Sunteți pe pagina 1din 12

nvaliditate Permanent din Accident (I.P.A.

)
nvaliditate Permanent din orice cauz (I.P.)
Versiunea 2 / 1 ianuarie 2013

CONDI|II DE ASIGURARE
pentru Asigurarea CIasic SoId Descresctor
www.generaIi.ro
Defini(ii
n prezentele condi[ii de asigurare se adopt urmtoarele defini[ii:
Asigurtor S.C. Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.;
Contractant Persoana fizic sau juridic cu care Asigurtorul ncheie Contractul de asigurare i care are
obliga[ia s plteasc Primele de asigurare;
Asigurat Persoana a crei via[ constituie obiectul asigurrii i care este nominalizat n Cererea de
asigurare. Asiguratul poate fi cet[ean romn sau strin;
Beneficiar Persoana desemnat n Cererea de asigurare s ncaseze ndemniza[ia de asigurare. n
prezentele condi[ii de asigurare, Beneficiarul este nstitu[ia financiar care acord un credit
Asiguratului;
Institu(ia Financiar nstitu[ie acreditat n baza legisla[iei n vigoare s acorde credite;
Cerere de asigurare Formularul completat i semnat pe propria rspundere de ctre Contractant mpreun cu
Asiguratul, care con[ine informa[iile necesare n vederea ncheierii Contractului de Asigurare
(datele Contractantului/Asiguratului) precum i manifestarea de voin[ i consim[mntul
Asiguratului/Contractantului privind ncheierea asigurrii;
PoIi(a de asigurare Document eliberat de Asigurtor, care dovedete existen[a unui Contract de asigurare;
Contract de asigurare Actul juridic bilateral prin care Contractantul se oblig s plteasc Prima de asigurare
Asigurtorului n schimbul prelurii de ctre acesta a Riscului asigurat de baz i suplimentar.
Contractul de asigurare cuprinde prezentele condi[ii de asigurare, Cererea de asigurare, Poli[a de
asigurare mpreun cu anexele i actele adi[ionale (dac exist), Condi[iile de asigurare pentru
Riscurile asigurate suplimentar, coresponden[a ntre Asigurtor i Contractant, precum i orice alte
documente solicitate de Asigurtor cu privire la starea de sntate a Asiguratului, ocupa[ia i
hobby-urile sale;
Risc asigurat Un eveniment viitor, posibil, dar incert, la care este expus via[a sau sntatea Asiguratului.
Riscurile asigurate sunt cele prevzute n poli[a de asigurare;
Drepturi de emisiune Sum stabilit de Asigurtor pentru acoperirea cheltuielilor de evaluare a riscului i procesare a
Cererii de asigurare. Suma se pltete de ctre Contractant la nceputul asigurrii, fiind inclus n
avansul de prim sau la pierderea poli[ei de asigurare conform prezentelor Condi[ii de asigurare;
RiscuI asigurat Decesul Asiguratului din orice cauz (Accident i/sau mbolnvire) n perioada asigurat,
de baz definit conform prezentelor condi[ii de asigurare. No[iunea ,orice cauz" are n vedere exclusiv
Accidentele sau mbolnvirile produse n perioada asigurat;
Riscuri asigurate nvaliditate permanent total a Asiguratului din orice cauz/din Accident. Asigurrile pentru
SupIimentar aceste riscuri completeaz asigurarea de deces ,Generali Clasic Sold Descresctor.
No[iunea ,orice cauz" are n vedere exclusiv Accidentele sau mbolnvirile produse n perioada
asigurat;
Prima de asigurare Suma ce trebuie pltit de ctre Contractant n schimbul prelurii Riscurilor asigurate (de baz i
suplimentar) de ctre Asigurtor;
Sum asigurat Soldul restant aferent creditului acordat de nstitu[ia financiar, dac nu se prevede altfel n
Contractul de asigurare;
Indemniza(ia Suma asigurat valabil la momentul producerii evenimentului asigurat. ndemniza[ia de asigurare
de asigurare nu va include ratele de credit, dobnzile i taxele aferente acestora, datorate i nepltite de ctre
Asigurat pn la momentul producerii Evenimentului Asigurat. Valoarea indemniza[iei nu va depi
n nici un caz Suma asigurat i nici valoarea ini[ial a creditului acordat de nstitu[ia financiar.
SoId restant Capitalul datorat i nerambursat la data producerii Evenimentului asigurat, conform scaden[arului
(graficului) de credit, plus dobnzile i taxele aferente acestuia acumulate pe o durat de maxim 3
(trei) luni de la data producerii Evenimentului asigurat;
Interes asigurabiI Condi[ie de baz pentru valabilitatea Contractului de asigurare, reprezentnd motiva[ia financiar
existent ntre Asigurat i Contractant pe de o parte (n ceea ce privete interesul legitim de plat
a primelor de asigurare) i ntre Asigurat i Beneficiar pe de alt parte (n ceea ce privete interesul
legitim de ncasare a ndemniza[iei de asigurare);
Eveniment ncidentul sau seria de incidente care produc Riscul Asigurat i la apari[ia crora Asigurtorul va
plti ndemniza[ia de asigurare conform Condi[iilor de Asigurare;
Accident Eveniment datorat unei cauze fortuite, violente i exterioare care survine n perioada de valabilitate
a asigurrii, independent de voin[a Asiguratului i care se soldeaz cu vtmarea corporal sau
decesul Asiguratului i se datoreaz ac[iunii brute asupra organismului a unor factori externi fizici
(mecanici, termici, electrici etc) sau chimici, cu excep[ia infec[iilor (virale, fungice, bacteriene etc).
Evenimentele care nu sunt datorate unor cauze exterioare, ci sunt datorate unor cauze interne,
medicale, cum ar fi (enumerarea este ilustrativ, nu exhaustiv): accidentul vascular cerebral,
atacul ischemic tranzitor, ruptura vascular etc, nu pot fi incluse n aceast categorie.
Vtmare corporaI Vtmarea fizic a corpului Asiguratului, care este stabilit pe baz de documente medicale,
cauzat de un Accident produs n perioada de valabilitate a asigurrii;
mboInvire Modificarea organic sau func[ional a strii normale de sntate a Asiguratului, contractat sau
care se manifest pentru prima dat n perioada de valabilitate a asigurrii i care a fost
diagnosticat ca atare de un medic, dup data de nceput a contractului de asigurare,
BoaI cronic Afec[iune medical sau psihiatric cunoscut, care are o perioad lung de evolu[ie sau care
prezint recderi frecvente, necesitnd repetate ngrijiri medicale de specialitate. n aceast
categorie se includ urmtoarele boli (enumerarea este ilustrativ, nu exhaustiv): diabetul zaharat,
3
GeneraIi Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Companie membr a Grupului Generali, listat n Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de ctre SVAP sub nr. 26, Administrat n
sistem dualist, cu Sediul Social n Bucureti, Sector 1, Strada Gh. Polizu nr. 58-60, Etaj 4, Cod potal 011062 OP 12,
Telefon + 40 021 312 36 35, Fax +40 021 312 37 20, Call Center: 021 207 00 08, www.generali.ro, E-mail: info@generali.ro
Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Cod Unic RA-002, EN SO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calit[ii, Certificat R.C.: J40/17484/2007,
C..F.: RO 2886621, Capital social: 179.100.908,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699.
Cuprins
Condi(ii de Asigurare pentru Asigurarea CIasic SoId Descresctor
Pagina
Defini(ii.............................................................................................................................................................................3
CapitoIuI I ncheierea ContractuIui de Asigurare...........................................................................................4
Articolul 1. ncheierea Asigurrii .......................................................................................................................................4
Articolul 2. Prima de asigurare .........................................................................................................................................5
Articolul 3. Neplata Primei de Asigurare...........................................................................................................................5
CapitoIuI II Risc Asigurat de Baz........................................................................................................................6
Articolul 4. Asigurarea de Baz ........................................................................................................................................6
CapitoIuI III Riscuri Asigurate SupIimentar ......................................................................................................6
Articolul 5. Riscuri Asigurate Suplimentar.........................................................................................................................6
CapitoIuI IV AIte Prevederi ContractuaIe...........................................................................................................6
Articolul 6. Drepturile / Obliga[iile Contractantului i ale Asiguratului ..............................................................................6
Articolul 7. Drepturile / Obliga[iile Asigurtorului / Plata ndemniza[iei de asigurare .......................................................7
Articolul 8. Declara[ii False...............................................................................................................................................8
Articolul 9. Excluderi .........................................................................................................................................................8
Articolul 10. ncetarea Contractului de Asigurare ...............................................................................................................9
Articolul 11. Emiterea unei noi Poli[e..................................................................................................................................9
Articolul 12. Pierderea Poli[ei de Asigurare ........................................................................................................................9
Articolul 13. Cheltuieli, Taxe, mpozite................................................................................................................................9
Articolul 14. ntinderea Teritorial .......................................................................................................................................9
Articolul 15. Timp operativ ..................................................................................................................................................9
Articolul 16. Forul Competent .............................................................................................................................................9
Articolul 17. Alte Reglementri ...........................................................................................................................................9
Defini(ii
n prezentele condi[ii de asigurare se adopt urmtoarele defini[ii:
Asigurtor S.C. Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.;
Contractant Persoana fizic sau juridic cu care Asigurtorul ncheie Contractul de asigurare i care are
obliga[ia s plteasc Primele de asigurare;
Asigurat Persoana a crei via[ constituie obiectul asigurrii i care este nominalizat n Cererea de
asigurare. Asiguratul poate fi cet[ean romn sau strin;
Beneficiar Persoana desemnat n Cererea de asigurare s ncaseze ndemniza[ia de asigurare. n
prezentele condi[ii de asigurare, Beneficiarul este nstitu[ia financiar care acord un credit
Asiguratului;
Institu(ia Financiar nstitu[ie acreditat n baza legisla[iei n vigoare s acorde credite;
Cerere de asigurare Formularul completat i semnat pe propria rspundere de ctre Contractant mpreun cu
Asiguratul, care con[ine informa[iile necesare n vederea ncheierii Contractului de Asigurare
(datele Contractantului/Asiguratului) precum i manifestarea de voin[ i consim[mntul
Asiguratului/Contractantului privind ncheierea asigurrii;
PoIi(a de asigurare Document eliberat de Asigurtor, care dovedete existen[a unui Contract de asigurare;
Contract de asigurare Actul juridic bilateral prin care Contractantul se oblig s plteasc Prima de asigurare
Asigurtorului n schimbul prelurii de ctre acesta a Riscului asigurat de baz i suplimentar.
Contractul de asigurare cuprinde prezentele condi[ii de asigurare, Cererea de asigurare, Poli[a de
asigurare mpreun cu anexele i actele adi[ionale (dac exist), Condi[iile de asigurare pentru
Riscurile asigurate suplimentar, coresponden[a ntre Asigurtor i Contractant, precum i orice alte
documente solicitate de Asigurtor cu privire la starea de sntate a Asiguratului, ocupa[ia i
hobby-urile sale;
Risc asigurat Un eveniment viitor, posibil, dar incert, la care este expus via[a sau sntatea Asiguratului.
Riscurile asigurate sunt cele prevzute n poli[a de asigurare;
Drepturi de emisiune Sum stabilit de Asigurtor pentru acoperirea cheltuielilor de evaluare a riscului i procesare a
Cererii de asigurare. Suma se pltete de ctre Contractant la nceputul asigurrii, fiind inclus n
avansul de prim sau la pierderea poli[ei de asigurare conform prezentelor Condi[ii de asigurare;
RiscuI asigurat Decesul Asiguratului din orice cauz (Accident i/sau mbolnvire) n perioada asigurat,
de baz definit conform prezentelor condi[ii de asigurare. No[iunea ,orice cauz" are n vedere exclusiv
Accidentele sau mbolnvirile produse n perioada asigurat;
Riscuri asigurate nvaliditate permanent total a Asiguratului din orice cauz/din Accident. Asigurrile pentru
SupIimentar aceste riscuri completeaz asigurarea de deces ,Generali Clasic Sold Descresctor.
No[iunea ,orice cauz" are n vedere exclusiv Accidentele sau mbolnvirile produse n perioada
asigurat;
Prima de asigurare Suma ce trebuie pltit de ctre Contractant n schimbul prelurii Riscurilor asigurate (de baz i
suplimentar) de ctre Asigurtor;
Sum asigurat Soldul restant aferent creditului acordat de nstitu[ia financiar, dac nu se prevede altfel n
Contractul de asigurare;
Indemniza(ia Suma asigurat valabil la momentul producerii evenimentului asigurat. ndemniza[ia de asigurare
de asigurare nu va include ratele de credit, dobnzile i taxele aferente acestora, datorate i nepltite de ctre
Asigurat pn la momentul producerii Evenimentului Asigurat. Valoarea indemniza[iei nu va depi
n nici un caz Suma asigurat i nici valoarea ini[ial a creditului acordat de nstitu[ia financiar.
