Sunteți pe pagina 1din 19

RECAPITULARE:

şiruri de numere
reale

determinarea termenilor
unui Şir ce respectĂ
anumite particularitĂŢi
1) Fie şirul ( a n ) n≥1 , având
termenul general
a n = 6 − 2n
Să se determine a5 şi a10
2) Fie şirul ( a n ) n≥1 , având primul
termen 5 şi relaţia de recurenţă:
a n +1 = 2a n + 3
Să se determine termenul de
rang 5, adică a 5
3) Să se completeze cu încă 3
termeni fiecare şir:

• 1, 5, 9, 13, 17, ......, ......., .....


• 2, 12, 22, 32, ......, ......., .....
• 7, 9, 11, 13, ......, ......., .....
• 19, 16, 13, 10, ......, ......., .....
• 36, 31, 26, 21, ......, ......., .....
titlul lecţiei:

Pro gre sia


aritme tică
Obiectivele urmărite în
lecţie:

• să poată identifica o progresie aritmetică


• să poată determina orice termen al unei
progresii aritmetice, având anumite ipoteze
• să utilizeze legătura cu media aritmetică a
termenilor unei progresii aritmetice
• să calculeze suma primilor n termeni ai
unei progresii aritmetice, în diverse ipoteze
Definiţie:
Un şir de numere reale în care orice
termen, începând cu al doilea, se obţine din
termenul precedent adunat cu acelaşi
număr se numeşte progresie aritmetică.
Aşadar, progresia aritmetică este un şir
( a n ) n≥1 definit prin relaţia de recurenţă
a n +1 = a n + r , unde r este un număr real
fixat, numit raţie.
Exemple de progresii aritmetice

• 1,2,3,4,5,... cu raţia r = 1
• -10,-5,0,5,10,15,... cu raţia r = 5
• 99,96,93,90,87,84,81,..., cu raţia r = -3
• 19,17,15,13,11,9,7,5,3,1,..., cu raţia r = -2
Proprietăţile
unei progresii
aritmetice
P1) Un şir ( a n ) n≥1 este progresie
aritmetică dacă şi numai dacă
orice termen începând cu al
doilea este medie aritmetică a
termenilor vecini lui, adică
pentru n ≥ 2 avem:
a n −1 + a n +1
an =
2
Exemplu

Fie ( a n ) n≥1 o progresie aritmetică pentru


care avem a8 = 17 şi a10 = 25.
Să se afle a 9 şi raţia r.

a8 + a10 17 + 25
Soluţie: Avem: a9 = = = 21
2 2

Termenii consecutivi cunoscuţi sunt:


17, 21, 25, adică r = 4.
P2) Într-o progresie aritmetică
( a n ) n≥1 , termenul general este
dat de formula:
a n = a1 + (n − 1) ⋅ r
Exemplu
Fie ( a n ) n≥1 o progresie aritmetică
pentru care avem a1 = 24 şi r = -5.
Să se afle a 9

Soluţie:
a9 = 24 + (9 − 1) ⋅ (−5) = 24 − 40 = −16
P3) Suma primilor n termeni ai
progresiei aritmetice ( a n ) n≥1
este dată de formula:

( a1 + a n ) ⋅ n
S n = a1 + a 2 + a3 + ... + a n =
2
Exemplu
Să se calculeze suma S = 2+4+6+8+...+24.

Soluţie: Avem o progresie aritmetică cu raţia


r = 2 şi cu numărul de termeni n = 12. Atunci:

S =
( 2 + 24 ) ⋅12
= 26 ⋅ 6 = 156
2
Exerciţii orale

• 1) Care din următoarele şiruri este


progresie aritmetică:
a) 7, 5, 3, 1, -1, -3, ...
b) 2, 3, 5, 6, 8, 9, ...
Exerciţii orale
2) Care este raţia unei progresii
aritmetice cu
a1 =10 şi a 2 = 15
Exerciţii orale
• 3) Să se determine x real pentru care
tripletul 4, x, 12 formează o progresie
aritmetică.
Muncă independentă

• Manual pag: 79 ex E3, E7 a, b

Prof: Tulvan Emilia

S-ar putea să vă placă și