Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

FACULTATEA DE TIINA I INGINERIA ALIMENTELOR


ANUL UNIVERSITAR 2011 2012
SEMESTRUL al II lea

ORAR
ANUL III
ZIUA

IPA 2g/ 4sg.


6.20.3.1
6.20.3.2
33
35

ORA
800 850
00

9 9

10 10

00

11 11

Dima F.

50

TG TEHNOLOGIE I CONTROL
N INDUSTRIA VINULUI
50

E 402

00

13 13

50

Rpeanu G.

Teh.

Teh.

mem.

gen.

L (a)

L (b)

Analiz

E 209

F 402

senz.

Teh.

Teh.

L (c)

gen.

mem.

E 313

L (a)

L (b)

F 402

E 209

Teh.

Utilaj

Teh.

cons.

L (a)

gen.

L (a)

L (a)

E 211

L (c)

E 212

E 312

Utilaj
L (b)

1400 1450

vinului

cons.

L (b)

L (b)

1500 1550

E 212

E 312

17 17

50

1800 1850
1900 1950

Utilaj n I.A.
L

E 211

E 211

E 313

F 103

Vinului

Teh.

00

PIP 1g/ 1sg.


6.30.3.1
22

CONTABILITATE

Teh.

Teh.

1600 1650

BI 1g/ 1sg.
6.38.3.1
14

L (a)

F 103

1200 1250

IMAPA 1g/ 2sg.


6.22.3.1
38
Analiz
senzorial

CONTABILITATE

50

00

LUNI

CEPA 1g/ 3sg.


6.39.3.1
46

Dima F.
Tehnologii

MANAGEMENTUL
PRODUSELOR DE
CATERING

generale L
F 402

F 402

F 203

Vintil I.
Manag.
produselor
de catering
L (b)
F 205

Proteine din surse


neconvenionale
L F 410

ZIUA

IPA 2g/ 4sg.


6.20.3.1
6.20.3.2
33
35

ORA
800 850

CEPA 1g/ 3sg.


6.39.3.1
46
MCEAA

TEHNOLOGII SPECIALE DE
PROCESARE

L (c)
SD

900 950
E 402
1000 1050

302

Gtin L.

TG TEHNOLOGIE I CONTROL
N INDUSTRIA FERMENTATIV

Analiz
senz.

00

11 11

L (b)

50

MARI

E 313

E 402
00

12 12

00

13 13

50

Hopulele T.

TG TEHNOLOGIE I CONTROL
N INDUSTRIA CONSERVELOR

50

E 403
1400 1450
1500 1550

Iordchescu G.

TEHNICI
MEMBRANARE N
ANALIZA
ALIMENTELOR
E 402
Botez E.

IMAPA 1g/ 2sg.


6.22.3.1
38
GEOGRAFIA
RESURSELOR
AGROTURISTICE
F 305
Barna O.
MANAGEMENTUL
PRELUCRRII
PRODUSELOR
ANIMALE
F 203
Borda D./Garnai M.
MPPV

MPPA*

L (a)

L (b)

E 312

E 302/

PIP 1g/ 1sg.


6.30.3.1
22

Contabilitate
S
F 203

ENZIMOLOGIE
APLICAT

E 404

Bahrim G.

TEHNICI
MEMBRANARE

F 410

E 402
MPPA*

Contabilitate

BI 1g/ 1sg.
6.38.3.1
14

L (a)

MPPV

E 302/

L (b)

F 103

F 410

E 312

Botez E.

PROTEINE DIN
SURSE
NECONVENIONALE
F302
Aprodu I.

1600 1650
1700 1750
1800 1850
1900 1950

*n primele 7 sptmni laboratorul de MPPA se va efectua n E 302, ncepnd cu sptmna a VIII-a a semestrului al II-lea n
F 410.

ZIUA

IPA 2g/ 4sg.


6.20.3.1
6.20.3.2
33
35

ORA
800 850
900 950
1000 1050

CEPA 1g/ 3sg.


6.39.3.1
46

Teh.

TSP

Teh.

cons.

S1, S3

bere

L (a)

S5, S7

L (b)

E 312

L (a)

E 201

E 209

TSP

E 001

S2,

Teh.

MIERCURI

1200 1250

Teh.

cons.

bere

L (b)

L (b)

L (a)

E 209

E 312

E 201

E 001

ANALIZ SENZORIAL
E 403
Iordchescu G.

