Sunteți pe pagina 1din 56

Biletele la cotabilitatea impozitelor

1.Notiuni generale privind impozitul pe venit. Subiectii impunerii, cotele impozitului pe venit. Modul de calculare a sumei impozitului pe venit de achitat sau de recuperat se determin conform prevederilor Codului fiscal nr. 1163 XIII din 24 aprilie 1 ! "i #e$ii pentru punerea %n aplicare a titlurilor I "i II ale Codului fiscal nr. 1164&XIII din 24 aprilie 1 ! cu completrile "i modificrile ulterioare. Codul fiscal prevede componen'a su(iec'ilor impoza(ili) structura o(iectului impoza(il) cotele impozitului) scutirile "i facilit'ile acordate) termenele "i modul de achitare *restituire+ "i declarare a impozitului pe venit. Subieci ai impunerii cu impozitul pe venit sunt persoanele ,uridice "i fizice) cu e-cep'ia societ'ilor) specificate %n art.. * + din Codul fiscal) care o('in pe parcursul anului fiscal venit din orice surse aflate %n /epu(lica Moldova) persoanele ,uridice care o('in venit din afara /.M. precum "i persoanele fizice care o('in venit investi'ional "i financiar din surse aflate %n afara /epu(licii Moldova. 0rept su(iec'i ai impunerii se consider cet'enii) antreprenorii independen'i defini'i ca lucrtori salaria'i) a$en'ii economici reziden'i "i nereziden'i su( orice form de or$anizare ,uridic1 societ'i pe ac'iuni) societ'i cu rspundere limitat) cooperative) %ntreprinderi de stat "i municipale2 fonduri de investi'ii) or$aniza'ii ale avoca'ilor) inclusiv uniunile acestora2 alte or$aniza'ii prevzute de le$isla'ie) $ospodriile 'rne"ti *de fermier+) antreprenorii individuali) %ntovr"iri. Obiect impozabil este venitul impoza(il determinat ca diferen' dintre venitul brut *inclusiv facilit'ile+ o('inut din toate sursele de ctre orice persoan ,uridic sau fizic "i deducerile i scutirile la care are dreptul aceast persoan. 3eniturile "i cheltuielile %nre$istrate de a$en'ii economici se trateaz %n mod diferit %n conta(ilitatea financiar "i %n scopuri de impozitare. 0eterminarea "i constatarea venitului "i cheltuielilor %n conta(ilitatea financiar se a-eaz pe principiile fundamentale ale conta(ilit'ii) care tre(uie s asi$ure o ima$ine fidel a patrimoniului) a situa'iei financiare "i a rezultatelor financiare o('inute. 0in aceste principii fac parte1 -specializarea exerciiilor & impune delimitarea "i constatarea veniturilor "i cheltuielilor %n perioadele de $estiune %n care au fost o('inute sau suportate2 -continuitatea activitii & cere msurarea "i %nre$istrarea veniturilor "i cheltuielilor %ntreprinderii) av4nd la (az ipoteza unei activit'i continue2 -prudena & recomand constatarea venitului %n momentul e-isten'ei unei certitudini c el este c4"ti$at) "i pierderii c%nd este pro(a(il c va fi o('inut) %n scopul de a nu ma,ora activele "i veniturile "i mic"ora pasivele "i cheltuielile2 -concordana, conform creia veniturile "i cheltuielile provocate de unele "i acelea"i opera'iuni economice tre(uie s fie reflectate simultan %n conta(ilitate "i %n rapoartele financiare. 5ormele fiscale pun la (aza impozitrii venitului impoza(il metodolo$ii de constatare "i calculare diferite de cele conta(ile) de aceea mrimea veniturilor "i cheltuielilor constatate %n conta(ilitate "i %n scopuri de impozitare poate s difere %n diverse perioade de $estiune. Conform prevederilor Codului fiscal %ntreprinderea poate %nre$istra at%t venituri impoza(ile c4t "i neimpoza(ile) a cror structur "i tratament fiscal "i conta(il sunt e-puse %n 62.1. 3enitul (rut care particip %n calculul (azei de impozitare include numai sursele de venit impoza(ile. 7n scopuri de impozitare cheltuielile sunt numite deduceri. Deducere este suma care) la calcularea venitului impoza(il) se scade din venitul (rut al contri(ua(ilului. 8na din sarcinile le$isla'iei fiscale const %n optimizarea constituirii resurselor necesare pentru asi$urarea realizrii o(iectivelor (u$etare. Cu acest scop) fiscalitatea limiteaz suma sau reduce lista cheltuielilor suportate "i constatate %n conta(ilitatea financiar) impune unele metode speciale de determinare a lor. 9ceste proceduri au ar$umente ,ustificate pentru %ncura,area anumitelor activit'i necesare %n plan social "i politic "i descura,area activit'ilor duntoare) protec'ia unor cate$orii de a$en'i economici "i popula'ie. /e$ula $eneral a deducerii cheltuielilor %n scopuri de impozitare este caracterul lor ordinar "i necesar) s fie achitate sau suportate pe parcursul anului fiscal e-clusiv %n cadrul activit'ii de antreprenor. 8tilizarea principiilor conta(ile %n raport cu normele fiscale duce la apari'ia unor deose(iri "i) respectiv) diferen'e dintre sumele venitului sau cheltuielilor constatate %n conta(ilitatea financiar "i %n scopuri fiscale. Corela'iile veniturilor "i cheltuielilor constatate %n conta(ilitatea financiar "i %n scopuri de impozitare conduc la apari'ia diver$en'elor la formarea rezultatelor financiare. 9stfel) conform :.5.C) rezultatul financiar se msoar "i se constat %n (aza re$ulilor "i principiilor fundamentale ale conta(ilit'ii) fiind diferit de rezultatul determinat dup normele fiscale.

Obiectul impozabil n !uncie de tipul subeictului impozabil ;ipul su(iec'ilor impunerii Cet'eni salaria'i <(iectul impunerii

3enitul %ndreptat spre achitare %n folosul lucrtorilor *an$a,a'ilor+ su( form de salarii *inclusiv facilit'ile+) e-cept4nd scutirile la care are dreptul salariatul "i alte surse de venit impoza(ile 9ntreprenori independen'i defini'i :umele %ndreptate spre achitare de ctre patron %n folosul antreprenorilor ca salaria'i independen'i defini'i ca salaria'i) precum "i facilit'ile) fr acordarea scutirilor 9$en'i economici reziden'i 3enitul impoza(il) sumele do(4nzilor) ro=alt= achitate %n folosul a$en'ilor economici reziden'i) precum "i pl'ile pentru chirie "i alte tipuri de servicii achitate) costul crora se deduce conform art.24 din Codului fiscal 9$en'i economici nereziden'i :umele ro=alt=) primelor de asi$urare conform contractelor de asi$urare "i reasi$urare) "i altor venituri indicate %n art. !1 al C. >.) o('inute pe teritoriul /.M. de a$en'ii economici nereziden'i 9$en'i economici reziden'i) 9chitrile ce reprezint surse de venit impoza(ile) cu e-cep'ia celor nereziden'i numite mai sus Cet'eni nean$a,a'i 3enitul su( form de alte pl'i achitate de a$entul economic persoanelor fizice nean$a,ate 9ctualmente se sta(ilesc diferite cote ale impozitului pe venit %n func'ie de su(iectul impunerii) tipul venitului supus impozitrii. "otele impozitului pe venit Cota impozitului pe venit ?aza impoza(il :u(iectul impunerii 2@@. 2@@6 A BA 3enitul anual impoza(il ce nu dep"e"te suma de 16 2@@ lei anual 3enitul anual impoza(il Ce dep"e"te suma de 16 Dersoanele fizice1 cet'eni an$a,a'i) 14A 13A 2@@ lei "i nu dep"e"te suma de 21 @@@ lei anual antreprenori individuali) $ospodrii 3enitul anual impoza(il ce dep"e"te suma de 'rne"ti *de fermier+ 21 @@@ lei anual Dl'ile efectuate pentru procurrile su( form de 2@A 2@A servicii. Dersoanele fizice) cu e-cep'ia antreprenorilor individuali "i $ospodriile 'rne"ti *de fermier+)1 1BA 1.A venitul impoza(il Dersoanele ,uridice "i fizice care desf"oar activitate de antreprenor 1BA 1.A Dersoanele ,uridice "i fizice care suma dividendelor achitate %n avans desf"oar activitate de antreprenor 1.A 1.A Ders.fizice) cu e-cep'ia do(4nzile antreprenori individuali "i a $ospodriilor 'rne"ti *de fermier+2 DEu pers.,uridice "i fizice *cu e-cep'ia pl'ilor efectuate ctre ro=alt= nereziden'i+ .A .A serviciile indicate %n articolul @ *2+ din F>1 Dersoanele ,uridice "i fizice care darea %n arend a activelor materiale "i desf"oar activitate de nemateriale) loca'iune) servicii de pu(licitate %ntreprinztor *reclam+) servicii de audit) de asisten' ,uridico&

1.A 1@A

1.A 1@A

financiar2 servicii de mana$ement) marGetin$) consultan'2 servicii de protec'ie "i paz a persoanelor "i (unurilor2 servicii ce 'in de instalarea) deservirea "i repara'ia tehnicii de calcul2 servicii de prelucrare a datelor ro=alt= %n folosul nereziden'ilor Dl'ile %n favoarea nereziden'ilor su( forma venitului o('inut %n /. M. inclusiv1 primele pe (aza contractelor de asi$urare sau de reasi$urare %ncheiate %n /. M. %n folosul nereziden'ilor2 do(4nzile pentru crean'ele or$anului administra'iei pu(lice din /. M. sau ale a$entului economic rezident) sau ale societ'ii rezidente2 dividendele pltite de un a$ent economic rezident2 venitul de pe urma serviciilor prestate %n /.M.2 venitul o('inut din v4nzarea propriet'ii imo(iliare aflate %n /. M.2 alte venituri *pl'i+ efectuate %n folosul persoanelor fizice) cu e-cep'ia %ntreprinderilor cu statut de persoan fizic pl'ile efectuate pentru procurarea activelor materiale *mi,loace fi-e) produse) mrfuri+