SoId restant Capitalul datorat i nerambursat la data producerii Evenimentului asigurat, conform scaden[arului
(graficului) de credit, plus dobnzile i taxele aferente acestuia acumulate pe o durat de maxim 3
(trei) luni de la data producerii Evenimentului asigurat;
Interes asigurabiI Condi[ie de baz pentru valabilitatea Contractului de asigurare, reprezentnd motiva[ia financiar
existent ntre Asigurat i Contractant pe de o parte (n ceea ce privete interesul legitim de plat
a primelor de asigurare) i ntre Asigurat i Beneficiar pe de alt parte (n ceea ce privete interesul
legitim de ncasare a ndemniza[iei de asigurare);
Eveniment ncidentul sau seria de incidente care produc Riscul Asigurat i la apari[ia crora Asigurtorul va
plti ndemniza[ia de asigurare conform Condi[iilor de Asigurare;
Accident Eveniment datorat unei cauze fortuite, violente i exterioare care survine n perioada de valabilitate
a asigurrii, independent de voin[a Asiguratului i care se soldeaz cu vtmarea corporal sau
decesul Asiguratului i se datoreaz ac[iunii brute asupra organismului a unor factori externi fizici
(mecanici, termici, electrici etc) sau chimici, cu excep[ia infec[iilor (virale, fungice, bacteriene etc).
Evenimentele care nu sunt datorate unor cauze exterioare, ci sunt datorate unor cauze interne,
medicale, cum ar fi (enumerarea este ilustrativ, nu exhaustiv): accidentul vascular cerebral,
atacul ischemic tranzitor, ruptura vascular etc, nu pot fi incluse n aceast categorie.
Vtmare corporaI Vtmarea fizic a corpului Asiguratului, care este stabilit pe baz de documente medicale,
cauzat de un Accident produs n perioada de valabilitate a asigurrii;
mboInvire Modificarea organic sau func[ional a strii normale de sntate a Asiguratului, contractat sau
care se manifest pentru prima dat n perioada de valabilitate a asigurrii i care a fost
diagnosticat ca atare de un medic, dup data de nceput a contractului de asigurare,
BoaI cronic Afec[iune medical sau psihiatric cunoscut, care are o perioad lung de evolu[ie sau care
prezint recderi frecvente, necesitnd repetate ngrijiri medicale de specialitate. n aceast
categorie se includ urmtoarele boli (enumerarea este ilustrativ, nu exhaustiv): diabetul zaharat,
3
GeneraIi Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Companie membr a Grupului Generali, listat n Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de ctre SVAP sub nr. 26, Administrat n
sistem dualist, cu Sediul Social n Bucureti, Sector 1, Strada Gh. Polizu nr. 58-60, Etaj 4, Cod potal 011062 OP 12,
Telefon + 40 021 312 36 35, Fax +40 021 312 37 20, Call Center: 021 207 00 08, www.generali.ro, E-mail: info@generali.ro
Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Cod Unic RA-002, EN SO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calit[ii, Certificat R.C.: J40/17484/2007,
C..F.: RO 2886621, Capital social: 179.100.908,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699.
Cuprins
Condi(ii de Asigurare pentru Asigurarea CIasic SoId Descresctor
Pagina
Defini(ii.............................................................................................................................................................................3
CapitoIuI I ncheierea ContractuIui de Asigurare...........................................................................................4
Articolul 1. ncheierea Asigurrii .......................................................................................................................................4
Articolul 2. Prima de asigurare .........................................................................................................................................5
Articolul 3. Neplata Primei de Asigurare...........................................................................................................................5
CapitoIuI II Risc Asigurat de Baz........................................................................................................................6
Articolul 4. Asigurarea de Baz ........................................................................................................................................6
CapitoIuI III Riscuri Asigurate SupIimentar ......................................................................................................6
Articolul 5. Riscuri Asigurate Suplimentar.........................................................................................................................6
CapitoIuI IV AIte Prevederi ContractuaIe...........................................................................................................6
Articolul 6. Drepturile / Obliga[iile Contractantului i ale Asiguratului ..............................................................................6
Articolul 7. Drepturile / Obliga[iile Asigurtorului / Plata ndemniza[iei de asigurare .......................................................7
Articolul 8. Declara[ii False...............................................................................................................................................8
Articolul 9. Excluderi .........................................................................................................................................................8
Articolul 10. ncetarea Contractului de Asigurare ...............................................................................................................9
Articolul 11. Emiterea unei noi Poli[e..................................................................................................................................9
Articolul 12. Pierderea Poli[ei de Asigurare ........................................................................................................................9
Articolul 13. Cheltuieli, Taxe, mpozite................................................................................................................................9
Articolul 14. ntinderea Teritorial .......................................................................................................................................9
Articolul 15. Timp operativ ..................................................................................................................................................9
Articolul 16. Forul Competent .............................................................................................................................................9
Articolul 17. Alte Reglementri ...........................................................................................................................................9
hepatita cronic, pancreatita cronic, poliartrita reumatoid, insuficien[a cardiac etc. n cadrul
bolilor cronice intr i orice alte afec[iuni favorizate de consumul excesiv de alcool, substan[e toxice
sau stupefiante, respectiv de fumat/precum i alte afec[iuni cu caracteristici similare din punctul de
vedere al evolu[iei clinice;
Medicament Orice substan[ sau combina[ie de substan[e, omologat de Ministerul Snt[ii i care se
regsete n Nomenclatorul Agen[iei Na[ionale a Medicamentului din Romnia, ce poate fi folosit
sau administrat la om, fie pentru restabilirea, corectarea sau modificarea func[iilor fiziologice prin
exercitarea unei ac[iuni farmacologice, imunologice sau metabolice, fie pentru stabilirea unui
diagnostic medical;
Sport extrem Este o activitate sportiv cu un grad ridicat de pericol inerent ce implic de cele mai multe ori vitez,
nl[ime, un nivel ridicat de efort fizic sau echipamente specializate. Pentru exemplificare, astfel de
sporturi extreme sunt (enumerarea este ilustrativ, nu exhaustiv): parautismul, deltaplanorismul,
utilizarea de parapante, srituri cu coarda elastic, rafting, scufundri autonome care implic
utilizarea unor sisteme de respira[ie sub ap, alpinism, mountain bike etc.
n cazul n care poten[ialul asigurat practic sporturi extreme i solicit n mod expres Asigurtorului
s fie acoperit, atunci Asigurtorul va evalua i va decide modalitatea de preluare n asigurare sau
refuzul includerii n asigurare a acestuia;
InvaIiditate permanent Pierderea anatomic sau pierderea capacit[ii func[ionale a unor organe, membre sau sisteme
totaI din accident/ ale Asiguratului, n mod permanent i total, din cauza unui Eveniment petrecut n perioada de
orice cauz (accident valabilitate a Asigurrii. Stabilirea gradului de invaliditate se face pe baza certificatului Medical
sau mboInvire) Constatator al nvalidit[ii Permanente eliberat de autoritatea competent;
Incapacitate de munc ncapacitatea permanent total de munc este starea n care Asiguratul, ca urmare a unei
permanent i totaI boli, invalidit[i sau infirmit[i dovedite medical, nu poate s practice nicio activitate n cmpul
muncii care s i asigure un venit, salariu, remunerare sau profit;
ExcIuderi Situa[ii n care Asigurtorul nu datoreaz ndemniza[ia de Asigurare, dei s-a produs Riscul
Asigurat;
PoIi(a suspendat Poli[a de asigurare ce a fost la un moment dat n vigoare dar care, din cauza nerespectrii
condi[iilor contractuale, nu i mai produce efectele pentru o perioad de timp nedefinit. n
condi[iile n care cauzele pentru care a fost suspendat poli[a nu se mai regsesc, iar aceasta nu a
fost reziliat, poli[a poate fi repus n vigoare conform condi[iilor de asigurare.
CapitoIuI I. ncheierea ContractuIui de asigurare
ArticoIuI 1. ncheierea Asigurrii
1.1 n vederea ncheierii Contractului de Asigurare, Asiguratul i Contractantul vor completa i semna Cererea de
Asigurare, document ce face parte integrant din Contractul de Asigurare. Prin completarea Cererii de asigurare,
Asiguratul / Contractantul are obliga[ia de a declara n scris Asigurtorului to[i factorii esen[iali din punctul de vedere al
acceptrii asigurrii, pentru care Asigurtorul a pus ntrebri n scris, factori care au fost sau trebuiau s fi fost cunoscu[i
de ctre Asigurat. Asigurtorul va pstra confiden[ialitatea informa[iilor i le va folosi numai n scopul evalurii riscului,
n vederea ncheierii asigurrii.
1.2 Asigurtorul i rezerv dreptul de a verifica starea de sntate a Asiguratului, putnd solicita efectuarea unui examen
medical sau prezentarea unor documente suplimentare, importante din punctul de vedere al acceptrii riscului ce
urmeaz a fi asigurat.
1.3 Asigurtorul i rezerv dreptul de a solicita informa[ii suplimentare referitoare la ocupa[iile Asiguratului, reziden[a,
activitatea profesional, precum i la practicarea de sporturi sau hobby-uri.
1.4 Asigurtorul i rezerv dreptul de a verifica urmtoarele aspecte: existen[a interesului asigurabil, capacitatea
Contractantului de a plti primele de asigurare, justificarea sumei asigurate alese.
1.5 n cazul declara[iilor incomplete sau incorecte, Asigurtorul va aplica prevederile art. 8 (Declara[ii False) din prezentele
Condi[ii de Asigurare.
1.6 Dac n urma evalurii riscului se descoper factori care contribuie la modificarea acestuia, Asigurtorul va comunica
Contractantului n termen de 30 de zile de la primirea Cererii de asigurare decizia sa, care poate fi:
1.6.1 Acceptarea ncheierii asigurrii, n termenii i condi[iile propuse n scris Contractantului, astfel:
a) n cazul n care Asiguratul a fost ncadrat ini[ial ntr-o clas superioar de risc din punctul de vedere al calculului
Primei de asigurare, Asigurtorul va restitui Contractantului suma datorat n termen de 30 de zile de la data
ntiin[rii;
b) n cazul n care Asiguratul a fost ncadrat ini[ial ntr-o clas inferioar de risc din punctul de vedere al calculului
Primei de asigurare, Asigurtorul va cere Contractantului ca n termen de 30 de zile de la data ntiin[rii s i
dea acordul privind noile condi[ii de preluare a riscului;
1.6.2 Refuzul ncheierii asigurrii, n cazul n care riscul este considerat major, urmnd ca n termen de 30 de zile de la
data ntiin[rii s restituie Contractantului Avansul de prim de asigurare pltit, din care se re[in cheltuielile
controlului medical (dac acesta a fost efectuat) i Drepturile de emisiune;
1.6.3 Acceptarea asigurrii cu anumite excluderi de natur medical sau profesional. Aceste excluderi vor fi
men[ionate n Poli[a de asigurare, dup ob[inerea acordului scris al Contractantului.
1.6.4 Amnarea nceperii asigurrii ca urmare a unor factori de risc de natur medical sau profesional.
Afec(iune preexistent Orice boal, vtmare din accident sau alt condi[ie medical a Asiguratului diagnosticat ca atare
(boaI preexistent) de ctre un medic naintea datei de nceput a contractului de asigurare, cu excep[ia afec[iunilor
acute care au fost vindecate n totalitate;
Medic Persoan cu pregtire medical superioar care de[ine drept de liber practic n statul n care i
exercit profesiunea i este membru al Colegiului Medicilor;
4
1.7 n cazul refuzrii ncheierii asigurrii de ctre Asigurtor, acesta nu este obligat s declare motivele refuzului. Cererea
de asigurare i toate documentele anexate la aceasta rmn n proprietatea Asigurtorului, men[inndu-i caracterul
confiden[ial.
1.8 Dac n urma evalurii riscului de ctre Asigurtor, Contractantul asigurrii nu mai dorete ncheierea asigurrii
Asigurtorul va napoia Contractantului Avansul de prim achitat, mai pu[in cheltuielile controlului medical (dac acesta
a fost efectuat) i Drepturile de emisiune.
1.9 n cazul acceptrii ncheierii asigurrii de ctre Asigurtor, asigurarea se ncheie prin emiterea Poli[ei de asigurare n
conformitate cu datele cuprinse n Cererea de asigurare, cu eventualele modificri ulterioare, tariful de prim
corespunztor i prezentele condi[ii de asigurare aprobate de autoritatea competent.
