Sunteți pe pagina 1din 12

Nr.

Or.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sg de
ncov,f
U DU
0
10
10
10
20
10
30
10
40
10
50
10
60
10
70
10
80
10
90
10
100
10
110
10
120
10
110
10
100
10
90
10
80
10
70
10
60
10
50
10
40
10
30
10
20
10
10
0

10

T-4
C

Indicaiile tensorezistoarelor conform aparatului


T-5
T-6
DC
C
DC
C
DC
C

108

-4

-148

12
120
133
145
156
167
180

5
-9

13
12
11
11
13

204

13

-22

12

-34

10

-44

11

-55

15

-70

215

11

11

-92

12

-104
-118

915

12
907

11
894

14
883

12

10
-44

874

11
-197

11
-33

862

11
-186

13

12
-21

851

12
-174

13

13
-8

12

926

12

-208

10

107

939

12

17

11

119

949

-220

-54

132

938

-234

13

839

13
-161

-4

4
1

917

11

11
-71

906

12

11
-82

882

926

-245

14

873

12

13

12

145

11

-257

-93

155

12

-269

11

861

13

12
-106

166

-255

11
-118

850

893

-281

12

179

-244

11

12

193

13

-292

-129

205

12

-280

11

216

839

11

10
-140

228

-221

13

-268

-130

240

-208

12

10
251

-196

14

13
241

-187

827

13

-232

13
228

-174

11
-81

12

13
-161

12
192

816

-149

828

12

817

T -7

Ni=
=
mp(+)(*10^(-6)=
mp(-)(*10^(-6)=
mp,med(*10^(-6)=

xmax=

14.00

17.00

14.00

xmin=

10.00

4.00

9.00

xmed=

11.48

11.33

11.96

s=

1.1264

2.6087

1.0198

=
=
=
=

2.2373
1.3139
1.5
1.7458

2.1722
2.8111
1.5
-4.22

2.0021
2.9010
1.5
1.4335

179
0.0000208
1.5734
1.8124
1.6929

-70
0.0000208
2.9206
1.8358
2.3782

-220
0.0000208
1.5539
1.7400
1.6469

882
0.0000208
1.7531
1.8158
1.7845

Prelucrarea datelor
Tenzorezistor

Nr

Xmax=
Xmin=
=(Xmax-X) / S =
=(X-Xmin) / S =
a=
a

14.00
10.00
2.237254
1.313943
2.717
2.237254
1.313943
Pretul unei unitati ai aparatului

T-4
X= 11.48
S= 1.1264
f= 10

pentru =0,95 n=25


<
2.717
<
2.717

m pu = / X (+)
=(4 * h)*f /0.000021
l^2=
N i=
=

179
1.5
= 1.7458
mp(max)(*10^(-6)=
mp(min)(*10^(-6)=
mp,med(*10^(-6)=
Tenzorezistor

1.5734 *10^-6
1.8124 *10^-6
1.6929 *10^-6
Nr
T-5

Xmax=
Xmin=
=(Xmax-X) / S =
=(X-Xmin) / S =
a=
a

17.00
4.00
2.17
2.811057
2.717
2.17
2.811057
Pretul unei unitati ai aparatului

X= 11.33
S= 2.6087
f= 10
pentru =0,95 n=25
<
2.717
<
2.717

m pu = / X (+)
=(4 * h)*f / l^2= 0.000021
N i= -70
=
1.5
= -4.2153
mp(max)(*10^(-6)=
mp(min)(*10^(-6)=
mp,med(*10^(-6)=

2.9206 *10^-6
1.8358 *10^-6
2.3782 *10^-6

Tenzorezistor

Nr

Xmax=
Xmin=
=(Xmax-X) / S =
=(X-Xmin) / S =
a=
a

14.00
9.00
2.00
2.900981
2.717
2.00
2.900981
Pretul unei unitati ai aparatului

T-6
X= 11.96
S= 1.0198
f= 10

pentru =0,95 n=25


<
2.717
<
2.717

m pu = / X (+)
=(4 * h)*f /0.000021
l^2=
N i=
-220
=
1.5
= 1.4335
mp(max)(*10^(-6)=
mp(min)(*10^(-6)=
mp,med(*10^(-6)=
Tenzorezistor

1.5539 *10^-6
1.7400 *10^-6
1.6469 *10^-6
Nr

Xmax=
Xmin=
=(Xmax-X) / S =
=(X-Xmin) / S =
a=
a

22.00
8.00
4.16
1.365434
2.717
4.16
1.365434
Pretul unei unitati ai aparatului

T -7
X= 11.46
S= 2.5328
f= 10

pentru =0,95 n=25


<
2.717
<
2.717

m pu = / X (+)
=(4 * h)*f /0.000021
l^2=
N i=
882
=
1.5
= 0.4101
mp(max)(*10^(-6)=
mp(min)(*10^(-6)=
mp,med(*10^(-6)=

1.7531 *10^-6
1.8158 *10^-6
1.7845 *10^-6

Concluzie
Pretul unei diviziuni este
1
2
3
4

Tenzorezistor
Tenzorezistor
Tenzorezistor
Tenzorezistor

de la
de la
de la
de la

1.8124
1.8358
1.7400
1.8158

*10^-6
*10^-6
*10^-6
*10^-6
5

pina la
pina la
pina la
pina la

1.5734
2.9206
1.5539
1.7531

*10^-6
*10^-6
*10^-6
*10^-6

Lucrare de laborator Nr 1
Tema:Gradarea tenzorezistoarelor

Scopul lucrarii: Aprecierea pretului scarii tenzometrului -1 ( masurator de deformatii )


in lucrul cu tenzorezistoarele, familirializarea cu aparatele si prelucrarea datelor
experimentale ,de a invata schema constructiva a instalatiei de tarifare

1 Grinda
2 Reazem fix
3 Reazam mobil
4 Surub de incarcare
5 Tenzometru
6 Tenzorezistoarele
C-datele tenzorezistoarelor
C-diferentele datelor
C= C .1 -

C .2

U- indicatiile comparatorului
U-diferenta indicatiilor

aparatului
T -7
DC
11
12
11
11
12
9
11
13
11
9
12
11
10
13
11
8
13
11
9
12
11
22
11
11

22.00
8.00
11.46
2.5328
4.1621
1.3654
1.5
0.4101
0.0000208
1.7531
1.8158
1.7845

r1

e deformatii )

atelor