Sunteți pe pagina 1din 3

AMM Curs 5 - 30.10.

.2012 In ceea ce priveste elaborarea unei strategii de success pot fi exe plificate pentru anu ite do enii proble ele care trebuie avute in vedere. !xe plu" in do eniul serviciilor #turis ului$ co ertului$ etc.% este necesara cunoasterea" a. nivelului de cunoastere a optiuniilor clientiilor precu si a gradului de intandigibilitate a acelui serviciu. b. nivelul de participare a clientului la prestarea acelui serviciu #afacere%. Observatie! &rebuie avuta in vedere in od constant sau per anent interactiunea dintre client si acel serviciu prestat. Nota! !ste vorba in ca'ul participarii clientului de pre'enta fi'ica a acestuia in ti pul reali'arii acelui serviciu #dialogul per anent intre client si prestatorul de servicii%. !x" client aseor$ client cos etician. (trategiile )de succes* elaborate trebuie sa puna in evidenta factorul de eficienta stiind ca nivelul de eficienta al strategiei este direct proportional cu odul de participare al clientului. +upa unii specialisti in do eniu$ eficienta este conditionata de utili'area unor te,nici legate de desfasurarea activitatii #de oderni'area flu'ului te,nologic respectiv%. Obesrvatie! In anali'a te,nologiilor si strategiilor trebuie sa se tina sea a de preferintele consu atorilor de servicii dar si ale utili'atorilor acestora stiind ca gradul de satisfactie al acestora influentea'a in od decisiv viata serviciilor. In acelasi ti p trebuie anali'ata de catre interprin'ator aniera de prestare a serviciilor fiind necesar in acest sens sa se tina cont" - de co petitia existenta pe piata. - de sc,i barile econo ico-sociale aparute. - de strategiile de ar-eting de'voltate si aplicate. - de ciclul de viata al afacerilor. - de capacitatea de co unicare si contact cu clientii si cu anga.atii proprii ur arinduse de'voltarea unor raporturi de incredere intre acestea. - de capacitatea de coordonare si de cuprindere a ariei de proble e si a graudlui de i portanta a acestora #ierar,i'area lor%. Aceste ele ente entionate pot deter ina #sau conduce% la preinta pinarea unor potentiale conflicte precu si la depasirea unor situatii de cri'a care pot deteriora afacerea. !le entele de contin ale unei planificari strategice de succes. In cadrul unei strategii pentru a-i asigura acesteia succesul trebuie avute in vedere odalitatiile de raspuns la anu ite intrebari care pot constitui suportul unei planificari strategice realiste" - care sunt clientii interesati de afacerea respectiva. - care sunt produsele si serviciile oferite de potentialii slienti de afacerea in cau'a. - cate dintre aceste porduse si servicii pot fi considerate de ba'a. - odalitatile prin care vor fi satisfacute dorintele clientilor. - care este seg entul de piata unde afacerea noastra va intra in co petitie cu - care este i aginea publica dorita de proprietarul afacerii respective dorita de proprietarul afacerii.

- ce indica anali'a (/0&. +e retinut1 Aceste ele ente pot fi puse in evidenta cu a.utorul insiunii$ scopului si obictilele definite de proprietarul afacerii. Avand in vedere isiunea stabilita de fir a pentru afacerea in cau'a este necesar sa fie puse in evidenta atat po'itia ocupata la o entul respectiv de afacerea in cau'a pe piata cat si directiile viitoare ale afacerii in raport cu co petitorii. (e reco anda in acelasi ti p sa se acorde o atentie ai are acelor ele ente care pot constitui puncte forte re'ultate idn anali'a (/0& privind" - experienta in do eniu. - ariile de perfor anta legate de personalul anga.at$ activitati de productie$ organi'are$ ar-eting$ etc$ precu si ansa blul abilitatilor specifice care contribuie la succesul fir ei si al afacerii si prin care se poate construi o perspectiva realista si surprinde in od sincer realitatea. In general in structura planului strategic trebuie acordata atentie in aceeasi asura si punctelor slabe reflectate de anali'a (/0&$ precu si constatarile reali'ate in ur a anali'ei seg entului de piata specific do eniului afacerii in ca'ua. Acestea per it identificarea ansa blului de oportunitati si a factorilor din ediu care prin natura lor pot avea un i pact se nificativ asupra afacerii respective. 2u in ulti ul rand trebuie avuta in vedere si anali'ata acea categorie de factori #c,eie% care pot contribui la succesul afacerii pe seg entul de piata legat de afacerea in cau'a. &rebuie retinut ca reali'area unei anali'e cat ai co plete a pietei in stransa legatura cu isiunea$ scopul$ obiectivele$ si strategia fir ei pentru afacerea in cau'a trebuie sa cuprinda o serie de factori c,eie dintre care se nificativi sunt" - oportunitati si perturbatii pe care fir a le poate si tii in procesul de elaborare a obiectivelor sale. Observatie! In astfel de situatii #de aparitie a unor oportunitati si3sau perturbatii%$ interprin'atorul$ anagerul$ etc trebuie sa ,otareasca acelor optiuni care sunt se nificative #cu i pact puternic asupra afacerii%. 1. In astfel de situatii cand perturbatiile din ediu$ sub for a unor forte negative influentea'a succesul afacerii si pot in,iba abilitatea fir ei de a-si atinge noile obiective$ se reco anda ca aceste perturbatii #si3sau oportunitati% sa fie anali'ate cu a.utorul unei balante prin care sa fie reflectata ponderea acestor perturbatii sau oportunitati$ in ediul concurential al afacerii. 2. 4catori c,eie care asigura succesul afacerii$ acestia pot fi considerati dupa unii autori ca variabile controlabile care pot deter ina succesul unei afaceri pe un anu it seg ent de piata. !xe plificand pute entiona" costurile de productie$ costurile cu desfacerea productiei$ calitatea serviciilor oferite$ increderea clientiilor in raport cu produsele solicitate$ etc. 3. Anali'a co petitoriilor cuprinde o grupa de factori c,eie i portanti interprin'atorilor$ oferindui-se acestuia posibilitatea ca in cadrul planificarii strategice sa poata co para punctele tari si slabe cu cele ale co petitoriilor$ putand astfel valorifica in od favorabil punctele slabe ale acesteia. 5. (tabilirea scopurilor si obiectivelor acestea trebuie stabilite inainte de elaborarea strategiilor.

Obesrvatie! 0biectivele se elaborea'a de obicei pe ter en scurt si cuprind acele sarcini specifice si controlabile #productivitatea$ structura organi'atorica$ resursele financiare$ etc%. (copurile trebuie sa reflecte ceea ce fir a legat de acea afacere isi planifica in viitor aspiratiile$ ratiunea existentei sale$ pentru viitor. 5. I ple entarea planului strategic si controlul re'ultatelor aceasta etapa presupune punerea in opera #in actiune$ sau concreti'area% a planului strategic$ acesta fiind transfor at in planuri operationale. Asista la o transferare a autoritatii anagerilor de varf si a celor de nivel ediu spre anagerii de supraveg,ere #operationali de la ba'a pira idei ierar,ice%. Controlul re'ultatelor va per ite punerea in evidenta a ur atoarelor categorii de factori c,eie" - productia obtinuta$ fata de cea planificata. - van'arile reali'ate. - perfor antele atinse. Observatie! &oate acestea in raport cu obiectivele din planul strategic.