Sunteți pe pagina 1din 71

Noi minuni ale Sfntului Efrem MINUNI CU COPII NSCUI I NENSCUI Traducere

CUPRINS I. n loc de introducere II. Minuni cu co!ii n"#cu$i %i nen"#cu$i III. &ne'"( )ari#mele Sfntului Efrem n loc de introducere Scurt" *io+rafie a Sfntului Efrem, Sfntul Efrem #-a n"#cut .n ora%ul Tri/ala .n anul ,012. 3in anul ,040 acea#t" localitate a c"5ut .n mna turcilor lui 6aia5id I7 care #t"!nea atunci .ntrea+a re+iune a Te##aliei. 3in ,048 .n Te#alonic a .nce!ut r"!irea co!iilor de c"tre turci. Se furau co!ii %i adole#cen$i7 cu 9r#te .ntre !ai#!re5ece %i dou"5eci de ani7 dar %i mai mici. :a 9r#ta de numai !ai#!re5ece ani7 Sfntul Efrem7 !e numele #"u de *ote5 Con#tantino# Morfi#7 a fo#t ne9oit #" !"r"#ea#c" ca#a !"rintea#c"7 !e mama #a 9"du9" %i !e cei %a!te fra$i. &cea#ta a f"cut-o !entru a nu fi .nre+imentat cu for$a .n armata turcea#c" ca ienicer. & .m*r"$i%at cu mult 5el 9ia$a mona;al" .n M"n"#tirea 6unei9e#tiri din <Muntele celor ne!ri;"ni$i= din &tica. n anul ,2,> turcii au !r"dat !enin#ula &tic" %i l-au #ilit !e +u9ernatorul &tenei7 &ntonie &t5a+;ioli7 #" #e declare 9a#al al #ultanului. n anul ,2?2 otomanii au intrat cu for$a .n M"n"#tirea 6unei9e#tiri %i au trecut !rin t"i%ul #a*iei !e !"rin$ii de acolo. Sfntul li!#ea7 fiind atunci .n !e%ter"7 #u# .n munte. ntorcndu-#e la m"n"#tire a +"#it tru!urile ne.n#ufle$ite ale mona;ilor du!" care a !ln# .ndelun+. n anul urm"tor7 la ,2 Se!tem*rie7 turcii #-au .ntor# %i7 +"#indu-l !e #fnt7 l-au #u!u# ca5nelor cu o *ar*arie rar .ntlnit"7 tim! de o!t luni %i @um"tate7 cum numai Sfin$ii Mari Mucenici A;eor+;e7 3imitrie7 Ecaterina7 Bar9ara %i al$ii au mai fo#t tortura$i. :a #fr%it l-au #!n5urat cu ca!ul .n @o# .ntr-un co!ac7 .n curtea m"n"#tirii. &u le+at lemne a!rin#e de trunc;iul co!acului %i l-au !ironit !e #fnt cu cuie +roa#e. n mi@locul fl"c"rilor #fntul #e ru+a #t"ruitor. & !rimit cununa muceniciei la 8 Mai ,2?>7 trecnd la 3omnul .n 5orii acelei 5ile7 la ora 4 diminea$a.

3e#!re Maica Macaria7 e+umena M"n"#tirii de la Nea Macri7 cea .n9rednicit" de 3umne5eu #" +"#ea#c" moa%tele Sfntului Efrem Maica Macaria7 du!" numele #"u laic Mar+arita 3e#i!ri7 #-a n"#cut !e ,? martie ,4,, .n #atul Calatado din In#ula Tino#7 din !"rin$i e9la9io%i7 a9nd un *unic !reot din !artea mamei !e care l-a .ndr"+it ne#!u# de mult7 !"rintele &ntonie. Camilia 3e#i!ri a fo#t *inecu9ntat" cu na%terea a mul$i co!ii7 dintre care dou" fete au de9enit mona;ii7 iar unul dintre *"ie$i !reot7 &ndrei7 #in+urul care mai tr"ie%te a#t"5i.
,

Nota traduc"torului( Sfntul Efrem7 marele f"c"tor de minuni7 nu a .ncetat #" fie al"turi de cei ce cu credin$" i-au cerut a@utorul. Minunile f"cute de el7 ade9"rate m"rturii ale credin$ei dre!tm"ritoare7 au fo#t #trn#e cu +ri@" de maica Macaria %i au um!lut !a+inile mai multor 9olume. Ne-a im!re#ionat +ri@a deo#e*it" ar"tat" de #fnt fa$" de ace%ti micu$i fra$i .ntru )ri#to# ai no%tri7 co!iii7 fie a@utndu-i concret !e !"rin$ii ace#tora #"-i do*ndea#c"7 fie 9indecndu-i .n mod minunat. 3in #eria de 9olume de#!re minunile #fntului am #electat .n ace#t 9olum a#tfel de .ntm!l"ri.

Mar+arita a intrat .n 9ia$a mona;al" ca no9ice la ,, decem*rie ,40D7 iar !e#te doi ani a de!u# 9oturile mona;ale. 3u!" trei ani a !rimit marea #c;im" .n M"n"#tirea Sfntului Ierotei. 3omnul o c;ema la ne9oin$e deo#e*ite. Pe tim!ul ocu!a$iei %i-a f"cut #im$it" !re5en$a *ine9oitoare .n .nc;i#orile de femei din &tena. n 9ara anului ,4287 9i5itnd localitatea Nea Macri din !enin#ula &tic"7 a urcat #" a!rind" o c"ndelu$" .ntre ruinele a ceea ce a9ea #" i #e de#co!ere ulterior ca fiind M"n"#tirea #ta9ro!i+;ie de c"lu+"ri de odinioar" din <Muntele celor ne!ri;"ni$i=. nc" de atunci a .nce!ut #" #imt" c" acel loc e#te un loc #fnt. Un loc unde7 cu 9oia lui 3umne5eu7 9a r"mne !n" la #fr%itul 9ie$ii. i-a .ncro!it o c;iliu$" %i a continuat acolo 9ia$a mona;al"7 noa!tea lucrnd !entru a-%i a#i+ura cele a*#olut nece#are traiului %i 5iua7 .n afar" de #lu@*e7 cercetnd ruinele 9ec;ii *i#ericu$e a 6unei9e#tiri %i ale c;iliilor de odinioar". & tr"it .n condi$ii a#!re7 .nc"l5it" iarna de focul ru+"ciunilor ar5"toare c"tre 3umne5eu7 a9nd dre!t aco!erire numai o .n9elitoare l"#at" de un cio*an care de#co!eri#e c" acolo tr"ia cine9a. 3umne5eu o c;ema la de#co!eriri minunate7 f"cndu-i cin#tea de a fi cea c"reia i #-a de#co!erit locul moa%telor unuia dintre !"rin$i7 moa%te ale c"ror urme le c"uta cu .nfri+urare. Po9e#te%te #in+ur" mai de!arte( <&%a cum #t"team .ntre ruinele 9ec;ii m"n"#tiri7 unde !ronia dumne5eia#c" .mi !urta#e !a%ii7 m" +ndeam la tim!urile de odinioar" cnd oamenii m"rturi#i#er" credin$a ortodo'" cu !re$ul 9ie$ii lor %i ale c"ror moa%te !uteau fi r"#!ndite .n multe locuri.= Cnd cur"$a ruinele *i#ericii #e +ndea c" #e afl" !e un loc #fnt %i l ru+a de#eori !e 3umne5eu #-o .n9rednicea#c" #" 9ad" !e unul dintre !"rin$ii care tr"i#er" !e tim!uri acolo. & trecut de#tul de mult tim! !n" cnd7 .ntr-o 5i7 o 9oce l"untric" i-a #!u#( <Sa!" acolo %i 9ei +"#i ceea ce dore%ti= E %i7 .n mod minunat7 i-a fo#t indicat un anumit loc din curtea m"n"#tirii. & ar"tat locul unui muncitor !e care .l c;ema#e #" o a@ute la tre*urile m"n"#tirii. &ce#ta la .nce!ut nu a 9rut #" #a!e .n locul indicat de ea7 ci .n alte locuri. :-a l"#at #" fac" !recum 9oia7 dar .n acela%i tim! #e ru+a #" dea doar de locuri #tncoa#e7 ca .n cele din urm" #" #a!e acolo unde .i fu#e#e indicat. &%a #-a %i .ntm!lat. 3u!" trei !atru .ncerc"ri e%uate a 9enit %i a #"!at unde .i ar"ta#e maica. M"rturii c" acolo e'i#ta#e o c;ilie de mona; erau %emineul7 trei ni%e %i un !erete !e @um"tate d"rmat. :ocul a fo#t cur"$at de !ietre %i lucr"torul7 !lin de n"duf c" nu +"#i#e nimic mai .nainte7 #e a!uc" ner9o# de #"!at. <Nu te +r"*i7 nu te o#teni !e#te !uteri7 ia-o mai .ncet= l-a #f"tuit mona;ia. Muncitorul continua .n#" .n acela%i ritm. <Poate fi cine9a .nmormntat aici7 te ro+7 ai +ri@"=7 continua #" .l #f"tuia#c" maica Macaria. nciudat omul a .ntre*at-o( <C;iar cre5i c" e#te ade9"rat ceea ce .$i .nc;i!uiF= ntr-ade9"r7 m"rturi#e%te maica mai de!arte7 era foarte #i+ur"7 de !arc" l-ar fi %i 9"5ut !e acela !e care .l c"uta. :a a!ro'imati9 un metru %i %a!te5eci adncime ca5maua a dat la i9eal" ca!ul omului lui 3umne5eu7 cum l-a numit maica. n acela%i tim! o mirea#m" !l"cut" #-a r"#!ndit .n @ur. Muncitorul a r"ma# %ocat7 nu mai !utea articula niciun cu9nt. Mona;ia l-a ru+at #" o la#e #in+ur". & .n+enunc;eat %i7 cu mult" e9la9ie7 a .m*r"$i%at moa%tele #fntului7 #im$ind tainic .n adncul #ufletului mucenicia ace#tuia. Sufletul i #-a um!lut de o ne$"rmurit" *ucurie - do*ndi#e un odor de mare !re$. 3nd la o !arte !"mntul care .nc" .l mai aco!erea7 a !utut #" .l 9ad" .ntre+7 c;iar dac" r"m"#e#e a#cun# !n" atunci tim! de #ecole. 3u!" .m*r"c"minte %i-a dat #eama c" fu#e#e cleric. Sentimente ame#tecate o .ncercau - #" #e *ucure #au #" .l !ln+" !e cel !e care .l a9ea .n fa$"F Cum de #e afla acoloF Ce #e .ntm!la#e cu elF Ce .i 9"5u#er" oc;iiF %i #!u#e c" de#i+ur #-a !etrecut o dram". & .nce!ut #" !lou" %i mona;ia a a%e5at la loc moa%tele unde le +"#i#e. Se .n#era#e de@a. Macaria a citit #lu@*a 9ecerniei7 fiind #in+ur" atunci .n acele locuri unde o adu#e#e 3omnul ca #" i #lu@ea#c". 3eodat" a au5it !a%i care !orneau de @o# din mormnt7 a!oi !rin curtea m"n"#tirii %i care #e o!rir" .n fa$a *i#ericii. Maica a m"rturi#it c" a .ncremenit de #!aim" la au5ul !a%ilor a!"#a$i %i c" era !entru !rima dat" cnd #e #im$ea ca %i !arali5at" de fric". Nici n-a a!ucat #" #e .ntoarc" #" 9ad" de#!re ce era 9or*a cnd a au5it deodat" o 9oce care i-a #!u#( <Pn" cnd m" 9ei l"#a acolo7 @o#F i omul "la7 care mi-a de59elit a%a ca!ul..G= Macaria #-a .ntor# %i a 9"5ut un om .nalt7 *runet7 .m*r"cat .n ;aine mona;ale7 cu oc;i mici7 rotun5i7 cu u%oare riduri la col$uri7 cu o *ar*" mare7 care .i aco!erea +tul. n mna #tn+" .i #tr"lucea o lumin"7 iar cu drea!ta *inecu9nta. Maica #-a um!lut de mare *ucurie7 frica i-a di#!"rut imediat7 a !rin# cura@ %i7 #im$ind dulcea !o9ar" a re#!on#a*ilit"$ii cu care o .n#"rcina#e 3umne5eu7 i-a #!u#( <Iart"-m"7 mine de cum #e luminea5"7 9oi a9ea +ri@" de tine. Pe dat" #fntul #-a f"cut ne9"5ut %i #lu@*a Becerniei a continuat .n lini%te. ?

& doua 5i de diminea$"7 du!" Utrenie7 maica Macaria a luat #fintele moa%te7 le-a #!"lat7 le-a cur"$at de !"mnt %i le-a du# .n altar7 .ntr-o mic" firid". & a!rin# %i o c"ndelu$". n noa!tea urm"toare l-a 9i#at !e cu9io#ul lui 3umne5eu .n *i#eric". n #tn+a ace#tuia era o icoan" foarte frumoa#"7 !e care el o $inea .m*r"$i%nd-o cu o mn". Era din ar+int7 lucrat" de mn". &l"turi era un #fe%nic7 iar mona;ia a 9i#at c" i-a a!rin# o lumnare din cear" curat". n acel moment #-a au5it o 9oce care i-a #!u#( < $i mul$ume#c mult. M" nume#c Efrem.= & trecut ce9a tim! de la acele .ntm!l"ri %i maica era oarecum nedumerit" .n le+"tur" cu cele .ntm!late. ntr-o #ear"7 du!" Becernie7 .n tim! ce 9oia #" .nc;id" u%a *i#ericii7 a au5it trei *"t"i ca un #unet de m"t"nii de c;i;lim*ar. & .n$ele# c" #fntul .i d"dea iar"%i #emne7 a intrat .n *i#eric"7 a a!rin# o lumnare %i #-a ru+at. 3eodat" #-a #im$it .n9"luit" de o mirea#m" e'traordinar"7 de !arc" #-ar fi aflat .n rai. S-a #im$it .n#" .n acela%i tim! %i ne9rednic" de toate cte i le de#co!eri#e 3umne5eu .n acele locuri. Muntele ne!ri;"ni$ilor Nu e#te .ntm!l"tor fa!tul c" 3umne5eu a condu# !a%ii Sfntului Efrem .n muntele a%a-numit <al ne!ri;"ni$ilor=7 .ntruct7 !otri9it tradi$iei7 aici .nc" din #ecolele H-HI #-a aflat o 9ec;e 9atr" #i;"#trea#c". E'i#tau !e atunci nenum"rate #c;ituri .m!r"%tiate7 care .m!odo*eau acele locuri nu numai !rin 9ia$a curat" a 9ie$uitorilor de acolo7 dar %i !rin frumu#e$ea !e care o d"deau !inii7 m"#linii %i o mul$ime de ar*u%ti de diferite feluri. Urmnd e'em!lul altor oameni ce .%i .nc;ina#er" 9ia$a lui 3umne5eu E .n rndul c"rora #e !uteau num"ra c;iar %i 9oie9o5iE a 9enit #" 9ie$uia#c" aici7 .naintnd .n 9irtute7 cel ce a9ea #" de9in" mai a!oi Sfntul Efrem. & #o#it la minunata M"n"#tire a 6unei9e#tiri7 care con#tituia !e atunci centrul du;o9nice#c al .ntre+ii re+iuni. &ici a9ea #" .%i tr"ia#c" .ntrea+a 9ia$" !u#tnicea#c". R9na #a a fo#t .ncununat" de c"tre 3umne5eu !rin muncile +roa5nice la care a fo#t #u!u# la moartea #a7 !rin c;inurile !e care le-a .ndurat .ntre ,2 #e!tem*rie ,2?8 %i 8 Mai ,2?>7 cnd a trecut la cele 9e%nice. Maica Macaria7 ai c"rei !a%i au !urtat-o !e#te ani !e acelea%i melea+uri7 !o9e#te%te... <Eram .n a@unul marii S"r*"tori a 6unei9e#tiri a anului ,4>8 %i a9eam o*i%nuita !ri9e+;ere de toat" noa!tea. Tim!ul #e #cur+ea .ncet .n !#almodii7 cnt"ri litur+ice7 tro!arul 6unei9e#tiri...= Cnd Sfnta :itur+;ie a a@un# la momentul !refacerii Cin#titelor 3aruri7 maica Macaria a a9ut dintr-odat" o 9edenie minunat"( altarul #tr"lucea tot7 auriu %i #e f"cea c" din fre#ca 6unei9e#tiri co*orau !n" la !"mnt ra5e luminoa#e7 .n+u#te ca ni%te lame de #!ad". & au5it %i o 9oce care #!unea( < ntr-o 9reme ca cea de a#t"5i m"n"#tirea acea#ta #"r*"torea cea mai #tr"lucit" #"r*"toare a #aG= Mona;ia a fo#t cu!rin#" de o dorin$" ne#t"9ilit" de a afla %i alte am"nunte. & .ntre*at( <Tr"ia %i Sfntul Efrem .n acea 9remeF= i 9ocea i-a r"#!un#( <&cea#t" #"r*"toare o a9ea Sfntul Efrem la mare cin#te7 !r"5nuind-o la .ntrea+a ei #tr"lucire %i acum... de ceF 3e ceF 3e ceF= Maica Macaria !reci5ea5" c" nu 9edea !e nimeni7 doar au5ea 9ocea aceea cerea#c". Ultimele cu9inte le-a au5it ro#tite cu mult" tri#te$e %i durere ne#fr%it". 3e#!re ;ramul 9ec;i al m"n"#tirii7 acela al 6unei9e#tiri7 a9eau #" #crie mul$i oameni ai 6i#ericii7 clerici %i laici7 dar cele ce #-au .ntm!lat la acea #lu@*" de noa!te au mi%cat-o adnc !e e+umen"7 .nt"rind-o .n .ntrea+a acti9itate le+at" de de#tinul m"n"#tirii. Tot maica Macaria i#tori#e%te c" a9ea o femeie an+a@at" la funda$ia de !e ln+" m"n"#tire7 care a9ea +ri@" de co!ii. Cemeia a9ea o ne!o$ic" ce mnca acolo. ntr-o noa!te7 cnd femeia nu !utea dormi7 l-a 9"5ut !e #fnt c" #e a!ro!ie de !atul feti$ei. Ceti$a #-a #!eriat. <Nu te teme7 fata mea7 #unt Sfntul Efrem=7 i-a #!u# %i a mn+iat-o !e cre%tet. Cemeia i-a m"rturi#it #tare$ei c" de acolo de unde era ea nu %i-a dat #eama cine e#te. :und #ilueta dre!t aceea a e+umenei7 a #tri+at-o !e nume. & 9"5ut deodat" un *"r*at7 .ncon@urat de lumin" mult"7 $innd .n mn" mac;eta unei *i#erici7 care #-a !re5entat( <Sunt marele mucenic Efrem.= Pe dat" femeia i-a c"5ut la !icioare %i #fntul a continuat( <M-am n"#cut la ,2 Se!tem*rie7 Iiua Sfintei Cruci7 %i tot la ,2 Se!tem*rie de Iiua Sfintei Cruci a .nce!ut mucenicia mea7 cnd a9eam 2? de ani. S" .i 0

#!ui Macariei #" .mi ridice un !ro#c;initar .n cotitura drumului. &colo o*i%nuiam #" #tau ca #" m" odi;ne#c=. Mai au5i femeia( <Mormntul mi-a fo#t o !e%ter". 6ar*arii %i mort m" torturau.= Cemeia #-a .ntre*at %i #-a ru+at ca #fntul #" .i de#co!ere locul unde dorea #" fie con#truit !ro#c;initarul. :-a 9"5ut %i alt" credincioa#" !e #fnt %i toate au aflat a!oi locul e'act unde a9ea #" fie con#truit un mic !ro#c;initar .n form" de *i#ericu$". Mai a!oi7 #-a aflat de la un domn .n 9r#t"7 6ar*a A;eor+;io#7 c"7 e'act .n acel loc7 .n urm" cu trei5eci %i cinci de ani a 9"5ut un c"lu+"r foarte tri#t care #t"tea %i #e uita #!re locul unde a9ea #" #e con#truia#c" mai a!oi m"n"#tirea. & fo#t att de im!re#ionat7 .nct nu l-a uitat7 recuno#cndu-l !e#te ani .n icoana de la !ro#c;initar. Me#a@ul din ?4 &!rilie ,4>> de#!re mucenicie <Eram !lin" de nelini%te .n acea noa!te7 m"rturi#e%te mona;ia Macaria7 nu !uteam #"-mi +"#e#c locul7 nici #" m" .ntind .n !at7 nici #" #tau .n fotoliu... Ora trei din noa!te m-a +"#it .n fotoliu %i7 cum #t"team a%a7 unde9a la drea!ta mea am 9"5ut un mona; cu o .nf"$i%are foarte a#cetic"7 cu !"rul c"5ndu-i .n neornduial" !e umeri. Era foarte !alid %i !urta o ra#" 9ec;e 5dren$uit" de culoare 9erde .nc;i#. 3e .ndat" ce l-am !ri9it mai atent"7 !acea a !u# #t"!nire !e inima mea %i o *ucurie nede#lu%it" a !rin# a #e .nfiri!a .n #ufletul meu. 3eodat" l-am 9"5ut ln+" mine. Beni#e f"r" #" !"%ea#c". S-a a!lecat %i a %o!tit cu mult" e9la9ie cele ce urmea5"( JSfntul Efrem %i-a .nc;eiat 9ia$a mucenice%te7 #u* turci7 .n anul ,2?>7 la 8 Mai7 la ora nou" %i @um"tate.K= Mona;ia #-a +ndit c" ar tre*ui #" note5e cele au5ite7 %i atunci a au5it iar"%i acelea%i cu9inte7 re!etate de mai multe ori. 3iminea$a le-a !o9e#tit %i celorlalte mona;ii de#!re lucrurile minunate !e care le tr"i#e. n #eara urm"toare o alt" mona;ie a a9ut un 9i# .n care i #-a de#co!erit .ntre+ martiriul #fntului. &ce#ta fu#e#e le+at cu ca!ul .n @o# de un co!ac !uternic. n mi@locul !ntecelui i #-a !u# un lemn +ro# .ncin#7 %i cor!ul7 *"tut .n cuie7 .i ardea... Nele+iui$ii care au f"cut ace#tea #t"teau deo!arte7 !ri9ind. &9nd flac"ra credin$ei .n#" mult mai !uternic"7 #fntul a .ndurat teri*ilele torturi. 3in momentul .n care au aflat cum #-a #fr%it 9ia$a #fntului7 maica Macaria i-a luat moa%tele din #fntul altar %i le-a a%e5at cu e9la9ie .n fa$a icoanei #ale. &tunci7 m"rturi#e%te7 #-a .ntm!lat un lucru minunat %i a#ta .n tim! ce la altar #e #lu@ea... Icoana cea mare a Sfntului a f"cut un 5+omot !uternic. 3e a#emenea7 moa%tele au .nce!ut #" #coat" 5+omote7 !e rnd7 cele mari7 cele mici %i a!oi toate .m!reun". &!oi7 mona;iile l-au 9"5ut !e #fnt c" um*l" !rintre ele .nc"l$at cu !a!uci %i .m*r"cat cu ra#". Sfnta mirea#m" care o r"#!ndea .n urma #a !urta adieri cere%ti.

Bindec"ri ale unor !aralitici ntr-un an7 .nainte de #lu@*a de !ri9e+;ere .n cin#tea Sfntului Efrem7 a fo#t adu# un !aralitic7 !urtat ca un o*iect de la !oarta m"n"#tirii !n" .n *i#eric". &ce#ta7 cnd #-a 9"5ut .n"untru7 a .nce!ut #" !ln+" cu #u+;i$uri7 m"rturi#indu-%i 9ia$a !"c"toa#" de !n" atunci. i-a m"rturi#it 9ino9"$ia .n fa$a #fntului7 #!unnd c" %tie c" .%i !l"te%te !"catele cele multe7 dar7 l-a ru+at #" .i fie mil" de el %i #" .l 9indece !entru a #e .ntoarce #"n"to# la co!iii lui. Toat" *i#erica a .nce!ut #" !ln+" cu el. &@un+nd la mormntul #fntului7 omul a .nce!ut #" #tri+e din ce .n ce mai tare. :a un moment7 dat mul$imea l-a 9"5ut c" #e ridic" #in+ur .n !icioare7 f"cndu-%i #emnul crucii7 %i .nce!e #" mear+" al"turi de ceilal$i #!re mormntul Sfntului. Ce lucru de nede#cri#G 3e #u#7 de unde .%i a9ea ca#a7 co*ora a!oi la cafenele %i ta9erne !entru a m"rturi#i oamenilor minunea care i #e .ntm!la#e. :n+" ferma de ln+" !ro#c;initarul m"n"#tirii era un !aralitic $intuit la !at de mult" 9reme. Cei din ca#a *olna9ului au 9enit de multe ori la m"n"#tire %i .n +enunc;i l-au ru+at cu lacrimi !e #fnt #" .l a@ute. Ru+"ciunea cea fier*inte nu a .ntr5iat #" fie a#cultat". Paraliticul #-a f"cut *ine7 muncea acum !entru a-%i 2

.ntre$ine familia %i to$i ai ca#ei .i d"deau #la9" lui 3umne5eu %i .i aduceau mul$umiri #fntului !entru *inefacerile re9"r#ate. <Breau ca mormntul #" fie .n *i#eric"...= Mona;ia Macaria i#tori#e%te de#!re con#truirea *i#ericii de la Nea Macri7 a c"rei terminare a coinci# cu editarea !rimului 9olum cu minunile #fntului7 m"rturii 9ii ale !urt"rii de +ri@" ne.ncetate a Sfntului Efrem. 6i#erica7 att de dorit" de c"tre to$i 9ie$uitorii de acolo #-a con#truit odat" cu #o#irea aici E !rin iconomie dumne5eia#c"7 du!" #!u#ele maicii - a unor !ietre 9ec;i de la o cl"dire ce .m!odo*ea odinioar" &tena. & trecut ce9a 9reme de cnd au luat deci5ia de con#truire a *i#ericii. ntre tim!7 maica #-a ru+at #fntului #" .i dea un #emn #!re a-i ar"ta unde dore%te #" .i fie mormntul7 .n *i#eric" #au .n afara ace#teia. Nu au trecut dect dou" 5ile %i a #o#it o credincioa#" e9la9ioa#" care i-a #!u# c" i-a a!"rut .n 9i# #fntul %i i-a 5i#( <S" .i #!ui #tare$ei c" 9reau ca mormntul #" fie .n *i#eric"...= O 9indecare minunat" A;eor+;ia Ia*eta/i din &tena m"rturi#e%te c" a9ea dureri mari .n dre!tul inimii %i o durea tare %i ca!ul7 ne!utnd #" #e $in" !e !icioare. Ciindc" de !atru ani #e 5*"tea a%a7 o cu!rin#e#e de5n"de@dea. Pn" cnd cine9a i-a dat o carte de#!re Sfntul Efrem. & citit-o !e ner"#uflate7 minunndu-#e foarte de 9indec"rile citite acolo. :-a ru+at !e 3umne5eu #" fac" .n a%a fel .nct #" #e !oat" *ucura %i ea de !re5en$a Sfntului. Nici n-a a!ucat #"-%i termine ru+"ciunea c" l-a 9"5ut !e Sfntul Efrem ln+" ea #!unndu-i( <Ce $i #e .ntm!l"7 fiica meaF= <&m dureri de ca! %i m" #u!"r" %i inima7 nu mai !ot de durere7 a@ut"-m"7 #finte=... Cemeia a .nce!ut #" #imt" tre!tat !uterea 9indec"toare care i-a luat !e rnd durerile7 .n#" nu .nainte de a trece !rin dureri %i mai mari. Sfntul i-a a%e5at la loc toate .nc;eieturile. O mare u%urare a #im$it a!oi .n dre!tul inimii. 3u!" aceea7 #fntul i-a !rin# ca!ul .ntre minile #ale %i l-a mi%cat cu +e#turi *ru%te .n drea!ta %i .n #tn+a7 .n #u# %i .n @o# !n" cnd *olna9a a #im$it c" .%i re9ine com!let. Pe cnd mai era .nc" ln+" ea7 l-a au5it #!unndu-i( <Ro#te%te-mi numele7 fiica mea. M" nume#c Efrem.= Cemeia a re!etat du!" el( <Sfinte al meu7 Efrem=. Pentru c"7 din cau5a *olii nu ro#ti#e clar7 #fntul a !u#-o #" re!ete .nc" o dat" %i .nc" o dat". & treia oar" a ro#tit att de tare .nct co!ilul ei #-a tre5it din #omn %i a .ntre*at-o ce a !"$it. 3in acel moment A;eor+;ia #-a f"cut !e de!lin #"n"toa#". S-a #culat %i a a!rin# candela. Re#tul no!$ii %i l-a !etrecut .n ru+"ciuni de mul$umire c"tre 3umne5eu %i c"tre minunatul S"u #fnt. S!re diminea$" a a$i!it !u$in %i a 9i#at c" #e afl" la mormntul Sfntului. :a .nce!ut a au5it o 9oce care i-a #!u# c" e#te !"c"toa#" %i c" nu #e 9a .nc;ina acolo. Cemeia a r"#!un# c" tocmai fiindc" e#te !"c"toa#" #e 9a .nc;ina. & 9"5ut atunci ni%te mini mari care i-au luat o #car" de #u* !icioare. Cu ;ot"rre ne#tr"mutat" femeia a #!u# c" #e 9a .nc;ina7 c;iar cu ri#cul 9ie$ii. S-a tre5it !e dat" .n mormntul #fntului %i !icioarele i #-au um!lut de mir. Cnd a ie%it de acolo #e f"cea c" #e +"#ea .ntr-o curte ce !"rea ru!t" din rai. Ce frumu#e$iG I #-a #!u# c" era a #fntului. &colo a 9"5ut o femeie .m*r"cat" .n ne+ru ce $inea o ti!#ie .n @urul c"reia erau .n+era%i. Mir"rii ei i #-a r"#!un# c" acea#ta era mama Sfntului Efrem7 9"du9" cu %a!te co!ii. Sfntul a #al9at o tn"r" de la moarte #i+ur" n ,4L27 anul in9a5iei in#ulei Ci!ru de c"tre turci7 #-a dat #emnalul mo*ili5"rii. Cel care m"rturi#e%te i#toria care urmea5" era unul dintre cei t"m"dui$i .n c;i! minunat de c"tre Sfntul Efrem. &ce#ta i #-a ar"tat .n #tr"in"tate %i l-a 9indecat minunat de o *oal" de oc;i. &cum !rimi#e telefon din )al/ida. Sfntul l-a lo9it u%or !e um"r !entru a-l tre5i( <Scoal"-te re!ede %i du-te .n ca#a 9ecin"7 !entru c" moare cine9a=. 6"r*atul7 8

con#idernd c" a 9i#at7 #-a culcat la loc. Sfntul l-a tre5it iar"%i %i oarecum !oruncitor i-a #!u#( <Scoal"-te re!ede7 de ce nu ai f"cut ceea ce $i-am #!u#F Moare un om. Sunt Sfntul Efrem=. Omul #-a #culat %i #-a du# unde i #e indica#e. & *"tut la u%"7 dar nu a !rimit niciun r"#!un#. Mai tr5iu a au5it de unde9a din"untru un +eam"t #urd. n 5adar a .ncercat #" de#c;id" u%a. & aler+at la !oli$ie %i a i#tori#it cele .ntm!late. Cei de la !oli$ie l-au urmat %i au de#c;i# u%a cu for$a. &u +"#it o fat" care .%i t"ia#e 9enele !entru c" iu*itul ei fu#e#e concentrat .n armat". Co!ila a fo#t #al9at" !rin inter9en$ia minunat" a #fntuluiG

>

Minuni cu co!ii n"#cu$i %i nen"#cu$i <Sunt Sfntul Efrem %i o #" te a@ut #" do*nde%ti un fr"$ior= ntr-o diminea$" de duminic" #-a a!ro!iat de e+umena M"n"#tirii Sfntului Efrem o doamn" .n 9r#t" care $inea .n *ra$e un co!ila% mai mic de un an. 3oamna a m"rturi#it c" !"rin$ii ace#tuia .%i dori#er" %i un al doilea co!il7 care .ntr5ia .n#" #" a!ar". Sfntul #-a .nf"$i%at atunci co!ilului lor de numai cinci ani%ori %i i-a #!u#( <Sunt Sfntul Efrem %i am #" .$i d"ruie#c un fr"$ior=. Cel !romi# era adu# acum de *unica #a cu mult" dra+o#te %i cu cutremur .naintea #tare$ei. 6unica 9eni#e #" .i mul$umea#c" #fntului din adncul #ufletului. <&m 9enit7 co!il"= &flndu-m" la $ar" .n #"tucul meu din in#ula C;io# - m"rturi#e%te Maria - .ntr-o noa!te !e la ora trei fiica noa#tr" a .nce!ut #" !ln+" din cau5a unei dureri mari care o a!uca#e #u*it7 %i .n acela%i tim! a .nce!ut #" 9omite. Ne-am #culat Meu %i #o$ul meuN %i am !ornit-o cu co!ilul #!re doctorul care #e afla la o di#tan$" de !atru /ilometri. Intrnd .n ma%in" am #!u# cu toat" credin$a( <Sfinte Efreme7 fii tu .n#u$i doctor co!ilului meu7 f"-l *ine %i o #" .$i aduc mii de dra;me cnd 9oi 9eni .n &tena.= Nu am a!ucat #" termin *ine ru+"ciunea c" durerea a trecut .ndat". ntorcnd !ri9irea #!re mare l-am 9"5ut !e #fnt 9enind #!re noi %i 5icnd( <&m 9enit7 co!il".= i mul$ume#c din tot #ufletul Sfntului Efrem c" .ntotdeauna 9ine .n a@utorul celui ce are ne9oie de el. O minune ie%it" din comun &#t"5i e#te Mar$ea din S"!t"mna Mare7 8 &!rilie ,4LL7 %i Para#c;e9i Oam*ouro+lou .%i tr"ie%te ultimele cli!e de 9ia$"7 la #!ital. i-a dorit #"-%i mai 9ad" .nc" o dat" unicul co!il7 !e micu$a &tena7 !e care maicile o $inu#er" la Cunda$ia care a!ar$inea de M"n"#tirea Sfntului Efrem. Ceti$a #cri#e#e cnd9a o #cri#oric"( <3ra+a mea mam"7 eu $i-am #!u# #" m"nnci7 dar tu nu ai mncat. 3oamne7 dac" 9rei7 f"-o *ine !e m"mica mea. Te ro+7 9reau #" #e fac" *ine= - %i a #u#!inat adnc. &m luat co!ilul E m"rturi#e%te e+umena E %i l-am du# la mama lui. &cea#ta .n#" nu d"dea niciun #emn c" ar .n$ele+e ce9a. ea!"n"7 nu mi%ca deloc. 3e+ea*a o ru+ar"m to$i #" .%i !ri9ea#c" co!ilul care dorea #" fie a#cultat7 eaE nimic. Toate .ncerc"rile noa#tre #-au do9edit 5adarnice. &tunci am f"cut #emnul crucii a#u!ra ei7 $innd .n mn" Sfintele moa%te. &m luat co!ilul %i am !lecat !entru a nu-i .nmul$i #uferin$ele. 3u!" dou" 5ile mama &tenei a de#c;i# lar+ oc;ii %i a #!u#( <:-am 9"5ut acum !e Sfntul Efrem7 care mi-a #!u# c" nu 9oi muri %i c" o #" m" fac *ine=. Imediat a cerut #" m"nnce. To$i doctorii de la #!ital au fo#t !rofund mi%ca$i7 .n#u%i directorul a #!u# c" era ca %i .n9iat" din mor$i. <S" #e .ntreme5e !u$in7 a #!u#7 %i o 9om !une la control radiolo+ic.= 3u!" cte9a 5ile to$i #-au mirat ct de mult .nce!u#e #" m"nnce7 cinci %i %a#e farfurii de mncare7 ea care nici a!" nu mai *"u#e de dou"5eci de 5ileG To$i I-au dat #la9" lui 3umne5eu %i i-au mul$umit #fntului !entru re9enirea #!ectaculoa#". Cemeia nu numai c" .%i re9eni#e7 dar7 neo*o#it" le a@uta de acum %i !e cole+ele ei de #alon. Era momentul #" fie e'aminat" du!" cum .i #!u#e directorul. i7 o7 mare e%ti Tu7 3oamne7 %i minunate #unt lucr"rile TaleG 3irectorul #tri+" <noi !l"mni7 cura$i=. Ce *ucurie7 ce .m*r"$i%"riG Mare e numele Sfintei TreimiG ntre tim! a 9enit %i #o$ul !acientei care fu#e#e !lecat .n #tr"in"tate %i a9u#e#e numai !eri!e$ii la .ntoarcerea .n $ar". Ba!orul !e care era .m*arcat #-a defectat la un moment dat %i tim! de %a!te 5ile a #tat !e loc7 a9nd de .nfruntat o mare mult !rea a+itat"7 cu 9aluri uria%e care aco!ereau catar+ele. Tat"l co!ilului7 Nicolao# Oam*ouro+lou7 i-a !o9e#tit e+umenei cum a #co# o icoan" a Sfntului Efrem %i cum7 #"rutnd-o cu mult" credin$"7 #-a ru+at #fntului #" .i #al9e5e7 !romi$ndu-i c" 9a mer+e a!oi #" .i mul$umea#c". Pe dat" 9a!orul7 care #t"tu#e nemi%cat tim! de %a!te 5ile7 a .nce!ut din nou #" .nainte5e. &m de#c"rcat %i am !lecat #!re Italia ca #" d"m .na!oi 9a!orul E a !o9e#tit mai de!arte tat"l co!ilului. B"5nd L

ct de deteriorat" era am*arca$iunea7 !ro!rietarii ace#teia #-au .ntre*at cum a fo#t !o#i*il #" .%i termine c"l"toria. Tat"l co!ilului le-a e'!licat minunea7 !rin ce furtun" trecu#er" %i cum #e .ntre*a#er" dac" o #" le mai .n+"duie 3umne5eu #" .i re9ad" !e cei dra+i. Tim! de %a!te 5ile #-au lu!tat cu +ndul ace#ta7 cu frica7 cu #etea %i cu foamea. 3e .ndat" ce l-au c;emat !e Sfntul Efrem .n a@utor7 l-au %i 9"5ut .n fa$a oc;ilor la timon"7 iar 9a#ul a .nce!ut #" na9i+;e5e lini%tit .n continuare. Cor$ele de5l"n$uite ale naturii #e !leca#er" .n fa$a lui. Imediat du!" ce a a@un# aca#"7 tat"l co!ilului #-a du# #"-%i .m!linea#c" !romi#iunea f"cut" #fntului de a-l 9i5ita aca#" la el7 la Nea Macri. Ii# %i f"cut. S-a du# mai .nti la )alandri7 unde a9ea ca#a7 %i de acolo7 de#cul$7 a !lecat #!re Nea Macri. Intrnd .n m"n"#tire i #-a adre#at #fntului < $i mul$ume#c7 Sfinte Efrem7 c" m-ai .n9rednicit #" .mi $in !romi#iunea %i !entru modul minunat .n care ne-ai #al9at7 conducnd tu .n#u$i 9a!orul no#tru.= To$i au adre#at atunci ru+"ciuni de mul$umire c"tre 3umne5eu %i c"tre Sfntul mare mucenic %i f"c"tor de minuni Efrem7 care le ar"ta#e atta milo#ti9ire.

<S" .mi ceri orice 9rei= Suntem ci!rio$i E m"rturi#e#c Maria %i A;eor+;e - %i du!" in9a5ia turcilor .n in#ul" ne-am mutat .n &tena. Bara acea#ta am fo#t .n Ci!ru %i acolo co!ilul no#tru #-a .m*oln"9it foarte +ra9. 3octorii nu !rea neau .ncura@at .n ceea ce !ri9e%te ameliorarea #"n"t"$ii lui %i atunci o 9ecin" ne-a #!u# de un mare #fnt f"c"tor de minuni care7 dac" .l 9om ru+a cu credin$"7 ne 9a a@uta. ntr-ade9"r7 nici nu am .nce!ut *ine a-l ru+a #" #e milo#ti9ea#c" %i de noi7 %i7 cum o f"cu#e .n nenum"rate alte ca5uri7 minunea nu a .ntr5iat #" a!ar". &m r"ma# !rofund im!re#iona$i E eu %i #o$ia mea E de ra!iditatea re5ol9"rii !ro*lemei. Co!ilul a fo#t #al9at de la o moarte #i+ur". 3u!" dou" 5ile mi-a a!"rut .n 9i# un *"r*at7 care m-a .ntre*at dac" cred .n Sfntul Efrem. I-am r"#!un# c" <da7 din tot #ufletul=. i numai ce am 9"5ut !e#te !u$in tim! c" !e ln+" mine a trecut #fntul7 #ur5nd %i 5icndu-mi( <S" nu te temi7 9oi fi mereu ln+" tine %i !o$i #" .mi ceri orice 9rei.= Cnd a #o#it 5iua #" ne .ntoarcem la &tena ca #"-l .n#criem !e fiul no#tru la %coal"7 nu au 9rut #" ne la#e #" .l lu"m cu noi .n a9ion. :-am trimi# !e fratele meu7 care era ofi$er7 #" intermedie5e la !ilotul a9ionului. 3in !"cate .n#" r"#!un#ul a fo#t ne+ati9. Ne-am adu# aminte atunci7 %i eu %i #o$ia mea7 de cu9intele #fntului %i i-am cerut a@utorul. 3u!" ce am terminat ru+"ciunile7 am re9enit la !ilot cu aceea%i ru+"minte. 3e data acea#ta .n#"7 r"#!un#ul a fo#t afirmati9 %i ne-am .ntor# .n &tena. &m 9enit #" .i mul$umim #fntului c" ne-a a#cultat ru+"ciunile de fiecare dat". Maria mea e#te minunea !e care a f"cut-o #fntul cu mine <Era .ntr-o diminea$" de duminic" %i #t"team .n 9erand" citind minunile Sfntului Efrem7 .%i .nce!e #cri#oarea o m"mic". M" im!re#ionau !rofund cele !e care le citeam7 mai ale# c" numai cu !u$in tim! .nainte 9"5u#em %i eu o mare minune a ace#tuia. Co!ilul meu7 care a#t"5i are doi ani %i @um"tate7 a 9enit .n c;i! minunat !e lume7 !rin mi@locirea #fntului7 !entru c"7 dac" nu inter9enea el7 Maria nu ar fi fo#t acum !rintre noi. &m terminat de citit7 am !u# cartea !e ma#" %i am intrat .n"untru #" .l tre5e#c !e #o$ul meu. JScoal"-te #" mer+em la Parna#oK7 i-am #!u#. Mi-a r"#!un# c" !n" 9om a@un+e #e 9a face ora ,? %i 9om a9ea !arte de ar%i$a 5ilei. JNu .$i +"#i !rete'te. Co!ilul are ne9oie #" ia#" afar". &i doar o 5i li*er" %i !e aceea nu 9rei #" o folo#e%ti #!re *inele feti$eiFK n momentul .n care .i 9or*eam a%a E m"rturi#e%te mai de!arte tn"ra m"mic" E am au5it o 9oce dulce care mi-a #!u# #" m" calme5.= Era Sfntul Efrem7 du!" cum el .n#u%i o a#i+ura#e7 %i7 .i cerea #" fac" totul cu calm. I-a #!u# #" ia#" !e 9erand" .m!reun" cu el. Tn"ra m"rturi#e%te c" #-a calmat %i a ie%it .n 9erand". l #im$ea a!roa!e !e #fnt !e care .n#" nu .l !utea 9edea cu oc;ii tru!e%ti. <&%a5"-te7 #finte=7 i-a #!u#e cu 9oce tare de !arc" ar fi 9or*it cu cine9a !e care .l 9edea aie9ea. <&%a5"-te aici=7 i-a re!etat7 indicndu-i un fotoliu !e care a%e5a#e 1

o fa$" de ma#" lucrat" de mn". I-ar fi oferit un fotoliu aurit dac" ar fi a9ut7 nu %tia ce #" .i ofere din ceea ce a9ea mai de !re$. <:ini%te%te-te7 co!ila mea7 a au5it iar"%i .n urec;i7 #unt aici ca #" te a@ut7 !entru c" e%ti *olna9"7 dar mai ai !u$in" r"*dare.= S-a ridicat #" !lece. <Sfinte ale meu7 mai #tai !u$in cu mine.= Sfntul i-a r"#!un# c" #e +r"*e%te #" !lece la m"n"#tire. <Sfinte7 te ro+ mai 5"*o9e%te !u$in7 nu 9reau #" !ierd acea#t" #tare minunat"7 #!une-mi dac" e%ti tu cu ade9"rat cel care .mi 9or*e%te #" nu cum9a #" m" .n%elF= <Eu #unt7 co!il"=7 a !rimit r"#!un#ul. <3e#c;ide cartea din care ai citit mai de9reme la !a+ina ,2 %i te 9ei a#i+ura de ace#t lucru.= Cemeia a de#c;i# cartea acolo7 dar nu a .n$ele# imediat. & mai citit %i a doua oar" %i atunci a .n$ele# c" #fntul #ocoti#e micul a@utor !e care ea .l oferi#e odinioar" m"n"#tirii ca !e un odor de mare !re$7 la fel cum Mntuitorul !re$ui#e odinioar" cei doi *"nu$i ai 9"du9ei celei iu*itoare de 3umne5eu. Emo$ia o co!le%i#e %i nu a !utut #" articule5e niciun cu9nt E a m"rturi#it mai de!arte mama feti$ei. <Nu !leca .nc"=7 a a!ucat #" mai #!un". <&lt"dat"7 co!il"7 a !rimit r"#!un#ul7 %i #" mai %tii c" cel mai de !re$ a@utor !entru feti$a ta e#te Sfnta m!"rt"%anie.= Cemeia #e !ierdu#e cu totul. S-a ridicat !lin" de emo$ie %i iar"%i #-a du# #" .l tre5ea#c" !e #o$ul ei ca #" mear+" #" .m!"rt"%ea#c" co!ilul. <Scoal-o tu=7 a #!u# ace#ta f"r" #" #e .m!otri9ea#c". Cemeia a f"cut .ntocmai7 a .m*r"cat-o !e micu$"7 dar cnd #-o .ncal$e7 al doilea !antofior nu era nic"ieriG <Sfinte7 dac" .ntr-ade9"r ai fo#t aici %i mi-ai 9or*it7 #!une-mi7 te ro+7 unde e#te al doilea !antofior al Mariei7 ca #" nu !iard" Sfnta m!"rt"%anie.= < n"untru7 .n dula!=7 a !rimit !rom!t r"#!un#ul - %i .ntr-ade9"r acolo era. Na%tere f"r" ce5arian" 3e mult tim! 9reau #" 9" #criu7 cin#tit" e+umen" dar +ri@ile ace#tei lumi nu m-au l"#at !n" acum. &#t"5i .n#"7 am +"#it oca5ia #" 9" #criu de#!re cte9a minuni ale #fntului. Cele !e care 9i le 9oi !o9e#ti #au .ntm!lat .n iunie ,410. O tn"r" de ,L ani din #atul meu7 care era .n#"rcinat" #e .n+ri@ora mult !entru #arcina ei7 deoarece doctorii .i #!u#e#er" c" mai mult ca #i+ur 9a na%te !rin ce5arian". nce!u#e #" #e team" foarte mult7 a#tfel .nct .ntr-una din 5ile #-a du# la clinic" ca #" 9i5ite5e o alt" m"mic" ce n"#cu#e !rin ce5arian" %i cu care era %i rud". n aceea%i #ear"7 de%i o con#ulta#e doctorul %i !e ea7 mai de9reme7 cnd .%i 9i5ita#e ruda7 tn"ra a .nce!ut #" ai*" o #tare de a+ita$ie7 moti9 !entru care #o$ul ei a du#-o la clinic". Tn"ra a r# %i l-a certat7 #!unndu-i c" #e 9or face de r# !entru c" nu .nce!u#er" .nc" durerile na%terii. Cnd au a@un# la clinic" #ora %ef" #-a !ierdut cu firea con#tatnd c" femeia era +ata #" na#c"7 f"r" #" fi a9ut niciun #emnal #erio# .n ace#t #en#. :-a anun$at !e doctor7 iar tn"ra7 c"reia i #e #!u#e#e c" 9a na%te !rin ce5arian"7 a .nce!ut #" #e roa+e fier*inte Sfntului Efrem #!unndu-i( <Sfinte Efrem7 a@ut"-l tu cum %tii mai *ine !e co!ilul meu !entru a 9eni .n lumeG= i atunci7 minuneG Co!ilul a ie%it f"r" dureri7 f"r" #" fie ne9oie de ce5arian" %i .n trei minute era de@a .n minile doctorului. Tn"ra nu a .n$ele# a!roa!e nimic7 iar doctorul a a#i+urat-o c" de ?8 de ani de cnd a#i#t" m"micile la na%teri nu mai 9"5u#e un ca5 a#em"n"tor. Un ca5 care #e anun$a att de dificil #" #e #olu$ione5e att de u%orG :a cinci 5ile du!" na%tere7 micu$ul a f"cut o form" foarte +rea de icter %i doctorul a anun$at c" !entru a fi 9indecat tre*uie tran#!ortat la &tena. Tn"ra m"mic" a .nce!ut iar"%i cu mult" c"ldur" #" #e roa+e #fntului !entru a-i #al9a co!ilul %i .n mod minunat7 icterul a trecut imediat. n #emn de recuno%tin$" tn"ra i-a !romi# #fntului c" .i 9a aduce o lumnare mare ct !runcul %i ulei !entru candel". Oalamata ,>-4-10 Bindecarea unui e!ile!tic M" nume#c &fendula Macri %i #unt mama lui Panaioti Maniati. 3e la 9r#ta de un#!re5ece luni #ufer" de e!ile!#ie. &#t"5i are ?8 de ani. 3e ani de 5ile o ru+am !e Maica 3omnului #" .l fac" *ine. ndat" ce l-am cuno#cut !e Sfntul Efrem %i m-am ru+at lui7 i-am #!u# %i co!ilului meu #" #e roa+e. ntr-o #ear"7 du!" ce adormi#em7 !e la ora ?(?D am au5it c" #e de#c;ide u%a ce era .ncuiat" %i 9"d c" intr" .n"untru un om .nalt7 cu o fi+ur" a#cetic"7 .m*r"cat .n ;ain" de militar. S-a du# dre!t .n camera 4

co!ilului. i-a !u# mna !e fruntea lui %i i-a 5i# de trei ori( <M" nume#c Efrem=7 #-a .ntor# %i #!re mine !o9e#te%te mama co!ilului mai de!arte - %i cu 9oce !uternic" mi-a #!u#( <3e ce nu .mi ro#te%ti numeleF Efrem m" nume#c7 Efrem m" nume#c...= 3in adncul #ufletului .i mul$ume#c #fntului care a ad"u+at %i 9indecarea co!ilului meu la noianul de t"m"duiri f"cute de el !rin ;arul Sfntului 3u;. Oriunde m" 9oi afla nu 9oi .nceta #" 9or*e#c de#!re el %i #" .i mul$ume#c.