1.10 Asigurarea poate fi ncheiat pentru persoane a cror vrst este cuprins ntre 18 i 70 de ani.
1.11 Vrsta Asiguratului nu poate fi mai mare de 75 ani la expirarea Contractului de asigurare.
1.12 Durata Contractului de asigurare este obligatoriu egal cu durata creditului acordat de ctre nstitu[ia Financiar i este
cuprins ntre 1 i 40 ani. Durata contractului de asigurare va fi exprimat n ani ntregi de asigurare i nu n luni.
1.13 Sunt considerate neasigurabile i nu pot fi asigurate persoanele cu incapacitate permanent de munc sau cele care
prezint tulburri neuropsihice grave.
1.14 Perioada de valabilitate a asigurrii i a Contractului de asigurare este nscris n Poli[a de asigurare.
ArticoIuI 2. Prima de asigurare
2.1 Prima de asigurare este calculat pe baza tarifelor Asigurtorului, care iau n considerare vrsta Asiguratului, tabela de
mortalitate a popula[iei Romniei, durata asigurrii, Suma asigurat, modalitatea de plat, dobnda tehnic i
cheltuielile Asigurtorului. Vrsta Asiguratului se calculeaz ca diferen[ ntre anul n care se ncheie asigurarea i
anul naterii Asiguratului.
Valoarea Primei de asigurare se determin i n func[ie de starea de sntate a Asiguratului, ocupa[ia i modul de
petrecere a timpului liber, n conformitate cu regulile Asigurtorului privind evaluarea riscului, cu respectarea criteriilor
interna[ionale.
2.2 Prima de asigurare conform frecven[ei de plat este constant pe toat durata asigurrii.
2.3 Pentru un risc agravat de mortalitate al Asiguratului, Asigurtorul poate percepe o prim de asigurare mrit fa[ de
tariful standard sau se pot acorda Condi[ii Speciale de includere n Asigurare.
2.4 Prima de asigurare anual poate fi ealonat n rate semestriale sau trimestriale. Pentru prima anual exist un
discount prevzut n tariful de asigurare. Primele de asigurare ealonate trebuie s fie pltite integral la termenele
scadente, conform frecven[ei de plat specificate n Poli[a de asigurare.
2.5 Plata Primelor de Asigurare va fi efectuat exclusiv prin modalit[ile de plat indicate de ctre Asigurtor (de ex: ordin de
plat, transfer bancar, cupoane, direct debit). Contractantul Asigurrii este rspunztor pentru efectuarea pl[ii
Primelor de Asigurare scadente.
2.6 La fiecare Aniversare a Contractului de asigurare, Contractantul asigurrii poate solicita schimbarea frecven[ei de plat
a Primei de asigurare, printr-o ntiin[are n scris, care trebuie s ajung la sediul central al Asigurtorului cu cel pu[in 30
zile nainte de data aniversrii.
2.7 Prima/rata de asigurare se achit numai n valuta n care a fost ncheiat Contractul de asigurare.
2.8 Pl[ile Primelor de Asigurare vor fi considerate ca fiind efectuate la ora 00:00 a zilei calendaristice imediat urmtoare
datei la care nstitu[ia bancar a vizat instruc[iunea de plat dat de Contractant. nstruc[iunea de plat con[innd
datele complete i corecte privind plata, precum i transferul ctre contul bancar al Asigurtorului vizate n mod
corespunztor de ctre nstitu[ia bancar, vor constitui dovada efecturii pl[ii.
2.9 Contractan[ii persoane juridice vor achita Primele de Asigurare prin transfer bancar, ordin de plat sau direct debit.
ArticoIuI 3. NepIata Primei de Asigurare
3.1 Asigurtorul va notifica Contractantul despre obliga[ia de plat a Primei/ratei de asigurare, conform prevederilor legale.
3.2 n cazul n care Contractantul nu achit integral Prima / rata de asigurare la scaden[ pentru asigurarea de baz i
Riscurile asigurate suplimentar (dac exist) Asigurtorul acord o perioad de gra[ie de 30 zile ncepnd cu data de
scaden[ a Primei / ratei de asigurare neachitate, pentru plata integral a Primei / ratei de asigurare neachitate.
Acoperirea prin asigurare n perioada de gra[ie este valabil cu respectarea art. 3.3-3.5
3.3 Dac sumele datorate de Contractant cu titlu de prim nu sunt pltite nici n perioada de gra[ie, asigurarea este
suspendat retroactiv, ncepnd cu scaden[a primei rate neachitate, fr ca o notificare, punere n ntrziere sau alt
formalitate prealabil s mai fie necesar.
3.4 Dac se produc daune n perioada de gra[ie, dar pn la sfritul acesteia primele de asigurare nu se regsesc n
conturile Asigurtorului, aceste solicitri de despgubire nu vor fi suportate de ctre Asigurtor, poli[a fiind suspendat
de la data men[ionat n alineatul precedent. Excep[ie de la aceast prevedere fac situa[iile n care - din motive
obiective, legate direct de starea de sntate a Asiguratului - acesta nu a putut efectua plata primei restante pn la
finalul perioadei de gra[ie. Motivele obiective se refer, dar nu se limiteaz, la cazurile n care Asiguratul - care are i
calitatea de Contractant - s-a aflat n imposibilitate medical s efectueze plata primei restante ca urmare a unui
Accident sau mbolnviri produse n perioada de gra[ie.
3.5 Daunele produse n perioada de gra[ie vor fi suportate de ctre Asigurtor dac prima de asigurare este achitat pn
la data expirrii perioadei de gra[ie, cu respectarea prevederilor art. 3.4.
3.6 n cazul n care plata integral a Primei sau ratei de asigurare restante nu se efectueaz n perioada de gra[ie,
Asigurtorul va rezilia poli[a ncepnd cu data celei dinti scaden[e de rat neachitat, fr ca o notificare, punere n
ntrziere sau alt formalitate prealabil s mai fie necesar.
3.7 n cazul n care Contractantul achit Prima / ratele de asigurare restante dup expirarea perioadei de gra[ie dar n
termen de maxim 3 luni de la data celei dinti Prime / rate de asigurare scadente neachitate, Asigurtorul poate decide
renceperea acoperirii prin asigurare. n acest caz renceperea acoperirii prin asigurare intr n vigoare la ora 24 a zilei
n care s-au pltit integral Prima/ratele de asigurare restante, dac Asiguratul este n via[la aceast dat.
3.8 n cazul n care Contractantul nu achit Primele / ratele de asigurare restante i penalit[ile stabilite de Asigurtor n
termen de maxim 3 luni de la data celei dinti rate scadente neachitate, Asigurtorul va rezilia Contractul de asigurare
ncepnd cu scaden[a celei dinti rate scadente neachitate, fr nici o obliga[ie de plat i fr a fi necesar o notificare
5
hepatita cronic, pancreatita cronic, poliartrita reumatoid, insuficien[a cardiac etc. n cadrul
bolilor cronice intr i orice alte afec[iuni favorizate de consumul excesiv de alcool, substan[e toxice
sau stupefiante, respectiv de fumat/precum i alte afec[iuni cu caracteristici similare din punctul de
vedere al evolu[iei clinice;
Medicament Orice substan[ sau combina[ie de substan[e, omologat de Ministerul Snt[ii i care se
regsete n Nomenclatorul Agen[iei Na[ionale a Medicamentului din Romnia, ce poate fi folosit
sau administrat la om, fie pentru restabilirea, corectarea sau modificarea func[iilor fiziologice prin
exercitarea unei ac[iuni farmacologice, imunologice sau metabolice, fie pentru stabilirea unui
diagnostic medical;
Sport extrem Este o activitate sportiv cu un grad ridicat de pericol inerent ce implic de cele mai multe ori vitez,
nl[ime, un nivel ridicat de efort fizic sau echipamente specializate. Pentru exemplificare, astfel de
sporturi extreme sunt (enumerarea este ilustrativ, nu exhaustiv): parautismul, deltaplanorismul,
utilizarea de parapante, srituri cu coarda elastic, rafting, scufundri autonome care implic
utilizarea unor sisteme de respira[ie sub ap, alpinism, mountain bike etc.
n cazul n care poten[ialul asigurat practic sporturi extreme i solicit n mod expres Asigurtorului
s fie acoperit, atunci Asigurtorul va evalua i va decide modalitatea de preluare n asigurare sau
refuzul includerii n asigurare a acestuia;
InvaIiditate permanent Pierderea anatomic sau pierderea capacit[ii func[ionale a unor organe, membre sau sisteme
totaI din accident/ ale Asiguratului, n mod permanent i total, din cauza unui Eveniment petrecut n perioada de
orice cauz (accident valabilitate a Asigurrii. Stabilirea gradului de invaliditate se face pe baza certificatului Medical
sau mboInvire) Constatator al nvalidit[ii Permanente eliberat de autoritatea competent;
Incapacitate de munc ncapacitatea permanent total de munc este starea n care Asiguratul, ca urmare a unei
permanent i totaI boli, invalidit[i sau infirmit[i dovedite medical, nu poate s practice nicio activitate n cmpul
muncii care s i asigure un venit, salariu, remunerare sau profit;
ExcIuderi Situa[ii n care Asigurtorul nu datoreaz ndemniza[ia de Asigurare, dei s-a produs Riscul
Asigurat;
PoIi(a suspendat Poli[a de asigurare ce a fost la un moment dat n vigoare dar care, din cauza nerespectrii
condi[iilor contractuale, nu i mai produce efectele pentru o perioad de timp nedefinit. n
condi[iile n care cauzele pentru care a fost suspendat poli[a nu se mai regsesc, iar aceasta nu a
fost reziliat, poli[a poate fi repus n vigoare conform condi[iilor de asigurare.
CapitoIuI I. ncheierea ContractuIui de asigurare
ArticoIuI 1. ncheierea Asigurrii
1.1 n vederea ncheierii Contractului de Asigurare, Asiguratul i Contractantul vor completa i semna Cererea de
Asigurare, document ce face parte integrant din Contractul de Asigurare. Prin completarea Cererii de asigurare,
Asiguratul / Contractantul are obliga[ia de a declara n scris Asigurtorului to[i factorii esen[iali din punctul de vedere al
acceptrii asigurrii, pentru care Asigurtorul a pus ntrebri n scris, factori care au fost sau trebuiau s fi fost cunoscu[i
de ctre Asigurat. Asigurtorul va pstra confiden[ialitatea informa[iilor i le va folosi numai n scopul evalurii riscului,
n vederea ncheierii asigurrii.
1.2 Asigurtorul i rezerv dreptul de a verifica starea de sntate a Asiguratului, putnd solicita efectuarea unui examen
medical sau prezentarea unor documente suplimentare, importante din punctul de vedere al acceptrii riscului ce
urmeaz a fi asigurat.
1.3 Asigurtorul i rezerv dreptul de a solicita informa[ii suplimentare referitoare la ocupa[iile Asiguratului, reziden[a,
activitatea profesional, precum i la practicarea de sporturi sau hobby-uri.
1.4 Asigurtorul i rezerv dreptul de a verifica urmtoarele aspecte: existen[a interesului asigurabil, capacitatea
Contractantului de a plti primele de asigurare, justificarea sumei asigurate alese.
1.5 n cazul declara[iilor incomplete sau incorecte, Asigurtorul va aplica prevederile art. 8 (Declara[ii False) din prezentele
Condi[ii de Asigurare.
1.6 Dac n urma evalurii riscului se descoper factori care contribuie la modificarea acestuia, Asigurtorul va comunica
Contractantului n termen de 30 de zile de la primirea Cererii de asigurare decizia sa, care poate fi:
1.6.1 Acceptarea ncheierii asigurrii, n termenii i condi[iile propuse n scris Contractantului, astfel:
a) n cazul n care Asiguratul a fost ncadrat ini[ial ntr-o clas superioar de risc din punctul de vedere al calculului
Primei de asigurare, Asigurtorul va restitui Contractantului suma datorat n termen de 30 de zile de la data
ntiin[rii;
b) n cazul n care Asiguratul a fost ncadrat ini[ial ntr-o clas inferioar de risc din punctul de vedere al calculului
Primei de asigurare, Asigurtorul va cere Contractantului ca n termen de 30 de zile de la data ntiin[rii s i
dea acordul privind noile condi[ii de preluare a riscului;
1.6.2 Refuzul ncheierii asigurrii, n cazul n care riscul este considerat major, urmnd ca n termen de 30 de zile de la
data ntiin[rii s restituie Contractantului Avansul de prim de asigurare pltit, din care se re[in cheltuielile
controlului medical (dac acesta a fost efectuat) i Drepturile de emisiune;
1.6.3 Acceptarea asigurrii cu anumite excluderi de natur medical sau profesional. Aceste excluderi vor fi
men[ionate n Poli[a de asigurare, dup ob[inerea acordului scris al Contractantului.
