Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Afacerilor Interne

Academia ,,Stefan cel Mare

REFERAT
Tema: Persoana juridica.

A elaborat:studenta anului
III,grupa academica 232 Mindicanu Cristina

Cuprins:
1. CONCEPTUL DE PERSOAN JURIDIA.
1 Categorii de persoane juridice 2 Identificarea persoanei juridice

2. INFIINAREA PERSOANELOR JURIDICA


1 Modurile de nfliiare a persoanelor juridice

3. CAPACITATEA CIVIL A PER


#$RI%ICE

!A"EI

4. RE!R&A"I'AREA PER
#$RI%ICE

!A"EI

5. IDENTIFICAREA PERSOANEI JURIDICE 6. Concluzie 7. Bibliografie

1(C!"CEPT$L %E PER !A" #$RI%IC


Subiecte ale rap rtului !uri"ic #u$t a%e$ii& 'ie i$"i(i"ual& c)$" ( rbi% "e *per# a$a 'i+ic,-& 'ie r.a$i+a/i 0$ c $"i/iile 1i % "urile #tabilite "e le.e& c)$" ' l #i% $ /iu$ea "e *per# a$, !uri"ic,-. E2plicarea $aturii per# $alit,/ii !uri"ice a c $#tituit u$a "i$tre pre cup,rile " ctri$ei& c $tur)$"u3#e a#t'el %ai %ulte te rii4 te ria 'ic/iu$ii5 te ria realit,/ii5 te ria pr priet,/ii c lecti(e& te ria patri% $iului "e a'ecta/iu$e5 te ria realit,/ii c $crete5 te ria i$#titu/iei5 te ria i$#titu/i $al,5 te ria realit,/ii te6$ice 1i alte te rii. Re.le%e$t,rile le.ale $u 'ac tri%itere "irect, la u$a #au alte te rii. 0$ R %)$ia #tatutul le.al al per# a$ei !uri"ice e#te re.le%e$tat "e Le.ea $r.2171829 3 le.e care 0$#, #e re'er, " ar la a# cia/iile cu caracter $epatri% $ial 1i la 'u$"a/ii. 0$ " ctri$, #3au "at "i'erite "e'i$i/ii pe$tru per# a$a !uri"ic,& care p ate 'i "e'i$it, ca u$ #ubiect "e "rept& creat 'acultati( "e c,tre alt, #au alte per# a$e cu re#pectarea ceri$/el r le.ale "e ' $" 1i "e ' r%,. Re.le%e$tarea le.al,4 C "ul ci(il 3 re.le%e$tea+, " ar i$"irect per# a$a !uri"ic,5 Decretul $r.:1718;95 Decretul3Le.e $r.<<78=5 Decretul3Le.e $r.<>7188=5 Le.ea $r.::718815 Le.ea $r.:<7815 Le.ea $r.9>7815 Le.ea $r.;9781. Art.:; "i$ Decretul $r.il718;94 *Per# a$a !uri"ic, 01i e2ercit, "repturile 1i 01i 0pli$e1te bli.a/iile pri$ r.a$ele #ale-. Actele !uri"ice ',cute "e r.a$ele per# a$ei !uri"ice& 0$ li%itele puteril r ce le3au ' #t c $'erite& #u$t actele per# a$ei !uri"ice 0$#,1i-. Faptele licite #au ilicite #,()r1ite "e r.a$ele #ale bli., 0$#,1i per# a$a !uri"ic,& "ac, au ' #t 0$"epli$ite cu prile!ul e2ercit,rii 'u$c/iei l r. Faptele ilicite atra. 1i r,#pu$"erea per# $al, a celui ce le3a #,()r1it& at)t 'a/, "e per# a$a !uri"ic,& c)t 1i 'a/, "e cel "e3al treilea-. Art.:< "i$ Decretul $r.:1718;94 *Rap rturile "i$tre per# a$a !uri"ic, 1i cei care alc,tuie#c r.a$ele #ale #u$t #upu#e& a#e%,$are re.ulil r %a$"atului& "ac, $u #3a pre(,+ut alt'el pri$ le.e& actul "e 0$'ii$/are ri #tatut-. E2i#t, "eci& u$ $u%,r relati( %are "e acte $ r%ati(e& "ar $u e#te c relat "e re.le%e$tare .e$eral, actual, pri(i$" per# a$ele !uri"ice.

