Sunteți pe pagina 1din 17

T.I.C. Prof.

Chelariu Gabriel

Cuprins

PROCESORUL DE TEXTE WORD 2007 ................................................2 1.1 Prezentarea instrumentelor de lucru in ferestrele Word 2007 .................................................................................................4 1.2 Crearea, salvarea, regasirea si deschiderea unui document Word ........................................................................... 12 1.3 Inserarea diacriticelor ........................................................ 12 1.4 Formatarea caracterelor ..................................................... 13 1.5 Formatarea la nivel de paragraf ....................................... 13 1.6 Parametri de format la nivel de pagina, sectiune, document ..................................................................................... 14 1.7 Definirea si utilizarea stilurilor ........................................ 14 1.8 Notele de subsol si de final .................................................. 16 1.9 Generarea automata a cuprinsului .................................. 16 1.10 Instrumente de lucru cu tabele ....................................... 16 1.11 Scrierea pe coloane ............................................................ 17 1.12 Editorul de ecuatii ............................................................. 17

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel

Cap. 1 PROCESORUL DE TEXTE WORD 2007


Microsoft Office Word 2007 este un program de procesare a textului care permite crearea si/sau editarea documentelor necesare in viata de zi cu zi a organizatiilor sau a persoanelor fizice, documente ce pot fi cu usurinta salvate pe un support de stocare, listate la imprimanta, publicate pe internet sau oferite spre consultare unui grup de lucru. Procesorul de texte Word are o multitudine de caracteristici, printre care: Formatarea simpla a textului sau folosind stiluri predefinite sau definite de utilizator; Formatarea paginii Instrumente integrate de corectare gramaticala si ortografica a textului; Instrumente grafice de stilizare a textului; Instrumente de administrare a corespondentei. Programul poate fi lansat selectand meniul Microsoft Office Word 2007, la care se poate ajunge urmand succesiunea de comenzi: butonul Start de pe bara de stare a sistemului de operare Windows All Programs Microsoft Office - Microsoft Office Word 2007. Pentru a simplifica aceasta procedura se poate adauga o scurtatura (shortcut) pe suprafata de lucru sau in bara de stare a sistemului de operare Windows. Fereastra programului Microsoft Office Word 2007 contine urmatoarele obiecte de control: Butonul Office; Bara instrumentelor pentru acces rapid; Bara de nume; Bara de meniu (contine implicit meniurile Home, Insert, Page Layout, References, Mailins, Review, View); Optiunea cu sectiuni sau casete de dialog (submeniuri); Suprafata de lucru; Bara de stare; Butoanele de vizualizare; Bara si butoanele de derulare vertical; Bara si butoanele de derulare orizontala.

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel

Fig. 1.1 Fereastra programului Microsoft Office Word 2007

In sectiunea comenzilor fisierului, afisata prin accesarea butonului Office Word Options, se identifica optiunile predefinite ale programului. Fereastra Word Options, din cadrul butonului Office, contine comenzi de modificare a optiunilor predefinite, grupate pe urmatoarele categorii: Popular: personalizarea numelui utilizatorului programului, stabilirea setarilor de limba, activarea optiunii de previzualizare, afisarea meniului dedicate dezvoltatorilor de aplicatii; Display: optiuni de afisare a paginii, optiuni de afisare a caracterelorde formatare din programul Word; Proofing: optiuni de cercetare automata, verificare ortografica sio gramaticala, activare optiunii de auto-corectare; Save: optiuni de salvare, stabilirea formatului implicit pentru salvarea documentelor, stabilirea intervalului de timp la care programul sa faca auto-salvarea documentului etc.; Advanced: stabilirea optiunilor avansate de editare a textului, de copiere, mutare si lipire a textului; Customize: optiuni de personalizare a barei de acces rapid, stabilirea comenzilorrapide afisate in bara de meniu de acces rapid;

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel


Add-ins: optiuni de administrare a modulelor suplimentare instalate, vizualizarea si administrarea modulelor suplimentare instalate; Trust Center: optiuni de securizare si de asigurare si protejare a caracterului privat; Resources: optiuni de actualizare a programului, de diagnoza si corectare a erorilor. O alta noutate in versiunea 2007 a Microsoft Word consta in interactiunea cu bara de stare a programului. Bara de stare este afisata in partea inferioara a programului si, in mod implicit, ofera informatii despre documentul pe care se lucreaza: numarul paginii, numarul total de pagini, numarul de cuvinte redactate etc.

