Sunteți pe pagina 1din 8

ZONA DE AGREMENT CIRIC IConsolidari teren aferent obiectelor parcari nr.

6 si 7 si Teren tenis de camp

IMBUNATATIRE TEREN DE FUNDARE PRIN COMPACTARE CU MAI GREU

CUPRINS

1. 2.

PREVEDERI GENERALE .......................................................................................... 3 MATERIALE .......................................................................................................... 3

2.1 Apa ..................................................................................................................... 3


2.1.1 Caracteristicile apei ....................................................................................................................... 3 2.1.2 Originea apei ................................................................................................................................. 3

2.2 Pamant local de adaos ....................................................................................... 3


2.2.1 Umiditatea pamantului ................................................................................................................... 4

3.

UTILAJE ............................................................................................................... 4

3.1 Maiul greu ........................................................................................................... 4 3.2 Utilajul de ridicat maiul greu ............................................................................... 4
4. EXECUTIA LUCRARILOR......................................................................................... 4

4.1 Lucrari pregatitoare ............................................................................................ 4 4.2 Executia compactarii .......................................................................................... 5


4.2.1 Umiditatea optima de compactare................................................................................................. 5 4.2.2 Trasarea si marcarea axelor de lucru ale utilajului........................................................................ 5 4.2.3 Cicluri de compactare cu maiul greu ............................................................................................. 6 4.2.4 Nivelarea finala a suprafetei compactate ...................................................................................... 6

4.3 Verificarea compactarii ....................................................................................... 6


5. 6. 7. TOLERANTE .......................................................................................................... 6 SUPRAVEGHERE SI MONITORIZARE ....................................................................... 6 RECEPTIONAREA LUCRARILOR .............................................................................. 7
Pagina 1 / 8

Imbunatatire teren de fundare prin compactare cu mai greu

ZONA DE AGREMENT CIRIC IConsolidari teren aferent obiectelor parcari nr. 6 si 7 si Teren tenis de camp

8.

LISTA PLANSELOR CARE GUVERNEAZA LUCRAREA .................................................. 7

9. LISTA NORMATIVELOR, INSTRUCTIUNILOR SI STASURILOR AFERENTE PREZENTULUI CAIET DE SARCINI ................................................................................... 7

9.1 9.2 9.3 9.4

Normative ........................................................................................................... 7 Instructiuni .......................................................................................................... 7 STAS .................................................................................................................. 8 SR EN ................................................................................................................ 8

Imbunatatire teren de fundare prin compactare cu mai greu

Pagina 2 / 8

ZONA DE AGREMENT CIRIC IConsolidari teren aferent obiectelor parcari nr. 6 si 7 si Teren tenis de camp

1.

PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se aplica lucrarilor de imbunatatire a capacitatii portanta a terenului de baza cu capacitate portanta redusa. El cuprinde conditiile tehnice care trebuie indeplinite pe parcursul executiei lucrarilor, precum si controlul de calitate si criteriile de receptie a lucrarilor. Prezentul Caiet de Sarcini este intocmit in conformitate cu precizarile Caietului de Sarcini intocmit de Ministerul Transporturilor CNADNR, publicat in Buletinul Tehnic Rutier nr.6 din 2004 reactualizat, tinand cont de Normativele si Standardele romanesti si europene in vigoare si de precizarile H.G. 28/2008 cap.3.2 si 3.3. De asemeni, el tine cont de particularitatile de executie in amplasamentul respectiv. Constructorul are obligatia de a intocmi procedura de executie in conformitate cu plansele de executie, cu caietul de sarcini, normativele, instructiunile si standardele nominalizate in acest caiet de sarcini, cu detalierea modului de executie si a documentelor de receptie. Procedura de executie va fi inaintata Consultantului spre aprobare inainte de inceperea lucrarii. In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie sa respecte Caietul de sarcini general si prevederile standardelor si normelor in vigoare. Toate materialele care intra in lucrarile permanente vor fi supuse aprobarii Consultantului. Inainte de aprovizionare, Antreprenorul va supune aprobarii Consultantului sursele / furnizorii acestor materiale. Nici un material nu va fi utilizat in lucrarile permanente inainte de a fi aprobat de Consultant.

2.

MATERIALE

2.1 Apa 2.1.1 Caracteristicile apei

Caracteristicile apei folosite la obtinerea umiditatii optime de compactare a pamantului trebuie sa fie in conformitate cu cerintele prevazute in SR EN 1008/2002, acestea depind in foarte mare masura de originea apei. 2.1.2 Originea apei

Apa in conformitate cu SR EN 1008/2002 trebuie sa provina din urmatoarele surse: retea publica (apa potabila) surse subterane 2.2 Pamant local de adaos Se poate folosi orice tip de pamant local.

