Sunteți pe pagina 1din 13

SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA INTR-O PERSPECTIVA EUROPEANA

SESIUNE IUNIE-IULIE 2013


AN DE STUDII III
TITULARI CURS: PROF. DR. ANCA BRATULEANU / PROF. DR. NICOLAE LASCU

SECOLELE AL XVIII-LEA I AL XIX-LEA NTR-O PERSPECTIV EUROPEAN


CURS AN III, SEMESTRUL II, 2012-2013

REGULAMENT DE PROMOVARE
Prelegerile de curs sunt organizate n dou pri:
- Prelegerile 1-7 fac referire la arhitectura din spaiul romnesc i central i est-european n secolul
al XVIII-lea (prof. dr. arh. ANCA BRTULEANU);
- Prelegerile 8-14 fac referire la arhitectura din spaiul romnesc i european n secolul al XIX-lea
(prof. dr. arh. NICOLAE LASCU);
MOD DE EVALUARE
1. EXAMEN PARIAL la jumtatea semestrului din materiale primelor 7 prelegeri 50% din media
final;
2. EXAMEN FINAL n sesiunea regulamentar (iunie-iulie 2013) din materia ultimelor 7 prelegeri
50% din media final;
Ambele examene se vor da n scris, conform cu programarea care va fi anunat.
Nota final va reprezenta media aritmetic a celor dou valori obinute la EXAMENUL PARIAL
i la EXAMENUL FINAL.
Promovarea disciplinei este condiionat de obinerea notei minime 5 (cinci) att la EXAMENUL
PARIAL ct i la EXAMENUL FINAL.
-

Studenii care nu au promovat EXAMENUL PARIAL dar au promovat EXAMENUL FINAL (din
sesiunea iunie-iulie 2013), vor susine n sesiunea de restane regulamentar (septembrie 2013)
examenul din partea de materie corespunztoare primelor 7 prelegeri. Condiia de
promovabilitate este ca nota obinut s fie de minim 5 (cinci).

Studenii care nu au promovat EXAMENUL FINAL (din sesiunea iunie-iulie 2013) dar au
promovat EXAMENUL PARIAL, vor susine n sesiunea de restane regulamentar (septembrie
2013) examenul din partea de materie corespunztoare ultimelor 7 prelegeri. Condiia de
promovabilitate este ca nota obinut s fie de minimum 5 (cinci).

Studenii care nu au promovat nici EXAMENUL PARIAL nici EXAMENUL FINAL, vor susine n
sesiunea de restante regulamentar (septembrie 2013) ambele teste, nota minim de promovare
pentru fiecare dintre acestea fiind de minim 5 (cinci).

titulari curs
prof. dr. arh. Anca BRTULEANU
prof. dr. arh. Nicolae LASCU

SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA INTR-O PERSPECTIVA EUROPEANA


SESIUNE IUNIE-IULIE 2013
AN DE STUDII III

Ex. Partial

TITULARI CURS: PROF. DR. ANCA BRATULEANU / PROF. DR. NICOLAE LASCU

Examen

Abedini Kousar (Iran)

34B

Refacere

0,00

0,00

Abrudan A. Vlad erban

35B

Renmatriculat

5,75

2,00

4,00

Adetu I. Diana

31A

8,00

6,00

Al Jabbari A.A. Alia-Alexandra

31B

0,00

0,00

Al-Adhami M. Amina

35B

6,25

6,00

Albu I. Andrei

32A

5,00

4,00

4,00

Alexandrescu C. Irina

34A

6,00

4,00

4,00

Alexandru M. Raluca-Alina

32A

7,00

4,00

4,00

Alhaj-Ali B. Hajar

36B

5,00

7,00

10

Ambru I. Szilard

34B

0,00

0,00

11

Andrei V. Nataa-Lee

36A

8,50

8,00

8,25

8,00

12

Anghel M. erban

33A

8,00

5,00

6,50

7,00

13

Anica R.M. Radu-Alex

34B

3,00

5,00

14

Antal I. Maria-Alexandra

31B

7,50

10,00

15

Apostol L.O. Sebastian tefan

33A

6,75

0,00

16

Ardeleanu V. tefania

32B

5,50

4,00

4,00

17

Arsene C.V. erban

35B

6,00

8,00

18

Artenii V. Valeria

35A

0,00

0,00

19

Atefnoaie V.M. Laureniu-Ionu

36A

4,00

4,00

4,00

20

Atomei V. Alexandra

35A

5,00

0,00

21

Avram N.M. Cristian-Nicolae

34A

8,50

9,00

8,75

9,00

22

Avramescu A. Ruxandra Elena

34A

7,00

6,00

6,50

7,00

23

Avramescu V. Ciprian

31A

6,00

5,00

5,50

6,00

24

Bacalm N. Alexandru (R.Moldova)