1.1 Prezentarea instrumentelor de lucru in ferestrele Word 2007

Comenzile Microsoft Office Word sunt organizate in grupuri si afisate sub forma sectiunilor si casetelor de dialog in zona optiunii. Exista astfel cate o banda sau sectiune corespunzatoare grupurilor de comenzi (meniuri) de: Formatare generala (Home); Inserare de obiecte (Insert); Formatarea paginii (Page Layout); Lucrul cu referinte bibliografice, cuprins, semen de carte (References); Instrumente de fuziune a documentelor (Mailings); Revizuirea si partajarea documentelor (Review), optiuni de vizualizare a documentelor (View).

I. La randul lor aceste meniuri contin comenzi grupate pe categorii, numite sectiuni. Astfel,
in sectiunile grupului de comenzi destinate formatarii generale (meniul Home) se por identifica o serie de comenzi: editarea textului, selectarea textului, identificarea unui grup de caractere in text si inlocuirea acestuia (Editing); accesul la zana de memorie temporara, copierea sau mutarea unui ggrup de caractere si copierea unor optiuni de formatare (Clipboard); formatare la nivel de font, modificarea tipului fontului si domensiunii acestuia, modificarea culorii etc (Font); formatare la nivel de paragraf, alinierea paragrafelor, folosirea marcatorilor (Paragraph);

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel


administrarea stilurilor, aplicarea stilurilor existente si crearea de noi stiluri (Styles).

Fig. 1.2 Fereastra meniului Home

Daca folosim optiunea Font actionand click dreapta pe text se deschide o fereastra ce
contine urmatoarele elemente: a) Font Permite alegerea fontului, stilului (normal, italic, bold), dimensiunii caracterelor, culorii i modului de subliniere al textului. De asemenea permite selecia unor efecte speciale, cum ar fi: tiere text cu o linie, tiere text cu linie dubl, exponent, indice, umbr, schi, n relief, gravat, majuscule reduse, doar majuscule, ascuns. Observaie: Se pot utiliza i butoanele scurttur de pe bara de formatare sau combinaii de taste cum ar fi: - bold sau ngroat (CTRL + B) - italic sau nclinat (CTRL + I) - underline sau subliniat (CTRL + U) - culoare fond - culoare font

b) Character Spacing (Spaiere caractere) Permite alegerea spaierii dintre caractere (normal, extins, condensat) i a poziiei fa de orizontala rndului (normal, ridicat, cobort).

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel

c) Text Effects (Efecte text) Permite aplicarea unor efecte de animaie textului.

Daca accesam submeniul Paragraph actionand click dreapta pe text se deschide o


fereastra ce contine urmatoarele elemente: a) Indents and Spacing (Indentri i spaiere) Permite alegerea tipului de aliniere pe orizontal a textului (la stnga, centrat, la dreapta sau uniform), alegerea dimensiunii indentrii la stnga sau la dreapta paragrafului, alegerea dimensiunii spaiului care se poate lsa nainte sau dup paragraf, respectiv ntre rndurile paragrafului (spaiere la 1.5 rnduri, 2 rnduri, cel puin, exact, multiplu etc.)

b) Line and Page Breaks (Sfrituri de linie i de pagin) Permite aplicarea unor opiuni de paginare cum ar fi controlul rndului solitar, tiprirea tuturor liniilor paragrafului pe o pagin sau desprirea automat n silabe.

