Sunteți pe pagina 1din 100

100

R E V I S TĂ D E I N F O R M AŢ I I Ş I O F E R T E Î N C O N S T R U C Ţ I I Bernd

%
Wolschner
SW Umweltechnik Group

“Proiectele de
infrastructură
vor revigora
construcţiile”

construct
PAGINA 52

conţiunle
A n u l I I I N u m ă r u l 1 0 I 8 , 5 R O N I www.100cons truct. ro

Ghid r
3 STRATEGII PENTRU A REZISTA PE O PIAŢĂ ÎN DECLIN ofertelo în

Evaluarea specialuecţii
constr
PAGINA 83

corectă
a unui
imobil
PAGINIA 24

Profit estimat:
225.000.000 euro
Fuziune între Baxi şi
De Dietrich Remeha
100%
UCT
I S T E I 100% CONSTR
SUPLIMENT AL REV e
Componente fotovoltaic
integrate în acoperiş.. 38
Plăcile din ecofibre ..... 40
Alternativa ecologică pentru
lucrări de izolaţii
PAGINA 19
Termoizolaţii ecologice.. 50
Simplitate compoziţională
IZOLAŢ II I FAŢADE I ACOPE RIŞURI

Faţadele Piaţa imobiliară


de sticlă internaţională îşi revine
dublu-strat PAGINA 30
PRO SAU CONTRA?
PLUS! SUPLIMENT 100% IZOLAŢII FAŢADE, ACOPERIŞURI
PAGINA 42

Supliment
sponsorizat de
cmyk

pantone

sisteme de uşi şi ferestre din lemn stratificat fabricate în Italia


structuri şi mobilier de grădină
www.pantoromania.ro
Sumar
6 Materiale de construcţii
Piaţa materialelor de construcţii pe timp de criză I
Creştere netă de 3% a cifrei de afaceri
54
pentru Fabryo în prima jumătate a anului I Vânzări în
scădere cu 17,9% pentru Schneider Electric I A fost lansată
şi în România vata minerală sustenabilă I Baumix devine
producător de chit de rosturi profesional I Fuziune pe piaţa
echipamentelor de încălzire: noul grup Baxi - De Dietrich
vizează profituri de 225 milioane euro
I Un nou sediu Meva România

20 imobiliare
3 strategii pentru a rezista pe o piaţă imobiliară în declin I
Evaluarea corectă a unei proprietăţi I Care sunt trendurile
66
imobiliare urbane actuale I Semne
de revenire pe piaţa imobiliară internaţională

52 interviu
Bernd Wolschner, director general
SW Umweltechnik: “Proiectele de infrastructură
vor revigora construcţiile”
66
54 infrastructură
Transformarea unui port în oraş: Dunkerque
52
56 utilaje
Cum să alegeţi sistemul transportor potrivit
I Haulotte Group: Inovaţia la ea acasă

62 arhitectură
Podul strâmtorii Messina: 6 miliarde euro pentru un nou
record arhitectural

66 Piaţa locală
Suceava: Lucrări multe, bani puţini
24
70 evenimente
Compresoare cu „consum practic nul de energie” I 85 de
ani de la inventarea fierăstrăului Skil I Parchetul laminat
plus!
Glamour, o nouă dimensiune a stilului I Innenweiss, cea
mai bine distribuită marcă de vopsea lavabilă I Schneider
Ghidul ofertelor
Electric creează Energy University I Stihl devine furnizor de
lanţuri şi pentru alţi producători de motoferăstraie I COS a speciale în
devenit dealer InterfaceFLOR în România
construcţii
78 Consultanţă Pagina 83
Auditul - diagnosticul de companie

6 august - septembrie 2009 www.100construct.ro


Supliment izolaţii, 33
faţade, acoperişuri
Termoizolaţii eco-
100 %
construct
www.100construct.ro

100%
UCT
logice, simplitate SUPLIMENT AL REV
I S T E I 100% CONSTR
taice
Componente fotovol
compoziţională integrate în acoperiş.. 38
Director editorial:
Plăcile din ecofibre ..... 40
Alternativa ecologică pentru Oana Weinstein
I Componente lucrări de izolaţii

Termoizolaţii ecologice.. 50 oana@100construct.ro


fotovoltaice inte- IZOL AŢII I FAŢA DE I ACO PERI ŞUR
I Simplitate compoziţională
secretar de redacŢIE:
grate în acoperiş Diana Niţă
I Plăcile din eco-
fibre, alternativa Faţadele redactie@100construct.ro
redactori:

de sticlă
Ramona Toma, Diana Dumitrescu,
ecologică pen- Florentina Ionescu, ing. Elena Brişan
tru lucrările de Art-director:

dublu-strat
izolaţii Dani Iancu
SENIOR DESIGNER:
I Pro sau contra Răzvan Anisoiu
faţadelor de sticlă DEPARTAMENT publicitate:
dublu - strat? PRO SAU CONTRA? Cristian Radu, Eugen Şerban, Daniel Enache,
Mihuţ Aviana, Adrian Panţu,
PAGINA 42
I Clădirea Valentin Ţoţoc
ecologică Supliment
colaboratori:
de 40 milioane
sponsorizat de

Avocat Marian Popescu


de dolari juridic@100construct.ro
Traducător: Ioana Crişan
tipar: master print super offset
Str. Maria Hagi Moscu nr. 5, sector 1, Bucureşti
Editorial Tel.: +040-21.223.04.00

Oportunităţi unice
SAG
Revistă editată de
STILROM ADVERTISING GROUP
pe piaţa imobiliară Oana Weinstein
ESTE MEMBRă A BIROULUI ROMÂN
DE AUDIT AL TIRAJULUI (BRAT)

n timpul oricărei crize econo- nu dacă, ci când se vor bucura de

Î mice există oportunităţi pen-


tru investiţii cu randamente
excelente pe termen mediu şi
profit.
Pe plan internaţional, piaţa se
dezmorţeşte, SUA, Marea Bri-
Director general: Lucian Diaconu
director financiar: Maria Diaconu
director it: Daniel Enache
lung. Este, cu siguranţă, şi cazul tanie, China marcând uşoare distribuŢie: Răzvan Toderaşcu
investiţiilor imobiliare. Cei mai îmbunătăţiri ale activităţii în abonamente: Roxana Muntianu
activi oameni de afaceri români domeniului imobiliar. Suntem abonament@100construct.ro
preocupaţi de real-estate au făcut convinşi că mulţi dintre dvs.
deja mişcări spectaculoase în acest ştiţi deja că piaţa imobiliară din
Calea Victoriei nr. 216, Sector 1, Bucureşti
sens, pe fondul valurilor succesive România prezintă oportunităţi ce
de scădere a preţurilor. Bazându- trebuie nepărat exploatate. După
Tel/ Fax: + 40 21 411 81 84/ 86/ 94
se pe evoluţia istorică a pieţei ce veţi parcurge cu atenţie acest office@100construct.ro
imobiliare, ei aşteaptă liniştiţi număr al revistei, cu siguranţă © Copyright Stilrom Advertising Group
vârful de creştere, întrebându-se veţi putea lua deciziile corecte. Este interzisă reproducerea parţială sau totală a materialelor cuprinse în această
revistă. Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor aparţine în totalitate autorilor.

www.100construct.ro august - septembrie 2009 7


Materiale de construcții

Piaţa materialelor
pe timp de criză
În general, începutul anului
a marcat o plafonare a
vânzărilor pe piaţa materialelor
de construcţii, însă se poate
remarca şi un oarecare recul
la anumite produse.

P
rintre cele mai afectate segmente ale industriei
pieţei materialelor de construcţii se numără
cel de ciment, corpurile de zidărie, tâmplăria
termoizolantă.
Conform Asociaţiei Producătorilor de Materia-
le de Construcţii - APMCR, piaţa materialelor de
construcţii din România a scăzut în primele şase
luni cu 25% comparativ cu aceeaşi perioadă a anu-
lui trecut. Acesta susţine că scăderea procentuală
a pieţei se datorează în special blocajului lucrărilor
de construcţii și a întârzierilor lansării proiectelor de
infrastructură.
Cu toate acestea, conform ultimelor date publicate
de Institutul Naţional de Statistică, piaţa lucrărilor
de construcţii înregistrează un progres. De exem-
plu, în luna mai a acestui an, volumul lucrărilor de
construcţii a crescut cu 9,5% faţă de luna aprilie. Într-
adevăr, comparativ cu luna corespunzătoare a anului
2008, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu
24,5%.
În prima jumătate a anului 2009, comparativ cu
prima jumătate a anului 2008, volumul lucrărilor de
construcţii a scăzut cu 9,4%. Pe elemente de structură
s-au înregistrat scăderi la lucrările de întreţinere şi
reparaţii curente (-23,7%), la lucrările de reparaţii
capitale (-18,9%) şi la lucrările de construcţii noi
(-2,9%). Pe tipuri de construcţii, volumul lucrărilor
a scăzut la construcţiile inginereşti cu 18,6% şi cu
6,9% la clădirile nerezidenţiale. Volumul lucrărilor
de construcţii la clădirile rezidenţiale a crescut cu
8,0%.
Prin urmare, datorită acestor factori, cererea pe
piaţa materialelor de construcţii a cunoscut cea

8 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


Materiale de construcții

de construcţii
mai semnificativă schimbare comparativ cu a doua
jumătate a anului 2008. Aceasta nu se mai manifestă
atât de activ ca în anii precedenţi, ci trebuie creată şi
dezvoltată în cazul lucrărilor deja existente pe piaţă
sau celor în curs de dezvoltare.

Preţurile de la producători către


distribuitori au scăzut cu 5%
Principalul factor care a afectat în general mediul
de afaceri din România este scăderea cererii, ce a
atins cote istorice. Conform ultimelor date, preţurile
de la producători către distribuitori au scăzut cu
5%-7%, însă producătorii nu vor mai putea să co-
boare preţurile în perioada următoare. Ceea ce
indică cifrele de afaceri este faptul că producătorii
au consimţit să îşi reducă din profit pentru a-și putea
susţine prezenţa pe piaţă.
Având în vedere faptul că în depozite au fost acumu-
late stocuri importante încă de anul trecut, distri-
buitorii vor fi nevoiţi în continuare să scadă adaosul
comercial practicat. Este previzionată o diminuare
a costurilor de comercializare a materialelor de
construcţii cu 7%-15%. De asemenea, valoarea cos-
turilor de producţie a materialelor de construcţii va din industria materialelor de construcţii şi pentru
fluctua în funcţie de echilibrul dintre cerere şi ofertă 25% dintre firmele din sectorul construcţiilor.
şi va fi influenţat de o serie de elemente conjunctu- Sectorul construcţiilor va cunoaşte o dinamică
rale, precum preţul energiei şi al materiilor prime. pozitivă datorată caracterului sezonier
Conform APMCR, în contextul crizei economico- În condiţiile lipsei de lichidităţi din sistemul finan-
financiare şi al amânării unor investiţii private, în ciar, situaţia sectorului construcţiilor şi a mate-
2009 va fi înregistrată o scădere de 20% a producţiei rialelor de construcţii nu este deloc încurajatoare.
de materiale de construcţii. Tendinţele analizate indică o scădere lentă a volu-
Criza economică, în special lipsa creditării, a afec- mului producţiei şi a stocului de contracte.
tat sever sectorul construcţii şi totodată al mate- Conform ultimului Raport de conjuctură al BNR,
rialelor de construcții. Aşteptările antreprenorilor sectorul construcţiilor va cunoaşte însă o dinamică
în creşterea profitabilităţii în 2009 se concentrează pozitivă în această perioadă, aceasta datorată şi ca-
spre lucrările de infrastructură şi spre construcţiile racterului sezonier. În ceea ce priveşte activitatea de
industriale. Capacitatea statului de a apela la fon- pe piaţa materialelor de construcţii, volumul total
durile europene pentru infrastructură va avea un al comenzilor îşi va păstra traiectoria ascendentă
impact clar pozitiv asupra sectorului, însă viteza cu în aceste luni. Totodată, sectorul construcţiilor va
care se acţionează în procedurile complexe nu este marca o intensificare a cererii de forţă de muncă,
deloc încurajatoare. evoluţie asociată extinderii sezoniere a activităţii în
De asemenea, problemele producătorilor sunt legate domeniu.
şi de mărirea termenelor de plată la distribuitori Potrivit sondajului de conjunctură BNR, se
şi de reducerea costurilor pentru forţa de muncă. prognozează o stagnare a preţurilor materialelor de
BNR menţiona în Raportul de conjuctură din ianua- construcţii sau chiar o creştere a preţurilor, condusă
rie 2009 că deja apăruseră dificultăţi de încasare a de extinderea sezonieră a activităţii, ce va conduce
contravalorii producţiei vândute pentru companiile la o majorare a ratei profitabilităţii.

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 9


Materiale de construcții

Urmările crizei...
şi neportante, şi a cărămizilor Terca, pentru faţade şi
pavaje. Wienerberger este cel mai mare producător
de cărămizi din lume şi al doilea producător de ţigle
pentru acoperişuri în Europa. Grupul este prezent
pe pieţele de cărămizi pentru structuri portante şi
neportante şi faţade şi pe segmentele de ţigle pentru
acoperiş din argilă şi beton. În plus, grupul produce
pavaje din argilă şi beton.
Wienerberger a fost afectat prima dată în aprilie
2008, odată cu colapsul pieţei imobiliare din Marea
Britanie şi Statele Unite.

Somaco, acţiuni în scădere însă profit


din vânzarea a trei fabrici
În luna martie a acestui an, producătorul de ma-
teriale de construcţii Somaco Bucureşti (SOMZ), în
urma cedării mărcii fondului suedez Oresa Ventures,
şi-a schimbat denumirea în SMC Prefabricate Pentru
Construcţii.
Deşi cifra afacerilor Somaco a scăzut de la 63,3 mi-
lioane de lei la 59,3 milioane lei, compania a înre-
gistrat totuși un profit şi asta datorită celor 87,2 mi-
lioane lei ce i-au revenit din vânzarea a trei fabrici.
Wienerberger a închis temporar Este vorba despre cele mai mari 3 sucursale din to-
două fabrici talul de 7 deţinute în acel moment de firma Somaco
Pentru a putea readapta producţia la evoluţia pieţei SA. Tranzacţia a implicat şi preluarea celor 500 de
şi cererii, producătorul de materiale de construcţii angajaţi, a activelor, a clienților acestor sucursale, a
Wienerberger şi-a închis temporar cele două fabri- proiectelor în derulare, precum şi a brandului So-
ci de cărămizi din judeţele Dâmboviţa şi Cluj, de la maco. Acţiunile firmei au pierdut 10% în ultimele
Gura Ocniţei respectiv Triţenii de Jos. şase luni.
Fabrica de la Triţenii de Jos (cea de-a treia fabrică a Astfel, acţionarii Somaco, au împărţit dividendele
grupului) a fost inaugurată în luna mai 2008 şi pen- aferente anului 2008, în valoare de 84,5 milioane
tru realizarea ei s-a alocat o investiţie de peste 25 de lei, în ciuda unei cifre de afaceri de numai 59,3
milioane de euro. Aceasta reprezintă cea mai mare şi milioane de lei. Profitul a urcat datorită veniturilor
cea mai modernă fabrică de cărămizi din România, extraordinare obţinute de pe urma vânzării celor trei
cu o capacitate anuală de 150 de milioane formate fabrici către Oresa.
normale, reprezentând o producţie zilnică de aproxi- Noul Somaco reprezintă reunirea într-o singură
mativ 35 de camioane, echiva- firmă, Somaco Grup Prefabricate SRL, a 3 mari fabri-
lente cu necesarul de cărămizi ci pe care Oresa Ventures, prin subsidiara Sonriso In-
pentru 12 case. vestments SRL, le-a achiziţionat în septembrie 2008,
Wienerberger Romania face în urma unei tranzacţii de 32,5 milioane euro.
parte din grupul austriac Wie- Oresa Ventures este o companie cu origini in Sue-
nerberger AG, cel mai mare dia, dedicată investiţiilor de capital, care activează în
producător de cărămizi din lume, principal în Europa Centrală şi de Est, prezentă pe
concentrându-şi activitatea pe piaţa din Romania din anul 1997. Oresa vizează cu
producţia, importul, vânzarea şi precădere investiţii în 3 mari sectoare: servicii finan-
promovarea cărămizilor Poro- ciare, business services si materiale de constructii,
therm, pentru structuri portante dar şi FMCG, servicii medicale, distribuţie, servicii

10 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


0748 119 860

B2B. amortizări şi deprecieri.


C erealis
La începutul anului, fondul de investiţii Oresa Ventu- Pe plan global, pentru majorarea titlurilor Holcim,
res a achiziţionat un pachet de acţiuni reprezentând aceştia pot miza pe poziţionarea foarte bună pe piaţă
15% din capitalul producătorului de vopsea Fabryo şi prin urmare pot miza pe un beneficiu de pe urma
Corporation, devenind astfel acţionar unic al com- proiectelor guvernamentale legate de infrastructură.
paniei. Un avantaj îl reprezintă şi cererea din India, stat care
Fabryo este unul dintre primii trei producători de investeşte în proiecte de cale ferată, centre comercia-
vopsea pe piaţa românească, înregistrând în ulti- le şi aeroporturi. Achiziţia operaţiunilor australiene
mii cinci ani creşteri anuale, ca valoare a cifrei de Cemex, valorificate la 2 miliarde de dolari australieni,
afaceri, de peste 20%. Portofoliul companiei include va aduce un miliard de tone de rezerve de agregate,
vopsele, lacuri, emailuri, amorse, comercializate sub 249 de fabrici de beton şi 16 fabrici de conducte.

Distribuţie MATERIALE DE CONSTRUŢII


Fier, Cărămidă, Ciment, BCA, Adezivi, Mortare Uscate,
mărcile Savana, Innenweiss, Rost şi Ekonomic. Grupul este unul dintre cei mai importanţi furnizori
de ciment şi agregate, precum şi betoane şi asfalt,

Materiale pentru Finisaje Interioare şi Exterioare,


Holcim, proiecte în stagnare incluzând serviciile aferente. Acesta este prezent în
şi șomaj tehnic peste 70 de ţări, pe toate continentele, şi are aproxi-
Pentru 2009, Holcim România se pregătea să mativ 90.000 de angajați.
investească aproximativ 33 de milioane de euro în În România, Holcim S.A. deţine 3 fabrici de ciment:
proiecte de creştere a producţiei, ce vizau în special la Turda (măcinare), Câmpulung şi Aleşd, 16 staţii
finalizarea depozitului şi a centrului de comenzi din ecologice de betoane şi cinci staţii de agregate. Hol-
Câmpulung, precum şi a terminalului de ciment din cim România S.A. are în prezent aproximativ 1.400
angajaţi.

Elemente de Acoperiş
Bucureşti.
Deoarece producătorul de materiale de construcţii
Holcim România estima o scădere cu 10-20% a cere- Siceram, pierderi datorate
rii de materiale de construcţii, fapt ce se va reflecta cursului valutar
şi în vânzările companiei, strategia abordată pentru Siceram, principal producător de ţiglă ceramică Ter-
acest an a vizat îngheţarea tuturor investițiilor pro- ra Rosa şi cărămidă Termobloc, a fost afectat anul
puse în extinderea capacităţilor, precum şi trimiterea acesta în special de deprecierea bruscă a leului în ra-
temporară în șomaj tehnic a personalului din stațiile port cu moneda europeană, deoarece cea mai mare
locale de betoane. parte a pieselor de schimb sunt aduse din import, iar
Potrivit declaraţiilor reprezentanţilor Holcim, aceştia facturarea gazelor naturale este influențată direct de
semnalau o activitate satisfăcătoare în statele asiati- oscilațiile cursului de schimb. Conform declaraţiilor
ce, precum India, dar şi în America Latină. Prezenţa reprezentanţilor Siceram, pe plan secundar, în pe-
Holcim pe pieţele emergente, ce acoperă 75% din ac- rioada de criză producătorul se confruntă şi cu
tivitatea companiei, a dus la o temperare a scăderii scăderea cererii de cărămizi.
câştigurilor, calculate înainte de dobânzi, taxe, Datorită acestei scăderi a cererii de cărămizi în-
registrate pe piaţă, producătorul de materiale de
construcţii Siceram din Sighişoara se vede nevoit să
renunţe la construcţia unei fabrici de cărămizi ale
cărei investiţii s-ar fi ridicat la aproximativ 8 mi-
lioane de euro. Impactul amânării noii fabrici de
cărămizi se va resimţi şi în reducerea personalului
auxiliar al companiei.
Cu toate acestea, Siceram a pus în funcţiune în luna
mai a anului acesta o unitate de producţie de înve-
litori pentru acoperiş pentru care a fost nevoie de o
investiţie de circa 16 miloane euro.
Potrivit declaraţiilor directorului comercial Nicolae
Neag, compania estimează pentru 2009 o cifră de
afaceri de circa 68 de milioane de lei (18,7 mil. euro),
în creştere cu 26% faţă de anul trecut, în timp ce pro-
fitul net va ajunge la 14 milioane lei (3,8 mil. euro),
în creştere cu 15% faţă de nivelul de 10 milioane lei
prognozat la începutul anului. Însă pentru anul viitor,
C erealis
compania estimează o stagnare a cifrei de afaceri. 0748 119 860

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 11


Materiale de construcții
În prima Elpreco reduce numărul de angajaţi
În prima jumătate a anului, Elpreco Craiova, unul
jumătate a din cei mai importanţi jucători de pe piaţa locală de
anului se BCA, a atins un nivel de 7 milioane de euro, similar
remarcă o cu cel înregistrat în primul trimestru din 2008. Pen-
renunţare a tru anul acesta, Elpreco mizează atât pe proiectele
producătorilor imobiliare deja contractate, cât şi pe licitaţiile pen-
la investiţii de tru lucrări de reabilitare a infrastructurii ce dispun
producţie, o de finanţare.
diminuare a Conform reprezentanţilor, strategia anticriză a com-
producţiilor faţă paniei cuprinde eficientizarea capitalului de lucru,
de anul o gestionare a fluxului de numerar, precum şi core-
precedent larea programelor de investiţii cu resursele dispo-
nibile, în detrimentul reducerilor de personal. Una
din liniile strategice de dezvoltare a afacerii compa-
niei era cea de implementare de servicii şi produse
conexe care să completeze oferta către clientul final
şi să permită utilizarea forţei de muncă actuale, însă
planurile au fost dejucate de evoluţia nefavorabilă
a pieţei materialelor de construcţii şi implicit redu-
cerea cererii de materiale de construcţii, alături de
blocajul financiar existent, în termeni de creditare
şi de capital de lucru.
Totuşi, 300 de angajaţi din cei 800 de angajaţi din
cele două fabrici ai Elpreco S.A. Craiova, vor fi par-
te a unui proces de restructurare ce prevede acor-
darea de plăţi compensatorii în cuantumul a 20 de
salarii de bază negociate la nivelul companiei.
Începând cu sfârșitul anului 2007, Elpreco are ca
acționar majoritar grupul irlandez CRH. Afacerile
grupului au crescut în 2008 cu 15%, la peste 40 de
milioane de euro.

Concluzii
Prima jumătate a anului 2009 a avut o evoluţie
aparte. Peste factorul sezonier, când cererea
oricum era mai redusă în sezonul rece, s-a
suprapus cel conjunctural: fluctuaţii ale monedei
de schimb, scăderea cererii de materiale de
construcţii precum şi anularea sau întârzierea Xella, sub semnul crizei şi al expansiunii
demarării lucrărilor de infrastructură programate În condiţiile în care întreaga piaţă a materialelor
pentru acest an.
de construcţii se confruntă cu diferite probleme
Daca până la finele anului trecut firmele
imprevizibile induse de criza economică, anularea
producătoare sau distribuitoare de materiale
de construcţii elaborau diverse strategii prin proiectelor imobiliare şi de infrastructură, fapt ce se
care să facă faţă cererii din ce în ce mai mari, în reflectă direct asupra reducerii consumului de BCA,
prima jumătate a anului acesta se poate sem- Xella România se află în plin proces de expansiune.
nala, în principal, o renunţare a producătorilor Prin urmare, la finele acestui an, Xella România va fi-
la investiţii de producţie, ba chiar o diminuare a naliza prima fabrică proprie de BCA din România, la
producţiilor faţă de anul precedent, concentrân- Păuleşti, Prahova. Fabrica va produce blocuri Ytong,
du-se pe proiecte deja demarate şi în curs de realizate din BCA, şi vor fi distribuite integral pe pia-
finalizare. ta internă. După finalizarea fabricii de lângă Ploieşti,
reprezentanţii Xella România anunţau, la finele anu-

12 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


lui trecut, demararea lucrărilor pentru cea de-a doua concentrare a cererii pe blocurile Ytong, dar nu vor Blocurile Ytong
fabrică, la Cluj (în 2011) pentru a alimenta piaţa din neglija şi componenta de renovări şi amenajări in- pentru zidărie
nordul ţării. La momentul actual, reprezentanţii fir- terioare. exterioară au
acumulat 75%
mei se abţin în a mai susţine şi următorul proiect, Proiectul, care a necesitat o investiţie de aproximativ
din cererea
acesta depinzând în special de evoluţia economiei 32 milioane de euro, va permite grupului să reali-
totală de
şi a pieţei de construcţii din România, urmând să se zeze trecerea de la o unitate focusată pe vânzare- produse in T1
reanalizeze oportunităţile oferite de piaţă. distribuţie cu importuri, din Bulgaria şi Ungaria, la o
Printre produsele cele mai solicitate în primul entitate direct productivă.
trimestru al anului 2009, conform declaraţiilor Xella România, lider mondial în producţia de beton
reprezentanţilor, blocurile Ytong destinate lucrărilor celular autoclavizat, a înregistrat anul trecut o cifră
de zidărie exterioară au acumulat 75% din cere- de afaceri de 14 milioane de euro, iar pentru 2009
rea totală de produse de acest tip. Pentru a doua reprezentanţii estimează creşteri de o singură cifră,
jumătate a anului, Xella România previzionează o în cazul în care aceasta va exista.

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 13


Interviu
Interviu

4 milioane de euro
pentru un nou sediu
Meva România
Meva România, filiala a Grupului Meva Schalungs - Systeme GmbH,
a inaugurat recent o nouă locaţie, în Bucureşti, pe Drumul de
Centură Chitila-Rudeni. Investiţia s-a ridicat la 4 milioane de euro.

D
espre deschiderea noului sediu ne-a vorbit Ho- Când va începe activitatea în noua locaţie?
ria Ioan Niţulescu, director general Meva Ro- Noul sediu şi centrul logistic va fi funcţional la jumătatea
mânia, companie specializată în producerea, lunii august.
vânzarea, închirierea şi leasing-ul de cofraje pentru
structuri din beton şi accesorii. Care au fost argumentele care v-au determinat să alegeţi
locaţia?
În 31 iulie aţi inaugurat noul sediu Meva, în Bucureşti. La cât Locaţia pe centura Bucureştiului şi cu acces rapid la
se ridică investiţia făcută ? autostradă Bucureşti - Piteşti este avantajoasă atât pen-
Investiţia se ridică la aproximativ 4 milioane de euro şi tru legătura cu clienţii din ţară cât şi cu fabrica noastră
constă în realizarea unui depozit exterior 15.000 mp, de la Mârşa / Sibiu.
birouri 1.000mp, hală reparaţii – întreţinere 2.500 mp,
expoziţie/sală conferinţe 400mp. Ce probleme aţi întâmpinat de la demararea lucrărilor şi până
acum, la inaugurare?
De ce aţi considerat necesar să vă extindeţi în această Procedurile şi durata de obţinere a autorizaţiei de
perioadă? construcţie în România şi în special Bucureşti sunt
Integrarea României în conceptul european de centre descurajante pentru investitori. Nu este accep-
logistice ale concernului Meva. tabil ca obţinerea unei autorizaţii de construcţie
Conceptul constă în înfiinţarea de centre logistice care să dureze peste un an, iar atitudinea regiilor şi a
Horia Ioan să ofere acelaşi standard de servicii şi produse în toată instituţiilor statului faţă de investitorii serioşi tre-
Niţulescu, Europa, indiferent de locaţie, şi care să poată deservi buie să se schimbe. Avem nevoie de investiţii care să
director general clienţi şi transfrontalier. Cu alte cuvinte, un client din creeze locuri de muncă şi este inadmisibil să le des-
Meva România Oradea poate fi deservit de un centru logistic din Un- curajam printr-o birocraţie greoaie şi neprietenoasă.
garia, iar un client din Varna de un centru logistic din
Bucureşti. Care sunt caracterisiticile principale ale noului sediu?