Imbunatatire teren de fundare prin compactare cu mai greu

Pagina 3 / 8

ZONA DE AGREMENT CIRIC IConsolidari teren aferent obiectelor parcari nr. 6 si 7 si Teren tenis de camp

2.2.1

Umiditatea pamantului

Umiditatea pamantului ce se compacteaza trebuie sa fie cat mai apropiata de umiditatea optima de compactare. Abaterea maxima ce se admite, fata de umiditatea optima de compactare, este de 3% (ca valoare absoluta). Umiditatea optima de compactare (wopt) se determina conform STAS 1913/13-63 "Determinarea caracteristicilor de compactare. 3. UTILAJE

Utilajele folosite la compactarea cu maiul greu lucreaza prin impact. 3.1 Maiul greu Se va utiliza un mai metalic sau din beton armat care va respecta urmatoarele conditii: - suprafata de batere a maiului sa fie circulara, - diametrul suprafetei de batere sa fie intre 1,20 si 1,60 m. Orientativ, presiunea statica pe teren a maiului va fi de 15...20 KPa; pentru aceasta, masa maiului trebuie sa se inscrie in valorile din tabelul: Diametru Aria urmei Masa maiului: M (tone) (m) (m) Presiunea statica pe teren 15 kPa 20 kPa 1.2 1.13 1.7 2.26 1.4 1.54 2.31 3.08 1.6 2.03 3.00 4.06 Maiurile trebuie sa fie cu centrul de greutate cat mai jos, spre a asigura o cadere verticala (se poate recurge eventual la lestarea partii inferioare a maiului). 3.2 Utilajul de ridicat maiul greu Pentru ridicarea maiurilor, folosite in compactarea terenurilor, utilajele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - capacitatea de ridicare sa fie de 2,5...3 ori masa maiului, - maiul sa poata fi ridicat la 3,5...4 m inaltime, - sa se poata deplasa si roti Pentru o compactare uniforma, unghiul de rotire a bratului trebuie sa fie limitat la 4060 in fiecare sens. In cazul unui astfel de unghi, fasiile compactate isi vor pastra paralelismul. 4. EXECUTIA LUCRARILOR

4.1 Lucrari pregatitoare Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise se vor executa toate lucrarile pregatitoare:
Imbunatatire teren de fundare prin compactare cu mai greu Pagina 4 / 8

ZONA DE AGREMENT CIRIC IConsolidari teren aferent obiectelor parcari nr. 6 si 7 si Teren tenis de camp

semnalizarea zonei de lucru; verificarea existentei si pozitiei eventualelor utilitati in ampriza sau in vecinatatea acesteia. Se vor lua toate masurile pentru executarea lucrarilor in siguranta. Daca in timpul executarii sapaturilor se intalnesc obiecte sau constructii de interes arheologic, lucrarile se vor opri si se vor anunta organele competente; defrisari, demolari (daca este cazul); trasarea suprafetei ce urmeaza a fi compactata (Suprafata compactata se va extinde lateral in jurul fiecarei fundatii, pe o latime minima egala cu adancimea de compactare); asigurarea scurgerii apelor de pe amplasament; 4.2 Executia compactarii Compactarea de proba se executa pe poligon de incercare cu scopul de a stabili pentru utilajul de compactare cu care urmeaza a se lucra, grosimea optima a stratului si numarul minim de treceri prin care se realizeaza gradul de compactare prescris. Etape tehnologice: aducerea terenului la umiditatea optima de compactare, trasarea si marcarea axelor de lucru ale utilajului; executarea pe rand a celor doua cicluri de compactare cu numerele de lovituri N1 si N2 stabilite experimental; nivelarea finala a suprafetei compactate. 4.2.1 Umiditatea optima de compactare

- Umezirea terenului de compactat cu cantitatea suplimentara de apa se va face numai prin stropire, in reprize succesive, pe masura ce apa se infiltreaza in teren, pe toata grosimea stratului de pamant ce trebuie compactat. Compactarea va putea fi executata, de regula, dupa trecerea a cateva ore de la infiltrarea apei in pamant, in functie de natura pamantului si de starea atmosferica existenta. - Dac w < wopt, compactarea devine cu atat mai dificila cu cat pamantul este mai argilos i mai uscat. - Dac w > wopt, compactarea ramane insuficienta. - Daca, din cauza precipitatiilor atmosferice, umiditatea pamantului ce trebuie compactat este mai mare decat cea optima, se amana compactarea pana ce umiditatea scade la valoarea ceruta, luandu-se totodata masuri de evacuarea apelor de precipitatii din groapa de fundatie si de impiedicarea unui nou aport de apa. - Nu se executa compactari prin batere pe timp friguros, cand exista pericolul scaderii temperaturii sub 0C, sau cand pamantul este inghetat. 4.2.2 Trasarea si marcarea axelor de lucru ale utilajului

Trasarea si marcarea axelor de lucru ale utilajului se face in functie de raza de actiune a utilajului, astfel incat sa se acopere intreaga suprafata de compactat. Trasarea axelor de lucru se face prin raportare la axele amprizei suprafetei ce trebuie compactata.
Imbunatatire teren de fundare prin compactare cu mai greu Pagina 5 / 8

ZONA DE AGREMENT CIRIC IConsolidari teren aferent obiectelor parcari nr. 6 si 7 si Teren tenis de camp