E#te doctor :-am a9ut !e co!ilul meu *olna9 tim! de %a!te#!re5ece 5ile .n #!ital7 m"rturi#e%te Ecaterina Burt#oumi. Tem!eratura nu .i #c"dea %i doctorii m" de#cura@a#er". Cum eram a%a #u!"rat" a 9enit o doamn" %i mi-a #!u#( <Ce ai de e%ti att de #u!"rat"F=. <Co!ilul meu #e afl" .n !ericol .n #!ital=7 i-am r"#!un#. <Sfntul Efrem e#te doctor %i o #" .l fac" *ine !e co!ilul t"u7 e#te un #fnt taumatur+.= ntr-ade9"r7 cum mi-au adu# !u$in ulei de la #fnt %i l-am atin# la *urtic" !e co!il7 .n dou" 5ile #-a f"cut *ine. i mul$ume#c 3omnului7 Prea#fintei N"#c"toare %i Sfntului Efrem care mi-au d"ruit .na!oi #"n"to# co!ilul !rin a@utorul lor. 6inecu9ntat fie numele 3omnului.

Credin$a .n a@utorul #fntului e#te #al9atoare Nora mea a adu# !e lume un *"ie$el. Na%terea #a ne-a adu# mare *ucurie. &cea#ta .n#" nu a durat !rea mult7 !entru c" doctorul ne-a anun$at c" e#te *olna9 %i tre*uie du# la #!ital. S-a !u# dia+no#ticul de ;idrocefalie. ndat" am .nce!ut #" .l c;em"m !e Sfntul Efrem #" ne a@ute %i !e noi !rin minunile #ale. n tim!7 du!" e'amin"ri #ucce#i9e7 #-a do9edit c" *"ie$elul nu #uferea de *oala cu care fu#e#e !rima dat" dia+no#ticat7 ci de o alta7 foarte rar". Pre5enta #im!tome de or*ire %i .ntr5iere mintal" %i era #u#!ect de moarte !rematur". n#" credin$a c" #fntul 9a face minuni %i .n ace#t ca5 %i .ndelun+a #t"ruin$" .n ru+"ciune i-au adu# co!ila%ului 9indecarea. Ne!utnd #" de!"%ea#c" #itua$ia7 doctorii le #!u#e#er" !"rin$ilor #"-%i ia co!ilul aca#"7 l"#ndu-l .n #eama lui 3umne5eu. Cnd ne-am du# .n#" ca #" .l lu"m - m"rturi#e#c ace%tia - aceia%i doctori7 !rofund uimi$i7 ne-au #!u# c" #e .n#"n"to%i#e %i c" nu mai a9ea nicio !ro*lem"G Nu te .n+ri@ora 3e @oi #eara o a!uca#er" !e fiica mea Oiria/i durerile na%terii E relatea5" tat"l ei7 Con#tantino# Erima/i#. &m du#-o la maternitatea din &tena. 3octorul care a e'aminat-o a #!u# ca 9a fi o na%tere foarte +rea7 deoarece co!ilul era .n !o5i$ia in9er#". :a ora dou"7 .n diminea$a 5ilei de 9ineri7 doctorii au ie%it din #ala de na%teri anun$nd c" 9a tre*ui f"cut" ce5arian" dar !runcul #e 9a na%te7 din !"cate7 !arali5at. &tunci7 #o$ia mi-a dat telefon aca#" %i mi-a #!u#7 !rintre lacrimi7 toate ace#tea. n fa$a mea #e +"#ea col$i%orul de ru+"ciune al ca#ei. &m .nce!ut #" m" ro+ Mntuitorului7 Maicii 3omnului %i Sfntului Efrem - de#!re minunile c"ruia citi#em. :-am ru+at din adncul #ufletului #" a@ute #" fie o na%tere normal". Pe#te !u$in tim! m-a !rin# #omnul %i am 9i#at c" o c"utam %i o #tri+am .n noa!te !e fiica mea %i acea#ta nu era nic"ieri. :a .ndelun+ile mele #t"ruin$e de a o +"#i l-am 9"5ut deodat" !e #fnt .m*r"cat tot .n al*P m-a .ntre*at ce #e .ntm!l". I-am #!u# dificult"$ile !e care le .ntm!ina fata mea %i ace#ta7 du!" ce m-a *"tut !e um"r de trei ori mi-a #!u#( <Nu te .n+ri@ora7 .ntracolo m" .ndre!t acum cu !a%i re!e5i. S" 9in" .n#" luni #!re mar$i.= &m .n$ele# c" #fntul 9oia ca #" ,D

mer+em #" .i mul$umim .n acea 5i de luni #!re mar$i7 4 octom*rie cnd fiica mea urma #" .m!linea#c" !atru5eci de 5ile de la na%tere. I-am du# atunci %i o lumnare mare ct mine du!" cum .i !romi#e#em. S" m"rturi#e#c %i fa!tul c" .n tim!ul na%terii +inerele meu a 9"5ut o lumin" !uternic" %i a #tri+at din r"#!uteri( <:umin"7 lumin"7 Ooula a n"#cut o feti$"G= Cel"lalt +inere al meu a #!u# c" !ro*a*il #o$ul celei ce n"%tea .nne*uni#e. i totu%i7 realitatea e#te c" fata mea a n"#cut normal o feti$" care e#te *ine7 #"n"toa#". Mul$ume#c Maicii 3omnului %i Sfntului Efrem !entru modul minunat .n care am !rimit a@utorul. Sfntul Efrem a de9enit de atunci .ncolo !rotectorul .ntre+ii noa#tre familii. 3o*ndire de urma%i n 5iua de ?0 &!rilie mi-am !ierdut co!ila de 4 ani. Mare mi-a fo#t durerea7 %i tim! de trei luni nu am !utut dormi. Cnd am r"ma# a!oi .n#"rcinat"7 m" ru+am tot tim!ul lui 3umne5eu #" .mi d"ruia#c" o feti$". Pn" cnd minunea #-a !rodu#. & 9enit la noi un !rieten al ne!otului meu care #tudia5" teolo+ia %i mi-a adu# o carte de#!re Sfntul Efrem. & fo#t !rima noa!te cnd am dormit lini%tit". &m au5it .n 9i# o 9oce care .mi #!unea c" o #" am o feti$". M-am tre5it %i am 9"5ut la u%" un tn"r .nalt !e care la .nce!ut l-am luat dre!t *"r*atul meu. Mi-a #!u# .n#" c" e#te Sfntul Efrem. & doua 5i am cerut o icoan" a #fntului de la ne!otul meu %i cnd am con#tat a#em"narea cu cel din 9i# m-am cutremurat. 3in acea #ear" !un mereu #u* !ern" icoana #fntului %i !ot adormi u%or7 orict de o*o#it" a% fi. i mul$ume#c din inim" !entru minunea f"cut". Cnd a 9enit !e lume feti$a am mer# #" ne .nc;in"m la #fintele moa%te. &cum a%te!t alt co!il %i cnd #e 9a na%te 9om 9eni din nou cu to$ii la el.

3o*ndirea %i #al9area unui !runc Sunt m"ritat" de %a!te ani7 m"rturi#e%te Sofia Oara9o/iri. n ace#t r"#tim! .n 5adar am .ncercat #" r"mn .n#"rcinat". Niciun doctor la care am a!elat nu a !utut #" m" a@ute %i a@un#e#em .ntr-o #tare de di#!erare. Credin$a .n 3umne5eu .n#" nu mi-am !ierdut-o %i El mi-a trimi# un doctor foarte mare7 !e marele mucenic Efrem ca #" m" a@ute. S-a .ntm!lat #" .mi 9or*ea#c" de#!re Sfntul Efrem un 9eri%or de-al meu cu care am f"cut .m!reun" %i o 9i5it" la m"n"#tire. Era Iiua n"l$"rii Sfintei Cruci. &colo7 du!" ce fier*inte m-am ru+at %i m-am .nc;inat #fntului7 maica e+umen" m-a a#i+urat c" 9oi a9ea un co!il. i7 mare minune7 #fntul mi-a d"ruit un odor de mare !re$ ce a 9enit !e lume la maternitatea <Mama= din &tena. 3u!" cte9a 5ile .n#" co!ilul #a .m*oln"9it *ru#c %i doctorii mi-au #!u# c" nu are %an#e #" #u!ra9ie$uia#c". 3i#!erat"7 l-am trimi# !e 9eri%orul meu la maica e+umen" !entru ru+"ciune %i acea#ta i-a #!u#( <Co!ilul nu 9a !"$i nimic r"u7 din moment ce e#te co!ilul !romi# de #fnt.= Mi-a trimi# 9at" cu ulei de la candela #fntului %i a+;ea#m" de la Sfntul Efrem. ndat" ce l-am atin# cu acea#ta %i i-am dat a+;ea#m"7 co!ilul a !rin# !uteri %i de unde !n" atunci nu #e !utea mi%ca7 a .nce!ut #" #e mi%te. 3octorii au #!u# c" o <!utere #tr"in"= l-a #al9at !e *"ie$el. &#t"5i co!ilul meu e#te #"n"to# %i atta tim! ct tr"ie#c .i 9oi mul$umi *inef"c"torului meu7 Sfntului Efrem. n+enunc;eat" m" .nc;in $ie %i te ro+ #" fii !rotectorul no#tru7 #" fii .ntotdeauna ln+" noi. Un co!il accidentat Numele meu nu 9" e#te cuno#cut E .%i .nce!e #cri#oarea c"tre #tare$" A;eor+;ia T#a/i din E+;aileo E ,,

a%a cum nici eu nu a9eam cuno%tin$" de#!re Sfntul Efrem?. :-am cuno#cut la S!italul de co!ii unde a fo#t internat *"iatul meu de ,, ani7 .n urma unui accident de ma%in". & #uferit o lo9itur" foarte !uternic" la ca! %i tim! de cinci 5ile a fo#t la tera!ie inten#i9". Pln+eam tot tim!ul %i m" ru+am Maicii 3omnului #" .l #al9e5e %i #" .l 9indece7 a9nd n"de@de .n 3umne5eu. ntr-o 5i am 9"5ut !e un !at din a!ro!iere o carte de#!re Sfntul Efrem. &m luat-o %i am citit-o !e ner"#uflate. Cu credin$" l-am ru+at !e #fnt #" .mi 9indece %i mie co!ilul7 a%a cum o f"cu#e .n attea %i attea ca5uri. i7 mare minuneG Nu au trecut nici dou" ore %i a 9enit doctorul #" ne #!un" c" !utem !leca7 *"iatul fiind com!let re#ta*ilit. tiu c" ace#t lucru #-a .ntm!lat .n mod minunat7 .n urma inter9en$iei Maicii 3omnului %i a Sfntului Efrem. Nu 9oi .nceta niciodat" #" le mul$ume#c c" mi-au d"ruit .na!oi *"iatul #"n"to#G Pro*leme de au5 %i de 9"5 O minunat" .ntm!lare i#tori#e%te %i doamna &tena .n #curta ei e!i#tol" de#!re co!ilul ei7 care .nc" de la na%tere a9ea !ro*leme cu 9"5ul %i cu au5ul. :-a du# .m!reun" cu #o$ul ei !e la mai mul$i doctori7 .n Arecia %i .n #tr"in"tate7 dar f"r" re5ultate. Co!ilul era condamnat #" r"mn" #urd %i or*. &tunci cine9a le-a 9or*it de#!re Sfntul Efrem. Cu mult" credin$" %i cucernicie l-au adu# la m"n"#tire. 3e atunci7 .ncet7 .ncet7 .n cte9a luni 9"5ul %i 9"5ul #-au re#ta*ilit %i co!ilul a !utut mer+e mai a!oi de multe ori #!re a-i mul$umi #fntului aca#" la el7 la m"n"#tire. Sfntul Efrem ne-a d"ruit o feti$" du!" ,8 ani O tul*ur"toare m"rturi#ire a #o#it la m"n"#tirea Sfntului Efrem din !artea E9an+;eliei )at5ioanou7 filolo+ din Ni/ea. <Minunat e#te 3umne5eu .ntru #fin$ii S"iG= - .%i .nce!e acea#ta de!"narea i#tori#irii. Pe ,> decem*rie ,41L a .nce!ut #" !"%ea#c" !e drumul Aol+otei #ale !er#onale care a9ea #" o duc" c"tre n9iere. Cu dureri mari la ficat a #o#it la m"n"#tire !entru a #e .nc;ina Sfntului Mare Mucenic Efrem !entru a o a@uta #" .%i reca!ete #"n"tatea. 3e dou" luni #uferea enorm din cau5a fierii7 a9nd de#e #t"ri de 9om". 3octorii o #f"tui#er" #" #e o!ere5e %i femeia l-a ru+at !e #fnt #" o a@ute .n acea#t" dificil" o!era$ie. n tim! ce #e .nde!"rta de racla cu moa%te a #tr"ful+erat-o un +nd - nu cum9a era .n#"rcinat"F <3u!" cum 9" aduce$i aminte7 .%i continu" E9an+;elia i#tori#irea c"tre maica #tare$"7 micu$a dumnea9oa#tr" Efremia0 9" ru+a#e cu o lun" .nainte #" .mi face$i #emnul #fintei cruci .n dre!tul !ntecelui !entru c" .l 9i#a#e !e Sfntul Efrem c" .i #!unea c" o #" r"mn .n#"rcinat" %i o #" am o feti$". :-am ru+at !e Sfntul Efrem #" .mi dea un #emn dac" toate cte le #!u#e#e Efremia - ce !urta numele #"u - erau ade9"rate. Sfntul Efrem7 +ra*nic-a@ut"tor .mi d"du #emn. :a .ntoarcerea aca#" - cu cea$" %i f"r" #" %tiu *ine #" conduc ma%ina - am a9ut o !uternic" ;emora+ie. )emora+ia nu .nceta7 dou" ore erau .ntre m"n"#tire %i ora%ul Ni/ea. Temndu-m" #" a@un+ la #!ital ca nu cum9a !rin inter9en$ia c;irur+ical" doctorii #" afecte5e #tarea f"tului .n ca5 c" eram .n#"rcinat"7 am #tri+at la #fnt ca #" m" a@ute. n drum #!re ca#" am trecut #" iau re5ultatele anali5elor !e care le f"cu#em diminea$a. <JE9an+;eli$a7 felicit"ri7 e%ti .n#"rcinat"7 te#tul a ie%it !o5iti9K7 .mi #!u#e cu mult" *ucurie !rietena mea. Sn+ele mi-a .n+;e$at .n 9ene.= E9an+;elia a9ea 2? de ani7 un fiu de ,8 ani care #e n"#cu#e .n condi$ii e'trem de dificile - %a!te luni a fo#t ne9oie #" #tea a!roa!e nemi%cat" la !at. Era a trei#!re5ecea oar" cnd r"mnea .n#"rcinat" %i mai a9u#e#e un *"iat ce #-a n"#cut !rematur %i a tr"it foarte !u$in. Era !o#i*il ca acea#t" nou" #arcin" %i la acea#t" 9r#t" fie du#" cu *ine !n" la ca!"tF <J3ac" .ntr-ade9"r a%a #tau lucrurile cum #!ui - i-a mai 5i# doctori$ei - atunci .n#eamn" c" nu 9oi !utea !"#tra co!ilul !entru c" de-acum dou" ore de cnd am !lecat de la m"n"#tire am o ;emora+ie !uternic".K & fo#t rndul !rietenei mele de a .n$e!eni de uimire. &@un+nd aca#" 9-am telefonat .ndat" %i mi-a$i r"#!un#7 cin#tit" maic"7 cu o 9oce calm" #" nu m" tem !entru c" e#te doar o .ncercare trec"toare.
?

Se 9ede din multe e'!rim"ri ale oamenilor care trimit e!i#tole7 ca %i .n ace#t ca57 <familiaritatea= !e care o #imt cnd #e ra!ortea5" la Sfntul Efrem %i .n +eneral la #fin$i ca %i la ni%te !re5en$e 9ii ce ne #tau a!roa!e. 0 &utoarea nu !reci5ea5"7 dar .n$ele+em c" e#te 9or*a de#!re o tn"r" mona;ie de la m"n"#tirea ce era cercetat" de#eori de E9an+;elia.

,?

ntr-ade9"r #n+ele #-a o!rit dintr-odat" la #curt tim!. :-am contactat !e doctorul meu7 un mare +inecolo+ din &tena7 !rofe#or uni9er#itar. M-a #f"tuit #" re!et te#tul %i dac" 9a fi iar"%i !o5iti97 #" 9in la con#ult. Te#tul a ie%it la fel. :a control m-am du# .m!reun" cu #o$ul meu. 3octorul7 foarte ;ot"rt mi-a #!u# c" tre*uie #" .ntreru! #arcina !entru c" i#toricul meu !recum %i 9r#ta nu .mi !ermiteau #" .nce! o nou" +ol+ot". I-a #!u# te'tual #o$ului JAlume%ti7 Panaioti#F Brei #" .$i *a+i #in+ur o *om*" .n ca#"FK So$ul meu nu a dat deloc do9ad" de cura@. 3im!otri9". &tunci eu7 a!roa!e #i+ur" c" nu 9oi !utea duce #arcina la ca!"t7 i-am #!u# doctorului #" l"#"m #arcina #" e9olue5e. Mi-a #!u# c" .mi !un 9ia$a .n !ericol %i mi-a amintit cum .n urm" cu doi ani m" .m*oln"9i#em de !l"mni. 3octorul nu !utea #" .mi dea niciun fel de a#i+ur"ri. &%a a .nce!ut. Ciecare 5i ce trecea con#tituia !entru noi tim! !re$io#. Cnd am .m!linit trei luni doctorul mi-a #!u# c" nu .mi face o anumit" inter9en$ie c;irur+ical" !e care o +ndi#e7 #c;im*ndu-%i *ru#c !"rerea7 temndu-#e ca ace#t lucru .n loc #" a@ute 9a d"una #"n"t"$ii. MSe 9a do9edi7 m"rturi#e%te E9an+;elia7 c" acea#t" #c;im*are de o!inie7 deloc .ntm!l"toare du!" !"rerea ei7 9a a9ea con#ecin$e fa9ora*ile e9olu$iei ulterioare a e9enimentelorN. &%a au trecut !atru luni7 tim! .n care am r"ma# nemi%cat" .n !at. S-au luat !ro*e din lic;idul amniotic. n urm"toarea lun" am aflat c" !urtam .n !ntece o feti$" com!let #"n"toa#"G 3oamne7 3umne5euleG Nu .mi 9enea #" cred7 era .ntocmai cum i #e !re5i#e#e mona;iei EfremiaG 3e acum 5ilele treceau cu nenum"rate nelini%ti. Cnd am .m!linit %a#e luni am #im$it c" <#e ru!e a!a=. Era Sm*"t" .n S"!t"mna :uminat" a anului ,411. :uni ne-a 9i5itat o doctori$" !rieten" !entru c" dintr-odat" #-a .m*oln"9it fiul meu M.ntm!l"tor oareFN. I-am #!u# ce mi #e .ntm!la#e %i m-a #f"tuit #" anun$ imediat doctorul. Nu l-am +"#it !e medicul meu7 ci !e cel ce .mi f"cu#e ultimele anali5e. M-a #f"tuit #" fac o in9e#ti+a$ie ca #" !oat" #" controle5e lic;idul amniotic. Temerile mele #e do9edir" a fi .ntemeiate. :ic;idul amniotic #e .m!u$ina#e con#idera*il. Na%terea #e declan%a#e de@aG... &m intrat .n #!ital .n ?, &!rilie ,411. Eram .n cea de-a ?>-a #"!t"mn" de #arcin"7 o #arcin" de@a !ierdut" !entru doctori. 3e cnd am intrat .n #!ital am trecut !rin foarte multe7 dar #fntul nu a contenit #" m" a@ute. Mi-a a#cultat ru+"ciunile %i m-a a@utat7 m-a #u#$inut ca tim! de 28 de 5ile #" nu #e fac" nicio inter9en$ie c;irur+ical" E de dou" ori doctorii m-au !re+"tit !entru o!era$ie %i #-au r"5+ndit mai a!oi. Tot ace#t tim! am fo#t ;r"nit" artificial !rin !erfu5ii7 am luat anti*iotice7 a%te!tnd cu ner"*dare cele ce #e 9or .ntm!la .n continuare. n #fr%it doctorul meu a luat deci5ia ca la 0, mai ,4117 du!" ce 9oi .m!lini 0? de #"!t"mni %i 9oi c%ti+a %i 0 5ile din cea de-a 00-a7 #" .mi fac" ce5arian". &nali5ele ar"tau c" de@a lic;idul amniotic era a!roa!e ine'i#tent. i o!era$ia a a9ut loc. i ne-a d"ruit-o Sfntul Efrem !e acea feti$" !e care i-o 9e#ti#e .n 9i# Efremiei7 !o9e#te%te m"mica mai de!arte. Ceti$a #-a n"#cut !rematur !e 0, mai %i a a9ut la na%tere ,74DD/+G 6ucuria imen#" din !rimele momente a .nce!ut .n#" re!ede #" di#!ar". Micu$a !re5enta !ro*leme de re#!ira$ie. nce!ur" #" a!ar" moti9e de de5n"de@de. Pe de o !arte m"mica 5"cea la !at cu dureri mari7 !e de alta7 feti$a ei ri#ca #" .%i !iard" 9ia$a... & fo#t mutat" la #!italul de co!ii Sfnta Sofia %i a fo#t nece#ar #" fie alimentat" artificial %i #" fie !u#" ,DDQ #u* o'i+enG To$i #im$eau c" #e to!e#c de durere. 3e5n"d"@dui$i foarte7 *"iatul %i #o$ul meu - !o9e#te%te m"mica mai de!arte - %i-au .ndre!tat !a%ii c"tre Sfntul Efrem. &u fo#t .nt"ri$i atunci7 maic"7 de c"tre dumnea9oa#tr". I-a$i dat lui Ior+o o micu$" iconi$" a #fntului %i l-a$i ru+at #" o !un" .n incu*atorul .n care era micu$a lui #urioar". n acela%i tim! i-a$i dat %i ulei de la candela #fntului7 #!unndu-i #" un+" !ie!tu$ul feti$ei cu el. Era a treia 5i du!" na%tere. C"r" !rea mari n"de@di .n ceea ce o !ri9ea7 o doctori$" i-a f"cut ;atrul *"iatului meu Ior+o %i a !u# iconi$a ln+" *e*elu%7 un+ndu-i .n acela%i tim! !ie!tul cu uleiul cel #fin$it.= M"mica m"rturi#e%te c" %i-a 9"5ut *e*elu%ul !entru !rima dat" .n a !atra 5i du!" na%tere %i a r"ma# %ocat" de !ri9eli%te. &tunci i #-a o!rit %i la!tele7 m"rturi#e%te. Co!ila%ul a fo#t a@utat #" re#!ire L 5ile cu un a!arat #!ecial %i 28 de 5ile i #-a admini#trat 2DQ o'i+en .n incu*ator. Cnd .n #fr%it au !utut lua co!ilul aca#"7 !e ?D iulie7 !"rin$ilor nu le 9enea #" cread". Cnd au 9"5ut %i i#toricul co!ilului au r"ma# iar"%i mira$i aflnd c" micu$a trecu#e %i !rin alte !ericole ct #t"tu#e .n incu*ator... <&cum7 du!" %a#e luni %i @um"tate de la na%tere o !ri9im cu ne#!u#" *ucurie cum cre%te cu ;arul 3omnului %i cu a@utorul Sfntului Efrem %i .nc" nu ne 9ine a crede7 9" m"rturi#e#c #incer. E#te o feti$" com!let #"n"toa#"7 #la9" lui 3umne5eu7 %i 9" ru+"m #" face$i ru+"ciuni ca #" .l !omenea#c" %i #" .i ,0

mul$umea#c" #fntului .n .ntrea+a ei 9ia$"7 din moment ce ace#ta a a@utat -o #" tr"ia#c". Cu a@utorul lui 3umne5eu7 9rem #" o *ote5"m .n a@unul #"r*"torii #fntului7 !e ? ianuarie ,414 %i #" o numim Maria-Efremia. JCe i 9om da lui 3umne5eu !entru toate cte a f"cut !entru noiFK= Cata mea a r"ma# .n#"rcinat" du!" trei ani %i @um"tate Cu9ioa#" maic" #tare$"7 9reau #" mul$ume#c din #uflet Sfntului Efrem !entru minunea cea mare !e care a f"cut-o fetei mele2 care a !utut #" r"mn" .n#"rcinat" .n urma ru+"ciunilor fier*in$i !e care le-a$i f"cut cu9io%ia 9oa#tr" %i noi. Mul$umim !entru tot ceea ce face$i mi@locind !entru ca #fntul #" ai*" mil" de noi. M-a a@utat !entru a duce la *un #fr%it #arcina &flndu-m" .n ultima lun" de #arcin" - m"rturi#e%te Cri#tina Cerentiou .n #cri#oarea ei din iulie ,41> - doctorul la care m-am du# la control mi-a #!u# c" *e*elu%ul urma #" 9in" !e lume in9er# dect .n !o5i$ia normal" %i c" !oate 9a fi ne9oie #" #e recur+" la ce5arian". n+ri@orat" foarte tare de cele au5ite mi-am adu# aminte c" au5i#em de un oarecare #fnt de la Nea Macri7 de Sfntul Efrem. Ne-am deci#7 #o$ul meu %i cu mine7 #" facem o 9i5it" la #fnta m"n"#tire. Ne-am .nc;inat !lini de e9la9ie %i de emo$ie la moa%tele #fntului. Ne-am deci# #" ne adre#"m #tare$ei care7 .n#emnndu-m" cu #emnul Sfintei Cruci7 mi-a #!u#( <Nu te teme7 #fntul te 9a a@uta7 #" cite%ti !aracli#ul %i #" .$i un+i !ntecele cu ulei de la candela lui.= n fiecare 5i am citit !aracli#ul %i .mi f"ceam #emnul #fintei cruci cu ulei de la candela #fntului. &@utorul nu a .ntr5iat #" 9in". Toate au decur# normal7 fi5iolo+ic7 f"r" nicio !ro*lem". 3u!" !atru5eci de 5ile l-am 9"5ut .n 9i# !e #fnt care $inea cartea .n care erau #cri#e minunile lui %i cu ea mi-a lo9it u%or minile !e care le a9eam .ncruci%ate. & di#!"rut .n#" ra!id cnd a intrat .n ca#" mama mea. i .ntr-ade9"r 9eni#e %i m" tre5i#e. i dau #la9" lui 3umne5eu %i .i mul$ume#c Sfntului S"u EfremG n a@unul #"r*"torii #fntului7 !e ? ianuarie eram foarte tri#t" !entru c" nu !uteam #" mer+ la m"n"#tirea lui !entru a m" .nc;ina. Noa!tea am 9"5ut .n 9i# mul$i !reo$i .m*r"ca$i .n 9e%minte frumoa#e trecnd %i .nc;inndu-#e #fntului. Se au5i o 9oce care mi-a #!u#( <S" nu .$i !ar" r"u7 iat" 9e5i totul %i de aici.= Mare e#te 3umne5eu .ntru #fin$ii :ui .ntre care #e num"r" %i Sfntul Efrem. n tim! ce n"%team Sfntul Efrem era ln+" mine Maic" Stare$"7 #unt o mam" cu cinci co!ii. :a cel de-al !atrulea co!il am a9ut ten#iune mare %i doctorul mi-a #!u# #" nu mai fac %i al$i co!ii. S-a .ntm!lat #" r"mn .n#"rcinat" %i am acce!tat #itua$ia. &9eam .n#" o !ro*lem" datorit" 9r#tei %i a tre*uit #" fac o anali5" foarte +rea7 mi-au luat !ro*e din lic;idul amniotic. &tunci mi-am !u# .n minte #" 9in la #fnt. M-am ru+at din tot #ufletul ca toate #" mear+" *ine %i #" !ot na%te un co!il #"n"to#. n tim! ce n"%team7 #fntul a fo#t ln+" mine %i toate au mer# *ine. &cum 9in mereu #" m" .nc;in #fntului7 care e#te !rotectorul .ntre+ii mele familii. M-am .n#emnat cu ulei de la candela #fntului %i .n #curt tim! am r"ma# .n#"rcinat" 3ra+a mea maic" Stare$" Macaria7 #unt roa*a dumnea9oa#tr" credincioa#"7 Panaiota din &merica. &cum7 cnd 9" #criu #unt foarte *ucuroa#". &m !atru5eci de ani %i cnd am !rimit uleiul de la Sfntul Efrem %i mi-am f"cut cu el #emnul #fintei cruci !e frunte .n #curt tim! am r"ma# .n#"rcinat". 3ra+a mea maic"7 9-am #cri# de trei ori !n" acum %i de fiecare dat" cnd am !rimit uleiul cel #fin$it #-a .ntm!lat %i cte o minune.
2

M"rturi#e%te Ni/i E+le5ou din :e9co#ia7 Ci!ru.

,2

Sfntul mi-a d"ruit un *"ie$el &9eam dou" feti$e. :a cel de-al treilea co!il lucrurile nu au mer# deloc *ine .ntruct na%terea #-a declan%at !rematur7 !e cnd #arcina a9ea doar %a!te luni7 %i am !ierdut co!ilul. O doamn"7 !e care o cuno%team de ct"9a 9reme mi-a #!u# #" m" ro+ fier*inte Sfntului Efrem care m" 9a a@uta #" na#c un *"ie$el .n aceea%i 9reme .n anul urm"tor. M-am ru+at a%adar din tot #ufletul ca #fntul #" m" a@ute ca #" m" .n9rednicea#c" 3umne5eu de a na%te normal un *"ie$el. Ru+"ciunea nu a fo#t 5adarnic". Sfntul m-a a@utat %i e'act la un an diferen$" am do*ndit *"ie$elul dr"+"la% !e care mi l-am dorit attaG :-am *ote5at la m"n"#tire. i mul$ume#c din adncul #ufletului Sfntului Efrem7 al c"rui nume .l 9oi !omeni mereu. S-a 9indecat co!ilul no#tru7 !e care doctorii .l credeau !ierdut Preacu9ioa#" Maic"7 .n anul ,410 #-a n"#cut .n localitatea &+ra din in#ula Mitilini feti$a noa#tr" 3imitra7 m"rturi#e#c )aralam*ie %i &frodita A;ia5it#i. :a un an du!" na%tere #-a .m*oln"9it foarte +ra97 a9nd fe*r" foarte mare tim! de cinci luni. n tot ace#t tim! medicii de la S!italul de co!ii unde a fo#t nu au !utut-o a@uta cu nimic. &%te!tam #" moar" dintr-o cli!" .n alta. Rudele mele mi-au #!u# de un #fnt f"c"tor de minuni ale c"rei moa%te #e +"#e#c la Nea Macri. Miau 9or*it de#!re Sfntul Efrem %i de#!re fa!tul c" numai la 3umne5eu ne mai !uteam !une #!eran$ele. n 3umne5eu Cel ce e#te minunat .ntru Sfin$ii S"i. Cu a@utorul ace#tor rude am luat a%adar co!ilul de la #!ital %i cu mult" .ncredere l-am adu# la Sfntul f"c"tor de minuni Efrem. &tunci ne-am .ntlnit7 Maic"7 %i 9-am #!u# !ro*lema noa#tr". Cu mult" dra+o#te ne-a$i .ndemnat #" a%e5"m co!ilul !e #fnta racl" %i #" ne ru+"m fier*inte. 3ac" feti$a 9a 9rea #" %ad" acolo %i nu 9a o!une re5i#ten$" .n#eamn" c"7 cu a@utorul #fntului #e 9a face *ine. i co!ilul a r"ma# acolo #u# !e racl" ca %i cnd ar fi #tat .n *ra$ele #fntului... &#t"5i7 ,? a!rilie ,44? am adu# iar"%i co!ilul la Sfntul Efrem. Cu adnc" recuno%tin$" %i e9la9ie iam mul$umit #fntului7 att feti$a mea ct %i .ntrea+a mea familie !entru minunea #"9r%it".

3octorul mi-a #!u# c" 9oi de9eni mam"G Preacu9ioa#" Maic"7 9" #alut .nc" o dat" %i cu acea#t" oca5ie 9reau #" 9" i#tori#e#c o mare minune !e care Sfntul Mare Mucenic %i f"c"tor de minuni Efrem m-a .n9rednicit #" o tr"ie#c. &%a du!" cum 9-am #!u# %i .n !recedenta #cri#oare m-am c"#"torit .n decem*rie ,44,. Era la .nce!utul lunii martie cnd am deci# .m!reun" cu #o$ul meu #" facem un co!il. n acea lun" .n#" nu am r"ma# .n#"rcinat". &m !ln# mult atunci .ntruct credeam c" era 9reo !ro*lem" cu unul dintre noi. Cnd am 9"5ut c" nici luna urm"toare nu #e .ntm!l" nimic7 am deci# c" tre*uie #" mer+em la doctor. nainte ca #" .i #!un #o$ului acea#t" ;ot"rre am citit cu lacrimi .n oc;i !aracli#ul Sfntului Efrem %i am ;ot"rt #" mai a%te!t !n" la #fr%itul lunii7 ru+ndu-m" fier*inte Maicii 3omnului %i #fntului taumatur+. Eram .n ,0 ale lunii. Iilele care au urmat mi #-au !"rut o 9e%nicie. Pe ?0 mai7 du!" !rimele #emne de #arcin" m-am du# la doctor #" fac te#tul. & fo#t !oate una dintre cele mai +rele 5ile din 9ia$a mea. Re5ultatul tre*uia #" 9in" de a*ia !e#te trei 5ile. Iile !line de incertitudine %i ne#i+uran$". :-am ru+at din tot #ufletul !e Sfntul Efrem ca re5ultatele #" ia#" !o5iti9e. Pe ?> mai ,44? am a9ut cea mai fericit" 5i din 9ia$". 3octorul mi-a #!u# c" !e#te 1 luni 9oi de9eni m"mic". Nu 9" !ute$i .nc;i!ui ce *ucurie am !utut a9ea7 maic"G So#ind aca#" i-am mul$umit din adncul #ufletului #fntului7 !ln+nd7 de data acea#ta de *ucurieG &cum7 cnd 9" #criu #unt .n luna a treia. i mul$ume#c din adncul #ufletului Maicii noa#tre7 Mntuitorului ce ne-au .n9rednicit #" a9em un a#tfel de #fnt - doctor f"r" de ar+in$i G Corint ?2.DL.,44? ,8

Mi-a 9indecat co!ilul de a#tm aler+ic Preacin#tit" Maic"7 9" #"rut mna drea!t"7 .%i .nce!e m"rturia Ecaterina Pa!adimitriu din ora%ul :ari#a. B" #criu !entru ca #" .i mul$umi$i Sfntului Efrem din !artea mea. &!rinde$i-i7 9" ro+7 %i o lumnare. S"n"tatea micu$ului meu Ari+orie7 care a #uferit mult tim! de a#tm aler+ic7 e#te acum mult .m*un"t"$it". 3e a#emenea %i a mea. Totul a .nce!ut #" mear+" #!re *ine du!" ce am 9enit %i ne-am .nc;inat #fintelor moa%te %i ne-a$i un# cu ulei #fin$it. S" %ti$i c" de acum .n fiecare an 9om 9eni #" .i mul$umim #fntului !entru *inele f"cut. S" dea 3umne5eu ca #" fie !rotectorul tuturor celor ce .l 9or c;ema cu credin$" .n a@utor. B" dorim ca 3umne5eu #" 9" ai*" .n !a5"7 ca #" nu ne li!#im de mi@locirea dumnea9oa#tr". S" nu uita$i #" ne !omeni$i %i !e noi .n ru+"ciuni. B" dorim din tot #ufletul #" 9" .n9rednicea#c" 3umne5eu de a intra .n raiG8 Pre5en$a #fntului %i do*ndire de urma%i Preacin#tit" Maic"7 .%i .nce!e m"rturia Cotini Sa!ount5i-A;era#o!oulou din Te#alonic7 *inecu9ntat" #" fie 5iua aceea .n care 3umne5eu ne-a .n9rednicit7 du!" doi ani %i @um"tate7 de a do*ndi un co!ila% %i .n acela%i tim! ne-a dat %i un mare !rotector %i a@ut"tor .n 9ia$"G n fiecare 5i m" ru+am :ui - m"rturi#e%te m"mica - #" .mi .nt"rea#c" credin$a. i iat" c" Cel c"ruia i !are r"u de !"catele noa#tre mi-a d"ruit un mare #fnt !rotectorG Pe Sfntul Efrem7 cel ce nu contene%te #" fac" minuni. Mare e#te 3umne5eu .ntru #fin$ii S"i7 !rintre care #e num"r" %i Sfntul EfremG &ce#ta mi #-a ar"tat de multe ori .n 9i#7 l"#nd .n urm"-i *un miro#7 m-a .n9rednicit #" *eau din a+;ea#ma lui cnd terminam de citit !aracli#ul %i !n" .n 5iua de a#t"5i m-a !"5it de toate ca!canele celui r"uG Cnd am !ierdut !rimul meu co!il !a%ii m-au !urtat la Sfntul Efrem. Stare$a mi-a #!u# atunci c" <cele ce #unt cu ne!utin$" oamenilor #unt cu !utin$" la 3umne5eu. S" te .ncredin$e5i .n a@utorul lui=. i a ar"tat #!re racla cu #fintele moa%te. O mirea#m" #fnt" a um!lut atunci aerul .m!re@urul no#tru. Mirea#ma m-a .n#o$it a!oi7 #im$ind-o din ce .n ce mai !uternic !e drum %i c;iar .n auto*u5ul cu care am !lecat. n > decem*rie m-am du# #" m" .nc;in #fntului. Cnd am intrat .n *i#eric" am .n+enunc;eat .n fa$a icoanei ce era .n #tn+a #fntului altar7 %i cnd am ridicat ca!ul am 9"5ut c" una din !l"cu$ele ce atrnau acolo a .nce!ut #" #e mi%te ritmic. M-am uitat cu aten$ie %i am 9"5ut c" .nc;i!uia o feti$" cu cordelu$" ro5. 3e *ucurie7 am #tri+at la o maic" ce era .n a!ro!iere #" 9in" %i #" 9ad" %i ea cum .%i f"cea #fntul #im$it" !re5en$a. Maica mi-a #!u# c" nu %tie dac" era .ntr-ade9"r a%a cum credeam eu7 c" #fntul m" 9a a@uta #" am un co!il7 .n#" era 9"dit c" arat" c" m" ocrote%te. <M"car de m" 9a a@uta %i #" 9in aici #" .l *ote5G=7 m-am +ndit atunci cu 9oce tare. 3ar7 minuneG 6i#erica #-a um!lut de o a%a *un" mirea#m" cum n-am mai .ntlnit niciodat" de atunci %i !e care nu o 9oi uita niciodat". n mai ,41L .n#"7 am !ierdut %i a doua #arcin"7 din acelea%i moti9e ca %i !rima7 din cau5a mi%c"rilor .na!oi ale f"tului. M-am du# atunci la icoan" %i m-am ru+at #fntului( <Cred c" m" 9ei a@uta #" na#c un co!il #"n"to#. &@ut"-m" #" de!"%e#c fricaG= Cnd m-am du# la m"n"#tire7 maica Macaria m-a .ntre*at dac" am 9reun co!il. &flnd c" nu am7 m-a .ntre*at foarte #erio# dac" am cerut #fntului ace#t lucru. Nea%te!tnd r"#!un#ul meu7 m-a #f"tuit #" cer ace#t lucru %i #"-i cite#c .n fiecare 5i !aracli#ul. &%a am %i f"cut %i #fntul m-a a@utat #" na#c o feti$" #"n"toa#" %i dr"+"la%"7 !e care am *ote5at-o la m"n"#tire de Ru#alii. Sfntul7 care mi-a #tat al"turi atunci cnd am n"#cut a%a cum .i ceru#em7 mi-a tran#format frica .ntr-o mare *ucurie. i #unt !rofund recuno#c"toare7 .i mul$ume#c %i .l ro+ #" nu m" !"r"#ea#c" niciodat". M" a@ut" mereu7 e #uficient #" m" uit la icoana lui %i .mi d"ruie%te orice lucru *un %i
8

<RSTU VSWXYZ[\]G=7 <Rai *unG= e#te o urare ce #e .ntlne%te .n Arecia .ndeo#e*i .n mediile mona;ale7 dar nu numai. S" ne amintim aici de urarea !"rintelui Cleo!a de la noi7 <Mnca-9-ar RaiulG=

,>

*inecu9ntat .i cer. Bine .ndat" ln+" mine cnd #unt #u!"rat". n dou" rnduri %i-a f"cut #im$it" !re5en$a !rin mirea#ma care mi-a um!lut ca#a. l ro+ #" nu .ncete5e #" fie ocrotitor .ntre+ii mele familii7 %i #" o !rote@e5e .ntotdeauna !e micu$a noa#tr" Maria-Efremia. Eu 9oi fi *ucuroa#" #" .i #lu@e#c du!" cum m" 9a .n9rednici. )arul #fntului #" !rote@e5e .ntrea+a lume .n ace#te 9remuri +releG Sfntul a trecut !rin fa$a mea .n c;i!ul unui mona; <Preacin#tit" #tare$"7 9" .m*r"$i%e5 %i 9" #criu .n le+"tur" cu Sfntul Efrem7 m"rturi#e%te Ia;aroula Oara+;iani .n luna iulie a anului ,44?. n urm" cu doi ani %i nou" luni m-a cu!rin# de5n"de@dea cnd co!ilul meu #-a accidentat. &m .nce!ut #" m" ro+ Maicii 3omnului7 Mntuitorului7 Sfntului )aralam*ie %i Sfntului 3imitrie ca #" .l fac" *ine. 3u!" o %edere de dou" luni la #!ital ne-am .ntor# aca#". Ne-am du# la Oa9ala7 #" ne ru+"m Maicii 3omnului. Cnd ne-am .ntor# co!ila%ul %i-a !utut mi%ca toate de+e$elele de la !icior7 lucru !e care !n" atunci nu l-a !utut face. n luna iunie a aceluia%i an ne-am du# %i la Me+alo;ari7 la Maica 3omnului din in#ula Tino#. n tim!ul c"l"toriei co!ilul %i-a e'!rimat dorin$a de a mer+e. i a f"cut !rimii !a%i acolo7 la m"n"#tire7 lucru !e care nu l-a f"cut tim! de cinci luniG n aceea%i 9ar" cine9a ne-a 9or*it de#!re Sfntul Efrem. Ne-am deci# #" ducem co!ilul la m"n"#tire. 3e .ndat" ce m-am a!ro!iat de racla #fntului7 m-am #im$it cu!rin#" de mult" *ucurie. 3u!" ce ne-am .nc;inat7 am luat cu noi icoana #fntului7 o carte cu minunile lui %i !u$in ulei de la candel". 3in acea 5i am un# .n fiecare diminea$" %i #ear" !iciorul *"ie$elului meu. :-am ru+at !e Sfntul Efrem #" mi #e .nf"$i%e5e .n #omn7 a%a cum citi#em c" o f"cu#e cu alte !er#oane .naintea mea. Nu 9oiam #" mi #e .nf"$i%e5e .n 9edenie deoarece .mi era fric". ntr-o noa!te am 9i#at c" m" aflam .n #atul #o$ului meu7 .ntr-o *uc"t"rie dintr-o ca#" #tr"in". & intrat la un moment dat cumnatul meu %i a 9"5ut .n dre!tul +eamului trecnd7 un tn"r .nalt7 cu *ar*" nea+r" %i ;aine al*e. M-a .ntre*at cine e#te %i am 9i#at .n continuare c" .i #!uneam c" e#te Sfntul Efrem. C"#u$a .n care m-am 9i#at era ln+" un ru7 a%a cum era %i cea a #fntului7 a%a cum am citit mai tr5iu. I-am mul$umit #fntului %i am continuat #" m" ro+ lui. Co!ila%ul meu a tre*uit #" fie o!erat de mai multe ori. 3e multe ori eram a!roa!e de a de5n"d"@dui7 dar .ntotdeauna 3umne5eu m" .m*"r*"ta .n diferite feluri7 du!" cum numai El %tie #" o fac". A"#eam .n mod minunat candela de la icoana #fntului ar5nd tr5iu .n noa!te la ca!ela #!italului7 iar .nainte de ultima inter9en$ie7 cnd m" ru+am fier*inte #fntului .n tim! ce co!ila%ul era la o!era$ie7 a trecut !rin fa$a mea un mona;. &m luat ace#t lucru ca !e o .ncura@are. ndat" ce co!ilul a ie%it din o!era$ie nu a .nce!ut #" !ln+" cum f"cea alt"dat"7 ci a #tri+at c" .i e#te foameG n #curt tim! am !utut !leca aca#". Ru+"ciunea mea fu#e#e iar"%i a#cultat"G n fe*ruarie ,44D am mer# la doctorul care o a9ea !e feti$" .n o*#er9a$ie. Ne-a #!u# c" #o#i#e tim!ul #" i #e fac" o !relun+ire artificial" la !icior. Tim!ul ne !re#a !entru c" .n toamn" urma #" mear+" la %coal" %i !n" atunci tre*uia #" #e o*i%nuia#c" #" #e mi%te .n noile condi$ii.= S-a #f"tuit atunci cu #o$ul ei Em"rturi#e%te .n continuare .ncercata m"mic"E #-a ru+at iar"%i fier*inte7 #-a #f"tuit cu du;o9nicul care i-a #!u#e c" multe lucruri nece#it" %i a@utor din !artea doctorilor %i a#tfel !e ,D iunie ,44? co!ilul a fo#t din nou o!erat7 a9nd ln+" el iconi$e de la Sfntul Efrem7 ulei de la candela lui %i cartea cu minunile lui. Inter9en$ia a fo#t de acea#t" dat" de dou" ore %i @um"tate. 3u!" aceea .n#" feti$a #-a lini%tit com!let. M"mica !o9e#te%te .n continuare c" fu#e#e #i+ur" c" #fntul nu conteni#e a-i #ta a!roa!e co!ilului. Mirea#ma ce m"rturi#ea !re5en$a #fntului #-a f"cut atunci #im$it" .n #!ital %i altor m"mici ce treceau !rin diferite .ncerc"ri cu co!iii lor. O fat" cu dere+l"ri de ciclu Cin#tit" e+umen"7 #unt mama unei tinere adole#cente7 m"rturi#e%te o femeie din in#ula Siro#. 3e cnd a .nce!ut #" .i 9in" ciclul7 feti$a mea a .nce!ut #" #n+ere5e de dou" ori !e lun". &m du#-o la doctori7 i-au dat ce9a medicamente7 dar f"r" niciun re5ultat. & f"cut %i in9e#ti+a$ii medicale7 dar totul a fo#t .n 5adar ,L

E !o9e#te%te .n continuare m"mica. ntm!l"tor un 9ecin i-a dat a+;ea#m" %i o carte cu minunile Sfntului Efrem. Nec"@it" foarte7 m"mica l-a ru+at !e Sfntul Efrem #" .i fac" *ine co!ila. ntre tim! i-a f"cut ace#teia %i anali5e de #n+e. n tim! ce a%te!ta a doua 5i #" !rimea#c" re5ultatul7 o 9oce i-a #!u# .n #omn( <Elefteria mer+e #!re *ine cu #"n"tatea=. ntr-ade9"r doctorul i-a dat acea#t" 9e#te a doua 5i %i a #f"tuit-o #" .ntreru!" tratamentul medicamento# al fetei. n aceea%i noa!te femeia a 9i#at c" o ducea !e fiica #a .n *ra$e la m"n"#tirea Sfntului Efrem. Intrnd .n curte7 a 9"5ut c" icoana #fntului era .m!odo*it" cu flori. 3ede#u*tul ei cur+ea a+;ea#m" cu care a #tro!it-o !e fiica ei. Tn"ra .ntr-ade9"r #-a f"cut *ine %i acea#ta f"r" #" ia %i alte doctorii. Iar mama ei #-a .n9rednicit mai a!oi #" #e fac" *ine de durerea de #!ate care .i r"m"#e#e .n urma unei inter9en$ii c;irur+icale. Cum mi-ai dat telefon7 iat" c" am #o#itG <Cin#tit" maic" #tare$"7 #" a9em !arte de ru+"ciunile 9oa#tre= - .%i .nce!e #cri#oarea Eleni Henou din ora%ul Bolo#7 cernd iertare !entru ne+li@en$a de a nu fi trimi# mai de9reme #cri#oarea #a .n le+"tur" cu minunea !e care o f"cu#e Sfntul Efrem7 9indecndu-i co!ilul de #colio5". Pe cnd ace#ta era la +imna5iu i-a a!"rut .n #!ate o durere mare. 3ucndu-l la orto!ed %i f"cndu-i in9e#ti+a$ii a aflat de la doctor de#!re *oala co!ilului. &cela%i lucru l-a au5it %i din !artea doctorilor de la &tena7 unde #e du#e#e !entru un nou con#ult. Co!ilul #uferea. <Ca mam"7 am .nce!ut #" m" ro+ Maicii 3omnului %i Sfntului Efrem.= nc" din !rima 5i de cnd a .nce!ut #" #e roa+e #fntului7 ace#ta i-a a!"rut .n 9i# #u* c;i!ul du;o9nicului ei7 !e care .l c;ema Efrem. I-a #!u# de trei ori( <Cum mi-ai dat telefon7 iat" c" am #o#itG= Cemeia a .ntre*at cum de a 9enit <+;eronda= .n ca#a ei %i a au5it acelea%i cu9inte( <Cum mi-ai dat telefon7 iat" c" am #o#itG= S-a +ndit atunci c" <telefonul= fu#e#e de fa!t !ro!ria-i ru+"ciune c"tre #fnt. :-a du# mai a!oi !e co!il la Sfntul Efrem. Cnd i-a f"cut din nou in9e#ti+a$ii - tn"rul fiind acum la liceu - ace#tea au ie%it foarte *une7 ar"tnd o %ir" a #!in"rii drea!t" ca o lumnareG Co!ilul #e 9indeca#e7 #!re #la9a lui 3umne5eu7 a Maicii Sale %i !omenirea 9e%nic" a Sfntului f"c"tor de minuni EfremG