14 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


Finalizarea acestei investiţii ne va da posibilitatea să în condiţiile crizei economice?
lărgim gama de servicii oferite clienţilor nostri şi să Tot ceea ce am realizat până acum ne motivează să ex-
ridicăm standardul calitativ al acestora. În perioada tindem lucrările complete şi să finalizam cele începute.
de incertitudine pe care o traversăm, disponibilita- Din acest motiv programul tehnic bine pus la punct,
tea antreprenorilor de a achiziţiona echipamente va inovaţiile, serviciile care aduc câştig ambelor părţi şi
scădea iar închirierea de echipamente, deci şi cofraje, parteneriatele sunt pilonii de baza ai Meva. Eficienţa,
va fi soluţia la care se va apela în mod preponderent. siguranţa, economisirea timpului şi a costurilor şi,
Problema ce apare în cazul închirierii de cofraje constă nu în ultimul rând, oferirea unui sprijin profesionist
în costurile deobicei ridicate ce apar după termina- constructorilor au fost şi sunt elementele de bază ale
rea lucrărilor la returnarea cofrajelor - este vorba de filozofiei noastre. Găsirea celei mai bune soluţii este o
imputaţiile pentru reparaţii şi curăţire. Aceste costuri nu tradiţie în compania noastră şi această tradiţie a făcut
pot fi estimate de antreprenor, deci nu intră în calculaţia ca unele proiecte, care iniţial păreau de nerezolvat, să
de costuri din momentul încheierii unui contract de poata fi duse la bun sfârşit.
închiriere şi apar ca o surpriză neplăcută la final.
Care sunt provocările specifice domeniului în care activaţi?
Ce înseamnă, concret, pentru Meva aceasta investiţie? Oferim soluţii pentru înălţimi mari de betonare, de
Dispunând în noua locaţie de o linie automatizată de cofrare rapidă, folosirea unor reţete speciale de pre-
curăţire şi de personal şi echipamente adecvate pen- parare a betonului, punerea în operă în siguranţă a
tru executarea reparaţiilor vom oferi clienţilor noştri, betonului proaspăt cu presiuni extrem de mari, folosi-
ca premieră în România, includerea în preţul chiriei a rea materialelor cu care se economisesc bani şi timp şi
tuturor costurilor legate de reparaţiile şi de curăţirea îndeplinirea cerinţelor speciale referitoare la suprafaţa
cofrajelor returnate la fine de contract. betonului, de exemplu în cazul betonului aparent. Toate
acestea reprezintă dealtfel provocările cărora inginerii
Care sunt măsurile pe care le luaţi pentru a va păstra clienţii Meva le fac faţă zi de zi.

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 15


Companii
Creştere netă de 3% Vânzări
în scădere
a cifrei de afaceri cu 17,9% pentru
pentru Fabryo în prima Scheinder
jumătate a anului S
chneider Electric, unul dintre
principalii furnizori de echipa-
mente electrice la nivel global, a
raportat o scădere de 17,9%, de până
Producătorul de vopsele Fabryo la 7,75 miliarde euro, a vânzărilor în
primul semestru din 2009.
Corporation a încheiat primele şase luni Vânzările din cel de-al doilea trimes-

ale anului cu o creştere de 3% a cifrei tru din 2009 au atins 3.933 milioane
euro, în scădere cu 15,1%, raportat la
de afaceri în RON, comparativ o structură şi o rată de schimb valutar
cons­tan­te.
cu aceeaşi perioadă a anului trecut. „Ne-am demonstrat capacitatea de a
rezista în faţa unei scăderi a vânzărilor

Î
n contextul unei scăderi generale a pieţei cu 15-20% şi în condiţiile fără precedent. În concordanţă cu
raţionalizării portofoliului care a implicat delistarea a peste 400 de priorităţile pe care ni le-am stabilit,
produse, cu o strategie susţinută de lansări de produse, cu ambalaje am generat un flux de numerar foarte
noi şi campanii de publicitate pentru principala marcă Savana, Fabryo solid, depăşind nivelul celui de anul
Corporation a reuşit să obţină un rezultat pozitiv, crescând de aseme- trecut şi protejându-ne marja cu re-
nea productivitatea cu 15% şi menţinând profitabilitatea companiei. duceri de costuri mai mari decât am
“Continuitatea proiectelor într-un context de piaţă defavorabil s-a mate- prevăzut. Aşa am reuşit să întărim şi
rializat în realizarea obiectivelor pe care ni le-am asumat pentru primul mai mult poziţia financiară deja solidă
semestru. Aceste rezultate au în spate resurse financiare importante, o a Grupului”, a declarat Jean-Pascal
strategie bine conturată şi o mobilizare fără precedent a organizaţiei şi Tricoire, Preşedinte şi CEO.
a partenerilor noştri. Performanţele permit continuarea investiţiilor şi în
proiectele stabilite pentru a doua jumătate de an.”, spune Aliz Kosza, Di-
rector General Executiv Fabryo.
Ne aşteptăm
În prima jumătate a anului, Fabryo a avut trei lansări de noi produse ca tendinţa
– tencuiala decorativă structurată Savana cu efect Acvastop, un pro- vânzărilor or-
dus dezvoltat integral în laboratoarele companiei; produsul specializat
Savana cu Teflon Baie şi Bucătărie şi amorsa Savana cu efect antimu-
ganice în a
cegai. doua jumătate
„A fost o jumătate de an foarte intensă, cu incertitudini, dificultăţi şi din 2009 să fie
blocaje financiare în piaţă,” a explicat Aliz Kosza. „Am crezut de la bun
început, că într-un asemenea an nu poţi sta cu braţele încrucişate, nu ai
în concordanţă
În prima voie să te opreşti, chiar dacă asta a presupus şi un risc asumat de către cu nivelul celei
jumatate
a anului, Fabryo
management şi acţionariat.” din primul se-
a lansat mestru, cu unele semne tim-
3 noi produse purii de îmbunătăţire dinspre
economiile nou dezvoltate şi în
curs de dezvoltare. Privind în
perspectivă, vedem că nevoia
pentru eficienţă energetică şi
soluţii ecologice este prezentă
peste tot şi creşte în continuare
16 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro Jean-Pascal Tricoire
www.100construct.ro | iulie - august 2009 17
Companii
A fost lansată şi în România
vata minerală sustenabilă
Noua vată minerală este obţinută prin folosirea unei tehnologii brevetate,
bazată pe materii biologice, de producere a unui liant fără formaldehide.
Această tehnologie utilizează materii uşor regenerabile în locul
produselor chimice pe bază de petrol.

N
oua generaţie de vată minerală de sticlă a fost Ce este ECOSE® Technology?
deja introdusă cu succes pe piaţa din America ECOSE® Technology este o teh-
de Nord, Marea Britanie şi Spania. În luna iu- nologie revoluţionară, nouă, de
lie a fost lansată şi în România şi în alte ţări euro- obţinere a unui liant fără formal-
pene. “Până în prezent am fost uimiţi de răspunsul dehide, pe bază de materii biolo-
favorabil primit din partea celor care activează pe gice, uşor regenerabile, care înlo-
piaţa construcţiilor, segment aflat într-o scădere cuiesc produsele chimice pe bază
semnificativă în acest moment. Arhitecţii sunt foar- de petrol. Această tehnologie redu-
te încântaţi de sustenabilitatea noului produs, care ce energia consumată şi asigură un grad ridicat de
a fost introdus pe piaţă într-un moment propice, în sustenabilitate. ECOSE® Technology este protejată la
care cererea pentru produse de acest gen este în nivel mondial prin numeroase brevete.
creştere.  De asemenea, antreprenorii şi instalatorii
solicită acum în mod deosebit noile noastre produ- Care sunt avantajele vatei minerale
se datorită manipulării lor mai uşoare”, a declarat obţinute cu ECOSE® Technology?
Adrian Garofeanu, director comercial Knauf Insula- Vata minerală cu ECOSE® Technology oferă o mani-
tion România pulare mai uşoară, ceea ce înseamnă că produsul este
Noua generaţie de vată minerală produsă de Knauf mai plăcut la atingere, mai puţin prăfos, nu are miros
şi obţinută cu ECOSE® Technology reprezintă un pas şi este uşor de tăiat. De asemenea, produsul păstrează
înainte pentru piaţa construcţiilor sustenabile, pen- aceleaşi performanţe superioare pe care le regăsim şi
tru că, în procesul de producţie nu sunt la vata minerală tradiţională: proprietăţile mecanice,
adăugate formaldehide sau fenoli. performanţele ridicate de izolare termică şi fonică,
În comparaţie cu vata minerală transmisia vaporilor de apă şi rezistenţă la foc. Vata
tradiţională, acest produs contri- minerală cu ECOSE® Technology are o nouă înfăţişare.
buie nu numai la îmbunătăţirea Datorită acestui nou liant se obţine o nuanţă maronie,
calităţii aerului de la interior, dar naturală, fără adaos de coloranţi artificiali sau vopsea.
şi la îmbunătăţirea sustenabilităţii Noua culoare a produsului poate fi remarcată foarte
clădirilor în care sunt folosite. uşor prin ambalajul transparent.

Baumix devine producător de chit de rosturi profesional


I
nvestiţia de circa 2 milioane de euro în reteh- „Condiţiile economice actuale cât şi
nologizarea punctului de lucru din Gherla, Cluj, evoluţia defavorabilă a pieţei mate-
a permis producătorului Baumix să ofere pieţei rialelor de construcţii au accelerat
un produs nou – chitul de rosturi pentru placări ce- decizia de renunţare la importurile
ramice, fapt ce a generat renunţarea la importuri. pentru această categorie de produ-
Noul chit de rosturi pentru placări ceramice conţine se, acţiune susţinuta şi de finaliza-
o formulă imbunătăţită, paleta de culori fiind diferită rea procesului de retehnologizare a
de cea anterioară. Nuanţele dominante sunt culori facilităţilor de producţie din Gherla”,
de pământ, uşor de întreţinut, cu durabilitate mare a declarat Augustin Russu, directorul
în timp, cu absorţie redusă de apă şi fără fisurare. general al companiei.

18 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


Fuziune pe piaţa echipamentelor de încălzire:
Noul grup - De Dietrich vizează
profituri de 225 milioane euro
Grupurile De Dietrich Remeha şi Baxi au ajuns la o înţelegere de principiu
privind formarea unui grup unic, prin alipirea celor două companii, care să
ocupe o poziţie de lider pe piaţa europeană a echipamentelor de încălzire.

N
oul trust economic este de părere că această fuziune dintre două
se estimează că companii europene de renume va
va avea un venit duce la crearea unui nou grup
anual de 1800 milioane care va deveni un adevărat lider
de euro, profituri de peste european în ceea ce priveşte
225 milioane de euro şi echipamentele de încălzire,
6400 de angajaţi. şi care va beneficia de un
Profilul geografic com- potenţial geografic consi-
plementar al grupului De derabil graţie amplasa-
Dietrich Remeha – Baxi mentelor strategice şi a
va favoriza obţinerea unui culturii antreprenoriale
loc de frunte pe piaţa de de care dispune. Obiec-
profil din ţările din vestul tivele companiei astfel
Europei, precum şi a unor formate vor fi investiţiile
poziţii solide pe pieţele în platformele tehnolo-
care se dezvoltă într-un gice de vârf, optimizarea
ritm rapid din Europa de achiziţiilor şi punerea la
Est, Turcia, Rusia, Ame- punct a unor operaţiuni
rica de Nord şi China. eficiente de consiliere a
Tranzacţia implică o afacere clienţilor şi a angajaţilor
de tip share exchange, cu un celor două organizaţii.
nou capital în valoare de 100 mi- De Dietrich Remeha
lioane de euro investit în noul grup de Group este unul dintre li-
către acţionarii grupului Baxi (fonduri avi- derii europeni în sisteme de
zate de BC Partners şi de Electra Partners). În încălzire şi echipamente pentru apă caldă. Compania
noua combinaţie, Remeha Group B.V. va deţine o ma- are drept scop principal crearea de sisteme multi-ener-
joritate de capital. gie prin protejarea mediului înconjurător şi econo-
Se preconizează ca tranzacţia dintre cele două com- misirea energiei. Grupul operează sub brandurile De
panii să se finalizeze până la sfârşitul anului 2009, în Dietrich, Oertli, Remeha, Serv'elite şi Sofath, în timp
condiţiile în care toţi termenii de încheiere a contractu- ce fabricile de producţie sunt localizate în Apeldoorn
lui sunt îndepliniţi. (Olanda), Mertzwiller, Niederbronn şi Portes-les-Va-
Martyn Coffey, CEO al Baxi Group, consideră că acest lence (Franţa). În anul 2008, grupul a avut o cifră de
acord este o mişcare logică în contextul actual, domi- afaceri de 615 milioane de Euro şi 2200 de angajaţi.
nat de incertitudini economice şi de pieţe financiare în Baxi Group este al patrulea producător şi distribuitor
dificultate, şansa de a exploata avantajele provenind european de sisteme de încălzire şi de echipamente
din poziţiile pe piaţă ale celor două companii şi din pentru producerea apei calde. Având sediul în Marea
credibilitatea acestora fiind una semnificativă. Odată Britanie, compania are peste 4200 de angajaţi în ca-
tranzacţia încheiată, noile fonduri provenite de la in- drul filialelor de pe tot cuprinsul Europei şi o cifră de
vestitorii ambelor companii vor transforma structura afaceri care depăşeşte 1,2 miliarde de euro. Pe lângă
de capital şi vor impulsiona activitatea noului grup, fabricarea cazanelor în condensaţie de înaltă eficienţă,
ceea ce va confirma statutul de lider în sectorul de echi- Baxi Group este implicat în crearea de noi tehnologii
pamente de încălzire. de încălzire care să contribuie la protejarea mediului
Rob van Banning, CEO al De Dietrich Remeha Group, ambiant.

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 19


Strategii
Imobiliare

Factorul
emoţional şi
impulsul de a
scăpa de o
3 strategii pentru
a rezista pe o piaţă
imobiliară în declin
Să investeşti sau să vinzi pe o piaţă imobiliară aflată în cădere
liberă? Analiştii din domeniu sunt în măsură să ofere câteva indicaţii
pro­prietate
care nu mai pentru a vă ajuta să „supravieţuiţi” atunci când vă confruntaţi
aduce profit,
de frica de a nu cu o piaţă imobiliară în declin.

D
pierde şi mai
mult, trebuie e-a lungul timpului s-a constatat că, la nivel ani. Aşadar, raportându-ne la evoluţia istorică a
contracarat mondial, proprietăţile imobiliare parcurg ci- pieţei imobiliare, este o certitudine faptul că aproape
de o analiză la cluri în care îşi dublează valoarea o dată la 10 toate proprietăţile imobiliare îşi vor dubla din nou
rece a situaţiei – 12 ani. Ultimul astfel de ciclu de pe piaţa imobiliară, valoarea; deci, întrebarea nu este dacă, ci când se va
existente din anii ‘80, a fost urmat, la începutul anilor 90, de o întâmpla acest lucru.
corecţie a valorilor proprietăţilor imobiliare constând Pe o piaţă imobiliară favorabilă, unde cererea
în scăderea cu 20 – 30% a preţurilor acestora, de-a este mai mare decât oferta, o proprietate se poate
lungul unei perioade cuprinse între 3 şi 5 ani. Acest vinde rapid; în schimb, când este vorba de o piaţă
ciclu a fost apoi urmat de o explozie de 100 de ori imobiliară lentă, panica poate pune stăpânire pe cei
mai mare a preţurilor imobiliarelor, comparativ cu care fac tranzacţii imobiliare. În realitate, cei care vor
ultimul vârf de preţ din ciclul anterior. să vândă o proprietate în aceste condiţii, nu numai
Aşadar, la nivel mondial, tiparul se repetă, în spe- că pot face ceva în favoarea lor, ci chiar trebuie să ia
cial ca urmare a evoluţiei cererii, pe termen lung, atitudine pentru a avea câştig de cauză. Important
de pe piaţa imobiliară, care cunoaşte o creştere este să dea dovadă de isteţime şi dorinţă de a acţiona
exponenţială drept consecinţă a creşterii numărului corect pentru a obţine rezultatele dorite. Aşadar, nu
de locuitori de pe tot cuprinsul globului. Drept rezul- puneţi accent pe perfecţiune, ci pe acţiunea în sine.
tat, preţul proprietăţilor imobiliare va continua să Amintiţi-vă, însă, că ceea ce faceţi nu trebuie să fie
crească, aşa cum s-a întâmplat şi în ultimii 100 de perfect, ci să implice toate eforturile din partea dvs.

20 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


Lipsa de informaţii cu siguranţă face ca vânzarea obţineţi profit. Iar dacă nimeni nu pare interesat să
unei proprietăţi să fie un proces dificil şi de durată, cumpere sau să închirieze, întrebaţi-vă care ar pu- Este o
pe o piaţă imobiliară inactivă. Este adevărat că un tea fi motivul. Există vreo variantă de a o face mai certitudine
neprofesionist nu are îndeajuns de multă experienţă atractivă pentru cei posibil interesaţi? De exemplu, faptul că
pentru a fi cu adevărat bun în ceea ce priveşte adăugarea unor elemente pe care alte proprietăţi aproape
tranzacţiile imobiliare. Dar informându-se suficient imobiliare nu le au sau disponibilitatea de a oferi toate
de asiduu poate face ca succesul să-i surâdă. Nu nişte condiţii favorabile potenţialilor clienţi v-ar pu- proprietăţile
uitaţi că este important să aveţi cunoştinţă de lu- tea scoate din impas. Nu uitaţi că abilităţile solide
crurile care vă sunt utile şi să faceţi distincţie între de afaceri înseamnă, în primul rând, capacitatea de
imobiliare îşi vor
cunoştinţele generale şi cele specializate. a aborda orice fel de piaţă, în orice fel de condiţii,
dubla din nou
şi de a avea o idee clară în legătură cu următorii
valoarea;
Strategia nr. 1: Nu vindeţi! paşi ce trebuie parcurşi, fără emoţii şi fără a intra întrebarea nu
Indiferent că este vorba de casa în care locuiţi, de în panică. este dacă, ci
proprietatea pe care aţi dat-o spre închiriere sau de când se va
cea pe care aţi achiziţionat-o cu scopul de a o revinde Strategia nr. 3: nu pierdeţi din vedere întâmpla acest
cât mai rapid, nu vă grăbiţi să o înstrăinaţi atunci scopul principal al afacerii lucru
când constataţi că valoarea acesteia a scăzut drama- Indiferent de tipul de afacere sau de genul de
tic. Cel mai indicat este să aşteptaţi până când piaţa investiţii pe care le gestionaţi, este nevoie să stăpâniţi
imobiliară îşi revine. Privind retrospectiv, acest lucru principiile de bază care le guvernează. De exemplu,
se întâmplă întotdeauna în cele din urmă. asiguraţi-vă că obţineţi toate facilităţile fiscale de pe
Multor proprietari aflaţi în această situaţie ar putea urma investiţiilor pe care le faceţi. Sunt realizate co-
să li se pară o strategie simplistă. În realitate, însă, rect structurile afacerii pe care o conduceţi? Sau sunt
pentru a ieşi cu bine dintr-o astfel de conjunctură, coordonate în cel mai eficient mod posibil? Analizaţi
factorul emoţional şi impulsul de a scăpa de o pro- toate aceste aspecte şi nu pierdeţi din vedere faptul
prietate care nu mai aduce profit, de frica de a nu că puteţi obţine profit din tranzacţiile imobiliare in-
pierde şi mai mult, trebuie contracarat de o analiză diferent de evoluţia pieţei. Cheia succesului este, în
la rece a situaţiei existente. primul rând, să aveţi disponibilitatea de a observa,
În primul rând, gândiţi-vă că proprietatea pe care analiza şi judeca la rece toate detaliile care trasează
vreţi să o vindeţi va fi, în condiţiile unei pieţe în imaginea de ansamblu a situaţiei de fapt.
scădere, achiziţionată de altcineva, bineînţeles,
cu intenţia de a aştepta redresarea pieţei pentru a
o putea apoi vine şi obţine profit. Dar de ce să nu
procedaţi chiar dvs. înşivă aşa?

Strategia nr. 2: gestionaţi investiţiile imobi-


liare ca pe o afacere
Priviţi piaţa imobiliară ca pe orice alt produs. Dacă
aveţi idee despre ceea ce înseamnă studiul de piaţă
pentru un produs, veţi şti cum trebuie să procedaţi
şi în cazul unei proprietăţi imobiliare. Fie că vreţi
să vindeţi un aspirator, fie o casă, principiul este
acelaşi. Evident, nu sunt mulţi cei care ar vrea să
închirieze un aspirator şi, la fel de clar, valoarea unui
aspirator nu creşte pentru a-l revinde cu obţinerea
de profit. Aşa se explică faptul că sunt mulţi cei care
se lansează în afaceri pe piaţa imobiliară, dar şi că,
ulterior, sunt mulţi care dau greş într-un mod catas-
trofal. Este foarte uşor pentru un investitor în imobi-
liare să câştige mulţi bani pe o piaţă în urcare, chiar
dacă acesta face greşeli după greşeli şi nu stăpâneşte
principiile de bază ale acestei afaceri.
Unul dintre aceste principii este acela de a căuta o
modalitate pentru a spori valoarea proprietăţii pe
care vreţi să o vindeţi sau de pe urma căreia vreţi să

www.100construct.ro
www.100construct.ro
| septembrie octombrie 2009 21
| august - -septembrie
Imobiliare
64% dintre români vor să aplice pentru “Prima Casă”
64% dintre românii care prospectează piaţa
imobiliara au decis să îşi cumpere un imo-
bil, motivaţi fiind de avantajele oferite de programul “Prima
o casă intenţionează să îşi achiziţioneze imobilul în
următoarele 6 luni, în timp ce doar 2% au amânat
această decizie pentru anul 2010.
Casă”. Programul “Prima Casă” a ridicat optimismul ro- În ceea ce priveşte valoarea maximă pe care românii
mânilor în ceea ce priveşte intenţia de achiziţionare a unei intervievaţi sunt dispuşi să o aloce pentru o locuinţă,
locuinţe, reiese din concluziile studiului“Cum au primit ro- aceasta variază în funcţie de tipul imobilului. Astfel, pe
mânii proiectul Prima Casă”, realizat de portalul imobiliar o garsonieră aceştia nu sunt dispuşi să dea mai mult
www.TopEstate.ro de 42.000 de euro, în timp ce pentru un apartament
Totuşi 27% dintre respondenţi s-au arătat sceptici în cu două camere suma alocată nu sare în medie de
ceea ce priveşte şansele de aplicabilitate ale progra- 58.000 de euro. Ceva mai mult -100.000 de euro, sunt
mului, în timp ce 9% au precizat că ar opta pentru dispuşi să dea românii pe o casă nouă.
această modalitate de finanţare, însă nu se încadrează Studiul a fost efectuat la nivel naţional în perioada 1 -31
56% dintre în condiţiile de eligibilitate impuse. În plus, datele stu- iulie pe un eşantion de 1.000 de persoane, cu vârsta
români consideră diului arată că 15% dintre românii care au nevoie de cuprinsă între 21- 60 de ani.
că preţurile vor mai
scădea pe termen
mediu şi lung, în
timp ce restul de
44% văd o majorare
a costurilor în
perioada următoare

15 euro-mp pentru clădirile


office din zone centrale
Dacă în urmă cu un an se estima o diminuare considerabilă a stocului
de birouri, în prezent chiriaşii office au la dispoziţie posibilitatea
de a închiria spaţii în imobile centrale, la preţuri de 15 euro/mp.
P
iaţa spatiilor de birouri a cunoscut în ultimele luni o scădere
accentuată atât ca urmare a contextului economic global, cât şi a
preţurilor solicitate de către proprietari.
În funcţie de suprafaţa închiriată, de istoricul companiei sau de perioada
contractului de închiriere, clienţii negociază atât valoarea chiriei, cât şi
mentenanţa, a cărei valoare oscilează de la un proprietar la altul, de la 2 la
4 euro/mp, în funcţie de costurile de întreţinere.
Cele mai cautate zone pentru activitatile de business rămân în continuare
cele centrale, precum Primăverii, Dorobanţi, Aviatorilor, Unirii, Romană,
Victoriei sau Polonă. Cele mai frecvente cereri pentru spaţiile office sunt de
200-300 mp şi ocazional sunt solicitate suprafeţe de 500- 600 mp.
Costurile ridicate solicitate de către proprietari, precum şi mentenanţa
care se adaugă costului final, au determinat în ultima perioardă o reo-
rientare a clienţilor business către vilele din zone centrale şi ultracentrale.
Astfel, vile de acest gen sunt închiriate cu 10 euro/mp, iar costurile legate
de întreţinere sunt achitate de către chiriaş în funcţie de consumul lunar.

22 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | iulie - august 2009 23
Imobiliare

Atribuirea valorii cor


În condiţiile existente astăzi pe
pieţele imobiliare a devenit cu
adevărat dificil de determinat
valoarea reală a unei proprietăţi.
Există însă soluţii pentru a găsi
preţul corect.

M
etoda vânzărilor comparabile rămâne
cea mai la îndemână şi, totodată, cea
mai precisă, fiind aplicabilă în special
construcţiilor familiale, complexelor de locuinţe di-
vizate în unităţi individuale şi clădirilor de mici di-
mensiuni destinate închirierilor. Conform acestei
metode, comparaţia se realizează cu proprietăţi si-
milare vândute recent, situate în aceleaşi zone sau în
locaţii apropiate. Ignoraţi metodele care se bazează
pe valoarea atribuită sau pe ultimul preţ de vânza-
re. În ceea ce priveşte acest din urmă considerent,
intenţia de a vă ghida după ultimul preţ de vânzare
al proprietăţii poate fi periculoasă, în condiţiile în
care ultimul cumpărător e posibil să fi plătit prea
mult sau prea puţin pentru construcţia în cauză, cu
atât mai mult dacă acest eveniment a avut loc la o
dată foarte îndepărtată de prezent, caz în care a de-
venit irelevant faţă de condiţiile actuale de pe piaţa
imobiliară.
Cel mai sigur este să faceţi propria dvs. analiză a va-
lorii de piaţă, evitând să vă bazaţi pe opinia agenţilor
imobiliari. De exemplu, pentru determinarea valorii
de piaţă a unei proprietăţi, aceştia iau în conside-
rare preţul de listă sau preţul la care sunt oferite
spre vânzare proprietăţile nevândute încă, ceea ce
nu poate fi un criteriu corect de evaluare. Principa-
lul argument: preţul cerut iniţial este, cel mai ade-
sea, peste valoarea reală a proprietăţii şi, în cele mai
multe cazuri, preţul final de vânzare se dovedeşte a
fi mult mai mic decât cel pretins la început. Preţul de
listă poate fi „umflat” din mai multe motive: pe de-o
parte, unii vânzători vor doar să testeze piaţa, pentru
a vedea cât ar putea obţine pe proprietăţile pe care
le deţin dacă ar vrea să le vândă. Pe de altă parte,
unii vânzători sunt pur şi simplu nerealişti şi pretind
preţuri complet nerezonabile.