Inaltimea de cadere a maiului se va lua intre 2,0 si 4,0 m. Pentru primul ciclu inaltimea de cadere se va lua catre valoarea minima a intervalului, iar pentru al doilea ciclu catre valoarea maxima. 4.2.3 Cicluri de compactare cu maiul greu

In primul ciclu de batatorire, urmele maiului vor fi tangente. Urmele celui de al doilea ciclu de batatorire vor fi decalate cu o jumatate de diametru fata de ale ciclului precedent. 4.2.4 Nivelarea finala a suprafetei compactate

Denivelarile ramase dupa terminarea compactarii se vor nivela, de preferinta prin cilindrare. In lipsa utilajului pentru acest scop, se poate realiza nivelarea prin compactare suplimentara cu caderi de inaltime redusa ale maiului, sau prin razuire. 4.3 Verificarea compactarii Verificarea lucrarilor de compactare are ca scop constatarea calitatii executiei si uniformitatii compactarii. Verificarea compactarilor umpluturilor se face cu respectarea prevederilor ,,Normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii C56-85 si a ,,Normativului C29-85. Conform normativului C29-85 Imbunatatirea terenului de fundare prin procedee mecanice, gradul de compactare mediu este de 95%. Unitatea executanta a lucrarilor de umpluturi va organiza verificarea compactarii cu personal calificat, laboratoarele trebuind sa respecte prevederile ,,Nomenclatorului incercarilor de laborator in conformitate cu ord. IGSIC nr.8 din 7.11.1981. 5. TOLERANTE - Grad de compactare: 3% - Umiditatea de compactare: 3% - Diametrul maiului: 10 cm 6. SUPRAVEGHERE SI MONITORIZARE

Responsabilul cu executia lucrarilor trebuie sa fie o persoana cu calificare corespunzatoare si experimentata in acest gen de lucrari. Aceasta trebuie sa raspunda de: Conformitatea lucrarii cu precizarile din caietele de sarcini si detaliile de executie Tinerea la zi a inregistrarilor Informarea proiectantului asupra eventualelor neconformitati.

Imbunatatire teren de fundare prin compactare cu mai greu

Pagina 6 / 8

ZONA DE AGREMENT CIRIC IConsolidari teren aferent obiectelor parcari nr. 6 si 7 si Teren tenis de camp

7.

RECEPTIONAREA LUCRARILOR

Verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor de terasamente se vor face in conf. cu prevederile ,,Instructiunilor pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii indicativ C56-85. La receptionarea terasamentelor executate in pamanturi sensibile la umezire se vor controla daca s-au respectat si s-au consemnat in procesele verbale de lucrari ascunse, prevederile Normativelor P7-92 si P70-79. Responsabilul cu executia lucrarilor are obligatia de a incheia in timpul executiei lucrarilor urmatoarele documente: - Proces verbal de trasare a lucrarilor; - Raport de incercare emis de laboratorul santierului privind verificarea gradului de compactare. - Proces verbal de receptie pentru verificarea calitatii lucrarilor.

8.

LISTA PLANSELOR CARE GUVERNEAZA LUCRAREA - Plan situatie -Profile transversale - Plansa tip

9. LISTA NORMATIVELOR, INSTRUCTIUNILOR AFERENTE PREZENTULUI CAIET DE SARCINI 9.1 Normative -

SI

STASURILOR

C16-84 Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii

- C29-1985 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice - C169-88 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale. - GE 044-2001 Ghid pentru sistematizarea, stocarea si reutilizarea informatiilor privind parametrii geotehnici - NP 001-1996 Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pamanturi cu umflari si contractii mari - NP 074 - 2007 Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare - P7/2000 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire 9.2 Instructiuni - C61-74 Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor de locuinte, social culturale si industriale prin metode topografice
Imbunatatire teren de fundare prin compactare cu mai greu Pagina 7 / 8

ZONA DE AGREMENT CIRIC IConsolidari teren aferent obiectelor parcari nr. 6 si 7 si Teren tenis de camp

- C159-1989 Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrarii cu con, penetrare statica, penetrare dinamica, vibropenetrare - C251-1994 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea, receptionarea lucrarilor de imbunatatire a terenurilor slabe de fundare prin metoda imbunatatirii cu materiale locale de aport pe cale dinamica. 9.3 STAS - STAS 1243 - 1983 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor - STAS 1913-1-1982 Teren de fundare. Determinarea umiditatii - STAS 1913-3 -1976 Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor - STAS 1913-5-1985 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii - STAS 1913-6-76 Teren de fundare. Determinarea permeabilitatii in laborator - STAS 1913-13 - 1983 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. - STAS 1913-15-1975 Teren de fundare. Determinarea greutatii volumetrice pe teren - STAS 2914 - 1984 Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate - STAS 7107-1976 Teren de fundare. Determinarea materiilor organice 9.4 SR EN - SR EN 12699:2004 Executia lucrarilor geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor - SR EN ISO 14688-1-2004 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 1 : Identificare si descriere Intocmit, Ing. Florina Budu

Imbunatatire teren de fundare prin compactare cu mai greu

Pagina 8 / 8