1(1 Categorii de persoane juridice


1. Fu$c/ie "e " %e$iul "reptului "e care apar/i$4

a? Per# a$e !uri"ice "e "rept public4 3 #tatul5 3 u$it,/ile a"%i$i#trati(3 terit riale5 3 r.a$ele puterii le.i#lati(e5 3 r.a$ele puterii e2ecuti(e5 3 r.a$ele !u"ec,t re1ti5 3 i$#titu/iile "e #tat5 3 a.e$/ii ec $ %ici "e #tat. b? Per# a$e !uri"ice "e "rept pri(at4 3 parti"ele p litice5 3 #i$"icatele5 3 cultele reli.i a#e5 r.a$i+a/iile c perati#te5 3 a# cia/iile 1i 'u$"a/iile5 3 # ciet,/ile c %erciale. 2. Fu$c/ie "e 'elul "e pr prietate4 a? Per# a$e !uri"ice 'u$"a%e$tate "e pr prietatea public,. E2e%ple4 #tatul& i$#titu/iile bu.etare& re.iile aut $ %e. b? Per# a$e !uri"ice 'u$"a%e$tate at)t pe pr prietatea public, c)t 1i pe pr prietatea pri(at,. E2e%ple4 u$it,/ile a"%i$i#trati(3terit riale. c? Per# a$e !uri"ice 'u$"a%e$tate e2clu#i( pe pr prietatea pri(at. E2e%ple4 'u$"a/ii& a# cia/i& parti"ele p litice& cultele reli.i a#e. III. Fu$c/ie "e $a/i $alitatea l r4 a? per# a$e !uri"ice r %)$e5 b? per# a$e !uri"ice #tr,i$e. I@. Fu$c/ie "e $atura #c pului ur%,rit4 a? per# a$e !uri"ice cu #c p patri% $ial5 E2e%ple4 re.iile aut $ %e& # ciet,/ile c %erciale. b? per# a$e !uri"ice pri$ act !uri"ic "e a# ciere. E2e%ple4 parti"e p litice& 'u$"a/i& culte reli.i a#e. @. Fu$c/ie "e % "ul l r "e 0$'ii$/are4 a? per# a$e !uri"ice 0$'ii$/ate pri$ act "e "i#p +i/ie5 E2e%ple4 r.a$ele puterii "e #tat& reli.iile aut $ %e& # ciet,/le c %erciale cu capital "e #tat b? per# a$e !uri"ice 0$'ii$/ate pri$ act !uri"ic "e a# ciere. E2e%ple4 r.a$i+a/ile c perati#te& a# cia/ile. Ele)entele constituti*e ale persoanei juridice+ 1. Or.a$i+area "e #i$e #t,t,t are5 2. Patri% $iu pr priu 1i "i#ti$ct5 :. U$ #c p "eter%i$at 1i 0$ ac r" cu i$tere#ul .e$eral. 1(, Identificarea persoanei juridice De'i$i/ie4 I$"i(i"uali+area per# a$ei !uri"ice 0$ rap rturile la care particip, 0$ $u%e pr priu. Ca $atur, !uri"ic,& i"e$ti'icarea per# a$ei !uri"ice are $atur, c %ple2,. Di$ pu$ct "e (e"ere al "reptului ci(il& atributele "e i"e$ti'icare #u$t "repturi #ubiecti(e $epatri% $iale A#u$t cr tite 0$ Decretul $r.:1718;9 ali$. 1 1i 2? E2e%ple4 "e$u%irea& #e"iul& ' r%a !uri"ic,& $a/ $alitatea&c $tul ba$car& capitalul # cial etc. De$u%irea4 #e c %pu$e "i$tr3u$ cu()$t #au "i$ %ai %ulte cu(i$te #tabilite 0$ actul "e c $#tituire #au #tatut. E#te u$ "rept #ubiecti( 1i bli.a/ie $epatri% $ial,. Re.le%e$t,rile le.ale cupri$" re.uli c $crete cu pri(ire la "e$u%irea 'iec,rei cate. rii "e per# a$e !uri"ice ALe.ea $r.:178=5 Le.ea $r.21718295 Le.ea $r.::7815 Decret 3Le.e $r. 1==7188=?. De$u%iri pe$tru # ciet,/le c %erciale4 Art.28 "i$ Le.ea $r.2<7188=4 'ir%a u$ei # ciet,/i 0$ $u%e c lecti( trebuie #, cupri$", $u%ele a cel pu/i$ u$uia "i$tre a# cia/i& cu %e$/iu$ea *# cietate 0$ $u%e c lecti(- #cri#, 0$ 0$tre.i%e.

