#tul c" un contract aco#er" 'ai 'ulte voia?e consecutive. ,ontractul de a!!rei$4t'ent A,ontracts o! A!!rei$4t'ent J ,oAEcunoscute %i su. nu'ele de contracte #e cantitate sau #e tona? J este un contract si'ilar cu cel #e voia? cu deose.irea c" &n contract se s#eci!ic" doar cantitatea de 'ar!" ce va tre.ui trans#ortat" de 'ai 'ulte nave- nave ce nu sunt no'inate la 'o'entul &nc4eierii contractului- &ntrKo #erioad" de ti'# 'ai &ndelun$at". ,ontractul de navlosire #e ti'# ATi'e ,4arter#artFE J este contractul dintre ar'ator %i navlositor #rin care ar'atorul- &n sc4i'.ul unei su'e de .ani nu'it" c4irie- #une la dis#o2iia navlositorului- #entru o #erioad" de ti'# deter'inat"- nava %i serviciile ec4i#a?ului. Pentru aceast" #erioad" navlositorul este cel care va eH#loata nava din #unct de vedere co'ercial- el &nc4eind viitoarele contracte de navlosire %i su#ort1nd o serie de c4eltuieli s#eci!ice voia?elor e!ectuate.

,ontractul de .are.oat A>are.oat ,4arter#artF or De'ise ,4arter#artF or ,4arter .F De'iseE J este contractul dintre ar'ator %i navlositor #rin care ar'atorul &n sc4i'.ul unei su'e de .ani denu'it" c4irie- #une la dis#o2iia navlositorului nava near'at" A!"r" ec4i#a?- co'.usti.il- #rovi2ii- #iese sc4i'. etcE- iar acesta va &nc4eia viitoarele contracte de navlosire %i va su#orta toate c4eltuielile de eH#loatare cu eHce#ia c4eltuielilor de a'orti2are. ,ontracte s#eciale J &n ulti'a #erioad" se constat" o utili2are 'ai intens" &n s#ecial #e #iaa navelor #ortcontainer a unor ti#uri de contracte A8LOTDIR7E ce nu #ot !i &ncadrate nici &n cate$oria contractelor de navlosire #e voia? nici &n cate$oria contractelor de navlosire #e ti'#- ele re#re2ent1nd de !a#t o co'.inaie a celor dou" datorit" !a#tului c" navlositorul &nc4iria2" de la ar'ator o #arte din s#aiul de trans#ort eH#ri'at &n containere de 25Q AslotE #e care navlositorul &l !olose%te #entru trans#ortul '"r!urilor #ro#rii sau &l su.&nc4iria2". 1.+. Piaa v1n2"rilor de nave #e #ia" 3second 4and) A#roHi'ativ 15 de nave sunt v1ndute anual #e aceast" #ia". Partici#anii #e aceast" #ia" sunt ar'atori- navlositori sau s#eculani. ,ele 'ai 'ulte v1n2"ri de nave se !ac #e .a2a unui contract standard 38ales or' <9)- contract ce se a!l" &n aneHa 2 la #re2entul curs. ,ontractul are 15 clau2e ce se re!er" la #re- $aranii- #lata #reului- ins#ecia navelor- locul %i data livr"rii- andocarea navei- co'.usti.ilul %i #iesele de sc4i'. de la .orddocu'entaia navei- condiia navei la livrare- ar.itra?- etc. 1.0. Piaa v1n2"rilor de nave ca !ier vec4i. Pe aceast" #ia" sin$ura di!eren" !a" de #iaa) second 4and) este aceea c" cea 'ai 'are #arte a cu'#"r"torilor sunt %antierele s#eciali2ate &n de2'e'.rarea navelor. Princi#alii cu'#"r"tori de nave sunt %antierele din India- PaListan- >an$lades4 %i ,4ina. Preurile #e aceast" #ia" varia2" &ntre 15 %i 25 RIton". 2. A,TI6ITIL7 D7 PIA AL7 ARMATORILOR. Ar'atorii au datoria de a se in!or'a asu#ra evoluiei #ieei 'ariti'e deoarece &ntrea$a lor activitate este str1ns le$at" de evoluia #ieei. Pentru a avea un 'aHi'u' de !leHi.ilitate #e #ia" ar'atorii tre.uie s"K%i di'ensione2e !lota #ro#rie ast!el &nc1t aceasta s" aco#ere necesit"ile 'ini'e de trans#ort re2ultate din contractele #e ter'en lun$ &nc4eiate. Pentru a aco#eri necesarul de tona? #e ter'en lun$ ar'atorii sau o#eratorii #ot &nc4eia contracte de navlosire #e ti'# #e ter'en lun$- iar #entru aK%i aco#eri anu'ite cereri te'#orare ale navlositorilor ei #ot a#ela la contractele navlosire #e ti'# #e ter'en 'ai scurt Atri# c4arterE. Din cele #re2entate se #oate des#rinde ideea c" &ntrKo co'#anie de navi$aie 'odern" se #ot des!"%ura ur'"toarele activit"i de navlosireO An$a?area navelor #ro#rii an$a?area unor #arti2i 'ici de 'ar!" cu intenia de a or$ani2a un serviciu de linie A#arcellin$E &nc4eierea unor contracte #e ter'en lun$ cu 'ari co'#anii 'ultinaionale Aindustrial s4i##in$E &nc4eierea unor contracte de navlosire #e ti'# #e ter'en lun$ &nc4eierea unor contracte de navlosire #e ti'# ter'en scurt Atri# c4arterE

&nc4irierea navelor #ro#rii sau a celor anterior &nc4iriate #e #erioade 'ai lun$i sau 'ai scurte cu'#"rarea de nave noi sau nave de #e #iaa second 4and- ori v1n2area navelor #ro#rii. :n ar'ator tre.uie s" !ie !oarte !leHi.il &n ne$ocieri %i tre.uie s" ia &n calcul !iecare variant". Gn cele ce ur'ea2" se va #re2enta un eHe'#lu care va #une &n evidena c1teva dintre variantele #e care le are o un ar'ator #entru o nav". 8" #resu#une' c" o nav" 'odern" de 25K+5.5 tdN ter'in" desc"rcarea &n #ortul A %i ar'atorul tre.uie s" decid" care este ur'"torul voia? atunci el va avea de ales &ntreO

LIN7R

,OA

8POT >ALA8T. >ALA8T 8POT >ALA8T Gnc4irierea navei unei co'#anii de linie #entru un voia? Ati'e c4arter tri#E %i ast!el nava va !i li.er" &n #ortul > sau #entru un voia? dus &ntors Around tri# voFa$eE %i nava va !i din nou li.er" &n #ortul A. Dac" ar'atorul este !oarte norocos va $"si 'ar!" c4iar din #ortul a #entru desc"rcare &n #ortul D este #osi.il ca ar'atorul s" ai." un contract #e ter'en lun$ Acontract o! a!!trei$4t'entE %i s" !ie nevoit s" navi$e &n .alast #1n" &n #ortul , de unde va &nc"rca o 'ar!" tot #entru #ortul A. Dac" nava va !i li.er" din nou &n #ortul > nu va avea dec1t o#iunea de a navi$a &n .alast #1n" &n #ortul D de unde va &nc"rca o 'ar!" #entru #ortul , sau va navi$a &n .alast #1n" &n #ortul 7 de unde !ie va &nc"rca o 'ar!" #entru #ortul !ie #entru #ortul ,. ,u toate c" 'a?oritatea navlositorilor sunt destul de 'ulu'ii de siste'ul de an$a?are al unei nave #entru a trans#orta 'ar!a din #ortul A &n #ortul >- tot 'ai 'uli navlositori v"d activitatea de trans#ort 'ariti' ca #e o #arte inte$rant" a #rocesului de a#rovi2ionare sau de distri.uie %i &n consecin" ca #e un ele'ent i'#ortant de care de#ind #er!or'anele econo'ice ale !ir'ei. Ace%ti navlositori vor solicita servicii su#li'entare dintre care cel 'ai i'#ortant este cel de $arant"rii a datelor de sosire a '"r!urilor la destinaie- #entru care sunt dis#u%i s" #l"teasc" navluri su#li'entare.

Ace%ti navlositori vor selecta doar acei ar'atori- .roLeri sau a$eni care s" &nelea$" 'odul de lucru al .ene!iciarului %i care s" se considere #arte inte$rant" a #rocesului de #roducere %i livrare a '"r!urilor. Aceasta &nsea'n" c" cei interesai de acest lucru tre.uie s" $"seasc" soluii #entru a !urni2a soluiile cerute %i s" de'onstre2e- de o.icei #rin deinerea unui certi!icat de calitate- c" se #oate #une .a2" #e ei. ,o'#aniile 'ultinaionale #ot solicita unui ar'ator s" le trans#orte toat" 'ar!a. 2.1. 8urse de in!or'aii. Toi cei i'#licai &n activitatea de navlosire sunt consu'atori %i distri.uitori de in!or'aii. 8c4i'.ul de in!or'aii este esenial #entru a !i la curent cu evoluia #ieei. Pentru a se in!or'a asu#ra evoluiei #ieei se !olosesc ur'"toarele surse de in!or'aiiO ,ereri de ale ar'atorilor %i navlositorilor. Navlositorii trans'it #rin inter'ediul .roLerilor lor cereri de tona? ce sunt trans'ise .roLerilor ar'atorilor sau altor .roLeri de #e #ia". iecare dintre .roLeri &%i adau$" un co'ision %i trans'ite 'esa?ul altor .roLeri sau ar'atori su. !or'" de 'esa?e individuale sau su. !or'a unor liste. 8i'ilar ar'atorul #oate !i cel care solicit" #rin inter'ediul .roLerului s"u an$a?are #entru navele sale. Po2iiile navelor. Ar'atorii o.i%nuiesc s" trans'it" #rin inter'ediul .roLerilor o list" #rin care &i in!or'ea2" #e .roLeri asu#ra datei %i locului &n care navele vor !i dis#oni.ile #entru o nou" an$a?are. Gn cele de 'ai ?os se #re2int" un eHe'#lu de ast!el de #o2iii #rin care un ar'ator #o2iiile navelor sale. Ra#oarte ale #ieei. Acestea sunt circulate #e #ia" de 'arile co'#anii de .roLera? c"tre ar'atori- navlositori %i alte !ir'e de .roLera? %i #rin acestea se o!er" o i'a$ine a 2ilei sau s"#t"'1nii la care se re!er". Prin co'#ararea conclu2iilor acestor ra#oarte cu #ro#riile #revi2iuni asu#ra #ieei se #oate o.ine o i'a$ine c1t 'ai clar" a st"rii #ieei 'ariti'e. :n ra#ort co'#let al #ieei cu#rinde co'entarii asu#ra celor 'ai i'#ortante su.#iee ale #ieei 'ariti'e inclusiv asu#ra v1n2"rilor %i cu'#"r"rilor de nave. Gn aneHa 1 se #re2int" un ast!el de ra#ort &ntoc'it de c"tre !ir'a ea'leFs. Ne$ocierile dintre ar'atori %i navlositori. ,ele 'ai i'#ortante in!or'aii sunt o.inute #rin sc4i'.ul de 'esa?e dintre ar'atori %i navlositori &n ti'#ul ne$ocierilor. Gn !uncie de atitudinea acestora %i de &nc4eierea sau ne&nc4eierea unui contract de navlosire. In!or'aii $enerale. Alte in!or'aii ce se re!er" la costurile de 'ani#ulare a '"r!urilor- rata de &nc"rcareKdesc"rcare- c4eltuielile #ortuarec4eltuielile de trecere #rin canale %i str1'tori sunt ele'ente !oarte i'#ortante de care ar'atorul tre.uie s" in" sea'a &nainte de a !inali2a ne$ocierile #entru &nc4eierea unui contract. ,entre de in!or'aii &n trans#ortul 'ariti'. ,ele 'ai i'#ortante centre de in!or'aii #entru activitatea de trans#ort 'ariti' sunt Londra- NeN BorL %i ToLFo- acestora li se adau$" centrele din Oslo- Da'.ur$- Paris %i Pireu. Ar'atorii ce &%i eH#loatea2" navele &n toat" lu'ea sunt &n contact 2ilnic %i cu alte centre din 2onele &n care se a!l" navele.

>altic 7Hc4an$e. Aceast" instituie !oarte vec4e este cea 'ai i'#ortant" surs" de in!or'aii #entru #iaa 'ariti'". Aici se &nt1lnesc &n 'od re$ulat .roLeri %i re#re2entani ai navlositorilor #entru a sc4i'.a in!or'aii %i a trans'ite liste de '"r!uri con!ideniale- se discut" starea #ieei %i se #ot c4iar ne$ocia %i &nc4eia contracte de navlosire. Rolul acestei instituii a crescut !oarte 'ult &nce#1nd din 1/<5 c1nd a !ost lansat un indice al navlurilor cunoscut s. nu'ele de >altic rei$4t IndeH- acesta re!lect" starea actual" a #ieei %i tendinele viitoare. Pe .a2a acestui indicator ar'atorii se #ot #rete?a de !luctuaiile de #e #ia". >IM,O AT4e >altic and Internaional Mariti'e ,ouncilE. Aceast" or$ani2aie se ocu#" de diverse #ro.le'e de interes #entru trans#ortul 'ariti' internaional. :n i'#ortant de#arta'ent se ocu#" de construcia %i actuali2area unor docu'ente Acontracte de navlosire- conosa'enteE din trans#ortul 'ariti'. >IM,O #oate de ase'enea !urni2a in!or'aii cu #rivire la con$estionarea anu'itor #orturi- c4eltuielile #ortuare- re$ulile %i #racticile din anu'ite #orturi. Dac" un ar'ator sau navlositor a &nc"lcat &n 'od re#etat %i deli.erat re$ulile #oate !i ra#ortat la >IM,O %i viitori #arteneri vor !i in!or'ai des#re credi.ilitatea acestuia. Reele de in!or'aii. Pentru un ar'ator- navlositor sau .roLer este !oarte i'#ortant s" ai." o reea de .roLeri %i a$eni cu care s" cola.ore2e %i #e onestitatea %i serio2itatea c"rora s" se #oat" .a2a. Gn acest !el ar'atorii %i navlositori #ot !i tot ti'#ul la curent cu sc4i'."rile intervenite #e #iaa 'ariti'". >roLeri 'ariti'i. Gn activitatea de navlosire ar'atorii %i navlositorii sunt interesai de sursele de in!or'aii- de cuno%tinele %i de a.ilit"ile de ne$ociere ale .roLerilor 'ariti'i. Gn 'od nor'al at1t ar'atorii c1t %i navlositorii &%i conduc ne$ocierile #rin inter'ediul unor .roLeri. :n ar'ator sau un navlositor #oate lucra !ie #rin inter'ediul unui sin$ur .roLer !ie #rin inter'ediul 'ai 'ultor .roLeri. Gn $eneral .roLerul ar'atorului se nu'e%te s4i#.roLer- iar .roLerul navlositorului se nu'e%te 3c4arterin$ a$ent)- de%i #e #iaa 'ariti'" se !olose%te un sin$ur ter'en acela de 3s4i#.oLer). GntrKo ne$ociere #ot !i i'#licai unul- doi sau 'ai 'uli .roLeri- &n situaia &n care sunt i'#licai + sau 'ai 'uli .roLeri- unul dintre ei este .roLerul ar'atorului- unul este .roLerul navlositorului %u unul se nu'e%te 3co'#etitive .roLer). O alt" cate$orie de .roLeri sunt 3ca.le .roLers) care sunt acei .roLeri ce circul" liste cu '"r!uri %i nave din unul din 'arile centre c"tre ali .roLeri din alte centre 'ariti'e internaionale. Rolul .roLerilor este acela de a #rote?a #e cele #entru care lucrea2" %i #entru aceasta el tre.uieO 8"Kl in!or'e2e #e ar'atori %i navlositori asu#ra evoluiilor #ieeiasu#ra '"r!urilor %i navelor dis#oni.ile %i s" !ac" totul #entru a an$a?a '"r!urile %i navele &n condiiile cerute s" acione2e &n strict" con!or'itate cu autori2area #e care o are de la navlositor sau ar'ator s" &%i des!"%oare activitatea &n 'od loial !a" de #artea #entru care lucrea2" s" nu ascund" in!or'aii sau s" trans'it" in!or'aii $re%ite.

>roLerul are datoria de a se i'#lica &n 'od activ &n ne$ocieri d1nd s!aturi %i !"c1nd reco'and"ri cu #rivire la &ntoc'irea o!ertelor %i contrao!ertelor. Personalitatea %i te'#era'entul .roLerului ?oac" un rol i'#ortant &n ne$ocieri %i &ntrKun !el oarecu' 4a2liu .roLeri se &'#art &n 3c4arter#artF .roLers) %i 3!rei$4t .roLers). Pri'ul este un .roLer ce &nc4eie o ne$ociere la nivelul #ieei- dar va studia %i ne$ocia cu !oarte 'are atenie !iecare clau2" a contractului de navlosire- #e c1nd ulti'ul este un .roLer ce reu%e%te a#roa#e &ntotdeauna s" &nc4eie o ne$ociere la un nivel 'ai ridicat dec1t nivelul #ieei- dar care nu va risca s" #iard" o an$a?are #entru un detaliu cu #rivire la o clau2" contractual". 2.2. Ne$ocierea unui contract de navlosire 2.2.1. Perioada de investi$are a #ieei. Aceasta #erioad" &nce#e de re$ul" atunci c1nd un navlositor direct sau #rin inter'ediul unui .roLer lansea2" #e #ia" o cerere de o!ert". Dac" navlositorul are contractul v1n2areKcu'#"rare se'nat- scrisoarea de credit este desc4is" % 'ar!a este #re$"tit" sau #oate !i #re$"tit" #entru &nc"rcare &n scurt ti'#. Gn acest ca2 navlositorul va solicita o o!ert" !er'" de la ar'atori #rin !olosirea uneia din ur'"toarele eH#resiiO IRM ORD7R. ,DART7R7R8 AR7 NOP IRM A8 OLOP8. D7 INIT7- IRM AND R7ADB TO CO. IRM PITD LI, IN ORD7R. Atunci c1nd navlositorul nu dore%te s" &ncea#" i'ediat ne$ocierile el #oate solicita doar o indicaie- ce #oate conine aceea%i te'eni ca %i o o!ert" !er'" dar nu o.li$" nici una dintre #"ri. O cerere de o!ert" AorderE tre.uie s" conin" cel #uin ur'"toarele ele'enteO Nu'ele navlositorului %i ara de re%edin" cantitatea de 'ar!" %i descrierea '"r!ii #orturile de &nc"rcare %i desc"rcare #erioada &n care nava tre.uie s" !ie $ata de &nc"rcare ratele de &nc"rcareKdesc"rcare orice restricii sau #re!erine &n ceea ce #rive%te ti#ul de nav" %i ca#acitatea navei ti#ul de contract de navlosire ce va !i !olosit co'isionul ce va !i #l"tit de ar'ator. Du#" cea #ri'it o ast!el de cerere de o!ert"- ar'atorul #oate trans'ite o o!ert" !er'" sau doar o indicaie- &n ca2ul &n care trans'ite o o!ert" !er'" el tre.uie s" 'enione2e c1t ti'# este vala.il" o!erta. 2.2.2. Perioada de ne$ociere. R"s#unsul navlositorului la o o!ert" !er'" #oate !i unul din ur'"toareleO Dac" ter'enii %i condiiile solicitai de ar'ator sunt !oarte di!erii de cei solicitai %i consider" c" nu eHist" nici o %ans" de a se &nc4eia un contract se r"s#undeO 3TDANS8 OPN7R8Q O 7R PDI,D ,DRTR8 D7,LIN7 PITDO:T ,O:NT7R) dac" ter'enii %i condiiile sunt destul de di!erii de cei solicitai el re!u2" acea o!ert" %i !ace o nou" o!ert" ar'atorilor #e .a2a ter'enilor %i condiiilor #e care &i dore%te r"s#un21nd ast!elO 3TDANS8 OPN7R8Q O 7R PDI,D ,DART7R7R8 D7,LIN7 AND O 7R IRM A8 OLOPO) dac" sunt relativ #uine lucruri di!erite atunci navlositorul trans'ite o contrao!ert" &n care

scrie doar lucrurile cu care nu este de acord. 7l va r"s#unde !olosind eH#resia 3A,7PTI7T,7PT) ur'at" de ter'enii #e care dore%te s"Kl 'odi!ice. Din acest 'o'ent ne$ocierile nu se vor des!"%ura dec1t #e .a2a de contrao!erte ce conin eH#resia 3A,7PTI7T,7PT) #1n" la a$rearea tuturor as#ectelor le$ate de ter'enii #rinci#ali. Du#" ce sKau a$reat toi ter'enii #rinci#alii se &ntoc'e%te o reca#itulaie Ater'enul din li'.a en$le2" este 3'ain ter's reca#)E a ter'enilor a$reai. Gn ca2ul ne$ocierii unui contract de navlosire #e voia?- o o!ert" !er'" va conine ur'"toarele ele'enteO Nu'ele %i adresa ar'atorului nu'ele %i descriere navei cantitatea de 'ar!" %i o descriere a '"r!ii #orturile %i danele de &nc"rcare %i desc"rcare #o2iia de &nc"rcare nor'ele de &nc"rcare %i desc"rcare contrastaliile %i des#atc4Kul nivelul navlului %i 'odalitatea de #lat" ti#ul de contract de navlosire !olosit co'isionul .roLerilor. Gn ca2ul ne$ocierii unui contract de navlosire #e ti'#- o o!ert" !er'" va conine ur'"toarele ele'enteO Nu'ele %i adresa ar'atorului descrierea co'#let" a navei descrierea contratelor #e care le va #er!or'a locul de livrare %i relivrare a navei #o2iia de livrare %i relivrare '"r!urile #e care le #oate trans#orta nava %i 2onele &n care nava va navi$a cantitatea de co'.usti.il de la .ord &n 'o'entul livr"rii %i relivr"rii c4iria %i 'odalit"ile de #lat" ale c4iriei ti#ul de contract utili2at co'isionul. De 'ulte ori ar'atorul %i navlositorul doresc s" ne$ocie2e 'enin1nd anu'ite 3su.?ects) dintre care cele 'ai i'#ortante suntO 8u.?ect to >OD a##roval J ceea ce &nsea'n" c" #ersoana res#onsa.il" din .iroul ar'atorului ne$ocia2" condiiile de an$a?are %i du#" &nc4eierea ne$ocierilor #re2int" re2ultatul ne$ocierilor consiliului director care le a#ro." sau nu. De 'ulte ori aceast" condiie nu este acce#tat" de c"tre ar'atori %i navlositori deoarece #oate conduce la anularea ne$ocierilor a?unse &ntrKo !a2" destul de avansat". 8u.?ect details J #rin utili2area acestei eH#resii #"rile contractante nu intenionea2" a !i le$ate #rin contract dec1t du#" !inali2area ne$ocierilor detaliilor din contractul de navlosire. Dac" sKa a$reat &n ti'#ul ne$ocierilor c" acel contract este su#us le$islaiei a'ericane aceast" #ro.le'" este discuta.il" %i au !ost destule ca2uri &n care sKa considerat c" eHist" un contract de navlosire vala.il c4iar dac" nu sKau a$reat toate deliile contractului de navlosire- ci doar ele'entele i'#ortante ale acestuia. 8u.?ect to ste' A8u.?ect To 7Histence o! Merc4andiseE J aceast" eH#resie se !olose%te de c"tre navlositori care &nainte de a con!ir'a o an$a?are doresc s" veri!ice dac" 'ar!a va !i dis#oni.il" #entru &nc"rcare la data a$reat" &n ti'#ul ne$ocierilor. Du#" ne$ocierea %i acce#tarea ter'enilor #rinci#ali ai unei ne$ocieri se trece la ne$ocierea #ro#riuK2is" a contractului de navlosire- ne$ociere ce &nce#e #rin trans'iterea de c"tre navlositor a unei #roK!or'e a contractului de navlosire Ade o.icei un contract eHecutatE %i se #rocedea2" &n aceea%i

'anier"- ca &n ca2ul ne$ocierii ter'enilor #rinci#ali ai contractuluisc4i'.1nduKse 'esa?e #e .a2a eH#resiei Acce#tI7Hce#t. ,ONTRA,T7 D7 NA6LO8IR7 1. NOI:N7 ;I PRI. Navele sunt &n 'od nor'al an$a?ate #e .a2a unor contracte de navlosire ne$ociate de c"tre .roLeri ce acionea2" !ie &n nu'ele navlositorului- !ie &n nu'ele ar'atorului. :n contract de navlosireO 7ste un docu'ent ce conine ter'enii contractuali ce de!inesc dre#turile- o.li$aiile %i res#onsa.ilit"ile ar'atorilor %i navlositorilorU este &ntoc'it- de o.icei- de .roLerul navlositorului #e .a2a ter'enilor a$reai &ntre ar'ator %i navlositorU este se'nat de ar'atori %i navlositori sau de .roLerii ar'atorilor %i navlositorilor &n nu'ele acestoraU conine de re$ul" un set de clau2e standard ti#"rite #e diverse !or'ulare- ur'ate &n cele 'ai 'ulte ca2uri de un set de clau2e adiionale cunoscute su. nu'ele de 3addendu') sau 3rider)- clau2e ce evidenia2" 'ai .ine cerinele #"rilor contractanteU #oate avea o 'uli'e de %ters"turi- 'odi!ic"ri %i ad"u$iri la clau2ele standard &n con!or'itate cu cerinele #"rilor. P"rile contractante sunt denu'ite- &n 'od $eneric- navlositor %i ar'ator- cu toate c" relaiile contractuale #ot !i 'ult 'ai co'#leHe Ave2i !i$ura 1.1E. Atunci c1nd cel care &nc4eie un contract de navlosire cu un navlositor nu este %i #ro#rietarul navei- &n contract se !olose%te denu'irea de (dis#onent oNner) Ater'enul utili2at &n li'.a ro'ana este acela de (ar'atorK navlositor) &ns"- &n o#inia autorului- acest ter'en nu eH#ri'a &n 'od clar &nelesul ter'enului din li'.a en$le2"E.

Din !i$ura 1.1 se #oate constata c" o nav" #oate !i &n acela%i ti'# o.iect al 'ai 'ultor contracte de navlosire &n sensul c" ea #oate !i &nc4iriat" #rintrKun contract de .are.oat de un navlositor care la r1ndul s"u o #oate eH#loata !ie

#rintrKun alt contract de .are.oat- !ie #rintrKun contract de navlosire #e ti'#!ie #rintrKun contract de navlosire #e voia?. Pe l1n$" ar'atori %i navlositori- la derularea contractului de navlosire #artici#"- !"r" a !i #"ri contractante- &nc"rc"torul As4i##erE %i #ri'itorul Aconsi$neeE '"r!urilor. ,on!or' Re$ulilor de la Da'.ur$- &nc"rc"tor este orice #ersoan" cu care sKa &nc4eiat J sau &n nu'ele ori &n !avoarea c"reia sKa &nc4eiat J un contract de trans#ort '"r!uri #e 'are- sau orice alt" #ersoan" care a #redat real'ente J sau &n nu'ele ori &n !avoarea c"reia sKau #redat real'ente J '"r!urile care !or'ea2" o.iectul contractului de trans#ort. Aceast" de!iniie su#ort" discuii &n sensul c" #ri'a #arte a de!iniiei se 'enionea2" c" &nc"rc"torul #artici#" &ntrKun !el sau altul la &nc4eierea unui contract de trans#ort ceea ce i'#lic" !a#tul c" &nc"rc"torul este %i navlositor. Gn $eneral &nc"rc"torul este eH#ortatorul '"r!urilor ce ur'ea2" a !i trans#ortate- iar &n !uncie de condiia de livrare a '"r!urilor el #oate !i %i navlositor. Pri'itorul este #ersoana sau !ir'a &ndre#t"it" s" #ri'easc" '"r!urile. Pri'itorul #oate !i sau nu no'inat &n contract- &ns" el &%i dovede%te calitatea de #ri'itor #rin inter'ediul conosa'entului #e care &l #re2int" co'andantului navei la sosirea navei &n #ortul de desc"rcare. Pentru a &nele$e 'ai .ine di!erenele dintre cele 'ai utili2ate cate$orii de contracte de navlosire A#e voia?- #e ti'# %i de .are.oatE &n Ta.elul 1.1 este #re2entat" re#arti2area #rinci#alelor $ru#e de c4eltuieli &ntre ar'ator %i navlositor. ,4eltuieli de eH#loatare. 6oFa$e ,4arter. Ti'e ,4arter. >are.oat. ,4eltuieli de a'orti2are %i !inanciare ale navei a a a. ,4eltuieli de asi$urare DVM W PVI a a n. ,4eltuieli de &ntreinere %i re#araii a a n. ,4eltuieli cu ec4i#a?ul a a n. ,4eltuieli cu co'.usti.ilul a n n. ,4eltuieli cu a#a #ota.ila a aInX n. TaHe de trecere #rin canale %i str1'tori a aInX n. ,4eltuieli #ortuare a n n. ,4eltuieli de &nc"rcareIdesc"rcare aIn1 n n 2. ORMA ;I ,ONIN:T:L ,ONTRA,T7LOR D7 NA6LO8IR7. Nu este o.li$atoriu ca un contract de navlosire s" !ie &ntoc'it &n scris cu toate c" 'area 'a?oritate a contractelor de navlosire se &nc4eie ast!el. DeKa lun$ul ti'#ului- datorit" di!eritelor #ro.le'e ?uridice $enerate de diversitatea siste'elor le$islative- sKau i'#us o serie de contracte standardale c"ror clau2e sunt i'#ri'ate #e !or'ulare standard. A#roa#e toate aceste !or'ulare standard au liniile nu'erotate #entru a u%ura a'endarea coninutului contractului. Modul de #re2entare al contractelor standard a evoluat deKa lun$ul ti'#ului- !or'ele 'ai vec4i au s#aii li.ere &n care ur'ea2" s" se &nscrie

detalii cu #rivire la identi!icarea #"rilor- #articularit"ile navei- '"r!urilordate re!eritoare la navlu etc. Gn anii Y95- su. in!luena #racticii a'ericane aceste !or'ulare standard au !ost &'#"rite &n dou" #"ri distincte- #artea I const1nd &ntrKo #a$in" !or'at" din casete nu'erotate ce ur'ea2" a se co'#leta- iar &n #artea a IKa dintrKo serie de clau2e standard. Avanta?ul acestui siste' este c" &n situaia &n care #"rile contractante nu doresc s" 'odi!ice clau2ele standard- ele vor tre.ui s" co'#lete2e nu'ai #artea I#artea a IKa !iind incor#orat" #rin re!erin". 8iste'ul se #are ca nu 'ai este de actualitate deoarece rareori se &nt1'#l" ca #"rile contractante s" a$ree2e &n totalitate clau2ele standard %i de aceea &n !or'ularele noi ANor$rain /+- Multi!or'E sKa renunat la siste'ul &'#"ririi &n dou" #"ri. 8unt destul de !recvente ca2urile &n care &n ti'#ul ne$ocierilor #"rile contractante sunt nevoite s" convin" asu#ra introducerii unor clau2e su#li'entare &n contract ca ur'are a eHistenei unor as#ecte- ce interesea2" #"rile contractante- neaco#erite de contractul standard. Aceste clau2e su#li'entare sunt cunoscute su. denu'irea de 3Rider) sau 3Adendu')- iar construcia lor a dat na%tere la nu'eroase dis#ute deoarece c4iar dac" o clau2" este construit" corect ea tre.uie inter#retat" &n conteHtul $eneral al contractului %i nu i2olat de acesta. Aceste clau2e nou introduse au #rioritate de inter#retare atunci c1nd coninutul lor este &n contradictoriu cu al clau2elor standard deoarece se consider" c" aceste clau2e eH#ri'" 'ai clar intenia #"rilor. Din acela%i 'otiv- &n ca2ul &n care !or'ularul standard este &'#"rit &n dou" #"ri- #artea I #ri'ea2" #entru c" tre.uie co'#letat" &n 'od s#eci!ic. Gn ceea ce #rive%te cuvintele radiate- ele se consider" ca %i c1nd nu ar !i eHistat. Totu%i- &n anu'ite &'#re?ur"ri ele sunt luate &n sea'"- &n eventualitatea unui liti$iu- dac" &n contract se !ace re!erire la cuvintele radiate %i !"r" acestea una sau 'ai 'ulte clau2e nu ar avea sens. Pentru de#"%irea unor ast!el de #ro.le'e- !or'ulele standard 'ai noi au o serie de clau2e #re2entate &n 'ai 'ulte variante %i dau ast!el #"rilor contractante #osi.ilitatea de a ale$e clau2ele cele 'ai #otrivite #entru o situaie anu'e %i de a eli'ina #e c1t #osi.il a'enda'entele. Toate aceste !or'ulare standard sunt re2ultatul ne$ocierilor dintre diverse $ru#uri de ar'atori %i navlositori sau au !ost ela.orate de c"tre or$ani2aii ce re#re2int" !ie ar'atorii- !ie navlositorii. Privind cele 'ai re#re2entative ti#uri de contracte de navlosire se o.serv" c" acestea sunt !ie a$reate- !ie ado#tate- !ie reco'andate de diverse or$ani2aii 'ariti'e internaionale sau de diverse asociaii de ar'atori sau navlositori. :n contract de navlosire c" este a$reat dac" el este ne$ociat %i a$reat de c"tre o asociaie de ar'atori %i una sau 'ai 'ulte asociaii de navlositori sau alte instituii. ,lau2ele standard ale acestui contract nu #ot !i 'odi!icate sau radiate !"r" acordul #reala.il al tuturor #"rilor care lKau a$reatU :n contract de navlosire c" este ado#tat de c"tre o or$ani2aie de ar'atori dac" aceasta susine &n 'od o!icial un contract a$reat &n condiiile de 'ai sus de c"tre o alt" or$ani2aie sau asociaie de ar'atoriU Atre.uie 'enionat c" un contract de navlosire #oate !i ado#tat de c"tre o asociaie

de ar'atori %i &n situaia &n care acesta este e'is de o alt" asociaie de ar'atori #entru a !i utili2at &ntrKun anu'it sector !"r" a !i ado#tat de c"tre o asociaie de navlositoriE :n contract de navlosire c" este reco'andat atunci c1nd nu eHist" o asociaie de navlositori cu care s" se ne$ocie2e un anu'it contract sau atunci c1nd cu toate c" un contract a !ost ne$ociat cu o asociaie de navlositori nu eHist" #osi.ilitatea ca toi 'e'.rii acestei asociaii s" utili2e2e acel contract !"r" 'odi!ic"ri. ,u toate c" este de dorit- nu este o.li$atoriu ca un contract de navlosire reco'andat s" !ie utili2at a%a cu' este !"r" a'enda'ente la clau2ele ti#"rite. Pe l1n$" ace%ti trei ter'eni se 'ai !olose%te %i ter'enul (a#ro.at). :n contract de navlosire este a#ro.at dac" acel contract este a$reat- ado#tat sau reco'andat. >IM,O a #u.licat %i #us &n v1n2are un catalo$ ce conine 'a?oritatea contractelor de navlosire %i conosa'entelor a#ro.ate. +. ,LA:=7 ,OM:N7 T:T:ROR ,ONTRA,T7LOR D7 NA6LO8IR7 +.1. Prea'.ulul. ,ontractele scrise &nce# de o.icei cu un #rea'.ul &n care sunt #re2entate #"rile contractante %i ter'enii #rinci#ali. :n #rea'.ul #oate !i !or'ulat &n ur'"toarea !or'" &nt1lnit" &n C7N,ON /0O 7ste a$reat &ntre #artea 'enionat" &n caseta +- ca ar'ator al navei nu'ite &n caseta 5 cu tona?ul re$istru .rutInet indicat &n caseta *- cu un deadNei$4t .rut la linia de &nc"rcare de var" declarat- a#roHi'ativ- &n caseta 9- nava a!lat" acu' &n #o2iia declarat" &n caseta < %i se a%te#t" s" !ie $ata de &nc"rcare- &n .a2a acestui contract la data a#roHi'ativ declarat" &n ,aseta / %i #artea 'enionat" ca navlositor &n caseta 0 caO Nava 'enionat"- i'ediat ce sKau &nc4eiat o.li$aiile anterioare- se va &ndre#ta c"tre #ortul A#orturileE sau locul AlocurileE de &nc"rcare no'inate &n caseta 15 sau at1t de a#roa#e de ele c1t #oate a?un$e &n si$uran"- ast!el incit sa !ie tot ti'#ul &n stare de #lutire- iar acolo sa &ncarce #1n" la ca#acitatea 'aHi'a de &nc"rcare- 'ar!a Adaca sKa a$reat sa se &ncarce 'ar!a #e #unte aceasta sa !ie #e riscul %i r"s#underea navlositoruluiE a%a cu' este #re2enta &n caseta 12- #e care navlositorii se o.li$a sa o &ncarce- nava ast!el &nc"rcat" sa #rocede2e c"tre #ortul A#orturileE sau locul AlocurileE indicat &n caseta 1 a%a cu' sKa sta.ilit la se'narea conosa'entelor- sau at1t de a#roa#e c1t nava #oate a?un$e &n si$uran" %i &ntotdeauna &n stare de #lutire %i acolo sa livre2e 'ar!a.) GntrKun #rea'.ul de acest $en di!erite #"ri ale contractului sunt le$ate unele de altele d1nd coerenta %i sens &ntre$ului contract. +.2. P"rile contractante +.2.1. Identi!icarea #"rilor contractante. At1t ar'atorul c1t %i navlositorul doresc s" o.in" c1t 'ai 'ulte in!or'aii des#re #artea cu care &nc4eie un contract de navlosire- deoarece se #oate &nt1'#la ca- at1t &n ti'#ul derul"rii contractului c1t %i du#" livrarea '"r!urilor- s" !ie nevoit s" o.li$e una din #"rile s"K%i &nde#lineasc" o.li$aiile contractuale. De aceea este esenial ca #"rilor contractante s" le !ie cunoscute nu'ele co'#let %i dac" este #osi.il adresa co'#let"- tele!onul!aHul- teleHul etc. Nu este neo.i%nuit ca una dintre #"ri sa !ie re#re2entat"

de c"tre un a$ent care s" se'ne2e contractul !"c1nd ur'"toarea 'eniune 3Messrs. as a$ents !or c4arterers). Deoarece &n #ractic" #ot s" a#ar" &n 'od !recvent #ro.le'e &n le$"tur" cu se'narea unui contract ca a$ent &n nu'ele altei #ersoane. Gn sens strict le$al un a$ent este acela care nu acionea2" &n nu'e #ro#riu ci doar ca re#re2entant al altei #ersoane. A$entul nu va !i #arte contractant" a contractului &nc4eiat- contract ce va !i considerat a !i &nc4eiat &ntre cel re#re2entat de a$ent %i o ter" #ersoan". :n a$ent #oate aciona &n nu'ele altei #ersoane &n ur'"toarele ca2uriO Prin acordul eH#res al celui ce va !i re#re2entat de a$ent acordul #oate !i su.&neles din necesitate. Gn ca2ul &n care relaia a$entK#rinci#al se creea2" #rin acordul eH#res al #"rilor a$entul este autori2at s" acione2e &n nu'ele celui #e care &l re#re2int" doar &n con!or'itate cu cele 'enionate &n contract. Dac" nu sKau #rev"2ut atri.uii clare ale a$entului atunci cel &n nu'ele c"ruia acionea2" a$entul tre.uie s" acce#te consecinele oric"rei aciuni re2ona.ile a a$entului. Gn ca2ul &n care- #rin conduit" sau ver.al- un a$ent se consider" autori2at s" &nc4eie un contract &n nu'ele celui #e care &l re#re2int" atunci acel contract este considerat vala.il. a#tul c" autoritatea su.&neleas" este o autoritate real" sau nu este o #ro.le'" ?uridic" destul de co'#licat". Gn ca2 de necesitate- o #ersoan" ce are &n $ri?" un .un ce a#arine unei alte #ersoane- #oate !i nevoit" s" acione2e ast!el &nc1t s" #"stre2e inte$ritatea acelui .un %i &n acest ca2 #oate !i su.&neleas". GntrKo ast!el de situaie #oate !i co'andantul unei nave care #entru a continua voia?ul are nevoie de re#araii ur$ente %i #entru aceasta solicit" un &'#ru'ut #e care &l $arantea2" cu nava. Pentru ca o ast!el de aciune s" !ie considerat" corect" este necesar a !i &nde#linite ur'"toarele condiiiO Carantarea c4eltuielilor de re#araie era un lucru necesar %i co'andantul a acionat &n 'od #rudentU .anii au !ost avansai &n 'od eH#res #entru re#araia naveiU .anii au !ost c4eltuii #entru a re#ara nava. Dac" este #re2ent un re#re2entant al ar'atorului- atunci co'andantul navei nu 'ai are aceast" autoritate de a aciona ca a$ent al ar'atorului. Pentru ca un a$ent s" !ie considerat un a$ent din necesitate sunt necesare a !i &nde#linite ur'"toarele condiiiO Tre.uie s" !ie i'#osi.il s" se o.in" instruciuni de la cel #e care &l re#re2int"U tre.uie s" !ie o necesitate co'ercial" i'ediat" %i real" de a aciona &n nu'ele celui #e care &l re#re2int"U tre.uie s" acione2e- cu .una credin"- &n interesul tuturor #"rilor i'#licate. Rati!icarea unui contract. Gn ca2ul &n care un a$ent contractea2" ca a$ent al unei #"ri #e care o no'inea2" &n contract- !"r" a avea autori2area acesteia- contractul #oate !i rati!icat de c"tre #artea no'inat" &n contractca2 &n care el do.1nde%te dre#turi %i o.li$aii &n .a2a acelui contract. 7ste !oarte i'#ortant s" eHiste &n orice 'o'ent o #orti" de a ie%i din ne$ocieri dac" se dovede%te c" cealalt" #arte nu are o re#utaie .un" sau este &n inca#acitate de #lat" %i de aceea &n 'a?oritatea ne$ocierilor at1t

ar'atorii c1t %i navlositorii ne$ocia2" su. re2erva de a a#ro.a re!erinele #ri'ite des#re cealalt" #arte contractant" Asu.?ect oNnersIc4arterers a##roval o! c4arterersIoNnersE. De ase'enea- o 'uli'e de avi2"ri tre.uiesc tri'ise la &nc"rc"tori- #ri'itori- a$eni %i de aceea este i'#ortant ca identitatea acestora %i tele!onul- !aHul sau teleHul s" !ie cunoscute &n ti'# util. +.2.2. 8u.stituirea navlositorului sau ar'atorului. :neori ar'atorul sau navlositorul dore%te sa !ie dre#turile %i o.li$aiile sale sa !ie #reluate de c"tre un alt ar'ator sau navlositor. 7ste ceva o.i%nuit ca un ar'ator ce &%i o#erea2" nava &ntrKun contract 3Ti'e ,4arter) #e ter'en lun$- s" v1nd" nava %i ca noul ar'ator sa devin" #arte contractantala !el cu' este dease'enea o.i%nuit ca un navlositor sa doreasc" a su.&nc4iria nava unui alt navlositor. Gn 'od nor'al- un ar'ator nu #oate s"K%i v1nd" nava c1t ti'# ea se a!la &nc4iriat" %i- &n 'od auto'at- noul ar'ator s" devin" #arte &n contractul de (T. Navlositorul A6oFa$e ,4arter ,4artererE se eHonerea2" de o #arte- sau c4iar de toate &ndatoririle sale de navlositor. Acest lucru se !ace #rin introducerea &n contract a a%a nu'itei clau2e 3,esser ,lause) des#re care se va vor.i &n detaliu la contactul de navlosire #e voia?. +.+. Nava +.+.1. Descrierea navei. Gn !uncie de ti#ul contractului nava va avea- 'ai 'ult sau 'ai #uin- o #o2iie centrala &n reali2area contractului. Gn #rinci#iu- este i'#ortant ca navlositorul sa cunoasc"- cu o anu'it" #erioada de ti'# &nainte de data &nc"rc"rii- nava #e care o va utili2a. Gn ca2ul trans#ortului convenional- &n care conosa'entele se eli.erea2" &n 'o'entul &n care 'ar!a a !ost &nc"rcata la .ordul navei- nava va ?uca un rol central &n ti'# ce &n trans#ortul de linie 'odern- &n care conosa'entele se eli.erea2" &n 'o'entul &n care 'ar!a a !ost #ri'ita s#re &nc"rcare de c"tre c"r"u%- nava are un rol 'ai #uin i'#ortant deoarece clientul are &ncredere &n !a#tul ca acel c"r"u% va #er!or'a .ine indi!erent de nava #e care o va !olosi. Gn contractele de navlosire 3Ti'e ,4arter) %i 3>are.oat ,4arter)- descrierea navei ?oaca un rol central deoarece &n !uncie de descrierea ei %i de condiiile #ieei navlositorul o evaluea2" %i #oate o!eri o anu'it" c4irie %i de aceea- de o.icei- contractele nu sunt &nc4eiate #1n" c1nd nu este cunoscuta nava ce va #er!or'a. Gn contractele de navlosire #e voia?- contract ce #oate !i considerat un contract de trans#ort #entru o anu'it" 'ar!a intre anu'ite #orturi- descrierea navei nu ocu#a o #o2iie centrala. Gn contractele de a!!rei$4t'ent- &n care o.li$aia #rinci#ala a ar'atorului este aceea de a trans#orta anu'ite '"r!uri#rocedura nor'ala este de a nu se no'ina o nava &n 'o'entul an$a?"rii ci de a o no'ina cu o anu'it" #erioada &nainte de data la care 'ar!a este $ata de &nc"rcare. Gn 'o'entul &n care o nav" este an$a?at" #rintrKun contract de navlosire eHistenta contractului este de#endenta de eHistenta navei. Daca nava este #ierduta or se declara 3constructive total loss)- o.iectul contractului este 2"d"rnicit- ceea ce &nsea'n" ca este nul %i nu 'ai eHista. 8co#ul econo'ic #oate !i 2"d"rnicit %i din alte 'otive cu' ar !i &nt1r2ierea navei #entru o #erioada de ti'# !oarte 'are.

Gn s#ecial &n ca2ul contractelor de navlosire #e voia? este adesea a$reat ca nava #oate !i su.stituita de o alta nava #rin !or'ularea u2uala 3MI6. or si'ilar su.stitute). 7ste necesar ca- &n ca2ul &n care se a$reea2" o ast!el de !or'ulare- sa se #revad" daca este doar un dre#t un al ar'atorului sau %i o o.li$aie a lui de a an$a?a o alta nava daca nava sau navele #e care le controlea2" nu sunt dis#oni.ile &n acea #erioada- dease'enea tre.uie #rev"2ut daca ar'atorul are dre#tul de a su.stitui o nava de 'ai 'ulte ori sau nu'ai o sin$ura data. Gn contract este s#eci!icat nu nu'ai nu'ele navei ci %i anul de construcie- ti#ul navei- #avilionul %i indicativul navei %i ar'atorul nu are dre#tul de a 'odi!ica- !"r" #er'isiunea navlositorului- nici una din caracteristicile eseniale ale navei. Daca- s#re eHe'#lu- ar'atorul dore%te sa sc4i'.e #avilionul navei el tre.uie sa o.in" #er'isiunea navlositorului deoarece #avilionul navei este &n 'ulte ca2uri un ele'ent esenial- din di!erite 'otive- #entru navlositor. +.+.2. Li'itele &n care nava #oate navi$a. ,o'#aniile de asi$urare i'#un anu'ite li'ite $eo$ra!ice intre care navele #ot navi$a. Aceste li'ite di!er" de la o co'#anie de asi$urare la altadar cele 'ai o.i%nuite sunt a%a nu'itele Institute Parranties Li'its AIPLE. :nele 2one $eo$ra!ice sunt acce#tate tot ti'#ul anului- altele sunt neacce#tate tot ti'#ul anului- #e l1n$" aceste 'ai eHista %i unele care sunt acce#tate intre anu'ite date %i inter2ise &n restul anului. Ar'atorii #ot sa 'ear$" &n aceste din ur'a 2one &n orice #erioada nu'ai daca #l"tesc #ri'e de asi$urare su#li'entare. Pe l1n$" restriciile $enerate de situarea $eo$ra!ica a anu'itor #orturi eHista %i anu'ite 2one de r"2.oi &n care navele #ot 'er$e- daca #l"tesc o #ri'a de asi$urare su#li'entara. Dease'enea 'ai eHista %i unele li'ite $enerate de construcia %i dotarea te4nica a navei- #recu' %i de nu'"rul 'e'.rilor de ec4i#a?. +.+.+. >una stare de navi$a.ilitate a navei. 7ste adesea #rev"2ut &n contract c" nava #re2entat" de ar'ator tre.uie s" !ie &n .un" stare de navi$a.ilitate. ,4iar %i c1nd nu este eH#res #rev"2ut &n contract .una stare de navi$a.ilitate este o clau2" su.&neleas". ,once#tul de .un" stare de navi$a.ilitate are trei as#ecteO >una stare de navi$a.ilitate din #unct de vedere te4nic AseaNort4iness !ro' tec4nical #oint o! vieNE se re!er" la cor#ul navei care tre.uie sa !ie etan%- re2istent %i solid din toate #unctele de vedere #entru voia?- instalaiile de la .ord %i sta.ilitatea navei. >una stare de navi$a.ilitate din #unct de vedere al ca#acit"ii ei de a &nc"rca o anu'it" 'ar!a Acar$oNort4inessE are &n vedere !a#tul ca o nava #oate !i ca#a.ila sa &ncarce o anu'it" 'ar!a %i de a e!ectua o c"l"torie &nc"rcata cu acea 'ar!a- dar nu #oate &nc"rca o alta 'ar!a %i e!ectua acela%i voia? &nc"rcata cu o alta 'ar!aU >una stare de navi$a.ilitate #entru e!ectuarea unui anu'it voia? AseaNort4iness !or t4e intended voFa$eE &nsea'n" ca nava va !i dotata cores#un2"tor- a#rovi2ionata cu o cantitate su!icienta de co'.usti.il-

#rovi2ii- docu'entele de navi$aie necesare %i cu toate actele vala.ile ast!el incit sa e!ectue2e &n .une condiii un anu'it voia?. O.li$aia ar'atorului de a 'enine o nava &n .una stare de navi$a.ilitate nu i'#lica o.li$aia de a !ace o nava #er!ecta- care sa nuK%i #iard" aceasta a#titudine nici &n !ata unui #ericol eHtraordinar. 8e cere ca nava sa ai." acea construcie- acel $rad de #re$"tire %i acea dotare #e care un ar'ator o.i%nuit %i #rudent i le da la &nce#utul !iec"rui voia? %i la &nce#utul !iec"rei noi eta#e a c"l"toriei- av1nd &n vedere toate &'#re?ur"rile #rin care va trece nava. +.0. ,lau2e de r"2.oi. Gn #erioade de r"2.oi- revoluie sau alte !eno'ene si'ilare- nava %i 'ar!a #ot !i eH#use unor anu'ite riscuri. 7c4i#a?ul #oate !i r"nit sau o'or1t &n ti'# ce 'ar!a sau nava #ot !i avariate sau distruse. Pe l1n$" acestea eHist" %i riscul unor &nt1r2ieri %i c4eltuieli su#li'entare cu' ar !i #lata unor #ri'e de asi$urare su#li'entare #entru nava %i 'ar!" %i #lata su#li'entar" a ec4i#a?ului. Pentru a avea o i'a$ine clara asu#ra dre#turilor %i o.li$aiilor navlositorului %i ar'atorului este nor'al ca &n contractul de navlosire sa eHiste o clau2a s#ecial" de r"2.oi. ,lau2ele de r"2.oi #ot !i &'#"rite &n doua cate$oriiO ,lau2e de cancelare a contractului datorita r"2.oiului APar ,ancellation clausesE. Aceste clau2e se $"sesc &n contractele #e ter'en lun$ Ade >are.oat sau de Ti'e ,4arterE sau &n contractele de a!!rei$4t'ent %i sunt !olosite cu intenia de a da a'.elor #"ri #osi.ilitatea de a cancela contractul atunci c1nd navlurile sKau 'odi!icat su.stanial ca ur'are a declan%"rii unui r"2.oi &ntre anu'ite "ri sau nava este rec4i2iionat" de c"tre $uvern. ,lau2e &'#otriva riscului de r"2.oi APar RisL ,lauseE. Aceste clau2e sunt sau cel #uin ar tre.ui s" !ie inserate &n !iecare contract de navlosire. Orice clau2a de acest ti# tre.uie sa includ" o de!iniie a riscului de r"2.oi care de cele 'ai 'ulte ori include %i a'eninarea cu un r"2.oi. 7ste !oarte i'#ortanta deli'itarea dre#turilor %i o.li$aiilor #arilor atunci c1nd ec4i#a?ul- nava %i 'ar!a sunt su#use riscului declan%"rii unui r"2.oi. Gn 'od u2ual- !or'ularele standard includ o clau2a &'#otriva riscului de a#ariie a unui r"2.oi. Gn contractele de Ti'e ,4arter este inclus"- de o.iceiclau2a 3,onNarti'e)- iar- &n contractele de navlosire #e voia?- cele 'ai cunoscute sunt 3,4a'.er o! 84i##in$ Par RisL clauses 1 and 2) Aaceste clau2e nu satis!ac cerinele unui contract de navlosire 'odern %i au !ost retrase- dar sunt &nt1lnite &nc" &n 'ulte contracteE- 36oFNar 1/55) %i 36oFNar 1/+). Gn contractele Cencon 9* %i Cencon /0 sunt utili2ate aceste din ur'a clau2e- clau2e ce sunt &n cele 'ai 'ulte situaii aco#eritoare #entru ar'atordar tre.uie reinut ca aceste clau2e nu sunt construite #entru situaiile &n care riscul a#ariiei unui r"2.oi eHista &n ti'#ul ne$ocierii contractului. De ase'enea aceste clau2e nu 'enionea2" ni'ic des#re costurile su#li'entare $enerate de #lata ec4i#a?ului %i #ri'elor de asi$urare su#li'entare. :n o#erator nu tre.uie sa a'estece di!eritele clau2e de r"2.oi utili2ate &n contractele de Ti'e ,4arter cu cele utili2ate &n 6oFa$e ,4arter deoarece #oate !i #us &n situaii di!icile. Gn contractele de navlosire &n care an$a?ea2" o

nava #e care o are &n Ti'e ,4arter- el tre.uie sa includ" o clau2a de r"2.oi care nu ii este 'ai #uin !avora.ila dec1t cea #e care a acce#tatKo &n contractul de Ti'e ,4arter. Daca &n contractul de Ti'e ,4arter a acce#tat clau2a 3,onNarti'e)- el tre.uie sa insiste #entru clau2ele 36oFNar 1/55) sau 36oFNar 1/+) &n contractele de navlosire #e voia? #e care le &nc4eie. +.5. ,lau2e #rivind variaiile costurilor %i e!ectele lor asu#ra relaiilor contractuale. Gn $eneral- #"rile contractante sunt o.li$ate s"K%i &nde#lineasc" o.li$aiile #e care %i leKau asu'at indi!erent de evoluia ulterioara a #ieei. Gn situaia &n care costurile de eH#loatare ale navei cresc &n 'od ne#rev"2utacest lucru nu va avea un e!ect asu#ra o.li$aiilor #"rii a!ectate- dec1t &n ca2ul &n care aceasta conduce la 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului- ceea ce nu se &nt1'#l" &n 'od !recvent. Gn sco#ul de a se #rote?a- #"rile #ot a$rea asu#ra unor clau2e asi$ur"torii cu' ar !iO 3,lau2a valutar")- 3,lau2a cre%terii #reului la co'.usti.il)- 3,lau2a de escaladare)3,lau2a Dards4i#). ,lau2a 3Dards4i#) are dre#t sco# rene$ocierea contractului dac" condiiile econo'ice se sc4i'.a su.stanial %i #"rile nu sunt de acord c" #artea care a su!erit #ierderile #oate cancela contractul. ,lau2a valutara este necesara &n situaia &n care costurile ar'atorului sunt eH#ri'ate &ntrKo 'oneda converti.ila- alta dec1t dolarul %i- ca ur'are a 'odi!ic"rii su.staniale a ratei de sc4i'. intre cele doua valute- ar'atorul se #oate $"si &n situaia de a avea #ierdere &n loc de #ro!it. ,lau2a #oate !i !or'ulata &n !elul ur'"torO (Navlul %i contrastaliile sunt calculate #e .a2a ratei de sc4i'. de. ,oroane norve$iene la 1 dolar a'erican Arata contractuala de sc4i'.E. Daca la data #l"ii navlului- rata de sc4i'. cotata de .anca. Di!er" !ata de rata de sc4i'. contractuala- atunci navlul tre.uie a?ustat ast!el incit sa re2ulte aceea%i su'a de coroane dane2e ca cel $enerat de rata contractuala de sc4i'..) ,lau2a cre%terii #reului la co'.usti.il #oate !i inserata &n contract cu sco#ul de al #rote?a #e ar'ator &'#otriva cre%terii #reului la .unLer. 7a #oate #reci2a ca navlul este calculat #e .a2a #reului .unLerului de T dolariItona %i- ca orice 'odi!icare a #reului- &l &ndre#t"e%te #e ar'ator la o co'#ensaie. ,lau2a de escaladare a #reurilor are dre#t sco# de a #rote?a #artea su!erind" datorita cre%terii costurilor de eH#loatare. Gn anu'ite &'#re?ur"ricre%terea navlurilor este $enerata de cre%terea costurilor %i ca ur'are &n un ar'ator nuK%i #oate #er'ite sa eH#loate2e o nava &n #ierdere. Ideea #rinci#ala este de a $"si o .a2a de calcul sau o !or'ula du#" care sa se recalcule2e navlul. ,lau2a ar #utea !i !or'ulata ast!elO 3,4iria 2ilnica este calculata #e .a2a c4eltuielilor de o#erare lunare ale ar'atorului a%a cu' sunt #re2entate &n aneHa ata%ata acestui contract. La s!1r%itul !iec"rui anc4eltuielile 'edii lunare vor !i co'#arate cu cele ata%ate %i orice di!erena 'ai 'are sau 'ai 'ica de 5 Z- sa !ie 'ulti#licata cu 12 %i sa se co'#ense2e la #lata c4iriei ur'"toare. Acela%i #rinci#iu se a#lica %i la ter'inarea contractului #entru #erioada r"'asa neco'#ensat").