<Sunt Efrem. Tot tim!ul m" +nde#c la tine.= M" nume#c Caterina7 #crie doamna Bla#/i din 6an/to^n. Sunt mam" a doi co!ii7 Eleni de ,8 ani %i a unui *"iat7 3imitrie7 de ,? ani. B" #criu7 !reacin#tit" e+umen"7 ca #" 9" #!un c" am cuno#cut un nou E !entru mine E #fnt7 !e Sfntul Efrem. n urm" cu un an %i @um"tate fiul meu a tre*uit #" fie o!erat de o tumoare la ca!. O!era$ia a reu%it %i *"iatul #e #imte a#t"5i foarte *ine. Cu dou" luni .nainte de o!era$ie am 9i#at un tn"r .nalt7 *runet care mi-a dat o *lu5" ro5 %i mi-a #!u#( <Sunt Efrem. Tot tim!ul m" +nde#c la tine.= 3e atunci m" tot +ndeam la identitatea celui din 9i#. &lalt"ieri a 9enit o doamn" la noi aca#" !e care am .ntre*at-o7 !o9e#tindu-i 9i#ul7 dac" nu cum9a %tie 9reun #fnt cu o a#tfel de .nf"$i%are. Imediat #-a du# %i mi-a adu# icoana Sfntului Efrem !e care l-am recuno#cut ca fiind cel care mi #e ar"ta#e .n 9i#G &m a9ut mai a!oi !rile@ul #" cite#c de#!re minunile f"cute de #fnt .n cartea !e care am !rimit-o de la aceea%i doamn". i mul$ume#c din #uflet Sfntului Efrem7 care ne 9i5itea5" !e noi7 ne9rednicii ro*i ai lui 3umne5euG

<B"d7 mam"7 9"dG= 3in &u#tralia a trimi# o m"rturie doamna C;ri##i# din Ri9e^ood7 .n le+"tur" cu minunea f"cut" de #fnt fiului ei de ,> ani. &ce#ta #-a .m*oln"9it #u*it %i a@un#e#e #" .%i !iard" 9ederea. < n &u#tralia a9em !u$ine *i#erici care au icoana Sfntului Efrem.= & +"#it-o .n#" la o *i#eric" din a!ro!ierea #!italului unde #a du# #" .i fac" anali5e *"iatului. Cu lacrimi .n oc;i #-a ru+at mama Prea#fintei N"#c"toare de 3umne5eu %i ,1

Sfntului Efrem. Pe cnd #"ruta %i *"iatul icoana #-a au5it deodat" un 5+omot !uternic ca 9enind din#!re acea#ta. Cnd au a@un# aca#" co!ilul a .nce!ut #" #tri+e( <B"d7 mam"7 9"dG= %i #-a a!ucat de citit. <:"udat #" fie numele #fntului G Oricui m" .ntrea*" de#!re *"iat .i #!un c" Sfntul Efrem l-a f"cut *ine.= <Bei na%te o feti$" %i o 9ei *ote5a cu numele Maicii 3omnului= Preacin#tit" #tare$"7 #crie din Corint A;eor+;ia Pa!a;aralam*o#7 9" aduc la cuno%tin$" c" Sfntul Efrem iar"%i #-a do9edit f"c"tor de minuniG &m n"#cut normal o feti$" !erfect #"n"toa#". Pe tim!ul tra9aliului Sfntul Efrem a fo#t ln+" mine .m!reun" cu Sfntul Rafail. I-a 9"5ut mama mea7 care nu a .ncetat #" #e roa+e cu !utere .n ace#t r"#tim!. i eu .n#"mi .l ru+a#em !e Sfntul Efrem #" m" a@ute7 deoarece eram la !rima na%tere %i .mi era fric". 3u!" ce am n"#cut7 doctorul a #!u# c" nu a 9"5ut niciodat" o na%tere att de u%oar"G Sfntul f"cu#e minunea. &cum a% 9rea #" 9" m"rturi#e#c un lucru care mi #-a .ntm!lat .n urm" cu cte9a luni. Eram a!roa!e .n luna a cincea de #arcin" cnd l-am 9i#at !e #fnt c" #t"tea .n u%a ca#ei %i mi-a #!u# c" o #" am o feti$"7 du!" care #-a f"cut ne9"5ut. & doua noa!te 9i#ul #-a re!etat7 iar #fntul mi-a #!u# #" *ote5 co!ila ori Maria7 ori 3e#!ina. Mi-a mai #!u# ca nu cum9a #" uit. 3u!" circa dou" luni m-am du# la doctor !entru con#ulta$ii %i ace#ta mi-a #!u# c" o #" am un *"ie$el. Eu .n#" %tiam c" #e .n%al". i .ntr-ade9"r7 a%a au #tat lucrurileG &m n"#cut o feti$" dr"+"la%"7 a%a du!" cum .mi #!u#e#e Sfntul EfremG Preacin#tit" maic" #tare$"7 9reau #" 9" mul$ume#c !entru ru+"ciunile dumnea9oa#tr" %i #!er #" 9" cuno#c !er#onal cnd 9oi 9eni7 .m!reun" cu *e*elu%ul care are acum o lun" %i @um"tate E %i care %tiu c" e#te darul Maicii 3omnului %i al Sfntului EfremG Mi-ai d"ruit un *"ie$el %i m-ai a@utat #"-l al"!te5G Preacin#tit" maic" e+umen"7 .%i .nce!e #cri#oarea Maria &lefra+;i din in#ula Santorini7 de !ai#!re5ece ani #ufeream de cum!lite dureri de ca!. &m fo#t la mai mul$i doctori7 fiecare #f"tuindu-m" .n alt fel %i #!unndu-mi c" nu m" 9oi !utea !ro*a*il 9indeca !e de!lin niciodat". &@un#e#em #" de5n"d"@duie#c ade#ea7 mai ale# c" tre*uia #" fac fa$" familiei mele numeroa#e cu %a#e co!ii. &@un#e#em #" nu mai !ot dormi no!$ile7 de#eori c"deam .n melancolie. Pn" .ntr-o 5i cnd7 .ntin5nd mna #" .mi iau medicamentele7 mi-a atra# aten$ia icoana Sfntului Efrem7 !e care o a9eam al"turi7 .ntr-un mic icono#ta# im!ro9i5at. M-am ru+at atunci cu toat" inima( <Sfinte Efreme7 ;aide7 nu m" l"#a7 a@ut"-m"G= 3intr-odat" am #im$it o mirea#m" a%a cum #im$i#em cnd m" .nc;ina#em moa%telor lui7 la m"n"#tire. I-am #!u# %i #o$ului meu c" #im$eam al"turi !re5en$a #fntului. & doua 5i7 cum %edeam iar"%i de5am"+it" am .nce!ut #" im!lor cu durere .n #uflet dar %i de!lin .ncredin$at" .n a@utorul #fntului( <Sfinte Efrem7 a@ut"-m" #" .mi treac" #t"rile ace#tea de ner9i %i durerile de ca!7 ca #" !ot da na%tere unui co!il c"ruia #" .i !un numele t"uG= Cnd au au5it co!iii7 mi-au #!u# .n cor( <Nu7 mam"7 al$i co!ii. Nu. Ceea ce .$i dore%ti tu acum7 la#-o !entru cnd 9om cre%te noi mari7 c" 9om face noi co!ii.= 3u!" ce am f"cut acea ru+"ciune mi-au trecut toate *olile. Nu m" mai #im$eam de5am"+it"7 nu mai a9eam ner9ii aceia cum!li$i7 durerile de ca! au trecut E .nainte nu era #"!t"mn" #" nu m" <cercete5e= %i erau a%a de !uternice de nu mai !uteam 9edea *ine .n fa$a oc;ilorG ntre tim!7 .n aceea%i lun" am r"ma# .n#"rcinat" %i mi-a trimi# 3umne5eu un *"ie$el ca #" .l !ot *ote5a cu numele #fntuluiG Sfntul m-a a@utat %i .n continuare7 atunci cnd am .nce!ut #" am !ro*leme cu al"!tarea. M-am un# cu ulei de la candela lui %i7 c;emndu-l .n a@utor7 nu a .ntr5iat #" .mi r"#!und" la ru+"ciuneG Cu lacrimi .n oc;i i-am telefonat #o$ului meu E care .ntre tim! !leca#e du!" doctor E #!unndu-i c" la!tele .mi re9eni#e %i !uteam iar"%i #" ;r"ne#c *e*elu%ulG Sfinte Efrem7 .%i .nc;eie #cri#oarea m"mica7 te ro+ #" fii .ntotdeauna !rotectorul familiei mele7 #" fim to$i *ine %i lumina$i de Su# .n ace#te 5ile +rele .n care tr"imG

,4

Sfntul Efrem le-a a@utat !e fata %i !e ne!o$ica mea la na%tereG Urm"toarea m"rturie 9ine din !artea unei *unicu$e7 a doamnei &le'andra Aunara/i din localitatea Nea :io#ia. &cea#ta m"rturi#e%te c" fata ei7 care era m"ritat" de trei ani7 nu r"m"#e#e .n#"rcinat" .n ace#t r"#tim!. :a un moment dat #-a .m*oln"9it foarte +ra97 fiind !e !unctul de a !"r"#i acea#t" lume. 6unica #-a ru+at atunci cu credin$" Sfntului Efrem #" .i #al9e5e ne!oata. Tn"ra femeie a fo#t #al9at" .n ultimul moment. Cnd #-au du# #" #e .nc;ine #fntului7 mama i-a #!u# fetei #" .i cear" ace#tuia orice %i ace#ta .i 9a .nde!lini dorin$a. Tn"ra ceru atunci un co!il %i7 minuneG n luna urm"toare a r"ma# .n#"rcinat". Toate mer+eau *ine dar7 cu !u$in .nainte de a 9eni !e lume co!ila%ul7 #-au i9it com!lica$ii7 *"t"ile inimioarei lui #e au5eau din ce .n ce mai #la*7 iar mamei i-a #c"5ut num"rul de +lo*ule ro%ii. 3octorii au intrat .n !anic"7 au 9rut #" treac" !e dat" la na%tere !rin ce5arian". &tunci fata a #tri+at din tot #ufletul( <Sfinte Efrem7 #al9ea5"-m" !e mine %i !e co!ilul meuG= i atunci o infirmier" a #tri+at( <Nu face$i ce5arian"7 nu 9ede$i cum co!ila%ul #e mi%c"F= ntr-un minut #-au .ntm!lat toate. Co!ilul a9u#e#e cordonul om*ilical .nf"%urat de dou" ori .n @urul +tului. 3octorul a m"rturi#it c" nu mai 9"5u#e un a#tfel de ca5 .n toat" cariera lui de trei5eci de aniG Ne-a d"ruit co!ilul .na!oi #"n"to#7 #al9ndu-l de la moarte M"rturia urm"toare 9ine de la Maria Teodo#iu din :eme#o#7 Ci!ru. Micu$ul ace#teia7 Emanuel7 de numai trei ani%ori7 a .nce!ut .ntr-o *un" 5i #" #e un+" cu untdelemn de la Sfntul Efrem7 f"cndu-%i #emnul crucii .n dre!tul !icioarelor. & fo#t certat atunci c" ri#i!e%te .n 5adar uleiul7 de 9reme ce m"mica .l %tia de#tul de #"n"to#. 3u!" trei ore co!ila%ul a tra9er#at #in+ur drumul7 !entru a .ntlni ni%te co!ii de !e !artea cealalt". n acel moment a trecut un automo*il care l-a lo9it7 !roiectndu-l ca !e o min+e 9reo %a#e metri mai de!arte. Cnd a au5it frna7 m"mica a aler+at .nne*unit" %i %i-a +"#it co!ila%ul .ntin# !e a#falt7 a!arent f"r" niciun #emn de 9ia$". :-a du# imediat la ur+en$e. I #-au f"cut radio+rafii7 i #-au .n+ri@it r"nile %i cu #tu!oare #-a con#tatat c" a9ea numai r"ni #u!erficialeG Nicio ru!tur"7 nicio ;emora+ie intern"7 nicio traum" la ca!G Picioarele !"reau #erio# afectate7 .n #!ecial +enunc;ii7 dar !rotec$ia #fntului !e care #in+ur o ceru#e co!ila%ul mai .nainte a fo#t mult mai !uternic" dect im!actul #uferitG 3e acea#t" dat" mi-a d"ruit cel mai de !re$ cadou7 un *e*elu% Nu e#te !rima dat" cnd #u* ini$ialele A._. o m"mic" .i #crie maicii #tare$e !entru a-i m"rturi#i *inefacerile f"cute de Sfntul Efrem. 3e data acea#ta7 #!une c" #fntul i-a f"cut cel mai de !re$ cadou !e care .l !oate !rimi un om7 un co!ila% !e care urma #" .l #trn+" .n *ra$e .n #curt" 9reme. &9nd #erioa#e !ro*leme de #"n"tate foarte mult" 9reme nu !utu#e a9ea co!ii. n au+u#t ,44> #fntul i-a a!"rut .n 9i#7 %i i-a #!u# c" $inndu-%i !romi#iunea f"cut"7 dorin$a ei de a a9ea co!ii #e 9a .nde!lini. Plin" de *ucurie a con#tatat c" #fntul <#e $inu#e de cu9nt= %i acum urma ca %i ea #" fac" la fel. <E#te a%a cum mi-a$i #!u#7 maic" #tare$"7 te'tual7 <J#" cre5i %i #" te ro+i Sfntului Efrem care te 9a a@uta ne+re%it %i .$i 9a d"rui un co!il #"n"to#K=. <&cum7 #crie mai de!arte 9iitoarea m"mic"7 a%te!t #" na#c %i #" !un co!ilului meu numele #fntului.=

<Ceea ce a%te!$i 9ei !rimi .n #curt tim!= Tot .n le+"tur" cu darul na%terii de !runci ne #crie %i Ioana T#irou din &tena. Cu9intele din titlu #unt7 du!" cum m"rturi#e%te7 ale #fntului .n#u%i care a r"#!un# a#tfel cererii ei de a mai a9ea un co!il. ntr-o ?D

noa!te7 nu .n 9i#7 ca .n alte ca5uri7 femeia m"rturi#e%te c" a !rimit aie9ea 9i5ita #fntului7 um!lndu-#e de *ucurie. ntr-una din 5ilele urm"toarele a aflat c" e#te .n#"rcinat". 3u!" ce a n"#cut un *"ie$el #"n"to# a continuat #" #e roa+e #fntului7 ru+ndu-l #" fie !rotectorul co!ilului. M"rturi#e%te c" atunci cnd !leac" de aca#" !entru mai mult tim! la#" ca#a .n +ri@a #fntului7 f"cnd #emnul crucii dea#u!ra u%ilor cnd cu iconi$a #fntului7 cnd cu ulei de la candela ace#tuia. Odat"7 #crie emo$ionat"7 cnd a f"cut #emnul crucii cu icoana dea#u!ra u%ii de la intrare minile i #-au um!lut cu mirul care .nce!u#e #" cur+" din micu$a iconi$". &%a i #-a .nt"rit con9in+erea c" #fntul7 .n tim! ce r"mne !"5itorul ca#ei #ale7 o a@ut" %i .n c"l"toriile !e care le are de f"cut. Cnd *"ie$elul ei #-a lo9it la ca!7 cu a@utorul #fntului #-a 9indecat !rin #tro!irea cu a!a #fin$it" !e care o a9ea de la m"n"#tire7 a!" ce fu#e#e trecut" !e#te moa%tele ace#tuia. 3e a#emenea7 #crie c" #fntul o a@uta !e fata ei cea mare la .n9"$at %i la tre*urile ca#ei. Multe fu#e#er" inter9en$iile #ale minunate .n familia ei. Toate ace#tea au fo#t #cri#e de Ioana7 du!" cum .n#"%i m"rturi#e%te7 !entru a .nt"ri credin$a oamenilor #!re #la9a numelui lui 3umne5eu. Coarte re!ede am r"ma# .n#"rcinat" %i #-a +"#it %i donator !entru tat"l meu Orict am c"uta7 cu9intele #unt in#uficiente !entru a m"rturi#i fa!tele minunate ale Sfntului Efrem. &ce#t #fnt ne aduce mai a!roa!e de 3umne5eu de care a9em atta ne9oie .n 5ilele +rele !rin care trecem7 m"rturi#e%te Poli'enia Pa!aco#ta. &cea#ta nu %tia de#!re e'i#ten$a #fntului !n" .ntr-o 5i cnd a aflat de la o !rieten" de-a mamei #ale. 3orindu-%i mult #" .l cunoa#c"7 a a@un# .ntr-o *un" 5i la m"n"#tirea ace#tuia7 la Nea Macri. n 9remea aceea nu a9ea .nc" niciun co!il7 iar tat"l ei #uferea de rinic;i. Minuni #-au .ntm!lat du!" ce a 9i5itat !entru a doua oar" m"n"#tirea. I-a #!u# maicii #tare$e de#!re cele dou" mari !ro*leme !e care le a9ea. Cnd maica a *inecu9ntat-o7 f"cnd a#u!ra ei #emnul crucii7 a #im$it adierea mirului de la moa%tele #fntului. :a a!ro'imati9 o lun" du!" aceea a r"ma# .n#"rcinat" %i .n acela%i tim! #-a +"#it %i un donator !entru tran#!lantul de rinic;i nece#ar tat"lui ei. 6ucuria cea mare nu #e !oate de#crie .n cu9inte7 m"rturi#e%te emo$ionat". < i mul$ume#c din adncul #ufletului Sfntului Efrem !e care nu contene#c #"-l c;em .n a@utor .n momentele +rele.=

Mi-ai .ntin# mna Sfinte Efrem7 .$i mul$ume#c7 #crie maicii #tare$e o tn"r" din Ooridalo#. Sunt m"ritat" de trei ani. 3e fiecare dat" cnd am r"ma# .n#"rcinat" am !ierdut #arcina. Prima dat" la !atru luni %i @um"tate7 a doua oar" la cinci luni %i @um"tate. & treia oar"7 !e cnd #arcina a9ea o!t luni7 cu cinci 5ile .nainte de a na%te te-am 9"5ut .n 9i# c" mi-ai .ntin# mna %i c" m" ridicai .n tim! ce eu eram .ntin#" .n !at. &m n"#cut !e ?, decem*rie. Na%tere !rematur"7 ce-i dre!t7 dar f"r" com!lica$ii. 6"ie$elul meu e#te !erfect #"n"to#. Na%terea Mntuitorului !e care am #"r*"torit-o atunci nu !utea #" .mi aduc" un cadou mai minunat. $i mul$umim7 #crie mai de!arte m"mica adre#ndu-#e #fntului7 din !artea amndurora7 c" ne-ai a@utat. &#t"5i ,8 fe*ruarie am 9enit la ca#a ta7 la m"n"#tire #" ne .nc;in"m %i #" .$i a!rindem o lumnare mare. Un .ndemn la ru+"ciune M"rturia urm"toare e#te #emnat" #im!lu7 <un credincio#= %i #e dore%te a fi un a!el la ru+"ciune %i credin$". Nu con$ine de acea#t" dat" o 9indecare minunat"7 ci o m"rturie de #t"ruin$" .n ru+"ciune !entru 9indecarea unui co!ila% de numai cinci ani%ori cu o tumoare !e creier. :a eta@ul %a#e al Clinicii de tera!ie inten#i9"7 acea#t" !er#oan" MO fi m"mic"F T"ticF Nu %tim7 nu ne #!uneN m"rturi#e%te c" a #im$it 9ie ?,

!re5en$a #fntului7 !rin icoanele ce #e aflau acolo %i !rin m"rturiile unor m"mici +reu .ncercate. &%a a .nce!ut #" citea#c" !aracli#ul lui7 %i7 du!" aceea #-a .n9rednicit #" .l %i 9ad" !e #fnt7 fa!t care i-a #!orit %i ia .nt"rit credin$a. 3u!" fiecare inter9en$ie c;irur+ical" l-a du# !e co!il la m"n"#tirea de la Nea Macri7 unde *"ie$elul !rindea !uteri #im$indu-#e din ce .n ce mai *ine. :a a doua 9i5it" #fntul i-a 9or*it !"rintelui7 #!unndu-i c" *"ie$elul #e 9a re#ta*ili com!let %i c" 9a .n9"$a *ine. <Cre%tini - #crie mai de!arte credincio#ul - #fntul e#te ln+" noi7 ne aude %i nu ne cere dect credin$" %i ru+"ciune. Mila lui e#te enorm". n 9remuri de +rele .ncerc"ri ;ai #" facem a%a cum ne .ndeamn" !"rintele Pai#ie &+;ioritul( Jacela care !entru a-: iu*i !e 3umne5eu cere #" 9ad" .nti minuni +re%e%te7 3umne5eu tre*uie iu*it numai %i numai !entru c" e#te *un. Iat" un #uflet de ade9"rat cre%tinK.= Un fr"$ior .n dar Un tn"r adole#cent din Nea Macri7 ele9 .n anul .nti de liceu7 .i m"rturi#e%te #tare$ei c" urc" de#eori la m"n"#tire .m!reun" cu familia !entru a #e .nc;ina #fntului cel mult iu*it. &%a #e face c" la o !ri9e+;ere de toat" noa!tea din a@unul #"r*"torii #fntului i-a 9enit dintr-odat" o a!ri+" dorin$" de a #e a!ro!ia de racla #fntului %i a-i m"rturi#i cu durere neca5ul lui7 c" nu are %i el un fr"$ior. <3eoarece medicii .i #!u#e#er" mamei c" numai cu mare +reutate 9a !utea a9ea un alt co!il7 m-am ru+at din adncul #ufletului Sfntului Efrem7 !unndu-mi toate #!eran$ele .ntr-o minune.= 3u!" trei 5ile7 .ntr-o #ear"7 a au5it un cioc"nit .n u%" %i l-a 9"5ut aie9ea .n fa$a oc;ilor %i l-a au5it #!unndu-i( <3imitra/i7 ceea ce mi-ai cerut #e 9a .ntm!la.= ntr-ade9"r7 la o lun" du!" aceea mama a r"ma# .n#"rcinat" %i7 la #oroc7 mama i-a d"ruit fr"$iorul att de mult doritG <Eu %tiu de@a c" e%ti .n#"rcinat"7 tu .n#" o 9ei afla a*ia !e#te 0D de 5ile= O tn"r" !erec;e din ora%ul Patra# .ncerca de mult" 9reme #" fac" un co!il7 .n#" f"r" niciun re5ultat. Tn"ra m"rturi#e%te c" #e ru+a#e lui 3umne5eu7 Maicii 3omnului %i tuturor #fin$ilor. ntr-o noa!te7 la !u$in" 9reme du!" ce a aflat de e'i#ten$a #fntului %i a citit de#!re minunile #ale7 a 9i#at c" #e afla .ntr-o m"n"#tire. Erau acolo #o$ul %i #ora ei .m!reun" cu #o$ul ace#teia. :a intrarea .n *i#eric"7 .n !artea #tn+"7 #e afla o icoan". So$ul a luat-o de mn" %i a condu#-o .ntr-un fel de #al" de me#e unde erau mai mul$i !reo$i care #e !re+"teau de !lecare. & r"ma# .n cele din urm" numai unul #in+ur7 !e care cu mult cura@ #o$ul l-a ru+at #" .i citea#c" o ru+"ciune #o$iei !entru na%tere de !runci. So$ia7 uimit"7 a m"rturi#it c" nu %tia de e'i#ten$a unor a#tfel de ru+"ciuni. Im*ind7 tn"rul !reot cu .nf"$i%are !l"cut" la 9edere MSfntul EfremN le-a r"#!un# c" 9a face ace#t lucru %i !unndu-i e!itra;ilul !e ca! i-a citit tinerei ru+"ciunea. 3u!" aceea a *inecu9ntat-o %i i-a #!u#( <Eu %tiu de@a c" e%ti .n#"rcinat"7 tu .n#" o 9ei afla a*ia !e#te trei5eci de 5ile.= Plini de o ne$"rmurit" *ucurie au 9rut #" !lece. Sfntul i-a dat atunci un inel tinerei7 #!unndu-i c" nu face ace#t lucru multora. i i l-a !etrecut !e#te 9eri+;et". ntr-ade9"r7 la #curt tim! tn"ra !erec;e a a9ut un co!ila%7 cu a@utorul #fntului7 iar m"mica m"rturi#e%te c" nu 9a conteni #" !o9e#tea#c" de#!re a@utorul cel de ne!re$uit al celui ce a@ut" atta lume %i .i d" fiec"ruia cura@ .n toate cele de folo#. I#!ita .ntreru!erii #arcinii O tul*ur"toare m"rturie 9ine din !arte unui !reot din Creta7 !"rintele Mi;ail din Iaro#. S!une !"rintele c" a 9enit .m!reun" cu #o$ia #"-i mul$umea#c" #fntului !entru minunea !e care o f"cu#e. i7 i#tori#e%te !"rintele7 !e cnd !reotea#a !urta .n !ntece al !atrulea co!il7 doctorul +inecolo+ a o*li+at-o #" fac" ni%te controale #!eciale !entru c" de!i#ta#e7 5icea7 c" micu$a f"!tur" ce a9ea #" 9in" !e lume !re5enta anomalii morfofetale %i !rin urmare a !ro!u# .ntreru!erea #arcinii. Preotul a #!u# c" nu !oate fi 9or*a de#!re a%a ce9a %i c" orice e9entual" cruce trimite 3umne5eu7 tre*uie .ndurat" !entru c" ??

.ntotdeauna e'i#t" un #co!. <Bom fi r"#!l"ti$i ca !"rin$i dac" 3umne5eu 9a l"#a #" ducem o cruce a%a de +rea cum a anun$at doctorul.= i a#tfel7 cu credin$"7 cei doi !"rin$i au luat deci5ia #" aduc" !e lume co!ilul !e care .l trimi#e#e 3umne5eu. ntre tim! au fo#t la Sfntul Efrem7 care le r"m"#e#e 9iu .n amintire. &u .nce!ut #" #e roa+e #fntului %i .ntr-o #ear" !reotea#a l-a 9"5ut .n camer"7 la icono#ta#7 .m*r"cat tot .n al* %i #tr"lucind. S-au *ucurat foarte mult. & #o#it %i ora na%terii. S-a n"#cut un *"ie$el #"n"to#7 care mai a!oi a !rimit numele #fntului. <&#t"5i - !o9e#te%te !reotul mai de!arte - *"ie$elul a .m!linit !atru ani%ori %i e#te mai 5*urdalnic %i mai i#te$ dect to$i ceilal$i co!ii !e care .i a9em. Preotul .%i .nc;eie e!i#tola cu o ru+"minte fier*inte c"tre alte m"mici care au diferite !ro*leme #" ai*" mai mult" credin$" .n 3umne5eu %i .n #fin$i dect .n doctori. Ciul meu a #c"!at ne9"t"mat c"5nd de la nou" metri .n"l$ime <&m tr"it #entimente deo#e*ite #im$indu-l !e Sfntul Efrem c" e#te 9iu=7 #crie Marina Aa9ru din localitatea Sfntul &rtemie. M"rturi#e%te mai a!oi c" %i-a .nt"rit credin$a .n #fin$i %i .n Maica 3omnului citind !rintre alte c"r$i %i una de#!re minunile #fntului. Ciind .n#"rcinat" .n luna a cincea cu cel de-al doilea co!il7 !rimul - de numai un an %i @um"tate - a c"5ut de !e mar+inea !er9a5ului - de la nou" metri - @o# !e trotuar. M"rturi#e%te c" ea #in+ur" l-a luat .n *ra$e - co!ilul fiind .n com" - %i l-a du# la S!italul de co!ii <Sfnta Sofia=. Tim! de trei 5ile %i trei no!$i co!ilul #-a aflat .n #tare critic". Cnd %i-a re9enit din com" a a9ut trei cri5e u%oare de e!ile!#ie7 care au fo#t .n#" de!"%ite - du!" cum #!une mama - cu tratament %i cu a@utorul Celui de Su#. Ii %i noa!te #-a ru+at ca Cel &tot!uternic #" #e milo#ti9ea#c" dac" nu de ea cea !"c"toa#"7 m"car de co!ila%ul ei ne9ino9at. C;iar dac" era foarte mic .i !l"cu#e .ntotdeauna #" a!rind" lumn"ri .n *i#erici %i #" ai*" +ri@" de candelele de la icoanele #fin$ilor. Niciodat" nu #-a .ntm!lat .n #!ital ca 9reun alt co!il #" #e re#ta*ilea#c" a%a de re!ede du!" un accident ca ace#t micu$ de un an %i @um"tate. O doamn" i-a adu# ulei de la candela #fntului %i o iconi$" a ace#tuia %i i-a 9or*it de#!re fa!tele lui minunate. i ce #" 9e5i7 minunea minunilorG 3u!" numai dou"5eci de 5ile au !utut #" ia#" din #!italG Imediat du!" aceea7 co!ila%ul l-a 9"5ut .n 9i# !e Sfntul Efrem. Pln+ea .n #omn deoarece7 #!unea el7 9i#a#e c" .%i !ierdu#e mama %i o #tri+a !e nume. &tunci a 9"5ut un *unicu$ Ma%a o*i%nuia #" le #!un" !reo$ilorN cu o !"l"rie nea+r". Pe acel *unicu$ .l urmau .ndea!roa!e %i al$i co!ii. 6unicu$ul i-a #!u# #" nu #e team"7 c"ci a9ea #" .i !oarte el de +ri@". &r"tndu-i-#e mai a!oi icoana #fntului7 *"ie$elul a m"rturi#it c" acela .i a!"ru#e .n 9i#. M"mica #crie mai de!arte c" e#te #i+ur" c" *"ie$elul .l are !e Sfntul Efrem ocrotitor. 3e fiecare dat" cnd #e .ntm!la #" .l certe !"$ea ea .n#"%i imediat ce9a7 de#eori lo9indu-#e !e nea%te!tate7 ine'!lica*il. 3e-aici .ncolo #cri#oarea #e tran#form" .ntr-o #!o9edanie ade9"rat"7 mama i#tori#ind !ro!riile .ntm!l"ri le+ate de #"n"tatea !er#onal"7 de credin$a ei7 de .ndoieli dar %i de a@utorul con#tant %i de minunea !e care a f"cut-o #fntul cu ea. & .ntm!inat !ro*leme de #"n"tate de!i#tnd o tumoare la #n %i #uferind o inter9en$ie c;irur+ical". 6oala #-a do9edit a fi .n fa5" inci!ient" %i !acienta ne #!une c" a dat do9ad" de #l"*iciune #ufletea#c" cnd a aflat re5ultatul *io!#iei. &cum7 cnd #crie7 m"rturi#e%te c" nu ar fi tre*uit niciun moment #" #e la#e de#cura@at". i-a amintit c" ceru#e mereu .n ru+"ciunile ei #" nu mai 9in" niciun r"u a#u!ra co!iilor ei ci7 dac" e #" 9in"7 #" 9in" a#u!ra ei... Uita#e .n#"7 #!une7 c" ea .n#"%i e#te co!ilul cui9a7 ea tn"ra de ?4 de ani7 ai c"rei !"rin$i7 aflnd re5ultatul in9e#ti+a$iilor7 doreau ca *oala #" .i fi lo9it !e ei %i nu !e fata lor. n !lu# co!ila%ii ei fiind foarte micu$i - #e +ndea m"mica7 a9eau atta ne9oie de eaG Cu alte cu9inte7 m"rturi#indu%i #tarea de #!irit !e care a a9ut-o7 +ndurile .i erau .ncurcate7 fiindu-i team" %i #im$ind o m;nire ne@u#tificat" .n#" !e de!lin. :a 5ece 5ile de la !rima inter9en$ie a fo#t ne9oie de o a doua. 3e data acea#ta #-a ar"tat mult mai o!timi#t"7 5icnd c" !oate o a@uta#e #fntul. & r"ma# .n #!ital cinci 5ile #!unndu-%i c" nu ar tre*ui #" 5ic" dect( <Sla9" 3omnului c" *oala e#te .n #tadiu inci!ient7 c" nu a fo#t atin# niciun alt or+an 9ital %i c" #itua$ia !oate fi $inut" #u* controlG= Sfntul Efrem a .n9"$at-o7 m"rturi#e%te7 #" #!un" mul$ume#c !entru fiecare 5i d"ruit" de 3umne5eu att ei ct %i familiei #ale. Pn" acuma E .%i continu" #!o9edania E <eram o !er#oan" care #e .n+ri@ora foarte ?0

tare !entru cel mai ne.n#emnat lucru %i doream ca toate #" fie !erfecte. Pe de o !arte i mul$umeam lui 3umne5eu !entru minunea f"cut" cu mine7 !e de alt" !arte m" !ln+eam de ce mi #e .ntm!l" mie acea#t" *oal". &%a cum 9" #!uneam %i mai .nainte #e !oate ca .ntr-ade9"r #fntul #" #e fi .ndurat de mine %i #" m" a@ute. :a cea de-a treia anali5" !e care am f"cut-o re5ultatul a fo#t c" nodulul #c"5u#e cu 0 mmG 3octorul r"ma#e uimit7 nu %tia ce #" #crie .n fi%". n #fr%it7 9reau #" 9" #!un c" a9em .n ca#" .ntotdeauna a!rin#" candela .n dre!tul icoanei #fntului. &#t"5i 9in la m"n"#tire7 .%i .nc;eie emo$ionanta m"rturie Marina. Bin .m!reun" cu familia #" .i mul$umim .nc" o dat" #fntului !entru toate cte le-a f"cut %i le face !entru noi.= Ne-a d"ruit un *"ie$el :iota Sofia .i #crie din :ari#a maicii #tare$e .n 5ilele *inecu9ntate ale Cr"ciunului7 !e ?L decem*rie ,44L. Cu doi ani .nainte afla#e7 de la na%a ei7 a%a cum !o9e#te%te7 de#!re Sfntul Efrem. 3e .ndat" ce a citit de#!re minunile f"cute de ace#ta7 a #im$it c"7 tre!tat7 .nce!e #" de9in" %i !rotectorul familiei #ale. &9ea la 9remea aceea dou" feti$e. 6inefacerile lui 3umne5eu fa$" de ace%ti co!ii nu .ncetau #" #e arate E du!" cum m"rturi#e%te E .n ciuda !"c"to%eniei !"rin$ilor. 3e aceea7 m"mica #-a ;ot"rt #" mai fac" un co!il7 ca mul$umire fa$" de 3umne5eu. So$ul .n#"7 om foarte ocu!at7 .i #!u#e c" nu mai a9eau tim! #" #e ocu!e de cre%terea unui alt co!il. Tim! de trei ani #-a ru+at femeia lui 3umne5eu %i tuturor #fin$ilor ca #o$ul ei #" fie luminat %i #" !oat" lua .m!reun" deci5ia cea *un". 3u!" ce a aflat de#!re Sfntul Efrem7 ru+"ciunile i-au de9enit %i mai in#i#tente. Pn" cnd7 .ntr-o *un" 5i7 #o$ul %i-a #c;im*at !"rerea %i a deci# #"-i fac" !e !lac Sofiei7 .m!linindu-i dorin$a care !entru ea era datorie #fnt". Trei luni a tre*uit #" a%te!te !n" la materiali5area +ndului cel curat. ntr-o #ear" a au5it o 9oce care i-a #!u# #" nu de5n"d"@duia#c". 3e 9reme ce a !utut a%te!ta trei ani mai !utea a%te!ta cte9a luni. :-a ru+at !e Sfntul Efrem #" .i e'!lice ce .n#emna #" nu de5n"d"@duia#c" %i7 !ri9ind icoana #fntului7 ace#ta i-a r"#!un# .ntr-un mod ciudat( au5ea cu9intele ca fiind ro#tite direct .n urec;e. 3u!" trei luni Sofia a aflat c" e#te .n#"rcinat". n tot ace#t tim! #fntul %i-a f"cut #im$it" !re5en$a 9indecnd-o a%a cum numai el %tie M!entru ru+"ciunile ei #t"ruitoare %i !rin un+erea cu ulei de la candela luiN de o aler+ie !e care o f"cu#e !e fa$". & n"#cut un *"ie$el #"n"to# %i7 cnd a tre*uit *ote5at7 tn"ra m"mic" a #!u# c" nu .%i dorea .n niciun c;i! un *ote5 <lume#c=. 3e%i cei din familie au con#iderat ace#t lucru e'a+erat7 au !lecat7 la dorin$a mamei %i cu a@utorul minunat al #fntului7 #" .l *ote5e la M"n"#tirea Sfntului Efrem7 .n #emn de recuno%tin$" %i de mul$umire7 .nc;inndu-#e cu to$ii la #fintele moa%te. Prin icoana lui7 Sfntul .%i f"cea #im$it" !re5en$a .n fiecare col$i%or al ca#ei. To$i mem*rii familiei au fo#t a@uta$i cnd au trecut !rin momente dificile. nt"rire .n r"*dare Sfntul Efrem nu mi@loce%te .ntotdeauna 9indecarea ci7 de#eori7 cum #e .ntm!l" %i .n ca5ul ce urmea5"7 .i .nt"re%te .n r"*dare !e cei ce cu credin$" .i cer a@utorul. 3ioni#ia )at5i/iria/io din Pireu m"rturi#e%te c" l-a 9"5ut %i ea de mai multe ori .n 9i# !e #fnt %i c" a mer# .m!reun" cu familia #" #e .nc;ine moa%telor ace#tuia. Ru+"ciunile cele mai fier*in$i le f"ceau !entru fiica lor de ,1 ani care nu !utea #" 9or*ea#c". &!arent7 fata nu !re5enta nicio urm" de *oal". ntr-o noa!te 3ioni#ia a 9i#at c" #e afla .n ca#a !"rin$ilor %i #e uita #!re icoana #fntului. 3eodat" #fntul a ridicat mna %i a *inecu9ntat-o. i-a !u# .ntre*area atunci dac" ace#ta era un #emn *un !entru co!ilul ei att de .ncercat care7 cnd .l !ri9eai7 !"rea #" .ntre*e( <Eu oare de ce nu 9or*e#cF=. Ridicnd din nou !ri9irea #!re icoan" a 9"5ut c" #fntul .i $inea fata .n *ra$e. 3u!" aceea a a9ut alt 9i#. & 9i#at c" cine9a i-a #!u# c" #fntul e#te *olna9 %i #e afl" .ntr-un #!ital anume. Cnd a a@un# acolo7 9rnd nea!"rat #" .l 9ad"7 9i#a7 c" o armat" de 9reo dou"5eci de infirmiere !"5eau #c"rile ca nu cum9a #" urce cine9a %i #" .l deran@e5e !e #fnt. 3ioni#ia .n#" a reu%it #" #e #trecoare ?2

%i de#c;i5nd o u%" a a@un# .n mi@locul unui #alon cu cinci !aturi. 3u!" u%" #e afla !atul Sfntului Efrem7 .ncon@urat de c"lu+"ri$e care .l #lu@eau. <M" duc ln+" el %i .n+enunc;e57 #crie mai de!arte femeia. J6inecu9ntea5"7 !"rinte.K J3omnul #" te *inecu9nte5eK7 .mi #!u#e7 .n tim! ce #-a .ntor# #!re mine %i eu i-am #"rutat mna. &9ea o fa$" luminoa#"7 al*" ca la!tele %i un #ur# u%or !e *u5e. J&m 9enit #" 9"d ce faciK - continu" femeia. Cnd i-am #!u# a!oi de neca5ul meu mi-a 5i#( J3orin$ele tale 9or fi .m!linite7 tre*uie .n#" #" mai ai !u$in" r"*dare.K= <Ce #" fac7 .ntre*"7 ca #" fie .m!liniteF=7 a in#i#tat ea. <Cinci !ic"turi .n fiecare 5i de la locul unde am #uferit martiriul.= <Sfinte7 #e 9a face re!ede *ine7 mititicaF 3e foarte mult" 9reme #e c;inuie%te= <&l$ii #e c;inuie#c %i mai mult=7 a !rimit r"#!un#ul. n tot ace#t tim! #fntul n-a contenit #" 5m*ea#c". <R"*dare %i nimic mai mult.= <Benind la m"n"#tire mi-a$i dat7 maic" #tare$"7 !u$in lemn din co!acul unde a fo#t mucenicit #fntul. l ume5e#c .n !a;arul cu a!" %i .i dau Ba#ilic"i a!a #-o *ea. Credem cu t"rie c" #fntul o 9a a@uta !e fata mea #" .ncea!" #" 9or*ea#c".= & d"ruit co!iilor mei un fr"$ior I#a*ela Tamiola/i de!une %i ea m"rturie de#!re o minune !e care a f"cut-o Sfntul Efrem fiicei ei. &cea#ta era m"ritat" de o!t ani %i .%i dorea att ea ct %i #o$ul un co!il care7 .n#"7 .ntr5ia #" 9in". Erau !e#te m"#ur" de e!ui5a$i de toate tratamentele recomandate de di9er%i medici. Mama ei o .nt"rea7 #!unndu-i #"-%i amintea#c" .ntotdeauna c" 3umne5eu e#te milo#ti9 %i nu uit" !e nimeni. ntr-ade9"r7 recuno%tea %i #in+ur" mai a!oi c" toate #!eran$ele celor ce #e con#ider" cre%tini ar tre*ui #" fie la Maica 3omnului %i la a@utorul #fin$ilor. Ea .n#"%i f"cea nenum"rate ru+"ciuni c"tre Maica 3omnului7 c"tre Sfnta &na7 Sfntul Ioan 6ote5"torul %i c"tre Sfntul Rafail. ntr-o *un" 5i7 un !rieten le-a 9or*it de#!re Sfntul Efrem. S-au du# la m"n"#tire ca #" #e .nc;ine la moa%tele lui %i au r"ma# la !ri9e+;ere. <&cea#ta a fo#t tot=7 m"rturi#i mama. &tt de re!ede #-au .ntm!lat mai a!oi lucrurile7 .nct le-a mul$umit tuturor #fin$ilor %i .n !rimul rnd Maicii 3omnului %i Sfntului Efrem. Cata ei a n"#cut .n #curt" 9reme un co!ila% !erfect #"n"to# %i un an mai tr5iu a mai 9enit !e lume un fr"$ior. Mi-a 9indecat co!ilul <Maic" #tare$"7 *inecu9nta$iG=7 .%i .nce!e Maria :a5a/i din ora%ul Bolo# #cri#oarea. i cere a!oi #cu5e att maicii7 ct %i Sfntului Efrem c" a .ntr5iat a!roa!e un an cu m"rturia de#!re minunea !e care o tr"i#e micu$ul ei de trei ani7 Emanuil. 3e la na%tere #uferea de +a#troenterit" acut". 3octorii i-au #!u# c" !e m"#ur" ce 9a cre%te lucrurile #e 9or re5ol9a7 dar nu #e .ntm!la#e a%a. 6"ie$elul ei era mai .ntotdeauna con#ti!at %i #e #"tura#e #" m"nnce numai fructe %i 9e+etale. Co!ila%ul %i m"mica lui #e #"tura#er" de attea cli#me %i de toate #iro!urile !e care co!ilul tre*uia #" le .n+;it". 3in toate !uterile #-a ru+at atunci tn"ra femeie lui 3umne5eu ca #" Se milo#ti9ea#c" %i #"-i a@ute cum9a7 a#tfel .nct co!ilul #" #e fac" *ine. 3e#!re Sfntul Efrem ne #!une c" au5i#e la tele9i5or7 unde urm"ri#e cu lacrimi .n oc;i m"rturiile !line de credin$" ale celor ce fu#e#er" a@uta$i de el %i care d"deau !rin acea#ta #la9" lui 3umne5eu. %i !u#e .n +nd #" a@un+" %i ea acolo cu co!ilul. 3orin$a i #-a .m!linit re!ede7 +"#ind .n #curt tim! la o !aro;ie din Bolo# or+ani5at" o e'cur#ie la m"n"#tirea Sfntului Efrem. Cu lacrimi .n oc;i l-a ru+at !e #fnt #" .i 9indece co!ilul7 a luat %i o iconi$" de-a lui7 !u$in ulei #fin$it %i a+;ea#m". :a .ntoarcerea de la m"n"#tire a citit una dintre c"r$ile cu m"rturii de#!re 9ia$a %i minunile lui. Mucenicia #fntului a mi%cat-o adnc. & f"cut atunci !romi#iunea c" 9a re9eni la m"n"#tire cnd #e 9a face *ine co!ilul7 ca #" d"ruia#c" *ani !entru !ictarea *i#ericii. Cnd #-au .ntor# aca#" a un# cu ulei #fin$it *urticica co!ilului7 i-a dat #" *ea a+;ea#m" %i l-a culcat. & doua 5i7 ce #" 9e5iG Sfntul nu a .ntr5iat #" 9in" +ra*nic .n a@utorG Cum #-a #culat7 co!ilul a cerut #" mear+" la toalet"7 unde totul a decur# de !arc" nu ar fi fo#t niciodat" *olna9. Cemeia a .ntreru!t atunci tratamentul cu #iro! !e care i-l d"dea co!ilului7 %i !arc" nu-i 9enea #" cread" c" fiul ei #e 9indeca#e. & ?8

.nce!ut #" .l ;r"nea#c" normal7 #l"9ind a@utorul ne.ntr5iat al #fntului. & re9enit mai a!oi la m"n"#tire7 unde a 5"*o9it mai mult7 a9nd r"+a5 #" 9ad" locul unde #fntul fu#e#e martiri5at. & .ntlnit-o !e maica #tare$" care i-a .ntm!inat7 !e ea %i !e co!il7 cu nem"r+init" dra+o#te %i *un"tate. E!i#tola #e .nc;eie cu dorin$a ca #fntul #" fie +ra*nic a@ut"tor tuturor7 att .n momentele fericite ct %i .n cele dificile ale fiec"ruia. Sfntul a inter9enit ful+er"tor .n 9indecarea co!ilului no#tru 3e la Stela 3ou!i din ora%ul )ania7 din Creta7 a !rimit maica #tare$" .n luna iunie ,441 o #cri#oare care de#crie minunea !e care #fntul a f"cut-o cu *"ie$elul de !atru ani%ori al familiei. 3u!" o 9iro5" !e care o a9u#e#e la mi@locul lunii ianuarie7 co!ilul a .nce!ut #" ai*" un #omn a+itat7 #" nu .%i mai recunoa#c" !"rin$ii7 #" .i lo9ea#c" %i #" .i mu%te. &u du# co!ilul !e la di9er%i medici !ediatri %i !#i;olo+i. &ce%tia au .ncercat #" .i lini%tea#c" !e !"rin$i7 #!unndu-le c" #unt fenomene #!ecifice 9r#tei. Starea *"ie$elului #e a+ra9a .n#" !e 5i ce trecea. i-a !ierdut !ofta de mncare7 de @oac" %i de !lim*are. Nu mai a9ea c;ef #" fac" nimic. S!re #fr%itul acelea%i luni a .ntreru!t orice form" de comunicare cu !"rin$ii. & fo#t du# la #!ital unde i #-au f"cut nenum"rate anali5e. Pe 5i ce trecea #itua$ia #e .nr"ut"$ea7 cu toat" medicamenta$ia !rimit". &u .nce!ut #"-l alimente5e artificial. 3octorii nu reu%eau #" !un" un dia+no#tic corect. Bor*eau de o !o#i*il" encefalit" !ro9enit" dintr-un 9iru# necuno#cut ce !ro9oca#e tul*ur"ri ale creierului. nc" de la .nce!utul *olii !"rin$ii au .n"l$at ru+"ciuni fier*in$i. 3octorii nu le d"deau !rea mari #!eran$e. 6oala co!ilului a fo#t f"cut" !u*lic" %i !e internet7 .n#" nu au +"#it un alt ca5 a#em"n"tor. &colo unde nu e'i#tau !rea mari #!eran$e .n ceea ce !uteau face medicii7 a inter9enit credin$a celor doi !"rin$i +reu .ncerca$i. Ru+"ciunile lor #-au .ndre!tat mai ale# c"tre Sfin$ii Rafail7 Nicolae %i Irina7 !rotectorii familiei lor. 3e#!re Sfntul Efrem au aflat de la o doctori$"7 .nc" de !rima dat" cnd l-au du# !e co!il la anali5e. &!oi au au5it %i de la al$ii7 au citit de#!re 9ia$a lui7 iar #o$ul7 .m!reun" cu *unica co!ilului #-au du# la Nea Macri !entru a i #e .nc;ina. 3u!" aceea co!ilul a .nce!ut tre!tat-tre!tat #" .%i re9in". Nu .%i mai a+ita c"!%orul7 !utea #ta .n !o5i$ie %e5nd". 6unica co!ilului m"rturi#e%te c" l-a 9"5ut !e Sfntul Efrem de trei ori .n #alonul micu$ului7 du!" ce 9eni#e de la m"n"#tirea unde i #e .nc;ina#e. Sfin$ii !rotectori ai familiei7 Rafail7 Nicolae %i Irina au 9enit %i ei +ra*nic .n a@utor7 a#tfel .nct .n 5iua .n care #unt #"r*"tori$i - mar$ea din S"!t"mna :uminat" - %i cnd #e .m!lineau trei luni de cnd micu$ul Eftimie #e afla .n #!ital7 ace#ta .nce!u .ncet-.ncet #" fac" !rimii !a%i %i #" .%i recunoa#c" !"rin$ii. Tre!tat or+ani#mul #"u a .nce!ut #"-%i re9in" la normal. To$i au recuno#cut c" a9u#e#e loc o 9indecare minunat" !entru care tn"ra m"mic" nu +"#ea cu9inte de mul$umire c"tre Sfntul Efrem .n !rimul rnd7 dar %i c"tre maica #tare$" !e care a ru+at-o #" mi@locea#c" .n continuare !rin ru+"ciunile #ale !entru .ntrea+a familie. Cei doi +emeni au luat fiecare cte un nume de #fnt Con#tantia :i#eu din Nea Smirni !o9e#te%te o minune datorat" credin$ei. 3u!" mult" 9reme .n care nu !utu#e duce la *un #fr%it #arcinile7 r"m"#e#e iar"%i +ra9id". S-a ru+at mult Sfntului Efrem %i !n" la el7 Sfntului Rafail7 !entru a r"mne .n#"rcinat". :a moa%tele Sfntului Efrem #e .nc;ina#e .m!reun" cu o 9eri%oar" din Ci!ru care a9ea !ro*leme de #"n"tate. 3u!" acea 9i5it"7 r"mnnd .n#"rcinat"7 Con#tantia l-a 9"5ut .n 9i# !e Sfntul Efrem7 care i-a #!u# #"-i !un" co!ilului numele lui. ncurcat"7 9iitoarea m"mic" i-a #!u# c" de@a .i !romi#e#e Sfntului Rafail ace#t lucru. <Bor fi doi co!ii=7 a !rimit r"#!un#ul. i .ntr-ade9"r7 la tim!ul cu9enit #-au n"#cut dou" +emene care au fo#t *ote5ate Rafaila %i EfremiaG :-a #c"!at !e micu$ul meu de la moarte %i .l a@ut" .ncet7 .ncet #" .%i re9in" ?>

O #cri#oare .nc"rcat" de recuno%tin$"7 credin$" %i n"de@de .i #crie maicii #tare$e Sotiria :ianou din &r+;irou!oli. &l !atrulea co!il al familiei7 Ba#ila/i7 #-a n"#cut cu !ro*leme cardiace %i fu#e#e #u!u# !e rnd mai multor o!era$ii. Prima dat"7 !e cnd a9ea o lun" %i a!oi la 9r#ta de un an %i trei luni. & doua o!era$ie a durat %a#e ore %i a fo#t foarte dificil". 3u!" dou"5eci %i !atru de ore doctorii au anun$at c"7 din !"cate7 co!ilul muri#e. n acea noa!te .n#"7 #-a .ntm!lat un fa!t ie%it din comun. n tim! ce .l credeau mort7 du!" 21 de ore ten#iunea arterial" a .nce!ut #" crea#c"G 3u!" ,8 5ile de tera!ie inten#i9" doctorii leau #!u# !"rin$ilor c"7 creierul co!ilului nu func$iona normal. O lun" de 5ile a tre*uit #" r"mn" la tera!ie inten#i9" cu o inim" ce func$iona de acum normal7 dar cu toate celelalte func$ii ale or+ani#mului .ntr5iate. 6unicu$a co!ilului #-a du# atunci cu mult" credin$" la Sfntul Efrem la m"n"#tire de unde #-a .ntor# !lin" de #!eran$" aducnd de acolo ulei de la candela ace#tuia %i a!" #fin$it". &du#e#e %i o carte de#!re minunile #fntului. Mama lui Ba#ila/i a r"ma# uimit" de cele citite acolo %i l-a ru+at !e #fnt din adncul #ufletului #" fac" %i cu co!ilul ei o minune7 9indecndu-l. Nu .nceta#e #" .i dea ulei #fin$it %i a+;ea#m" de atunci %i !n" acum7 cnd #crie #cri#oarea7 co!ilul a9nd de@a doi ani %i @um"tate. ncet-.ncet a .nce!ut #" .%i mi%te !icioru%ele7 #" rd" %i #" .ncerce #" 9or*ea#c". Nu mer+e .nc"7 dar m"mica ne-a #cri# c" era !lin" de #!eran$e c" #fntul o 9a a@uta %i .l ru+a #" o ierte !entru !"catele f"cute.

