Sunteți pe pagina 1din 5

Test evaluare

Incercuiti raspunsul corect: 1. Mijlocul de msurare potrivit pentru msurarea forelor este: a) Accelerometru, b) Dinamometru, c) Manometru, d) Turometru. . !itin"ul este o form a u#rii: a) De ade#iune. b) De coro#iune. c) De impact. d) De oboseal. $.%ndeprtarea depunerilor &i impuritilor la piesele mici se poate reali#a: a) 'lectrolitic. b) %n tobe. c) Manual. d) !rin sablare.

I. %n coloana A sunt indicate or"ane de ma&ini specifice instalaiilor de ridicat &i transportat , iar (n coloana B sunt date e)emple de or"ane de ma&ini. A * or"ane de ma&ini specifice instalaiilor de ridicat &i transportat 1. or"ane fle)ibile . or"ane de acionare &i "+idare $. or"ane pentru deplasare ,. or"ane de prindere -. mecanisme de ridicat mecani#ate B * e)emple de or"ane de ma&ini a. b. c. d. e. f. cle&ti cabluri din oel troliu role &ine electropalane

II. %n coloana A sunt indicate c.teva mecanisme, utilaje &i instalaii , iar (n coloana B sunt date utili#rile acestora.
A / mecanisme, utilaje &i instalaii 1. cubiloul . ma&ini de "urit $. bloc cinematic ,. troliu -. macarale B * utili#ri a. mecanism de ridicat &i deplasare pe ori#ontal b. topirea fontelor c. prelucrarea ale#ajelor d. mecanism care asi"ur transmiterea sau transformarea mi&crii e. mecanism de rotit f. ma0ini 0i instala1ii de ridicat 0i transportat

III. 2iti1i cu aten1ie enun1urile 31, , $, ,, -). Scriei pe fi0a de evaluare cifra enun1ului 0i (n dreptul ei litera A, dac considera1i c enun1ul este adevrat, sau litera F, dac considera1i c enunul este fals. 1. 4a metoda de band, operaia de demontare se reali#ea# treptat, (n c.teva posturi de lucru pe linia de demontare. 2. 4ucrrile de (nterinere #ilnic constau (n (nlocuirea unor piese componente sau subansamble u#ate. 3. 5plarea rulmen1ilor se poate face (n solu1ii ba#ice sau cu deter"en1i. 4. 6epara1iile se fac la termenele stabilite (n planul de repara1ii ale fondurilor fi)e (ntocmite la (nceputul anului.

5. %n depo#itul de piese de sc+imb se pstrea# doar pisele aprovi#ionate din afar.

IV. Pentru enunurile de mai jos, ncercuii !e "oaia de test, litera cores!un#$toare r$s!unsului corect. Fiecare cerin$ are un sin%ur r$s!uns corect. 3&5!'15 !uncte 1. Princi!alele de"ecte detecta(ile !rin metode nedistructi)e sunt* a) defecte de structur, compo#i1ie c+imic,7 b) fisuri, inclu#iuni, pori, delaminri7 c) tensiuni re#iduale, cre0terea fisurilor,. d) abateri dimensionale, planitate. 2. +$m!ile "olosite la citirea ,i inter!retarea radio%ra"iilor se numesc a) densitometre 7 b) do#imetre7 c) ne"atoscoape 7 d) etalon Miler 3. Acuitatea )i#ual$ considerat$ normal$ este de* a) 1 minut7 b) ,- min7 c) 1- min7 d) $8 min.

B. -itii cu atenie enunurile .1, 2, 3/, sta(ilii )aloarea lor de ade)$r 0i notai !e "oaie n dre!tul ci"rei, litera A dac$ considerai c$ enunul este ade)$rat, sau litera F dac$
considerai c$ r$s!unsul este "als. 3&5!'15 !uncte

1. Materialele folosite la e)aminarea cu lic+ide penetrante pot fi volatile, to)ice, 0i9sau inflamabile. 2. 4upele se folosesc la e)aminarea cu radia1ii . 3. ')aminarea vi#ual poate fi aplicat doar la inspec1ia obiectelor ce pot fi transportate (n laborator.

-. 1n coloana A sunt indicate denumirile metodelor de


e&aminare, iar coloana B sunt date ti!urile de e&amin$ri. Scriei !e "oaia de test, l2n%$ ta(el, asocierile corecte dintre "iecare ci"r$ din coloana A 0i litera cores!un#$toare din coloana B. 3&5!'15 !uncte A.denumirea metodei/ 1.e)aminarea vi#ual . e)aminarea cu pulberi $. e)aminarea cu lic+ide penetrante 13 23 33 B.ti!ul de e&aminare/ a. substan1e b. electroma"netic c. optic d. ma"netic

PA456A a II3a .45 de !uncte/ 7. -itii cu atenie enunurile. -om!letai !e "i0$, s!aiile li(ere ast"el nc2t enunurile s$ "ie com!lete 0i corecte. 3&8!'19 !uncte 1. %ncercrile nedistructive sunt acele metode care ::::::...:...... :::::: inte"ritatea produsului e)aminat sau a probei anali#ate pentru a ::::..........:::::: produsul respectiv. 2. %n raport cu suprafa1a de e)aminare defectele pot fi::::...... :::::0i ::::......:::::

3. !rin e)aminarea vi#ual se pot depista urmtoarele deforma1ii: ::::.......:::0i:::.....:::: 6. 4$s!undei corect urm$toarelor cerine 0i notai soluiile %$site !e "i0a de test. 3&:!'2; !uncte 1. ;umii tipurile de deci#ii care pot fi luate dup efectuarea unui control, dup criteriul acceptare9respin"ere. 2. !reci#ai care sunt ec+ipamentele de ba# folosite la e)aminarea vi#ual. 3. 'numerai principalele cau#e care determin apari1ia defectelor (n piesele turnate. ............................................................................................................................................... ...............