Art := "i$ Le.ea $r.2<7188=4 'ir%a u$ei # ciet,/i 0$ c %a$"it, #i%pl, trebuie #, cupri$",& $u%ele a cel pu/i$ u$uia "i$tre a# cia/ii c %a$"ita/i& cu %e$/iu$ea *# cietate 0$ c %a$"it,- #cri#, 0$ 0$tre.i%e. Art.:2 "i$ Le.ea $r.2<7188=4 'ir%a u$ei # ciet,/i pe ac/iu$i #au 0$ c %a$"it, pe ac/iu$i #e c %pu$e "i$tr3 "e$u%ire pr prie& "e $atur, a "e #ebi "e 'ir%a alt r # ciet,/i 1i (a 'i 0$# /it, "e %e$/iu$ea #cri#, 0$ 0$tre.i%e *# cietate pe ac/iu$i- #au S.A.& ri "up, ca+ *# cietate 0$ c %a$"it, pe ac/iu$i-.

Art.:: "i$ Le.ea $r.2<7188=4 'ir%a u$ei # ciet,/i cu r,#pu$"ere li%itat, #e c %pu$e "i$tr3 "e$u%ire care #, arate biectul "e acti(itate 1i (a 'i 0$# /it, "e %e$/iu$ea #cri#, 0$ 0$tre.i%e *# cietate cu r,#pu$"ere li%itat,#au S.R.L. Di#p +i/iile Le.ii $r.2<7188= pr te!ea+, acea#t, 'ir%,& pe pla$ !u"e/ea$& c $tra ric,rei u+urp,ri. U+urparea i$te$/i $at, a 'ir%ei c $#tituie i$'rac/iu$e "e c $cure$/, $el ial, pre(,+ut, "e art.; lit.a al Le.ii $r. 1171881. Se"iul4 cu a!ut rul #,u #e i$"i(i"uali+ea+, 1i l cali+ea+, 0$ #pa/iu per# a$a !uri"ic,. Dreptul la #e"iu are caracter $epatri% $ial 1i #e caracteri+ea+, pri$ #tabilitate. Per# a$a !uri"ic, p ate a(ea u$ #e"iu pri$cipal 1i u$ul #au %ai %ulte #e"ii #ecu$"are 0$ 'u$c/ie "e caracterul #,u& #e"iul p ate 'i "e "rept c %u$ care e#te bli.at riu 1i #e #tabile1te pri$ actul "e 0$'ii$/are 1i #tatut 1i #e"iu c $(e$/i $al5 ace#ta e#te 'acultati(& 1i #e #tabile1te "e c,tre p,r/i. Se"iul # ciet,/ii "eter%i$,4 a? $a/i $alitatea 1i "at, cu acea#ta le.i#la/ia $a/i $al, care (a re.le%e$ta c $#tituirea 1i 'u$c/i $area # ciet,/ii c %erciale5 b? 0$"epli$irea pr ce"urii "e citare #au "e $ ti'icare5 c? i$#ta$/a c %pete$t, #, !u"ece liti.iile 0$ care # cietatea c %ercial, e#te parte Aart.B8> C " c %ercial?5 "? l cul u$"e& 0$ lip#a u$ei #tipula/ii e2pre#e& ur%ea+, #, #e e2ecute c $tractul Aart.;8 C " c %%ercial?