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel


II. Optiunea grupului de comenzi de inserare de obiecte (meniul Insert) contine sectiuni pentru: introducerea de pagini si a intreruperilor / rupturilor de pagina (Pages); introducerea de tabele (Tables); introducerea de grafice, obiecte artistice, forme geometrice si imagini din galleria proprie sau de pe disc (Illustration); introducerea de legaturi catre pagini web si semen de carte (Links); introducerea de obiecte in zona de antet si picior de pagina (Header and Footer); introducerea de text (Text) si de simboluri (Symbols).

Fig. 1.3 Fereastra meniului Insert

Inserarea i formatarea imaginilor se realizeaz selectnd meniul INSERT, opiunea


PICTURE. Imaginile pot fi selectate din urmtoarele categorii: CLIP ART (Miniatur) Exemple: FROM FILE (Din fiier) FROM SCANNER OR CAMERA (Din scanner sau aparat foto) NEW DRAWING (Desen nou) AUTOSHAPES (Forme automate) WORDART (Text artistic) ORGANIZATION CHART (Organigram) CHART (Grafic)

CLIP ART

AUTOSHAPES

FROM FILE

WORDART

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel

FROM SCANNER OR CAMERA

ORGANIZATION CHART

ANUL I GRUPA A GRUPA B

10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nota 1 Nota 2

9 7 6

NEW DRAWING

CHART

Ionescu

Luca

Inserarea numrului de pagin se realizeaz cu INSERT PAGE NUMBERS


Caseta permite alegerea poziiei (seciunea Position) o Bottom of page (Footer) partea inferioar a paginii (Subsol) o Top of page (Header) partea superioar a paginii (Antet) alegerea alinierii (seciunea Alignment) Left, Center, Right, Outside, Inside alegerea formatului de numr (Format) Observaii: Pentru neafiarea numrului pe prima pagin a documentului se

!!!!!

dezactiveaz comutatorul Show number on first page, iar pentru pornirea numerotrii de la o anumit pagin se specific valoarea dorit n seciunea Page numbering Start at

Crearea unui antet i/sau a unui subsol de paginAntetul este o indicaie tiprit n
partea superioar a unui document, cuprinznd numele, adresa etc. ale unei instituii sau ale unei persoane, iar subsolul cuprinde indicaii tiprite n partea inferioar a documentului cum ar fi pagina, autorul, data etc. Se utilizeaz comanda HEADER AND FOOTER.

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel


III. Optiunea grupului de comenzi de formatare a paginii (meniul Page Layout) contine sectiuni pentru: definirea, afisarea si aplicarea temelor (Themes); stabilirea unei culori de fundal sau imagini paginilor documentului (Page Background); stabiliarea optiunilor de formatare la nivel de paragraf (Pararaph); stabilirea optiunilor de pozitionare, aranjare, aliniere si grupare a obiectelor (Arrange).

Fig. 1.4 Fereastra meniului Page Layout

Submeniul Page Setup este alctuit din 4 seciuni:


a) Margins (Margini) Permite specificarea marginilor paginii utile, a dimensiunii ndoirii (Gutter), precum i a orientrii fie pe vertical (PORTRAIT), fie pe orizontal (LANDSCAPE) a paginii.

b) Paper (Hrtie) Permite specificarea dimensiunilor fizice ale paginii (A3, A4, A5, B5, letter etc.).

c) Layout (Aspect) Conine obiecte prin intermediul crora se stabilete modul n care va fi organizat textul n pagin (crearea unei seciuni n

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel


document, poziia i modalitatea de afiare a antetului sau a subsolului de pagin, alinierea pe vertical a textului etc.).

IV. Optiunea grupului de comenzi de lucru cu referinte bibliografice, semen de carte, cuprins (meniul References) contine sectiuni pentru: definirea si inserarea cuprinsului lucrarii (Table of contents); crearea, modificarea si formatarea notelor de subsol si a notelor de final (Footnotes); crearea si inserarea unei bibliografii (Citation & Bibliography); crearea si inserarea legendelor si a cuprinsului figurilorsi tabelelor (Caption); definirea cuvintelor cheie si crearea indexului (Index); marcarea textului citat si crearea unei liste a autoritatilor (Tables of Authorities).