24 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


ecte unei proprietăţi
vânzările comparabile simplu splendidă, să fi beneficiat de atuuri speciale,
Conform teoriei, dacă trei proprietăţi aproximativ cum ar fi o grădină exotică prevăzută cu spectacu-
identice, amplasate în aceeaşi zonă, s-au vândut re- loase căderi de apă.
cent cu preţurile de 80.000 €, 78.000 € şi 81.000 Urmează calcularea valorii medii a unui metru
€, o a patra proprietate identică având o locaţie pătrat de construcţie, comparabilă cu proprietatea
apropiată se va vinde contra unei sume aflată în a cărei valoare trebuie estimată, valoare medie care
aceeaşi gamă de valori. În realitate se întâmplă ca di- este apoi înmulţită cu suprafaţa acesteia. Se obţine
ferite proprietăţi din aceeaşi zonă să se vândă contra astfel valoarea de piaţă a proprietăţii reprezentând
unei game variate de preţuri, diferenţele putându-se obiectul de interes.
încadra chiar şi între 50.000 € - 100.000 €. Unele
construcţii sunt mai mari, altele mai mici. Unele sunt
mai vechi, altele construite mai recent. Unele au ne-
Triada de aur pentru estimarea
voie de reparaţii, altele sunt într-o stare perfectă. valorii unui imobil pentru locuit
Totuşi, există soluţii şi în cazul unor astfel de pro- Deşi sunt mulţi factorii ce trebuie luaţi în consi-
bleme. Determinarea valorii curente de piaţă a unei derare la evaluarea unei proprietăţi prin metoda
proprietăţi nu este o ştiinţă exactă, ci, mai degrabă, comparaţiei, trei dintre ei sunt esenţiali:
o estimare bine documentată. Rezultatul trebuie să
varieze într-o plajă cât mai restrânsă de valori şi să 1. Locaţia
reprezinte un preţ rezonabil pentru proprietatea în Locaţia este extrem de importantă pentru procesul
cauză. de comparaţie dintre proprietăţi. În general, se iau
Pentru aceasta, în primul rând trebuie să strângeţi în calcul construcţii de pe o rază de 1 – 2 km. În
cât mai multe informaţii despre proprietatea care vă cazul unei subzone caracterizate de construcţii simi-
interesează, apelând la autorităţile locale sau solici- lare şi construite în aceeaşi perioadă de timp, pen-
tând concursul companiilor de asigurări. Puteţi intra tru a obţine o evaluare corectă trebuie să comparaţi
astfel în posesia unor date referitoare la tipul zonei case asemănătoare având stiluri similare din aceeaşi
în care este amplasată, anul în care a fost construită, subzonă.
suprafaţa amprentei la sol, numărul de metri pătraţi
ai construcţiei. Următorul pas este obţinerea de 2. Suprafaţa
informaţii detaliate despre proprietăţile vândute în Proprietăţile comparabile se consideră a fi cele ale Există un cost
ultimele 6 – 12 luni şi situate la distanţe mici faţă căror diferenţe în privinţa suprafeţelor se înscriu în- fix atribuit unei
de construcţia de interes. Nu scăpaţi nici un moment tr-o plajă de 20%. Majo- construcţii, care
din vedere faptul că proprietăţile trebuie să fie si- ritatea persoanelor nea- se bazează pe
milare între ele atât ca dimensiuni, cât şi ca an al vizate consideră în mod valoarea
construcţiei. eronat că, dacă o casă terenului pe
Odată această etapă parcursă, pentru fiecare pro- având o suprafaţă de care este
prietate calificată în urma comparaţiilor, calculaţi construită, pe
preţul pe metru pătrat împărţind preţul de vânzare la costurile de
numărul de metri pătraţi ai fiecăreia. Veţi obţine un
construcţie, pe
cele refe­ritoare
şir de valori care pot să difere, de la o sumă maximă
la reţeaua de
plătită pe metru pătrat pentru o anumită proprie- canalizare
tate, la una minimă, pentru o altă proprietate. În şi altele
aceste condiţii, v-aţi putea întreba care este greşeala.
Nu este vorba de nici o eroare. Diferenţele pot să
provină ca urmare a diverse motive: de exemplu, în
cazul proprietăţii vândute la preţul cel mai mic pe
metrul pătrat, proprietarul a avut nevoie urgentă de
bani. La fel, este posibil ca proprietatea vândută la
preţul cel mai mare pe metrul pătrat să fi fost pur şi

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 25


Imobiliare
1.000 m2 valorează 100.000 €, automat o proprie-
tate de 1.100 m2 trebuie să valoreze 110.000 €. Cele
10 procente în plus pe care le are cel de-al doilea
imobil în suprafaţă echivalează doar cu câteva punc-
te procentuale în ceea ce priveşte valoarea. Dacă cele
Centru medical clinic de diagnostic şi tratament

două imobile sunt amplasate în aceeaşi locaţie, sunt


consultatii medicale si explorari functionale

construite în acelaşi stil şi sunt apropiate ca număr


de încăperi, cei 10% în plus în ceea ce priveşte
Laborator analize cu rezultat 1 ora

suprafaţa nu-i vor spori mai deloc valoarea. De ce?


Pentru că există un cost fix atribuit unei construcţii,
echografie tridimensionala

care se bazează pe valoarea terenului pe care este


construită, pe costurile de construcţie, pe cele refe-
Medicina muncii

ritoare la reţeaua de canalizare şi altele. Câţiva zeci


de metri pătraţi în plus în ceea ce priveşte suprafaţa
unei construcţii implică un extra - cost foarte mic.

3. Numărul de încăperi în care este


compartimentată construcţia
De interes special în această privinţă sunt dormito-
arele şi camerele de baie, al căror număr este mult
mai relevant pentru stabilirea valorii unui imobil
decât acei metri pătraţi în plus de care beneficiază
suprafaţa clădirii. Cu alte cuvinte, o construcţie cu
trei dormitoare şi având o suprafaţă totală de 200
m2 poate să valoreze mai mult decât una cu două
dormitoare, dar cu 250 m2 ca suprafaţă. De aseme-
nea, este importantă şi poziţionarea dormitoarelor şi
băilor în ansamblul construcţiei: la nivelul principal
sau la demisol. În timp ce un demisol profesionist fi-
nisat poate adăuga valoare casei, aceasta nu se ridică
la valoarea pe care ar avea-o aceeaşi construcţie dacă
B–dul Iuliu Maniu nr. 11, încăperile menţionate sunt amenajate deasupra ni-
sect 6, Bucureşti velului solului. Mai ales în regiunile caracterizate de
Tel: 021-319.17.04;
021-319.17.05 o umiditate ridicată, spaţiile de locuit amenajate sub
Fax: 021-319.17.03 nivelul solului nu sunt foarte apreciate, aşa cum ar
www.doris.ro
putea fi apreciate în zonele mai aride. cumpărătorului. De exemplu, dacă toate proprietăţile
Construcţiile cu trei dormitoare reprezintă, în gene- din zona analizată dispun de garaje pentru două
ral, un mare plus faţă de casele cu două dormito- automobile, acest lucru poate influenţa valoarea
are; dar, în acelaşi timp, imobilele cu patru sau cinci proprietăţii în discuţie într-o proporţie de cel mult
dormitoare nu mai ridică valoarea construcţiei prea 10% doar dacă acea construcţie ce ne interesează
consistent, dacă au, în mare, aceleaşi dimensiuni şi are un garaj pentru o singură maşină sau nu dis-
suprafeţe. De asemenea, un imobil cu două băi este pune de garaj. La fel, o proprietate care include un
Centru medical clinic de

mult mai apreciat decât unul cu o singură sală de garaj pentru patru automobile, situată într-un cartier
diagnostic şi tratament

baie, însă trei sau mai multe astfel de încăperi nu cu case având, în general, garaje care pot adăposti
vor mai adăuga o valoare prea mare proprietăţii în trei vehicule, va avea o valoare aproximativ egală cu
cauză. celelalte. Excepţia o constituie imobilele situate în
Există şi alţi factori care determină într-o măsură complexele de apartamente. Locurile de parcare sau
mai mică valoarea unei proprietăţi şi cărora li se garajele sunt vândute odată cu apartamentele în sine
dă o mai mică importanţă în cadrul procesului de şi pot avea o valoare substanţială, în particular când
estimare. De exemplu, unele construcţii dispun de este vorba de construcţii situate în marile aglomerări
garaje pentru una sau două maşini, altele doar de urbane, unde aceste facilităţi sunt foarte căutate.
protecţii parţiale pentru autovehicule, în timp ce al- În plus, în afară de analiza preţurilor proprietăţilor
tele nu au astfel de dotări. Acest factor contează la care s-au vândut deja, este util să aruncaţi o privire şi
stabilirea valorii proprietăţii în funcţie de cerinţele asupra preţurilor proprietăţilor care urmează să fie

26 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


cât una ceva mai veche. În esenţă, această teorie nu În afară de
mai este sută la sută adevărată. Unul dintre motive analiza preţurilor
ar fi acela că, odată cu creşterea preţului terenurilor, proprietăţilor
loturile corespunzătoare ridicării noilor construcţii care s-au vândut
tind să fie mai mici decât altădată. Pe de altă parte,
deja, este util să
aruncaţi o privire
materialele folosite se caută să fie mai puţin costisito-
şi asupra preţurilor
are. De regulă, potenţialii cumpărători interesaţi de proprietăţilor care
proprietăţi imobiliare amplasate în centrul oraşelor, urmează să fie
în locaţii preferenţiale, vor constata că acestea dis- tranzacţionate
pun de amprente la sol de mai mari dimensiuni,
ceea ce va conduce automat la un preţ mai mare de
achiziţie.
tranzacţionate. Chiar dacă preţurile de listă nu sunt Iată câteva avantaje şi dezavantaje de luat în consi-
preţurile cu care proprietăţile în cauză vor fi vân- derare atunci când vă aflaţi în situaţia de a alege în-
dute, acestea vă vor da o perspectivă asupra evoluţiei tre o construcţie nouă şi una veche:
pieţei, în creştere sau în scădere.
Construcţiile vechi beneficiază
în general de curţi generoase
Construcţie nouă vs. veche În cazul în care v-aţi decis să cumpăraţi o construcţie
O convingere de bun simţ este aceea că orice care are o vechime de câţiva ani, s-ar putea să vă
construcţie nou realizată are un preţ mai ridicat de- încânte ideea unor concepte arhitecturale deosebi-
te, chiar dacă acestea nu mai ţin pasul cu trendu-
rile actuale. O construcţie veche de câteva decenii se
poate dovedi foarte rezistentă. De asemenea, există
şanse mari ca asemenea construcţii să beneficieze
de curţi generoase, special concepute pentru parca-
rea maşinilor, amenajate ca locuri de joacă pentru
copii sau pentru petrecerea timpului în aer liber.
Construcţiile vechi au o personalitate aparte, putând
să beneficieze de elemente arhitectonice specifice,
aparţinând curentelor vremii ca, de exemplu, ar-

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 27


Imobiliare

Stabilitatea cade, elemente decorative sculptate manual, ferestre sălilor de baie pentru a putea fi dotate cu aparatură
poate fi încă un cu vitralii, etc. Stabilitatea poate fi încă un motiv în de ultimă oră. O construcţie clasică, cu atât mai mult
motiv în favoarea deciziei de a achiziţiona o construcţie ve- cu cât este vintage, are un preţ mai ridicat şi ca ur-
favoarea che, schimbările majore în zone în care există astfel mare a locaţiei în care este amplasată, aceasta în-
deciziei de a de clădiri fiind puţin probabil să apară. În sfârşit, de semnând în apropiere de obiective având o utilitate
achiziţiona o obicei construcţiile vechi sunt amplasate în zone cen- aparte, precum şcoli, transport public, centre comer-
construcţie trale, la distanţe convenabile, care pot fi parcurse la ciale şi de distracţie.
ve­che,
pas, delimitate de restaurante, cafenele, magazine de
schimbările
majore în zone antichităţi sau muzee, ceea ce poate fi mai mult de- Tasarea terenului pe care este amplasată
în care există cât tentant pentru oricine este interesat de atuurile fundaţia, indiferent de tipul de sol,
astfel de clădiri conferite de o poziţionare privilegiată a imobilelor în poate apărea la construcţiile noi
fiind puţin cauză. În schimb, avantajele unei construcţii noi nu sunt de-
probabil să loc de neglijat. Este de la sine înţeles că operaţiunile
apară O clădire veche necesită o întreţinere de întreţinere sunt mult diminuate, iar elementele
mai laborioasă de construcţie folosite sunt de ultimă generaţie, ceea
Pe de altă parte, dezavantajele unei construcţii vechi ce ar trebui să ofere garanţia faptului că, pe dura-
există şi acestea îl pot descuraja pe cumpărătorul mai ta a câţiva ani nu va fi nevoie de reparaţii capitale.
puţin convins de beneficiile unei astfel de achiziţii. În Clădirile noi se înscriu în trendurile actuale de eco-
primul rând, o clădire veche necesită o întreţinere nomisire a energiei, ceea ce înseamnă, de exemplu,
mai laborioasă şi, mai ales, trebuie efectuată pe- folosirea energiilor neconvenţionale – solară, eoliană
riodic. Şansele sunt mari ca după terminarea unor etc. -, ori izolarea cât mai eficientă a pereţilor, tava-
reparaţii să fie nevoie de altele, şi tot aşa. De ase- nelor şi podelelor. În plus, imobilele noi beneficiază,
menea, înlocuirea reţelei electrice sau a instalaţiei în medie, de suprafeţe mai mari, cu dormitoare ge-
sanitare se poate dovedi mult mai costisitoare decât neroase şi spaţii interioare mult mai aerisite decât
poate părea la prima vedere. De pildă, dacă imobilul construcţiile ridicate în urmă cu câţiva ani. Deloc de
a fost construit înainte de punerea la punct a reţelei neglijat este şi factorul emoţional referitor la noutate,
de canalizare, puţul de decantare poate refula. care îi conferă proaspătului proprietar un sentiment
Rădăcinile copacilor pot afecta conductele de cana- unic, ce poate contracara orice dezavantaje care ar
lizare, provocând deteriorarea acestora, în timp ce decurge din achiziţionarea unei construcţii noi. Prin-
ţevile galvanizate sunt expuse riscului de rugină. La tre acestea se pot număra probleme precum tasarea
fel, dispozitivele electronice necesită împământare. terenului pe care este amplasată fundaţia, indiferent
Neajunsuri ar putea fi considerate şi existenţa unor de tipul de sol, ceea ce duce la apariţia crăpăturilor
spaţii mai mici de depozitare, a unor dressing-rooms atât în structura fundaţiei, cât şi în pereţi sau rame,
mai puţin spaţioase şi a garajelor pentru un singur distanţele lungi până în centrul oraşului, situaţie
autovehicul sau necesitatea de a face îmbunătăţiri ce implică probleme ce ţin de traficul aglomerat,
considerabile pentru a beneficia de un confort mai sau vegetaţia imatură din imediata apropiere a
ridicat, cum ar fi reamenajarea bucătăriilor sau a construcţiei.

28 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


?
Care sunt trendurile
imobiliare urbane actuale
Între intenţia de a achiziţiona o locuinţă nouă la periferia oraşului şi
cea de a deveni proprietarul uneia vechi, dar poziţionate în centrul
urbei, mulţi doritori se întreabă care e cea mai potrivită alegere,
având în vedere condiţiile actuale existente pe piaţa imobiliară.

P
otenţialii cumpărători, mai ales cei aflaţi pen- căutare. În plus, conceptul de locuinţă ecologică a
tru prima oară în această ipostază, au deseori luat o amploare considerabilă, cu tot ceea ce implică
dificultăţi în a opta pentru una sau alta din- acesta: folosirea energiei solare, amenajarea in-
tre variante sau de a face diverse alegeri în privinţa terioarelor cu materiale naturale sau eco-friendly,
tranzacţiilor imobiliare. Următoarele consideren- aparatură electronică de mare eficienţă energetică,
te pot constitui un punct de plecare pentru a face sistem de iluminat fluorescent compact. Mai mult de-
alegerea optimă: cât atât, multe garaje încep să fie dotate cu sisteme
de alimentare pentru automobile electrice, semn că
Cumpărătorii sunt dispuşi să plătească proprietarii acestora devin, treptat, conştienţi de
mai mult pentru a locui în oraş importanţa protejării mediului înconjurător.
Indiscutabil, o soluţie tentantă poate fi combinaţia
dintre cele două variante menţionate anterior: o Amenajarea podurilor şi mansardelor
construcţie nouă în centrul oraşului. Din păcate, ma- câştigă popularitate
joritatea proiectelor urbanistice ce urmează să fie În prezent, podurile şi mansardele, amenajate
puse în aplicare în zone dezvoltate deja, în ceea ce corespunzător, pot oferi spaţii de lucru sau de locuit
priveşte construcţiile existente, au toate şansele să capabile să îndeplinească cele mai exigente condiţii.
se finalizeze cu preţuri mai mari pe metrul pătrat de- În general, primul nivel al unei clădiri este un spaţiu
cât construcţiile noi din suburbii. Cumpărătorii sunt deschis ce poate fi utilizat pentru amenajarea de
dispuşi să dea mai mulţi bani pentru a achiziţiona o birouri, depozit, showroom sau săli de conferinţe.
locuinţă amplasată mai aproape de locul de muncă, Nivelele superioare, amenajate astfel încât să dea
magazine sau de locaţii pentru petrecerea timpului posibilitatea celor din interior să aibă o perspectivă
liber, cum ar fi restaurante, cluburi de noapte, teatre neîngrădită asupra spaţiului exterior din apropierea
etc., pentru a face economie de timp şi, de cele mai clădirii, beneficiază de elemente spectaculoase gen Conceptul
multe ori, de bani cheltuiţi pe combustibil. ferestre cu suprafaţa cuprinsă între pardoseală şi ta- de locuinţă
van, reţea de conducte şi de ventilaţie aparentă şi cât ecologică a
Designul modern desemnează trendurile mai puţini pereţi de separaţie între încăperile de lo- luat o amploare
În prezent, arhitecţii pun la punct proiecte imobiliare cuit precum dormitoare, sufragerii sau bucătării. considerabilă
în linii simple, puse în valoare de accesorii deosebite,
precum sisteme inovative de prindere a surselor de
lumină, cum ar fi lămpi suspendate sau camuflate
în structurile altor obiecte de design interior. Unii
arhitecţi apelează la elemente creative încorporate,
care au un impact estetic maxim asupra privitorilor,
cum este cazul televizoarelor cu ecran plat de mari
dimensiuni, rotative, al şemineelor cu două feţe
sau al capetelor de duş montate în tavan, în
locul clasicelor asamblări pe perete.
La fel, în privinţa culorilor, tonurile
de pământ, considerate foarte re-
laxante, sunt din nou la mare

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 29


Imobiliare
Semne de revenire pe piaţa
imobiliară internaţională
Piaţa imobiliară internaţională se pregăteşte pentru o revenire,
primele semne pozitive începând să-şi facă aparitia. SUA, China,
Marea Britanie dau tonul, marcând uşoare îmbunătăţiri ale activităţii
în domeniul imobiliar.
Urmărirea îndeaproape a situaţiei pieţei de retail
În SUA, rata dobânzii din Statele Unite ale Americii este esenţială pentru
la creditele pe 30 de prevederea evoluţiei pozitive respectiv negative a do-
ani a ajuns la un minim meniului imobiliar pe celelalte pieţe de capital. Acest
istoric, respectiv aspect este valabil în contextul în care SUA este ţara
sub 0,5%. de origine a crizei imobiliarelor şi are în acelaşi timp
cea mai mare economie a lumii.

SUA: Creşteri de până la 90% a tranzacţiilor


imobiliare, pe fondul scăderii preţurilor
cu peste 40%
Deşi vânzările în SUA au scăzut constant în
ultimii doi ani, luna februarie a marcat începutul
unei uşoare îmbunătăţiri a situaţiei, atât în ceea
ce priveşte vânzările de imobile noi, cât şi a celor
vechi. Există zone în SUA unde vânzările de imobile
au explodat datorită scăderii abrupte a preţurilor,
iar printre acestea se află Florida, California şi
Minneapolis unde s-au înregistrat creşteri de
90% a tranzacţiilor imobiliare, pe fondul scăderii
preţurilor cu peste 40%, conform site-ul oficial al
Asociaţiei Naţionale Realtor.
În ceea ce priveşte situaţia instituţiilor finan-
ciare, Rezerva Federală Americană (FED) a cobo-
rât dobânda de referinţă la 0%, ceea ce a dus la
o scădere semnificativă a dobânzilor la creditele
ipotecare. În prezent, rata dobânzii la creditele pe
30 de ani a ajuns la un minim istoric, respectiv
sub 0,5%. Niciodată în istorie un credit ipotecar nu
a fost mai ieftin. De exemplu, în timpul crizei din
1983, rata dobânzii era de peste 18%.
Astfel, vânzările dau semne de redresare, do-
bânzile se află la minimul istoric, iar numărul
celor care aplică pentru un credit ipotecar creşte
susţinut.

China: Vânzările de locuinţe au crescut


cu 45,3% faţă de anul trecut
Piaţa imobiliară din China dă semne de reve-
nire, fapt generat de cererea internă, conform Ca-

30 iunie
august- iulie 2009 | www.100construct.ro
- septembrie 2009 | www.100construct.ro
pitaLand, un dezvoltator din Singapore, citat de bloo-
merg.com.
În China, vânzările de locuinţe au crescut cu 45,3%
faţă de anul trecut în primele cinci luni ale lui 2009,
că urmare a cererii interne. Preţurile caselor în 70
de oraşe din China au crescut cu 0,2% în luna iunie
faţă de anul precedent şi cu 0,8% faţă de luna mai a
lui 2009, conform Comisiei Naţionale de Dezvoltare
şi de Reformă.
Cei mai mulţi cumpărători pentru proiectele
rezidenţiale sunt clienţii guvernaţi de necesitate.
Conform dezvoltatorului chinez, sectorul imobiliar nu
a cunoscut excese în investiţii, ceea ce lasă loc pentru
o uşoară creştere în viitorul apropiat.
“Ne-am gândit că ar fi un proces aproape echitabil
dacă am profita de pe urma activelor evaluate sub
preţul pieţei, însă adevărul este că piaţa din China
îşi revine atât de repede, încât companiile nu mai
deţin în managementul financiar astfel de active”,
au declarat reprezentanţii CapitaLand. Totuşi, preţul
acţiunilor deţinute de developerul chinez aproape s-a
dublat în ultimele 6 luni. «China este una dintre ţările
în creştere şi în ciuda crizei economice, vom continua
pentru a susţine creşterea cererii de locuinţe, că ur-
mare a urbanizarii”, a adăugat developerul citat.

Anglia: Preţurile caselor


au crescut cu 1,2%
Preţurile caselor din Marea Britanie au urcat cu
1,2% în luna mai, comparativ cu aprilie. Scăderea
preţurilor caselor din Marea Britanie s-a temperat de
la 15% în aprilie la 11% în mai. Astfel, preţul mediu al
unei locuinţe a urcat la 154.000 lire sterline. În ulti-
mele trei luni, preţul caselor a scăzut cu numai 0,5%,
comparativ cu perioada anterioară, cea mai mică
rată de scădere din ianuarie 2008. În aceste condiţii,
analiştii imobiliari sfătuiesc investitorii străini să aibă
în vedere piaţa imobiliară britanică..

România: Preţul apartamentelor


de 3 camere a scăzut pentru
a se încadra în programul Prima Casă
În ce priveşte ţara noastră, planul de redresare a
domeniului imobiliar recent lansat aduce cu sine o
rearanjare a preţurilor în funcţie de plafonul garantat
de stat. Astfel, garsonierele şi apartamentele de 2 ca-
mere ce erau cotate sub această sumă s-au scumpit,
în timp ce proprietarii apartamentelor de 3 camere
au regândit preţul, astfel încât oferta lor să se înca-
dreze în programul Prima Casă. O situaţie ceva mai
clară a pieţei de real-estate din România se va putea
obţine în urma ediţiei a IX-a a Târgului Naţional Imo-
biliar (TNI) ce va avea loc în perioada 24-27 septem-
brie la Palatul Parlamentului.
Prezentare produs

10 motive pentru a alege


pardoselile din PVC Gerflor
Scopul companiei Interfloor System este de a oferi soluţii practice
şi durabile, uşor şi rapid de instalat, uşor de menţinut şi, nu în cele
din urmă, produse care să aibă costuri mici de reciclare pe termen lung.

I
ndustria contrucţiilor a căutat de-a lungul timpu- 14001. Acestea beneficiază de programe de recicla-
lui să realizeze clădiri eficiente din perspectivă re a apei, eliminarea de deşeuri toxice, metale grele
costurilor, atât în faza de construcţie propriu-zisă, sau solvenţi, cât şi soluţii pentru reducerea consu-
cât şi pe durata întregului ciclu de viaţă al acestora. mului de energie. Aceste aspecte reprezintă o orien-
Este necesar să găsim un echilibru eficient între ne- tare continuă a companiei pentru soluţii ecologice
voile economice ale prezentului şi cele de perspectivă. care să reducă costurile de producţie şi să crească
Fără acest echilibru, vom lăsa în sarcina generaţiilor eficienţa şi calitatea produselor Gerflor.
următoare grija unor cheltuieli foarte costisitoare. 4. Compania Gerflor este implicată în studii locale şi
Interfloor System a ales să promoveze produsele soluţii pentru creşterea numărului produselor din
Gerflor în România datorită angajamentelor pe care PVC reciclate şi păstrarea unui mediu ecologic –
această companie şi le asumă: iniţiativa Vinyl 2010. Până în anul 2020 scopul aces-
n reducerea costurilor de producţie; tei iniţiative este să recicleze 10.000 de tone pe an.
n creşterea numărului de materiale reciclabile utili- 5. Produsele Gerflor au emisii joase VOC (compuşi
zate în producţie; organici volatili). Niciun produs nu este dăunător
n îmbunătăţirea permanentă a calităţii produselor; sănătăţii, nici în faza de producţie, de instalare
Interfloor System

n reducerea consumului de produse chimice necesare sau de utilizare.


curăţării; 6. Toate produsele sunt garantate să dureze cel
n găsirea unor modalităţi eficiente de preluare şi eli- puţin 20 de ani de la instalare dacă sunt utilizate
minare a produselor care au fost folosite, astfel încât şi întreţinute corespunzător.
costurile beneficiarului să fie cât mai mici. 7. Toate produsele Gerflor sunt tratate la suprafaţă şi
în toată masa cu PUR Protect sau Protecsol, menite
Pardoselile Gerflor să păstreze aspectul iniţial pe toată durata de viaţă a
Unul dintre cele mai utilizate tipuri de mate- materialului, să uşureze întreţinerea ulterioară şi să
rial plastic în domeniul pardoselilor calde este reducă la minimum costurile de mentenanţă.
w w w.inte r flo o r.r o

policlorura de vinil sau PVC-ul. Materialul, în di- 8. Produsele Gerflor sunt impermeabile la apa şi nu
versele sale forme sau design-uri, este rezistent la se descompun.
intemperii, greu inflamabil, rezistent la substanţe 9. D
 e asemenea, acestea sunt tratate antibacterian şi fungic
chimice, stabil la factorii corozivi şi poate fi tratat şi au în toată masa Sanosol ®, un tratament care impiedică
antibacterian şi fungic. Pardoselile din PVC Gerflor creşterea micro-organismelor şi a ciupercilor.
sunt slabe conductoare de căldură, antistatice şi 10. Produsele Gerflor sunt testate cu stricteţe şi mar-
pot fi prelucrate foarte uşor. Iată 10 argumente pe cate conform standardelor europene atât pentru
care compania Interflor System le aduce în favoa- rezistenţă la alunecare, control static, rezistenţă
rea pardoselilor Gerflor: la foc, izolaţie fonică, rezistenţă la abraziune,
1. Toate produsele Gerflor sunt fabricate din PVC pro- rezistenţă la acţiune chimică, cât şi pentru
dus de companii de renume pe piaţa internaţională, păstrarea în timp a culorilor. n
Contact: care respectă standarde înalte de calitate. Acest
SC Interfloor System SRL
material este utilizat în sfera medicală dar şi în alte
Str. Rasuri, Nr. 1A, Bucuresti
Tel.: +
 40 21 211 31 38 aplicaţii în care acest produs vine în contact direct
+40 31 805 60 24 cu pielea umană, fără s-o afecteze.
+40 31 805 60 25 2. Majoritatea produselor Gerflor sunt 100% recicla-
Fax: +40 21 211 25 74 bile, aspect care se reflectă pozitiv în costul final
E-mail: office@interfloor.ro al produselor noastre.
Web: www.interfloor.ro 
3. Fabricile Gerflor au certificarea completă ISO

32 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


100%
s u p l i m e n t a l r e v i s t e i 100% construct
Componente fotovoltaice
integrate în acoperiş. . 38
Plăcile din ecofibre...... 40
Alternativa ecologică pentru
lucrări de izolaţii

Termoizolaţii ecologice.. 50
i z ol aţii I faţade I acoperi şuri Simplitate compoziţională

Faţadele
de sticlă
dublu-strat
Pro sau contra?
Pagina 42

Supliment
sponsorizat de
Izolaţii, faţade, acoperişuri
Supliment

Termoizolaţii
simplitate co
Materialele ecologice pentru
izolaţii termice şi fonice sunt
din ce în ce mai solicitate, în
contextul preocupării generale
pentru protejarea mediului.

