Sunteți pe pagina 1din 10

3.

Cecul si biletul la ordin

3.1 Cecul 3.1.1 Partile implicate 3.1.2 Transmiterea unui cec 3.1.3 Tipuri de cecuri 3.1.4 Continutul cecului - elemente obligatorii 3.1.5 Plata unui cec 3.1.6 Refuzul la plata 3.1. !irarea cecului 3.2 "iletul la ordin 3.2.1 #lemente obligatorii 3.2.2 Plata biletului la ordin 3.2.3 !irarea biletului la ordin 3.2.4 $%izarea biletului la ordin 3.2.5 $%alizarea biletului la ordin 3.3 &c'ema circulatiei unui cec (bilet la ordin) - e*emplu
3.1 Cecul

Cecul este un instrument de plata emis (completat) de tragator care in limita disponibilului e*istent in cont+ da un ordin neconditionat bancii+ adica trasului+ sa plateasca la prezentare o suma determinata+ unei terte persoane+ adica beneficiarului.

3.1.1 Partile implicate

Cecul pune in legatura trei persoane, Tragatorul - persoana care emite cecul si titularul contului bancarTrasul - banca la care tragatorul are desc'is cont- trasul plateste cecul prezentat numai daca tragatorul are suficient disponibil in contul sau. Beneficiarul - persoana care primeste banii. Ca urmare+ in circuitul cecului+ cele trei persoane puse in legatura efectueaza toate operatiunile legate de acest instrument in nume propriu, tragatorul emite cecul+ trasul il plateste+ iar proprietarul legitim il incaseaza.
3.1.2 Transmiterea unui cec

Posibilitatile de circulatie ale unui cec sunt, Simpla remitere . cecul urmeaza a fi platit fie persoanei desemnate ca beneficiar+ fie

detinatorului instrumentuluiCesiunea de creanta ordinara - cazul in care un cec este emis pe numele unei anumite persoane si contine mentiunea /nu la ordin0- in acest caz+ numai persoana nominalizata poate sa-l incaseze (nu poate fi transmis prin gir)Girarea - operatiunea prin care se transmit+ o data cu remiterea si toate drepturile rezultate din cec.

3.1.3 Tipuri de cecuri

Cele mai importante tipuri de cecuri utilizate in Romania sunt, Cecul la purtator+ care contine in te*tul sau o mentiune speciala 1la purtator0 sau 1platibil la purtator0 sau nu contine nici o mentiune- acest cec %a fi incasat de posesor. Cecul nominativ+ care contine numele sau denumirea beneficiarului. Cecul simplu+ care se poate plati in numerar sau in cont+ in functie de optiunea beneficiarului. Cecul barat+ care are inscrise pe fata doua linii paralele oblice+ aceasta insemnand ca beneficiarul %a trebui sa recurga la ser%iciile unei banci pentru incasarea in cont a sumei inscrise pe cec. Bararea poate fi, - generala - atunci cand nu se specifica nici o mentiune intre cele doua linii (poate fi incasat prin intermediul oricarei banci)- speciala - atunci cand intre cele doua linii se specifica denumirea bancii la care se poate incasa"ararea generala poate fi transformata in barare speciala+ dar nu si in%ers. Cecul certificat+ prin intermediul caruia+ banca (trasul) confirma pe cec e*istenta disponibilului necesar efectuarii platii+ iar persoana care a emis cecul (tragatorul) nu mai poate retrage fonduri din contul sau pana la e*pirarea perioadei de prezentare. Cecul postdatat este cecul prezentat la banca inaintea datei specificate pe cec+ putand fi totusi incasat de beneficiar intrucat este 1platibil la %edere0. Cecul circular este un titlu de credit la ordin emis de o banca asupra unitatilor sale bancare sau asupra altei banci. Cecul circular se foloseste in cazul unor plati in numerar in alte localitati decat cea a

