Sunteți pe pagina 1din 9

COMPARTIMENTUL DE EPIDEMIOLOGIE A BOLILOR TRANSMISIBILE SI INFECTII NOSOCOMIALE Sef Compartiment: Dr.

Savastre Mihai PROIECTE REALIZATE IN CADRUL PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE PUBLICA In 2006, in Compartimentul de Epidemiologie a Bolilor Transmisibile si Infectii Nosocomiale, s-au realizat 3 proiecte a caror tematica se incadreaza in Programul Comunitar de Sanatate Publica, elaborat in anul 2002 de Ministerul Sanatatii Directia Generala de Sanatate Publica si Inspectie Sanitara de Stat. Tematica proiectelor se incadreaza in Subprogramul 1.1: Supravegherea si controlul bolilor transmisibile, obiectivul 1: Realizarea imunizarilor conform calendarului national de vaccinare si obiectivul 2: Supravegherea principalelor boli infectioase in vederea identificarii si diagnosticarii precoce a pericolului aparitiei unor epidemii si instituirea masurilor adecvate de control, astfel : Proiectul Aspecte ale evolutiei infectiilor respiratorii acute in teritoriul arondat isp bucuresti, in urma implementarii planului de actiune pentru supravegherea gripei, in perioada 2003-2006 Datele necesare studiului au fost obtinute prin intermediul Planurilor de actiune pentru Prevenirea si Controlul Gripei, elaborate anual de DGSP din MS, si al Instructiunilor anuale privind aceeasi problema elaborate de CEBTIN a ISP Bucuresti. In sezoanele de toamna primavara 2003 2006 s-au raportat, anual: numarul total si numarul de internari de IACRS, pneumonie si bronhopneumonie si gripa, pe anumite grupe de varsta. Analiza datelor obtinute a aratat urmatoarele: - numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute, ca si cel al internarilor, a crescut usor in fiecare perioada de raportare, fara sa apara salturi impresionante de la o perioada la alta - cel mai mare numar de infectii respiratorii acute ( si de internari) se inregistreaza in saptamanile 10-12 de raportare ( 1-15 martie), in fiecare perioada de raportare - judetele cu cel mai mare numar de cazuri de IRA raportate au fost Constanta, Dolj, Gorj, Ialomita, Prahova si municipiul Bucuresti; - IACRS urile au avut cel mai mare numar de cazuri din totalul cazurilor de IRA raportate, urmate de pneumonii si bronhopneumonii si de gripe - din totalul cazurilor de IRA internate in lunile octombrie aprilie ale fiecarei perioade de raportare, pneumoniile si bronhopneumoniile au avut cel mai mare numar, urmate de IACRS si de gripe - cele mai expuse grupe de varsta la infectiile respiratorii acute sunt cele ale copiilor din colectivitati ( 5 14 si 1 4 ani) si ale adultilor de varsta activa ( 15 44 ani) - grupele de varsta 0 1 an si 1 4 ani prezinta cel mai mare numar de cazuri internate, urmate de grupa de varsta 5 14 ani - pe afectiuni, grupa de varsta 0 1 an prezinta cel mai mare procent de internari pentru pneumonii si bronhopneumonii, pentru fiecare perioada de raportare - pe fiecare perioada de supraveghere, cele mai mari incidente ale infectiilor respiratorii acute au fost raportate la grupele de varsta 0 4 ani si 5 14 ani, la pneumonii si bronhopneumonii;

- supravegherea teritoriului atat din punct de vedere al cazurilor de IRA inregistrate, cat si cu laboratorul, permite depistarea rapida a oricarui fenomen epidemiologic in teritoriu, cu posibilitatea de actiune rapida si eficienta pentru eliminarea lui. In final studiul propune mentinerea in continuare a sistemului actual de supraveghere anuala a IRA, ca si supravegherea IRA in teritoriu si in afara lunilor de incidenta maxima ale acestora. Proiectul Supravegherea rujeolei in zona de sud a romaniei, in perioada 1 noiembrie 1999 31 august 2006 este un studiu epidemiologic descriptiv. Studiul se bazeaza pe prelucrarea datelor din fisele de declarare