Dersonele ,uridice "i fizice nerezidente care desf"oar activitate de %ntreprinztor

.A .A

Dersoanele ,uridice "i fizice nerezidente care desf"oar activitate de %ntreprinztor

Ders.fizice nean$a,ate) e-cept4nd antreprenori individuali "i $ospodriile 'rne"ti *de fermier+) pe veniturile o('inute conform art.1B din C.>. Dltitorul c4"ti$urilor Dersoane fizice care nu practic activitate de %ntreprinztor

& &

1@A

c4"ti$uri de la campanii de pu(licitate *la sursa de plat+ 1@A venitul de la predarea %n loca'iune) arend) leasin$ a (unurilor mo(ile "i imo(ile

#.$enitul contabil si venitul impozabil% notiuni si metode de determinare $enit contabil& suma veniturilor- c'eltuieli Metodele diferite de constatare si determinare a marimii veniturilor si cheltuielilor constatate in conta(.financiara si in scopuri de impozitare conduc la aparitia diver$entelor la formarea rezultatului financiar. /ezultatul financiar conta(il numit venit contabil se determina conform :5C si reprezinta profitul pina la impozitare reflectat in raportul de profit si pierderi. 9cesta *venit conta(+ se determina ca diferenta dintre 2 indicatori1 venituri *clasa 6+ si cheltuieli prin intermediul contului ()1* rezultat !inanciar total*. $enitul contabil serveste drept baza de calcul al venitului impozabil $enit impozabil este marimea in (aza careia se determina datoria privind impozitul pe venit. Hl reprezinta venitul conta(il corectat cu suma a,ustarilor veniturilor si chelt.conform le$islatiei fiscale. DEu determinarea venitului impoza(il) a,ustarea veniturilor si chelt.conform cerintele C> se realizeaza dupa urmatoarea relatie de calcul1 $enit impozabil& venit contabil+ a,ustarile veniturilor- a,ustarile c'elt. 9,ustarileEcorectarile venitului conta(il in vederea determinarii venitului impoza(il in literatura de specialitate poarta denumirea de diferente permanente si temporare. 0iferentele respective reprezinta corectarile venitului conta(il si se calculeaza numai in scopuri de impozitare !ara re!lectarea in contabilitate. Hle se refelcta in ane-ele 1? si 20 la declaratia cu privire la impozitul pe venit a pers.,uridice. Drin urmare relatia de determinare a venitului impoza(il poate fi reprezentata astfel1 $enit impozabil&venit contabil+ di!erente permanente si temporare a!erente veniturilor- di!erente permanente si temporare a!erente c'eltuielilor. 8lterior prin imultirea venitului impoza(il la cota impozitului pe venit pEu anul respective se determina datoria curenta privind impozitul pe venit. 0iferenteleEdiver$entele dintre modul de evaluare si constatare a veniturilor si chelt.in conta(.financiara si in scop fiscal au urmatoarele cauze1 1.-ncoincidenta perioadei de gestiune in care se constata veniturile si c'elt.respective. #.Deosebirile dintre metodele de calculare si masurare a veniturilor si c'elt. (."omponenta si structura veniturilor impozabile si neimpozabile precum si a c'elt.deductibile si nedeductibile ..Di!erite surse de obtinere a veniturilor precum si limitarea c'elt.constatate in scop impozabil. (."aracteristica, clasi!icarea si calcularea di!erentelor permanente si temporare. Di!erentele reprezinta suma a(aterilor dintre marimea veniturilorE chelt.reflectate in conta(.financiara si marimea acelorasi venituri si chelt.constatate in scopuri fiscal. In functie de influienta pe care o e-ercita asupra venitului impoza(il al perioadelor de $estiune curenta si viitoare diferentele se clasifica1 1.Di!erente permanente&apar in cazul in care unele articole de venituriE chelt.luate in calculul venitului conta(il cconform :5C nu se constataEse limiteaza de C>. 0iferentele permanente influienteaza numai asupra venitului impoza(il si a rapoartelor financiare ale perioadei de $estiune curenta fara a avea un impact asupra rezultatelor perioadelor viitoare. 0iferentele permanente sunt1 -a!erente veniturilor -a!erente c'eltuielilor #.Di!erente temporare&apar cind perioada de $estiune in care unele articole de venitEchelt.incluse in venitul conta(il si reflectate in raportul de profit si pierdere nu coincide cu perioada in care aceste articole sunt recunoscute de le$islatia fiscal pEu determinarea rezultatului impoza(il.0iferentele temporare apar intr&o perioada de $estiune si se anuleaza in altaEpe parcursul mai multor perioade de $estiune in care se indeplinesc prevederile C>. Hle influienteaza marimea venitului impoza(il atit al perioadei de $estiune curente cit si al perioadei viitoare.In dependenta de influienta pe care o e-ercita asupra venitului impoza(il al perioadelor de $estiune viitoare e-ista1 &diferente temporare impoza(ile&ma,oreaza venitul impoza(il al perioadelor de $estiune viitoare &diferente temporare deducti(ile&acestea micsoreaza venitul impoza(il al perioadelor de $estiune viitoare prin deducerea din marimea acestora. #a rindul sau atit diferentele temporare decucti(ile cit si cele impoza(ile se pot clasifica in1 -a!erente veniturilor -a!erente c'elt. H-emple de diferente temporare pot aparea ca1 &rezultat al schim(arii metodei de evidenta)e-1 trecerea de la metoda de casa la metoda calculelor

&apar in le$atura cu diferenta dintre suma uzurii mi,l.fi-e deduse in scopuri de impozitare si suma uzurii mi,l.fi-e calculata in conta(ilitate precum si a amortizarii activelor nemateriale &apar in le$atura cu constituirea de aprovizionare In conta(.financiara nu e-ista conturi pEu evidenta diferentelor ins ape parcursul anului de $estiune pEu calcularea si evidenta veniturilor neimpoza(ile si a chelt.limitateEnededucti(ile fiscal pot fi utilizate in evidenta analitica su( conturi distinct) fiseE (orderouri special)daca I poate determina diferenta la data aparitiei acesteia. ../odul de determinare a datoriei0creantei1 privind impozitul pe venit. Suma impozitului pe venit de ac'itat se determina la sf.anului de $estiune luind in consideratie1 -soldul datoriei2 creantei privind impozitul pe venit la inceputul anului -suma datoriei2 creantei curente privind impozitul pe venit calculate la s!.anului in Declaratie -suma !acilitatilor calculate2acordate sub !orma de scutire de impozit pe venit -suma trecerilor in cont si ac'itata in timpul anului. 3recerea in cont& reducerea datoriei !ata de buget privind anumite taxe si impozite&Dt )(. Suma impozitului pe venit care urmeaza a !i ac'itata la buget se calculeaza dupa modelul% Suma impozitului pe venit calculate& venit impozabil4cota -4$5 6acilitatile la impozit pe venit acordate -mpozit pe venit retinut la sursa de plata -mpozit pe venit ac'itat in rate pe parcursul anului -mpozit pe venit ac'itat&Datorii !ata de buget -mpozit pe venit trecut in cont&creanta !ata de buget Dr1 in anul 2@12 :9JXJa achitat impozit pe venit in rate in marime de 21@@@ lei si a inre$istrat un impozit pe venit retinut la sursa de plata de catre I terte in valoare de 1@@@lei. In fe(ruarie 2@12 I a achitat datoria privind impozitul pe venit al anului precedent in suma de 12@@ lei. #a sf.anului I a calculat in 0eclaratia cu privire la impozit pe venit a pers.,uridice) a calculat datoria privind impozit pe venit in marime de 2B@@@ lei. 0e determinat marimea impozit pe venit spre plata. 0t .34 Ct :iK12@@ 21@@@ 1@@@ 12@@ 2B@@@ /0K232@@@ /CK2B@@@ :fK6@@@ /odi!icari in anul #71#% Modificari (izindEaferente I3 a pers.,uridice) $ospodariilor taranesti) I individuale pEu anul 2@121 &$ospodarii taranesti*infermier+ &!A &I individuale & !Adaca venit impoza(ilL2.2@@ & 1BA daca venit impoza(il M2.2@@ &pers.,uridice& 12A 9$entii ec.su(iecti ai sectorului I mici si mi,locii care nu sint inre$istrati ca platitori de ;39) cu e-ceptia I individuale) $ospodariile taranesti calculeaza si achita in rate impozit pe venit In anu 2@12 din marimea venitului din activitate operationale *611N612+ &daca venitul in activitate operational a acestora este pina la 1@@.@@@) cota impozitului esste de 3A &venitul din activitatea operational este cuprins intre 1@@@@@&6@@@@@)pot alle$e re$imul de impozitare pEu I mici si mi,locii 3AE modul $eneral sta(ilit 12A.