32B

1,75

6,00

25

Baciu N. Ancua

33A

9,75

8,00

8,88

9,00

26

Balaj S. Andreea-Denisa

34A

8,00

5,00

6,50

7,00

27

Baraba M. Bianca

34A

7,75

9,00

8,38

28

Barblat A.D. Daria

36B

3,50

7,00

Nr.
Crt.

Nume si prenume

Grupa

Observaii

Burs

Refacere

Burs

Nr.
chitan

Medie
finala

7,00

Nota
finala

7,00
-

6,13

6,00

6,00

6,00
-

4,00
8,75

7,00

9,00

7,00

4,00

SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA INTR-O PERSPECTIVA EUROPEANA


SESIUNE IUNIE-IULIE 2013
AN DE STUDII III
TITULARI CURS: PROF. DR. ANCA BRATULEANU / PROF. DR. NICOLAE LASCU

29

Barbu C.C. George-Eusebiu

36B

7,50

4,00

30

Barbu I. Mina Georgiana

35A

0,00

0,00

31

Barbu V. Alina

36B

5,00

6,00

5,50

32

Bdlan C. Andrei Marc

31A

6,50

10,00

8,25

33

Bdru N. Vasile-Iulian

36B

0,00

9,00

34

Blan C. Alexandru

32B

5,00

0,00

35

Blan C. Andrei-Radu

34A

8,00

9,00

8,50

36

Blan G. Smaranda

31B

10,00

6,00

8,00

37

Blan I. Marian

36A

3,75

4,00

38

Blnic F.D. Dora Mihaela

34A

7,50

4,00

39

Blulescu D. Mdlina-Elena

32A

3,50

4,00

40

Bncil L. Tania Victoria

33A

6,50

9,00

7,75

41

Brgan I.I. Cristina

36B

7,25

9,00

8,13

42

Brbu N. Elena Cristina

33A

7,30

8,00

7,65

43

Bcu I.C. Mihaela-Andreea

34A

9,80

7,00

8,40

44

Brsan V.V. Claudia

31B

5,00

7,00

6,00

45

Beliu V. Alexandru Cristian

36A

9,50

10,00

9,75

10

46

Biru S. Iuliana Sorina

31A

5,50

9,00

7,25

47

Bea G. Andra-Elena

32B

7,25

8,00

7,63

48

Bldescu V. Marian-Radu

32B

6,00

6,00

6,00

49

Bogdan A. Virgil tefan

34B

8,00

3,00

50

Boghian C. Ioana

34A

6,90

7,00

51

Boldea M. Ana Bianca

34B

6,50

4,00

52

Bostan E. Cezar tefan

36B

4,20

0,00

53

Botezatu C. Sonia

31B

7,70

8,00

7,85

54

Brojbeanu D.T. Ioana-Alexandra

36B

7,25

10,00

8,63

55

Bulai S. Andrada

35B

8,75

7,00

7,88

56

Buliga T. Alexandra-Elena

34B

3,30

5,00

57

Bunghiuz G. Eduard Mihai

32A

5,25

4,00

58

Busuioceanu D. Radu

36A

5,50

6,00

59

Bumachiu A. Mariana (R.Moldova)

32B

2,50

7,00

Refacere

4
6,95

5,75

6
4

SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA INTR-O PERSPECTIVA EUROPEANA