a cazului suspect de rujeola. Baza de date s-a realizat la nivelul Compartimentului de Epidemiologie a Bolilor Transmisibile, ISP Bucuresti, prin colectarea fiselor de declarare a cazului suspect de rujeola de la nivelul ASP judetene din zona de sud a tarii si ASP Bucuresti , in perioada 01.11.1999 31.08.2006. Analiza datelor s-a efectuat in functie de caracteristici de timp, loc si persoana ale cazurilor suspect rujeola depistate si raportate in teritoriul arondat ISP Bucuresti, in perioada 01.11.1999 31.08.2006. A fost evaluat sistemul de supraveghere a rujeolei in zona de sud a Romaniei in aceasta perioada (ponderea judetelor care au raportat cazuri suspecte/confirmate rujeola, ponderea cazurilor investigate cu laboratorul, intervalul data examen clinic data recoltarii probei pentru diagnostic serologic). Rezultate. Din analiza bazei de date a Compartimentului de Epidemiologia Bolilor Transmisibile si Infectii Nosocomiale din ISP Bucuresti, cuprinzand cazurile suspecte si confirmate de rujeola din teritoriul ISP Bucuresti, din intervalul de timp 01.10.1999 31.08.2006, au rezultat urmatoarele aspecte epidemiologice: In teritoriul ISPB, in perioada 01.10.1999 31.08.2006 s-au inregistrat 9361 cazuri suspecte rujeola, din care confirmate 4774. Majoritatea cazurilor de rujeola (93,8%) s-au inregistrat in perioada 01.10.2004 31.08.2006 : 8521 suspecti, din care 4741 confirmati (98,8% serologic si 1,2% epidemiologic). Pentru diagnosticul serologic s-au recoltat probe la 98,3% din cazurile suspecte de rujeola. La 90% din cazuri diferenta intre data examen clinic data recoltarii probei pentru diagnostic serologic a fost de la 0 pana la 3 zile. Incepand cu luna octombrie 2004, in Romania evolueaza o epidemie de rujeola. Analiza cazurilor de rujeola confirmate serologic, in perioada 01 octombrie 2004 31 august 2006, in teritoriul ISP Bucuresti a evidentiat urmatoarele aspecte: Actuala epidemie a debutat in luna octombrie 2004, magnitudinea fiind maxima (783 cazuri) in luna decembrie 2005; dupa acest moment numarul de cazuri a inregistrat o scadere continua, ajungand in august 2006 la nivel comparabil cu cel al lunilor de debut. Cazurile de rujeola s-au inregistrat in toate judetele din teritoriul ISPB, dar cu rate de atac lunare diferite. Cele mai mari rate lunare judetene de atac s-au observat, in ordine descrescatoare, la judetele: AG, IL, TL, CT, GR, IF, in timp ce, cele mai mici, in ordine crescatoare,la judetele: GJ, BR, DJ. Numitorul utilizat in calculul ratei de atac este populatia la 1 iulie 2004 (sursa: Anuar de statistica sanitara 2004 Populatia Romaniei pe grupe de varsta si judete). Distributia pe medii de rezidenta a cazurilor de rujeola confirmate serologic a fost: 51% in mediul urban si 49% in mediul rural. Grupa de varsta cea mai afectata in cursul epidemiei a fost grupa < 1 an, in special la lunile de varsta 6-11 luni. Cea mai mare pondere de imbolnaviri s-a observat la cazurile nevaccinate antirujeolic, indiferent de grupa de varsta sau de anul de varsta. Au fost spitalizate 96,4% din cazurile confirmate serologic. Complicatia cea mai frecventa

inregistrata la cazurile confirmate de rujeola a fost pneumonia. In perioada analizata s-au inregistrat 6 decese: 3 la varsta <1 an, 2 la varsta de 1 an si 1 la varsta de 6 ani. Proiectul "Evolutia malariei in sudul romaniei, in perioada 2002 2005, a reprezentat un studiu epidemiologic descriptiv al cazurilor de malarie din teritoriul arondat ISP Bucureti, n perioada 2002 2005, in care s-au utilizat datele din anchetele epidemiologice primite din teritoriu, pe baza carora s-au analizat caracteristici de loc, timp si persoana. Studiul efectuat a remarcat urmatoarele: n perioada 2002 - 2005, n teritoriul ISP Bucureti, malaria