I-am cerut o cruce !e care #" o !ot duce %i m-a a@utat #" do*nde#c un co!il <6inecu9nta$i7 maic"G= - .%i .nce!e e!i#tola &na#ta#ia Petru din :outra/i. E#te7 du!" cum .n#"%i m"rturi#e%te7 o #lu@itoare ne9rednic" a 3omnului care afla#e de Sfntul Efrem. n 9ara anului ,442 fu#e#e .n in#ula Tino#7 unde #e ru+a#e Maicii 3omnului ca #" o $in" !e drumul credin$ei %i #"-i d"ruia#c" un #fnt !rotector. ntorcndu-#e de acolo7 fratele ei i-a 9or*it de#!re Sfntul Efrem %i de#!re minunile !e care le f"cea ace#ta. & mer# la m"n"#tire .m!reun" cu !"rin$ii7 .n#" f"r" !rea mare entu5ia#m. n #curt tim! i #-a f"cut ru%ine din !ricina .ndoielilor !e care le-a a9ut. Nu ceru#e ca #fntul #" inter9in" .n !ro*leme de #"n"tate7 de%i a9ea. l ru+a#e #im!lu #" .i d"ruia#c" o cruce !e care #" o !oat" duce. &9ea de@a un *"ie$el de 1 ani%ori7 .n#" du!" !rima na%tere nu mai r"m"#e#e .n#"rcinat". Maica #tare$" a f"cut dea#u!ra ei #emnul #fintei cruci. :a numai o lun" de 5ile a con#tatat c" r"m"#e#e .n#"rcinat". 3octorul #-a mirat foarte tare cnd a de#co!erit ace#t lucru. &na#ta#ia a .n$ele# c" #e .ntm!la#e o minune. Sarcina a fo#t cu !ro*leme. Sfntul .n#" .ntotdeauna a fo#t .ntotdeauna al"turi de ea. Cu a@utorul lui a +"#it un doctor foarte *un. 3u!" ce a n"#cut7 tn"ra m"mic" a f"+"duit #fntului c" .ndat" ce a9ea #" .m!linea#c" 2D de 5ile 9a 9eni #" .i mul$umea#c" .n +enunc;i .m!reun" cu micu$ul Efrem. &m f"+"duit #" d"m numele #fntului co!ilului ce #e 9a na%te %i .ndat" am r"ma# .n#"rcinat" Tn"ra !erec;e Teodor %i E9do'ia Mi;ou !o9e#te#c minunea care #-a !etrecut cu ei cu a@utorul lui 3umne5eu %i *inecu9nt"rile #fntului. Se c"#"tori#er" .n urm" cu un an %i @um"tate. nc" de la .nce!ut %iE au dorit un co!il %i au cerut acea#ta #fntului. Co!ilul .n#" #e l"#a a%te!tat. 3u!" un an %i @um"tate7 cu *inecu9ntarea !"rintelui du;o9nic7 au luat ;ot"rrea #" fac" in9e#ti+a$ii medicale. Con#tatar" un mic im!ediment7 care nu le-a !ermi# #" ai*" co!ii .ntr-un inter9al #curt de tim!. Pn" #" !rimea#c" tratament7 ct au durat in9e#ti+a$iile7 au f"cut o #curt" 9i5it" la m"n"#tire. &colo #o$ul %i-a anun$at #o$ia c" lua#e ;ot"rrea de a da numele #fntului co!ilului !e care .l 9or a9ea. &ce#ta era de altfel un lucru !e care %i-l doreau amndoi. :a numai dou" #"!t"mni du!" acea 9i5it" tn"ra a r"ma# .n#"rcinat". 3octorul a r"ma# mirat. :a 4 luni7 du!" o na%tere u%oar" %i normal"7 a 9enit !e lume o feti$" com!let #"n"toa#" care urma #" !rimea#c" la *ote5 numele de Efremia. &cea#ta a fo#t 9oia lui 3umne5eu %i a Sfntului Efrem. Cei doi .%i e'!rim" .ntrea+a recuno%tin$" lui 3umne5eu %i #fntului !rotector7 dar %i maicii #tare$e care mi@loci#e !rin ru+"ciunile %i dra+o#tea ei ?L

nem"r+init" cu care le #t"tu#e a!roa!e .n tot ace#t r"#tim!. nc" !u$in 9e$i mai #uferi %i .n curnd totul 9a fi *ine O tn"r" m"mic" din E!irul de nord de!une %i ea m"rturie de#!re minunile f"cute de c"tre Sfntul Efrem micu$ei ei )ri#tina7 .n 9r#t" de numai !atru ani%ori. &cea#ta f"cu#e mai multe o!era$ii7 ca #" #e .nl"ture tre!tat !"r$i din inte#tinul #u*$ire .ntruct #uferea de oclu5ie inte#tinal". 3u!" cea de a !atra o!era$ie7 doctorul le-a #!u# c" #itua$ia e#te foarte dificil" %i din !unct de 9edere medical #-a f"cut tot !o#i*ilul. <3e-acum e#te 9remea ru+"ciunilor=7 a ad"u+at doctorul. 3e5n"d"@dui$i %i ne%tiind .ncotro #" #e .ndre!te7 tinerii !"rin$i au au5it de la ni%te !rieteni de#!re Sfntul Efrem %i minunile lui. S-au du# la m"n"#tire7 au a!rin# o lumnare7 au luat ulei %i o icoan". Cu ace#tea #-au du# la micu$" la #!ital7 au a%e5at iconi$a ln+" ea7 au .n#emnat-o cu ulei de la icoan" %i t"cu$i #au ru+at( <Sfinte Efreme7 dac" o iu*e%ti !e )ri#tina noa#tr"7 d"-ne un #emn=. 3intr-odat"7 mult mai curnd dect #e a%te!tau medicii7 inte#tinul feti$ei d"du #emne c" .nce!e #" func$ione5e. Era drum +reu de aici .nainte7 dar !"rin$ii au c"!"tat .ncredere c" totul 9a fi *ine. Ceti$a mai tre*uia #" #u!orte o inter9en$ie la #fr%itul lunii noiem*rie. nainte de acea#ta7 !"rin$ii #-au du# iar"%i la m"n"#tirea de la Nea Macri unde au 9or*it %i cu maica #tare$" care le-a #!u# #" mear+" .n !ace7 !entru c" mai a9eau de #uferit .nc" !u$in %i totul 9a mer+e *ine .n continuare. nainte de o!era$ie doctorul le-a #!u# c" 9a fi foarte +reu din cau5a o!era$iilor anterioare. 3u!" a!roa!e o or" a ie%it din #ala de o!era$ii .n#" foarte *ucuro#G :ucrul de care #e temu#e %i anume #imfi5ele ce ar fi !utut a!are datorate multi!lelor o!era$ii7 nu e'i#tauG Inte#tinele ar"tau !erfect curateG Sfntul f"cu#e cea de-a doua minune7 a%a cum au o*#er9at dou" #urori de la #!ital care %tiau de#!re drumul !"rin$ilor la m"n"#tire. Sfntul #al9ea5" de la .nec Maria Pa!a9a#iliou afla#e de Sfntul Efrem cu !atru ani .nainte de a trimite #cri#oarea c"tre m"n"#tire. M"rturi#e%te c" de atunci #-a du# la m"n"#tire .n fiecare an7 .n ciuda 9r#tei de LD de ani !e care o a9ea7 .m!reun" cu fata ei %i cu cei doi ne!o$i. n urm" cu doi ani #-a .ntm!lat #" #e afle .n ora%ul Patra. S-au du# #" fac" *aie .n mare7 iar ne!otul ei f"cea #urfin+. :a un moment dat .m!reun" cu fiica ei Mmama *"iatuluiN l-au 9"5ut !e ace#ta !ier5ndu-#e .n lar+ Mdu!" aceea a9eau #" afle c" i #e ru!#e#e !laca de #urfin+N. Mama era di#!erat"7 dar *unica a m"rturi#it c" a #im$it o lini%te nefirea#c" !e care a !u#-o !e #eama #fntului - de mare a@utor E fiindc" a%a #e #im$ea de cte ori #e ducea la m"n"#tire. n acele momente .n care 9ia$a ne!otului era .n !ericol7 un *arca+iu7 cuno#cut de-al *"iatului7 care locuia .ntr-o c"#u$" de la mar+inea m"rii %i .%i *ea lini%tit cafeaua7 #-a ridicat *ru#c de la ma#" %i7 #!unnd #o$iei c" 9ia$a cui9a e#te .n !ericol7 #-a urcat la timona *"rcii cu motor %i a !ornit !e mare. Tn"rul a fo#t #al9at. n tot ace#t tim! Mdeoarece cele .ntm!late #-au de#f"%urat de!arte de !ri9irile celor dou" femeiN7 *unica %i-a !"#trat calmul nefire#c7 .n ciuda a+ita$iei e'traordinare a fiicei #ale. Re!eta cu con9in+ere( <Sfntul Efrem .l 9a #al9a=7 lucru care #-a %i .ntm!lat. i numele lui7 Efrem Multe #unt minunile !e care le-a f"cut Sfntul Efrem familiei %i !"rin$ilor !rofe#oarei Nou#ia :ida din &mfilo;ia. Se ru+a#e #fntului !entru tat"l ei7 *olna9 de cancer %i .n !ra+ul mor$ii7 .n ,44L7 an .n care femeia a aflat de e'i#ten$a m"n"#tirii %i a odorului de mare !re$ de acolo. n anul ?DD,7 cnd a #cri# #cri#oarea7 tat"l mai tr"ia .nc". Sfntul a de9enit un fel de doctor al familiei ei. S!une c" i-a 9indecat !e to$i mem*rii familiei !#i;ic dar %i du;o9nice%te !rin fa!tul c" i-a .ndemnat #" mear+" re+ulat la *i#eric"7 la #fnta #!o9edanie7 la #fnta .m!"rt"%anie. Pre5en$a %i-a f"cut-o #im$it" !rin mirea#ma ce #e r"#!ndea .n ca#"7 %i !e care o #im$ea uneori doar ?1

ea7 alteori %i #o$ul ei cnd #e ru+au .m!reun"... Sfntul o 9indeca#e de durerile de mi@loc7 atunci cnd #-a un# cu ulei de la candela lui. Cel mai mare dar !e care a9ea #" .l !rimea#c" familia ei .n#" nu #o#i#e .nc". 3ar fu#e#e cerut #t"ruitor .n orele .ndelun+i .n care #e ru+a#e !entru #"n"tatea tat"lui ei. Ceru#e un co!il7 de%i a9ea de@a doi *"ie$i %i dou" fete. Ceru#e un co!il !e care #" .l *ote5e cu numele #fntului7 .n #emn de recuno%tin$". So$ul era de !"rere c" cei !atru co!ii !e care de@a .i a9eau erau de#tul !entru 9remurile noa#tre. M"mica .n#" nu #e l"#" de#cura@at". Tot tim!ul i-a cerut #fntului #" .l determine !e #o$ #" .%i #c;im*e !"rerea. i a#tfel7 .ntr-o *un" 5i7 f"cnd anali5e7 a aflat c" era .n#"rcinat". Sfntul cel mult iu*it .i .nde!lini#e iar"%i ru+"ciunile. Pe 0D ianuarie ?DDD7 la ora 5ece diminea$a $inea .n *ra$e un *"ie$el de!lin #"n"to# %i dr"+"la% al c"rui nume7 !e ,L #e!tem*rie7 a fo#t !ronun$at !entru !rima dat" la *ote5 de na%a ace#tuia( <%i numele lui7 EfremG=. & fo#t o 5i #c"ldat" .n lumina aurie a toamnei care i-a r"ma# adnc .n memorie :idei. 3e atunci de#eori #e aude .n ca#" numele cel iu*it. Micu$ul a .nce!ut #" mear+" la 5ece luni %i .n fiecare diminea$" cnd #e #coal" #"rut" icoana Maicii 3omnului %i icoana Sfntului Efrem. i .nc;eie m"mica( <Sfinte Efrem7 a@ut"-i !e to$i oamenii cnd .$i cer ace#t lucru cu credin$" %i inim" curat" %i noi .i 9om mul$umi tot tim!ul 3omnului care 9-a trimi#7 !e tine %i !e ceilal$i #fin$i7 ca #" mi@loci$i !entru noi. O !"c"toa#" care nu merit" nimic din cele de mai #u#. Unul 3umne5eu %tie de ce a .n+"duit ca #fntul #" intre .n 9ia$a noa#tr".= Ne-a au5it !e noi7 !"c"to%ii7 %i ne-a d"ruit-o #"n"toa#" !e feti$a noa#tr" Minunile f"cute de #fnt .i a@ut" !e oameni #" fie mai a!roa!e de 3umne5eu7 du!" cum ei .n%i%i m"rturi#e#c lucrul ace#ta. &%a #-a .ntm!lat %i .n ca5ul familiei Oirit#i7 !e care #fntul a a@utat-o .n mod minunat. &dnc" le-a fo#t m;nirea !"rin$ilor cnd au aflat c" feti$a lor de numai un#!re5ece ani%ori #ufer" de leucemie. an#ele #" #u!ra9ie$uia#c" erau7 !otri9it doctorilor7 de 2DQ din cau5a 9r#tei foarte fra+ede. &u .nce!ut tratamentul. Prima %edin$" de c;imiotera!ie. 3e#!re Sfntul Efrem au au5it de la o rud" al c"rei tat" #e 9indeca#e .n c;i! minunat !rin inter9en$ia #fntului. &u .nce!ut #" #e roa+e lui !entru a inter9eni %i .n ca5ul foarte +ra9 al micu$ei Teodora. &cea#ta #a lu!tat cu *oala doi#!re5ece 5ile. n cea de-a trei#!re5ecea a #uferit un %oc #e!tic. 3octorii au #!u# atunci( <mai de!arte ce-o 9rea 3umne5eu=. i func$iona numai encefalul7 micu$a !re5entnd dere+l"ri ale unor or+ane !rinci!ale. &u 9enit atunci multe rude la #!ital. ntre ele %i cea de la care au aflat de#!re Sfntul Efrem %i care le-a #!u# c" ar tre*ui #" !lece imediat la m"n"#tirea ace#tuia !entru a-i cere a@utorul. Ii# %i f"cut. Tim! de doi#!re5ece 5ile !"rin$ii #-au du# acolo .n fiecare du!"-amia5"7 ru+ndu-#e Maicii 3omnului %i Sfntului Efrem ca #" le-o d"ruia#c" .na!oi #"n"toa#" !e Teodora7 darul lui 3umne5eu. Cu fiecare 5i #e .ntorceau din ce .n ce mai .nt"ri$i. &u un#-o !e micu$" cu ulei de la candela #fntului. 3ea#u!ra c"!%orului a9ea o mic" le+"turic" cu o cruciuli$". n cea de-a trei#!re5ecea 5i micu$a a !"r"#it #alonul de la ur+en$". Cu Sfnta m!"rt"%anie %i cu a@utorul #fntului a !utut termina !rimul #tadiu al tera!iei. Iat" o .nfrico%"toare m"rturie( <dac" nu ar fi fo#t M"icu$a 3omnului %i Sfntul Efrem micu$a noa#tr" nu ar fi fo#t .n 9ia$" %i noi am fi fo#t ni%te !"rin$i foarte am"r$i...= P"rin$ii fetei mai m"rturi#e#c c" au 9"5ut-o !e Sfnta Cecioar" c" .i $inea feti$ei c"!%orul %i erau #i+uri c" Sfntul Efrem o $inu#e tot tim!ul de mnu$"G S!re #fr%itul e!i#tolei mai fac o m"rturi#ire7 #!unnd c" !romi#e#er" #" fie mai a!roa!e de 3umne5eu %i de cei afla$i .n ne9oi. <Sfinte Efrem E .%i .nc;eie #cri#oarea - $i-am dat-o .n +ri@" !e fiica noa#tr". Te ru+"m mult #" o a@u$i %i #" o lumine5i !entru a face mereu 9oia lui 3umne5eu.=

:-a a@utat !e *"iatul meu .n *oala cum!lit" care i-a fo#t de!i#tat" ?4

n anul ,44L tn"rului Panaioti7 care a9ea o!t#!re5ece ani7 i #-a de!i#tat !e nea%te!tate o tumoare la um"rul dre!t7 .n urma unei dureri inten#e care .l cu!rin#e#e *ru#c - #crie Ari+oria A;eor+aroudi7 mama ace#tuia. 3octorii i-au #!u# c" 9a tre*ui #" mear+" .n #tr"in"tate cu co!ilul c"ci cu un a#tfel de dia+no#tic cu +reu 9a !utea fi 9indecat .n Arecia. nainte de a de#crie minunea !e care o f"cu#e #fntul cu *"iatul7 m"mica !o9e#te%te c" a fo#t ne9oit" #" #tea la !at toate cele nou" luni ct fu#e#e .n#"rcinat". 3octorii i-au #!u# c" f"tul nu mai tr"ia7 dar ea7 cu mare .ncredere .n a@utorul Maicii 3omnului a !utut #" aduc" !e lume un co!il #"n"to#. Primi#e numele de Panaioti#7 de la numele Prea#fintei N"#c"toare7 MPana+;ia .n lim*a +reac"N. 3e#!re Sfntul Efrem a au5it .nainte #" i #e .m*oln"9ea#c" co!ilul7 dar nu a a@un# niciodat" la m"n"#tire. n tim! ce mama7 co!ilul %i cu tat"l au !lecat #!re &n+lia7 #ora ace#teia - care afla#e %i ea .n acele 5ile de e'i#ten$a #fntului E #-a du# .m!reun" cu mama #o$ului ca #" #e .nc;ine %i #" #e roa+e la m"n"#tire !entru Panaioti#. n &n+lia au .nce!ut c;imiotera!ia !entru a #e reduce tumoarea. Or+ani#mul a r"#!un# !o5iti9. S-au .ntor# .n Arecia unde au continuat acela%i tratament7 .ndruma$i de !er#onalit"$i de !rim ran+ .n domeniul medicinei. nainte de a doua re!ri5" de c;imiotera!ie #-au du# cu to$ii la m"n"#tire7 unde *"iatul a fo#t un# cu ulei de la candela #fntului %i unde a fo#t .ncura@at de maica #tare$". i7 mare minune7 cu a@utorul celei de a doua %edin$e de c;imiotera!ie7 tumoarea #-a mic%orat la @um"tate %i *"iatul a !utut fi de o!erat. n tim!ul o!era$iei #-a !etrecut %i minunea cea mai mare. Pe toat" durata o!era$iei m"mica a $inut #trn# .n *ra$e icoana #fntului7 ru+ndu-#e din #uflet ca totul #" fie *ine. & #im$it atunci o *un" mirea#m" %i %i-a dat #eama c" #fntul .i a#culta#e ru+"ciunile %i c" #e afla acolo7 ln+" co!ilul ei. 3u!" a!roa!e !atru ore a ie%it din o!era$ie medicul-!rofe#or care !lin de *ucurie le-a comunicat !"rin$ilor c" mna co!ilului fu#e#e #al9at" %i c" *oala nu #e r"#!ndi#e %i la celelalte or+ane. Trecu#er" doi ani7 tim! .n care *"iatul a continuat #" #e afle #u* #u!ra9e+;ere medical"7 att .n &n+lia ct %i .n Arecia. n tot ace#t tim! 9i5ita#er" de nenum"rate ori m"n"#tirea.

& #al9at 9ia$a fetei mele %i a *"ie$elului !e care l-a n"#cut O *unic" foarte fericit" din Rodo#7 Oaterina Oi!reou7 .i #crie maicii #tare$e .n a!rilie ,444 de#!re fa!tele minunate .ntm!late cu fata ei7 Irina. &cea#ta a9u#e#e !ro*leme ;ematolo+ice7 .n anul ,4487 %i a fo#t ne9oit" #" urme5e un tratament. n mai ,441 a r"ma# .n#"rcinat". n cea de-a doua lun" de #arcin" au a!"rut iar"%i acela%i !ro*leme de #"n"tate !e care le mai a9u#e#e. &cum .n#" totul era mult mai dificil din cau5a #arcinii. Nu #e !utea !une !ro*lema 9reunei o!era$ii. & urmat aceea%i tera!ie ca .n urm" cu trei ani7 dar re5ultatele nu au mai fo#t acela%i7 *a din contr"7 erau .n !rime@die acum dou" 9ie$i7 att a fiicei ct %i a co!ila%ului care urma #" #e na#c". Plin" de credin$"7 mama fetei a 9enit la m"n"#tire #" #e roa+e !entru #al9area celor dou" 9ie$i. & luat ulei %i a!" #fin$it" %i le-a du# fetei7 .m!reun" cu !uterea %i cura@ul !e care le do*ndi#e la m"n"#tire. Re5ultatele in9e#ti+a$iilor medicale continuau #" r"mn" ne+ati9e7 a#tfel .nct medicii #-au ;ot"rt #" .ntreru!" #arcina. 6unica m"rturi#e%te c" nu %i-a !ierdut niciun moment credin$a .n Mntuitorul7 .n Prea#fnta N"#c"toare de 3umne5eu %i .n Sfntul Efrem. i cu a@utorul noianului ne.ntreru!t de ru+"ciuni7 re5ultatele in9e#ti+a$iilor au fo#t din ce .n ce mai *une7 !n" cnd au ie%it com!let normaleG C"r" a !utea da o e'!lica$ie lo+ic"7 doctorii le-au trimi# aca#" .n Rodo#. Cr"ciunul anului ,441 a adu# familiei cel mai de !re$ dar( #-a n"#cut !rin ce5arian" un *"ie$el #"n"to#7 f"r" a #e !rime@dui cu nimic nici 9ia$a m"micii. i dator"m #fntului cei doi co!ii ai no%tri C;iar dac" trecu#er" ce9a ani E o!t la num"r E de la lucrul cel minunat .ntm!lat .n 9ia$a ei7 &nt;oula 0D

3ara din &tena $ine #" de!un" m"rturie7 #criindu-i maicii #tare$e !entru a #e .nt"ri credin$a celor ce 9or citi rndurile ce urmea5". n anul ,414 a r"ma# .n#"rcinat". nc" din !rimele luni a9ea .n#" ;emora+ie. & mai a9ut .nainte dou" #arcini !e care nu le-a !utut duce la ca!"t din acela%i moti9. 3octorii care au con#ultat-o i-au #!u# c" foarte +reu 9a !utea de9eni m"mic". M"rturi#e%te mai de!arte c" #e #im$ea 9ino9at" .n fa$a lui 3umne5eu7 .m!reun" cu #o$ul7 !entru c" !e 9remea cnd fu#e#er" #tuden$i ;ot"r#er" #" nu !"#tre5e o #arcin" M%i !runcul a fo#t a9ortatN. &%a cum era atunci7 la !at7 l-a c;emat de nenum"rate ori .n a@utor !e Sfntul Efrem. :a .nc;eierea celei de a treia luni a a9ut cea mai !uternic" ;emora+ie. Sin+urele #!eran$e erau .n Maica 3omnului %i .n Sfntul Efrem. n diminea$a 5ilei urm"toare a 9"5ut !e mar+inea !atului un c"lu+"r .nalt7 cu 9oce *lnd" %i un #ur# .ncura@ator. &ce#ta a !u# mna !e !ntecele femeii. Imediat acea#ta a .n$ele# c" era 9or*a de#!re Sfntul Efrem. :-a .ntre*at dac" 9a duce la *un #fr%it #arcina. Sfntul i-a r"#!un# dnd afirmati9 din ca! de trei ori7 du!" care #-a f"cut ne9"5ut. S!eriat"7 a #tri+at-o !e mama #a %i i-a !o9e#tit cele 9i#ate. )emora+ia i-a .ncetat !e dat" %i a n"#cut la tim!ul cu9enit un co!ila% !erfect #"n"to#. :a data cnd #cria ace#te rnduri a9ea c;iar doi co!ii7 Emanuel %i &le'andra. &@utat de #fnt7 #tarea co!ilului #-a .m*un"t"$it M" nume#c Rania Macri %i e#te a doua oar" cnd 9" #criu7 .i m"rturi#e%te maicii #tare$e o m"mic" din &tena. Multe !eri!e$ii au tr"it al"turi de feti$a ei Bar9ara7 care #uferi#e de menin+it" %i fu#e#e #al9at" de 3umne5eu de la moarte #i+ur". 3octorii nu le d"du#er" !"rin$ilor dect #la*e #!eran$e7 9or*indu-le de#!re o e9entual" inter9en$ie c;irur+ical" foarte +rea. Mama %i-a .ndre!tat ru+"ciunile c"tre Sfntul Efrem. I-a cerut #" ai*" mil" de co!il %i de !"rin$ii ei7 *unicii ace#tuia7 care #e #fr%eau de durere. 3e#!re ea !er#onal7 #!une c" nu era 9rednic" #" cear" nimic. & 9enit cu familia de cte9a ori la m"n"#tire. &colo unde doctorii nu mai 9edeau nicio ameliorare7 #tarea #"n"t"$ii a .nce!ut #" #e .m*un"t"$ea#c" tre!tat. 6unica l-a 9"5ut !e #fnt #tnd .n u%a dormitorului cu .nf"$i%area #a de mona;. Cealalt" *unic"7 mama #o$ului celei ce !o9e#te%te7 l-a 9"5ut %i ea !e #fnt .n dre!tul u%ii de la intrare %i l-a au5it c" .i #!une #" nu uite 5iua lui de !omenire7 8 mai. Sfntul fu#e#e 9i#at %i c" .l #tri+a !e co!il #" ia#" de #u* ni%te nori. &lt" dat" #im$i#er" .n ca#" o inten#" mirea#m"7 ca de t"mie *ine-miro#itoare. <Cie ca #fntul #" aud" ru+"ciunile tuturor .n ace#te 5ile +rele !rin care trecem %i .n care e#te atta %i atta durere... Nu .ndr"5ne#c #" cer nimic !entru mine. &@ut-o7 .n#"7 Sfinte Efrem7 !e micu$a noa#tr" Bar9ara care #in+ur" .%i un+e .n fiecare #ear" urec;ile cu ulei de la tine %i *ea a+;ea#m"7 nu ne uita=7 .%i .nc;eie Rania e!i#tola ei.

<Sunt Sfntul Efrem %i o #" .i dau *e*elu%ului o doctorie ca #" #e fac" *ine= Ni/o# %i &ndri &ntoniu #unt o tn"r" !erec;e din Ci!ru unde7 m"rturi#e#c .n e!i#tola lor din ?DDD7 Sfntul Efrem de9enea din ce .n ce mai cuno#cut. &u5ind %i ei ct de re!ede a@ut"tor %i f"c"tor de minuni e#te #fntul7 cei doi i-au comandat icoana. n !erioada .n care fu#e#e .n#"rcinat"7 tn"ra #o$ie #e ducea la control $innd icoana ace#tuia %i !e cea a Maicii 3omnului la ea. Cu a@utorul ru+"ciunilor ace#tora7 m"rturi#e%te c" a n"#cut un co!ila% #"n"to#. n tim! ce a#cultau #lu@*e .nre+i#trate !e ca#ete luate de la m"n"#tire7 ca#a i #-a um!lut de o *un" mirea#m" !e care au !u#-o !e #eama !re5en$ei #fntului. Cnd !runcu%orul lor a .m!linit dou" luni7 au 9"5ut c" .nce!e #" .%i $in" ca!ul !ermanent #!re !artea #tn+". 3octorul le-a #!u# c" tre*uie #" fac" fi5iotera!ie. Nu era foarte +ra97 dar tre*uia ca !"rin$ii #" ia aminte. 3u!" %a#e %edin$e de recu!erare nu #-a 9"5ut .n#" niciun re5ultat. M"mica a .nce!ut #" citea#c" minunile Sfntului Efrem %i #" .l roa+e #"-l a@ute %i !e co!ilului lor #" #e fac" *ine. ntr-una din 5ilele 0,

urm"toare a 9i#at di#-de-diminea$" !e cine9a care #t"tea a%e5at !e mar+inea !atului co!ila%ului %i care i-a #!u#( <Nu am 9enit #u* c;i!ul din icoan"7 ca #" nu te #!erii7 dar #unt Sfntul Efrem. i 9oi da co!ilului t"u o doctorie care .l 9a face *ine.= Tre5indu-#e !lin" de *ucurie7 %i cu mare .ncredere7 tn"ra m"mic" a t"miat icoana #fntului7 mul$umindu-i. n numai trei 5ile *e*elu%ul #-a f"cut *ine7 $inndu-%i c"!%orul normal. Un imn de *ucurie %i de mul$umiri ... i .nc;in" #fntului Plumit#a Oru#a+;ieti din in#ula )io#. ntr-ade9"r7 #crie c" nu %tie ce m"rturie #" aduc" mai .nti .n fa$a credincio%ilor care 9or citi acele rnduri. S!une de#!re ea c" e#te o #lu@itoare #merit" !e care 3umne5eu a .n9rednicit-o #" !rimea#c" a@utorul #fntului. 3e %a!te ani .%i dorea ne#!u# #" ai*" un co!il. i acum cnd #crie7 .n mai ?DDD7 #trn+e .n *ra$e doi +emeni7 *"ie$el %i feti$". Pre5en$a #fntului fu#e#e ne.ntreru!t" .naintea #arcinii7 !e tot tim!ul ace#teia %i !n" .n momentul cnd #cria acele rnduri. i ce #" .%i aduc" mai .nti aminte7 5ice... cum #fntul #e .nf"$i%a#e unui !rieten al familiei %i .l anun$a#e de a!ro!iata *ucurie a tinerei !erec;i7 cum mai a!oi .n 5iua .n care f"cu#e te#tul de #arcin" #o$ul .l 9"5u#e !e #fnt c" #t"tea .n fa$a icono#ta#ului #au .nc" de .n%tiin$area !e care o a9u#e#er" .n c;i! minunat7 c" 9or a9ea un *"iat %i o feti$"F Totul trecu#e cu *ine7 cu ru+"ciunile %i !rotec$ia #fntului. i mica *oal" !e care o tra9er#a#e .n tim!ul #arcinii %i na%terea !ro!riu-5i#"... Sfntul .%i face de#eori !re5en$a .n ca#a lor !rin *una mirea#m" !e care o r"#!nde%te mereu. Pentru toate ace#tea .n#" nu #e +"#e#c de#tule cu9inte de mul$umire... )ai cu mine7 tre*uie #" facem un !aracli# !entru #"n"tatea *e*elu%ului 3e data acea#ta un #uflet curat de adole#cent" a aflat de#!re Sfntul Efrem !e care l-a .ndr"+it att de mult .nct a 9rut #" fac" ce9a !entru el. Pen5a/i Para#c;e9i din Ilion .l cuno#cu#e .n urm" cu !atru ani !e Sfntul Efrem7 cnd #-a du# #" #e .nc;ine la moa%tele unui alt #fnt7 ale Sfntului Ioan Ru#ul din in#ula E99ia. 3u!" ce #-a .nc;inat la moa%tele ace#tuia7 tn"ra adole#cent" %i-a a%te!tat cuminte !"rin$ii ln+" u%a de la intrare. S-a a!ro!iat atunci un c"lu+"r %i a .nce!ut #" o .ntre*e de unde e %i #" fac" remarci !o5iti9e de#!re .ntrea+a ei .nf"$i%are. I-a #!u# #" nu #e team"7 !entru c" .ntotdeauna 9a fi !"5it". Cata l-a .ntre*at care .i era numele %i la ce m"n"#tire 9ie$uia. I-a r"#!un# eni+matic c" 9a +"#i r"#!un#urile #in+ur"7 mai tr5iu7 la momentul !otri9it. Era un c"lu+"r .nalt7 care !urta !otca!7 o ra#" nea+r"7 o c"ma%" lun+" al*a#tr" %i o centur" +roa#". Tn"ra i-a mul$umit neo*i%nuitului c"lu+"r !entru cu9intele frumoa#e. Cnd #-a .ntor# .n &tena o rud" i-a #!u# c" tocmai fu#e#e la o m"n"#tire unde a aflat de un #fnt nou7 f"c"tor de minuni. 3u!" ce Para#c;e9i a 9"5ut c;i!ul c"lu+"rului !e co!erta c"r$ii7 l-a recuno#cut imediat !e c"lu+"rul care .i 9or*i#e .n E99ia. 6ucuria %i emo$ia ei nu #e !uteau de#crie .n cu9inte. Imediat tn"ra a !lecat la m"n"#tire !entru a-i mul$umi !entru darurile !rimite de ea7 !"c"toa#a7 !entru c" nu e#te om care #" nu !"c"tuia#c". & citit .n carte c" Sfntul Efrem era !rieten cu Sfntul Ioan Ru#ul %i c" .l 9i5ita ade#eaG Minunile Sfntului Efrem .n#" nu #e o!reau aici. Tn"ra m"rturi#e%te c" .ntotdeauna e#te al"turi de ea %i c" o a@ut". ntr-o *un" 5i7 cum #t"tea la m"n"#tirea de la Nea Macri %i #e ru+a .n fa$a unei icoane a #fntului7 a .nce!ut #"-l roa+e #" o .n9rednicea#c" de a face %i ea ce9a !entru el. Se ru+" #" !oat" +"#i o familie al c"rui co!il #" fie *ote5at cu numele #fntului. i7 cnd 9a a9ea %i ea co!ii7 unul dintre ei o #" !rimea#c" nea!"rat numele de Efrem. i-a terminat ru+"ciunea %i #-a .ndre!tat *ucuroa#" #!re ca#". Seara la culcare l-a 9i#at !e #fnt c" i-a #!u#( <Bei mer+e .n locul cutare %i le 9ei #!une acelor oameni #" aduc" *e*elu%ul la mine %i .l 9oi face *ine.= Era 9or*a de#!re o !erec;e care locuia .n a!ro!ierea locuin$ei fetei. Pn" atunci #e %tiau numai din 9edere. Tn"ra femeie tocmai n"#cu#e %i *e*elu%ul era *olna9. Cata #-a du# la ei7 le-a du# ulei de la Sfntul Efrem %i o carte de#!re minunile ace#tuia. Co!ilul a9ea menin+it"7 %i fu#e#e la S!italul de co!ii. M"mica i-a !romi# fetei c"7 dac" *"ie$elul #e 9a face *ine7 .l 9or *ote5a cu numele #fntului. Era o 5i de luni cnd fata cea credincioa#" a intrat .n ca#a tinerei !erec;i. Miercuri urma #" #e .ntrunea#c" con#iliul medicilor !entru ultimele anali5e ale co!ilului. Mar$i #ear" tn"ra 0?

Para#c;e9i l-a 9i#at iar"%i !e #fnt. &ce#ta i-a #!u#( <)ai cu mine #" facem un !aracli# !entru 9indecarea co!ilului.= &u .nce!ut ru+"ciunile %i .n 9i# tn"ra %tia de@a !e de ro#t !aracli#ul #fntului. <S" nu te .n+ri@ore5i %i #" nu !ln+i. A;eor+;i$" #e 9a face *ine %i 9e$i a9ea %i al$i co!ii= )ri#tina Pra#inou din Oalamata #-a ;ot"rt #" #crie !entru ca lumea care 9a citi #" afle a@utorul minunat !e care .l !oate afla de la #fnt atunci cnd .l c;eam" .n a@utor cu credin$". Pe #fnt .l cuno#cu#e la ?2 de ani7 .n momente +rele. Pe cnd *"ie$elul ei a9ea numai un an %i o lun" a aflat c" ace#ta a9ea o tumoare !e retin" la oc;iul dre!t. Tn"ra m"mic" a .nce!ut #" de5n"d"@duia#c". 3u!" o #arcin" !e care nu o !utu#e duce la ca!"t #e um!lu#e de mare *ucurie la na%terea ace#tui co!il. 3umne5eu o .ncerca acum7 m"rturi#e%te. Nu #-a r"59r"tit .m!otri9a &ce#tuia7 ci doar a .n+enunc;eat .n fa$a icono#ta#ului %i #-a ru+at Maicii 3omnului7 Sfntului Efrem %i Sfintei Para#c;e9i #" .i #al9e5e co!ilul. 3in Oalamata au fo#t .ndruma$i c"tre S!italul de co!ii <Sfnta Sofia= din &tena !entru in9e#ti+a$ii. Pe tot tim!ul ace#tora m"mica #e ru+a ne.ncetat. Re5ultatele au fo#t ne+ati9e. 6oala nu #e e'tin#e#e %i la alte or+ane. Oc;iul tre*uia .n#" o!erat. Pe 0D iunie ,444 #-a ;ot"rt data inter9en$iei c;irur+icale. nainte de inter9en$ie7 co!ilul a fo#t *ote5at la *i#erica Sfintei Para#c;e9i E c"ruia .i era !romi# .nainte de a #e na%te - %i au f"cut a!oi o 9i5it" la M"n"#tirea Sfntului Efrem. S-au .nc;inat7 #-au ru+at ca toate #" decur+" *ine la inter9en$ia medical"7 %i co!ilul #" fie #al9at. &u luat ulei7 a!" #fin$it" %i o carte cu minunile #fntului. & #o#it %i 5iua o!era$iei. M"mica a f"cut #emnul crucii dea#u!ra co!ilului7 l-a un# cu ulei %i i-a dat #" *ea a+;ea#m". Ner"*d"tori7 !"rin$ii au a%te!tat re5ultatul. 3octorul a ie%it %i le-a #!u# c" tumoarea fu#e#e .nl"turat" %i c" la *io!#ie #e 9a 9edea dac" #e e'tin#e#e cum9a la ner9ul o!tic. :e mai #!u#e c" 9"5u#e dou" !ete la mar+inea oc;iului %i c" tre*uie #" mear+" .n El9e$ia !entru tratament. M"mica #im$i c" i #-au t"iat !icioarele. i cre#cu#e .n#" #!eran$a .n 3umne5eu. & .nce!ut iar"%i #" #e roa+e ca #emnele !e care le 9"5u#e doctorul #" !oat" fi 9indecate %i #" nu fie afectat" 9ederea *"iatului. Pe m"#ura .ncerc"rii dar %i a credin$ei de care d"dea do9ad" femeia !rimea %i a@utor de Su#. Ea .n#"%i m"rturi#e%te c" Sfntul Efrem era acela care o .nt"rea .n credin$". Citind cartea de#!re minunile lui din care !rindea cura@ a o*#er9at cu #ur!rindere c" .n icoana de !e co!ert" ace#ta a9ea acum o !at" mo9 la oc;iul dre!tG Sur!ri5ele au continuat. Cnd a mer# aca#" la Oalamata cu icoane de-ale Sfntului Efrem7 #oacra ei i-a #!u# un lucru uimitor. Pe cel din icoan" .l mai 9"5u#e7 de%i nu %tia de e'i#ten$a #fntului !n" atunci. Cu#e#e .n ca#a lor %i tran#mi#e#e un me#a@ !e care .l !rimea acum m"mica cea .ncercat"( <S" nu te .ntri#te5i %i #" nu !ln+i. A;eor+;i$" #e 9a face *ine %i 9e$i a9ea %i al$i co!ii.= Sfntul r"#!undea .n ace#t fel ru+"ciunilor )ri#tinei care #e temea ca nu cum9a ceilal$i co!ii ai ei care e9entual 9or 9eni !e lume #" fie afecta$i .n 9reun fel. ntre tim! )ri#tina au5i#e de la una dintre mona;iile de la Nea Macri de icoana f"c"toare de minuni a Maicii de la Male9i i59ortoare de mir. Mer#er" %i #e .nc;inar" Maicii a c"rei icoan" ar !utea mi%ca7 !otri9it #!u#elor )ri#tinei7 %i !e cel mai necredincio# dintre necredincio%i. Cu lacrimi .n oc;i7 Maica 3omnului a fo#t ru+at" #" mi@locea#c" !entru 9indecarea co!ilului. &u !rimit de la c"lu+"ri$ele de acolo ulei *ine miro#itor7 a+;ea#m" %i ulei de la candel". &u !rimit #fatul de a !une !u$in ulei *ine-miro#itor .n a+;ea#m" %i a%a #" i #e dea co!ilului #" *ea. &u .ntlnit la m"n"#tire un c"lu+"r .m*un"t"$it de la Sfntul Munte7 #-au #!o9edit %i #-au .m!"rt"%it. Pe cnd !leca de la m"n"#tire #e +ndea c" nu 9"5u#e nicio icoan" a Sfntului Efrem. ntorcndu-#e7 a 9"5ut un mic !aracli# .n care era o icoan" uria%" a Sfntului Efrem. 3u!" ce #-a .nc;inat a #im$it *un" mirea#m" %i %i-a #!u# c" numai de la #fnt !oate 9eni7 de la #fntul care le ura .n ace#t fel *un 9enitG )ri#tina .i mul$ume%te #fntului !entru #emnele minunate !e care le !rimi#e %i m"rturi#e%te c" .i a!"ru#e %i .n 9i# de dou" ori. 6e*elu%ul a f"cut !atru cicluri de c;imiotera!ie %i toate mer+eau *ine. n El9e$ia li #-a #!u# c" nu 9a a9ea !ro*leme cu oc;iul7 iar in9e#ti+a$iile f"cute !entru a #e #ta*ili dac" acea#t" afec$iune e#te ereditar" #au nu au ie%it ne+ati9e. )ri#tina #!era ca !rin 9oia lui 3umne5eu7 !rin a@utorul Maicii Prea#finte %i a Sfntului Efrem #" !oat" aduce !e lume %i al$i co!ii #"n"to%i !entru a-%i .m!lini !romi#iunile f"cute %i 00

!entru a #im$i darul lui 3umne5eu de a !utea aduce !e lume co!ii. i mul$ume%te lui 3umne5eu !entru c" !rin .ncerc"rile !e care El o l"#a#e #" treac" .i cuno#cu#e !e #fin$ii S"i minuna$i %i #e roa+" ca nicio mam" #" nu mai treac" !rin ceea ce a trecut ea %i ca to$i co!ii #" fie #"n"to%i. Sunte$i !"rin$ii MarieiF <Cata noa#tr" #-a .m*oln"9it +ra9=7 m"rturi#e%te o !erec;e din &tena. Mama !ln+ea 5i %i noa!te7 ru+ndu-: !e *unul 3umne5eu #" .i fac" *ine co!ila. ntr-o noa!te a 9"5ut .n 9i# c" #e afla la un #!ital .m!reun" cu #o$ul ei. & 9"5ut la un moment dat un om .nalt7 .m*r"cat .n ra#" %i care 9or*ea cu c$i9a oameni care !"reau a-i fi ucenici. ndat" ce a 9"5ut !erec;ea din &tena7 a 9enit ln+" ei %i i-a .ntre*at( <Sunte$i !"rin$ii MarieiF= Primind r"#!un# afirmati97 a mai .ntre*at ce9a( <&$i +"#it medicamentul !entru co!ilul 9o#truF= I #-a r"#!un# cu lacrimi .n oc;i c" nu %tiu unde #" +"#ea#c" medicamentul. n acel moment cel .nalt di#!"ru f"r" niciun cu9nt. 3e atunci .ncolo #tarea co!ilului a .nce!ut #" #e .m*un"t"$ea#c" !e 5i ce trecea. M"mica nu %tia !e cine 9i#a#e. & .n$ele# doar atunci cnd a 9"5ut icoana lui la m"n"#tire %i l-a recuno#cut7 #!unnd la to$i c" Sfntul Efrem a fo#t acela ce i-a f"cut *ine co!ila%ul. Pai#!re5ece ani .n care am fo#t li!#i$i de co!ii 3in Aermania7 de la Maria Aa9rilidou 9ine urm"toarea m"rturie #!re M"n"#tirea de la Nea Macri .n luna noiem*rie a anului ?DDD. Maria m"rturi#e%te c" tim! de !ai#!re5ece ani nu r"m"#e#e .n#"rcinat". Trecu#e !rin nenum"rate controale medicale7 re5ultatul r"mnnd .n#" mereu acela%i. O !rieten" i-a 9or*it de#!re Sfntul Efrem %i de#!re a@utorul +ra*nic al ace#tuia .n do*ndirea de !runci. Ea nu d"du#e im!ortan$" celor au5ite. O 9eri%oar" i-a dat a!oi o carte cu minunile #fntului7 dar nici atunci nu a luat !rea mult .n #eam" ace#t lucru7 !unnd cartea .n *i*liotec". 3u!" ce a trecut de#tul de mult tim!7 a #o#it 9remea #" urme5e un tratament !entru do*ndirea de !runci. 3u!" cinci .ncerc"ri nereu%ite %i-a amintit dintr-o dat" de Sfntul Efrem. :-a ru+at atunci #" .i a@ute familia. :a cte9a 5ile de la acea ru+"ciune a +"#it iconi$a #fntului .n cutia !o%tal". I-o trimi#e#e o !rieten". i-a amintit atunci %i de cartea uitat" .n *i*liotec". Cu mult dor %i dra+ a .nce!ut #" o citea#c". & aflat ct de +ra*nic a@ut"tor e#te #fntul %i a #im$it c" o 9a a@uta %i !e ea. & .nce!ut a #e ru+a .m!reun" cu #o$ul ei din tot #ufletul. O*#er9a#e .n#" un element comun al inter9en$iilor #fntului %i anume fa!tul c" !"rin$ii care do*ndeau co!ii .n mod minunat7 !rin mi@locirea ace#tuia7 !uneau ace#tora numele #fntului7 Efrem. Maria .n#" .i #!unea cu r"ceal" #fntului c" nu .i !lace numele lui %i c" !refer" #" .i cear" orice altce9a. & r"ma# .n#"rcinat"7 dar nu a !utut duce #arcina la ca!"t. &r fi a9ut nu unul7 ci trei co!ii. Comentea5" ea .n#"%i( <Trei co!ii mi-a d"ruit #fntul %i niciunuia nu m-am .n9rednicit #"-i dau numele luiG=. Po9e#te%te c" au5ea mereu .n"untrul ei o 9oce care o acu5a de necredin$". nce!u#e #"-%i fac" autocritica7 %i-a dat #eama c" lucrurile nu erau .n ordine. & +"#it cura@ul de a i #e adre#a iar"%i #fntului cu ru+"ciuni. 3u!" .nc" o nereu%it" !e care a con#iderat-o !edea!#a #fntului !entru necredin$a de care d"du#e do9ad" a 9enit o nou" .ncercare. 3e acea#t" dat"7 #!une7 citea mereu minunile Sfntului Efrem7 mai ale# cnd tre*uia #" a%te!te la doctor %i a9ea tot tim!ul la ea o iconi$" a ace#tuia. i !romi#e#e de-acum #fntului c"7 dac" 9a fi *"iat7 o #"-i !oarte numele. i7 minuneG & r"ma# iar .n#"rcinat". 6ucuria nu #e !oate de#crie .n cu9inte. nainte de a afla 9e#tea cea mare 9"5u#e mereu .n fa$a oc;ilor fi+ura 9e#el" a #fntului. O 9oce .i %o!tea mereu( <S" nu .$i fie fric"7 totul 9a fi .n re+ul"=. n luna martie a anului ,444 a n"#cut un *"ie$el !erfect #"n"to#7 care a fo#t *ote5at Efrem. &cum a%te!ta cu *ucurie cel de al doilea co!il. <Ce cau$iF Nu $i-am #!u# c" Nicolae #e 9a face *ineF= 02