2.INFIINAREA PERSOANELOR JURIDICE


Re.le%e$tarea le.al,4 3 art.2B 1i ur%. "i$ Decretul $r.:1718;9. 3Le.ea 2171829 1i #erie "e alte re.le%e$t,ri cu caracter #pecial AC $#titu/ia R %)$iei Le.ea $r.82718825 Le.ea $r.;<7188:5 Le.ea $r.:17188=5 Le.ea $r.;971881 etc.?

,(1 Modurile de nfliiare a persoanelor juridice


Art.2B lit.a3" "i$ Decretul $r.:1718;94 a? pri$ actul "e "i#p +i/ie al r.a$ului c %pete$t al puterii #au a"%i$i#tra/iei "e #tat5 b? pri$ actul "e 0$'ii$/are al cel r care c $#tituie& recu$ #cut "e r.a$ul puterii #au a"%i$i#tra/iei "e #tat& c %pete$t a (eri'ica 0$"epli$irea ceri$/el r le.ale5 c? pri$ actul "e 0$'ii$/are al cel r care c $#tituie& cu prealabila aut ri+are a r.a$ului puterii #au a"%i$i#tra/iei "e #tat& c %pete$t a aprecia p rtu$itatea 0$'ii$/,rii ei5 "? pri$tr3u$ alt % " re.le%e$tat "e le.e.

%o)eniul de aplicare+
a? Per# a$ele !uri"ice "e #tat4 3 r.a$ele puterii le.i#lati(e5 3 r.a$ele puterii e2ecuti(e 3 r.a$ele puterii !u"ec,t re1ti5 3 u$it,/ile a"%i$i#trati(3terit riale5 3 i$#titu/iile "e #tat5 APre1e"i$/ia& Cu(er$ul& %i$i#terele?5 3 re.iile aut $ %e 1i # ciet,/ile c %erciale. b? Or.a$i+a/iile c perati#te %e1te1u.,re1ti5

c? Or.a$i+a/iile b1te1ti ca4 #i$"icatele& u$iu$ile "e #criit ri& arti1ti #au c %p +it ri& a# cia/iile cu #c p $epatri% $ial& precu% 1i i$#titu/iile 1i 0$trepri$"erile a$e2e create "e ace#tea. "? T ate celelalte ca+uri care $u #e 0$ca"rea+, 0$ celelalte re.le%e$t,ri tipice.