Fig. 1.5 Fereastra meniului References

V. Optiunea grupului de comenzi pentru crearea documentelor folosind instrumente de fuziune (meniul Mailings) contine sectiuni pentru: crearea documentelor tip pli sau eticheta (Create); realizarea fuziunii dintre documente (Start mail merge); administrarea campurilor unui document nou creat prin fuziunea cu alte documente (Write & Insert Fields); previzualizarea rezultatelor obtinute in urma fuziunii ( Preview results); finalizarea procesului de fuzionare a documentelor ( Finish).

Fig. 1.6 Fereastra meniului Mailings

10

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel


VI. Optiunea grupului de comenzi de revizuire si partajare a documentelor (meniul Review) contine sectiuni pentru: stabilirea optiunilor de corectare gramaticala si ortorafica (Proofing); adaugarea si administrarea comentariilor (Comments); uramrirea modificarilor aduse unui document (Tracking); acceptarea sau refuzarea unei modificari (Changes); compararea si fuziunea documentelor (Compare); protejarea documentului (Protect).

Fig. 1.7 Fereastra meniului Review

VII. Optiunea grupului de comenzi de vizualizare a documentului (meniul View) contine sectiuni pentru: stabilirea ooptiunilor de vizualizare a documentului (Document View); stabilirea ooptiunilor de vizualizare a componentelor ferestrei de lucru, cum ar fi rigla, harta documentului etc. (Show / Hide); stabilirea optiunilor de modificare a dimensiunii de afisare a documentului (Zoom); stabilirea optiunilor de afisare, comutare, aranjare etc. (Window); creare si executare de macrocomenzi (Macros).

Fig. 1.8 Fereastra meniului View

11

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel


1.2 Crearea, salvarea, regasirea si deschiderea unui document Word
Crearea unui document Se apeleaza butonul office din coltul stanga sus al ferestrei aplicatiei, iar apoi din submeniul care apare, se selecteaza New. O alta varianta este: in fereastra My Computer sau Windows Explorer, se alege locatia fisierului Word, se actioneaza butonul din dreapta al mouse-ului si se selecteaza optiunea New, sau din meniul File optiunea New. Din lista care apare, se selecteaza New Microsoft Office Word Document. Salvarea unui document Pentru salvarea unui document se alege optiunea Save aflata in bara de instrumente Quick Access Toolbar din coltul din stanga sus al ferestrei aplicatiei. Din fereastra care apare se alege unitatea de disc pe care se doreste a fi salvat fisierul, precum si folderul destinatie, se stabileste un nume fisierului si tipul acestuia. O alta varianta consta in apelarea optiunii Save din submeniul butonului Office care presupune urmarea acelorasi pasi descrisi in varianta anterioara. In cazul in care se doreste salvarea unei copii a documentului, se poate alege din meniul butonului Office optiunea Save as care presupune alegerea dintr-un alt submeniu a unui tip de fisier, in formatul caruia se doreste a fi realizata salvarea si apelarea aceleiasi ferestre Save as Regasirea unui document Daca fisierul a fost deschis recent cel mai probabil apare in lista ultimelor documente deschise aflata in meniul butonului Office. Specificarea aparitiei unui anumit numar de fisiere dorite a fi listate in meniul butonului Office se realizeaza cu ajutorul Word Options, in cadrul Advanced, zona Display, optiunea Show this number of recent documents.

1.3 Inserarea diacriticelor


In mod normal, inserarea diacriticelor presuppose folosirea tastaturii in limba romana. Apelarea tastaturii romanesti se realizeaza prin apasarea combinatiei de taste Alt+Shift. Pentru inserarea de simboluri se foloseste din meniul Insert, optiunea Symbol din cadrul Symbols. Prin apelarea More Symbols se accede intr-o fereastra in care apar simboluri grupate

12

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel


in cadrul Subset. Asignarea unei taste sau combinatii de taste pentru un symbol des folosit se realizeaza prin apelarea optiunii Shortcut Key si definirea tastei sau combinatiei de taste ce va fi folosita pentru inserarea simbolului (adica: Insert Symbol More Symbols Shortcut Key scriem combinatia de taste in casuta Press new shortcut key Assign).