a evoluat n exclusivitate sub forma de cazuri de import; Cresterea semnificativa a incidentei malariei n teritoriul ISP Bucureti, in intervalele: 1995-1996, 1997-1998 si 1999-2000, pusa pe seama cazurilor de import (in anul 1996 incidenta a fost de 3 ori mai mare fata de 1995); n perioada 2002 - 2005, n teritoriul ISP Bucureti, malaria a evoluat n exclusivitate sub forma de cazuri sporadice; Distributia cazurilor de malarie n judetele arondate teritoriului ISP Bucureti n perioada de studiu, a evidentiat predominanta cazurilor n judetul Constanta (42%), urmat de mun. Bucuresti (39%); Distributia cazurilor de malarie dupa mediul de rezidenta n perioada 2002 - 2005, a evidentiat predominanta cazurilor n mediul urban (97%); Distributia cazurilor de malarie pe sexe a evidentiat predominanta cazurilor la sexul masculin (94%); Grupa de vrsta cea mai afectata a fost grupa 31 - 40 ani (42%), urmata de grupa 50 si peste, ani (29%); Distributia cazurilor de malarie dupa forma de manifestare clinica a evidentiat predominanta primoinfectiilor (84%); Forma clinica de boala predominanta a fost forma medie (64%); Evolutia cazurilor de malarie a fost favorabila. In perioada luata n studiu nu s-a nregistrat nici un deces prin malarie; Diagnosticul etiologic al malariei a fost efectuat in proportie de 100%; Etiologia malariei a evidentiat predominanta speciei Plasmodium falciparum (68%),urmat de Plasmodium vivax (19%) si Plasmodium malariae (6%); Distributia cazurilor de malarie dupa zona geografica de provenienta a pus in evidenta predominanta cazurilor provenite din Africa de Vest (77%); In 48% din cazuri, chimioprofilaxia antimalarica a fost administrata incorect si incomplet; In perioada de studiu nu s-au inregistrat cazuri de malarie asociate cu febra tifoida. In anul 2006, Compartimentul de Epidemiologie a Bolilor Transmisibile si Infectii Nosocomiale din ISP Bucuresti nu a avut proiecte, studii si colaborari in cadrul altor programe, studii si lucrari realizate prin contract si nici proiecte, contracte si colaborari internationale. PARTICIPARI LA REGLEMENTARI, STANDARDE SI METODOLOGII Propunere privind elaborarea unui act normativ privind activitatile desfasurate de catre specialistii din compartimentele de medicina preventiva din cadrul Autoritatilor de

SanatatePublica judetene si a municipiului Bucuresti conform Ordinului ministrului sanatatii publice nr.880/2006. Informare a Autoritatii de Sanatate Publica din Ministerul Sanatatii Publice cu privire la sursele institutionale potentiale de epidemii, de pe raza municipiului Bucuresti, in vederea actualizarii planurilor de interventie in situatii de risc epidemiologic. PARTICIPARI LA CURSURI DE PERFECTIONARE In perioda 25-30 septembrie 2006, participare la cursul Formare de auditori pentru Sistemul de Management al Calitatii intr-un laborator acreditat/ in proces de acreditare conform standardului ISO 17025:2005, desfasutat la S.C. FIATEST SRL Bucuresti. In perioada 12-14 octombrie 2006, participare la Cursul Regional de formare continua cu tema: Gripa aviara epidemiologie si supraveghere, desfasurat la ISP Bucuresti. PARTICIPARI LA MANIFESTARI STIINTIFICE NATIONALE SI INTERNATIONALE, LA ALTE EVENIMENTE STIINTIFICE, ETC. Participari la manifestari stiintifice nationale si alte evenimente stiintifice: Intalnirea specialistilor din reteaua de epidemiologie, organizata in data de 24 iunie 2006 la Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, cu participarea reprezentantilor OMS si ECDC, cu tema: Evaluarea epidemiei de rujeola din Romania 2004 2006. In perioada 19-20 octombrie 2006 in cadrul celei de A 40-a Conferinte Anuale a Institutului de Sanatate Publica Bucuresti, participare la masa rotunda cu tema: Monitorizarea vaccinarilor