Sunteți pe pagina 1din 2

Data: Test de evaluare Nume [i prenume: Clasa:

Fiecare subiect este notat cu 1 p. Din oficu 2 p.

1. A[eza]i `n ordine cronologic urm toarele religii: cre[tinism iudaism !2""" `.#r.$ budism %induism !&""" `. #r.$ islamism 2. Care este semnifica]ia [i c rei religii apar]in urm toarele simboluri'

(. Care sunt elementele dup care recunoa[te]i c ror religii apar]in urm toarele loca[uri de cult'Care este denumirea persoanelor care oficiaz cultul'

&. Cine au fost `ntemeietorii cre[tinismului) islamului) %induismului [i budismului' *. Care sunt c r]ile de cult ale: cre[tinismului) iudaismului) %induismului [i islamului' +. Care sunt cei cinci st,lpi ai islamului' -. Care sunt cele patru ade. ruri nobile din budism' /. Care este atitudinea cre[tin fa] de celelalte religii'