+.*. ,lau2e de ar.itra?. Pentru a evita eventualele discuii cu #rivire la le$islaia c"reia &i este su#us un contract de navlosire- &n clau2a de ar.itra? tre.uie s" se !ac" re!eriri la le$islaia a#lica.il" %i la #rocedura de re$le'entare a liti$iilor dintre #"ri. Liti$iile re2ultate din contractele de navlosire sunt- de o.icei- re2olvate #rin ar.itra?- &n ti'# ce liti$iile re2ultate din conosa'ente sunt- de o.iceire2olvate #rin inter'ediul instanelor ?udec"tore%ti. O clau2" de ar.itra? tre.uie s" conin" %i o #rocedur" de no'inare a ar.itrilor. Gn ca2urile &n care contractul este su#us le$islaiei en$le2e- de cele 'ai 'ulte ori se !ace re!erire %i la Ar.itration Act 1/55- 1/9/ sau 1/*. ,ele 'ai 'ulte contracte de navlosire revi2uite sau 'odi!icate &n ulti'ii ani au clau2e de ar.itra? cu dou" variante- una #entru ar.itra? &n NeN BorL %i una #entru ar.itra? &n Londra. ,ele 'ai 'ulte clau2e de ar.itra? conin %i o #rocedur" de re$le'entare a liti$iilor ce nu de#"%esc o anu'it" su'"aceste sunt re2olvate &n con!or'itate cu #revederile 8'all ,lai's Procedure O! London Mariti'e Ar.itrators Association &n ca2ul dre#tului en$le2 %i &n con!or'itate cu 84ort4ened Ar.itration Procedure O! T4e 8ocietF O! T4e Mariti'e Ar.itrators Inc. +.9. 8e'narea contractului de navlosire. :n contract #oate !i se'nat !ie de c"tre #"rile contractante- !ie de c"tre #ersoanele autori2ate de c"tre acestea A&n 'od u2ual de c"tre .roLeriE. Gn unele situaii #oate !i i'#ortant de cine este se'nat contractul de navlosire. Dac" dre#tul 8tatelor :nite este a#lica.il- contractul de navlosire nu tre.uie se'nat de c"tre ar'ator- directorii co'#aniei sau unul din #re#u%ii ar'atorului deoarece &n ast!el de situaii ar'atorii nuK%i 'ai #ot li'ita r"s#underea. :nele "ri cu' ar !i Australia i'#un anu'ite taHe asu#ra contractelor se'nate &n ara res#ectiv". 7ste i'#ortant ca &n contractul de navlosire sa !ie trecute toate condiiile a$reate &n 3reca#) Araca#itulaia tuturor ter'enilor a$reai &n ti'#ul ne$ocieriiE. Dac" un contract de navlosire- se'nat incorect de c"tre o #arteeste tri'is s#re se'nare celeilalte #"ri %i dac" aceasta se'nea2" !"r" s" #roteste2e acesta #oate !i un contract care #roduce e!ecte asu#ra a'.elor #"ri. Posi.ilit"ile de a 'odi!ica acest contract sunt li'itate su. ?urisdicia en$le2"- dar ele eHist" dac" se !ace un #rotest &ntrKun interval de ti'# re2ona.il. ,ONTRA,T:L D7 NA6LO8IR7 P7 6OIA@ A6OBAC7 ,DART7R PARTBE 1. NOI:NI C7N7RAL7 1.1. De!iniie %i !or'e standard. ,ontractul de navlosire #e voia? este contractul #rin care ar'atorul se o.li$" ca- &n sc4i'.ul unei su'e de .ani nu'it" navlu- s" #un" la dis#o2iia navlositorului- &ntrKun anu'it loc de &nc"rcare- o nav" &n .un" stare de navi$a.ilitate- ca#a.il" s" &ncarce o anu'it" 'ar!" A#us" la dis#o2iia navei de c"tre navlositorE %i s" trans#orte aceast" 'ar!" #1n" la locul de desc"rcare. Pe #iaa '"r!urilor $enerale sunt cunoscute #este 55 de contracte standard a$reate- ado#tate sau reco'andate de diverse or$ani2aii naionale

sau internaionale. O caracteristic" a#roa#e $eneral" a acestor contracte este aceea c" ele tind s"Kl !avori2e2e #e ar'ator. Gn 1/<2 #rin a#ariia contractului Multi!or' Aun contract cu o tent" #roKnavlositor #ro#us de ONA8>AE sKa &ncercat i'#unerea acestuia #e #ia"- dar !"r" succes deoarece se consider" c" #iaa #roduselor uscate nu este &nc" #re$"tit" #entru a acce#ta contracte #roKnavlositor. ,el 'ai utili2at contract #e aceast" #ia" este Cencon care- &n ciuda de!icienelor reale #e care le are A'ulte din clau2ele lui datea2" din 1/2- cu toate c" a !ost revi2uit &n 1/2 %i 1/9* %i 1/0E- este &nc" !olosit #e scar" lar$"- &n ti'# ce unul din contractele relativ 'oderne AMulti!or'E- construit &n ideea de a &nlocui Cencon- nu este !olosit dec1t oca2ional. Pe #iaa #roduselor lic4ide situaia este cu totul di!erit"- aici nu'"rul contractelor standard este considera.il 'ai redus %i &n $eneral acestea sunt construite de a%a 'anier" &nc1t s"Kl !avori2e2e #e navlositor. ,ele 'ai 'ulte din contractele de #e #iaa #roduselor #etroliere Acele #e voia?E au !ost recent a'endate %i- ca %i cele de #e #iaa #roduselor uscateau devenit 'ai detaliate %i cu 'ai 'ulte variante ale aceleia%i clau2e #entru a li'ita dis#utele dintre ar'atori %i navlositori. ,ele 'ai utili2ate !or'e de 6oFa$e ,4arter PartF sunt ur'"toareleO AMP7L8D /+ J T4e A'ericani2ed Pels4 ,oal ,4arter- a#ro.at de c"tre A8>A. A8>ATANS6OB J TanLer 6oFa$e ,4arter PartF- #ro#us de A8>A. A:8TRAL J ,4a'.er o! 84i##in$ Australian Crain ,4arter- 1/2< A:8PD7AT J Australian Crain ,4arter- 1/92 >ALT,ON J T4e >altic and P4ite 8ea ,on!erence ,oal ,4arter- 1/21 >alti'ore or' , J >ert4 Crain ,4arter PartF- a#ro.at de Nort4 A'erican Crain 7H#ort- Nort4 A'erican 84i##ers Association %i NeN BorL Produce 7Hc4an$e. >7P76OB + J TanLer 6oFa$e ,4arter PartF- #ro#us de >ritis4 Petroleu' Ltd.- London. >I8,D7M6OB J 8tandard 6oFa$e ,4arter PartF !or t4e Trans#ortation o! ,4e'icals &n tanL 6essels- #ro#us de >IM,O. >I8,OAL6OB <* J 8tandard 6oFa$e ,4arter PartF !or 6e$eta.leIAni'al Oils and !ats- #ro#us de >IM,O. >LA,S87APOD J >lacL 8ea Ti'.er ,4arter PartF !or Ti'.er !ro' :8R and Ro'anian >lacL 8ea and Danu.e Ports- 1/9+. >RIT,ONT J ,4a'.er o! 84i##in$ Ceneral Do'e Trade ,4arter- 1/2< ,. AOR7E 9 J Mediterranean Iron Ore ,4arter PartF. ,7M7N,O J ,4a'.er o! 84i##in$ ,e'et ,4arter #artF- 1/2 7TON6OB 1/*/ J TanLer 6oFa$e ,4arter PartF- e'is de 7HHon International ,o'#anF. 7RTI,ON J ,4a'.er o! 84i##in$ ertilisers ,4arter- 1/02 7RTI6OB J Nort4 A'erican ertli2er ,4arter PartF- 1/9< CA86OB J Cas 6oFa$e ,4arter PartF Ato .e used !or Li[uid $as eHce#t LNCE

C7N,ON J :ni!or' Ceneral ,4arter Aas a'ended &n 1/2 %i 1/9*E- e'is de >IM,O. C7NOR7,ON J Ceneral Ore ,4arter PartF- 1/*2- e'is de >IM,O. CRAIN6OB J Crain 6oFa$e ,4arter PartF 1/* Arevised and reco''ended 1/90E MO>IL6OB <5 J TanLer 6oFa$e ,4arter #artF- e'is de Mo.il Oil ,or#oration- air!aH- 6ir$inia. M:LTI ORM 1/<2 J MultiKPur#ose 6oFa$e ,4arter PartF- e'is de ONA8>A. M:RMAPIT J A#atite ,4arter #artF !or 84i#'ents o! A#atite Ore and A#atite ,oncentrate !ro' Mur'ansL. NANBON=AI J ,4arter PartF !or Lo$s- e'is de T4e @a#an 84i##in$ 7Hc4an$e Inc.- 1/*9 NIPON,OAL J ,oal ,4arter PartF- e'is de T4e @a#an 84i##in$ 7Hc4an$e Inc. NIPONOR7 J Iron Ore ,4arter PartF- e'is de T4e @a#an 84i##in$ 7Hc4an$e Inc. NORCRAIN </ J Nort4 A'erican Crain ,4arter PartF- e'is de A8>A. N:>ALTPOD J ,4a'.er o! 84i##in$ >altic Pood ,4arter PartF- 1/9+ N:6OBK<0 J :niversal 6oFa$e ,4arter #artF #u.licat de Polis4 ,4a'.er o! orei$n Trade. OR7,ON J Iron Ore ,4arter PartF !ro' 8candinavia to Poland- e'is de >IM,O. OR76OB J 8tandard Ore ,4arter PartF- e'is de >IM,O. PAN8TON7 J ,4a'.er o! 84i##in$ 8tone ,4arter PartF- 1/25 POL,OAL6OB J ,oal 6oFa$e ,4arter PartF 1/91 Arevised 1/9*E- e'is de >IM,O. 8D7L6OB 5 J TanLer 6oFa$e ,4arter #artF- e'is de 84ell :. S.- London. 8O6,OAL J 8oviet ,oal ,4arter 1/*2- !or coal- coLe and ,oalKtar Pitc4 !ro' :8R AlaFout 1/91E 8BNA,OM7T J ,ontinent Crain ,4arter #artF. TANS7R6OB <9 J TanLer 6oFa$e ,4arter PartF- issued .F t4e International Association o! Inde#endent TanLer ONners AINT7RTANSOE. T7TA,O6OB /0 TanLer 6oFa$e ,4arter PartF- issued .F TeHaco. P7L,ON J ,4a'.er o! 84i##in$ ,oastin$ ,oal ,4arter PartF 1/1+ PORLD OD J T4e Porld ood Pro$ra''e 6oFa$e ,4arter PartF. 1.2. Ter'enii contractului de navlosire. Ter'enii contractului de navlosire sunt acei ter'eni asu#ra c"rora sKa a?uns la un acord #rin ne$ociere &ntre #"rile contractante. 1.2.1. Ter'eni su.&nele%i. Pe l1n$" ter'enii &nscri%i &n contractul de navlosire 'ai eHist" %i o serie de ter'eni su.&nele%i- ter'eni ce sunt utili2ai doar #entru a da e!icacitate unui voia?. :n ter'en este considerat ca !iind su.&neles doar atunci c1nd acest lucru este necesar #entru c" alt!el contractul nu ar avea sens sau ar conduce la consecine a.surde. O.li$aii su.&nelese ale ar'atorului sunt ur'"toareleO

,a nava s" !ie &n .un" stare de navi$a.ilitate c" data esti'at" la care nava va !i $ata de &nc"rcare este avi2at" &n 'od onest de c"tre ar'ator %i c" ar'atorul are su!iciente 'otive #entru a considera c" aceasta este realist" c" va acorda $ri?a cuvenit" '"r!urilor c" va #er!or'a voia?ul cu dili$ena necesar" %i !"r" a devia de la ruta de navi$aie u2ual". O.li$aii su.&nelese ale navlositorului sunt ur'"toareleO Gn anu'ite circu'stane- s" ai." 'ar!a $ata de &nc"rcare la 'o'entul sosirii navei &n anu'ite circu'stane- s" no'ine2e un #ort si$ur sau o dan" si$ur" de &nc"rcare s" no'ine2e #orturile &n ordinea lor $eo$ra!ic" s" nu &ncarce '"r!uri #ericuloase !"r" aKl avi2a #e ar'ator anterior s" nu #re2inte s#re se'nare conosa'ente ce nu sunt &n concordan" cu contractul de navlosire sau s"Kl co'#ense2e ar'atorului toate #a$u.ele su!erite ca ur'are a utili2"rii unui conosa'ent ce i'#une asu#ra ar'atorului o.li$aii 'ai 'ari dec1t cele i'#use #rin conosa'ent 1.2.2. ,lasi!icarea ter'enilor din contractele de navlosire. Ori de c1te ori anu'ii ter'eni contractuali nu sunt res#ectai de una din #"rile contractante- #artea nevinovat" are dre#tul s" solicite %i s" #ri'easc" daune. Gn anu'ite circu'stane- ea #oate considera aceast" &nc"lcare a contractului ca #e o re#udiere a contractului %i #oate considera contractul ca !iind ter'inat. Acest lucru de#inde de i'#ortana ter'enului contractual neres#ectat %i- din acest #unct de vedere- ter'enii contractuali se &'#art &n trei $ru#eO AE ,ondiii. O condiie a unui contract de navlosire este o #ro'isiune a c"rei i'#ortan" este !unda'ental" #entru derularea contractului. Dac" o ast!el de condiie este &nc"lcat"- #artea nevinovat" are dre#tul s" considere contractul ca !iind ter'inat- c4iar dac" e!ectul neres#ect"rii condiiei este 'inor. >E Caranii. O $aranie- &n ca2ul unui contract de navlosire- este un ter'en de i'#ortan" 'inor"- care nu a!ectea2" des!"%urarea voia?ului. Neres#ectarea unui ast!el de ter'en nu d" dre#tul #"ri nevinovate s" considere contractul ter'inat- &ns" &i #er'ite acesteia s" solicite des#"$u.iri cE Ter'eni inter'ediari. Gn orice contract de navlosire eHist" #revederi contractuale de natur" co'#leH" ce nu #ot !i considerate ca !iind condiii sau $aranii. Neres#ectarea acestora #oate !i considerat" !unda'ental" &ntrKo anu'it" situaie %i 'inor" &n alt" situaie. De cele 'ai 'ulte ori- deli'itarea &ntre condiie %i $aranie este deter'inat" de #ierderea su!erit" de #artea nevinovat". 1.+. Ter'inarea contractului. :n contract de navlosire se consider" ter'inat atunci c1nd !iecare #arte contractual" %iKa &nde#linit o.li$aiile ce &i reveneau Ane 'ai eHist1nd #ro.le'e &n liti$iuE sau #rin acordul #"rilor A#"rile #ut1nd considera contractul ca !iind ter'inat sau #ut1nduKl 'odi!icaE. 1.0. Acce#tarea re#udierii. Atunci c1nd una dintre #"ri nu res#ect" o condiie a unui contract de navlosire sau un ter'en inter'ediar su!icient de serios- #artea nevinovat" are o#iunea de a acce#ta sau nu aceast" neres#ectare. Atunci c1nd ale$e s"

nu considere contractul ter'inat- acesta r"'1ne &n vi$oare din toate #unctele de vedere. Dac" ale$e s" considere contractul ter'inat- atunci o.li$aiile #"rilor &ncetea2" %i contractul r"'1ne &n vi$oare doar #entru ur'"toarele sco#uriO Re$le'entarea liti$iilor $enerate de ne&nde#linirea ter'enilor contractuali &nainte de ter'inarea contractuluiU re$le'entarea liti$iilor #entru su'ele datorate ce au !ost c1%ti$ate %i sunt #l"ti.ile &nainte de ter'inarea contractuluiU 1.5. Descrierea navei. Gn acele situaii &n care nava este no'inat"- se &nscriu &n contract nu'ele navei- indicativul- anul de construcie- naionalitatea- deadNei$4tultona?ul .rut %i net %i- uneori- vite2a. Cradul de detaliere al descrierii navei- &n contractul de navlosire #e voia?- este &n 'are '"sura de#endent de #articularit"ile voia?ului %i de aceea #esca?ul- lun$i'ea %i &n"li'ea deasu#ra liniei de #lutire sunt ele'ente !oarte i'#ortante &n situaia &n care nava tre.uie s" treac" #rin %enale &n$uste sau #e su. #oduri. Alte ele'ente ce #ot avea i'#ortanta asu#ra derul"rii &n .une condiii ale contractului suntO instalaiile de ridicare ale navei- nu'"rul 'a$a2iilor- di'ensiunile 'a$a2iilor %i $urilor de 'a$a2ii- etc. At1t navlositorii c1t %i ar'atorii tre.uie sa solicite res#ectiv sa !urni2e2e toate ele'entele necesare e!ectu"rii calculelor econo'ice %i #lani!ic"rii o#eraiunilor de &nc"rcare- trans#ort %i desc"rcare. :n ele'ent eHtre' de i'#ortant este ca#acitatea de &nc"rcare a navei %i ea #oate !i descrisa &n 'ai 'ulte 'odalit"ii dintre care cele 'ai utili2ate sunt deadNei$4tul navei %i ca#acitatea volu'etrica. Atunci c1nd se &nscrie &n contract deadNei$4tul- este !oarte i'#ortant sa se #reci2e2e daca este vor.a des#re deadNei$4tul net AdeadNei$4t car$o ca#acitFE sau des#re cel .rut AdeadNei$4t all toldE deoarece aceasta #oate $enera dis#ute ulterioare. Dac" &n contract a !ost &nscris deadNei$4tul net atunci ar'atorul tre.uie s" a#rovi2ione2e nava cu co'.usti.il %i a#" #ota.il" ast!el &nc1t &n 'o'entul &n care nava sose%te &n #ortul de &nc"rcare deadNei$4tul net al navei s" !ie cel #uin e$al cu cel &nscris &n contract #entru c" alt!el #oate !i r"s#un2"tor &n !aa navlositorului dac" nava nu #oate &nc"rca &ntrea$a cantitate de 'ar!". Navlositorul #oate solicita- &n aceast" situaie- reducerea navlului %i #lata c4eltuielilor su#li'entare $enerate de &nc"rcarea '"r!ii #e o alt" nav". ,a#acitatea volu'etric" a navei este &n 'od u2ual #re2entat" at1t #entru trans#ortul '"r!urilor $enerale A.ale ca#acitFE c1t %i #entru trans#ortul '"r!urilor &n vrac A$rain ca#acitFE. At1t ca#acitatea de &nc"rcare c1t %i ca#acitatea volu'etric" sunt &nscrise &n contract av1nd &n !aa lor cuv1ntul a#roHi'ativ A&nelesul cuv1ntului a#roHi'ativ de#inde de &'#re?ur"ri &ns" de cele 'ai 'ulte ori se consider" acce#ta.il WIK 5ZE &ns" acest lucru nuKl scute%te #e ar'atori de o.li$aia de a 'eniona aceste date cu c1t 'ai 'are #reci2ie. Gn ceea ce #rive%te clasa navei- acest ter'en este considerat ca !iind o $aranie &ns" acesta nu este o $aranie continu"- ci se re!er" doar la 'o'entul &nc4eierii contractului de navlosire.

Gn ceea ce #rive%te #avilionul %i naionalitatea navei- ar'atorul nu are dre#tul s" le sc4i'.e #e #arcursul voia?ului deoarece valoarea navei #entru navlositor este serios 'odi!icat". Gnscrierea #avilionului navei &n contractul de navlosire #oate !i considerat" o condiie a contractului dac" aceasta are o valoare !oarte 'are #entru navlositor. Gnscrierea vite2ei navei &n contractul de navlosire #e voia? nu are o i'#ortan" #rea 'are deoarece &n ca2ul &n care aceasta este &nscris" %i nava nu o res#ect" aceast" neres#ectare a vite2ei nu conduce la &nc"lcarea #revederilor contractuale de c"tre ar'ator. 1.*. Po2iia navei la 'o'entul &nc4eierii contractului de navlosire. NoN &n #osition as stated &n >oH < and eH#ected readF to load under t4is c4arter a.out t4e date indicated &n >oH /. Pre2entarea &n contractul de navlosire a #o2iiei navei la 'o'entul &nc4eierii contractului de navlosire este considerat" o condiie a contractului. Orice in!or'aie eronat" cu #rivire la aceasta &l &ndre#t"e%te #e navlositor s" solicite daune sau dac" dore%te s" considere contractul de navlosire ca !iind ter'inat. 7H#resia (eH#ected readF to load under t4is c4arter a.out t4e date indicated &n >oH /.) constituie o #ro'isiune a ar'atorului c" la data se'n"rii contractului de navlosire are 'otive serioase #entru a se a%te#ta- &n 'od onest- c" nava va !i $ata de &nc"rcare la data indicat". Aceast" eH#resie este de ase'enea considerat" o condiie a contractului de navlosire. :tili2area cuv1ntului (a.out) #er'ite ar'atorului indicarea acestei date cu e eroare de +I0 2ile. T4e said 6essel s4all- as soon as 4er #rior co''it'ents 4ave .een co'#leted- #roceed to t4e loadin$ #ort AsE or #lace AsE 6oia?ul c"tre #ortul de &nc"rcare de la locul &n care nava a ter'inat desc"rcarea &ntrKun contract anterior sau a !ost re#arat" este cunoscut su. nu'ele de (a##roac4 voFa$e). Gn ca2ul &n care contractul de navlosire !ace re!erire la !a#tul c" nava tre.uie s" #rocede2e c"tre #ortul de &nc"rcare- ea va !i considerat" ca a!l1nduKse &n acel contract doar din 'o'entul &n care nava a #lecat c"tre acel #ort. Acest lucru are o i'#ortan" !oarte 'are deoarece contractele de navlosire sunt construite de o ase'enea 'anier" &nc1t clau2ele de eHonerare eHistente &n contract se eHtind asu#ra voia?ului de a#ro#iere- dar nu %i #erioadei de ti'# anterioar" &nce#erii acestuia. Pentru a evita ast!el de #ro.le'e- &n Cencon /0 sKau introdus cuvintele 3i'ediat ce nava %Ka &nc4eiat an$a?a'entele anterioare). Gn a.sena unei date esti'ate la care nava tre.uie s" !ie $ata de &nc"rcare- nava tre.uie s" #rocede2e c"tre #ortul de &nc"rcare &n ti'# re2ona.il. Dac" &ns" contractul de navlosire conine o dat" la care ar'atorul esti'ea2" c" nava va !i $ata de &nc"rcare sau se #reci2ea2" c" nava tre.uie s" #rocede2e direct c"tre #ortul de &nc"rcare- se su.&nele$e c" nava va #roceda c"tre #ortul de &nc"rcare ast!el &nc1t ar'atorul s" !ie convins c" nava va !i a?un$e &n acel #ort #1n" la data esti'at" sti#ulat" &n contract. ,lause 1 continued.

T4e said 6essel s4all- as soon as 4er #rior co''it'ents 4ave .een co'#leted- #roceed to t4e loadin$ #ort AsE or #lace AsE stated &n >oH 15 or so near t4ereto as s4e 'aF sa!elF $et and lie alNaFs a!loat. And .ein$ so loaded t4e 6essel s4all #roceed to t4e disc4ar$in$ #ort AsE or #lace AsE stated &n >oH 1 as ordered on si$nin$ >ills o! Ladin$- or so near t4ereto as s4e 'aF sa!elF $et and lie alNaFs a!loat- 1.9. Port sau loc de &nc"rcare. ,ontractul de navlosire Cencon las" li.ertatea #"rilor de a ale$e locurile de &nc"rcare sau desc"rcare d1nduKle acestora #osi.ilitatea s" le identi!ice &n casetele 15 %i 1. Nu #oate eHista un contract de navlosire !"r" &nscrierea &n contract a locului de &nc"rcare sau desc"rcare. 8e #oate o.serva c" nu se de!inesc noiunile de #ort sau loc de &nc"rcare #entru a l"sa #"rilor li.ertatea de a le de!ini si$ure. 1.9.1. Identi!icarea %i no'inarea #orturilor sau locurilor de &nc"rcare. ,asetele 15 %i 1 se #ot co'#leta &n 'ai 'ulte variante. Princi#alele 'odalit"i de co'#letare suntO Prin no'inarea unui #ort- ca de eH. ,onstantaU #rin no'inarea unui nu'"r de #orturi din care navlositorul are dre#tul s" alea$" unul- ca de eH. (A'sterda'IRotterda'IAntNer#)U #rin no'inarea unei 2one &n care se $"sesc 'ai 'ulte #orturi din care navlositorul are dre#tul s" alea$" unul- ca de eH. (>ordeauHIDa'.ur$ ran$e) De cele 'ai 'ulte ori aceast" no'inare este ur'at" de identi!icarea locului de &nc"rcare %i &nainte de nu'ele #ortului #oate s" a#ar" 3lK2 .ert4s). ,4iar dac" nu a#are o ast!el de no'inare- navlositorul are dre#tul s" no'ine2e o dan" de &nc"rcare- dar nu 'ai 'ult de una. 1.9.2. O.li$aia navlositorului de a no'ina un #ort. Navlositorul nu este o.li$at- atunci c1nd no'inea2" un #ort- s" in" cont !a#tul c" acel #ort convine sau nu ar'atorului. ,ontractul de navlosire #oate #revedea cine !ace no'inarea- c1nd se !ace no'inarea %i cu' se !ace no'inarea #ortului de &nc"rcare sau desc"rcare. Gn ca2ul &n care nu eHist" ast!el de #revederi- se vor a#lica ur'"toarele #rinci#iiO ,ine !ace no'inareaM Navlositorul #oate dele$a sarcina de a no'ina Anu %i r"s#underea #entru consecinele no'in"riiE un #ort !ie &nc"rc"torului#ri'itorului sau unui a$ent al s"u. Pro.le'e #ot s" a#ar" dac" no'inarea este !"cut" de c"tre autorit"ile #ortuare. Ordinele date de autorit"ile #ortuare de a a%te#ta o dan" #ot !i considerate ca !iind date &n nu'ele navlositorului- &ns" ordinele autorit"ilor #ortuare ce sunt date &n con!lict cu cele ale navlositorilor nu #ot !i #rivite ca !iind date &n nu'ele navlositorilor. ,1nd se !ace no'inareaM Gn a.sena unui ter'en li'it" de no'inare a #ortului de &nc"rcare sau desc"rcare- no'inarea tre.uie s" se !ac" &n ter'en re2ona.il. ,eea ce este re2ona.il de#inde &'#re?ur"ri &ns" se consider" c" navlositorul tre.uie s" !ac" no'inarea ast!el &nc1t ar'atorul s" nu su!ere #a$u.e. ,u' se !ace no'inareaM Nu este necesar ca no'inarea s" se !ac" &n scris &ns" se consider" c" ea tre.uie s" a?un$" la ar'ator sau la un a$ent al acestuia. Dac" no'inarea nu sKa !"cut #1n" la se'narea conosa'entului-

atunci &nscrierea nu'elui #ortului &n conosa'ent este ec4ivalent" de cele 'ai 'ulte ori cu no'inarea #ortului de desc"rcare. Gn ca2ul &n care &ns" #rin contract navlositorul are dre#tul de a no'ina dou" #orturi %i la data se'n"rii conosa'entului se &nscrie doar nu'ele unuia aceasta nu &nsea'n" c" navlositorul nu #oate s" 'ai no'ine2e un #ort. Dac" se no'inea2" 'ai 'ulte #orturi atunci navlositorul tre.uie s" le no'ine2e &n ordinea lor $eo$ra!ic" ast!el &nc1t s" nu conduc" la c4eltuieli su#li'entare #entru ar'ator. Dac" no'inarea #orturilor de escal" a !ost corect e!ectuat" %i #orturile au !ost no'inate navlositorul nu 'ai are dre#tul s" revin" acestei no'in"ri!"r" acordul #reala.il al ar'atorului sau !"r" a avea acest dre#t #rin contractul de navlosire. Dac" &ns" no'inarea #orturilor nu a !ost corect e!ectuat" ar'atorul este &ndre#t"it s" o re!u2e %i s" insiste #entru o no'inare corect". Dac" navlositorul nu !ace o no'inare corect" nici du#" ce a !ost in!or'at c" #ri'a no'inare nu este corect" atunci ar'atorul este &ndre#t"it s" solicite daune #entru #erioada c1t nava a%tea#t" no'inarea #orturilor de &nc"rcare sau desc"rcare. ,u toate acestea- ar'atorul nu este &ndre#t"it s" ia deci2ia de a ale$e el &nsu%i un #ort dec1t dac" 'odul &n care se 'ani!est" navlositorul conduce la o re#udiere a contractului %i aceast" este acce#tat" de ar'ator. ,u #rivire la no'inarea #orturilor de &nc"rcare se !olosesc o serie de eH#resii dintre care cele 'ai utili2ate suntO Port si$ur- dana si$ura Asa!e #ort- sa!e .ert4E. :n #ort este considerat si$ur- dac" este si$ur din ur'"toarele #uncte de vedereO AE din #unct de vedere al condiiilor !i2icoK$eo$ra!ice- al condiiilor naturale- a%e2"rii- ad1nci'ii a#ei- aciunii v1ntului- &n$4eului etc. >E din #unct de vedere al dot"rii sale- al .a2ei te4nico 'aterialeca#a.ila sa asi$ure derularea &n condiii cores#un2"toare a lucr"rilor de &nc"rcareIdesc"rcare- de#o2itare %i #"strare a '"r!urilor etc. ,E din #unct de vedere social #olitic- &nele$1nd #rin aceasta ca &n #ortul res#ectiv nu sunt $reve- insurecii- r"2.oaie civile etc. ,are ar #utea &'#iedica acostarea navei &n #ort %i o#erarea acesteia &n .une condiiuniU dE din #unct de vedere sanitar %i al altor condiii- ca#a.ile sa &'#iedice acostarea navei &n #ort sau sa deter'ine asu'area de c"tre ar'ator a unor riscuri #rea 'ari. :n #ort tre.uie s" !ie si$ur #e toat" durata tran2it"rii navei #rin #ortul res#ectiv- a e!ectu"rii o#eraiunilor de &nc"rcareIdesc"rcare %i #e #erioada #"r"sirii #ortului de c"tre nava res#ectiva. Gnscrierea &n contract a acestei clau2e nu i'#lica &n 'od necesar ca ar'atorul %i co'andantul nu sunt res#onsa.ili de a investi$a si$urana #ortului %i a danei. 7ste !oarte di!icil de a $"si linia de de'arcaie intre o.li$aiile navlositorului %i ar'atorului cu #rivire la veri!icare si$uranei unui #ort %i a unei dane- cu' de alt!el este di!icil de a sta.ili daca un #ort este si$ur sau nu. ,a re$ula $enerala se #oate s#une ca cu c1t #ortul sau dana de &nc"rcare sunt no'inate 'ai devre'e cu at1t res#onsa.ilitatea este 'ai 'are de #artea ar'atorilor. 8e considera ca-

atunci c1nd &n ti'#ul ne$ocierilor #ortul sau dana sunt acce#tate de c"tre ar'ator- el nu are #rea 'ari %anse de a o.ine co'#ensaii de la navlositor #entru #a$u.ele su!erite de nava ca ur'are a !a#tului ca #ortul sau dana nu au !ost si$ure. Daca #ortul sau dana de &nc"rcareIdesc"rcare au !ost no'inate du#" &nc4eierea ne$ocierilor- navlositorul are #uine %anse de a sc"#a de res#onsa.ilitate- deoarece se considera ca ar'atorul sau co'andantul au #uine %anse de a in!luenta deci2ia navlositorului cu #rivire la no'inarea #orturilor sau danelor. Gn esen"- se consider" c"- atunci c1nd navlositorul no'inea2" un #ort sau o dan" de &nc"rcare sau desc"rcare Aca de eHe'#lu (1 sa!e #ortI.ert4 ,onstanta)E ar'atorul- &nainte de acce#ta acel #ort- tre.uie s" se in!or'e2e asu#ra condiiilor din acel #ort. Dis#utele re!eritoare la !a#tul ca anu'ite #orturi sau dane sunt sau nu si$ure- sunt !oarte co'#licate- &n s#ecial &n ceea ce #rive%te colectarea evidentelor. Re2ultatul unei dis#ute #e aceasta te'a de#inde &n 'are '"sura de le$ea care $uvernea2" contractul. Per'anent &n stare de #lutire AalNaFs a!loatE. Prin &nscrierea &n contract a acestei eH#resii se &nele$e ca navlositorul tre.uie sa #un" la dis#o2iia navei un loc de &nc"rcare sau desc"rcare &n care nava sa ai." su!icienta a#a su. c4ila #e toat" durata &nc"rc"rii %i desc"rc"rii. Nu &n #er'anenta &n stare de #lutire- dar a%e2ata si$ur #e !undul a#ei Anot alNaFs a!loat .ut sa!e a$roundE. ,on!or' acestei clau2e navlositorii #ot #une la dis#o2iia navei un loc de &nc"rcare sau desc"rcare &n care nava c4iar daca nu este &n #er'anenta stare de #lutire atin$e !undul a#ei &n si$urana. At1t de a#roa#e c1t nava #oate a?un$e Aso near t4ereto as s4e 'aF sa!elF $etE. Includerea eH#resiei &n contractele de navlosire nu are e!ectul de a eHclude orice $aranie eH#res" sau i'#licit" a navlositorului cu #rivire la si$urana #ortului sau locului de &nc"rcare. ,on!or' contractului ar'atorul este o.li$at s" #re2inte nava locul de &nc"rcare sau desc"rcare %i de aceea includerea &n contract a unei ast!el de eH#resii con!or' c"reia ar'atorul #oate #re2enta nava &ntrKun #ort si$ur c1t 'ai a#roa#e de cel no'inat. Gn 'od nor'al ar'atorii nu se #ot .i2ui #e o ast!el de clau2a atunci c1nd ei au #osi.ilitatea de a a?un$e &n acel #ort #e o alta ruta c4iar daca aceasta ruta este 'ai costisitoare #entru ar'ator. 1.<. Mar!a %i descrierea '"r!ii 1.<.1. ,antitatea de 'ar!". ull and co'#lete car$o ca#acitF) Gn cele 'ai 'ulte contracte de navlosire standard eHist" o clau2" con!or' c"reia nava va &nc"rca o &nc"rc"tur" co'#let". Aceast" clau2" i'#une o o.li$aie reci#roc" #entru ar'ator %i navlositor. Ar'atorul este o.li$at s" #reia la .ord- iar navlositorul s" !urni2e2e o 'ar!" care s" satis!ac" &ntrea$a ca#acitate de &nc"rcare a navei. ,4iar dac" &n contractul de navlosire nu se !ace re!erire la o &nc"rc"tur" co'#let" aceast" o.li$aie #oate !i &n anu'ite &'#re?ur"ri su.&neleas". Gnelesul eH#resiei 3!ull and co'#lete) este acela de 'ar!" carestivuit" corect- ocu#" volu'ul total al 'a$a2iilor navei sau conduce la utili2area &ntre$ii c#acit"i de &nc"rcare a navei. Mar!a tre.uie stivuit" la .ord &n con!or'itate cu #revederile contractuale- u2urile #ortuare locale sau .una

#ractic" 'arin"reasc". Atunci c1nd nu se &ncarc" o &nc"rc"tur" co'#let" datorit" nestivuirii corecte a '"r!ii- r"s#underea revine #"ri care este res#onsa.il" #entru stivuire. Dac" cealalt" #arte o.serv" &ns" c" stivuirea este incorect" %i nu !ace nici un !el de o.iecii cu #rivire la aceasta- atunci ea &%i #ierde dre#tul de a 'ai cere des#"$u.iri. Pentru &nc"rcare vor !i !olosite doar s#aiile &n care se &ncarc" &n 'od o.i%nuit 'ar!"- navlositorul ne!iind o.li$at s" utili2e2e alte s#aii de &nc"rcare- cu' ar !i tancurile de .alast sau de co'.usti.il. ,u toate c" aceste s#aii nu sunt utili2ate #entru a trans#orta 'ar!"- ar'atorul &ncalc" #revederile contractuale dac" ia la .ord co'.usti.il- a#" %i #rovi2ii &n cantit"i 'ai 'ari dec1t cele re2ona.il necesare #entru derularea voia?ului reduc1nd ast!el ca#acitatea de &nc"rcare a navei sau '"rind #esca?ul %i ast!el aduce #re?udicii navlositorului. Ar'atorul este &ns" &ndre#t"it s" ia la .ord su!icient co'.usti.il #entru a a?un$e &n si$uran" &n ur'"torul #ort u2ual de .unLerare- !ie c" acesta este &nainte sau du#" ter'inarea voia?ului. Gn ca2ul &n care #ortul de &nc"rcare este situat #e un !luviu %i- #entru a #"r"si #ortul- nava tre.uie s" treac" #rin 2one &n care eHist" li'it"ri de #esca?- ar'atorul nu este o.li$at s" &ncarce o cantitate 'ai 'are dec1t cea necesar" a?un$erii navei la #esca?ul li'it" %i nici nu este o.li$at s" trans#orte %i s" &ncarce #e c4eltuial" #ro#rie di!erena de 'ar!" &ntrKun #ort situat &n a!ara 2onei de li'itare a #esca?ului. Dac" &ns"- cunosc1nd c" eHist" li'ite de #esca?- ar'atorul &ncarc" nava #este aceste li'ite- atunci el este res#onsa.il #entru c4eltuielile de desc"rcare #arial" %i #entru cele de re&nc"rcare a '"r!ii. ,lau2e ce sta.ilesc cantitatea de 'ar!" ce tre.uie &nc"rcat". Atunci c1nd #rin contract se sta.ile%te cantitatea de 'ar!" ce ur'ea2" a !i &nc"rcat"- este evident c" o.li$aia de a &nc"rca o &nc"rc"tur" co'#let" este deter'inat" de 'odul &n care clau2a res#ectiv" a !ost construit". Gn ca2ul &n care se sta.ile%te #rin contract cantitatea 'ini'" %i cea 'aHi'"- dar nu se #reci2ea2" cine are o#iunea de a selecta acest" cantitate- navlositorul %i ar'atorul sunt o.li$ai s" &ncarce nava #1n" la ca#acitatea 'aHi'" de &nc"rcare cu sin$ura deose.ire c" ar'atorul $arantea2" c" nava va &nc"rca cel #uin cantitatea 'ini'" de 'ar!" &nscris" &n contract %i c" nu va solicita 'ai 'ult de dec1t cantitatea 'aHi'". Dac" se intenionea2" a se da uneia dintre #"ri o#iunea de a sta.ili cantitatea de 'ar!" ce ur'ea2" a se &nc"rca- atunci acest lucru tre.uie 'enionat clar &n contract. Gn contract #ot s" a#ar" ur'"toarele variante H 'etric tons 5 #ct 'ore or less &n oNnersIc4arterers o#tion J con!or' acesteia- navlositorulIar'atorul #ot &nc"rca orice cantitate de 'ar!" ce se &ncadrea2" &ntre aceste toleraneU 'in H tons J 'aH F tons &n oNnersIc4arterers o#tion J con!or' acesteia- se sta.ile%te cantitatea 'ini'" #e care navlositorul este o.li$at s" o !urni2ese %i cea 'aHi'" #e care are dre#tul s" o &ncarce A&n ca2ul &n care o#iunea a#arine ar'atorului- acesta are o.li$aia de a &nc"rca cel #uin cantitatea 'ini'" %i dre#tul de a solicita orice cantitate #1n" la cea 'aHi'"EU 'inI'aH H tons J con!or' acesteia-

cantitatea de 'ar!" ce se va &nc"rca este H- !"r" a !i #er'is" nici un !el de toleran". Gn ca2ul &n care una dintre #"ri are o o#iunea de a sta.ili cantitatea de 'ar!" ce ur'ea2" a !i &nc"rcat"- aceast" o#iune tre.uie eHercitat" la 'o'entul sta.ilit #rin contract sau &ntrKun ti'# re2ona.il- dac" nu eHit" #revederi contractuale &n acest sens. Odat" ce o#iunea a !ost eHercitat"contractul de navlosire devine un contract #entru acea cantitate- ca %i cu' aceasta ar !i !ost &nscris" &n contract de la &nce#ut. Gn ca2ul &n care #rin contract se #reci2ea2" c" nava va &nc"rca 3o 'ar!")- !"r" a se #reci2a c" aceasta va !i o &nc"rc"tur" co'#let"- este o #ro.le'" de construcie a clau2ei dac" #rin aceasta se #oate &nele$e o &nc"rc"tur" co'#let" sau se #oate &nc"rca 'ai #uin. 7He'#luO O nav" a !ost an$a?at" #entru a trans#orta o 'ar!"- de a#roHi'ativ 2<5 tone- iar navlositorul a !urni2at #entru &nc"rcare doar 2<05 de tone cu toate c" nava #utea &nc"rca 2<5 de tone. Ar'orii au cerut des#"$u.iri- &ns" #reteniile lor au !ost res#inse #e 'otiv c" 'ar!a &nc"rcat" se &ncadra &n toleranele ad'ise de cuv1ntul a#roHi'ativ. Dac" #rin contract se #reci2ea2" c" 'ar!a care se va &nc"rca este considerat" 3#art car$o)- atunci este a.solut necesar ca ar'atorul s" insiste #entru &nscrierea &n contract a unei clau2e care s"Kl #er'it" a devia de la ruta nor'al" de navi$aie #entru a &nc"rca %i desc"rca alte '"r!uri. 1.<.2. Ti#ul de 'ar!". Atunci c1nd #rin contractul de navlosire se 'enionea2" c" nava va &nc"rca o 'ar!" cu anu'ite caracteristici- atunci navlositorul este o.li$at s" #re2inte s#re &nc"rcare acea 'ar!"- a!lat" &n starea %i condiia 'enionat" &n contract sau &n con!or'itate cu u2ul #ortului res#ectiv. Gn ca2ul &n care #rin contract navlositorul are dre#tul de a ale$e 'ar!a ce va !i &nc"rcat" din 'ai 'ulte ti#uri de 'ar!"- atunci el nu este o.li$at s" alea$" 'ar!a care se #otrive%te cel 'ai .ine #entru acea nav". De 'ulte ori #rin contract nu se s#eci!ic" eHact care va !i 'ar!a ce se va &nc"rca- ci doar se #reci2ea2" c" nava va &nc"rca 3laN!ul 'erc4andise). Gn acest ca2- 'ar!a tre.uie s" !ie &nc"rcat"- trans#ortat" %i desc"rcat" !"r" a &nc"lca le$islaia din #ortul de &nc"rcare %i #ortul de desc"rcare A#ot !i incluse %i le$islaia statului de #avilion al navei %i le$islaia ce $uvernea2" contractulE. ,uv1ntul 3'erc4andise) cu#rinde '"r!uri din cate$oria celor care se &ncarc" &n 'od nor'al &n #ortul de &nc"rcare &nscris &n contract. Anu'ite '"r!uri Aar'a'ent- 'uniieE nu vor !i eHcluse din aceast" cate$orie doar #entru !a#tul c" ele nu sunt &n 'od tradiional tran2acionate &n acea 2on". Pentru a eHclude din aceast" cate$orie aceste '"r!uri ele tre.uie &n 'od eH#res eHcluse #rin contract. 1.<.+. M"r!uri #ericuloase. :n &nc"rc"tor este o.li$at s" nu #re2inte s#re &nc"rcare '"r!uri #ericuloase !"r" aKl in!or'a #e c"r"u%- ast!el &nc1t acesta s" #oat" lua toate '"surile #entru a trans#orta '"r!urile !"r" a cau2a #ierderi navei sau altor '"r!uri de la .ord. Gn ca2ul &n care contractul de navlosire nu este &nc4eiat cu &nc"rc"torul- navlositorul este res#onsa.il #entru orice #ierdere sau avarie

$enerat" de &nc"rcarea '"r!urilor #ericuloase- c4iar dac" vina &nc"rc"rii '"r!urilor #ericuloase !"r" avi2area ar'atorului asu#ra caracterului lor &i a#arine &nc"rc"torului. ,u #rivire la '"r!urile #ericuloase- &nc"rc"torul sau navlositorul tre.uie s" !urni2e2e toate acele in!or'aii necesare #entru a a#recia natura riscurilor #re2entate de '"r!uri %i ast!el ar'atorul s" se #oat" #rote?a &'#otriva lor. 8co#ul !urni2"rii acestor in!or'aii este acela de aKl #er'ite ar'atorului s" ia toate '"surile ce se i'#un #entru a trans#orta &n si$uran" acele '"r!uri sau s" le re!u2e- dac" nu este o.li$at #rin contract s" le trans#orte. ,ircu'stanele &n care ar'atorul #oate re!u2a '"r!urile de#ind de &'#re?ur"riO dac" un contract nu eHclude &n 'od eH#licit de la trans#ort '"r!urile #ericuloase- atunci o.li$aia de a le acce#ta sau dre#tul de a le re!u2a de#inde de 'odul &n care 'ar!a a !ost descris" &n contractul de navlosire. Gn $eneral- se consider" c" ar'atorul este &ndre#t"it s" re!u2e o 'ar!" dac" #recauiile su#li'entare ce tre.uiesc luate conduc la c4eltuieli nere2ona.ile sau la &nt1r2ierea eHcesiv" a navei sau dac" 'ar!a res#ectiv" devine i'#osi.il de trans#ortat &n si$uran". Dac" #rin contract sunt inter2ise '"r!urile #ericuloase- atunci &naintarea s#re &nc"rcare a '"r!urilor #ericuloase constituie o &nc"lcare $rav" a #revederilor contractuale. ,4iar dac" &nc"rcarea '"r!urilor la .ord se !ace cu acordul co'andantului- &n de#lin" cuno%tin" asu#ra caracterului #ericulos al '"r!urilor- dre#turile de aciune ale ar'atorului &'#otriva navlositorilor r"'1n intacte. Gn ca2ul #re2ent"rii s#re &nc"rcare a '"r!urilor #ericuloase ar'atorul #oate decide s" considere contractul ter'inat %i s" cear" des#"$u.iri sau #oate s" nu re#udie2e contractul- ca2 &n care toate clau2ele contractului r"'1n intacte cu eHce#ia clau2ei re!eritoare la navlu. 1.<.0. Gnc"rcarea '"r!ii #e #unte. Din 'o'ent ce '"r!urile sunt &n 'od u2ual trans#ortate &n co'#arti'ente s#eciale ale navei- utili2ate #entru acest lucru- re$ula $eneral" este c" '"r!urile nu #ot !i stivuite #e #unte. De la aceast" re$ul" eHist" 'ai 'ulte eHce#iiO Prevederea eH#res" a contractului de navlosire. Dac" #rin contract se #revede c" &nc"rcarea se va !ace #e #unte- atunci ar'atorul este &ndre#t"it %i- uneori- c4iar o.li$at s" &ncarce '"r!urile #e #unte. Dac" #rin contract i se d" ar'atorului li.ertatea de &nc"rca '"r!uri #e #unte- sKa sta.ilit c" aceast" li.ertate nu se re2u'" doar la acele '"r!uri care se &ncarc" &n 'od u2ual #e #unte- ci la toate '"r!urile. Dac" '"r!urile se &ncarc" #e #unte cu acordul &nc"rc"torului- !"r" ca &n conosa'ent sau contractul de navlosire s" eHiste aceast" li.ertate- atunci &nc"rc"torul nu se #oate re$resa asu#ra ar'atorului #entru #ierderile sau avariile $enerate de &nc"lcarea '"r!urilor #e #unte- &ns" un ter do.1nditor al conosa'entului are dre#tul de a #retinde des#"$u.iri #entru orice #ierdere sau avarie. M"r!urile res#ective se trans#ort" &n 'od u2ual #e #unte. Atunci c1nd se &ncarc" '"r!uri ce se trans#ort" &n 'od u2ual #e #unte atunci ele #ot !i stivuite #e #unte dac" #rin contractul de navlosire acest lucru nu este

inter2is. Atunci c1nd anu'ite '"r!uri sunt trans#ortate #e #unte #e riscul ar'atorului nu se #oate s#une c" eHist" un o.icei ca acele '"r!uri s" se trans#orte #e #unte. Nava este s#ecial construit" #entru trans#ortul '"r!urilor #e #unte. Ar'atorilor le este #er'is s" &ncarce '"r!uri #e #unte dac" nava este s#ecial construit" #entru a trans#orta '"r!uri #e #unte. Gn sta.ilirea corectitudinii &nc"rc"rii '"r!ii #e #unte se va ine cont de 'odul de construcie al su#rastructurilor %i de #osi.ilitatea de a trans#orta 'ar!" &n si$uran" &n acele s#aii. Trans#ortul containerelor. De%i #are sur#rin2"tor- nu eHist" nici un ca2 relevant din care s" se sta.ileasc" dac" se #ot &nc"rca containere #e #unte !"r" ca acest lucru s" !ie #rev"2ut &n contractul de navlosire sau &n conosa'ent. Gn con!or'itate cu #ractica actual"- se #oate s#une c" este ?usti!icat a se trans#orta containere #e #unte deoarece acestea se &ncarc" #e nave s#ecial construite care trans#ort" &n 'od u2ual containere #e #unte. Dre#turile %i res#onsa.ilit"ile ar'atorilor %i navlositorilor &n ca2ul &nc"rc"rii '"r!urilor #e #unte. Gn ca2ul &n care ar'atorul &ncarc" #e #unte '"r!uri !"r" a avea autori2aie &n acest sens- aceasta este o &nc"lcare $rav" a contractului ce conduce la i'#osi.ilitatea ar'atorului de a se 'ai .a2a #e orice convenie ce iKar #er'ite s"K%i li'ite2e r"s#underea. Gn acest ca2- ar'atorul este res#onsa.il #entru orice #ierdere sau avarie a '"r!urilor indi!erent de cau2a care a #rovocatKo. Dac" '"r!urile sunt &nc"rcate le$al #e #unte- res#onsa.ilitatea ar'atorului cu #rivire la si$urana acestora nu di!er" cu ni'ic de res#onsa.ilitatea ar'atorului !a" de trans#ortul &n si$uran" al oric"rei '"r!i. ,ircu'stanele &n care r"s#underea ar'atorului #entru '"r!urile &nc"rcate #e #unte di!er" de r"s#underea ar'atorului #entru '"r!urile trans#ortate su. #unte sunt ur'"toareleO 8tivuirea %i .una stare de navi$a.ilitate cu #rivire la '"r!urile &nc"rcate #e #unte. ,u si$uran" '"r!urile trans#ortate #e #unte sunt su#use 'ai 'ultor riscuri dec1t cele stivuite su. #unte. Gn sta.ilirea !a#tului c" 'ar!a a !ost stivuita corect %i cu $ri?" nu tre.uie s" se #lece de la !a#tul c" aceasta este stivuit" %i a'arat" la !el de si$ur ca cea de su. #unte ci dac" sKa acordat $ri?a re2ona.il" %i #rice#erea necesar" stivuirii '"r!ii #e #unte. ,u #rivire la .una stare de navi$a.ilitate- tre.uie 'enionat c" nava tre.uie s" !ie &n .un" stare de navi$a.ilitate din toate #unctele de vedere- inclusiv #entru a trans#orta 'ar!" #e #unte. Dac" '"r!urile sunt trans#ortate #e riscul &nc"rc"torului. Aceast" eH#resie nu &l eHonerea2" #e ar'ator de r"s#undere dac" aceasta este $enerat" de li#sa .unei st"ri de navi$a.ilitate a navei. Gn anu'ite circu'stane ar'atorul #oate !i res#onsa.il %i #entru #ro#ria ne$li?en" sau #entru cea a celor #entru care el r"s#unde. A#licarea re$ulilor de la Da$a sau Da$aK6is.F. ,u toate c" re$ulile de la Da$a sau re$ulile Da$aK6is.F nu se a#lic" '"r!urilor trans#ortate #e #unte-

se #oate insera &n contract sau &n conosa'ent o clau2" care s" le !ac" a#lica.ile %i trans#ortului de '"r!uri #e #unte. Gn a.sena unei ast!el de clau2e- re$ulile de la Da$a sau Da$aK6is.F nu se a#lic" acelor '"r!uri ce sunt trans#ortate #e #unte %i des#re care se 'enionea2" &n conosa'ent c" sunt &nc"rcate #e #unte. Avaria co'un". Gn ca2ul &n care 'ar!a trans#ortat" #e #unte este aruncat" #este .ord &n cadrul avariei co'une- #ro#rietarul '"r!ii are dre#tul la co'#ensaii #entru #ierderea su!erit" doar dac" 'ar!a res#ectiv" se trans#ort" &n 'od u2ual #e #unte. 1.<.5. O.li$aia navlositorului de a !urni2a 'ar!a. ,4iar dac" #rin contract nu se #revede c" navlositorul este o.li$at s" !urni2e2e 'ar!a &nscris" &n contractul de navlosire- aceast" o.li$aie este una su.&neles". Atunci c1nd dis#oni.ilitatea '"r!ii este necesar" #entru ca nava s" devin" o 3nav" sosit")- atunci navlositorii sunt o.li$ai s" !urni2e2e 'ar!a ast!el &nc1t s" #er'it" navei s" !ie o nav" sosit". Dac" #rin contract se #revede c" nava devine o nav" sosit" indi!erent de dis#oni.ilitatea '"r!ii sau c" ti'#ul de a%te#tare a '"r!ii este considerat ti'# de stalii- nu se #oate s#une c" eHist" un ter'en contractual su.&neles #rin care s" se i'#un" navlositorului a avea 'ar!a $ata de &nc"rcare. 7Hce#ii de la o.li$aia navlositorului de a !urni2a 'ar!a &nscris" &n contract. ="d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului. Dac" un contract de navlosire este &ntoc'it #entru o anu'e 'ar!" %i- ca re2ultat al unor cau2e eHterne %i i'#osi.il de #rev"2ut la 'o'entul se'n"rii contractului de navlosire- nei'#uta.ile navlositorului- 'ar!a este distrus" sau &ncetea2" s" 'ai eHiste- sco#ul econo'ic al contractului este 2"d"rnicit %i- ca ur'arenavlositorul este eHce#tat de la o.li$aia de a !urni2a 'ar!a res#ectiv". Tre.uie 'enionat c" &n !oarte #uine ca2uri este 'enionat &n contract o 'ar!" s#eci!ic" ce #oate !i o.inut" dintrKo sin$ur" surs". De cele 'ai 'ulte ori contractul conine denu'iri $enerice ale '"r!ii Acu' ar !iO $r1u- #oru'.ta.l"E- ca2 &n care sco#ul econo'ic al contractului nu se consider" 2"d"rnicit dec1t dac" &n #ortul res#ectiv devine i'#osi.il a se o.ine o 'ar!" de ti#ul celei 'enionate &n contract. Mar!a devine ile$al". Dac"- du#" &nc4eierea contractului de navlosire'ar!a ce !ace o.iectul contractului de navlosire devine ile$al" &n #ortul de &nc"rcare- sco#ul econo'ic al contractului se consider" 2"d"rnicit %i navlositorul este eHce#tat de la o.li$aia de a !urni2a 'ar!a. 7Histena unor clau2e eH#rese &n contract. Multe contracte de navlosire conin clau2e #rin care navlositorul se eHonerea2" de orice r"s#undere cu #rivire la i'#osi.ilitatea !urni2"rii '"r!ii. 7!ectul acestor clau2e este de#endent de 'odul &n care clau2a res#ectiv" este !or'ulat" %i de aceea o discuie su#li'entar" #e aceast" te'" nu este necesar". 1./. Devierea navei de la ruta nor'al" de navi$aie. Gn a.sena unei clau2e eH#rese &n contractul de navlosire sau &n conosa'ent- se su.&nele$e o.li$aia ar'atorului de a #roceda c"tre #ortul de desc"rcare !"r" a devia ne?usti!icat de la ruta de navi$aie u2ual" %i !"r" a