clientului. Pentru a se e%ita transportul personal de bani+ care reprezinta un risc destul de mare+ clientul obtine de la banca unde are contul un cec circular de o anumita %aloare cu care se prezinta in localitatea de destinatie la o unitate a aceleiasi banci sau daca nu e*ista la o banca corespondenta aflata in relatii cu banca clientului si incaseaza cecul. Prin cecul circular+ banca emitenta se obliga sa plateasca cecul in fa%oarea beneficiarului care este si clientul sau. Plata se poate efectua la oricare din locurile indicate pe cec de catre banca emitenta. &ursa de fonduri o constituie disponibilitatile aflate in contul beneficiarului la banca emitenta. Cecul circular este %alabil o perioada de 32 de zile si este platibil la %edere. 3e cele mai multe ori+ in cecul circular+ banca emitenta este atat tragator cat si tras+ iar in cazul in care sunt banci diferite intre acestea trebuie sa e*iste o con%entie de plati. Cecul de calatorie este un instrument de plata in %aluta emis de o institutie bancara si %andut clientilor sai cu scopul de a inlocui numerarul utilizat in efectuarea c'eltuielilor de calatorie. Caracteristici ale cecului de calatorie, - are %alori fi*e+ pe fila de cec fiind tiparita %aloarea si tipul %alutei (22+52+122+522 unitati monetare de %aluta)- are utilizare internationala a%and aceeasi %aloare ca si numerarul- constituie o forma de plata sigura si con%enabila+ eliminand riscul furtului de numerar- poate fi decontat la orice sucursala a unei mari banci+ la magazine+ 'oteluri sau restaurante din intreaga lume- are un grad ridicat de securitate+ e*istand doua spatii necompletate destinate semnaturii detinatorului cecului de calatorie- prima semnatura+ data la eliberarea cecului este confruntata cu cea de a doua solicitata de persoana de la g'iseul bancii platitoare.

3.1. Continutul cecului - elemente obligatorii 4

4 fila cec trebuie sa contina o serie de elemente obligatorii+ si anume, - 4rdinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani si moneda in care urmeaza sa se efectueze plata. 3e regula cecul trebuie platit in moneda locului platii+ respecti% in lei pentru cecurile platibile in Romania. 3aca intr-un cec suma de plata este scrisa in litere si in cifre+ in caz de deosebire suma de plata este cea scrisa in litere. - 5umele tragatorului. - 6ndicarea numelui trasului+ societatea bancara. - 7ocul platii.

- 3ata si locul emiterii. - &emnatura celui care emite cecul (tragatorul) si stampila (in cazul persoanelor 8uridice).

3.1.

Plata unui cec

Cecul este platibil la vedere+ adica la prezentarea acestuia la banca. 6n Romania+ termenele de prezentare la plata a cecurilor emise si platibile sunt, - 9 zile daca cecul este platibil c'iar in localitatea in care a fost emis- 15 zile zile daca cecul este platibil intre localitati diferite. Termenele de prezentare la plata a cecurilor se calculeaza incepand cu ziua urmatoare datei emiterii cecului de catre tragator. :n cec %a putea fi onorat de catre tras c'iar si in cazul in care termenul sau de prezentare a e*pirat+ cu conditia ca tragatorul sa nu fi re%ocat ordinul de plata pri%ind cecul respecti%. 4rdinul dat de tragator trasului de a nu plati suma inscrisa pe cec+ este %alabil doar dupa e*pirarea termenului de prezentare. Re%ocarea ordinului de plata pri%ind cecul in cadrul termenului de prezentare se poate face numai in cazul pierderii+ furtului sau distrugerii acestuia. 4rice persoana fizica sau 8uridica care a pierdut+ i-a fost furat sau distrus unul sau mai multe blanc'ete cec+ completate sau in alb+ pentru apararea propriilor interese+ %a semnala imediat incidentul de plata unei persoane declarante (unitati bancare ).

3.1. "efu#ul la plata !

