Sunteți pe pagina 1din 6

Liceul I.C. Brtianu Nicolae Blcescu Str. Carol I nr.20, Nicolae Blcescu, 907210, Constana Tel. 0241/25706 !

"#$ail% scn&alcescu'(a)oo.co$ Web: www.sambalcescu.ro

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIULUI PE COAL SARCINILE PROFESORULUI DE SERVICIU I ALE ELEVULUI DE SERVICIU
Director: Pro"# Stoica $atiana Responsa i! CEAC: Pro"# Ci%rea &onica

E-i.ia: / PROCEDURA OPERA,IONAL Unitatea Lice%! $e'no!o(ic )I# C# *r+tian%) CEAC PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIULUI PE SCOALA SARCINILE PROFESORULUI DE SERVICIU I ALE ELEVULUI DE SERVICIU Pa(ina 5 -in 6 Co-: P#O# E0e7p!ar nr#: / Nr#-e e0#: 1 Re2i3ia: 4 Nr#-e e0# : 4

/# Lista responsa i!i!or c% e!a orarea8 2eri"icarea si apro area e-itiei sa% -%pa ca38 a re2i3iei in ca-r%! e-itiei proce-%rii operationa!e Elemente privind responsabilii/ operatiunea Numele si prenumele Functia Data Semnatura

/#/# /#5# /#1

1 Elaborat !eri"icat Aprobat

2 Petculescu Anca iurea Monica Stoica $atiana

3 Membru EA #esponsabil EA Director

5# Sit%atia e-itii!or si a re2i3ii!or in ca-r%! e-itii!or proce-%rii operationa!e Data -e !a care se &o-a!itatea re2i3iei ap!ica pre2e-eri!e e-itiei sa% re2i3iei 2 % 3 % e-itiei 4

E-itia9 re2i3ia in ca-r%! e-itiei 1 Editia 1 #evi&ia 1 #evi&ia 2

Co7ponenta re2i3%ita

5#/# 5#5# 5#1

1# Lista c%pri3an- persoane!e !a care se -i"%3ea3a e-itia sa%8 -%pa ca38 re2i3ia -in ca-r%! e-itiei proce-%rii operationa!e

Scop%! -i"%3arii 1 Aplicare Aplicare ,n"ormare Ar-ivare Alte scopuri Re"erinte:

E0# nr# 2 1 2 3 3

Co7parti7ent

F%nctia

N%7e si pren%7e 5 Stoica $atiana Nanciu +eor)iana iurea Monica iurea Monica

Data pri7i rii ' ( Se7nat%ra

1#/# 1#5# 1#1# 1#:# 1#6#

3 4 Mana)ement Director omisia diri)in*ilor #esponsabil EA EA comisie #esponsabil comisie #esponsabil comisie

#e)ulamentul de or)ani&are si "unctionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 2..5/ #e)ulamentul intern al 0iceul $e-nolo)ic 1,/ / 2r3tianu1 / 0e)ea nr/ 4(/13/.4/2..' privind asi)urarea calitatii in educatie/ 0e)ea 1/2.11 5 0e)ea Educatiei Nationale/ :# Scop%! proce-%rii operationa!e

E"icienti&area activitatii elevilor de serviciu pe scoala si cresterea )radului de si)uranta in 0iceul $e-nolo)ic 1,/ / 2r3tianu1/

6# Do7eni%! -e ap!icare Procedura se aplic3 tuturor elevilor de la 0iceul $e-nolo)ic 1,/ / 2r3tianu1 pe parcursul anului scolar 2.1362.14/