1.6.4 Amnarea nceperii asigurrii ca urmare a unor factori de risc de natur medical sau profesional.
Afec(iune preexistent Orice boal, vtmare din accident sau alt condi[ie medical a Asiguratului diagnosticat ca atare
(boaI preexistent) de ctre un medic naintea datei de nceput a contractului de asigurare, cu excep[ia afec[iunilor
acute care au fost vindecate n totalitate;
Medic Persoan cu pregtire medical superioar care de[ine drept de liber practic n statul n care i
exercit profesiunea i este membru al Colegiului Medicilor;
4
1.7 n cazul refuzrii ncheierii asigurrii de ctre Asigurtor, acesta nu este obligat s declare motivele refuzului. Cererea
de asigurare i toate documentele anexate la aceasta rmn n proprietatea Asigurtorului, men[inndu-i caracterul
confiden[ial.
1.8 Dac n urma evalurii riscului de ctre Asigurtor, Contractantul asigurrii nu mai dorete ncheierea asigurrii
Asigurtorul va napoia Contractantului Avansul de prim achitat, mai pu[in cheltuielile controlului medical (dac acesta
a fost efectuat) i Drepturile de emisiune.
1.9 n cazul acceptrii ncheierii asigurrii de ctre Asigurtor, asigurarea se ncheie prin emiterea Poli[ei de asigurare n
conformitate cu datele cuprinse n Cererea de asigurare, cu eventualele modificri ulterioare, tariful de prim
corespunztor i prezentele condi[ii de asigurare aprobate de autoritatea competent.
1.10 Asigurarea poate fi ncheiat pentru persoane a cror vrst este cuprins ntre 18 i 70 de ani.
1.11 Vrsta Asiguratului nu poate fi mai mare de 75 ani la expirarea Contractului de asigurare.
1.12 Durata Contractului de asigurare este obligatoriu egal cu durata creditului acordat de ctre nstitu[ia Financiar i este
cuprins ntre 1 i 40 ani. Durata contractului de asigurare va fi exprimat n ani ntregi de asigurare i nu n luni.
1.13 Sunt considerate neasigurabile i nu pot fi asigurate persoanele cu incapacitate permanent de munc sau cele care
prezint tulburri neuropsihice grave.
1.14 Perioada de valabilitate a asigurrii i a Contractului de asigurare este nscris n Poli[a de asigurare.
ArticoIuI 2. Prima de asigurare
2.1 Prima de asigurare este calculat pe baza tarifelor Asigurtorului, care iau n considerare vrsta Asiguratului, tabela de
mortalitate a popula[iei Romniei, durata asigurrii, Suma asigurat, modalitatea de plat, dobnda tehnic i
cheltuielile Asigurtorului. Vrsta Asiguratului se calculeaz ca diferen[ ntre anul n care se ncheie asigurarea i
anul naterii Asiguratului.
Valoarea Primei de asigurare se determin i n func[ie de starea de sntate a Asiguratului, ocupa[ia i modul de
petrecere a timpului liber, n conformitate cu regulile Asigurtorului privind evaluarea riscului, cu respectarea criteriilor
interna[ionale.
2.2 Prima de asigurare conform frecven[ei de plat este constant pe toat durata asigurrii.
2.3 Pentru un risc agravat de mortalitate al Asiguratului, Asigurtorul poate percepe o prim de asigurare mrit fa[ de
tariful standard sau se pot acorda Condi[ii Speciale de includere n Asigurare.
2.4 Prima de asigurare anual poate fi ealonat n rate semestriale sau trimestriale. Pentru prima anual exist un
discount prevzut n tariful de asigurare. Primele de asigurare ealonate trebuie s fie pltite integral la termenele
scadente, conform frecven[ei de plat specificate n Poli[a de asigurare.
2.5 Plata Primelor de Asigurare va fi efectuat exclusiv prin modalit[ile de plat indicate de ctre Asigurtor (de ex: ordin de
plat, transfer bancar, cupoane, direct debit). Contractantul Asigurrii este rspunztor pentru efectuarea pl[ii
Primelor de Asigurare scadente.
2.6 La fiecare Aniversare a Contractului de asigurare, Contractantul asigurrii poate solicita schimbarea frecven[ei de plat
a Primei de asigurare, printr-o ntiin[are n scris, care trebuie s ajung la sediul central al Asigurtorului cu cel pu[in 30
zile nainte de data aniversrii.
2.7 Prima/rata de asigurare se achit numai n valuta n care a fost ncheiat Contractul de asigurare.
2.8 Pl[ile Primelor de Asigurare vor fi considerate ca fiind efectuate la ora 00:00 a zilei calendaristice imediat urmtoare
datei la care nstitu[ia bancar a vizat instruc[iunea de plat dat de Contractant. nstruc[iunea de plat con[innd
datele complete i corecte privind plata, precum i transferul ctre contul bancar al Asigurtorului vizate n mod
corespunztor de ctre nstitu[ia bancar, vor constitui dovada efecturii pl[ii.
2.9 Contractan[ii persoane juridice vor achita Primele de Asigurare prin transfer bancar, ordin de plat sau direct debit.
ArticoIuI 3. NepIata Primei de Asigurare
3.1 Asigurtorul va notifica Contractantul despre obliga[ia de plat a Primei/ratei de asigurare, conform prevederilor legale.
3.2 n cazul n care Contractantul nu achit integral Prima / rata de asigurare la scaden[ pentru asigurarea de baz i
Riscurile asigurate suplimentar (dac exist) Asigurtorul acord o perioad de gra[ie de 30 zile ncepnd cu data de
scaden[ a Primei / ratei de asigurare neachitate, pentru plata integral a Primei / ratei de asigurare neachitate.
Acoperirea prin asigurare n perioada de gra[ie este valabil cu respectarea art. 3.3-3.5
3.3 Dac sumele datorate de Contractant cu titlu de prim nu sunt pltite nici n perioada de gra[ie, asigurarea este
suspendat retroactiv, ncepnd cu scaden[a primei rate neachitate, fr ca o notificare, punere n ntrziere sau alt
formalitate prealabil s mai fie necesar.
3.4 Dac se produc daune n perioada de gra[ie, dar pn la sfritul acesteia primele de asigurare nu se regsesc n
conturile Asigurtorului, aceste solicitri de despgubire nu vor fi suportate de ctre Asigurtor, poli[a fiind suspendat
de la data men[ionat n alineatul precedent. Excep[ie de la aceast prevedere fac situa[iile n care - din motive
obiective, legate direct de starea de sntate a Asiguratului - acesta nu a putut efectua plata primei restante pn la
finalul perioadei de gra[ie. Motivele obiective se refer, dar nu se limiteaz, la cazurile n care Asiguratul - care are i
calitatea de Contractant - s-a aflat n imposibilitate medical s efectueze plata primei restante ca urmare a unui
Accident sau mbolnviri produse n perioada de gra[ie.
3.5 Daunele produse n perioada de gra[ie vor fi suportate de ctre Asigurtor dac prima de asigurare este achitat pn
la data expirrii perioadei de gra[ie, cu respectarea prevederilor art. 3.4.
3.6 n cazul n care plata integral a Primei sau ratei de asigurare restante nu se efectueaz n perioada de gra[ie,
Asigurtorul va rezilia poli[a ncepnd cu data celei dinti scaden[e de rat neachitat, fr ca o notificare, punere n
ntrziere sau alt formalitate prealabil s mai fie necesar.
3.7 n cazul n care Contractantul achit Prima / ratele de asigurare restante dup expirarea perioadei de gra[ie dar n
termen de maxim 3 luni de la data celei dinti Prime / rate de asigurare scadente neachitate, Asigurtorul poate decide
renceperea acoperirii prin asigurare. n acest caz renceperea acoperirii prin asigurare intr n vigoare la ora 24 a zilei
n care s-au pltit integral Prima/ratele de asigurare restante, dac Asiguratul este n via[la aceast dat.
3.8 n cazul n care Contractantul nu achit Primele / ratele de asigurare restante i penalit[ile stabilite de Asigurtor n
termen de maxim 3 luni de la data celei dinti rate scadente neachitate, Asigurtorul va rezilia Contractul de asigurare
ncepnd cu scaden[a celei dinti rate scadente neachitate, fr nici o obliga[ie de plat i fr a fi necesar o notificare
5
suplimentar prealabil. Dup reziliere, poli[a poate fi repus n vigoare n termen de maxim un an de la data primei
scaden[e de plat neachitat, cu condi[ia pl[ii tuturor primelor restante i numai dac Asigurtorul a acceptat n scris
repunerea n vigoare. Contractul va oferi acoperire pentru Evenimente asigurate ulterioare repunerii n vigoare a
acestuia. La reactivarea contractului, Asigurtorul i rezerv dreptul de a face o nou analiz a riscului.
3.9 Asigurtorul nu este obligat s ntiin[eze nstitu[ia Financiar beneficiar cu privire la neplata primelor de asigurare
sau cu privire la rezilierea Contractului de asigurare.
CapitoIuI II. Risc Asigurat de Baz
ArticoIuI 4. Asigurarea de Baz
4.1 Prezenta asigurare ofer acoperire pentru decesul Asiguratului (din orice cauz) n perioada de valabilitate a
Contractului de asigurare.
4.2 Pe toat perioada de valabilitate a Contractului de asigurare, acesta nu poate fi indexat, nu poate fi transformat n
contract liber de plata primelor de asigurare i nu poate fi rscumprat.
CapitoIuI III. Riscuri Asigurate SupIimentar
ArticoIuI 5. Riscuri Asigurate SupIimentar
5.1 Asigurarea de baz prevzut la art. 4 se poate completa, la ncheierea asigurrii, sau la aniversare, cu unul din
urmtoarele Riscuri asigurate suplimentar:
a) nvaliditate Permanent total ca urmare a unui Accident (.P.A.);
b) nvaliditate Permanent total din orice cauz (.P.);
5.2 Asigurrile pentru Riscurile asigurate suplimentar sunt n vigoare numai dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele
condi[ii:
a) Contractantul a pltit integral Prima de asigurare pentru asigurarea de baz i pentru Riscurile asigurate
suplimentar;
b) sunt men[ionate explicit n Poli[a de asigurare sau n anexele la Poli[a de asigurare.
5.3 n cazul unei nvalidit[i Permanente totale din Accident/orice cauz (Accident sau mbolnvire), petrecute n perioada
valabilit[ii acoperirii prin asigurare, care determin ncapacitatea de munc permanent i total a Asiguratului,
Asigurtorul va plti nstitu[iei Financiare ndemniza[ia de asigurare conform prezentelor Condi[ii de Asigurare.
5.4 Stabilirea gradului de nvaliditate se face pe baza certificatului medical constatator al nvalidit[ii Permanente eliberat
de autoritatea competent. Plata ndemniza[iilor n caz de nvaliditate Permanent total din Accident/din orice cauz
(Accident sau mbolnvire) se face dup trecerea termenului de 12 luni consecutive de la data Evenimentului. n cazul
n care nvaliditatea Permanent este incontestabil, stabilirea gradului de invaliditate i plata ndemniza[iei se poate
face i nainte de terminarea perioadei de 12 luni consecutive, dar nu mai devreme de 3 luni de la producerea
Evenimentului.
5.5 ndemniza[ia de Asigurare se pltete cu condi[ia ca nvaliditatea Asiguratului s fi survenit n perioada asigurat sau
ntr-un termen maxim de 180 (unasutoptzeci) de zile de la data expirrii Poli[ei de Asigurare, ca urmare a
consecin[elor unui Eveniment survenit n perioada asigurat. Asigurtorul va plti ndemniza[ia de asigurare cu
respectarea prevederilor contractuale referitoare la Obliga[iile Asigurtorului.
5.6 Asiguratul este obligat s se supun unei noi examinri medicale, la cererea Asigurtorului, n scopul stabilirii gradului
de nvaliditate Permanent.
5.7 Prezenta acoperire suplimentar se acord cu condi[ia ca Primele de Asigurare aferente s fie achitate la zi sau n
perioada de gra[ie, odat cu primele pentru Asigurarea de baz.
5.8 Pentru Asigurarea Suplimentar de nvaliditate Permanent Total din Accident/orice cauz (Accident sau
mbolnvire), nu pot fi asigurate persoanele crora li s-a acordat n trecut o Pensie n urma ncadrrii ntr-un grad de
invaliditate.