6n cazul refu#ului de plata a cecului prezentat bancii trase in termenul legal+ posesorul cecului %a fi imediat instiintat asupra moti%ului refuzului pentru a solicita e*ecutoriului 8udecatoresc inceperea protestului de neplata. Protestul reprezinta constatarea printr-un act autentic a rezultatului negati% al prezentarii cecului la plata. $ctul de protest se intocmeste la cererea posesorului cecului+ la 8udecatoria in a carui raza teritoriala se gaseste locul platii cecului. Protestul trebuie facut inaintea e*pirarii termenului de prezentare. 3aca prezentarea s-a facut in ultima zi a termenului+ protestul poate fi facut si in prima zi lucratoare ce urmeaza. #*ecutorul 8udecatoresc constata in mod public refuzul la plata a cecului din partea trasului si inc'eie actul de protest care %a contine, - data protestului- numele celui care a cerut protestul- numele aceluia contra caruia s-a facut protestul- locul protestului- somatia de plata. #mitentul unui cec refuzat la plata in cadrul termenului legal de prezentare intra in interdictie de a mai emite cecuri 1 an de zile de la data refuzului.

3.1. Girarea cecului $

Cecurile nominati%e cuprinzind sau nu clauza0la ordin0pot circula prin gir. !irul este actul prin care posesorul cecului numit 1girant0 transfera altei persoane numita 0giratar0 toate drepturile ce decurg din cecul respecti%. 4peratiunea de girare se realizeaza pe %erso-ul cecului in zonele tiparite in acest scop sau pe un adaos al acestuia+ inscriindu-se, Pentru girarea %in plin&, - numele sau denumirea girantului- numele sau denumirea giratarului- data (ziua+ luna+ anul) efectuarii operatiunii de girare- semnatura autografa si stampila girantului. Pentru girarea %in alb&+ elementele de mai sus cu e*ceptia numelui sau denumirii giratarului. Cecul poate fi girat si in folosul trasului, caz in care circulatia cecului respectiv este incheiata. 6n cazul prezentarii la banca pentru plata a unui cec transmis prin gir+ se %a %erifica daca,

- cecul este nominati% si cuprinde sau nu clauza 0la ordin0- posesorul (beneficiarul) cecului este ultimul giratar intr-o succesiune neintrerupta de giruri+ in care fiecare gir este semnat in calitate de girant de catre cel care in girul precedent figura ca giratar.

3.2 Biletul la ordin

Biletul la ordin este un instrument de plata si titlu de credit prin care o persoana numita subscriitor sau emitent+ in calitate de debitor+ se obliga sa plateasca unei persoane numita beneficiar+ care are calitatea de creditor+ o suma fi*a de bani+ la un anumit termen sau la prezentare.
3.2.1 'lemente obligatorii

#lemente obligatorii sunt, - denumirea de bilet la ordin- ordinul neconditionat si imperati% 1platiti0 care nu poate suporta nici o conditionare- suma de plata in cifre si litere- biletul la ordin trebuie platit in moneda locului platii+ respecti% in lei- in cazul in care emitentul e*prima suma de plata intr-o alta moneda+ plata efecti%a se %a face in lei prin transformarea la cursul de sc'imb %alutar con%enit intre parti sau la cursul de sc'imb din ziua prezentarii la banca spre a fi remis la incasare- numele+ prenumele sau denumirea emitentului precum si semnatura acestuia- numele+ prenumele sau denumirea beneficiarului- data si locul emiterii- scadenta platii- locul platii. 6n lipsa unei mentiuni speciale+ locul emisiunii titlului este socotit loc de plata si in acelasi timp loc al domiciliului emitentului. "iletul la ordin care nu arata locul unde a fost emis se socoteste semnat in locul aratat langa numele emitentului.

3.2. Plata biletului la ordin 2

Scadenta reprezinta data calendaristica certa sau termenul ma*im la care biletul la ordin este e*igibil si trebuie platit. &cadenta poate fi , - la o data fi*a (an+ luna+ zi)- la %edere+ caz in care biletul la ordin este platibil la cerere+ la prezentare+ in interiorul termenului legal de 1 an de la data emiterii sau in interiorul termenului fi*at de tragator- la un anumit timp de la %edere+ indicat in unitatile de timp (zile+ saptamini+ luni sau ani) de la %edere+ adica de la prezentarea pentru a%izare+ sau in cazul nea%izarii+ de la data protestului pentru nedatare- la un anumit timp de la data emiterii+ (zile+ saptamini+ luni sau ani)+ situatie in care calculul termenului incepe cu ziua urmatoare datei emiterii. Termen de pre#entare la plata, 3 zile lucratoare incepand cu ziua scadentei