)."ontinutul economic, structura si contabilitatea c'eltuielilor privind impozitul pe venit Chelt.privind impozitul pe venit reprezinta suma totala a I privind impozitul pe venit current si aminat luat in considerare la calcularea profitului *pierderii+ nete a anului de $estiune. Chelt.privind impozitul pe venit current constituie suma impozitului care urmeaza sa fie achitata in anul current de $estiune. 9cestea includ1 1.datoriile curente privind impozitul pe venit*.34+ .34.1 2.creante curente privind impozitul pe venit *22.+ Chelt.privind impozitul pe venit aminat reprezinta sumele impozitului pe venit de achitatE de recuperate in perioadele de estiune viitoare. 0in component acestuia fac parte1 1.datoria aminata privind impozitul pe venit *42.+ 2.creanta aminata privind impozitul pe venit *I3+ *13.+ Chelt.privind impozitul pe venit sunt conta(ilizate in contul !31 Ocheltuieli privind impozitul pe venitJ. In 0t&se reflecta calcularea datoriei curente si aminate privind impozitul pe venit) iar in Ct&calcularea activelor aminateE creante aminate privind impozitul pe venit si trecerea la sf.anului de $estiune a chelt.privind impozitul pe venit la rezultatul financiar. 0atoria curenta privind impozitul pe venit reprezinta suma impozitului calculate in perioada curenta dupa formula1 0atoria curenta privind I3K venit.impoza(ilPcota I3 pe perioada de $estiune. 9ceasta se reflecta in contul .34 prin urmatoarea formula conta(ila1 Dt 8(1 "t )(.-calcularea datoriei privind -$ Creanta curenta privind I3&reprezinta vreanta (u$etului de stat aferenta impozitului pe venit care urmeaza sa fie recuperata I in perioada de $estiune curenta. 9ceasta se reflecta in contul 22..1 si se reflecta conta(il prin urmatoarele formule1 &suma impozitului pe venit achitat in rate pe parcursul anului1 Dt ##) "t )(. si concomitent Dt )(. "t #.# 0ac'itarea in rate1 &suma impozitului pe venit retinut la sursa de plata 1 Dt ##) "t ##9 #a sf.anului de $estiune are loc stin$erea reciproca a creantei si a datoriei privind I3 Dt )(. "t ##) 0atoria aminata privind I3& reprezinta suma I3 care urmeaza sa fie platita de I in perioadele de $estiune viitoare. 9ceasta se datoreaza e-istentei diferentelor temporare impoza(ile. Marimea acesteia se determina astfel1 0atoria aminata privind I3Kdiferenta temporara impoza(ila P cota I3. 9ceasta se reflecta in contul de pasiv 42. O0atorii aminate privind I3J. In Ct&se reflecta datoria privind I3 ce urmeaza a fi platita in perioadele viitoare)iar in 0t&anularea datoriei aminate. Calcularea datoriei aminate privind I3 se reflecta in felul urmator1 Dt 8(1 "t .#). 9nularea se reflecta prin formula inversa. 9ctivul aminat E creanta aminata privind I3&reprezinta suma I3)care urmeaza sa fie recuperate I in perioada de $estiune viitoare in le$atura cu aparitia diferentelor temporare deducti(ile. 9ceasta se determina dupa formula1 Creanta aminata privind I3K diferenta temporara deducti(ilaPcota I3 *e-istenta la data intocmirii raportului financiar+. 9ceasta se reflecta in contul de active 13. O 9ctive aminate privind I3J. In 0t& calcularea acesteia) in Ct&anularea. Creanta aminata&reprezinta o ec. 9 I3 a perioadei de $estiune curente micsorind suma acesteia si se reflecta conta(il prin formula% Dt 1() "t 8(1 9nularea creantei aminate in perioada viitoare se intocmeste prin formula inversa.

:."ontabilitatea impozitului pe venit retinut la sursa de plata. Modul de calculare si de retinere a I3 la sursa de plata este re$lementat e catre prevederile1 1. capitolul 1. al C> Oretinerea impozitului la sursa de plataJ 2. re$ulamentul cii privire la retinerea I3 din salariu si din alte plati effectuate de catre patron in folosul an$a,atului 5r.1@ din 1 .@1.1@ 3. re$ulamentul cu privire la retinerea I3 la sursa de plata din alte plati decit salariul) conform ane-ei 5r 3 la hotarirea Quvernului cu privire la apro(area unor re$ulamente 5r !! din 3@.@1.@B. Conform acestora se face retineri la sursa de plata in urmatoarele situatii1 1.;etinerea -$ din salariu 0art.99 "61 #.;etinerea impozitului din dobinzi si ro<alit< 0art.9= "61 (.;etinerea din alte parti e!!ectuate in !olosul rezidentului 0art.=7 "61 ..;etinerea !inala a impozitului din anumite tipuri de venituri 0art.=7 1 "61 ).;etinerea impozitului din veniturile nerezidentului 0art.=1 "61. /etinerea finala a impozitului inseamna ca aceste venituri dR,S impozitate nu urmeaza a fi declarate si nu se include in component venitului (rut. 1.;etinerea -$ din salariu. Conform alin.1 art.BB fiecare patron care plateste lucratorului salariu inclusive prime si facilitate acordate este o(li$at sa calculeze tinind cont de scutirile solicitate de an$a,at si de deducerile sis a retina din aceste plati un impozit determinat conform modului sta(ilit= de Quvern. Hvolutia cotelor I3 a pers.izice si a scutirilor pEu 2@12 I3 !A daca L 2.2@@ 1BA daca M 2.2@@ :cutirea personala& B64@ :cutirea ma,orata&12B4@ :cutirea pEu pers.intretinuta&1 2@ Dr1 sa se determine si sa se conta(ilizeze procedura de retinere a I3 la sursa de plata din salariu a an$a,atului OXJ care are un salariu lunar de ..@@ lei si (inefeciaza de scutire pers.si scutire pEu pers.intretinuta. :cutire personala&B64@ !2@ pe luna :cutire pers.intretinuta&1 2@ 16@ pe luna :alariu lunar&..@@ 0eterminam venitul impoza(ilK salariu calculate CH9:&CH9M&scutirea personala& scutirea pers.intretinuta CH9:K..@@P6K1 2). CH9MK..@@P3).K 33@ 3enit impoza(ilK ..@@&33@&1 2).&!2@&16@K4@ !). I3K !A L 2.2@@ 1BA M 2.2@@ !AP21@@K14! 4@ !).&21@@K1 !).P1BAK3. )..N14!K.@6).. Conta(ilizarea retinerilor I3 la sursa de plata din salariu art.BB C> si a altor retineri. 1.calculul salariului1 Dt 81( "t )(1 ))77 2.reflectarea retinerilor1 &CH9:% Dt )(1 "t )((.1 33@ &CH9M1 Dt )(1 "t )((.( 1 2). &I31 Dt )(1 "t )(..8 .@6).. 3.salariul calculate1 Dt )(1 "t #.1 44!@) . *..@@&1 2).&33@&.@6)..+ #.;etinerea impozitului din dobinzi si ro<alit<. >iecare platitor de do(inzi in folosul pers.fizice cu e-ceptia celor efectuate in folosul intreprinzatorilor individuali si $ospodariilor taranesti si ro=alit= * cu e-ceptia platilor efectuate catre nerezidenti+ este o(li$at sa retina in fiecare do(inda si ro=alit= sis a achite ca parte a impozitului o suma K din 1.A *art.B C>+. 5u se efectueaza retinerea data din platile facute in folosul pers.fizice in virsta de 6@ani si mai mult daca acestea prezinta platitorului un document care atesta virsta lor. Conform alin.! art.24 din #e$ea pEu punerea in aplicare a titulurilor 1 si 2 ale C> nu se impoziteaza pina la 1 ianuarie 2@1. do(inzile pers.fizice rezidente cu e-ceptia celor intr&o forma de or$anizare ,uridical a activitatii de intreprinzator) de la do(inzile pe depozitele (ancare) valorile mo(iliare corporative su( forma de o(li$atiuni si valorile mo(iliare care sunt

instrumente ale pietei monetare cum ar fi 1 certificatele (ancare de deposit su cam(iile (ancare) precum si de la depunerile mem(rilor pe conturile de economii personale in asociatiile de economii si imprumuturi ale cetatenilor amplasate pe teritoriu /M. Conform alin.B art.24 din #e$ea pEu punerea in aplicare a titlurilor 1 si 2 din C> nu se impoziteaza pin ape 1 ianuarie 2@1. do(inzile pers.,uridice aferente depozitelor (ancare depuse pe un termen ce depaseste 3 ani si valorile mo(iliare corporative su( forma de o(li$atiuni emise de un termen ce depaseste 3 ani. In (aza alin. !)B) art.24 din #e$ea sus numita nu se impoziteaza pina la 1 ianuarie 2@1. do(inzile de la hirtiile de valoare de stat H-1 IE :/#JXJ a luat ca imprumut de la pers.fizica residentE cetatean a /M) Mihai 5J un imprumut in valoare de 1@@@@@ lei. Conform contractului) termenul este de 2 ani) do(inda anuala 1@A. 0e reflectat retinerea impozitului pe venit in favoarea pers.fizice retinuta si achitata de :/#TXJ *retinerea are loc lunar+ Conta(ilizam1 1.primirea imprumutului de la pers.fizica :/#JXJ1 Dt #.12#.# "t .1( 1@@@@@ 2.calculul do(inzii1 Dt 81( "t.1( *1@@@@@P@.1@+112K B33)4 3.retinerea I3 din do(inzi1 Dt .1( "t )(..8 *B33P@)1.+K124. . 4.achitarea lunara1 Dt .1( "t #.1,#.# *B33&124. .+K!@B.4 (.;etinerea din alte parti e!!ectuate in !olosul rezidentului 0art.=7 "61 Conform C> pEu anul 2@11 s&a anulat retinerea preala(ila a impozitului pe venit o(tinuta de catre a$entii ec.de la prestarea serviciilor *alin.2 art. @ a C>)care viza retinerea a .A din servicii+1 servicii de locatiune) de dare in arenda) de pu(licitate) de audit) marGetin$)mana$ement si consultative) servicii de protective si paza servicii ce tin de instalarea) deservirea si reparatia tehnicii de calcul) de prelucrare a datelor) crearea si intretinerea (azelor de date si alte servicii in domeniul informaticii. In redactia anului 2@12 art. @ C> Oretinerile din alte plati effectuate in folosul rezidentuluiJ suna astfel1 <rice pers.ce desfasoara activitatea de intreprinzator cu e-ceptia detinatorilor de patente de intreprinzator orice reprezentanta conform art.. pct.2@) reprezentanta permanenta)institutie)or$anizatie inclusive orice autoritate pu(lica si institutie pu(lica retine in preala(il ca parte a impozitului o suma in marime de !A din platile effectuate in folosul pers.fizice) cu e-ceptia detinatorului de patente de intreprinzator) a intreprinzatorilor individuali si a $ospodariilor taranesti. De venititul o(tinut de acestea conform art.1B) nu se retine in preala(il suma de ! A din platile effectuate in folosul pers.fizice pe veniturile o(tinute de catre acestea conform1 &art.2@ *vizeaza veniturile neimpoza(ile+ &art.BB*salarii+ &art.B *do(inzi)ro=alit=+ &art. @1*retinerea finala din I3 din unele tipuri de venituri+ &art. 1*venituri ale nerezidentului+ Drin urmare I3 in marime de !A se va retine in preala(il la sursa de plata din platile effectuate in favoarea pers.fizice neinre$istrate ca su(iecti ai activitatii de intreprinzator numai la procurarea unor active in (aza actului de achizitie *a marfurilor) a productiei+ si E a contractului de vinzare&cumparare a imo(ilului)autoturismului si a altor active ce se afla in proprietatea pers.fizice. H-1 I OXJ a procurat de la cetatianu Cio(anu Qhenadie un automo(ile in (aza actului de achizitie si a retinut impozit pe venit la sursa de plata in folosul rezidentului !A din valoarea contractualaspecificata I contractual de vinzare&cumparare. 3inzarea tranzactiei automo(ilului este de 3@@@@ lei. 1.procurarea de mi,l.fi-E autoturism in (aza contractului de vinzare&cumparare2 Dt 1#( "t )(=,##8 3@@@@ *dat din timp (ani+ 2.reflectarea retinerii I31 Dt )(= "t )(. 3@@@@P!AK21@@ 3.achitarea datoriei fata de Cio(anu Qhenadie1 Dt )(= "t #.1 3@@@@&21@@K2! @@ 9chitarea I3 reflectat in darea de seama I/3@ intocmita lunar. Impozit reflectat in rindul 32 :H/ (+ al darii de seama respective prin formula1 Dt )(. "t #.#. ..;etinerea !inala a impozitului din anumite tipuri de venituri 0art.=7 1 "61 9rt. @1 C> specifica o serie de venituri di care se retine I3. /etinerea resectiva se numeste finala deoarece veniturile dR,S impozitate conform acestui articol nu se include in component venitului (rut si scutesc (eneficiarul de declarare a acestora. /etinerea finala se realizeaza din urmat.venituri1 -cistigurile de la companiile promotionale *fiecare platitor de cisti$uri de la companiile promotionale este o(li$at sa retina din fiecare cisti$ sis a verse la (u$et un impozit la marime de 1@A+. 5u se efectueaza retinerea din cisti$urile specificate la art.2@ alin.D1.*veniturile mai mici de B64lei+.