-( CAPACITATEA CIVIL A PER !A"EI #$RI%ICE


De'i$i/ie4 Aptitu"i$ea ace#tui #ubiect "e "rept "e a a(ea "repturi 1i bli.a/ii ci(ile& "e a le " b)$"i 1i e2ercita& re#pecti( "e a le a#u%a 1i e2ecuta pri$ 0$c6eierea "e acte !uri"ice ci(ile. :.1.Capacitatea "e ' l #i$/, 3 Art.; ali$.2 Decretul $r.:1718;9 Acea parte a capacit,/ii ci(ile care c $#t, 0$ aptitu"i$ea .e$eral, 1i ab#tract, "e a a(ea "repturi 1i bli.a/ii. Caractere !uri"ice4 3 le.alitatea5 3 i$alie$abiltatea5 3 i$ta$.ibilitatea5 3 .e$eralitatea5 3 #pecialitatea. Art.:9 "i$ Decretul $r.:1718;94 per# a$a !uri"ic, p ate a(ea " ar acele "repturi care c re#pu$" #c pului ei #tabilit pri$ le.e& actul "e 0$'ii$/are #au #tatut Apri$cipiul #pecialit,/ii capacit,/ii "e ' l #i$/,?. Capacitatea "e ' l #i$/, 0$cetea+, Acea re#tr)$#,? la " b)$"irea "epli$ei capacit,/i5 iar cea "epli$, la ra"ierea per# a$ei !uri"ice "i$ re.i#trul 0$ care a ' #t 0$%atricula/i. D$c6eierea actului 0$ lip#a capacit,/ii "e ' l #i$/, #au 0$c,lcarea& pri$cipiului #pecialit,/ii capacit,/ii "e ' l #i$/, #e #a$c/i $ea+, cu $ulitatea ab# lut,. :.2. Capacitatea "e e2erc/iu a per# a$ei !uri"ice De'i$i/ie4 Aptitu"i$ea "e a " b)$"i 1i e2ercita "repturi #ubiecti(e ci(ile 1i "e a31i a#u%a 1i 0$"epli$i bli.a/iile ci(ile pri$ 0$c6eierea "e acte !uri"ice ci(ile "e c,tre r.a$ele #ale "e c $"ucere. D$ceputul capacit,/i "e e2erci/iu. De la "e#e%$area r.a$el r "e c $"ucere ale per# a$ei !uri"ice. C $/i$utul capacit,/ii "e e2erci/iu. Latura acti(i aptitu"i$ea "e a " b)$"i 1i e2ercita "repturile.

Latura pa#i(,3 aptitu"i$ea "e a31i a#u%a bli.a/ii 1i "e a le 0$"epli$i& pri$ 0$c6eierea "e acte !uri"ice ci(ile "e c,tre r.a$ele "e c $"ucere #au "e c,tre repre+e$ta$tul per# a$ei !uri"ice. S')r1itul capacit,/ii "e e2erci/iu. C i$ci"e cu % %e$tul 0$cet,rii 'ii$/ei per# a$ei !uri"ice. Sa$c/iu$ea $ere#pect,rii re.ulil r re'erit are la capacitatea "e e2erci/iu e#te 'ie i$ p +abilitatea& 'ie $ulitatea ab# lut, #au relati(,.

.( RE!R&A"I'AREA PER !A"EI #$RI%ICE


De'i$i/ie4 U$ pr ce# "e c $t pire #au "e 0%p,r/ire& ca pera/iu$e !uri"ic,& 0$ care particip, cel pu/i$ " u, a#t'el "e #ubiecte "e "rept e2i#te$te& ri care iau a#t'el '0ir/,. 9.1. F r%ele re r.a$i+,rii Art.9= "i$ Decretul $r.:1718;94 C %a#area4 3 'u+iu$e5 3ab# rb/ie. Di(i+area4 3 t tal,5 3par/ial,. C %a#are4 C $#t, 0$ c $t pirea a " u, #au %ai %ulte per# a$e !uri"ice cu pr 'il i"e$tic #au a#e%,$,t r. Fu+iu$ea4 U$irea a " u, #au a %ai %ult r per# a$e !uri"ice pe$tru a ' r%a $ u, per# a$, !uri"ic, Aart.91 ali$.l Decretul $r.:17;9?. Ab# rb /ia4 0$.l barea u$eia #au %ai %ult r per# a$e !uri"ice& care 01i 0$cetea+, e2i#te$/a& 0$tr3 per# a$, !uri"ic,& care 01i p,#trea+, 'ii$/aAart.91 ali$.l Decretul $r.:1718;91i art.9 ali$.2?. Di(i+area pariat,4 De#pri$"erea "i$ patri% $iul per# a$ei !uri"ice #upu#e ace#tei pera/iu$i& care 01i p,#trea+, 'ii$/a& a u$ei #au %ai %ult r p,r/i 1i tra$#%iterea ace#t ra c,tre u$a #au %ai %ulte per# a$e !uri"ice e2i#te$te #au care iau a#t'el 'ii$/, . Di(i+area t tal,4 0%p,r/irea 0$tre.ului patri% $iu al u$ei per# a$e !uri"ice& care 01i 0$cetea+, a#t'el e2i#te$/a& c,tre " u, #au %ai %ulte per# a$e !uri"ice e2i#te$te #au care iau a#t'el 'ii$/, Aart.91 ali$.2 Decretul $r.:1718;9?. .(, /ncetarea persoanei juridice De'i$itie4Di#pari/ia #ubiectului "e "rept& #')r1itul capacit,/ii !uri"ice a ace#tuia. Art.9= "i$ Decretul $r.:1718;94 E "uri "e 0$cetare4 C %a#are4 0$ ceea ce pri(e1te u$it,/ile 'u+i $ate 1i cele ab# rbite. Di(i+are4 0$ ce pri(e1te u$it,/ile "i(i+ate t tal. Tra$#' r%are4 0$ ce pri(e1te u$it,/ile tra$#' r%ate.