3.2. 3

Girarea biletului la ordin

Girul este operatiunea prin care posesorul titlului+ numit girant+ transfera altei persoane+ numita giratar+ o data cu predarea titlului toate drepturile decurgand din acesta. "iletul la ordin pe care este stipulata mentiunea 1nu la ordin0 nu este transmisibil prin gir. Girul poate fi ,

(n plin+ care reprezinta declaratia girantului semnata si datata de acesta si cuprinde ordinul adresat debitorului principal de a plati persoanei indicate de girant. !irul in plin cuprinde trei elemente obligatorii, semnatura girantului+ numele giratarului si data girarii. (n alb+ fiind format numai din semnatura girantului si deci lipsesc numele giratarului si data girarii.

3.2. )vi#area biletului la ordin 4

6n cazul in care scadenta platii nu este stabilita ca o data certa la emiterea biletului la ordin+ avi#area reprezinta procedura prin care emitentul recunoaste sau nu obligatia asumata+ care trebuie platita in termenul con%enit ce curge incepand cu data a%izarii. "iletul la ordin+ platibil la un anumit timp de la %edere+ trebuie prezentat spre a%izare emitentului in termen de un an de la data emiterii. Prezentarea spre a%izare se face direct de posesor+ iar emitentul inscrie pe fata biletului la ordin in rubrica 1;$<:T0 numele si prenumele+ denumirea firmei+ data si semnatura. 6n cazul in care emitentul este o persoana 8uridica se aplica si stampila. &emnatura de a%izare trebuie sa fie identica cu cea a emitentului. Termenul de plata %a curge de la data %izei pusa de emitent pe biletul la ordin. Daca emitentul refuza sa puna viza, posesorul va adresa protest de nedatare, iar termenul de plata va curge de la data protestului formulat la judecatorie.

3.2.

)vali#area biletului la ordin

)valul este o garantie personala data de catre o persoana denumita avalist+ care garanteaza obligatia emitentului numit avalizat+ pentru suma mentionata pe titlu sau pentru o parte din ea. 6n calitate de tert poate apare si o societate bancara ca a%alist. =entiunea de a%alizare se inscriptioneaza pe fata biletului la ordin la rubrica 1a%alizat0 completandu-se numele sau denumirea a%alistului si semnatura acestuia+ numele sau semnatura a%alizatului precum si data la care s-a dat a%alul. $%alistul este obligat sa indice si suma+ in cazul in care este mai mica decat cea inscrisa pe biletul la ordin. Avalul este aplicabil si in cazul cecului, folosindu-se formula pentru aval in favoarea..., mentiune aplicata pe cec sau pe un adaos.

3. Sc*ema circulatiei unui cec +bilet la ordin, - e-emplu. 3

&C Grime- &R7 cumpara de la &C /oncolor &R7 %ar la%abil in suma de 1.222 R45. &C Grime- &R7 are un cont curent desc'is la Banca )+ in timp ce &C /oncolor &R7 are un cont curent desc'is la Banca B. 6n baza disponibilului din contul sau curent+ Banca ) ii elibereaza &C Grime- &R7 un carnet de cecuri. 6n momentul in care reprezentantul &C Grime- &R7 cumpara marfa+ el completeaza cu toate datele necesare+ precum si cu suma care reprezinta ec'i%alentul %aloric al %arului cumparat+ o fila din carnetul de cec+ pe care o semneaza si pe care o inmaneaza reprezentantului &C /oncolor &R7. $stfel+ &C Grime- &R7 a de%enit tragatorul+ Banca ) trasul+ iar &C /oncolor beneficiarul. &C /oncolor &R7 prezinta cecul Bancii B care il transmite Bancii ) pentru a fi incasat. Banca ) ac'ita cecul Bancii B. 6n felul acesta+ se stinge obligatia de plata a &C Grime- &R7 fata de &C /oncolor &R7. circuitul prezentat este valabil si in cazul utilizarii biletului la ordin ca instrument de decontare