SESIUNE IUNIE-IULIE 2013
AN DE STUDII III
TITULARI CURS: PROF. DR. ANCA BRATULEANU / PROF. DR. NICOLAE LASCU

60

Calciu V. Miruna-Elena

35B

6,50

8,00

7,25

61

Catargiu V. Paul Magdiel

31A

7,00

5,00

6,00

62

Cazacu I. Silvia

36B

9,70

10,00

9,85

10

63

Clugreanu A. George

32A

6,00

5,00

5,50

64

Clugrescu F. Lucian-tefan

33A

5,00

5,00

5,00

65

Cear T. Adina Adriana

35B

8,75

10,00

9,38

66

Cerchez M. erban-Emil

35B

7,75

7,00

7,38

67

Cernea M. Ioana

36A

4,00

10,00

68

Chiri N. Bogdan Constantin

36B

3,50

4,00

69

Chiulescu A. Diana Georgiana

33B

8,00

8,00

8,00

70

Ciobanu I. Valentin

32A

8,75

7,00

7,88

71

Ciobanu I.F. Ioana Raluca

33A

10,00

8,00

9,00

72

Ciobotaru V.F. Cristiana Minodora

35B

6,00

5,00

5,50

73

Cioci G. Anca

31B

7,00

6,00

6,50

74

Ciocrlan M. Constantin

36A

8,00

7,00

7,50

75

Cipileaga I. Marina (R.Moldova)

33B

7,00

7,00

7,00

76

Coman D. Iuliana

36A

7,75

7,00

7,38

77

Coman I. Andrei

33B

3,00

2,00

78

Coman L. Ruxandra

36A

6,25

0,00

79

Consferen I. Andrei

32A

4,00

5,00

80

Constantin B.C. Radu

33B

8,20

8,00

8,10

81

Constantin G. Raluca Ana Maria

31A

7,25

6,00

6,63

82

Constantin M.L. Laura Cristina

35A

5,50

7,00

6,25

5,75

0,00

33B

1,50

0,00

83
84

Constantinescu tefnel D.M.


Corina M
Contreiras Osvaldo De Oliveira
(Angola)

33A

Refacere

603

Renmatriculat

Refacere

Transf.

op 12270

5,75

85

Craiciu I.C. Cristina Maria

34B

6,50

5,00

86

Crescu S. Carmen Cristina

35A

0,00

7,00

87

Crptureanu O. Camelia

35B

8,50

10,00

88

Creciun A. Diana (R.Moldova)

32B

2,75

6,00

89

Creu S. Anca-Ioana

33B

9,00

9,00

9,00

90

Croitoru N. Simona

32A

5,00

7,00

6,00

4
9,25

9
4

SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA INTR-O PERSPECTIVA EUROPEANA


SESIUNE IUNIE-IULIE 2013
AN DE STUDII III
TITULARI CURS: PROF. DR. ANCA BRATULEANU / PROF. DR. NICOLAE LASCU

91

Cuciureanu T.F. Teodor Octavian

35B

6,00

7,00

6,50

92

Cucu P. Maria (R.Moldova)

33B

5,50

6,00

5,75

93

Dan V. Ileana-Roxana

34A

0,00

0,00

94

Daniciuc V. Mdlina

32A

5,50

4,00

95

Darvas A. Kazmer-Koppany

34B

5,00

5,00

5,00

96

Dasclu I. Alexandru

35A

6,00

5,00

5,50

97

David M. Ciprian

33A

0,00

0,00

98

Diaconu G. Vlad

34B

4,40

6,00

99

Dinu G.D. Mihaela tefana

33A

Transf.

0,00

0,00

100

Dinu M. Matei

32A

Burs

0,00

0,00

101

Dinu-Tnase T. Cristian

35A

2,75

0,00

102

Dobrea C. Corneliu-Dan

34A

7,50

10,00

103

Dobrescu-Marandei C.E. MonicaIoana

31A

0,00

0,00

104

Dominte I. Horaiu Eduard

33A

0,00

0,00

105

Drghici L. Sergiu-Tudor

34B

5,50

5,00

106

Drgulin D. Andreea Liana

36A

0,00

0,00

107

Dumencu N.A. Radu

35A

8,00

8,00

108

Dumitrache G. Elena - Loredana

34B

7,80

4,00

109

Dumitracu A. Drago

34B

6,00

7,00

6,50

110

Dumitrescu . Victor-tefan

36B

5,70

5,00

5,35

111

Dumitru T. Alina Petronela

32A

1,50

4,00

112

Durlanu L.A. Adrian Alexandru

34B

5,40

6,00

5,70

113

Egyed J.Cs. Janos

31B

6,50

9,00

7,75

114

Enache C. Ioana Elisabeta

34A

8,50

6,00

7,25

115

Enache Gh. Marius

33A

3,50

5,00

116

Enache M.R. Andreea

31B

5,20

5,00

117

Exacoustos Zacharias (Maroc)

