Sunteți pe pagina 1din 5

VII. CALCULUL I ARMAREA RADIERULUI.

Verificarea la strapungere a radierului Verificarea se face conform [3] pct. 3.3.8.3 si 3.3.8.4. Se neglijeaza efectul favorabil datorat terenului de fundare afferent proiectiei suprafetei de strapungere. Valoarea maxima a fortei axiale in stalpi este:
!d

" #$%&'n

Valoarea maxima admisa a fortei de strapungere capabile( in situatia in care nu este prezenta armature transversal( calculate conform relatiei )4*+ din [3]
,d

" -.#$ x 4 x )bc .d + x d x fctd " "-.#$ x 4 x )%(/- . %(--+ x %(-- x %/$- " 8/$-' 0
!d

" #$%&'

1 valoare de proiectare a fortei de strapungere2 ,d 1 rezistenta )forta capabila+ la strapungere a redierului2 bc 1 latimea3inaltimea sectiuniii transversale stalpului d 1 inaltimea utila a sectiunii radierului
!d

p )min(max+ " p min 0 p max %(4 x p conv 4 " 5 x 6 " %-$$(3*m7

Nf Mf A W

8 " 5 x 67 3 * " 3$&-(4& m9

:f " ; x <fundatie . :s :s " = x :% :% " -(*** x <structura x S)b+ = 1 raportul dintre suma momentelor capabile ale elementelor structurale ce preiau incarcari orizontale )pereti( stalpi+ si suma momentelor de calcul provenite dintr>un calcul automat de calcul ale acestor elemente. Structura prezinta pe fiecare directie 4 pereti structurali si %* stalpi( %/ marginali si 4 centrali. : cap perete transversal " $4384' m : cap pereti total " 4 x : cap perete transversal " /%#$3*' m : cap stalp marginal " /*%-' m : cap stalpi total " %/ x : cap stalp marginal " 3%3/-' m : cap stalp central " /$&$' m : cap stalpi total " 4 x : cap stalp central " %-38-' m :!?46S perete " $%3#/' m :!?46S perete total " 4 x :!?46S perete " /-$488' m :!?46S stalp : " 4/8' m :!?46S stalp : total " %/ x :!?46S stalp : " $%3*' m :!?46S stalp @ " 4/3' m :!?46S stalp @ total " 4 x :!?46S stalp @ " %*&/' m

= " %(/4 S)b+ " %%%*/ ' :% " -(*** x 33(*$ x %%%*/ " /$-%$-' m :s " :% x = " 3%-%8*' m :f " ; x <fundatie . :s " 3$$&$-(/' m <fundatie " <subsol . <radier " 4(%-m f 1 greutatea intregii cladiri f " %4#%33'

p )min(max+ " p)min(max+

Nf Mf A W

" %3$(8/ %%%(% 3m7 0 - )nu apar desprinderi in fundatii+ 3m7 A %(4 x /#- "3#8 ' 3m7

p min " 4-(/ ' p max " /38(* '