-pers.speci!icate la art.=7 alin.1&retin un impozit in marime de 1@A din veniturile o(tinute de catre pers.fizice care nu desfasoara activitatea de intreprinzator de la transmiterea in posesie si E folosinta a proprietatii mo(iliare si imo(iliare cu e-ceptia arendei terenurilor a$ricole. H-1 I OXJ ea in arenda de la pers.fizica o incapere Edeposit in (aza contractului de folosinta pe termen scurrt platind lunar o suma de 1@@@ lei. Conta(ilizarea1 1.calcularea lunara a platii de arenda 1 Dt 81(,81# "t )(= 1@@@lei 2.retinerea I3 Dt )(= "t )(. 1@@@P1@AK1@@ /espectivul impozit se noteaza in rindul 42 *><#+ I/3@ &forma *darea de seama+. 9chitarea realizindu&se prin formula1 Dt )(. "t #.# 3.achitarea platii de arenda pers.fizice) *dupa retinerea+2 Dt )(= "t #.# 1@@@&1@@K @@. -retinerea !inala din devidente&pers.specificate la art. @*orice pers.ce este intreprinzator+ retin si achita la (u$et un impozit in marime de1 P6A din dividende inclusiv su( forma de actiuniE cote parti cu e-ceptia celor aferente profitului nerepartizat o(tinut in perioadele fiscal 2@@B&2@11 inclusiv. P1.A *platite din 2@@B&2@11+ din dividendele inclusive su( forma de actiuni E cote parti aferente profitului nerepartizat o(tinut in perioadele fiscale 2@@B&2@11 inclusiv. Dr1 :9 OincomlacJ achita dividend fondatorilor sai pEu anul 2@11 din contul profitului nerepartizat al anilor precedent. 0e reflectat conta(ilizarea operatiunilor de calculare si achitare1 1.calcularea devidendelor pe anul 2@11 din contul profitului E din profit nerepartizat al anilor precedenti2 Dt ((# "t )(8 1@@@@@ 2.retinerea I3 din dividend *1.A+2 Dt )(8 "t )(. 1@@@@@P1.AK1.@@ In I/3@ in rindul 43 0I3 a+ pers.fizice aici se reflecta si se achita Dt )(. "t #.# 1.@@ 3.achitarea dividendelor fondatorilor1 Dt )(8 "t #.1,#.# 0aca devidendele se achita in perioada de $estiune curenta pEu perioada Eanul de $estiune in curs ee se calculeaza din contul 334 O Drofit utilizat al anului de $estiuneJ 1.@@@&M2@12 1.calculul Dt ((. "t )(8 1.@@@ 2.retinerea I3 6A din dividendele din 2@121 Dt)(8 "t )(. 1.@@@P6AK @@ 3.achitarea1 Dt )(. =77 Dt )(8 1.177 "t #.# 1)777. -!iecare platitor la cistiguri de la ,ocurile de noroc este obligat sa retina din !iecare cistig sis a verse la buget un impozit in marime de 195. :u(iectii impunerii pers.fizice care nu desfasoara activitatea de intreprinzator si transmit altor personae decit cele specificate la art. @ alin.1 in posesieE in folosinta proprietate imo(iliara achita impozit in marime de .A din valoarea contractului. Ders.mentionate sunt o(li$ate in termen de 3 zile de la data incheierii contractului sa inre$istreze contractual incheiat la or$anul fiscal in rata caruia sint deservite. 9cest impozit se achita lunar cel tirziu la data de 2 a lunii in cursE in avans. 9renda 1.pers.,uridicapers.,uridica *nu se retne nimic+ 2.pers.fizicapers.,uridica *1@A retine pers.,uridica de la pers.fizica+ 3.pers.fizicapers.fizica *.A retine+ ).;etinerea impozitului din venit nerezidentului 0art.=1 "61 /etinerile din veniturile nerezidentului sunt specificate la art. 1 C>. Conform acestuia pers.mentionate la art. @ retin si achita un impozit in marime de1 &12A din platile directionate spre achitare nerezidentului aferente venitului de la art.!1 cu e-ceptia celor specificate la liniutele 2)3)4 a prezentului aliniat. &1.A din dividende inclusive su( forme de actiuniE cote parti aferente profitului nerezidentului o(tinut pEu perioada fiscal 2@@B&2@11 &6A din dividend specificate la art.!1 lit.e. 9rt. 1 alin.2 prevede ca nu se aplica prevederile de mai sus *alin.1+ veniturile nerezidentului ce tin de activitatea reprezentantei permanente a acestora in /M si veniturile o(tinute su( forma de salariu din care se efectueaza retinerea art.BB. 0easemenea este necesar de mentionat ca conform C> *art.! 3+ dacaUUUUU care re$lementeaza impozitarea E include norme care re$lementeaza re$ulile si prevederile tratatului international) iarr in cazul in care sunt cote diferite de impozitare in tratatele international si le$islatia fiscal din /M se aplica cotele de impozitare mai favora(ile. Dlatitorul de venit in folosul rezidentului urmeaza sa solicite de la

acesta Certificatul de resedinta E certificate de rezidenta *alin.2 art.! 3+ eli(erat de autoritatea competent din statul sau de rezidenta *in lim(a en$lezaErusaE tradus in lim(a de stat daca este emis in alta lim(a+. 8./odalitatea de calculare si contabilizare a trecerilor in cont si a datoriei privind -$ :uma impozitului pe venit spre plata se deter. #a sfirsitul anului de $estiune de catre contri(ua(il de sine statator in funct de impozitul pe venit achitat in cursul anului de $estiune care poate fi platit in rateEsau retinut in sursa de plata. :umele impozitului pe venit achiat in timpului sau retinut la sursa de plata reprezinta avansurile ale impozitului pe venit si la sfir. 9nului de $estiune are loc compensare a impozitului pe venit calculat prin trecere in cont. :uma impozitului pe venit poate fi achitat la (u$et in cursul anului de $estiune direct) prin plata impozitului pe venit) sau indirect prin retinerea la sursa de plata. <rice contri(ua(il in conform. Cu art.B1 din Codul fiscal are dreptul in cont a impozitului pe venit1 &achitat in avans &/etinut la sursa de plata &9chitat in cazul platii anticipate a dividentelor &9chitat peste hotarele /.M pe venitul o(tinut in strainatate 3recerea in cont- repr. :umele scazute din impozitul pe venit care urmeaza a fi achitat la sfir. 9nului de $estiune 22.&Creantele pe termen scurt privind decontarile cu (u$etul .34& datori privind decontarile cu (u$etul "ontabilitatea impozitului pe venit ac'itate in rate Contri(ua(ilul) in conf.cu art.B4 din Codul fiscal) este o(li$at sa achite in cursul anului de $estiune impozitul pe venit in rate.Impozitul pe venit se achita numai de contri(ua(ili) persoane fizice si ,uridice) care au venit nu din munca salariata sau sunt scuttitii de impozitul pe do(inda sau revedente) daca o(li$atiile fiscal privind impozitul pe venit pEu anul precedent au depasit 4@@lei. 9$entii economici&achita impozit pe venit in cursul anului de $estiune in rate trimestrial) respectiv pina la 31 martie) 3@ iunie) 3@ septem(rie) 31 decem(rie.0aca contri(ua(ill a inceput activitatea pe parcursul anului fiscal) marimea impozitului pe venit) ce urmeaza a fi achitat in rate catre fiecare din termenii sta(iliti. Intreprinderile a$ricole si $ospodariile taranaesti au dreptul de achita impozitul pe venit in rate in 2 etape1 V din suma I3 pina la 31 martie si W din aceasta suma pina la 31 decem(rie a anului fiscal Impozitul pe venit se achita in rate in cursul anului fiscal conform uneia din 2 metode fiind e$al cu1 &suma I3 calculat su( forma de pro$noza conform codului fiscal pEu anul respectiv &suma I3 spre plata conform codului fiscal determinat in (aza datoriei fiscale a anului precedent. Conform primei metode suma I3 se pro$nozeaza la inceputul anului de $estiune sau dela inceputul activitatii.Impozitul pe venit pro$nozat ala anului de $estiune curent are loc prin declaratie cu privire la impozit pe venit a persoanei ce practica activitate de intreprinzator) declaratia se completeaza numai in scopul calculariii sumelor impozitului pe venit de achitat in rate pro$nozat) fara a prezenta or$anelor fiscale. H-emplu1:.9 XT>loareaTT a pro$nozt 2@@4 un venit impoza(il luare in considerare1 &suma venitului conta(il pro$nozat in conta(ilitatea financiara& 12@@@@lei2 &suma a,ustarilor pro$nozate referitoare la venituri conform prevederilor le$islatiei fiscale& 1.@@@lei2 &suma a,ustarilor pro$nozate referitoare la cheltuieli conform prevederilor le$islatiei fiscale& 1B@@@lei &suma venitului impoza(il pro$nozat 11!@@@lei * 12@@@@N1.@@@&1B@@@+ &suma impozatului pe venit)total 234@@lei *11!@@@P@E1@@+ Contri(ua(ilul pe acest an a planificat treceri in cont a impozitului pe venit are urm. <per. Hcon.1 &impozit pe venit retinut la sursa de plata conf. art @ din C.> in urma prestarii servici de locatiune &2@@@lei Impozit pe venit pa anul urmator 14@@@lei :8M9 IMD<YI;8#8I DH 3H5I; I5 /9;H H:;H 0H 4@@ lei * 234@@&14@@@+) inclusiv sf. >iecarui trimestru 23.@lei. Hroarea planificarii poate fi cel mult 2@A. 0e la datorie efectuata la sf.anului. #a depasirea acestei limite se aplica penalitate. Impozitul pe venit ce urmeaza a fi achitat in rate conform metodei II este e$al cu suma impozitului pe venit calculata conform declaritiei. Contri(ua(ilul are dreptul sa modifice metoda de achotare a impozitului pe venit in rate pe parcursului anului fiscal. &achitarea sumei impozitului pe venit achitat trimestrial inrate1 Dt ##) "t )(. "ontabiliatea impozitului pe venitul ac'itat in a!ara ;./ I3 achitat in afara /.M poate fi trecut in cont numai la respectarea urmat. Conditii1 Pvenitul care a fost impozat in afara /.M urmeaza a fi supus impozitului pe venit si in Moldova.