33A

0,00

0,00

118

Feldman R.A. Deborah Irena

34A

8,50

6,00

7,25

119

Friman I. Andreea Alexandra

35B

7,75

7,00

7,38

120

Frigea I. Mihai-Ionel

31A

0,00

0,00

121

Gagiu Alexandru

34A

6,30

6,00

Burs

Refacere

Burs

Renmatriculat

8,75

5,25

5
-

8,00

8
4

4
5,10

5
-

6,15

SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA INTR-O PERSPECTIVA EUROPEANA


SESIUNE IUNIE-IULIE 2013
AN DE STUDII III
TITULARI CURS: PROF. DR. ANCA BRATULEANU / PROF. DR. NICOLAE LASCU

122

Gavril C. Radu

33A

123

Gavrilescu R. Alexandra

124

Refacere

0,00

0,00

33A

5,00

7,00

6,00

Glianu O. Cosmin

36A

6,50

6,00

6,25

125

Gealatu Gh. Alina

34A

7,80

10,00

8,90

126

Georgescu C.V. Cosmin-Valentin

36A

5,50

7,00

6,25

127

Georgescu D. Anamaria

32B

9,50

9,00

9,25

128

Gheorghe A. Adrian-Alexandru

34B

6,30

8,00

7,15

129

Gheorghe F. Nicoleta Eugenia

31A

0,00

6,00

130

Gigoi A.E. Silvia Roxana

33B

7,50

8,00

7,75

131

Gigoi A.E. Teodora-Adriana

33B

7,25

7,00

7,13

132

Giurescu L. Elena Daniela

33A

5,00

8,00

6,50

133

Giurgiu D.A. Mihai

33A

0,00

0,00

134

Gojgrea V.C. Andreea Gabriela

31B

5,40

7,00

6,20

135

Goa C.I. Sorin-Gabriel

34A

9,00

6,00

7,50

136

Grecea I. Raluca

32B

6,00

10,00

8,00

137

Grigora C. Ruxandra-Ileana

34A

10,00

9,00

9,50

10

138

Grigore C.A. Ctlin

34B

0,00

0,00

139

Grigorie I. Daniel Constantin

32B

9,25

8,00

8,63

140

Grigoriu I. Iuliana

36A

5,25

8,00

6,63

141

Grigu I. Clina-Elena

35B

8,50

6,00

7,25

142

Grosu S. Andrei

32A

6,00

9,00

7,50

143

Guiu Gh. Bogdan Ioan

32B

6,00

5,00

5,50

144

Gu I. Alexandra

36B

7,20

5,00

6,10

145

Hangan I. Georgiana

31A

6,00

6,00

6,00

146

Herianu V. Ioana-Alina

34A

4,40

5,00

147

Herrera R.A. Thomas (Frana)

34A

7,70

7,00

7,35

148

Holovciuc V.I. Andrei

34A

8,00

8,00

8,00

149

Hulpe M. Dumitru (Ucraina)

34B

0,00

0,00

150

Iancu V. Mdlina

31B

6,50

5,00

5,75

151

Ianculescu G. Adrian

36B

7,00

5,00

6,00

152

Ilie A. Alexandra

35A

6,50

4,00

Refacere

Refacere

Transf.

Refacere

SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA INTR-O PERSPECTIVA EUROPEANA


SESIUNE IUNIE-IULIE 2013
AN DE STUDII III
TITULARI CURS: PROF. DR. ANCA BRATULEANU / PROF. DR. NICOLAE LASCU

153

Ilie I. Vlad-Nicolae

35B

6,75

6,00

6,38

154

Ilovan O.I. Adriana Ioana

31A

9,50

8,00

8,75

155

Ionescu Lupeanu M.C. Marcel


Sebastian

35B

7,25

4,00

156

Ionescu-Ambrosie P. tefan

34A

3,80

0,00

157

Ioni F. Vlad

36B

8,00

4,00

158

Ioni t. Narcisa Gabriela

31A

9,00

7,00

8,00

159

Iov P. Rzvan

31B

6,00

6,00

6,00

160

Irimescu L. Ioan-Tudor

33B

6,00

6,00

6,00

161

Irofte I. Aurelia-Elena

36A

6,00

6,00

6,00

162

Isbescu G. Georgiana Alexandra

32B

5,00

8,00

6,50

163

Ivan G.F. Iulia-Florentina

31A

8,50

5,00

6,75

164

Ivan N. Ctlin Ionu

31B

8,70

6,00

7,35

165

Ivancu M. Crina-Antonia

35B

7,50

7,00

7,25

166

Ivan-Gurzu A.T. Ana

33B

7,50

10,00

8,75

167

Izet E. Nihal

31B

10,00

8,00

9,00

168

Jabbari Eiham (Iran)