1.4 Formatarea caracterelor


Procesorul de texte Word foloseste conceptual de caracter pentru a face posibila editarea profesionala a documentelor. Pentru a realize aceasta operatiune folosim butoanele existente in meniul Home, sectiunea Font. Pentru stabilirea fontului dorit, avem disponibile optiuni legate de tipul fontului, marimea fontului, culoarea fontului, precum si elemente referitoare la modul general de afisare: proeminent (bold B), inclinat (italic I) si subliniat (U).

1.5 Formatarea la nivel de paragraf


Pentru stabilirea parametrilor de format la nivel de parargraf se pot folosi butoanele existente in meniul Home, sectiunea Paragraph. Butoanele existente in aceasta sectiune ofera optiunile cele mai frecvent utilizate in legatura cu parametrizarea paragrafelor: modul de aliniere, spatierea intre randuri, sortarea elementelor din paragraph, indentarea. Alinierea textului se realizeaza prin alegerea uneia dintre urmatoarele variante din lista Alignment: Left: alinierea textului din document la stanga; Centered: alinierea textului din document pe mijloc (centrat); Right: alinierea textului din document la dreapta; Justified: aliniere stanga dreapta a textului, prin condensarea sau extinderea corpului de text; Indentarea se refera la deplasarea paragrafului spre interiorul spatiului de scris, comparative cu paragraful anterior sic el ce urmeaza. Indentarea se realizeaza la stanga si / sau la dreapta prin specificarea distantei in zona indentata. Indentarea poate fi realizata numai pentru primul rand din paragraf First Line sau pentru toate randurile paragrafului, cu exceptia primului Handing. In astfel de cazuri, in lista Special se alege modul de indentare dorit, iar in By se precizeaza distanta de indentare.

13

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel


Spatierea se refera la distata fata de paragraful anterior Spacing Before si de cel urmator Spacing After (se selecteaza textul, se executa click dreapta si se alege Paragraph Spacing Before / After).

1.6 Parametri de format la nivel de pagina, sectiune, document


Printre parametrii de format la nivel de pagina se numara antetul si subsolul de pagina Header and Footer. Antetul si subsolul de pagina sunt zone in partea de sus, respectiv in partea de jos ale fiecarei pagini din document. In aceste zone, pot fi introduce texte sau imagini care pot fi listate in partea de sus si de jos a fiecarei pagini din documentul creat (pentru crearea antetului de pagina se foloseste meniul Insert, optiunea Header and Foooter. In sectiunea Options a submeniului care se deschide dupa activarea antetului / subsolului, putem preciza daca antetul / subsolul este diferit pentru prima pagina (Different First Page) sau daca este diferit pentru paginile pare sau impare (Different Odd & Even). Pentru stabilirea parametrilor la nivel de pagina se foloseste meniul Page Layout. Un element foarte important in formatarea paginii se refera la marginile acesteia. Prin actionarea butonului Margins din sectiunea Page Setup se deschide o lista specifica din care recomandam sa se aleaga ultima optiune astfel incat sa ne putem personalize dimeniunile paginilor dupa cum dorim, si anume Custom Margins.

1.7 Definirea si utilizarea stilurilor


Pentru a salva formatele favorite (fonturi, culori, spatiere intre randuri etc) in vederea refolosirii lor, se pot define sectiuni special numite stiluri (styles). Odata creat, un stil poate fi aplicat unui text ori de cate ori doreste utilizatorul. Word 2007 pune la dispozitia utilizatorului o serie de stiluri predefinite in meniul Home, sectiunea Styles. Pentru a define un stil nou, actionam butonul de context al sectiunii Styles si din fereastra care se deschide, apasam butonul New Style, in partea de jos a listei.