si a pierderilor de vaccin in teritoriu. Managementul programului national de imunizari si prezentare a doua postere cu tema: Caracteristici epidemiologice ale evolutiei malariei in partea de sud a romaniei, in perioada 19942005, respectiv: aspecte ale alimentatiei si starii de nutritie la sportivi de inalta performanta din sporturi de forta. Activitati care se desfasoara in continuare: Informarea operativa in probleme de epidemiologie conform Ordinului nr. 8/2000 al MSF; Elaborarea Buletinului informativ privind evenimentele epidemiologice raportate in teritoriul ISP Bucuresti. A continuat supravegherea hepatitelor acute virale: - completarea bazei de date pe baza fiselor de raportare a hepatitelor acute virale trimise lunar de ASP judetene din teritoriul ISP Bucuresti conform instructiunilor MSF-DGSP nr.25309/2003 - supravegherea saptamanala a numarului de cazuri de hepatita acuta virala tip A internate in spitale si sectii de boli infectioase si confirmate in saptamana precedenta raportarii, pentru judetele din teritoriul ISP Bucuresti. Incepand cu 01.01.2000, conform instructiunilor MSF DGSP nr.43182/1999 privind sistemul de supraveghere al cazului suspect de sindrom rubeolic congenital (SRC), la nivelul sectiei a continuat completarea bazei de date pe baza Fiselor de declarare a cazului suspect de SRC trimise de ASP judetene din teritoriul ISP Bucuresti. Incepand cu data de 01.12.2005, conform Ordinului comun al Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.1280/243/30.11.2005, s-a instituit sistemul de supraveghere cu raportare zilnica pentru rujeola. Raportarea s-a efectuat de catre

directiile de sanatate publica judetene din teritoriul ISP Bucuresti si de catre directia de sanatate publica a municipiului Bucuresti la Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, zilnic, (pentru ziua precedenta). Institutul de Sanatate Publica Bucuresti a transmis sinteza regionala in aceeasi zi, catre DSP-MS. Incepand cu data de 01.10.2006, conform Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr.1139/15.09.2006 si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 458/25.09.2006, pentru modificarea si completarea ordinului nr.1280/243/30.11.2005 privind aprobarea Planului de masuri in vederea prevenirii si controlului extinderii infectiei rujeolice, raportarea cazurilor suspecte si confirmate de rujeola se efectueaza saptamanal, conform anexei la acest ordin. Autoritatile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti raporteaza situatia cazurilor de rujeola din saptamana precedenta in ziua de marti a fiecarei saptamani, catre Institutul de Sanatate Publica regional (Bucuresti). Institutul de Sanatate Publica Bucuresti transmite sinteza regionala, conform ordinului cu modificarile si completarile ulterioare, in fiecare zi de miercuri, catre Autoritatea de Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii Publice si catre Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile. Lunar, Institutul de Sanatate Publica Bucuresti transmite sinteza regionala a evolutiei cazurilor de rujeola in teritoriul arondat. Incepand cu 01.11.1999, conform instructiunilor MSF DGSP nr.43182/1999 privind sistemul de supraveghere al rujeolei, la nivelul sectiei a continuat completarea bazei de date pe baza Fiselor de supraveghere a cazurilor suspecte de rujeola trimise de ASP judetene din teritoriul ISP Bucuresti. Conform Planului National de Actiune pentru mentinerea Statutului fara poliomielita din momentul Certificarii Regionale pana la Certificarea Globala, elaborat de Ministerul Sanatatii si Familiei DGSP in august 2002, dupa declararea de catre OMS a Regiunii Europene fara poliomielita, sectia noastra a participat activ si in anul 2006 la sistemul de supraveghere