Psuma trecerii in cont a impozitului pe vnit achitat intro tara nu tre(uie sa depaseasca datoria impozitului pe venitul din investitii si venitul financiar din surse in alta tara pe aceeasi perioada Ptrecerea in cont se efectueaza in anul in care venitul dat este supus impozitarii in /.M. 9."alcularea uzurii mi,loacelor !ixe in scopuri !iscal Conform alin.*.+ art.26 din Codul fiscal) mrimea uzurii mi,loacelor fi-e ce urmeaz a fi dedus se determin prin %nmul'irea (azei valorice a mi,loacelor fi-e) la finele perioadei de $estiune) ce se raporteaz la o anumit cate$orie de proprietate) cu norma de uzur respectiv1 ?f - 5u 8f K UUUUUUUUUUUU) 1@@ unde1 8f & uzura calculata %n scopuri fiscale2 ?f & (aza valoric a mi,loacelor fi-e la finele perioadei de $estiune2 5u & norma uzurii cate$oriei respective a propriet'ii. Dentru proprietatea raportat la cate$oria I) mrimea uzurii mi,loacelor fi-e ce urmeaz a fi dedus se determin pe fiecare o(iect separat) iar pentru proprietatea raportat la cate$oriile II&3 uzura se determin reie"ind din (aza valoric la finele perioadei de $estiune pe cate$oria de proprietate respectiv. >xemplul 1. ?aza valoric a strun$ului la %nceputul perioadei de $estiune constituie .@@@ lei "i se raporteaz la cate$oria de proprietate 3 pentru care norma de uzur constituie 3@A. Dentru a calcula uzura se completeaz /e$istrul de eviden' a mi,loacelor fi-e pe cate$orii de proprietate "i a uzurii acestora %n scopuri fiscale. *%n lei+ Derioada de ?aza valoric a :uma ?aza valoric a 8zura calculat ?aza valoric a $estiune mi,loacelor fi-e intrrilor mi,loacelor fi-e mi,loacelor fi-e la la %nceputul la finele %nceputul urmtoarei perioadei de perioadei de perioade de $estiune $estiune $estiune 1 2 3 4 *2N3+ . *4-3@A+ 6 *4&.+ Drimul an . @@@ & . @@@ . @@@-3@A K 1 .@@ 3 .@@ 9l doilea an 3 .@@ & 3 .@@ 3 .@@-3@A K 1 @.@ 2 4.@ 9l treilea an 2 4.@ & 2 4.@ 2 4.@ &J 6. ?aza valoric a mi,loacelor fi-e la finele perioadei de $estiune se determin ca (aza valoric a mi,loacelor fi-e la %nceputul perioadei de $estiune) ma,orat cu valoarea de intrare a mi,loacelor fi-e nou& procurate "iEsau create cu for'e proprii) a,ustat cu suma corectrilor "i mic"orat cu suma de la comercializarea lor) mic"orat cu valoarea rmas a autoturismului %nstrinat) determinat pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus %n cate$oria respectiv *%n cazul %nstrinrii autoturismului inclus %n cate$oria de proprietate cu valoarea sta(ilit la lit. (+ alin. * + art. 26 din Codul fiscal+) mic"orat cu (aza valoric a,ustat a mi,locului fi- %nstrinat %n form de dona'ie) transmitere $ratuit) cu (aza valoric a,ustat a mi,locului fi- %n cazul ie"irii for'ate sau lichidrii lor %n cazul uzurii incomplete. =. /odul de intocmire si prezentare a Declaratiei cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practica activitate de intreprinzator 0$>N791 Modul de %ntocmire "i prezentare a /apoartelor financiare anuale con'ine o consecutivitate (ine determinat de activit'i care sunt structurate %n planul de lucru al compartimentului conta(ilit'ii) coordonat cu alte sec'ii "i departamente economico&financiare ale %ntreprinderii. 7n cursul anului opera'iile economice sunt reflectate conform cerin'elor :tandardelor 5a'ionale de Conta(ilitate) iar) la sf4r"itul anului de $estiune) venitul conta(il calculat se corecteaz pentru o('inerea venitului impoza(il. Htapa final reprezint %ntocmirea /apoartelor financiare conta(ile a cror mod de %ntocmire "i prezentare este re$lementat de #e$ea conta(ilit'ii):.5.C. . ODrezentarea rapoartelor financiareJ "i :.5.C. ! O/aportul privind flu-ul mi,loacelor (ne"tiJ. #a %ntocmirea rapoartelor financiare o deose(it importan' a are determinarea sumei efective a cheltuielilor *economiei+ privind impozitul pe venit. Calcularea "i reflectarea cheltuielilor *economiei+ privind impozitul pe venit se face prin 0eclara'ia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de antreprenor) scopul creia este determinarea venitului impoza(il *pierderii fiscale+) impozitului pe venit calculat "i celui spre plat *spre recuperare+ %n perioada de $estiune curent.

Declaraia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitatea de antreprenoriat se prezint de ctre% &orice persoan ,uridic rezident) cu e-cep'ia autorit'ilor pu(lice "i institu'iilor pu(lice) indiferent de prezen'a o(li$a'iei privind impozitul pe venit2 &%ntreprinderile rezidente cu statut de persoan fizic) %ntreprinderile individuale "i $ospodriile 'rne"ti *de fermier+) precum "i alte persoane fizice) care practic activitate de antreprenor2 &reprezentan'ele permanente ale nerezidentului %n /.M.) indiferent de prezen'a o(li$a'iei privind achitarea impozitului. 0eclara'ia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de antreprenor se completeaz %n conformitate cu instruc'iunile :erviciului >iscal de :tat "i tre(uie s fie prezentat acestuia la locul de %nre$istrare) nu mai t4rziu de 31 martie a anului care urmeaz dup anul fiscal de $estiune. 7n caz de %ncetare a activit'ii pe parcursul anului fiscal) contri(ua(ilul urmeaz) %n termen de . zile dup luarea deciziei) s informeze despre aceasta %n scris Inspectoratul fiscal teritorial "i) %n termen de 6@ de zile) s prezinte 0eclara'ia cu privire la impozitul pe venit pentru %ntrea$a perioada a anului de $estiune pe parcursul cruia contri(ua(ilul a desf"urat activitate de antreprenor. 7n cazul depistrii de ctre contri(ua(il) dup 31 martie) %n declara'ia prezentat or$anelor fiscale sau %n documentul cu privire la venitul societ'ii) a $re"elilor care au drept consecin' necesitatea introducerii corectrilor %n 0eclara'ia cu privire la impozitul pe venit sau %n documentul cu privire la venitul societ'ii) contri(ua(ilul are dreptul s prezinte o 0eclara'ie corectat. 0area de seam fiscal corectat este versiunea 0eclara'iei precedente. #a prezentarea drii de seam corectate) contri(ua(ilului i se aplic) dup caz) ma,orarea de %nt4rziere *penalitatea+ pentru perioada respectiv. 0eclara'ia cu privire la impozitul pe venit corectat) depus %nainte sau %n termenul sta(ilit pentru prezentarea drilor de seam fiscale pe o anumit perioad fiscal se consider dare de seam fiscal pentru perioada respectiv. 0eclara'ia cu privire la impozitul pe venit corectat nu va fi luat %n considerare "i) prin urmare) nu va fi modificat darea de seam precedent dac cea corectat a fost prezentat1 a+ mai t4rziu de data sta(ilit pentru prezentarea drii de seam pe perioada fiscal urmtoare dac le$isla'ia fiscal nu prevede altfel2 (+ dup anun'area unui control fiscal2 c+ pe o perioad supus unei verificri documentare sau dup ea. Dentru completarea 0eclara'iei e-ist formulare tipizate pe foi ela(orate de :erviciul >iscal de :tat. 0eclara'ia const din 0eclara'ia propriu&zis) ane-e la 0eclara'ie) su(ane-e. Declaraia propiu-zis are drept scop determinarea venitului impoza(il *pierderii fiscale+) datoriei *crean'elor+ privind impozitul pe venit "i sumei impozitului pe venit de achitat *recuperat+. 0eclara'ia propriu&zis cuprinde urmtorii indicatori care pariticip la calcule1 &profitul *pierderea+ o('inut %n perioada de $estionare p4n la impozitare) numit venit conta(il *pierdere conta(il+2 &a,ustarea *ma,orareaEmic"orarea+ veniturilor conform prevederilor le$isla'iei fiscale2 &a,ustarea *ma,orareaEmic"orarea+ cheltuielilor conform prevederilor le$isla'iei fiscale2 &suma cheltuielilor efective le$ate de dona'iile %n scopuri filantropice "i de sponsorizare2 &suma cheltuielilor efective neconfirmate documentar2 &suma pierderilor fiscale raportate din perioadele fiscale precedente permise spre deducere %n perioada fiscal2 &suma venitului impoza(il *pierderilor fiscale+2 &cota impozitului pe venit) e-primat %n procente2 &suma impozitului pe venit2 &suma facilit'ilor la impozitul pe venit2 &suma trecerilor %n cont2 &suma total a impozitului pe venit achitat %n cursul anului fiscal *prin re'inere la surs sau %n avans+2 &suma impozitului pe venit spre plata *spre restituire de la (u$et+. 9ne-ele reprezint calcule suplimentare care au scopul facilitrii "i prezentrii modului de determinare a unor indicatori din 0eclara'ia propiu zis. 0eclara'ia con'ine zece ane-e care se numeroteaz prin cifre "i litera Z0J1 -Anexa 1D "Ajustarea (majorarea/micorarea) veniturilor conform prevederilor legislaiei fiscale" necesar pentru calcularea sumei pe r4ndul @2@ din 0eclara'ie2