&nt1r2ia &n 'od ne?usti!icat. De ase'enea- eHist" o.li$aia de a &nce#e %i a ter'ina voia?ul cu aceea%i nav"- dac" #rin contract nu se #revede dre#tul ar'atorului de a su.stitui nava sau acela de a trans.orda 'ar!a. Gn a.sena unor dove2i contrare- ruta u2ual" de navi$aie va !i #re2u'at" a !i ruta $eo$ra!ic" direct". Tre.uie &ns" 'enionat c" de 'ulte ori ruta de navi$aie u2ual" di!er" de ruta $eo$ra!ic" direct". Gn a.sena unor clau2e contrare- devierea de la ruta u2ual" de navi$aie este #er'is" doar #entru salvarea de vieii u'ane %i #entru a &ncerca salvarea de viei o'ene%ti. Dac" contractul este $uvernat de re$ulile de la Da$a sau de re$ulile de la Da$aK6is.F- atunci nava #oate devia de la ruta nor'al" de navi$aie %i #entru a salva #ro#riet"i- sau dac" se consider" c" acea deviere este re2ona.il". De#lasarea de la ruta de navi$aie u2ual"- dac" aceasta nu este involuntar"- constituie deviere %i ar'atorul este res#onsa.il #entru orice #ierdere sau avarie $enerat" de aceast" de#lasare. Gnt1r2ierea &n #er!or'area voia?ului #oate !i de ase'enea considerat" deviere- deoarece ea conduce la cre%terea riscurilor asociate voia?ului. Devierea !"r" ?usti!icare de la ruta nor'al" de navi$aie constituie o &nc"lcare $rav" a contractului %i navlositorul #oate ale$e !ie ter'inarea contractului- !ie 'eninerea contractului %i solicitarea de des#"$u.iri #entru #a$u.ele $enerate de deviere. Atunci c1nd devierea este necesar" #entru si$urana navei sau a '"r!urilor- c"r"u%ul are ?usti!icare &n a devia de la ruta de navi$aie. Mai 'ult- el #oate !i c4iar o.li$at s" o !ac" #entru a satis!ace o.li$aia sa su.&neles" de a acorda $ri?a cuvenit" '"r!urilor trans#ortate. Gn $eneral- se consider" c" devierea este ?usti!icat" &n ur'"toarele ca2uriO 7!ectuarea unor re#araiiU #entru a evita ca#turarea sau con!iscarea '"r!iiU #entru a a'.arca co'.usti.il- dar doar &n anu'ite ca2uri. 1.15. LaFI,an. Gn toate contractele de navlosire se sta.ile%te #erioada de ti'# &n care nava tre.uie s" !ie $ata de &nc"rcare &n #ri'ul #ort de escala. :2ual- aceasta este inserat" &n contract su. !or'a unei eH#resii de !or'a ur'"toare 3LaFI,an Octo.er lKl5). LaF) este #rescurtarea eH#resiei 3LaFti'e not to co''nece .e!ore 1st Octo.er) Astaliile nu vor &nce#e s" conte2e &nainte de 1 Octo'.rieE. Dac" nava an$a?at" &ntrKun contract de navlosire #e voia? a?un$e &n #ortul de &nc"rcare &nainte de 1 Octo'.rie- ar'atorul nu #oate avea #retenia ca navlositorul s" &ncea#" &nc"rcarea &nainte de acea dat"- iar staliile nu vor &nce#e s" conte2e. ,an) este #rescurtarea cuv1ntului 3cancellin$). Daca nava nu a sosit &n #ri'ul #ort de &nc"rcare &nainte de 15 octo'.rie- cele 'ai 'ulte contracte de navlosire &i dau navlositorului dre#tul de a cancela contractul. ,ele 'ai 'ulte clau2e de cancelare sunt a#lica.ile atunci c1nd nava nu #oate a?un$e &nainte de data li'it" din 'otive ce nu #ot !i i'#utate ar'atorului %i ar'atorul au !"cut tot ce a !ost #osi.il ca nava sa a?un$" &n ti'#. Atunci c1nd

este si$ur ca nava nu #oate a?un$e &n ti'# util- este i'#ortant ca ar'atorul sa anune navlositorul des#re acest lucru. Navlositorul are dre#tul sa acorde o noua data la care de cancelare sau sa cancele2e contractul. ,on!or' 3Cencon /0)- navlositorul tre.uie s"K%i eH#ri'e o#iunea &n 0< de ore de la data #ri'irii noticeKului- iar daca navlositorul nuK%i eHercita o#iunea de a cancela contractul &n ti'# util- contractul se considera ca !iind a'endat %i noua data de cancelare este a %a#tea 2i de du#" data avi2ata de ar'ator &n noticeKul trans'is. Ar'atorul %i co'andantul tre.uie sa !ac tot #osi.ilul ca nava sa a?un$" &n #ri'ul #ort de &nc"rcare sau la locul de livrare &nainte de data de cancelare. Daca ar'atorul sau co'andantul- &n 'od intenionat sau din ne$li?enta- &nt1r2ie sosirea navei- ar'atorul #oate !i inut r"s#un2"tor #entru &nc"lcarea contractului. 2. 8TALI 2.1. Noiune- clasi!icare %i condiii. Prin stalii se &nele$e #erioada de ti'# alocat" re#re2entanilor navlositorului #entru a des!"%ura o#eraiunea de &nc"rcare %iIsau desc"rcare!"r" #lata unei su'e su#li'entare. Aceast" #erioad" #oate !iO iH"- atunci c1nd #rin contract se s#eci!ic" un anu'it nu'"r de 2ile #entru &nc"rcare %iIsau #entru desc"rcare deter'ina.il"- atunci c1nd #rin contract se !ace re!erire la o rat" de &nc"rcare sau desc"rcare- iar staliile se vor deter'ina a.ia du#" ter'inarea o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare- #rin ra#ortarea cantit"ii &nc"rcate sau desc"rcate la rata de &nc"rcare sau desc"rcare nede!init"- atunci c1nd #rin contract nu se s#eci!ic" #erioada de ti'# alocat" #entru &nc"rcare sau desc"rcare- ea ur'1nd a !i deter'inat" ulterior &n !uncie de &'#re?ur"rile eHistente la data &nc"rc"rii. Pentru ca staliile s" &ncea#" s" conte2e tre.uie &nde#linite trei condiiiO 1. Nava s" !ie sosit" Aarrived s4i#E. ,once#tul de 3nav" sosit") este deter'inat de #revederile contractului de navlosire. ,ontractele de navlosire #e voia? #ot !i 3#ort c4arter#artF) A&n situaia &n care &n contract se #revede c" nava va &nc"rcaIdesc"rca &ntrKun #ort- indi!erent de !a#tul c" acel #ort este no'inat sau ur'ea2" a !i no'inatE sau 3.ert4 c4arter#artF) A&n situaia &n care &n contract se #revede c" nava va &nc"rcaIdesc"rca la o anu'it" dan" no'inat" sau ce ur'ea2" a !i no'inat"EO AE Potrivit contractului 3#ort c4arter#artF)- nava este considerat" sosit" atunci c1nd a a?uns &n interiorul li'itelor le$ale- ad'inistrative %i !iscale ale #ortului sau &ntrKo 2on" 'ai lar$"- c4iar &n a!ara #ortului #ro#riuK 2is- unde navele a%tea#t" &n 'od o.i%nuit #entru dan"- !iind &n &ntre$i'e la dis#o2iia i'ediat" %i e!ectiv" a navlositorului. Pentru a se evita eventualele dis#ute re!eritoare la cuv1ntul #ort- &nelesul acestuia este dat de c"tre 36oFa$e ,4arter#artF LaFti'e Inter#retation Rules 1/+)O #ort &nsea'n" o 2on" &n interiorul c"reia navele &nc"rc" sau descarc" '"r!uri- !ie la daneancora?e- $ea'anduri etc. Aceast" de!iniie include %i locurile unde &n 'od u2ual navele &%i a%tea#t" r1ndul sau unde sunt o.li$ate sau instruite s"K%i a%te#te r1ndul- indi!erent de distana la care se a!l" de acea 2on". Aceast"

de!iniie se a#lic" %i dac" cuv1ntul 3#ort) nu este !olosit- dar #ortul este Asau ur'ea2" a !iE identi!icat du#" nu'ele s"u. >E Potrivit contractului 3.ert4 c4arter#artF)- nava este considerat" sosit" &n 'o'entul &n care a a?uns la dana indicat" &n contract. Gn acest ca2dana #oate !i indicat" de la &nce#ut &n contract sau s#eci!icat" ulterior de c"tre navlositor- la sosirea navei- dac" #rin contract i sKa acordat navlositorului acest dre#t #rintrKo #revedere eH#res". Gn acest ca2- staliile &nce# s" cur$" doar &n 'o'entul &n care nava a acostat la dana 'enionat" &n contract sau indicat" de c"tre navlositor %i este $ata din toate #unctele de vedere #entru a &nc"rca 'ar!a sta.ilit". ,uv1ntul 3dan") &nsea'n"- con!or' 36oFa$e ,4arter#artF LaFti'e Inter#retation Rules 1/+) un loc s#eci!ic &n interiorul #ortului &n care nava tre.uie s" &ncarce sau s" descarce. Aceast" de!iniie se a#lic" %i &n ca2ul &n care cuv1ntul 3dan") nu este !olosit- &ns" aceasta este Asau ur'ea2" a !iE identi!icat du#" nu'ele s"u. De 'ulte ori- #entru a evita eventualele dis#ute cu #rivire la !a#tul c" o nav" este sau nu o 3nav" sosit")- se &nscriu &n contract o serie de clau2e ce se re!er" la #ro.le'a a%te#t"rii unei dane de o#erare. Aceste clau2e sunt %i o '"sur" de #rotecie a ar'atorului deoarece el este acela care se eH#une la toate riscurile cu #rivire la nea?un$erea navei la dan"- indi!erent de natura acestora Avre'e rea- #ort con$estionat- o.inerea li.erei #ractici- e!ectuarea controlului va'al etcE. Dintre acestea cele 'ai utili2ate suntO Ti'e lost &n Naitin$ !or .ert4 to count as loadin$Idisc4ar$in$ ti'e) sau 3as laFti'e) Ati'#ul #ierdut &n a%te#tare #entru dan" va conta ca ti'# de &nc"rcareIdesc"rcare sau ca ti'# de staliiE. ,on!or' acestei eH#resii- dac" dana de &nc"rcare sau desc"rcare nu este dis#oni.il" %i nava nu #oate trans'ite 3Notice o! Readiness) de la locul de a%te#tare- tot ti'#ul #ierdut de nav" va conta ca %i c1nd staliile ar !i contat- sau va !i considerat ca !iind contrastalii dac" staliile au eH#irat. 8taliile se vor &ntreru#e din 'o'entul &n care dana devine dis#oni.il" %i nava se &ndrea#t" c"tre aceasta sau c"tre locul din care #oate trans'ite 3Notice o! Readiness) #1n" &n 'o'entul &n care nava a a?uns la dan" sau la locul din care #oate trans'ite 3Notice o! Readiness). O 'eniune s#ecial" tre.uie !"cut" cu #rivire la ti'#ul de stalii &n sensul c"- de 'ulte ori- acesta nu &nce#e odat" cu trans'iterea NoR- ci la un interval de ti'# de du#" trans'iterea NoR. Gn acest ca2- dac" nava trans'ite NoR du#" ce &n #reala.il a a%te#tat &ntrKun loc din care nuKl #utea trans'iteatunci staliile se vor relua du#" ce eH#ir" ti'#ul dintre trans'iterea NoR %i 'o'entul &nce#erii staliilor. P4et4er &n >ert4 or Not) A!ie c" este la dan" sau nuE sau 3>ert4 or not .ert4) Ala dan" sau nuE. ,on!or' acestei eH#resii- dac" dana de &nc"rcare sau desc"rcare nu este dis#oni.il" la sosirea navei &n orice loc u2ual de a%te#tare din #ort sau din a!ara #ortului- nava este &ndre#t"it" s" trans'it" NoR din acel loc- iar staliile vor conta &n con!or'itate cu #revederile contractului de navlosire. P4et4er &n Port or Not) A!ie c" este &n #ort sau nuE. Aceasta este o eH#resie ce se !olose%te #entru a da navei #osi.ilitatea de a trans'ite NoR

i'ediat du#" sosirea la orice loc u2ual de a%te#tare din #ort sau din a!ara #ortului. Aceast" ulti'" clau2" se !olose%te &n contractele 3Port ,4arter#artF)- &n ti'# ce #ri'ele dou" clau2e se !olosesc &n contractele 3>ert4 ,4arter#artF). Gn #ractic"- ele sunt !olosite &n a'.ele ti#uri de contracte &'#reun" cu clau2ele 3P4et4er &n !ree #rati[ue or not) %i 3P4et4er &n custo' clearance or not) %i sunt #rescurtate ast!elO Pi.on- Pi#on- Pi!#on- Piccon sau %i 'ai si'#lu- P. 2. Nava tre.uie sa !ie $ata de o#erare &nainte de &naintarea NoR. Nava tre.uie s" !ie $ata de o#erare at1t din #unct de vedere !i2ic- c1t %i din #unct de vedere ?uridicO O nav" este $ata de &nc"rcare din #unct de vedere !i2ic atunci c1nd a !ost #us" &n &ntre$i'e la dis#o2iia navlositorului sau re#re2entanilor acestora- la locul #rev"2ut &n contractul de navlosire- cu toate 'a$a2iile $ata de a o#erare- &n a%a !el &nc1t ace%tia s" #oat" eHercita un control co'#let asu#ra tuturor s#aiilor de &nc"rcare. Din #unct de vedere ?uridic- nava tre.uie s" !i o.inut 3li.era #ractic") %i s" se a!le &n #osesia tuturor docu'entelor cerute de le$islaia local". Pentru a se evita eventualele dis#ute cu #rivire la o.inerea li.erei #ractici sau la &nc4eierea !or'alit"ilor va'ale- &n contracte se &nscriu clau2ele 'enionate 'ai sus 3Pet4er &n !ree #rati[ue or not) A!ie c" a o.inut li.era #ractic" sau nuE %i 3Pet4er &n custo' clearance or not) A!ie c" a ter'inat !or'alit"ile va'ale sau nuE. 7!ectul acestor clau2e este acela c" trans'iterea NOR nu este condiionat" de &nc4eierea acestor !or'alit"i&ns"- dac" nava nu #oate des!"%ura o#eraiuni de &nc"rcare sau desc"rcare datorit" neo.inerii li.erei #racticii sau co'#let"rii !or'alit"ilor va'ale- tot ti'#ul #ierdut cu o.inerea acestora nu se va conta ca ti'# de stalii sau contrastalii. Nu nu'ai nava- dar %i instalaiile necesare &nc"rc"rii sau desc"rc"riitre.uie s" !ie &n &ntre$i'e la dis#o2iia navlositorului- &n .un" stare de !uncionare. 8e consider" c" nava este $ata de o#erare %i &n situaia &n care e!ectuea2" re#araii &n co'#arti'entul 'a%in"- la a#aratele de navi$aie sau &'.arc" co'.usti.il etc.- dac" #rin e!ectuarea acestor o#eraiuni nu se &'#iedic" o#erarea e!ectiv" a navei. La &nc"rcare- 'a$a2iile navei tre.uie s" !ie $oale %i #re$"tite #entru &nc"rcare- &n !uncie de caracteristicile '"r!ii ce ur'ea2" a !i &nc"rcat". Gn i#ote2a c" nava nu are toate 'a$a2iile #re$"tite #entru a #ri'i 'ar!a- !ie din cau2" c" nu'ai o #arte din ele sunt curate %i uscate- !ie c" nu'ai o #arte din 'a$a2ii au !arda?ul 'o.il Acar$o .attensE sau se#araiile lon$itudinale instalate As4i!tin$K.oardsE- ori nu toate 'a$a2iile au vinciurile &n stare de !uncionare etc.- navlositorul nu are o.li$aia s" acce#te nava #arial- adic" nu'ai cu nu'"rul de 'a$a2ii a#te s" #ri'easc" 'ar!a s#eci!icat" &n contract. Gn 'ulte contracte de navlosire eHist" clau2e ce #rev"d c"- &nainte de &nce#erea &nc"rc"rii- se va e!ectua o ins#ecie a 'a$a2iilor navei de c"tre un surveFor no'inat de navlositor %i- &n !uncie de re2ultatul acestei ins#ecii-

NoR va !i sau nu acce#tat %i- i'#licit- staliile vor &nce#e a se conta. 7Hist" situaii c1nd nava a%tea#t" &n rad" eli.erarea unei dane de &nc"rcare %i ins#ecia 'a$a2iilor se !ace &n 'o'entul &n care nava este acostat" la dana de &nc"rcare. Dac" re2ultatul acestei ins#ecii nu este satis!"c"tor %i nava nu este acce#tat" la &nc"rcare- navlositorul va &ncerca s" considere c" nava nu a !ost a#t" de &nc"rcare &nainte de &naintarea NOR Aeste evident c" NOR a !ost &naintat la 'o'entul sosirii navei &n rad"E %i- ca ur'are- acest NOR nu este vala.il. Din #unct de vedere le$al- nava este &ndre#t"it" s" trans'it" NOR %i ti'#ul va &nce#e s" conte2e &n concordan" cu #revederile contractului- iar dac" ulterior nava nu este acce#tat"- ti'#ul de stalii se va o#ri %i se va relua &n 'o'entul &n care nava este acce#tat". Dac" nava nu este acce#tat" &n 'od re#etat #e 'otiv c" nu are 'a$a2iile a#te de &nc"rcare co'andantul navei tre.uie s" %tie c" dac" nu se #revede alt!el &n contractul de navlosire el este &ndre#t"it s" ia deci2ia !inal" cu #rivire la ca#acitatea 'a$a2iilor navei de a &nc"rca 'ar!a 'enionat" &n contract. Dac" el este satis!"cut de starea &n care se a!l" 'a$a2iile navei tre.uie s" ia ur'"toarele '"suriO 8" acione2e &n 'od re2ona.ilU s" ai." &n vedere c" acionea2" at1t &n interesul ar'atorului c1t %i al navlositoruluiU s" indice &n 'od #oliticos- dar !er' c" res#onsa.ilitatea este a co'andantuluiU s" in!or'e2e surveForKul c" orice cur"are su#li'entar" a 'a$a2iilor este &n contul navlositorilorU s" trans'it" un #rotest navlositorilor. Dac" nava este instrucionat" s" #"r"seasc" dana &n care se a!l" &nainte de acce#tarea 'a$a2iilor- co'andantul navei tre.uie s" re!u2e acest lucru dac" nu are instruciuni &n acest sens de la ar'ator. Gn ca2ul &n care &n contractul de navlosire eHist" o clau2" care &i d" dre#tul navlositorului !ac" acest lucru- instruciunile tre.uie s" vin" de la navlositor #rin inter'ediul ar'atorului. Du#" cu' sKa ar"tat 'ai sus- nava tre.uie #us" la dis#o2iia navlositorului &n vederea o#er"rii &n &ntre$i'e %i !"r" re2erve. Din acest #rinci#iu decur$ ur'"toarele consecineO AE navlositorul #oate #ri'i noticeKul- dar nu este o.li$at s"Kl acce#te &n situaia &n care- &n 'o'entul &naint"rii acestuia- nava se a#rovi2ionea2" cu co'.usti.il sau !ace re#araii- iar aceste o#eraiuni- #rin natura lor- ar &'#iedica e!ectuarea &nc"rc"rii sau desc"rc"rii '"r!urilor &n .une condiiiindi!erent de !a#tul c" staliile vor &nce#e s" cur$" du#" ter'inarea acestor o#eraiuniU .E navlositorul nu este o.li$at s" acce#te NoR #entru &nc"rcarea unei nave ce se a!l" &n curs de desc"rcare- c4iar dac" aceast" o#eraiune se va ter'ina &nainte ca ti'#ul de stalii s" &ncea#" a contaU cE NoR nu #oate !i acce#tat &n ca2ul &n care &n acesta se 'enionea2" c" nava va !i $ata de o#erare la o dat" viitoare. +. 3Notice o! readiness) s" !i !ost &naintat. Acest docu'ent este o noti!icare #rin care co'andantul navei &i &n%tiinea2" #e &nc"rc"tori sau #e #ri'itori- &n calitatea lor de a$eni #re2u'ai ai navlositorului- c" nava #e care o co'and" este 3sosit") %i 3este $ata din toate #unctele de vedere

#entru a &nc"rca sau desc"rca 'ar!a ce !or'ea2" o.iectul contractului de navlosire). I'#ortana acestui docu'ent re2id" &n !a#tul c" ti'#ul de stalii va &nce#e s" conte2e &n !uncie de ora la care acesta se trans'ite. NOR se #oate trans'ite %i ver.al- dar- din 'otive #ractice A%i deoarece cele 'ai 'ulte contracte de navlosire solicit" acest lucruE- el tre.uie trans'is &n scris. or'a acestui docu'ent nu este una standard- ci el #oate !i trans'is #e !or'ulare ti#"rite a!late la dis#o2iia co'andantului sau #oate !i &ntoc'it la .ordul navei %i trans'is su. !or'" de scrisoare- 'esa? !aH- 'esa? teleH sau tele$ra'"- dac" #rin contractul de navlosire nu se s#eci!ic" alt!el. NoR tre.uie adresat navlositorului sau a$enilor acestuia %i nu a$entului navei din #ortul de &nc"rcare sau desc"rcare. NoR tre.uie &ntoc'it &n trei eHe'#lare- un eHe'#lar este reinut de &nc"rc"tor sau #ri'itor- un eHe'#lar se &na#oia2" co'andantului 3acce#tat) sau 3neacce#tat)- ulti'ul este reinut de c"tre a$entul navei %i tri'is ar'atorilor &'#reuna cu Istoricul o#eraiunilor de &nc"rcareIdesc"rcare. Din #unct de vedere le$al- NOR se trans'ite doar la #ri'ul #ort de &nc"rcare- dac" #rin contractul de navlosire nu se #revede alt!el- &ns" este reco'anda.il s" se trans'it" la toate #orturile de &nc"rcare %i desc"rcare #entru a evita eventualele dis#ute. ,ontractul de navlosire #revede c" ti'#ul de stalii va &nce#e s" se conte2e la un anu'it nu'"r de ore de la data trans'iterii NOR sau la o anu'it" or"- &n !uncie de 2iua %i ora la care este trans'is. Dac" nu se #revede ni'ic &n contractul de navlosire cu #rivire la 'o'entul &nce#erii staliilor- atunci staliile &nce# s" conte2e i'ediat du#" trans'iterea NOR. Tre.uie avut &n vedere !a#tul c" o &nt1r2iere de c1teva 'inute #oate conduce o decalare se'ni!icativ" a 'o'entului &nce#erii staliilor. ,ontractele de navlosire de #e #iaa #roduselor uscate #rev"d ca NoR s" !ie trans'is &n 2ilele lucr"toare &ntre anu'ite ore- de o.icei orele nor'ale de lucru %i s1'."ta Asau ec4ivalentul local al 2ilei de 81'."t"E &ntre orele /K l2 A&n contractele Nor$rain /+ %i Multi!or'E. Tot &n aceste contracte se #revede %i 'o'entul &n care vor &nce#e s" conte2e staliile. 8#re eHe'#luNor$rain #revede ca acestea vor &nce#e s" conte2e la ora 5<.5 &n #ri'a 2i neeHce#tat" du#" &naintarea NOR- iar ti'#ul utili2at &nainte de &nce#erea staliilor va !i inclus &n stalii. ,on!or' contractului Cencon- dac" NOR sKa trans'is &n 2ilele lucr"toare &n ti'#ul orele o!iciale de .irou #1n" la ora 12.5staliile &nce# s" conte2e din aceea%i 2i la ora 1+- iar dac" NOR sKa trans'is- &n 2ilele lucr"toare &n orele o!iciale de .irou- du#" orele 12.5 staliile &nce# s" conte2e din ur'"toarea 2i neeHce#tat"- de la ora 5*.5. ,ontractele de navlosire de #e #iaa #roduselor #etroliere nu !ac nici un !el de re!erire la 'o'entul &n care NOR #oate !i trans'is ci doar #rev"d c" staliile vor &nce#e s" conte2e la * ore du#" ce nava este $ata- din toate #unctele de vedere- de &nc"rcare sau desc"rcare %i NOR a !ost trans'is. Aceast" di!eren" de ti'#- dintre 'o'entul &n care se trans'ite NOR %i 'o'entul &n care staliile &nce# s" se conte2e- #oart" nu'ele de ti'# li.er A!ree ti'eE. Acordarea acestui ti'# li.er are sco#ul de a le #er'ite

navlositorilor sau re#re2entanilor acestuia s" !ac" ulti'ele #re$"tiri &n vederea &nce#erii o#eraiunilor de &nc"rcareIdesc"rcare. 8e &nt1'#l" deseori ca o#eraiunile de &nc"rcareIdesc"rcare s" &ncea#" i'ediat du#" trans'iterea NOR- adic" &nainte de &nce#erea staliilor. Tendina $eneral" a ar'atorilor este de a include ti'#ul ast!el lucrat &n stalii. Din 'o'ent ce acest ti'# este acordat s#re a #er'ite e!ectuarea ulti'elor #re$"tiri #entru &nc"rcare sau desc"rcare- #are lo$ic ca staliile s" &ncea#" &nainte de ter'inarea ti'#ului li.er- atunci c1nd aceste #re$"tiri nu au 'ai !ost necesare. Gn $eneral- se consider" c"- eHce#t1nd unele ca2uri s#eciale- ti'#ul lucrat &nainte de eH#irarea ti'#ului li.er contea2" ca stalii nu'ai dac" eHist" o clau2" &n contractul de navlosire ce 'enionea2" &n 'od eH#res acest lucru. 8#re a se evita liti$iile ce a#ar !recvent &n le$"tur" cu 'odul de calculare al staliilor se reco'and" ca &n contractul de navlosire sa se #revad" dac" ti'#ul lucrat &nainte de &nce#erea staliilor se va conta ca ti'# de stalii sau nu. 2.2. 8taliile !iHe. 8taliile !iHe sunt #reci2ate #rin clau2e ori ter'eni $eneral ad'i%i- at1t &n ceea ce #rive%te inter#retarea lor ca ti'# acordat navlositorului #entru a &nc"rca sau desc"rca '"r!urile- c1t %i &n ceea ce #rive%te 'odul &n care sunt calculate &n 3Ti'e 84eet). 8taliile !iHe se calculea2" #otrivit clau2ei re!eritoare la stalii- care #oate #revedeaO 1. T clear daFs AH 2ile &ntre$iE. ,on!or' 36oFa$e ,4arter#artF LaFti'e Inter#retation Rules 1/+)- #rin aceast" eH#resie se &nele$e c" staliile alocate sunt H 2ile consecutive &nce#1nd de la ora 5.5 din 2iua i'ediat ur'"toare 2ilei &n care sKa trans'is NoR #1n" la ora 20.5 &n 2iua &n care au eH#irat cele H 2ile alocate. 2. T daFs AH 2ileE- H runnin$ daFs AH 2ile la r1ndE sau H consecutive daFs AH 2ile consecutiveE. ,on!or' 36oFa$e ,4arter#artF LaFti'e Inter#retation Rules 1/+)- #rin cuv1ntul 2i se &nele$e o #erioad" de 20 de ore care &nce#e la ora 5.5 %i se ter'in" la ora 20.5. raciunile utili2ate dintrKo 2i se vor conta #ro#orional. Menionarea &n contract a acestei eH#resii conduce la includerea &n ti'#ul de stalii a tuturor 2ilelor s"#t"'1nii- !"r" a se ine sea'a de !a#tul c" o 2i este sau nu 2i lucr"toare. +. T NorLin$ daFs AH 2ile lucr"toareE sau H NorLin$ daFs o! 20 4ours AH 2ile lucr"toare de 20 de oreE sau H NorLin$ daFs o! 20 consecutive 4ours AH File lucr"toare de 20 de ore consecutiveE. ,on!or' 36oFa$e ,4arter#artF LaFti'e Inter#retation Rules 1/+)- #rin aceste eH#resii se &nele$e c" se vor conta ca stalii acele 2ile care nu sunt &n 'od eH#res eHcluse din stalii. Odat" cu 36oFa$e ,4arter#artF LaFti'e Inter#retation Rules 1/+) se eli'in" %i a'.i$uit"ile ce #uteau !i $enerate de utili2area eH#resiei 3H NorLin$ daFs o! 20 4ours) A,on!or' 3,4arter PartF LaFti'e De!initions 1/<5) este considerat" o 2i de stalii !iecare #erioada de 20 de ore &n care se o#erea2" &n 'od nor'al- c4iar %i atunci c1nd aceste 20 de ore sunt &'#r"%tiate #e dou" sau 'ai 'ulte 2ile calendaristice- ceea ce &nsea'n" c"dac" &ntrKun #ort orele nor'ale de lucru sunt 5*.5Kl<.5- o 2i lucr"toare de 20

de ore este ec4ivalent" cu 2 2ile calendaristiceE. Acu' nu se 'ai !ace nici o di!eren" &ntre eH#resiile 3H NorLin$ daFs)- 3H NorLin$ daFs o! 20 4ours)- 3H NorLin$ daFs o! 20 consecutive 4ours). 0. T Neat4er NorLin$ daFs A2ile lucr"toare #e ti'# !avora.ilE sau H Neat4er NorLin$ daFs o! 20 4ours A2ile lucr"toare- &n condiii 'eteorolo$ice !avora.ile- de 20 de oreE- sau H Neat4er NorLin$ daFs o! 20 consecutive 4ours A2ile lucr"toare- &n condiii 'eteorolo$ice !avora.ile- de 20 ore consecutiveE. ,on!or' 36oFa$e ,4arter#artF LaFti'e Inter#retation Rules 1/+)- #rin aceast" eH#resie se &nele$e c" vor conta ca stalii acele 2ile lucr"toare de 20 de ore consecutive cu eHce#ia #erioadelor &n care condiiile 'eteorolo$ice ne!avora.ile nu #er'it des!"%urarea o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare- sau nu leKar !i #er'is dac" nava se a!la su. o#eraiuni de &nc"rcare sau desc"rcare. 6oFa$e ,4arter#artF LaFti'e Inter#retation Rules 1/+) eli'in" %i di!erenele dintre eH#resiile 3H Neat4er NorLin$ daFs) %i 3H Neat4er NorLin$ daFs o! 20 consecutive 4ours). ,on!or' 3,4arter#artF LaFti'e De!initions 1/<5)- &ntre cele dou" eH#resii eHista o di!eren" se'ni!icativ" ilustrat" !oarte .ine de ur'"torul eHe'#luO O nav" se a!l" &ntrKun #ort Asau &n rada #ortuluiE- &n care #ro$ra'ul nor'al de lucru- &n 2ilele lucr"toare- este de la ora < la ora 1< %i &ntrKuna din aceste 2ile #lou" de la ora 9 la ora 12- cele utili2area uneia din cele dou" eH#resii va conduce la re2ultate di!erite. ,on!or' eH#resiei 3H Neat4er NorLin$ daFs)- se va conta ca stalii o ?u'"tate de 2i deoarece se ra#ortea2" #erioada cu vre'e ne!avora.il" din ti'#ul #ro$ra'ului nor'al de lucru- la #ro$ra'ul nor'al de lucru din #ortul res#ectiv. ,on!or' eH#resiei 3H Neat4er NorLin$ daFs o! 20 consecutive 4ours) se vor conta ca stalii 1/ ore deoarece din cele 20 de ore ale 2ilei se scad cele 5 ore &n care vre'ea a !ost ne!avora.il". 5. T PorLin$ DaFs- P4eat4er Per'itin$ A2ile lucr"toare- dac" condiiile 'eteorolo$ice #er'itE. ,on!or' acestei eH#resii- se eHclude din ti'#ul de stalii orice #erioad" de ti'# &n care condiiile 'eteorolo$ice ne!avora.ile &'#iedic" e!ectiv des!"%urarea o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare. Pentru ca o #erioad" de ti'# s" se deduc" din stalii este necesar ca vre'ea ne!avora.il" s" !ie sin$urul 'otiv #entru care o#eraiunile de &nc"rcare sau desc"rcare nu se des!"%oar". Ast!el- dac" nu se lucrea2" sau nu se intenionea2" s" se lucre2e datorit" li#sei de 'ar!" sau !a#tului c" dana de o#erare nu este li.er"- !a#tul c" &n aceast" #erioad" condiiile 'eteorolo$ice nu sunt !avora.ile des!"%ur"rii o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare nu are nici o in!luena asu#ra staliilor- acestea se contea2" inte$ral #entru toat" aceast" #erioad". 2.+. 8taliile deter'ina.ile. 8taliile deter'ina.ile sunt acele stalii ce se #ot calcula #rin ra#ortarea cantit"ii de 'ar!" &nc"rcate sau desc"rcate la o anu'it" rat" de &nc"rcare sau desc"rcare. 1. T 'etric tons #er daF. Prin utili2area acestei variante- staliile se vor deter'ina #rin &'#"rirea cantit"ii totale de 'ar!" &nc"rcat" sau desc"rcat" la rata 2ilnic" de &nc"rcareIdesc"rcare sta.ilit" #rin contract. Gn aceast"

situaie- ti'#ul de stalii nu este cunoscut cu eHactitate de la &nce#utul voia?ului deoarece cantitatea de 'ar!" ce se va &nc"rca este rareori o cantitate !iH"- ea &ncadr1nduKse &ntre anu'ite li'ite ce #ot !i eH#ri'ate #rocentual AWIK 5 ZE sau #rin &nscrierea &n contract a unei valori 'ini'e %i a unei valori 'aHi'e. 2. 3H 'etric tons #er 4atc4 #er daF) A#e 4a'.ar #e 2iE. Prin aceast" eH#resie se &nele$e c" staliile se vor deter'ina #rin &'#"rirea cantit"ii de 'ar!" &nc"rcate la #rodusul dintre rata 2ilnic" #e 4a'.ar %i nu'"rul de 4a'.are al navei. iecare #erec4e de 4a'.are #aralele se va considera ca !iind un sin$ur 4a'.ar. ,u toate acestea- un 4a'.ar &n care #ot lucra si'ultan dou" ec4i#e se va conta ca 2 4a'.are. +. 3H 'etric tons #er NorLin$ 4atc4 #er daF) sau 3H 'etric tons #er NorLa.le 4atc4 #er DaF) A#e 4a'.ar lucr"tor #e 2iE. Prin aceste eH#resii se &nele$e c" staliile vor !i calculate #rin &'#"rirea cantit"ii totale de 'ar!" din cea 'ai 'are 'a$a2ieX la #rodusul dintre rata de 2ilnic" #e 4a'.ar lucr"tor %i nu'"rul 4a'.are al acelei 'a$a2ii. iecare #erec4e de 4a'.are #aralele se va considera ca !iind un sin$ur 4a'.ar. ,u toate acestea- un 4a'.ar &n care #ot lucra si'ultan dou" ec4i#e se va conta ca 2 4a'.are. Ideea de la care sKa #ornit &n construcia acestei eH#resii a !ost aceea c"- &n situaia &n care 'a$a2iile se vor &nc"rca uni!or'- 'a$a2ia cea 'ai 'are se va ter'ina de &nc"rcat ulti'a %i- ca ur'are- este 'ai ec4ita.il ca staliile s" se calcule2e &n ra#ort cu aceasta. Gn realitate nu se &nt1'#l" &ntotdeauna a%a- deoarece- dac" vo' considera c" cea 'ai 'are 'a$a2iedeservit" de + $uri de 'a$a2ie- se &ncarc" 15.5 tone- &n ti'# ce &n celelalte 'a$a2ii- deservite doar de o sin$ur" $ur" de 'a$a2ie- se &ncarc" c1te 5.5 tone- se va a?un$e la situaia &n care cea 'ai 'are 'a$a2ie este &nc"rcat" #ri'a indi!erent de rata de &nc"rcare #e 4a'.ar lucr"tor #e 2i. O soluie oarecu' 'ai acce#ta.il" ar !i aceea a calcul"rii ra#ortului dintre cantitatea de 'ar!" %i #rodusul dintre nor'a de &nc"rcare %i nu'"rul de 4a'.are #entru !iecare 'a$a2ie %i s" se sta.ileasc" staliile &n !uncie de valoarea cea 'ai 'are a acestui ra#ort. Pentru a ilustra di!erena dintre eH#resiile 3H 'etric tons #er 4atc4 #er daF) %i 3H 'etric tons #er NorLa.leINorLin$ 4atc4 #er daF 3se va considera ur'"torul eHe'#luO O nav"- descris" ca av1nd + 'a$a2ii %i 0 $uri de 'a$a2ie- a !ost an$a?at" #entru a &nc"rca +5 tone 'etrice #e 4a'.ar lucr"tor #e 2i. ,antitatea de 'ar!" &nc"rcat" a !ost de 15-5 de tone 'etricedin care &n 'a$a2ia 2- deservit" de dou" $uri de 'a$a2ie- sKau &nc"rcat *5 de tone 'etrice. 8taliile se vor deter'ina #rin &'#"rirea cantit"ii de 'ar!" din 'a$a2ia 2 la #rodusul dintre nu'"rul de $uri de 'a$a2ie a!erent 'a$a2iei 2 %i rata de &nc"rcare #e 4a'.ar lucr"tor #e 2i 'enionat"- deci ti'#ul de stalii alocat navlositorilor va !i *5IA2H+5E \1 2ile de stalii. Gn situaia &n care rata de &nc"rcare ar !i +5 tone 'etrice #e 4a'.ar #e 2i- staliile se vor deter'ina #rin &'#"rirea cantit"ii de 'ar!" &nc"rcat" la #rodusul dintre nu'"rul total de $uri de 'a$a2ie al navei %i rata de &nc"rcare #e 4a'.ar #e 2i- deci ti'#ul de stalii alocat navlositorilor este 15-5IA0H+5E \ 12-5 2ile.

Aceste dou" eH#resii nu sunt reco'anda.ile &n situaia &n care se 'ar!a la care se re!er" se &ncarc" %i #e #unte deoarece este di!icil de deter'inat cantitatea de 'ar!" se &ncarc" deasu#ra !iec"rei $uri de 'a$a2ie. 2.0. 8talii nede!inite. 7Hist" situaii &n care #rin contract nu se !ace re!erire la o #erioad" de ti'# deter'inat" sau deter'ina.il"- ur'1nd a se sta.ili dac" navlositorul %Ka &nde#linit o.li$aiile contractuale #e .a2a &'#re?ur"rilor eHistente la 'o'entul des!"%ur"rii o#eraiunilor de &nc"rcare sau de desc"rcare. ,u toate c" &n 36oFa$e ,4arter#artF LaFti'e Inter#retation Rules 1/+) nu se 'ai !ace re!erire la aceste clau2e- ele sunt &nc" utili2ate &n contractele de navlosire. Dintre acestea cele 'ai utili2ate suntO 1. (As !ast as t4e vessel can receive or deliver) Acu celeritatea cu care nava #oate &nc"rca sau desc"rcaE &nsea'n" ca staliile se vor calcula #rin re!erina la rata 'aHi'a la care nava Alucr1nd la ca#acitatea 'aHi'aE este ca#a.ila de a &nc"rca sau desc"rca. 2. (,usto'arF Des#atc4) Aceleritatea u2ualaE. ,on!or' acestei eH#resii- navlositorul tre.uie sa &ncarce sau sa descarce at1t de re#ede #e c1t este #osi.il &n &'#re?ur"rile eHistente la data &nc"rc"rii sau desc"rc"rii. +. (LaFdaFs as #er custo' o! #ort) Astalii deter'ina.ile con!or' u2ului #ortuluiE. Aceasta clau2a se re!era la o.iceiurile %i #racticile locale caretre#tat- sKau $enerali2at &n anu'ite #orturi. ,lau2ele #rin care staliile sunt calculate con!or' u2ului #ortului nu sunt a$reate de ar'atori deoarece inter#retarea lor da na%tere la diver$ente. Nor'a de &nc"rcare sau desc"rcare- &n ca2ul utili2"rii acestei clau2e- se sta.ile%te &n !uncie de cantitatea %i !elul '"r!ii- !elul a'.ala?elor'odalitatea &n care se e!ectuea2" o#eraiunea de &nc"rcareIdesc"rcare Acu instalaiile navei- cu 'acarale de c4eu- direct la sau de #e c4eu ori &n va$oane- %le#uri- cea'uriE- anoti'# %i starea vre'ii- orele &n care &n 'od o.i%nuit se e!ectuea2" 'unca &n #ort. De ase'enea- se iau &n considerare %i !actorii care ar #utea &'#iedica o#erarea- ca de #ildaO sosirea navei 3la r1nd) Ain nor'al turnE #entru o#erare- li#sa utila?elor #entru &nc"rcare sau desc"rcare- li#sa s#atiilor de de#o2itare- sosirea cu &nt1r2iere a va$oanelor- $reve. Gn 'a?oritatea ca2urilor- toate aceste situaii sunt inter#retate &n !avoarea navlositorilor- !a#t din care decur$e interesul ar'atorului- res#ectiv al co'andantului de a se in!or'a asu#ra consecinelor #e care le $enerea2" !iecare dintre situaiile 'ai sus a'intite. Pentru a eli'ina a'.i$uit"ile ce #ot s" a#ar" cu #rivire la !a#tul c" o 2i este lucr"toare sau nu- 'a?oritatea eH#resiilor #re2entate 'ai sus sunt ur'ate de una din ur'"toarele eH#resiiO 8undaFs- DolidaFs 7Hce#ted J 8D7T Adu'inicile %i s"r."torile le$ale eHce#tateE- ceea ce &nsea'n" ca &n stalii nu se includ 2ilele de du'inic" %i 2ilele de s"r."tori le$ale. 8undaFs- DolidaFs Included J 8DIN, Adu'inicile %i s"r."torile le$ale incluseE- ceea ce &nsea'n" ca &n stalii se includ 2ilele de du'inic" %i 2ilele de s"r."tori le$ale.

8aturdaFs- 8undaFs- DolidaFs 7Hcluded J 8D7T As1'.etele- du'inicile %i s"r."tori le$ale eHcluseE ceea ce &nsea'n" ca &n stalii nu se includ 2ilele de du'inic" %i 2ilele de s"r."tori le$ale. 8aturdaFs- 8undaFs- DolidaFs Included J 8DIN, As1'.etele- du'inicile %i s"r."tori le$ale incluseE ridaFs- DolidaFs 7Hcluded J D7T A2ilele de vineri %i s"r."torile le$ale eHcluseE ceea ce &nsea'n" ca &n stalii nu se includ 2ilele de vineri %i 2ilele de s"r."tori le$ale. Aceasta este !olosit" &n "rile cu reli$ie 'usul'an". ridaFs- DolidaFs Included J DIN, A2ilele de vineri %i s"r."torile le$ale incluseE ceea ce &nsea'n" ca &n stalii nu se includ 2ilele de vineri %i 2ilele de s"r."tori le$ale. Aceasta este !olosit" &n "rile cu reli$ie 'usul'an". 8aturdaFs- DolidaFs 7Hcluded J 8ATD7T A2ilele de s1'."t" %i s"r."torile le$ale eHcluseE ceea ce &nsea'n" c" &n stalii nu se includ 2ilele de s1'."t" %i s"r."torile le$ale. 7H#resie utili2at" &n Israel. 8aturdaFs- DolidaFs Included J 8ATDIN, A2ilele de s1'."t" %i s"r."torile le$ale incluseE ceea ce &nsea'n" c" &n stalii se includ 2ilele de s1'."t" %i s"r."torile le$ale. 7H#resie utili2at" &n Israel. =ilele de vineri- s1'."t" %i du'inic" sunt u%or de identi!icat %i de eHclus din ti'#ul de stalii- &ns" nu acela%i lucru se #oate s#une %i des#re 2ilele de s"r."toare. Pentru a sta.ili dac" o 2i de s"r."toare este eHclus" din ti'#ul de stalii este necesar a studia #revederile contractuale- u2urile locale %i le$islaia a#lica.il" &n #ortul res#ectiv Anu este necesar ca o 2i de s"r."toare s" !ie una naional" &n #entru ara &n care se a!l" #ortul res#ectivE. 7ste su!icient ca o autoritate local" co'#etent" s" decid" c" acea 2i este o 2i de s"r."toare #entru #ortul res#ectiv %i de ase'enea nu este relevant !a#tul c" &n acea 2i se lucrea2". :neori- #entru a &nt"ri %i 'ai 'ult !a#tul c" anu'ite #erioade sunt eHcluse din ti'#ul de stalii se utili2ea2" eH#resiileO 7ven i! used J 7I:- con!or' c"reia c4iar dac" o#eraiunile de &nc"rcare desc"rcare se des!"%oar" &n #erioadele eHcluse acestea nu se vor conta ca staliiU :nless :sed J :- con!or' c"reia ti'#ul e!ectiv lucrat- du#" &nce#erea staliilor- &n #erioadele eHce#tate se va conta ca ti'# de stalii. Tre.uie 'enionat c" este necesar s" se lucre2e la nava &n cau2" %i nu este relevant !a#tul c" &n ti'# ce nava &n cau2" a%tea#t" eli.erarea unei dane- iar nava ce se a!l" &n dana res#ectiv" des!"%oar" o#eraiuni de &nc"rcareIdesc"rcare. De 'ulte ori #entru a evita orice du.ii de 'ai utili2ea2" ur'"toarele eH#resii 3i! used actualI4al! ti'e used to count). 2.5. ,lau2e s#eciale cu #rivire la contarea ti'#ului de stalii 1. Ti'#ul utili2at &nainte de &nce#erea staliilor. Ti'#ul utili2at #entru &nc"rcare sau desc"rcare &nainte de &nce#erea staliilor nu se va conta ca stalii dac" nu eHist" o #revedere contrar" &n contract. De cele 'ai 'ulte ori se vor &nt1lni eH#resiile 3unless sooner co''enced) sau 3ti'e used .e!ore co''ence'ent o! laFti'e to count as laFti'e)- eH#resii de din #unct de vedere al cont"rii staliilor sunt ec4ivalente cu eH#resia 3unless used).

2. Ti'#ul de 'anevr". 7Hist" dou" ti#uri de 'anevre ce #ot !i luate &n considerareO 'anevra navei de la locul din rad" c"tre dana de &nc"rcare sau desc"rcare %i 'anevra navei dintrKo dan" &n alta. AE Gn ca2ul 'anevrei navei din rad" c"tre dana de &nc"rcare sau desc"rcare- &n ca2ul &n care nu eHist" #revederi contrare- situaia se #re2int" &n !elul ur'"torO Dac" nava #rocedea2" direct c"tre dana de &nc"rcare- atunci ti'#ul ast!el #ierdut nu se va conta ca stalii- dac" staliile au &nce#ut- #1n" &n 'o'entul &n care nava a a?uns la dana alocat"U dac" nava ancorea2" %i trans'ite NOR din rad" %i nu'ai du#" aceea #rocedea2" c"tre dana de &nc"rcare sau desc"rcare- atunci staliile nu se vor &ntreru#e #e durata 'anevrei. >E Gn ca2ul 'anevrei navei din dana de &nc"rcare &ntrKo alt" dan" sau &n rad" se distin$e &n !uncie deO ,ondiiile 'eteorolo$ice ne!avora.ile. Atunci c1nd datorit" condiiilor 'eteorolo$ice ne!avora.ile nava este nevoit" s" #"r"seasc" dana de &nc"rcare sau desc"rcare- este #osi.il ca ti'#ul de stalii s" nu se &ntreru#". Atunci c1nd vre'ea ne!avora.il" nu &'#iedic" o#eraiunile de &nc"rcare sau desc"rcare sau c1nd aceasta nu este cau2a #entru care nava #"r"se%te dana staliile continu" s" conte2e %i #e #erioada 'anevrei. Ordinele autorit"ilor #ortuare. Dac" nava #"r"se%te dana din ordinul autorit"ilor #ortuare #entru 'otive nele$ate de si$urana navei ti'#ul de stalii nu se &ntreru#e #e #erioada c1t nava nu se a!l" &n dan" 'anevrele #entru a !acilita &nc"rcareaIdesc"rcarea. Atunci c1nd nava !ace ast!el de 'anevre #entru a !acilita &nc"rcarea %i desc"rcarea ti'#ul ast!el #ierdut nu se deduce din ti'#ul de stalii- staliile ne&ntreru#1nduKse #e durata 'anevrei. Atunci c1nd nava !ace 'anevre doar &n interesul ar'atorului- !"r" ca acestea s" ai." le$"tur" cu &nc"rcareaIdesc"rcarea ti'#ul ast!el #ierdut nu se contea2" ca ti'# de stalii dec1t dac" ar'atorul #oate #ro.a c" o#eraiunile de &nc"rcareIdesc"rcare nu sKar !i des!"%urat &n acea #erioad". Gn li#sa unei #revederi contrare &n contractul de navlosire- ti'#ul de stalii alocat #entru &nc"rcare este inde#endent de ti'#ul de stalii alocat #entru desc"rcare. Gn a!ara situaiei &n care se sta.ile%te un nu'"r de 2ile at1t #entru &nc"rcare c1t %i #entru desc"rcare 'ai eHist" dou" eH#resii ce se utili2ea2" %i care au ca e!ect luarea &n considerare a ti'#ului utili2at at1t la &nc"rcare c1t %i la desc"rcare #entru calcul staliilorO 8taliile reversi.ile. ,on!or' acestei eH#resii navlositorul are o#iunea de a aduna ti'#ul de stalii alocat #entru &nc"rcare cu cel alocat #entru desc"rcare. Ast!el aceast" clau2" are acela%i e!ect ca %i alocarea de la &nce#ut a unui nu'"r de 2ile #entru &nc"rcare %i desc"rcare. To avera$e laFti'e). Dac" #rin contract se utili2ea2" aceast" eH#resie atunci se vor !ace calcule se#arate #entru &nc"rcare %i desc"rcare %i #erioada de ti'# #este ti'#ul alocat &n ca2ul unei dintre o#eraiuni #oate !i co'#ensat" cu orice #erioad" de ti'# salvat" &n ca2ul celeilalte o#eraiuni. Gn cele ce ur'ea2" se va #re2enta un eHe'#lu &n care se #re2int" 'odalitatea corect" de calcul &n ca2ul utili2"rii acestor eH#resiiO

:n contract de navlosire #revede c" &nc"rcarea %i desc"rcarea s" se !ac" &n !elul ur'"torO Rata de &nc"rcareO 155 tone #er 2i 8D7TU rata de desc"rcareO 25 tone #er 2i 8D7TU Ti'#ul de stalii va &nce#e la ora <.5 &n 2iua i'ediat ur'"toare 2ilei &n care nava a trans'is NORU Perioada de s1'."t" de la 12.5 #1n" luni la 5<.5 nu va conta ca ti'# de stalii c4iar dac" este utili2atU Ti'#ul lucrat &nainte de &nce#erea staliilor se va conta ca ti'# de staliiU Rata contrastaliilor 25 R #e 2i %i #ro rata- iar des#atc4Kul ?u'"tate din rata contrastaliilor #entru tot ti'#ul salvat la a'.ele ca#ete. Din istoricul o#eraiunilor de &nc"rcareIdesc"rcare- se vor lua &n considerare ur'"toarele ele'enteO NOR la &nc"rcare a !ost &naintat 6ineri 19 Noie'.rie 25 la ora 15.+5 Gnc"rcarea a &nce#ut la 19 Noie'.rie 25 la ora 1+.5 Gnc"rcarea sKa ter'inat 81'."t"- 25 Noie'.rie 25 la ora 19.5 NOR la desc"rcare a !ost &naintat @oi +5 Noie'.rie 25 ora 10.5 Desc"rcarea a &nce#ut 6ineri 1 Dece'.rie 25 ora 15.5 Desc"rcarea sKa ter'inat Mari 5 Dece'.rie 25- ora 12.5 Nava a &nc"rcat *5 tone. Metoda IO ,alculele se !ac #e .a2a #rinci#iului c" ti'#ul &n care nava se a!l" &n contrastalii la #ortul de &nc"rcare este dedus din ti'#ul de stalii alocat #entru desc"rcare %i c" navlositorii vor !i res#onsa.ili #entru ti'#ul de su#li'entar utili2at la desc"rcare. Ti'#ul alocat #entru &nc"rcareO *5I155\ 0 2ile. Ti'#ul alocat #entru desc"rcareO *5I25\+ 2ile. =iua. Data. O#eraiunea. Ti'#ul contat. Ti'#ul contat cu'ulat. ,ontrastaliiIDes#atc4. 6 19 Nov. Trans'is NOR la 15.+5 5 2 5 4 5 '. 8 1< Nov 5<.5 &nce# staliile. Ti'#ul nu contea2" du#" 12.5 52 04 5' 52 04 5'. D 1/ Nov. Ti'#ul nu contea2" 52 04 5' 52 04 5'. L 25 Nov. Ti'#ul nu contea2" #1n" la 5<.5 52 1*4 5' 52 254 5'. M

21 Nov. 8e lucrea2" 12 54 5' 12 254 5'. M 2 Nov. 8e lucrea2" 12 54 5' 22 254 5'. @ 2+ Nov. 8e lucrea2" 12 54 5' +2 254 5'. 6 2+ Nov. 8e lucrea2". 8taliile au eH#irat la 50.5 52 04 5' 02 54 5' 52 254 5'. 8 20 Nov 12 254 5'. D 25 Nov. Gnc"rcarea sKa ter'inat la 19.5 22 1+4 5'. Ti'# dis#oni.il la desc"rcare + 2ile J 2 2ile 1+ ore \ 1 ore. =iua. Data. O#eraiunea. Ti'#ul contat. Ti'#ul contat cu'ulat. ,ontrastaliiIDes#atc4. @ 6. 8 D. L M +5 Nov 1 Dec 2 Dec + Dec 0 Dec 5 Nov. Trans'is NOR la 10.5 8"r."toare. Gnce# staliile la 5<.5 Ti'#ul nu contea2" de la 12.5 Nu se contea2". Ti'#ul nu contea2" #1n" la 5<.5 8taliile au eH#irat la 15.5 Desc"rcarea sKa ter'inat la 12.5 52 5 4 5 ' 52 54 5' 52 04 5' 52 04 5' 52 594 5' 52 54 5' 52 54 5' 52 04 5' 52 04 5' 52 14 5' 52 /4 5' 52 214 5'. Deci navlositorul este res#onsa.il &n acest ca2 #entru #lata su'ei de 25 H 21I20\ R 1955 re#re2ent1nd contrastalii. Metoda a IKaO 8e .a2ea2" #e cu'ularea ti'#ului alocat #entru &nc"rcare cu cel alocat #entru desc"rcare %i calcularea contrastaliilor %i des#atc4Kului.