Di+ l(are4 Ur%,re1te 0$cetarea per# a$ei !uri"ice a# ciati(e #au aceleia a#i%ilate cu acea#ta. Are e'ecte 0$t t"eau$a a#upra u$ei #i$.ure per# a$e !uri"ice. a? Fu$c/ie "e % "ul cu% perea+,4 3 "e "rept5 3 0$ te%eiul u$ui act al r.a$ului c %pete$t. b? Fu$c/ie "e $atura ri caracterul cau+el r4 3 ( lu$tar,5 3 ' r/at, A#ilit,?. Ca+urile "e "i+ l(are #u$t re.le%e$tate 0$ Decretul $r.:1718;9 1i 0$tr3 #erie "e acte cu caracter #pecial.

5.IDENTIFICAREA PERSOANEI JURIDICE


Iden ificarea !er"oanei #uridice$ de"e%neaza indi&idualizarea "ubiec ului colec i& de dre! ci&il in ra!or urile #uridice la care !ar ici!a ca "ubiec di" inc ' Iden ificarea con" i uie o in" i u ie #uridica cu acea" a denu%ire "i care inglobeaza oa e nor%ele #uridice care regle%en eaza %i#loacele de indi&idualizare "i( o a" fel !rin no iunea de iden ificare a !er"oanei #uridice$ in elege% %i#loacele "au a ribu ele de iden ificare( adica denu%ire( "ediu( na ionali a e( cod( %arca( e%ble%a( con bancar e c' A ribu ele de iden ificare a !er"oanei #uridice con" i uie o in" i uire co%!le)a( fiind for%a a din nor%e #uridice in %a eria dre! ului ci&il( dar "i in %a eria dre! ului ad%ini" ra i&( co%ercial( con" i u ional' A ribu ele de iden ificare "un dre! uri "ubiec i&e ci&ile ne!a ri%oniale' In ace" "en"( ocro irea lor "e face confor% !re&ederilor ar ' *+,** din Decre ul nr' -./.0*+' A ribu ele de iden ificare !o fi1 .' generale 2 denu%irea( "ediul( na ionali a ea "i con ul bancar "i 3' "!ecifice 2 care includ celelal e a ribu e la care ne,a% referi '