Maria Pant#elia din :imno# #crie e!i#tola #a .n ianuarie ?DD,7 adre#ndu-#e #fntului ca o mam" tri#t" %i !"c"toa#" care fu#e#e .n9rednicit" !rin a@utorul ace#tuia de .n#"n"to%irea co!ilului ei. %i cere #cu5e .n acela%i tim! !entru c" trecu#er" c$i9a ani de cnd minunea a9u#e#e loc. 6"iatul ei Nicolae7 .n 9r#t" de cinci#!re5ece ani7 #e .m*oln"9i#e de ce9a ce cu +reu a !utut fi dia+no#ticat ca fiind *oala lui )od+/in7 .n form" foarte +ra9". &cea#ta atac" +an+lionii din or+ani#m. 6"iatul tre*uia #" .ncea!" de .ndat" tratament c;imiotera!eutic. 6"iatul a9ea o con#titu$ie foarte fira9" %i doctorii au #!u# c" !ro*a*il nu 9a !utea face fa$" tratamentului7 nedndu-i !rea multe %an#e de #u!ra9ie$uire. Iilele lui7 #!u#e#er" ace%tia7 ar !utea fi num"rate !n" la Cr"ciun. Mama a !rin# atunci un cura@ #u!raomene#c7 !e care i l-a tran#mi# %i *"iatului. S-a ru+at fier*inte tuturor #fin$ilor %i .n #!ecial Sfntului Efrem7 !e care .l credea +ra*nic a@ut"tor %i .n ca5ul ei7 cum citi#e c" o f"cu#e .n nenum"rate rnduri. ntr-o #ear" a 9"5ut .n 9i# un c"lu+"r .nalt7 care a .ntre*at-o( <Ce face NicolaeF= Cemeia7 cre5nd c" e#te unul dintre !"rin$ii din !aro;ia ei7 a r"#!un#( <Nicolae7 !"rinte Teodo#ie7 e#te foarte *olna9.= <Nicolae al t"u #e 9a face *ineG= i-a #!u# cel din 9i#7 du!" care #-a f"cut ne9"5ut. S-a tre5it !lin" de credin$" %i cu cura@ul de a continua lu!ta cu *oala %i de a-l .ncura@a .n acea#ta !e co!ilul ei. n fiecare 5i .l un+ea cu ulei %i .i d"dea a+;ea#m". l adu#e#e %i la m"n"#tire unde .l *inecu9nta#e e+umena Macaria7 care mai tr"ia .nc" !e 9remea aceea. Aol+ota *"iatului a durat 5ece luni7 tim! .n care ace#ta #-a 5*"tut .ntre 9ia$" %i moarte. Mama l-a 9i#at din nou !e #fnt .n luna ianuarie a anului ,441. 3e data acea#ta #e f"cea c" .%i !ierdu#e co!ilul. &cela%i c"lu+"r i-a a!"rut iar"%i .n 9i# %i i-a #!u#( <Ce cau$iF Nu $i-am #!u# c" Nicolae al t"u #e 9a face *ineF= S-a tre5it %i %i-a 9"5ut *"iatul dormind lini%tit. 3u!" ce au terminat tratamentul7 #-au .ntor# .n in#ula de unde 9eni#er"7 .n :imno#. 6unicul ridica#e o mic" ca!el" .n curtea ca#ei7 .n cin#tea Sfntului Efrem %i a Sfintei Irina )ri#o9alantou. Ca!ela7 aflat" la o inter#ec$ie de drumuri7 era de#c;i#" tot tim!ul %i oricine dorea +"#ea aici loc de .nc;in"ciune7 candelele ne#tin+ndu-#e niciodat". :a *i#erica !aro;iei m"mica a du# o icoan" a #fntului !e care .l dorea +ra*nic a@ut"tor %i altora .n ne9oi7 a%a cum fu#e#e cu *"iatul ei. m!"r$i#e %i c"r$i .n care #unt i#tori#ite minunile #fntului. &cum cnd #crie au trecut trei ani de la marea .ncercare !e care o tra9er#a#e cu *"iatul. In9e#ti+a$iile erau din ce .n ce mai rare %i .ntotdeauna re5ultatele #-au do9edit a fi *une. nc;eie m"mica( <3ore#c din tot #ufletul ca #fntul #" a@ute !e toat" lumea7 .n #!ecial .n#" !e co!iii mici7 care .nc" nu au a!ucat #" tr"ia#c" *ucuriile 9ie$ii=. Mi-a #!u# #" nu m" .n+ri@ore57 co!ilul #e 9a face *ine n luna mai a anului ?DD, a #o#it !e adre#a m"n"#tirii #cri#oarea lui Con#tantino# Pa!!a# din Corint. Pe Sfntul Efrem l-a cuno#cut7 m"rturi#e%te7 cnd a fo#t internat .n #!ital fiul lui de doi ani %i @um"tate7 care #uferea de cardio!atie. O femeie credincioa#" le-a 9or*it de#!re #fnt %i le-a dat ulei de la candela ace#tuia7 !recum %i o mic" iconi$". Co!ila%ul a tre*uit #" #u!orte o o!era$ie !e cord de#c;i#7 toate au mer# *ine #!une tat"l %i7 mul$umit" #fntului7 du!" numai %a!te 5ile au !utut !leca din #!italG 3u!" doi ani %i @um"tate a fo#t nece#ar" o a doua inter9en$ie. E'trem de .n+ri@ora$i7 !"rin$ii l-au du# iar"%i !e co!il la acela%i #!ital unde !e ?L fe*ruarie ?DD,a a9ut loc o!era$ia. Pentru a doua oar" Sfntul Efrem l-a aco!erit !e co!ila% cu ;arul #"u. Micu$ul a #tat .n #ala de o!era$ie dou"#!re5ece ore7 o!era$ia fiind e'trem de dificil". Cnd a fo#t mutat .n #ala de reanimare7 co!ilul era ca %i .n+;e$at. 3octorii au f"cut tot ce le-a #tat .n !utin$" ca #"-l #al9e5e. P"rin$ii amu$i#er" de durere. Nu au .ncetat .n#" nicio cli!"7 m"rturi#e%te tat"l7 #" #!ere .ntr-o minune f"cut" de #fnt. 3u!" ce mama co!ilului a intrat .n #ala de reanimare7 a a%e5at iconi$a #fntului !e !erna ace#tuia %i l-a un# cu untdelemn de la candel"7 co!ilul a .nce!ut #" re9in" la 9ia$"7 cor!ul .nce!nd #" i #e .nc"l5ea#c" tre!tat. 6"ie$elul a r"ma# %a!te 5ile la reanimare7 tim! .n care cu lacrimi .n 08

oc;i #fntul era c;emat .n a@utor. ntr-o 5i ace#ta .%i f"cu #im$it" !re5en$a !rintr-o mirea#m" minunat" care .nce!u #" #e r"#!ndea#c" .m!re@ur. 3u!" alte cinci#!re5ece 5ile co!ilul a !lecat aca#"7 #tarea #"n"t"$ii #ale fiind foarte *un". ntr-o noa!te tat"l l-a 9i#at !e #fnt7 %i ace#ta i-a #!u# #" nu #e .n+ri@ore5e deoarece *"ie$elul #e 9a re#ta*ili com!let. i iar"%i #-a #im$it aceea%i mirea#m" e'traordinar" .n atmo#fer". i-a tre5it #o$ia %i7 t"mind .ntrea+a ca#"7 i-au mul$umit Sfntului Efrem. Sfntul #-a do9edit +ra*nic a@ut"tor %i tat"lui7 nu numai co!ilului7 9indecndu-l !e ace#ta de !uternice dureri de #tomac. T"ticul cel mult .ncercat .%i .nc;eie #cri#oarea cu o ru+"ciune adre#at" #fntului ca #" .l .n9rednicea#c" #" 9in" #" i #e .nc;ine la m"n"#tire. Bindecare minunat" a !atru co!ii Tot .n anul ?DD,7 .n luna #e!tem*rie7 #o#e%te !e adre#a m"n"#tirii #cri#oarea Ecaterinei Se9a#to!oulou din localitatea )aidari. &cea#ta i#tori#e%te c" !rima minune o tr"i#e recent7 .n acea lun". Ceti$a ei de %a#e ani%ori tu%ea foarte !uternic dar numai noa!tea7 a#tfel .nct m"mica a amnat #" o duc" la !ediatru. n cea de-a !atra noa!te .n care co!ilul nu #e mai o!rea din tu%it7 m"mic" a luat deodat" ulei !e care .l a9ea de la m"n"#tire %i cu mult" credin$" a un#-o !e #!ate !e feti$". 3in acea cli!" tu#ea a .ncetat com!let. Minunile f"cute de #fnt .n acea ca#" nu au .ncetat #" #e arate7 toate !rin 9indecarea celor !atru co!ii ai familiei Se9a#to!oulou. Urm"toarea .ntm!lare minunat" #-a !etrecut cu feti$a de doi ani%ori care #e !ln+ea de mari dureri la *urtic". Pn" #" o duc" la doctor mama #-a +ndit #" a!lice acela%i <tratament= ca .n ca5ul fiicei mai mari. i !e dat" i-au trecut durerile7 iar micu$a #-a al"turat *ucuroa#" la @oac" celorlal$i co!ii. Ciul ei de nou" ani %i-a #crntit +le5na la %coal". Cnd a a@un# aca#"7 !ln+nd de durere a ru+at-o !e mam" #" .l un+" cu ulei de la candela #fntului !entru a #e face .ndat" *ine. i e'act a%a #-a %i .ntm!lat. Sfntul a fo#t <!re5entat= %i .n9"$"torului *"iatului Ecaterinei. &ce#ta a9ea la rndul #"u un co!il care #uferea de dou" luni de o *oal" rar" de #n+e7 care ataca +lo*ulele al*e. Ie%i#e din #!ital cu condi$ia #" urme5e mai de!arte tratament medicamento#. Ecaterina7 care a tr"it minunile f"cute de #fnt co!iilor ei7 nu a e5itat #" .i dea .n9"$"torului ulei #fin$it de la m"n"#tire. n9"$"torul %i-a un# co!ilul .nainte de-a mer+e #" fac" in9e#ti+a$iile medicale cu9enite. Iar re5ultatele au ie%it dintr-odat" foarte *une7 a#tfel .nct *ucurie mare i-a cu!rin# !e to$i cei ai ca#ei. i cumnata Ecaterinei7 care a9ea de#e #t"ri de ame$eal" a c"ror !ro9enien$" nu !utu#e fi de!i#tat" de medici7 #-a f"cut *ine tot !rin inter9en$ia minunat" a #fntului. &ce#ta i #-a .nf"$i%at .ntr-o noa!te %i i-a #!u#( <Nu te teme7 te 9ei face *ine. &ce#t tratament !e care .l 9ei face 9a fi ultimul %i du!" 5ece 5ile *oala 9a di#!"rea com!let. S-a .ntm!lat e'act a%a cum 9i#a#e. nainte #" .l 9ad" .n 9i# !e #fnt .%i #!u#e#e c" #fin$ii o uita#er"7 .nce!u#e c;iar #" #e .ndoia#c" de e'i#ten$a lor. 3ar #fntul .i #!ul*era#e toate .ndoielile %i i-a ar"tat7 du!" cum m"rturi#e%te7 nu numai c" #fin$ii e'i#t"7 dar %i marele dar !e care .l au oamenii7 acela de a credeG <Co!ilul nu mai are nimicG= M"rturia urm"toare 9ine din Creta7 din !artea lui Mir#ini Para#/a/i din localitatea )ania. Ea 9rea #" de!un" m"rturie #!re #la9a lui 3umne5eu de#!re 9indecarea co!ilului ei cel mic7 Panaioti. &ce#ta #-a re#ta*ilit com!let .n urma ru+"ciunilor adre#ate Maicii 3omnului %i Sfntului Efrem. n urma unui control medical !e care .l f"cu#e Panaioti7 doctorii au con#tatat c" a9ea melanom la oc;iul #tn+. Starea #"n"t"$ii #ale era !rime@duit". & tre*uit #" !lece .n El9e$ia. & #tat acolo !atru 5ile. Ciind con#ultat de un medic +rec7 ace#ta a recomandat .ntoarcerea .n Arecia7 lucru !e care nu .l mai recomanda#e %i .n alte ca5uri #imilare. S-au .ntor# .n $ar" .ntr-o #m*"t"7 iar a doua 5i7 duminic" #e #trn#er" cu to$ii E .m!reun" cu fratele lui Panaioti7 Emanuil7 care era c"#"torit E la ma#" .n ca#a !"rintea#c". :a un moment 0>

dat mama #-a a!ro!iat de Emanuil %i cu lacrimi .n oc;i i-a #!u# c" dac" ace#ta ar a9ea un co!il ar !utea #" .l *ote5e cu numele N"#c"toarei de 3umne5eu %i ar ru+a-o #" .l 9indece !e Panaioti. Emanuil i-a r"#!un# c" %i el #e +ndi#e la fel. Mama i-a f"+"duit Maicii 3omnului c" 9a mer+e .n in#ula Tino# !entru a #e .nc;ina icoanei f"c"toarei de minuni de acolo a 6unei9e#tiri7 Me+alo;ari. nc" de la de!i#tarea *olii .%i .ndre!ta#e ru+"ciunile c"tre Maica 3omnului %i c"tre Sfntul Ioan Pu#tnicul7 ale c"rui moa%te #e +"#eau .n re+iunea unde #t"tea ea. Panaioti# #-a mai du# o dat" .n El9e$ia7 cu #co!ul .nl"tur"rii melanomului care .ntre tim! #e de59olta#e. Inter9en$ia c;irur+ical" a reu%it7 doctorii con#tatnd c" !ericolul trecu#e %i c" !acientul nu 9a mai a9ea !ro*leme. Re#ta*ilirea com!let" a #"n"t"$ii a a9ut loc .n Cran$a. Mama .ntre tim! .%i .nde!lini#e !romi#iunea f"cut" Sfintei Cecioare. Cnd #-a .ntor# de acolo7 o rud" de-a ei7 care a9ea un co!il !e care .l f"+"dui#e Sfntului Efrem7 i-a !ro!u# #" mear+" la m"n"#tirea 6unei9e#tiri la Nea Macri. Cu credin$" %i mare n"de@de .n a@utorul #fntului #-au .nc;inat la moa%tele ace#tuia. &m*ele femei #-au .ntor# !line de #!eran$a c" Maica 3omnului %i Sfntul Efrem .l 9or a@uta !e Panaioti#. & doua 5i au #o#it din #tr"in"tate %i cei doi *"ie$i. 3u!" trei 5ile7 .n tim! ce citea cartea cu minunile f"cute de #fnt7 mama l-a ru+at #" .i dea un #emn din care #" 9ad" c" e#te !rotectorul *"iatului ei. Cum citea7 a adormit cu cartea .n *ra$e %i a 9i#at un c"lu+"r a%e5at !e o #car" .nalt"7 !e care urca7 %i care #-a .ntor# #" .i #!un"( <Co!ilul nu mai are nimic.= Mama #-a tre5it imediat7 mul$umind #fntului cu lacrimi .n oc;i. Minunea acea#ta #-a com!letat cu minunea na%terii !rimului co!il al fratelui ace#tuia7 o feti$" care a !rimit numele Maria7 a%a cum !romi#e#er" *unica %i tat"l ei. Cu dra+o#te .n 3omnul .%i ia r"ma# *un Mir#ini de la maica #tare$"7 dorind ca m"n"#tirea #" fie %i mai de!arte7 cu a@utorul Maicii 3omnului %i al tuturor #fin$ilor7 un refu+iu ade9"rat !entru mntuirea #ufletelor credincio%ilor. 3octor f"r" de ar+in$i ntr-o *un" 5i a #o#it la m"n"#tire un om +r*o9it care nu !utea #" #e .ndre!te de #!ate. m!reun" cu maicile7 cu #o$ia %i co!ilul #"u a .ndre!tat fier*in$i ru+"ciuni c"tre 3umne5eu %i l-a ru+at !e #fnt #" mi@locea#c" !entru 9indecarea #a. A;eor+;io# )ri#tidi# nu era necuno#cut .n acele locuri. Mai 9eni#e o dat"7 cu ce9a tim! .n urm"7 ca #" #e roa+e #fntului !entru #al9area unicului #"u co!il. Sfntul i-a !rimit ru+"ciunile %i l-a #al9at !e co!il de la o moarte #i+ur". &cum7 tat"l #e ru+a !entru a fi el .n#u%i 9indecat7 a9nd o *oal" +ra9" de inim". 3u!" ce au cntat cu mult" e9la9ie !aracli#ul #fntului7 omul a !lecat de la m"n"#tire cu o #fnt" emo$ie .n #uflet. 3u!" numai cinci#!re5ece 5ile a #o#it la m"n"#tire cu fa$a 9e#el" %i luminoa#". :e-a #!u# maicilor c" .n fiecare 5i #-a ru+at #fntului7 cntnd !aracli#ul .m!reun" cu co!ilul #"u. :a un moment dat ca#a i #-a um!lut de o mirea#m" #fnt"7 ca de la o t"mie *inemiro#itoare. 6"r*atul a luat atunci .n *ra$e icoana #fntului !e care a #"rutat-o cu adnc" e9la9ie. Mirea#ma ce ie%ea din acea#ta nu !utea fi de#cri#" .n cu9inte... 3u!" o!t 5ile a a9ut urm"torul 9i#( #e f"cea c" !e cnd a 5"cut *olna9 la !at a !rimit 9i5ita #fntului care a 9enit ln+" el %i i-a #!u#( <A;eor+;io#7 !entru tine am 9enit=7 %i #-a a%e5at !e !at. 6olna9ul a 9i#at mai de!arte c" %i-a a%e5at ca!ul !e +enunc;ii #fntului %i ace#ta i-a citit o ru+"ciune !entru 9indecare. 3in acel moment a .nce!ut #" #e #imt" *ine. &cum a 9enit la m"n"#tire cu lacrimi de recuno%tin$" .n oc;i %i %i-a atrnat cea#ul de aur .n dre!tul icoanei Sfntului Efrem7 ru+ndu-l #" .i dea !uterea ca #" !ro!o9"duia#c" tuturor de#!re minunata #a 9indecare. Ne-a f"cut #emn #" t"cem M" nume#c Caterina Neou %i am 1 ani. Nu %tiam nimic de#!re Sfntul Efrem !n" .ntr-o 5i cnd am au5it de#!re el de la !"rin$i. Sfntul face multe minuni. i cu mine a f"cut o minune. :-am 9i#at odat" c" era dea#u!ra !atului meu. Tata era al"turi %i f"cea metanii7 c;emndu-l cu 9oce tare. Mama nu credea %i atunci #fntul #-a f"cut ne9"5ut. 0L

&!oi l-am 9"5ut iar"%i .n 9i#. Eram .m!reun" to$i .ntr-o *i#eric" !e care nu o cuno#c. Eram .m!reun" cu !rietena mea7 Maria. &cea#ta .mi #!unea #" m" uit .n alt" !arte. n tim! ce #fntul ne #!unea ce9a7 ne-a f"cut .n acela%i tim! #emn #" t"cem. Eu am .nce!ut #" !ln+ %i atunci #fntul a aler+at #!re mine %i m-a #"rutat !e o*ra5G 3u!" aceea 9i#ul meu #-a terminat.

01

&ne'"( )ari#mele Sfntului Efrem Profe$ii n tim!ul Po#tului Sfintelor Pa%ti din anul ,4>L7 .n mai multe 5ile7 .ntre ,4 %i ?, a!rilie7 o maic" l-a 9"5ut !e Sfntul Efrem nelini%tit. :-a 9"5ut c" #e ru+a cu mult" ardoare %i am"r"ciune. Cnd .n +enunc;i7 cnd .n !icioare7 a fo#t 9"5ut c" #e ru+a cu minile .ndre!tate #!re cer. Intra %i ie%ea din *i#eric"7 #e ducea .n curte7 #e ducea #u# !e munte .n+enunc;eat7 ru+ndu-#e .m!reun" cu Maica 3omnului. Cine %tie de ceG <Poate E .%i #!u#er" mai tr5iu maicile E toate ace#tea le f"cea din cau5a celor .ntm!late .n acele 5ile %i ru+"ciunile erau .ndre!tate c"tre 3umne5eu !entru a nu #e 9"r#a #n+e.= E#te ce9a mai !uternic .n 9ia$" dect o ru+"ciune fier*inteF Nenorociri %i furtuni #e a*at !e#te !o!oarele lumii7 dar ru+"ciunea !otole%te toate 9i@eliile %i aduce roade *o+ate. :a cte9a 5ile du!" acel inter9al de tim! maicile au tr"it o alt" .ntm!lare. Una dintre ace#tea l-a 9"5ut !e #fnt cu .nf"$i%area #c;im*at". Mona;ia a terminat de aran@at *i#erica cnd7 .ndre!tndu-%i !ri9irea #!re icoana #fntului7 a 9"5ut ce9a ca o #udoare care #e !relin+ea !e acea#ta. & #tri+at la celelalte mona;ii7 care7 9enind7 au .nce!ut #" cnte !aracli#ul #fntului .n tim! ce !ri9eau uimite cum din o*ra@ii #fntului #e !relin+eau ca din dou" i59oare dou" %u9oaie de mir... Cnd au a@un# la #fr%itul Sfintei E9an+;elii7 tot cor!ul #fntului din icoan" era aco!erit de mir. Celelalte !"r$i ale icoanei erau !erfect u#cate. Poate %i acela era un #emn !rofetic7 #-au +ndit maicile mai tr5iu. Tot .n acea !erioad"7 una dintre m"icu$e a fo#t martora unui alt fa!t minunat. & 9"5ut c" din icoana #fntului #e !relin+e mir cu care au um!lut un 9a# .ntre+. Mirul i59ora continuu7 dar nu #e #cur+ea .n afara 9a#uluiG &!lecndu-#e #" %tear+" o !at" de #n+e de !e @o#7 una din mona;ii a au5it o 9oce din#!re icoan"( <Ba fi %i *ine7 dar #e 9a .ntm!la %i ce9a foarte7 foarte r"u=. &ce#te din urm" cu9inte a9eau #" #e ade9erea#c" .ntr-un mod foarte durero#... Inter9en$ie minunat" .n #tr"in"tate Pe adre#a maicii #tare$e a #o#it .n decem*rie ,4L, o #cri#oare din Iu+o#la9ia7 de la &n+;elina )aralam*o#. M"rturia ei e#te le+at" de o nou" inter9en$ie minunat" a #fntului care l-a #c"!at de la .nc;i#oare !e #o$ul ei. & trecut ce9a tim! de la ace#t lucru dar femeii i-au r"ma# ne%ter#e amintirile .ntm!l"rilor minunate... ntrea+a familie a &n+;elinei #-a aflat #u* ocrotirea #fntului f"c"tor de minuni. 3intr-o im!ruden$"7 #o$ul ei7 care #e afla .ntr-o #itua$ie *un"7 #-a 9"5ut trt .n .nc;i#oare. &u .nce!ut #" !iard" din a9erea c%ti+at". Co!ii7 !"rin$i7 fra$i7 #urori7 *unici7 cu to$ii %i-au .ndre!tat +ndurile #!re #fnta m"n"#tire. So$ul i-a !o9e#tit #o$iei cele !e care ea le #cria acum ca m"rturie... Se afla .n celul" %i .n tim! ce #t"tea !e un !at nu !rea .nalt7 a 9"5ut .n fa$a #a un c"lu+"r care $inea o lumin" .n mn". &ce#ta i #-a adre#at 5icndu-i( <S" ai credin$" %i cura@7 eu .$i 9oi a!"ra familia7 #" nu .$i faci +ri@i !entru a#ta. i !e tine te 9oi a!"ra. Ne 9om re9edea la !roce#=7 du!" care #-a f"cut ne9"5ut7 l"#nd .n celula cea umed" o mirea#m" !l"cut". n 5iua urm"toare7 #o$ul i-a !o9e#tit #o$iei toate cele .ntm!late .n a@un. Cu lacrimi de emo$ie7 i-a #!u# c" era lini%tit de-acum %i #i+ur c" #fntul 9a fi !re5ent la !roce#. So$ia i-a dat o iconi$" .n care *"r*atul l-a recuno#cut e'act !e cel ce i-a a!"rut .n 9i# %i i-a #!u#( <Credin$"7 cura@7 toate 9or trece cu *ine=. 3u!" .nc" dou"5eci de 5ile7 .n cli!ele cnd era ner"*d"tor #" afle data !roce#ului7 #fntul %i-a mai f"cut .nc" o dat" a!ari$ia %i i-a #!u#( <Iat"-m" iar"%i7 de ce te nelini%te%tiF Proce#ul 9a fi !e 0 #e!tem*rie. 04

Boi fi acolo7 ai .ncredere=. &!oi7 iar"%i #-a f"cut ne9"5ut7 l"#nd aceea%i !l"cut" mirea#m" .n urma lui. 6"r*atul a .ncercat #" .i lini%tea#c" %i !e cole+ii de celul"7 #!unndu-le data cnd 9a a9ea loc !roce#ul. Ne.ncre5"tori #!u#elor lui7 ace%tia #-au l"murit re!ede c" a a9ut dre!tate7 a doua 5i cnd .n mod oficial a fo#t anun$at ace#t lucru. n a@unul !roce#ului7 ne!utnd dormi %i a%te!tnd #" #e lumine5e7 *"r*atul a a$i!it !u$in. & 9"5ut atunci .n fa$a oc;ilor #ala de @udecat" %i !e @ura$ii !e care .i .ntlni#e .n a@un. Sfntul l-a c;emat !e nume !e acu5at( <)aralam*ie7 #coal"-te .n !icioare7 eu #unt. E%ti declarat ne9ino9at=. nfrico%at7 omul #-a tre5it. Nu a 9"5ut nimic .n fa$a oc;ilor dar a #im$it iar"%i .n n"ri mirea#ma aceea7 de-acum cuno#cut". Proce#ul #-a terminat. Nu #e a%te!ta nimeni la un re5ultat fa9ora*il. Numai *"r*atul meu %tia c" toate #e 9or termina cu *ine7 din moment ce au5i#e #entin$a din .n#"%i +ura #fntuluiG 3u!" !u$in tim! a ie%it din .nc;i#oare. & 9enit cu familia la m"n"#tire. Emo$iile %i #entimentele de recuno%tin$" !e care le-a .ncercat *"r*atul !entru attea inter9en$ii minunate ale Sfntului Efrem .n 9ia$a lui nu #e !ot e'!rima .n cu9inte... Se um!le de *ucurie orice om cnd .l #imte !e #fnt att de a!roa!e de el... Pre5en$a #fntului .n &merica ntr-o *un" 5i7 a #o#it la m"n"#tire o credincioa#" care cu mult" e9la9ie a cerut #" #e .nc;ine la moa%tele #fntului. Benea de de!arte. :e-a !o9e#tit mona;iilor c"7 odat"7 .n &merica7 !e cnd dormea7 #-a .ntm!lat #" aud" un 5+omot la u%"7 de !arc" ar fi intrat cine9a. & de#c;i# oc;ii %i7 ca .ntr-un 9i#7 a 9"5ut o lumin" #u!rafirea#c" %i7 .n ea a .ntre5"rit un c"lu+"r .nalt. Cemeia a .n+enunc;eat .naintea ace#tuia %i a au5it deodat" c" .i #!une( <Sunt Sfntul Efrem din Muntele ne!ri;"ni$ilor7 #" 9ii #" mi te .nc;ini=. i7 l"#nd .n urm" o mirea#m" minunat"7 #-a f"cut ne9"5ut. O alt" credincioa#" din &merica7 +ra9 *olna9" de e!ile!#ie7 de .ndat" ce a au5it de minunile #fntului a trimi# o roc;ie de-a #a la m"n"#tire !entru a fi trecut" !e la #fintele moa%te. n tim!ul ce maicile f"ceau #emnul crucii cu acel 9e%mnt dea#u!ra moa%telor #fntului #-au au5it trei 5+omote 9enind din#!re icoan". Cnd a .m*r"cat roc;ia femeia #-a f"cut !e dat" #"n"toa#". & 9enit a!oi de la acea de!"rtare unde #e afla7 .n Arecia7 !entru a-i mul$umi #fntului !entru a@utorul #"u minunat. &@utor .n temni$" 3in .nde!"rtata Suedie a #o#it !e adre#a m"n"#tirii o alt" m"rturie de#!re !re5en$a #fntului ln+" un .ntemni$at. Ciind de doi#!re5ece ani .n acea $ar"7 omul #e afla acum !e nedre!t .ntemni$at %i condamnat la trei ani de .nc;i#oare. 3u!" ce au trecut cinci luni de .nc;i#oare7 .ntr-o celul" .ntunecoa#"7 .n tim! ce a%te!ta 9erdictul Cur$ii de &!el din data de 9ineri7 ,1 decem*rie ,41,7 *"r*atul a !rimit .n a@un o 9i5it" minunat". Pe la ora 0 noa!tea #-a #culat *ru#c %i #-a ridicat din !at. Cu !u$in .nainte de a #e de5metici !e de!lin a 9"5ut .n fa$a lui un om .nalt7 #la*7 cu *ar*"7 .m*r"cat cu o ;ain" lun+"7 al*". &ce#ta a .nce!ut #"-i 5m*ea#c". Necuno#cutul a fo#t .ntre*at .n #uede5" cine e#te. & r"#!un# .n +rece%te( <Mine 9e$i afla la tri*unal 9e#tea eli*er"rii=. 3e$inutul a in#i#tat .n continuare #" afle identitatea celui !e care .l a9ea .n fa$" %i de unde %tia acea 9e#te. & !rimit acela%i r"#!un#( <Mine 9e$i afla la tri*unal 9e#tea eli*er"rii=. ndre!tndu-%i !ri9irea c"tre u%"7 .ntemni$atul a 9"5ut c" era .ncuiat". ntorcndu-#e a!oi #!re ciudatul 9i5itator nocturn a 9"5ut ce9a ce a m"rturi#it c" nu 9a uita niciodat". :-a 9"5ut !e necuno#cut cum #-a mic%orat7 iar a!oi #-a .n"l$at .n !artea de #u# a celulei %i *ru#c a di#!"rut din fa$a #a. S-a .nc;inat %i .ntr-un tr5iu a adormit7 fiind con9in# c" 3umne5eu l-a .n9rednicit #" fie martorul unei minuni. & doua 5i7 la tri*unal7 du!" mai multe ore de %edin$"7 !re%edintele #-a ridicat %i i #-a adre#at( <3umnea9oa#tr" !ute$i #" !leca$i=. Co#tul de$inut a .n+enunc;eat7 %i-a f"cut #emnul #fintei cruci %i a !lecat. Pe drum a dat telefon !"rin$ilor #"i %i le-a #!u# c" fu#e#e ac;itat. P"rin$ii i-au #!u# c" au aflat acea#t" 9e#te .nc" din a@un. <3e unde7 oareF= n-a .ntr5iat #" 9in" .ntre*area. <Ne-a #!u# #ora ta care deun"5i #-a du# #" #e roa+e !entru tine la Sfntul Efrem7 la Nea Macri=. 3nd telefon #urorii #ale7 acea#ta i-a confirmat c"7 2D

.ntr-ade9"r7 @oi du!"-amia5a a fo#t la m"n"#tire %i7 du!" .ndelun+i %i fier*in$i ru+"ciuni7 a #im$it c" a doua 5i fratele ei 9a fi eli*erat. 6"r*atul m"rturi#e%te %i fa!tul cutremur"tor c" nimeni dintre rudele #ale nu cuno#cu#e dinainte 5iua @udec"$ii. 3u!" alte cte9a 5ile fo#tul de$inut a !rimit7 de la #ora lui7 icoana #fntului Efrem %i #-a cutremurat( nu era altul dect eni+maticul #"u 9i5itatorG Cnd a #o#it mai tr5iu .n Arecia7 !rimul lucru !e care l-a f"cut a fo#t #" 9i5ite5e M"n"#tirea Sfntului Efrem !entru a #e .nc;ina la moa%tele ace#tuia7 mul$umindu-i. <S" 9ii de#7 ca #" te *inecu9nte5= n decem*rie ,4L4 a 9enit la m"n"#tire o tn"r" care a !o9e#tit cum i-a a!"rut Sfntul Efrem .n 9i#7 #!unndu-i c" dore%te #" 9in" #" #e .nc;ine la moa%tele #ale ca #" o *inecu9nte5e. :-a de#cri# ca !e un c"lu+"r .nalt %i #la*. Tn"ra l-a .ntre*at unde locuie%te %i care-i e numele. & !rimit dre!t r"#!un# .ndemnul de a #e duce .n localitatea Nea Macri %i de a .ntre*a de#!re Sfntul Efrem. I-a re!etat ru+"mintea de a 9eni de#. Tim! de dou"5eci de 5ile tn"ra a fo#t 9"5ut" la m"n"#tire7 unde 9enea7 #e .nc;ina7 !ln+ea %i !leca f"r" a #coate 9reun cu9nt. :a #fr%itul !erioadei7 maicile au 9"5ut-o mul$umind 9e#el" #fntului !entru 9indecarea ei nea%te!tat". :e-a #!u# c" a9ea o !la+" de#c;i#" la #n %i c" ar fi tre*uit #" fie o!erat"7 dar acum rana #-a .nc;i# .n c;i! minunat7 #!re #la9a lui 3umne5eu. :a au5ul celor !o9e#tite de fat"7 o credincioa#" care #e afla .n a!ro!iere #-a cutremurat %i a .nce!ut #" .l roa+e %i mai fier*inte !e #fnt !entru !ro!ria-i 9indecare - #uferea de !ietre la rinic;i. i7 minuneG Piatra a c"5ut c;iar .n acel moment7 iar durerile i-au .ncetat.

3octor Efrem 3omnul &na#ta#io# T#ino+lou din &tena m"rturi#e%te c" #e afla .n S!italul 6una9e#tire cu dia+no#ticul de e!ile!#ie. :a ora dou" du!"-amia5a7 !e cnd dormea7 a #im$it c" cine9a .l tre5e%te. & de#c;i# oc;ii7 #-a ridicat !e mar+inea !atului %i a 9"5ut ln+" el !e cine9a .m*r"cat .n al* care i-a .ntin# mna %i i-a #!u#( <3octor Efrem7 oricnd ai ne9oie de mine m" +"#e%ti la eta@ul .nti=7 du!" care a di#!"rut. 6olna9ul #-a #im$it dintr-odat" .n9iorat7 #-a #culat %i a !lecat .n c"utarea necuno#cutului. :a eta@ul .nti i #a #!u# c" nu e'i#t" niciun medic cu ace#t nume. Pe m"#ur" ce a o*#er9at din ce .n ce mai *ine ameliorarea clar" a #"n"t"$ii #ale7 *olna9ul a .nce!ut #" nu mai ai*" niciun fel de .ndoial" .n !ri9in$a doctorului( fu#e#e Sfntul Efrem7 c"ruia i #-a .nc;inat mai a!oi7 dndu-I #la9" lui 3umne5eu Care e#te minunat .ntru #fin$ii S"iG Inter9en$ii minunate la ru+"ciunile celor a!ro!ia$i Henia 6a/er !o9e#te%te cum #-a ru+at .ndelun+ Sfntului Efrem. Nu !entru ea7 ci !entru mama ei care #uferea de o form" a9an#at" de miocardit". Cata #-a du# #" #e .nc;ine la M"n"#tirea 6unei9e#tiri de la Nea Macri. &colo #-a ru+at #t"ruitor !entru 9indecarea celei care #uferea mult. Nu au trecut nici dou" 5ile de ru+"ciuni fier*in$i !n" cnd #tarea #"n"t"$ii ace#teia #-a .m*un"t"$it *ru#c. Cnd a a@un# la doctor7 ace#ta nu a mai de!i#tat nicio *oal"G Cata #-a du# mai a!oi .m!reun" cu !"rin$ii la m"n"#tire7 !entru a-i mul$umi #fntului. 3u!" ru+"ciune #-au du# .n *iroul #tare$ei %i .n tim! ce i#tori#eau cele .ntm!late7 fata a #im$it o mirea#m" cerea#c". 3e atunci7 au re9enit .n mai multe rnduri la m"n"#tire7 #fntul ar"tndu-#e +ra*nic a@ut"tor %i fratelui Heniei ce #e afla .n #tr"in"tate.

2,

Scri#oare din C;ica+o Preacin#tit" e+umen"7 M" nume#c Ioani# Coto!oulo# %i locuie#c .n C;ica+o de o!t#!re5ece ani7 .nce!e o alt" #cri#oare #o#it" !e adre#a m"n"#tirii. 3omnul Coto!oulo# m"rturi#e%te c" a a9ut mari !ro*leme de #"n"tate la inte#tinul +ro#7 tre*uind #" fac" e'amin"ri medicale la fiecare 1-,D luni. Cnd a #o#it .n Arecia7 .n 9ara anului ,4127 a 9i5itat !entru !rima oar" M"n"#tirea Sfntului Efrem. :-a ru+at atunci !e #fnt #" .l fac" *ine. ntorcndu-#e .n &merica7 a citit .n fiecare 5i din minunile f"cute de #fnt %i !unnd cartea #u* !ern"7 l-a ru+at de fiecare dat"7 .nainte de a #e culca7 #"-l fac" *ine. ntr-o noa!te7 l-a 9"5ut !e #fnt .n ;aine de medic 9enind #" .l con#ulte .m!reun" cu !ro!riul #"u doctor. Pe doctorul #"u l-a 9"5ut 9e#el7 #!unndu-i c" nu are nimic. 3ucndu-#e la anali5e7 doctorul #-a com!ortat a%a du!" cum l-a 9"5ut .n 9i#. Sfntul Efrem a inter9enit .n mod minunat. 3e atunci7 .n #emn de recuno%tin$" .n fiecare an 9ine #" #e .nc;ine la m"n"#tire. Unde nu !ot a@uta doctoriile n diminea$a 5ilei de ?, iulie ,41> Ba#o P#arou #-a #culat cu !uternice dureri .n ceaf". n acela%i tim!7 au .nce!ut #" o doar" %i urec;ile. 3urerile o f"ceau #" nu .%i mai !oat" .ntoarce ca!ul .n nicio direc$ie. & .ncercat7 5adarnic7 di9er#e remedii. & doua 5i #-a du# !ln+nd la medic. &ce#ta i-a #!u# c" din cau5a *olii cronice de rinic;i nu .i !utea recomanda niciun fel de tratament !entru !ro*lema ei. 3oar #" #e .narme5e cu r"*dare7 !entru c" durerile 9or #c"dea .n inten#itate .n o!t-5ece 5ile. I-a dat doar o crem" cu care #" un+" locul durero#. S-a .ntor# aca#" .ncercnd .n tot ace#t r"#tim! #" nu .%i mi%te deloc ca!ul. S!ri@inindu-%i ca!ul cu o !ern" #u* *"r*ie7 #-a a%e5at !e mar+inea !atului. n mi@locul lacrimilor ce o .necau7 Ba#o %i-a amintit de cartea cu minunile Sfntului Efrem !e care o !rimi#e de la m"tu%a ei. Cu un +e#t domol7 din cau5a durerilor care n-o #l"*eau deloc7 a luat cartea din *i*liotec". & .nce!ut #-o citea#c" cu mult" e9la9ie. :a un moment dat a l"#at-o din mn" %i a .nce!ut #" .l roa+e !e #fnt #" o fac" *ine %i !e ea. :-a ru+at din adncul #ufletului7 cu durere7 du!" cum m"rturi#e%te. & continuat #" citea#c" !ln+nd. &!oi #-a #im$it de !arc" ar fi luat-o #omnul. So$ul a a@utat-o #" #e .ntind" u%or .n !at. Nu %i-a dat #eama cnd #-a f"cut 5iu"7 !rin mila lui 3umne5eu. :a cinci diminea$a7 .nainte de a !leca la #er9iciu7 #o$ul a .ntre*at-o cum #e #imte7 du!" ce a9u#e#e7 la !rima 9edere7 o noa!te lini%tit"...Ba#o #e #im$ea ca tre5it" dintr-un 9i#. i-a mi%cat ca!ul .n toate direc$iile7 f"r" #" mai #imt" nici cea mai mic" durereG &tt de de!arte i #e !"rea #uferin$a din a@un .nct #-a .ntre*at cu 9oce tare dac" nu cum9a toate acelea #-au .ntm!lat doar .n 9i#... So$ul a a#i+urat-o .n#" c" numai cu o 5i .nainte a a9ut ni%te dureri .n+ro5itoare de ca!. Co#ta *olna9" %i-a adu# aminte atunci de Sfntul Efrem %i de ru+"ciunile !e care i le-a adre#at %i a .n$ele# !e loc c" ace#ta nu !re+eta#e #"-i 9in" .n a@utor. Scri#oarea !e care a trimi#-o m"n"#tirii #e termin"7 ca %i attea altele7 trimi#e de cei recuno#c"tori !entru *inefacerile !rimite7 cu mul$umiri %i recuno%tin$" c"tre 3umne5eu7 c"tre Maica 3omnului %i c"tre Sfntul Efrem !e care Ba#o .l roa+" #" fie !rotectorul familiei #ale. C"l"torind !e mare Ioani# Pa+alo#7 electrician7 a trimi# o #cri#oare cu dou" mici i#torioare din 9ia$a #a. n cu9inte #im!le7 .nc"rcate .n#" de credin$"7 ne !o9e#te%te c" #-a .ntor# din #tr"in"tate .n Arecia7 *olna9. So$ia l-a ru+at #" mear+" .m!reun" la m"n"#tire7 la Nea Macri. Nu au mai fu#e#er" niciodat" acolo. nainte de !lecare7 *"r*atul #-a .ntin# !u$in !e !at %i a 9i#at... m"n"#tirea7 a%a cum a9ea #" o 9ad" !e#te !u$in tim!. :a m"n"#tire #-a .nc;inat cu e9la9ie Sfntului Efrem %i !e dat" #-a #im$it mai *ine. & fo#t a!oi *inecu9ntat de maica #tare$" care i-a dat %i o micu$" icoan" a #fntului7 de care electricianul-marinar7 nu #e 9a mai de#!"r$i niciodat"7 lund-o cu el !e 9a#. & doua .ntm!lare #-a le+at de a@utorul !e care l-a a9ut .n urma ru+"ciunilor fier*in$i f"cute #fntului. 2?

Pe#te numai cte9a luni de la 9i5ita la m"n"#tire #-a +"#it .ntr-o #itua$ie +rea7 !e 9a#7 %i nu %tia #" remedie5e o defec$iune a!"rut" !e nea%te!tate. Trecu#er" de acum cte9a 5ile7 5ece la num"r7 %i electricianul a fo#t foarte #u!"rat c" nu remedia#e defec$iunea. 3i#!erat7 %i-a adu# aminte de Sfntul de la Nea Macri. S-a du# .n ca*in" %i #-a ru+at .n fa$a iconi$ei !e care o !rimi#e de la e+umen". Co*ornd a!oi la motoare a .ncercat din nou #" re!are defec$iunea. C"r" .ntr5iere7 a de#f"cut o !ie#"7 %i-a dat #eama de#!re ce e 9or*a %i lund uneltele nece#are7 a re5ol9at !ro*lema. 3u!" ce totul a fo#t +ata n-a uitat #" mear+" din nou .n ca*in"7 ca #"-i mul$umea#c" #fntului. Ru+"min$i !entru do*ndire de #er9iciu Cin#titei e+umene i #e adre#ea5" 3imitrio# 6ar*ari+o# cu #cu5ele de a nu fi trimi# mai de9reme !ro!ria m"rturie de#!re a@utorul !rimit de la Sfntul Efrem. & fo#t %omer mult" 9reme %i .nce!u#e #"-%i !iard" n"de@dea c" %i-ar mai !utea +"#i 9reodat" #er9ici. & au5it .ntr-o *un" 5i de#!re Sfntul Efrem %i a 9enit la m"n"#tire ca #" #e .nc;ine moa%telor ace#tuia. S-a ru+at cu durere %i a!oi a #im$it mult" lini%te #ufletea#c" %i a fo#t cu!rin# de o adnc" *ucurie. Toat" m"n"#tirea era .n9"luit" de mire#me cere%ti. :-a ru+at !e #fnt #"-l a@ute #"-%i +"#ea#c" un loc de munc". i de acea#t" dat" #fntul #-a l"#at .ndu!lecat de ru+"ciune. Pe#te cte9a 5ile i-a a!"rut .n 9i#7 .m*r"cat .n al*7 %i i-a #!u# c" .n #curt tim! .%i 9a +"#i #er9ici7 lucru ce #-a !etrecut .ntocmai. 3u!" numai o #"!t"mn"7 3imitrio# %i-a +"#it un loc de munc" la un #!ital7 ca infirmier. 3e atunci #-a ru+at .n fiecare 5i #fntului ca #" mi@locea#c" !entru el la Tronul cere#c. 3e Iiua Crucii n ,2 #e!tem*rie ,410 un credincio# a a9ut 9i5iunea !atimilor Sfntului Efrem. nc" de diminea$"7 a .nce!ut #" 9ad" cte9a #cene. Sim$indu-#e !lin de mnie fa$" de cei care .l torturau !e #fnt7 a9ea mare e9la9ie fa$" de !er#oana ace#tuiaP #cenele .i mai a!"ru#er" .n fa$a oc;ilor %i .n alte d"$i7 dar .l mi%cau !rofund de fiecare dat" E erau #cene care cu +reu !uteau fi !o9e#tite. Seara au a9ut mu#afiri7 a #"r*"torit ani9er#area #o$iei lui. Printre mu#afiri7 #o$ul7 l-a 9"5ut la un moment dat %i !e Sfntul Efrem. :-a 9"5ut um*lnd .n camera al"turat". i acea#ta !entru mult" 9reme. :a un moment dat7 cnd #-a .nde!"rtat de mu#afiri7 #o$ul a fo#t <interce!tat= de #fnt care l-a #f"tuit cum #" ac$ione5e .ntr-o anumit" !ro*lem" !er#onal"7 du!" care a !lecat. 3e multe ori7 a m"rturi#it el7 #fntul l-a #f"tuit .n di9er#e !ro*leme #au a f"cut !rofe$ii la adre#a unor !er#oane cuno#cute lui. n *i#erica Sfnta Sofia Una dintre emo$ionantele m"rturii de#!re a!ari$ia #fntului a #o#it !e adre#a m"n"#tirii de la un credincio# al c"rui nume a r"ma# nede59"luit. Se f"cea7 m"rturi#e%te7 c" .n 9i#7 #e +"#ea .n 6i#erica Sfnta Sofia din Con#tantino!ol. Intrnd .n"untru l-au .ncercat #entimente ame#tecate7 de e9la9ie %i !"rere de r"u7 %i !arc" %i icoanele a9eau o e'!re#ie de adnc" am"r"ciune .nti!"rit" !e c;i!uri. Pe nea%te!tate7 i-a a!"rut .n fa$a oc;ilor un c"lu+"r .nalt7 care .ncerca #" a!rind" candelele. ndemnndu-l #" #e .nc;ine icoanei Mntuitorului7 c"lu+"rul i-a #!u#( <&m fo#t aici cnd au .nce!ut #emnele c"derii Con#tantino!olului=. Cel care !o9e#te%te m"rturi#e%te c" a 9"5ut icoanele l"crimnd .n acel moment. &%e5ndu-le a!oi7 din nou7 la locul lor7 #fntul i-a #!u#( <Tre*uie #" le a#cund7 !entru a nu c"dea .n mna turcilor=. Prin .ntrea+a-i .nf"$i%are7 #fntul ar"ta o ne#fr%it" durere. &r"ta .n acela%i tim! foarte7 foarte tn"r7 cam de dou"5eci de ani. :a #fr%it #-a .ndre!tat #!re altar7 l"#nd .n urm"-i o !l"cut" mirea#m".