=iua. Data. O#eraiunea. Ti'#ul contat. Ti'#ul contat cu'ulat. ,ontrastaliiIDes#atc4. 6 8. D L. M M. @ 6. 8 Desc. @ 6. 8 D. L M 19 Nov 1< Nov 1/ Nov 25 Nov 21 Nov 2 Nov 2+ Nov 20 Nov 25 Nov +5 Nov 1 Dec 2 Dec + Dec 0 Dec 5 Dec. Trans'is NOR la 15.+5 5<.5 &nce# staliile. Ti'#ul nu contea2" du#" 12.5 Ti'#ul nu contea2". Ti'#ul nu contea2" #1n" la 5<.5 8e lucrea2". 8e lucrea2". 8e lucrea2". 8e lucrea2". Ti'#ul nu contea2" du#" 12.5 Trans'is NOR 10.5 8"r."toare. Ti'#ul &nce#e la 5<.5 Ti'#ul nu contea2" du#" 12.5 Ti'#ul nu contea2". Ti'#ul nu contea2" #1n" la 5<.5 Desc"rcarea sKa ter'inat la 12.5 8taliile eH#ir" la 25.5 5 2 5 4 5 ' 52 04 5' 52 04 5' 52 1*4 5' 12 54 5' 12 54 5' 12 54 5' 12 54 5' 52 124 5' 52 54 5' 52 54 5' 52 04 5' 52 54 5' 52 1*4 5' 52 124 5' 52 <4 5' 52 04 5' 52 04 5' 52 254 5' 12 254 5' 22 254 5' +2 254 5' 02 254 5' 52 <4 5' 52 <4 5' 52 <4 5' 52 124 5' 52 124 5' *2 04 5' *2 1*4 5' 92 54 5' 52 <4 5'. Des#atc4 < ore \ 15T <I20\ R +

Metoda a IKaO ,on!or' acesteia- staliile se e!ectuea2" calculele se#arat #entru !iecare #ort %i ti'#ul salvat sau utili2at &n #lus &n #ortul de &nc"rcare se va co'#ensa cu cel de la desc"rcare. Gn acest ca2- ti'#ul salvat &n #ortul de desc"rcare va !i sc"2ut din ti'#ul utili2at &n #lus &n #ortul de &nc"rcare. =iua. Data. O#eraiunea. Ti'#ul contat. Ti'#ul contat cu'ulat. ,ontrastaliiIDes#atc4. 6 8. D L. M M. @ 6. 8 D 19 Nov 1< Nov 1/ Nov 25 Nov 21 Nov 2 Nov 2+ Nov 2+ Nov 20 Nov 25 Nov. Trans'is NOR la 15.+5 5<.5 &nce# staliile. Ti'#ul nu contea2" du#" 12.5 Ti'#ul nu contea2". Ti'#ul nu contea2" #1n" la 5<.5 8e lucrea2". 8e lucrea2". 8e lucrea2". 8e lucrea2". 8taliile au eH#irat la 50.5 Gnc"rcarea sKa ter'inat la 19.5 5 2 5 4 5 ' 52 04 5' 52 04 5' 52 1*4 5' 12 54 5' 12 54 5' 12 54 5' 52 04 5' 52 54 5' 52 04 5' 52 04 5' 52 254 5' 12 254 5' 22 254 5' +2 254 5' 02 54 5' 52 254 5' 12 254 5' 22 1+4 5'. ,ontrastalii 2 2ile 1+ ore. Portul de desc"rcare. =iua. Data. O#eraiunea. Ti'#ul contat. Ti'#ul contat cu'ulat. ,ontrastaliiIDes#atc4. @ 6.

8 D. L M. M @ +5 Nov 1 Dec 2 Dec + Dec 0 Dec 5 Nov * Nov 9 Nov. Trans'is NOR la 10.5 8"r."toare. Gnce# staliile la 5<.5 Ti'#ul nu contea2" de la 12.5 Nu se contea2". Ti'#ul nu contea2" #1n" la 5<.5 Desc"rcarea sKa ter'inat la 12.5 8taliile continu" 52 5 4 5 ' 52 54 5' 52 04 5' 52 04 5' 52 1*4 5' 52 124 5' 52 124 5' 12 54 5' 52 04 5' 52 54 5' 52 54 5' 52 04 5' 52 04 5' 52 254 5' 12 <4 5' 12 254 5' 22 254 5' +2 54 5' 52 124 5' 12 124 5' 12 1*4 5'. Des#atc4 1 2i 1* ore. ,ontrastalii 2 2ile 1+ ore. Des#atc4 1 2i 1* ore. ,ontrastalii 21 ore \ R 1955 +. ,ONTRA8TALI +.1. Noiune. ,uv1ntul contrastalii are un du.lu &nelesO Perioada de ti'# !olosit" #entru !inali2area o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare du#" eH#irarea staliilorU su'a de .ani #e care navlositorul a$reea2" s" o #l"teasc" ar'atorului #entru #erioada de ti'# !olosit" #entru &nc"rcare sau desc"rcare #este ter'enul alocat &n 'od $ratuit #rin contractul de navlosire. Raiunea econo'ic" a contrastaliilor este aceea c"- #rin utili2area lorsunt satis!"cute at1t interesele ar'atorului Aar'atorul !iind des#"$u.it #entru &nt1r2ierea o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare #este #erioada de ti'# alocat" #rin contractE- c1t %i cele ale navlositorului Anavlositorului #er'i1nduKl s" !inali2e2e o#eraiunile de &nc"rcare sau desc"rcare c4iar dac" a de#"%it #erioada de ti'# alocat" #rin contractE. Nivelul acestor des#"$u.iri #l"tite de navlositor este sta.ilit #e 2i sau #roKrata %i este indicat ca acesta s" se sta.ileasc" &n ?urul su'ei #e care nava ar !i c1%ti$atKo dac" ar !i !ost eH#loatat" #e .a2a unui contract de navlosire #e ti'#- &ns" ea !ace o.iectul ne$ocierilor dintre ar'ator %i navlositor. Dac" nu a#are eH#resia #roKrata- atunci orice !raciune din 2i se va considera 2i &ntrea$" din #unt de vedere al contrastaliilor. ,ontrastaliile &nce# s" conte2e i'ediat du#" eH#irarea ti'#ului alocat #entru &nc"rcare sau desc"rcare %i ele se contea2" &n 'od continuu #1n" la !inali2area o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare. Toate eHce#iile cu #rivire la stalii Acondiii 'eteorolo$ice ne!avora.ile- #erioade de ti'# eHce#tateE nu se a#lic" %i la contrastalii- cu eHce#ia ca2urilor &n care eHist"

clau2e ast!el construite &nc1t s" nu eHist" nici un !el de du.iu c" aceste eHce#ii se a#lic" %i contrastaliilor. Deci- &n a.sena unei #revederi contrare- contrastaliile cur$ %i #e #erioada c1t nava nu se a!l" &n #ort sau dac" nava nu #oate &nc"rca sau desc"rca din 'otive ce nuKl #ot !i i'#utate ar'atorului sau #entru care ar'atorul este eHonerat de r"s#undere. Tre.uie #reci2at &ns" c"- #entru a !i &ndre#t"it s" solicite contrastalii- ar'atorul tre.uie s" #un" nava la dis#o2iia navlositorului $ata de o#erare %i c" el nu este &ndre#t"it la contrastalii dac" o#eraiunile nu se #ot des!"%ura din vina ar'atorului- a #re#u%ilor acestuia sau de!icienelor navei. 8e #oate #une &ntre.area dac" at1ta ti'# c1t #l"te%te #entru i'o.ili2area su#li'entar" a navei navlositorul are dre#tul de a ine nava &n contrastalii o #erioad" neli'itat". R"s#unsul la aceast" &ntre.are este evident ne$ativ #entru c" de 'ulte ori rata contrastaliilor nu #oate conduce la o.inerea unui #ro!it si'ilar cu cel o.inut din eH#loatarea navelor. ,4iar dac" #rin contract nu se sta.ile%te un nu'"r de 2ile de contrastalii navlositorul este &ndre#t"it s" in" nava &n contrastalii doar o #erioad" re2ona.il" de ti'#- du#" care el #l"te%te des#"$u.iri #entru reinerea navei. 8ta.ilirea #rin contract a nu'"rului de 2ile de contrastalii nu re2olv" di!icilele #ro.le'e ce a#ar atunci c1nd navlositorul nu !urni2ea2" cantitatea de 'ar!" #rev"2ut" &n contract %i nu declar" c" nu 'ai #oate o.ine di!erena de 'ar!". Gn aceast" situaie este di!icil #entru ar'atori a decide dac" nava tre.uie s" #lece !"r" a &nc"rca toat" 'ar!a sau s" a%te#te #entru a &nc"rca toat" 'ar!a. At1ta ti'# c1t rata contrastaliilor este su!icient" %i navlositorul #l"te%te contrastaliile- ar'atorul nu are #ierderi considera.ile- dar atunci c1nd rata contrastaliilor este redus" sau navlositorul nu #l"te%te contrastaliile sau ar'atorul are de #er!or'at un alt voia?- este necesar s" se solicite o o#inie a consilierilor ?uridici #entru a sta.ili ce #rocedur" tre.uie ur'at". +.2. Des#"$u.iri #entru reinere Ada'a$es !or detentionE Acestea se #l"tesc &n ur'"toarele ca2uriO La eH#irarea staliilor dac" &n contract nu sunt #rev"2ute contrastaliiU la eH#irarea unei #erioade re2ona.ile de ti'# dac" #rin contract durata staliilor nu este de!init"U la eH#irarea nu'"rului de 2ile de contrastalii alocat #rin contract. 8#re deose.ire de contrastalii- care sunt #l"ti.ile doar #entru &nt1r2ierea o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare #este ter'enul sta.ilit #rin contract- des#"$u.irile #entru reinere se #l"tesc %i &n ur'"toarele ca2uriO Mar!a &nc"rcat" conduce la #relun$irea voia?uluiU &nc"lcarea contractului de c"tre navlositor &n ceea ce #rive%te no'inarea #orturilor la ti'# sau #entru #re2entarea s#re se'nare a conosa'entelor cu &nt1r2iere. Dac" &n ca2ul contrastaliilor nivelul acestora este sta.ilit #rin contractnivelul des#"$u.irilor #entru reinere nu este- de cele 'ai 'ulte ori- sta.ilit #rin contract. Pentru a deter'ina nivelul acestor des#"$u.iri este necesar s" se ia &n considerare ur'"toarele ele'enteO

Nivelul contrastaliilor #oate !i !olosit ca #unct de #lecare &n sta.ilirea des#"$u.irilor #entru reinereU Atunci c1nd eHist" dove2i cu #rivire la veniturile 2ilnice de #ia" ale navei- nivelul des#"$u.irilor #entru reinere se #ot calcula &n !uncie de aceasta. +.+. Res#onsa.ilitatea #entru #lata contrastaliilor. Res#onsa.ilitatea #entru #lata contrastaliilor 'enionate &n contractul de navlosire revine ur'"toarelor #ersoaneO Navlositorului- acesta este res#onsa.il #entru #lata contrastaliilor &n toate ca2urile cu eHce#ia ur'"toarelorO ,ontractul de navlosire conine o clau2" nu'it" 3,esser ,lause) eHistena unui nou contract re#re2entat de conosa'ent #osesorul conosa'entului- dac" ter'enii %i condiiile contractului de navlosire sunt incor#orai &n conosa'ent. Atunci c1nd &n conosa'ent se !ace re!erire la contrastalii- acestea sunt #l"ti.ileO De &nc"rc"tor sau #ri'itor de orice #ersoan" ce #re2int" un ast!el de conosa'ent %i care solicit" livrarea '"r!urilor #e .a2a lui- dac" se #oate inter#reta aceast" solicitare ca un acord de a le #l"ti orice #ersoan" c"reia IK au !ost trans!erate dre#turile %i o.li$aiile din conosa'ent %i care #reia sau solicit" livrarea '"r!urilor sau care are o #retenie asu#ra ar'atorului #e .a2a contractului de trans#ort. Din orice conosa'ent se su.&nele$e o.li$aia #ri'itorului de a desc"rca '"r!urile &ntrKun ter'en re2ona.il. Pe .a2a acestei o.li$aii su.&nelese- ar'atorul are dre#t de aciune &'#otriva #ri'itorului. Gn ca2ul &n care eHist" 'ai 'ulte conosa'ente- !iecare dintre ele #reci21nd c" desc"rcarea sau &nc"rcarea se va !ace &ntrKun anu'it nu'"r de 2ile %i un nivel al contrastaliilor 'enionat &n conosa'ent #oate a#"rea #ro.le'a dre#tului ar'atorului de a recu#era contrastaliile de la !iecare dintre ace%ti #osesori de conosa'ente. Din ca2urile tratate #1n" acu' se #are c" ar'atorul are acest dre#t- &ns" dac" el recu#erea2" o su'" 'ai 'are dec1t cea la care este &ndre#t"it #rin contractul de navlosire- di!erena dintre acestea tre.uie s" o in" la dis#o2iia navlositorului. +.0. Plata contrastaliilor. Gn cele 'ai 'ulte ca2uri- calculul %i #lata contrastaliilor se !ace du#" ter'inarea o#eraiunilor de desc"rcare %i livrarea '"r!urilor. Dac" ar'atorii intenionea2" s" #un" sec4estru #e '"r!uri #entru a recu#era contrastaliile este necesar a avea &n contract #revedere c" acestea sunt #l"ti.ile 3daF .F daF). +.5. In!luena altor clau2e ale contractului asu#ra staliilor %i contrastaliilor J eHistena 'ai 'ultor contracte de navlosire. ,ontarea ti'#ului de stalii #oate !i in!luenat" %i de alte clau2e sau circu'stane #e l1n$" cele 'enionate &n clau2a re!eritoare la stalii. :n eHe'#lu de clau2" ce are o in!luen" se'ni!icativ" asu#ra staliilor este clau2a de $rev". :nele clau2e de $rev" se re!er" &n 'od eH#res la contarea staliilor- #e c1nd altele sunt 'ai #uin clare %i este de 'ulte ori di!icil a sta.ili

dac" acestea se re!er" sau nu la contarea staliilor. ,lau2ele de $rev" sunt di!icil de construit %i de inter#retat. O alt" #ro.le'" ce ridic" &ntre."ri di!icile &n le$"tur" cu 'odalitatea de contare a staliilor este aceea a eHistenei 'ai 'ultor contracte de navlosire #entru acela%i voia?. Ar'atorii se #ot a!la &n aceast" situaie dac" doi sau 'ai 'uli navlositori &ncarc" sau descarc" '"r!uri &n acela%i ti'# %i &n aceea%i dan"- iar ar'atorul tre.uie s" &ntoc'easc" un 3Ti'eK84eet) #entru !iecare navlositor. Aceasta nu ridic" #ro.le'e deose.ite dac" istoricul o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare este &ntoc'it corect #reci21nduKse &n 'od clar ti'#ul e!ectiv !olosit %i 'a$a2iile din care 'ar!a este desc"rcat". Ti'#ul #ierdut &n a%te#tarea unei dane de o#erare sau orice #erioad" &n care o#eraiunile nu se des!"%oar" #ot conduce la dis#ute &ntre ar'ator %i navlositori. Pentru a evita ast!el de #ro.le'e este necesar ca &nc" din ti'#ul ne$ocierilor s" se #reci2e2e clar res#onsa.ilit"ile !iec"rui navlositor. 0. D78PAT,D. Des#atc4Kul este su'a #l"tit" de c"tre ar'ator navlositorului ca #ri'" #entru !inali2area o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare &ntrKo #erioad" de ti'# 'ai redus" dec1t cea alocat" #rin contract. Des#atc4Kul se #l"te%te doar dac" eHist" o #revedere contractual" &n acest sens. De%i nu eHist" o re$ul" uni!or'" cu #rivire la nivelul des#atc4Kului- de o.icei acesta se sta.ile%te la 55Z din rata contrastaliilor a$reate #rin contract. ,u #rivire la des#atc4 se utili2ea2" dou" 'odalit"i de calcul a acestuiaO Pentru tot ti'#ul salvat J acesta se deter'in" #rin calcularea ti'#ului de la 'o'entul !inali2"rii o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare #1n" &n 'o'entul teoretic la care staliile ar !i tre.uit s" eH#ire. Pentru ti'#ul de lucru salvat J acesta se deter'in" #rin sc"derea din ti'#ul de stalii alocat a ti'#ului e!ectiv utili2at #1n" la !inali2area o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare. 7He'#lu. O nav" are alocate #rin contract 0 2ile #entru a !inali2a o#eraiunile de &nc"rcare sau desc"rcare- iar #1n" vineri la ora 12- res#ectiv 'o'entul &n care o#eraiunile sKau &nc4eiat- navlositorul a utili2at + 2ile %i 15 ore. Dac" nava a !ost an$a?at" #e .a2a eH#resiei 8D7T Ati'#ul de vineri de la ora 19 #1n" luni la ora <.5 s" nu conte2e c4iar dac" sKa utili2atE atunci cele dou" variante vor !iO Pentru tot ti'#ul salvat. 8taliile vor eH#ira luni la ora 19- deci des#atc4K ul va !i calcula #rin deter'inarea ti'#ului calendaristic de vineri de la 12 #1n" luni la ora 19- adic" + 2ile %i + ore #entru ti'#ul de lucru salvat. Des#atc4Kul se va calcula #rin sc"derea din ti'#ul alocat- 0 2ile- a ti'#ului e!ectiv utili2at #1n" vineri la ora 12- res#ectiv + 2ile %i 15 ore. Deci des#atc4K ul va !i de doar 10 ore. 5. ,AL,:LAR7A 8TALILOR- ,ONTRA8TALILOR ;I D78PAT,DK:L:I. Pentru a deter'ina staliile- contrastaliile %i des#atc4Kul sunt necesare ur'"toarele docu'enteO

,ontractul de navlosire- sau cel #uin clau2ele re!eritoare la staliicontrastalii %i des#atc4U 8tate'ent o! acts AIstoricul o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcareE. Acesta este docu'entul &ntoc'it de c"tre a$entul navei %i se'nat de c"tre co'andant %i re#re2entanii navlositorului ce conine toate in!or'aiile ce #rivesc o#eraiunile des!"%urate de nav" de la 'o'entul sosirii &n #ortul de escal" #1n" la 'o'entul #"r"sirii #ortului- du#" !inali2area o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcareU o co#ie a NOR- acce#tat de c"tre re#re2entanii navlositorului. Pentru a calcula staliile- contrastaliile %i des#atc4Kul se &ntoc'e%te un docu'ent nu'it 3Ti'e 84eet). :n ast!el de docu'ent corect &ntoc'it tre.uie s" cu#rind" ur'"toarele ele'enteO Data %i ora sosirii navei &n #ortU data %i ora sosirii navei la dan"U data %i ora la care nava este $ata de &nc"rcare sau desc"rcareU data %i ora la care sKa trans'is NORU data %i ora la care sKa acce#tat NORU data %i ora la care &nce# o#eraiunile de &nc"rcare sau desc"rcareU nu'"rul de ore lucrate &n !iecare 2i atunci c1nd se des!"%oar" ast!el de o#eraiuniU rata de &nc"rcare sau desc"rcare a$reate #rin contractU #erioadele &n care nu sKa lucrat %i 'otivele #entru care nu sKa lucratU cantitatea de 'ar!" &nc"rcat" %i desc"rcat" &n !iecare 2iU cantitatea total" de 'ar!" &nc"rcat" sau desc"rcat"U data %i ora la care sKau ter'inat o#eraiunile de &nc"rcare sau desc"rcareU data %i ora la care sunt #re2entate s#re se'nare docu'entele de &nc"rcare sau desc"rcare. Din cele #re2entate 'ai sus se #oate constata c"- #entru &ntoc'irea unui Ti'e 84eet- este necesar" #arcur$erea ur'"toarelor eta#eO 8tudierea clau2elor re!eritoare la stalii contrastalii %i des#atc4 din contractele de navlosireU o.inerea Istoricului o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare de la a$entul naveiU deter'inarea staliilor alocate #rin contractU sta.ilirea 'o'entului &n care staliile &nce# s" conte2eU ur'"rirea %i eHcluderea din calcule a #erioadelor eHce#tate #rin contractU sta.ilirea 'o'entului &n care eH#ir" staliileU calcularea contrastaliilor sau des#atc4K ului. *. NA6L:L *.1. Noiune %i !or'e. Gn sens strict- navlul este su'a #l"ti.il" c"r"u%ului #entru trans#ortul %i sosirea '"r!urilor la destinaie !"r" aK%i #ierde valoarea co'ercial" %i $ata de a !i livrate #osesorului conosa'entului. Gn 'od nor'al navlul nu este #l"ti.il dac" '"r!urile sunt #ierdute #e #erioada voia?ului sau nu sunt livrate la destinaie din orice alt din 'otiv- &n a!ara vinei #ro#rietarului '"r!urilor. Navlul #oate !i sta.ilit &n 'ai 'ulte !or'eO Navlu sta.ilit #e $reutatea sau volu'ul '"r!ii. Atunci c1nd navlul este sta.ilit #e ton"- este i'#ortant a se #reci2a dac" este vor.a de tona 'etric"tona lun$" sau tona scurt". Navlu lu'#su'. 7ste o su'" $lo.al" ce se #l"te%te indi!erent de cantitatea de 'ar!" &nc"rcat" %i se utili2ea2" de cele 'ai 'ulte ori atunci

c1nd navlositorul are dre#tul s" &ncarce #1n" la ca#acitatea 'aHi'" de &nc"rcare a navei. Gn ca2ul tancurilor #etroliere- navlul se sta.ile%te #rin re!erin" la Porld 8cale. Prin utili2area acestui siste' internaional .ine cunoscut este !oarte u%or a co'#ara navlurile %i a e!ectua calculele re!eritoare la e!iciena voia?elor. Pe scurt- acest siste' de calcul a navlului sKa utili2at #entru #ri'a dat" &n #erioada celui deKal doilea r"2.oi 'ondial- atunci c1nd 'a?oritatea tancurilor #etroliere .ritanice au !ost rec4i2iionate de c"tre Cuvernul Marii >ritanii #l"tinduKle ar'atorilor o c4irie 2ilnic". Atunci c1nd aceste nave nu trans#ortau '"r!uri $uverna'entale- erau eH#loatate #e .a2a unor contracte de navlosire #e voia? %i- #entru a nu avea #ierderi !inanciare- Ministrul Trans#orturilor a ela.orat un siste' #rin care- indi!erent de voia?ul e!ectuat de c"tre nav"- du#" deducerea c4eltuielilor- c4eltuielilor de treceri #rin str1'tori %i c4eltuielile cu co'.usti.ilul- $uvernul va #ri'i aceea%i su'" net" 2ilnic". ,a .a2" de calcul sKau !olosit nave de di!erite di'ensiuni. Nava ce se utili2ea2" la 'o'entul actual este o nav" cu un deadNei$4t de 95-5 tdN. Pe .a2a acestui ti# de nav" se deter'ina navlurile #e di!erite destinaii %i acestea se consider" P8 15 iar a#oi- &n ti'#ul ne$ocierilor- se ne$ocia2" doar #rocentul cu care acest nivel se 'ic%orea2" sau se 'a?orea2". Ast!el- se #ot utili2a P8 55- ceea ce &nsea'n" c" nivelul navlului este 55Z din cel #u.licat sau P8 125 ceea ce &nsea'n" c" nivelul navlului este cu 25 Z 'ai 'are dec1t cel #u.licat. ,a variant" a navlului 3lu'#su') se #oate utili2a varianta &n care navlul este deter'inat #e .a2a unit"ii de deadNei$4t ATRItdNE. Aceast" variant" se utili2ea2" &n s#ecial &n ca2ul contractelor de a!rei$4t'ent atunci c1nd nu se cunoa%te ca#acitatea navei ce va !i !olosit"U ,u titlu in!or'ativ- de%i nu se 'ai !olose%te ast"2i- este %i varianta &n care navlul este sta.ilit ca #rocent din valoarea '"r!ii. :na din #ro.le'ele ce $enerea2" dis#ute este aceea de a sta.ilii dac" navlul se calculea2" #e .a2a cantit"ii &nc"rcate sau #e .a2a celei desc"rcate sau dac" se #l"te%te #e .a2a $reut"ii .rute sau a $reut"ii nete a '"r!ii. Gn ceea ce #rive%te ulti'a- este clar sta.ilit c" navlul se #l"te%te #e .a2a $reut"ii .rute a '"r!urilor dac" nu se sta.ile%te alt!el #rin contract sau nu eHist" un u2 cu #rivire la acest lucru. Gn ceea ce #rive%te #ri'a &ntre.arere$ula $eneral" aste aceea c" navlul se #l"te%te #e celei 'ai 'ici dintre cantitatea de 'ar!" &nc"rcat"- cantitatea trans#ortat" %i cantitatea livrat". Pentru a evita dis#utele cu #rivire la aceasta este indicat a se #reci2a #rin contract dac" navlul se calculea2" #e .a2a cantit"ii &nc"rcate sau asu#ra cantit"ii livrate. *.2. Mo'entul &n care navlul este #l"ti.il %i 'o'entul &n care navlul este c1%ti$at. Re$ula #rinci#al" este aceea c" navlul se consider" c1%ti$at &n 'o'entul &n care ar'atorul %iKa &nde#linit o.li$aia de a trans#orta 'ar!a %i este $ata de a o livra #ri'itorului. ,on!or' acestei re$uli- se #oate #re2enta o i'a$ine #lastic" &n care co'andantul livrea2" 'ar!a cu o '1n" %i colectea2" navlul cu cealalt" '1n". Aceasta &nsea'n" c"- dac" dintrKun

'otiv anu'e- ar'atorul nu #oate livra 'ar!a- el nu este &ndre#t"it s" #ri'easc" navlu %i ast!el eHist" riscul ca ar'atorul s" nu #oat" s"K%i &nde#lineasc" o.li$aiile %i s" #iard" dre#tul de a colecta navlul. Dac" nava se scu!und" %i &'#reun" cu 'ar!a devine #ierdere total"- ar'atorul nu este &ndre#t"it s" #ri'easc" navlul c4iar dac" nava este a#roa#e de #ortul de desc"rcare. Pro#rietarul conosa'entului nu este &ndre#t"it s" #ri'easc" 'ar!a &nainte de a #l"ti navlul %i &n 'od si'ilar ar'atorul nu este &ndre#t"it s" #ri'easc" navlul dac" nu este $ata s" livre2e 'ar!a. ,o'andantul navei #oate re!u2a desc"rcarea '"r!urilor dac" navlul nu este #l"tit #ro#orional cu 'ar!a desc"rcat" %i &n 'od si'ilar #ro#rietarul conosa'entului este o.li$at s" #l"teasc" navlul #ro#orional cu 'ar!a desc"rcat". Gn ca2ul &n care ar'atorul are asu#ra sa acest risc este necesar ca el s" o.in" o asi$urare #entru navlu- &ns" tre.uie #reci2at c" aceast" asi$urare nu aco#er" %i riscul ca navlositorul s" intre &n inca#acitate de #lat". Re$ula re!eritoare la c1%ti$area %i #lata navlului este adesea 'odi!icat" de #revederile contractelor de navlosire. ,lau2e #recu' (!rei$4t ea'ed and #aFa.le u#on s4i#'ent s4i# andIor car$o lost or not lost) sau 3!rei$4t dee'ed ea'ed discountless and nonKreturna.le on si$nin$Ireleasin$ .ills o! ladin$ vessel andIor car$o lost or not lost) sunt !recvent &nt1lnite &n contractele de navlosire %i- con!or' acestora- ar'atorul este &ndre#t"it s" #ri'easc" navlu c4iar dac" 'ar!a sau nava sunt #ierdute %i nu a?un$ la destinaie. Gn acest ca2- riscul cu #rivire la navlu este al navlositorului %i acesta &%i #oate asi$ura riscul. Navlul este #l"ti.il &n con!or'itate cu ter'enii %i condiiile contractului de navlosire- iar dac" nu eHist" re!eriri la #lata navlului atunci navlul se #l"te%te &n concordan" cu u2ul #ortului. Nu este necesar ca #lata navlului s" se e!ectue2e &n acela%i 'o'ent &n care navlul este c1%ti$at. 7ste deci #osi.il %i u2ual ca &n contractele de navlosire s" eHiste diverse clau2e #rin care s" se sta.ileasc" 'o'entul &n care se #l"te%te navlul. Dintre acestea cele 'ai re#re2entative suntO Gnainte de se'narea sau eli.erarea conosa'entului- aceast" variant" utili21nduKse &n ca2ul &n care navlositorul solicit" conosa'ente 'arcate 3!rei$4t #re#aid)U &ntrKun nu'"r de 2ile de la se'narea %i eli.erarea conosa'entuluiU &nainte de &nce#erea o#eraiunilor de desc"rcare A.e!ore .reaLin$ .ulLE. Gn contractul de navlosire tre.uie de ase'enea 'enionateO valuta &n care se e!ectuea2" #lata- .ene!iciarul navlului- .anca %i contul &n care acestea vor !i re'ise. Deoarece co'isioanele a!erente trans!erurilor .ancare #ot !i se'ni!icative- este de ase'enea necesar s" se #revad" %i cine su#ort" aceste co'isioane. O #ro.le'" ce #oate cau2a serioase ne#l"ceri este aceea c" anu'ite "ri au o #olitic" restrictiv" &n ceea ce #rive%te trans!erul de valut" &n str"in"tate. A%a cu' se va 'eniona ulterior- ar'atorii #ot avea un dre#t de $a? asu#ra '"r!urilor #entru #lata navlului. Dac" navlul este datorat %i #l"ti.il &nainte de se'narea conosa'entelor- ar'atorii tre.uie s" introduc" &n

conosa'ent o re'arc" #rin care s" 'enione2e c" navlul este datorat %i c" nu a !ost #l"tit la se'narea conosa'entelor. "r" o ast!el de re'arc"ar'atorul nu &%i #oate eHercita dre#tul de $a? asu#ra '"r!urilor #entru #lata unor su'e datorate &nainte de se'narea conosa'entelor. :neori ar'atorul reu%e%te s" o.in" $aranii cu #rivire la #lata navlului #rin cesionarea irevoca.il" c"tre ar'ator a unei #"ri din acreditiv sau scrisoarea de credit- &ns" acest lucru creea2" co'#licaii inutile. Dac" un contract de navlosire este &ntoc'it #entru trans#ortul unui anu'it ti# de 'ar!"- iar navlositorul #re2int" s#re &nc"rcare '"r!uri cu o descriere di!erit"- atunci ar'atorul este &ndre#t"it s" considere c" navlul &nscris &n contract nu este cel ce se va a#lica %i #entru noua 'ar!". Noul navlu va !i de#endent de nivelul #ieei navlurilor #entru acea 'ar!" %i el tre.uie s" re#re2inte o re'uneraie re2ona.il" #entru serviciile su#li'entare !urni2ate. *.+. Plata navlului &n avans. Atunci c1nd o #arte din navlu este #l"tit de c"tre navlositor ar'atorului &nainte de livrarea '"r!urilor #entru aco#erirea unor c4eltuieli- acesta este considerat un avans din navlu sau un &'#ru'ut- &n !uncie de intenia #"rilor- a%a cu' aceasta reiese din docu'ente. Dac" acesta este considerat un avans din navlu- atunci acesta nu va #utea !i recu#erat de la ar'ator dac" nava sau '"r!urile se #ierd datorit" unui #ericol eHce#tat- du#" data la care avansul tre.uia #l"tit. Gn a.sena unei clau2e care s" asi$ure dre#tul ar'atorului la a navlu el este recu#era.il de la ar'ator dac" acesta nu a &nde#linit una din condiiile anterioare &nce#erii voia?ului- &ntrKun ti'# re2ona.il- cu o nav" &n .un" stare de navi$a.ilitate. 7l este de ase'enea recu#era.il ca #arte a des#"$u.irilor #entru nelivrarea '"r!urilor dac" ele sunt #ierdute din cau2a unui #ericol neeHce#tat. Dac" avansul din navlu nu este #l"tit la 'o'entul s#eci!icat- nu va eHista dre#t de $a? asu#ra '"r!urilor trans#ortate !"r" a eHista o #revedere eH#res" &n acest sens. Orice #lat" #entru u2ul navei e!ectuat" de o #ersoan" ce are o.li$aia de a #l"ti navlul %i e!ectuat" &nainte ca navlul s" !ie datorat %i !"r" ca acest lucru s" !ie 'enionat &n contract va !i considerat" ca &'#ru'ut %i nu avans din navlu. Acest lucru are o i'#ortan" deose.it" deoarece aceast" su'" este returna.il" de c"tre ar'ator dac" nava se #ierde. Mai 'ult dec1t at1tnici una dintre #"ri nu #oate asi$ura aceast" su'". Gn a.sena unei #revederi eH#rese &n contract care s" indice contrariulun avans din navlu va !i considera ca avans din &ntrea$a su'" %i nu ca avans din navlul #e ton" sta.ilit. *.0. >acL !rei$4t. Atunci c1nd nava este $ata s" livre2e '"r!urile sau nu #oate a?un$e &n #ortul de desc"rcare din cau2a unui #ericol eHce#tat- iar navlositorul nu #reia '"r!urile sau nu d" instruciuni cu #rivire la livrarea '"r!urilor &ntrKun ti'# re2ona.il- co'andantul navei are dre#tul %i o.li$aia de a #rote?a interesele #ro#rietarului '"r!urilor #e c4eltuiala acestuia. 7l #oate desc"rca %i de#o2ita

'ar!a sau- dac" acest lucru nu este #osi.il- o #oate trans#orta cu nava #ro#rie sau cu alt" nav" &n cel 'ai #otrivit loc #entru #ro#rietarul '"r!urilor &n sc4i'.ul unei re'uneraii cunoscut" su. denu'irea de 3.acL !rei$4t). *.5. Navlu lu'#su'. A%a cu' sKa 'enionat anterior- navlul lu'#su' este su'a de .ani #e care navlositorul o #l"te%te #entru utili2area &ntre$ii ca#acit"i a navei sau a unei #"ri din ea. Acesta este #l"ti.il dac" ar'atorul este #re$"tit s"K%i &nde#lineasc" o.li$aiile contractuale c4iar dac" nu se &ncarc" 'ar!" sau dac" o #arte din '"r!uri nu sunt livrate. Gn ca2ul &n care se &ncarc" '"r!uricel #uin o #arte din ele tre.uie s" !ie livrate #entru aKl &ndre#t"i #e ar'ator s" #ri'easc" navlu. Gn situaia &n care &n contractul de navlosire este sta.ilit un navlu 3lu'#su') %i sKau e'is 'ai 'ulte conosa'ente &n care se #revede c" navlul este #l"ti.il &n con!or'itate cu #revederile contractului- atunci !iecare #osesor al conosa'entului este res#onsa.il #entru #artea sa din navlu e$al" cu #onderea '"r!ii aco#erit" de conosa'ent &n totalul cantit"ii de 'ar!" &nc"rcate. *.*. Dre#tul ar'atorului la navlu &ntre$. Ar'atorul este &ndre#t"it s" #ri'easc" tot navlul #rev"2ut &n contractul de navlosire sau &n conosa'ent dac"O A livrat '"r!urile &ntrKo stare %i condiie ce nu le a!ectea2" calitatea acestora de .unuri co'erciale sau este $ata s" le livre2e dar #ro#rietarul nu le #reia &ntrKun ter'en re2ona.ilU a livrat o #arte din '"r!uri sau este $ata s" livre2e o #arte dintre ele dac" navlul este sta.ilit lu'#su'U este necesar ca '"r!urile s" !ie trans.ordate A&n acest ca2 navlul se reduceEU ar'atorul este &'#iedicat s" livre2e '"r!urile din vina eHclusiv" a #ro#rietarului '"r!ii sau a navlositorului atunci c1nd ace%tia- du#" ca2- re!u2" #reluarea '"r!urilorsolicit" livrarea '"r!urilor &ntrKun #ort inter'ediar sau re!u2" s" no'ine2e un #ort si$ur. *.9. Navlu #entru '"r!uri avariate. Ar'atorul este &ndre#t"it s" #ri'easc" navlu &ntre$ dac"O Ar'atorul este $ata s" livre2e- &n #ortul de destinaie- '"r!urile &nc"rcate c4iar dac" acestea sunt avariate. ,el care #l"te%te navlul nu este &ndre#t"it s" !ac" deduceri din navlu #entru avarierea '"r!urilor- &n sc4i'. acesta are dre#t de aciune &'#otriva ar'atorului dac" acestea nu sunt #roduse de un #ericol eHce#tat sau de un viciu ascuns al '"r!urilor. Pentru care se #une este aceea de a sta.ili dac" 'ar!a livrat" este identic" din #unct de vedere co'ercial cu cea &nc"rcat" c4iar dac" aceasta este deteriorat" din #unct de vedere calitativ. Nava este an$a?at" #entru navlu lu'#su' %i nu'ai o #arte din 'ar!" este livrat" &n condiii .une. *.<. Navlu #roKrata #entru li#s" 'ar!". Gn situaia &n care o nav" este an$a?at" s" &ncarce o &nc"rc"tur" co'#let" %i nu &ncarc" din vina ar'atorului dec1t o #arte din 'ar!" sau dac" a &nc"rcat o &nc"rc"tur" co'#let" %i nu livrea2" dec1t o #arte din 'ar!"atunci el este &ndre#t"it s" #ri'easc" navlul #roKrata #entru cantitatea

livrat"- iar cel care #l"te%te navlul are dre#t de aciune #entru nelivrarea '"r!urilor dac" acesta nu se datorea2" uni #ericol eHce#tat sau de viciul #ro#riu al '"r!urilor *./. Navlu #roKrata #entru livrarea '"r!urilor &n alt #ort dec1t cel no'inat. Re$ula $eneral" este c" ar'atorul este &ndre#t"it s" #ri'easc" navlu doar dac" livrea2" '"r!urile &n #ortul no'inat. Dac" ar'atorul livrea2" '"r!urile &n alt #ort dec1t cel 'enionat &n contract- atunci el #oate solicita un navlu #ro#orional cu distana #arcurs" doar dac" eHist" un ter'en contractual eH#res #rev"2ut sau dac" acesta se #oate su.&nele$e. Nu se #oate su.&nele$e c" navlositorul acce#t" s" #l"teasc" navlu #ro#orional dac" #ro#rietarul '"r!urilor acce#t" livrarea '"r!urilor &ntrKun #ort inter'ediar- la cererea ar'atorului. Ar'atorul este &ndre#t"it s" solicite navlu #roKrata &n situaia &n care '"r!urile sunt arestate %i #ro#rietarul lor- cunosc1nd des#re arest- nu ia nici o '"sur" #entru a le eli.era %i acestea sunt v1ndute. *.15. ,ui se #l"te%te navlulM Navlul tre.uie #l"tit &n concordan" cu ter'enii %i condiiile contractului de navlosire- iar dac" nu este nu'it .ene!iciarul navlului atunci acesta tre.uie #l"tit celui cu care sKa &nc4eiat contractul de navlosire sau unui a$ent al acestuia. Navlul #oate !i #l"titO Ar'atorului co'andantului .roLerului unei tere #ersoane #ersoanei c"reia iKa !ost cesionat navlul celui care are un dre#t de $a? asu#ra navei. Ar'atorul este #ri'a #ersoan" &ndre#t"it" s" #ri'easc" navlul. A$entul din #ortul de &nc"rcare %i co'andantul navei &n #ortul de desc"rcare sunt cei c"rora li se #oate #l"ti navlul- iar #lata c"tre oricare dintre ei &l eHonerea2" #e navlositor de r"s#undere dac" ar'atorul nu a dat instruciuni eH#rese ca navlul s" nu !ie #l"tit nici unuia dintre ei. *.1. Navlul 'ort. Gn ca2ul &n care #rin contractul de navlosire se sta.ile%te c" nava va &nc"rca o anu'it" cantitate de 'ar!" %i navlositorul- dintrKun 'otiv sau altulnu livrea2" aceast" 'ar!" ar'atorul are dre#tul la o des#"$u.ire nu'it" navlu 'ort. Acest dre#t a#are c4iar dac" nu eHist" o #revedere contractual" ce sta.ile%te cuantu'ul acestei des#"$u.iri. M"ri'ea acestei des#"$u.iri se deter'in" #rin sc"derea din navlul su#li'entar ce ar !i !ost o.inut dac" ar !i !ost livrat" &ntrea$a cantitate de 'ar!" a tuturor c4eltuielilor su#li'entare ce ar !i !ost e!ectuate de ar'ator dac" ar !i !ost &nc"rcat" &ntrea$a cantitate de 'ar!". Ar'atorul tre.uie s" ia '"suri #entru a li'ita #ierderile %i ca ur'are are o.li$aia s" de#un" e!orturi #entru a $"si o alt" 'ar!" %i are dre#tul de a devia de la ruta de navi$aie #entru a &nc"rca aceast" 'ar!". Pentru a !i si$uri de o.inerea navlului 'ort ar'atorul sau co'andantul tre.uie s" #rocede2e &n !elul ur'"torO 8" o.in" un docu'ent de la navlositor #rin care s" se 'enione2e clar c" nu 'ai eHist" 'ar!" de &nc"rcat. Nu este su!icient a o.ine acest docu'ent de la &nc"rc"tor deoarece navlositor #oate s#une ulterior c" ar !i #utut o.ine 'ar!" su#li'entar" dac" ar !i !ost in!or'atU s#aiul r"'as li.er-

at1t din #unct de vedere al ca#acit"ii de &nc"rcare c1t %i din #unct de vedere al volu'ului- tre.uie deter'inat de c"tre un surveFor inde#endent &nainte de &nce#erea desc"rc"riiU tre.uie inserat" &n conosa'ent o re'arc" cu #rivire la cantitatea de 'ar!" ne&nc"rcat" #e nav". *.12. ,o'isionul de .roLera?. iecare .roLer i'#licat &ntrKo an$a?are are dre#tul la un co'ision de .roLera? ce sta.ile%te ca #rocent din navlu Au2ual 1-25ZE %i este #l"tit de c"tre ar'ator. Gn 'od u2ual un .roLer ne$ocia2" contractele de navlosire dintre ar'ator %i navlositor !"r" a avea un contract de co'ision cu una dintre #"ri. 7l se .a2ea2" #e #ractica con!or' c"reia va #ri'i un co'ision de .roLera? #entru activitatea de#us". Nu de #uine ori se &nt1'#l" ca ar'atorul s" re!u2e dintrKun 'otiv sau altul- s" re!u2e #lata acestui co'ision %i .roLerul tre.uie s" recur$" la ?ustiie #entru aK%i recu#era co'isionul. a#tul c" nu'ele .roLerului este &nscris &n contractul de navlosire nuKl d" acestuia dre#t de aciune &'#otriva ar'atorului sau navlositorului. Pentru a re2olva aceast" #ro.le'" se #oate recur$e la soluia ca &n nu'ele .roLerului s" acione2e !ie ar'atorul- !ie navlositorul #entru a recu#era su'ele datorate. Aceast" #rocedur" i'#lic" dou" 'ari #ro.le'eO 7ste di!icil #entru .roLer s"Kl convin$" #e ar'ator sau navlositor s" acione2e &n nu'ele s"u este di!icil a #ro.a c" .roLerul este &ndre#t"it s" #ri'easc" un co'ision atunci c1nd nu eHist" o clau2" cu #rivire la #lata co'isionului. Gn aceast" situaie- cea 'ai .un" soluie #entru un .roLer este a#ele2e la ,lu.ul s"u PVI- care #oate reu%i s" convin$" #"rile c" acest co'ision tre.uie #l"tit. Gn alte siste'e le$ale .roLerul are dre#t de aciune &'#otriva #"rilor #entru care a ne$ociat c4iar dac" acest lucru nu este eH#res #rev"2ut &n contract. :n ca2 recent aduce o soluie interesant" &n ceea ce #rive%te #lata co'isionului. Gn ca2ul &n care navlul este &ncasat de c"tre .roLer el are dre#tul s" #"stre2e co'isionul- iar ar'atorul nu are dre#tul de a solicita aceast" su'". Acest #rinci#iu este cunoscut su. nu'ele de e[uita.le esto##el %i- con!or' acestui #rinci#iu- #artea care dre#tul #e .a2a dre#tului co'un de a insista asu#ra dre#tului s"u &'#otriva altei #ersoane este &'#iedicat" s" !ac" acest lucru. *.1+. Dre#tul de sec4estru asu#ra '"r!urilor. :n ar'ator #oate avea dre#t de $a? asu#ra '"r!urilor trans#ortate #entru c4eltuielile e!ectuate #e ti'#ul voia?ului &n ur'"toarele condiiiO Gn con!or'itate cu #revederile dre#tului co'un #e .a2a #revederilor contractuale. Pe .a2a dre#tului co'un- ar'atorii au dre#t de sec4estru asu#ra '"r!urilor #entruO Plata navlului #lata contri.uiei #entru avaria co'un" c4eltuielile su#li'entare e!ectuate de co'andant sau ar'ator #entru #rote?area '"r!urilor.

Gn con!or'itate cu #revederile dre#tului co'un- eHist" dre#t de sec4estru asu#ra '"r!urilor doar dac" #lata navlului este conco'itent" cu livrarea '"r!urilor. Gn a.sena unei #revederi eH#rese- nu eHist" dre#t de sec4estru #entruO Navlul #l"tit &n avans sau #l"ti.il &nainte de livrarea '"r!urilor navlul #l"ti.il du#" livrarea '"r!urilor. De ase'enea- &n con!or'itate cu #revederile dre#tului co'un- se #oate #une $a? #e toate '"r!urile a#arin1nd aceluia%i #ri'itor trans#ortate cu aceea%i nav" &n cadrul aceluia%i voia?- dar nu se #oate #une $a? #e '"r!urile trans#ortate &n alte voia?e #e .a2a altor contracte de navlosire. Gn ca2ul &n care #ri'itorul este navlositorul sau un a$ent al navlositorului atunci acesta este res#onsa.il #entru #lata navlului &nscris &n contractul de navlosire. Dac" &ns" #ri'itorul este o #ersoan" di!erit" de navlositor atunci ar'atorul va dre#t de lien doar #1n" la valoarea navlului &nscris &n conosa'ent %i #1n" la valoarea navlului &nscris &n contractul de navlosire. Dre#tul ar'atorului de a #une sec4estru #e '"r!uri #oate !i #ierdut #rin acce#tarea unui cec sau a unei ca'.ii- #rin &nscrierea &n contract c" navlul este #l"ti.il du#" livrare sau dac" livrea2" '"r!urile !"r" a solicita #lata navlului. Ar'atorul #oate !ace ceea ce este re2ona.il #entru aK%i 'enine dre#tul de sec4estru. 7l #oate aduce '"r!urile &na#oi de la destinaie dac" nu a #ri'it navlul- #oate s" le de#o2ite2e ca a$ent al navlositorului sau &n nu'e #ro#riu. Dac" desc"rcarea este &nt1r2iat" de !or'alit"ile necesare eHercit"rii dre#tului de $a? el va !i de ase'enea &ndre#t"it s" recu#ere2e contrastalii. Dre#tul de $a? #entru c4iria datorat" unei nave a!late &ntrKun contract de navlosire #e ti'# #oate !i eHercitat #rin #oate !i eHercitat le$al #rin r"'1nerea navei &n rad" &n #ortul de desc"rcare #1n" la #lata c4iriei. 8Ka sta.ilit c" &n a.sena unei clau2e eH#rese ar'atorul nu are dre#tul s" v1nd" 'ar!a asu#ra c"rar" are dre#t de $a? #entru aK%i recu#era navlul dec1t dac" acestea au !ost a.andonate de toate #ersoanele ce erau &ndre#t"ite s" le recla'e. Gn li#sa unei #revederi contrare nu eHist" dre#t de $a? asu#ra '"r!urilor #entru ur'"toareleO Navlu 'ort taHe #ortuare- c4iar dac" navlositorul a a$reat s" le #l"teasc" contrastalii sau des#"$u.iri #entru reinere. *.10. ,esser clause. ,ontractele de navlosire #ot conine o clau2" ce are ca e!ect &ncetarea o.li$aiilor navlositorului i'ediat du#" !inali2area o#eraiunilor de &nc"rcare. Aceast" clau2" este inserat" &n contracte &n condiiile &n care ar'atorului i se d" dre#t de sec4estru asu#ra '"r!urilor #entru #lata contrastaliilor %i a navlului 'ort. 6aliditatea acestei clau2e #rin care ar'atorul este eHonerat de r"s#undere este de#endent" de eHistena dre#tului de $a? asu#ra '"r!urilor %i crearea unui dre#t de $a? e!ectiv este o condiie #re'er$"toare eHoner"rii navlositorului de r"s#undere. Dac"- din vina navlositorului- conosa'entul nu

conine o clau2" #rin care ar'atorului i se d" dre#t de $a? asu#ra '"r!urilor atunci ar'atorul are dre#t de aciune &'#otriva navlositorului #entru neincluderea &n conosa'ent a unei ast!el de clau2e. Gn situaia &n care ar'atorul are dre#t de $a? asu#ra '"r!urilor instanele au sta.ilit c" navlositorul este eHonerat de r"s#undere #entru acele liti$ii #entru care ar'atorul are dre#t de $a? asu#ra '"r!ii- dar este considerat &n continuare res#onsa.il #entru acele liti$ii care ar'atorul nu are dre#t de $a? asu#ra '"r!urilor. Nu este su!icient a include &n conosa'ent o clau2" con!or' c"reia ar'atorul are dre#t de $a? asu#ra '"r!urilor #entru ca navlositorul s" !ie eHonerat de r"s#undere ci este necesar ca acest dre#t de $a? s" #oat" !i eHercitat. Ast!el- dac" le$islaia local" sau u2urile locale nu #er'it eHercitarea acestui dre#t atunci navlositorul nu este eHonerat de r"s#undere. Re$ula con!or' c"reia 3cesser clause) nu &l #rote?ea2" #e navlositor &'#otriva #reteniilor #entru care ar'atorul nu are dre#t de $a? #rin conosa'ent se a#lic" c4iar %i atunci c1nd !or'a conosa'entului ce ur'ea2" a !i se'nat este cea 'enionat" &n contractul de navlosire %i acesta este se'nat &n !or'a s#eci!icat". a#tul c" navlositorul devine #ro#rietarul '"r!urilor nu a!ectea2" cu ni'ic dre#tul acestuia de a se eHonera de r"s#undere #e .a2a (cesser clause). 7l #oate #ierde acest dre#t dac" &n conosa'ent eHist" o clau2" de incor#orare a ter'enilor %i condiiilor contractului de navlosire ca2 &n care aceast" clau2" se consider" ca ne!iind incor#orat". *.15. ,ontrastaliile %i 3cesser clause) Dac" #rin contractul de navlosire nu sunt #rev"2ute contrastalii &n contractul de navlosire- &ns" se acord" dre#t de sec4estru ar'atorului #entru contrastalii atunci acest dre#t de $a? se va eHtinde %i asu#ra des#"$u.irilor #entru reinere din #ortul de &nc"rcare %i navlositorul nu va !i res#onsa.il #entru aceste des#"$u.iri. Gn situaia &n care &n contractul de navlosire se 'enionea2" un nivel al contrastaliilor at1t #entru #ortul de &nc"rcare c1t %i #entru #ortul de desc"rcare %i dre#tul de sec4estru asu#ra '"r!urilor este acordat asu#ra a'.elor- atunci el #oate !i eHercitat doar #entru contrastalii Anu %i #entru des#"$u.irile #entru reinereE. Gn acest ca2 navlositorul va !i eHonerat de #lata contrastaliilor din #ortul de &nc"rcare &ns" nu %i #entru #lata des#"$u.irilor #entru reinere din acest #ort. Gn situaia &n care contractul de navlosire #revede contrastalii doar #entru #ortul de desc"rcare- ter'enul de contrastalii se va a#lica doar contrastaliilor din #ortul de desc"rcare %i ca ur'are ar'atorul nu va avea dre#t de sec4estru asu#ra '"r!urilor #entru des#"$u.irile #entru reinere din #ortul de &nc"rcare. 9. ,ONO8AM7NT:L 9.1. 8curt istoric. Nu se #oate s#une cu eHactitate c1nd au &nce#ut s" !ie utili2ate conosa'entele- cu toate c" au !ost desco#erite docu'ente care con!ir'au c" di!erite ti#uri de '"r!uri au !ost &nc"rcate la .ordul navelor de #este o 'ie

de ani. Deoarece nu a eHistat un cod 'ariti' !or'al de la $reci sau ro'anidre#tul 'ariti' sKa de2voltat #e .a2a #racticilor %i u2anelor 'ariti'e. ,erina ca !iecare co'andant s" ai." la .ord un !uncionar este 'enionat" &n 3T4e Ordonnance Mariti'e o! Trani) din 15*+ %i se re!er" la un !uncionar care avea ca #rinci#al" sarcin" &nscrierea '"r!urilor &ntrKun re$istru al '"r!urilor &nc"rcate- re$istru ce !"cea #arte din docu'entele navei. ,on!or' 3,usto' o! t4e 8ea)- un 'anuscris din secolul al TI6Klea- co'andantul navei nu era r"s#un2"tor #entru nici o 'ar!" &nc"rcat" la .ord %i ne&nscris" &n re$istrul navei. Aceast" a!ir'aie #oate !i considerat" ca &nce#utul #erioadei de tran2iie de la dovada oral" a &nc"rc"rii '"r!ii la .ord A&n li#sa unei a!ir'aii contrare #oate !i #re2u'at ca #1n" atunci erau acce#tate %i con!ir'"rile ver.aleE la dovada scris"- cea care conduce eventual la un contract #rivat &ntre co'erciant %i co'andant. Gn 7vul Mediu- co'ercianii c"l"toreau &'#reun" cu '"r!urile %i de aceea nu era nevoie de nici un !el de docu'ente de trans#ort. O re'iniscen" a acestei #ractici #oate !i &nt1lnit" %i &n #erioada actual"- ea !iind ilustrat" #rin &nscrierea &n contract a unei clau2e care d" dre#tul unui re#re2entant al navlositorului s" c"l"toreasc" &'#reun" cu 'ar!a. Pe '"sur" ce co'ercianii au &nce#ut s" ai." &ncredere &n ar'atori- &n !a#tul c" ace%tia vor livra 'ar!a unui a$ent al co'erciantului- ace%tia au &nce#ut s" solicite co'andantului un docu'ent care s" con!ir'e c" un anu'it nu'"r sau o anu'it" cantitate de '"r!uri a !ost &nc"rcat" la .ordul navei. Aceast" #ractic" a $enerat c1teva #ro.le'e deter'inate de !a#tul c" &n ca2ul #ierderii acestui docu'ent e'is &ntrKun sin$ur eHe'#lar- co'erciantul se a!la la .unul #lac al co'andantului care avea sin$ura dovad" a &nc"rc"rii '"r!urilor la .ord. Gn a doua ?u'"tate a secolului al T6IKlea utili2area conosa'entului sKa eHtins ra#id- acesta !iind de!init &n 3Le Cuidon de la Mer) ca 3recunoa%tere a nu'"rului %i calit"ii '"r!urilor &nc"rcate la .ord)- tot &n acela%i 'anuscris se !ace #entru #ri'a dat" distincie &ntre conosa'ent %i contractul de navlosire. 7ste de ase'enea interesant de 'enionat c" &ntrKo s#e" ?uridic" a vre'ii,4a#'an v Peers A15+0E se #revede c" &n con!or'itate cu #racticaco'andantul nu era r"s#un2"tor #entru nici un !el de 'ar!" ne&nscris" &n 3>ooL o! Ladin$) Aaceasta #are a !i ori$inea denu'irii actuale- &n li'.a en$le2"- a conosa'entuluiE. Necesitatea trans!erului titlului de #ro#rietate &nainte ca '"r!urile s" a?un$" la destinaie a !ost $enerat" de de2voltarea co'erului %i de cre%terea continu" a co'#leHit"ii tran2aciilor co'erciale. Ast!el la s!1r%itul secolului al T6IKlea conosa'entele deveniser" titluri re#re2entative ale '"r!urilor %i #uteau !i trans!erate &nainte de sosirea navei la destinaie. Odat" cu trans!erul conosa'entelor se trans!era %i dre#tul de #ro#rietate asu#ra '"r!urilor. 9.2. Introducere &n Re$ulile de la Da$a- Re$ulile Da$aK6is.F %i Re$ulile de la Da'.ur$. La &nce#ut- &n con!or'itate cu #revederile dre#tului co'un- ar'atorii erau r"s#un2"tori #entru orice deteriorare a '"r!urilor &nc"rcate la .ord- cu

eHce#ia celor $enerate de !eno'ene naturale- vicii ascunse sau unele #ericole ale '"rii. Deci2iile ?uridice ale secolului al T6IKlea- 'a?oritatea de!avora.ile ar'atorilor- au condus la &nscrierea- de c"tre ar'atori- &n conosa'ente a unor clau2e de eHonerare sau ne$li?en"- !olosite cu sco#ul de a #rote?a ar'atorul. Aceast" tendin" sKa accentuat at1t de #uternic &nc1t du#" !iecare #roces #e care &l #ierdeau- ar'atorii &%i inserau &n conosa'ente clau2e care s" &i eHonere2e &n viitor de r"s#undere #entru ca2uri si'ilare. 8Ka a?uns #1n" la situaia &n care ar'atorii erau 3res#onsa.ili) doar #entru a colecta navlul %i ni'ic 'ai 'ult. Ne'ulu'irea co'ercianilor- .anc4erilor %i asi$ur"torilor a !orat ar'atorii s" ne$ocie2e %i s" &'.un"t"easc" situaia!a#t ce a condus la ado#tarea &ntre 1</5 %i 1/51 a unor 'odele de conosa'ente utili2ate- &n s#ecial- #entru trans#ortul de $r1u- c"r.une %i 'aterial le'nos. Pentru a controla situaia- a#roa#e insu#orta.il" la un 'o'ent dat#ri'ele '"suri au !ost luate de c"tre 8tatele :nite ale A'ericii care &n 1</+ au #ro'ul$at Darter Act- o le$e #rin care sKa !"cut #entru #ri'a dat" distincia dintre $re%eli de navi$aie %iIsau 'ana$e'ent %i erori &n $ri?a !a" de 'ar!". Prin acest act nor'ativ sKau i'#us c1teva re$uli %i sKa inter2is includerea &n conosa'ente a unor anu'ite ti#uri de clau2e de eHonerares#re eHe'#lu- ar'atorul nu #utea s" contracte2e &n a!ara datoriei de a #une la dis#o2iia navlositorului o nav" &n .una stare de navi$a.ilitate %i de a acorda atenia cuvenit" '"r!urilor &nc"rcate. 7He'#lul 8tatelor :nite a !ost ur'at %i de alte state dintre care se #ot enu'era Australia AAustralian 8eaK ,arria$e o! Coods Act 1/50E- Noua =eeland" ANeN =ealand and 8ea'en Act 1/5<E %i ,anada A,anadian Pater ,arria$e Act 1/15E. Trecerea c"tre sta.ilirea unor standarde 'ini'e cu #rivire la r"s#underea ar'atorilor sKa #rodus ca ur'are a #resiunilor eHercitate asu#ra Cuvernului Marii >ritanii de c"tre coloniile .ritanice. Acestea au condus la ne$ocieri &ntre ar'atori- asi$ur"tori- co'erciani %i .anc4eri ce sKau !inali2at cu un set de re$uli reco'andate #entru ado#tare la ,onvenia de la Da$a 1/21. Du#" a'endare acestea au !ost #re2entate s#re ado#tare- &n 1/20- la ,on!erina Di#lo'atica Internaionala de la >ruHelles. Gn literatura de s#ecialitate !or'a !inal" a acestor re$uli- a$reat" la >russels- a r"'as cunoscut" su. denu'irea de Re$ulile de la Da$a. Re$ulile de Da$a au !ost co'#letate %i 'odi!icate &n 1/*<- noul set de re$uli !iind ,unoscut su. nu'ele de re$ulile Da$aK6is.F. Pe !ondul ne'ulu'irilor eH#ri'ate de co'erciani- &n s#ecial de cei din "rile su.de2voltate- &n 1/9< au !ost ado#tate Re$ulile de Da'.ur$. ,ele trei seturi de re$uli sta.ilesc ter'enii %i condiiile 'ini'e de trans#ort cu #rivire laO O.li$aiile c"r"u%ului situaiile &n care c"r"u%ul nu este res#onsa.il #entru #a$u.ele #roduse '"r!ii res#onsa.ilit"ile &nc"rc"torului su'ele ce #ot !i recu#erate de la ar'ator &n ca2ul #ierderii sau deterior"rii '"r!urilor &n #erioda &n care acestea se a!l" &n $ri?a c"r"u%ului 9.+. Re$ulile de la Da$a %i Re$ulile Da$aK6is.F.