-Anexa D "Ajustarea (majorarea/micorarea) c!eltuielilor conform prevederilor legislaiei fiscale" pentru calcularea sumei pe r4ndul @3@2 -Anexa "#1D "$uma venitului scutit de impo%itare[ pentru calcularea sumei pe r4ndul @ @22 -Anexa "# D"$uma impo%itului pe venit (pentru contribuabilii cu statut de persoan& fi%ic&) " pentru calcularea sumei pe r4ndul 12@2 -Anexa "#"D"$uma facilit&ilor acordate din suma calculat& a impo%itului pe venit' pentru calcularea sumei pe r4ndul 13@2 -Anexa (D')mpo%itul pe venit ac!itat *n str&in&tate din venitul din investiii i/sau venitul financiar J pentru calcularea sumei pe r4ndul 16@12 -Anexa +D,)mpo%itul pe venit reinut la sursa de plat&' pentru calcularea sumei pe r4ndul 16@22 -Anexa -D,)mpo%itul pe venit reinut *n prealabil la plata dividendelor. care urmea%& a fi trecut *n cont J pentru calcularea sumei pe r4ndul 1B@22 -Anexa /D0$uma impo%itului pe venit care urmea%& a fi ac!itat *n rate *n anul urm&tor anului de gestiune'1 -Anexa 2D 0)nformaia 3u privire la persoanele ce practic& activitate de antreprenor *n componena agentului economic-persoan& fi%ic&'# 9ne-ele 10 !0 se completeaz de to'i contri(ua(ilii) iar ane-ele 3.20 "i B0 de %ntreprinderile individuale) $ospodriile 'rne"ti. 7n cazul %n care pentru perioada fiscal respectiv conform modului e-pus %n art.B3 alin.*4+ "i art.1BB din C.>.) 0eclara'ia se prezint repetat *%n urma depistrii unor $re"eli+) se completeaz 9ne-a 0 OInforma'ie despre 0eclara'iile cu privire la impozitul pe venit) prezentate anteriorJ "i con'ine date privind data) numrul declara'iilor prezentate %n anul curent) precum "i sumele rezultatului financiar) venitului impoza(il "i impozitului pe venit calculate "i spre plat. :u(ane-ele reprezint note suplimentare la ane-ele %n care se efectueaz calculele necesare %n vederea determinrii indicatorilor respectivi din ane-e "i 0eclara'ie. 0eclara'ia con'ine urmtoarele su(ane-e) ele fiind de fapt ane-e la ane-e1 -anexa 1#1D "4enitul din donarea activelor. cu excepia activelor de capital" 5 not suplimentar pentru completarea r4ndului @2@! din ane-a 102 -anexa 1# D ,6e%ultatul din operaiunile legate de activele de capital' & not suplimentar pentru completarea r4ndului @2@B din ane-a 102 -anexa #1D "7!eltuieli de repre%entan&" not suplimentar pentru completarea r4ndului @3@4 din ane-a 202 -anexa # D "7!eltuieli legate de ac!itarea dob8n%ilor privind datoriile. folosite *n scopul obinerii venitului din investiii' & not suplimentar pentru completarea r4ndului @3@24 din ane-a 20. 7n cazul %n care a$entul economic ce prezint declara'ia) %n anul 2@@4 a (eneficiat de anumite facilit'i fiscale la plata impozitului pe venit) acesta urmeaz s ane-eze la 0eclara'ie un formular numit O>acilit'iJ. 9ceste facilit'i s4n prezentate pot fi le$ate de1 &neimpozitare a unei pr'i a venitului impoza(il sau a %ntre$ului pentru perioada fiscal 2@@42 &plata sumei calculate a impozitului pe venit pentru perioada fiscal 2@@4. 8nele din aceste facilit'i s4nt prezentate %n ta(elul de mai ,os1 ;ermenul Codul 0enumirea 5r. "i data 5r. ?eneficiarii facilit'ilor Cate$oria facilit'ii acordrii facilit'ii #e$ii #e$ii crt. facilit'ii 1 3 4 . 6 :cutire aferent neimpozitrii venitului impoza(il #e$ea pentru :e scutesc de impozitul pe /eziden'ii zonelor punerea %n 5r.1164& venit o('inut de la . ani antreprenoriatului li(er aplicare a XIII din produc'ia a$ricol produs titlurilor I "i II 24.@4.1 ! %n zon. ale C.>. /eziden'ii zonelor antreprenoriatului li(er #e$ea pentru :e scutesc de IE3 dac au punerea %n 5r.1164& investit pentru dezvoltarea aplicare a XIII din . ani zonei un capital de 2.@ mii titlurilor I "i II 24.@4.1 ! \ :.8.9. ale C.>. 2

1.

2.

3.

3@

Mi,loacele (ne"ti su( form de impozite "i de 9$en'ii economici care au ta-e calculate) dar lsate la (eneficiat de facilit'ii dispozi'ia lor se consider venit neimpoza(il.

#e$ea (u$etului de stat pe anul 2@@4

5r.4!4&X3 1 an din 2!.11.2@@3

4. 1

:cutire aferent pl'ii impozitului pe venit :e scutesc de plata #e$ea pentru 7ntreprinderile cu investi'ii impozitului pe venit %n punerea %n 5r.1164& strine) capitalul statutar al mrime de .@A din venitul aplicare a XIII din . ani crora dep"e"te 2.@ mii \ (rut *B@A %n dezvoltarea titlurilor I "i II 24.@4.1 ! :.8.9 produc'iei proprii+ ale C.>. 9$en'ii micului (usiness) $ospodriile 'rne"ti *de :%nt scuti'i de impozitul pe Codul fiscal fermier+ venit 5r.1163& XIII din 3 ani 24.@4.1 !

.. 1.

9u dreptul la o reducere de 3.A a cotelor impozitului pe venit prevzute la art.1. 5r.1163& 6. Codul fiscal 2 ani 1! din Codul fiscal la XIII din e-pirarea termenului de 24.@4.1 ! acordare a scutirii prevzute %n alin.*3+ Ordinea ntocmirii ?i prezentrii Declaraiei cuprinde urmtoarele trei etape% -pregtirea, analiza ?i prelucrarea in!ormaiei necesare@ - ntocmirea Declaraiei@ -re!lectarea n contabilitate a in!ormaiei determinate n Declaraie. Htapele date %ntr&o consecutivitate lo$ic au scopul calculrii corecte a cheltuielilor privind impozitul pe venit "i sumei impozitului pe venit spre plat a %ntreprinderii. /aportul %ntre sistemul conta(il "i cel fiscal se contureaz la sf4r"itul anului fiscal "i este le$at de %ntocmirea /apoartelor financiare "i 0eclara'iei privind impozitul pe venit. >tapa - const %n pre$tirea) analiza "i prelucrarea informa'iei necesare "i include urmtoarele proceduri1 1. Determinarea pro!itului pAn la impozitare, numit venit contabil 0pierdere contabil1. 3enitul conta(il *pierderea neacoperit+ al perioadei de $estiune curente se determin la %ntocmirea /aportului privind rezultatele financiare) utiliz4nd informa'ia din conturile claselor 3I O3enituriJ "i 3II OCheltuieliJ. :umele posturilor acestui raport sunt preluate din re$istrele conturilor men'ionate "i reprezint rula,ele acestora *solduri intermediare+. 3enitul conta(il se reflect pe rd.13@ din /aportul privind rezultatele financiare "i serve"te drept (az pentru determinarea venitului impoza(il *pierderii fiscale+. #. Determinarea sumei totale a a,ustrilor veniturilor ?i a c'eltuielilor con!orm prevederilor legislaiei !iscale. 3enitul conta(il) transpus %n 0eclara'ie) este corectat cu sumele din r4ndurile @2@ "i @3@ din 0eclara'ie. 9ceste valori sunt determinate %n ane-ele 10 "i 20 care con'in informa'ii privind sumele veniturilor "i cheltuielilor calculate "i constatate %n conta(ilitate "i %n scopuri de impozitare %n perioada curent) precum "i diferen'ele dintre acestea) care pot fi ne$ative sau pozitive. Dentru determinarea diferen'elor permanente "i temporare tre(uie acumulat "i analizat informa'ia din re$istrele analitice "i sintetice conta(ile "i efectuate calcule %n scopuri de impozitare. Bn calcul mai complex n cadrul acestei proceduri este determinarea sumei uzurii mi,loacelor !ixe, precum ?i a rezultatelor din ie?irea lor. Operaia #.1 Determinarea sumei uzurii n scopuri de impozitare. Cn acest scop este necesar de completat 6egistrul de eviden& a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate i a u%urii acestora *n scopul impo%it&rii *%n continuare /e$istru+ pentru anul respectiv. 9$en'ii micului (usiness care o('in venit de la comercializarea produc'iei proprii "i Esau de la prestarea serviciilor