5.9 Prezenta acoperire suplimentar nceteaz:
a) n cazul decesului Asiguratului sau producerii nvalidit[ii permanente totale din accident/orice cauz;
b) n cazul rezilierii Contractului de asigurare de ctre Asigurtor/Contractant;
c) n caz de neplat dup trecerea perioadei de 3 luni fr obliga[ii de ntiin[are a nstitu[iei Financiare;
d) la data expirrii asigurrii, aa cum a fost precizat n Poli[a de asigurare;
e) la rambursarea integral a creditului de ctre Asigurat sau la terminarea contractului de credit.
CapitoIuI IV. AIte Prevederi ContractuaIe
ArticoIuI 6. DrepturiIe/ObIiga(iiIe ContractantuIui i aIe AsiguratuIui
6.1 Contractantul/Asiguratul nu are dreptul s modifice Beneficiarul Contractului de asigurare.
6.2 Contractantul are la dispozi[ie o perioad de 20 zile de la data semnrii Contractului de asigurare de ctre Asigurtor n
care poate anula Contractul de asigurare cu acordul scris al nstitu[iei Financiare. n acest caz Asigurtorul returneaz
Avansul de prim din care se deduc drepturile de emisiune i contravaloarea analizelor medicale, dac acestea au fost
efectuate.
6.3 Contractantul este obligat la plata integral a Primele/ratelor de asigurare pn la data de scaden[ conform frecven[ei
de plat precizat n Poli[a de asigurare sau n perioada de gra[ie, conform prevederilor art. 3 din prezentele condi[ii de
asigurare.
6.4 Contractantul/Asiguratul are obliga[ia anun[rii oricror modificri ale ocupa[iei, practicrii de sporturi, hobby-uri etc.
ale Asiguratului, n termen de 30 zile de la data producerii modificrii. Asigurtorul va reanaliza riscul i va comunica
Contractantului termenii i condi[iile de continuare ale asigurrii. Dac Contractantul/Asiguratul nu notific Asigurtorul
despre modificrile ocupa[iei, practicrii de sporturi, hobby-uri etc. de ctre Asigurat, Asigurtorul poate refuza plata
ndemniza[iei de asigurare, dac Evenimentul asigurat are legtur cu aceste modificri.
6
6.5 Contractantul/Asiguratul are obliga[ia anun[rii oricrei modificri a Contractantului asigurrii. Modificarea intr n
vigoare la data primirii de ctre Asigurtor a ntiin[rii scrise.
6.6 Contractantul i Asiguratul au obliga[ia anun[rii oricrei modificri a adresei de domiciliu sau de coresponden[. n
cazul prsirii teritoriului Romniei, acetia au obliga[ia de a comunica Asigurtorului o persoan mputernicit, cu
domiciliul n Romnia, pentru a primi coresponden[a. Asigurtorul va trimite coresponden[a la ultima adres
comunicat de ctre Contractant. Coresponden[a transmis de Asigurtor la ultima adres de coresponden[
cunoscut se consider trimis de acesta i primit de Contractant/Asigurat sau Beneficiar, dup caz.
6.7 Contractantul/Asiguratul/nstitu[ia Financiar are obliga[ia de a notifica Asigurtorului producerea Riscului asigurat, n
termen de 30 (treizeci) de zile de la producerea acestuia. Dac notificarea se face ntre 30 de zile i 6 luni de la data
producerii, Asigurtorul poate reduce, n parte sau n totalitate, valoarea indemniza[iei de asigurare. Notificarea
Accidentului/mbolnvirii dup mai mult de 6 luni de la data producerii, poate exonera Asigurtorul de la plata oricrei
ndemniza[ii de asigurare.
6.8 Contractantul/Asiguratul/nstitu[ia Financiar are obliga[ia de a sprijini Asigurtorul n ac[iunea sa pe lng
autorit[ile care au legtur cu Riscul asigurat, pentru finalizarea dosarului de daun.
ArticoIuI 7. DrepturiIe/ObIiga(iiIe AsigurtoruIui / PIata Indemniza(iei de asigurare
7.1 Asigurtorul se oblig s plteasc nstitu[iei Financiare ndemniza[ia de asigurare, definit conform prezentelor
condi[ii de asigurare, pentru:
a) Riscul asigurat de baz, dac s-a ntmplat n perioada de valabilitate a Contractului de asigurare;
b) Riscul asigurat suplimentar, dac acesta exist i este n vigoare, pentru evenimente care au avut loc n
perioada de valabilitate a Contractului de asigurare.
7.2 Plata ndemniza[iei de asigurare se face n urma notificrii producerii riscului. Notificarea se face prin scrisoare
recomandat cu confirmare de primire, fax sau e-mail, care se transmite agen[iei prin care s-a ncheiat asigurarea sau
Direc[iei Centrale a Asigurtorului.
7.3 ndemniza[ia de asigurare se pltete nstitu[iei Financiare.
7.4 n cazul n care Asiguratul este disprut dar nu exist o hotrre judectoreasc definitiv declarativ a mor[ii, acesta
este prezumat de lege a fi n via[ pn la pronun[area unei asemenea hotrri sau pn la constatarea fizic a
decesului. n urma pronun[rii hotrrii judectoreti definitive declarative a mor[ii care stabilete ca dat a decesului o
dat cuprins n perioada de asigurare sau la constatarea fizic a decesului Asigurtorul datoreaz ndemniza[ia de
asigurare.
7.5 ndemniza[ia de asigurare include i eventualele penalit[i ctre nstitu[ia Financiar aprute n perioada solu[ionrii
dosarului de daun, dar pe o durat de maxim 3 luni de la data producerii Evenimentului asigurat.
7.6 Plata ndemniza[iei de asigurare se face numai dup prezentarea urmtoarelor acte astfel:
a) n caz de deces:
- Poli[a de asigurare i ultima anex, dac exist, ambele n original sau copie;
- Certificatul de deces al Asiguratului n copie legalizat, precum i copie dup certificatul medical constatator al
decesului vizat de registrul de stare civil;
- n caz de Accident, procesul-verbal de constatare a Accidentului ncheiat de organele competente sau orice alte
acte care pot dovedi producerea Accidentului (de exemplu, documente medicale eliberate de institu[ia medical
care a tratat Asiguratul, declara[iile martorilor etc.) i valoarea alcoolemiei;
- Adeverin[ de la locul de munc din care s reias ocupa[ia Asiguratului la data producerii Evenimentului
asigurat;
- Declara[ie de daun (formular tip emis de Asigurtor) completat de o rud apropiat/reprezentant Asigurat;
- Copie contract de credit inclusiv scaden[arul (graficul) de credit i situa[ia pl[ilor efectuate de Asigurat pn n
momentul decesului, furnizate de ctre nstitu[ia Financiar;
b) n caz de nvaliditate Permanent Total din orice cauz/Accident:
- Poli[a de asigurare i ultima anex, dac exist, n original sau copie;
- n caz de Accident, procesul-verbal de constatare a Accidentului ncheiat de organele competente sau orice alte
acte care pot dovedi producerea Accidentului (de exemplu, documente medicale eliberate de institu[ia medical
care a tratat Asiguratul, declara[iile martorilor etc.) i valoarea alcoolemiei;
- Certificat medical constatator al invalidit[ii permanente eliberat de autoritatea competent, cu specificarea
gradului de invaliditate;
- Declara[ie de daun (formular tip emis de Asigurtor) completat de Asigurat sau de reprezentantul Asiguratului
n cazul n care Asiguratul este n incapacitate medical;
- Ultimul bilet de ieire din spital;
- Copie dup foaia de observa[ie clinic din spital;
- Act de identitate al Asiguratului (copie);
- Adeverin[ de la locul de munc din care s reias ocupa[ia Asiguratului la data producerii Evenimentului
asigurat;
- Copie contract de credit inclusiv scaden[arul (graficul) de credit i situa[ia pl[ilor efectuate de Asigurat pn n
momentul producerii evenimentului asigurat, furnizate de ctre nstitu[ia Financiar.
7.7 Asigurtorul i rezerv dreptul de a solicita i alte documente, pe care Asiguratul, Contractantul sau Beneficiarul au
obliga[ia s le pun la dispozi[ie n scopul determinrii valabilit[ii solicitrii i a valorii ndemniza[iei de asigurare.
Asigurtorul poate desemna un medic care s-l consulte pe Asigurat.
7.8 Refuzul Contractantului/Asiguratului/Beneficiarului de a pune la dispozi[ia Asigurtorului documentele solicitate d
dreptul Asigurtorului de a refuza plata ndemniza[iei de asigurare, dac din acest motiv nu pot fi stabilite cauza i
modul de producere al Evenimentului asigurat.
7.9 Asigurtorul va efectua plata ndemniza[iei de asigurare n termen de 30 de zile de la data la care documenta[ia
solicitat este complet.
7.10 Plata ndemniza[iei de asigurare se va face pe teritoriul Romniei, numai n moneda convenit n Poli[a de asigurare i
n conformitate cu legile aplicabile privind impozitele i taxele n vigoare la data efecturii pl[ii.
7
suplimentar prealabil. Dup reziliere, poli[a poate fi repus n vigoare n termen de maxim un an de la data primei
scaden[e de plat neachitat, cu condi[ia pl[ii tuturor primelor restante i numai dac Asigurtorul a acceptat n scris
repunerea n vigoare. Contractul va oferi acoperire pentru Evenimente asigurate ulterioare repunerii n vigoare a
acestuia. La reactivarea contractului, Asigurtorul i rezerv dreptul de a face o nou analiz a riscului.
3.9 Asigurtorul nu este obligat s ntiin[eze nstitu[ia Financiar beneficiar cu privire la neplata primelor de asigurare
sau cu privire la rezilierea Contractului de asigurare.
CapitoIuI II. Risc Asigurat de Baz
ArticoIuI 4. Asigurarea de Baz
4.1 Prezenta asigurare ofer acoperire pentru decesul Asiguratului (din orice cauz) n perioada de valabilitate a
Contractului de asigurare.
4.2 Pe toat perioada de valabilitate a Contractului de asigurare, acesta nu poate fi indexat, nu poate fi transformat n
contract liber de plata primelor de asigurare i nu poate fi rscumprat.
CapitoIuI III. Riscuri Asigurate SupIimentar
ArticoIuI 5. Riscuri Asigurate SupIimentar
5.1 Asigurarea de baz prevzut la art. 4 se poate completa, la ncheierea asigurrii, sau la aniversare, cu unul din
urmtoarele Riscuri asigurate suplimentar:
a) nvaliditate Permanent total ca urmare a unui Accident (.P.A.);
b) nvaliditate Permanent total din orice cauz (.P.);
5.2 Asigurrile pentru Riscurile asigurate suplimentar sunt n vigoare numai dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele
condi[ii:
a) Contractantul a pltit integral Prima de asigurare pentru asigurarea de baz i pentru Riscurile asigurate
suplimentar;
b) sunt men[ionate explicit n Poli[a de asigurare sau n anexele la Poli[a de asigurare.
5.3 n cazul unei nvalidit[i Permanente totale din Accident/orice cauz (Accident sau mbolnvire), petrecute n perioada
valabilit[ii acoperirii prin asigurare, care determin ncapacitatea de munc permanent i total a Asiguratului,
Asigurtorul va plti nstitu[iei Financiare ndemniza[ia de asigurare conform prezentelor Condi[ii de Asigurare.
5.4 Stabilirea gradului de nvaliditate se face pe baza certificatului medical constatator al nvalidit[ii Permanente eliberat
de autoritatea competent. Plata ndemniza[iilor n caz de nvaliditate Permanent total din Accident/din orice cauz
(Accident sau mbolnvire) se face dup trecerea termenului de 12 luni consecutive de la data Evenimentului. n cazul
n care nvaliditatea Permanent este incontestabil, stabilirea gradului de invaliditate i plata ndemniza[iei se poate
face i nainte de terminarea perioadei de 12 luni consecutive, dar nu mai devreme de 3 luni de la producerea
Evenimentului.
5.5 ndemniza[ia de Asigurare se pltete cu condi[ia ca nvaliditatea Asiguratului s fi survenit n perioada asigurat sau
ntr-un termen maxim de 180 (unasutoptzeci) de zile de la data expirrii Poli[ei de Asigurare, ca urmare a
consecin[elor unui Eveniment survenit n perioada asigurat. Asigurtorul va plti ndemniza[ia de asigurare cu
respectarea prevederilor contractuale referitoare la Obliga[iile Asigurtorului.
5.6 Asiguratul este obligat s se supun unei noi examinri medicale, la cererea Asigurtorului, n scopul stabilirii gradului
de nvaliditate Permanent.
5.7 Prezenta acoperire suplimentar se acord cu condi[ia ca Primele de Asigurare aferente s fie achitate la zi sau n
perioada de gra[ie, odat cu primele pentru Asigurarea de baz.