C
eluloza este un material izolator care se
fabrică în Germania şi Cehia, din hârtie de
ziar sortată. Aceasta se găseşte sub formă de
panouri sau vrac. În urma uscării bucăţelelor de
ziar nu apar nici un fel de reziduuri. Mediul am-
biant se încarcă extrem de puţin la fabricare, în
comparaţie cu celelalte materiale izolatoare. Pen-
tru protecţia împotriva incendiului, a insectelor şi
şoarecilor se adaugă circa 20 % bor.
Materialul izolator din celuloză se foloseşte de
peste 60 de ani mai ales în Canada şi ţările Scan-
dinave. Fibrele de celuloză se întrebuinţează mai
ales la izolarea spaţiilor concave dintre bârnele de
la acoperiş, tavanul balcoanelor şi pereţii cu bâr-
ne din lemn. În cazul unei construcţii din bârne
de lemn foarte putrede se foloseşte un procedeu
umed. Pentru aceasta se amestecă celuloza cu apă
curată şi se obţine o umiditate de 10%. După us-
care rezultă o izolare corectă.
Fibrele de celuloză obţinute prin reciclarea hâr-
tiei, fiind aditivate doar pentru a deveni ignifuge
şi a nu favoriza apariţia fungilor şi a rozătoarelor,
reprezintă un material ecologic care înglobează
un consum de energie redus pentru obţinerea lui,
comparativ cu materialele tradiţionale.
Comparativ cu un sistem tradiţional de izolaţii, fi-
brele de celuloză prezintă caracteristici de izolant
termic superioare materialelor tradiţionale, coefi-
cientul de transfer termic fiind unul net superior
vatei minerale, iar aplicarea lui poate fi realizată
fără discontinuităţi, adică fără "pungi de aer", spo-
rind astfel performanţele de izolator termic.
Totodată, fibrele de celuloză pot fi utilizate extrem
de eficient şi ca un bun izolant fonic, depăşind
performanţele unui material tradiţional. Unul
dintre elementele definitorii în cazul izolaţiei fo-
nice îl reprezintă densitatea materialului folosit

34
le ecologice, prezece până la de două zeci de ori volumul său
iniţial. Pentru utilizarea în domenii încărcate de
umiditate are loc o hidrofobare cu silicon în dis-

mpoziţională
persie fără solvenţi. O variantă poate fi perlita
acoperită cu bitum.
Găsită sub formă de panouri, aceasta se foloseşte
ca element uşor de izolare a spaţiilor concave,
ca element de izolare sub o tencuială umedă
şi ca element de izolare sub o tencuială uscată
celulozĂ (acoperişuri, terase). În ultimul timp se utilizează
tot mai mult pentru izolarea termică a podelei.
La prelucrare trebuie mare atenţie, deoarece se
degajă foarte mult praf. Alte posibilităţi de uti-
lizare sunt izolaţia la zidăria formată din două
straturi, precum şi izolaţia masivă. Din perlita
expandată se fac mortar termoizolant şi tencuie-
li. Tencuiala este foarte poroasă şi este la fel de
bună pentru zidăria din piatră brută de carieră.
Efectul de izolaţie termică al perlitei expanda-
te este aproape dublu, în comparaţie cu argila
expandată, folosită în aceleaşi scopuri. Materia-
la izolaţie. În cazul celulozei, prin obţinerea unei lul nu este sfărâmicios. Datorită originii sale vul-
densităţi instalate de peste 60 kg/m3, izolaţia fonică canice, perlita expandată este greu radioactivă.
este remarcabilă. Materialul nu este inflamabil.
Plăcile izolatoare din celuloză, în grosimi de 4 până Perlita vulcanică, în calitate de materie primă
la 10 cm, pot fi introduse între bârnele acoperişului, există în cantităţi suficient de mari în câteva de-
în pereţii despărţitori, iar la izolarea exterioară cu pozite din lume. Este un material de izolaţie deo-
faţada aerisită prin partea posterioară. Fibrele moi sebit de bun, fiind inert la radiaţiile solare, nein-
de celuloză sunt adecvate difuziei vaporilor, bune flamabil şi dotat cu o excelentă durabilitate.
compensatoare de umiditate şi bune izolatoare Cânepa - în sectorul materialelor izolatoare acest
acustice. material reprezintă o noutate, care în Franţa se
Perlita expandată este piatra de perlită vulcanică, foloseşte deja de ceva timp. Fiind un produs na-
numită şi sticlă naturală; aceasta se mărunţeşte şi tural, aceasta este deosebit de rezistentă împo-
se încălzeşte apoi pentru scurt timp la temperaturi triva insectelor. Disponibilă sub formă de rulou-
ridicate de aproape 10.000 C. Apa se transformă ri, panouri sau la vrac, aceasta este un material
în vapori, iar materialul este expandat în cincis- vegetal care se aplică la fel ca vata de sticlă sau
de piatră. Cânepa tratată cu bitum se foloseşte
ca material de ştampare uscat, sub pardoseală.
perlitĂ Prin presare se obţine o
masă foarte stabilă,
cu bune proprietăţi
izolatoare termi-
ce şi acustice.

cânepă Distribuţie
materiale
pentru
construcţii
B–dul Uverturii nr. 224-240,
sect 6, Bucureşti
Tel: 021-434.14.75;
Mobil: 0741.105.550
office@secondgeneration.ro
www.secondgeneration.ro

35
Izolaţii, faţade, acoperişuri
Supliment
PerlitĂ plută

Pluta este un ţesut de celule moarte. Pluta obţinută într-o formă. Placa legată cu ciment are
brută se obţine din coajă de stejar. Cele mai im- o nuanţă de gri şi absoarbe, datorită liantului,
portante ţări în care se găseşte sunt Portuga- mai multă apă decât placa legată cu magnezit ce
lia, Spania şi Africa de Nord-Vest. Pluta brută are o nuanţă de bej.
se cojeşte de pe copac, se usucă şi se introduce Plăcile uşoare de construcţie din vată de lemn se
în recipienţi sub presiune, în baie de vapori găsesc sub formă de plăci de construcţie, plăci
de apă supraîncălziţi, fără nici un fel pentru astupat porii şi elemente de izolare
de alt adaos. Astfel, pluta se a faţadei (în general în combinaţie cu
expandează (se dilată) şi se vata de piatră). Datorită efectului
leagă cu o răşină adecvată de izolare redus, cel mai frecvent
plutei. La expansiune se utilizează ca suport pentru
apare fenolul. În ca- vată de lemn tencuială peste alte materiale
zul în care pluta nu izolatoare. Izolaţiile interioa-
expandează, se face re cu plăci uşoare de construcţie
o impregnare cu bi- din vată de lemn sunt posibile şi pot fi
tum. efectuate, după un calcul prealabil, fără blo-
Pluta se găseşte sub formă de granulat na- carea vaporilor.
tural de plută şi sub formă de granulat din plută Materialul izolator sub formă de plăci are o
expandată, plăcile din plută coaptă se compun conductibilitate termică relativ redusă, însă
din plută pură, expandată, ce este legată cu o are o bună capacitate de a acumula căldura şi
răşină adecvată. Pluta presată cu liant, pluta în felul acesta acţionează compensator împo-
presată simplă sau pluta impregnată cu smoală triva oscilaţiilor de temperatură. Plăcile se pot
se folosesc mai rar pentru izolaţii. întrebuinţa pentru construcţii interioare ecolo-
Domeniile de utilizare preferate sunt pereţii gice, precum şi pentru partea exterioară, acolo
exteriori şi interiori, încăperile neîncălzite, unde nu există oscilaţii de temperatură. Efectul
acoperişurile înclinate sau plate, pardoselile, ta- izolator determinant al materialului limitează
Pluta vanele, canalele de aerisire, parchetul din plută. domeniile de utilizare.
acumulează În cazul izolaţiei între căpriori, se presează
de 10 ori marginile bine. Resturile de plută se folosesc ca domenii de utilizare
mai multă material de umplutură la acoperişuri, tavane şi
Fibrele moi de celuloză sunt adecvate difuziei vaporilor,
căldură podele. Pentru fixare, pluta izolatoare se lipeşte,
bune compensatoare de umiditate şi bune izolatoare
decât se prinde în cuie sau se fixează cu mortar. acustice;
materialul Pluta acumulează de zece ori mai multă căldură Perlita expandată se utilizează pentru izolarea spaţiilor
izolator decât materialul izolator pe bază de fibră concave, ca element de izolare sub o tencuială umedă şi
pe bază minerală. Are o insensibilitate relativ ridicată la ca element de izolare sub o tencuială uscată;
influenţele umidităţii. Materialul este rezistent Cânepa tratată cu bitum se foloseşte ca material de
de fibră şi are o mare elasticitate. Pluta este rezistentă la ştampare uscat, sub pardoseală;
minerală insecte (cu excepţia viespilor) şi la ciuperci. Domeniile de utilizare preferate pentru plută sunt pereţii
Vata de lemn se găseşte sub formă de fabri- exteriori şi interiori, încăperile neîncălzite, acoperişurile
cate uşoare din şpan de lemn de molid care se înclinate sau plate, pardoselile, tavanele, canalele de
aerisire, parchetul din plută;
ştampează. Şpanul se umezeşte cu o soluţie de
Vata de lemn se utilizează în mod frecvent ca suport
clorură de calciu. Se adaugă apoi liantul, ci-
pentru tencuială peste alte materiale izolatoare.
ment, respectiv magnezit şi se presează masa
36
MATERIALE HIDROIZOLANTE

ADITIVI PENTRU BETOANE


SI MORTARE

ADEZIVI ÞI CHITURI
MATERIALE PENTRU REPARAÞII
ÞI MATERIALE PENTRU VOPSIRE
TENCUIELI GATA PREPARATE

PARDOSELI INDUSTRIALE

Piaţa Alba Iulia Nr. 3, Bl. I2, Sc. A, Et. 7, Ap. 32, Sector 3, Bucureşti
Tel.: 021 300 04 82 / 83 / 84; Fax: 021 316 67 46 37
E-mail: info@isomat.ro; www.isomat.eu
Izolaţii, faţade, acoperişuri

Componente fotovoltaice
integrate în acoperiş

Sistemul
combină celulele
solare cu
materialele
clasice
utilizate pentru
acoperişuri
precum plăcile
din ardezie,
ţiglele metalice
sau şindrilele
bituminoase

38
Dacă nu demult sistemele fotovoltaice
se regăseau sub formă de structuri pentru
acoperiş-terasă, apoi ca structuri
suprapuse pentru acoperiş, în prezent
acestea se regăsesc şi ca structuri
integrate în acoperiş.

A
ceastă iniţiativă a venit din preocuparea captare a tipului de
arhitecţilor în ce priveşte diminuarea costu- captoare utilizate.
lui surselor noi de energie, impunând astfel Comparaţia între
constructorilor să stimuleze integrarea lor în clădiri două sisteme solare
ca elemente constructive sau decorativ-funcţionale. integrate se face prin
Integrarea sistemelor solare în clădiri oferă totodată, raportul suprafeţelor
pe lângă costurile avantajoase, un concept atractiv de captare instalate.
pentru zonele dens populate. În general, o instalaţie
Aceste sisteme fotovoltaice integrate în acoperiş clasică este compusă
(BIPV = Building Integration of Photovoltaic Sys- din mai multe cap-
tems) se raportează direct la componentele clădirii toare solare, toate
şi au rolul de a produce în acelaşi timp şi servicii conectate la un sis-
energetice complexe. Sistemul reuşeşte să combine tem de circulaţie care
cu uşurinţă celulele solare cu materialele clasice uti- distribuie căldură în
lizate pentru acoperişuri precum plăcile din ardezie, funcţie de utilităţile
ţiglele metalice sau şindrilele bituminoase. clădirii.Astfel, căldura
este transportată
Instalarea unui sistem fotovoltaic solar de un fluid calori-
tipic pe acoperişul unei clădiri poate fic, propilen glicol în
preveni tone de gaz cu efect de seră amestec cu apă. Cantitatea de căldură furnizată de Echipamentul
Acoperişurile în pantă reprezintă un loc ideal de in- echipamentul solar termic depinde în special de in- fotovoltaic
tegrare, unde modulele pot fi uşor montate folosind tensitatea radiaţiei solare şi de tipul de captor uti-
sistemul de cadre. Sistemele fotovoltaice practic pot lizat. Totodată, în egală măsură, radiaţia absorbită
nu necesită
fi încorporate în construcţia acoperişului ca „ţigle/ depinde de nivelul de însorire, de poziţia şi orienta-
reparaţii,
şindrile” fotovoltaice, în locul ţiglelor/şindrilelor rea captoarelor în raport cu soarele. De exemplu: un
durata
obişnuite. Ţiglele sunt prevăzute cu nişte orificii captor dezvoltă o energie maximă dacă este orientat de viaţă fiind
laterale care folosesc la fixarea modulelor fotovol- cu faţa spre soare şi înclinat cu un unghi egal cu lati- de cel puţin
taice, iar legătura pe şarparpantă se face prin sis- tudinea poziţiei respective. 30 de ani
teme de îmbinare tip clemă elastică, în funcţie de Energia electrică furnizată de aceste module solare
gradul de înclinaţie al acoperişului, fără a pătrunde este utilizată în principal pentru uzul propriu, surplu-
precipitaţiile de apă sau de zăpadă. sul putând fi injectat în reţeaua locală de distribuţie
Pentru montarea panourilor fotovoltaice siste- a energiei electrice. Aria de interes este conectată
mele folosesc structurile deja existente, cum ar la sisteme fotovoltaice în reţea cu reţeaua electrică
fi acoperişurile sau faţadele sau panourile ce se locală. Astfel, pe parcursul zilei, curentul electric ge-
montează pe suporturi de sine stătătoare, montate în nerat de sistemele fotovoltaice poate fi folosit ime-
exterior. Aceste sisteme pot fi de mici capacităţi, aşa diat. În cazul în care sistemul solar nu este capabil
numitele sisteme distribuite, în general montate pe să producă energia electrică necesară, puterea poate
acoperiş şi care au putere de ieşire de câţiva kW, sau fi acoperită de la reţea. Deoarece echipamentul foto-
pot fi sisteme de capacităţi mari cu puteri de ieşire de voltaic nu prezintă părţi mobile, acesta nu necesită
ordinul megawaţilor. Cantitatea de energie radiantă reparaţii şi prin urmare durata de viaţă a acestor
captată este direct proporţională cu suprafaţa de sisteme este de cel puţin 30 de ani.

39
Izolaţii, faţade, acoperişuri
Plăcile din ecofibre,
Alternativa ecologică pentru
lucrările de izolaţii

Plăcile din ecofibre reprezintă o alternativă ecologică


pe termen lung, beneficiind şi de o aplicare uşoară,
ce necesită o investiţie minimă.

P
Plăcile din uternica tendinţă a stilului minimalist, care s-a executarea termosistemului exterior al construcţiilor,
ecofibre pot instaurat în arhitectură şi design interior în ul- se montează direct pe elementele ce alcătuiesc pereţii
fi folosite atât timii ani, a condus la înglobarea tehnologiilor de exteriori ai construcţiei, cu ajutorul unor dibluri spe-
pentru izolaţie, izolaţie cu cele de decorare a pereţilor prin utilizarea ciale. Această operaţiune se execută fără chituire,
cât şi ca plăcilor din ecofibre. Majoritatea producătorilor au şlefuire sau vopsire ulterioară. Pentru a putea fi rea-
supliment
îmbrăţişat aceste tendinţe atât din punct de vedere es- lizat montajul, se aplică o plasă standard de finisaj
pentru
decorarea tetic cât şi din punct de vedere al eficienţei, deoarece iar apoi se poate tencui sau aplica direct stratul final
pereţilor arhitecţii pot crea o multitudine de volume şi forme. de finisaj, urmând să se lipească plăcile din ecofibre
Datorită aspectului deja finisat ce îl poate avea placa cu ajutorul unui adeziv siliconic.
din ecofibre, acest sistem poate fi folosit cu uşurinţă
atât pentru izolaţii şi decoraţiuni pe pereţii exteriori,
cât şi în interior. În cazul în care acestea sunt utilizate Avantaje
pentru redecorarea încăperilor, plăcile pot fi montate
Printre avantajele
în mod direct pe zonele ce urmează să fie redecorate plăcilor din ecofi-
(şi anume direct peste lambriu, gips carton, tapet sau bre pot fi
zugrăveală). Aceleaşi plăci pot avea un efect specta- remarcate
culos şi în placarea tavanelor, pardoselilor şi pereţilor. următoarele:
Se pot obţine rezultate imediate şi spectaculoase fără  
grosimea unei
a necesita îndepărtarea finisajului interior anterior (ta- plăci echivalează
pet, tencuială sau gips carton), economisind astfel timp. cu uşurinţă o
Totodată, pe lângă factorul ecologic, acestea sunt bune structură de vată minerală de 10 cm grosime;
 
sunt uşor de montat, economisind timp;
izolatoare termice şi fonice, nu necesită operaţiuni ulte-
 
alcătuiesc o structură respirabilă;
rioare de finisare, chituire, şlefuire sau vopsire şi pot fi
 
elimină complet apariţia mucegaiului
vopsite şi/sau şlefuite.
şi a condensului din structura caselor.
În cazul în care plăcile din ecofibre sunt folosite pentru

40
serena instalcom
import-export

wurzel
Regulator de gaz

Detector de gaz

Importator:
n Robineţi apă n Robineţi gaz n Fitinguri pexal n Fitinguri alamă
n Racorduri gaz n Racorduri apă

Tel.: 021 352 99 88; Mobil: 0744 65 39 91; E-mail: serenaro@hotmail.com


Izolaţii, faţade, acoperişuri

Pro sau contra faţadelor


de sticlă dublu-strat?
Faţadele dublu – strat au avantajul ventilaţiei naturale, fără constrângerile de
natură acustică sau de siguranţă care caracterizează faţadele cu ventilaţie
naturală realizate dintr-un singur strat. Însă nu sunt indicate în orice situaţie.

D
ar care sunt considerentele principale pentru
evaluarea corectă a situaţiei?

Faţadele dublu – strat reprezintă un fenomen


arhitectural care are la bază atât un aspect estetic
– îmbrăcarea în totalitate în sticlă a unei clădiri –,
cât şi un aspect practic: dorinţa de a beneficia de
ventilaţie naturală pentru a îmbunătăţi calitatea ae-
rului interior, fără constrângerile de natură acustică
sau de siguranţă ce caracterizează faţadele cu
ventilaţie naturală realizate dintr-un singur strat. În
acest sens, unii specialişti sunt de părere că faţadele
dublu – strat din sticlă sunt expresia unui design
modern, care corespunde unui concept ecologic ce
pare a avea un viitor promiţător. Alţii consideră că
folosirea lor la întâmplare, în orice fel de climat, este
o greşeală şi că principalul lor dezavantaj este costul
ridicat.
Este deja cunoscut faptul că faţadele dublu – strat
din sticlă permit ventilaţia naturală în medii cu
vânt puternic, în special la nivelele superioare ale
clădirilor înălţate la altitudini mari. În acest fel, este
evident un mare plus al acestor sisteme de faţadă, şi
anume renunţarea la dependenţa de aparatura de
condiţionare a aerului. Pe scurt, principalul avantaj
al acestui tip de faţadă s-ar părea că se referă la
acustica clădirii.
Un al doilea strat de sticlă plasat în faţa unei faţade
convenţionale din sticlă reduce drastic nivelul fonic
din interior. De asemenea, faţadele dublu – strat
permit renovarea clădirilor istorice sau a celor care
trebuie să respecte anumite restricţii referitoare
la înălţime sau capacitate. La fel, al doilea strat de
sticlă dă posibilitatea conservării căldurii în timpul
iernii şi a evacuării acesteia din spaţiile interioare în
anotimpul călduros.
Dispozitivele de protecţie solară plasate în cavitatea
interstiţială sunt protejate de intemperii, iar confor-
tul termic poate fi îmbunătăţit ca urmare a existenţei
acestui strat – tampon de aer.

42
www.evotel.ro
Tel.: 0740 255 760

Argumente pro şi contra în ce priveşte Confortul interior: datorită ventilaţiei naturale,


faţadele dublu – strat de sticlă clădirile care au astfel de faţade pot oferi ocupanţilor lor
Acustica: oferă o izolaţie acustică bună în condiţii de un confort climatic sporit. În caz contrar, acest climat
zgomot provenit din exterior. Pe de altă parte, faţadele plăcut se poate obţine utilizând un sistem mecanic de
de sticlă dublu – strat trebuie să fie deschise, pentru a condiţionare a aerului; în plus, stratul de aer din struc-
se realiza ventilaţia, ceea ce va diminua capacitatea de tura faţadelor facilitează transferul diferitelor mirosuri
izolaţie acustică ce depinde de spaţiul de aer şi va fa- existente. Temperatura aerului din interstiţiu poate
cilita transmisia sunetului. De exemplu, potenţiala ate- crea un disconfort termic semnificativ şi poate forţa
nuare fonică datorată stratului de sticlă exterior este închiderea ferestrelor interioare proiectate să permită
compromisă în cazul în care deschiderile prin care se ventilaţia naturală. De exemplu, pentru o temperatură
face ventilaţia depăşesc 16% din suprafaţa faţadei. Ni- exterioară de 30°C, temperatura aerului din interstiţiu
velul atenuării fonice, obţinut cu un sistem de faţade poate fi de 40-50°C. O răcire substanţială a aerului nu
de sticlă dublu – strat poate fi acelaşi optând şi pentru se poate obţine atâta timp cât raportul schimbului de
alte strategii, cum ar fi divizarea sunetului prin com- aer din cavitate nu este egal cu 20, ceea ce este dificil
partimentarea spaţiului aferent cavităţii cu aer, ceea de realizat numai prin ventilaţie naturală şi interstiţii
ce va reduce transmitanţa sunetului în încăperile adia- rezonabile de aer. Dacă faţada este deschisă pe mai
cente. Totuşi, această variantă poate compromite alte mult de 30% din suprafaţă, acest lucru va afecta grav
aspecte legate de performanţele acestui tip de faţadă, performanţele sale acustice. O soluţie pentru a avea
cum ar fi fluxul de aer, iluminarea naturală, etc. De o temperatură scăzută în interstiţiul de aer este re-
asemenea, reducând nivelul de zgomot din exterior, ducerea factorului de transmisie a energiei solare
creşte percepţia subiectivă totale până la un maxi-
Pereţi
a zgomotului din încăperile mum de 0,3, însă în acest cortină
alăturate. Acesta este moti- caz spaţiile interioare ale
vul pentru care, în astfel de clădirii vor deveni foarte
situaţii, se impune reconsi- întunecate, ceea ce va solda
derarea structurii pereţilor cu creşterea consumului de
despărţitori, optând pen- energie electrică.
tru sisteme de izolaţie cu Protecţia împotriva ra-
proprietăţi antifonice supe- zelor solare: sistemul de
rioare. faţade din sticlă dublu –
Energia necesară
încălzirii clădirii, iarna:
strat permite instalarea
de dispozitive de protecţie
Faţade
acest tip de faţade contri- solară ferite de acţiunea ventilate
buie substanţial la econo- factorilor exteriori. Neajun-
misirea energiei necesare
Sistemul de faţade de sticlă sul constă în faptul că un
pentru încălzire datorită
du­blu - strat contribuie la scăderea sistem de protecţie împo-
faptului că sunt capabile costurilor aferente clădirii în cauză, triva razelor solare poate
să capteze şi să stocheze ca urmare a posibilităţii fi montat doar în interiorul
energia solară aidoma unui economisirii energiei clădirii, fără a utiliza spaţiul
colector. Dezavantajul apa- de aer aferent. Jaluzelele
re în cazul clădirilor ce au încărcări termice interne sau obloanele poziţionate în interstiţiul de aer trebuie
foarte mari, caz în care economisirea energiei termice să fie reflexive, pentru a evita creşterea temperaturii
nu reprezintă o prioritate. în cavitatea de aer. Acest lucru implică costuri supli-
Energia necesară răcirii, vara: din cauza interstiţiului mentare, în condiţiile în care curăţarea permanentă a
de aer din structura faţadelor duble din sticlă, clădirea storurilor este complicată şi necesară.
pe care o îmbracă se va încălzi peste măsură atunci Posibilitatea deschiderii ferestrelor: acest tip de
când temperatura mediului ambiant este ridicată. De faţade permite utilizatorului să deschidă ferestrele
regulă, clădirile prevăzute cu faţade de sticlă dublu chiar şi în cazul unor clădiri foarte înalte. Armătura
– strat au încărcări interne ridicate, de aceea rezol- metalică limitează amplitudinea deschiderii ferestre-
varea acestei probleme în anotimpul călduros este lor.
mai importantă decât încălzirea pe timp de iarnă, Efortul necesar închiderii uşilor interioare: pe latura
în condiţiile în care, optând numai pentru ventilaţie clădirii expusă vântului, în cazul construcţiilor foarte
naturală, temperatura maximă interioară în timpul înalte, sistemul de faţade de sticlă dublu – strat reduce
verii poate atinge valoarea de 46°C. presiunea statică din interior, ceea ce are ca rezultat

43 www.evotel.ro
43
Tel.: 0740 255 760
Izolaţii, faţade, acoperişuri
Supliment

necesitatea aplicării unei presiuni mai mici pentru turilor operaţionale, cum ar fi, de exemplu, costul
închiderea uşilor interioare, comparativ cu clădirile corespunzător curăţării a patru suprafeţe de sticlă.
ventilate natural. Totuşi, presiunea statică interioară În ceea ce priveşte curenţii de aer din interstiţiul struc-
se poate reduce şi în cazul faţadelor perforate, optând turii faţadei şi circulaţia aerului în interiorul clădirii,
pentru ferestre de furtună, pentru a diminua forţa vân- acestea pot avea fluctuaţii mari de presiune, în timp
tului. ce viteza lor poate scădea, pe măsură ce creşte cea a
Dispozitivele de Iluminarea naturală: unul dintre atuurile sistemului aerului exterior, ca urmare a rezistenţei pe care faţada
protecţie solară de faţade de sticlă dublu – strat este acela că permite o opune aerului exterior.
plasate în instalarea unor elemente de redirecţionare a luminii,
cavitatea însă stratul suplimentar de sticlă din componenţa aces-
interstiţială tuia reduce considerabil cantitatea de lumină naturală
sunt protejate care pătrunde în interiorul clădirii.
Protecţia la incendii: datorită compartimentărilor, atât
de intemperii,
pe orizontală, cât şi pe verticală, incendiile pot fi ţinute
iar confortul sub control relativ fără dificultate. Neajunsurile acestei
termic poate structuri în această privinţă se referă la faptul că stratul
fi îmbunătăţit de sticlă exterior diminuează ventilaţia şi împrăştierea
ca urmare a fumului, iar interstiţiul de aer face ca riscul de extin-
existenţei dere al unui incendiu între nivele sau între încăperi să
acestui strat - crească în mod considerabil.
tampon de aer Fenomenul de condensaţie: ca urmare a ventilaţiei
suficiente, spaţiul de aer din structura sistemului de
faţade de sticlă dublu – strat nu este expus riscului de
apariţie a condensului; în schimb, suprafaţa interioară
a panoului exterior de sticlă se va confrunta, în mod
inevitabil, cu acest fenomen, motiv pentru care va ne-
cesita curăţarea frecventă.
Costul: pe de o parte, sistemul de faţade de sticlă du-
blu – strat contribuie la scăderea costurilor aferente
clădirii în cauză, ca urmare a posibilităţii economisirii
energiei. Pe de altă parte, acest tip de faţadă implică
mari costuri de investiţie, care duc la creşterea cos-

44
45
Izolaţii, faţade, acoperişuri
COR sau New Green Tower, Miami,

Clădirea ecologică de
40 milioane de dolari
Creaţia spectaculoasă imită COR Tower sau New Green
modelul unui şvaiţer, cu orificii
asimetrice, înglobate parcă
Tower, un proiect în valoare de
într-o uriaşă carcasă ce
înveleşte clădirea
40 de milioane de dolari, este
o construcţie ecologică de
aproximativ 45.000 metri
pătraţi, a cărei finalizare este
programată pentru prima
jumătate a anului 2011.