20

&@utor ne.ntr5iat O maic" m"rturi#e%te c" #e afla .ntr-o 5i .n c;ilia #a7 !re+"tindu-#e de culcare7 cnd .n #emi.ntunericul camerei a 9"5ut deodat" dea#u!ra ca!ului fi+uri ne+re7 #"l*atice7 +ata #" #ar" a#u!ra ei. & .nce!ut #" #tri+e ct au $inut-o !uterile( <Sfinte Efrem7 a@utooorG=. Sfntul a a!"rut imediat .n c;ilieG :-a 9"5ut .n 9"5du;7 f"r" #" atin+" !"mntul7 c" face #emnul #fintei cruci de trei ori7 .m!r"%tiind a#tfel du;urile cele rele. Mona;ia #-a lini%tit mai a!oi7 mul$umindu-i .nc" o dat"7 de acea#t" dat" .n #cri#7 #fntului. &ccident de ma%in" n 9ara anului ,4L1 o femeie a a9ut loc un accident de ma%in" .n urma c"ruia medicii nu i-au dat !rea multe %an#e de #u!ra9ie$uire7 c"ci fu#e#e !uternic traumati5at". Sora ei .n#"7 #-a ru+at cu mult" credin$" Sfntului Efrem7 fiind con9in#" c" ace#ta o 9a 9indeca. Starea #"n"t"$ii ace#teia7 care de#tul de mult" 9reme a fo#t .n+ri@or"toare7 #-a .m*un"t"$it !n" la urm"7 contrar !ro+no5ei medicilor. n #curt tim!7 #ora a .nce!ut #" #imte *ine7 cu a@utorul minunat al Sfntului Efrem. O 9i5it" de-a Sfntului Efrem. Octom*rie ,418 Pe adre#a maicii #tare$e a #o#it o #cri#oare a lui Panteli# Aoufa# din &tena. &ce#ta a fo#t #u!u# unei inter9en$ii c;irur+icale. nainte de o!era$ie7 9eni#e la m"n"#tire7 %i ceru#e a@utorul #fntului. Inter9en$ia a a9ut loc. &9ea .n#" fe*r" mare7 care nu ceda la niciun medicament !e !arcur#ul mai multor 5ile. Situa$ia era di#!erat". ntr-o #ear" a a9ut un 9i# .n care #e afla .ntr-un #alon de #!ital. Era foarte mult" lumin". n acel #alon mai erau %i alte dou"-trei !er#oane necuno#cute. :a un moment dat a 9"5ut7 .n aceea%i .nc"!ere7 un !reot *runet7 .nalt7 #la* %i cu *ar*". &ce#ta a intrat %i a ie%it de mai multe ori !e *alcon7 .n final o!rindu-#e la mar+inea *alconului7 .n !artea drea!t". Cu +reu7 *olna9ul #-a ridicat din !at %i #-a du# ln+" el. S-a tre5it cu +ndul c" cel din 9i# #i+ur fu#e#e 9reun #fnt %i c" .n #curt tim! fe*ra a9ea #"-i #cad". &%a #-a %i .ntm!latG Cnd a #o#it #o$ia .n 9i5it" i-a #!u# c" !oate fu#e#e c;iar Sfntul Efrem7 c"ruia7 ulterior7 i-a recuno#cut c;i!ul .n icoan". <&colo #" te duci #" o cau$i= ntr-o 5i un marinar %i-a !ierdut 9a#ul. Era att de #u!"rat .nct nu %tia unde ar !utea .ntre*a %i ce ar tre*ui #" fac" !entru a da de o urm" ct de mic". Curtunile %i 9alurile uria%e .nde!"rta#er" mult 9a#ul de la de#tina$ia ini$ial". &tunci i #-a ar"tat .n 9i# Sfntul Efrem %i i-a #!u#( <Nu te nec"@i de+ea*a. Cora*ia ta #e +"#e%te .n marea cutare. &colo #" te duci #" o cau$i=. Tot acela%i marinar a fo#t #al9at .n mod minunat .n urma unui +roa5nic accident de ma%in". &flndu#e .n #tr"in"tate7 du!" ce %i-a condu# #o$ia care !leca .na!oi #!re Arecia7 #-a .ntor# cu ma%ina #!re ca#". Nin#e#e %i7 dera!nd din cau5a 5"!e5ii7 ma%ina a c"5ut .ntr-o !r"!a#tie. C$i9a %oferi care treceau !e drum %i au 9"5ut accidentul7 au co*ort .n !r"!a#tie7 con9in%i c" nu 9or +"#i dect tru!ul ne.n#ufle$it al %oferului. i cnd acolo ce #" 9e5iF Ma%ina7 .ntr-ade9"r7 #e f"cu#e *uc"$ele. oferul era lo9it7 .n#" nu +ra9. :n+" el #-au +"#it dou" lucruri( iconi$a #fntului Efrem %i *uletinulG Iconi$a o a9ea de la #o$ia lui7 care i-o !u#e#e .n 9ali5"... Bali5a .n#"7 .m!reun" cu toate celelalte lucruri7 .n afar" de iconi$" %i *uletin E care a fo#t de folo# !entru aflarea adre#ei ca #" fie .n%tiin$a$i cei de aca#"E #e !ierdu#er" .n !r"!a#tie... Bindecarea unei tumori la #n 22

M.C. din Oalamata m"rturi#e%te c" de a!roa!e un an .%i de!i#ta#e o tumoare la #n7 care .ntre tim! #e m"ri#e. Tre*uia #" #u!orte o inter9en$ie c;irur+ical". Era *olna9" .n#" %i de inim". Orice o!era$ie era mai dificil" din acea#t" cau5". S-a du# totu%i la un #!ital din &tena !entru inter9en$ia c;irur+ical". S-a #ta*ilit %i data o!era$iei. Un *un !rieten de familie %i-a e'!rimat de5acordul %i a #f"tuit-o #" o <%tear+"= de la #!ital7 #" nu acce!te o!era$ia %i #" mear+" la m"n"#tire7 la Sfntul Efrem7 #" *ea a+;ea#m" %i a#tfel #e 9a face *ine. <Nu cre5i7 a%a-iF i totu%i #fntul o #" .$i trimit" a#t"-#ear" un #emn=. Cemeia #-a #im$it ru%inat". S-a *"+at #u* !la!um" %i a #tri+at cu durere( <Sfinte Efreme7 tu %tii ct de +reu e#te #" mai !lec acum din ace#t loc. 3ar %tiu c" tu !o$i 9eni ln+" mine7 #" fii .n locul doctorului. 6anii !e care i-a% fi dat aici am #" .i aduc la m"n"#tire7 #!re mul$umire=. &%a #-a %i .ntm!lat. Pacienta a adormit .n #curt" 9reme %i #fntul nu a !re+etat #" .i arate ct e de a!roa!e de ea. & 9"5ut7 .n 9i#7 c" #e afla .ntr-o *i#eric" a Sfntului Nicolae. Printre al$i mul$i !reo$i .n od"@dii frumoa#e7 la !ra5nicul m"n"#tirii i-a 9"5ut !e Sfntul Efrem %i !e Sfntul Nicolae. Intrnd cu !rietenele !entru a #e .nc;ina7 !ri9irea femeii #-a o!rit a#u!ra icoanei Sfntului Efrem. n fa$a icoanei ardea o candel" care .m!r"%tia .n @ur o lumin" al*"#truie. :e-a #!u# atunci !rietenelor ei c" acel mic !ro#c;initar fu#e#e f"cut de mama ei !entru #"n"tatea co!iilor ei. Numai c" era f"cut la o mare .n"l$ime %i nu !uteau #" a@un+" #" #e .nc;ine. & 9i#at .n continuare c" a f"cut trei metanii .n fa$a #fntului %i a!oi #-a tre5it. 3u!" o 9reme a intrat .n #alon c;irur+ul care urma #" o o!ere5e. B"5nd i#toricul medical %i *oala de inim" de care #uferea7 #-a ;ot"rt7 *ru#c7 #" .i recomande o tera!ie medicamentoa#". Pacienta nu mai !utea de *ucurieG 3rumul c"tre Sfntul Efrem .i era de acum de#c;i#. & a@un#e acolo7 #-a .nc;inat7 #-a ru+at7 a luat a+;ea#m" %i .n numai cte9a 5ile #-a f"cut !e de!lin #"n"toa#". i mul$umea .nc" o dat" acum7 .n #cri#7 !lin" de o adnc" recuno%tin$"7 Sfntului Mare f"c"tor de minuni Efrem... Sfntul are mul$i !rieteni .n localitatea Oalamata... &#tfel7 o credincioa#" !e nume Electra Oat#ilieri7 care a9ea !ro*leme cu !icioarele7 %i nu !utea #" #e ridice ca #" um*le7 du!" ce a aflat de#!re Sfntul Efrem Mcitind una dintre c"r$ile cu minunile #aleN7 a luat icoana ace#tuia .n *ra$e %i l-a ru+at7 #u#!innd7 #" o fac" *ine %i !e ea. & fo#t 9indecat" nu numai de #emi!are5a de la !icioare7 dar %i de *oala !e care o a9ea la oc;i... O alt" credincioa#" a fo#t 9indecat" de cancer la creier7 cu o #im!l" *inecu9ntare cu o carte care a9ea !e co!ert" icoana #fntului %i con$inea minunile f"cute de ace#taG O femeie oar*" #-a urcat odat"7 din +re%eal"7 .n alt auto*u57 care nu mer+ea .n #atul ei. Se afla acum .n mi@locul drumului %i7 ne%tiind7 ce #" fac" l-a ru+at !e #fnt #" o a@ute cum %tia el mai *ine. Sfntul i-a trimi# !e dat" !e cine9a cuno#cut .n a@utor. Cuno%tin$a care a +"#it-o acolo i-a !o9e#tit cum7 a%te!tnd auto*u5ul .ntr-o #ta$ie anterioar"7 ce9a o determina#e #" 9in" #" ia auto*u5ul din acea#t" #ta$ie7 unde o +"#i#e !e Oaterina7 !rietena ei7 %i a#tfel a reu%it #-o a@ute. Cine #-ar !utea .ndoi de fa!tul c" #fntul a fo#t cel care mi@loci#e .n tain" toate ace#teaF Cemeia cea oar*" .l iu*ea mult !e Sfntul Efrem. ntr-o 5i7 cnd cine9a a 9i5itat-o %i i-a citit de#!re el7 o mirea#m" cerea#c" a .nce!ut #" !lutea#c" .n aer. O alt" .ntm!lare minunat" e#te de#cri#" de Maria Co#tea. &cea#ta #e .ntorcea .ntr-o #ear" aca#"7 du!" ce .ntrea+a 5i #e lu!ta#e #" #tin+" focul7 !e cm!7 !entru a nu i #e di#tru+e munca. E!ui5at" !n" !e#te !oate7 nu a mai !utut dect #" .ntind" mna ca #" ia !u$in" a+;ea#m" de la Sfntul Efrem %i #" .l c;eme cu credin$"( <Sfinte Efreme7 f"-m" *ine7 c"ci m" #fr%e#c=. i7 .narmat" numai cu credin$a %i cu a+;ea#m"7 femeia a !rin# .ndat" !uteri. Pe o alt" credincioa#" din Oalamata #fntul a .n%tiin$at-o7 .n 9i#7 de#!re fata ei care era *olna9". Mama afla#e de !u$in" 9reme de#!re #fnt %i7 du!" ce a citit !aracli#ul7 #-a culcat. & a9ut a!oi un 9i# ciudat .n care i-a a!"rut icoana #fntului atrnat" .ntr-un co!ac7 .n curte. S!eriat"7 l-a .ntre*at ce caut" acolo cnd ar tre*ui #" fie la m"n"#tire. Sfntul #-a f"cut ne9"5ut %i ea #-a 9"5ut dintr-odat" .n ca#a fiicei ei din Oalamata. i-a 9"5ut fiica !r"*u%it" !e !at7 !ln#" toat"7 %i i-a #!u# #" o la#e .n !ace. & doua 5i7 mama a !rimit un telefon de la un ne!ot de-al ei care o c;ema #" 9in" re!ede la Oalamata7 !entru c" fiica ei nu era 28

deloc *ine. Sfntul7 #e 9ede trea*a7 .i ar"ta#e acea#ta !rin 9i#ul din noa!tea !recedent". ntr-o 5i7 #fntul i #-a ar"tat unei maici care era foarte #u!"rat" !entru c" nu !utea #" de!"%ea#c" o !ro*lem" !e care o a9ea. I #-a ar"tat .n racl" %i a f"cut .n a%a fel .nct #" i #e 9ad" toracele ce fu#e#e torturat .ndelun+. I #-a adre#at cu urm"toarele cu9inte( <Merit" #" #uferim %i noi !u$in !entru dra+o#tea lui )ri#to#=. Maica a a9ut im!re#ia c" #fntul a r"#!un# a#tfel7 .n 9i#7 .ntre*"rilor ei7 %i #-a #culat eli*erat" de +ndurile care o fr"mnta#er" atta. &ceea%i mona;ie a tr"it o .ntm!lare minunat". Odat"7 cnd #-a .m*oln"9it7 a !rimit de la m"n"#tire !u$in ulei de la candela Sfntului Efrem cu care7 un+ndu-#e7 #-a 9indecat. Sfntul Efrem %i-a f"cut #im$it" !re5en$a *inef"c"toare nu numai .n Oalamata7 ci7 du!" cum o do9ede#c numeroa#ele m"rturi#iri #o#ite !e adre#a m"n"#tirii7 .n toate col$urile lumii( .n &merica7 .n Ci!ru7 .n Ieru#alim7 .n &n+lia7 .n Suedia. 3in toate !"r$ile au #o#it !elerini .nc;inndu-#e #meri$i .n fa$a mormntului %i a moa%telor Sfntului Efrem7 l"#nd noian de m"rturii de#!re a@utorul !rimit. Maicile au fo#t martore alun+"rii du;urilor necurate7 i59orrii de a+;ea#m" #au de mir din icoanele #fntului #au din mormntul ace#tuia. &ce#tea l-au 9"5ut de nenum"rate ori litur+;i#ind7 t"mind icoana Maicii 3omnului7 f"cnd metanii. :-au 9"5ut *inecu9ntndu-le de cte ori ridicau #fintele moa%te !entru a le !une .n *i#eric" %i a@utndu-le el .n#u%i #" duc" racla... C"lu+"ri$ele de la Sfnta M"n"#tire de la Nea Macri #e #imt de multe ori ne!utincioa#e #" i#tori#ea#c" cele de nei#tori#it... Ele .n#ele dau ca e'em!lu cele tr"ite de o credincioa#" care #-a .n9rednicit a-l 9edea !e #fnt %i l-a au5it !e ace#ta #!unnd c" numai ;arul lui 3umne5eu a f"cut !o#i*il acel lucru. i #fntul a re!etat de mai multe ori( <...numai ;arul lui 3umne5eu7 ;arul lui 3umne5eu=. &ce#ta e#te ade9"rul7 #criu mona;iile. Ni #e cere inim" curat" %i mult" trud" .n ne9oin$ele du;o9nice%ti ale fiec"ruia.

Moartea lui Coti# Oonto+lou Iile +rele a !etrecut Coti# Oonto+lou> la #!ital .nainte de a-%i lua r"ma# *un de la lumea acea#ta. n tot acel r"#tim!7 #o$ia #a7 Maria7 #-a ru+at .ndelun+ !entru 9indecarea lui. :-a c;emat .n ru+"ciunile #ale !e Sfntul Efrem7 !entru a mi@loci ace#t lucru la tronul cel cere#c. n ca#a Oonto+lou #-a 5u+r"9it !rima icoan" a #fntului. Cu o oarecare .ndre!t"$ire #o$ia a a%te!tat acum un #emn de la ace#ta. i ce tain" mai !re#u# de 9ederea minunat" a Sfntului Efrem !urtnd #ufletul #o$ului ei .n lumin"7 #!re ceruri7 i #-ar fi !utut .nf"$i%a .naintea oc;ilorF & r"ma# mut" de uimire 9"5nd toate ace#tea... Ce !uteau #" .n#emne oareF Mirarea i #-a #!ul*erat odat" cu a!elul telefonic !rimit de la #!ital !rin care a fo#t anun$at" de !roa#!"ta adormire .ntru cele 9e%nice a #o$ului ei. <Oare te-am *inecu9ntatF= 3omnul Con#tantino# 3ermet5o+lou #-a 9"5ut .n 9i# .n"untrul *i#ericii Sfntului Efrem7 .ncercnd #" a!rind" o lumnare .n fa$a #fintelor moa%te. 3eodat"7 %a!te oameni au #"rit #"-l .m!iedice7 deoarece7 du!" cum a9ea #" o*#er9e mai tr5iu7 .n fa$a moa%telor #e afla de@a o lumin" lucitoare ce .nc;i!uia diferite forme. Uimirea i-a fo#t att de mare7 .nct credincio#ul #-a aruncat cu fa$a la !"mnt. &tunci a a!"rut #fntul din icoan"7 #-a a!ro!iat de cel ce r"m"#e#e mut de la acea#t" +ro5a9" 9edenie %i l-a .ntre*at #im!lu( <Oare te-am *inecu9ntatF= 3omnul 3ermet5o+lou a .nclinat atunci ca!ul cu mult" e9la9ie .n fa$a Sfntului Efrem7 !rimindu-i *inecu9ntareaG Iart"-m"7 Sfinte Efrem7 te ro+ #" m" ier$iG
>

Cotio# Oonto+lou M,14>-,4>8N7 !ro5ator %i !ictor7 a fo#t un .nfocat militant !entru re.ntoarcerea Areciei #!re canoanele !icturii *i5antine. Stilul #"u #criitorice#c .m*ina elemente din !o9e#tiri laice cu elemente din tradi$ia 6i#ericii. Mn.tr.N

2>

O tn"r" m"rturi#e%te c" .ntr-o *un" 5i a .ncercat #" a#culte cu9intele #tare$ei7 care nu reu%i#er" .n#" #" .i atin+" inima !entru c" nu era .nt"rit" .n credin$". Cnd #-a du# #" #e .ntind" .n camera de oa#!e$i7 a 9"5ut #u* candel"7 .n !icioare ln+" !erete7 !e #fntul !rotector al m"n"#tirii. & r"ma# acolo mult" 9reme7 du!" ce #-au #tin# !e rnd luminile .n .ntrea+a m"n"#tire. Tn"ra a .ncercat mai multe #entimente7 dintre care cel mai co!le%itor a fo#t cel al 9ino9"$iei7 %i a #tri+at din adncul #ufletului( <Sfinte Efrem7 te ro+ #" m" ier$i !e mine !"c"toa#a7 iart"-m"G= Poate7 %i-a #!u# mai a!oi7 ace#ta era lucrul !e care .l a%te!ta %i #fntul( metania ei7 !oc"in$a ei !entru .m!ietrirea !ricinuit" de necredin$". 6inecu9nt"rile Sfntului Efrem Multe #unt *inecu9nt"rile !e care le-au #im$it maicile din !artea Sfntului Efrem. &ce#ta #-a .nf"$i%at .n fa$a #tare$ei Macaria .n9e%mntat tot .n lumin"7 .n tim! ce acea#ta #e afla !e 9erand" %i tran#cria minunile #ale7 !rimite de la di9er#e !er#oane credincioa#e. Uimit" de cele 9"5ute7 maica a .nce!ut #" .%i fac" #emnul Sfintei Cruci7 re!etnd +e#tul de mai multe ori. n tot ace#t r"#tim! #fntul nu a .ncetat #-o !ri9ea#c" *lnd7 *inecu9ntnd-o. 6inecu9ntnd %i #tr"lucind .n #fnt" lumin" l-a 9"5ut %i o alt" maic" !e Sfntul Efrem .ntr-o 5i7 .n curtea m"n"#tirii. n tim! ce !rimea *inecu9ntarea cerea#c"7 din cau5a adncii e9la9ii ce o cu!rin#e#e c"lu+"ri$a %i-a aco!erit fa$a. O alt" .ntm!lare a fo#t de#cri#" de o credincioa#" care l-a 9"5ut !e #fnt .n Sfntul &ltar7 .m*r"cat .n 9e%minte ale#e7 .ncon@urat de fiin$e .n+ere%ti %i #tr"lucind de lumin". i a!oi e'i#t" multe tr"iri !er#onale ale maicilor %i !elerinilor care nu de !u$ine ori au #im$it !re5en$a #fntului .n diferite feluri( la litaniile cu Sfintele Moa%te #au .n momentele .nc;in"rii cu credin$" .n fa$a ace#tora. <Nu te teme7 te 9oi a@utaG= Un #tudent la medicin" .n Romnia le-a !o9e#tit maicilor urm"torul 9i#( #e f"cea c" era r"!it %i .nc;i# .ntr-un !alat7 .ntr-o #itua$ie di#!erat". & reu%it #" #e #trecoare afar" %i a .nce!ut #" #tri+e du!" a@utor. &tunci i #-a .nf"$i%at dinainte un tn"r .nalt7 cu .nf"$i%are de #oldat. :-a !ri9it cu mult" dra+o#te %i i-a f"cut #emn #" #e a!ro!ie7 .ntre*ndu-l ce #-a .ntm!lat. I-a r"#!un# c" #e afla acolo .ntruct fu#e#e r"!it. Nu te teme, te voi ajuta!, a fo#t r"#!un#ul !e care l-a !rimit. Cnd tn"rul a .ncercat #" #e a!ro!ie mai mult7 ca #" .i mul$umea#c"7 a fo#t alun+at cu ;ot"rre. Pe cnd .l 9edea !ier5ndu-#e .n lumin" a in#i#tat totu%i #" afle numele necuno#cutului. <Sunt Sfntul Efrem=7 au fo#t #in+urele cu9inte !e care le-a mai au5it. Cnd #-a tre5it7 tn"rul a fo#t !e de!lin con9in# c" din acel moment a9ea un nou !rotector. &cea#ta a9ea #" i #e confirme %i mai tr5iu7 cnd a con#tatat c" .n afar" de Sfntul Nicolae a inter9enit .n re5ol9area !ro*lemelor #ale %i Sfntul Efrem %i a#tfel toate !ro*lemele !e care le a9ea au intrat !e un f"+a% normal. <&m trecut %i !e aca#" !e la tine= Eleni A;iana/i7 ori+inar" din Ci!ru7 locuia de mai mult" 9reme la :ondra. 3e 5ece ani era #uferind" de inim". &9ea %i un fiu *olna9 de trom*ofle*it". & fo#t internat" .n #!ital7 unde7 foarte am"rt"7 citea a%e5at" .n fotoliu minunile Sfntului Efrem7 .n a%te!tarea deci5iei medicilor. 3eodat" a au5it trei *"t"i .n +eamul #alonului unde #e afla. Nu a 9"5ut7 .n#"7 !e nimeni. ntorcndu-#e #!re cartea !e care o $inea .n *ra$e #-a .ntre*at dac" nu cum9a fu#e#e c;iar Sfntul Efrem. & #im$it atunci o !l"cut" mirea#m" care a um!lut #alonul. Emo$ionat"7 a .nce!ut #" #e roa+e #fntului #" o fac" *ine %i i-a #!u# %i de *oala fiului ei. Ca r"#!un# la ru+"ciunile #ale a au5it clar o 9oce ln+" ea care i-a #!u#( <&m trecut %i !e aca#" !e la tine. 6"iatul t"u doarme acum lini%tit .n fotoliu. S" nu te .n+ri@ore5i7 #e 9a face *ineG= 2L

I5*"9irea din lan$urile dro+urilor O m"rturie tul*ur"toare de#!re #c;im*area minunat" a unui tn"r ce de mult" 9reme r"t"cea !rin 9ia$" a #o#it !e adre#a m"n"#tirii .n fe*ruarie ,411. N"#cut .n Arecia7 tn"rul a a@un# .n &n+lia7 unde a .ntlnit o fat" cu care #-a c"#"torit. Cu tim!ul .n#"7 a .nce!ut #" #e dro+;e5e %i tn"ra l-a !"r"#it. 3e5n"d"@duit7 #-a .ntor# aca#" unde a .ntlnit o alt" fat" cu care a a9ut %i un co!il. Nici cea de-a doua c"#"torie nu a a9ut .n#" mai mult #ucce# dect !rima7 9ictim" c"5ndu-i de data acea#ta %i micu$a f"!tur" ne9ino9at". Tn"rul a .ncercat #" .%i .nece amarul .n *"utur". Situa$ia a de9enit di#!erat". ntr-o #ear" tr5iu7 .n tim! ce #e afla .ntr-un loc r"u famat7 +nduri ne+re de #inucidere au .nce!ut #" .i aca!are5e mintea. S-a uitat du!" un ta'i7 dar n-a +"#it nic"ieri. oferii de ta'i erau .n +re9"G &tunci a 9"5ut un %ofer de ta'i7 .nalt7 *runet c" .i a!are .n fa$a oc;ilor %i .i #!une( <)ai .n"untru. tiu unde locuie%ti7 te 9oi duce aca#".= Pe drum .n#"7 acel neo*i%nuit %ofer a .nce!ut #" .i #!un" tn"rului toate relele !e care le f"cu#e ace#ta .n 9ia$a lui. Cnd au a@un# .n fa$a ca#ei i-a #!u# iar"%i( <&cum !o$i co*or.. &m a@un#.= Nici na co*ort *ine din ma%in" c" att acea#ta7 ct %i neo*i%nuitul ta'imetri#t #-au f"cut ne9"5u$iG Tn"rul a reali5at c" i #e .ntm!la#e ce9a nemai.ntlnit. & intrat .n ca#" %i a c"5ut la !icioarele !"rin$ilor #"i7 cerndule iertare !entru 9ia$a de5ordonat" %i !entru am"r"ciunea !e care le-a f"cut-o at$ia ani. :a au5ul ciudatei i#tori#iri mama *"iatului a fu+it %i a adu# icoana #fntului Efrem7 !entru c" .n$ele#e#e c" de#!re el fu#e#e 9or*a. ntr-ade9"r7 tn"rul l-a recuno#cut .n icoan" !e cel care .l #al9a#e de la moartea tru!ea#c" %i #ufletea#c"G 3u!" cte9a 5ile cancerul !ur %i #im!lu di#!"ru#eG Nenum"rate #unt ca5urile de *oli +ra9e !e care Sfntul f"c"tor de minuni Efrem le 9indec" .n mod minunat. Printre ele %i temuta *oal" a cancerului. Eleni Oat#i/i din Te#alonic #-a ru+at cu mult" e9la9ie la Sfntul Efrem !entru 9indecarea cumnatei #ale7 care era *olna9" de cancer la #n. i f"cea mereu ace#teia #emnul Sfintei Cruci cu untdelemn de la candela #fntului7 cre5nd cu t"rie c" ace#ta o 9a face *ine. i #fntul i-a a#cultat ru+"ciunea. ntr-o #ear" l-a 9"5ut .n fa$a oc;ilor $innd .n mini ce9a ca un *"$ de care atrna o *ucat" de carne. <Be5i a#taF - a .ntre*at-o #fntul7 am luat-o de la cumnata ta.= 3u!" cte9a 5ile cancerul !ur %i #im!lu di#!"ru#eG 3octorii n-au mai +"#it nimic &r+;iro# Moraiti# din Te#alonic a cerut a@utorul Sfntului Efrem !entru 9indecarea afec$iunii +ra9e de care #uferea. 3e ct"9a 9reme .l #u!"ra inima. Medicii i-au #!u# c" a9ea !ro*leme la trei artere. Berdictul urma #"-l afle .n urma unor anali5e finale nece#are. &9nd n"de@de c" Sfntul 9a mi@loci !entru 9indecarea lui7 a citit !aracli#ul ace#tuia la #!ital %i7 cnd a f"cut anali5ele finale7 re5ultatul a fo#t uimitorG 3octorii n-au mai +"#it nimic. Sfntul Efrem le-o lua#e .nainte.

Trecnd +rani$e %i confe#iuni Mar+arita T;eodoro!oulou m"rturi#e%te %i ea de#!re felul .n care Sfntul Efrem i-a #al9at 9ia$a. Ea e nem$oaic" de ori+ine7 romano-catolic"7 c"#"torit" .n Arecia %i locuie%te .n &tena. 3in ianuarie ,41> au 21

.nce!ut !ro*lemele #ale de #"n"tate. & fo#t internat" la mai multe #!itale din &tena7 a9nd o *oal" +ra9" de inim" de#!re care doctorii #!uneau c" nu !utea fi 9indecat" dect .n urma unui tran#!lant .n #tr"in"tate. 3e cnd a aflat de *oala ei7 o !rieten" a aler+at la m"n"#tire la Sfntul Efrem !entru a-l ru+a #" o a@ute !e *olna9". ntr-o diminea$" Mar+arita a !rimit 9i5ita unui doctor !e care nu .l mai 9"5u#e %i care i-a cerut detalii de#!re *oala #a7 9oind #"-i afle %i numele. I #-a !"rut ciudat7 deoarece mul$i doctori %tiau de#!re ca5ul ei. Ia cerut #" .i !re#crie un #iro!7 fiindc" tu%ea. 3octorul cel mi#terio#7 !ri9ind-o in#i#tent7 a dat din ca!7 i-a %o!tit ce9a7 nu-%i aminte%te ce7 %i a !lecat. 3e+ea*a a .ncercat a doua 5i !acienta #" afle identitatea doctorului. Nimeni nu-l cuno%tea. Mai mult7 medicii au .nce!ut #" !un" la .ndoial" #"n"tatea ei mintal"... 3u!" o 9reme Mar+arita a !lecat .n Aermania7 !entru a face o!era$ia de tran#!lant. n tot ace#t r"#tim! !rietena ei nu .nceta#e #" #e roa+e Sfntului Efrem. Cum!"ra#e %i o icoan" a lui7 !e care i-o trimi#e Mar+aritei .n Aermania !rin fiul ace#teia. n fe*ruarie ,41L7 medicii #-au ;ot"rt #"-i fac" o!era$ia de tran#!lant. Mar+arita7 .n !at cu icoana #fntului .n *ra$e7 du!" ce #e ru+a#e mai mult7 a a$i!it %i a!oi deodat" a au5it o 9oce care i-a #!u# .n nem$e%te( <Sunt ln+" tine=. S-a tre5it tul*urat" %i a .ncercat #" 9ad" .n #alon c;i!ul celui care .i %o!ti#e acele cu9inte. 3u!" !u$in tim! %i-a dat #eama c" fu#e#e Sfntul Efrem. 3in acel moment #-a f"cut *ine. O!era$ia de tran#!lant #-a amnat. Ii de 5i !acienta #e #im$ea tot mai *ine. &tunci a .n$ele# cine fu#e#e doctorul necuno#cut de la &tena. Com!let re#ta*ilit"7 !rimul drum !e care l-a f"cut cnd a #o#it .n Arecia a fo#t *ine.n$ele#7 la m"n"#tirea Sfntului Efrem !entru a-i mul$umi. 3e atunci m"rturi#e%te c" .l c;eam" 5ilnic .n ru+"ciuni ca #" fie !rotectorul .ntre+ii #ale familii.

C"utnd m"n"#tirea Sfntului Efrem Con#tantino# Pa!ado!oulo# a 9enit .n !rim"9ara lui ,41> din :ondra .n Arecia. & 9i5itat mai multe m"n"#tiri7 dar !e cea de la Nea Macri nu a reu%it #" o +"#ea#c"7 de%i .%i dori#e mult #" #e .nc;ine acolo. ntr-o #ear"7 aflndu-#e la !en#iunea unde +"5dui#e7 a c"5ut .n *aie %i #-a r"nit foarte tare la un !icior7 #u* +enunc;i. n acea #ear" i #-a .nf"$i%at Sfntul Efrem7 du!" cum .l !omeni#e .n ru+"ciunile #ale necontenite7 de%i nu #e .n9rednici#e #" a@un+" #" #e .nc;ine la moa%tele #ale. :-a ru+at din tot #ufletul #" .l a@ute #" #e !oat" ridica !e !icioare %i #"-i 9indece rana7 a#tfel .nct #" nu fie ne9oie de inter9en$ie c;irur+icale. I-a !romi# c"7 dac" .l 9a a@uta7 9a face tot !o#i*ilul #" mear+" la m"n"#tirea Sfntului Efrem. Iar a doua 5i rana i #-a .nc;i# ca !rin minune. N-a .ntr5iat #"-%i .nde!linea#c" !romi#iunea.

n #emn de recuno%tin$" Un neo*i%nuit #emn de recuno%tin$" a !rimit .n Canada domnul 3imitrio# :acridoni#. n urma unui accident de munc" a #uferit !uternice ar#uri7 tre*uind #" #e interne5e .n #!ital. 3octorii nu i-au dat nicio #!eran$". Sin+ura #!eran$" a r"ma# la 3umne5eu %i la Sfntul Efrem. &ce#ta l-a 9indecat .n mod minunat7 a@utndu-l #" !oat" um*la din nou %i c;iar #" o*$in" o mic" !en#ie cu care #" .%i !oat" .ntre$ine familia. Recuno%tin$a i-a fo#t att de mare .nct i-a trimi# #fntului #uma de ,DD de dolari. &tunci #-a .ntm!lat ce9a nemai9"5utG Cum #e afla de!arte7 acolo .n Canada7 i-a a!"rut !e mn" o !ic"tur" din a+;ea#ma #fntuluiG Nimeni nu era ln+" el ca #" .l fi #tro!it cu a!"... & .n$ele# c" a#tfel #fntul i-a trimi# *inecu9ntarea lui. To$i mem*rii familiei au fo#t *inecu9nta$i f"cndu-#e #emnul Sfintei Cruci a#u!ra lor cu acel mic %i !re$io# dar.

24

nt"rire .n de5n"de@de ntr-o *un" 5i a #o#it la m"n"#tire un credincio# din Te#alonic. Cu mult" credin$" #-a ru+at #fntului #" .i dea un #emn de .nt"rire7 .ntruct era foarte de5n"d"@duit. 3u!" o #"!t"mn"7 aflndu-#e .n Te#alonic7 un !rieten i-a f"cut cadou o iconi$" a Sfntului Efrem !e care #-o !oarte tot tim!ul la +t. 3in acel moment a #im$it c" !rinde cura@ %i c" !oate de!"%i +reut"$ile 9ie$ii. Starea de de5n"de@de a di#!"rut %i a c"!"tat atta !utere .nct #-a a!"rat #in+ur .ntr-un !roce# .n care era incriminat7 a9oca$ii fiind .n acea 5i .n +re9"G i %i-a do9edit ne9ino9"$ia7 fiind .n cele din urm" ac;itat. Tot tim!ul !roce#ului a cerut a@utorul Sfntului Efrem. 3u!" ce #-a terminat totul7 *"r*atul a aler+at la m"n"#tire %i l-a +"#it !e #fnt 5m*indu-i din racl" %i !arc" #!unnd( <3a7 am fo#t ln+" tineG= Ru+"ciune !entru o #or" +ra9 *olna9" Ecaterina &na+no#to!oulou din Tri!oli #e afla la #!ital ln+" #ora ei care trecea !rin cli!e +rele du!" ce a adu# !e lume un co!il !rin ce5arian". &!oi a !re5entat #im!tome de !eritonit"7 fu#e#e o!erat"7 %i acum tre*uia #" treac" cinci 5ile critice !n" cnd doctorii #e !uteau !ronun$a .ntr-un fel #au altul. Toat" familia era .n alert". Ecaterina l-a ru+at !e du;o9nicul ei #" #e roa+e !entru #"n"tatea #urorii #ale. n aceea%i 5i Ecaterina a !rimit o 9i5it" nea%te!tat"G St"tea ln+" #ora ei %i !entru cte9a momente .%i #!ri@ini#e ca!ul .n !alme. &tunci a a!"rut .n u%a #alonului un c"lu+"r tn"r7 care $inea .n mini !ro!riile ei m"t"niiG Era foarte .ncurcat". Cine #" fie acel mona;F i de unde .i +"#i#e m"t"niile7 din moment ce ace#tea erau .n +eant"F Oricum a9ea #entimentul c" i #e .ntm!l" ce9a minunat... & doua 5i a luat din nou le+"tura cu du;o9nicul ei7 care a lini%tit-o a#i+urnd-o c" .n a@un f"cu#e ru+"ciuni c"tre un #fnt care o*i%nuie%te #" 9i5ite5e #!italele... Nu a a!ucat #"-i #!un" numele7 c"ci Ecaterina i-a luat-o .nainte cu de#crierea neo*i%nuitei 9i5ite !rimite. Totul i #-a l"murit cnd7 ie%ind din #!ital .m!reun" cu #ora ei7 com!let 9indecat"7 #-au .nc;inat .m!reun" la icoana Sfntului Efrem !e care au 9"5ut-o la du;o9nicul Ecaterinei. Starea #"n"t"$ii era foarte +ra9" <Preacin#tit" maic" e+umen" Macaria7 M" nume#c 3imitrie Mi;ela/a/i# %i am ?L de ani= - .nce!e m"rturie din mai ,442. n ,D decem*rie ,44?7 3imitrie a a@un# de ur+en$" la #!ital .n urma unui +ra9 accident de motociclet". Inter9en$ia c;irur+ical" a durat nou" ore %i @um"tate. :a #fr%itul o!era$iei7 medicii au anun$at familia c" din !"cate nu erau %an#e de #u!ra9ie$uire %i c" #e !uteau a%te!ta ca !n" .n 5ori fiul lor #" !"r"#ea#c" acea#t" lume. &9ea multi!le ru!turi de *a5in7 de inte#tine7 de ficat %i #!lin"7 %i ale #i#temului uro+enital. Mna drea!t" .i era ru!t". 3e a#emenea %i *"r*ia. n #eara aceea mama lui l-a un# cu ulei de la Sfntul Rafail. 3octorii #-au mirat c" tn"rul mai era .nc" .n 9ia$" a doua 5i diminea$". &#tfel a .nce!ut .nfrico%"torul maraton !entru 9ia$a lui 3imitrie. 3u!" dou" #"!t"mni a fo#t ne9oie de o nou" inter9en$ie7 !rin care a trecut cu *ine. 3u!" dou" luni tn"rul a !utut #" !"r"#ea#c" #!italul. Cine9a i-a recomandat un *un urolo+ din &n+lia. & aran@at o .ntre9edere cu ace#ta .n &n+lia. nainte de !lecare #o$ia unui *un !rieten i-a 9or*it de#!re Sfntul Efrem. &#tfel #-a f"cut c" 3imitrie #-a du# #" #e .nc;ine la moa%tele ace#tuia. & luat *inecu9ntare %i de la maica #tare$" %i a doua 5i a 5*urat #!re :ondra. 3u!" mai multe in9e#ti+a$ii i #-a #!u# c" #tarea #"n"t"$ii #ale era foarte +ra9"7 fiind nece#ar" im!lantarea unui mecani#m !entru *una func$ionare a rinic;ilor. S-a #ta*ilit data o!era$iei. n tot r"#tim!ul %ederii .n &n+lia7 3imitrie7 ca %i mama lui de altfel7 n-au contenit #" #e roa+e cu r9n" Sfntul Efrem. :ua#er" cu ei o carte din care citeau 5ilnic. n tim! ce citea minunile #fntului7 mama a #im$it o ciudat" %i !l"cut" mirea#m". nainte de a intra .n #ala de o!era$ie mama %i lo+odnica lui l-au #"rutat %i l-au .ncura@at. ndat" du!" o!era$ie !rima +ri@" a lui 3imitrie a fo#t #" .ntre*e dac" #-a f"cut im!lantarea 8D

mecani#mului. & !rimit r"#!un#ul c" nu a mai fo#t ne9oie. 3octorul i-a #!u# c"7 o!erndu-l7 a o*#er9at c" #tarea lui e mai !u$in +ra9" dect #e con#tata#e .n urma anali5elor. Nu a mai fo#t ne9oie de multe dintre inter9en$iile !e care le !reconi5a#er"7 nici de im!lantarea mecani#mului. :a #crierea #cri#orii7 du!" un an %i @um"tate de la e9enimente7 tn"rul #e re#ta*ili#e com!let %i-%i relua#e #er9iciul. Sfntul Efrem l-a f"cut *ine7 lucru !entru care .i 9a r"mne recuno#c"tor. Mi-am +"#it un #fnt !rotector Tn"rul &ntonie7 ori+inar din Creta %i #tudent la medicin" .n Ser*ia7 i-a #cri# maicii #tare$e .n a!rilie ,4427 !entru a-%i ad"u+a %i el !ro!ria m"rturie la attea altele !rimite. &fla#e de#!re Sfntul Efrem de la o !rieten" care .i adu#e#e %i o carte. Cata .i #!u#e#e ct de mare f"c"tor de minuni era #fntul %i ct de mult a@ut" #ufletele mult .ncercate. nainte cu un an %i @um"tate tn"rul #-a aflat .ntr-o #itua$ie critic" .n !ri9in$a #tudiilor #ale7 ri#cnd c;iar e'matricularea7 lucru care #e .ntm!la#e %i altora ce #e +"#eau .n aceea%i #itua$ie. :a #crierea ace#tor rnduri c"tre m"n"#tire a m"rturi#it c" ar fi tre*uit #" #e +"#ea#c" .n anul trei de facultate. Prin inter9en$ia minunat" a Sfntului Efrem .n care .nce!u#e #" cread" cu a@utorul !rietenei lui7 #e afla acum din nou .n !rimul an7 reu%ind #" #ca!e .n#" de #itua$ia de a fi dat afar". Prietena l-a un# cu ulei de la candela #fntului .nainte de a #e duce la %coal" #" 9ad" ce #e ;ot"r#e .n !ri9in$a lui. I-a dat #la9" lui 3umne5eu cnd nu #-a 9"5ut !e li#ta celor e'matricula$i. n ciuda ace#tor lucruri a fo#t ne9oit #" a#cund" ade9"rul !"rin$ilor #"i !entru a nu .i nec"@i. & m"rturi#it maicii #tare$e nimicnicia #a %i 9ia$a de lene9ie de !n" atunci !e care de acum .ncolo .n#" %i-o dorea cu totul altfel. n ace#t #co! .l ru+a !e #fnt #" .l a@ute #" .%i ia cu *ine e'amenele7 ca #" nu mai fie ne9oit #" #!un" minciuni !"rin$ilor. Boia ca de atunci .ncolo #" le dea ace#tora ade9"rate moti9e de *ucurie7 *ucurie .ndelun+ c"utat" %i r9nit" de-acum de #ufletul lui. tia c" #e afl" !e drumul cel *un7 !e care do*ndi#e %i un a@utor de n"de@de .n !er#oana Sfntului Efrem7 !rotectorul lui. & ru+at-o .n #cri#oare !e e+umena Macaria ca #" fac" ru+"ciuni !entru el7 iar #fntului i-a trimi#... o !oe5ie7 !rino# al #ufletului .nc"rcat de recuno%tin$"... Sfntului care 9a a@un+e7 cum #!un 9er#urile7 #" #e fac" cuno#cut .ntr-un mod minunat !e care numai el .l %tie7 %i la inimile care acum .nc" nu .l cuno#c... &cum !ot #" #tau .n #fr%it .n !icioare 3oamna Pa!ado!oulo# E.7 o femeie .n 9r#t" din &u#tralia7 .i #crie maicii #tare$e7 .nce!nd !rin a m"rturi#i c" afla#e de#!re Sfntul Efrem citind !rimele dou" 9olume din c"r$ile ce cu!rindeau minunile f"cute de ace#ta. &u mi%cat-o adnc cele citite7 mucenicia #fntului %i multele #ale faceri de *ine. :-a .ndr"+it mult !e #fnt %i a ru+at-o !e maica #tare$" #" fac" un !aracli# !entru ea7 deoarece era *olna9" de ani de 5ile. n ultimele dou" luni c"5u#e la !at7 ne!utnd #" #e ridice %i a9nd dureri mari de %ale %i la unul din !icioare. 3e%i #uferi#e o inter9en$ie c;irur+ical"7 #tarea #"n"t"$ii nu #e .m*un"t"$i#e deloc. ntr-o #ear"7 !e cnd citea !rima din cele dou" c"r$i7 a au5it o 9oce care .i #!unea( <Ridic"-$i !icioarele=. Cu mult" u%urin$" a !utut #" fac" mi%c"ri la care nu .ndr"5ni#e #" #!ere mai .nainte. & m"rturi#it c" de%i #e #im$ea ne9rednic" de a#tfel de *inefaceri7 du!" dou" #"!t"mni de la au5ul acelei 9oci a !utut #" mear+" .ncet-.ncet !rin ca#" %i #"-%i re5ol9e tre*urile +o#!od"riei. Cred c" #fntul ne a@ut" .n !ro*lemele noa#tre Para#/e9i Ster+;io!oulou afla#e de#!re Sfntul Efrem de la o !rieten". Cnd a a@un# la m"n"#tire #" #e .nc;ine moa%telor ace#tuia7 !e dat" a #im$it c" el a9ea #" de9in" !rotectorul ei. 3u!" aceea a 9i#at c" #e 8,

+"#ea la m"n"#tire7 la u%a *iroului maicii #tare$e7 %i c" acea#ta 9"5nd-o !ln+nd7 i-a f"cut #emn #" intre. 3u!" alte cte9a 5ile a #o#it din nou la m"n"#tire cu #i+uran$a c" 9a fi !rimit" de e+umen". &%a cum 9i#a#e #-a .ntm!lat %i .n realitate. & urmat a!oi .nc" o 9i5it" la m"n"#tire. n tot ace#t tim!7 cu toate c" a9ea foarte multe !ro*leme de re5ol9at7 Para#/e9i era foarte lini%tit". Bor*e%te de#!re tat"l ei de >4 de ani care nu mer#e#e niciodat" la *i#eric" %i nu o*i%nuia nici m"car o cruce #" .%i fac". Ru+"ciunile Para#/i9ei7 ca %i ale mamei #ale7 #-au .ndre!tat fier*in$i c"tre Sfntul Efrem ca #" .l determine !e cel necredincio# #" nu mai ai*" o atitudine att de ne+ati9". 3eodat"7 .ntr-o *un" 5i ace#ta a a!rin# candela din dre!tul icoanei Sfntului Efrem. i-a m"rturi#it .n acela%i tim! cu 9oce tare con9in+erea c" #fntul .i 9a a@uta !e to$i #" treac" cu *ine !e#te !ro*lemele !e care tre*uiau #" le de!"%ea#c". &lt"dat" tat"l #e .m*oln"9i#e #u*it7 f"r" #" e'i#te 9reo cau5" anume !entru acea#ta. So$ia #-a ru+at #fntului ca #" .l fac" *ine. n 5iua urm"toare *"r*atul #-a #culat %i le-a #!u# celor dra+i c" de mult" 9reme nu #-a mai #im$it att de *ine... m!ar$i daruri .n toat" lumea Mario# T;oma# cu adnc" recuno%tin$" a trimi# o mic" #cri#oare !e adre#a m"n"#tirii. ntr-o 5i7 di#de-diminea$" a #o#it .m!reun" cu tat"l lui la ma+a5inul !e care .l admini#trau .m!reun". 3in ne*"+are de #eam" %i din +ra*" tat"l i-a !rin# fiului mna drea!t" .n u%a de la ma%in". Mario# a #im$it o durere foarte a#cu$it" %i a .nce!ut #" .%i !iard" cuno%tin$a. & a!ucat .n#" #" #tri+e din tot #ufletul( <Sfinte Efrem7 #al9ea5"-m"G= S-a .ntm!lat atunci !e dat" un lucru neo*i%nuit. Imediat du!" acel #tri+"t di#!erat7 *"iatul a .nce!ut #" #e #imt" mai *ine. n mai !u$in de un minut nu numai c" #-a ridicat de @o# de unde #e !r"*u%i#e7 dar a .nce!ut #" #e #imt" mai *ine ca oricnd. Scri#oarea #e termin" cu o ru+"ciune c"tre Sfntul Efrem7 cel care .m!arte daruri la toat" lumea7 un al doilea .n+er !"5itor %i doctor f"r" de ar+in$i7 me#a+er al iu*irii dumne5eie%ti. <Cre5i c" doctorul a fo#t #in+ur .n #ala de o!era$ieF= Cu cte9a 5ile .nainte de a fi o!erat !e cord de#c;i#7 Ba#ili# Aonei# #-a .ntlnit cu una dintre c"r$ile cu minuni ale Sfntului Efrem. Nu au5i#e niciodat" !n" atunci de#!re ace#ta. & citit cam cinci5eci de !a+ini. Noa!tea a 9i#at c" ie%ea din cl"dire7 di#cutnd cu o !er#oan" necuno#cut". &u luat-o la drea!ta %i #-au tre5it .n fa$a unui c;io%c7 unde .i a%te!ta un c"lu+"r .nalt %i #la* a%a cum e#te de#cri# Sfntul Efrem .n carte. C"lu+"rul i-a .ntm!inat cu un 5m*et lar+ %i a!oi %i-au continuat to$i trei drumul. Ploua din a*unden$" %i drumul #e um!lu#e de a!"7 fiind a!roa!e im!o#i*il de tra9er#at. Ba#ili# %i-a e'!rimat nedumerirea .n fa$a ace#tei #itua$ii. R"#!un#ul a 9enit !rom!t de la neo*i%nui$ii c"l"tori( <Nu e +reu7 !o$i #" tra9er#e5i a!a=. Ba#ili# %i-a e'!rimat .n#" din nou ne.ncrederea. i numai ce %i-a terminat +ndul c" a 9"5ut cum mona;ul a trecut u%or !e dea#u!ra a!ei %i #-a tre5it el .n#u%i ridicat de cel"lalt de mn"7 %i au !"%it amndoi !e#te a!"7 trecnd de !artea cealalt" a drumului. Cei doi #-au f"cut a!oi ne9"5u$i. n urm"toarele 5ile Ba#ili# a citit %i re#tul c"r$ii cu minunile Sfntului Efrem. Cu !u$ine 5ile .nainte de e'trem de dificila o!era$ie care .l a%te!ta7 a 9enit la m"n"#tire ca #" #e .nc;ine moa%telor ace#tuia %i ca #" #e roa+e !entru a@utor. & intrat .n #!ital cu con9in+erea c" totul 9a fi *ine. O!era$ia a a9ut loc .n du!" amia5a 5ilei de 1 #e!tem*rie ,44?. S-a tre5it a*ia .n 5iua urm"toare. Sora medical" care era ln+" el i-a #!u# c" totul a decur# foarte *ine. nainte .n#" ca acea#ta #" termine ce a9ea de #!u#7 Ba#ili# a 9"5ut .ntr-o #al" al"turat" un doctor a!lecat dea#u!ra unei me#e7 ocu!at cu ce9a ce nu #e !utea de#lu%i de de!arte. n aceea%i cli!" a 9"5ut !e cine9a .m*r"cat .n ra#" c" trece de !artea cealalt" a aceleia%i me#e !entru a-l a@uta !e doctor la cele ce a9ea de f"cut. & au5it de a#emenea o 9oce care i-a #!u#( <Cre5i c" doctorul a fo#t #in+ur .n #ala de 8?

o!era$ieF= To$i doctorii #-au mirat a!oi de ct de re!ede %i-a re9enit Ba#ili# du!" o!era$ie.