32A

3,50

6,00

169

Jarc Gh. Alexandra

31B

8,30

10,00

9,15

170

Jelea Nicolae Sebastian

35A

6,00

7,00

6,50

171

Jilescu A.I. Roxana

31A

7,50

8,00

7,75

172

Jipa D. Georgiana Roxana

35A

5,00

4,00

173

Jugnaru I. Mihai-Ovidiu

34A

5,50

4,00

174

Late O.I. Heracleea-Cristina

36A

7,25

9,00

175

Lazr F. Andrei

33A

1,50

4,00

176

Lazr N. Bogdan-Cristian

36B

4,20

4,00

177

Lct D. George

32B

6,50

5,00

178

Leuc A.D. Sergiu-Dorian

35A

4,00

6,00

179

Leutean D. Anamaria-Claudia

32B

3,75

5,00

180

Lie F.D. George-Rzvan

34B

6,50

9,00

7,75

181

Liulca B. Elena (R.Moldova)

32A

5,25

9,00

7,13

182

Lungu F. Cristina-Ioana

31A

5,00

0,00

183

Lupu N. Ion Mrgrit

32B

4,25

6,00

8,13

5,75

SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA INTR-O PERSPECTIVA EUROPEANA


SESIUNE IUNIE-IULIE 2013
AN DE STUDII III
TITULARI CURS: PROF. DR. ANCA BRATULEANU / PROF. DR. NICOLAE LASCU

184

Magraon M. Matei Dan

33A

185

Maior I. Elena-Rucsandra

186

Refacere

0,00

0,00

36A

7,50

7,00

7,25

Manea D.D. Vlad Cristian

32A

8,50

7,00

7,75

187

Manoli I. Tatiana (R.Moldova)

32A

7,00

5,00

6,00

188

Marcu D. Andreea-Cristina

35B

6,50

7,00

6,75

189

Mardale M. Cristina Diana

31A

9,75

9,00

9,38

190

Marin N.V. Anca Diana

31A

9,75

6,00

7,88

191

Marinescu A. tefania-Corina

36B

8,20

4,00

192

Martina N. Vlad

32A

4,00

6,00

193

Mateescu C.D. Moise-Emanuel

33B

4,00

6,00

194

Mlescu G.D. Andreea

33A

2,80

4,00

195

Mlianu D. Ana Marcela

31B

7,20

10,00

196

Mriu C. Ana-Maria

31A

5,75

4,00

197

Mihalache A. Liviu Victor

31B

7,30

2,00

198

Mihalache C. Laura

36A

7,25

10,00

199

Mihu O.D. Thea-Diana

36A

0,00

0,00

200

Miron A. Alexandru

36B

5,50

5,00

201

Mitrea C. Octavian Mihai

32A

0,00

0,00

202

Mitrofan V. Drago Sebastian

35B

5,00

6,00

203

Moac M. tefania Raluca

31A

0,00

3,00

204

Moise F. Andreea-Sonia

36A

7,00

9,00

8,00

205

Moise F. Irina-Mihaela

35B

9,75

8,00

8,88

206

Moisescu M. Radu-Ioan

34B

5,80

5,00

5,40

207

Moldoveanu F.D. Victor

36B

7,50

10,00

8,75

208

Moldoveanu S. Rzvan Ctlin

32B

0,00

0,00

209

Mologani A.C. Taylan

32B

5,25

5,00

210

Moraru D. tefan

33B

5,00

0,00

211

Moraru T. Teodora

32B

5,00

7,00

6,00

212

Moei A. Claudia

32B

5,00

6,00

5,50

213

Munteanu G. Ana-Maria

31B

7,70

7,00

7,35

214

Munteanu I.N. Mihai-Alexandru

36B

6,20

0,00

Refacere

Burs

Burs

Burs

Refacere

1562

8,60

8,63

9
-

5,25

5
-

5,50

6
2

5,13

5
-

SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA INTR-O PERSPECTIVA EUROPEANA