C
onstruirea de imobile pe bază de tehnologii
care respectă mediul, reducând în acelaşi
timp costurile de funcţionare a clădirii şi
poluarea pe care aceasta o poate induce şi oferind
utilizatorilor condiţii confortabile de lucru (lumină,
un mediu sănătos), reprezintă o provocare pentru
arhitecţi. Conceptul economiei de energie a evoluat
într-o manieră pozitivă în ultimii ani, încercând să
contracareze tendinţa de redundanţă tehnologică şi
formală manifestată, până nu demult, în realizările
arhitecturale.
Creaţia spectaculoasă imită modelul unui şvaiţer,
cu orificii asimetrice, înglobate parcă într-o uriaşă
carcasă ce înveleşte clădirea. Carcasa este denumită
„exoschelet”, prezintă atât părţi opace cât şi inerte,
pentru a oferi izolaţie clădirii şi reprezintă o structură
eficientă, cu rolul de a izola, susţinând totodată tur-
binele generatoare şi oferind umbra necesară pen-
tru o răcire naturală. Astfel, sistemul vitrat oferă o
reţinere maximă a căldurii în perioada rece şi aer
rece în perioada caniculară.
În ce priveşte designul clădirii, arhitecţii au reuşit să
compună o faţadă omogenă şi elegantă şi să ofere
spaţii de o reală convivialitate. Astfel, sistemele pa-
sive sunt legate prin sistemul dinamic al circulaţiei
şi convecţiei aerului, care poate fi inversat în funcţie
de anotimpuri. Procedeul este simplu, uşor de ma-

46
nevrat, mecanic, nu impune utilizarea de roboţi
Arhitectul Chad Oppenheim sofisticaţi, computere sau alte sisteme de automati-
zare costisitoare.
Este unul dintre arhitecţii de elită la nivel mondial,
Clădirea încorporează, cu ajutorul tehnologii-
remarcându-se în special prin eleganţa şi spec-
taculozitatea creaţiilor sale. Pe lângă o serie de lor ecologice şi a ingeniozităţii arhitecţilor, spaţii
realizări arhitecturale obţinute în Miami, se numără rezidenţiale şi administrative de business dar şi
totodată o serie de realizări arhitecturale, în curs comerciale. Printre tehnologiile ecologice la care s-a
de finalizare, şi în Emiratele Arabe Unite: Marina & apelat se numără panourile fotovoltaice, turbinele
Beach Village, Marian & Beach Tower, Exhibition generatoare, materialele ecologice de construcţii uti-
Center Hotel, Corniche Tower ş.a. lizate în designul interior al clădirii, fibrele de sticlă
reciclabilă, până la lemnul de bambus folosit pentru
pardoseli. Aproximativ 90% din materialele folosite
sunt reciclabile.
Preţul locuinţelor variază între 400.000 şi două mi-
lioane de dolari.
Construcţia se bazează pe tehnologii ce reduc cos-
turile de funcţionare a clădirii şi poluarea, fiind
prevăzută cu un bazin de colectare a apei pluviale,
folosită ulterior pentru răcorirea clădirii în perioada
toridă, precum şi la irigarea spaţiilor verzi exterioa-
re. Cu ajutorul acestui sistem, construcţia aduce un
aport de economisire a apei de aproximativ două ga-
loane pe an şi evită emisia în aer a 768 de tone de
dioxid de carbon.
Prezentare produs

Tâmplăria din lemn


avantaje dezavantaje & În acest moment, tâmplăria
clasică din lemn este o adevărată
modă, reprezentând o întoarcere
la natură şi tradiţie. Alegerea
materialului este destul de
complicată, fiecare beneficiar
având în vedere diferite aspecte,
în funcţie de cerinţele proprii.

V
ă prezentăm în continuare argumente pro şi continuu, robust în comparaţie cu celelalte profile cu 3,
contra alegerii lemnului ca material pentru rea- 4, etc. camere, goale în interior;
lizarea tâmplăriei pentru exterior. 12. Lemnul “respiră”- adică permite reglarea umidităţii,
mediului interior;
Avantajele alegerii unei uşi/ ferestre 13. Conferă o etanşeitate maximă, dacă este fabricat şi
din lemn pentru exterior: montat conform normelor;
1. Durabilitatea lemnului în comparaţie cu celelalte 14. Lemnul nu se deformează fizic dacă este întreţinut
materiale: aluminiu sau pvc; corect;
2. Rezistenţa lemnului la agresiuni atmosferice, fizice 15. Lemnul nu rugineşte, nu se corodează;
sau mecanice - este de 400 de ori mai rezistent decât 16. Lemnul conferă o notă de originalitate oricărei
oţelul şi de 1800 de ori mai rezistent decât aluminiul; case.
3. Siguranţa conferită de robusteţea unui profil de Tradiţia de folosire în construcţii a lemnului datează
lemn; din antichitate...ceea ce înseamnă că şi-a dovedit
4. Designul deosebit; proprietăţile, pe când celelalte profile sunt prezente
5. Eleganţa dată de lemn; din sec. 20 pe piaţă - nu au avut timp să îşi manifeste
6. Tocul uşii poate fi confecţionat pe toată grosimea pe- proprietăţile pe termen mai îndelungat, dar s-a obser-
retelui, îmbrăcându-l; vat necesitatea înlocuirii lor în termen scurt-mediu.
7. Lemnul nu îşi schimbă culoarea - finisajul poate fi
reînnoit/ retuşat periodic, culoarea finisajului poate fi Dezavantaje:
schimbată în momentul restaurării, etc; 1. Costul este considerabil mai mare decat al celorlalte
8. Finisajele folosite pentru lemn sunt ecologice, pe tipuri de profile;
bază de apă, nu conţin nici un fel de substanţe toxice 2. Întreţinerea lemnului este mai laborioasă;
pentru om, spre deosebire de celelalte profile; 3. Lemnul este mult mai robust, masiv - greutatea
9. Aspectul cald şi natural al lemnului; uşilor/ ferestrelor conferă o grijă/prudenţă mai mare
10. Izolaţie termică garantată - lemnul este în utilizare;
o barieră de trecere a căldurii, având o eficacitate 4. Îmbinările mecanice ale lemnului, dacă nu sunt efec-
energetică foarte apreciată, pe când metalul este bi- tuate conform normelor;
necunoscut pentru proprietăţile sale de transmisie a 5. Lemnul, un lux? Înţelegerea defectuoasă a conceptu-
căldurii; lui de ”lemn” şi asocierea acestuia cu locuinţele clasice,
11. Izolaţie fonică garantată - profilul de lemn este unul masive, costisitoare.

48 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


Obloane

Ferestre

Basculante

Uşi de intrare Uşi de interior

Uşi ferestre glisante/armonice


Sisteme de uşi şi ferestre din lemn stratificat fabricate în Italia
Showroom: Bdul. Pipera Nr. 17, 077190, Voluntari;
Tel.: +40 21 267 44 05 / 06 / 07; +40 372 764 416; E-mail: info@pantoromania.ro; Web: www.pantoromania.ro

www.100construct.ro | iunie - iulie 2009


Cea mai mare garanţie din România
Încălzire în pardoseală PEXGOL-DANGULV
S istemele de încălzire în pardoseală Pexgol-Dangulv pot fi montate
la orice tip de pardoseală, fie că este vorba de gresie, marmură,
granit sau parchet, oferindu-vă un confort termic de excepţie. Singura
condiţie este ca grosimea parchetului, a marmurei sau a granitului să
nu depăşească 20 mm. Poate fi folosit orice tip de parchet, indiferent
dacă este laminat, bambus, stratificat sau chiar din lemn masiv. Că este
HT sau nu. În combinaţie cu pompa de căldură, asigură şi climatizarea
întregului Dvs. imobil în zilele fierbinţi de vară. Economie de energie de
peste 30% faţă de sistemele clasice cu radiatoare.
Interesant, nu-i aşa?!

Pompe de căldură THERMIA


Numărul 2 mondial - Numărul 1 în România
R eprezintă soluţia perfectă pentru încălzire/apă caldă/climatizare
şi vă oferă confort termic deosebit, economii substanţiale (chiar de peste 70%
faţă de centralele termice, ideala fiind asocierea cu sistemul de încălzire în
pardoseală), alături de un mediu ecologic neafectat.

Dizolvatoare electronice de calcar AQUA


D izolvatoarele electronice de calcar Aqua împiedică depunerea calcarului şi
dizlocă depunerile existente, dezintegrându-le, fără a influenţa calitatea apei.

Sisteme PEXGOL “pipe-in-pipe”

S istemul Pexgol “pipe-in-pipe” este ideal pentru instalaţiile sanitare de alimentare cu


apă din întreg imobilul Dvs., cât şi pentru realizarea instalaţiilor termice clasice
(cu radiatoare). Acest tip de ţeavă elimină distribuţia telescopică interioară în care
alimentarea cu apă menajeră şi tur/retur a radiatoarelor se face majoritar prin ţevi
montate aparent pe perete, înseriate. Montajul sistemelor Pexgol “pipe-in-pipe” se
face în legături paralele, radial, sub şapă, apoi se încastrează în pereţi, sub tencuială.
Sistemul Pexgol “pipe-in-pipe” reprezintă clasa net superioară a tuturor ţevilor şi
tubulaturilor posibile, fie că sunt din polipropilenă, ţeavă neagră, cupru, pexal, ş.a.
Un fel de upgrade masiv la tot ce aţi întâlnit vreodată până acum. Practic, se
detaşează evident atât din punct de vedere al calitaţii şi al fiabilităţii, cât şi al preţului
pe proiect.

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 51


Interviu
Bernd Wolschner,
director general SW Umweltechnik:

“Proiectele de
infrastructură
vor revigora
construcţiile”
În opinia lui Bernd Wolschner, director tit, comparativ cu 2007, când am atins 9%, conform
estimărilor.
general al SW Umwelttechnik Group, implicarea Veţi continua investiţiile în dezvoltare şi în 2009?
guvernamentală în proiectele de canalizare şi Datorită condiţiilor economice actuale incerte,
investiţiile într-o dezvoltare viitoare în România au fost
infastructură va conduce la o revigorare a amânate pentru un an. Avem încă în plan proiecte de

sectorului de construcţii în viitorul apropiat dezvoltare pentru centrul din Bucureşti şi construcţia
unei fabrici în regiunea Moldovei. Aceasta este singura
soluţie pentru a deservi în mod eficient pieţele locale
Bernd Wolschner, Ce ne puteti spune despre istoria şi de a obţine o acoperire regională pe care o avem
director general SW Umwelttechnik Group în România? la ora actuală în Austria şi Ungaria. Scopul nostru
SW Umwelttechnik Cum au evoluat vânzările şi cum apreciaţi este de a evita nevoia de a transporta produsele pe
Group că vor evolua lucrurile în această zonă? distanţe mari, atât din considerente de costuri cât şi de
SW Umwelttechnik Group a fost înfiinţată în anul 1910 protecţie a mediului.
şi are în prezent peste 800 de angajaţi în ţări precum
Austria, Ungaria, România şi Slovacia. SW Umwelt- Care consideraţi că sunt cele mai mari
technik Group a rămas o afacere de familie, chiar dacă probleme cu care se confruntă în prezent
a fost listată la bursa din Viena încă din 1997 şi este sectorul construcţiilor?
recunoscută pentru dezvoltarea rapidă şi susţinută în Nimeni nu este în măsură să aprecieze impactul şi
numeroase zone din centrul şi sud-estul Europei. Pro- durata acestei crize economice – de aceea investito-
dusele noastre sunt realizate prin tehnologii inovative rii privaţi preferă să îşi limiteze investiţiile în regiu-
care protejează mediul şi contribuie la reînnoirea in- nea statelor europene. În plus, sectorul municipal este
frastructurii din statele comunităţii europene. foarte lent în a pune în aplicare pachetul de soluţii eco-
SW Umwelttechnik a început producţia în Româ- nomice promise.
nia doar cu trei ani în urmă, iar în 2008 aceasta a
devenit motorul de creştere pentru SW Umwelttech- Consideraţi că toate pieţele sunt afectate de
nik, înregistrând cea mai mare dezvoltare. În anul criza economică în aceeaşi măsură? Segmentul
2008, profitul înregistrat a fost mai mult decât dublu, construcţiilor industriale este favorizat într-o
respectiv 21 milioane de euro, 19% din totalul inves- anumită măsură? Dar infrastructura?

52 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


Am remarcat o scădere profundă a cererii din pers-
pectiva clienţilor industriali şi comerciali pentru
anul 2009, dar ne aşteptăm ca investiţiile publice în
infrastructură şi protecţia mediului să ridice piaţa pe
parcursul acestui an. Primul semn al îmbunătăţirii în
acest segment al pieţei a apărut deja în România şi la
un nivel mai scăzut în Ungaria, sub forma unei creşteri
a cererii în primele două semestre ale acestui an.
până acum. Cum veţi răspunde la această
Ce măsuri aţi întreprins pentru sensibilitate vis-a-vis de preţ?
contracararea efectelor crizei economice? Care Proiectele industriale şi comerciale sunt în acest mo-
sunt obiectivele companiei pe termen scurt şi ment la pământ dar ne aşteptăm să fie repuse pe pi- Am remarcat o
mediu? cioare prin investiţiile locale venite din partea guver-
Am reacţionat la scăderea pieţei prin concedierea a 200 nului în ceea ce priveşte canalizarea şi infrastructura
scădere profundă
de angajaţi temporari şi a 200 de angajaţi permanenţi, de transport. Noi, ca şi unul dintre cei mai mari lideri a cererii din
în special în Ungaria, dar şi în România. Această pe piaţă, ne bucurăm din fericire, de o recunoaştere perspectiva
rapidă ajustare la schimbările din piaţă ne-a permis să atât din partea clienţilor, a colaboratorilor, construc-
nu mai fie necesar să facem alte reduceri de cheltuieli torilor, cât şi a specialiştilor din domeniul tehnic şi a
clienţilor
cu personalul care să afecteze rezultatele, productivi- celor din agenţiile guvernamentale, dar această criză a industriali şi
tatea. Cel mai sever efect al crizei asupra companiei avut un impact şi la nivelul preţurilor. comerciali
se datorează scăderii cererii pentru clădiri industriale
şi comerciale. Există deja semne clare că investiţiile Calitatea produselor devine tot mai importantă.
pentru anul 2009,
din sectorul public în toate ariile de infrastructură şi Ce acţiuni întreprinde SW pentru a veni în dar ne aşteptăm
protecţia mediului vor contracara aceste tendinţe ale întâmpinarea cerinţelor din ce în ce mai ca investiţiile
pieţei. Acestea sunt şi sectoarele pe care ne concentrăm ridicate ale clienţilor?
în acest moment. Suntem conştienţi de provocările ofe- În ultimii trei ani, am cunoscut o dezvoltare foarte
publice în
rite de mediul de afaceri actual şi suntem convinşi că mare şi am investit în programe de modernizare în va- infrastructură şi
acţiunile de restructurare pe care deja le-am adoptat lorare de 50 de milioane de euro. Aceasta a însemnat protecţia
şi investiţiile în facilităţile moderne de producţie ne vor o concentrare puternică pe extinderea în sud-estul Eu-
plasa într-o poziţie puternică, competitivă. ropei. Acum beneficiem de fabrici modern echipate, nu
mediului să ridice
numai în România, cât şi în Ungaria, ceea ce ne oferă o piaţa pe
Beneficiaţi în prezent de o reţea de distribuţie capacitate mare de producţie la o calitate competitivă, parcursul acestui
foarte extinsă. Planificaţi reducerea sau cât şi eficienţă în ceea ce priveşte costurile.
extinderea acestei reţele în conjunctura actuală?
an. Primul semn
Ne aşteptăm pentru acest an la o amânare a investiţiilor Vă bucuraţi de o recunoaştere la nivel european. al îmbunătăţirii
planificate pentru dezvoltarea activităţii din Bucureşti Care sunt efectele pozitive ale acestui renume? în acest segment
şi în construcţia celei de-a treia fabrici din România, Aşa cum am menţionat mai sus, renumele ne oferă nu
deoarece dorim să monitorizăm efectele acestei rece- numai o rezistenţă în ceea ce priveşte fluctuaţiile de
al pieţei a apărut
siuni în economia românească înainte de a face viito- preţ, ci şi acces la investiţiile guvernamentale. Aşa cum deja în România
are investiţii. Suntem convinşi că această ţară are un se spune: să îţi ceară un lucru cineva, trebuie, mai întâi şi la un nivel mai
potenţial imens pentru noi datorită investiţiilor masive de toate, să te cunoască.
care trebuiesc făcute în infrastructură şi în protecţia
scăzut în
mediului, sectoare cărora noi ne adresăm în special. Care sunt provocările pentru SW în acest Ungaria,
Deciziile în ceea ce priveşte dezvoltarea României tind moment pe piaţa din România? sub forma unei
să fie în acord cu directivele europene pentru dezvol- Criza financiară a avut un impact asupra costurilor.
tarea investiţiilor. Plăţile de întrajutorare acordate de Fluctuaţia extrem de mare a cursului de schimb valu-
creşteri a cererii
Uniunea Europeană vor susţine o parte din costul tar euro-forinţi şi euro-lei, în special la sfârşitul anului în primele
acestor proiecte, dar Guvernul României va trebui să 2008 şi începutul primului trimestru din 2009, ne-a două semestre
contribuie cu aproximativ 20% din aceste cheltuieli, obligat să luăm în considerare pierderi datorate toc-
iar ceea ce face acum este doar să ceară o creştere a mai acestei fluctuaţii, dar, în orice caz, nu au afectat
ale acestui an.
finanţării necesare. circuitul financiar. Ne aşteptăm ca moneda europeană
să atingă pe termen mediu, un nivel de normalitate, Bernd
Companiile de construcţii vor acorda şi mai ceea ce va deschide calea şi altor state membre pentru Wolschner
multă atenţie preţurilor practicate de furnizori a adopta euro, ca monedă naţională.

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 53


Arhitectură
Infrastructură

Dunkerque
Transformarea unui port în oraş,

Dunkerque a
fost distrus în Punctele forte ale oraşului Dunkerque sunt portul care a trecut el însuşi
proporţie
de 80% de bom- printr-o renovare structurală profundă, poziţia internaţională foarte bună
bardamentele
din cel de-al
şi infrastructura industrială existentă, destul de atractivă.

Î
II-lea război ntr-un concurs european privind Dunkerque, trecut. O jumătate de secol mai târziu, ambele au fost
mondial arhitecţii au aliniat o duzină de macarale ca şi distruse în proporţie de 80 % de bombardamentele
cum ar fi fost elemente de mobilier urban. Dacă din al II-lea Război Mondial. Întorcând spatele por-
închiderea şantierelor navale din Dunkerque a an- tului, reconstrucţia a început cu o delimitare rigidă a
trenat o criză economică şi socială considerabilă, im- trei sectoare: portul, zona industrială, centrul şi sec-
pactul său urban este deasemenea foarte important, torul său rezidenţial.
deoarece suprafaţa lor este echivalentă cu cea a cen- După elaborarea unei serii de proiecte fără prea
trului oraşului. Pentru reutilizarea celor două sute mari urmări, Proiectul Neptun doreşte să creeze o
de hectare eliberate de Normed şi de fostele bazine, parte de oraş în jurul unei oglinzi de apă şi să lege
oraşul a lansat Proiectul Neptun, un vast program aceste noi cartiere de centrul oraşului printr-un joc
de amenajare care urmăreşte extinderea centrului de alei pietonale, de pasarele şi poduri. Planul de
oraşului pe fostele amplasamente portuare, lipsite amenajare elaborat în 1991 de Richard Rogers Par-
de viitor logistic. tnership prevede axe de-alungul cărora poate fi legat
La adăpostul zidurilor lui Vauban, Dunkerque şi por- centrul existent de docuri printr-un bazin comer-
tul său au trăit în simbioză până la sfârşitul secolului cial. La aceasta se adaugă o amenajare secvenţială,

54 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


ludică şi peisagistică a malurilor bazinelor (terase, Oraşul Dunkerque, Camera de Comerţ şi Industrie
promenade şi grădini, structuri întinse), în jurul cen- a oraşului şi Portul Autonom) au fost reunite într-o Planul de
trelor animate constituite de activităţile de agrement structură unică de promovare a industriilor (Dunker- amenajare
şi pescuit. Ca activităţi, implantarea de noi echipa- que-Promotion). presupune
mente portuare cum ar fi gara pentru tunelul de sub Astfel, schema de amenajare a mediului industrial
transformarea
canalul Mânecii completează un program foarte ur- a fost o acţiune comună: lucrările au fost conduse
ban care integrează universitatea, centre de formare de un grup de orientare din care făceau parte Co-
progresivă
şi cercetare, birouri, locuinţe, spaţii comerciale şi de munitatea Urbană Dunkerque, statul (prin sub-pre-
a docurilor
recreere. fect), Camera de Comerţ şi Portul Autonom. Au mai şi bazinelor
Acest plan de amenajare pe termen lung permite fost asociaţi la lucrări reprezentanţi ai asociaţiilor de în 30 de ani
transformarea progresivă a docurilor şi bazinelor, protecţie a mediului, ai industriei, etc. Desfăşurarea
în aproximativ treizeci de ani, în cadrul unui proces lucrărilor a fost asigurată de Agenţia de Urbanism
repetabil capabil să integreze evoluţia programelor, şi Dezvoltare a Regiunii Flandra şi a Regiunii Dun-
a sistemelor de finanţare şi a conceptelor în vederea kerque. Lucrările au durat 18 luni şi s-au axat pe
ajustării permanente a proiectelor la contextul econo- trei domenii: prospectiva industrială, peisageră şi de
mic şi tehnologic. Noua fizionomie a locurilor începe mediu.
totuşi să se contureze. Lucrările de artă care permit Finanţarea a fost asigurată de DATAR (organizaţie
traversarea bazinelor şi asigură legăturile continue de stat), Regiunea Nord-Pas de Calais, Comunita-
sunt realizate, şi străzile, care deservesc viitoarele tea Urbană Dunkerque, Portul Autonom, Camera de
cartiere, deja există. Universitatea, realizată de Ar- Comerţ şi Industrie a oraşului Dunkerque şi Casa
chitecture Studio, este implantată în foste clădiri in- de Economii şi Consemnaţiuni. Schema de mediu
dustriale. Acest proiect de “oraş la malul apei”, care industrial s-a concretizat în realizarea unui docu-
pune accentul pe legăturile şi relaţiile dintre cartiere, ment ce defineşte principiile de amenajare, anume
este reprezentativ pentru oraşele care se străduiesc un caiet comun de sarcini pentru toţi amenajatorii
să lege cartierele din oraş şi cele din port. şi o schemă de ocupare vocaţională pentru spaţiile
Declinul siderurgiei şi al construcţiilor navale a industriale pe întreg ansamblul bazinului de forţă de
făcut necesară redefinirea bazelor de dezvoltare muncă, precum şi caiete de sarcini pentru apă, aer,
economică a litoralului de la Dunkerque. Redefinirea riscurile tehnologice şi condiţiile de inserţie în me-
viitorului industrial al zonei înseamnă trecerea de la diu a proiectelor industriale. Se prevede, de aseme-
faza de “zonă de activităţi” cu caracter de reconver- nea, crearea unor “zone de vigilenţă” în apropierea
sie, la găsirea unor noi baze de dezvoltare. zonelor urbane şi a dotărilor frecventate de public,
Era necesară, prin urmare, elaborarea unui proiect stabilirea principiilor peisagere pentru întregul sit
realizabil şi credibil, care a fost construit pe două (9.000 ha), precum şi a unor scheme de deservire
obiective majore. Primul consta în reunirea forţelor rutieră, feroviară şi fluvială.
tuturor actorilor într-un proiect coerent şi concret, Reuşita demersului se bazează pe echilibrul delicat
care să permită optimizarea investiţiilor şi clarifica- dintre exigenţele de implantare industrială şi progre-
Proiectul
rea ofertei funciare industriale. În acest proiect co- sele indispensabile în ceea ce priveşte transparenţa Neptun doreşte
mun de amenajare a fost luat în considerare întregul şi anticiparea problemelor de mediu şi de amena- să creeze o
bazin al forţei de muncă (colectivităţile, Portul Auto- jare. Dacă se atinge acest echilibru, investitorii vor parte de oraş
nom, Camera de Comerţ şi Industrie). avea de câştigat în ceea ce priveşte transparenţa cri- în jurul unei
Cel de-al doilea obiectiv era legat de elaborarea unei teriilor de amplasare şi de atractivitate a sitului. oglinzi de apă
politici de amenajare industrială, care să reconcilie-
ze industria cu oraşul, să asigure viitorul industriei
pe baza unor obiective împărtăşite de toţi (întreprin-
deri şi locuitori). Aceasta presupune şi o abordare
ecologică, care să se desfăşoare în paralel cu efor-
turile de transformare a oraşului Dunkerque într-un
pol de cercetare şi de transfer tehnologic.
Aceste două obiective au rolul de a contribui la reîn-
noirea imaginii sitului industrial şi transformarea
acestuia într-un pol de calitate. În alegerea direcţiilor
de dezvoltare şi a acţiunilor prioritare ale contractu-
lui, actorii economici şi-au putut exprima opţiunile.
Principalii actori (Comunitatea Urbană Dunkerque,
Utilaje

Cum să alegeţi sistemul


transportor potrivit
Un sistem cu bandă transportoare eficient trebuie să fie apt să
creeze un flux de producţie cu un traseu lin, neîntrerupt, să
deplaseze produsele ce necesită a fi transportate în siguranţă, cât
mai rapid şi fără consum energetic inutil.