Re$ulile de la Da$a %i re$ulile Da$aK6is.F vor !i tratate &'#reun" deoarece a'enda'entele din 1/*< %i 1/9/ au adus doar 'odi!ic"ri te4nice Re$ulilor de la Da$a- sin$ura 'odi!icare i'#ortant" !iind aceea #rin care sKa 'a?orat su'a la care ar'atorul &%i #oate li'ita r"s#underea. ,u toate c" nu au re2olvat toate #ro.le'ele $enerate de co'erul 'ariti' internaional re$ulile au i'#us un standard 'ini' de o.li$aii %i r"s#underi #entru ar'atori %i ceea ce este cel 'ai i'#ortant este !a#tul c" &n situaia &n care aceste re$uli $uvernea2" condiiile de trans#ort orice clau2" care ar reduce aceste o.li$aii %i r"s#underi este considerat" nul". Aceste re$uli se a#lic" tuturor '"r!urilor &nc"rcate #e .a2" de conosa'ent- cu eHce#ia ani'alelor vii %i '"r!urilor ce se &ncarc" e!ectiv #e #unte. Re$ulile nu se a#lic" &ns" tuturor trans#orturilor #e 'are- ci doar &n una din ur'"toarele situaiiO ,onosa'entul a !ost e'is &ntrKo ar" ce a rati!icat re$ulile &nc"rcarea '"r!urilor sKa !"cut &ntrKo ar" ce a rati!icat re$ulile eHist" o clau2" s#ecial" A,lau2a Para'ountE &n conosa'ent sau &n contractul de navlosire sau contractul de trans#ort- &n .a2a c"ruia sKa e'is conosa'entul- ce #revede c" Re$ulile de la Da$a vor $uverna trans#ortul. 9.+.1. O.li$aiile #rinci#ale ale c"r"u%ului. O.li$aiile #rinci#ale ale c"r"u%ului- con!or' Re$ulilor de la Da$a- se #ot &ncadra &n + cate$oriiO 8" se asi$ure c" nava este &n .un" stare de navi$a.ilitate s" acorde '"r!ii $ri?a cuvenit" s" eli.ere2e un conosa'ent aE 8" se asi$ure c" nava este &n .un" stare de navi$a.ilitate. ,"r"u%ul tre.uie s" eHercite dili$ena cuvenit" #entru a aduce nava &n .un" stare de navi$a.ilitate &nainte de &nce#erea !iec"rei eta#e a c"l"toriei. A eHercita dili$ena cuvenit" &nsea'n" a lua toate '"surile de #recauie re2ona.ile #entru a se asi$ura c" nava este #re$"tit" #entru e!ectuarea &n .une condiii a voia?ului res#ectiv. ,"r"u%ul #oate su.contracta o #arte din res#onsa.ilit"ile sale cu #rivire la aducerea navei &n .un" stare de navi$a.ilitate unui surveFor sau unei !ir'e de re#araii- &ns" el va !i inut r"s#un2"tor dac" ace%tia nu &%i &nde#linesc &ndatoririle. Dac" #ro#rietarul '"r!urilor #oate de'onstra c" avarierea '"r!urilor sK a #rodus datorit" neeHercit"rii de c"tre c"r"u% a dili$enei cuvenite #entru aducerea navei &n .un" stare de navi$a.ilitate- c"r"u%ul nu &%i 'ai #oate reduce r"s#underea &n con!or'itate cu #revederile Re$ulilor de la Da$a. >una stare de navi$a.ilitate este o noiune relativ"- relativitate ce #oate !i cel 'ai .ine eH#licat" #rin ur'"torul eHe'#luO O nav" sose%te &n #ortul > av1nd la .ord cea#"- &nc"rcat" &n 'a$a2ia 2- &n #ortul A %i con!or' car$o#lanului sin$urul s#aiu &n care se 'ai #oate &nc"rca o #artid" de ciocolat" &n #ortul > este 'a$a2ia 2. Gn aceast" situaie nava nu este &n .un" stare de navi$a.ilitate deoarece este evident c" 'a$a2ia 2 nu este #re$"tit" #entru a &nc"rca aceast" 'ar!" %i c" ciocolata va !i conta'inat"- ceea ce i'#lic" !a#tul c" ar'atorul nuK%i 'ai #oate li'ita r"s#underea. Dac" &n sc4i'. ciocolata este &nc"rcat" &n #ortul A %i cea#a &n #ortul >- c4iar dac" ciocolata este conta'inat" cau2a acestei conta'in"ri nu este .una stare de

navi$a.ilitate ci ne$li?ena &n stivuire #entru care c"r"u%ul este res#onsa.ildar el &%i #oate li'ita r"s#underea. >E 8" acorde '"r!ii $ri?a cuvenit". ,"r"u%ul este o.li$at s" &ncarce- 'ani#ule2e- stivuiasc"- trans#orte'enin"- #"stre2e %i descarce '"r!urile &n 'od cores#un2"tor %i cu $ri?a cuvenit". 8#re deose.ire de .una stare de navi$a.ilitate- aceast" o.li$aie se 'enine #e &ntrea$a durat" a voia?ului %i i'#lic" 'ai 'ult dec1t a eHercita dili$ena cuvenit". ,u si$uran" nu se solicit" #er!eciune de la c"r"u% &ns" acesta tre.uie s" ai." &n vedere un set de re$uli s#eci!ice !iec"rei '"r!i cu #rivire la stivuire %i la ur'"rirea '"r!ii du#" stivuire. ,"r"u%ul are datoria de a utili2a toate 'i?loacele re2ona.ile #entru a deter'ina natura %i caracteristicile '"r!urilor &n !uncie de care s" le acorde $ri?a cuvenit". Gn acela%i ti'# &nc"rc"torul tre.uie s" dea instruciuni s#eci!ice atunci c1nd '"r!urile necesit" o atenie de deose.it". ,E s" eli.ere2e un conosa'ent. Du#" ce a #ri'it '"r!urile &n custodia sa- c"r"u%ul- co'andantul navei sau a$entul c"r"u%ului tre.uie s" e'it"- la cererea &nc"rc"torului- un conosa'ent care- #rintre altele- tre.uie s" cu#rind"-O Toate ele'entele de identi!icare a '"r!ii- a%a cu' au !ost ele avi2ate de &nc"rc"tor &nainte de &nce#erea &nc"rc"rii- cu condiia ca acestea s" !ie vi2i.ile #e '"r!uri sau #e a'.ala?ul acestoraU $reutatea '"r!urilor sau nu'"rul de .uc"i sau de colete a%a cu' au !ost avi2ate de &nc"rc"tor starea %i condiia a#arent" a '"r!urilor. ,"r"u%ul- co'andantul navei sau a$entul acestuia tre.uie s" se asi$ure c" vor se'na un conosa'ent care conine detalii ce #ot !i veri!icate &n 'od re2ona.il cu #rivire la aceste trei ele'ente. Orice conosa'ent e'is va !i o dovad" de necontestat c" '"r!urile au !ost rece#ionate de c"r"u%- a%a cu' sunt descrise- dac" &n 'o'entul acela conosa'entul se a!l" de?a &n #osesia unui ter de .un" credin". Ar'atorul #oate dovedi contrariul doar &n situaia &n care conosa'entul se a!l" &nc" &n #osesia &nc"rc"torului. Pe orice conosa'ent tre.uie s" se !ac" 'eniunea 3&nc"rcat la .ord) du#" &nc"rcare dac" acest lucru este solicitat de &nc"rc"tor- dar cu condiia c" orice alt conosa'ent eli.erat &nainte de ter'inarea &nc"rc"rii s" !ie returnat co'andantului. 9.+.2. Dre#turile %i eHoner"rile de r"s#undere ale ar'atorului. Privesc ur'"toarele as#ecteO AE eHonerarea de r"s#undere a ar'atorului .E dre#tul c"r"u%ului de a devia de la rut" cE dre#turile c"r"u%ului cu #rivire la '"r!urile #ericuloase aE 7Honerarea de r"s#undere a ar'atorului. Gn situaia &n care trans#ortul este su#us Re$ulilor de la Da$a sau Re$ulilor Da$aK6is.F- c"r"u%ul nu este res#onsa.il #entru #ierderea sau avarierea '"r!urilor dac" aceasta a !ost $enerat" de una din ur'"toarele cau2eO a#ta- ne$li?ena sau $re%eala co'andantului- 'arinarilor- #ilotului sau #re#u%ilor c"r"u%ului cu #rivire la navi$aie la 'ana$e'entul naveiU incendiu

la .ord- dac" acesta a nu a !ost cau2at din vina c"r"u%ului #ericole sau accidente ale '"rii sau ale altor c"i navi$a.ile !eno'ene naturale aciuni de r"2.oi aciuni ale ina'icilor #u.lici constr1n$ere din #artea unui suveran sau un sec4estru ?udiciar restricii $enerate de carantin" !a#ta sau o'isiunea &nc"rc"torului sau #ro#rietarului '"r!urilor- a$entului sau re#re2entantului acestuia $revele #recu' %i o#ririle sau o.stacolele aduse 'uncii- !ie co'#let!ie #arial indi!erent de cau2a ce leKa #rovocat r"scoal" sau tul.ur"ri civile salvare sau &ncercare de salvare de viei sau de .unuri #e 'are sc"derile &n volu' sau &n $reutate- #recu' %i orice alt" #ierdere sau daun" re2ultate din de!ecte sau vicii inerente ale '"r!ii- insu!iciena a'.ala?ului insu!iciena sau i'#er!eciunea 'arca?elor viciile ascunse care sca#" unei atenii re2ona.ile orice alte cau2e ce nu #rovin din $re%elile c"r"u%ului- a$entului sau #re#u%ilor acestuia- dar sarcina de a #ro.a c" #ierderea sau deteriorarea nu se datorea2" $re%elii c"r"u%ului- a$entului sau #re#u%ilor acestuia r"'1ne #ersoanei care se #revalea2" de aceast" eHce#tare. Dintre acestea- vor !i detaliate &n aceast" lucrare doar #ri'ele dou" eHce#ii- deoarece toate celelalte a#ar !"r" intervenia direct" sau indirect" a c"r"u%ului sau a #re#u%ilor acestuia. a#ta- ne$li?ena sau $re%eala co'andantului- 'arinarilor- #ilotului sau #re#u%ilor c"r"u%ului cu #rivire la navi$aie la 'ana$e'entul navei. Gn #ri'ul r1nd- tre.uie o.servat c" aceast" eHce#ie se a#lic" nu'ai #re#u%ilor c"r"u%ului nu %i c"r"u%ului- acesta ne!iind #rote?at &'#otriva #ro#riei ne$li?ene. Gn acest conteHt tre.uie #reci2at c" de cele 'ai 'ulte ori c"r"u%ul este o co'#anie %i nu o #ersoan"- de aceea distincia &ntre c"r"u% %i #re#us al c"r"u%ului se !ace &n !uncie de !uncia #e care o #ersoan" o ocu#" &n structura de conducere a co'#aniei. Ast!el- dac" un ins#ector te4nic al co'#aniei co'ite o eroare cu #rivire la 'ana$e'entul navei- c"r"u%ul nu se #oate eHonera de r"s#undere. Gn al doilea r1nd- #rotecia o!erit" de aceast" eHce#tare este de#endent" de .una stare de navi$a.ilitate. Gn situaia &n care ne$li?ena ce a cau2at #ierderea sau avarierea '"r!urilor #oate !i &ncadrat" &n cate$oria erorilor ce se re!er" la navi$aie sau 'ana$e'entul navei %i &n acela%i ti'# este o de!icien" &n eHercitarea dili$enei cuvenite #entru a aduce nava &n .un" stare de navi$a.ilitate- c"r"u%ul nuK%i #oate eHercita dre#tul de a se eHonera de r"s#undere. 7He'#lul ur'"tor scoate 'ai .ine &n eviden" acest as#ectO O nav" cu de!iciene la o instalaie de navi$aie intr" &n coli2iune cu o alt" nav" %i ca ur'are a acestei coli2iuni se #roduc avarii '"r!ii &nc"rcate la .ord. Dac" aceste de!iciene au a#"rut %i ar !i tre.uit s" !ie desco#erite de co'andant sau de o!ierii navei #e #arcursul voia?ului- atunci o'isiunea acestora de o.serva sau re#ara instalaia de navi$aie #e ti'#ul voia?ului se #oate &ncadra &n cate$oria ne$li?enelor sau $re%elilor #entru care c"r"u%ul se #oate eHonera de r"s#undere. Dac" &ns" aceste de!iciene eHistau %i ar !i tre.uit s" !ie desco#erite &nainte de &nce#erea unei eta#e a c"l"toriei A#lecarea dintrKun #ort de &nc"rcareE c"r"u%ul nu se #oate eHonera de r"s#undere deoarece nava nu se a!la &n .un" stare de navi$a.ilitate.

Multe nave #leac" din #ortul de &nc"rcare !"r" a !i $ata din toate #unctele de vedere #entru a e!ectua un voia?. Dac" de!ectele #ot !i re'ediate %i eHist" intenia de a le re'edia &nainte ca acestea s" re#re2inte un #ericol #entru nav"- atunci nu se consider" c" nava nu se a!l" &n .un" stare de navi$a.ilitate la &nce#utul voia?ului. 8#re eHe'#luO O nav" #leac" din #ortul de &nc"rcare- #ort ce se a!l" #e un r1u- cu ca#acele desc4ise cu intenia de a le &nc4ide &n a#ro#iere de ie%irea &n 'are. Gn situaia &n care ca#acele nu sunt &nc4ise cores#un2"tor sau nu sunt &nc4ise deloc %i nava iese &n 'are unde &nt1lne%te vre'e rea %i se #roduc avarii la 'ar!"- o'isiunea Ane$li?enaE de a nu &nc4ide etan% ca#acele sau de a nu le &nc4ide deloc nu se consider" un ca2 le li#s" a .unei st"ri de navi$a.ilitate. Gn al treilea r1nd- #rotecia o!erit" ar'atorului se re!er" la dou" ti#uri de ne$li?en"O ,ele cu #rivire la navi$aie %i cele cu #rivire la 'ana$e'entul navei. Ne$li?ena #re#u%ilor c"r"u%ului cu #rivire la navi$aie #oate !i $enerat" de citirea incorect" a in!or'aiilor din 4"rile de navi$aie- '"surarea sau inter#retarea eronat" a relev'entelor- trasarea eronat" a dru'urilor de navi$aie etc. Ne$li?ena #re#u%ilor c"r"u%ului cu #rivire la 'ana$e'entul navei se re!er" la ec4i#a'entele de la .ord %i la selectarea #ersonalului navi$ant %i tre.uie !"cut" o di!eren" clar" &ntre acestea %i ne$li?ena #re#u%ilor ar'atorului cu #rivire la $ri?a !a" de 'ar!" ce #oate #roveni din li#sa sau insu!iciena 'aterialului de se#araie sau a ventilaiei '"r!urilor. :neori este di!icil a !ace di!erena dintre 'ana$e'entul navei %i 'ana$e'entul '"r!ii deoarece sunt as#ecte care sunt i'#ortante at1t #entru nav" c1t %i #entru 'ar!" %i este di!icil de tras o linie de de'arcaie &ntre acestea. :n eHe'#lu de ca2 di!icil de deli'itat este acela al stivuirii incorecte a '"r!urilor #ericuloase ce #oate conduce la eH#lo2ie %i la distru$erea navei %i a '"r!ii. Gn aceste ca2uri ceea ce contea2" #entru curile de ar.itra? este intenia cu care sKa !"cut sau nu sKa !"cut un anu'it lucru. :n eHe'#lu edi!icator este ur'"torulO O nav" sose%te &n #ortul de desc"rcare %i aici se constat" c" o #arte din $r1ul &n vrac ce se a!la la .ord a !ost &nne$rit de o la'#" de ilu'inat ce a !ost $"sit" a#rins". Aceast" #ro.le'" d" na%tere la trei varianteO aE la'#a a !ost utili2at" #e ti'#ul &nc"rc"rii %i nu a !ost stins" de c"tre ec4i#a? &nainte de #lecarea din #ort. Aceasta &nsea'n" c" nava nu sK a a!lat &n .un" stare de navi$a.ilitate la &nce#utul c"l"toriei %i c"r"u%ul tre.uie s"Kl #l"teasc" des#"$u.iri #ro#rietarului '"r!iiU .E la'#a a !ost stins" &nainte de #lecarea din #ort- dar a !ost din nou a#rins" din $re%eal" #e ti'#ul voia?ului de c"tre un o!ier de cart ce inteniona s" a#rind" lu'inile de navi$aie. Gn aceast" situaie c"r"u%ul nu este res#onsa.il de avarierea '"r!ii dec1t &n situaia &n care se constat" c" #anoul de control al lu'inilor este incorect 'arcat %i se #ot !ace u%or con!u2ii &n a#rinderea lu'inilor- ca2 &n care nava nu este &n .un" stare de navi$a.ilitateU cE la'#a a !ost a#rins" #e ti'#ul voia?ului #entru a ins#ecta 'ar!" %i nu a 'ai !ost stins" du#" ter'inarea ins#eciei. Gn acest ca2 este !or'a de erori &n 'ana$e'entul '"r!ii ceea ce i'#lic" r"s#underea c"r"u%ului.

Incendiu la .ord dac" acesta nu este #rovocat din vina c"r"u%ului. O alt" eHce#ie i'#ortant" &n !avoarea c"r"u%ului este cea de eHonerare de r"s#undere #entru #ierderi sau avarii ale '"r!ii ce re2ult" din cau2a incendiului de la .ord dac" aceasta nu este #rodus" din vina c"r"u%ului. 8tructura acestei eHce#ii este aceea%i cu cea #re2entat" anterior &n sensul c" ar'atorul Ac"r"u%ulE este #rote?at &'#otriva ne$li?enei dar dac" ne$li?ena #re#u%ilor c"r"u%ului este ec4ivalent" cu neeHercitarea dili$enei cuvenite #entru a aduce nava &n .un" stare de navi$a.ilitate &nainte de &nce#erea voia?ului atunci ar'atorul nu se 'ai #oate eHonera de r"s#undere. >E Dre#tul c"r"u%ului de a devia de la ruta de navi$aie. ,u si$uran" &nc"rc"torul sau #ri'itorul '"r!urilor &nc"rcate la .ordul navei au interesul ca 'ar!a s" a?un$" la destinaie &n cel 'ai scurt ti'# dre#tul. Re$ulile de la Da$a %i re$ulile Da$a 6is.F se a#lic" doar de la #alanc la #alanc Aadic" din 'o'entul &n care 'ar!a a !ost ridicat" de 'acarale de c4eu sau de instalaiile de &nc"rcare ale navei de #e c4eu- de l1n$" nav"#1n" &n 'o'entul &n care ele au !ost desc"rcate #e c4eu- l1n$" nav"E nu eHist" re$uli #recise cu #rivire la o.li$aia c"r"u%ului de a se #re2enta la &nc"rcare. Aceast" #erioad" a voia?ului este $uvernat" de o serie de clau2e ce se $"sesc &n contractul de navlosire sau contractul de trans#ort &n !uncie de care se va sta.ili r"s#underea c"r"u%ului #entru nea?un$erea navei &n ti'# la &nc"rcare. ,u #rivire la e!ectuarea voia?ului %i sosirea la destinaie a '"r!urilor nu se #ot !or'ula re$uli stricte deoarece condiiile 'eteorolo$ice !ac i'#osi.il" anunarea cu si$uran" a datei la care '"r!urile vor !i desc"rcate. ,on!or' acestor re$uli nava tre.uie s" ur'e2e ruta u2ual" de navi$aie de la #ortul de &nc"rcare la cel de desc"rcare de la care nu #oate devia dec1t dac" devierea este re2ona.il". Deviere re2ona.ile #ot !i considerate ur'"toareleO Devierea de la rut" #entru a salva sau &ncerca s" salve2e viei o'ene%ti este tot ti'#ul considerat" re2ona.il" &n ti'# ce salvarea de .unuri nu este &ntotdeauna re2ona.il"U devierea de la rut" #entru si$urana navi$aiei Aaici se #oate include devierea #entru a evita anu'ite 2one cu condiii 'eteorolo$ice de!avora.ile- a#rovi2ionarea cu co'.usti.il sau e!ectuarea de re#araii strict necesare des!"%ur"rii &n continuare a voia?uluiE. Devierea nere2ona.il" de la ruta de navi$aie este considerat" o &nc"lcare $rav" a contractului deoarece &n ast!el de situaii se introduc noi riscuri #e care #ro#rietarul '"r!ii nu leKa antici#at la 'o'entul &nc4eierii contractului %i &'#otriva c"rora nu sKa asi$urat. Gn cele 'ai 'ulte ?urisdicii instanele tind s" acorde #ro#rietarilor '"r!urilor dre#tul de a o.ine des#"$u.iri #entru #a$u.ele #roduse de o devierea nere2ona.il" de la ruta de navi$aie. :n eHe'#lu ti#ic #entru a ilustra consecinele unei devieri este ur'"torulO O nav" devia2" de la ruta de navi$aie %i se #une #e uscat #roduc1nd #a$u.e serioase '"r!ii de la .ord. Dac" nava a deviat de la rut" #entru un 'otiv re2ona.il atunci c"r"u%ul nu este res#onsa.il #entru #a$u.ele #roduse '"r!ii- dar dac" a deviat #entru un 'otiv nere2ona.il

c"r"u%ul este res#onsa.il #entru #a$u.ele #roduse %i de cele 'ai 'ulte ori nici '"car nu &%i #oate li'ita r"s#underea. Noiunea de deviere nu se re!er" nu'ai la devierea $eo$ra!ic" ci se re!er" %i la &nt1r2ierea ne?usti!icat" a navei datorit" &nc"rc"rii #e #unte a unor '"r!uri ce tre.uiau &nc"rcate su. #unte sau staion"rii ne?usti!icate &ntrKun. A#ortME cE Dre#turile c"r"u%ului cu #rivire la '"r!urile #ericuloase. M"r!uri #ericuloase &nc"rcate la .ord !"r" a !i 'arcate cores#un2"tor sau &nc"rcate !"r" acordul sau cuno%tina c"r"u%ului #ot !i desc"rcate &n orice loc- distruse sau aruncate #este .ord &n orice 'o'ent. 8e #oate #roceda la !el %i &n situaia &n care '"r!urile #ericuloase au !ost &nc"rcate cu acordul c"r"u%ului dac" ele devin un #ericol #entru nav" ec4i#a? %i celelalte '"r!uri de la .ord. 9.+.+. 8u'a #e care c"r"u%ul este o.li$at s" o #l"teasc" &n ca2ul &n care este res#onsa.il #entru #a$u.ele #roduse '"r!urilor. Dac" 'ar!a este avariat" sau #ierdut" din vina c"r"u%ului- acesta este &ndre#t"it s"K%i li'ite2e r"s#underea la o anu'it" su'". ,on!or' Re$ulilor de la Da$a- c"r"u%ul &%i #oate li'ita r"s#underea la 15 lire sterline #e colet sau unitate. Aceast" su'" %i aceast" eH#ri'are au condus la o serie de #ro.le'e $enerate de de#recierea lirei sterline %i de di!icultatea de!inirii noiunilor de colet sau unitate. Dac" &n ca2ul '"r!urilor trans#ortate &n vrac se #oate considera ca unitate unitatea de '"sur" #e .a2a c"reia se calculea2" navlul- &n ca2ul '"r!urilor #aleti2ate sau containeri2ate- al auto'o.ilelor %i al utila?elor- este neclar dac" acestea re#re2int" un colet sau !iecare co'#onent" a acestora re#re2int" un colet. Princi#ala 'odi!icare ce sKa adus #rin a'enda'entele din 1/*< %i 1/9/ a !ost aceea a 'odi!ic"rii su'ei #1n" la care c"r"u%ul &%i #utea li'ita r"s#underea. Prin a'enda'entele din 1/*< lira sterlin" a !ost &nlocuit" cu !rancul Pointcare- &ns" nici aceast" unitate valoric" nu sKa dovedit e!icient" deoarece ea era de#endent" de #reul aurului %i &n consecina avea variaii !oarte 'ari. Prin #rotocolul din 1/9/ sKa introdus o unitate 'onetar" de cont cunoscut" su. nu'ele de 3Dre#turi 8#eciale de Tra$ere) AD8TE ce se .a2ea2" #e un co% valutar co'#us din dolarul a'erican- lira en$le2"- !rancul !rance2- Fenul ?a#one2 %i 'arca $er'an" %i care are avanta?ul de a !i 'ult 'ai sta.il. Nu se !ac tran2acii cu aceast" unitate 'onetar"- ci doar este !olosit" #entru convertirea su'ei ce tre.uie #l"tit" &ntrKo alt" valut". Gn aceste condiii- c"r"u%ul &%i #oate li'ita r"s#underea #entru '"r!urile #ierdute sau avariate la o su'" ec4ivalent" cu *-*9 D8T #e colet sau cu 2 D8T #e Lilo$ra'- ale$1nduKse &ntotdeauna valoarea cea 'ai 'are dintre ele. Pro.le'a '"r!urilor &nc"rcate &n containere sau a celor #aleti2ate sKa re2olvat &n !elul ur'"torO dac" #e conosa'ent este &nscris 3un container ce conine '"r!uri $enerale)- atunci c"r"u%ul va !i res#onsa.il #entru cea 'ai 'are valoare dintre *-*9 D8T %i cantitatea de '"r!uri &nc"rcat" &n'ulit" cu 2 D8T #e Lilo$ra'- iar dac" #e conosa'ent se &nscrie 3un container ce conine 15 cutii) atunci su'a #1n" la care c"r"u%ul &%i #oate li'ita r"s#underea este 1* H *.*9 D8T. De la aceste re$uli eHist" trei eHce#iiO

Dac" #e conosa'ent sKa trecut o valoare a '"r!urilor 'ai 'are de *-*9 D8T #e colet sau 2 D8T #e Lilo$ra'- atunci c"r"u%ul tre.uie s" #l"teasc" aceste su'e %i nu #oate dovedi c" valoarea real" a '"r!urilor este 'ai redus"U dac" eHist" o &nele$ere #rin care c"r"u%ul &%i asu'" res#onsa.ilit"i 'ai 'ari cu #rivire la su'ele #e care le va datora &n ca2 de #ierdere sau avarie #entru care este res#onsa.ilU dac" #a$u.a sau avaria au a#"rut ca ur'are a !a#tei sau o'isiunii c"r"u%ului !"cut" cu intenia de a cau2a #ierderi- din ne#"sare sau av1nd cuno%tin" de !a#tul c" ase'enea #ierderi #ot a#"rea. Gn aceast" situaie c"r"u%ul nuK%i 'ai #oate li'ita r"s#underea. Gn conclu2ie- se #ot s#une ur'"toareleO R"s#underea c"r"u%ului se .a2ea2" #e ne$li?en"U eHist" eHoner"ri i'#ortante de r"s#undere &n !avoarea c"r"u%uluiU c4iar %i atunci c1nd c"r"u%ul este r"s#un2"tor el &%i #oate li'ita r"s#undereaU re$ulile de la Da$a %i Re$ulile Da$aK6is.F nu $uvernea2" totalitatea trans#orturilor e!ectuate #e 'areU dac" re$ulile se a#lic"- ele $uvernea2" doar #erioada de la #alanc la #alanc. Din cele de 'ai sus se constat" c" %i &n situaia &n care Re$ulile de la Da$a sau Da$aK6is.F $uvernea2" trans#ortul '"r!urilor #e 'are- eHist" riscuri serioase ce r"'1n &n sarcina #ro#rietarului '"r!ii. Acesta are varianta de a se asi$ura &'#otriva acestor riscuri sau de a #"stra riscurile asu#ra sa &n ca2ul unor '"r!uri de valoare redus" sau &n ca2ul unor '"r!uri ce se trans#ort" re$ulat #e 'are. 9.0. Re$ulile de la Da'.ur$. Aceste re$uli- cunoscute %i su. nu'ele de 3,onvenia Naiunilor :nite asu#ra trans#ortului '"r!urilor #e 'are) au !ost ado#tate ca ur'are a #resiunilor eHercitate de c"tre &nc"rc"tori- &n s#ecial de cei din "rile su.de2volate- care considerau c" Re$ulile de la Da$a %i Re$ulile Da$aK6is.F sunt &n !avoarea c"r"u%ilor. ;ansele ca aceste re$uli s" !ie utili2ate #e scar" lar$" sunt !oarte reduse at1ta ti'# c1t ele nu sunt acce#tate de c"tre 8:A %i de 'a?oritatea "rilor din 7uro#a. Princi#alele di!erene dintre Re$ulile de la Da'.ur$ %i Re$ulile de la Da$a sau Re$ulile Da$aK6is.F suntO ,"r"u%ul este res#onsa.il #entru #ierderea sau avarierea '"r!urilor dac" nu #oate dovedi c" acestea nu au !ost #roduse de ne$li?ena sa sau a #re#u%ilor s"i c"r"u%ul este res#onsa.il #entru #a$u.ele #roduse datorit" i2.ucnirii unui incendiu la .ordul navei dac" #ro#rietarul '"r!ii #oate dovedi c" acesta a !ost #rovocat sau i'#licaiile lui nu au !ost li'itate din ne$li?ena c"r"u%ului sau #re#u%ilor s"i c"r"u%ul este res#onsa.il #entru '"r!urile #reluate &n custodie de la 'o'entul &n care leKa #reluat #1n" &n 'o'entul &n care leKa #redat %i nu doar 3de la #alanc- la #alanc) su'a #1n" la care c"r"u%ul &i #oate li'ita r"s#underea a crescut la <+5 D8T #e colet sau 2-5 D8T #e Lilo$ra'- ale$1nduKse &ntotdeauna valoarea cea 'ai 'are dintre ele r"s#underea c"r"u%ului #entru '"r!urile trans#ortate #e #unte Are$ulile de la Da'.ur$ se a#lic" %i '"r!urilor &nc"rcate #e #unteE este si'ilar" cu r"s#underea #entru '"r!urile &nc"rcate su. #unte doar #entru '"r!urile care se trans#ort" &n 'od u2ual #e #unte sau dac" acest lucru este #rev"2ut

eH#res &n contractul de trans#ort %i &nscris &n conosa'ent c"r"u%ul nu este res#onsa.il #entru #ierderile- daunele sau &nt1r2ierea &n livrarea ani'alelor vii trans#ortate #e 'are datorate riscurilor inerente #e care le #re2int" trans#ortul acestora #ro#rietarul '"r!ii #oate considera '"r!urile #ierdute dac" ele nu a?un$ la destinaie &n ter'en de *5 de 2ile de la data la care '"r!urile ar !i tre.ui s" a?un$" la destinaie. ,"r"u%ul este res#onsa.il #entru #ierderea sau avarierea '"r!urilor datorat" ne$li?enei c"r"u%ului &ns" el &%i #oate li'ita r"s#underea la o su'" e$al" cu de dou" ori %i ?u'"tate navlul datorat #entru '"r!urile care au !ost livrate cu &nt1r2iere- &ns" aceast" su'" tre.uie s" !ie 'ai 'ic" dec1t navlul datorat con!or' contractului de trans#ort. Re$ulile !ac di!erena &ntre noiunea de c"r"u% %i aceea de c"r"u% e!ectiv A#e de o #arte este vor.a de c"r"u%ul cu care sau &n nu'ele c"ruia sK a &nc4eiat un contract de trans#ort- iar #e de alt" #arte este vor.a de c"r"u%ul e!ectiv cu care c"r"u%ul are o alt" relaie contractual"E. ,on!or' acestor re$uli c"r"u%ul este res#onsa.il #entru #ierderea sau avarierea '"r!urilor #e toat" #erioada trans#ortului iar c"r"u%ul e!ectiv este res#onsa.il #entru #erioada &n care '"r!urile sau a!lat &n custodia lui &ns" li'ita r"s#underii celor doi c"r"u%i nu #oate de#"%i li'ita r"s#underi la care ar !i eH#us un sin$ur c"r"u%. Re$ulile de la Da'.ur$ se a#lic" &n una din ur'"toarele situaiiO Portul de &nc"rcare se a!l" &ntrKun stat ce a rati!icat convenia #ortul de desc"rcare se a!l" &ntrKun stat ce a rati!icat convenia conosa'entul sau orice alt docu'ent care dovede%te eHistena contractului de trans#ort se e'ite &ntrKun stat ce a rati!icat convenia conosa'entul sau orice alt docu'ent ce dovede%te eHistena contractului de trans#ort #revede c" trans#ortul este su#us re$ulilor de la Da'.ur$ 9.5. or'a %i !unciile conosa'entului. Pri'ele ti#uri de conosa'ente au constat &ntrKo sin$ur" #a$in" #e care erau &nscrise at1t detalii cu #rivire la 'ar!" c1t %i condiiile contractuale. Tre#tat a devenit o #ractic" s" se &nscrie #e o #a$in" ter'enii %i conditile contractului de trans#ort- iar #e cealalt" sa se &nscrie detalii re!eritoare la 'ar!"- #lata navlului- #orturile de &nc"rcare %i desc"rcare %i nu'ele naveiuneori %i al c"r"u%ului. La 'o'entul actual conosa'entul este un docu'ent i'#ri'at- cu locuri l"sate &n al. %i care sunt co'#letate &nainte de se'narea lui. Acest docu'ent este ti#"rit &n 'od u2ual #e 41rtie A0- res#ect1nd !or'atul 8ITPRO A8i'#li!ication o! International Trade Procedures >oard- reco'antat de International ,4a'.er o! 84i##in$E %i #oate !i cu'#"rat de la diverse li.r"rii s#eciali2ate &n v1n2area docu'entelor 'ariti'e. ,onosa'entul este docu'entul ce #oate !i cel 'ai .ine de!init #rin !unciile sale. unciile #e care le &nde#line%te conosa'entul sunt ur'"toareleO 9.5.1. ,onosa'entul ca dovad" a #relu"rii '"r!urilor s#re trans#ort. :na din !unciile tradiionale ale conosa'entului este aceea de a #re2enta cantitatea eHact" %i condiia a#arent" a '"r!urilor la 'o'entul #relu"rii acestora de c"tre c"r"u%. Odat" ce c"r"u%ul a 'enionat- &n

conosa'ent- cantitatea %i starea a#arent" a '"r!urilor #reluate s#re trans#ort se consider" c" acestea iKau !ost #redate c"r"u%ului &n cantitatea %i condiia 'enionate. Gn situaia &n care conosa'entele au !ost eli.eratec"r"u%ul are dre#tul de a dovedi c" '"r!urile nu au !ost #reluate &n cantitatea %i condiia #rev"2ute &n contract doar &n situaia &n care conosa'entul se a!l" &nc" &n #osesia &nc"rc"torului. Aceast" !uncie a conosa'entului are i'#licaii !oarte 'ari &n conteHtul co'erului 'ariti' internaional. Gn 'o'entul &n care se a!l" &n #osesia conosa'entului- &nc"rc"torul- care este de cele 'ai 'ulte ori %i v1n2"torul &ntrKun contract de v1n2are internaional"- &i #oate #ro.a cu'#"r"torului ca a livrat '"r!urile &n con!or'itate cu #revederile contractului de v1n2are. ,onosa'entul &i #er'ite cu'#"r"torului s"K%i &ncase2e contravaloarea '"r!urilor livrate doar dac" acesta este &n de#lin" concordan" cu cerinele i'#use #rin acreditiv sau scrisoarea de credit docu'entar. De aici re2id" %i i'#ortana #e care o are- #entru &nc"rc"tor- o.inerea unui conosa'ent care s" nu conin" re'arci cu #rivire la cantitatea %i condiia a#arent" a '"r!urilor. Aceast" !uncie a conosa'entului este la !el de i'#ortant" %i #entru cu'#"r"torul '"r!ii care dore%te s" ai." de#lin" &ncredere &n coninutul conosa'entului deoarece #e .a2a acestuia el #l"te%te #reul '"r!ii &nainte de a #ri'i 'ar!a. Gn acest conteHt c"r"u%ul &%i #ierde dre#tul de a de'onstra &n !aa unui #osesor al conosa'entului- altul dec1t &nc"rc"torul- c" '"r!urile nu au !ost #ri'ite s#re &nc"rcare &n cantitatea %i condiia a#arent" 'enionat" &n conosa'ent. 9.5.2. ,onosa'entul ca dovad" a eHistenei contractului de trans#ort. Gn 'od u2ual- &nainte de &nc"rcarea '"r!urilor #e nav"- eHist" ne$ocieri &ntre navlositor %i ar'ator- ne$ocieri ce se #ot !inali2a cu &nc4eierea unui contract A!ie el un contract de navlosire sau un .ooLin$KnoteE sau doar cu o &nele$ere ver.al". ,onosa'entul ce se va e'ite- du#" #reluarea s#re trans#ort a '"r!urilor de c"tre c"r"u% sau du#" ce acestea vor !i &nc"rcate #e nav"- tre.uie s" !ie &n strict" con!or'itate cu ter'enii acestei &nele$eri. Deoarece e'iterea conosa'entului este ulterioar" &nele$erii dintre navlositor %i ar'ator se s#une c" din #unct de vedere le$al conosa'entul este o dovad" a eHistenei contractului de trans#ort. Pentru sco#uri #ractice conosa'entul #oate !i considerat ca !iind contractul de trans#ort. Anali21nd coninutul conosa'entului se #oate s#une cu si$uran" c" el este o #ro'isiune de a trans#orta '"r!urile 'enionate &n conosa'ent din #ortul de &nc"rcare &n #ortul de desc"rcare 'enionate &n conosa'ent. Pentru a clari!ica aceast" !uncie a conosa'entului- vo' anali2a ur'"toarele relaii contractualeO Gn situaia &n care nu eHist" contract de navlosire relaia dintre c"r"u% %i &nc"rc"tor relaia dintre c"r"u% %i #osesorul conosa'entului- altul dec1t &nc"rc"torul &n situaia &n care eHist" un contract de navlosire relaia dintre c"r"u% %i navlositor relaia dintre c"r"u% %i #osesorul conosa'entului- altul dec1t navlositorul aE Relaia dintre c"r"u% %i &nc"rc"tor.

Gn ca2ul navi$aiei de linie &nc"rc"torul sau un a$ent al acestuia &nc4eie un .ooLin$Knote cu o co'#anie de linie Ade cele 'ai 'ulte ori ter'enii %i condiiile din acest docu'ent sunt identice cu cele &nscrise &n conosa'entEiar conosa'entul ce se e'ite nu este contractul de trans#ort dintre ar'ator %i &nc"rc"tor. ,onosa'entul este &ns" o eHcelent" dovad" a ter'enilor %i condiiilor contractuale a$reate de cele dou" #"ri &nainte de e'iterea conosa'entului. At1ta ti'# c1t conosa'entul se a!l" &n #osesia &nc"rc"torului acesta #oate aduce dove2i #rin care ter'enii conosa'entului #ot !i 'odi!icai #entru a !i &n concordan" cu ter'enii %i condiiile a$reate &nainte de e'iterea conosa'entului. >E Relaia dintre c"r"u% %i #osesorul conosa'entului- altul dec1t &nc"rc"torul. Gn 'o'entul &n care conosa'entul este andosat &n !avoarea unuiacesta conine ter'enii %i condiiile contractului de trans#ort. Nici una dintre #"ri nu #oate aduce dove2i #rin care ter'enii contractului de trans#ort #ot !i 'odi!icai sau contra2i%i. ,E Relaia dintre c"r"u% %i navlositorul #osesor al conosa'entului. Atunci c1nd navlositorul devine %i #osesor al conosa'entuluiconosa'entul &%i #irde !uncia de dovad" a contractului de trans#ort el !iind doar un docu'ent ce atest" c" '"r!urile au !ost #reluate s#re trans#ort de c"tre c"r"u%. Dre#turile %i o.li$aiile navlositorului %i ar'atorului sunt $uvernate de contractul de navlosire #e voia? &nc4eiat &ntre cele dou" #"ri. ,onosa'entul e'is nu #oate 'odi!ica ter'enii %i condiiile contractului de navlosire dec1t &n situaia &n care acest lucru este #rev"2ut eH#res &n contractul de navlosire. DE Relaia dintre c"r"u% %i #osesorul conosa'entului- altul dec1t navlositorul. Aceasta este relaia cea 'ai di!icil" deoarece cele 'ai 'ulte conosa'ente e'ise #e #iaa navelor tra'# conin diverse clau2e de incor#orare a ter'enilor- condiiilor sau eHce#iilor din contractele de navlosire. Gn situaia &n care conosa'entul nu !ace re!erire la un contract de navlosire acesta este docu'entul ce conine ter'enii %i condiiile ce re$le'entea2" dre#turile %i o.li$aiile c"r"u%ului %i #e cele ale #osesorului conosa'entului. Gn situaia &n care ter'enii %i condiiile 'enionate &n conosa'ent i'#un o.li$aii 'ai 'ari asu#ra c"r"u%ului dec1t cele &nscrise &n contractul de navlosire- c"r"u%ul are dre#tul de a cere de la navlositor co'#ensaii #entru daunele aco#erite- dar #entru care nu ar !i !ost res#onsa.il #e .a2a contractului de navlosire. Gn situaia &n care se !ace re!erire la un contract de navlosire %i se incor#orea2" &n conosa'ent ter'enii- condiiile %i eHce#iile din contractul de navlosire atunci dre#turile %i o.li$aiile c"r"u%ului %i cele ale #osesorului conosa'entului sunt $uvernate de ter'enii %i condiiile &nscrise &n conosa'ent %i de acei ter'eni- condiii %i eHce#ii ce sunt incor#orai &n conosa'ent #rin clau2a de incor#orare A&n !uncie de !or'ularea acestei

clau2e se #oate &nt1'#la ca doar o #arte din ter'enii- condiiile %i eHce#iile contractului de navlosire sunt incor#orai &n conosa'entE. 9.5.+. ,onosa'entul ca titlu de valoare. 7Hist" c1teva 'otive !oarte #lau2i.ile #entru care conosa'entul are aceast" !uncie de titlu de valoare. Pentru a eH#lica aceast" !uncie a conosa'entului se va considera c" sKa &nc4eiat un contract de v1n2areK cu'#"rare internaional" cu condiia de livrare O>. Punctul de #lecare este acela c" v1n2"torul nu dore%te s" #iard" #osesia '"r!urilor #1n" &n 'o'entul &n care &ncasea2" contravaloarea '"r!urilor- cu'#"r"torul se a!l" #e o #o2iie si'ilar" &n sensul c" nu dore%te s" #l"teasc" #reul '"r!urilor !"r" a !i &n #osesia acestora %i !"r" a %ti dac" '"r!urile sunt &n concordan"din #unct de vedere cantitativ %i calitativ- cu #revederile contractului de v1n2areKcu'#"rare &nc4eiat. Docu'entul care satis!ace at1t cerinele v1n2"torului c1t %i #e cele ale cu'#"r"torului este conosa'entul. Gn 'o'entul &n care c"r"u%ul trans'ite conosa'entul c"tre cu'#"r"tor el trans!er" %i #osesia asu#ra '"r!urilor- iar cu'#"r"torul tre.uie s" #l"teasc" contravaloarea '"r!urilor &nainte de a intra &n #osesia conosa'entelor. Pentru a &nc4ide aceast" relaie c"r"u%ul nu este o.li$at %i nici &ndre#t"it s" livre2e '"r!urile !"r" #re2entarea conosa'entelor &n #ortul de desc"rcare. Din cele de 'ai sus se #oate s#une c" '"r!urile sunt v1ndute odat" cu trans!erul conosa'entului- iar #osesorul acestui docu'ent este socotit ca !iind #ro#rietarul '"r!urilor descrise. Acest titlu #oate !i ne$ociat din 'o'entul &n care el a !ost e'is &nc"rc"torului. Pentru ca acest siste' s" !uncione2e cores#un2"tor- este necesar ca %i c"r"u%ul s" ur'e2e ur'"toarele re$uliO 8" descrie corect din #unct de vedere cantitativ %i al st"rii a#arente '"r!urile s" nu livre2e '"r!urile !"r" #re2entarea conosa'entului ori$inal. Gn conclu2ie se #oate s#une c" de inte$ritatea %i solva.ilitatea c"r"u%ului Adu.late adesea de asi$urareE de#inde &n .un" '"sur" !uncionarea acestui siste'. 9.*. In!or'aii ce se &nscriu &n conosa'ent. Pentru a &nele$e 'ai .ine ce in!or'aii se &nscriu &n conosa'ent %i care este rolul acestora se #re2int" &n cele ce ur'ea2" unul dintre cele 'ai utili2ate ti#uri de conosa'ente 3,on$en.ill) ediia 1/0. >IL O LADINC Pa$e 1 TO >7 :87D PITD ,DART7RPARTI78. ,OD7 NAM7O 3,ONC7N>IL) 7DITION 1/0 ADOPT7D >B. TD7 >ALTI, AND INT7RNATIONAL MARITIM7 ,O:N,IL A>IM,OE ,onditions o! ,arria$e 1E All ter's and conditions- li.erties and eHce#tions o! t4e ,4arter PartF- dated as overlea!- includin$ t4e LaN and Ar.itration ,lause- are 4ereNit4 incor#orated. 2E Ceneral Para'ount ,lause. T4e Da$ue Rules contained &n t4e International ,onvention !or t4e :ni!ication o! certain rules relatin$ to >ills o! Ladin$- dated >russels t4e 25t4

Au$ust 1/20 as enacted &n t4e countrF o! s4i#'ent s4all a##lF to t4is >ill o! Ladin$. P4en no suc4 enact'ent is &n !orce &n t4e countrF o! s4i#'ent- t4e corres#ondin$ le$islation o! t4e countrF o! destination s4all a##lF- .ut &n res#ect o! s4i#'ents to N4ic4 no suc4 enact'ents are co'#ulsorilF a##lica.le- t4e ter's o! t4e said ,onvention s4all a##lF. Trades N4ere Da$uevis.F Rules a##lF. Gn trades N4ere t4e International >russels ,onvention 1/20 as a'ended .F t4e Protocol si$ned at >russels on e.ruarF 2+rd 1/*< J t4e Da$uevis.F Rules J a##lF co'#ulsorilF- t4e #rovisions o! t4e res#ective le$islation s4all a##lF to t4is >ill o! Ladin$. T4e ,arrier s4all &n no case .e res#onsi.le !or loss o! or da'a$e to t4e car$o- 4oNsoever arisin$ #rior to loadin$ into and a!ter disc4ar$e !ro' t4e 6essel or N4ile t4e car$o is &n t4e c4ar$e o! anot4er ,arrier- nor &n res#ect o! decL car$o and live ani'als. +E Ceneral Avera$e. Ceneral Avera$e s4all .e ad?usted- stated and settled accordin$ to BorLKAntNer# Rules 1/0- or anF su.se[uent 'odi!ication t4ereo!- &n London unless anot4er #lace is a$reed &n t4e ,4arter PartF. ,ar$oQs contri.ution to Ceneral Avera$e s4all .e #aid to t4e ,arrier even N4en suc4 avera$e is t4e result o! a !ault- ne$lect or error o! t4e Master- Pilot or ,reN. T4e ,4arterers- 84i##ers and ,onsi$nees eH#resslF renounce t4e >el$ian ,o''ercial ,ode- Part I- Art. 10<. 0E NeN @ason ,lause. Gn t4e event o! accident- dan$er- da'a$e or disaster .e!ore or a!ter t4e co''ence'ent o! t4e voFa$e- resultin$ !ro' anF cause N4atsoeverN4et4er due to ne$li$ence or not- !or N4ic4- or !or t4e conse[uence o! N4ic4t4e ,arrier is not res#onsi.le- .F statute- contract or ot4erNise- t4e car$os4i##ers- consi$nees or oNners o! t4e car$o s4all contri.ute Nit4 t4e ,arrier &n Ceneral Avera$e to t4e #aF'ent o! anF sacri!ices- losses or eH#enses o! a Ceneral Avera$e nature t4at 'aF .e 'ade or incurred and s4all #aF salva$e and s#ecial c4ar$es incurred &n res#ect o! t4e car$o. I! a salvin$ vessel is oNned or o#erated .F t4e ,arrier- salva$e s4all .e #aid !or as !ullF as i! t4e said salvin$ vessel or vessels .elon$ed to stran$ers. 8uc4 de#osit as t4e ,arrier- or 4is a$ents- 'aF dee' su!!icient to cover t4e esti'ated contri.ution o! t4e $oods and anF salva$e and s#ecial c4ar$es t4ereon s4alli! re[uired- .e 'ade .F t4e car$o- s4i##ers- consi$nees or oNners o! t4e $oods to t4e ,arrier .e!ore deliverF. 5E >ot4KtoK>la'e ,ollision ,lause. I! t4e 6essel co'es into collision Nit4 anot4er vessel as a result o! t4e ne$li$ence o! t4e ot4er vessel and anF act- ne$lect or de!ault o! t4e MasterMariner- Pilot or t4e servants o! t4e ,arrier &n t4e navi$ation or &n t4e 'ana$e'ent o! t4e 6essel- t4e oNners o! t4e car$o carried 4ereunder Nill inde'ni!F t4e ,arrier a$ainst all loss or lia.ilitF o! t4e ot4er or nonKcarrFin$ vessel or 4er oNners &n so !ar as suc4 loss or lia.ilitF re#resents loss o!- or da'a$e to- or anF cl"i' N4atsoever o! t4e oNners o! said car$o- #aid or #aFa.le .F t4e ot4er or nonKcarrFin$ vessel or 4er oNners to t4e oNners o!

said car$o and setKo!!- recou#ed or recovered .F t4e ot4er or nonKcarrFin$ vessel or 4er oNners as #art o! t4eir cl"i' a$ainst t4e carrFin$ 6essel or t4e ,arrier. T4e !ore$oin$ #rovisions s4all also a##lF N4ere t4e oNners- o#erators or t4ose &n c4ar$e o! anF vessel or vessels or o.?ects ot4er t4an- or &n addition to- t4e collidin$ vessels- or o.?ects are at !ault &n res#ect o! a collision or contact. or #articulars o! car$o- !rei$4t- destination- etc.- see overlea!. ,OD7 NAM7O 3,ONC7N>IL)- 7DITION 1/0 Pa$e 2 84i##er. >IL O LADINC >IL No. TO >7 :87D PITD ,DART7RPARTI78. Re!erence No. ,onsi$nee Noti!F address 6essel. Port o! Loadin$ Port o! disc4ar$e 84i##erQs descri#tion o! $oods Cross Nei$4t. O! N4ic4 on decL at 84i##erQs risLU t4e ,arrier not .ein$ res#onsi.le !or loss or da'a$e 4oNsoever arisin$E rei$4t #aFa.le as #er. ,DART7R PARTB dated. R7ICDT AD6AN,7. Received on account o! !rei$4tO Ti'e used !or loadin$. DaFs. Dours. 8DIP7D at t4e Port o! Loadin$ &n a##arent $ood order and condition on .oard t4e 6essel !or carria$e to t4e Port o! Disc4ar$e or so near t4ereto as s4e 'aF sa!elF $et t4e $oods s#eci!ied a.ove. Pei$4t- 'easure- [ualitF- [uantitF- conditions- contents and value unLnoNn. IN PITN78 N4ereo! t4e Master or A$ent o! t4e said 6essel 4as si$ned t4e nu'.er o! >ills o! Ladin$ indicated .eloN all o! t4is tenor and date- anF one o! N4ic4 .ein$ acco'#lis4ed t4e ot4er s4all .e void. OR ,ONDITION8 O ,ARIAC7 87 O67RL7A . rei$4t #aFa.le at. Place and date o! issue. Nu'.er o! ori$inal >sIL.