;# De"ini.ii <i presc%rt+ri a!e ter7eni!or %ti!i3ati in proce-%ra operationa!a


3

P#ES 7#$8#, L 6 0e)e ROI 6 #e)ulament de 9rdine ,nterioara/ IS= 4 ,nspectoratul Scolar al :ude*ului onstanta ># Responsa i!itati!e co7isiei -e or(ani3are a ser2ici%!%i pe scoa!a# Pro"esor responsabil din comisie; #eali&ea&a plani"icarea claselor care participa la serviciul pe scoala pa parcursul intre)ului an scolar/ A"isea&a plani"icarea la avi&ierele elevilor/ Se asi)ura de e%istenta unui e%emplar din procedura< atasat re)istrului de procese6 verbale al elevului de serviciu/ Aduce la cunostinta "iecarui diri)inte perioada in care clasa pe care o conduce va des"asura serviciul pe scoala si ii pune la dispo&itie =Procedura privind or)ani&area serviciului pe scoala al elevilor>< spre a "i prelucrata acestora/ Pro"esorii diri)inti; 6 6 6 6 Fac plani"icarea elevilor privind e"ectuarea serviciului pe scoala in perioada stabilita/ Prelucrea&a la clasa =Procedura privind or)ani&area serviciului pe scoala al elevilor>/ ,ntocmesc tabelele cu semnaturile elevilor< de luare la cunostinta a atibutiilor elevului ce e"ectuea&a serviciul pe scoala/ A"isea&a tabelele la avi&ierul cancelariei si la cel al elevilor/

?# Contin%t%! proce-%rii Serviciul pe scoala este e"ectuat &ilnic in doua sc-imburi< in intervalul orar (612;2.< respectiv 12;2.614;2.< de catre 2 elevi/ a/ Elevii de serviciu; 6 solicit3 de la secretariat caietul elevului de serviciu?
4

6 6 6 6

sun3 de ie@ire An pau&3 @i de intrare An clas3 con"orm orarului stabilit? le)itimea&3 @i notea&3 An caietul elevului de serviciu numele persoanelor str3ine care au solicitat accesul An institu*ie? transmit pro"esorului de serviciu pe @coal3 evenimentele deosebite petrecute An timpul orelor/ pau&elor? u@a de la intrarea elevilor va "i Anc-is3 An timpul orelor/ Elevul de serviciu este obli)at sa poarte uni"orma/ tinuta scolara / # Pro"esor%! -e ser2ici%:

6 6 6 6 6 6 6

veri"ic3 ordinea @i disciplina An pau&e< pe coridoare @i An curtea @colii? controlea&3 @i coordonea&3 activitatea elevilor de serviciu din sectorul pe care Al are An primire? suprave)-ea&3 intrarea elevilor An @coal3/clas3 @i inter&ice accesul persoanelor str3ine pe u@a de intrare a elevilor? ia m3suri de atenuare a con"lictelor iscate An @coal3 pe perioada pau&ei @i in"ormea&3 conducerea @colii An ca&ul An care situa*ia o cere? avi&ea&3 p3r3sirea unit3*ii @colare de c3tre elevii a"la*i An situa*ii speciale< dup3 ce a "ost luat3 le)3tura cu diri)intele elevului? la s"Br@itul pro)ramului< veri"ic3 s3lile de clas3 @i asi)ur3 si)uran*a cataloa)elor? completea&3 An re)istrul CProcese verbale 5 serviciu pe @coal3> evenimentele constatate An timpul pro)ramului?

@# &onitori3area proce-%rii Pro"esorii de serviciu din "iecare &i monitori&ea&a impreuna cu diri)intii e"ectuarea corecta a serviciului pe scoala/ onducerea scolii veri"ica daca procedura a "ost indeplinita in mod corect/ /A# C%prins N%7ar%! co7ponentei Den%7irea co7ponentei -in ca-r%! proce-%rii operationa!e Pa(ina

in ca-r%! proce-%rii operationa!e ./ 1/ operta 0ista responsabililor cu elaborarea< veri"icarea si aprobarea editiei sau< dupa<ca&< a revi&iei in cadrul editiei procedurii 2/ 3/ 4/ 5/ '/ (/ 4/ D/ 1./ operationale Situatia editiilor si a revi&iilor in cadrul editiilor procedurii operationale 0ista cupri&and persoanele la care se di"u&ea&a editia sau< dupa< ca&< revi&ia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale De"initii si abrevieri ale termenilor utili&ati in procedura operationala #esponsabilitatile comisiei de or)ani&are a serviciului pe scoala ontinutul procedurii Monitori&area procedurii uprins 2 3 3 4 4 5 5 ' ' 1 2

Director8 Pro"/ Stoica $atiana

'