Sunteți pe pagina 1din 2

Procedura de monitorizare a absenteismului ABSENTEISMUL

Premise: alimenteaza insuccesul scolar; este un prim pas spre abandonul scolar si parasirea timpurie a sistemului de invatamant. Aciuni: absenteismul trebuie monitorizat, prevenit si redus.

Avand in vedere Legea Educatiei Nationale , RO !"P,ordine #i metodologii $n vigoare, toate cadrele didactice din %N%& vor realiza prevederile prezentei proceduri. 'onitorizarea absentelor Art. (. %adrele didactice vor consemna, in mod obligatoriu, la )iecare ora de curs absentele, in catalog. a* pro)esorii de educaie )izic+ vor consemna zilnic, la s),r#itul orelor de curs, absenele elevilor $n catalogul clasei; b* pro)esorii de limbi moderne vor consemna zilnic, la s),r#itul orelor de curs, absenele elevilor $n catalogul clasei;

Art.-. Pro)esorii diriginti vor aduce la cunostinta elevilor si a parintilor in cadrul orelor de consiliere si la sedintele cu parintii, prevederile RO !"P, in special .ectiunea a - a, %ap/""", 0E1ercitarea calitatii de elev* , prevederile Procedurii de motivare a absenelor si a prezentei Proceduri. Art.2. a* Pro)esorii diriginti vor motiva absentele elevilor doar pe baza documentelor precizate de art. 34, alin. -, lit. a,b,c din RO !"P si in con)ormitate cu proceura de motivare a absentelor. b* Pro)esorii diriginti vor motiva absentele in termenul prevazut de RO !"P 5 6 zile de la revenirea la cursuri a elevilor care au absentat. Art.4. Pro)esorii dirigini monitorizeaz+ num+rul absenelor lunar complet,nd )ormularul de monitorizare a )recvenei elevilor.