a paraliziei acute flasce (PAF). Activitatea noastra a constat in: - supravegherea activa pentru depistarea si urmarirea evolutiei clinicoepidemiologice a cazurilor PAF de catre judetele coordonate de ISP Bucuresti; mentinerea permanenta a legaturii cu ASP judetene; primirea raportarii saptamanale in sectia noastra a numarului de internati, copii 0-14 ani, in unitatile sentinela si a cazurilor PAF la copii 0-14 ani in aceste judete; Pentru perioada mai - octombrie, conform Planului MSP de Supraveghere a bolii diareice acute, s-a continuat aplicarea sistemului imbunatatit de supraveghere a BDA in judetele arondate si s-a realizat retroinformarea judetelor din teritoriu; Supravegherea gripei in sezonul octombrie 2005 mai 2006, conform Planului de Actiune al MS privind prevenirea si controlul gripei in sezonul 2005 2006. S-au realizat: informarea operativa, baza de date, prelucrarea si analiza acestora cat si retroinformarea judetelor arondate ISPB; Supravegherea si controlul infectiei neuroinvazive cu virusul West Nile, in perioada mai octombrie; s-a constituit baza de date si prelucrarea lor; S-a continuat supravegherea si controlul reactiilor adverse postvaccinale indezirabile. S-a realizat supravegherea epidemiologica a zonelor afectate de calamitati din teritoriul ISPB, incepand cu 08.05.2006. In cadrul acestei activitati s-a efectuat analiza

managementului epidemiologic al zonelor afectate de calamitati din teritoriul ISPB, 0509. 2006. In aceasta perioada 8 judete din sudul Romaniei au fost afectate de calamitati naturale, 7 de inundatii (Braila, Calarasi, constanta, Dolj, Ialomita, Mehedinti si Tulcea) si 1 judet de alunecari de teren (Gorj). Relativa gravitatea sociala a acestor fenomene a rezultat din urmatoarele observatii. In majoritatea judetelor afectate (6 din cele 8) au fost necesare evacuari de locuitori si organizarea de tabere de sinistrati pentru peste 40% dintre cei evacuate. Atat inundatiile cat si alunecarile de teren au fost mai severe in mediul rural, prin: o numar relativ mare de localitati afectate (CT, CL, TL, DJ); o numar relativ mare de persoane evacuate (DJ, CL); o rata de calamitare sau si de evacuare medii-mari, cu evolutie cvasistationara pe durata celor 18 saptamani analizate CT si TL). Preponderenta cazarii la corturi a sinistratilor din majoritatea judetelor afectate, Densitatea de locuire in corturi a fost de 2-8 persoane/ cort, cu valoarea cea mai mare comunicata de judetul CL. In cele mai multe judete, adresabilitatea sinistratilor la serviciile medicale organizate in tabere a inregistrat maxime (25-700%) in primele 4 saptamani de la debutul calamitatii. In conditiile acestei adresabilitati, au rezultat urmatoarele caracteristici ale starii de sanatate a sinistratilor din tabere: pe perioada analizata nu s-a inregistrat nici un deces, indiferent de cauza; in 5 din cele 6 judete, bolile infectioase au avut o pondere modesta in totalul consultatilor acordate, iar ranirile si socul psihic, una infima; desi perioada analizata a fost de anotimp cald, iar conditiile de locuit si de igiena personala nu au fost cele optime, este imbucurator ca diareile apoase au avut pondere mica (4%) in totalul bolilor infectioase diagnosticate in tabere, iar pediculoza (2%) si scabia (sub 1%) au fost evenimente de sanatate publica rare si de scurta durata, in aceste tabere; este deasemenea imbucurator faptul ca grupa de varsta 0-1 an a fost cel mai putin afectata de boli infectioase, in acest interval, mai-septembrie; toate bolile infectioase raportate din aceste tabere au evoluat la rate de atac cu tendinta net descrescatoare dupa primele max. 4 saptamani de la inceperea supravegherii Singurele situatii de cresteri ale ratelor de atac, spre sfarsitul perioadei