Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI Nr. ...

Titulatura postului: administrator cladire Status-ul postului: vacant x ocupat: Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa postul Cod C.O.R.: !"!#$ % !"!#!& Organizatia: se completeaza denumirea exacta a 'irmei Departamentul: se completeaza denumirea departamentului in care este incadrat postul Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierar(ic superior acestuia Limite salariale: limita in'eriora si cea superioara pentru acest post Data intocmirii: se speci'ica data exacta la care a 'ost intocmita 'isa de post Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si 'unctia acesteia in cadrul or)anizatiei *ezumatul postului: planificarea si coordonarea activitatii administrative in cadrul obiectivului supervizat; supravegherea utilizarii rationale a resurselor si a efectuarii cheltuielilor. Atri+utii si responsa+ilitati: planificarea, organizarea si distribuirea materialelor si accesoriilor necesare desfasurarii activitatii personalului administrativ din cadrul obiectivului supervizat; intocmirea graficelor de paza si a ponta elor de prezenta pentru anga atii din cadrul obiectivului supervizat; supraveg!erea si controlul personalului de paza si curatenie din cadrul obiectivului" urmarirea calitatii muncii acestora; aprovizionarea sau avizarea aprovizionarii cu rec!izite" papetarie si alte materiale necesare pentru intretinere si protocol in cadrul obiectivului; intocmirea receptiilor si bonurilor de consum pentru toate materialele cumparate si predarea receptiilor la biroul financiar" pentru decontari; asigurarea protocolului delegatiilor sosite; asigurarea instruirii pe linie de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor a personalului. *elatii la locul de munca: de subordonare: se completeaza titulatura postului ierar(ic imediat superior de supraordonare: se completeaza titulatura postului,posturilor su+ordonate de colaborare# functionale: se enumara toate posturile din cadrul or)anizatiei cu care exista relatii de cola+orare Pro)ram de lucru: 8 ore zi, ! zile saptamana %sau se completeaza cu un alt pro)ram al or)anizatiei& posibilitate de prelungire peste program in situatii e$ceptionale %se precizeaza si acest aspect daca este cazul si,sau alte aspecte care 'ac re'erire la pro)ramul de lucru&.

.onditii de munca: obisnuite; munca de birou; deplasari pe distante scurte sau medii "aprovizionare#. Unelte/ instrumente/ ec(ipament de lucru: instrumente specifice muncii de birou "computer, imprimanta, scanner, $ero$, fa$, etc.#. Posi+ilitati de promovare: in sfera de activitate actuala %se precizeaza daca exista sau nu posi+ilitati de promovare& transferul pe un post ierar!ic superior este conditionat de nevoile organizatiei si de ac!izitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate; transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei %se completeaza doar daca acesta varianta ar putea 'i posi+ila&. .erinte pentru exercitare: %..erinte medicale: %.%. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale; %.&. acuitate auditiva normala; %.'. vorbire normala. &. .erinte psi(olo)ice: &.%. inteligenta de nivelul mediu "capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata#; &.&. asumarea responsabilitatilor; &.'. rezistenta la sarcini repetitive; &.(. capacitate de relationare interumana; &.!. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; &.). echilibru emotional. '. Activitati 'izice: '.%. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate; '.&. vorbire; '.'. ascultare; '.(. diferentiere a culorilor; '.!. folosire a mainilor; '.). folosire a degetelor; '.*. comutare si concentrare a privirii. (. 0ducatie si pre)atire pro'esionala: (.%. cel putin studii medii; (.&. cunostintele de operare pe calculator constituie un avanta+. La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar tre+ui sa le indeplineasca ocupantul acestui post/ conditii care evident sunt sta+ilite de 'iecare or)anizatie in parte. %.1eprinderi trans'era+ile: !.%. acordare si transmitere de informatii;

!.&. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor; !.'. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor; !.(. pregatire de materiale si rapoarte. Indicatori de per'ormanta: