Sunteți pe pagina 1din 5

Ctre,

Inspectoratul pentru Situaii de Urgen Bistria al judeului Bistria Nsud


Domnului inspector-ef

CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
nr. ........................ din ............... 20.....

Subsemnatul/Subsemnata ........................................................,
cu domiciliul n judeul ..................................
CNP
municipiul/oraul/comuna ......................., sectorul/satul .............,
str. .........., nr. ...., bl. .., sc. ..., et. ..., ap. ...., codul potal
......., telefon .............., fax, ............, e-mail ...................................,
n calitate de ........................., la .................................,
n conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea
mpotriva incendiilor, cu modificrile ulterioare i ale Hotrrii Guvernului nr. 1739/2006,
solicit:
1. verificarea msurilor de securitate la incendiu prevzute n documentaia anexat;
2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru construcia / amenajarea
......................................................, avnd destinaia .............................................................
................................................................. amplasat/amplasat n judeul Bistria-Nsud,
municipiul/oraul/comuna ............................................, sectorul/satul ........................., str.
.................................., nr. ......., bl. ...., sc. ...., et. ......, ap. ........., codul potal ...............,
telefon/fax ..........................................................., e-mail ..................................................... .
Date referitoare la construcie/amenajare:
a) destinaia i tipul ................................................................................................;
b) categoria i clasa de importan ........................................................................;
c) aria construit i desfurat .............................................................................;
d) volumul i regimul de nlime ............................................................................;
e) numrul maxim de utilizatori ..............................................................................;
f) stabilitatea la foc (gradul de rezisten la foc) .....................................................;
g) riscul de incendiu ...............................................................................................;
h) distanele de siguran fa de vecinti ...........................................................
Datele referitoare la construcie/amenajare se completeaz de ctre proiectant.
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice de avizare i autorizare
privind securitatea la incendiu i protecia civil, aprobate prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 3/2011, conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele prezentate n copie sunt conforme
cu originalul.

Data .

Semntura ..

Ctre,
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen Bistria al judeului Bistria Nsud
Domnului inspector-ef

CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
nr. din .. 20.

Subsemnatul/Subsemnata .......................................................,
cu domiciliul n judeul ...................................
CNP
municipiul/oraul/comuna ......................., sectorul/satul .............,

str. .., nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., codul potal
.............., telefon ......, fax, ....., e-mail ...........,
n calitate de .........................., la ..................,
n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificrile ulterioare, solicit
emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea n interiorul parcelei
........................... i asigurarea posibilitilor de acces la
drumurile publice pentru ..................................... avnd destinaia
...................., amplasat/amplasat n judeul Bistria-Nsud,
municipiul/oraul/comuna ..., sectorul/satul ..........., str.
., nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., codul potal
., telefon/fax, .................., e-mail .......
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice de avizare i
autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil, aprobate prin Ordinul
ministrului administraiei i internelor, nr. 3/2011, conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele prezentate n copie sunt
conforme cu originalul.

Data .

Semntura ..

Ctre,
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen Bistria al judeului Bistria Nsud
Domnului inspector-ef

CERERE
pentru emiterea Autorizaiei de securitate la incendiu
nr. din .. 20.

Subsemnatul/Subsemnata ........................................................,
cu domiciliul n judeul ...................................
CNP
municipiul/oraul/comuna ..........................., sectorul/satul ..............,

str. ......, nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. ..., codul potal
.........., telefon ..............., fax ....., e-mail ...........,
n calitate de .........., la ................,
n conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind
aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului
nr. 1739/2006, solicit:
1. certificarea realizrii msurilor de securitate la incendiu, prevzute n
documentaia tehnic anexat, pentru construcia/amenajarea cu destinaia
........................................................................................................
......................................, amplasat/amplasat n judeul Bistria-Nsud,
municipiul/oraul/comuna ......................, sectorul/satul ..............,
str. ................, nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....., codul potal ...............,
telefon/fax ......................................, e-mail .................................................;
2.
emiterea
autorizaiei
de
securitate
la
incendiu
pentru
construcia/amenajarea specificat la pct. 1.
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice de avizare i
autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil, aprobate prin Ordinul
ministrului administraiei i internelor, nr. 3/2011, conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele prezentate n copie sunt
conforme cu originalul.

Data .

Semntura .......

Opis
cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizaiei de securitate la incendiu / de
protecie civil

Nr.
crt.

Denumirea documentului

Data .................

Seria, codul
nr. de nregistrare etc.

Semntura solicitantului

Nr. de
file

Formatul

........................

DOCUMENTELE NECESARE
pentru completarea dosarului de avizare/autorizare
Nr.
Crt.

Denumirea
documentului

Data .............. ...

Data
Comunicrii

Semntura personalului nominalizat


de inspectorat

Semntura
solicitant

Data
redepunerii

Semntura
de primire

Semntura solicitantului