5.8 Pentru Asigurarea Suplimentar de nvaliditate Permanent Total din Accident/orice cauz (Accident sau
mbolnvire), nu pot fi asigurate persoanele crora li s-a acordat n trecut o Pensie n urma ncadrrii ntr-un grad de
invaliditate.
5.9 Prezenta acoperire suplimentar nceteaz:
a) n cazul decesului Asiguratului sau producerii nvalidit[ii permanente totale din accident/orice cauz;
b) n cazul rezilierii Contractului de asigurare de ctre Asigurtor/Contractant;
c) n caz de neplat dup trecerea perioadei de 3 luni fr obliga[ii de ntiin[are a nstitu[iei Financiare;
d) la data expirrii asigurrii, aa cum a fost precizat n Poli[a de asigurare;
e) la rambursarea integral a creditului de ctre Asigurat sau la terminarea contractului de credit.
CapitoIuI IV. AIte Prevederi ContractuaIe
ArticoIuI 6. DrepturiIe/ObIiga(iiIe ContractantuIui i aIe AsiguratuIui
6.1 Contractantul/Asiguratul nu are dreptul s modifice Beneficiarul Contractului de asigurare.
6.2 Contractantul are la dispozi[ie o perioad de 20 zile de la data semnrii Contractului de asigurare de ctre Asigurtor n
care poate anula Contractul de asigurare cu acordul scris al nstitu[iei Financiare. n acest caz Asigurtorul returneaz
Avansul de prim din care se deduc drepturile de emisiune i contravaloarea analizelor medicale, dac acestea au fost
efectuate.
6.3 Contractantul este obligat la plata integral a Primele/ratelor de asigurare pn la data de scaden[ conform frecven[ei
de plat precizat n Poli[a de asigurare sau n perioada de gra[ie, conform prevederilor art. 3 din prezentele condi[ii de
asigurare.
6.4 Contractantul/Asiguratul are obliga[ia anun[rii oricror modificri ale ocupa[iei, practicrii de sporturi, hobby-uri etc.
ale Asiguratului, n termen de 30 zile de la data producerii modificrii. Asigurtorul va reanaliza riscul i va comunica
Contractantului termenii i condi[iile de continuare ale asigurrii. Dac Contractantul/Asiguratul nu notific Asigurtorul
despre modificrile ocupa[iei, practicrii de sporturi, hobby-uri etc. de ctre Asigurat, Asigurtorul poate refuza plata
ndemniza[iei de asigurare, dac Evenimentul asigurat are legtur cu aceste modificri.
6
6.5 Contractantul/Asiguratul are obliga[ia anun[rii oricrei modificri a Contractantului asigurrii. Modificarea intr n
vigoare la data primirii de ctre Asigurtor a ntiin[rii scrise.
6.6 Contractantul i Asiguratul au obliga[ia anun[rii oricrei modificri a adresei de domiciliu sau de coresponden[. n
cazul prsirii teritoriului Romniei, acetia au obliga[ia de a comunica Asigurtorului o persoan mputernicit, cu
domiciliul n Romnia, pentru a primi coresponden[a. Asigurtorul va trimite coresponden[a la ultima adres
comunicat de ctre Contractant. Coresponden[a transmis de Asigurtor la ultima adres de coresponden[
cunoscut se consider trimis de acesta i primit de Contractant/Asigurat sau Beneficiar, dup caz.
6.7 Contractantul/Asiguratul/nstitu[ia Financiar are obliga[ia de a notifica Asigurtorului producerea Riscului asigurat, n
termen de 30 (treizeci) de zile de la producerea acestuia. Dac notificarea se face ntre 30 de zile i 6 luni de la data
producerii, Asigurtorul poate reduce, n parte sau n totalitate, valoarea indemniza[iei de asigurare. Notificarea
Accidentului/mbolnvirii dup mai mult de 6 luni de la data producerii, poate exonera Asigurtorul de la plata oricrei
ndemniza[ii de asigurare.
6.8 Contractantul/Asiguratul/nstitu[ia Financiar are obliga[ia de a sprijini Asigurtorul n ac[iunea sa pe lng
autorit[ile care au legtur cu Riscul asigurat, pentru finalizarea dosarului de daun.
ArticoIuI 7. DrepturiIe/ObIiga(iiIe AsigurtoruIui / PIata Indemniza(iei de asigurare
7.1 Asigurtorul se oblig s plteasc nstitu[iei Financiare ndemniza[ia de asigurare, definit conform prezentelor
condi[ii de asigurare, pentru:
a) Riscul asigurat de baz, dac s-a ntmplat n perioada de valabilitate a Contractului de asigurare;
b) Riscul asigurat suplimentar, dac acesta exist i este n vigoare, pentru evenimente care au avut loc n
perioada de valabilitate a Contractului de asigurare.
7.2 Plata ndemniza[iei de asigurare se face n urma notificrii producerii riscului. Notificarea se face prin scrisoare
recomandat cu confirmare de primire, fax sau e-mail, care se transmite agen[iei prin care s-a ncheiat asigurarea sau
Direc[iei Centrale a Asigurtorului.
7.3 ndemniza[ia de asigurare se pltete nstitu[iei Financiare.
7.4 n cazul n care Asiguratul este disprut dar nu exist o hotrre judectoreasc definitiv declarativ a mor[ii, acesta
este prezumat de lege a fi n via[ pn la pronun[area unei asemenea hotrri sau pn la constatarea fizic a
decesului. n urma pronun[rii hotrrii judectoreti definitive declarative a mor[ii care stabilete ca dat a decesului o
dat cuprins n perioada de asigurare sau la constatarea fizic a decesului Asigurtorul datoreaz ndemniza[ia de
asigurare.
7.5 ndemniza[ia de asigurare include i eventualele penalit[i ctre nstitu[ia Financiar aprute n perioada solu[ionrii
dosarului de daun, dar pe o durat de maxim 3 luni de la data producerii Evenimentului asigurat.
7.6 Plata ndemniza[iei de asigurare se face numai dup prezentarea urmtoarelor acte astfel:
a) n caz de deces:
- Poli[a de asigurare i ultima anex, dac exist, ambele n original sau copie;
- Certificatul de deces al Asiguratului n copie legalizat, precum i copie dup certificatul medical constatator al
decesului vizat de registrul de stare civil;
- n caz de Accident, procesul-verbal de constatare a Accidentului ncheiat de organele competente sau orice alte
acte care pot dovedi producerea Accidentului (de exemplu, documente medicale eliberate de institu[ia medical
care a tratat Asiguratul, declara[iile martorilor etc.) i valoarea alcoolemiei;
- Adeverin[ de la locul de munc din care s reias ocupa[ia Asiguratului la data producerii Evenimentului
asigurat;
- Declara[ie de daun (formular tip emis de Asigurtor) completat de o rud apropiat/reprezentant Asigurat;
- Copie contract de credit inclusiv scaden[arul (graficul) de credit i situa[ia pl[ilor efectuate de Asigurat pn n
momentul decesului, furnizate de ctre nstitu[ia Financiar;
b) n caz de nvaliditate Permanent Total din orice cauz/Accident:
- Poli[a de asigurare i ultima anex, dac exist, n original sau copie;
- n caz de Accident, procesul-verbal de constatare a Accidentului ncheiat de organele competente sau orice alte
acte care pot dovedi producerea Accidentului (de exemplu, documente medicale eliberate de institu[ia medical
care a tratat Asiguratul, declara[iile martorilor etc.) i valoarea alcoolemiei;
- Certificat medical constatator al invalidit[ii permanente eliberat de autoritatea competent, cu specificarea
gradului de invaliditate;
- Declara[ie de daun (formular tip emis de Asigurtor) completat de Asigurat sau de reprezentantul Asiguratului
n cazul n care Asiguratul este n incapacitate medical;
- Ultimul bilet de ieire din spital;
- Copie dup foaia de observa[ie clinic din spital;
- Act de identitate al Asiguratului (copie);
- Adeverin[ de la locul de munc din care s reias ocupa[ia Asiguratului la data producerii Evenimentului
asigurat;
- Copie contract de credit inclusiv scaden[arul (graficul) de credit i situa[ia pl[ilor efectuate de Asigurat pn n
momentul producerii evenimentului asigurat, furnizate de ctre nstitu[ia Financiar.
7.7 Asigurtorul i rezerv dreptul de a solicita i alte documente, pe care Asiguratul, Contractantul sau Beneficiarul au
obliga[ia s le pun la dispozi[ie n scopul determinrii valabilit[ii solicitrii i a valorii ndemniza[iei de asigurare.
Asigurtorul poate desemna un medic care s-l consulte pe Asigurat.
7.8 Refuzul Contractantului/Asiguratului/Beneficiarului de a pune la dispozi[ia Asigurtorului documentele solicitate d
dreptul Asigurtorului de a refuza plata ndemniza[iei de asigurare, dac din acest motiv nu pot fi stabilite cauza i
modul de producere al Evenimentului asigurat.
7.9 Asigurtorul va efectua plata ndemniza[iei de asigurare n termen de 30 de zile de la data la care documenta[ia
solicitat este complet.
7.10 Plata ndemniza[iei de asigurare se va face pe teritoriul Romniei, numai n moneda convenit n Poli[a de asigurare i
n conformitate cu legile aplicabile privind impozitele i taxele n vigoare la data efecturii pl[ii.
7
7.11 n cazul reorganizrii judiciare ori a lichidrii Asigurtorului acesta are obliga[ia, n conformitate cu prevederile Legii
32/2000 privind societ[ile de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare, s
achite cu prioritate obliga[iile fa[ de asigura[i, folosind n acest sens activele ce constituie fondul asigurrilor de via[.
7.12 n cazul unor declara[ii false sau ncercri de fraud din partea Contractantului/Asiguratului/Beneficiarului, Asigurtorul
va proceda conform prevederilor art. 8.
7.13 n cazul n care, cu ocazia analizei dosarului de daun, se constat neconcordan[e ntre datele ini[iale furnizate de
Asigurat, pe baza crora s-a emis Poli[a de asigurare, i datele efective nscrise n contractul de credit (neconcordan[e
privind valoarea ini[ial a creditului, durata creditului etc.), Asigurtorul i rezerv dreptul de a nu plti ndemniza[ia de
asigurare.
7.14 La ncheierea contractului de asigurare i pe ntreg parcursul acestuia, Asigurtorul i rezerv dreptul de a solicita
detalii suplimentare referitoare la Contractant/Asigurat/Beneficiar, informa[ii necesare pentru respectarea prevederilor
legislative referitoare la prevenirea i combaterea splrii banilor i a finan[rii actelor de terorism prin intermediul
pie[ei asigurrilor.
ArticoIuI 8. DecIara(ii FaIse
8.1 Contractantul Asigurrii este rspunztor pentru corectitudinea informa[iilor furnizate Asigurtorului privind vrsta
Asiguratului.
Dac vrsta Asiguratului este declarat incorect, toate indemniza[iile rezultnd din Contractul de Asigurare vor fi
ajustate n consecin[, pe baza datelor corecte.
8.2 Asiguratul este obligat s informeze n scris pe Asigurtor despre condi[iile cu privire la Riscul Asigurat pe care le
cunoate sau ar trebui s le cunoasc i care sunt importante din punct de vedere al evalurii riscului asumat.
Asiguratul va ndeplini aceast obliga[ie de ntiin[are prin declararea adevrului i prin rspunsuri complete la toate
ntrebrile con[inute n Cererea de Asigurare sau adresate de ctre Asigurtor n timpul ncheierii Contractului de
Asigurare. n cazul n care Contractantul Asigurrii i Asiguratul sunt persoane diferite, Contractantul este rspunztor
pentru furnizarea adevrului i a informa[iilor complete.