8i$nature. Gnc"rc"tor. Gn aceast" ru.ric" se &nscrie nu'ele %i adresa &nc"rc"torului. Acesta este de cele 'ai 'ulte ori eH#ortatorul &ns" &n !uncie de condiiile contractuale se #oate &nscrie la aceast" ru.ric" !ie un inter'ediar sau c4iar #ri'ul cu'#"r"tor al '"r!ii. Gnc"rc"torul este cel care !urni2ea2" cele 'ai 'ulte in!or'aii ce se vor &nscrie &n conosa'ent. Aceste in!or'aii tre.uiesc veri!icate !oarte atent de c"tre co'andantul navei &nainte de se'narea conosa'entului- &ns" nu &ntotdeauna %i nu toate aceste in!or'aii #ot !i veri!icate de c"tre co'andantul navei. Gnc"rc"torul are o.li$aia de a !urni2a in!or'aii corecte- &n anu'ite circu'stane el #oate !i res#onsa.il &n !aa c"r"u%ului #entru in!or'aiile !urni2ate. Gn ca2ul acelor conosa'ente su#use Re$ulilor de la Da$a- Re$ulilor Da$aK6is.F sau Re$ulilor de la Da'.ur$&nc"rc"torul este &ndre#t"it ca la ter'inarea &nc"rc"rii s" #ri'easc" un conosa'ent. Pri'itor. In!or'aiile &nscrise la aceast" ru.ric" nu interesea2" &n 'od deose.it co'andantul navei la 'o'entul se'n"rii conosa'entului- aceasta !iind o #ro.le'" ce #rive%te v1n2"torul Aadesea- el !iind %i &nc"rc"torulE %i cu'#"r"torul '"r!urilor. Gn aceast" ru.ric" se #ot &nscrieO Nu'ele #ri'itorului- ca2 &n care conosa'entul devine un conosa'ent no'inativ Astrai$4t .ill o! ladin$E %i &%i #ierde una din cele + !uncii %i anu'e #e aceea de titlu de valoare cuvintele 3to order)- ca2 &n care conosa'entul devine un conosa'ent la ordin Ato order .ill o! ladin$E ur'ate sau nu de nu'ele #ri'itorului sau al unei ."nci cuvintele 3.earer) sau 34older)- ca2 &n care conosa'entul este unul la #urt"tor %i '"r!urile tre.uiesc #redate celui #re2int" conosa'entul la destinaieU aceast" ru.ric" #oate de ase'enea r"'1ne $oal"- !"r" a se &nscrie ni'ic &n ea. Toate aceste ele'ente au e!ect asu#ra trans!era.ilit"ii conosa'entului %i #rin aceasta asu#ra livr"rii '"r!urilor. Adresa la care se trans'it avi2"rile. Gn aceast" ru.ric" se &nscrie nu'ele %i adresa #ersoanei la care ar'atorul tre.uie s" trans'it" avi2"rile de sosire a navei la destinaie. :2ual la aceast" ru.ric" se &nscrie adresa #ri'itorului- a unui a$ent al acestuia sau a unei ."nci. Aceste avi2"ri se trans'it !ie direct de c"tre co'andant sau #rin inter'ediul a$entului din #ortul de desc"rcare. Nu'ele navei. Nu'ele navei tre.uie &nscris &n conosa'ent- acesta !iind un ele'ent !"r" de care conosa'entul nuK%i #oate &nde#lini !uncia sa vital"- aceea de a de'onstra c" '"r!urile au #lecat de la v1n2"tor %i vor !i trans#ortate s#re cu'#"r"tor. Portul de &nc"rcare. Pentru cu'#"r"tor ori$inea '"r!urilor #oate a avea i'#ortan" deose.it"- iar #ortul de &nc"rcare #oate da indicii cu #rivire la ori$inea '"r!urilor. Portul de &nc"rcare #oate !i i'#ortant %i #entru a sta.ili dac" se a#lic" re$ulile de Da$a- Re$ulile Da$aK6is.F sau Re$ulile de la Da'.ur$.

,o'andantul tre.uie s" se asi$ure c" #ortul de &nc"rcare este &nscris &n conosa'ent- &ns" el nu are nici o res#onsa.ilitate &n ceea ce #rive%te o.li$aia de a veri!ica ori$inea '"r!ii. O descriere 'ai lar$" a #ortului de &nc"rcare #oate !i acce#tat" As#re eHe'#luO 31 Port Ro'ania) dac" 'ar!a este &nc"rcat" dintrKun #ort ro'1nescE. Portul de desc"rcare. Gn 'od u2ual &n conosa'ent se &nscrie un sin$ur #ort de desc"rcare&ns" eHist" %i situaii- &n s#ecial &n ca2ul trans#orturilor de #roduse #etroliere&n care &nc"rc"torul sau navlositorul are o#iunea de a no'ina #ortul de desc"rcare du#" #lecarea navei din #ortul de &nc"rcare. Du#" no'inarea #ortului de desc"rcare- ar'atorul are o.li$aia de a #roceda c"tre acel #ort dac" nu eHist" un #ericol care s" &'#iedice nava s" a?un$" &n acel #ort. Dac" nava este an$a?at" #e .a2a unui contract de navlosire %i acesta #revede c" navlositorul are o#iunea de a ale$e #ortul de desc"rcare dintre 'ai 'ulte #orturi no'inate &n contractul de navlosire- din 'o'entul &n care sKa se'nat conosa'entul %i se &nscrie la aceast" ru.ric" nu'ele unui #ort de desc"rcare se consider" c" aceast" o#iune a !ost eHercitat" %i ar'atorul are o.li$aia de a trans#orta '"r!urile &n acel #ort. Dac" ar'atorul nu #rocedea2" &n acest !el el #oate !i inut res#onsa.il #entru devierea ne?usti!icat" a navei. Gnscrierea #ortului de destinaie #oate avea ca e!ect %i !a#tul c" acel conosa'ent #oate !i su#us Re$ulilor de la Da'.ur$ dac" ara &n care se a!l" #ortul de desc"rcare a rati!icat aceste re$uli. 8e #oate &nt1'#la ca &n conosa'ent s" se &nscrie un #ort de desc"rcare ce se a!l" &n a!ara 2onei &n care navlositorul #oate no'ina #ortul de desc"rcare con!or' contractului de navlosire. Gn acest ca2 co'andantul are dre#tul s" re!u2e se'narea conosa'entului %i are o.li$aia de aKl in!or'a #e ar'ator asu#ra acestei #ro.le'e. Descrierea '"r!urilor de c"tre &nc"rc"tor J <. Creutatea .rut". ,u'#"r"torul '"r!ii se .a2ea2" #e !a#tul c" &n conosa'ent 'ar!a este descris" c1t 'ai eHact din #unct de vedere cantitativ %i calitativ. In!or'aiile #e care c"r"u%ul este o.li$at s" le &nscrie la aceast" ru.ric" sunt cele re!eritoare la 'arca?ul '"r!ii- la nu'"rul de colete sau la $reutatea '"r!ii #recu' %i la starea %i condiia a#arent" a '"r!ii. Marca?ul '"r!ii. Gn conosa'ent se &nscriu toate ele'entele de identi!icare ale '"r!ii- a%a cu' au !ost ele avi2ate de &nc"rc"tor &nainte de &nce#erea &nc"rc"rii- cu condiia ca acestea s" !ie vi2i.ile #e '"r!uri sau #e a'.ala?ul acestora. Gnc"rc"torul #oate !i inut r"s#un2"tor #entru descrierea incorect" a '"r!urilor &n situaia &n care c"r"u%ul va su!eri #ierderi datorit" incorectitudinii in!or'aiilor !urni2ate. Nu'"rul de colete- .uc"i sau $reutatea '"r!ii. ,"r"u%ul tre.uie s" de#un" toate e!orturile #entru a veri!ica acurateea in!or'aiilor #ri'ite de la &nc"rc"tor cu #rivire la cantitatea de 'ar!" ce se va &nc"rca. Aceste in!or'aii #ot !i veri!icate !ie #rin deter'inarea cantit"ii de 'ar!" #rin 'etoda #esca?elor sau #rin 'etoda ula?elor &n ca2ul '"r!urilor &n vrac- !ie #rin &ntoc'irea unor !i%e de #onta? a '"r!urilor &nc"rcate la .ord- de c"tre

'e'.rii ec4i#a?ului sau de c"tre o co'#anie s#eciali2at" an$a?at" de c"tre ar'ator- &n ca2ul '"r!urilor $enerale. Gn situaia &n care nu eHist" #osi.ilitatea veri!ic"rii cantit"ii de 'ar!" de c"tre c"r"u% este reco'anda.il ca &n conosa'ent s" se &nscrie una din ur'"toarele eH#resiiO 84i##erQs !i$ure) sau 3s4i##erQs load and count) sau 3said .F s4i##erQs to contain) J !iecare din aceste eH#resii eH#ri'" !a#tul c" in!or'aiile cu #rivire la cantitatea de 'ar!" au !ost !urni2ate de &nc"rc"tor %i ele nu au !ost veri!icate de c"tre c"r"u% said to .e) sau 3said to Nei$4t) sau 3said to contain) J cu toate c" aceste eH#resii nu sunt reco'anda.ile- ele se #ot dovedi utile #entru c"r"u% Nei$4tI'easureI[uantitF unLnoNn) J utili2area acestor eH#resii tre.uie s" se !ac" in1nd cond de !a#tul c" &n con!or'itate cu re$ulile de la Da$a &nc"rc"torul #oate solicita un conosa'ent care s" conin" cantitatea sau $reutatea sau nu'"rul de colete. Gn situaia &n care &nc"rc"torul ale$e s" &nscrie &n conosa'ent doar $reutatea '"r!ii- eH#resia) Nei$4t unLnoNn) nu are nici o valoare deoarece ea este &n contradicie cu Re$ulile de la Da$a. Gn situaia &n care &nc"rc"torul solicit" ca &n conosa'ent s" se &nscrie at1t nu'"rul de colete sau de .uc"i c1t %i $reutatea '"r!iieH#resia 3Nei$4t unLnoNn) are valoare %i conosa'entul este considerat ca !iind o dovad" a &nc"rc"rii nu'"rului de colete sau .uc"i 'enionate &n conosa'ent #e c1nd eH#resia 3Nei$4t and nu'.er unLnoNn) nu are nici o valoare %i conosa'entul va !i considerat ca !iind o dovad" a &nc"rc"rii nu'"rului de colete %i a $reut"ii s#eci!icate &n conosa'ent. 8tarea %i condiia a#arent" a '"r!ii. Prin &nscrierea &n conosa'ent a acestei eH#resii se &nele$e c" starea &n care se a!l" #artea eHterioar" a '"r!ii este cea care este ins#ectat" de c"tre co'andant %i asu#ra ei se !ac re!eriri &n conosa'ent. 8in$ura #ro'isiune #e care o !ace c"r"u%ul este aceea c" 'ar!a va !i livrat" &n acea%i stare %i condiie a#arent" &n care a !ost #reluat" s#re trans#ort. Gn ca2ul &n care se &ncarc" o cutie de #ortocale &n stare %i condiie a#arent .un" nu se #oate s#une ni'ic des#re stare &n care se $"sesc #ortocalele. Dac" acestea se $"sesc &n stare %i condiie a#arent .un" %i la desc"rcare aceasta nu &nsea'n" c" #ri'itorul '"r!ii nu #oate cere des#"$u.iri &n ca2ul &n care #ortocale sunt deteriorate ci doar c" el tre.uie s" de'onstre2e c" deteriorarea '"r!urilor sKa #rodus &n #erioada &n care acestea se a!lau &n $ri?a c"r"u%ului. Dac" &n sc4i'.- la desc"rcare se constat" c" '"r!urile nu #ot !i considerate ca !iind &n stare %i condiie a#arent .un" c"r"u%ul tre.uie s" eH#lice care a !ost cau2a ce a $enerat deteriorarea '"r!urilor. M"r!urile includ %i a'.ala?ul %i de aceea dac" a'.ala?ul #re2int" de!iciene- acestea tre.uie 'enionate &n conosa'ent. Nu'"rul de colete sau de .uc"i ce #re2int" de!iciene tre.uie &nscris c1t 'ai eHact &n conosa'ent. Gn situaia &n care nu se #oate deter'ina cu eHactitate acest nu'"r este reco'anda.il s" se &nscrie- s#re eHe'#lu- 3so'e .a$s Net) dec1t 3a.out 55 .a$s Net). De 'ulte ori se constat" c" a'.ala?ul este ne#otrivit sau insu!icient %i c" datorit" lui se #ot #roduce avarii #e ti'#ul voia?ului- &n ast!el de situaii nu este su!icient a se &nscrie 3#acLa$es insu!!icient)- deoarece

acesta nu a!ectea2" starea %i condiia a#arent .un" a '"r!urilor- ci tre.uie s" se &nscrie de!icienele a'.ala?ului. Gnscrierea &n conosa'ent a eH#resiei 3condition unLnoNn) nu este su!icient" #entru a eH#ri'a c" '"r!urile nu au !ost &nc"rcate &n stare %i condiie a#arent .un". Dac" nu eHist" alte clau2e #rin care s" se descrie starea %i condiia a#arent" a '"r!urilor la &nc"rcare- c"r"u%ul nu are dre#tul de a aduce dove2i #rin care s" se #ro.e2e c" '"r!urile nu au !ost &nc"rcate &n stare %i condiie a#arent .un". 7H#resia cea 'ai aco#eritoare ce se &nscrie &n conosa'ent este ur'"toarea 3Nei$4t- 'easure- [uantitF- condition- contents and value unLnoNn)- eH#resie ce se $"se%te #reti#"rit" %i &n conosa'enul 3,ONC7N>IL) la nu'"rul 10. ,4iar dac" e!icacitatea ei de#inde de 'odul &n care &nc"rc"torul dore%te a avea 'ar!a descris" &n conosa'ent- co'andantul va tre.ui s" &ncerce s" introduc" aceast" eH#resie- dac" ea nu se $"se%te &ncris" &n conosa'ent. Tre.uie !"cut" distincie &ntre starea %i condiia a#arent" a '"r!urilor %i calitatea lor. O.li$aia co'andantului este aceea de a descrie 'ar!a doar &n 'od $eneric Ade eHe'#lu $r1u- c"r.une- 2a4"rE !"r" a detalia calitatea acestora #e care oricu' nu o #oate veri!ica. Gn !uncie de clau2ele ce descriu starea %i condiia a#arent" a '"r!urilor conosa'entele #ot !i conosa'ente curate Aclean >ILE sau conosa'ente cu re'arci Aclaused >IL sau dirtF >IL sau !oul >IL sau unclean >ILE. 8e s#une des#re un conosa'ent c" este curat dac" el nu conine nici o re'arc" sau notaie ce #re2int" &n 'od eH#res starea necores#un2"toare a '"r!ii sau a a'.ala?ului. Pentru a accentua !a#tul c" nu eHist" re'"rci- de cele 'ai 'ulte ori se solicit" &nscrierea &n conosa'ent a eH#resiei 3clean on .oard). Aceast" #ractic"- i'#us" de cerinele acreditivului sau scrisorii de credit- ar tre.ui descura?at" %i &nlocuit" cu ur'"toarele dou" eH#resiiO 3a#arent $ood order and condition) %i 3s4i##ed on .oard)- eH#resii ce eH#ri'" 'ai corect realitatea. :n conosa'ent curat #oate !i e'is atunci c1nd co'andantul nu are 'otive s" se &ndoiasc" de starea %i condiia a#arent .un" a '"r!urilor sau a'.ala?elor. Atunci c1nd co'andantul are 'otive s" se &ndoiasc" de starea %i condiia a#arent .un" a '"r!urilor sau a'.ala?elor el tre.uie s" &nscrie &n conosa'ent acele re'arci ce descriu cel 'ai .ine de!icienele constatate. 7ste eHtre' de di!icil a s#une ce re'arci trans!or'" conosa'entul dintrKun conosa'ent curat &ntrKunul ce nu #oate !i acce#tat de c"tre ."nci. Din care AcantitateaE #e #unte- #e riscul &nc"rc"toruluiU c"r"u%ul ne!iind res#onsa.il #entru #ierdere %i avariere- indi!erent de cau2a ce leKa #rovocat) Trans#ortul '"r!ii #e #unte !"r" acordul &nc"rc"torului sau !"r" ca eHista un o.icei ca aceste '"r!uri s" se trans#orte &n 'od u2ual #e #unte este o $rav" &nc"lcare a contractului de trans#ort. Dac" &n conosa'ent este &nscris &n 'od eH#res c" 'ar!a se #oate &nc"rca #e #unte- este !oarte i'#ortant s" se &nscrie %i !a#tul c" 'ar!a este &n 'od e!ectiv &nc"rcat" #e #unte. or'ularea din ,on$en.ill nu d" c"r"u%ului li.ertatea de a &nc"rca

'ar!a #e #unte- ea are doar rolul de a 'eniona clar c" 'ar!a &nc"rcat" e!ectiv #e #unte este &nc"rcat" #e riscul &nc"rc"torului. Re$ulile de la Da$a nu se a#lic" '"r!urilor trans#ortate #e #unte- dar dac" &n conosa'ent se s#eci!ic" c" re$ulile de la Da$a sunt cele care $uvernea2" trans#ortul atunci re$ulile se a#lic" %i c"r"u%ul are o.li$aia de a le acorda aceea%i $ri?" ca %i c1nd acestea ar !i !ost &nc"rcate su. #unte dac" nu sunt &nde#linite si'ultan ur'"toarele condiiiO M"r!urile res#ective se trans#ort" &n 'od u2ual #e #unte sau este #rev"2ut &n 'od eH#res &n conosa'ent c" '"r!urile se #ot &nc"rca #e #unte conosa'entul 'enionea2" clar cantitatea de 'ar!" &nc"rcat" e!ectiv #e #unte. Nu'ai dac" sunt &nde#linite aceste condiii c"r"u%ul #oate sta.ili #ro#riile standarde cu #rivire la trans#ortul '"r!urilor #e #unte J standard ce de cele 'ai 'ulte ori se reduce la eHcluderea total" a r"s#underii c"r"u%ului #entru #ierderea sau deteriorarea '"r!ii indi!erent de cau2a leKa #rodus. 8ituaia este si'ilar" %i &n ca2ul re$ulilor de la Da'.ur$- care #rev"d c"- #entru aK%i sta.ili #ro#riile standarde cu #rivire la trans#ortul '"r!urilor #e #unte- c"r"u%ul tre.uie s" ai." o &nele$ere cu &nc"rc"torul care s" #revad" c" '"r!urile se #ot trans#orta #e #unte %i s" se &nscrie &n conosa'ent cantitatea de 'ar!" ce a !ost &nc"rcat" e!ectiv #e #unte. Navlu #l"ti.il &n con!or'itate cu contractul de navlosire datat. Dac" nava este eH#loatat" #e .a2a unui contract de navlosire este !oarte i'#ortant ca data la care a !ost &nc4eiat acest contract s" !ie &nscris" &n conosa'ent. Dac" nava este eH#loatat" doar #e .a2a unui contract de navlosire #e voia?- &n conosa'ent se &nscrie data la care acesta a !ost !inali2at. Dac" nava este eH#loatat" #e .a2a unui contract de navlosire #e ti'# situaia este #uin 'ai delicat" &n sensul c" din #unctul de vedere al ar'atorului cel 'ai #otrivit este ca &n conosa'ent s" se &nscrie data acestui contract deoarece ar'atorul nu are cuno%tin" de contractul de navlosire #e voia? #e care lKa &nc4eiat navlositorul cu un su.navlositor- iar din #unctul de vedere al su.Knavlositorului nu are cuno%tin" de ter'enii contractului de navlosire #e ti'#. Dac" nu este instrucionat alt!el- co'andantul tre.uie s" &nscrie &n conosa'ent data contractului de navlosire #e ti'# deoarece #rin aceast" &nscriere se #ot incor#ora &n conosa'ent anu'ii ter'eni %i condiii din acest contract. 8e #oate &nt1'#la ca nava s" !ie eH#loatat" #e .a2a 'ai 'ultor contracte de navlosire #e ti'# sau #e voia?- &n aceast" situaie cel 'ai indicat #entru co'andant este s" solicite instruciuni de la ar'ator cu #rivire la data ce tre.uie &nscris". I'#ortana &nscrierii datei contractului de navlosire &n conosa'ent const" &n aceea c" &n anu'ite siste'e le$islative ter'enii %i condiiile contractului de navlosire sun considerai incor#orai &n conosa'ent nu'ai dac" este &nscris" data contractului de navlosire. 8e'ni!icaia acestei clau2e nu se li'itea2" doar la navlu ci al &ntrea$a #alet" de clau2e ceKl #rote?ea2" #e ar'ator. Navlu &n avans. 8u'e #ri'ite din navluO

Aceast" ru.ric" este !oarte rar co'#letat". Ti'#ul utili2at la &nc"rcare. =ile. Ore. Aceast" ru.ric" este !oarte rar co'#letat". Dac" nava este eH#loatat" #e .a2a unui contract de navlosire- co'andantul nu #oate re!u2a se'narea conosa'entului doar #entru !a#tul c" nu este de acord cu ti'#ul de stalii utili2at la &nc"rcare dac" nu are instruciuni clare &n aceast" #rivin" de la ar'ator. 7l tre.uie s" insiste #entru &nscrierea &n conosa'ent a calculelor sale %i s" trans'it" &nc"rc"torului %i navlositorului un #rotest aco'#aniat de un ti'eKs4eet. Gnc"rcate &n Portul de &nc"rcare A5E &n stare %i condiie a#arent .un"- la .ordul Navei A0E- s#re a !i trans#ortate &n Portul de desc"rcare A*E sau at1t de a#roa#e c1t nava #oate desc"rca &n si$uran" '"r!urile 'enionate 'ai sus. Gn cele 'ai 'ulte conosa'ente este #rev"2ut c" nava va desc"rca &n #ortul de desc"rcare sau at1t de a#roa#e Ade acel #ortE c1t #oate a?un$e &n si$uran"- ceea ce &nsea'n" c" dac" nava nu #oate a?un$e &n acel #ort Ade o.icei din 'otive de si$uran" a navi$aieiE- co'andantul are dre#tul s" descarce 'ar!a &n alt #ort. ,u toate acestea co'andantul este o.li$at s" a%te#te o #erioad" de ti'# re2ona.il"- ce de#inde de natura voia?ului- &nainte de a lua o ast!el de deci2ie. Aceast" #ro.le'" se re2olv" de o.icei #rin ne$ocieri &ntre ar'ator %i navlositor sau #ro#rietarul conosa'entului. Creutatea- volu'ul- calitatea- cantitatea- condiia- coninutul %i valoarea necunoscute. A%a cu' sKa #reci2at %i &n A9E- validitatea unei ast!el de clau2e de#inde de 'odul &n care 'ar!a este descris" de c"tre &nc"rc"tor. A%a cu' ea este !or'ulat" ea este util" #entru '"r!urile &n colete- le$"turi sau .uc"i %i nu are nici o valoare &n ca2ul '"r!urilor &n vrac. Gn ca2ul '"r!urilor &n colete- sacile$"turi- .uc"i conosa'entul este dovad" a &nc"rc"rii la .ord a nu'"rului de colete- le$"turi- saci etc.- &ns" nu este dovad" a &nc"rc"rii $reut"ii '"r!ii 'enionate &n conosa'ent. ,a dovad" a celor de 'ai sus co'andantul sau a$entul navei a se'nat conosa'entul &n nu'"rul de eHe'#lare 'enionat 'ai ?os- toate cu acela%i coninut %i dat"- iar #re2entarea unuia le !ace #e restul nule. De cele 'ai 'ulte ori conosa'entul este se'nat de co'andantul navei sau de c"tre a$entul navei &ns" el #oate !i se'nat %i de ar'ator sau de navlositor. I'#ortana acestei eH#resii const" &n !a#tul c" odat" ce a !ost #re2entat un conosa'ent $eneral"- conosa'entul #oate !i se'nat de co'andant- ar'ator- a$entul ar'atorului- navlositor sau a$entul navlositorului. 7ste nor'al %i &n concordan" cu #revederile :,P 55- ca #ersoana care se'nea2" conosa'entul s"K%i decline calitatea &n care se'nea2" %i &n nu'ele cui se'nea2". ,4iar dac" se s#eci!ic" nu'"rul de ori$inale &n care conosa'entul a !ost e'is- #re2entarea unui sin$ur eHe'#lar ori$inal &n #ortul de desc"rcare este su!icient" #entru a eli.era 'ar!a. Gn situaia &n care 'ar!a nu se descarc" &n #ortul 'enionat &n conosa'ent- cu acordul ar'atorului %i cel al #ro#rietarului '"r!ii- tre.uiesc #re2entate toate conosa'entele ori$inale deoarece se consider" c" #ot eHista ali #osesori ai conosa'entului ce nu

sunt in!or'ai de aceea%i 'odi!icare %i nu &%i #ot eHercita dre#tul de a solicita 'ar!a. ,"r"u%ul tre.uie s"Kl eli.ere2e #osesorului unui conosa'ent la #urt"tor 'ar!" !"r" a solicita alte docu'ente su#li'entare- &ns" &n ca2ul unui conosa'ent no'inativ sau &n ca2ul unui conosa'ent la ordin andosat &n #lin el tre.uie s" solicite un docu'ent #rin care s" se con!ir'e c" cel care solicit" livrarea '"r!urilor este re#re2entantul #"rii no'inate &n conosa'ent. Navlu #l"ti.il la. La aceast" ru.ric" se &nscrie locul &n care se #l"te%te navlul. Dac" aceast" ru.ric" se co'#letea2"- cel 'ai #ro.a.il se va &nscrie c" navlu este #l"ti.il la destinaie. Nu'"rul de conosa'ente ori$inale. Gn 'od tradiional- conosa'entele sunt e'ise &n trei eHe'#lare ori$inale- &ns" aceasta nu este o re$ul" %i &nc"rc"torul #oate solicita nu'"rul de eHe'#lare #e care &l dore%te cu condiia ca acesta s" !ie &nscris &n aceast" ru.ric". Ideea de la care sKa #lecat &n e'iterea conosa'entului &n 'ai 'ulte eHe'#lare a !ost aceea c" &n secolele trecute nu eHistau 'i?loace de trans#ort ra#ide %i si$ure %i de aceea se conosa'entul era trans'is destinatarului #rin 'ai 'ulte 'i?loace de trans#ort. iecare conosa'ent 'ai #oart" un nu'"r situat &n colul din drea#ta sus- de o.icei conosa'entele sunt nu'erotate &n !uncie de #ortul de destinaie &n sensul c" #ot eHista dou" conosa'ente- e'ise &n #ortul de &nc"rcare- ce #oart" acela%i nu'"r dac" '"r!urile la care se re!er" se descarc" &n #orturi di!erite- dar nu #ot eHista dou" conosa'ente ce #oart" acela%i nu'"r dac" '"r!urile se descarc" &n acela%i #ort c4iar dac" au !ost &nc"rcate &n #orturi di!erite. :nele "ri- #recu' 8:A- au introdus un siste' de codi!icare a conosa'entelor #rin care se aloc" un cod 8,A,- cod unic #entru !iecare c"r"u% %i #entru !iecare conosa'ent- !or'at dintrKun nu'"r de 0 ci!re ur'at de un nu'"r re!erin" de #1n" la 12 caractere !or'at din litere %i ci!re. Locul %i data e'iterii. Data e'iterii conosa'entului este !oarte i'#ortant" deoarece &n !uncie de acesta se #oate sta.ili dac" &nc"rc"torul %Ka &nde#linit o.li$aiile #rev"2ute &n contractul de v1n2areKcu'#"rare. Data e'iterii conosa'entului tre.uie s" !ie data la care sKa ter'inat &nc"rcarea '"r!urilor descrise &n conosa'ent. Gnscrierea &n conosa'ent a unei date anterioare sau #osterioare nu tre.uie acce#tat" de c"tre co'andant sau c"r"u% deoarece ea #oate $enera o serie de dis#ute ulterioare %i c"r"u%ul #oate !i inut r"s#un2"tor #entru toate #a$u.ele su#ortate de cu'#"r"torul '"r!ii. Gnscrierea &n contract a unei date anterioare #oate avea ca 'otivaie o.li$aia &nc"rc"torului de a livra 'ar!a #1n" la o anu'it" dat"- dat" la care de o.icei eH#ir" %i acreditivul sau scrisoarea de credit docu'entar %i ca ur'are &nc"rc"torul nu &%i 'ai #oate &ncasa contravaloarea '"r!urilor. Gnscrierea &n conosa'ent a unei date #osterioare #oate avea ca 'otivaie !a#tul c" #reul de v1n2are #oate !i sta.ilit &n !uncie de #reul de re!erin"- la data livr"rii- #e una din #ieele .ursiere s#eciali2ate- iar &nc"rc"torul #oate

a%te#ta c1teva 2ile du#" &nc"rcare #entru a vedea care dintre aceste #reuri este 'ai avanta?os #entru el. Gn ca2ul &n care nava are de &nc"rcat 'ai 'ulte loturi de 'ar!" &ntrKun #ort- &nc"rc"torul are dre#tul de a solicita e'iterea conosa'entelor i'ediat ce se ter'in" &nc"rcarea !iec"rui lot- iar co'andantul navei nu are dre#tul s" condiione2e se'narea conosa'entelor de &nc"rcarea &ntre$ii cantit"i de 'ar!" din #ortul res#ectiv. Locul &n care se e'it conosa'entele este de o.icei #ortul de &nc"rcare &ns" acest lucru nu este o.li$atoriu %i eHist" situaii conosa'entele se e'it &n alt loc dec1t #ortul de &nc"rcare. Locul &n care se e'it conosa'entele este i'#ortant deoarece &n !uncie de acesta se #oate sta.ili dac" trans#ortul '"r!urilor este $uvernat de Re$ulile de la Da$a- Re$ulile Da$aK6is.F sau Re$ulile de la Da'.ur$. 8e'n"tura. Navele sunt adesea eH#loatate #e .a2a contractelor de navlosire %i de 'ulte ori &n !uncie de #ersoana care a se'nat conosa'entul se deter'in" identitatea c"r"u%ului. ,onosa'entul #oate !i se'nat de c"tre co'andantar'ator- a$entul ar'atorului- navlositor %i a$entul navlositorului. Deoarece &n a#roa#e toate ca2urile conosa'entul este se'nat de co'andant sau de c"tre un a$ent aceste ca2uri vor vi tratate &n aceast" lucrare. Gn situaia &n care nava este eH#loatat" #e .a2a unui contract de .are.oat conosa'entul nu #oate !i se'nat &n nu'ele ar'atorului ci doar &n nu'ele navlositorului de .are.oat sau al unui lat su.navlositor. Dac" nava este eH#loatat" #e .a2a unui contract de navlosire #e ti'# atunci navlositorul are dre#tul de a &nc4eia contracte de navlosire #e voia? sau #e ti'#. Gn conosa'entele ce se e'it a#are ca !iind c"r"u% !ie ar'atorul!ie navlositorul. Dac" ar'atorul este &nscris ca !iind c"r"u% %i conosa'entul este se'nat de co'andant sau de a$entul navei atunci nu eHist" nici un du.iu cu #rivire la identi!icare #"rii #e care #ro#rietarul conosa'entuluialtul dec1t su.navlositorul- o #oate ine res#onsa.il" #entru #a$u.ele #roduse '"r!ii- aceasta !iind ar'atorul. Dac" navlositorul este &nscris &n conosa'ent ca !iind c"r"u% %i conosa'entul este se'nat de un a$ent &n nu'ele navlositorului atunci acesta este #artea ce #oate !i inut" r"s#un2"toare de c"tre #ro#rietarul conosa'entului #entru eventuala #ierdere sau avarie a '"r!urilor. Pro.le'a este 'ai co'#licat" &n ca2ul &n care &n conosa'ent este &nscris navlositorul ca !iind c"r"u% %i conosa'entul este se'nat de c"tre co'andantul navei sau de c"tre un a$ent &n nu'ele co'andantului sau al ar'atorilor. Aceasta este o #ro.le'" ?uridic" destul de co'#licat" &ns" tre.uie 'enionat ca de cele 'ai 'ulte ori ar'atorul #oate !i inut r"s#un2"tor #entru eventualele #a$u.e sau avarii ale '"r!ii c4iar dac" navlositorul sau a$entul acestuia se'nea2" conosa'entul &nc"lc1nd #revederile contractului de navlosire #e ti'# cu #rivire la se'narea %i eli.erarea conosa'entelor. Gn aceast" situaie sin$urul re'ediu al ar'atorului este acela de a se re$resa &'#otriva navlositorului sau a$entului navlositorului.

Gn ca2ul contractului de navlosire #e voia? conosa'entul este se'nat de cele 'ai 'ulte ori de c"tre co'andantul navei- a$entul navei sau de un alt a$ent al ar'atorului. Gn acest ca2 ar'atorul este cel ce #oate !i inut r"s#un2"tor de c"tre #osesorul conosa'entului #entru eventualele #a$u.e sau avarii #roduse '"r!urilor. Atunci c1nd conosa'entul este se'nat de c"tre un a$ent este !oarte i'#ortant ca acesta s" 'enione2e clar &n nu'ele cui se'nea2" #entru c" alt!el el #oate !i inut r"s#un2"tor #entru se'narea !"r" autori2are a conosa'entului. ,ONTRA,T:L D7 NA6LO8IR7 P7 TIMP ATIM7 ,DART7RE 1. Noiune %i !or'ulare standard ale contractelor de navlosire #e ti'#. ,ontractul de navlosire #e ti'# este contractul- dintre ar'ator %i navlositor- #rin care navlositorul &nc4iria2" o nav" %i serviciile ec4i#a?ului #e o #erioad" se ti'# deter'inat" sau nedeter'inat". Gn ca2ul &n care #erioada de ti'# este deter'inat" este vor.a des#re un contract de navlosire #e ti'# clasic- iar &n ca2ul &n care #erioada de ti'# nu este deter'inat" ci doar de !ace re!erire la #roducerea unui eveni'ent viitor A&nc4eierea voia?ului sau voia?elorE se #oate vor.i de un contract 3Tri# c4arter). Aceasta din ur'" este o 'etod" de an$a?are ce are ele'ente at1t din contractul de navlosire #e voia?- &n sensul c" navlosirea se !ace #entru un anu'it nu'"r de voia?e c1t %i cu contractul de navlosire #e ti'#- deoarece #"rile contractante &%i asu'" res#onsa.ilit"i s#eci!ice contractului de navlosire #e ti'#. Din #unctul de vedere al ar'atorului- #rinci#alul avanta? A&n s#ecial &n ca2ul contractelor #e ter'en lun$E este acela de a evita riscul sc"derii navlului de #e #iaa s#ot. ,ontractele de navlosire #e ti'# sunt cel 'ai 'ult !olosite atunci c1nd navlurile de #e #iaa s#ot sunt relativ 'ari %i se a%tea#t" ca ele s" scad". Gn a doua ?u'"tate a anilor Y<5 %i &n #ri'a ?u'"tate a anilor /5 navlurile au crescut a#roa#e constant %i ca ur'are ar'atorii au #re!erat s"K%i eH#loate2e navele &n contracte #e voia? %i au evitat contractele #e ter'en lun$. A%a se #oate eH#lica %i relativa li#s" de #reocu#are &n revi2uirea %i a'endarea contractelor standard. ,u !oarte #uine eHce#ii- contractele standard #entru eH#loatarea navelor &n 3Ti'e ,4arter) #ot !i &'#"rite &n dou" cate$orii J unele utili2ate #e #iaa #roduselor uscate- iar celelalte utili2ate #e #iaa #roduselor lic4ide. Nu'"rul !or'ularelor standard utili2ate #entru eH#loatarea navelor &n 3Ti'e ,4arter) este considera.il 'ai redus dec1t al celor utili2ate #entru eH#loatarea navei &n 36oFa$e ,4arter). 7ste sur#rin2"tor !a#tul c" nu eHist" un !or'ular s#eciali2at #entru contractele 3Tri# ,4arter) %i &n 'o'entul actual se !olosesc !or'e ada#tate ale contractelor 3Ti'e ,4arter). ,ontractele de navlosire #e ti'# cele 'ai utili2ate suntO >ALTIM7 J :ni!or' Ti'eK,4arter- e'is de c"tre >IM,O &n 1/+/ %i revi2uit &n 1/90 >7P7TIM7 2 Y<+ J TanLer Ti'e ,4arter PartF- e'is de >ritis4 Petroleu' 84i##in$ Ltd.- London. >OTTIM7 J :ni!or' Ti'e ,4arter PartF !or ,ontainer 6essels- e'is de c"tre >IM,O.

,OA8DIR7 J ,4a'.er o! 84i##in$ ,oastin$ and 84ort 8ea dailF D1re ,4arter PartF 1/50. INT7RTANSTIM7 <5 J tanLer Ti'e ,4arter PartF- e'is de INT7RTANSO. LIN7RTIM7 J Dee# 8ea Ti'e ,4arter- e'is de >IM,O. NBP7 /+ J NeN BorL Produce 7Hc4an$e- e'is de A8>A. 8D7LTIM7 0 J TanLer Ti'e ,4arter PartF- e'is de 84ell :. S.- London. 8T> TIM7 J TanLer Ti'e ,4arter- e'is de 7HHon International ,o'a#anF. 8:PLBTIM7 J :ni!or' Ti'e ,4arter #artF !or O!!s4ore 8ervice 6esselse'is de >IM,O. T7TA,OTIM7 2 J TanLer Ti'e ,4arter #artF- e'is de TeHaco. Pe #iaa #roduselor uscate cele 'ai utili2ate sunt NBP7 /+ %i >ALTIM7. ,a %i C7N,ON- >ALTIM7 este un contract vec4i- #ro ar'ator %i este considerat un !el de C7N,ON al contractelor de navlosire #e ti'#. NBP7 a !ost e'is &n 1/1+ %i revi2uit &n 1/21- 1/+1- 1/0*- 1/<1 %i 1/+ %i &ntrKo anu'it" '"sur" este un contract care &l !avori2ea2" #e navlositor deoarece #1n" &n 1/0* el a !ost a'endat de c"tre ,o'itetul Mariti' al >ursei din NeN BorL- o .urs" de '"r!uri &n care 'a?oritatea 'e'.rilor erau navlositori. Revi2uirile contractului standard NBP7 1/<1 Aacestea nu au o.inut acce#tul $eneral al #ieeiE %i 1/+ au avut ca #rinci#ale o.iective &'.un"t"irea structurii contractului- eli'inarea #e c1t #osi.il a a'enda'entelor %i 'ai #uin dorina de a 'enine !or'a #roKnavlositor a variantelor anterioare. Pe #iaa #roduselor #etroliere do'in" contractele standard ale co'#aniilor i'#ortatoare sau eH#ortatoare de #etrol- #e c1nd INT7RTASTIM7 <5 este #uin utili2at de'onstr1nd &nc" o dat" ca #e #iaa #roduselor lic4ide contractele #roKar'ator au #uine %anse de su#ravieuire. 2. Prea'.ulul contractelor de navlosire #e ti'#. Toate contractele de navlosire #e ti'# au un #rea'.ul care cu#rinde trei ele'ente i'#ortanteO Descrierea navei descrierea 2onei &n care va navi$a nava %i a '"r!urilor #e care le #oate trans#orta deter'inarea #erioadei #e care se &ntinde contractul 2.1. Descrierea navei. Gn contractele de navlosire #e ti'# nava este ele'entul central al contractului %i de aceea descrierea navei are o !oarte 'are i'#ortan" #entru navlositor- deoarece #e .a2a detaliilor #e care le #ri'e%te de la ar'ator #oate esti'a e!iciena de ansa'.lu a contractului. ,antitatea de in!or'aii solicitat" de c"tre navlositori de#inde &n 'are '"sur" de #erioada #e care nava este navlosit" %i de inteniile navlositorului cu #rivire la eH#loatarea navei. Gn ca2ul contractelor Tri# ,4arter c1teva in!or'aii vor !i #ro.a.il su!iciente- &ns" &n ca2ul &n care nava este &nc4iriat" #e o #erioad" de 5Kl5 ani #entru trans#ortul #roduselor #etroliere navlositorul va !i interesat s" cunoasc" c1t 'ai 'ulte dintre caracteristicile constructive %i de eH#loatare ale navei %i a o.ine $aranii de la ar'ator cu #rivire la #"strarea #e toat" #erioada contractului a acestor caracteristici. Pe l1n$" caracteristicile &nscrise &n contractul de navlosire- este u2ual ca navlositorii s" solicite co#ii ale #lanurilor de construcie a navei- scala de

&nc"rcare- in!or'aia de sta.ilitate #entru co'andant- etc. Gnscrierea &n contract a acestor ele'ente tre.uie s" se !ac" cu !oarte 'ult" atenie deoarece ele au o in!luen" !oarte 'are &n econo'ia $eneral" a contractului. 8#re eHe'#lu &nscrierea unei vite2e 'ai 'ari %iIsau a unui consu' de co'.usti.il 'ai 'ic dec1t cele reale #oate conduce la diverse liti$ii %i i'#licit la reducerea veniturilor ar'atorului. Gn $eneral aceste caracteristici se &nscriu &n contractul de navlosire&ns" eHist" %i contracte &n care aceste caracteristici sunt &nscrise &n aneH" %i incor#orate &n contract. Printre ele'entele care se &nscriu &n contractul de navlosire #e ti'# suntO Nu'ele navei. Anul de construcie. Nu'ele %i adresa ar'atorilor. ara al c"rei #avilion &l #oart" nava. ,lasa acordat" de c"tre societatea de clasi!icare. Indicativul navei. Tona?ul net ATNE %i Tona?ul .rut AT>E Pesca?ul de var" %i de#lasa'entul cores#un2"tor acestui #esca?. 6olu'ul 'a$a2iilor. 6ite2a navei %i consu'ul de co'.usti.il cores#un2"tor acestei vite2e. ,onstanta) navei. Gn $eneral se consider" c" un contract de navlosire #e ti'# este &ntoc'it #entru o anu'it" nav" %i &n li#sa unei clau2e de su.stituirear'atorul nu #oate su.stitui nava iar &n ca2ul &n care nava se #ierde c4iria &ncetea2" a 'ai !i #l"ti.il"- iar eventualele c4irii #l"tite &n avans vor !i restituite. O 'odi!icare su.stanial" &n descrierea navei J sc4i'.area #avilionului #e care &l #oart" nava J nu se #oate !ace dec1t cu a#ro.area #reala.il" a navlositorului. De o.icei navlositorul are dre#tul de a su.navlosi nava &ntrKun contract de navlosire #e voia? sau unul #e ti'# &ns" &ntotdeauna el va !i res#onsa.il #entru .una &nde#linire a condiiilor contractuale. 6ite2a %i consu'ul de co'.usti.il. Deoarece navlositorul #l"te%te c4iria #e unitatea de ti'#- vite2a %i consu'ul de co'.usti.il sunt ele'ente eseniale #entru a deter'ina #otenialul navei. Aceste re!eriri cu #rivire la vite2a %i consu'ul de co'.usti.il al navei sunt le$ate de anu'ite condiii 'eteorolo$ice %i cu #esca?ul navei. De ase'enea ti#ul de co'.usti.il utili2at #oate !i i'#ortant. ,onsider1nd !a#tul c" nava este instrucionat" s" navi$e cu vite2a econo'ic" sau cu o vite2" redus" este reco'anda.il ca &n contract s" se &nscrie &n contract %i consu'ul de co'.usti.il la vite2a econo'ic". 2.2. Descrierea 2onei &n care nava va #utea s" navi$e %i a '"r!urilor #e care le #oate trans#orta. Gn acela%i !el &n care navlositorii sunt interesai &n o.inerea c1t 'ai 'ultor in!or'aii cu #rivire la nav"- tot a%a %i ar'atorii sunt interesai &n o.inerea c1t 'ai 'ultor detalii re!eritoare la inteniile navlositorului cu #rivire la eH#loatarea navei. Ar'atorii vor &ncerca &n orice &'#re?urare s" includ" &n contract clau2e re!eritoare la 2onele &n care navlositorii au dre#tul

s" eH#loate2e nava- '"r!urile ce #ot !i trans#ortate #e #erioada voia?ului %i #orturile &n care nava va acosta. ,u #rivire la 2onele de navi$aie- ele sunt &n $eneral cele i'#use de c"tre asi$ur"tori #rin IPL AInstitute ParantF Li'itsE- dar %i #rintre aceste 2one eHist" c1teva care sunt cu adev"rat #ericuloase #entru navi$aie J s#re eHe'#lu #orturile &n care se #oate a?un$e doar du#" trecerea #rintrKo 2ona de $4eari J %i ar'atorii insist" ca &n aceste 2one s" se intre nu'ai du#" o.inerea a#ro."rii lor. De ase'enea vor !i eHcluse 2onele &n care eHista #ericolul contact"rii unor .oli conta$ioase %i &n care ec4i#a?ul nu este o.li$at sa ur'e2e nava. Alte 2one ale lu'i sunt evitate #e 'otive #olitice- s#re eHe'#lu o nava care a acostat &ntrKun #ort din Israel #oate !i #e 3lista nea$ra) &n tarile ara.e. Gn $eneral- ar'atorii insist" ca #orturile &n care nava va acosta sa !ie si$ure %i nava s" !ie tot ti'#ul &n stare de #lutire sau cel #uin s" atin$" !undul &n si$uran" acolo unde u2ul #ortului #er'ite. Dac" navlositorul dore%te s" dea instruciuni ca nava s" #rocede2e c"tre un #ort sau 2on" din a!ara li'itelor i'#use #rin contractul de navlosire el tre.uie s" o.in" #er'isiunea ar'atorilor- care la r1ndul lor tre.uie s" o.in" a#ro.area asi$ur"torilor. Nu este indicat sa #rin contract s" li se dea navlositorilor dre#tul de a nu res#ecta li'itele i'#use #rin contractul de navlosire &n sc4i'.ul #l"ii unei #ri'e su#li'entare de asi$urare- ci !iecare cerere a navlositorilor tre.uie discutat" se#arat #entru c" #e l1n$" #lata #ri'ei de asi$urare tre.uie s" se ia &n considerare %i riscul &nt1r2ierii navei %i al #osi.ilelor avarii ale navei. Gn a!ara li'itelor 'enionate anterior cele 'ai i'#ortante restricii sunt cele re!eritoare la li.ertatea navlositorului de a utili2a %i instruciona nava sunt cele re!eritoare la '"r!urile ce ur'ea2" a !i trans#ortate de nav". Ti#ul navei este decisiv #entru a se sta.ili ce !el de '"r!uri se vor trans#orta cu acea nav". Anu'ite nave sunt ast!el construite %i dotate &nc1t #ot trans#orta un sin$ur !el de 'ar!" %i &n acest ca2 este i'#ortant ca &n contract s" se 'enione2e acest lucru. Alte nave #ot trans#orta un nu'"r li'itat de '"r!uri %i &n acest ca2 este indicat ca acestea s" !ie &nscrise &n contractul de navlosire. ,u toate acestea 'ulte nave sunt ca#a.ile de a trans#orta 'ulte ti#uri de '"r!uri %i &n acest ca2 cele 'ai 'ulte contracte #rev"d c" navele vor &nc"rca '"r!uri le$ale %i care nu #ot aduce #a$u.e navei). De 'ulte ori sunt inserate c1teva ti#uri de 'ar!" care nu #ot !i trans#ortate. Dintre acestea cele 'ai &nt1lnite &n contracte suntO as!alt &n vrac- eH#lo2ivi- !ier vec4i- .u%teni- 'areriale radioactive- !ain" de #este- sare etc. 2.+. Deter'inarea #erioadei #e care se va des!"%ura contractul. A%a cu' sKa 'enionat anterior #erioada #e care se #oate &ntinde contractul de navlosire #e ti'# #oate !i deter'inat" sau nu. Gn ca2ul &n care an$a?area se !ace &ntrKun contract 3Tri# ,4arter) contractul se va ter'ina &n 'o'entul &n care nava a ter'inat desc"rcarea &n ulti'ul #ort de escal" sau la &ntoarcerea navei &n #ortul &n care a !ost livrat" &n ca2ul contractului 3Round Tri# ,4arter). Gn contract se #oate insera ca durata contractului este

de 3a#roHi'ativ N 2ile) ur'ata- a#roa#e invaria.il- de cuvintele 3!"r" $aranie). Gn contractele de navlosire #e ti'# clasice durata contractului este !iHata la un anu'it nu'"r de luni sau ani #lus sau 'inus un nu'"r de 2ile. Gnscrierea unei #erioade a#roHi'ative este i'#ortant" din #unctul de vedere al navlositorului deoarece &i va !i a#roa#e i'#osi.il s" esti'e2e cu eHactitate data la care se va ter'ina ulti'ul voia?. ,4iar %i &n ca2ul &n care nu eHist" o ast!el de tolerana se consider" ca navlositorul are dre#tul s" ter'ine voia?ul #e care lKa &nce#ut &n condiiile &n care- la data la care a !ost &nce#utnavlositorul a esti'at &n 'od re2ona.il c" voia?ul se #oate &nc4eia #1n" la data la care nava tre.uia relivrat". Dis#utele cu #rivire la contractele de navlosire #e ti'# se re!er" de o.icei la ter'inarea contractelor %i nu la &nce#utul acestora. ,u toate acestea #ot eHista #revederi eH#rese cu #rivire la &nce#erea contractului dac" nu eHist" o dan" dis#oni.il" la sosirea navei &n #ortul din care va &nce#e contractul de navlosire #e ti'#. 8Ka constatat ca liti$iile re!eritoare durata contractului sunt #rintre cele 'ai nu'eroase- ele ur'1nd du#" cele re!eritoare la #lata c4iriei A41re #aF'entE %i cele re!eritoare la #erioadele de scoatere a navei din c4irie Ao!! 41reE. Motivul este relativ si'#luO navlul- dac" #iaa navlurilor este 'ai ridicat" dec1t nivelul actual al c4iriei este &n avanta?ul navlositorului de a eH#loata c1t 'ai 'ult #osi.il nava- iar dac" acest nivel este 'ai sc"2ut dec1t cel al c4iriei- navlositorul va &ncerca s" relivre2e nava c1t 'ai cur1nd #osi.il. De aceea &n 'ulte contracte durata contractului este !i deter'inata #rin cuvintele 3n luniIani W n luniIani la o#iunea navlositorului). Indi!erent de 'etoda #rin care se sta.ile%te durata contractului este &n interesul a'.elor #"ri ca aceasta sa !ie indicata 'ai clar #entru a evita eventualele dis#ute. Atunci c1nd un contract de navlosire #e ti'# este &ntoc'it #entru o #erioad" deter'inat"- data la care nava se va relivra tre.uie s" !ie considerat" ca dat" a#roHi'ativ"- dac" nu eHist" o #revedere contrar" cu #rivire la aceasta. Gn a.sena unei ast!el de #revederi- navlositorul nu &ncalc" #revederile contractului de navlosire dac" tri'ite nava &n ulti'ul voia? #e .a2a unor esti'"ri re2ona.ile c" nava va !i relivrat" &ntrKun ti'# re2ona.il" de la data sti#ulat" &n contract. Tolerana ad'is" con!or' dre#tului co'un este adesea eH#res #rev"2uta &n contract #rin eH#resii de $enul 12 luni- 15 2ile 'ai 'ult sau 'ai #uin. :lti'ul voia? va !i considerat le$iti' doar daca dac" este calculat #1n" la s!1r%it cu tolerana a$reat" sau i'#licit". Dac" voia?ul nu se ter'in" &n ti'#ul su#li'entar c4iria continu" s" !ie #l"tit" #1n" la eH#irarea ti'#ului su#li'entar eH#res 'enionat sau i'#licit %i &n a.sena unei clau2e de eHonerare se var #l"ti des#"$u.iri #entru reinere la valoarea de #ia" a c4iriei #entru #erioada su#li'entar". Gn ca2ul &n care &nt1r2ierea este eHcesiv" %i conduce la 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului atunci ar'atorul #oate considera contractul ter'inat. Dac" navlositorul ordon" nava &n ulti'ul s"u voia? !"r" a ca acesta s" se ter'ine &ntrKo #erioad" i'#licit" sau eH#res a$reat" atunci se consider" c" el a &nc"lcat #revederile contractuale. Le$iti'itatea ordinelor