D
ar cum puteţi fi sigur că un anumit echipa- tru instalarea sistemului cu bandă transportoare;
ment de acest tip este cel mai potrivit pentru În funcţie de activitatea desfăşurată, v-ar avantaja
activitatea companiei dvs.? Ca punct de pleca- un sistem manual sau unul complet automatizat?
re, nu pierdeţi din vedere următoarele considerente: Sistemul în cauză va fi folosit la încărcarea/des­căr­
Apreciaţi natura materialelor care trebuie depla- ca­rea în şi din remorci?
sate cu ajutorul transportorului: sunt grele, de mari În plus, nu vă ghidaţi doar după preţul iniţial, ci
dimensiuni sau fragile? luaţi în considerare şi costurile de funcţionare şi de
Ţineţi cont de suprafaţa disponibilă de podea pen- întreţinere aferente.

În cazul
transportului
unor obiecte
grele, luaţi în
considerare
existenţa unor
zone de frânare
pe suprafaţa
benzii sau a
jgheabului,
pentru a
împiedica
căderea acestora

56 august
septembrie
- septembrie
- octombrie
2009 | www.100construct.ro
2009 | www.100construct.ro
Transportor telescopic cu bandă singură unitate; folosiţi
Acest tip de transportor are posibilitatea efectuării reductori de viteză ultra
operaţiunilor de încărcare – descărcare într-un ritm eficienţi;
rapid, caracteristică la care se adaugă poziţionarea aduceţi la zi tehnologia
foarte avantajoasă a postului de lucru pentru opera- care stă la baza funcţionării
tor. Rezultatul este reducerea timpului de operare cu transportoarelor. Sistemele
mai mult de 50% faţă de un alt tip de transportor. moderne sunt prevăzute
Sistemul transportor cu dispozitiv de vacuum – asis- cu unităţi de tracţiune şi
tare este indicat în cazul în care materialele de trans- amplificatoare ce pot fi se-
portat constau în obiecte a căror greutate depăşeşte tate pe modul « sleep », fapt
10 kg. care poate duce la reduceri
însemnate ale consumului
Modalităţi de economisire a energiei energetic. În plus, gradul
în timpul funcţionării transportorului de uzură al componentelor
Transportul diferitelor materiale în timpul procesu- poate fi considerabil dimi-
lui de producţie se poate realiza cu un consum mi- nuat;
nim de energie dacă se ţine seama de câteva reguli luaţi în considerare varianta
importante, cum ar fi deconectarea transportoarelor de înlocuire a transportoa-
portabile, optarea pentru modalitatea de alimentare relor uzate. În cazul în care
prin cădere liberă, întreţinerea corespunzătoare a funcţionarea unui astfel de
echipamentelor şi respectarea specificaţiilor tehnice echipament se realizează cu
ale acestora. costuri energetice mult prea
În general, transportoarele folosite în timpul pro- ridicate, înlocuiţi-l cu un sistem transportor nou, Verificaţi ca
greutatea
ceselor de fabricaţie sau în operaţiunile de stocare optând pentru un model mai eficient. Conveierele
încărcăturii să
sunt privite ca « un rău necesar » în ceea ce priveşte moderne sunt special proiectate pentru a întruni
nu depăşească
consumul de energie electrică. Este cunoscut faptul cele mai exigente cerinţe energetice şi dispun de capacitatea
că mare parte a consumului energetic din cadrul mijloace de control adecvate, astfel încât să amor- nominală de
unei fabrici sau a unei organizaţii comerciale este tizeze investiţia şi să contribuie la reducerea costu- încărcare a
cauzat de funcţionarea echipamentului auxiliar, în rilor de energie. transportorului
speţă, de dispozitive care furnizează energie pro-
ceselor tehnologice cheie, cum ar fi sisteme pentru Cât de sigură este utilizarea sistemului
generarea aburului, pentru iluminatul permanent, transportor în cadrul operaţiunilor
pentru încălzire şi climatizare şi pentru acţionarea pe care le efectuaţi ?
motoarelor electrice, categorie în care se înscriu şi Conveierele reprezintă unele dintre cele mai eficien-
conveierele. În acest ultim caz, consumul energetic te instrumente de sporire a productivităţii din cadrul
în aplicaţiile cu transportoare poate fi redus optând depozitelor, a fabricilor industriale sau a centrelor
pentru câteva strategii la îndemână: de distribuţie şi transport; pe de altă parte, lucrul
selectaţi motorul benzii transportoare astfel încât cu astfel de echipamente implică aplicarea unor
să aibă dimensiunea corespunzătoare activităţii norme stricte de siguranţă, astfel încât să se evite
defăşurate; accidentele sau vătămările corporale grave care, de
opriţi motorul atunci când nu folosiţi banda ; exemplu, numai în SUA, îi costă pe angajatori mi-
optaţi pentru alimentarea prin cădere liberă de lioane de dolari pe an. În esenţă, transportoarele
câte ori este posibil; sunt echipamente în general mai sigure decât alte
puneţi la punct un program de întreţinere variante de sisteme pentru transportul materialelor,
preventivă pentru unităţile transportoare; Lubrifie- cu condiţia să fie proiectate, întreţinute şi exploatate
rea corespunzătoare reprezintă o necesitate pen- corespunzător.
tru orice sistem de transport care este prevăzut cu
cutii de viteză, lanţuri, rulmenţi etc. Reguli – cheie pentru acţionarea
urmăriţi şi evitaţi producerea celor mai frecvente în siguranţă a conveierului
avarii în astfel de situaţii: defectarea rotorului, a Nu efectuaţi operaţiuni service până când motorul
reductorului de turaţii, lubrifierea incorectă, folosi- nu este deconectat. Acestea trebuie realizate nu-
rea inadecvată a reductorului, nealinierea cutiei de mai de către personalul autorizat;
viteze cu motorul sau cu unitatea transportoare; Nu vă apropiaţi de banda transportoare în timpul
pe cât posibil, alimentaţi întregul sistem de la o funcţionării, pentru a evita prinderea hainelor, a

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 57


Utilaje
mâinilor, părului sau a altor părţi ale corpului;
Transportoarele Nu escaladaţi, păşiţi şi nu vă aşezaţi pe banda tras-
sunt portorului în nici o situaţie;
echipamente Nu încărcaţi conveierul peste limita de sarcină
în general mai prevăzută conform specificaţiilor tehnice;
sigure decât Nu demontaţi părţi componente din sistemul trans-
portor şi nu schimbaţi configuraţia constructivă a
alte variante de
echipamentului;
sisteme Asiguraţi-vă că ştiţi care este poziţionarea exactă şi are sau existente între conveier şi placa de recepţie.
pentru funcţia fiecărui buton de pornire / oprire, precum Asiguraţi-vă că elementele de siguranţă sunt ampla-
transportul şi că aveţi acces liber la aceste dispozitive; sate la locurile corespunzătoare, în părţile laterale ale
materialelor, Eliberaţi zona din jurul transportorului de orice elementelor transportoare, pentru a preveni căderea
cu condiţia să obstacole; materialului în mişcare. În cazul transportului unor
fie proiectate, Raportaţi supervizorului orice neregularităţi de obiecte grele, luaţi în considerare existenţa unor
întreţinute şi funcţionare a transportorului sau orice practici de zone de frânare pe suprafaţa benzii sau a jgheabului,
exploatate exploatare necorespunzătoare. pentru a împiedica căderea acestora. Dacă nu aveţi
corespunzător vizibilitate completă asupra transportorului, este
Supravegherea inadecvată a operaţiunilor şi lipsa necesară existenţa unor dispozitive de atenţionare
asistării echipamentelor de transport reprezintă în apropierea zonelor de recepţie.
încălcări grave ale siguranţei, ce pot fi remediate, în Pentru un transportor electric cu bandă, role elec-
primul rând, prin programe complete de instruire a trice, plăci articulate sau cupe, normele de siguranţă
personalului. care se impun implică poziţionarea personalului
Dar nu numai acestea pot fi cauzele accidentelor po- astfel încât să nu existe pericolul lovirii de către
sibile să apară în timpul exploatării sistemelor trans- obiectele transportate, verificarea elementelor de
portoare. Un echipament cu bandă transportoare protecţie, care trebuie să fie amplasate la locurile
care nu funcţionează corespunzător este nu doar ne- corespunzătoare, supravegherea punctelor cu risc
productiv, ci şi periculos pentru siguranţa celor din mare de accidentare, localizarea rampelor din jurul
preajmă. Atunci când conveierele nu funcţionează la transportoarelor de sol şi a zonelor unde conveierele
viteza corectă, banda transportoare este tensionată străpung pereţii sau tavanul, precum şi a butoanelor
necorespunzător etc., probabilitatea de apariţie a de urgenţă de pornire / oprire, atât pe cele ampla-
accidentelor este foarte mare. Operatorii trebuie sate lângă operator, cât şi pe cele poziţionate de-a
instruiţi astfel încât să ştie să evite astfel de situaţii şi lungul elementelor transportoare, la o distanţă de
să raporteze orice defecţiune observată, pentru a pu- aproximativ 30 m. Nu în ultimul rând, echipamen-
tea fi remediată cât mai curând. Pe tele trebuie să aibă împământare, pentru a preveni
de altă parte, în cazul conveierelor acumularea de energie statică.
suspendate, riscul de cădere a ma- În particular, la exploatarea transportoarelor sus-
terialelor transportate este ridicat, pendate, asiguraţi-vă în primul rând că elementele
punând astfel în pericol siguranţa de protecţie sunt la locurile lor. Atât în cazul trans-
personalului din imediata apropie- portoarelor cu cupe orizontale, cât şi verticale, aces-
re. Din acest motiv, este necesar ca tea trebuie să fie complet încapsulate. La operarea
aceste echipamente să fie prevăzute transportoarelor pneumatice, verificaţi starea supa-
cu elemente de siguranţă cum ar fi pelor pentru a preîntâmpina eventualele blocaje şi
plase de protecţie, şine de ghidare familiarizaţi-vă cu dispozitivele de comandă. De ase-
sau alte dispozitive similare. menea, asiguraţi-vă că sita este poziţionată la capătul
de aspirare, pentru a împiedica absorbţia obiectelor
Lucruri importante de ştiut de mari dimensiuni. În situaţia în care lucraţi cu
în legătură cu exploatarea conveiere portabile, toate componentele electrice
diferitelor tipuri de trebuie să aibă protecţie la apă, cablurile electrice
echipamente transportoare să nu incomodeze activitatea personalului, iar roţile
În cazul unui conveier gravitaţional vehiculelor cu care este transportat materialul sau
cu role, bandă rulantă sau jghea- în care sunt încărcate produsele cu ajutorul trans-
buri, supravegheaţi punctele cu portorului să fie blocate. De asemenea, verificaţi ca
cel mai mare risc de accidentare greutatea încărcăturii să nu depăşească capacitatea
din aria elementelor transporto- nominală de încărcare a transportorului.

58 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


MIDANNE Invest Grup

Antreprenor
general Locuinţe Complex administrativ

lucrări complexe,
construcţii civile şi
industriale

Clădiri de birouri

Producător:
 structuri
metalice
 prefabricate
din beton pentru
Structuri metalice Poduri
clădiri, drumuri şi
poduri

Prefabricate din beton

Str. Matei Bas arab nr. 66, s e ctor 3; BUCURESTI;


Tel: + 40 21 327 02 00; Fax: + 40 21 327 02 46; E-mail: office@midanne.ro; www.midanne.ro
Haulotte Group:
Inovaţia la ea acasă
Haulotte deţine în prezent trei fabrici de producţie în Franţa, una în Spania,
două în SUA şi una în România, şi este prezent în aproape toate colţurile
lumii, în peste 100 de ţări de pe tot cuprinsul globului, prin 23 de filiale.

G
rupul Haulotte, producător de excepţie a trei Crane, care a însemnat apariţia unui nou concept de
mari categorii de echipamente industriale – macara autopropulsată cu braţ telescopic, construită
platforme de lucru aeriene, manipulatoare pe elementul de bază al unei platforme de lucru ae-
telescopice şi excavatoare–încărcător – are un por- riene, comandată de la distanţă, la procesul inovativ
tofoliu impresionant de peste 60 de produse, inclusiv de îmbunătăţire a mobilităţii pe sol a echipamentelor
echipament de ridicat personalul de lucru, cum ar fi industriale prin realizarea unor mişcări progresive,
cele cu braţ telescopic, tip foarfece, cu pilon articu- fără a uita de performanţele spectaculoase obţinute
lat, trailere sau cu fleşă montată pe vehicule. În plus, datorită înglobării computerelor performante în
este un important furnizor de piese de schimb şi de structura echipamentelor, unităţile de lucru marca
servicii conexe, precum asistenţă tehnică şi cursuri Haulotte şi-au câştigat un renume de neegalat, simi-
de perfecţionare în domeniu. lar cu calitatea şi ingeniozitatea la superlativ.
Şi chiar dacă inovaţia este cuvântul cheie care
Produsele şi serviciile Haulotte, dirijează activitatea companiei, performanţa şi
deschizătoare de drumuri în domeniile siguranţa exploatării echipamentelor nu sunt nici
Serviciile pe care le reprezintă un moment neglijate, pentru a rămâne competitivi şi
complete de Pentru compania Haulotte, inovaţia înseamnă, de ase- pentru a întruni toate cerinţele clienţilor.
întreţinere, menea, administrarea profesionistă a competenţelor În ceea ce priveşte calitatea produselor, aceasta
revizii şi resurselor. Mai precis, Departamentul central de reprezintă o prioritate pentru grupul Haulotte, în
tehnice cercetare şi dezvoltare are drept obiectiv proiectarea condiţiile în care satisfacţia clientului şi îmbunătăţirile
complete, constante relativ la performanţe pot fi duse la îndepli-
de noi tehnologii şi crearea de standarde inovative.
inspecţii
Fiecare divizie industrială, corespunzând câte unei nire în mod eficient doar dacă această caracteristică
periodice şi
garanţii extinse linii de producţie, poate avea acces imediat la aceste este incontestabilă. Acest principiu este valabil şi în
pentru flota de rezultate, datorită unui sistem electronic de distribui- ceea ce priveşte activitatea de Customer Service, care
echipamente re a informaţiilor bine pus la punct, ceea ce facilitează implică asistenţă tehnică de mare profesionalism atât
reprezintă o punerea rapidă în practică a soluţiilor inventive. înainte de achiziţionarea produselor, pentru a ajuta
prioritate de Toată această înşiruire de activităţi se desfăşoară la clientul să aleagă echipamentele corespunzătoare
grad 0 pentru nivelul unui proiect lărgit, care debutează cu o idee, nevoilor sale, cât şi servicii after – sales. Numeroa-
Haulotte urmată de creionarea unei soluţii, până la lansarea sele departamente service, aferente diverselor divi-
pe piaţă a unui nou produs având la bază această ziil, cum ar fi piese de schimb, instruire profesională,
idee. Aşa se explică faptul că produsele şi serviciile resurse tehnice documentare, customer manage-
Haulotte sunt, în majoritatea cazurilor, deschizătoare ment export, coordonare tehnică internaţională,
de drumuri în domeniile pe care le reprezintă, fie că sunt permanent la dispoziţia sutelor de operatori din
este vorba de mici paşi creativi sau de inovaţii spec- toată lumea, care activează în cadrul filialelor com-
taculoase. De la proiecte ingenioase precum Easy paniei. Astfel, departamentul service pentru piese de

60 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


schimb dispune de zeci de mii de piese de schimb
originale, care pot fi puse la dispoziţia clienţilor de
pe tot cuprinsul globului în intervalul a 24 de ore din
Mai mult de 3% din profit
momentul lansării comenzii. De asemenea, depar-
tamentul de asistenţă profesională este în măsură
pentru cercetare şi dezvoltare
să pună la dispoziţie cursuri de instruire în vederea Principiul care guvernează activitatea companiei este: inovaţia înainte de toate.
îmbunătăţirii activităţii de expertiză tehnică în an- Activitatea de cercetare şi investiţiile în dezvoltarea activităţii industriale contribuie
samblu sau vizând anumite modele de echipamente într-o măsură foarte mare la menţinerea poziţiei de lider mondial în domeniu a
sau pentru obţinerea licenţelor de operatori. Cen- grupului şi a independenţei, precum şi la capacitatea de a-şi lărgi continuu aria de
trele de informare telefonică pot furniza informaţii influenţă. Cunoaşterea nevoilor clienţilor şi abilitatea de a anticipa noile trenduri
la obiect în legătură cu orice solicitare, indiferent sunt, de asemenea, direcţii de bază de abordare, pe care toţi cei implicaţi în acti-
vitatea companiei le urmează îndeaproape. Ca o consecinţă firească, ambiţia de
că este vorba de probleme în funcţionarea echipa-
a fi cei mai buni trebuie să fie susţinută de mijloace corespunzătoare – financiare,
mentelor, de revizii generale, trening etc. Serviciile
intelectuale etc. – pentru realizarea prototipurilor care să se dovedească lucrative
complete de întreţinere, revizii tehnice complete, şi pentru a intensifica aplicarea soluţiilor care s-au dovedit deja de succes. Tocmai
inspecţii periodice şi garanţii extinse pentru flota de de aceea, în fiecare an Haulotte Group investeşte mai mult de 3% din profit în
echipamente reprezintă o prioritate de grad 0 pentru activitatea de cercetare şi dezvoltare, în care sunt implicaţi permanent un număr
compania Haulotte. considerabil de specialişti recunoscuţi pentru performanţele lor profesionale.
Arhitectură

Podul strâmtorii Messina

6 miliarde euro
pentru un nou record arhitectural
Italia a alocat 17,8 miliarde euro pentru lucrări de infrastructură menite
să combată criza economică, cel mai important proiect vizând
construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega
peninsula de Sicilia şi care necesită o investiţie de 6 miliarde de euro.
P
odul va traversa strâmtoarea Messina şi va fi turi. Lungimea totală a podului va fi de aproximativ
compus dintr-o singură traversă centrală de 3.700 de metri, iar puntea va avea o lăţime de 60,4
3.300 de metri lungime, mai mare cu două metri şi va cuprinde 6 benzi de circulaţie, două benzi
treimi decât traversa podului Akashi Kaikyo din de urgenţă şi două linii de căi ferate.
Japonia, pod care deţine până în prezent recordul Peste 6.000 de vehicule vor trece pe oră şi 200 de
mondial de lungime (1.991 metri) pe astfel de struc- trenuri pe zi vor putea circula pe noul pod ce va lega
Sicilia de Peninsulă prin interme-
diul a 20.3 kilometri de autostradă
şi 19.8 kilometri de cale ferată.
Totodată, construcţia podului va
crea circa 40.000 de locuri de
muncă în regiunile învecinate, pe
toată durata lucrărilor. Lucrările de
execuţie sunt estimate a se finaliza
până în anul 2012.
La data de 6 martie 2009, ca parte
a unui nou program de achiziţii pu-
blice de lucrări, Silvio Berlusconi a
anunţat că planurile guvernului de
a construi o punte de legătură în
Messina este pe cale să devină rea-
litate.
În acelaşi context, alţi 800.000 euro
vor fi alocaţi pentru continuarea
proiectului “Moise” - sistemul de
diguri ce îşi propune să protejeze
Veneţia de creşterea nivelului ape-
lor.

Istoric
Cu excepţia Sardiniei, Sicilia este
singura regiune din Italia ce nu poa-
te fi deservită de reţeaua feroviară

62 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


de trenuri rapide “Eurostar”. Acest fapt se datorează
faptului că, până în prezent, nu a existat nici o punte
de legătură sau tunel peste strâmtoarea Messina.
Controversele politice au însoţit acest proiect încă
din momentul elaborării sale, în anii ‘60. De-a lungul
timpului au fost propuse o serie de variante, s-a luat
în calcul la un moment dat chiar varianta unui tunel,
pe tema căreia au avut loc dezbateri aprinse atât din
punct de vedere al impactului social, cât şi din punct
de vedere al impactului economic şi de mediu creat
de realizarea unei asemenea construcţii.

Pod vs. Tunel


Înainte de a se lua decizia proiectării unei singure
traverse, s-a evaluat şi posibilitatea construirii unui
pod suspendat de dimensiuni mai mici. Variantele au
fost: construirea unui pod cu doi piloni de susţinere,
în ape cu adâncimi relativ mai mici, sau construi-
rea unui pod cu o singură traversă centrală, în ape
adânci de 150 metri. Evaluarea tutror variantelor
propuse a scos la lumină o serie de elemente defavo- parametri de design, tehnicile de execuţie şi servi-
rabile legate de siguranţă, de construcţia în sine şi de ciile furnizate atât în termeni de fezabilitate cât şi
întreţinerea ulterioară din cauza adâncimii mari a de durată, evenimentele excepţionale, costurile şi
apei din mijlocul strâmtorii, a curenţilor neregulaţi, a perioada de execuţie mult prea mari, etc.
vulnerabilităţii mari la cutremure şi a pericolelor ce Astfel, s-a optat pentru construirea unui pod sus-
derivau din interferenţa cu traficul maritim într-un pendat, avantajele prezentate fiind exeprienţa
canal navigabil pretenţios. structurală şi managerială ce acoperă peste un secol
În urma analizelor efectuate de reprezentanţii com- de sute de structuri în întreaga lume. Dacă luăm în
paniilor din cadrul consorţiului condus de firma calcul durata de viaţă cumulată a celor 115 cele mai
câştigătoare a licitaţiei, Impregilo, s-a constatat lungi poduri suspendate, de la construcţia lor până
că geologia solului şi existenţa denivelărilor fac ca în prezent, aceasta va depăsi 4.800 de ani. Designul
această din urmă soluţie să nu fie implementabilă şi metodologia ce vor fi folosite, sunt astfel testate.
zonei. Totodată, pentru Italia - o ţară cu o activitate Lungimea
Varianta construirii unui tunel a fost pentru prima seismică recunoscută -, opţiunea pentru construirea totală a podului
dată prezentată în 1969 de Alan Grant Group. Aces- unui pod suspendat este cea mai potrivită. Podul sus- va fi de 3.700
tei propuneri i s-a acordat o mare atenţie, în special pendat este cel mai puţin vulnerabil la cutremure, de metri, iar
studiilor de fezabilitate în ce priveşte încercarea de nu afectează în nici un fel mediul marin sau traficul puntea va avea
optimizare a avantajelor şi de reducere a dezavanta- maritim, prezintă cel mai mare grad de siguranţă şi o lăţime de
jelor. Ca un prim aspect, unul dintre avantaje consta confort şi nu prezintă nici un fel de probleme de ope- 60,4 metri şi
în faptul că nu ar fi afectat peisajul, însă dezavanta- rare şi întreţinere. va cuprinde
jele ar fi fost nenumărate: incertitudinile legate de Aşadar, în ceea ce priveşte vulnerabilitatea în caz de
6 benzi de
circulaţie

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 63


Arhitectură
cutremur, podul a fost proiectat astfel încât să rezis-
te unui cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe
scara Richter (acesta fiind de altfel şi cel mai mare
cutremur înregistrat vreodată în Italia). Conform
specialiştilor consultaţi, un astfel de cutremur sur-
vine foarte rar iar posibilitatea unui asemenea eve-
niment seismic rămâne foarte scăzută chiar şi pen-
tru următoarele secole. Cu toate acestea, conform
proiectului, structura podului ar rămâne intactă în
eventualitatea unui cutremur de mare magnitudine.
Având un profil cu caracteristici aerodinamice, podul
prezintă o rezistenţă mare la viteze ale vântului de
peste 216 kilometri la oră. În cei peste 20 de ani de
monitorizare a vântului de către un centru meteoro-
logic local specializat, vântul nu a avut niciodată o
viteză mai mare de 150 de kilometri pe oră.

Impregilo, portofolii impresionante


Firma câştigătoare a licitaţiei lucrărilor de execuţie Până în prezent nu a fost
este Impregilo S.p.A., Milano, unul dintre cei mai nicio punte de legătură
mari constructori de infrastructură din Italia. Impre- peste strâmtoarea Messina
gilo a construit cel de-al doilea pod suspendat din
lume (podul ce traversează strâmtoarea Bosforu-
lui, Turcia, având o lungime de 1.087 metri), Cowi
a proiectat podul Storebealt (ce leagă Danemarca şi
Suedia), în timp ce japonezii de la IHI - Ishikawa-
jima-Harima Heavy Industries Co. Ltd., au condus
consorţiul care a construit podul Akashi Kaikyo (cel
mai mare pod suspendat din lume).
Totodată, Impregilo este constructorul unora dintre
cele mai importante elemente de infrastructură din

Podul a fost Europa şi din lume. Printre proiectele derulate de topul marilor poduri suspendate
proiectat astfel această companie se numără autostrăzile de mare  Messina (Italia): traversă centrală = 3.300 metri,
încât să rezis­te viteză dintre Milano şi Torino, Bologna şi Florenţa, lungime totală 3.700 metri, lăţime 60,4 metri şi
unui cutremur precum şi autostrăzile Salerno-Reggio Calabria, greutatea punţii 21,6 t/m;
cu magnitudinea Monte Bianco Aosta. Printre proiectele realizate de
 Akashi Kaikyo (Japonia): traversă centrală = 1.991
de 7,1 grade pe Impregilo se mai numără tunelul Saint Gothard de
metri, lungime totală 3.911 metri, lăţime 35,5 metri
scara Richter la graniţa cu Elveţia, liniile de căi ferate Caracas-Tuy şi greutatea punţii 29 t/m;
Medio şi Puerto Cabello-Encrujiada din Venezuela,
 Storebealt (Danemarca): traversă centrală = 1.624
metroul din A­tena, barajele Karahnjukar din Islanda
şi Mazar, Ecuador şi nu în ultimul rând tunelul Port- metri, lungime totală 2.694 metri, lăţime 31 metri
şi greutatea punţii 14 t/m.
land din Statele Unite ale Americii.

64 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


KLAUS MEDIA©
Tel.: 0724.223.766; Tel./Fax: 021.224.22.35
office@constructrom.ro

www.constructrom.ro

LUCRARI DE DRUMURI
TERASAMENTE
EDILITARE
INSTALATII
CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE

www.100construct.ro | iulie - august 2009 65


Piaţa locală

Evaluarea obiectivă a situaţiei


actuale a pieţei de construcţii
este necesară pentru a stabili
cu certitudine care sunt cele mai
eficiente strategii pentru ieşirea
din blocaj. Şi cum fiecare zonă are
probleme specifice, vom analiza în
acest număr al revistei situaţia din

județul suceava

Lucrări multe, ba
În Suceava, investiţiile mici continuă să existe, determinând piaţa
să funcţioneze la nivel de avarie, în schimb, pentru lucrările mari
de infrastructură, investiţii majore, banii întârzie să apară.