SESIUNE IUNIE-IULIE 2013
AN DE STUDII III
TITULARI CURS: PROF. DR. ANCA BRATULEANU / PROF. DR. NICOLAE LASCU

215

Munteanu P. Horia-Constantin

36A

5,00

10,00

7,50

216

Muat S. Mdlina

35B

7,00

7,00

7,00

217

Nakanishi T. George-Hideaki

36B

4,00

5,00

218

Nanai L. Laura Levenia Estera

36A

7,25

8,00

7,63

219

Nstase T. Oana Caterina

35B

6,00

6,00

6,00

220

Nval D. Alina

32A

8,50

5,00

6,75

221

Negoescu P. Cristina

35B

0,00

0,00

222

Negotei R. Mdlina-Ioana

34B

9,00

10,00

223

Negril S.M. Claudia

32A

7,50

4,00

224

Nemanu V. Roxana Elena

32A

9,25

9,00

9,13

225

Nenciu E.A. Bianca

31B

6,70

8,00

7,35

226

Nica D. Andrei Codru

31A

4,00

5,00

227

Nicodin P.I. Paula Mihaela

33A

5,25

5,00

5,13

228

Nicodin P.I. Sonia-Cristina

35A

6,50

7,00

6,75

229

Nicola M. Corina-Andreea

31B

6,00

5,00

5,50

230

Nicolescu N.C. Lia-Andreea

33B

8,00

10,00

9,00

231

Niculae E. Bogdan Mihai

35A

3,00

6,00

232

Niculcea I. Marius Alin

33B

4,00

4,00

233

Nistor N. Daniel Costin

31A

0,00

0,00

234

Ni P. Alina-Consuela

36B

8,00

9,00

235

Nioiu V. George Ctlin

35A

3,75

4,00

236

Niu C. Cristiana

35A

0,00

5,00

237

Ocalan Mihriban (Turcia)

33B

3,20

4,00

238

Olaru V. Elena

33B

5,50

0,00

239

Oncescu C.M. Florin Antoniu

32A

2,50

5,00

240

Panait B.A. Vlad Ionu

35B

6,75

7,00

6,88

241

Pan N.F. tefania

34A

7,80

8,00

7,90

242

Pancencu T. Adela-Ileana

31A

Burs

0,00

0,00

243

Pantea M.F. Elena Diana

33B

Refacere

0,00

0,00

244

Patra A. Andrei

36B

4,20

4,00

245

Pavel L. Claudiu

36B

6,70

5,00

Burs

Refacere

op 12308

Transf.

Refacere

Transf.

Transf.

1026

9,50

10
4

8,50

5,85

SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA INTR-O PERSPECTIVA EUROPEANA


SESIUNE IUNIE-IULIE 2013
AN DE STUDII III
TITULARI CURS: PROF. DR. ANCA BRATULEANU / PROF. DR. NICOLAE LASCU

246

Ptracu G. Ionu-Adrian

32A

7,00

6,00

6,50

247

Pun Gh. Mihai

32A

8,50

5,00

6,75

248

Punescu V. Georgiana-Maria

35B

7,75

9,00

8,38

249

Pu G. Mihail

35A

4,50

7,00

250

Pencea S. Remus

35A

1,75

5,00

251

Pescaru I. Ionu-Florin

31B

6,50

7,00

252

Petrea L. Irina

34A

9,00

4,00

253

Petrescu N. M. Maria-Cristiana

34A

7,50

7,00

7,25

254

Petric V. Radu Teodor

36B

5,20

9,00

7,10

255

Petrior G. tefania

36B

5,50

8,00

6,75

256

Prvescu S.M. Liana

36B

5,25

6,00

5,63

257

Plaino D. Ctlina tefania

34A

7,00

8,00

7,50

258

Poenaru C.S. Andra-Eliza

36B

9,70

9,00

9,35

259

Pop G. Alexandru

33A

5,00

4,00

260

Popa I. Ciprian Gabriel

32B

0,00

0,00

261

Popescu M. Jessica Mdalina

35B

7,75

7,00

7,38

262

Popescu M. Raluca

31A

8,66

5,00

6,83

263

Pozderie-Semeniuc D. Alexandru

33A

0,00

0,00

264

Predescu C. Robert tefan

35B

3,75

3,00

265

Prundeanu M.A. Ioana-Casandra

36A

8,75

6,00

7,38

266

Rada P.M. Mihai Alin

35B

5,25

7,00

6,13

267

Radion V. Iulia-Elena

34A

7,00

10,00

8,50

268

Radu E. Anca

31B

8,50

8,00

8,25

269

Rapieanu . Ana-Maria

34B

10,00

7,00

8,50

270

Ra N. Adriana-Elena

33B

2,50

5,00

271

Rcan D. Andra Daniela

36A

5,75

4,00

272

Rcorean . Zinaida (R.Moldova)