14

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel

Butonul de context

Butonul New Style


Fig. 1.9 Definirea unui nou stil de catre utilizator

In ecranul care apare trebuie sa precizam o multitudine de elemente definitorii pentru noul stil pe care il vom crea. Astfel, fiecare stil se identifica printr-un nume (Name), un tip (Style Type), un stil pe care se bazeaza (Style based on).

Fig. 1.10 Fereastra de definire a noului stil

In situatia in care dorim sa modificam un stil deja existent, executam click dreapta pe stil si alegem butonul Modify.

15

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel


1.8 Notele de subsol si de final
Notele de subsol si de final sunt folosite in cazurile in care utilizatorul doreste sa ofere o serie de informatii suplimentare referitoare la o anumita afirmatie facuta in corpul rextului. Diferenta dintre cele doua tipuri de note consta in faptul ca notele de subsol (Footnote) sunt inserate la baza paginii (picior de pagina), iar notele de final (Endnote) sunt plasate la sfarsitul documentului sau a sectiunii in care se face trimiterea. Inserarea notelor de subsol se poate face si de la tastatura prin combinatia de taste: Alt + Ctrl + F, iar a notelor de final se face prin combinatia de taste: Alt + Ctrl + D.

1.9 Generarea automata a cuprinsului


In cazul lucrarilor lungi, structurate pe mai multe niveluri (exemplu: capitol subcapitol sectiuni etc) exista posibilitatea de a realiza, de regula, pe prima pagina sau pe ultima pagina, un plan al principalelor subiecte si numarul paginii pe care subiectul respectiv se afla. In mod normal, cuprinsul se genereaza pe baza principalelor subiecte amintite mai sus, asupra carora se aplica stilul de tip Heading. Dupa ce au fost definite si aplicate stilurile, urmeaza generarea cuprinsului pentru care trebuie sa se parcurga urmatorii pasi: meniul References butonul Table of Contents Insert Table of Contents Options, dupa care se bifeaza stilurile ce au fost folosite anterior.

1.10 Instrumente de lucru cu tabele


Intr-un document se pot realiza urmatoarele operatiuni de baza: crearea unui tabel: meniul Insert submeniul Tables Inset Table; popularea tabelului cu valori; modificarea aspectului general al tabelului: meniul Design submeniul Table Styles; inserarea / stergerea liniilor si coloanelor in tabel: sunt posibile doua variante de inserare a liniilor, si anume: click dreapta in tabel si alegerea variantei Insert Insert Rows Above / Insert Rows Below, dar acest lucru se poate face si prin: executarea unui click stanga in ultima casuta din dreapta jos a tabelului si apasarea tastei Tab; inserarea unei coloane in tabel se face astfel: click dreapta in tabel si alegerea variantei Insert Insert Column to the Left / Insert Column to the Right.

16

T.I.C. Prof. Chelariu Gabriel


divizarea si unificarea celulelor in tabel: pentru unificare se executa click dreapta pe celulele deja selectate Merge Cells introducerea de formule matematice in tabel: click stanga in casuta din tabel unde vrem sa apara rezultatul - meniul Layout submeniul Formula.

1.11 Scrierea pe coloane


Pentru scrierea pe coloane de ziar se recomanda selectarea prealabila a textului si apoi din meniul Page Layout, zona Page Setup se actioneaza butonul Columns. Din lista care apare putem selecta din mai multe formate predefinite de coloane (One, Two, Three, Left, Right) sau putem allege optiunea More Columns care ne va permite sa personalizam scrierea pe coloane pentru textul selectat.

1.12 Editorul de ecuatii


Pentru a introduce o formula matematica etapele care trebuie urmate sunt relative simple si necesita doar o minima capacitate de intuitive. Mai intai se selecteaza meniul Insert si din sectiunea Symbols se actioneaza butonul Equation. Fereastra care se deschide dupa acesti pasi ester urmatoarea:

In sectiunea Structures gasim instrumentele specifice editorului de ecuatii cu care putem crea ce formula matematica dorim.

17