Î
n ceea ce priveşte evoluţia sectorului de construcţii sunt pentru că banii se încasează mai greu şi toată
din Suceava, din perspectiva jucătorilor de pe lumea cere termene de plată pentru perioade mai
piaţă, opiniile oscilează între optimismul datorat lungi. În plus, clienţii sunt mult mai precauţi în ce
faptului că lucrurile încă mai merg în domeniu şi priveşte unde, ce, cât şi cum investesc.” Sahlean Ilie,
teama că, totuşi, încă nu a fost atins punctul maxim director general, Bracom Prodimex
al crizei, efectele cele mai profunde ale acesteia fiind
aşteptate anul viitor. Se discută de infrastructură, de investiţii
masive, dar statul uită să mai plătească
Piaţa încă funcţionează „Piaţa de construcţii este afectată în acest moment
“Situaţia în judeţul nostru nu este chiar aşa de gravă în proporţie de 80%. Anul trecut, judeţul Suceava
în momentul acesta. Marea problemă din piaţă este era, la capitolul construcţii, primul după Bucureşti.
lipsa de lichidităţi. De lucru mai avem încă şi sunt Acum se discută de infrastructură, de investiţii
semnale bune că vom lucra până la toamnă. Cei care masive, iar când se fac lucrările, statul uită să mai
vor să construiască o fac în continuare pentru că şi plătească. Există proiecte aprobate, se fac lucrări,
preţul materialelor de construcţii a scăzut. Probleme dar nu se dau banii la timp. Pe criza aceasta de

66 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


De abia de la anul vor fi probleme
„Piaţa încă merge pentru că s-au continuat proiec-
tele începute anul trecut. Probleme sunt şi la
lucrările mici, în special la case, pentru că băncile
eliberează banii foarte greu; mai grav este că pers-
pectiva lucrărilor mari este mult mai mică. De aceea
ne aşteptăm ca abia anul viitor să fie cu adevărat
o criză în România. Firmele mici, care au de obi-
cei lucrări mici (case, pensiuni), nu au avut atât de
multe probleme din punct de vedere al volumului de
muncă. Dar de la anul sigur vor fi probleme. Sunt
investiţii mari ce s-au oprit după ce au achiziţionat
terenuri, investiţii precum centre comerciale, spaţii
de birouri etc.” Ing.Gabriel Mihoc, director general,
Climatehnic

Strategii de criză
La capitolul strategii de criză, din perspectiva com-
paniilor de construcţii există numeroase puncte co-
mune, printre care eforturile de a obţine contracte,
aplicarea unor preţuri cât mai atractive, acceptarea
unor termene de plată cât mai lungi, şi nu în ulti-
mul rând, preocuparea ca beneficiarul să fie cât mai
mulţumit pentru a menţine relaţia de afaceri şi pe
viitor.

ni puţini
Eforturi pentru Pentru obţinerea
menţinerea pe linia de plutire de contracte,
„Ca strategii de criză, la nivel de management al companiile
unei companii de construcţii, ar trebui pus mai mult
de construcţii
accentul pe seriozitatea echipei de vânzări şi a de-
partamentului tehnic şi în rest, multă muncă şi mari
oferă preţuri
lichidităţi, să nu încasezi înseamnă sinucidere eforturi de a ne menţine pe linia de plutire. În mo-
mai accesi-
curată, mai ales pentru o firmă mai mică. Au promis mentul de faţă, nu avem proiecte blocate, situaţia bile, termene
inţial că vor face două linii de centură, evident, asta actuală ne îndeamnă să depunem eforturi şi mai mari de execuţie cât
înainte de campania electorală. S-a lucrat vreo trei pentru obţinerea unor contracte, nimic mai mult. În mai rapide iar
zile la DN 17 Dej - Bistriţa – Suceava, pentru reabili- rest, reducem pe cât posibil costurile şi încercăm să plata lucrărilor
tare şi apoi au oprit tot. Acum se vorbeşte tot aşa de ne menţinem până ce piaţa se va normaliza”. se poate face
frumos, despre proiecte de infrastructură de mii de Corneliu Girigan, administrator general, Gireli pe termene mai
euro. Să-i vedem!” Gheaţă Petre, director general, lungi
Dig Construct Valoarea proiectelor din acest moment
este mult mai mare decât cea de anul trecut
Situaţie bună la investiţile mici „Noi lucrăm în tot judeţul Suceava şi în judeţele limi-
„Piaţa din Suceava, la momentul acesta, se află în trofe. Banii încă mai vin de afară, doar că lucrurile
prospecţie şi, normal, în aşteptare să vadă ce se sunt mai dificile şi pentru cei care lucrează acolo şi
întâmplă, investiţii majore nu se întrevăd, se continuă vin mai puţini bani decât altă dată. Cu toate acestea,
proiectele începute. Comparativ cu alte judeţe stăm valoarea proiectelor din acest moment este mult mai
bine la capitolul investiţii mici. În condiţiile actuale, mare decât cea de anul trecut. Asta şi datorită faptu-
piaţa va stagna din punct de vedere al construcţiilor, lui că ne-am extins activitatea pe zona industrială, pe
doar se vor continua proiectele începute şi cele deja construcţia de hale industriale. Ca strategii, nu avem
finanţate. În viitor, piaţa se va regla, astfel încât să nimic deosebit faţă de ceilalţi jucători din piaţă: ne
atingă un stadiu de normalitate”. Corneliu Girigan, adaptăm astfel încât preţurile să fie cât mai accesi-
administrator general, Gireli bile, termene de execuţie cât mai rapide şi cele de

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 67


Piaţa locală
nivelul companiei, reducem cât mai mult costurile
indirecte, facem eforturi să creştem productivita-
tea şi calitatea lucrărilor şi să obţinem contracte.”
Gheaţă Petre, director general, Dig Construct

Proiecte locale: privatizări,


termoficare şi finanţări
Intenţia noastră de a prezenta opinia oficială a pri-
marului Ion Lungu, despre situaţia şi proiectele loca-
le, nu a dat roade şi am fost amânaţi cu răspunsurile
până când domnia sa a plecat în concediu.
Din documentările proprii şi cu ajutorul presei loca-
le (Obiectiv şi Monitorul de Suceava) am descoperit
care sunt pricipalele probleme din judeţ şi cum au
fost acestea abordate la nivelul Primăriei şi Consi-
liului Judeţean:

Apel la Guvern pentru finanţări


cu fonduri guvernamentale
În luna iulie, reprezentanţii judeţului Suceava, res-
pectiv primarul, Ion Lungu, preşedintele Consi-
Anul viitor, plată, evident, cât mai lungi. Ca strategie de manage- liului Judeţean, Gheorghe Flutur şi prefectul, So-
concurenţa ment, lucrurile sunt simple: ne aşteptăm la profituri rin Popescu, au solicitat guvernului Boc, finanţare
va fi mult mai mici, ce altceva?!” Sahlean Ilie, director general, guvernamentală pentru o serie de programe naţionale
mai agresivă Bracom Prodimex ce ar rezolva o parte din problemele de la nivel local.
iar profitul Printre acestea se numără electrificarea unor zone
aşteptat, Excedent de constructori pe piaţă în care nu există reţele electrice, finanţarea proiec-
evident, mult „Investiţiile mari vor fi în scădere pentru următorii telor de dezvoltare a satelor, în special a celor ce nu
mai mic 2-3 ani, o scădere spre 40% din ceea ce a fost anul vor reuşi să obţină finanţare europeană prin Progra-
trecut. Foarte mulţi constructori vor licita pentru mul Operaţional Regional (POR), refacerea pagubelor
aceeaşi lucrare, lucru ce va avea repercusiuni în produse de calamităţile de anul trecut, alocarea unor
preţuri şi, respectiv, în venituri. În 2008, vorbeam de o fonduri pentru centralele termice de cogenerare de
lipsă a constructorilor pe piaţă; acum avem excedent la Câmpulung Moldovenesc şi Gura Humorului şi
pentru că lipsesc lucrările. Bineînţeles, concurenţa fonduri pentru primării în vederea întocmirii Planu-
va fi foarte agresivă în următoarea perioadă. Pentru rilor Urbanistice Generale. Pentru primăriile care au
anul următor, este mai dificil. Dacă vor fi bani, vom realizat lucrări de reabilitare din fonduri proprii a
avea şi noi ce lucra. În acest moment, ca manager lu- fost solicitată din fondurile guvernului suma de 400
crez corect, din aproape, în aproape. Facem eforturi miliarde de lei vechi.
ca beneficiarul să fie mulţumit. Asta este strategia:
preţuri mai bune, termene de plată mai lungi. Ne Privatizarea societăţii Termica
aşteptăm ca în viitor lucrurile să intre pe un făgaş Consiliul local a aprobat în ultima şedinţă, înainte ca
normal, pentru că ceea ce am trăit până acum nu se primarul să plece în concediu, transferul dreptului
poate numi normalitate.” Ing. Gabriel Mihoc, direc- de proprietate a unui teren în suprafaţă de 155,46 de
tor general, Climatehnic hectare, către societatea Termica. La baza acestei de-
cizii s-a motivat stingerea datoriilor municipalităţii,
Facem eforturi să creştem productivitatea reprezentând subvenţii la energia termică. În plus,
„Printre cele mai importante strategii în acest mo- prin acest transfer, consiliul local obligă societatea
ment este punerea în aplicare a proiectelor în de termoficare să înfiinţeze un parc industrial pe te-
infrastructură, luarea unor măsuri pentru debloca- renul respectiv şi să continue asigurarea serviciului
rea finanţărilor, atât din partea băncilor, cât şi ba- de termoficare. Consiliul local deţine pachetul ma-
nii pe care statul trebuie să-i dea celor care execută joritar al acestei societăţi, iar cinci dintre consilierii
lucrările, fără să mai amâne la nesfârşit plăţile, primăriei sunt şi membrii AGA la această societate.
deoarece nu face altceva decât să blocheze piaţa. La În acest caz, este posibil ca ei să se afle în conflict

68 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


de interese, reprezentând ambele părţi implicate în Reabilitarea termică a blocurilor
transfer. Privatizarea societăţii de termoficare este în evaluată la 4.400 de euro/apartament
discuţie de la începutul anului, primarul declarând Primăria Suceava a aprobat primul proiect de
într-o şedinţă a consiliului local că “Privatizarea S.C execuţie pentru reabilitarea unui bloc cu 12 aparta-
Termica S.A. este singura soluţie pentru salvarea pa- mente, pe strada Gherasim Buliga. Totalul investiţiei
trimoniului societăţii şi a locurilor de muncă, deoa-
rece societatea se confruntă cu o criză de sistem, deşi
în perioada 2006 – 2009 a existat o colaborare foarte
bună cu directorul societăţii şi cu membrii AGA şi s-a
reuşit aducerea S.C Termica S.A. pe o linie de plutire.
Privatizarea este necesară motivat de faptul că statul
nu s-a mai implicat financiar în activitatea acesteia;
începând cu anul 2002, societatea a fost transferată
la Consiliul Local al Municipiului Suceava fără acor-
dul acestuia; de asemenea, începând cu iarna 2009
– 2010 se preconizează neacordarea subvenţiei de
45% la combustibil deorece se consideră mult mai
necesară reabilitarea termică a clădirilor.” (extras
din procesul verbal încheiat de Consiliul Judeţean în
data de 2 martie 2009).

Drumuri reparate cu fonduri europene


În data de 21 iulie 2009, preşedintele Consiliului
Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat un
contract în valoare de 6,3 milioane de euro cu o firmă
din Bacău, pentru realizarea lucrărilor de moderni-
zare a DJ 209G Dărmăneşti – Calafindeşti – Siret.
Termenul de finalizare a lucrărilor este de 16 luni

se ridică la suma de 223.000 de lei, respectiv 4.430 Proiectele de


de euro, pentru fiecare apartament.Contribuţia pro- infrastructură
prietarilor pentru reabilitare va fi de 880 de euro pe şi reabilitare
apartament. Până în acest moment, nu a fost aleasă termică,
firma care se va ocupa de reabilitarea blocurilor, (în cazul fericit
aceasta va rezulta în urma unei licitaţii organizate când au
chiar de către primărie. Din cele 19 blocuri care şi- fonduri) tot
au manifestat interesul de a participa la programul
întârzie să
de reabilitare termică, doar 75% din proprietarii
acestora sunt de acord cu sumele propuse. Conform
fie realizate
Modernizarea a 27 de km de drum celor declarate în presa locală, viceprimarul Viorel
datorită
judeţean va costa 6,3 milioane de Seredenciuc a precizat că, din punctul său de vede- modului de
euro, bani din fonduri europene re, valoarea estimată de proiectant este una corectă, organizare a
apropiată de preţurile practicate pe piaţa locală de licitaţiilor, a
iar 90% din investiţie va fi asigurată cu fonduri euro- construcţii şi că, din experienţa altor licitaţii organi- contestaţiilor
pene structurale alocate prin Programul Operaţional zate de Primăria Suceava, se poate anticipa faptul că ulterioare şi a
Regional. Alte patru lucrări de acest fel, a căror preţul la care se va adjudeca contractul, ar putea fi altor probleme
finanţare este deja asigurată, sunt în aşteptare - fie cu 20-30 de procente mai mic, comparativ cu valoa- birocratice
pentru că nu au fost semnate contractele, nu au fost rea estimată iniţial.
analizate ofertele, fie că au fost contestate licitaţiile. Bracom Prodimex – www.bracom.ro
În această situaţie se află drumurile judeţene: Vatra Climatehnic – www.climatehnic.ro
Dornei – Panaci, Salcea – Vereşti – Roşcani, Pohorâta Dig Construct – dig_construct@yahoo.com
– Rarău, Probota – Dolhasca. Gireli – www.gireli.ro

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 69


Eveniment
Compresoare cu „consum practic
nul de energie”
Divizia Oil-free Air a Atlas Copco
a anunţat că gama ZR de
compresoare de aer fără ulei,
răcite cu apă, cu sisteme
încorporate de recuperare a
energiei este prima din lume care
a primit certificarea TÜV pentru din consumul industrial de energie, această valoare

un „consum nul de energie” la se poate ridica şi până la 40% din factura la electrici-
tate a unei centrale electrice.
condiţii specifice de funcţionare. Organismul independent Technische Überwachungs-
Verein (Asociaţia Germană de Supervizare Tehnică

S
-a demonstrat că 100% din energia electrică sau „TÜV”) a supravegheat la începutul acestui an
absorbită se poate recupera sub formă de apă testarea compresoarelor cu şurub răcite cu apă fără
caldă. Cu aceste compresoare „Carbon Zero”, ulei, ZR 55-750, produse de Atlas Copco, echipate cu
industriile care utilizează cantităţi mari de apă caldă sisteme de recuperare a energiei. Procesul de tes-
pot realiza economii semnificative la factura de ener- tare a implicat măsurători în timp real ale energiei
gie electrică. electrice absorbite şi ale energiei produse sub formă
Economisirea energiei la sistemele de aer comprimat de apă fierbinte. Cele două măsurători au fost apoi
este deosebit de importantă, deoarece consumul de comparate. S-a demonstrat că în anumite condiţii
energie reprezintă în mod tipic 80% din costurile de de funcţionare, la temperatura de 40°C şi umiditate
exploatare a unui compresor. În timp ce sistemele de relativă 70%, se poate recupera 100% din energia
aer comprimat sunt responsabile pentru circa 10% electrică absorbită.

85 de ani de la „Brandul cel mai inovativ - 2009”


inventarea
B
randul de scule profesionale
Bosch Albastru a fost distins

fierăstrăului Skil cu 14 premii „Plus X Awards“,


primind titlul de „Brandul cel mai ino-

S
kil, cel de-al treilea furnizor vativ - 2009» de către Media Society
de scule pe piaţa europeană, Networks, cel mai prestigios concurs
sărbătoreşte cea de-a 85-a ani- de tehnologie, sport şi stil de viaţă din
versare de la înfiinţarea brand-ului. În Germania.
1924, Skil a inventat fierăstrăul circu- La decernarea premiilor Plus X din
lar, denumit “Fierăstrăul Skil” şi a ra- acest an, sculele electrice albastre
mas până azi produsul de referinţă al Bosch pentru profesionişti
brand-ului. De-a lungul anilor, Skil a au fost în frunte cu 14
înregistrat numeroase invenţii şi bre- inovaţii de produs, ce
vete, incluzând centrarea automată a includ maşini de găurit/
curelei, cadru egalizator de şlefuire şi înşurubat cu acumulator,
comutatorul pentru viteze variabile. maşini de găurit şi maşini
de găurit cu percuţie.

70 august - spetembrie 2009 | www.100construct.ro


Parchetul laminat
Glamour, o nouă
dimensiune a stilului
D
intre stilurile anului 2009, cele
mai în vogă sunt suprafeţele
high glossy, decorurile de
piatră, marmură, uni, precum şi
esenţe exotice. Toate aceste trenduri
sunt redate cu succes de o nouă gamă
de parchet laminat - Glamour.
Cele patru modele de parchet lami-
nat din gama Glamour, de la Krono-
tex, sunt disponibile în magazinele
Proges. Noua gamă se caracterizează
prin paleta diversificată de culori şi
prin designul unic, elegant şi sofisti-
cat. Cele patru modele ale gamei de
parchet laminat dispun de un design
cu totul inovator, pretându-se astfel
oricărui stil de interior modern sau
contemporan, permiţând utiliza-
rea lor pentru orice tip de încăpere,
adaptabile oricărei vârste si oricărui
stil de viaţă.

Innenweiss, cea mai bine


distribuită marcă
de vopsea lavabilă
Innenweiss şi-a consolidat poziţia pe piaţa
vopselelor lavabile, ajungând una dintre cele mai
bine vândute vopsele pe segmentul retail.

P
ână la sfârşitul verii, vopseaua de interior Innenweiss beneficiază şi de o
promoţie naţională la raft: mai multă vopsea. Promoţia este semnalată prin am-
balaje dedicate, cu mesaj promoţional - “17 litri la preţ de 15 litri”-, dar şi prin
postere şi headere de piramide instalate la punctele de vânzare. Spotul Innenweiss este
diferit faţă de ceea ce vedem de obicei în campaniile pentru un brand de vopsea – am
renunţat la clasicele demonstraţii pe perete şi am mizat pe personalitatea brandului –
puternic, dar simplu, apropiat de utilizator”, explică Robert Tiderle, Creative Director
Papaya Advertising. “Pentru că Innenweiss este cea mai bine distribuită marcă în cate-
goria sa şi este prezentă în cele mai multe magazine din ţară, era firesc ca o parte din
acţiunea spotului să se desfăşoare într-un magazin tipic, care comercializează acest
produs” declară Ştefan Teodorescu, Marketing Director Fabryo Corporation.
www.100construct.ro | august - septembrie 2009 71
Eveniment

Schneider Electric
creează Energy University
Schneider Electric creează Energy
S
chneider Electric, specialist
în managementul energiei,
University pentru a susţine informarea anunţă lansarea proiectului
„Energy University”, o comunitate
companiilor cu privire la eficienţa energetică. edu­­caţională online, care pune la
dispoziţia celor interesaţi no­­ţiunile
fundamentale necesare implementării
soluţiilor de eficienţă energetică,
prin intermediul aplicaţiilor speci-
fice. Energy University îşi propune
să ofere o serie de noţiuni teoretice
care îi vor ajuta pe consumatori să
creeze şi să implementeze soluţii de
utilizare responsabilă a resurselor
energetice, astfel încât aceştia să
beneficieze de costuri de capital re-
duse şi de un raport optim investiţie
– profitabilitate. Cursurile Energy
University nu se referă la produse,
ci se concentrează asupra concep-
telor esenţiale şi asupra celor mai
bune practici pentru obţinerea unei
calificări în managementul energiei.

Stihl devine
furnizor de lanţuri
şi pentru alţi
producători de
motoferăstraie
O
ferta diversificată de lanţuri,
realizate pe maşini concepute
de Stihl în fabricile proprii
de la Wil, din Elveţia, a determinat
compania să devină furnizor pentru
întreaga industrie producătoare de
motoferăstraie. Stihl este singura
companie din industria producătoare
de motoferăstraie care îşi produce
propriile şine de ghidaj şi lanţuri
pentru utilajele pe care le fabrică.

72 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | august - septembrie 2009 73
Eveniment
COS a devenit dealer
InterfaceFLOR în România
Corporate Office Solutions a semnat un acord de parteneriat cu
compania InterfaceFLOR, lider mondial în producţia de mochetă
modulară sustenabilă, pentru a reprezenta în România cel mai
solicitat tip de finisaj pentru pardoseli în spaţiile de lucru moderne.

I
InterfaceFLOR este divizia de mochetă de la mijlocul anilor 1990, când fondatorul Inter-
modulară a Interface Inc., corporaţie face Inc., domnul Ray Anderson, definea Misiunea
americană cu sediul în Atlanta SUA şi li- Zero – un program de mediu prin care Interface
der mondial în producţia Inc. va deveni prima compa-
de pardoseli modulare nie 100% sustenabilă până în
sustenabile. Totodată, In- 2020. Corporate Office Solu-
terface Inc. îşi propune să tions (COS) este parte a grupu-
devină prima companie lui multinaţional Office Solu-
cu amprentă zero asupra tions, una dintre cele mai mari
Interface Inc. va deveni mediului. Acţiunile pri- companii din Europa Centrala
prima companie vind dezvoltarea durabilă şi re- şi de Est ce oferă soluţii de
100% sustenabilă ducerea amprentei climatice în amenajări interioare pentru
până în 2020 această direcţie au debutat încă spaţii de lucru.

74 iunie - iulie 2009 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | iunie - iulie 2009 75
Eveniment
recomandat de

100%
construct

www.100construct.ro | iunie - iulie 2009 77


Consultanţă

Auditul - un diagn
Auditul este necesar în cazul vânzării, achiziţionării, divizării, pentru
accesare de fonduri bancare, europene, listare pe bursă sau pentru
luarea unor decizii pertinente în ceea ce priveşte viitoarele strategii
de management.

A
uditul reprezintă examinarea profesională a
unor procese, sisteme, informaţii sau produse,
în vederea exprimării unei opinii obiective şi
responsabile referitoare la aspectele examinate. Des-
pre ceea ce înseamnă şi presupune un audit în ge-
neral şi, mai ales, în cazul societăţilor de construcţii,
am solicitat informaţii de la companiile din domeniu,
specializate în oferirea serviciilor de consultanţă şi
audit.

Auditul ca diagnostic al companiei


„În trecut, a audita avea semnificaţia de a verifica
situaţiile financiare ale unei întreprinderi. Astăzi, un
audit poate însemna mult mai mult: studierea unei în-
treprinderi pentru a-i examina procesele, tranzacţiile
şi situaţiile financiare (audit financiar), pentru a-i
ameliora performanţele (audit operaţional), pentru a
exprima o judecată asupra gestiunii (audit de ges-
tiune) sau asupra sistemului informatic. Auditul nu
trebuie privit doar ca o certificare ci şi ca un diagnos-
tic al întreprinderii, întreaga informaţie fiind folosi-
toare managementului şi mai departe acţionarilor/
asociaţilor. Apoi şi în relaţiile cu partenerii.” Ana
Maita, Senior Auditor, Roedl & Partner Audit SRL

Auditul intern
„Este realizat de un departament din interiorul com-
paniei, fiind o activitate independentă şi obiectivă
care dă companiei o asigurare în ceea ce priveşte
gradul de control asupra operaţiunilor, o îndrumă
pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile şi contribuie la
adăugarea unui plus de valoare, asigurând o confor-
mitate continuă cu standardele interne. Obiectivul
auditului intern este de a asista membrii Conducerii
în exercitarea eficientă a responsabilităţilor lor, fur-
nizând analize, recomandări şi comentarii pertinen-
te referitoare la activităţile examinate. Autoritatea
conducerii trebuie să permită auditorului intern ac-

78 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


ostic de companie

Medicina Muncii
cesul deplin la documente, la bunuri şi la persoanele Când este auditarea financiară obligatorie
care interacţionează cu subiectul controlat. Auditul „Vor fi auditate conform legii societăţile comerciale
intern poate fi verificat periodic prin auditul extern.” care la data bilanţului depăşesc cumulativ limitele a
Teodora Mardare, Partener audit, Finwise MCM două dintre următoarele criterii:
Partners SRL - total active: 3.650.000 euro;
- cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
Auditul financiar - număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului fi-
„Reprezintă examinarea, în conformitate cu standar- nanciar: 50.
dele naţionale şi internaţionale de audit, a situaţiilor Mai mult, fac obiectul auditului financiar şi situaţiile
financiare şi a raportărilor contabile ale societăţilor financiare anuale întocmite de entităţile de interes
comerciale. Auditul financiar se efectuează de către public, definite potrivit legii.
auditori financiari independenţi, membri ai Came- La societăţile comerciale ale căror situaţii financiare
rei Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi se anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului finan-
finalizează cu consemnarea rezultatelor în cadrul ciar, adunarea generală ordinară a acţionarilor va
unui raport care certifică dacă, în opinia auditorilor, hotărî contractarea auditului financiar”. Ana Maita,
situaţiile financiare examinate reflectă în mod fidel Senior Auditor, Roedl & Partner Audit SRL
poziţia financiară a companiei. Auditorul evaluează
dacă, pe baza probelor de audit obţinute cu privire Auditul pentru certificarea
la sumele şi notele explicative din situaţiile finan- sistemului de management
ciare, există o asigurare rezonabilă conform căreia Pentru obţinerea unei certificări în ceea ce priveşte
situaţiile financiare luate în ansamblu nu conţin sistemul de management al calităţii în cadrul unei
denaturări semnificative, inclusiv evaluarea riscului organizaţii este necesară monitorizarea şi verifica-
de apariţie a erorilor semnificative în situaţiile fi- rea implementării eficace a politicii organizaţiei re-
nanciare, cauzate fie prin eroare, fie prin fraudă. Un feritoare la calitate şi/sau mediu.
audit constă, în acelaşi timp, în aprecierea principii-
lor contabile urmate şi a estimărilor principale efec- „Auditul intern, uneori denumit audit de primă parte,
tuate de conducere, precum şi prezentarea situaţiilor este condus de, sau în numele organizaţiei însăşi, - şi
B–dul Iuliu Maniu nr. 11,
financiare luate în ansamblul lor. este necesar pentru a evalua măsura în care proiec- sect 6, Bucureşti
tarea şi implementarea sistemului de management Tel: 021-319.17.04;
021-319.17.05
Auditul financiar poate fi de mai multe tipuri, din calitate sau mediu este în conformitate cu standardul Fax: 021-319.17.03
care cele mai des practicate în România sunt după de referinţă ales, înainte de a solicita certificarea. www.doris.ro
cum urmează: Acest audit trebuie să se desfăşoare în toate locaţiile,
- audit statutar conform Standardelor de Contabili- procesele, lucrările de construcţii în desfăşurare şi să
tate Româneşti (RAS); acopere toate cerinţele standardului de referinţă, cel
- audit financiar conform Standardelor Inter­na­ţio­ puţin o dată înainte de auditul extern de certificare.
nale de Raportare Financiară (IFRS) Auditul intern trebuie să acopere întregul domeniu
al sistemului de management care se doreşte certi-
Centru medical clinic de
diagnostic şi tratament

Activităţi conexe auditului financiar: ficat.


