Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI FACULTATEA DE ADMINISTRAIE I AFACERI

Secia: ADMINISTRAIE PUBLIC

O R A R
Anul III de studii Anul unive sita !"##$!"#! Se%est ul II

OR A

LUNI
#"# #"! #"( #") #"* #"+ #"# #"!

MARTI
#"( #") #"* #"+ #"# #"!

MIERCURI
#"( #") #"* #"+ #"# #"!

&OI
#"( #") #"* #"+ #"# #"!

'INERI
#"( #") #"* #"+

",#"

DREPTUL .AMILIEI /I ACTE DE STARE CI'IL M0nica A deleanu Sala *


S* S *M5 ins 6u7 S ##+

ELEMENTE DE PROCEDUR CI'IL M0nica A deleanu Sala *

MAR1ETIN2UL INSTITUIILOR PUBLICE S0 in T0%a A%34 #

Ele%4 De u danis% A%34 !

S ##+D 3a%iliei

S )#(D 4 Instituti0nal

S ##8P0l s0ciale

#"#!

Ele% de 6 0c4 Civ4 S)

ANTREPRENORIAT Ana Ma ia 2 i90 e A%34 !

DREPT INSTITUIONAL COMUNITAR 2a7 iel Is6as A%34 #

M5 ins 6u7

S*

D 3a%iliei

S *M5 ins 6u7 S ##+

S ##+D 3a%iliei

SP (D 4 Instituti0nal

S )#(D 4 Instituti0nal

#!#)

Ele%4 De u danis% SP !

POLITICI SOCIALE Ma ian :ulean A%34 !

M5 ins 6u7

S+

S +M5 ins 6u7 S ##+

D 3a%iliei

S ##+D 3a%iliei

#)#+

MANA2EMENTUL CALITII <N SECTORUL PUBLIC Adela C0%an Sala Pandu i !

M5 ins 6u7

D 3a%iliei

METODOLO2IA /I METODICA CERCETRII /TIINI.ICE <N STIINELE SOCIALE Ma in Bu cea A%34 !

SP (D 4 Instituti0nal

S )#(D 4 Instituti0nal

SP )P0l s0ciale

S ##8P0l s0ciale

ELEMENTE DE URBANISM C0nstantin 2;i9a Sala Pandu i !

SP !MMCS

SP )P0l s0ciale

S ##8P0l s0ciale

Ele% de 6 0c4 Civ4 S)

Mana94 Cal4 Sect4 Pu74 S!

SP (D 4 Instituti0nal

#,!"

SP #MMCS

#+#,

SP )P0l s0ciale

SP #MMCS

SP !MMCS

SP !MMCS

SP !MMCS

Cursul MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI din cadrul modulului psihopedagogic se va vace vineri !"## $ %"## in Am&i'ea'rul ()* +acul'a'ea de Chimie"