8.3 Dac Contractantul, Asiguratul sau Beneficiarii vor furniza declara[ii false sau informa[ii incomplete, n msura n care
aceste informa[ii sunt esen[iale pentru buna derulare a Contractului de Asigurare, Asigurtorul are dreptul de a lua
urmtoarele msuri, n func[ie de circumstan[ele concrete:
a) n cazul n care caracterul fals sau incomplet al declara[iilor / informa[iilor furnizate este descoperit de ctre
Asigurtor nainte de producerea Evenimentului Asigurat, Asigurtorul are urmtoarele drepturi:
(i) n cazul n care, dac i-ar fi fost aduse la cunotin[ mprejurrile reale i complete privitoare la risc, ar fi ncheiat
Contractul de Asigurare n alte condi[ii, Asigurtorul are dreptul de a modifica unilateral, n consecin[, condi[iile
de acoperire contractual a riscului producerii Evenimentului Asigurat;
(ii) n cazul n care, dac i-ar fi fost aduse la cunotin[ mprejurrile reale i complete privitoare la Risc, nu ar fi
ncheiat Contractul de Asigurare, Asigurtorul are dreptul de a rezilia unilateral Contractul de Asigurare n
conformitate cu prevederile art. 10 din prezentele Condi[ii de Asigurare.
b) n cazul n care caracterul fals sau incomplet al declara[iilor/informa[iilor furnizate este descoperit de ctre
Asigurtor ulterior producerii Evenimentului Asigurat, Asigurtorul are urmtoarele drepturi:
(i) n cazul n care, dac i-ar fi fost aduse la cunotin[ mprejurrile reale i complete privitoare la Risc, ar fi ncheiat
Contractul de Asigurare n alte condi[ii Asigurtorul are dreptul de a reduce cuantumul ndemniza[iei pltibile
corespunztor raportului dintre Prima stabilit i cea care ar fi trebuit pltit, cunoscndu-se exact mprejurrile,
respectiv de a anula beneficiile acordabile, corespunztor regulilor de evaluare a riscului asigurabil practicate de
ctre Asigurtor n ceea ce privete riscurile respective. n aceste circumstan[e, Asigurtorul are totodat dreptul
de a modifica unilateral, n consecin[, condi[iile de acoperire contractual a Riscului producerii oricrora dintre
Evenimentele Asigurate n baza Contractului de Asigurare;
(ii) n cazul n care, dac i-ar fi fost aduse la cunotin[ mprejurrile reale i complete privitoare la Risc, nu ar fi
ncheiat Contractul de Asigurare, Asigurtorul are dreptul de a refuza plata ndemniza[iei de Asigurare i de a
rezilia unilateral Contractul de Asigurare;
(iii) n cazul n care Contractantul Asigurrii i/sau Beneficiarul, dup caz, au furnizat informa[ii false sau incomplete
cu privire la circumstan[ele producerii Evenimentului Asigurat, Asigurtorul are dreptul de a refuza plata
ndemniza[iei de Asigurare.
8.4 n cazul anulrii acoperirii prin asigurare a unui Asigurat pentru declara[ii false/incomplete, Asigurtorul este degrevat
de plata ndemniza[iei de Asigurare.
ArticoIuI 9. ExcIuderi
9.1 Asigurtorul nu datoreaz ndemniza[ia de asigurare dac Evenimentul asigurat se produce ca urmare a:
a) unei Afec[iuni preexistente, bolilor cronice, unui handicap sau urmrilor unui Accident anterior datei de nceput a
Poli[ei de asigurare, cu excep[ia cazului n care afec[iunea, boala cronic, handicapul sau urmrile au fost
declarate la ncheierea asigurrii i acceptate n scris de ctre Asigurtor.
b) evenimentelor care au legtur direct sau indirect cu opera[iuni de rzboi, chiar i nedeclarat, zone de conflict,
invazie, ocupa[ie militar, rzboi civil, insurec[ie, tulburri civile, revolte;
c) unor explozii sau emana[ii de cldur sau radia[ii provenite din fuziunea sau fisiunea nuclear, precum i din
radia[iile provocate de accelerarea artificial a particulelor atomice;
d) practicrii unor sporturi extreme precum i ca urmare a participrii active la orice tip de ntreceri sau competi[ii
sportive sau la antrenamentele corespunztoare acestor competi[ii;
f) consecin[elor infectrii cu virusul HV, respectiv SDA(Sindromul munodeficien[ei Dobndite - defini[ie conform
Organiza[iei Mondiale a Snt[ii);
g) participrii Asiguratului ca subiect la experimente medicale, studii clinice sau lucrri de cercetare declarate sau
nu ca atare;
h) mbolnvirilor cauzate, complicate sau agravate de consumul cronic i/sau excesiv de alcool, cum ar fi
(enumerarea este ilustrativ, nu exhaustiv): pancreatita cronic, ciroza i fibroza hepatic, neoplasm hepatic
etc.;
8
i) bolilor infec[ioase sau a parazitozelor endemice contactate pe perioada n care Asiguratul s-a aflat pe teritoriul
unei [ri recunoscute oficial drept zon cu poten[ial mare de contaminare;
j) bolilor mentale, tulburrilor psihice sau de natur nervoas;
k) comiterii cu inten[ie de ctre Asigurat a unor fapte grave incriminate de dispozi[iile Codului penal, a consumului
de alcool caracterizat printr-un grad de alcoolemie al Asiguratului mai ridicat de 0,8 la mie i a utilizrii de ctre
Asigurat a unor medicamente, substan[e cu efect psihoactiv sau narcotice, consumului de droguri, sau efecturii
unor tratamente neprescrise de ctre o autoritate medical competent;
l) sinuciderii Asiguratului, oricrei tentative de suicid, automutilare sau mbolnvire inten[ionat. Sinuciderea nu
este considerat Accident.
m) unei afec[iuni neoplazice, n primele ase luni de la data de nceput a Contractului de Asigurare.
ArticoIuI 10. ncetarea ContractuIui de Asigurare
Contractul de asigurare nceteaz n urmtoarele cazuri:
a) n cazul decesului Asiguratului sau producerii invalidit[ii permanente totale din accident/orice cauz;
b) n cazul rezilierii Contractului de asigurare de ctre Asigurtor/Contractant;
c) n caz de neplat dup trecerea perioadei de 3 luni fr obliga[ii de ntiin[are a nstitu[iei Financiare;
d) la data expirrii asigurrii, aa cum a fost precizat n Poli[a de asigurare;
e) la rambursarea integral a creditului de ctre Asigurat sau la terminarea contractului de credit.
ArticoIuI 11. Emiterea unei noi PoIi(e
11.1 n situa[ia n care Contractantul completeaz greit Cererea de asigurare i ca urmare Poli[a de asigurare emis
trebuie nlocuit cu una nou cu datele corectate, emiterea noii poli[e se va face pe cheltuiala Contractantului.
ncepnd cu data emiterii noii poli[e, poli[a emis ini[ial i pierde valabilitatea.
11.2 n situa[ia n care Asigurtorul completeaz greit Poli[a de asigurare i ca urmare Poli[a emis trebuie nlocuit cu una
nou cu datele corectate, emiterea noii poli[e se face pe cheltuiala Asigurtorului. ncepnd cu data emiterii noii poli[e,
poli[a emis ini[ial i pierde valabilitatea.
11.3 n situa[ia n care Contractantul solicit efectuarea de modificri ale datelor ini[iale men[ionate n Poli[a de asigurare,
Asigurtorul le opereaz pe baza ntiin[rii n scris transmis de Contractant. Modificrile solicitate sunt valabile
ncepnd cu data la care s-a primit la Direc[ia Central a Asigurtorului ntiin[area n scris i sunt notificate
Contractantului prin scrisoare de confirmare.
ArticoIuI 12. Pierderea PoIi(ei de Asigurare
12.1 n situa[ia n care Contractantul pierde Poli[a de asigurare ori aceasta este distrus sau furat, Asigurtorul va emite o
nou Poli[ de asigurare, n urma solicitrii scrise a acestuia. Solicitarea scris va preciza mprejurrile pierderii,
distrugerii sau furtului acesteia. Emiterea noii Poli[e de asigurare se face pe cheltuiala Contractantului, prin plata
Drepturilor de emisiune.
12.2 ncepnd cu data emiterii noii poli[e, Poli[a de asigurare emis ini[ial i pierde valabilitatea.
ArticoIuI 13. CheItuieIi, Taxe, Impozite
13.1 Toate cheltuielile, taxele i impozitele aplicabile Primelor de asigurare sau ndemniza[iilor de asigurare sunt n sarcina
Contractantului asigurrii, respectiv Beneficiarului asigurrii, n conformitate cu prevederile legale n domeniu.
13.2 Dac asigurarea se ncheie, cheltuielile pentru examenele medicale solicitate de Asigurtor nainte de ncheierea
asigurrii sunt n sarcina acestuia.
ArticoIuI 14. ntinderea TeritoriaI
Asigurarea de baz, precum i asigurrile pentru Riscurile asigurate suplimentar, dac acestea au fost achizi[ionate, sunt
valabile pentru Evenimentele asigurate produse n lumea ntreag.
ArticoIuI 15. Timp operativ
Asigurarea de baz, precum i asigurrile pentru Riscurile asigurate suplimentar, dac acestea au fost achizi[ionate, sunt
valabile 24h/24h.
ArticoIuI 16. ForuI Competent
Litigiile aprute ntre pr[i se solu[ioneaz de ctre forul judectoresc corespunztor sediului Asigurtorului.
ArticoIuI 17. AIte RegIementri
17.1. Legisla[ia Aplicabil. Contractul de Asigurare va fi guvernat de Legisla[ia Romn n vigoare, incluznd actele
normative privind Asigurrile i Reasigurrile, Regulamentul privind Efectuarea Opera[iunilor Valutare i prevederile
specifice cuprinse n prezentele Condi[ii de Asigurare.
17.2 Dac este necesar pentru scopul i natura Asigurrii, exist posibilitatea includerii n Contractul de asigurare a unor
prevederi diferite de cele men[ionate n prezentele Condi[ii de asigurare. Eventualele diferen[e nu vor fi n conflict cu
prevederile imperative ale legisla[iei mai sus men[ionate.
17.3 Asiguratul/Contractantul Asigurrii au dreptul de a solicita oricnd informa[ii suplimentare legate de Contractul de
Asigurare prin intermediul Consultantului de Asigurare, telefonic sau n scris.
17.4 Orice nemul[umire din partea Contractan[ilor /Asigura[ilor i / sau Beneficiarilor va fi solu[ionat pe cale amiabil. n
acest sens, cererea va fi transmis n scris (incusiv n form electronic), ctre sediul central al Asigurtorului. Acesta
va nregistra reclama[ia i va proceda la solu[ionarea nemul[umirii formulate. Reclamantul va primi ulterior, prin
intermediul unei ntiin[ri oficiale, punctul de vedere al Asigurtorului con[innd clarificrile necesare i, eventual,
modalitatea de solu[ionare a cererii. Dac, din punctul de vedere al reclamantului, rspunsul Asigurtorului nu
corespunde cerin[elor sale, la solicitarea acestuia, pr[ile pot conveni la organizarea unei ntlniri, n cadrul creia s se
solu[ioneze cererea. n situa[ia n care nu s-a reuit solu[ionarea cazului pe cale amiabil, pr[ile se pot adresa
instan[elor legal competente.
17.5 Specimenul de Semntur. Semntura Asiguratului / Contractantului de pe Cererea de Asigurare este considerat
Specimen de Semntur. Toate solicitrile de modificare vor fi luate n considerare dac vor avea aceeai semntur
ca pe Cererea de Asigurare. n cazul n care Asiguratul / Contractantul i vor schimba semntura pe parcursul derulrii
Contractului, vor avea obliga[ia s aduc la cunotin[Asigurtorului acest fapt, printr-un document cu noul Specimen
de Semntur, documentul respectiv fiind semnat i cu vechea i cu noua semntur.
9
7.11 n cazul reorganizrii judiciare ori a lichidrii Asigurtorului acesta are obliga[ia, n conformitate cu prevederile Legii
32/2000 privind societ[ile de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare, s
achite cu prioritate obliga[iile fa[ de asigura[i, folosind n acest sens activele ce constituie fondul asigurrilor de via[.
7.12 n cazul unor declara[ii false sau ncercri de fraud din partea Contractantului/Asiguratului/Beneficiarului, Asigurtorul
va proceda conform prevederilor art. 8.
7.13 n cazul n care, cu ocazia analizei dosarului de daun, se constat neconcordan[e ntre datele ini[iale furnizate de
Asigurat, pe baza crora s-a emis Poli[a de asigurare, i datele efective nscrise n contractul de credit (neconcordan[e
privind valoarea ini[ial a creditului, durata creditului etc.), Asigurtorul i rezerv dreptul de a nu plti ndemniza[ia de
asigurare.
7.14 La ncheierea contractului de asigurare i pe ntreg parcursul acestuia, Asigurtorul i rezerv dreptul de a solicita
detalii suplimentare referitoare la Contractant/Asigurat/Beneficiar, informa[ii necesare pentru respectarea prevederilor
legislative referitoare la prevenirea i combaterea splrii banilor i a finan[rii actelor de terorism prin intermediul
pie[ei asigurrilor.
ArticoIuI 8. DecIara(ii FaIse
8.1 Contractantul Asigurrii este rspunztor pentru corectitudinea informa[iilor furnizate Asigurtorului privind vrsta
Asiguratului.
Dac vrsta Asiguratului este declarat incorect, toate indemniza[iile rezultnd din Contractul de Asigurare vor fi
ajustate n consecin[, pe baza datelor corecte.