- audit intern; Auditul extern include în general auditul numit de
- audit cu scop special, conform ISA 800 (ex. audit secundă parte (la furnizori – necesar dacă vrem să
fonduri Phare, UE, BERD etc.); evaluăm sistemul de management al pricipalilor fur-
- efectuare de proceduri convenite privind informaţiile nizori de materiale) şi de terţă parte (de certificare
financiare (ISRS 4400); – necesar dacă se doreşte certificarea sistemului de
- revizuire a situaţiilor financiare (ISRE 2400).” management).
Teodora Mardare, Partener audit, Finwise MCM Auditul de terţă parte este condus de organizaţii de
Partners SRL auditare externe şi independente, cum sunt cele care

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 79


Consultanţă
furnizează certificarea conformităţii cu ISO 9001
sau ISO 14001.” Elena Zinca, Director tehnic, SRAC

Etapele auditului
Etapele auditului extern:
• Evaluarea riscului ataşat companiei ce urmează a
fi auditată (pe baza informaţiilor financiare şi non-
financiare);
• Propunerea de audit;
• În cazul acceptării propunerii, semnarea contrac-
tului de audit;
• Planificarea proiectului de audit pe etape, stabilirea
livrabilelor, bugetarea;
• Auditorul stabileşte riscurile de audit şi pregăteşte
strategia pentru acoperirea riscurilor identificate;
strategia de audit este comunicată clientului;
• Trimiterea cererii de informaţii şi pregătirea in­for­ În cazul companiilor de construcţii, ca şi element
maţiilor pentru client; special este faptul că acestea trebuie să aplice
• Desfăşurarea etapelor de audit conform planificarii prevederile Standardului Internaţional de Contabilitate
iniţiale; 11 ’’Contracte de construcţii” (IAS 11)
• Prezentarea ajustărilor identificate şi a impactului
în situaţiile financiare; • Audit intern;
• Revizuirea situaţiilor financiare; • Analiza de management privind funcţionarea SMC;
• Pregătirea raportului de audit. • Solicitarea certificării - prin contactarea unui orga-
• Finalizarea proiectului. nism de certificare acreditat.” Elena Zinca, Director
tehnic, SRAC
Etapele auditului intern:
• Stabilirea riscurilor ataşate mediului de control in- Aspecte specifice companiilor
Non stop tern; de construcţii
• Fixarea strategiei de audit (alegerea proceselor ce „În cazul companiilor de construcţii, ca şi element
urmează a fi auditate şi a metodelor de testare); special este faptul că acestea trebuie să aplice preve-
• Desfăşurarea testelor de audit în conformitate cu derile Standardului Internaţional de Contabilitate 11
strategia planificată; ’’Contracte de construcţii” (IAS 11). În concordanţă
• Prezentarea slăbiciunilor indentificate şi a re­co­ cu IAS 11, veniturile şi costurile contractuale tre-
man­dărilor pentru remedierea acestora; buiesc recunoscute ca venituri şi cheltuieli în funcţie
• Pregătirea raportului de audit intern. de stadiul de execuţie al contractului. Stadiul de
B–dul Iuliu Maniu nr. 11,
sect 6, Bucureşti • Testări ulterioare pentru verificarea remedierilor execuţie trebuie stabilit de către Departamentul Teh-
Tel: 021-319.17.04; efectuate“. Monica Biota, Manager Audit Financiar nic al societăţii şi documentat corespunzător pentru
021-319.17.05
Fax: 021-319.17.03 şi Diana Dovlecel, Manager asistent, Pricewaterhou- a putea fi auditat.” Teodora Mardare, Partener audit,
www.doris.ro seCoopers România Finwise MCM Partners SRL

Etapele auditului SMC „În general, problemele în cazul companiilor de


„Dacă ne referim la etapele necesare obţinerii unei construcţii sunt legate de complexitatea tratamen-
certificări a sistemului de management de calitate / telor contabile. Existenţa contractelor multi-par-
mediu, acestea ar fi: tite, respectiv întinderea proiectelor pe mai multe
Centru medical clinic de
diagnostic şi tratament

• Decizia conducerii de vârf de a implementa şi certi- exerciţii financiare, face ca recunoaşterea venituri-
fica un sistem de management al calităţii (SMC); lor să devină un proces mai complex decât în cazul
• Stabilirea unui grup de lucru care să demareze altor industrii.” Monica Biota, Manager Audit Finan-
proiectarea; ciar şi Diana Dovlecel, Manager asistent, Pricewate-
• Elaborarea politicii privind calitatea; rhouseCoopers România
• Elaborarea documentelor de sistem şi a documen-
telor de lucru (manual, proceduri, instrucţiuni etc.); „Din cauza naturii acestei activităţi, data începerii
• Implementarea documentelor elaborate şi apro- construcţiei şi data încheierii acesteia apar în perioa-
bate; de financiare diferite. De aceea, principala problemă

80 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


INDUSTRIA

www.spanos.com.ro

SPANOS INDUSTRIA SRL


Otopeni, Str. Drumul Gării Nr. 25-35, Hala 1, Parter, Camera 2, Judet Ilfov
Tel.: 021 352 43 04/05; Fax: 021 352 43 03
www.100construct.ro
E-mail: info@spanos.com.ro | august - septembrie 2009 81
Consultanţă
în contabilizarea contractelor de construcţie este alo- contabile faţă de cele folosite în anii anteriori.
carea veniturilor şi costurilor în perioadele contabile  Modificări sau tranzacţii semnificative în perioada
aferente în care au avut loc construcţiile. Tratamen- auditată, care au loc înainte de emiterea rapoartelor
tele contabile specifice contractelor pe termen lung de audit.
menţionate atât în normele contabile române (OMFP  Modificări semnificative în structura personalului
1752/2005) cât şi în standardele internaţionale de contabil al Societăţii, în responsabilităţile sau în dis-
contabilitate (IAS 11) nu sunt întotdeauna respectate ponibilitatea acestuia.
de către societate, fapt care generează riscuri privind  Întârzieri semnificative în furnizarea de către So-
separarea exerciţiilor, privind capitalizarea corectă a cietate a asistenţei în vederea misiunii. Toate facturi-
costurilor aferente construcţiilor, precum şi riscuri fis- le, contractele şi alte documente solicitate de auditor
cale. Un alt element generator de riscuri este bugetul în cadrul procedurilor de audit nu sunt identificate
proiectelor de construcţii, care de cele mai multe ori de către personalul Societăţii sau nu sunt făcute dis-
se modifică de-a lungul duratei lucrărilor, generând ponibile pentru a putea fi uşor accesate de auditor.
erori de contabilizare a rezultatului pe proiecte, pre-  Calitatea slabă a evidenţelor contabile sau slă­bi­
cum şi o îngreunare a procesului de verificare.”Ana ciuni semnificative în procesul de control intern al
Maita, Senior Auditor, Roedl & Partner Audit SRL So­cietăţii.
 În decursul auditului este identificat un nivel sem­
„În principiu, un sistem de management al calităţii ni­­ficativ al ajustărilor de audit propuse.
trebuie proiectat pentru fiecare organizaţie astfel  Nu toate înregistrările contabile sunt postate îna­
încât să răspundă cerinţelor ISO 9001, dar şi funcţie in­te de data convenită pentru începerea muncii de
de domeniul de activitate, procese specifice fiecărei te­ren a auditorului.
organizaţii.” Elena Zinca, Director tehnic, SRAC  Modificări ale ariei auditului cauzate de eveni-
mente aflate în afara controlului auditorului, inclusiv
Factori ce fac dificilă auditarea modificări în cerinţele de raportare.” Teodora Mar-
„Printre factorii sau aspectele ce pot îngreuna proce- dare, Partener audit, Finwise MCM Partners SRL
sul de auditare, putem enumera:
• lipsa implicării conducerii de vârf; „De cele mai multe ori este vorba despre comunica-
• lipsa personalului instruit în domeniul sistemelor rea dintre auditor şi client şi de pregătirea prealabilă
de management al calităţii şi a auditului SMC; a auditului. Una dintre problemele frecvente care
• folosirea de manuale şi proceduri «la pachet», nea- îngreunează procesul de audit este lipsa de infor-
daptate proceselor reale ale organizaţiei; mare a departamentelor implicate, despre scopul
• neimplicarea în faza de implementare a întregu- şi modalitatea de desfăşurare a auditului financiar.
lui personal, fiecare cu referire la procesul pe care-l De multe ori, auditul este confundat cu un control
desfăşoară.” Elena Zinca, Director tehnic, SRAC al autorităţilor, dar în loc de amenzi şi penalităţi,
auditul oferă soluţia pentru problemele identificate
„În timpul misiunii de audit pot apărea circumstanţe şi oferă posibilitatea companiei să remedieze erorile
care să afecteze în mod semnificativ procesul de contabile.” Monica Biota, Manager Audit Financiar şi
auditare, astfel: Diana Dovlecel, Manager asistent, Pricewaterhouse-
• modificarea planificării la cererea societăţii audi- Coopers România
tate, implicaţiile putând conduce la realocarea perso-
nalului în cadrul societăţii de audit - acest lucru este „Companiile care realizează procesul de auditare se
adesea dificil şi poate genera cheltuieli neprevăzute. confruntă cu întârzierea documentelor solicitate sau
• situaţiile financiare şi informaţiile necesare audi- de multe ori chiar cu inexistenţa acestora. Dacă audi-
tului nu sunt: torului nu-i sunt furnizate probe de audit suficiente,
(a) furnizate de societate la data solicitată; va trebui să adâncească verificările pentru a obţine
(b) completate într-un format acceptabil; o asigurare rezonabilă în ce priveşte informaţia
(c) corecte din punct de vedere matematic; furnizată de situaţiile financiare, informaţie conformă
(d) în conformitate cu înregistrările contabile afe- cu realitatea sau nu.
rente. Dacă direcţiunea limitează întinderea lucrărilor
• Aspecte sau modificări semnificative, după cum auditorului din diferite motive, procesul de auditare
urmează: devine mai greu sau chiar imposibil, uneori finalizân-
 Noi probleme contabile semnificative care necesită du-se cu imposibilitatea exprimării unei opinii asu-
un timp neobişnuit de lung pentru a fi rezolvate. pra situaţiilor financiare.”Ana Maita, Senior Auditor,
 Modificări semnificative în politicile sau practicile Roedl & Partner Audit SRL

82 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


100 %
16 PAGINI
SUPLIMENT
OFERTE
SPECIALE

construct
Ghidul
ofertelor
speciale
construcţii
ASCENSOARE 90
CONSTRUCŢII 86
DOTĂRI, DECORAŢIUNI 94
COFRAJE 85
MATERIALE DE CONSTRUCŢII 92
PARDOSELI 89
PRODUSE METALURGICE 91
PROIECTARE 96
SISTEME DE ACOPERIŞURI 97
UTILAJE 97
Materiale deX (AUGUST
INDEX EDIŢIA construcţii
- SEPTEMBRIE 2009)
FIRMA LOCALITATEA PAG. FIRMA LOCALITATEA PAG.
A’93 BIROU DE ARHITECTURA BUCURESTI 96 ITALIA STAR COM DUE BUCURESTI 97
AB PLUS- CAMEX BUCURESTI 88,98 JOLYSS CLUJ NAPOCA 91
ANCESTRAL BUDESTI- CALARASI 96 MANNORI COMPANY BUCURESTI 95
ARCELORMITAL DISTRIBUTION OTOPENI 91 MAYTECH BUCURESTI 84
AUTENTIK CONSTRUCT BUCURESTI 86 MEVA ROMANIA BUCURESTI 85
BLAU STERN IMPEX BUCURESTI 91 “OMEGA ROM TRADE””94” BUCURESTI 97
CASA ROYAL BUCURESTI 94 PROFAL SYSTEM FLOOR TIMISOARA, BUCURESTI 89
DARIUS TRANSPORT PANTELIMON-IF 87 RADU RUDOLF GRUP PETROSANI-HD 87
ECO MAT CLUJ-NAPOCA 92 ROMADA INTERCOM BUCURESTI 97
IC PRUM BUCURESTI 96 TURBO TUB BUCURESTI 93
IFMA SA - SUCURSALA Braila BUCURESTI, BRAILA 90

Decoraţiuni

ABONAMENTE SCULE, UTILAJE, ECHIPAMENTE, REPARAŢII SCULE

M AY T E C H
Oferta
este valabilă
până pe
25 sept. 2009
în limita
ABONAMENT 100%CONSTRUCT B-dul Mărăşeşti, 125. Tel: 021 330 62 05; fax: 021 330 22 34
stocului

INCLUDE:
- REVISTA 100%CONSTRUCT PE PERIOADA DE 1 AN (10 APARITII) SCULE ELECTRICE PROFESIONALE
PRET: 95 RON TVA INCLUS (115 RON)

ABONAMENT 100%CONSTRUCT STUDENT PREŢ NOU PREŢ NOU PREŢ NOU


(SE ADRESEAZĂ STUDENŢILOR DIN CADRUL FACULTĂŢILOR 650 lei + TVA
PREŢ VECHI
990 lei + TVA
PREŢ VECHI
953 lei + TVA
PREŢ VECHI
DE ARHITECTURĂ, CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII) 875 lei + TVA 1306 lei + TVA 1275 lei + TVA

INCLUDE: Polizor unghiular Ciocan rotopercutor Ferăstrău pendular


- REVISTA 100%CONSTRUCT PE PERIOADA DE 1 AN (10 APARITII) GWS 14-125 CIE
 Putere 1400 W
SDSplus GBH 2 - 26DFR
 Putere 800 W
GST 135 BCE
 Putere 720 W
PRET: 55 RON TVA INCLUS (115 RON)  Turaţie 2800 – 11000 rot/min
 Diametru disc: 125 mm
 Energie de percuţie 3J
 Diametru găurire max. 26mm
 Adâncime de tăiere lemn: 135mm
 Adâncime de tăiere oţel 10mm
 Greutate 1,8 kg  Greutate 2,9 kg  Greutate 2,7 kg
 Mâner antivibraţii  Cu două mandrine: una SDS+ şi una rapidă
metalică pentru burghie cu coadă cilindrică

ABONAMENT 100%CONSTRUCT BUSINESS


ESAB Sârmă sudură inox 308 LSi
INCLUDE:
- REVISTA 100%CONSTRUCT PE PERIOADA DE 1 AN (10 APARITII) SFA/AWS A5.9 - ER308LSiEN
- INSCRIEREA GRATUITA PE WWW.100CONSTRUCT.RO PREŢ NOU
2650 lei + TVA 12072 - G 19 9 LSi
- SPATIU DE PROMOVARE ¼ PAGINA IN “GHIDUL OFERTELOR Laser rotativ 3535
PREŢ VECHI

SPECIALE IN CONSTRUCTII” PENTRU UN NUMAR AL REVISTEI LA autonivelant


lei + TVA
Diam 0,8, role de 15Kg
GRL 150 HV Set
ALEGEREA ABONATULUI  Domeniu de lucru max. 150m 8,6 EURO/kg+TVA
PRET: 495 RON TVA INCLUS (1250 RON)
 Nivelare automată până la +/- 8%
 Cu acumulatori, receptori , ochelari laser
 Autonomie aprx. 40 ore
 Greutate 1,8 kg

Preţurile sunt valabile până la data de 30 septembrie 2009, În Bucureşti livrare gratuită la sediul beneficiarului
comenzi la tel: 021 330 62 05; e-mail:office@maytech.ro
pentru abonamentele încheiate pentru un an (10 numere).

TALON ABONAMENT
Nume, prenume:___________________________________________ Funcţie:__________________________________________

Firma(facultatea): ______________________________ Cod fiscal: ___________________________________________________

Adresa: Str.:______________________________________________________Nr:______Bl:______Scara:____________________

Ap:____________ Jud./Sector:_____________________Loc:___________________________Cod Poştal:_____________________

Tel:_________________________Fax:______________________ E-mail_______________________________________________

J:___________________________Cont IBAN_______________________________________________ LS:

Tipul abonamentului: 100% CONSTRUCT 100% CONSTRUCT STUDENT 100% CONSTRUCT BUSINESS
Plata se efectueaza cu OP sau mandat postal pentru Sc Stilrom Advertising Group Srl, CUI RO17826920, IBAN RO26RZBR0000060006869756 deschis la Raiffeisen 13 Septembrie. Talonul de
abonament completat si dovada platii se vor trimite prin fax: +40 21 411 81 94, pe mail la abonament@100construct.ro sau prin posta la adresa Calea Victoriei Nr. 216, Et 3, Sector 1, Bucuresti,
CP 010099
Cofraje
www.meva.ro

meva
Cofrajele MEVA sunt preferate
Cofrajul de planseu MevaDec a stabilit recordul de 3 zile/etapa betonare Cofraj diafragma

de constructori
la constructia celei mai inalte cladiri din lume - Burj Dubai.

din toata lumea


Cofraj planseu
Profitati de competenta Meva la urmatorul dumneavoastra proiect

Sistem de cofraje
curatatoare

Contact:
021 316 98 82

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 85


Construcţii

AUTENTIK CONSTRUCT
oferim
1
reduce 0%
din pre re
constr ţul
uc
la chei ţiei
la prez e
entare
reviste a
i

SERVICII:
 Instalaţii electrice  Instalaţii sanitare  Climatizare
 Grupuri de pompe  Construcţii  Amenajări de grădină
 Corpuri de iluminat
Str. Valea Ialomiţei nr. 5 , bloc D21, ap. 56, sector 6, Bucuresti; Mobil: 0735 876 876; 0728 904 120
Email : office@autentik.com.ro; web : www.autentik.com.ro

86 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


Construcţii

CASE LA ROŞU & FINISAJE LA CHEIE


0724 905 136 0756 601 601
www.casesifinisaje.ro
www.casesifinisaje.ro
reducere
10%
la prezentarea CASE LA ROSU ŞI
revistei
FINISAJE LA CHEIE
MOBILIER LEMN MASIV
GARDURI SI PORTI METALICE
INSTALATII TERMICE, ELECTRICE
SI SANITARE
VÂNZĂRI AER CONDIŢIONAT
ŞI MONTAJ

Str. Avicola Nr. 14 B, Pantelimon jud. Ilfov;


Tel/Fax: 021 367 14 12 E-mail: office@casesifinisaje.ro;
dariustransport@yahoo.com

Sediu de corespondenţă: Bucureşti, Sector 6, Str. Lunca Siretului nr. 3, Bloc D 38, Sc. A, et. 1

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 87


Evenimente

Eveniment
recomandat de

100%
construct

88 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


Pardoseli industriale

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 89


Ascensoare

- Proiectare, fabricare, montaj, modernizare, întreţinere ascensoare electrice şi hidraulice


- Asistenţă tehnică şi piese de schimb
- Design şi utilare la cerere

Gama de ascensoare NAVERO


NAVERO Este gama de
ascensoare cu acţionare
NAVERO Fără camera maşinii,
este gama care foloseşte
HIDRAULIC cu piston în sistemul ELECTRIC o soluţia tehnică
de tracţiune indirectă, nouă prin amplasarea
optimă pentru clădiri cu întregului echipament de
înălţimi de până la 21m. comandă şi acţionare în
puţul ascensorului
Calităţile acestei game se referă la:

- confort deosebit al deplasării datorită - se reduce la maxim spaţiul necesar amplasării


inexistenţei oricăror vibraţii sau şocuri la ascensorului, prin renunţarea la camera
pornire sau oprire maşinii
- nicelul de zgomot foarte redus (sub 65dB la 1 - componentele au fost concepute în sensul
m distanţă de centralină) minimizării spaţiului ocupat şi asigurării unei
- nu necesită o cameră de maşini în partea fiabilităţi ridicate cu respectarea normelor de
superioară a puţului care să poată suporta securitatea
solicitările ascensorului
- costuri de exploatare şi întreţinere reduse

IFMA BRAILA

NAVERO
Bd. Al. I. Cuza nr. 188
Tel: +40 239 617 474
Fax: +40 239 618 918
Mob: +40 741 122 201
e-mail: ifma_br@yahoo.com
ifma_br@clicknet.ro
by

90 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


Dotări, decoraţiuni

JOLYSS
RE
EDUCE
-10% Rcantităţi
la mari
mai ne
de 22 to
lunile
pentrurtie şi
ma ie
april

Distribuţie materiale
de construcţii:
 oţel - beton
 cărămidă
 ciment

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor Nr. 112, Jud. Cluj


Tel./Fax:+40 264 419 559; Mobil: +40 741 557 705

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 91


Materiale de construcţii

92 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


Parchet, sticlă, produse metalurgice

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 93


Decoraţiuni
Tapet de lux [i decora]iuni profesionale
Ideea de a personaliza spa]iul \n care tr`im:
locuin]a personal`, biroul sau chiar un spa]iu de
\ntâlnire a atras dup` sine dorin]a de a c`uta
solu]ii de amenajare deosebite.
Astfel showroom-ul Casa Royal se dore[te
a fi un spa]iu al inspira]iei deopotriv` pentru
arhitec]i [i designeri, un al doilea birou
\n care se pot \ntâlni cu beneficiarii
proiectelor lor [i discut` idei de
amenaj`ri interioare, prezentând o gam`
foarte diversificat` de plinte decorative,
brauri de perete, profile decorative pentru
tavan, scafe, pilastri, coloane,
ancadramente u[i – ferestre, arcade [i
elemente decorative, cât [i tapet decorativ
\n stil clasic sau modern.

Showroom: Calea Plevnei nr.188 Sect.6 Bucuresti;


Str. Srg. Nutu Ion nr. 44, Sphera Building Center Stand 67, sector 5 Bucuresti
Tel./Fax: 021/311.40.11 Mobil :0720.266.990; 0724.604.212
E-mail: office@casaroyal.ro Web: www.casaroyal.ro

94 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


Decoraţiuni

MANNORI COMPANY SRL


www.mannori.ro

IMPORTĂM,
COMERCIALIZĂM
ȘI DISTRIBUIM
galerii pentru perdele
și draperii, accesorii pentru
ferestre, sisteme
inovative de montaj,
tapet din fibră de sticlă

Showroom: Complex Expoconstruct, Stand H 16, I 1, Expoconstruct Nou, Stand: O 15


Bl. Unirii Nr.23, 040106, Bucuresti, Sect 1; Romania; J40/12562/29.06.2007; RO22028541; office@mannori.ro

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 95


Proiectare, tâmplărie, dotări

A’ 93 SRL
birou de arhitectură

Str. Cuza Vodă nr. 48,


Sector 4, Bucuresti
Tel./Fax.: +40 21 335 25 99
Arh. Dan Vultureanu:
+40 0722 529 572
vultureanuro@yahoo.fr

 PROIECTE DE ARHITECTURA, STRUCTURI SI INSTALATII


 DOCUMENTATII AUTORIZATII CONSTRUIRE, AVIZE

e interior
SIGN:
ecare
ă garniturii
toc

e de la 8 până

asiv
glomerat
te laminată

Uşi
..
PRUM
TURDESIGN
Germania

Str. Nutu Ion, nr. 44, Sector 5; Sphera Building Center, Stand 157; Bucuresti
Tel/Fax: 021-3190847; Mobil: 0727 858 483
www.usi-prum.ro

96 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


Uşi, acoperişuri, utilaje
Reduc
substan eri
la preze ţiale �M��A
��M T��DE’94
nta
revistei rea

Uşi r ezist ent e la fo c

Acoperiş din tablă tip ţiglă


-montaj tablă tip ţiglă
-jgheaburi şi burlane din metal şi PVC

Panouri sandwich şi tablă cutată


-montaj hale industriale
Ferestre de mansardă
Tâmplărie PVC
-cu geam termopan
-feronerie

Contact: Calea Floreasca, Nr 126-130, Sc C, Ap 24, Parter,


sector 1, Bucureşti Tel./Fax: 021 311 11 35; Mob: 0728 55 22 Str. Vulcan Judetu, Nr. 39, Bl. B1B
22; 0722 12 13 14; office@romanda.ro; www.romada.ro Tel: 021.326.35.01 Fax: 021.327.06.62
E-mail: omega@rdsnet.ro; Web: www.omegarom.ro

Italia Star Com Due s.r.l. Cu noi mereu


BUCURESTI - ROMANIA
Tel.: 0040/021-433.03.27 Fax: 0040/021-433.03.26
Italia la înălţime
Star
info@italstar.ro
www.italstar.ro
UNIC IMPORTATOR
Vânzare în rate şi închiriere
Macarale Turn şi autoridicătoare Platforme autoridicătoare Bob Lifturi Staţii mobile producţie beton
Ascensoare

Furci şi cleşti
Bene beton

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 97


Evenimente

Eveniment
recomandat de

100%
construct

98 august - septembrie 2009 | www.100construct.ro


 
    
  

 
    
  

    
 
    
  
 
    
  

   

    


    
 
 !!"
 # "$!!"
  !!"
 
    
   
 # "$!!" !!"
 
 % !!"

0

0

0  %
 # "$!!"
 # "$!!"
 &#' &#() * "+!!"
 %
 &#' &#() * "+!!"

    
'&' 
0  %
 ('# #'
 ('# #'
 &#' &#() * "+!!"
'&' )' ,,!!! &#' &#() * "+!!"
 ('# #'
)' ,,!!!
)-)'(')#)'  
'&'
'-& )' ,,!!! !!"
 ('# #'
'&' 
)-)'(')#)'
'-& )-)'(')#)'
('#. / "!! # "$!!"
)' ,,!!!
'-& 
 %
 

0 )-)'(')#)'

  
 '-&('#. /('#. /
"!! "!!
 &#' &#() * "+!!"
 
CALITATE+PROFESIONALISM+CERTIFICARE
('#. / "!! = ÎNCREDERE

  
 ('# #'
'&'

  
 )' ,,!!!
PRIMUL ORGANISM ROMÂNESC ACREDITAT

  
 


)-)'(')#)'
 

 

PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR CALITĂŢII

  
'-&

  
  

 

  ŞI A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR:
('#. / "!!

  
 

 
 

  
 


 

 

CARPATCEMENT HOLDING IMSAT SA LAFARGE CIMENT ROMÂNIA
Bucureşti, Deva, Bicaz, Fieni Medgidia, Hoghiz, Tg. Jiu
 

 

Bucureşti

 

  

 HOLCIM APLAST SRL
Câmpulung, Aleşd, Turda
 

 

Ceptura, Jud. Prahova

 

MACON SA PRIVI MAJ AD


Chisinău Serbia

IGM BACKA NOVA DOO TRUDBENIK


Serbia Serbia

CARMEUSE HOLDING SRL PRO IMSAT SA


Braşov Râmnicu Vâlcea

TEHNOREX  PSV COMPANY SA


Măgureni, jud. Prahova Bucureşti
! 

FIBROBETON SRL FORETIS SA
Bicaz Bucureşti

 

 
  

 
 
ADEPLAST SA ASA CONS ROMANIA SRL
Oradea Turda
! 
 !"! #$!%"&"#'()*
$'(++,+,(-.$ /$0'1 /'(++,,(2-

AEROQ


AUSTROTHERM COM SRL
 

 URBAN ELECTRIC SRL
Organizaţiile certificate şi
$''(++,+,,)1(23((()
Bucureşti /'(++,+,21(232,((( Ploieşti
  45$'"6758"9"

 :::"6" 
MECHEL CÂMPIA TURZII SA IMROM SA
Roman
 
Câmpia turzii 
! 
 ! 
!"! #$!%"&"#'()*
! 
$'(++,+,(-.$ /$0'1 /'(++,,(2-
SANEX SA PETRO-CONSTRUCT SA


Cluj-Napoca Floreşti, jud. Prahova
$''(++,+,,)1(23((() 

 


/'(++,+,21(232,(((

 

 
  
45$'"6758"9"
  

 

 

 
:::"6"

 
  

 
 
 !"!
!"! #$!%"&"#'()*
#$!%"&"#'()*
$'(++,+,(-.$ /$0'1 /'(++,,(2-
$'(++,+,(-.$ /$0'1 /'(++,,(2-
 !"! #$!%"&"#'()*
$''(++,+,,)1(23((()
$''(++,+,,)1(23((()
/'(++,+,21(232,(((
$'(++,+,(-.$ /$0'1 /'(++,,(2-
/'(++,+,21(232,(((
45$'"6758"9"
$''(++,+,,)1(23((()
45$'"6758"9"
:::"6"
:::"6"
/'(++,+,21(232,(((
45$'"6758"9"
:::"6"
 
  


  
 
,


 

 
  


 
   
 


www.isomat.eu