Operaia #.# "ompletarea anexelor la Declaraia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de antreprenor 9,ustrile veniturilor "i cheltuielilor cu care se corecteaz venitul conta(il se determin %n ane-ele l 0 "i 2 0 ale 0eclara'iei prin diferen'a dintre sumele din col.3 "i col.2. Dentru a,ustrile veniturilor sunt destinate ane-ele l 0) 1.1 0 "i 1.2 0. >tapa --. "ompletarea Declaraiei cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitatea de antreprenoriat Completarea 0eclara'iei cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitatea de antreprenoriat se %ncepe prin transferarea pe rd.@1@ al 0eclara'iei a venitului conta(il. #a %ntreprinderea O?ilan'J :./.#. acesta este rezultatul pozitiv determinat %n (aza datelor conta(ilit'ii financiare %n rd. 13@ [Drofitul *pierderea+ perioadei de $estiune p4n la impozitare[ din /aportul privind rezultatele financiare *formularul nr.2+ care constituie 26@4@@ lei. 7n 0eclara'ie acest indicator se prezint prin descifrarea indicatorilor %n (aza crora a fost calculat venituri %n sum de 1.463@@ lei *rd.@1@1+ "i cheltuieli 12B. @@ lei *rd. @1@2+. 7n continuare venitul conta(il este a,ustat cu mai multe corec'ii aferente veniturilor "i cheltuielilor %n scopul determinrii venitului impoza(il. :uma total a ma,orrii *mic"orrii+ veniturilor conform le$isla'iei fiscale se reflect pe rd. @2@ care reprezint totalul ane-ei 10. #a r4ndul su ane-a 10 este %ntocmit %n (aza informa'iei suplimentare din conta(ilitate) calculelor suplimentare "i a ane-elor l.l 0 "i l.20. >tapa ---. "ontabilizarea operaiilor privind c'eltuielile privind impozitul pe venit, datoriile ?i creanele privind impozitul pe venit la S.;.D EBilanE ?i ntocmirea ;aportului privind rezultatele !inanciare 7n (aza informa'iei din 0eclara'ia cu privire la impo=itul pe veniut a :./.# [?ilan'[ se determin "i conta(ilizeaz cheltuielile privind impozitul pe venit pentru anul 2@@4. Dentru conta(ilizarea cheltuielilor privind impozitul pe venit eset necesar de a determina suma diferen'elor temporare %n (aza ane-elor 10 "i 20) din care se calculeaz activele "i datoriile am4nate privind impozitul pe venit. 0e la suma diferen'elor temporare impoza(ile se calculeaz "i se reflect datorii am4nate privind impozitul pe venit) iar de la suma diferen'elor temporare deducti(ile se conta(ilizeaz active am4nate privind impozitul pe venit. 17.Notiuni generale privind 3$F. Subiectul impozabil, obiectul impozabil, baza impozabila, cotele 3$F aplicate in livrarile impozabile. ;a-a pe valoarea adu$at reprezint un impozit %ndirect care %l percepe statul din valoarea adu$at a produselor fa(ricate) serviciilor prestate "i calificate drept v4ndute. 3aloarea adu$at la %ntreprinderile din sfera productiv reprezint diferen'a dintre valoarea produselor finite "i a serviciilor comercializate la pre' de v4nzare "i valoarea materiilor prime) materialelor) semifa(ricatelor) com(usti(ilului) serviciilor primite la pre' de achizi'ie "i utilizate pentru fa(ricarea acestor produse) prestarea serviciilor respective. 0e e-emplu) o %ntreprindere a fa(ricat "i a v4ndut produse %n luna curent la pre' de v4nzare fr ;39 %n mrime de 12@@ @@@ lei) iar valoarea total a materiilor prime) materialelor) com(usti(ilului etc. folosite la fa(ricarea produselor finite este de B@@ @@@ lei. 3aloarea adu$at %n acest caz va constitui 4@@ @@@ lei *12@@ @@@ B@@ @@@+. 0ac cota ;39 e de 2@A) suma ;39) care se cuvine de achitat la (u$et) va constitui B@ @@@ lei *4@@ @@@ - @)2+. 0e re$ul) %ns) %n practica activit'ii unit'ilor economice ;39 se determin %n alt mod. 3aloarea adu$at ca indicator separat nu se calculeaz. < sum a ;39 se determin din valoarea materiilor prime) materialelor) semifa(ricatelor) com(u&sti(ilului) mrfurilor) serviciilor primite "i se trece %n cont *se reflect drept crean' a (u$etului fa' de %ntreprindere+) iar alt sum a ;39 se calculeaz la (u$et drept datorie din valoarea produselor) mrfurilor v4ndute "i a serviciilor prestate. 0iferen'a dintre aceste dou sume va constitui mrimea ;39 de achitat la (u$et. $aloarea adugat reprezint valoarea produselor "i serviciilor creat de efortul colectivului %n cadrul unit'ii economice. Dentru o unitate de produs *serviciu+ ea e-prim diferen'a dintre pre'ul de v4nzare "i suma cheltuielilor materiale. 0in punct de vedere a componen'ei acest indicator constituie suma salariilor personalului %ntreprinderii) contri(u'iilor pentru asi$urrile sociale "i asisten'a medical la aceste salarii) profitului (rut o('inut din comercializarea produselor *serviciilor+) inclusiv suma uzurii mi,loacelor fi-e "i amortizrii activelor nemateriale. Hste de men'ionat c %n componen'a consumurilor *cheltuielilor+ de materiale se includ "i serviciile primite de la prestatori) plata pentru arend etc. considerate drept materializate. :uma uzurii mi,loacelor fi-e "i

amortizrii activelor nemateriale) indiferent dac aceste active au fost create de ctre %ntreprindere sau nu) se consider componente ale valorii adu$ate1. Cu c4t valoarea adu$at e mai mare) cu at4t mai %nalt este estimat activitatea de produc'ie "i financiar a %ntreprinderii.;a-a pe valoarea adu$at se aplic la fiecare stadiu de produc'ie "i v4nzare a produselor finite) mrfurilor) serviciilor prestate. 7n conformitate cu Codul fiscal al /.M. *cap.III+ ;39 este o form de colectare la (u$et a unei pr'i din valoarea produselor finite) mrfurilor comercializate) serviciilor prestate) care sunt supuse impozitrii pe teritoriul /epu(licii Moldova) precum "i a unei pr'i din valoarea mrfurilor) serviciilor importate %n 'ar. <pera'iile de reflectare a ;39 cuprind livrri de mrfuri "i livrri de servicii. Divrarea de mr!uri reprezint o transmitere a dreptului de proprietate asupra mrfurilor prin comercializarea acestora) schim() transmitere cu titlu $ratuit) cu plat par'ial) achitarea salariului lucrtorilor %ntreprinderii %n e-presie natural) prin alte pl'i %n e-presie natural) prin comercializarea mrfurilor $a,ate %n numele de(itorului $a,ist) prin transmiterea mrfurilor %n (aza contractului de leasin$ financiar *art. 3 *3+ din C.>.+. Divrarea 0prestarea1 de servicii este o prestare de servicii materiale "i nemateriale de consum "i de produc'ie) inclusiv darea unor active %n arend) transmiterea drepturilor) inclusiv de (az de leasin$ privind folosirea unor mrfuri contra plat cu plat par'ial) cu titlu $ratuit) e-ecutarea lucrrilor de construc'ie& monta,) de repara'ii) de cercetri "tiin'ifice) de construc'ii e-perimentale sau alte lucrri contra plat) cu plata par'ial sau $ratuit. Impoza(il numim livrarea de mrfuri) livrare *prestare+ de servicii) cu e-cep'ia celor scutite de ;39) efectuate de ctre su(iectul impoza(il %n procesul activit'ii de %ntreprinztor. Impozitrii cu ;39 se supun "i opera'iile de import) at4t de valori materiale) c4t "i de servicii. Import de valori materiale *mrfuri+ se consider aducerea *introducerea+ valorilor materiale *mrfurilor+ pe teritoriul /epu(licii Moldova %n conformitate cu le$isla'ia vamal. Importul de servicii este o prestare de servicii de ctre persoanele ,uridice "i fizice) nereziden'i ai /.M.) persoanelor ,uridice "i fizice reziden'i sau nereziden'i ai /.M.) pentru care locul prestrii se consider a fi /.M. 0in punct de vedere a vizi(ilit'ii importul de servicii mai poart denumirea de import invizi(il. H-portul de valori materiale *mrfuri+ reprezint o scoatere a valorilor materiale *mrfurilor+ de pe teritoriul /epu(licii Moldova %n conformitate cu le$isla'ia vamal. H-portul de servicii este o prestare de servicii de ctre persoanele ,uridice "i fizice reziden'i ai /.M.) unor persoane ,uridice "i fizice) nereziden'i ai /.M.) al cror loc de livrare nu este /epu(lica Moldova. 7n scopul stimulrii e-portului de produse finite) mrfuri) servicii) acestea se impoziteaz cu ;39 la cota zero. 3axa pe valoarea adugat reprezint o parte a valorii adu$ate a produselor) mrfurilor v4ndute) serviciilor prestate pe teritoriul /epu(licii Moldova) precum "i o parte a valorii mrfurilor "i serviciilor importate %n /.M. ;a-a pe valoarea adu$at reprezint un impozit de consum. #u4nd %n considerare c ;39 se determin "i se %nre$istreaz %n opera'iile de procurare "i v4nzare a valorilor materiale *mrfurilor+) serviciilor pe teritoriul 'rii) poate aprea situa'ia %n care1 1.suma ;39 din procurri e mai mic dec4t suma ;39 din v4nzri) diferen'a se cuvine de achitat la (u$et2 2.suma ;39 din v4nzri e mai mic dec4t suma ;39 din opera'iile de procurri2 diferen'a se cuvine de trecut %n cont *de recuperat+. #a determinarea sumei ;39 se aplic anumite cote sta(ilite de Codul fiscal "i #e$ea (u$etului /epu(licii Moldova pe anul $estionar respectiv. "ota 3$F aplicat %n livrri impoza(ile. Cotele ;39 aplicate %n opera'iile de procurri a valorilor materiale) mrfuri "i servicii de la reziden'ii /epu(licii Moldova %n opera'iile de import precum "i %n opera'iile de comercializare a acestora) inclusiv "i opera'iile de e-port) sunt sta(ilite %n art. 6 din C.> al /.M. H-ist cote ;39 standard "i reduse. "ota-standard se aplic %n mrime de 2@A din valoarea impoza(il a mrfurilor "i serviciilor importate "i a livrrilor *opera'iilor de procurare "i v4nzare+ efectuate pe teritoriul /.M. :uma ;39 %n livrrile impoza(ile se determin din valoarea (unurilor materiale sau serviciilor la fiecare stadiu al circuitului economic) inclusiv ultimul stadiu ce aduce (unul la consumatorul final. "otele reduse sunt sta(ilite %n mrime de B "i .A) ;39 %n mrime de BA se aplic pentru p4ine "i produse de panifica'ie) lapte "i produse lactate) livrate pe teritoriul /.M. cu e-cep'ia produselor alimentare pentru
1