analizate au fost referitoare la diareea apoasa in tabara din GJ si la IACRS si pneumonii in taberele din TL. Deplasari:In cursul anului 2006, s-au efectuat 5 deplasari pentru a se acorda asistenta de specialitate, dupa cum urmeaza: In judetul Ilfov, in data de 31.01.2006 si 01.02.2006 deplasare la DSP ILfov pentru indrumare metodologica de supraveghere si control privind doua focare de hepatita acuta virala tip A (din comuna Mogosoaia si din comuna Glina) si doua focare de trichineloza (din comuna Vidra,sat Sintesti si din orasul Voluntari). S-au facut recomandari in vederea limitarii extinderii focarelor. In judetul Calarasi, in data de 10.03.2006, s-a efectuat o deplasare in cadrul unei comisii formata din dispozitia conducerii Ministerului Sanatatii, pentru evaluarea situatiei

focarelor de gripa aviara la pasari, evaluarea necesarului de personal, medicamente si materiale sanitare si acordarea sprijinului tehnic in actualizarea planului local de actiune. In judetul Mehedinti, in data de 23.03.2006, s-a efectuat o deplasare in cadrul unei echipe de specialisti de la ISP Bucuresti, in vederea evaluarii situatiei aparute in urma inundatiilor care au avut loc la nivelul judetului si penrtru indrumare metodologica pentru prevenirea impactului efectelor inundatiilor asupra sanatatii publice. In judetul Gorj, s-a efectuat o deplasare in perioada 23 24.03.2006 in cadrul Comisiei multidisciplinare de evaluare a contextului epidemiologic si de trasare a masurilor necesare in vederea prevenirii imbolnavirilor in urma inundatiilor din primavara anului 2006. In judetul Brasov, s-a efectuat o deplasare in perioada 20 23.05.2006 pentru evaluarea activitatilor de prevenire a imbolnavirilor umane, intreprinse de specialistii locali in cele 27 de focare de gripa aviara si participare la activitati profilactice pentru gripa aviara la om, in 4 dintre focare. LISTA LUCRARILOR COMUNICATE SI/SAU PUBLICATE 1. Dietary Intake and Nutritional Practices of Romanian Olympic Athletes .Authors: Dorin Petrisor, Anca Magdalena Munteanu, Lucretiu Radu*, Catalin Adrian Petrisor, The 8-th DKMT Regional Conference on Environmental Medicine, Nutrition and Health, Timisoara, Romania, June 23-24, 2006 - poster 2. Aspecte ale alimentatiei si starii de nutritie la sportivi de inalta performanta din sporturi de forta. Anca Munteanu, Ioan Dragan, Sebastian Dumitrache, Anca Gurau, Irina Eclemea, Ion Popa ACTIVITATEA LABORATORULUI DE MICROBIOLOGIE/SEROLOGIE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE EPIDEMIOLOGIE A BOLILOR TRANSMISIBILE SI INFECTII NOSOCOMIALE In anul 2006 personalul care lucreaza in laboratorul din cadrul Compartimentului Epidemiologia Bolilor Transmisibile si Infectii Nosocomiale a fost implicat in diverse activitati, dupa cum urmeaza: ASISTENTA DE SPECIALITATE Baza tehnico-administrativa a Secretariatului Tehnic pentru Produse Biocide a fost asigurata de CEBTIN A fost elaborat Formularul standard pentru Notificarea produselor biocide si pus la dispozitia firmelor, atat in format scris cat si electronic pe pagina de internet; In urma procesului de inventariere in urma repartizarii au fost evaluate un nr. de 150 dosare de produse biocide; S-a asigurat arhivarea tuturor dosarelor notificate; S-a realizat baza de date electronica a produselor biocide notificate; S-a realizat Registrul National cu produsele biocide comercializate pe piata incepand cu 1 ianuarie 2006; S-a realizat inventarul la nivel national si s-au intocmit lista cu produsele biocide permise a fi plasate pe piata si lista cu produsele biocide interzise plasarii pe piata; La solicitarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, s-a acordat asistenta de specialitate privind achizitia de produse dezinfectante.