Sfntul .i contra5ice !e doctori Bir+inia Oat#ouli din Creta m"rturi#e%te de#!re 9indecarea minunat" a #o$ului ei7 dia+no#ticat cu cancer de c"tre doctorii din &tena. n urma anali5elor efectuate7 ace%tia au !ro!u# #" fie o!erat. O 9eri%oar" le-a 9or*it de#!re Sfntul Efrem. & adu# la #!ital untdelemn de la candela ace#tuia %i a+;ea#m". n a@unul inter9en$iei c;irur+icale7 #o$ia #-a du# la m"n"#tire !entru a cere a@utor cere#c. n tim! ce #e ru+a7 #o$ia l-a 9"5ut !e #fnt c" .i face #emn din oc;i. S-a #!eriat %i cu +reu i-a m"rturi#it 9eri%oarei cele .ntm!late. &cea#ta a a#i+urat-o c" totul 9a fi *ine7 #" ai*" .ncredere c"ci #fntul e#te al"turi de ei. & a9ut loc o!era$ia. 3octorul i-a de#cura@at foarte mult. Re5ultatele .n#" au ie%it ne+ati9eG So$ul a ie%it din #!ital %i cu to$ii au mer# la m"n"#tire !entru a #e .nc;ina *inef"c"torului lor %i a-i mul$umi maicii #tare$e !entru ru+"ciuni. Scri#oarea #e .nc;eie cu o ru+"minte c"tre cei care cite#c minunile Sfntului Efrem %i #unt nec"@i$i7 #" ai*" credin$" %i #" #e roa+e7 c"ci 3umne5eu .i 9a trimite !e #fin$ii S"i .n a@utor. <Te 9oi a@uta ca #" fii al"turi de cel !e care .l 9rei= O tn"r" ce nu .%i la#" dect ini$ialele m"rturi#e%te c" #fntul i-a #tat a!roa!e .n momente +rele din 9ia$". n ,4147 cnd trecea !rintr-o !erioad" +rea a 9i#at .ntr-o noa!te c" a 9enit la m"n"#tire %i c" atunci cnd #-a .nc;inat .n fa$a moa%telor #fntului7 ace#ta a ridicat .n #u# dou" de+ete %i i-a #!u#( < n dou" luni te 9oi a@uta #" fii al"turi de cel !e care .l 9rei.= i .ntr-ade9"r7 m"rturi#e%te c" .n dou" luni #-au #c;im*at multe .n 9ia$a ei %i du!" ct9a tim! a fo#t cerut" .n c"#"torie7 iar acum7 la #crierea #cri#orii era de@a m"ritat". Minunile din !artea #fntului au continuat %i .n noua ei 9ia$"( citind !aracli#ul #fntului7 ace#ta i-a 9indecat +ra*nic #o$ul ce era la !at cu fe*r" mare. S"!t"mna Mare7 la Montreal S!ernd ca #cri#oarea #" o +"#ea#c" .n !utere cu !urtarea de +ri@" a 3omnului7 Eleni &i9alioti .i #crie maicii Macaria urm"toarele. &9ea dureri mari la %ira #!in"rii. S-a du# la doctor %i a f"cut radio+rafii. I #-a #!u# c" erau de!la#ate trei 9erte*re. &9ea dureri mari de mai *ine de doi ani. C"cu#e %i fi5iotera!ie7 dar .n 5adar. 3in cau5a durerii nu !utea lucra7 nu !utea #" doarm"7 nic"ieri nu .%i +"#ea lini%tea. & m"rturi#it c" de durere nu #e !utu#e duce la *i#eric" .n Mar$ea din S"!t"mna Mare. Mila 3omnului .n#" a .n+"duit ca #" treac" !e la o doamn"7 Mar+arita7 care i-a dat o carte de#!re Sfntul Efrem. Cu lacrimi .n oc;i7 Eleni l-a ru+at !e #fnt #" o fac" %i !e ea *ine7 ca !e at$ia al$ii !e care .i a@uta#e. n 5iua urm"toare a luat cu ea cartea la *i#eric" !entru a o re#titui !rietenei #ale. &9nd .n continuare dureri mari #-a .ntor# de la #lu@*" aca#". & .ntre*at-o !e doamna Mar+arita dac" nu cum9a are !u$in untdelemn de la candela #fntului. &cea#ta i-a r"#!un# c" are %i a+;ea#m"7 nu numai ulei7 tocmai .i trimi#e#er" din Arecia cu o #"!t"mn" .nainte. Eleni a *"ut a+;ea#m" %i a fo#t .n#emnat" cu uleiul cel #fin$it. S!atele i-a fo#t cu!rin# de o c"ldur" neo*i%nuit". 3urerea .nce!u#e de@a #" cede5e7 .nainte de a a@un+e aca#". & doua 5i #-a ridicat din !at de !arc" nu ar fi a9ut niciodat" a#tfel de dureri. 3in acel moment moment a trecut o lun" .ntrea+" M!n" .n momentul #crierii #cri#oriiN tim! .n care Eleni #-a #im$it !erfect. 80

&9eam ne9oie de un a#tfel de !o9"$uitor du;o9nice#c O #cri#oare trimi#" .n <dra+o#te de )ri#to#= #crie Mar+arita 3olle` din ae#t Su##e'. Bi5ita#e de dou" ori m"n"#tirea7 a9nd mult folo#. &fla#e de#!re Sfntul Efrem .n Te#alonic de la o !er#oan" cuno#cut" de la care !rimi#e %i o mic" iconi$". Cu mult" #im!litate adau+" fa!tul c" e'i#t" %i la :ondra o icoan" a lui .ntruna din *i#erici a%a c" <nu .l uit"=. n anul #crierii #cri#orii a9u#e#e oca5ia #" .l <9i5ite5e= !e #fnt la el aca#". Po9e#te%te din e'!erien$a du;o9nicea#c" a9ut" .n fa$a moa%telor #fntului. Andurile i #-au lim!e5it %i a fo#t .n9"$at"7 du!" cum m"rturi#e%te7 !rintre altele7 cum #" cear" iertare de la 3umne5eu. S!une de#!re ea .n#"%i cum c" e#te o !"c"toa#" dar c" #im$i#e .ncura@are de la Sfntul Efrem de a !orni !e drumul cel *un. Sim$ea c" ace#ta .i d" cura@ %i c" o corectea5" .n lu!ta du;o9nicea#c". Sim$i#e ne9oia #"-l ai*" ln+" ea %i !e #fnt7 #!une7 .n afara !"rintelui e!i#co! du;o9nic care la un moment dat .i #!u#e#e c" #o#i#e cea#ul #" .m*r"$i%e5e credin$a ortodo'". Cu#e#e *inecu9ntat" f"cndu-#e dea#u!ra ei #emnul #fintei cruci cu #fintele moa%te. Niciodat" nu #im$i#e att de !uternic mirea#ma #fintelor moa%te. Mereu #e roa+" de atunci #fntului. Pentru ea %i !entru du;o9nicul ei7 !entru .ntrea+a Arecie... Ultima .m!"rt"%anie O minune oarecum diferit" de toate celelalte o i#tori#e%te &tana#io# Totonidi# din Te#alonic. Cu dou" luni .nainte de a trimite #cri#oarea M#fr%itul lunii iulie ,44?N7 #o$ia lui .l 9i#a#e !e Sfntul Efrem care i-a #!u#( <Nu 9ei #u!ra9ie$ui=. S!eriat"7 acea#ta a c;emat-o atunci .n 9i# !e Maica 3omnului7 ru+nd-o #" .i dea tim! ca #" #e mai !oat" #!o9edi %i .m!"rt"%i. n urm"toarea 5i #o$ul a adu# un !reot din a!ro!iere7 #o$ia #-a #!o9edit %i #eara !reotul a .m!"rt"%it-o. :a ora ? noa!tea femeia a !"r"#it acea#t" lume7 ducndu-#e .n !atria cea cerea#c"... So$ul .%i termin" #cri#oarea cu ru+"mintea ca #o$ia #a #" fie !omenit" la Sfnta :itur+;ie. Intermediar la tri*unal < $i mul$ume#c7 Sfinte Efrem. Tuturor am #" le #!un de-acum .nainte c" ai fo#t mi@locitorul meu .n !ri9in$a unor tre*uri @udec"tore%ti ce !ri9eau familia mea=7 m"rturi#e%te o femeie ce .%i #emnea5" e!i#tola cu numele Bar9ara. O .ntm!lare nefericit" a f"cut #" a@un+" .n fa$a in#tan$ei #o$ul credincioa#ei %i fra$ii ace#teia. Se a!ro!ia data !roce#ului. Cu lacrimi .n oc;i .l ru+a Bar9ara !e #fnt #" #ar" .n a@utorul familiei ei. & m"rturi#it c" !entru ace#t lucru #e du#e#e %i .n in#ula Tino# %i #e ru+a#e .n fa$a icoanei f"c"toare de minuni de acolo a Maicii 3omnului Me+alo;ari. O ru+a#e !e Prea#fnta N"#c"toare de 3umne5eu %i a!oi !e Sfntul Efrem ca #" .m!iedice cum9a acel !roce#. Cnd #-a .ntor# din Tino# a !rimit .n%tiin$area c" @udecata nu 9a mai a9ea loc. Scri#oarea #e termin" cu ru+"mintea ca #fntul #" .i dea #"n"tate %i *inecu9ntarea de a a9ea un co!il care #" .i !oarte numele. &#tfel .nct numele de Efrem7 att de .ndr"+it7 #" #e aud" de#eori .n ca#a ei. Bindec"tor de de!re#ii Nectaria :e+a/i i#tori#e%te .n mica #cri#oric" !e care o trimite m"n"#tirii 9indecarea ei minunat" de !#i;o5a maniaco-de!re#i9" care nu o l"#a #" !oat" face nici cea mai mic" trea*". M"rturi#e%te c" #fntul a du# !a%ii celor a!ro!ia$i ai ei la doctorul !otri9it %i c" #fntul .n#u%i %i-a f"cut #im$it" !re5en$a !rin mirea#ma e'traordinar" care ie%ea din racl" !e cnd citeau !aracli#ul lui. Tn"ra %i-a rec"!"tat re!ede #tarea de #"n"tate7 fa!t !entru care .i mul$umea acum din toat" inima #fntului. 82

M-a a@utat du!" o!era$ia la #n !e care am #uferit-o n noiem*rie ,44D Ma9ra Oa#ianou #-a .m*oln"9it %i a tre*uit #" #u!orte o o!era$ie la #n. Era foarte nec"@it" !entru c" a9ea trei co!ii %i nu 9oia ca ace%tia #" #ufere. n luna mai a anului urm"tor cine9a i-a 9or*it de#!re Sfntul Efrem %i a .n#o$it-o la m"n"#tirea de la Nea Macri. & fo#t foarte mi%cat" de cele 9"5ute %i tr"ite acolo. & cum!"rat cte9a c"r$i cu minunile #fntului %i le-a citit citit mut" de uimire. 3u!" a!ro'imati9 o lun" %i @um"tate a !o9e#tit c" a a9ut un 9i# .n care #e +"#ea .n fa$a icoanei #fntului7 !e care .l ru+a #" o a@ute #" #e fac" *ine. Ridicndu-%i oc;ii c"tre icoan"7 !e cnd #e c"5nea #" a!rind" lumnarea !e care o $inu#e .n mn"7 a 9"5ut deodat" icoana #fntului #tr"lucind. n$ele+nd atunci c" #fntul .i r"#!un#e#e la ru+"ciune7 a 9i#at mai de!arte c" .n+enunc;ea5" %i !ln+e .ndelun+. & doua 5i #-a du# .m!reun" cu #o$ul la m"n"#tire7 la Nea Macri. Trecu#er" doi ani de atunci %i femeia nu a mai a9ut niciun fel de !ro*lem" de #"n"tate. Sfntul !re9ine un accident de ma%in" 3er9ena+a &t;ena din localitatea 3afni e#te %i ea una din multele .nc;in"toare ale m"n"#tirii care a *eneficiat de#eori de a@utor din !artea #fntului. 3e mul$i ani .l c;ema .n a@utor !e ace#ta E !entru #"n"tatea co!ilului7 !entru ca #" .l a@ute %i #" .l lumine5e la #tudii7 !entru #o$7 !entru #lu@*a ace#tuia7 !entru !ro!ria ei #lu@*"7 !entru rude %i !rieteni7 !entru #"n"tate7 !entru a@utor .n 9ia$a du;o9nicea#c". Totdeauna +ra*nic a@ut"tor7 #fntul +"#ea #olu$iile cele mai !otri9ite. n continuare e#te alea#" !entru m"rturie doar o mic" i#tori#ire. Se .ntorcea de la m"n"#tire .m!reun" cu o alt" !rieten" .nc;in"toare7 &t;ena7 care #e afla la 9olan. 3eodat" au #im$it .n ma%in" o mirea#m" foarte !l"cut" %i %i-au #!u# reci!roc c" !ro*a*il #fntul le aco!erea cu ;arul #"u. Nu au #fr%it .n#" *ine di#cu$ia c" un TIR imen# le-a t"iat dintr-odat" calea. oferi$a a reu%it #" frne5e la tim!. Sc"!a#er" de un neca5 care !utea a9ea urm"ri nea%te!tate %i acea#ta datorit" #fntuluiG Cele dou" femei %i-au f"cut #emnul #fintei cruci %i I-au dat #la9" lui 3umne5eu7 care e#te mare .ntru Sfin$ii S"iG 3octorii mi-au #!u# c" #-a .ntm!lat cu mine o mare minune &m 2> de ani7 m"rturi#e%te .n iulie ,440 Ecaterina 6en din &n+lia7 #criindu-i maicii #tare$e. &9ea cancer .n ultimul #tadiu. Cancerul .i !rin#e#e mai multe or+ane. Cel mai +ra9 era coloana 9erte*ral". 3octorii nu .n$ele+eau cum mai !utea #" mear+" %i .nc" f"r" #" ai*" dureriG Tim! de un an folo#i#e un #caun #!ecial cu rotile %i .i era im!o#i*il #" #e de!la#e5e f"r" *a#ton. &cea#ta !n" cnd a 9enit #" #e .nc;ine la M"n"#tirea 6unei9e#tiri a Maicii 3omnului %i a Sfntului Efrem. :a , a!rilie ,44? intra#e .n #!ital cu !uternice dureri la ca! %i la coloana 9erte*ral". 3octorii o #f"tui#er" #" .%i re5ol9e toate !ro*lemele de familie %i #"-%i fac" te#tamentul7 deoarece7 nu .i d"deau mai mult de 5ece 5ile de tr"itG S-a du# aca#" la ,> iunie %i tim! de o lun" a #tat .n !at. Areutatea ei fu#e#e de 88 /+ %i acum a@un#e#e la ,DD /+G &9ea o mare dorin$" de a 9eni .n Arecia7 a9nd .n 9edere c" 5ilele .i erau num"rate. 3orea #" .%i !oat" 9edea familia7 c;iar dac" numai !entru #curt" 9reme. 3octorii i-au #!u# c" nu 9a !utea #u!orta o a#tfel de c"l"torie. Ecaterina .n#" dorea cu ardoare ace#t lucru7 ce9a mai !re#u# de ea o atr"+ea .n Arecia. Cnd a #o#it .n ca#a m"tu%ii #ale era .ntr-o #tare foarte +ra9"7 tre*uind #" ia multe do5e de morfin". M"tu%a %i unc;iul ei i-au #!u# c" ar tre*ui #" mear+" la M"n"#tirea Sfntului Efrem. &9u#e#e .ntotdeauna credin$"7 dar acea#ta nu fu#e#e niciodat" att de !uternic" cum o a9ea acum7 la #crierea ace#tor rnduri. Nu !utea de#crie ce #im$i#e cnd maica #tare$" a *inecu9ntat-o %i i-a f"cut #emnul #fintei cruci cu 88

#fintele moa%te. Sufletul i #-a um!lut de !ace7 tru!ul .ntre+ !arc" #-a rela'at %i o mare n"de@de i-a .ncol$it .n #uflet. S!eran$a a .n#o$it-o de atunci mereu. Beni#e iar"%i .n ,440 #" 9i5ite5e m"n"#tirea %i #" #e .nc;ine #fntului iu*it. Beni#e %i !entru a-i mul$umi maicii #tare$e !entru ru+"ciuni. Putea de acum #" mear+" f"r" a@utorul *a#tonului %i #l"*i#e dou"5eci de /ilo+rameG Im*etul .i re9eni#e !e *u5e. 3e%i mai erau .nc" multe de recu!erat .n ceea ce !ri9e%te #"n"tatea ei7 era de!lin con9in#" c" #e .ntm!la#e cu ea o mare minune !entru care i mul$umea lui 3umne5eu. i doctorii 9"5u#er" %i declara#er" ace#t lucru. Ba 9eni .n fiecare an #" #e .nc;ine la m"n"#tire7 m"rturi#e%te7 ca #" ia !utere de la Sfntul Efrem. Putere #ufletea#c" %i tru!ea#c" !entru a-%i continua drumul 9ie$ii. Slu@ind 3omnului %i !urtnd numele #fntului n ?> Martie ,44> a #o#it !e adre#a m"n"#tirii o #cri#oare de la diaconul Efrem &9ramidi# din Mitro!olia :an+ada7 .n care7 cu mult" dra+o#te %i *ucurie !roa#!"tul cleric .%i de#crie i#toria #a. n anul ,44, #e afla ca %i laic7 #merit .nc;in"tor la Sfntul Munte &t;o#. &colo a +"#it una din c"r$ile ce con$ineau minunile Sfntului Efrem. Cele citite l-au emo$ionat !rofund. S-a ru+at din toat" inima ca #" .l .n9rednicea#c" 3umne5eu #" !oat" mer+e #" #e .nc;ine la moa%tele #fntului. i !entru c" a9ea o mare dorin$" de a .m*r"$i%a 9ia$a mona;al"7 a f"cut atunci o ru+"ciune %i o !romi#iune #fntului - c" dac" #e 9a .ntm!la 9reodat" ace#t lucru .i 9a !urta numele. 3e atunci ace#t lucru l-a cerut mereu .n ru+"ciunile #ale. n anul urm"tor !rima dorin$"7 aceea de a !utea 9i5ita m"n"#tirea7 i #-a .nde!linit. Tn"r %i ne%tiutor7 a m"rturi#it c" #e tre5i#e .n &tena .ntre*nd cum #e a@un+e la Nea Macri. S-a tre5it atunci cu un !reot .n fa$a lui care i-a r"#!un# la .ntre*"ri7 5icndu-i( <Eu #unt !reotul m"n"#tirii. &cum .n#" dac" 9rei #" mer+i7 nu 9ei reu%i #" intri deoarece 9ei a@un+e tr5iu %i 9ei +"#i !or$ile m"n"#tirii .nc;i#e.= 6inecu9ntndu-: !e 3umne5eu %i c;emnd numele #fntului7 tn"rul #-a .ndre!tat #!re m"n"#tire unde a !utut #" intre ca ultimul !elerin din 5iua aceea. &%a a a@un# #" #e .nc;ine !rima dat" moa%telor celui care a9ea #" .i de9in" !rotector %i al c"rui nume .n mod minunat a9ea #" .l !oarte. ntr-ade9"r7 la .nce!utul anului ,44> cnd a a9ut loc ;irotonia #a %i cnd i-a #!u# mitro!olitului numele la care #e +ndi#e7 ace#ta i-a #!u# c" la e'act acela%i nume #e +ndi#e %i el mai .nainteG Mitro!olitul .n#u%i a9ea mare e9la9ie la Sfntul Efrem7 care a@uta#e .n mod minunat o familie !e care o cuno%tea... Sfnta m!"rt"%anieG Preacin#titei maicii #tare$e .i #crie Maria .n fe*ruarie ,441. 3e %a!te ani mer+ea .m!reun" cu #o$ul la m"n"#tire7 .ntm!lndu-#e #" #e afle acolo din cnd .n cnd duminica. &*ia du!" ce au trecut acei ani m"rturi#e%te c" au .nce!ut #" o mi%te adnc cele !e care le 9edea %i le tr"ia acolo7 ;arul #fntului7 lini%tea locului7 +e#turile m"#urate ale maicilor. & .ncercat atunci #" fie ct mai a!roa!e de #fnt. n anul ,44, cei trei co!ii ai ei #e aflau .n !lin" cri5" a !u*ert"$ii. Ca mam" era nelini%tit" .n ceea ce .i !ri9ea %i #-a ru+at #fntului #" .i dea un #emn. &ce#ta nu #-a l"#at a%te!tat !rea mult. Coarte curnd femeia l-a 9"5ut .n 9i# !e Sfntul Efrem ale c"rui !rime cu9inte au fo#t( <Sfnta m!"rt"%anieG= Pre5en$a lui a emo$ionat-o !rofund %i7 .n tim! ce .ncerca #" .i #"rute mna cerndu-i *inecu9ntare7 ace#ta i-a luat mna .ntre minile lui %i i-a #!u# !e un ton *lnd( <&m 9enit ca #" .$i #!un c" cei trei co!ii ai t"i #unt co!ii *uni.= Maria i-a mul$umit din #uflet #fntului !entru cele au5ite %i i-a !romi# c" 9a .ncerca #" nu uite !rimele #ale cu9inte... Uleiul de la candela #fntului a fo#t de mare a@utor !entru mul$i cre%tini .n &frica n luna &!rilie a anului ,441 e+umena M"n"#tirii de la Nea Macri a !rimit o #cri#oare din Iair 8>

MCon+oN de la o !reotea#". &cea#ta 9eni#e .n Arecia %i #e .nc;ina#e la moa%tele Sfntului Efrem %i i #e d"du#e %i !u$in ulei de la candel". Nu !utu#e lua le+"tura cu e+umena7 ea .n#"%i *olna9" !e atunci7 dar .i #cria acum. 3e o!t ani #uferea de inim"7 a9nd !ul#ul foarte ridicat M,2D de *"t"i !e minutN7 lucru care .i !ro9oca #t"ri de ame$eal" %i tremur .n tot cor!ul. 3e !e urma 9i5itei la m"n"#tire a9u#e#e mult folo#. &tta ea ct %i al$i cre%tini *eneficia#er" de *inecu9ntarea tran#mi#" !rin uleiul cel #fin$it. n !re5ent !reotea#a #e #im$ea foarte *ine %i dorea7 dac" era !o#i*il7 #" o*$in" de la m"n"#tire mai mult ulei %i iconi$e ale #fntului !entru ea %i !entru al$i credincio%i. i-a .nc;eiat e!i#tola cu urarea din tot #ufletul ca #fntul #" .i a@ute !e to$i credincio%ii din toat" lumea. I-am cerut #" m" 9indece de durerea de #!ate 3omnul Oarditio/i# Odi#ea# din &u#tralia .i #crie maicii #tare$e .n le+"tur" cu !ro*lemele de #"n"tate ale familiei. 3e 0> de ani locuia de!arte de !atria natal". &9ea o fat" de 0, de ani care #uferea de o *oal" +ra9" E #clero5" .n !l"ci. n anul ,44L 9eni#er" .n Arecia. nainte de a !"r"#i &u#tralia7 o ne!oat" le-a #!u# de M"n"#tirea de la Nea Macri. Cu !rima oca5ie care #-a i9it7 #-au du# .ntr-acolo. S-au .nc;inat la moa%te. Tat"l l-a ru+at !e #fnt #"-i a@ute fata %i toat" familia %i !e el !er#onal7 c"ci #uferi#e o o!era$ie de di#co!atie. O!era$ia reu%i#e la momentul re#!ecti97 dar mi@locul .l mai durea7 !entru c" .ntre tim! a9u#e#e %i un accident de ma%in". :-a ru+at !e #fnt #" .i a!ar" #u* un c;i! cuno#cut %i ace#ta i #-a !re5entat #u* c;i!ul fiului #"u care era .n &u#tralia. & aler+at #" .l !rind" .n *ra$e7 dar ace#ta #-a f"cut ne9"5ut. 3u!" dou" #"!t"mni de la acea .ntm!lare7 intrnd .n camera fetei #ale a #im$it o !uternic" mirea#m" ce nu era !re5ent" dect acolo. & #tri+at-o !e fat" %i au intrat amndoi .n camer"7 #im$ind deo!otri9" mirea#ma cerea#c". Pe ?L Martie ,44L *"r*atul a #im$it !re5en$a #fntului7 a #im$it adic" !e cine9a c" l-a !rin# de mi@loc %i l-a tra# cu !utere. Pe moment7 durerea a fo#t foarte inten#" dar7 du!" aceea7 tim! de un an %i mai *ine7 cu toat" o*o#eala !e care o #im$ea din cau5a *olii fiicei #ale7 n-a mai #im$it nicio durereG :-a a@utat !e #o$ul meu .ntr-o o!era$ie foarte dificil" So$ia domnului )ri#ant;a/i de!une m"rturie de#!re minunea !e care a f"cut-o #fntul cu #o$ul ei. &ce#ta au5i#e de#!re #fnt deoarece era %ofer de ta'i %i a@uta#e !e mult" lume #" a@un+" la m"n"#tire. m!reun" cu #o$ia f"cu#er" de#e 9i5ite ei .n%i%i7 atra%i ca de un ma+net c"tre acel loc. n decem*rie ,44>7 #o$ul #-a .m*oln"9it de inim". & f"cut anali5e7 a mer# !e la mai mul$i doctori. Inima i #e m"ri#e. &@un#e#e #" ia %i cte 5ece !a#tile !e 5i. Nu mai !utea #" mear+" #au #" #e a!lece ca #" #e .nc;eie la %ireturi. 3octorii nu !uteau #ta*ili un dia+no#tic e'act. 3urerea %i nelini%tea cre%teau din 5i .n 5i. Mn+ierea o a9eau din 9i5itele !e care le f"ceau la m"n"#tire .m!reun" cu cei doi co!ii7 3imitri %i Sofia. Maica #tare$" .i .ncura@a de fiecare dat" !e ct !utea. So$ul #-a internat la S!italul Ona#i# de dou" ori. & treia oar" i #-a !ro!u# #" fac" o o!era$ie .n 9ederea .nlocuirii 9al9ei aortice. l a%te!ta o o!era$ie dificil" deoarece7 a%a du!" cum #!uneau doctorii7 inima era foarte #l"*it". 3e multe ori #im$i#er" !re5en$a #fntului !rin mirea#ma care .i .ncon@ura. &ce#t lucru le d"du#e cura@ %i !utere7 #im$ind c" #fntul e#te al"turi de ei. n data de ?2 martie ,441 urma #" ai*" loc o!era$ia. So$ia #-a du# la el di#-de-diminea$"7 .nainte ca #o$ul #" fie tran#!ortat .n #ala de o!era$ie. :-a +"#it o!timi#t %i 9e#el. El .n#u%i .i .ncura@a !e cei din @ur7 #!unnd c" #fntul era ln+" ei .n acele momente dificile. I-au f"cut ane#te5ie. So$ia l-a 9"5ut adormind. :a un moment dat #-a ridicat din !at %i a c"utat ce9a. So$ia l-a .ntre*at ce caut"7 dar el n-a r"#!un#. :-a .n#emnat cu ulei de la candela #fntului7 ea .n#"%i f"cndu-%i #emnul crucii. O!era$ia a durat o!t ore. Cu a@utorul 3omnului %i al #fntului7 toate au trecut cu *ine. 3octorul #-a ar"tat foarte mul$umit. n #ala de reanimare toate mer+eau din 5i .n 5i mai *ine. 3u!" trei 5ile7 cnd a fo#t din nou tran#!ortat .n #alon7 #o$ul 8L

i-a m"rturi#it #o$iei c" !u$in .nainte #" .l duc" .n #ala de o!era$ie a #im$it mirea#ma #fntului. Era .n momentul cnd fu#e#e .ntre*at ce c"uta. Era #i+ur c" Sfntul Efrem nu .l !"r"#i#e nicio cli!" .n tot tim!ul ct dura#e o!era$ia. Cu9intele #unt foarte #"r"c"cioa#e !entru a e'!rima recuno%tin$a !e care o #im$ea acum .ntrea+a familie fa$" de #fnt7 m"rturi#e%te #o$ia. So$ia #-a ru+at ca #fntul #" !oat" a@uta !e toat" lumea %i #" +"#ea#c" #olu$ii la !ro*lemele fiec"ruia. Mi-a l"#at m"t"nii la telefonul !u*lic O m"mic" din Nea Macri7 Ma9roidi )ri#ant;i7 !o9e#te%te de#!re le+"tura #!ecial" !e care o are cu #fntul de aici. :a m"n"#tire o*i%nuia #" mear+" de cnd era mic"7 deoarece !"rin$ii a9eau o ca#" de 9acan$" .n a!ro!iere. ntotdeauna .i !l"cu#e 5ona7 dar %i +ri@a !e care o a9eau maicile fa$" de acele locuri. Cnd femeia a a@un# la ca#a ei 9i5itele la m"n"#tire #-au .m!u$inat7 dar le-a reluat atunci cnd a 9enit #" locuia#c" !ermanent .n Nea Macri. & r"ma# !l"cut im!re#ionat" de noua *i#eric" !e care o 9edea. & re9enit de mai multe ori7 .n#o$it" de *"iatul ei. l a9ea de acum !rotector !e Sfntul Efrem7 la care aler+a#e nu o dat" !entru re5ol9area !ro*lemelor ei. & a@utat-o #" #e #ta*ilea#c" definiti9 !e !o#tul care .l de$inea ca !rofe#oar". Citind c"r$ile cu m"rturiile care !omeneau minunile #fntului7 l-a ru+at #" i #e .nf"$i%e5e %i ei7 .ntr-un fel #au altul7 a%a cum o f"cu#e cu mul$i7 .n #omn #au !rin mirea#ma ce o r"#!ndea .m!re@ur. Era .n Miercurea Mare %i nu .%i termina#e *ine ace#t +nd7 cnd i #-a .ntm!lat ce9a minunat. A"#indu-#e la un c;io%c de unde d"du#e un telefon7 a +"#it dea#u!ra a!aratului ni%te m"t"nii ce a9eau o cruce la ca!"t. Cel de la c;io%c i-a #!u# c" le l"#a#e un c"lu+"r tn"r7 *runet7 .nalt. Cemeia le-a luat7 l"#ndu-%i datele .n ca5 c" mona;ul #-ar r"5+ndi %i #-ar .ntoarce #" le ia. R"m"#e#e .n#" a!roa!e f"r" +la# deoarece *"nuia c" minunea !e care o ceru#e o a9ea de-acum .n fa$a oc;ilor... M"t"niile le-a !urtat du!" aceea tot tim!ul cu ea %i au a@utat-o de multe ori. Cnd #e afla la un moment dat la #!ital cu re5ultate !roa#te ale anali5ei #n+elui %i cu dureri foarte mari .n 5ona a*domenului7 doctorii fiind +ata de o e9entual" inter9en$ie c;irur+ical"7 a #trn# la !ie!t m"t"niile %i l-a ru+at fier*inte !e #fnt #" .i 9in" .n a@utor. & fu+it din #!ital7 .n ciuda o*#er9a$iilor ce le-a !rimit. 3ar du!" acea .ntm!lare #-a #im$it dintr-o dat" *ine7 a%a .nct nu a a9ut de ce #" re+rete +e#tul f"cut. &lt" dat" a fo#t a@utat" .ntr-o !ro*lem" de natur" @uridic". Mare a@utor a a9ut .n#" .n ceea ce !ri9e%te #tarea de #"n"tate a feti$ei #ale7 de numai cte9a luni7 care #uferi#e o inter9en$ie c;irur+ical". I-a !romi# #fntului c"7 dac" co!ilul 9a fi #al9at7 9a !rimi la *ote5 numele #"u. :a numai o #"!t"mn" de la *ote5 cele dou" umfl"turi !e care le a9u#e#e co!ilul la ceaf" E %i care #e m"reau !e 5i ce trecea E au di#!"rut. &lte inter9en$ii minunate ale !rotectorului le-a a9ut .n le+"tur" cu +"#irea unei !er#oane demne de .ncredere care #" ai*" +ri@" deo#e*it" de cei doi co!ii ai ei7 a!oi cu de!"%irea unei #itua$ii de cri5" !e cnd #e afla .ntr-o mic" am*arca$iune ce !lutea .n 9oia 9alurilor... %i dorea .n .nc;eiere ca #fntul #" o .n9rednicea#c" %i .n 9iitor #" #crie de#!re noi minuni ale lui %i #" fie !rotector al .ntre+ii lumi. 3octorii #unt du!" tine. Primul e%ti tu. Sfntul e#te a%a cum #e #!une de#!re el7 +ra*nic a@ut"tor. n orice moment al 9ie$ii tale7 dac" ai ne9oie de el7 9a 9eni de+ra*" ca #" te a@ute. i #unt datoare foarte multe7 #crie o credincioa#" din :ari#a. n fe*ruarie ,441 #e .m*oln"9i#e de +ri!" %i ami+dalit". 3octorul nu a .n+ri@it-o cum #e cu9ine %i *oala #-a a+ra9at. ntr-un an %i @um"tate a #l"*it cu ,8 /ilo+rame7 nu a9ea !oft" de mncare7 a9ea ame$eli7 o*o#ea re!ede. &!roa!e toat" 5iua era ne9oit" #" #tea la !at. i era fric" de fa!tul c" nu 9a mai !utea fi niciodat" ca .nainte. & aflat c" #uferea de o *oal" +ra9" de rinic;i. & .nce!ut #" .l roa+e continuu !e Sfntul Efrem #" o fac" *ine. & mer# la m"n"#tirea ace#tuia. O emo$ie #fnt" a cu!rin#-o .n !rea@ma moa%telor. & .nce!ut #" 81

!ln+". I-a cerut #fntului #" ai*" mil" mai .nti de co!iii ei %i du!" aceea de ea. &9ea .ncredere c" ru+"ciunea .i 9a fi a#cultat" %i a%te!ta din 5i .n 5i #" con#tate ameliorarea #t"rii #ale de #"n"tate. Minunea n-a .ntr5iat. ntr-o lun" %i @um"tate re5ultatele anali5elor au .nce!ut #" #e .m*un"t"$ea#c". 3octorului nu .i 9enea #" cread". :a #crierea ace#tor rnduri *olna9a m"rturi#e%te c" !ofta de mncare .i re9eni#e7 #e .n+r"%a#e7 nu mai a9ea ame$eli7 nu mai era la !at. M"rturi#e%te recuno%tin$a fa$" de #fnt7 care o a@uta#e7 !e ea7 !"c"toa#aG & 9enit !rima dat" ca #" mul$umea#c" la m"n"#tire %i a*ia du!" aceea #-a du# #" mul$umea#c" %i doctorilor. Uleiul t"m"duitor 3oamna )ri#ant;i 3ia/o#a9a din Rodo# m"rturi#e%te .n cte9a cu9inte de#!re efectele *inef"c"toare ale uleiului de la candela #fntului. n afar" de cte9a c"r$i %i iconi$e lua#e %i ulei de la m"n"#tire. 3e mult" 9reme a9ea o tumoare de ne9indecat !e fa$". Un+nd cu credin$" locul cu !ricina7 #-a 9indecat .n c;i! minunat. Sfntului .i cur+eau lacrimile .n icoan" 3oamna &reti E!i#/o!oulou m"rturi#e%te de#!re *oala +ra9" de #n+e !e care o a9ea #o$ul ei. O !rieten" cre%tin" .i d"du#e a+;ea#m" !e care o a9ea de la e+umena M"n"#tirii de la Nea Macri. Cu a@utorul #fntului7 re5ultatele anali5elor medicale ale #o$ului #-au .m*un"t"$it. 3ucndu-#e !entru a-i mul$umi la o mic" *i#eric" din a!ro!iere doamna a o*#er9at .m!reun" cu fata ei c"7 .n icoan"7 #fntului .i cur+eau lacrimi din oc;i... Mul$umind lui 3umne5eu %i #fntului care a#cult" fiecare durere .n !arte7 doamna &reti .%i .nc;eie #cri#oarea cu +ndul ca #fntul #" fie !rotectorul tuturor. <S" mer+i #" .i #!ui 6oulei c" eu o 9oi face *ine= O #cri#oare .nc"rcat" de adnc" recuno%tin$" fa$" de Sfntul Efrem %i !lin" de .ncredere .n Pronia lui 3umne5eu trimite din :ari#a doamna Sta9roula Ma9roiani7 .n !rim"9ara anului ,44L. n luna ianuarie ,44> #e o!era#e de cancer uterin. Se #u!u#e#e unui tratament radiolo+ic %i du!" !atru luni de tera!ie f"cu#e anali5e !entru a 9edea e9olu$ia *olii. n tim! ce a%te!ta re5ultatele a #im$it deodat" c" .n aer !lutea o !l"cut" mirea#m". S-a .ntre*at ce #" fie %i cnd a de#c;i# #ertarul no!tierei aroma a de9enit %i mai !uternic". &9ea acolo un !ic de 9at" cu ulei de la Sfntul Efrem7 de acolo 9enea mirea#ma. n diminea$a 5ilei urm"toare a #o#it aca#" la ea o !rieten" ce i-a #!u# c" a a9ut un 9i# ciudat. Bi#a#e un !reot .nalt7 .m*r"cat .n ;aine ne+re7 cu o c"ciul" !e ca!. &ce#ta i #-a adre#at cu cu9intele( <S" mer+i #" .i #!ui 6oulei E numele ei de alint - c" eu o 9oi face *ine=. Me#a@ul #-a re!etat7 du!" care !rietena #-a tre5it la ora trei diminea$a. Cum a au5it i#tori#irea7 Sta9roula i-a ar"tat !rietenei icoana Sfntului Efrem7 .n !er#oana c"reia !rietena l-a recuno#cut !e !reotul din 9i#. Nu %tiu#e nimic de#!re el !n" atunci. Re5ultatele in9e#ti+a$iilor au ie%it *ine. 3u!" alte trei luni anali5ele au fo#t re!etate. 3e data acea#ta o alt" !rieten" de-a Sta9roulei a 9i#at un !reot %i !e !rietena ei c"ruia ace#ta i #-a adre#at cu cu9intele( <Nu $i-am #!u# c" nu tre*uie #" te temiF= i acea#t" a doua !rieten" l-a recuno#cut .n icoan" !e cel din 9i#. Re5ultatele au ie%it din nou foarte *ine. 3e atunci trecu#e a!roa!e un an %i de acum Sta9roula nu #e mai temea !entru #"n"tatea ei. &9ea !e de!lin con9in+erea de acum c" toate de!ind de 3omnul no#tru Ii#u# )ri#to#7 care .i a@ut" !e oameni !rin #fin$ii S"i.

84

Cine .l are aca#" are un doctor t"m"duitor T;eonit#a Oanelou #crie !e adre#a m"n"#tirii o #cri#oare din ora%ul Tri!oli. I#tori#e%te !o9e#tea fratelui ei7 care a fo#t *olna9 de inim"7 %i 9indecarea #a minunat". 6"r*atul #uferi#e trei infarcturi. Era ca %i mort7 dar a .n9iat7 du!" m"rturia femeii7 deoarece7 #!une mai de!arte7 cele cu ne!utin$" oamenilor #unt cu !utin$" la 3umne5eu... Cnd a intrat .n #!ital fratele #"u7 ea #-a du# la m"n"#tire ca #" #e .nc;ine #fintelor moa%te. Minunea nu a .ntr5iat #" a!ar"7 datorit" mi@locirii Maicii 3omnului %i a Sfntului Efrem. O!era$ia #-a amnat7 deoarece inima era foarte #l"*it". 3octorii l-au #f"tuit #" mai a%te!te trei luni. 6"r*atul a !lecat aca#". 3u!" ce au trecut trei luni #-a du# din nou la #!ital !entru o!era$ie. nce!u#er" !re+"tirile !entru o!era$ie7 dar cnd i-au f"cut anali5ele #-a con#tatat c" arterele erau #"n"toa#e. 3octorii au m"rturi#it c" a9u#e#e loc o minune. <Sfntul Efrem e#te doctor. Orice .i cerem ne d". Oricine .l are aca#" are doctor t"m"duitor. Bine .ndat" ce e#te c;emat. mi dore#c #" .mi !rimea#c" m"rturia !e care din dra+o#te am f"cut-o i#tori#ind de#!re minunea !e care ne-a f"cut-o=7 .%i .nc;eie #cri#oarea T;eonit#a. <S" nu .$i fie fric"G= n luna au+u#t ,448 Ba#ili/i Pra#inou a de#co!erit c" are o aluni$" la #u*#uoar"7 de m"rimea unei mi+dale. i-a f"cut un control .n urma c"ruia doctorii i-au !ro!u# #" fac" o o!era$ie. nainte de a a9ea loc o!era$ia o 9ecin" de a!artament i-a !ro!u# #" mear+" .m!reun" la Sfntul Efrem. Ba#ili/i nu mai au5i#e de ace#t #fnt7 dar %i-a #!u# .n #inea ei c" 9rea #" mear+" #" .l cunoa#c" %i #" .i #!un" !ro*lema ei. 3e la m"n"#tire Ba#ili/i a luat ulei cu care a .nce!ut #" #e un+" la locul unde a!"ru#e aluni$a. &cea#ta #e .ntm!la !e 1 octom*rie. n data de ,0 a fo#t c;emat" !entru o!era$ie. Cnd a intrat .n #alon a 9"5ut dea#u!ra !atului icoana Sfntului Efrem7 dea#u!ra celorlalte !aturi fiind diferite alte icoane. i-a f"cut #emnul crucii7 #!unndu-%i c" #fntul 9e+;ea a#u!ra ei. n urma o!era$iei #-a con#tatat c" a9ea cancer +an+lionar. Ba#ili/i .n#" m"rturi#e%te c" #fntul a f"cuto *ine %i c" .l 9ede .ntotdeauna .n fa$a ei. Cnd #-a .ntor# aca#" du!" dou" 5ile a 9"5ut .n 9i# .n camera ei un c"lu+"r .nalt care i-a #!u#( <Boi fi !rotectorul t"u de acum .ncolo=. Cemeia #-a #!eriat %i #-a tre5it. O um*r" a trecut !rin fa$a u%ii. i-a f"cut #emnul crucii7 mul$umindu-i. 3e atunci a .nce!ut #" mear+" a!roa!e .n fiecare duminic" la m"n"#tire. Boia tare mult #" o .ntlnea#c" !e maica #tare$"7 du!" cum m"rturi#e%te. Pe ?L ianuarie ,44> l-a 9"5ut iar .n 9i# !e #fnt7 %i ace#ta i-a #!u#( <S" nu .$i fie fric"G= & doua 5i diminea$"7 #o#ind .m!reun" cu #o$ul la m"n"#tire7 a 9"5ut-o !e maica #tare$" .n curtea m"n"#tirii. Cnd a aflat de#!re !ro*lema lui Ba#ili/i7 maica Macaria i-a #!u# e'act acelea%i cu9inte .m*"r*"t"toare !e care *olna9a le au5i#e de la #fnt. <3e-acum nu mai .mi e#te fric"=7 m"rturi#e%te *olna9a mai de!arte. <tiu foarte *ine c" .l am .ntotdeauna !e Sfntul Efrem ln+" mine7 c" nu #unt #in+ur" .n lu!ta !e care o am de du# cu 9ia$a. tiu c" m" 9a $ine de mn" ca #" !ot lu!ta. B" mul$ume#c %i dumnea9oa#tr"7 Maic" #tare$"7 c" m" a@uta$i cu ru+"ciunea. B" ro+ #" nu m" uita$i7 ca #" !ot tr"i .n continuare !entru co!ii %i familia mea. B" mul$ume#c.= <Ia de#c;ide u%a de la intrare ca #" 9e5i ce te a%tea!t"G= Cu mare *ucurie %i uimire de cele .ntm!late #crie &n+;eli/i Rou#a/i din &u#tralia. Primi#e .n mod minunat7 .ntr-un mod cu totul %i cu totul neo*i%nuit7 o icoan" a Sfntului Efrem. i recuno%tea acum .n #cri#oare c" #fntul arat" e'act la fel ca .n icoan"7 *runet7 .nalt %i #la*. Era !e la dou" noa!tea %i &n+;eli/i #e !re+"tea de culcare. %i !u#e#e c"ma%a de noa!te %i #e >D

!re+"tea #" #e urce .n !at. 3ar .nainte de acea#ta a au5it !e cine9a c" .i #!une( <Ei7 unde te duciF Ia de#c;ide u%a de la intrare ca #" 9e5i ce te a%tea!t"G= S-a du# %i a de#c;i#e u%a %i7 ce #" 9e5iF Icoana #fntului7 #!ri@init" de !erete %i un !ac;et cu c"r$i de la M"n"#tirea Paraclitou7 Oro!ou... S" a9e$i mare .ncredere .n Sfntul Efrem. ncredin$a$i-i toate !ro*lemele 9oa#tre %i 9" 9a #ta a!roa!e. O ar"tare minunat" O tn"r" de ,1 ani n"#cut" .n Tri/ala trimite o ade9"rat" m"rturie de credin$". :-a cuno#cut !e #fnt .n urm" cu doi ani7 cnd 9eni#e .n 9acan$" din Aermania .n Arecia .m!reun" cu !"rin$ii. :a m"tu%a care .i +"5dui#e a 9"5ut o carte de#!re Sfntul Efrem. &u di#cutat !u$in. Unc;iul i-a du#e a!oi la m"n"#tire. Tn"ra a m"rturi#it c" #e .ntor#e#e foarte 9e#el" din acea 9i5it". Era lini%tit" %i #enin". Seara #-a +ndit la toate cte #e !etrecu#er" la m"n"#tire7 cum #e .nc;ina#e7 cum .i *inecu9nta#e maica #tare$"7 la locurile 9"5ute. nainte de a adormi a 9"5ut deodat" o #iluet" a unui c"lu+"r care o !ri9ea. & .ntor# #!eriat" ca!ul7 dar #fntul o !ri9ea acum din cealalt" direc$ie. S-a du# #" #e culce afar"7 .n ma%in"7 #u* !rete'tul c"7 fiind unde9a la $ar"7 nu !utea dormi. 3in nou l-a 9"5ut !e #fnt c" o !ri9e%te de dincolo de +eamul automo*ilului. S-a #!eriat %i #-a du# la unc;iul #"u care a lini%tit-o. n urm"toarea 5i urma #" !lece .n Aermania. & luat cu ea o carte de#!re minunile #fntului. & citit-o !e ner"#uflate. 3e atunci a .nce!ut #" cread" cu t"rie .n a@utorul #fntului. & cre5ut cu !utere c" orice !ro*lem" a9ea7 #fntul o 9a re5ol9a. Permanent l-a ru+at #" !oat" intra la facultatea la care 9oia7 fiind !e 9remea aceea .n !enultima cla#" de liceu. Sfntul i-a a#cultat dorin$a. & a@utat-o la e'amene. tia .ntotdeauna dac" a #cri# *ine. &9ea dre!t #emn mirea#ma !l"cut" ce i59ora din iconi$a #fntului !e care o !urta tot tim!ul cu ea. & #o#it %i 9remea e'amenului de admitere. 3i#-de-diminea$" a #im$it o !l"cut" mirea#m" 9enind din#!re iconi$". tia c" nu era #in+ur" %i c" .l a9ea !e #fnt dre!t a@utor. & intrat <din !rima= la facultatea !e care %i-o dorea. Ea are un me#a@ !entru cei din +enera$ia ei( <&9e$i credin$" ne#tr"mutat" %i .ncredin$a$i-9" toate !ro*lemele 9oa#tre #fntului. Mie mi-a fo#t a!roa!e de nenum"rate ori.= E#te #uficient #" .nduri .ncerc"rile O m"mic" din ora%ul Bolo# #crie de#!re !ro*lemele de #"n"tate ale familiei7 cele mai dificile fiind ale celor doi co!ii7 de %a!te %i de trei ani %i @um"tate. nc" de la na%tere ace%ti co!ii #ufereau de o *oal" neidentificat" de urec;i7 din care ne.ncetat li #e #cur+ea !uroi %i #n+e. 3octorii *"nuiau c" !oate fi ce9a !e fond aler+ic. n urm" cu doi ani7 feti$ei i #e !u#e#e un mic tu* colector care tre*uia .nl"turat du!" un an. n ianuarie ,448 m"mica a #o#it la &tena !entru .nde!"rtarea acelui tu*. Toate erau +ata7 %i c;irur+ul %i ane#te5i#tul. nainte de a intra .n o!era$ie E de#!re care #!uneau c" 9a dura circa o or" - m"mica a .n#emnat cu ulei #fin$it urec;ile co!ila%ului7 ru+ndu-l !e Sfntul Efrem #" .l 9e+;e5e !e durata inter9en$iei c;irur+icale. i7 minuneG 3u!" cte9a minute numai7 doctorul a #tri+at-o #" 9in" #" .%i ia co!ilul. I-a ar"tat %i tu*ule$ul. ntre*at cum #e !etrecu#e totul atta de re!ede %i f"r" ane#te5ie7 doctorul r"#!un#e c" nici el .n#u%i nu !utea .n$ele+e. Numai ce !u#e#e mna !e tu* %i ace#ta ie%i#e #in+urG :a .ntoarcere #!re Bolo# le-a a!"rut de mai multe ori !e !ar*ri5ul ma%inii #emnul #fintei cruci. n 9ara aceluia%i an au 9enit cu to$ii la M"n"#tirea Sfntului Efrem. n tim! ce #e ru+a7 m"mica l-a 9"5ut !e Sfntul Efrem c" d"dea afirmati9 din ca!7 iar lumnarea !e care o !urta .n mn" #e a!rindea %i #e #tin+ea. & doua 5i7 cnd #-a du# #" #e .m!"rt"%ea#c"7 a 9"5ut .ntr-o alt" icoan"7 care #e afla ln+" una a Maicii 3omnului7 !atru mici #telu$e .n#cri#e !e aureola #fntului. Toate ace#tea le-a con#iderat #emne c" #fntul .i !rote@a !e cei ai ca#ei #ale. 3e atunci .n fiecare duminic" %i-a du# co!iii la Sfnta m!"rt"%anie %i .i aduce de cte ori !oate %i la m"n"#tire. n fiecare 5i .i un+e cu ulei. Pro*lemele de #"n"tate ale familiei #e remedia#er" 9i5i*il. Re5ultatele anali5elor co!iilor ie%i#er" !o5iti9e. &cum cnd #crie7 .n iunie ,44>7 *"ie$elul ei trecea iar"%i >,

!rin ni%te momente dificile cu #"n"tatea7 dar m"mica era #i+ur" c" totul #e 9a termina cu *ine. <Breau #" #!un ce9a celor care #ufer" mult - .%i .nc;eie #cri#oarea. &@un+e #" da$i do9ad" de !utere #ufletea#c" .ndurnd cu r"*dare %i #!eran$" .ncerc"rile %i atunci eli*erarea7 *ucuria %i #ucce#ul nu 9or .ntr5ia #" 9in". Mare e#te !uterea #fntuluiG= :-am du# cu ma%ina !e #fnt <6inecu9nta$i7 Maic"G= &%a .%i .nce!e i#tori#irea S.O.7 .n iulie ,44>7 la un an du!" o neo*i%nuit" .ntm!lare7 cerndu-%i #cu5e !entru c" .ntr5ia#e atta de mult cu relatarea .ntm!l"rii. n 9ara anului ,4487 c"l"torind de la !"rin$ii ei c"tre !ro!ria locuin$" din afara ora%ului7 !e la ora dou" noa!tea7 la cotitura de la Oifi#ia #!re 3ioni#o a 9"5ut un c"lu+"r care i-a f"cut #emn cu mna #" .l ia. & o!rit %i l-a .ntre*at unde mer+e. &ce#ta i-a r"#!un# c" la Nea Macri. Cemeia i-a #!u#e #" urce. Era un c"lu+"r tn"r7 *runet7 cu o *ar*" lun+"7 nea+r". 3ucea cu el ni%te o*iecte care !"reau ni%te #cnduri7 !e care le-a a%e5at .n #!ate. I-a #!u# c" de mult a%te!ta #" .l ia cine9a. Cemeia #-a mirat cum7 9"5ndu-l .n ra#"7 nu #e +"#i#e nimeni #" .l ia !n" atunci. C"lu+"rul i-a #!u# c" mer+e la M"n"#tirea Sfntului Efrem. ntre*at fiind dac" a!ar$ine acelei m"n"#tiri7 a r"#!un# .n#" ne+ati9. Cemeia #crie .n continuare c" au5i#e de M"n"#tirea Nea Macri %i c" .%i !ro!u#e#e #" mear+" .ntr-o 5i acolo. C"l"torul i-a !o9e#tit .n continuare c" mer+e !eriodic la acea m"n"#tire !entru a #e odi;ni %i S.O. .n$ele#e c" ace#ta +"#ea acolo +"5duire. Cnd femeia a #!u# c" nu fu#e#e niciodat" acolo7 a au5it c" acea m"n"#tire era un loc unde #e .ntm!lau lucruri minunate7 c" tre*uie #" mear+" nea!"rat %i c" Sfntul Efrem e#te f"c"tor de minuni. Cemeia %i-a .ntre*at to9ar"%ul de drum de ce m"n"#tire a!ar$ine. & !rimit r"#!un#ul c" nu a!ar$ine de nicio m"n"#tire. &u di#cutat multe lucruri7 c"lu+"rul fiind cnd 9e#el7 cnd .nciudat7 cnd .nfuriat .n le+"tur" cu cele di#cutate. Ceea ce .i atr"#e#e .n mod deo#e*it aten$ia a fo#t fa!tul c" atunci cnd fu#e#e 9or*a de#!re *oli c"lu+"rul .i #!u#e#e c" el a9ea leac !entru toate *olile #au !entru ma@oritatea7 ce9a de +enul ace#ta. &ce#t lucru %i-l aducea *ine aminte femeia7 deoarece fu#e#e re!etat cel !u$in de dou" ori. S.O. #e .ntre*" cum de oare !utea a9ea un #in+ur om attea re$ete +ndindu-#e7 de#i+ur7 la lucruri medicale. Cam !e la mi@locul drumului c"lu+"rul %i-a de#f"cut ra#a %i a #co# la i9eal" o cruce mare de lemn7 !e care i-a .ntin#-o %oferi$ei ca #" o #"rute. 3u!" ce a f"cut ace#t lucru femeia .i ar"t" %i ea micu$a cruciuli$" de lemn ce o a9ea de la o m"n"#tire din Creta. Cnd au a@un# .n a!ro!iere de localitatea Nea Macri7 %oferi$a a fo#t condu#" !e ni%te drumuri l"turalnice7 de $ar"7 %i au a@un# .n #fr%it la m"n"#tire. C"lu+"rul i-a mul$umit !olitico# %i a ru+at-o #" co*oare !entru a .i ar"ta M"n"#tirea Sfntului Efrem7 care a9ea7 du!" cum #!unea7 attea %i attea lucruri 9rednice de 9"5ut. Cemeia i-a r"#!un# c" #e +r"*e%te %i7 9"5nd c" #e in#i#t"7 i-a re!etat c" a9u#e#e de +nd #" 9in" %i c" 9a face nea!"rat o 9i5it" aici. ntr-ade9"r7 du!" cte9a 5ile a #o#it .m!reun" cu familia. Cnd a intrat .n"untru %i l-a 9"5ut !e #fnt .n icoan" #-a cutremurat... Era acela%i cu c"lu+"rul !e care .l lua#e .n ma%in"G i #!u#e #o$ului %i ace#ta a .ntre*at o c"lu+"ri$" dac" e'i#tau %i c"lu+"ri la acea m"n"#tire. & !rimit r"#!un#ul ferm c" acolo erau doar c"lu+"ri$e. In#i#tnd7 *"r*atul a .ntre*at dac" erau +"5dui$i c"lu+"ri. R"#!un#ul a fo#t ne+ati9. &celea%i .ntre*"ri au fo#t !u#e de mai multe ori7 mai multor c"lu+"ri$e %i .n alte d"$i. 3e fiecare dat" au !rimit .n#" acela%i r"#!un#. 3e atunci femeia a re9enit de mai multe ori la Nea Macri7 la Marele Mucenic al lui )ri#to#7 Efrem7 #" i #e .nc;ine %i #" .l roa+e #" le fie !rotector. Sfntul nu a .ntr5iat #" le 9in" .n a@utor7 a@utnd-o !e mama #o$ului #" .%i re9in" re!ede cu *ine de !e urma unei +rele inter9en$ii c;irur+icale. :a ru+"ciunile fier*in$i ale #o$ului7 ace#ta l-a 9i#at !e #fnt c" intra .n ca#a mamei #ale %i c" #e .ndre!ta c"tre camera unde acea#ta 5"cea. 3u!" cte9a 5ile totul a re9enit la normal %i mama %i-a re9enit com!let. >?