8.2 Asiguratul este obligat s informeze n scris pe Asigurtor despre condi[iile cu privire la Riscul Asigurat pe care le
cunoate sau ar trebui s le cunoasc i care sunt importante din punct de vedere al evalurii riscului asumat.
Asiguratul va ndeplini aceast obliga[ie de ntiin[are prin declararea adevrului i prin rspunsuri complete la toate
ntrebrile con[inute n Cererea de Asigurare sau adresate de ctre Asigurtor n timpul ncheierii Contractului de
Asigurare. n cazul n care Contractantul Asigurrii i Asiguratul sunt persoane diferite, Contractantul este rspunztor
pentru furnizarea adevrului i a informa[iilor complete.
8.3 Dac Contractantul, Asiguratul sau Beneficiarii vor furniza declara[ii false sau informa[ii incomplete, n msura n care
aceste informa[ii sunt esen[iale pentru buna derulare a Contractului de Asigurare, Asigurtorul are dreptul de a lua
urmtoarele msuri, n func[ie de circumstan[ele concrete:
a) n cazul n care caracterul fals sau incomplet al declara[iilor / informa[iilor furnizate este descoperit de ctre
Asigurtor nainte de producerea Evenimentului Asigurat, Asigurtorul are urmtoarele drepturi:
(i) n cazul n care, dac i-ar fi fost aduse la cunotin[ mprejurrile reale i complete privitoare la risc, ar fi ncheiat
Contractul de Asigurare n alte condi[ii, Asigurtorul are dreptul de a modifica unilateral, n consecin[, condi[iile
de acoperire contractual a riscului producerii Evenimentului Asigurat;
(ii) n cazul n care, dac i-ar fi fost aduse la cunotin[ mprejurrile reale i complete privitoare la Risc, nu ar fi
ncheiat Contractul de Asigurare, Asigurtorul are dreptul de a rezilia unilateral Contractul de Asigurare n
conformitate cu prevederile art. 10 din prezentele Condi[ii de Asigurare.
b) n cazul n care caracterul fals sau incomplet al declara[iilor/informa[iilor furnizate este descoperit de ctre
Asigurtor ulterior producerii Evenimentului Asigurat, Asigurtorul are urmtoarele drepturi:
(i) n cazul n care, dac i-ar fi fost aduse la cunotin[ mprejurrile reale i complete privitoare la Risc, ar fi ncheiat
Contractul de Asigurare n alte condi[ii Asigurtorul are dreptul de a reduce cuantumul ndemniza[iei pltibile
corespunztor raportului dintre Prima stabilit i cea care ar fi trebuit pltit, cunoscndu-se exact mprejurrile,
respectiv de a anula beneficiile acordabile, corespunztor regulilor de evaluare a riscului asigurabil practicate de
ctre Asigurtor n ceea ce privete riscurile respective. n aceste circumstan[e, Asigurtorul are totodat dreptul
de a modifica unilateral, n consecin[, condi[iile de acoperire contractual a Riscului producerii oricrora dintre
Evenimentele Asigurate n baza Contractului de Asigurare;
(ii) n cazul n care, dac i-ar fi fost aduse la cunotin[ mprejurrile reale i complete privitoare la Risc, nu ar fi
ncheiat Contractul de Asigurare, Asigurtorul are dreptul de a refuza plata ndemniza[iei de Asigurare i de a
rezilia unilateral Contractul de Asigurare;
(iii) n cazul n care Contractantul Asigurrii i/sau Beneficiarul, dup caz, au furnizat informa[ii false sau incomplete
cu privire la circumstan[ele producerii Evenimentului Asigurat, Asigurtorul are dreptul de a refuza plata
ndemniza[iei de Asigurare.
8.4 n cazul anulrii acoperirii prin asigurare a unui Asigurat pentru declara[ii false/incomplete, Asigurtorul este degrevat
de plata ndemniza[iei de Asigurare.
ArticoIuI 9. ExcIuderi
9.1 Asigurtorul nu datoreaz ndemniza[ia de asigurare dac Evenimentul asigurat se produce ca urmare a:
a) unei Afec[iuni preexistente, bolilor cronice, unui handicap sau urmrilor unui Accident anterior datei de nceput a
Poli[ei de asigurare, cu excep[ia cazului n care afec[iunea, boala cronic, handicapul sau urmrile au fost
declarate la ncheierea asigurrii i acceptate n scris de ctre Asigurtor.
b) evenimentelor care au legtur direct sau indirect cu opera[iuni de rzboi, chiar i nedeclarat, zone de conflict,
invazie, ocupa[ie militar, rzboi civil, insurec[ie, tulburri civile, revolte;
c) unor explozii sau emana[ii de cldur sau radia[ii provenite din fuziunea sau fisiunea nuclear, precum i din
radia[iile provocate de accelerarea artificial a particulelor atomice;
d) practicrii unor sporturi extreme precum i ca urmare a participrii active la orice tip de ntreceri sau competi[ii
sportive sau la antrenamentele corespunztoare acestor competi[ii;
f) consecin[elor infectrii cu virusul HV, respectiv SDA(Sindromul munodeficien[ei Dobndite - defini[ie conform
Organiza[iei Mondiale a Snt[ii);
g) participrii Asiguratului ca subiect la experimente medicale, studii clinice sau lucrri de cercetare declarate sau
nu ca atare;
h) mbolnvirilor cauzate, complicate sau agravate de consumul cronic i/sau excesiv de alcool, cum ar fi
(enumerarea este ilustrativ, nu exhaustiv): pancreatita cronic, ciroza i fibroza hepatic, neoplasm hepatic
etc.;
8
i) bolilor infec[ioase sau a parazitozelor endemice contactate pe perioada n care Asiguratul s-a aflat pe teritoriul
unei [ri recunoscute oficial drept zon cu poten[ial mare de contaminare;
j) bolilor mentale, tulburrilor psihice sau de natur nervoas;
k) comiterii cu inten[ie de ctre Asigurat a unor fapte grave incriminate de dispozi[iile Codului penal, a consumului
de alcool caracterizat printr-un grad de alcoolemie al Asiguratului mai ridicat de 0,8 la mie i a utilizrii de ctre
Asigurat a unor medicamente, substan[e cu efect psihoactiv sau narcotice, consumului de droguri, sau efecturii
unor tratamente neprescrise de ctre o autoritate medical competent;
l) sinuciderii Asiguratului, oricrei tentative de suicid, automutilare sau mbolnvire inten[ionat. Sinuciderea nu
este considerat Accident.
m) unei afec[iuni neoplazice, n primele ase luni de la data de nceput a Contractului de Asigurare.
ArticoIuI 10. ncetarea ContractuIui de Asigurare
Contractul de asigurare nceteaz n urmtoarele cazuri:
a) n cazul decesului Asiguratului sau producerii invalidit[ii permanente totale din accident/orice cauz;
b) n cazul rezilierii Contractului de asigurare de ctre Asigurtor/Contractant;
c) n caz de neplat dup trecerea perioadei de 3 luni fr obliga[ii de ntiin[are a nstitu[iei Financiare;
d) la data expirrii asigurrii, aa cum a fost precizat n Poli[a de asigurare;
e) la rambursarea integral a creditului de ctre Asigurat sau la terminarea contractului de credit.
ArticoIuI 11. Emiterea unei noi PoIi(e
11.1 n situa[ia n care Contractantul completeaz greit Cererea de asigurare i ca urmare Poli[a de asigurare emis
trebuie nlocuit cu una nou cu datele corectate, emiterea noii poli[e se va face pe cheltuiala Contractantului.
ncepnd cu data emiterii noii poli[e, poli[a emis ini[ial i pierde valabilitatea.
11.2 n situa[ia n care Asigurtorul completeaz greit Poli[a de asigurare i ca urmare Poli[a emis trebuie nlocuit cu una
nou cu datele corectate, emiterea noii poli[e se face pe cheltuiala Asigurtorului. ncepnd cu data emiterii noii poli[e,
poli[a emis ini[ial i pierde valabilitatea.
11.3 n situa[ia n care Contractantul solicit efectuarea de modificri ale datelor ini[iale men[ionate n Poli[a de asigurare,
Asigurtorul le opereaz pe baza ntiin[rii n scris transmis de Contractant. Modificrile solicitate sunt valabile
ncepnd cu data la care s-a primit la Direc[ia Central a Asigurtorului ntiin[area n scris i sunt notificate
Contractantului prin scrisoare de confirmare.
ArticoIuI 12. Pierderea PoIi(ei de Asigurare
12.1 n situa[ia n care Contractantul pierde Poli[a de asigurare ori aceasta este distrus sau furat, Asigurtorul va emite o
nou Poli[ de asigurare, n urma solicitrii scrise a acestuia. Solicitarea scris va preciza mprejurrile pierderii,
distrugerii sau furtului acesteia. Emiterea noii Poli[e de asigurare se face pe cheltuiala Contractantului, prin plata
Drepturilor de emisiune.
12.2 ncepnd cu data emiterii noii poli[e, Poli[a de asigurare emis ini[ial i pierde valabilitatea.
ArticoIuI 13. CheItuieIi, Taxe, Impozite
13.1 Toate cheltuielile, taxele i impozitele aplicabile Primelor de asigurare sau ndemniza[iilor de asigurare sunt n sarcina
Contractantului asigurrii, respectiv Beneficiarului asigurrii, n conformitate cu prevederile legale n domeniu.
13.2 Dac asigurarea se ncheie, cheltuielile pentru examenele medicale solicitate de Asigurtor nainte de ncheierea
asigurrii sunt n sarcina acestuia.
ArticoIuI 14. ntinderea TeritoriaI
Asigurarea de baz, precum i asigurrile pentru Riscurile asigurate suplimentar, dac acestea au fost achizi[ionate, sunt
valabile pentru Evenimentele asigurate produse n lumea ntreag.
ArticoIuI 15. Timp operativ
Asigurarea de baz, precum i asigurrile pentru Riscurile asigurate suplimentar, dac acestea au fost achizi[ionate, sunt
valabile 24h/24h.
ArticoIuI 16. ForuI Competent
Litigiile aprute ntre pr[i se solu[ioneaz de ctre forul judectoresc corespunztor sediului Asigurtorului.
ArticoIuI 17. AIte RegIementri
17.1. Legisla[ia Aplicabil. Contractul de Asigurare va fi guvernat de Legisla[ia Romn n vigoare, incluznd actele
normative privind Asigurrile i Reasigurrile, Regulamentul privind Efectuarea Opera[iunilor Valutare i prevederile
specifice cuprinse n prezentele Condi[ii de Asigurare.
17.2 Dac este necesar pentru scopul i natura Asigurrii, exist posibilitatea includerii n Contractul de asigurare a unor
prevederi diferite de cele men[ionate n prezentele Condi[ii de asigurare. Eventualele diferen[e nu vor fi n conflict cu
prevederile imperative ale legisla[iei mai sus men[ionate.
17.3 Asiguratul/Contractantul Asigurrii au dreptul de a solicita oricnd informa[ii suplimentare legate de Contractul de
Asigurare prin intermediul Consultantului de Asigurare, telefonic sau n scris.
17.4 Orice nemul[umire din partea Contractan[ilor /Asigura[ilor i / sau Beneficiarilor va fi solu[ionat pe cale amiabil. n
acest sens, cererea va fi transmis n scris (incusiv n form electronic), ctre sediul central al Asigurtorului. Acesta
va nregistra reclama[ia i va proceda la solu[ionarea nemul[umirii formulate. Reclamantul va primi ulterior, prin
intermediul unei ntiin[ri oficiale, punctul de vedere al Asigurtorului con[innd clarificrile necesare i, eventual,
modalitatea de solu[ionare a cererii. Dac, din punctul de vedere al reclamantului, rspunsul Asigurtorului nu
corespunde cerin[elor sale, la solicitarea acestuia, pr[ile pot conveni la organizarea unei ntlniri, n cadrul creia s se
solu[ioneze cererea. n situa[ia n care nu s-a reuit solu[ionarea cazului pe cale amiabil, pr[ile se pot adresa
instan[elor legal competente.
17.5 Specimenul de Semntur. Semntura Asiguratului / Contractantului de pe Cererea de Asigurare este considerat
Specimen de Semntur. Toate solicitrile de modificare vor fi luate n considerare dac vor avea aceeai semntur
ca pe Cererea de Asigurare. n cazul n care Asiguratul / Contractantul i vor schimba semntura pe parcursul derulrii
Contractului, vor avea obliga[ia s aduc la cunotin[Asigurtorului acest fapt, printr-un document cu noul Specimen
de Semntur, documentul respectiv fiind semnat i cu vechea i cu noua semntur.
9