Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI

TEMATICA EXAMEN ADMITERE CICLUL II MASTER Sept. 2009

1. ELEMENTELE CAILOR DE COMUNICATII TERESTRE

1.1. DRUMURI
1.1.1. 1.1.2. Conceptia proiectarii traseelor rutiere in plan de situatie, profil longitudinal si profile transversale; Elementele de infrastructura a drumurilor; Colectarea, evacuarea apelor subterane si de suprafata, Compactarea terasamentelor; Consolidarea si protejarea taluzelor,lucrari de sprijinire a maselor de pamant, tehnologii specifice lucrarilor de Terasamente. Materiale rutiere. Suprastructura drumurilor; alcatuire, dimensionare, verificarea la fenomenul de inghet-dezghet.

1.1.3. 1.1.4.

1. BIBLIOGRAFIE DRUMURI
2. Diaconu E., Dicu M., Racanel C., Cai de comunicatii rutiere principii de proiectare Ed. CONSPRESS 2006 3. DOROBANTU S. Drumuri-calcul si proiectare Ed. Tehnica 1980 4. Lazar St., Lobaza M., Dicu M. Indrumator didactic de proiectare pentru specializarea CCIA Ed. CONSPRESS 2008. 5. Jercan S. Constructia de drumuri ICB 1981.

1.2. CAI FERATE 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Elemente de proiectare a liniilor de cale ferata. Elemente constructive ale CF; Sine CF, traverse, material marunt de cale ,prisma de balast. Tehnologii de asamblare a elementelor componente ale suprastructurii CF. Calea in aliniament, curba, calea fara joante, statii CF.

BIBLIOGRAFIE CF 1. Hila V., Radu C., Ungureanu C., Stoicescu G. Cai Ferate Partea I-a Proiectarea Cf, Partea a II-a Suprastructura CF ICB 1975. 2. Stoicescu G. Suprastructura Cf UTCB CONSPRESS 2009.

1.3. PODURI 1.3.1. Elemente de alcatuire ale suprastructurilor podurilor pe grinzi care definesc functionalitatea acestora. 1.3.2. Elemente de alcatuire care definesc functionalitatea podurilor din punct de vedere al obstacolului traversat de calea de comunicatie. 1.3.3. Inaltimea de constructie la poduri. 1.3.4. Suprastructuri de poduri pe grinzi cu calea sus. 1.3.5. Alcatuirea infrastructurilor podurilor pe grinzi. 1.3.6. Tehnologii specifice de executie ale podurilor pe grinzi.

BIBLIOGRAFIE PODURI 1. 2. 3. 4. Note in curs: bazele proiectarii podurilor. Note in curs: cai de comunicatii si poduri partea a II-a PODURI. I. Alexiu : Curs general de poduri Ed. ICB 1975. P.I. Radu, E. Negoescu, P. Ionescu Poduri din beton armat Ed. Didactica 1981.

2. HIDRAULICA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII 2.1. Miscarea uniforma cu suprafata libera. Calculul capacitatii de transport a canalelor si rigolelor. Regimuri de miscare. 2.2. Salt hidraulic. Deversoare: calculul debitului si al grosimii lamei deversante. Racordarea in aval de deversor cu salt hidraulic si prin curbe de remu. 2.3. Notiuni de hidrologia raurilor: bazin hidrografic, reteaua hidrografica, albia raurilor, formarea si masurarea debitelor pe rauri. 2.4. Transportul aluviunilor prin tarare sau in suspensie. 2.5. Calcule hidraulice pentru poduri. Efectele ingustarii. Calculul lungimii podului. Afuieri generale si locale. Cota minima a suprastructurii. Diguri de dirijare. 2.6. Calcule hidraulice pentru podete dalate si tubulare. Principii de calcul. Scheme de curgere. Racordari amonte si aval de podete. 2.7. Regularizari de rauri: principii, relatii morfometrice, clasificarea lucrarilor. 2.8. Epiuri: dispunere, dimensionare hidraulica, afuieri, materiale, scheme. 2.9. Aparari de maluri: zonarea malului, criterii de dimensionare, materiale, scheme. 2.10.Diguri longitudinale si diguri de dirijare: rol, materiale, scheme.

BIBLIOGRAFIE HIDRAULICA 1. Hidraulica teoretica si aplicata E. Trofin, M. Manescu, I. Bica, ICB, 1985 2. Probleme de hidraulica teoretica si aplicata M. Manescu , I. Bica - ICB 1985 3. Hidraulica podurilor si podetelor M. Manescu, Ed. Orizonturi Universitare, 2002

3. MECANICA PAMANTURILOR 3.1. Caracteristici fizico mecanice a pamanturilor. 3.2. Proprietatile pamanturilor prin raport cu apa. 3.3. Compresibilitatea pamanturilor. 3.4. Rezistenta la forfecare a pamanturilor. 3.5. Stabilitatea la lunecarea taluzelor si versantilor. 3.6. Impingerea activa. 3.7. Rezistenta pasiva.

BIBLIOGRAFIE MECANICA PAMANTURILOR Teoria Starilor critice Mecanica Pamanturilor Mecanica Mediilor Poroase MANUAL HEAD VOL III Incercari speciale de laborator geotehnic Proceduri de laborator Geotehnic Incercari speciale in aparatul de compresiune triaxiala.

DECANAT C.F.D.P.