Analiz
senzorial

00

15 15

50

Contabilitate

E 313

E 212

S
F 203

E 404 Stnciuc N.

E 211

Managementul calitii

Utilaj n biotehnologii

E 402

MQ

vinului
L (a)

UTILAJ N
BIOTEHNOLOGII

MANAGEMENTUL
CALITII

ANALIZ
SENZORIAL
E 403
Iordchescu G.

Teh.

L (a)

PIP 1g/ 1sg.


6.30.3.1
22
TEHNOLOGII
GENERALE N I.A.
F 103 Vizireanu C.

S8

1300 1350

1400 1450

BI 1g/ 1sg.
6.38.3.1
14

TEHNOLOGII
GENERALE N I.A.
F 103 Vizireanu C.

S4, S6,

1100 1150

IMAPA 1g/ 2sg.


6.22.3.1
38

L (b)
Teh.

E 406

E 211

ANALIZ
SENZORIAL
E 403
Iordchescu G.
Manag.
produselor
de catering

Macovei V.

Utilaj n
biotehnologii
L

E 211

Teh. mem.
L E 502

L (a)
F 205

1600 1650

vinului
L (b)

Bioteh.
n I.A.

1700 1750

E 212

L F 410

1800 1850
1900 1950

ZIUA

IPA 2g/ 4sg.


6.20.3.1
6.20.3.2
33
35

ORA

Utilaj n I.A.

800 850
Analiz
senz.

L (a)
E 211

L (b)

900 950

E 313

Utilaj n I.A.
L (b) E 211

00

10 10

50

JOI

1100 1150

13 13

50

1400 1450
00

15 15

50

1600 1650
1700 1750
1800 1850
1900 1950

METODE
CROMATOGRAFICE
I
ELECTROFORETICE
DE ANALIZ A
ALIMENTELOR
E 404
Zgherea G.

Teh.

MCEAA

Teh.

S1, S3

Bere

L (a)

mem.

S5, S7

L (b)

Contabilitate

SD

L (c)

L (a)

E 201

302

E 502

E 209

F 203

L (c)

S2,

E 211

S8
L (b)

L (a)

E 209

E 201

E 001

Analiz
senz.
L (a)
E 313

BI 1g/ 1sg.
6.38.3.1
14

Geografia resurselor
agroturistice

F 203

F 305

MANAGEMENTUL
PRELUCRRII
PRODUSELOR
VEGETALE

MQ
MCEAA

L (c)

L (b)

E 404

SD 302

E 404

Lenco G.

MANAGEMENTUL
OSPITALITII

Enzimologie
aplicat
L

F 203

Garnai M.

EDIN DE DEPARTAMENT
F 103

PIP 1g/ 1sg.


6.30.3.1
22

Contabilitate

Utilaj

TSP
S4, S6,

Teh.
Bere

00

IMAPA 1g/ 2sg.


6.22.3.1
38

TSP

E 001

1200 1250

CEPA 1g/ 3sg.


6.39.3.1
46

E 308

ZIUA

IPA 2g/ 4sg.


6.20.3.1
6.20.3.2
33
35

ORA
800 850
900 950
1000 1050

VINERI

1200 1250
1300 1350
00

14 14

IMAPA 1g/ 2sg.


6.22.3.1
38
Analiz
senz.

UTILAJ N I.A.

L (b)

E 403

Popa C.

Manag.

L (a)

ospit.

Analiz
senz.
Utilaj n I.A.

E 313

MQ
Manag.

E 404

ospit.
L (a)

E 211

F 205
Analiz
senz.

PIP 1g/ 1sg.


6.30.3.1
22

BIOTEHNOLOGII N
I.A.

UTILAJ N I.A.
E 403

Popa C.

F 203 Resmeri D.

L (b)

L (a)

L (b)

Contabilitate
F 103

L (b)

BI 1g/ 1sg.
6.38.3.1
14

E 313

Utilaj n I.A.
E 211

1100 1150

CEPA 1g/ 3sg.


6.39.3.1
46

F 205

SOCIOLOGIE
E 404

L (a)

Sociologie S

E 313

E 404

50

1500 1550
1600 1650
1700 1750
1800 1850
1900 1950

Data afirii,
10.02.2012

ntocmit,
Asist. dr. ing. Dnu MOCANU
ef lucr. dr. ing. Octavian BARNA