navlositorului va !i sta.ilit" la 'o'entul &n care este dat"- dar nu se #oate insista #entru #unerea lui &n a#licare dac" circu'stanele sKau sc4i'.at &n a%a '"sur" &nc1t s" !ac" #er!or'area contractului ile$al". Dac" ar'atorul acce#t" #er!or'area unui voia? ile$iti'- c4iria va !i #l"ti.il" la nivelul sta.ilit #rin contract #entru #erioada r"'as" %i #entru tolerana #er'is" %i la nivelul #ieei du#" aceast" #erioad". a#tul c" navlositorul ordon" navei s" e!ectue2e un voia? ile$iti' nu &i d" ar'atorului de a considera contractul ter'inat- &ns" dac" ar'atorul nu acce#t" acel voia? %i navlositorul nu ordon" e!ectuarea unui voia? le$iti' ar'atorul #oate acce#ta co'#orta'entul navlositorului %i solicita des#"$u.iri. +. Livrarea %i relivrarea navei. A%a cu' sKa 'enionat anterior- contractul &nce#e odat" cu livrarea navei %i se &nc4eie odat" cu relivrarea ei. Gn clau2ele re!eritoare la livrare %i relivrare din contractul de navlosire se s#eci!ica ca livrarea %i relivrarea se !ace &n .a2a unei ins#ecii e!ectuata- u2ual- de doi surveFori- unul re#re2ent1nduKl #e ar'ator %i celalalt #e navlositor. De ase'enea se 'ai #revede ca ti'#ul consu'at #entru e!ectuarea surveFKului de livrare este &n contul ar'atorului- iar cel #entru relivrare este &n contul ar'atorului- cu alte cuvinte c4iria va &nce#e sa cur$" din 'o'entul &n care sKa ter'inat ins#ecia de livrare %i &ncetea2" &n 'o'entul &n care sKa &nc4eiat ins#ecia de relivrare. 8co#ul acestei ins#ecii este acela de a deter'inaO ,antitatea de co'.usti.il eHistenta la .ord &n 'o'entul livr"rii %i relivr"rii starea $enerala a navei J &n s#ecial a co'#arti'entelor &n care ur'ea2" sa se &ncarce 'ar!a ca#acitatea 'a$a2iilor de &ncarc" o anu'it" 'ar!a i'ediat du#" ter'inarea surveFKului. Gn ti'#ul ne$ocierilor se sta.ile%te locul &n care va !i livrata %i relivrat" nava- &n !oarte 'ulte contracte se #revede ca nava va !i livrat"Irelivrat" &n 'o'entul &n care a?un$e la locul din care &n 'od u2ual 3se ia #ilot) sau &n 'o'entul &n care &'.arcaIde.arca #ilotul. :lti'a varianta ne!iind indicata #entru ar'ator deoarece eHista riscul ca serviciul de #ilota? sa !ie sus#endat sau nava sa nu ai." dana de o#erare. Prin &nscrierea unei ast!el de clau2e ar'atorul are avanta?ul ca toate c4eltuielile ce a#ar du#" o ast!el livrare vor trece &n sarcina navlositorului %i el va !i acela care va #l"ti #ilota?ulre'orc4erele- taHele #ortuare- etc. De ase'enea- eHista %i situaii c1nd unei nave nean$a?ate iKse indica sa #rocede2e c"tre un anu'it #unct- ar'atorii ur'1nd a c"uta o 'ar!a #e #arcurs %i daca se &nt1'#la ca varianta cea 'ai .una sa !ie un Ti'e ,4arter este #osi.il ca nava sa !ie #redata &ntrKo #o2iie a$reata de a'.ele #ari sau retroactiv. Gn toate aceste situaii este #uin #ro.a.il %i &n acela%i ti'# ine!icient ca ins#ecia de livrare sa se e!ectue2e &n 'o'entul &n care nava este livrata %i ea se va e!ectua- de o.icei- &n #ri'ul #ort de escala. +.1. Deter'inarea cantit"ii de co'.usti.il de la .ord. ,antitatea de co'.usti.il eHistenta la .ord este necesar a !i deter'inata deoarece acel co'.usti.il va !i #l"tit de c"tre navlositor sau nava va tre.ui livrata cu aceea%i cantitate de co'.usti.il la .ord Aacesta

varianta se !olose%te &n s#ecial &n contractele Tri# ,4arterE. Gn contracte se #oate &nscrie o cantitate a#roHi'ativa #e care nava o va avea la .ord- o cantitate 'aHi'a sau se #reci2ea2" ca acel co'.usti.il tre.uie sa !ie su!icient ca nava sa a?un$" &ntrKun #ort 'a?or de .unLerare. La ce #re se va cu'#"ra acest co'.usti.ilM Aceasta este &ntrKadev"r o #ro.le'" care #oate avea 'ai 'ulte soluiiO la #reul la care a !ost cu'#"rat de ar'ator- la #reul #ieei din #ortul de livrare sau la un #re ne$ociat %i &nscris &n contract. Gn ca2ul &n care se ne$ocia2" un #re %i nu eHista o li'ita su#erioara #entru cantitatea de co'.usti.il de la .ord ar'atorul #oate o.ine o 'are cantitate de co'.usti.il la un #re 'ai 'ic dec1t cel &nscris &n contract o.in1nd ast!el un #ro!it su#li'entar. Nu acela%i lucru &l #oate !ace %i navlositorul- la relivrare- deoarece el tre.uie sa acione2e re2ona.il %i din #unct de vedere le$al nu #oate !olosi o#ortunitatea de a &'.arca co'.usti.il &n #ortul de relivrare doar #entru a o.ine un #ro!it. Pro.a.il ca cea 'ai indicata !or'ulare a clau2ei re!eritoare la co'.usti.il este cea !olosita &n NBP7 /+ 3Navlositorii- la livrare %i ar'atorii la relivrare- vor #relua %i #l"ti #entru co'.usti.ilul $reu %i u%or r"'as la .ordul navei 'enionate. Nava va !i livrata cuO tone lun$iItone 'etriceX co'.usti.il $reu la #reul de. #e tonaU tone co'.usti.il u%or la #reul de. #e tona. Nava va !i relivrat" cuO tone de co'.usti.il $reu la #reul de. #e tonaU tone co'.usti.il u%or la #reul de. #e tona.) Gn ca2ul &n care nava a !ost livrata &nainte de e!ectuarea surveFKuluieste necesar ca surveFKorii sa a?uste2e cantit"ile de co'.usti.il deter'inate &n !uncie de ti'#ul scurs intre livrare %i surveF %i consu'ul 2ilnic din aceasta #erioada. +.2. 8tarea $enerala a navei. 7ste necesar ca starea $enerala a navei %i &n #articular cea a 'a$a2iilor navei sa !ie &nscrisa &n certi!icatul de livrare deoarece &n .a2a acestuia se #ot deter'ina la ter'inarea contractului eventualele deterior"ri ale cor#ului navei- ce #ot !i atri.uite navlositorilor. ,ele 'ai 'ulte contracte s#eci!ica ca nava se va relivra &n aceea%i stare &n care a !ost #reluata- !iind acce#tata o u2ura nor'ala #entru #erioada &n care a !ost &nc4iriata. ,ele 'ai 'ulte dintre deterior"rile cor#ului navei- ce #ot !i i'#utate navlositorilor- sunt cele #roduse de c"tre ec4i#ele de stivatori %i cele 'ai 'ulte dintre contracte au &nscrisa o clau2a #rin care co'andantul navei tre.uie sa in!or'e2e- o!icial- &n scris- &ntrKo anu'it" #erioada de ti'#- #e stivuitori de toate daunele #e care el considera ca leKau #rodus ace%tia. :nii ar'atori sau navlositori &n'1nea2" co'andantului- la &nce#utul contractului- !or'ulare ti# #e care acesta tre.uie sa le co'#lete2e %i sa le &nainte2e stivatorilor &n 'o'entul &n care considera ace%tia au deteriorat 'a$a2iile navei. Pe .a2a acestor !or'ulare navlositorul o.ine o cotaie de la o ec4i#a de re#araii- tri'ite stivatorilor o antecalculaie %i eventual o.ine acordul acestora #entru #lata viitoarei !acturi sau le solicita sa re#are ei &n%i%i ceea ce au stricat. Gn ca2ul &n care co'andantul nu a in!or'at stivatorii- &n ciuda eHistentei &n contract a unei ast!el de clau2e- navlositorul cu si$urana se vor eHonera de orice r"s#undere !ata de ar'ator #entru aceste daune.

+.+. ,a#acitatea 'a$a2iilor de a &nc"rca o anu'it" 'ar!a i'ediat du#" ter'inarea surveF. 8#atiile de &nc"rcare ale navei nu se vor ins#ecta doar cu #rivire le starea lor $enerala ci %i cu #rivire la ca#acitatea lor de a &nc"rca o anu'it" 'ar!a i'ediat du#" ter'inarea ins#eciei. Toate contractele de navlosire #e ti'# de #e #iaa #roduselor uscate #rev"d ca nava sa !ie livrata %i relivrat" 3cu 'a$a2iile curate- uscate %i $ata de a &nc"rca 'ar!a). Pe #iaa #roduselor lic4ide unele contracte nu !ac re!erire &n 'od eH#licit la acest lucru l"s1nd #arilor li.ertatea de a trata !iecare situaie #articulara &n 'od #articular. Aceasta #oate !i %i o consecina a !a#tului ca #orturile de &nc"rcare %i desc"rcare sunt situate la distante relativ 'ari %i ar'atorul #oate- #e ti'#ul c"l"toriei &n .alast A#resu#un1nd ca nava a !ost livrata &n alt #ort dec1t cel de &nc"rcareE- #re$"ti 'a$a2iile #entru &nc"rcare. Gn ur'a e!ectu"rii ins#eciilor de livrare %i relivrare se &ntoc'esc certi!icatele de livrare %i relivrare- acestea !iind docu'ente !oarte i'#ortante %i #e .a2a lor se deter'ina data la care #ri'a c4irie va !i #l"tita %i de ase'enea #e .a2a lor se #oate deter'ina unde &nce# %i se ter'ina dre#turile %i o.li$aiile #arilor contractante. 0. Plata c4iriei %i scoaterea navei din contract. 8u'a de .ani #e care ar'atorul o #ri'e%te de la navlositor #oarta nu'ele de c4irie %i este #l"tita &n avans- de o.icei- la !iecare 15 sau +5 de 2ile socotite de la data %i ora la care nava a !ost livrata navlositorului. ,4iria #oate !i eH#ri'ata ca o su'a !iHa #e 2i J de eHe'#lu R 55I2i J 'etoda !olosita 'ai des &n 3Tri# ,4arter) sau ca o anu'it" su'a #e ca#acitatea de &nc"rcare a navei AdeadNei$4tE #e luna calendaristica J s#re eHe'#lu R9ItdNt. Gn cel deKal doilea ca2 c4iria 2ilnica se #oate deter'ina #rin &'#"rirea #rodusului dintre c4irie %i deadNei$4t la nu'"rul 'ediu de 2ile ale lunii A+5.0+95E. Gn ca2ul &n care c4iria se #l"te%te #e luna calendaristica ea va !i #l"tita &n 2iua cu acela%i nu'"r ca %i cea &n care nava a !ost livrata- iar daca una din lunile ur'"toare are 'ai #uine 2ile %i 2iua cu nu'"rul res#ectiv nu eHista c4iria tre.uie #l"tita &n ulti'a 2i a lunii. Prin &n'ulirea nu'"rului de 2ile cu c4iria 2ilnica se o.ine c4iria .ruta %i #rin sc"derea co'isionului .roLerilor A.roLera$eE %iIsau a co'isionului navlositorului Aadress co''issionE se o.ine c4iria neta. ,o'isioanele se #l"tesc de o.icei din 3c4iria c1%ti$ata %i #l"tita) care- a%a cu' se va vedea &n #a$inile ur'"toare- nu este &ntotdeauna e$ala cu c4iria .ruta. ,lau2ele re!eritoare la co'ision sunt u2uale &n contractele de #e #iaa #roduselor uscate- &n ti'# ce ele sunt 'ai #uin &nt1lnite &n cele de #e #iaa #roduselor lic4ide- aceste din ur'a las" la latitudinea ar'atorului %i .roLerului sa ne$ocie2e se#arat acest co'ision. Gn ca2ul &n care navlositorul %i ar'atorul re2ilia2" de co'un acord un contract #e ter'en lun$ %i a#oi &nc4eie un altul doar cu sco#ul de a evita #lata unui co'ision sKa sta.ilit ca .roLerul este &ndre#t"it sa o.in" un co'ision #e o #erioada de 'aHi'u' un an de la data re2ilierii contractului. ,o'isionul navlositorului- de 'ulte ori 'otivat #rin #olitica co'#arti'entului !inanciarKconta.il al navlositorului de a &nscrie &n docu'entele conta.ile un venit $enerat de activitatea de navlosire-

nu este altceva dec1t o 'odalitate de di'inuare a c4iriei. 7l este !oarte !olosit &n ca2ul &n care navlositorul este o co'#anie $uverna'entala. iecare contract de navlosire #e ti'# tre.uie sa #revad" .ene!iciarul #l"tii- contul- .anca %i 'oneda &n care se va e!ectua #lata #recu' %i 'odalitatea de #lata Atrans!er .ancar- cec- cas4- etcE. :n ele'ent care tre.uie avut &n vedere este data la care se e!ectuea2" #lata- &n 'od nor'al ar'atorul tre.uie sa ai." .anii &n cont %i sa #oat" dis#une de ei #1n" la &nc4eierea 2ilei de lucru din 2iua &n care c4iria tre.uie #l"tita. Gn ca2ul &n care aceasta 2i este s1'."ta sau du'inica el tre.uie sa ai." .anii &n cont #1n" la &nc4eierea ulti'ei 2ile lucr"toare a s"#t"'1nii. Gn ca2ul &n care navlositorul o'ite- din di!erite 'otive- sa #l"teasc" c4iria &n 2iua &n care aceasta este datorata- 'a?oritatea contractelor #rev"d o anu'it" #erioada de ti'# &n care acesta #oate !ace #lata nu'ita #erioada de $ratie A$race #eriodE care #oate varia de la 0< de ore c1t #revede NBP7 /+ la 15 2ile c1t #revede 8T> TIM7 &n care ace%tia &%i #ot corecta eroarea. Aceasta #erioada va &nce#e de la 'ie2ul no#ii din 2iua lucr"toare ur'"toare 2ilei &n care ar'atorii au in!or'at navlositorul ca nu au #ri'it c4iria %i daca &n #erioada sti#ulata nu vor #ri'i .anii vor #utea retra$e nava din contract. Aceasta noti!icare nu #oate !i data &nainte de 'ie2ul no#ii din 2iua &n care ei tre.uiau sa #ri'easc" .anii cuvenii. 8#re eHe'#lu c4iria tre.uia #l"tita 81'."t"- 1+ A#rilie 1/*- #erioada de $ratie este de 5 2ile- ar'atorii tre.uiau sa ai." .anii &n cont 6ineri 12 A#rilie #1n" la ora 20.5. Gn ca2ul &n care nu au #ri'it .anii- ace%tia #ot noti!ica navlositorii &nce#1nd de la ora 5.51 #e 1+ A#rilie 1/* %i daca au !"cutKo #1n" Du'inica 10 A#rilie la ora 20.5- tre.uie A#entru a nu retra$e navaE sa ai." .anii &n cont #1n" #e data de 1/ A#rilie ora 20.5- iar nava #oate !i retrasa &nce#1nd cu ora 5.51 din 25 a#rilie 1/*. Gn ca2ul &n care aceasta noti!icare a !ost tri'isa Luni 15 A#rilie 1/* ei nu #ot retra$e nava #1n" Mari 2+ A#rilie 1/* ora 5.51. Gn contractele de #e #iaa #roduselor #etroliere eHista o clau2a #rin care &n ca2ul &n care #iaa navlurilor scade- navlositorului i se #er'ite sa acoste2e nava la o dana neo#erativa Ao#eraiune cunoscuta su. nu'ele de laFKu#E %i sa a%te#te cre%terea navlurilor. Pentru acesta #erioada el #oate di'inua c4iria cu orice su'a econo'isita de ar'atori &n aceasta #erioada din care se scade orice su'a c4eltuita de ar'atori su#li'entar ca ur'are a acestei o#eraiuni. Gn $eneral se #oate di'inua c4iria cu su'a recu#erata de la asi$ur"tori #entru aceasta #erioada %i cu cea re2ultata din di'inuarea c4eltuielilor de &ntreinere la care tre.uie sa adau$e orice su'a c4eltuita de ar'ator #entru re#unerea navei &n !unciune. ,4iria tre.uie #l"tita &n &ntre$i'e %i nu se ad'it deduceri dec1t &n ca2ul &n care eHista o clau2a s#eciala &n contract. ,4iar %i &n ca2ul &n care ar'atorului i se #oate i'#uta o de!icienta a navei sau o &nc"lcare a #revederilor contractuale navlositorul tre.uie sa #l"teasc" c4iria &n &ntre$i'e %i sa #re$"teasc" un ca2 se#arat #entru aK%i recu#era #a$u.a. Gn s#ecial #e o #iaa a navlurilor &n cre%tere este reco'andat #entru navlositori sa evite orice deducere neautori2ata #entru ca ar'atorii #ot !olosi aceasta #entru a retra$e nava. 7ste de alt!el cunoscut ca #e o #ia" a navlurilor ridicata

ar'atorul va ur'"ri !iecare 'i%care a navlositorului #entru a retra$e nava %i a o.ine Auneori de la acela%i navlositorE o c4irie 'ai 'are. Deoarece ulti'a #arte a #erioadei &n care nava se a!la &n c4irie nu este e$ala cu #erioada #entru care se !ace &n 'od re$ulat #lata c4iriei a#ar unele liti$ii cu #rivire la cantit"ile de .unLer de la .ord se inserea2" un contract o clau2a nu'ita 3Plata ulti'ei c4irii) #rin care se re$le'entea2" 'odul &n care se va !ace esti'area acestei ulti'e c4irii. Gn ulti'a #erioada se considera ca navlositorul #oate deduce din c4irie #erioada de ti'# &n care a !ost de#osedat total sau #arial de #osi.ilitatea de a eH#loata nava. Gn s#ecial aici se !ace re!erire la #erioadele &n care ar'atorul a retras- incorect- nava #entru o anu'it" #erioada de ti'# %i la neatin$erea de c"tre nava a vite2ei contractuale %iIsau la de#"%irea consu'ului de co'.usti.il contractual. ,u #rivire la acest as#ect se i'#un o serie de #reci2"ri su#li'entare. Gn cele 'ai 'ulte contracte se #revede ca nava va atin$e o anu'it" vite2a %i va consu'a o anu'it" cantitate de co'.usti.il- &n condiii de vre'e .una. At1t vite2a c1t %i consu'ul sunt eH#ri'ate- de cele 'ai 'ulte ori- #rin &nscrierea &n !ata vite2ei a cuv1ntului 3a#roHi'ativ) Aa.outE. Gn #ractica- #rin utili2area acestui cuv1nt- se considera ca se ad'ite o toleranta de WIK 5.5 Nd. cu #rivire la vite2a %i +K5 Z cu #rivire la consu'ul de co'.usti.il- insa tre.uie 'enionat ca &n ca2ul unui liti$iu instanele vor deter'ina aceste tolerante &n !uncie de de#lasa'ent- asieta- #esca?- vite2a &nscrisa &n contract- etc. ,ondiii de vre'e .una !iind considerate cele &n care !ora v1ntului este 'ai 'ica sau e$ala cu 0 #e scara >eau!ort- desi au !ost situaii &n care au !ost acce#tate %i valori su#erioare- !ora 5 sau *- atunci c1nd v1ntul .ate din &na#oia traversului. ,ontractele de navlosire #e ti'# a navelor #etroliere sunt 'ai restrictive &n ceea ce #rive%te aceste clau2e ele evit1nd !olosirea cuv1ntului a#roHi'ativ- iar condiiile de vre'e .una sunt considerate !ora v1ntului su. < #e scara >eau!ort #entru 'ai #uin de 12 ore &n ca2ul contractului 8D7LTIM7 0 %i su. 9 #e scara >eau!ort #entru 'ai #uin de * ore &n ca2ul contractului INT7RATANSTIM7 <5. Tot &n aceste contracte se #revede ca &n ca2ul &n care nava de#"%e%te vite2a $arantata c4iria se va 'ari #ro#orional cu ti'#ul econo'isit sau se va di'inua #ro#orional cu ti'#ul #ierdut &n ca2ul &n care nava nu atin$e vite2a $arantata. 5. Perioadele de 3o!!K4ire) A%a cu' sKa 'enionat anterior re$ula #rinci#ala este acea ca navlositorul tre.uie sa #l"teasc" c4iria din 'o'entul &n care nava este livrat" #1n" c1nd nava este relivrat". Riscul &nt1r2ierii navei din cau2a condiiilor 'eteorolo$ice ne!avora.ile- $revelor #iloilor sau stivatorilor sau li#sa unei dane de &nc"rcareIdesc"rcare sunt &n sarcina navlositorului. Gn anu'ite circu'stane- 'enionate &n contract &n contract %i atri.uiile ec4i#a?ului sau de!icienelor navei navlositorul are dre#tul la anu'ite co'#ensaii &n con!or'itate cu o clau2a s#ecial" nu'it" 3O!!K4ire ,lause). Navlositorii au dre#tul s" deduc" din c4irie dac" nava &nt1r2ie din 'otive ce se $"sesc #rintre cele trecute &n acea clau2". ,o'#ensaia este la nivelul c4iriei de

Ti'e ,4arter %i navlositorul nu tre.uie s" de'onstre2e c" a avut o ase'enea #ierdere- iar &n ca2ul &n care navlositorul #oate #ro.a ca au avut o #ierdere 'ai 'are el nu este &ndre#t"it s" deduc" o su'" 'ai 'are dec1t c4iria. Pentru a a!la dac" o nava este o!!K4ire sau nu- navlositorul tre.uie s" ur'e2e ur'"torii #a%iO 7ste 'otivul &nt1r2ierii navei &n lista coninuta de clau2a de o!!K4ireM Lista ca2urilor &n care nava este o!!K4ire. :nele contracte de navlosire tratea2" 'ai detaliat aceast" clau2" #e c1nd altele o tratea2" cu 'ai #e scurt. Atunci c1nd un contract de navlosire este $uvernat de le$islaia en$le2" aceast" clau2" este inter#retat" !oarte restrictiv- #e c1nd &n ca2ul altor siste'e le$ale aceast" clau2" este 'ai de$ra." #rivit" ca o descriere a unui #rinci#iu %i ca ur'are navlositorii #ot considera 'ai u%or nava ca !iind 3o!!K4ire). 7Hista &n contract vreo re$ula #rivitoare la li'itarea #erioadei de O!!K 4ire %i dac" aceast" re$ul" este a#lica.il" &n situaia dat"M Dac" se constat" c" 'otivul &nt1r2ierii se $"se%te &n clau2a de o!!K4ire tre.uie sta.ilit dac" eHist" &n contract o clau2" #rin care navlositorul are dre#t la co'#ensaii doar dac" el nu are nava la dis#o2iie un nu'"r de ore consecutive #reci2at #rin contract. Gns" &n ca2ul &n care #erioada 'enionat" &n aceast" clau2" este de#"%it"- nava este considerat" ca !iind O!!K4ire #entru &ntrea$a #erioad" %i nu doar #entru di!erena dintre #erioada e!ectiv" %i cea 'enionat" &n contract. O!!K4ireKul se 'ani!esta #entru navlositor ca o #ierdere de ti'#. Navlositorii nu sunt &ntotdeauna &ndre#t"ii s" considera nava ca !iind O!!K 4ire #entru &ntrea$a #erioad" #ierdut". 8#re eHe'#lu dac" o nav" are #ro.le'e &n Marea Nordului %i este re'orcat" %i re#arat" &n #ortul Da'.ur$ atunci ea va !i considerat" ca !iind din cont &n serviciu din 'o'entul &n care este a#t" de a navi$a %i nu din 'o'entul &n care revine &n #o2iia iniial". Pot eHista %i ast!el de clau2e &n care se 'enionea2" c" nu se va #l"ti c4irie #1n" &n 'o'entul &n care nava revine &n #o2iia iniial". 8ituaia este 'ai co'#licat" &n ca2ul &n care din vina navei acesta &nt1r2ie &ntrKun #ort %i &ntre ti'# se #roduce un eveni'ent care &'#iedic" #lecarea navei din #ort. Gn acest ca2 este !oarte i'#ortant 'odul &n care contractul este construit %i de ase'enea are i'#ortan" le$islaia a#lica.il" contractului. O!!K4ireKul se 'ani!esta ca o #ierdere !inanciara #entru navlositor. Atunci c1nd #ierderea de ti'# este deter'inat" ea tre.uie convertit" &n .ani. Acest lucru nu este !oarte co'#licat atunci c1nd c4iria este sta.ilit" #e 2i&ns" atunci c1nd ea este sta.ilit" #e lun" situaia este #uin 'ai co'#licat" deoarece c4iria #e 2i #oate !i de#endent" de nu'"rul de 2ile ale lunii. 8e #oate !ace deducerea din c4irie sau nuM A%a cu' sKa 'enionat anterior deducerea ne?usti!icat" din c4irie #oate da ar'atorilor dre#tul de a cancela contractul. Navlositorul tre.uie s" !ie !oarte atent %i s" o.in" consultaii ?uridice &nainte de a deduce din c4irie. *. R"s#underea ar'atorului %i navlositorului #entru 'ar!". Gn contractele de navlosire #e ti'#- navlositorii %i ar'atorii &%i #ot &'#"ri du#" cu' doresc res#onsa.ilitatea cu #rivire la liti$iile $enerate de

avarierea '"r!urilor. Deoarece de cele 'ai 'ulte ori #ro#rietarii '"r!urilor solicit" des#"$u.iri #e .a2a conosa'entului- situaia devine !oarte co'#leH" din #unct de vedere le$al. Dou" sunt #rinci#alele #ro.le'e ce se #un cu #rivire la aceste liti$iiO AE sta.ilirea #"rii res#onsa.ile &n !aa #ro#rietarului '"r!urilorO ar'atorul- navlositorul sau a'.ii. ,onosa'entul conine de re$ul" o clau2" nu'it" 3identitatea c"r"u%ului). De cele 'ai 'ulte ori #rin aceast" clau2" c"r"u% este considerat a !i ar'atorul %i ca ur'are r"s#underea !a" de 'ar!" &i revine acestuia %i nu navlositorului. ,u toate c" navlositorii #ot s" evite- din #unct de vedere le$alr"s#underea #e .a2a acestei clau2e- ei #re!er" de 'ulte ori s" se i'#lice activ &n re$le'entarea liti$iilor- &n s#ecial &n ca2urile &n care navlositorii sunt 'ari o#eratori %i care doresc s"K%i 'enin" relaii .une cu toi #ro#rietarii '"r!urilor. >E &'#"rirea res#onsa.ilit"ii &ntre ar'ator %i navlositor. A%a cu' sKa 'enionat anterior- ar'atorii %i navlositorii sunt li.eri s"K%i aloce &ntre ei res#onsa.ilitatea du#" cu' doresc. :nele contracte de navlosire #e ti'# standard &i eHonerea2" #e ar'atori de r"s#undere &ntrKo '"sur" 'ai 'ic" sau 'ai 'are. Pro.le'a aloc"rii res#onsa.ilit"ii &ntre ar'ator %i navlositor este 'ult 'ai co'#licat" &n ca2ul &n care &n contractul de navlosire #e ti'# sunt incor#orate Re$ulile de la Da$a sau Re$ulile Da$aK 6is.F %i #entru a evita eventualele dis#ute cu #rivire la alocarea res#onsa.ilit"ii &ntre ar'ator %i navlositor- 'ai 'ulte clu.uri PVI au sta.ilit o #rocedur" s#ecial" de &'#"rire a res#onsa.ilit"ii cu #rivire la 'ar!" &n ca2ul contractelor de navlosire #e ti'#. Aceast" #rocedur" sKa !"cut #entru contractele de navlosire NBP7 /+ &ns" ea #oate !i utili2at" %i #entru alte contracte de navlosire #e ti'#. Acest docu'ent este cunoscut su. nu'ele T4e Inter,lu. NeN BorL Produce 7Hc4an$e A$ree'ent) sau 3T4e Interclu. A$ree'ent) %i care are din 1/* ur'"toarea !or'ulareO Liti$iile $enerate de !a#tul c" nava nu se a!l" &n .un" stare de navi$a.ilitate %iIsau de erori sau $re%eli de navi$aie sau de 'ana$e'ent al navei. 7Hce#ieO situaia &n care ar'atorii #ot de'onstra c" nava nu sKa a!lat &n .un" stare de navi$a.ilitate datorit" &nc"rc"rii- stivuirii- a'ar"rii %i desc"rc"rii sau orice altei 'ani#ul"ri a '"r!urilor- ca2 &n care res#onsa.ilitatea se va aloca con!or' #unctului .E Liti$iile $enerate de &nc"rcare- stivuire- a'arare- desc"rcarede#o2itarea sau alte 'ani#ul"ri ale '"r!urilor. 7Hce#iiO 7Hist" o #revedere contractual" con!or' c"reia ar'atorul sau co'andantul sunt res#onsa.ili #entru e!ectuarea acestor o#eraiuni navlositorul #oate de'onstra c" aceste o#eraiuni nu sKau e!ectuat cores#un2"tor datorit" !a#tului c" nava nu se !ala &n .un" stare de navi$a.ilitate. Orice liti$iu cu #rivire la li#s" 'ar!" sau la 'ar!a &nc"rcat" &n #lus cu eHce#ia situaiilor ce #ot !i &ncadrate la #unctele aE %i .E %i dac" nu eHist"

dove2i clare #rin care s" se de'onstre2e c" acestea au re2ultat din vina unei dintre #"ri- ca2 &n care aceasta ar !i res#onsa.il" 15 Z toate celelalte liti$ii indi!erent de natura lor Ainclusiv #e cele re!eritoare la &nt1r2ierea '"r!iiE cu eHce#ia ca2urilor &n care se #oate sta.ili clar %i !"r" du.ii c" acestea au !ost $enerate de aciunea sau $re%eala uneia sau alteia dintre #"ri Ainclusiv a #re#u%ilor acestoraE- ca2 &n care #artea res#onsa.il" va su#orta 15 Z din #a$u.e. Ar'atorii. Navlositorii. Ar'atorii. Navlositorii. Ar'atorii. Ar'atorii. Navlositorii. Ar'atorii. Navlositorii 9. Avarierea navei. Nava- #e durata contractului de navlosire #e ti'# este eH#us" u2urii %i unor riscuri de avariere. At1t u2ura c1t %i avarierea navei #ot $enera c4eltuieli de &ntreinere %i re#araii %i de aceea este !oarte i'#ortant a sta.ili res#onsa.ilitatea #"rilor cu #rivire la acestea. Prin clau2a de relivrare se #revede deseori c" navlositorii vor relivra nava &n aceea%i stare %i condiie &n care a !ost livrat" Acu eHce#ia u2urii nor'aleE. :neori contractul de navlosire #e ti'# conine o clau2" #rin care se #rev"d eH#res condiiile &n care navlositorul va !i res#onsa.il #entru avarierea navei. 9.1. Avarii cau2ate de vre'ea rea- coli2iune sau #unerea navei #e uscat. Ar'atorii au- &n 'od nor'al- #uine %anse de a recu#era co'#ensaii de la navlositori #entru avarierea navei datorit" vre'ii ne!avora.ile- coli2iunii %i #unerii navei #e uscat. Ar'atorii au %anse de a o.ine co'#ensaii nu'ai &n ca2ul &n care #ot #ro.a c" aceste avarii au !ost cau2ate de &nc"lcarea #revederilor contractuale de c"tre navlositor sau datorit" ne$li?enei acestora. ,el 'ai .un eHe'#lu este acela #rin care navlositorii au instrucionat nava s" #rocede2e c"tre un #ort ce nu #oate !i considerat #ort si$ur %i ca ur'are nava #oate !i avariat". 9.2. Avarii cau2ate de co'.usti.ilul !urni2at. ,re%terea #reului co'.usti.ilului a crea o #ia" #entru co'.usti.ili de #roast" calitate. Gn 'od tradiional- contractele de navlosire descriau &n !oarte #uine cuvinte ti#ul de co'.usti.il ce tre.uia !urni2at navei. ,a re2ultat al #ro.le'elor &nt1'#inate- 'ulte contracte de navlosire conin o clau2" #rin care se descrie &n 'od #recis ce ti# de co'.usti.il se va utili2a. 9.+. Avarii cau2ate de 'ar!". Dac" nava a !ost avariat" de 'ar!"- ar'atorii #ot o.ine co'#ensaii de la navlositori &n dou" !eluriO Navlositorii #ot !i considerai res#onsa.ili dac" au &nc"rcat '"r!uri #ericuloase sau '"r!uri ce nu sunt acce#tate #rin contractul de navlosireU ar'atorul #oate solicita co'#ensaii de la navlositori atunci c1nd 'ar!a a

!ost &nc"rcat"- stivuit" %i a'arat" necores#un2"tor %i nava este avariat" datorit" acestui lucru. Aceast" situaie este &n 'od o.i%nuit 'ai co'#licat" deoarece co'andantul %i o!ierii su#ervi2ea2" &nc"rcarea %i a'ararea '"r!urilor. 7ste !oarte di!icil a a!la linia de de'arcaie dintre res#onsa.ilit"ile ar'atorului %i cele ale navlositorului cu #rivire la aceste o#eraiuni. Tendina este aceea ca navlositorul s" !ie considerat res#onsa.il cu eHce#ia ca2urilor &n care se o.serv" o ne$li?en" evident" din #artea co'andantului sau o!ierilor. 9.5. Alte avarii. ,ele 'ai u2uale avarii ale navei sunt cele cau2ate de stivatori. Gntinderea o.li$aiilor navlositorilor cu #rivire la aceasta tre.uie #reci2at" &n contractul de navlosire- iar le$islaia a#lica.il" contractului va !urni2a o.li$aii su#li'entare. ,ontractele de navlosire conin adesea clau2e s#eciale #rin care se #reci2ea2" circu'stanele &n care navlositorul este res#onsa.il #entru avarierea navei de c"tre stivatori. ,ele 'ai 'ulte ast!el de clau2e 'enionea2" c" navlositorul este res#onsa.il #entru aceste avarii doar &n situaia &n care co'andantul &l in!or'ea2" i'ediat du#" #roducerea accidentului %i o.ine un docu'ent de la co'#ania de stivatori #rin care ace%tia &%i asu'" res#onsa.ilitatea #entru avarie. Avariile #roduse de stivatori sunt deseori desco#erite la c1teva s"#t"'1ni sau c4iar luni de la a#ariie %i este a#roa#e i'#osi.il s" se o.in" acce#tul stivatorilor #entru acestea. 9.*. Re#ararea avariilor. A%a cu' sKa 'enionat anterior- nava tre.uie relivrat" &n aceea%i stare %i condiie .un" &n care a !ost livrat". Aceasta nu &nsea'n" &ns" c" navlositorul este &'#iedicat s" relivre2e o nav" avariat" %i &nainte de a !i re#arat". Gn circu'stane nor'ale ar'atorii nu #ot re!u2a s" acce#te relivrarea unei nave avariate. Dac" navlositorii sunt r"s#un2"tori #entru avarierea navei %i datorit" re#araiilor aceasta este &nt1r2iat"- ar'atorii #ot include #ierderea de ti'# &n #retenia lor !at" de navlositori. ,ONTRA,T:L D7 >AR7>OAT. ,ontractele de .are.oat sunt &n 'ulte #rivine si'ilare contractelor de navlosire #e ti'#. Multe din clau2ele &nt1lnite &n contractul de navlosire #e ti'# sunt &nt1lnite %i &n contractele de .are.oat. De !a#t contractele de .are.oat au !ost utili2ate &naintea contractelor de navlosire #e ti'# %i 'ulte din clau2ele eHistente &n contractele de navlosire #e ti'# &%i au ori$inile &n contractele de .are.oat. Princi#ala di!eren" dintre ele este aceea c" &n ca2ul contractelor de .are.oat se #une la dis#o2iie doar nava s#re deose.ire de contractul de navlosire #e ti'# &n care se #un la dis#o2iie %i serviciile ec4i#a?ului. 7!ectul acestei di!erene este acela c" acest contract este considerat un contract de leasin$ %i navlositorul are #osesia %i #reia 'ana$e'entul navei %i &n consecin" &%i an$a?ea2" #ro#riul ec4i#a?. ,o'andantul se'nea2" conosa'entele ca a$ent al navlositorului %i nu al ar'atorului a%a cu' se &nt1'#la deseori &n ca2ul contractului de navlosire #e ti'#. ,ontractele de .are.oat sunt !oarte rar Adac" suntE utili2ate #e #iaa 'ariti'" 'ondial" #entru eH#loatarea navelor co'erciale- deoarece

ar'atorii nu sunt &nc1ntai de ideea de a ceda navlositorului controlul total asu#ra navei. Gn #erioada actual" c4iar %i atunci c1nd se rec4i2iionea2" o nav" acesta se !ace #rin inter'ediul unui de contract de navlosire #e ti'# %i #e .a2a unui contract de .are.oat a%a cu' se #ractica &n trecut. Gn ulti'a #erioad"- contractele de .are.oat #e ter'en lun$ au &nce#ut a !i utili2ate 'ai des- &n s#ecial &n ca2ul tancurilor #etroliere- #entru !inanarea ac4i2iion"rii de nave noi sau de #e #iaa secondK4and. Ar'atorii #ot !i o societate de investiii !inanciare sau o .anc"- ce nu doresc s" se i'#lice &n eH#loatarea navelor. 7i r"'1n ar'atori doar din 'otive de si$uran"- &n acela%i !el &n care o co'#anie !inanciar" r"'1ne #ro#rietara unei 'a%ini #1n" &n 'o'entul &n care aceasta este co'#let ac4itat". ie c" este- !ie c" nu este selectat" o#iunea de a cu'#"ra navanavlositorii au nava &n #osesie %i vor aciona &n toate &'#re?ur"rile ca ar'atori. ,u si$uran" acest ti# de contract este cel 'ai #otrivit #entru ac4i2iionarea unei nave deoarece &n acest !el navlositorii doresc s" an$a?e2e co'andantul %i ec4i#a?ul %i s" eH#loate2e nava ca %i c1nd ar !i a lor. Gn 'od u2ual acest ti# de contract de navlosire se &nc4eie #e o #erioad" !oarte &ndelun$at"- &n 'od u2ual #1n" la s!1r%itul duratei nor'ale de !uncionare a navei. :neori din considerente ale evit"rii taHelor %i i'#o2itelor navele sunt cu'#"rate de co'#anii de navi$aie %i a#oi sunt v1ndute unei co'#anii !inanciare %i a#oi sunt luate &n leasin$ de la co'#ania !inanciar". Du#" cu' sKa o.servat de?a 'ulte dintre clau2ele &nt1lnite &n contractele de navlosire #e ti'# sunt de ase'enea &nt1lnite &n ca2ul contractelor de .are.oat &ns" eHist" %i di!erene i'#ortante &ntre acestea. Gn ca2ul contractelor de navlosire #e ti'# cu toate c"- &n ceea ce #rive%te as#ectele co'erciale- co'andantul se a!l" la dis#o2iia navlositorului ar'atorul reine $estiunea nautic" i #osesia navei. Ar'atorul an$a?ea2" de ase'enea co'andantul %i ec4i#a?ul navei. Gn ca2ul contractului de .are.oat navlositorii au #osesia navei %i #rin contract dre#tul de a an$a?a #ro#riul ec4i#a?. Navlositorii din contractul de navlosire #e ti'# nu sunt res#onsa.ili #entru e!ectuarea o#eraiunilor de &ntreinere %i re#araii a navei &n ti'# ce navlositorii de .are.oat sunt res#onsa.ili #entru e!ectuarea o#eraiunilor de &ntreinere a navei. Ast!el navlositorul are o.li$aia de a 'enine nava &ntrKo stare te4nic" .un" %i cu toate ins#eciile de reclasi!icare e!ectuate la 2iar'atorii av1nd dre#tul de a #ri'i nava la relivrare &n aceea%i stare te4nic" &n care a !ost livrat" cu eHce#ia u2urii nor'ale. Gn cele 'ai 'ulte contracte de .are.oat eHist" o clau2" #rin care ar'atorul are dre#tul de a ins#ecta #eriodic nava %i dac" se constat" c" starea navei nu este cores#un2"toare ei o #ot retra$e din contract. Totu%i deoarece contractele de .are.oat sunt &nc4eiate #e ter'en !oarte lun$ eHist" %i #revederi #rin care navlositorul este #rote?at &'#otriva avariilor #rovocate de anu'ite de!ecte ascunse ale navei ce #ot s" a#ar" la &nce#utul #erioadei sau dac" sunt necesare 'odi!ic"ri structurale !oarte costisitoare #entru a 'enine nava &n eH#loatare Aacestea sunt de cele 'ai 'ulte ori $enerate de 'odi!ic"rile le$islative cu #rivire la si$uran"E

Navlositorul este o.li$at &n ca2ul contractului de navlosire de .are.oat s" asi$ure nava &n ti'# ce &n ca2ul contractului de navlosire #e ti'# aceasta este o.li$aia ar'atorului. Gn 'od u2ual navlositorii asi$ur" nava la o valoare a$reat" #rin contract sau ar'atorul asi$ur" nava &n nu'ele %i &n contul navlositorului. Gn 'od nor'al navlositorii sunt cei care au dre#tul s" recu#ere2e de la asi$ur"tori contravaloarea eventualelor avarii &n a!ara ca2ului &n care nava se #ierde sau este considerat" ca !iind #ierdere total" #rin inter#retare Aconstructive total lossE- ca2 &n care ar'atorul este cel care recu#erea2" su'a asi$urat" %i o &'#arte &ntre el %i navlositor &n !uncie de interesul !iec"ruia &n nava res#ectiv". ,ontractele de navlosire #e ti'# %i contractele de .are.oat nu i'#unde re$ul"- restricii cu #rivire la dre#tul navlositorului de a su.navlosi nava. 7ste evident c" &n ca2ul contractului de .are.oat navlositorul are #osesia de#lin" %i controlul asu#ra navei sunt necesare clau2e su#li'entare #rin care se solicit" acordul ar'atorului &nainte de ase &nc4eia un alt contract de .are.oat %i ast!el ar'atorul s" ai." o #rotecie su#li'entar". Testul #rin care se sta.ile%te dac" un contract #oate !i considerat contract de .are.oat sau contract de navlosire #e ti'# se e!ectuea2" #rin identi!icarea celui care an$a?ea2" co'andantul %i ec4i#a?ul navei. Gn contractele de .are.oat ace%tia sunt an$a?ai de c"tre navlositor- c4iar dac" ar'atorul &%i #oate 'enine #rin contract dre#tul de a a#ro.a ec4i#a?ul an$a?at de navlositor. O consecina i'#ortant" a acestui test este aceea c" &n ca2ul contractelor de .are.oat co'andantul este #rivit ca un #re#us al navlositorului %i nu al ar'atorului &n se'narea conosa'entelor #e c1nd &n ca2ul contractelor de navlosire #e ti'# eHist" #re2u'ia c" acesta acionea2" &n nu'ele ar'atorului. ,ontracte de >are.oat standardO >AR7,ON </ J 8tandard >are.oat ,4arter- issued .F t4e >IM,O. 8D7LD7MI87 J De'ise ,4arterPartF- issued .F 84ell :. S.- London. ,ONTRA,T:L D7 NA6LO8IR7 P7 6OIA@7 ,ON87,:TI67 1. Noiune %i contracte standard. Gn ca2ul contractelor de navlosire #e voia?e consecutive se a#lic" acelea%i #rinci#ii ca %i &n ca2ul contractelor de navlosire #e voia?. 8in$ura di!eren" nota.il" este aceea c" ele aco#er" 'ai 'ulte voia?e. Durata contractului #oate !i de!init" !ie ca un nu'"r !iH de voia?e- !ie ca nu'"rul 'aHi' de voia?e ce #ot !i e!ectuate &ntrKo anu'it" #erioad" de ti'#. 7ste #osi.il ca acela%i voia? s" se re#ete sau ca navlositorul s" ai." o#iunea de a ale$e &ntre 'ai 'ulte voia?e di!erite. Nu eHist" din #unct de vedere teoretic nici un 'otiv #entru ca ter'enii contractului de navlosire #e voia? s" nu !ie utili2ai %i &n ca2ul contractelor de navlosire #e voia?e consecutive %i &ntrKadev"r #ri'ele !or'e ale acestor contracte se .a2au #e contractele de navlosire #e voia? &n care eHista inserat" o clau2" con!or' c"reia voia?ul res#ectiv se va re#eta de 'ai 'ulte ori. Aceast" !or'ulare nu este una ideal" &n s#ecial #entru contractele #e ter'en lun$. ,4iar %i &n ca2ul &n care se !olosesc contracte de navlosire #e

voia?e consecutive standard ele conin 'ulte dintre clau2ele &nt1lnite &n contractele de navlosire #e voia?. ,ontracte standardO TanLer ,onsecutive 6oFa$e ,lauses- issued .F t4e International Association o! Inde#endent TanLer ONners AINT7RTANSOE J 3INT7R,ON87, 9*) TanLer ,onsecutive 6oFa$e ,4arter PartF- issued .F 84ell :S- London J 38D7L,ON87,) ,ontractul 8D7L,ONA87, #oate !i utili2at ca un contract de sine st"t"tor- &n ti'# ce contractul INT7R,ON87, conine doar clau2ele s#eci!ice des!"%ur"ri unor voia?e consecutive &n ti'# ce ter'enii %i condiiile &n care se e!ectuea2" !iecare trans#ort sunt 'enionai &ntrKun contract de navlosire #e voia? se#arat. Deoarece eHist" nu'eroase si'ilarit"i &ntre contractul de navlosire #e voia? %i contractul de navlosire #e voia?e consecutive &n cele ce ur'ea2" se va insista #e #rinci#alele di!erene dintre acestea. 2. Durata contractului. A%a cu' sKa #reci2at %i anterior durata contractului #oate !i deter'inat" !ie #rin re!erire la un nu'"r de voia?e !ie la o #erioad" de ti'#. ,ea deKa doua variant" este utili2at" &n situaiile &n care navlositorul are dre#tul de a ale$e #orturile de &nc"rcare %iIsau desc"rcare dintrKo anu'it" 2on". ,4iar dac" se !ace re!erire la o #erioad" de ti'# tre.uie #reci2at c" ar'atorul va #ri'i navlul &n !uncie de nu'"rul de voia?e e!ectuate de nav" %i nu ca &n ca2ul contractului de navlosire #e ti'# ca #e o c4irie 2ilnic". Deci %i &n ca2ul contractelor de navlosire #e voia? ar'atorul este cel care su#ort" riscul &nt1r2ierii navei %i nu navlositorul. 7He'#luO O nav" a !ost an$a?at" #entru a e!ectua c1te voia?e consecutive #oate &ntrKo #erioad" de 2 ani. La 'o'entul se'n"rii contractului rata navlurilor era !oarte ridicat" %i #rin contract sKa sta.ilit un nivel al navlurilor &n concordan" cu nivelul #ieei- &ns" rata contrastaliilor a !ost sta.ilit" la un nivel 'ult 'ai redus. Gn aceast" #erioad" nava a e!ectuat doar < voia?e &n loc de 10 c1te ar !i #utut e!ectua dac" nava nu ar !i !ost &n contrastalii #entru #erioade destul de lun$i. Datorit" acestor &nt1r2ieri ne?usti!icate ale navlositorilor ar'atorii au solicitat des#"$u.iri #entru reinere ec4ivalente cu navlul #ierdut &n ti'# ce navlositorii au considerat c" ei datorea2" doar contrastalii #entru &nt1r2ierea navei. Motivul #entru care navlositorii au #rocedat &n acest !el a !ost acela c" navlurile au sc"2ut %i a devenit 'ai e!icient #entru ei s" #l"teasc" contrastalii %i s"K%i trans#orte di!erena de 'ar!" cu nave an$a?ate la un navlu 'ai 'ult 'ai redus. +. Plata cu &nt1r2iere a navlului. Gn acela%i !el &n care ar'atorii doresc s" #oat" ie%i dintrKun contract de navlosire #e ti'# dac" ar'atorul nu #l"te%te c4iria la ti'# %i &n contractul de navlosire #e ti'# este la !el de i'#ortant ca ar'atorul s" se asi$ure &'#otriva ne#l"ii sau #l"ii cu &nt1r2iere a navlului &n contractul de navlosire #e voia?. De aceea eHist" o clau2" #rin care ar'atorului i se d" dre#tul de a cancela contractul dac" navlul nu a !ost #l"tit %i #erioada de $raie a eH#irat.

De ase'enea eHist" #revederi #rin care ar'atorul are dre#tul la des#"$u.iri #entru voia?ele nee!ectuate dac" navlositorul nu #oate dovedi c" nu este res#onsa.il #entru ne#lata la ti'# a navlului. Pentru a se #rote?a &'#otriva ca2ului &n care navlositorul se a!l" &n stare de !ali'ent eHist" #revederi #rin care ar'atorul nu este o.li$at s" &ncea#" e!ectuarea unui voia? dac" navlositorul &nc" &i datorea2" navlu %i tot ti'#ul ast!el #ierdut se va conta ca ti'# de stalii. 0. Po2iia de &nc"rcare- clau2a de cancelare a voia?ului. 7ste evident c" &n contractul de navlosire #e voia?e consecutive clau2a de cancelare se va a#lica doar #ri'ului voia? deoarece ar'atorul nu #oate $aranta c1nd va !i nava $ata de &nc"rcare #entru ur'"toarele voia?e deoarece aceast" &nt1r2iere #oate !i $enerat" de navlositor. 5. ,lau2a de r"2.oi. Gn ca2ul contractelor de navlosire #e voia?e consecutive este necesar" &nscrierea unei clau2e de cancelare a contractului si'ilar" cu cea &nt1lnit" &n contractele de navlosire #e ti'# %i de .are.oat. ,ONTRA,T:L D7 A R7ICDTM7NT 1. Noiune. 7He'#le de ,oAO Ar'atorul acce#t" s" trans#orte o cantitate de 'ar!" &ntre T %i B tone de $r1u din #ortul A &n #ortul > &n 1/ ar'atorul acce#t" s" trans#orte toat" 'ar!a &nc"rcat" de navlositor din #ortul A &n #ortul > &n #erioada 1/<K25 ar'atorul are dre#tul de a trans#orta tot #etrolul i'#ortat de c"tre navlositor &n #erioada 1/9K25 ar'atorul va avea dre#tul %i o.li$aia de a trans#orta toate autove4iculele eH#ortate de navlositor &ntrKo anu'it" #erioad"- iar navlositorul va $aranta c" va avea de trans#ortat cel #uin H autove4icule. ,aracteristici. ,oA este un contractO Pentru trans#ortul unui sin$ur ti# %i unei cantit"i &nse'nate de 'ar!" aco#er" dou" sau 'ai 'ulte voia?e se derulea2" #e o #erioad" de ti'# &ndelun$at". Gn ca2ul ,oA- 'ar!a este cea care deine o #o2iie central" %i nu nava. Deci ,oA este un contract de navlosire di!erit !a" de celelalte contracte de navlosire care au ca ele'ent central nava. Aceast" di!eren" este i'#ortant" %i din #unct de vedere al !a#tului c" &n ca2ul contractelor de navlosire tradiionale acestea sunt considerate nule dac" nava se #ierde &n ti'# ce &n ca2ul ,oA contractul r"'1ne &n vi$oare c4iar dac" nava ce se inteniona a !i utili2at" se #ierde sau nu este dis#oni.il" #entru a e!ectua un voia?. Aceasta nu &nsea'n" c" identitatea %i caracteristicile nu sunt i'#ortante- dar o.li$aia #rinci#al" a ar'atorului este aceea de a trans#orta 'ar!a %i acesta nu este &n 'od nor'al eHonerat de o.li$aiile contractuale dac" nava se #ierde. Motivaia acestui lucru este aceea c" ar'atorul este de o.icei li.er s" alea$" nava %i ast!el c4iar dac" nava #e care ar'atorul inteniona sKo utili2e2e sKa #ierdut el are &nc" #osi.ilitatea de a no'ina o nav" si'ilar". Nu'"rul voia?elor este de ase'enea o caracteristic" i'#ortant" a ,oA. ,u toate c" un ,oA #oate !i &nc4eiat #entru un sin$ur voia? este destul de

di!icil a considera acel contract ca !iind un ,oA. ,a re$ul" $eneral" un ,oA aco#er" cel #uin 2 voia?e. Pe de alt" #arte un contract de navlosire #oate aco#eri 'ai 'ulte voia?e !"r" a !i un ,oA. Aceast" situaie a#are &n situaia &n ca2ul contractului de navlosire #e voia?e consecutive. :n ast!el de contract di!er" de un ,oA #rin dou" as#ecteO 7l se re!er" la o anu'it" nav"- !ie c" ar'atorul are sau nu dre#tul de a su.stitui acea nav" ele sunt e!ectuate unul du#" altul. ,ea deKa treia caracteristic" a ,oA 'enionat" anterior este aceea c" ele se &ntind #e o #erioad" de ti'# &ndelun$at". Aceast" caracteristic" nu este &ns" una !oarte i'#ortant" deoarece #erioada aco#erit" de un ,oA #oate !i 'ai redus" dec1t a altor contracte de navlosire. Ter'inolo$ie. Deoarece caracteristica ,oA este aceea c" ele !ac re!erire 'ai 'ult la 'ar!" dec1t la nav"- ar !i #oate 'ai .ine ca ele s" !ie nu'ite 3,ar$o ,ontract o! A!!rei$4t'ent)- 3,ar$o ,ontracts)- 3]uantitF ,ontracts) sau 36olu'e ,ontracts)- dar se #are c" ter'enul de 3,ontract o! A!!rei$4t'ent) sKa i'#us #e #iaa 'ariti'". Docu'ente. Nu eHist" dec1t dou" contracte standard #entru ,oA. 7H#licaia acestei situaii #are a !i aceea c" ast!el de contracte necesit" clau2e ce sunt s#ecial construite %i ada#tate #entru situaii #articulare s#eci!ice !iec"rui ast!el de contract. Destul de des #"rile contractante utili2ea2" un contract de navlosire #e voia? standard ca #arte a unui ,oA- &nser1nduKse clau2e su#li'entare ce se re!er" la cantitatea de 'ar!"- durata contractului %i sta.ilirea navlului. O alt" variant" este aceea a &ntoc'irii unui contract s#ecial #entru 'ar!a ce ur'ea2" a !i trans#ortat". ,ontracte standardO INT7R,OA <5 J TanLer ,ontract o! A!rei$4t'ent- issued .F t4e International Association o! Inde#endent TanLer ONners. 6OL,OA J 8tandard 6olu'e ,ontract o! A!!rei$4t'ent !or t4e Trans#ortation o! >ulL DrF ,ar$oes- issued .F >IM,O. ,u c1t tran2acia ce va !i aco#erit" de un ,oA este 'ai co'#leH" cu at1t este 'ai i'#ortant a se utili2a un contract un contract s#ecial construit %i ne$ociat #1n" la cel 'ai 'ic detaliu. GntrKun contract #entru un sin$ur voia? este relativ u%or #entru una din #"rile contractante s" acce#te clau2e ce nu sunt #er!ecte- &ns" &n ca2ul ,oA !iecare clau2" ce se re!er" la c4eltuieli %i riscuri tre.uie studiat" cu !oarte 'ult" atenie %i !iecare clau2" a contractului tre.uie s" !ie .ine construit". 7ste incorect a se s#une c" un ,oA este o !or'" s#ecial" a contractului de navlosire #e voia?. :n ,oA #oate !i un contract ce nu #oate !i clasi!icat ca !iind un contract de navlosire #e voia? sau contract de navlosire #e ti'#. Aceast" cate$orisire ar #utea cau2a di!icult"i &n s#ecial #entru #racticienii din s4i##in$ care &ncearc" s" clasi!ice contractele !ie ca !iind contracte de navlosire #e voia? sau contracte de navlosire #e ti'# %i aceast" clasi!icare &n ca2ul contractelor 4i.ride #oate conduce la conclu2ii #e care #"rile #e care #"rile nu leKau avut &n vedere.