La solicitarea firmelor producatoare/importatoare de produse dezinfectante s-a acordat asistenta de specialitate pentru problemele ridicate La solicitarea MSP- ASP au fost elaborate diverse materiale pe problematica biocidelor La solicitarea MSP- Directia de Integrare Europeana au fost elaborate diverse materiale pe problematica biocidelor PARTICIPARI LA ELABORARI DE REGLEMENTARI, STANDARDE SI METODOLOGII Participarea la grupul de lucru al Ministerului Sanatatii pentru elaborarea actelor legislative de aplicare a Hotararii de Guvern nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide: - propunere Ordin Comun MS/MMGA/ANSVSA pentru infiintare inspectie - elaborare Norme metodologice de aplicare a Hotararii de Guvern Intalniri cu reprezentati ai MSP, MMGA, ANSVSA, Ministerul Integrarii Europene, pentru clarificarea aspectelor aparute in aplicarea Hotararii de Guvern nr. 956/2005 Participari la activitatea DGENV Progress Monitoring Project pentru Directiva 8/98/CE Participari la activitatea de monitorizare a implementarii Directivei 8/98/CE in legislatia Romaneasca organizata de Ministerul Sanatatii Elaborarea ghidului Prevenirea infectiilor nosocomiale. Antiseptice si dezinfectante chimice cu utilizare inunitatile sanitare, in cadrul UIP HIV/SIDA, publicarea acestuia; Participare la elaborarea unui nou proiect de Ordin MSP pentru modificarea Ordinului MSF nr. 185/2003 PARTICIPARI LA GRUPURI DE LUCRU Completare/actualizare a ToC-urilor si IQ-urilor (Runda a II-a) in cadrul EC/DG ENV Progress Monitoring Project "Supporting the Accession Process of the Candidate Countries & Croatia", impreuna cu Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. Completare/actualizare a ToC-urilor si IQ-urilor (Runda a III-a) in cadrul EC/DG ENV Progress Monitoring Project "Supporting the Accession Process of the Candidate Countries & Croatia", impreuna cu Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. Elaborare materiale pe problematica biocidelor pentru Misiunea de evaluare a Comisiei Europene - Peer Review Participare la Peer Review pentru Misiunea de evaluare a Comisiei Europene Participare la grupul de lucru pentru elaborarea unui nou proiect de Ordin MSP privind asigurarea curateniei, dezinfectiei si sterilizarii in unitatile sanitare, pentru modificarea Ordinului MSF nr. 185/2003 Participare la grupul de lucru pentru elaborarea unui proiect de Ordin MSP pentru aprobarea procedurilor privind efectuarea inspectiilor instalatiilor de testare si verificarea studiilor in vederea respectatii principiilor de GLP Participare la grupul de lucru pentru elaborarea unui proiect de Hotarare de Guvern privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenti biologici in munca. MANIFESTARI STIINTIFICE

Participare, elaborare si prezentare materiale la Masa Rotunda cu tema Produsele biocide in Romania o noua reglementare in cadrul Conferintei Anuale a institutului. PRESTATII S-a raspuns la cererile firmelor private care doreau obtinerea actului administrativ pentru plasarea pe piata a produselor biocide. Pana la data de 24 noiembrie 2006, s-a intocmit un numar de 50 de Referate de evaluare ale produselor biocide, in vederea avizarii de catre Comisia Nationala pentru Produse Biocide. LISTA PERSONALULUI DIN COMPARTIMENTUL DE EPIDEMIOLOGIE A BOLILOR TRANSMISIBILE SI INFECTII NOSOCOMIALE Liliana Margarit medic primar epidemiolog, CP III Anca Munteanu medic primar epidemiolog, medic specialist igiena Maria Rosca medic primar epidemiolog Mihai Savastre medic specialist epidemiolog Liliana Ciubancan chimist principal Nicoleta Codreanu biolog specialist Victor Botirlaeanu asistent principal igiena si sanatate publica Silvia Ion asistent medical principal Valentina Sarlau asistent medical principal Ileana Cambrea asistent medical Ana-Maria Caliopi Ion asistent medicina generala Cornelia Lazar asistent medical