<.CONCLUFIE
Persoana juridica este organizatia care are un patrimoniu distinct si raspunde pentru obligatiile sale cu acest patrimoniu, poate sa dobindeasca si sa exercite in nume propriu drepturi patrimoniale si personale nepatrimoniale, sa-si asume obligatii, poate fi reclamant si pirit in instanta de judecata. Persoana juridica poate fi organizata in mod corporativ sau in baza calitatii de membru, poate fi dependenta sau independenta de un anumit numar de membri, poate avea scop lucrativ sau nelucrativ. In functie de participare la constituirea patrimoniului persoanei juridice, fondatorii (membrii au sau nu au drepturi de creanta fata de ea. Persoane juridice in a caror privinta fondatorii (membrii au drepturi de creanta sint societatile comerciale si cooperativele. Persoane juridice in a caror privinta fondatorii (membrii nu au drepturi de creanta sint organizatiile necomerciale. Persoana juridica activeaza in baza contractului de constituire sau in baza contractului de constituire si a statutului, sau doar in baza statutului. Persoanele juridice de drept public, iar in cazurile prevazute de lege, si persoanele juridice de drept privat cu scop nelucrativ activeaza in baza normelor generale cu privire la organizatiile de tipul respectiv. !ontractul de constituire a persoanei juridice se inc"eie, iar statutul se aproba de catre fondatorii (membrii ei. Persoana juridica constituita de catre un singur fondator activeaza in baza statutului aprobat de acesta. #ctele de constituire ale persoanei juridice trebuie sa contina denumirea si sediul ei, modul de administrare a activitatii si alte date prevazute de lege pentru persoanele juridice de tipul respectiv. In actele de constituire ale persoanei juridice cu scop nelucrativ se stabileste obiectul si scopurile activitatii ei.

> GIGLIOCRAFIE
1. Ale2a$"re#c & D.& E2plica/ie te retic, 1i practic, a "repturlui ci(il r %)$& Atelierele .ra'ice SOCEC H CO& S c. a$ $i%,& Gucure1ti& 18=<& p.2B=1i ur%,t arele. 2. Gabiuc& @.& De#pre 'u+iu$ea # ciet,/il r c %erciale cu capital i$te.ral "e #tat& 0$ Re(i#ta "e "rept c %ercial& $r.; "i$ 188:& p. 18 1i ur%,t arele. :. G)r#a$& C& D bri$ iu& @.& Ticlea& A.& T %a& E& S ciet,/ile c %erciale& Ca#a "e e"itur, 1i pre#, *Ia$#a- SRL& Gucure1ti& 188:. 9. Geleiu& C6.& Drept ci(il r %)$& Ca#a "e e"itur, pre#, *Ia$#a- SRL& Gucure1ti& 188:. ;. C,p,/)$,& O.& Fu$c/iile !uri"ice 0$ " %e$iul # ciet,/il r c %erciale& 0$ Dreptul& $r.1=311 "i$ 1881& pa.i$a B 1i ur%,t arele. <. C,p,/)$,& O.& S ciet,/ile c %erciale& E"itura Lu%i$a Gucure1ti& 1881&p.21=. >. Cri#tia$& I.& Te ria per# a$ei !uri"ice& E"itura Aca"e%iei& Gucure1ti& 18<9& p.B9. B. Lupa$& E.& P pe#cu& D.A.& Drept ci(il. Per# a$a 'i+ic,& E"itura *Lu%i$a Le2-& Gucure1ti& 1889. 8. Lupa$& E.& P pe#cu& D.A.& Drept ci(il. Per# a$a 'i+ic,& E"itura *Lu%i$a Le2-& Gucure1ti& 188:& p.82. 1=. Lupa$& E.& P pe#cu& D.A.& Ear.a& A.& Drept ci(il r %)$. Subiectele rap rtului !uri"ic ci(il& E"itura Ar. $aut& Clu!3Nap ca& 188<. 11. Eure1a$& E.& Drept ci(il. Per# a$ele& E"itura S.C. *C r"ial- S.R.L.& Clu!3Nap ca& 1882.

12. P pa& E.& Re.i%ul !uri"ic pri(i$" 0$'ii$/area "e per# a$e !uri"ice cu #c p $epatri% $ial #au $elucrati(& 0$ Dreptul $r.B "i$