<Terminnd #cri#oarea7 laud numele Marelui Mucenic Efrem7 care mi #-a .nf"$i%at mie7 !"c"toa#ei ca un c"lu+"r #im!lu7 !entru a de9eni c"l"u5itor %i !rotector al familiei mele .n momentele +rele ale 9ie$ii.= M-a a@utat #" m" re+"#e#c !e mine .n#"mi <6inecu9nta$i7 m"icu$" #fnt"G Prin acea#t" #cri#oare 9reau #" .i mul$ume#c Sfntului Efrem !entru inter9en$ia #a minunat" .n 9ia$a mea %i !entru !rotec$ia !e care o are fa$" de familia mea. M" nume#c E9an+;elo# Pa!a/o#ta# %i am 0D de ani. n urm" cu o!t luni am c"5ut .ntr-o adnc" de!re#ie. Nu !ot de#crie .n cu9inte #tarea @alnic" .n care m" aflam. Cau5a era fa!tul c" !n" atunci .mi doream doar #" am *ani %i faim". Mi #e li!i#e inima de ace#te lucruri. :ucram ne.ncetat %i #"r*"torile %i duminicile. Nu mer+eam la *i#eric". &@un#e#em 9rednic de !edea!#". i #unt recuno#c"tor lui 3umne5eu .n#" !entru toate !rin cte am trecut !entru c" a#tfel am a@un# #" cuno#c credin$a. :ucru la care .n #!ecial noi7 tinerii7 nu ne !rea +ndim. nce!u#em #" .mi !ierd orientarea. Nu mai %tiam cine #unt7 unde mer+7 .mi era fric" #" m" !ri9e#c .n o+lind"7 conduceam ame$it. n linii mari7 nu mai eram eu .n#"mi7 lucru care dore#c #" nu #e .ntm!le nim"nui. Nu %tiam cum #" reac$ione5. Camilia mea #e ducea de r!". 3in fericire cei doi co!ii erau mici %i nu .n$ele+eau ce #e .ntm!l". Ce9a tre*uia #" fac. Mama mi-a dat atunci o carte cu ru+"ciuni c"tre Sfntul Efrem. 3e multe ori nu !uteam citi7 ce9a .n"untrul meu #e r"#cula. ntr-o #ear" .n#"7 #fntul mi #-a ar"tat .n 9i#. 3u!" !u$in tim!7 am 9i#at c" un #fnt !#almodia la intrarea .n ca#a mea. i mai 9edeam .n 9i# o femeie *"trn"7 .m*r"cat" .n ne+ru7 care cer%ea. I-am dat o mare #um" de *ani %i aceea mi-a #!u#( J&i f"cut %i tu un *ine7 Ban+;eli#.K= 3u!" aceea a #co# o cruce mare %i l-a .n#emnat. Toate ace#te lucruri l-au f"cut !e Ban+;eli# #" #e .ntoarc" .ncet-.ncet !e drumul credin$ei. & +"#it .m!reun" cu #o$ia #a un du;o9nic7 .n !er#oana unui e!i#co!. S-a #!o9edit7 a $inut !o#t7 #-a .m!"rt"%it. :a #fr%it de #"!t"mn" #e duceau la locuin$a din afara ora%ului7 la 3ioni#o. So$ia %i-a dorit #" mear+" .m!reun" la Nea Macri. S-au .nc;inat la moa%tele #fntului. 3in acel moment #-a !etrecut o #c;im*are radical" cu Ban+;eli#. & .nce!ut #" .%i 9in" .n fire. & .nce!ut #" #e un+" 5ilnic cu ulei de la Sfntul Efrem. 3in 5i .n 5i #e f"cea mai *ine. 3e 5iua #fntului7 .n 8 Mai ,44>7 a !romi# c" 9a 9eni .n fiecare lun" la m"n"#tire7 .n data de ?2. <Sfntul Efrem .m!reun" cu Sfin$ii Ci!rian %i Iu#tina mi-au #al9at 9ia$a - m"rturi#e%te Ban+;eli#. C"r" ei nu %tiu ce a% fi de9enit. Breau #" 9" #!un7 maic" #tare$"7 din mica mea e'!erien$a mea !er#onal" c" atunci cnd e%ti a!roa!e de 3umne5eu %i de Sfin$ii :ui la .nce!ut ai r"5*oi +reu7 dar du!" aceea c%ti+i. C%ti+i !ace #ufletea#c"7 unitate7 dra+o#te7 .n$ele+ere. 3e9ii om7 adic". &%a cum ar tre*ui #" fim .n #ocietate7 .n care #untem trec"tori...= M-a a@utat #" trec !or$ile Cacult"$ii de Medicin" n toamna anului ,44> a #o#it !e adre#a M"n"#tirii o #cri#oare de la !roa#!"ta #tudent" la Cacultatea de Stomatolo+ie Ba#ili/i Oarat;ana#i din &tena. n ultimele trei luni 9eni#e de trei ori la M"n"#tirea Sfntului Efrem7 de#!re care afla#e de la mama #a. Era al doilea an cnd d"dea e'amen !entru a intra la Medicin". 3e%i fu#e#e o ele9" foarte *un"7 anul !recedent nu reu%i#e #" intre7 #!re #ur!ri5a tuturor celor de ln+" ea. &9u#e#e o e'!erien$" amar" din care a ie%it cu +reu7 cu a@utorul !"rin$ilor %i al da#c"lilor care i-au #tat tot tim!ul a!roa!e. S-a !u# !e .n9"$at inten#. Nu a9ea .n ca! dect fi5ic"7 *iolo+ie %i c;imie - c;iar %i atunci cnd ie%ea cu !rietenii la !lim*are. So#i %i luna iunie7 a e'amenelor. nainte ca ace#tea #" .ncea!"7 mama fetei #-a du# la M"n"#tirea de la Nea Macri ca #" #e roa+e !entru reu%ita lui Ba#ili/i. Prima te5" urma #" fie cea de fi5ic". Cu !u$in tim! .nainte de a .nc;ide c"r$ile din care .n9"$a7 Ba#ili/i a #im$it .n camer" o mirea#m" e'traordinar". ntruct nu >0

%tia .nc" nimic de#!re Sfntul Efrem7 fata #-a +ndit c" !ro*a*il cine9a din ca#" .%i d"du#e cu !arfum #cum!. <Parfumul= nu era altce9a dect mirul de la Sfntul Efrem7 care o <9i5ita= !entru .ntia oar"7 anun$nd a#tfel c" .i 9a #ta a!roa!e. &ce#t lucru l-a .n$ele# .n#" a*ia mai tr5iu7 du!" ce a9ea #" treac" e'amenul de Ci5ic". Ba#ili/i a !ornit la e'amen a9nd la +t iconi$a Sfntului Efrem. Cnd a aflat #u*iectele %i-a dat #eama c" era mult de #cri# %i c" #u*iectele erau +rele. Tim!ul de lucru trecea foarte re!ede %i a 9"5ut c" nu mai a9ea dect 8D->D de minute la di#!o5i$ie !entru a re5ol9a dou" e'erci$ii foarte +rele. Unul dintre ele #e +"#ea .n afar" de *i*lio+rafia recomandat"7 fiind a#tfel multor concuren$i a!roa!e necuno#cut. & #im$it c" e'amenul <i #e #cur+e !rintre de+ete= %i a .nce!ut #" cread" c" #i+ur 9a tre*ui #" .l re!ete anul 9iitor. S-a ridicat din *anc" !entru a !reda te5a. & #im$it atunci mi%carea medalionului de la +t %i %i-a amintit de Sfntul Efrem. S-a a%e5at din nou .n *anc" %i7 $innd #trn# medalionul7 #-a ru+at cu !utere #fntului #" o a@ute. &ce#ta a inter9enit !e dat" .n mod minunatG n #curtul inter9al de tim! care .i r"m"#e#e nu numai c" a re5ol9at e'erci$iile7 dar a a9ut 9reme #" corecte5e %i re#tul7 a#i+urndu-%i a#tfel o not" foarte *un"G Mna .i aler+a !e ;rtie ca %i cnd ar fi fo#t condu#" de cine9a. Totul #e !etrecu .ntr-o 9ite5" ame$itoare. &fl" mai tr5iu c" din cei 14DD de candida$i numai ,,8 re5ol9a#er" dificila !ro*lem"G Mama fetei %i-a continuat 9i5itele la m"n"#tire %i .n a@unul celorlalte dou" !ro*e. Ba#ili/i a luat note mari la toate cele trei materii. 3u!" re!arti$iile finale a aflat c" reu%i#e #" intre la Stomatolo+ie la &tena. Bi#ul ei de a de9eni doctor M9oia #" fac" c;irur+ie #tomatolo+ic"N i #e .m!lini#e +ra$ie a@utorului de ne!re$uit al #fntului. & .n$ele# c" #fntul $inu#e cont de dorin$a ei de a a@uta oamenii *olna9i. 3e acum .ncolo toate #ucce#ele i le 9a .nc;ina lui. & !romi# c" 9a !orni #!re m"n"#tire c;iar .n 5iua #crierii e!i#tolei !entru a-i mul$umi !er#onal #fntului %i !entru a a!rinde o lumnare mare7 de .n"l$imea eiG Oriunde m" +"#e#c7 #tri+ c"tre to$i de#!re !uterea minunat" care i-a dat-o 3umne5eu O cutremur"toare m"rturie a #o#it .n luna #e!tem*rie a anului ,44> !e adre#a m"n"#tirii de la &nti+oni :out#iou din :eme#o#7 Ci!ru. n cu9inte !u$ine7 m"#urate7 ea de#crie modul minunat .n care Sfntul Efrem a a@utat-o #" .%i reca!ete 9ederea. &nti+oni era o tn"r" care .m!lini#e ,1 ani. n ultimii trei ani a a9ut de du# o cruce +rea7 du!" cum .n#"%i m"rturi#e%te. nce!u#e #" .%i !iard" tre!tat 9"5ul7 a#tfel .nct a@un#e#e la #tadiul de a nu mai !utea de#lu%i dect foarte !u$in lumea din @ur. &!ela#e la mai mul$i medici7 .n Ci!ru %i .n I#rael7 ca %i la doctori en+le5i %i ru%i ce 9eneau .n Ci!ru. To$i erau de !"rere c" era 9or*a de o *oal" foarte rar"7 <tar+ant# di#ea#e=7 care !roduce #l"*irea 9ederii7 %i care nu r"#!undea fa9ora*il niciunui tratament. To$i cei din familie erau !rofund m;ni$i. &u .n$ele# c" #!eran$a era numai la 3umne5eu. &#tfel7 la un moment dat7 familia a aflat de#!re Sfntul Efrem de la Nea Macri. Profund mi%ca$i de cele au5ite7 #-au ;ot"rt #" mear+" #" #e .nc;ine #fntului cu !rima oca5ie - care #-a i9it foarte curnd. &u #im$it foarte !uternic mirea#ma !e care o r"#!ndeau #fintele moa%te. Pelerina@ul i-a .nt"rit foarte mult. 3u!" cte9a luni &nti+oni #-a du# la un doctor din I#rael7 care i-a #!u# c" 9ederea .i #l"*i#e foarte mult %i c" 9a continua #" .i #l"*ea#c". 3u!" alte cte9a luni7 aflndu-#e .n &n+lia la rude7 ace#tea au #f"tuito #" con#ulte medicii de acolo. & .nce!ut a#tfel mai multe rnduri de anali5e %i e'amene medicale7 !entru a 9edea dac" or+ani#mul !oate r"#!unde la 9reun tratament. :a !rima 9i5it" la doctor7 .n #ala de e'amene medicale tn"ra a #im$it mirea#ma #fntului la fel de !uternic" ca %i atunci cnd #e afla#e la m"n"#tirea ace#tuia. 3in acel moment7 de fiecare dat" cnd #e ducea !entru alte %i alte e'amene7 9ederea ei a .nce!ut #" #e .m*un"t"$ea#c" #!re totala nedumerire %i #ur!ri5" a doctorului care o a9ea .n #u!ra9e+;ere... Ultimele anali5e au ar"tat c" nu a9ea <niciun fel de #emn de *oal" oftalmolo+ic"=7 du!" cum #e e'!rima#e medicul. Cu #tu!efac$ie doctorul de!i#ta#e la ultimul e'amen medical7 .nainte ca tn"ra #" !"r"#ea#c" :ondra7 c" ace#teia .i re9eni#e com!let 9ederea7 f"r" niciun fel de tera!ieG <Mul$ume#c %i eu !er#onal7 ca %i !"rin$ii mei7 #tare$ei Macaria7 care !rin ru+"ciunile #ale c"tre >2

Sfntul Efrem %i !uterea du;o9nicea#c" !e care o are de la 3umne5eu ne-a a@utat #" !utem #" ridic"m crucea !e care ne-a trimi#-o 3omnul. 3e a#emenea i mul$ume#c 3omnului no#tru Ii#u# )ri#to#7 care !rin mi@locirea Sfntului Efrem mi-a d"ruit ace#t dar de mare !re$7 9ederea. B" mul$ume#c7 cu dra+o#te .n 3omnul. Roa*a 3omnului7 &nti+oni :out#iou7 :eme#o#7 Ci!ru= :acrimi de *ucurie %i !oc"in$"7 de laud" %i mul$umire O doamn" din Te#alonic #crie .n !rim"9ara anului ,448 de#!re inter9en$ia minunat" a #fntului .n 9ia$a #a. Pe ,? a!rilie ,4487 &nti+oni #-a tre5it di#-de-diminea$" cu un do! la urec;e. Pn" cnd #" #e decid" #" mear+" la doctor7 i #-a #!art tim!anul. n S"!t"mna Mare care a urmat a a9ut dureri foarte mari. 3in urec;e i #e #cur+ea mereu !uroi. 3octorul i-a #!u# c" atunci cnd #e 9a o!ri acea #cur+ere e'i#t" !o#i*ilitatea ca tim!anul #" .%i re9in" #in+ur7 .ntr-o lun" cel mai de9reme7 altfel fiind nece#ar" o inter9en$ie c;irur+ical". i-a adu# aminte de 5iua #fntului %i .%i #!unea #in+ur"( <Bom 9edea !e 8 mai7 9om 9edea atunci=. & !rin# cura@ %i #-a du# la toate #lu@*ele din S"!t"mna Mare. Sla9" 3omnului7 a cntat %i Pro;odul %i a au5it *ucuroa#"( <)ri#to# a n9iatG= n data de 8 mai #-a du# la doctor7 cu urec;ea care !re5enta .nc" acele #cur+eri. 3octorul a luat o !ro*" din acel lic;id %i l-a trimi# la anali5e. nce!nd din du!"-amia5a acelei 5ile7 doamna #-a #im$it mai *ine. & doua 5i7 #cur+erea i #-a o!rit definiti9. n cte9a 5ile doctorul a con#tatat c" tim!anul #e .nc;i#e#e( <6ra9o $ieG Mare e ;arul #fntuluiG= - %i-a #!u# &nti+oni .n #inea ei.

M-a 9indecat de cancer Cin#tit" Maic" Stare$"7 B" #"rut mna cu re#!ect ca #" 9" #!un de#!re .nc" o minune a #fntului7 minune !e care a f"cut-o anul trecut %i 9" ro+ #" m" ierta$i de .ntr5iere7 %i dumnea9oa#tr" %i Sfntul Efrem. M" nume#c Oaradima# )ri#todoulo# %i locuie#c .n Marou#i7 &tica. Nu %tiam de#!re Sfntul Efrem nimic !n" .n momentul .n care o #or" de-a #o$iei ne-a in9itat #" mer+em .ntr-acolo. Pe drum #-a .ntm!lat un mic incident %i am fo#t #in+urul care !rin #!ri@inul Sfntului Efrem am !utut da imediat o mn" de a@utor7 .n ciuda anemiei mele a9an#ate. nainte de a mer+e la m"n"#tire a9eam o*iceiul #" *la#femie57 dar de cnd l-am 9"5ut !e #fnt am .ncetat definiti9. Toate ace#tea le #criu ca un mic !rolo+7 .n cele ce urmea5" 9" de#criu minunea !e care am tr"it-o !er#onal. Eram *olna9 din cau5a inte#tinului +ro# care nece#ita o!era$ie !entru a fi .nl"turat" o mare !arte din el. ntr-o du!"-amia5" am 9enit la M"n"#tire .m!reun" cu #o$ia7 cu *"iatul %i cu o familie !rieten". Ne-a$i f"cut #emnul crucii7 Preacin#tit" Maic" atunci7 celorlal$i dea#u!ra cre%tetului iar mie dea#u!ra locului unde urma #" fiu o!erat7 f"r" #" 9" fi #!u# dinainte. &m .n$ele# c" #fntul f"cu#e atunci o minune. 3u!" o #"!t"mn" a9u loc inter9en$ia c;irur+ical". Toate au decur# *ine7 din moment ce #fntul #e afla cu mine. 6io!#ia ar"ta c" a9eam cancer .n dou" locuri %i c" tre*uie #" fac c;imiotera!ie. M-am du#7 dar ;rtiile mele !ur %i #im!lu #e !ierdu#er" .ntre Sec$ia de C;irur+ie %i cea de Oncolo+ie de la eta@ul 1 al S!italului 6una9e#tireG M-au trimi# #" fac tomo+rafie ca #" !ot .nce!e tratamentul. S!re #ur!rinderea tuturor7 %i .n !rimul rnd a celui ce .mi f"cu#e anali5a7 re5ultatele7 !rin minunea !e care o f"cu#e #fntul7 ar"tau c" nu mai am nimicG Continui !n" .n 5iua de a#t"5i #" mer+ la control %i nu am a*#olut nimic %i ori%iunde m" +"#e#c #!un c" Sfntul Efrem m-a f"cut *ine %i %tiu c" orice a% face e#te foarte !u$in .n com!ara$ie cu minunea !e care a f"cut-o #fntul cu mine. 3e atunci ace#ta e#te .n !ermanent al"turi de mine. Oriunde m" +"#e#c 9or*e#c >8

de#!re el %i .i #f"tuie#c !e ceilal$i #" mear+" #" #e .nc;ine acolo. S" fie l"udat numele lui %i #" a@ute !e to$i *olna9iiG &cum 9" la# %i m" ro+ ca #fntul #" fac" .ntotdeauna minuni ca #" aud" lumea %i #" #e .ntoarc" la credin$". Cu mult" dra+o#te %i re#!ect7 Oaradimo# )ri#todoulo#7 Marou#i

< $i mul$ume#c= &u5i#em multe de#!re tine %i de#!re minunile f"cute de la oamenii din in#ul". Eu7 .n#"7 #fntul meu Efrem7 te-am cuno#cut .n ni%te no!$i reci ale lui martie cnd du!" un e'amen de rutin" am fo#t ne9oit"7 #!re totala mea #ur!rindere7 #" a%te!t re5ultatele unei *io!#ii7 dac" am #au nu cancer. Nu a9eam !e atunci icoana ta. Numai o carte7 dintre cele ce i#tori#e#c minunile tale %i !oart" c;i!ul t"u !e co!ert". &m $inut .n *ra$e cartea cu minunile tale .n toate acele no!$i reci ce !"reau c" nu #e mai #fr%e#c. i te ru+am7 #finte7 te ru+am cu toat" !uterea #ufletului meu #" m" a@u$i. ntr-o du!"-amia5" de 9ineri a #unat telefonul. &m *"nuit c" nu !utea fi altcine9a dect doctorul. <Oaterina7 nu ai nimic din ceea ce ne-am temut=7 mi-a #!u#. Numai tu %tii7 Sfinte Efrem7 ce-am #im$it .n acele cli!e. :a tine am 9enit mai a!oi #" #"rut !reacin#titele tale moa%te %i ca #" .$i mul$ume#c. P"5e%te familia mea %i !e toat" lumea. ntinde-$i minile tale %i ne a!"r" de tot r"ul. $i mul$ume#c din adncul #ufletului !entru minunea ce mi-ai f"cut-o mie !"c"toa#ei. &@ut"-m" ca #" .$i con#truie#c un !ro#c;initar ca #" afle de#!re tine %i #" $i #e .nc;ine ct mai mult" lume .n in#ula noa#tr". &@ut"-ne totdeauna7 Ecaterina 6enetou7 C;io# M-a a@utat #" .mi iau di!loma Sfinte Mare Mucenice %i f"c"torule de minuni Efrem7 .$i mul$ume#c %i laud numele t"u !entru c" mai a@utat #" .mi iau di!loma de licen$"G &m !romi# c" .ndat" ce o 9oi lua 9oi trimite o co!ie !e adre#a M"n"#tirii %i ace#t lucru .l fac acum. ie .$i datore5 cura@ul %i !uterea !e care am #im$it-o .n ultima 9reme. nce!u#er" #"-%i !iard" din im!ortan$" toate cele din @urul meu7 nu mai 9edeam niciun #en# nic"ieri. Bedeam cum 9i#ele mele #e duc7 unul cte unul... Toate eforturile7 .mi #!uneam7 #" fi fo#t oare 5adarniceF ntr-ade9"r7 trecu#em !rin multe !n" atunci7 dar niciodat" nu mi-am !ierdut credin$a .n 3umne5euG Nu am %tiut nimic de#!re tine !n" anul trecut7 cnd mama mi-a !ro!u# #" mer+em #" ne .nc;in"m Sfntului Efrem. &m fo#t de acord %i am 9enit la tine. 3in !rimul moment mi-am !u# dorin$a .n le+"tur" cu di!loma7 dorin$" !e care $i-am reamintit-o de multe ori .nainte de culcare. Eram #i+ur" c" 9oi fi a#cultat"7 nu %tiu de ce7 !ur %i #im!lu a%a #im$eam. &nul ace#ta7 de cum am #o#it la &tena7 am 9enit la tine7 de !arc" m" c;emai. 3e cte9a ori am fo#t tri#t" !entru c" nu te !uteam 9edea .n 9i#7 #unt7 #e 9ede trea*a7 !"c"toa#". 3ar la cine #" aler+ mai .nti7 cu+etam Mam uitat #" aminte#c c" locuie#c .m!reun" cu familia .n Aermania7 acolo am cre#cutN. Cnd am #o#it !entru a doua oar" la Nea Macri7 te-am ru+at iar"%i #" .mi 9ii .n a@utor. Termina#em toate e'amenele %i a%te!tam re5ultatele !e la mi@locul lui noiem*rie. Toate ace#tea #e !etreceau .n au+u#t ?DD,. Bacan$a #-a terminat7 m-am .ntor# .n Aermania %i a%te!tam cu ner"*dare. n data de ,8 Noiem*rie #au afi%at re5ultatele7 mi-am luat di!loma !e care $i-o trimit cu mare *ucurie %i cu mii de mul$umiri c" m-ai a#cultat ru+"ciunileL.
L

3i!loma7 ane'at" .n edi$ia c"r$ii din lim*a +reac"7 e#te una .n Cilo5ofie7 la Uni9er#itatea )einric;-)eine din 3u##eldorf.

>>

mi cer #cu5e c" m" adre#e5 la !er#oana .nti Sfntului Efrem7 dar a%a #imtG Sfinte Efrem7 #" ai +ri@" de familia mea7 a%a du!" cum %i eu nu 9oi .nceta #" 9or*e#c de#!re a@utorul t"uG Salomi Moroiani 3u##eldorf7 Aermania i datore5 9ia$a %i .ntotdeauna .i 9oi fi recuno#c"toare Scri#oarea Elenei P. din localitatea Sfin$ii Teodori din re+iunea Corint 9ine #" .nt"rea#c" credin$a multora dintre noi. Ne cutremur"m .m!reun" cu autoarea rndurilor de !uterea mare a #fntului care r"#!unde fiec"rui #uflet nec"@it a%a cum numai el %tie. Elena .%i .nce!e #cri#oarea m"rturi#indu-%i credin$a .n ;arul %i !uterea lui 3umne5eu. &re 08 de ani %i .n urm" cu !atru ani fu#e#e o!erat" de cancer la #n7 aflndu-#e .n #tadiul doi de e9olu$ie a *olii. Trecu#er" doi ani de atunci7 du!" care anali5ele au ar"tat meta#ta5" .n 5ona mu%c;iului toracic. & fo#t din nou o!erat"7 cu #ucce#7 %i a .nce!ut c;imiotera!ia. & #c;im*at doctorul7 din cau5" c" ace#ta +re%i#e tratamentul %i *oala #e e'tin#e#e cu ra!iditate. 3octorii cei noi au f"cut tot ce au !utut7 du!" cum au #!u#7 dar i-au dat din !"cate foarte !u$in de tr"it7 .ntre o #"!t"mn" %i o lun". 6oala era du#" mai de!arte cu tot felul de medicamente !entru calmarea durerilor %i cu a@utorul morfinei. Un !rieten care .i %tia credin$a i-a 9or*it de#!re Sfntul Efrem. Nu %tiu#e nimic de#!re el !n" atunci. n aceea%i 5i de duminic"7 Eleni %i !"rin$ii #"i #-au du# la Sfnta M"n"#tire de la Nea Macri condu%i de !ro9iden$ialul !rieten. Ciudat7 m"rturi#e%te Eleni7 de o!t ani %tia locurile acelea7 dar nu afla#e de#!re #fntul de acolo... Ceea ce a #im$it *olna9a .n"untrul acelei m"n"#tiri nu i #e mai .ntm!la#e niciunde .n alt" !arte. &flnd de#!re Cu9ioa#a Macaria7 %i-au dorit #" ia %i *inecu9ntarea ace#teia. Nu reu%i#er" .n#"7 nefiind momentul !otri9it. 3u!" trei 5ile Eleni a re9enit la m"n"#tire .m!reun" cu familia. &u a%te!tat dou" ore ca #" !oat" fi !rimi$i de maica Macaria7 la m"n"#tire fiind lume din toate col$urile Areciei. Eleni uita#e de medicamentele contra durerilor7 dar #e ru+a cu !utere #fntului #" o a@ute. &%a #-a %i .ntm!lat. 3in to$i c$i .%i a%te!tau rndul a fo#t alea#" familia mult .ncercat". <Pro*a*il c" o #" 9i #e !ar" e'a+erat ceea ce o #" 9" #!un7 dar efecti9 m-am #im$it c" !lute#c .n #fere cere%ti - m"rturi#e%te Eleni mai de!arte. Ce lini%te %i !ace r"#!ndea acea maic"G &m .n+enunc;eat %i am .nce!ut #" !ln+7 f"r" #" !ot #coate niciun cu9nt. :a un moment dat7 la .ntre*area e+umenei de ce !ln+7 am !utut #" murmur c" am cancer. Mi-a #!u# c" #fntul e#te al"turi de mine %i c" o #" m" fac *ine. Mi-a f"cut #emnul #fintei cruci7 $innd .n *ra$e #fintele moa%te7 m-am .nc;inat %i am !lecat7 lund a+;ea#m" %i ulei de la candel". n acea #ear" am .nce!ut #" cite#c una dintre c"r$ile cu minunile Sfntului Efrem. Tim! de dou" 5ile la rnd7 .n ciuda durerilor imen#e !e care le a9eam7 .ndat" ce m" un+eam cu uleiul de la Sfntul Efrem7 ace#tea di#!"reau. & treia 5i .n#" am intrat .n com". :a un moment dat am de#c;i# oc;ii %i am 9"5ut o lumin" #tr"lucitoare .n fa$a mea. &m cerut #" 9in" un !reot ca #" .mi citea#c" ru+"ciuni7 du!" care am c"5ut iar"%i .n com". Mai tr5iu am aflat c" !reotul a #o#it 5iua urm"toare %i m-a *inecu9ntat. &m fo#t tran#!ortat" la #!ital. M-am tre5it du!" cte9a ore *une .ntr-un loc #tr"in7 la un #!ital7 .nainte ca doctorii #" a!uce #" .mi a!lice 9reun tratament. M-am ridicat din !at %i cu a@utorul #urorii mele %i a #o$ului ace#teia am !lecat aca#". 3e atunci7 din martie ,44L %i !n" .n 5iua de a#t"5i7 .l am dre!t !rotector !e Sfntul Efrem. Termenul !e care mi-l d"du#er" medicii - de o lun" - nu #-a ade9erit .n ca5ul meu. Se .ntm!la#e o minune7 mul$i recuno%teau ace#t lucru. &cea#t" minune o f"cu#e Sfntul Efrem. n luna octom*rie a anului ,44L #-a de!i#tat meta#ta5" la unul din !l"mni7 .n !atru locuri. &m .nce!ut !e dat" c;imiotera!ia. Starea #"n"t"$ii #-a .nr"ut"$it .n#" mult .n urm"toarele trei luni. 3octorii au f"cut tot ceea ce au !utut. S-au deci# #" #c;im*e tera!ia deoarece7 a%a cum #!u#e#er" familiei mele7 .nce!u#e num"r"toarea in9er#". Toate ace#tea *ine.n$ele# le-am aflat mai tr5iu7 cnd totul #-a #c;im*at... C"r" #" intru .n !anic"7 !n" la #ta*ilirea noului tratament !e care a9eam #" .l !rime#c7 am aler+at la ade9"ratul meu doctor7 la Sfntul Efrem. Era a doua 5i du!" 3uminica Sfintei Cruci din Po#tul Mare. 3u!" >L

ce mi-am !u# dorin$a mea cea mare7 .nc;inndu-m" la #fintele moa%te7 am cerut #" intru la #tare$a Macaria. 3in toate !"r$ile mi #-a #!u# c" nu #e !oate7 deoarece era foarte o*o#it" %i !e dea#u!ra %i *olna9". St"team .ntr-un col$ de *i#eric" %i !ln+eam7 ru+ndu-l !e Sfntul Efrem #" m" .ndrume ce #" iau ca #" m" fac *ine. Trecu#er" a%a cam dou" ore. &!roa!e c" uita#em ce .mi #!u#e#er" c"lu+"ri$ele7 c" maica Macaria nu m" !utea !rimi. :a un moment dat a 9enit #!re mine o maic" %i mi-a #!u# #" mer+ .n curte %i #" a%te!t !entru a fi !rimit" de e+umen". &lt" maic"7 9"5ndu-m" .n curte7 m-a .ntre*at de ce !ln+. &flnd de#!re *oal"7 maica m-a #f"tuit ce #" iau. &!oi a 9enit alt" c"lu+"ri$"7 care mi-a #!u# acela%i lucru. &m r"ma# adnc mi%cat"7 !entru c" de@a c"!"ta#em r"#!un# la ru+"ciunile meleG :a un moment dat o maic" mi-a #!u# #" urc #u#7 .n c;ilia #tare$ei. Cnd am .n+enunc;eat !entru a lua *inecu9ntare %i #!unndu-mi *oala7 cin#tita #tare$" a re!etat ceea ce recomandar" %i celelalte dou" maici mai .nainte. Mi-a mai #!u# #" nu m" tem deoarece Ii#u# e#te lumin" %i Sfntul Efrem m" 9a a@uta. &m !lecat de acolo cu con9in+erea c" m" 9oi face *ine. &%a #-a %i .ntm!lat. &m urmat att #fatul medicilor7 ct %i ceea ce mi #e #!u#e#e la m"n"#tire. &cel lucru cred c" m-a #al9at. 3u!" o @um"tate de an anali5ele ar"tau c" cele !atru focare de la !l"mn nu mai e'i#tau. 3octorul mi-a #!u# c" a9u#e#e loc o minune. i a#ta a %i fo#t. i mul$ume#c Sfntului Efrem7 .i datore5 9ia$a7 .ntotdeauna .i 9oi fi recuno#c"toare !entru c" mi-a .nt"rit credin$a .n 3omnul. <Ie%i afar"7 :a5"re7 !rietene iu*it= Maria M. din in#ula Oar!at;o# a #o#it .n anul ,418 la S!italul 6una9e#tire din &tena !entru a face o inter9en$ie c;irur+ical". Tre*uia #" i #e .nl"ture un ;ematom din 5ona cranian"7 #itua$ia fiind de#tul de +ra9". Era .n !ericol de moarte #au e'i#ta ri#cul de-a r"mne !arali5at". Cu !u$in .nainte de o!era$ie i #-a mai f"cut o anali5" %i doctorii au con#tatat c" ;ematomul !utea fi .nl"turat !rin o!era$ie .n dre!tul +tului7 f"r" a fi nece#ar #" #e inter9in" .n !artea #u!erioar" a ca!ului. Inter9en$ia nu a durat mult. Pacienta #-a du# .na!oi .n #alon. Tot cor!ul %i-l #im$ea ca %i #tr"!un# de mii de ace. :e-a #!u# co!iilor c" !oate .i #o#i#e cea#ul. &u c;emat o #or" medical" %i acea#ta i-a f"cut o in@ec$ie ca #" doarm". & 9i#at c" #e afla .ntr-o ca#" !"r"#it"7 f"r" aco!eri%. 3e dea#u!ra a 9enit un c"lu+"r .nalt7 cu c"ciul". innd un !a;ar cu a!" a #tri+at( <Ie%i afar"7 :a5"re7 !rietene iu*it=. S-a tre5it imediat7 com!let re#ta*ilit". :e-a #!u# co!iilor c" era #i+ur" c" #e f"cu#e *ine !e de!lin. & 9enit .n 9i5it" na%a ei7 care i-a adu# o carte cu minunile Sfntului Efrem. Cnd a 9"5ut icoana ace#tuia !e co!ert"7 Maria a .nlemnit. Era e'act !er#oana !e care o 9i#a#e. 3in acel moment7 Maria a .nce!ut #" .l 9i5ite5e !e Sfntul Efrem la m"n"#tire. Nu #e +ndi#e #" #crie de#!re cele .ntm!late cu ea7 dar minunile citite au f"cut-o #" adau+e %i ea una7 #!re #la9a lui 3umne5eu %i a Sfntului Efrem7 +ra*nic a@ut"tor %i d"t"tor de #!eran$" .n 9remurile +rele !e care le tr"im. M-a #c"!at de dureri in#u!orta*ile Sofia Mourtou din Bolo# lua#e7 la 9i5ita !e care o f"cu#e la m"n"#tire din iunie ,44L7 o carte de#!re minunile Sfntului Efrem. n toamna aceluia%i an a9ea #" fie +reu .ncercat" !rin di#!ari$ia nea%te!tat" a #o$ului #urorii ei7 %i acea#ta la nou" luni du!" ce c;iar #ora ei trecu#e la cele 9e%nice. Cnd *"r*atul a fo#t #co# din #!ital7 Sofia a #im$it c" o cu!rind ni%te c"lduri foarte mari %i a luat ni%te medicamente !entru a e9ita un atac cere*ral. & le%inat %i i #-a f"cut re#!ira$ie artificial"7 !n" la 9enirea &m*ulan$ei. i-a re9enit de-a*ia la #!ital7 a9nd dureri mari .n dre!tul !ie!tului. 3urerea era in#u!orta*il". 3octorii i-au #!u# c" a fo#t norocoa#" c" #u!ra9ie$ui#e %i i-au cerut #" ai*" r"*dare7 c"ci durerea a9ea #" o mai #imt" mult" 9reme7 !oate c;iar un an. 3urerea .nce!u#e #" .i .n+reune5e re#!ira$ia7 Sofia a9nd %i !ro*leme cu inima. 3u!" cte9a 5ile7 #-a .ntor# aca#" f"r" nicio .m*un"t"$ire #en#i*il". & luat atunci cu e9la9ie cartea >1

de#!re Sfntul Efrem %i a a%e5at-o .n dre!tul inimii. 3e cte9a 5ile a9ea in#omnii din cau5a durerilor. 3e cnd a%e5a#e .n#" cartea dea#u!ra !ie!tului7 durerea di#!"ru#e %i #omnul .i re9eni#e. 3iminea$a #-a tre5it f"r" nicio urm" de durere. 3e atunci mereu citea %i recitea acea carte. Recomanda de atunci tuturor #" citea#c" minunile Sfntului Efrem %i #" 9in"7 dac" #e !oate7 ca #" #e .nc;ine moa%telor ace#tuia... Indica$ie a Sfntului Efrem de#!re e'i#ten$a unui alt #fnt :a .nce!utul lunii iunie ,441 a #o#it din ora%ul Patra o r"#colitoare e!i#tol"7 #cri#" cu mode#tie7 !lin" de credin$" %i de dorin$a ca lucrurile #" #e !oat" de#f"%ura a%a du!" cum dorea Sfntul Efrem. 3omnul Oon#tantino# 3an+la#7 autorul #cri#orii7 e#te mecanic de me#erie %i a9ea #" fie ale# de .n#u%i Sfntul Efrem !entru o no*il" mi#iune... So$ia lui .l 9edea de#eori .n 9i# !e Sfntul Efrem7 !rotectorul .ntre+ii familii cu doi co!ii - unul *olna9 +ra9 !#i;ic %i altul care tre*uia #" re!ete *acalaureatul. Ultima dat" cnd 9eni#er" cu to$ii la m"n"#tire7 !e , iunie ,441 aflar" de #cri#oarea Sfntului Sinod .n care #e recuno%tea #fin$enia Sfntului Efrem7 ace#ta urmnd #" fie trecut .n calendarul *i#erice#c. Cnd au #o#it aca#"7 au c;emat !reotul #" fac" #lu@*a a+;ea#mei %i a Tainei Sfntului Ma#lu. &u di#cutat cu !reotul de#!re a!ro!iata recunoa%tere oficial" a #fin$eniei Sfntului Efrem %i a trecerii lui .n calendarul ortodo'. Preotul le-a #!u# c" citi#e c" #e mai adunau .nc" do9e5i. Oon#tantino# #-a m;nit. ntr-o du!" amia5"7 du!" ce a citit !u$in dintr-o carte de#!re minunile Sfntului Efrem7 #-a .ntin# un !ic .ntre cele dou" #lu@*e %i a a9ut urm"torul 9i#( #e f"cea c" era .n fa$a *i#ericii de la Nea Macri %i !ri9ea la dudul care fu#e#e martor al muceniciei Sfntului Efrem. S-a !omenit cu #fntul ln+" el. Sfntul a9ea .n mn" 5iarul <Ortodo'ia=. Pe !rima !a+in" era un articol de#!re canoni5area #fntului. &rticolul !urta titlul <Ca #" .n$elea+" cei necredincio%i care nu cred .n Sfin$enia Sfntului Efrem=. Sfntul i-a ar"tat 5iarul %i i-a #!u# c" oamenii nu credeau .n #fin$enia lui dar7 ca #" li #e mai dea un #emn7 dudul 9a .n9er5i %i 9a a9ea %i urme de #n+e. 3u!" !u$in tim! a mai #!u#( <6i#ericu$a !e care o !ri9e%ti acum tre*uie #" fie d"rmat"7 deoarece .n #cor*ura dudului #e +"#e#c moa%tele unui alt #fnt7 care a fo#t ar;iereu7 !e nume Ma'imo#. :-au uci# %i !e el a+arenii7 deoarece 9or*ea !o!orului7 !ro!o9"duind E9an+;elia Mntuitorului no#tru Ii#u# )ri#to#. Bor*e%te cu e+umena Macaria7 %tie ce are de f"cut7 moa%tele #unt .n !artea drea!t" a .m!re@muirii dudului. n 5iua de > iunie7 Oon#tantino# a 9or*it la telefon cu !reotul m"n"#tirii care7 cnd a au5it numele Ma'imo#7 l-a #f"tuit #" .i #crie maicii Macaria7 care au5i#e mai .nainte de ace#t nume. n aceea%i 5i7 care coincidea cu #crierea e!i#tolei7 #o$ia lui Oon#tantino# a 9i#at c" Sfntul Efrem i-a #!u#( <S!une-i lui Oo#ta #" #e .n$elea+" cu cin#tita e+umen" %i7 din moment ce #e termin" .m!odo*irea cu !icturi a *i#ericii mele7 #" #e fac" de5+ro!area atent"7 cu minile7 a moa%telor ierar;ului Ma'im7 f"r" a #e afecta dudul. 6"r*atul t"u e#te mecanic %i 9a %ti cum #" fac" ace#t lucru7 !rote@nd co!acul7 !entru c" e#te !"cat #" fie afectat .n urma lucr"rii de +"#ire a moa%telor #fntului Ma'im.= <&ce#te minuni7 #fnt" Maic"7 #-au .ntm!lat #"!t"mna acea#ta. &m con#iderat de datoria mea ca mic #emn de recuno%tin$" c"tre #fnt #" 9" #criu toate ace#tea. So$ia mea .l 9ede de#7 am #" 9" #criu .ncet .ncet %i alte .ntm!l"ri7 #!re #la9a numelui Sfntului Efrem. B" ro+ #" ne a9e$i .n ru+"ciunile dumnea9oa#tr"7 !e fata mea Maria-Bi##aria ca #" !oat" intra la facultate %i !e noi ceilal$i7 Oon#tantino#7 &na#ta#ia %i Panaioti7 ca #" ne a@ute #fntul #" a9em #"n"tate tru!ea#c" %i #ufletea#c". Cu dra+o#te .n 3omnul 9" #"rut mna drea!t"7 Oon#tantino# 3an+la#=

Sfntul <ful+er= a@ut"tor ne-a #al9at .n ultimul moment >4

Era .n Marea Sm*"t" a anului ,444 cnd doamna Ma+dalena T;eodora/o!oulou din Me#ina #e .ndre!ta cu automo*ilul din &tena #!re Oalamata7 fiul ei fiind la 9olan. :a un moment dat i-a atra# aten$ia c" iconi$a Sfntului Efrem nu era la locul ei7 *"iatul !unnd-o .ntr-un loc a#cun#. <3e ce nu !ui iconi$a !e *ord7 #" o 9edemF tii !rea *ine c" ne-a a@utat de mai multe ori. Orice .i cerem7 ne d"ruie%te=7 i-a #!u# mama. Ciul ei nu a reac$ionat. :a un moment dat7 a .nce!ut #" !lou" m"runt. :a o cur*"7 *"iatul a !ierdut controlul 9olanului. &@un#e#er" !e direc$ia in9er#" de mer#7 .ndre!tndu-#e 9erti+ino# c"tre !r"!a#tie. 3in toat" !uterea femeia a #tri+at numele Sfntului Efrem7 !entru ca ace#ta #" le 9in" .n a@utor. n tim! ce ro$ile din fa$" atin#e#er" mar+inea !r"!a#tiei7 automo*ilul7 f"r" nicio e'!lica$ie lo+ic"7 #-a .ntor# #!re drum7 de !arc" o mn" ne9"5ut" .l !u#e#e din nou .n circula$ie7 normal. S-a o!rit cu !artea din #!ate .ntr-un co!ac7 #in+urul care era .n 5on". <B"5u#em moartea cu oc;ii7 m"rturi#e%te Ma+dalena7 dar #fntul a f"cut iar"%i o minuneG Ne-a #al9at .n ultimul moment. Ct tr"ie#c am #" #!un minunile lui. E de !ri#o# #" 9" #criu #tarea fiului meu. 6ine.n$ele# c" !rimul lucru a fo#t rea%e5area iconi$ei .n locul ce i #e cu9enea.= Sfntul ne-a unit din nou familia %i ne-a a@utat .n !ro*leme +ra9e de #"n"tate 3in San 3ie+o7 Maria &na#ta#iadi #crie .n mai ,444 o e!i#tol" .n care i#tori#e%te inter9en$iile minunate ale #fntului .n 9ia$a familiei ei +reu .ncercate. n 9ara anului ,44L 9i5ita#e .m!reun" cu fiul ei de ,, ani7 Socrati# M!e care .l con#idera darul Maicii 3omnului7 du!" cum #crieN7 m"n"#tirea de la Nea Macri. Cu#e#e alun+at" de #o$ul ei7 dar %i de c"tre !"rin$i. Nu %tia ce #" fac". 3u!" fier*in$i ru+"ciuni c"tre Maica 3omnului7 a fo#t !rimit" de o 9eri%oar" din Oo5ani. So$ul ace#teia era ofi$er. n fiecare 5i7 Maria #e ru+a ca Maica 3omnului #" .i +"#ea#c" un om care #" o duc" !e drumul lui 3umne5eu. ntr-o 5i7 a f"cut o 9i5it" la ni%te !rieteni. Unul dintre cei doi *"ie$i ai ace#tora #e numea Efrem. & aflat acolo de#!re Sfntul Efrem %i de#!re minunile care au fo#t f"cute de #fnt .n acea familie. Cemeia a !rimit o carte cu minunile Sfntului Efrem7 o iconi$" %i ulei de la candela #fntului. Imediat du!" ce a terminat de citit cartea7 femeia #-a un# cu ulei7 un+ndu-l %i !e fiul ei. S-a ru+at cu mult" r9n" %i !entru *"r*atul ei. Minunile au .nce!ut din acel moment E cu o 9edenie .n care #fntul o !ri9ea. n 5iua urm"toare7 a !rimit un telefon din &merica7 de la #o$ul care o ru+a #" #e .ntoarc" aca#". nainte de !lecare7 Maria a 9i5itat m"n"#tirea de la Nea Macri7 lund iconi$e7 c"r$i7 a+;ea#m" %i ulei de la candel". :a dou" luni du!" ce #-a .ntor#7 doctorii au de!i#tat c" #o$ul ei a9ea cancer de !ro#tat". Ru+"ciunile n-au .ncetat nicio cli!". C;iar %i #o$ul #e ru+a7 cre5nd .n !uterea #fntului. n 5iua de > mai7 a doua 5i du!" 5iua #fntului M8 MaiN7 a a9ut loc o!era$ia E care a reu%it. n tim!ul o!era$iei #o$ul l-a 9"5ut !e Sfntul Efrem #tndu-i a!roa!e. Cu dou" luni .nainte de a #crie de#!re lucrarea minunat" a Sfntului Efrem7 Maria l-a 9"5ut .n 9i# !e #fnt. &ce#ta i-a #!u# c" .n curnd 9a a9ea mult" trea*" %i i-a dat o le+"tur" de c;ei. n curnd doctorii i-au de!i#tat cancer o9arian .n #tadiul 27 cu e'tindere la ficat. I #-a f"cut o!era$ie. Sfntul i-a #tat a!roa!e %i inter9en$ia a reu%it. S-a !utut ridica imediat %i - la ora #crierii e!i#tolei - urma #" .ncea!" c;imiotera!ia. Era +ata de lu!t" cu *oala7 a9ndu-l !e Sfntul Efrem mare !rotector %i a@ut"tor. <M" ro+ ca .n curnd #" fiu #"n"toa#" %i #" m" .n9rednicea#c" 3umne5eu #" !ot 9eni cu #o$ul %i co!ilul la m"n"#tire7 ca #" m" .nc;in moa%telor #fntului. Cu fric" de 3umne5eu7 &na#ta#iadi Maria7 !"c"toa#a7 California7 S.U.&.= 3octorii nu %tiu ce #" #!un" Sfinte f"c"tor de minuni Efrem7 LD

Breau #" .$i mul$ume#c din adncul #ufletului !entru darul #"n"t"$ii mele. 3u!" anali5ele f"cute .n data de ,1 au+u#t ,4417 doctorii au con#tat c" a9eam cancer la ficat %i c" tre*uia #" m" o!ere5. Eu .n#" nu am contenit #" cite#c c"r$ile de#!re minunile f"cute de tine %i am !rin# mult cura@ %i !utere %i te-am ru+at #" m" a@u$i #" .mi reca!"t #"n"tatea7 iar eu 9oi 9eni #" .$i mul$ume#c. i ai f"cut minunea7 #finte. Cu dou" 5ile .nainte de inter9en$ia c;irur+ical" m-am du# #" fac din nou anali5e. Toate au mer# *ine cu a@utorul t"u %i doctorii #e .ntrea*" %i acum ce #-a .ntm!lat7 ne%tiind ce #" cread". Eu am cre5ut %i cred .n tine7 Sfinte Efrem7 %i de atunci 9in mereu ca #" m" .nc;in la moa%tele tale. Cu recuno%tin$"7 Sotiria Moraiti7 Patra# Sfntul mi-a a@utat #" .mi iau certificatul de cunoa%tere a lim*ii france5e M" nume#c Maria Panaretou7 #unt din in#ula Oer/ira %i #unt ele9" .n cla#a a treia de +imna5iu. Nu o #" 9" r"!e#c mult tim!. &% 9rea ca di!loma mea de cunoa%tere a lim*ii france5e #" o !u*lica$i .ntr-una din c"r$ile dumnea9oa#tr"7 deoarece am o*$inut-o mul$umit" #fntului. &m dat e'amen la lim*a france5" %i anul trecut7 dar nu l-am trecut. Mama 9-a trimi# cu !u$in tim! .n urm" o #cri#oare cu minunile #fntului !e care le-a tr"it .n 9ia$a ei. Cu !u$in tim! .nainte #" dau %i anul ace#ta e'amenul de lim*" france5"7 de#tul de de5n"d"@duit"7 am #tat de 9or*" cu mama. Mi-a #!u# #" m" ro+ Sfntului Efrem %i7 dac" am credin$"7 9oi lua di!loma. Mi-a !ro!u# c"7 dac" #e 9a .ntm!la a%a7 9om trimitem o co!ie a di!lomei !e adre#a m"n"#tirii. i .ntr-ade9"r7 #fntul nu #-a l"#at mult ru+at %i m-a a@utat #" reu%e#c. B-a% ru+a #" face$i o mic" ru+"ciune !entru mine7 ca #" am re5ultate *une la %coal" %i anul ace#ta. B" mul$ume#c c" mi-a$i acordat %i mie din tim!ul dumnea9oa#tr" citind rndurile ace#tea !u$ine - dar care m"rturi#e#c o e'!erien$" !ro!rie care !entru mine are o mare .n#emn"tate. Maria Panaretou :ocalitatea Sf.Nicolae7 Oanalia7 Oer/ira

L,

S-ar putea să vă placă și