Sunteți pe pagina 1din 1

Troparele Născătoarei de Dumnezeu glas

T

S

Ş

la

Ta

lui

şi

Fi

u lui şi Sfân tu lui Duh.

i

a

cum

şi

pu

ru

rea

şi în

ve

cii

ve

ci lor.A min.

Luni, Miercuri, Vineri, Sîmbătă dimineaţa la sfîrşitul Utreniei

C

el

ce din

Fe

cioa

ai

ri

it

lu

mii Hris toa se

Dum

ne

ze

le

A

u

şi

prin tr-în

sa

fi

ii lu

mi nii ne-ai a

tat

mi

lu

ieş

te ne e pe

noi.

T

lu

ieş

te ne pe

A

no

o

oi.

Sfârşit: mi

şi prin tr-în sa fi ii lu mi nii ne-ai a ră tat mi lu ieş