35A

5,00

6,00

273

Rducu J.A. Gabriela-Magdalena

36A

4,00

8,00

274

Rebega I. Nicu-Mihai

34A

8,00

5,00

6,50

275

Rece V.Gh. Alexandru

31B

7,70

9,00

8,35

276

Rizescu A. Rzvan

31B

6,20

5,00

5,60

Refacere

6,75

7
4

5,50

6
4

10

SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA INTR-O PERSPECTIVA EUROPEANA


SESIUNE IUNIE-IULIE 2013
AN DE STUDII III
TITULARI CURS: PROF. DR. ANCA BRATULEANU / PROF. DR. NICOLAE LASCU

Roman P. Andreea

32A

6,50

7,00

278

Roanu N.V. Andrei-Gabriel

31B

5,20

4,00

279

Rocan N. Rodica

32B

9,75

6,00

7,88

280

Rou F.I. Dan-Alexandru

31A

7,75

6,00

6,88

281

Rotaru F.V. Roxana Elena

36A

3,25

0,00

282

Rotaru I. Adrian

33B

5,50

7,00

283

Rusu E. Ion (R.Moldova)

33B

0,00

0,00

284

Rusu I. Bogdan Alexandru

36A

9,00

6,00

285

Rusu L. Adina Florentina

34B

0,00

6,00

286

Sami N. Greta

31B

10,00

10,00

10,00

10

287

Scobiola M.S. Irina-tefania

33B

7,50

5,00

6,25

288

Serghe Constantin Ovidiu

36B

5,00

8,00

6,50

289

Sima C. Ioana-Roxana

32B

2,50

5,00

290

Srbu M. Olimpia Roxana

35A

8,50

9,00

291

Solomon G. Odette-Maria

35A

0,00

5,00

292

Sptaru V. Mihnea Ioan

31B

5,30

8,00

6,65

293

Stancu I.A. Andreea-Diana

31A

9,50

7,00

8,25

294

Stnescu R.A. Radu Andrei

35B

9,00

6,00

7,50

295

Stoica M.D. Mihail-Vlad

33A

3,66

0,00

296

Strun A. Anatol (R.Moldova)

32A

8,00

7,00

7,50

297

Surduleasa G. Alina-Georgiana

34A

9,00

7,00

8,00

298

Surdulescu G.M. Mihai Andrei

32B

0,00

0,00

299

oldnescu P.E. Ioan

36A

3,50

7,00

300

tefan P. Mihail Ctlin

33B

0,00

7,00

301

tirbescu Al. Raluca-Alexandra

35A

3,00

3,00

302

unescu G. Ctlin Andrei

35A

4,00

7,00

303

Tav D. Iarina Cristiana

36B

7,50

10,00

8,75

304

Ttulescu N. Anca Iulia

34A

6,00

8,00

7,00

305

Tic M. Alexandru tefan

35A

5,75

4,00

306

Tipser C. Aniela - Iulia

31B

5,30

10,00

307

Todiroaie M. Ioana

31B

0,00

0,00

Refacere

Burs

6,75

277

6,25

6
-

7,50

8
3

4
8,75

9
3

4
7,65

8
-

11

SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA INTR-O PERSPECTIVA EUROPEANA


SESIUNE IUNIE-IULIE 2013
AN DE STUDII III
TITULARI CURS: PROF. DR. ANCA BRATULEANU / PROF. DR. NICOLAE LASCU

308

Toma Gh. Bogdan-Octavian

36A

2,50

8,00

309

Trifu Gh. Florentina

34A

9,00

10,00

9,50

10

310

Troanc N. Sonia Luisa

33B

8,70

10,00

9,35

311

Turturic M. tefan Ciprian

36B

9,00

10,00

9,50

10

312

enescu L.V. Paul Tudor

34B

0,00

0,00

313

nari A. Andrei (R.Moldova)

32A

0,00

6,00

314

Ungureanu G. Radu (R.Moldova)

33A

3,00

5,00

315

Vasilescu R.C. erban-Andrei

32A

7,50

7,00

7,25

316

Vasiliu L.V. Alexandru tefan

35A

8,00

9,00

8,50

317

Vtui D. Anamaria

34A

8,00

8,00

8,00

318

Vlad M. Laura Cornelia

31A

5,75

5,00

5,38

319

Vlahidis Alexis (Grecia)