Gn ca2ul ,oA este de ase'enea i'#ortant ca #"rile ca #"rile contractante s" !ie !leHi.ile &n coneHiune cu no'inarea navelor %i '"r!urilor %i de ase'enea este i'#ortant ca #"rile s" $"seasc" soluia o#ti'". 2. Durata contractului. Nu eHist" li'ite cu durata ,oA- &ns" at1t durata 'ini'" c1t %i cea 'aHi'" a unui ,oA este deter'inat" de consideraii #ractice. ,u toate c" este #osi.il ca un ,oA s" se &nc4eie #entru un sin$ur voia?- este destul de $reu ca #"rile s" considere acel voia? ca !iind un ,oA. Dac" &ns" ar'atorul are at1t dre#tul c1t %i o.li$aia de a su.stitui nava acel contract #oate !i 'ai de$ra." considerat din #unct de vedere le$al ca un ,oA dec1t ca un contract de navlosire #e voia? clasic. Durata 'aHi'" a ,oA va !i de ase'enea li'itat" de consideraii #ractice %i aceasta deoarece este !oarte di!icil #entru a'.ele #"ri s" #revi2ione2e cu' va evolua #iaa 'ariti'" #e #erioade 'ai &ndelun$ate. ,ele 'ai sensi.ile as#ecte ale unui ,oA sunt cele re!eritoare la navlu %i la rata de sc4i'. dintre diverse valute. P"rile ale$ adesea s" 'enione2e &n contract c" el se va rene$ocia du#" o anu'it" #erioad" dec1t s" re2olve toate #ro.le'ele ce #ot !i $enerate de &nc4eierea unui contract #e ter'en !oarte lun$. Gn cele ce ur'ea2" se vor #re2enta c1teva 'odalit"i di!erite de a sta.ili #erioada #e care se &ntinde contractulO O #erioad" !iH" la s!1r%itul c"reia contractul se consider" ter'inat A!"r" a !i nevoie de o avi2are din #artea unei dintre #"riE o #erioad" !iH" ce se #relun$e%te auto'at la eH#irare cu &nc" o #erioad" !iH" dac" nici una dintre #"ri nu &%i eH#ri'" o o#iune #entru ter'inarea contractului o #erioad" !iH" cu o o#iune #entru una dintre #"ri de a #relun$i aceast" #erioad" cu o alt" #erioad" !iH" o #erioad" ce nu este deter'inat"- dar care se #oate ter'ina &ntrKo #erioad" !iH" de la 'o'entul &n care una dintre #"ri a trans'is o noti!icare #rin care !ace acest lucru cunoscut celeilalte #"ri. 7ste de ase'enea #osi.il a se utili2a alte soluii- co'.inaii sau variaii ale acestor 'etode. Gn cel deKal #atrulea ca2 este u2ual s" se i'#un" o #erioad" 'ini'" de la &nce#erea contractului &n decursul c"reia nu se #oate trans'ite noti!icarea de ter'inare a contractului. Lun$i'ea #erioadei !iHe de du#" trans'iterea noti!ic"rii este uneori 'ai scurt" alteori 'ai lun$" %i &n situaia &n care este 'ai &ndelun$at" ea &ns"%i #oate !i considerat" #erioad" contractual". Perioada #e care se &ntinde contractul #oate !i uneori &'#"rit" &n 'ai 'ulte su.#erioade !iecare caracteri2at" #rin ter'eni s#eci!ici %i de ase'enea se #oate 'eniona c" navlul #oate varia de la o #erioad" #arial" la alta. Gn 'od u2ual nu este su!icient a descrie #erioada contractual" ca !iind una de !elul ur'"tor (1 Ianuarie 25 J 1 ianuarie 251) deoarece !iecare voia? aco#er" o #erioad" de ti'# %i tre.uie considerat &n ce &'#re?ur"ri #oate !i un contract considerat ca !iind &n interiorul #erioadei contractuale sau nu. Atunci c1nd #erioada contractual" este &'#"rit" &n 'ai 'ulte su.#erioade este i'#ortant a se sta.ili &n care dintre acestea #oate !i &ncadrat un anu'it voia?. Gn ca2ul &n care eHist" incertitudine &n aceast" #rivin" #ot eHista di!icult"i cu #rivire la sta.ilirea corect" a navlului.

+. Mar!a. Pro.le'ele re!eritoare la 'ar!a ce !ace o.iectul ,oA sunt &n $eneral si'ilare cu cele #re2entate &n ca2ul celorlalte contracte. Gn 'od u2ual un ,oA se &nc4eie #entru un sin$ur !el de 'ar!" &ns" este #osi.il s" se 'enione2e oca2ional 'ai 'ulte '"r!uri ca alternative la 'ar!a #rinci#al" sau ca '"r!uri de co'#letare. Nu este su!icient a se #reci2a cantitatea total" de 'ar!" ce va !i trans#ortat" %i de aceea este necesar a se !ace re!erire %i la o.li$aiile reci#roce ale #"rilor. Atunci c1nd cantitatea de 'ar!" este evaluat" %i anali2at" la 'o'entul &ntoc'irii contractului este necesar a se discuta 'ai 'ulte as#ecte. Orice contract de a!rei$4t'ent se va &ncadra !ie la #unctul A!ie la #unctul > din !iecare $ru#" #re2entat" 'ai ?osO 1A ,antitate de!init" 1> ,antitate nede!init" 2A Navlositorul are o.li$aie de a #une 'ar!a la dis#o2iia ar'atorului 2> Navlositorul nu are nici un !el de o.li$aie cu #rivire la #unerea '"r!ii la dis#o2iia ar'atorului +A Ar'atorul are o.li$aia de a trans#orta 'ar!a o!erit" de navlositor +> Ar'atorul nu are o.li$aia de a trans#orta 'ar!a o!erit" de navlositor. ,antitatea de!init" sau nede!init". :neori cantitatea aco#erit" de un ,oA este de!init" !oarte #recis s#re eHe'#lu 3H 'etric tons)- alteori cantitatea se de!ine%te #rin sta.ilirea unei cantit"i 'ini'e sau 'aHi'e. Gn a'.ele ca2uri se #oate utili2a cuv1ntul sau o eH#resie cu &neles si'ilar #entru a o!eri #"rilor 'ai 'ult" !leHi.ilitate. :neori cantitatea este de!init" #rin re!erire la 'ar!a #rodus" %i eH#ortat" de navlositor &n condiii ,I deKa lun$ul unei #erioade de ti'#. Aceast" cantitate este !oarte #uin #ro.a.il s" !ie cunoscut" la 'o'entul se'n"rii contractului de navlosire- &ns" #entru a da 'ai 'ult" e!icacitate contractului se #ot sta.ili anu'ite li'ite 'ini'e sau 'aHi'e. O.li$aia navlositorului de a o!eri 'ar!a s#re trans#ort. :neori navlositorul are doar o#iunea de a trans#orta 'ar!a cu una din navele o!erite de ar'ator- alteori navlositorul are o.li$aia de a livra 'ar!a s#re trans#ort %i !recvent &n ,oA se &nt1lnesc situaii &n navlositorul are o.li$aia de a livra o anu'it" cantitate %i o#iunea de a livra o cantitate su#li'entar". :neori se 'enionea2" c" ar'atorii vor avea #ri'a o#iune de a acce#ta sau re!u2a 'ar!a o!erit" de navlositor dar aceast" eH#resie are #uin" e!icien" dac" ea nu este co'.inat" cu un contract care s" aco#ere #rinci#alii ter'eni #recu' navlul- alocarea costurilor %i riscurilor. O.li$aia ar'atorilor de a trans#orta 'ar!a. 7ste de ase'enea i'#ortant a se a!la dac" ar'atorul are o.li$aia de a trans#orta toat" 'ar!a o!erit" de navlositor sau are doar o#iunea de a trans#orta doar 'ar!a #e care o dore%te. 0. Descrierea navei. Deoarece ,oA este construit #entru a se trans#orta o anu'it" cantitate de 'ar!" %i nu #entru a se trans#orta o anu'it" cantitate de 'ar!" cu o anu'e nav"- nava sau navele ce vor e!ectua trans#ortul sunt !oarte rar 'enionate &n ,oA. Ar'atorul tre.uie s" ai." &n vedere &ns" ca navele ce vor !i utili2ate sunt #otrivite #entru 'ar!a ce ur'ea2" a se &nc"rca %i #entru a

!ace escal" &n #orturile de &nc"rcare sau desc"rcare. :neori se i'#un anu'ite li'ite cu #rivire la ti#ul sau v1rsta navelor ce ur'ea2" a se utili2a. 5. Procedura de no'inare a '"r!urilor %i a navelor. Atunci c1nd un ,oA se &nc4eie #entru 'ai 'ulte voia?e sunt adesea sta.ilite de la &nce#ut datele la care 'ar!a va !i $ata de livrare %i cantit"ile #e !iecare lot. 7ste nor'al ca #rin contract s" se acorde #"rilor o anu'e !leHi.ilitate at1t &n ceea ce #rive%te datele de &nc"rcare c1t %i cantit"ile ce ur'ea2" a !i livrate #e !iecare lot. Gn s#ecial &n contractele de #e ter'en lun$ este di!icil a se a$rea la 'o'entul &nc4eierii contractului asu#ra datelor de livrare %i asu#ra cantit"ilor ce vor !i &nc"rcate %i de aceea #"rile se #un de acord asu#ra #rocedurii #rin care ur'ea2" a se sta.ili $ra!icul livr"rilor. *. ,lau2a de res#onsa.ilitate a ar'atorilor. Ar'atorul va !i res#onsa.il #entru #ierderea sau avarierea '"r!urilor sau #entru livrarea '"r!urilor cu &nt1r2iere doar &n ca2ul &n care #ierdereaavarierea sau &nt1r2ierea a !ost cau2at" de stivuirea necores#un2"toare sau ne$li?ent" a '"r!urilor Acu eHce#ia ca2ului &n care stivuirea '"r!urilor a !ost e!ectuat" de navlositor- stivatorii sau #re#u%ii acestuiaE sau de nede#unerea $ri?i cuvenite de c"tre ar'ator sau 'ana$erul navei #entru a aduce nava &n .un" stare de navi$a.ilitate din toate #unctele de vedere %i s" se asi$ure c" ea are un ec4i#a? co'#let- este ec4i#at" %i dotat" cores#un2"tor sau de un act voit sau $re%eal" a ar'atorilor sau 'ana$erilor navei. Ar'atorii nu vor !i res#onsa.ili #entru nici o #ierdere sau avarie sau &nt1r2iere $enerat" de orice alt" cau2"- c4iar %i din vina sau ne$li?ena co'andantului sau ec4i#a?ului sau a altor #ersoane an$a?ate de c"tre ar'atori at1t la .ordul navei c1t %i #e c4eu- #entru ale c"ror aciuni ar'atorul ar !i res#onsa.il &n alte condiii- sau datorate !a#tului c" nava nu se a!la &n .un" stare de navi$a.ilitate #e durata &nc"rc"rii sau la &nce#utul voia?ului sau &n orice alt 'o'ent. Avariile cau2ate de contactul cu alte '"r!uri sau de scur$erile- 'irosul sau eva#orarea $enerate de alte '"r!uri sau de natura in!la'a.il" sau eH#lo2iv" sau de insu!iciena a'.ala?ului altor '"r!uri nu vor !i considerate ca !iind cau2ate de stivuirea i'#ro#rie sau ne$li?ent" a '"r!urilor- c4iar dac" de !a#t aceasta este cau2a. Aceast" clau2" d" i'#resia c" ar'atorii acce#t" res#onsa.ilit"i- dar &n esen" ea &i d" ar'atorului o serie de li.ert"i %i &i #er'ite s" se eHonere2e de res#onsa.ilitate #entru #ierderea- avarierea sau livrarea cu &nt1r2iere a '"r!urilor trans#ortate. Gn esen"- ar'atorii nu sunt r"s#un2"tori #entru #ierderea sau avarierea sau livrarea cu &nt1r2iere a '"r!urilor dec1t &n ca2urile ur'"toareO Datorit" stivuirii necores#un2"toare a '"r!urilor sau ne$li?enei &n e!ectuarea o#eraiunilor de stivuire datorit" !a#tului c" nava nu se a!l" &n .un" stare de navi$a.ilitate datorit" aciunii sau ne$li?enei #"rii ce se ocu#" de 'ana$e'entul navei Aacesta tre.uie deli'itat" de ne$li?ena %i $re%eala an$a?ailor sau a$enilor ar'atoruluiE Aceast" clau2" tre.uie s" !ie inter#retat" &n conteHtul $eneral al &ntre$ului contract de navlosire. ,lau2a cea 'ai des &nt1lnit" %i care

in!luenea2" &n 'od decisiv aceast" clau2" este clau2a #rin care se incor#orea2" Re$ulile de la Da$a sau Re$ulile Da$aK6is.F. Multe contracte de navlosire standard nu au o clau2" #rin care se incor#orea2" Re$ulile de la Da$a sau Re$ulile Da$a 6is.F- &ns" #rintrKo clau2" su#li'entar"- cunoscut" su. nu'ele de ,lau2a Para'ount- re$ulile de la Da$a sau Re$ulile Da$aK6is.F sunt incor#orate &n contractele de navlosire. Datorit" !a#tului c" aceast" clau2" este o clau2" su#li'entar" ce !ace #arte din Rider ea are #rioritate &n ca2ul &n care eHist" contradicii &ntre aceast" clau2" %i clau2a de res#onsa.ilitate a ar'atorului. Pe l1n$" acest !a#tcon!or' articolului I- re$ula < din re$ulile de la Da$a orice clau2" din contractul de navlosire ce &l eHonerea2" #e ar'ator de r"s#undere sau &i reduce r"s#underea la un nivel 'ai redus dec1t cel #rev"2ut #rin re$ulile de la Da$a este considerat" ca !iind nul". Gn esen" #rin Re$ulile de la Da$a sau Re$ulile Da$aK6is.F se i'#une ar'atorului o o.li$aie ce nu #oate !i dele$at" %i anu'e aceea de a de#une dili$ena necesar" #entru a aduce nava &n .un" stare de navi$a.ilitate- de a o !ace a#t" #entru a trans#orta o 'ar!" %i de a acorda $ri?a cuvenit" '"r!urilor &nc"rcate. *.1. Pierdere- deteriorare sau &nt1r2iere. Pierderi !inanciare. 7Hist" o di!eren" de sens &ntre #ri'ul %i al treilea #ara$ra! #e de o #arte %i al doilea #ara$ra! #e de alt" #arte. Gn ti'# ce #ri'a se re!er" la #ierderea- avarierea sau livrarea cu &nt1r2iere a '"r!urilor %i #ara$ra!ul + se !ace re!erire la avariere &n ter'eni ce i'#lic" !oarte clar c" se re!er" la avarierea '"r!urilor- #e c1nd &n #ara$ra!ul 2 &nelesul eH#resiei 3no loss or da'a$e or delaF arisin$ !ro' anF ot4er clause N4atsoever) este &n a#aren" 'ai lar$ &ns" ea este inter#retat" de cele 'ai 'ulte ori strict la #ierderea- avarierea sau livrarea cu &nt1r2iere a '"r!urilor. Deci aceast" construcie a clau2ei nu &l eHonerea2" #e ar'ator de r"s#undere #entru alte #ierderi !inanciare su!erite de c"tre navlositor cu' ar !iO ne&nc"rcarea cantit"ii de 'ar!" sti#ulat" &n contract sau a?un$erea navei cu &nt1r2iere &n #orturile de &nc"rcare. Pierderea sau deteriorarea '"r!urilor re2ultat" din orice alt" cau2". Gn a.sena incor#or"rii &n contractul de navlosire a re$ulilor de la Da$a %i &n a.sena !a#telor sau $re%elilor #ersonale ale ar'atorilor sau 'ana$erilor navei- ar'atorii nu vor !i res#onsa.ili #entru orice avarie $enerat" de !a#tul c" nava nu se a!l" &n .un" stare de navi$a.ilitate sau de !a#tul c" nu sKa acordat $ri?a cuvenit" '"r!urilor #e #erioada &n care acestea se a!lau &n custodia ar'atorilor nu #ot !i. 8e #une #ro.le'a dac" aceste eHce#ii se a#lic" tuturor ti#urilor de #ierderi sau avarieri ale '"r!urilor at1ta ti'# c1t ele nu sunt #roduse de !a#ta sau $re%eala ar'atorilor sau 'ana$erilor %i !"r" a !i vor.a de o stivuire incorect" sau ne$li?ent". Avarierea deli.erat" a '"r!urilor- !urtul sau livrarea incorect" sunt cau2e ce #ar a se a!la &n a!ara #roteciei o!erite de aceast" clau2" de%i dac" se inter#retea2" strict aceast" clau2" se su$erea2" c" ar'atorul este eHonerat de r"s#undere indi!erent de cau2a care a $enerat #ierderea sau avaria at1ta ti'# c1t ea nu se a!l" #rintre cele 'enionate &n #ara$ra!ul 1.

Livrarea incorect"- .arateria %i !urtul sunt cele 'ai !recvente ca2uri de delicte. Pentru .araterie ar'atorul este eHonerat de r"s#undere con!or' dre#tului co'un. urtul este co'is de #ersoane de la "r' asu#ra c"rora ar'atorul are un control redus %i de aceea nu eHist" nici un 'otiv &nte'eiat #entru a nuKl #er'ite ar'atorului s" se eHonere2e de r"s#undere #entru ase'enea !a#te. ,u #rivire la livrarea incorect" tre.uie s" se !ac" distincie &ntre livrarea incorect" intenionat" %i cea accidental" sau neadecvat". Aceast" distincie nu a !ost !oarte a$reat" %i &n orice ca2 nu se #oate !ace o ast!el de distincie dac" livrarea nu sKa !"cut &n sc4i'.ul conosa'entului ori$inal. *.2. 8tivuire necores#un2"toare sau ne$li?ent". ,on!or' #revederilor dre#tului co'un o.li$aia de a stivui '"r!urile &i revine ar'atorului %i aceast" o.li$aie se re!er" at1t la si$urana navei c1t %i la .una stare de navi$a.ilitate a navei. 8tivuirea este doar o #arte a #rocesului de &nc"rcare a '"r!urilor la .ordul navei &ntrKo 'anier" care s" le #er'it" e!ectuare voia?ului. Re$ulile de la Da$a !ac distincie &ntre &nc"rcare %i stivuire %i de aceea &n a.sena unor #revederi contrare ar'atorul acce#t" r"s#underea doar #entru o#eraiunile de stivuire %i ast!el toate #ierderile sau avariile su!erite datorit" c"derii '"r!urilor din c1rli$ nu vor !i &n res#onsa.ilitatea ar'atorului. Gn alt" ordine de idei se consider" c" utili2area c1rli$elor &n stivuirea '"r!urilor &n interiorul 'a$a2iilor va i'#lica res#onsa.ilitatea ar'atorului &n ti'# ce utili2area c1rli$elor &n e!ectuarea o#eraiunilor de desc"rcare nu va i'#lica r"s#underea ar'atorului. 7ste adesea i'#ortant ca dou" '"r!uri inco'#ati.ile s" nu !ie stivuite una l1n$" alta sau &n acela%i co'#arti'ent. Gn situaia &n care dou" '"r!uri sunt stivuite &n acest !el #ot eHista avarii- dar aceste avarii nu vor !i considerate ca !iind re2ultatul unei stivuiri necores#un2"toare at1ta ti'# c1t se #oate de'onstra c" ele au !ost $enerate de scur$ere- 'iros- eva#orare sau contactul cu alte '"r!uri %i de natura in!la'a.il"- eH#lo2iv" sau insu!iciena a'.ala?ului. Gns" &n situaia &n care eHist" #ierderi sau 'ar!a este livrat" cu &nt1r2iere datorit" acestei stivuiri ar'atorul va !i considerat res#onsa.il. 8tivuirea #oate a!ecta- #e l1n$" 'ar!" %i .una stare de navi$a.ilitate a navei. Gn ast!el de ca2uri &n care stivuirea este e!ectuat" de ar'atori %i nava nu 'ai #oate !i considerat" &n .un" stare de navi$a.ilitate ar'atorii vor !i res#onsa.ili #entru avarierea sau livrarea cu &nt1r2iere a '"r!ii c4iar !"r" !a#ta sau $re%eala ar'atorilor sau 'ana$erilor navei. ,4iar dac" ar'atorul acce#t" s" e!ectue2e %i s" !ie res#onsa.il #entru stivuire %i &n ur'a e!ectu"rii acestei o#eraiuni re2ult" o stivuire necores#un2"toare 'odul &n care navlositorul sKa 'ani!estat #e durata e!ectu"rii acestei o#eraiuni &l #oate &'#iedica s" solicite des#"$u.iri. Ast!el &n ca2urile &n care a$entul navlositorului sau navlositorul &l deter'in" #e co'andant s" ado#te o 'etod" de stivuire necores#un2"toare sau &i o!er" o $aranie- ar'atorul nu va !i res#onsa.il #entru avariile #roduse.

*.+. :nless stoNa$e #er!or'ed .F s4i##ersI,4arterers or t4eir servants. Aceast" !ra2" &n interiorul clau2ei are &n #ri'ul r1nd o $re%eal" $ra'atical" &n sensul c" li#se%te ver.ul. Gn ca2ul &n care se include ver.ul se #are c" o ast!el de clau2" &l eHonerea2" #e ar'ator de r"s#undere atunci c1nd #rin contract de 'enionea2" c" o#eraiunile de stivuire sunt e!ectuate de stivatori an$a?ai de navlositor sau ar'ator. 8e #oate &nt1'#la ca ar'atorul s" acce#te res#onsa.ilitatea #entru e!ectuarea o#eraiunilor de &nc"rcare sau desc"rcare- dar datorit" cerinelor #ortului s" !ie nevoit s" utili2e2e stivatorii no'inai de c"tre navlositor sau de c"tre #ro#rietarul '"r!urilor. Gn ast!el de ca2uri ar'atorul este res#onsa.il #e .a2a #revederilor dre#tului co'un #entru $re%elile stivatorilor. Totu%inavlositorul este res#onsa.il #entru no'inarea unei co'#anii de stivatori co'#etent". *.0. >una stare de navi$a.ilitate. Modul &n care este !or'ulat" clau2a de res#onsa.ilitate a ar'atorilor este un a'estec de acce#tare %i eHonerare de res#onsa.ilitate a ar'atorilor %i #ro.a.il c" acest lucru se datorea2" !a#tului c" &n con!or'itate cu #revederile dre#tului co'un ar'atorul $arantea2" c" nava se a!l" &n .un" stare de navi$a.ilitate- &ns" el &%i #oate li'ita aceast" res#onsa.ilitate #rin &nscrierea unei clau2e de eHonerare &n contractul de navlosire. Ast!el !"r" aceast" clau2" ar'atorul are o o.li$aie a.solut" de a #une la dis#o2iie o nav" &n .un" stare de navi$a.ilitate. Aceast" o.li$aie este una a.solut" %i ea tre.uie #rivit" di!erit de o.li$aia ar'atorului de a de#une dili$ena necesar" #entru a aduce nava &n .un" stare de navi$a.ilitate- &ns" aceast" o.li$aie nu #oate !i considerat" o $aranie c" '"r!urile vor a?un$e la destinaie &n si$uran". Pentru ca nava s" !ie &n .un" stare de navi$a.ilitate ea %i ec4i#a'entele ei tre.uie s" !ie &n acea stare care s" le #er'it" s" !ac" !a" #ericolelor ce #ot !i antici#ate- &n 'od re2ona.il- deKa lun$ul voia?ului. Pericolele &nt1lnite deKa lun$ul voia?ului nu se re2u'" doar la #ericolele '"rii ci se #ot re!eri %i la stivuire- re$ulile #ortuare sau sanitare dintrKun anu'e #ort dac" &nc"lcarea acestora #oate conduce la deteriorarea '"r!urilor. Totu%i tre.uie #reci2at c" o nav" nu se a!l" &n stare de navi$a.ilitate doar datorit" !a#tului c" o #arte din 'ar!" a !ost distrus" deKa lun$ul voia?ului. >una stare de navi$a.ilitate tre.uie ?udecat" du#" standardele %i #racticile eHistente #e #ia". 7He'#luO O nav" ce era utili2at" &n 'od nor'al #entru a trans#orta !ructe %i carto!i din Marea Mediteran" &n An$lia- a !ost an$a?at" #entru a trans#orta carto!i %i la destinaie 'ar!a a !ost $"sit" u%or avariat" de condens. 8tivuirea '"r!ii sKa considerat a !i una corect"- dar datorit" siste'ului de ventilaie a navei se #utea #roduce condens &n situaia &n care condiiile 'eteorolo$ice ne!avora.ile nu ar !i #er'is desc4iderea ca#acelor. ,ondiiile 'eteorolo$ice au !ost ne!avora.ile &ns" ele erau nor'ale #entru acea #erioad" a anului %i #ri'itorii au considerat c" !a#tul c" nava nu #utea ventila 'ar!a a !"cut ca nava s" nu !ie &n .un" stare de navi$a.ilitate. Acest

ar$u'ent a !ost res#ins de c"tre ar.itrii #e 'otiv c" un ar'ator #rudent %iKar tri'ite nava #e 'are c4iar dac" %tie c" eHist" riscul ca 'ar!a s" se deteriore2e u%or. :n test ce este !recvent utili2at #entru a sta.ili dac" nava este &n .un" stare de navi$a.ilitate este ur'"torulO ;Kar !i tri'is un ar'ator #rudent nava #e 'are dac" ar !i %tiut de de!eciunea naveiM Tre.uie 'enionat c" noiunea de de!ect nu se re!er" doar la de!eciuni de &ntreinere ci %i la de!eciunile de #roiectare a navei dac" acestea sunt destul de serioase. O nav" #oate !i &ntrK o stare #er!ect" %i !"r" nici un de!ect dar asta nu &nsea'n" c" ea va !i &n .un" stare de navi$a.ilitate dac" un ar'ator #rudent nu ar !i tri'isKo &ntrKun voia? &nc"rcat" cu anu'it" 'ar!" #entru care ea nu este #otrivit" sau ar !i !ost #osi.il ca 'ar!a s" se avarie2e. Doctrina eta#elor. 6oia?ele #ot !i &'#"rite &n 'ai 'ulte eta#e- voia?ul de a#ro#iere- #erioada de &nc"rcare- #osi.il tran2itarea unui r1u- voia?ul c"tre #ortul de desc"rcare %i desc"rcarea. Pentru !iecare din aceste eta#e eHist" cerine s#eci!ice %i ca ur'are a acestui !a#t o nav" este considerat" ca !iind &n .un" stare de navi$a.ilitate dac" este a#t" s" &ncarce o anu'it" 'ar!" c4iar dac" ea nu este a#t" s" des!"%oare i'ediat un voia?. Gn situaia &n care nava este a#t" de a &nc"rca- dar nu este $ata de a #leca &n voia? la ter'inarea &n voia? i'ediat ce &nc"rcare sKa ter'inat atunci se consider" c" ea nu a !ost &n .un" stare de navi$a.ilitate la 'o'entul sosirii la dana de &nc"rcare. O nav" &n .un" stare de navi$a.ilitate tre.uie s" !ie o nav" !"r" de!ecte care s" &'#iedice des!"%urarea voia?ului sau avarierea '"r!urilor- dar c4iar %i cea 'ai .un" nav" #oate !i considerat" ca ne!iind &n .un" stare de navi$a.ilitate dac" ea este ast!el &nc"rcat" sau stivuit" &nc1t &%i #ierde sta.ilitatea #e durata voia?ului- #rin consu'ul de co'.usti.il sau #rin 'ani#ularea '"r!urilor. Dac" o stivuire necores#un2"toare a!ectea2" doar 'ar!a atunci aceasta nu &nsea'n" &n 'od necesar c" nava nu este &n .un" stare de navi$a.ilitate. Pe de alt" #arte #re$"tirea 'a$a2iilor navei #entru &nc"rcare %i cur"area lor de '"r!urile trans#ortate anterior #oate !ace ca nava s" nu !ie considerat" &n .un" stare de navi$a.ilitate dac" 'ar!a ce ur'ea2" a !i &nc"rcat" necesit" ca nava s" !ie &ntrKo ast!el de stare. Nava tre.uie s" ai." la .ord un nu'"r adecvat de #ersoane an$a?ate #entru a des!"%ura activit"ile #entru care ei sunt cali!icai- co'#eteni %i e!icieni. Indi!erent de c1t de .ine #re$"tii sunt co'andantul %i %e!ul 'ecanic al navei nava nu va !i considerat" &n .un" stare de navi$a.ilitate dac" ei au #ro.le'e serioase de s"n"tate sau au #ro.le'e cu alcoolul sau dro$urile. R7C:LI ,: PRI6IR7 LA A,ORDAR7A D78PC:>IRILOR. Rolul des#"$u.irilor #entru &nc"lcarea #revederilor unui contract este acela de a #une recla'antul &n aceea%i #o2iie &n care ar !i !ost &n situaia &n care contractul ar !i !ost dus la &nde#linire. Aceast" #o2iie este v"2ut" de c"tre s#eciali%ti ca !iind #rotecia a%te#t"rilor recla'antului. De ase'enea des#"$u.irile #ot !i solicitate %i #e .a2a !a#tului c" recla'antul tre.uie #us &n aceea%i #o2iie &n care sKar !i a!lat dac" nu sKar !i &nc4eiat contractul.

Aceste o.iective sunt su#use anu'itor restricii dintre care cea 'ai i'#ortant" este aceea c" nu se #oate recu#era o #ierdere dac" nu se #oate !ace o le$"tura str1ns" &ntre cau2" %i e!ect. Testul #rin care se sta.ile%te le$"tura dintre cau2" %i e!ect este acela c" #ierderea tre.uie s" !ie de o ase'enea natur" &nc1t s" #oat" !i considerat" ca !iind re2ultatul natural al &nc"lc"rii contractului sau ca !iind o #ierdere #e care a'.ele #"ri au avutKo &n vedere ca #osi.il" la 'o'entul &nc4eierii contractului &n ca2ul &nc"lc"rii contractului. Gn 'ulte contracte de navlosire a#are o clau2" con!or' c"reia des#"$u.irile #entru ne#er!or'area contractului nu #ot de#"%i valoarea esti'at" a navlului. O ast!el de clau2" nu are nici o valoare %i nu este luat" &n considerare de c"tre instane. ,u toate c" acest lucru este .ine cunoscut #e #iaa 'ariti'" este &ns" un 'ister c" o ast!el de clau2" este &nc" &nt1lnit" &n 'ulte contracte de navlosire. Do.1nda. Gn cele 'ai 'ulte ca2uri- #"rii v"t"'ate i se acord" dre#tul de a recu#era do.1nda- la un nivel considerat nor'al de c"tre instan"a#licat" la su'a datorat" din 'o'entul &n care dre#tul de aciune a a#"rut #1n" &n 'o'entul &n care se e!ectuea2" #lata dac" acesta este e!ectuat" &nainte de luarea deci2iei instanei sau #1n" &n 'o'entul &n care se d" deci2ia. 6aluta de #lat". Gnainte de 1/95- instanele en$le2e nu acordau des#"$u.iri dec1t &n lire sterline- &ns" &nce#1nd de atunci se #ot acorda des#"$u.iri &n alte valute %i aceast" su'" #oate !i trans!or'at" &n lire sterline la 'o'entul &n care se e!ectuea2" #lata. Instanele vor studia 'ai &nt1i contractul #entru a sta.ili dac" #"rile au avut intenia ca des#"$u.irile s" se acorde &ntrKo anu'e valut". 1. Des#"$u.iri #entru ne!u'i2area '"r!ii. Gn aciunea lor &'#otriva navlositorilor #entru ne!u'i2area '"r!urilor ar'atorii #ot #ri'i des#"$u.iri la nivelul navlului esti'at din care se deduc c4eltuielile a!erente acestor venituri %i orice #ro!it net nava #e care nava lKa o.inut sau lKar !i #utut o.ine e!ectu1nd un alt voia?. Gn calcularea #ro!itului net al unui voia? alternativ- instanele vor lua &n considerare toate c4eltuielile $enerate de devierea navei #entru a e!ectua un ast!el de voia?. Atunci c1nd voia?ul e!ectuat este de durat" 'ai 'are dec1t voia?ul aco#erit de contractul de navlosire nu se va lua &n considerare care ar !i !ost #o2iia ar'atorului &n #erioada de du#" data la care voia?ul aco#erit de contractul de navlosire &nc"lcat sKar !i &nc4eiat cu eHce#ia ca2ului &n care este evident c" #rin e!ectuarea voia?ului 'ai lun$ ar'atorul a o.inut un #ro!it. 2. Des#"$u.iri #entru re!u2ul navlositorului de a no'ina un #ort de &nc"rcare sau #entru no'inarea lui cu &nt1r2iere. Atunci c1nd navlositorii tre.uie s" no'ine2e un #ort %i nu &l no'inea2" &n con!or'itate cu #revederile contractului de navlosire ar'atorii sunt &ndre#t"ii la des#"$u.iri #entru reinere. Gn a.sena unor #revederi contrare aceste des#"$u.iri nu vor !i sta.ilite &n !uncie de rata contrastaliilor ci vor !i sta.ilite &n con!or'itate re$ulile #re2entate 'ai ?os.

Atunci c1nd &nt1r2ierea este de ase'enea natur" &nc1t s" a!ecte2e !oarte serios contractul- sau dac" este ur'at" de renunarea la contractar'atorii sunt &ndre#t"ii s" considere contractul ter'inat %i s" solicite des#"$u.iri #entru #ierderea de #ro!it #e care ar !i o.inutKo &n ca2ul #er!or'"rii contractului. Dac" ar'atorul nu ter'in" contractul &ntrKun ti'# re2ona.il el va !i considerat res#onsa.ili #entru !a#tul c" nu a 'ini'i2at #ierderile %i ast!el nu vor recu#era orice #ierdere su#li'entar" #e care ar !i #utut sKo evite dac" ar !i acionat re2ona.il. Gn ca2ul navei Noel >aF ar'atorii au a%te#tat 5 2ile du#" data la care navlositorul tre.uia s" no'ine2e nava %i &nc" 2 2ile du#" data la care navlositorul a declarat c" renun" la contract- iar instana a considerat c" aceast" &nt1r2iere #oate !i considerat" re2ona.il". Gn situaia &n care este di!icil de $"sit o 'ar!" alternativ" %i &nc" eHist" #ers#ective ca navlositorul s"K%i sc4i'.e o#inia %i s" &ncarce 'ar!a o #erioad" de a%te#tare considera.il 'ai lun$" va !i considerat" ca acce#ta.il". Gn ca2ul navei Noel >aF sKa considerat c" #e l1n$" #ierderea de #ro!it ar'atorul este &ndre#t"it s" solicite des#"$u.iri #entru reinere #entru #erioada &n care navlositorul nu a no'inat nava #1n" la ter'inarea contractului. +. No'inarea unui #ort nesi$ur. Atunci c1nd navlositorul no'inea2" un #ort sau o dan" nesi$ur" %i ar'atori acce#t" aceast" no'inare ei- sunt &ndre#t"ii s" #ri'easc" des#"$u.iri ec4ivalente cu contravaloarea re#araiilor #entru re'edierea avariilor ur'ate uneori %i des#"$u.iri #entru reinere sau contravaloarea #ro!itului esti'at. Atunci c1nd ar'atorul re!u2" ordinele navlositorului des#"$u.irile la care este &ndre#t"it sunt des#"$u.irile #entru reinere #entru #erioada &n care a%tea#t" ordine %i dac" este no'inat un alt #ort el este &ndre#t"it s" #retind" %i c4eltuielile su#li'entare #entru a?un$erea &n noul #ort de &nc"rcare. 0. ,alcularea des#"$u.irilor #entru #ierderea de #ro!it. Atunci c1nd navlositorul &ncalc" #revederile contractuale %i &l &'#iedic" #e ar'ator s" o.in" navlul 'enionat &n contract- des#"$u.irile la care ar'atorul este &ndre#t"it sunt uneori de!inite ca di!erena dintre rata navlului &nscris" &n contract %i nivelul de #ia" al navlului. Gn #ractic" &ns" este destul de di!icil de cuanti!icat deoarece este eHtre' de $reu de $"sit un voia? care se des!"%oar" &ntre acelea%i #orturi de &nc"rcare %i desc"rcare %i &n aceea%i #erioad" de ti'#. Gn ast!el de &'#re?ur"ri des#"$u.irile sunt &n 'od nor'al calculate #rin co'#ararea #ro!itului .rut Anavlu #lus contrastalii 'inus c4eltuielile a!erente voia?uluiE ce ar !i !ost o.inut dac" sKar !i #er!or'at contractul %i #ro!itul .rut o.inut de ar'ator #rin #er!or'area unui alt voia?. Pro.le'ele $enerate de !a#tul c" voia?ele #ot !i de lun$i'i di!erite sunt re2olvate #rin calcularea #ro!itului 2ilnic %i &n'ulirea lui cu nu'"rul de 2ile necesar des!"%ur"rii voia?ului nee!ectuat. 5. Des#"$u.iri #entru ne#unerea navei la dis#o2iie. Gn aciunea lor &'#otriva ar'atorilor #entru ne#unerea navei la dis#o2iie #entru a &nc"rca 'ar!a navlositorii sunt &ndre#t"ii la des#"$u.iri ec4ivalente cu di!erena dintre navlul #e care navlositorul &l #l"te%te #entru a

o.ine o alt" nav" %i navlul la care a !ost an$a?at" nava a!lat" su. contract. Gn situaia &n care navlositorul an$a?ea2" o alt" nav"- navlul su#li'entar #l"tit va !i o dovad" la #ri'a vedere a '"ri'ii des#"$u.irilor- dar el &%i #oate susine #ierderea aduc1nd dove2i cu #rivire la su'a su#li'entar" #e care ar !i tre.uit s" o #l"teasc" #entru a an$a?a o alt" nav" !"r" a !i nevoie a an$a?a e!ectiv o nav". Gn situaia &n care nava &ncalc" $araniile o!erite de ar'ator cu #rivire la ca#acitatea de &nc"rcare sau la ca#acitatea volu'etric" a navei navlositorul este &ndre#t"it s" #ri'easc" dre#t des#"$u.iri di!erena dintre c4iria sau navlul #e care navlositorul leKar !i #l"tit #entru o nav" &n concordan" cu descrierea %i c4iria sau navlul #e care navlositorul lKa #l"tit #entru nava an$a?at". Aceasta este doar o dovad" la #ri'a vedere- &ns" dac" aceasta nu vKa co'#ensa #artea a!ectat" care a #ro.at c" a su!erit #a$u.e este #er'is" de#"rtarea de la aceast" re$ul". Pierderea de #ro!it #entru 'ar!a ne&nc"rcat" #oate !i recu#erat" nu'ai dac" o ast!el de #ierdere este su!icient de #ro.a.il" la 'o'entul &n care contractul de navlosire este &nc4eiat. Atunci c1nd o ase'enea #ierdere este #ro.a.il" %i ne&nc"rcarea '"r!ii conduce la &nt1r2ieri &n livrarea '"r!ii %i &n consecin" cre%te #reul de cu'#"rare a '"r!ii- cre%terea de #re constituie o dovad" la #ri'a vedere a '"ri'ii des#"$u.irii navlositorului cu eHce#ia ca2ului &n care ar'atorul #oate dovedi c" &nc"rc"torul sau navlositorul .ene!icia2" de o cre%tere de #re cores#un2"toare &n #ortul de desc"rcare %i ca ur'are nu su!er" #ierderi. Dac" navlositorul nu &ncarc" toat" 'ar!a #e care avea o.li$aia s" o trans#orte- &nc"rc"torul #oate recu#era de la r1'"tor di!erena dintre nivelul de #ia" al navlului %i navlul contractual #entru 'ar!a ne&nc"rcat". Atunci c1nd navlositorul $"se%te o alt" nav" %i datorit" !a#tului c" #oate o!eri o cantitate su#li'entar" de 'ar!" %i ast!el s" reduc" navlul el este o.li$at s" declare acest lucru &n 'o'entul &n care solicit" des#"$u.iri. Atunci c1nd nu este #osi.il a se $"si o nav" nivelul des#"$u.irilor #e care le #oate solicita navlositorul este e$al cu di!erena dintre valoarea '"r!urilor &n #ortul de desc"rcare la 'o'entul la care ele tre.uiau s" soseasc" %i su'a dintre valoarea lor &n #ortul de &nc"rcare- navlul %i c4eltuielile de asi$urare. *. Des#"$u.iri #entru trans#ortul '"r!urilor la destinaie avariate sau #entru livrarea lor cu &nt1r2iere. Atunci c1nd '"r!urile nu sunt livrate de nava an$a?at" s" le trans#orte des#"$u.irile vor !i sta.ilite- &n a.sena unor circu'stane s#eciale #rev"2ute &n contract- la nivelul valorii de #ia" a '"r!urilor la data la care ele tre.uiau s" soseasc" din care se scade su'a #e care #ro#rietarul '"r!urilor tre.uia s" o #l"teasc" #entru a intra &n #osesia lor #recu' navlul. Gn 'od si'ilar- dac" '"r!urile sunt livrate dar &n stare avariat"- des#"$u.irile- &n a.sena unor circu'stane s#eciale &n contract- vor !i sta.ilite ca di!eren" dintre valoarea de #ia" #e care '"r!urile ar !i avutKo la sosirea &n #ortul de destinaie dac" nu ar !i !ost avariate %i valoarea lor &n stare avariat". 8e &nt1'#l" adesea ca #ri'itorul s" !ie co'#ensat de c"tre v1n2"tor #entru li#s" 'ar!" sau livrarea '"r!ii avariate deoarece contractul de

v1n2are #oate #revedea c" v1n2area se !ace #e .a2a cantit"ii livrate %i nu #e .a2a condiiei de livrare ,I . Gn aceste ca2uri #ri'itorul #oate recu#era #a$u.ele de la ar'ator #e .a2a #rinci#iilor de 'ai sus ca a$ent al v1n2"torului. Atunci c1nd se a#lic" Re$ulile Da$aK6is.F ar'atorul &%i #oate li'ita r"s#underea la 15-5 de !ranci aur #e colet sau #e .ucat" sau la +5 de !ranci aur #e Lilo$ra' .rut #entru 'ar!a avariat" sau #ierdut"- cu eHce#ia ca2ului &n care natura %i valoarea '"r!urilor a !ost declarat" de &nc"rc"tor &nainte de &nc"rcare %i a !ost &nscris" &n conosa'ent. ,u #rivire la livrarea '"r!urilor cu &nt1r2iere- des#"$u.irile #e care le #l"te%te &n 'od nor'al un c"r"u% terestru sunt e$ale cu di!erena dintre #reul de #ia" al '"r!ii la 'o'entul la care '"r!urile ar !i tre.uit livrate %i #reul de #ia" al '"r!ii la 'o'entul la care '"r!urile sunt livrate. Aceea%i soluie se a#lic" %i &n ca2ul livr"rii '"r!urilor cu &nt1r2iere #e 'are. Gn a.sena unor #revederi contrare aceea%i '"sur" se a#lic" %i &n ca2ul &n care '"r!urile sunt v1ndute ast!el &nc1t s" a?un$" la destinaie la un #re 'ai 'are sau 'ai 'ic dec1t #reul de #ia" Anu se va lua &n considerare acest #re ci se va lua &n considerare #reul de #ia" al '"r!iiE. 9. Navlul 'ort. Navlul 'ort este denu'irea des#"$u.irilor solicitate de ar'ator #entru !a#tul c" navlositorul a &nc"lcat #revederile contractului de navlosire cu #rivire la livrarea cantit"ii 'ini'e &nscrise &n contract. Pentru ast!el de des#"$u.iri ar'atorul nu are dre#t de sec4estru &n con!or'itate cu #revederile dre#tului co'un- dar un ast!el de dre#t este dat ar'atorului #rin &nscrierea unor #revederi eH#rese &n contract. Des#"$u.irile la care este &ndre#t"it ar'atorul sunt e$ale cu di!erena dintre veniturile $enerate de 'ar!a ne&nc"rcat" %i c4eltuielile #e care ar'atorul nu le 'ai e!ectuea2" cu 'ar!a ne&nc"rcat". <. Des#"$u.iri #entru nese'narea sau ne#re2entarea conosa'entelor. Gn situaia &n care eHist" o clau2" &n contract #rin care i se cere co'andantului s" se'ne2e conosa'entele &ntrKo anu'e #erioad" de ti'# de la #re2entare sau s" #l"teasc" o anu'it" su'" de .ani #entru &nt1r2iere nu are nici un e!ect dac" navlositorul nu #oate dovedi c" a avut #ierderi ca ur'are a acestei &nt1r2ieri. Atunci c1nd navlositorul are datoria de a #re2enta conosa'entele s#re se'nare el tre.uie s" !ac" acest lucru &ntrKun ter'en re2ona.il de la ter'inarea &nc"rc"rii c4iar dac" aceasta este ter'inat" &nainte de eH#irarea staliilor. Dac" nava este &nt1r2iat" de ne#re2entarea s#re se'nare a conosa'entelor- ar'atorul #oate recu#era #ierderile sale reale ca des#"$u.iri #entru reinere %i- &n #lus- #oate solicita contrastalii %i reducerea des#atc4Kul datorat navlositorilor. Atunci c1nd avansul din navlu este #l"ti.il la se'narea conosa'entului %i &nc"rc"torul &nt1r2ie &n 'od intenionat #re2entarea conosa'entelor s#re se'nare #1n" &n 'o'entul &n care nava este #ierdut" ar'atorul #oate recu#era aceast" su'" ca des#"$u.iri #entru ne#re2entarea &n ti'# a conosa'entului.

=DRNI,IR7A 8,OP:L:I 7,ONOMI, AL ,ONTRA,T:L:I. 8Ka v"2ut &n cursurile anterioare c" un contract de navlosire se #oate considera ter'inat &n ur'"toarele situaiiO Acordul #"rilor &nde#linirea o.li$aiilor asu'ate de #"ri &nc"lcarea #revederilor contractuale de c"tre una dintre #"ri 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului. Pri'ele dou" dintre acestea nu necesit" consideraii s#eciale- cea deKa treia a !ost discutat" anterior %i- ca ur'are- sin$ura c"reia i se va acorda o atenie s#ecial" &n aceast" seciune este cea re!eritoare la 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului. 8e s#une des#re un contract c" este ter'inat- #rin 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului- dac" datorit" unor eveni'ente eHterne ce nu se a!l" su. controlul direct al nici uneia dintre #"ri nu se 'ai #oate #er!or'a contractul. Aceast" i'#osi.ilitate #oate s" a#ar" dac" #er!or'area contractului este &'#iedicat" de o.stacole !i2ice- de o.stacole ?uridice sau se #oate #roduce atunci c1nd circu'stanele &n care se va des!"%ura voia?ul sunt radical di!erite de cele eHistente la 'o'entul se'n"rii contractului 1. ,ircu'stane &n care sco#ul econo'ic al contractului se consider" 2"d"rnicitO AE 7veni'ente ce se #roduc ca ur'are a &nc"lc"rii #revederilor contractuale. Dac" eveni'entul sau e!ectul lui asu#ra contractului de navlosire este $enerat de o &nc"lcare a #revederilor contractuale nu se #oate vor.i de 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului. Dac" o nav" se scu!und" #e #arcursul voia?ului ca ur'are !a#tului c" nava nu se a!la &n .un" stare de navi$a.ilitate sau dac" navlositorul #rin &nc"lcarea #revedrilor contractuale ordon" navei s" #rocede2e c"tre un #ort nesi$ur nu se #oate vor.i de 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului. Gn ast!el de ca2uri #artea res#onsa.il" tre.uie s" #l"tesc" des#"$u.iri #entru &nc"lcarea #revederilor contracului de navlosire. >E 7veni'ente ce se #roduc !"r" &nc"lcarea #revederilor contractului. Dac" un eveni'ent sKa #rodus datorit" aciunii deli.erate a uneia dintre #"ri acesta nu se #oate .a2a #e acest eveni'ent #entru a considera sco#ul econo'ic al contractului 2"d"rnicit c4iar dac" re2ultatul eveni'entului conduce la sc4i'.area circu'stanelor &n care se va des!"%ura contractul. Gn ca2ul Mariti'e is4 6 Ocean TraNlers- ar'atorilor nu leKa !ost #er'is s" se .a2e2e #e ne#utina lor de a o.ine o licen" de #escuit #entru nava an$a?at" &ntrKun contract de navlosire %i ast!el sco#ul econo'ic al contractului s" se considere 2"d"rnicit din 'o'ent ce ei o.inuser" de?a alte + licene dar au #re!erat s" le dea altor nave. O #ro.le'" 'ai di!icil" a#are atunci c1nd eveni'entul ce conduce la 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic nu este $enerat de aciunea deli.erat" a uneia dintre #"ri ci de ne$li?en". Dac" ne$li?ena i'#lic" o &nc"lcare a #revederilor contractului de navlosire #artea ne$li?ent" nu nu se #oate #revala de 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului &ns" ea se #oate #revala de aceasta dac" #rin contract ne$li?ena este un #ericol eHce#tat.

Gn li#sa unor clau2e su#li'entare eHce#iile din contractul de navlosire se a#lic" doar din 'o'entul &n care nava se &ndrea#t" c"tre #ortul de &nc"rcare %i ca ur'are ar'atorului nu &i va !i #er'is s" se #revale2e de 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului %i va !i res#onsa.il #entru des#"$u.iri dac" nava se #ierde ca ur'are a $re%elilor de navi$aie din voia?ul anterior. 2. ,a2uri &n care sco#ul econo'ic al contractului se consider" 2"d"rnicit. Pierderea navei. Gn situaia &n care contractul de navlosire este &ntoc'it #entru o nav" no'inat" %i nava devine #ierdere total" sco#ul econo'ic al contractului se consider" 2"d"rnicit &ns" &n situaia &n care nava tre.uie s" !ie no'inat" din 'ai 'ulte nave sco#ul econo'ic al contractului nu se va considera 2"d"rnicit dac" nu se #ierd toate navele ce #ot !i no'inate de c"tre ar'ator c4iar dac" navele 'enionate &n contract au alte contracte de dus la &nde#linire. Avarierea navei. Atunci c1nd nava are #ro.le'e te4nice %i necesit" re#araii sco#ul econo'ic al contractului se va considera 2"d"rnicit doar &n situaia &n care c4eltuielile de re#araii necesare #entru #er!or'area contractului sunt 'ai 'ari dec1t valoarea navei re#arat" adunat" cu nivelul navlului ce ur'ea2" a !i &ncasat. 8co#ul econo'ic al contractului se consider" de ase'enea 2"d"rnicit dac" #e l1n$" c4eltuieli durata re#araiilor este su!icient de &ndelun$at" &nc1t s" conduc" la acest lucru. Gnt1r2ierea navei. 8co#ul econo'ic al unui contract de navlosire se consider" 2"d"rnicit dac" nava &nt1r2ie din 'otive ce nu se a!l" su. controlul direct al ar'atorilor %i aceast" &nt1r2iere este su!icient de 'are #entru a conduce la #er!or'area contractului &n condiii di!erite de cele la care &n care ar !i !ost #er!or'at. :n !actor relevant &n a sta.ili dac" &nt1r2ierea este su!icient de 'are #entru a conduce la 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului este ra#ortul dintre durata &nt1r2ierii %i durata contractului. Distru$erea sau deteriorarea '"r!urilor. Dac" 'ar!a &nc"rcat" la .ord este distrus" de un #ericol eHce#tat sau este deteriorat" destul de 'ult &nc1t s" !ac" inutil trans#ortul ei la destinaie- sco#ul econo'ic al contractului se consider" 2"d"rnicit. Navlositorul nu este o.li$at s" &nlocuiasc" 'ar!a #entru aKl &ndre#t"i #e ar'ator s" &ncase2e navlul %i ar'atorul este &ndre#t"it s" a.andone2e voia?ul. Re2ultatul este acela%i dac" #erioada necesar" #entru a recondiiona 'ar!a %i c4eltuielile a!erente sunt su!icient de 'ari #entru a conduce la acest lucru. Totu%i- dac" 'ar!a ce intenionea2" a se trans#orta este distrus" &nainte de &nc"rcare acest lucru nu va conduce la 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului deoarece navlositorul nu are o.li$aia de a &nc"rca doar acea 'ar!"- el !iind o.li$at s" $"seasc" o 'ar!" din alt" surs". Gnt1r2ieri &n o.inerea '"r!ii sau &n &nc"rcarea '"r!ii. Gnt1r2ierile &n o.inerea '"r!ii din sursa iniial" vor conduce rareori la 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului #entru acelea%i 'otive #entru care distru$erea '"r!ii ce se inteniona a !i &nc"rcat" nu conduce la 2"d"rnicirea sco#ului econo'ic al contractului. Tre.uie 'enionat c" &n ca2ul &n care 'ar!a nu

#oate !i o.inut" din nici o surs" a#ro#iat" de #ortul de &nc"rcare- sco#ul econo'ic al contractului #oate !i 2"d"rnicit dac" &nt1r2ierea $enerat" de acest lucru este su!icient de 'are. Gn 'artie- ar'atorii %i navlositorii au &nc4eiat un contract de navlosire #e voia?e consecutive #entru 12 luni #entru a trans#orta c"r.une din 8udul An$liei &n Marea Mediteran"- iar #ri'ul voia? tre.uia s" &ncea#" &ntre 25 'ai %i 25 iunie. La 1 'ai a &nce#ut o $rev" ce a a!ectat toate !a.ricile din 2on" #1n" la &nce#utul lunii dece'.rie. 8Ka decis c" sco#ul econo'ic al contractului a !ost 2"d"rnicit deoarece o $rev" de < luni a &'#iedicat des!"%urarea voia?ului &n concordan" cu inteniile #"rilor. Ruta de navi$aie avut" &n vedere devine i'#osi.il". Dac" ruta #e care #"rile au avutKo &n vedere la 'o'entul &nc4eierii contractului de navlosire sco#ul econo'ic al contractului se consider" 2"d"rnicit doar dac" noua rut" i'#lic" #er!or'area contractului &n condiii radical di!erite. X ,ea 'ai 'are 'a$a2ie va !i considerata 'a$a2ia &n care sKa &nc"rcat cea 'ai 'are cantitate de 'ar!a %i nu 'a$a2ia care are ca#acitatea de a &nc"rca cea 'ai 'are cantitate de 'ar!a.

8 ^R;IT