35A

1,50

4,00

320

Vochescu C. Roxana

31B

8,70

8,00

321

Voicu Maria Carolina

32A

2,50

7,00

322

Voicu V. Vlad-Alexandru

31A

5,50

4,00

323

Voiculescu S.V. Iulia-Verona

31A

6,00

6,00

6,00

324

Voinea C. Ionu-Cristian

32B

7,75

10,00

8,88

325

Voinescu A.A. Vlad

34B

0,00

0,00

326

Voitescu Al.. Alin Ioan

36A

8,00

7,00

7,50

327

Vrapcea L. Ioana-Laura

35B

7,25

9,00

8,13

328

Zangor T. Vlad

33B

8,50

5,00

6,75

Medie
finala

Nota
finala

5,20

Transf.

Refacere

Refacere

1341

Refacere

3
8,35

Nume si prenume

An
studiu
20122013

Nr.
Chitan

Data

Ex. Partial

RESTANTIERI

Examen

BIRINCI SEYEN (TURCIA)

IV

1322

27/06/2013

5,40

5,00

CIOBANU D.LIVIU

IV

1662

27/06/2013

4,00

5,00

CONSTANTINESCU L.TEFAN

IV

1374

27/06/2013

5,00

7,00

6,00

DIEYE M.ABDOULAYE
9SENEGAL)

IV

1681

27/06/2013

5,20

5,00

5,10

DIMOV V.MOMCHIL (BULGARIA)

IV

1190

27/06/2013

4,00

6,00

Nr.
Crt.

12

SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA INTR-O PERSPECTIVA EUROPEANA


SESIUNE IUNIE-IULIE 2013
AN DE STUDII III
TITULARI CURS: PROF. DR. ANCA BRATULEANU / PROF. DR. NICOLAE LASCU

DUMBRAV A.A.ANDREEA
GEORGIA

IV

1553

27/06/2013

0,00

5,00

DUMITRU M.MIRCEA

IV

1555

27/06/2013

4,30

0,00

FUREANU V.EDMOND
ALEXANDRU

IV

1434

27/06/2013

6,00

6,00

FLOREA S.C.MATEI CLAUDIU

IV

1276

27/06/2013

6,00

4,00

10

GAFTON GH.TUDOR ALIN

IV

27/06/2013

0,00

0,00

11
12

GALBENU L.I.ALEXANDRU
GABRIEL
GHEORGHE M.ANCUA
RUXANDRA

6,00

IV

1572

27/06/2013

2,50

0,00

IV

1536

27/06/2013

5,50

0,00

13

MERIC A.ANDREI

IV

1722

27/06/2013

0,00

5,00

14

MOHAN G.MIHAI VASILE

IV

op 12272

27/06/2013

0,00

4,00

15

POPESCU M.SILVIU IONU

IV

1186

27/06/2013

4,00

5,00

16

PRODE I.ALEXANDRA IOANA

IV

684

27/06/2013

5,20

9,00

17

RUSU A.ANDREI MIHAI

IV

1424

27/06/2013

5,00

4,00

18

SINGURAN I.DIANA AURELIA

IV

27/06/2013

0,00

0,00

19

SRBULESCU E.LUCIAN TEODOR

IV

1692

27/06/2013

5,00

0,00

20

TEFAN M.NELU ADRIAN

IV

1423

27/06/2013

4,00

5,00

21

TNASE A.ALEXANDRU IONU

IV

1626

27/06/2013

6,00

4,00

22

VASILACHE F.SILVIU

IV

1805

27/06/2013

0,00

4,00

23

VERNIC E.VLAD

IV

1583

27/06/2013

5,00

5,00

24

BOGHIU S.L.LAURA GABRIELA

1688

27/06/2013

4,00

4,00

25

ICHIM V.RZVAN

1217

27/06/2013

0,00

6,00

26

ISTRATE V.ANDREEA

1247

27/06/2013

7,00

7,00

27

MAVROMATIS CHRISTOS
(GRECIA)

755

27/06/2013

3,00

5,00

28

POGAR C.OVIDIU

27/06/2013

0,00

0,00

29

POPESCU G.RADU GEORGE

27/06/2013

0,00

4,00

1796

7,10

5,00

7,00

13