0ac 'inem cont de destina'ia crerii activelor pe termen lun$) uzura mi,loacelor fi-e "i amortizarea activelor nemateriale procurate de la ter'i sau intrate din alte motive n&ar tre(ui s fie considerate drept componente ale valorii adu$ate.

copii care sunt scutite de ;39 %n conformitate cu art.1@3 *1+ pct.2 din C.>. Cota ;39 de .A se aplic %n opera'iile de livare a $azelor naturale "i $azelor lichefiate) at4t la cele importate) c4t "i la cele livrate pe teritoriul /.M. "ota zero se aplic n livrrile prevzute n art.17. din "odul !iscal, care cuprind% &valorile materiale *mrfurile+) serviciile e-portate "i toate tipurile de transporturi interna'ionale de mrfuri "i pasa$eri2 &ener$ia electric destinat popula'iei) livrat de ctre %ntreprinderile productoare re'elelor de distri(u'ie2 ener$ia electric livrat popula'iei de ctre re'elele de distri(u'ie2 ener$ia termic "i apa cald destinate popula'iei) livrate de ctre %ntreprinderile productoare re'elelor de distri(u'ie2 ener$ia termic "i apa cald livrate popula'iei de ctre %ntreprinderile productoare "i re'elele de distri(u'ie) %ntreprinderile de termoficare locale) cazan$erii) sta'ii termice etc.2 &mrfurile "i serviciile destinate folosin'ei locale a misiunilor diplomatice "i a altor misiuni asimilate lor2 &mrfurile) serviciile pentru or$aniza'iile interna'ionale %n limitele sta(ilite2 &lucrrile de construc'ie a locuin'elor efectuate prin metode ipotecare2 &mrfurile *serviciile+ livrate %n zona economic li(er din afara teritoriului vamal al /.M.) livrate din zona economic li(er %n afara teritoriului vamal) livrate %n teritoriul zonei economice li(ere) precum "i cele livrate %ntre reziden'ii diferitelor zone economice li(ere ale /.M. etc. 7n toate cazurile livrrilor enumerate furnizorii *cumprtorii+ de valori materiale "i prestatorii *(eneficiarii+ de servicii au dreptul la deducerea ;39 achitat sau care urmeaz a fi achitat. 7n afar de aceasta) un nomenclator mare de mrfuri) servicii) lucrri) opera'ii este scutit de ;39. #ista respectiv este prevzut %n art.1@3 din C.>. 7n ea) de e-emplu sunt incluse1 &locuin'a) pm4ntul "i terenul pe care se afl locuin'a) arenda acestora) dreptul de livrare "i arendare2 &produsele alimentare "i nealimentare pentru copii2 &mrfurile) serviciile institu'iilor de %nv'm4nt2 &serviciile medicale) serviciile le$ate de %n$ri,irea (olnavilor2 &serviciile de fa(rica'ie proprie a cantinelor studen'e"ti2 &serviciile financiare2 &opera'iile de emitere a ac'iunilor etc. Subiectul impozabil ?i perioada !iscal privind 3$F. :u(iect impoza(il *pltitor de ;39+ poate fi o persoan ,uridic "iEsau fizic care desf"oar activitate de %ntreprinztor) cu e-cep'ia autorit'ilor "i institu'iilor pu(lice) conform art..1 din C.>.) de'intorilor patentei de %ntreprinztor. :u(iectul impoza(il este o(li$at s se %nre$istreze ca contri(ua(il al ;39 dac pe parcursul a 12 luni consecutive a efectuat livrri de mrfuri) servicii %n valoare mai mare de 2@@ @@@ lei1) cu e-cep'ia livrrilor scutite de ;39 conform art.1@3 din C.>. 0ac acest plafon a fost atins) su(iectul respectiv este o(li$at s informeze oficial :erviciul >iscal de :tat prin completarea unui formular special "i s se %nre$istreze nu mai t4rziu de ultima zi a lunii %n care a dep"it plafonul sta(ilit. :u(iectul se socoate %nre$istrat ca pltitor al ;39 din prima zi a lunii ce urmeaz dup luna prezentrii avizului. 9$en'ii economici) care nu corespund cerin'elor sta(ilite) nu pot fi %nre$istra'i ca pltitori de ;39. :erviciul >iscal de :tat eli(ereaz su(iectului impoza(il *contri(ua(ilului+ de ;39 un certificat de %nre$istrare) %n care se indic1 &denumirea "i adresa ,uridic ale su(iectului impoza(il2 &data %nre$istrrii2 &codul fiscal al su(iectului impoza(il. :u(iectul economic) cruia i se presteaz servicii de import conform art.112 *4+ din C.>.) este o(li$at s fie %nre$istrat drept pltitor de ;39 dac valoarea serviciilor importate %mpreun cu valoarea livrrilor de produse *mrfuri+ dep"esc plafonul sta(ilit *2@@ @@@ lei+ pe parcursul a 12 luni consecutive.

Deriodic acest plafon poate fi modificat de ctre Inspectoratul Drincipal de :tat.

11.3recerea in cont si determinarea 3$F spre plata 7n opera'iile de v4nzare&cumprare su(iectul impoza(il %nre$istreaz ;39 cu diferit destina'ie. #a v4nzarea produselor) mrfurilor) serviciilor va fi %nre$istrat suma ;39 drept datorie *o(li$a'ie fiscal+ a su(iectului impoza(il fa' de (u$etul statului *numit ;39 colectat+. 7n opera'iile de cumprare a valorilor materiale) serviciilor su(iectul impoza(il %nre$istreaz ;39 care o achit furnizorului) prestatorului de servicii) concomitent reflect4nd&o ca activ sau crean' a (u$etului fa' de su(iectul impoza(il. 9ceast %nre$istrare %n conta(ilitate poart denumirea de trecere %n cont a ;39) iar ;39 este numit deducti(il. ;recerea %n cont a ;39 se reflect %n toate opera'iile de cumprare inclusiv importul impus cu ;39 indiferent de faptul a fost pltit suma ;39 de ctre cumprtor *consumator+ sau urmeaz s fie pltit. 9ceast a(ordare este fundamentat prin respectarea principiului specializrii e-erci'iului) care prevede %nre$istrarea venitului) concomitent "i ;39 aferent acestuia %n perioada %n care a fost c4"ti$at indiferent dac (anii au fost %ncasa'i de ctre (eneficiar sau nu. ;recerea %n cont a ;39 se permite %n cazul e-isten'ei unui ar$ument ,uridic c ;39 va fi achitat sau de,a este achitat. 7n calitate de ar$umentare ,uridic serve"te factura fiscal sau documentul echivalent emis de or$anele vamale care confirm achitarea ;39 la mrfurile importate. ;recerea %n cont a ;39) care urmeaz s fie achitat sau este achitat) se permite c4nd1 &su(iectul impoza(il procur valori materiale sau servicii impoza(ile cu ;39 pentru efectuarea livrrilor impoza(ile cu ;39 %n desf"urarea activit'ii de %ntreprinztor2 &se procur valori materiale "i servicii impoza(ile cu ;39 pentru a efectua livrri impoza(ile "i neimpoza(ile cu ;39 "i concomitent1 Pse 'ine eviden'a separat a livrrilor impoza(ile "i celor neimpoza(ile2 P%n lipsa eviden'ei separate livrrile impoza(ile cu ;39 dep"esc .@A din valoarea tuturor livrrilor2 &su(iectul impoza(il procur valori materiale) servicii impoza(ile cu ;39 pentru desf"urarea activit'ii de %ntreprinztor care cuprinde or$anizarea distrac'iilor "i timpului li(er livrri impoza(ile cu ;392 &su(iectul impoza(il procur alcool etilic care&i utilizat %n medicin. 7n cazul livrrii mrfurilor) serviciilor pentru e-port "i a tuturor tipurilor de transport interna'ional de pasa$eri "i de mrfuri) ;39 pentru valorile materiale) serviciile procurate la desf"urarea acestei activit'i se restituie de la (u$et. 9ceasta e posi(il dac e-ist confirmarea or$anului vamal despre livrarea mrfurilor la e-port "i respectiv confirmarea destinatarului strin privind livrarea serviciilor. Hste permis trecerea %n cont a ;39 la serviciile importate pentru efectuarea livrrilor impoza(ile %n desf"urarea activit'ii de %ntreprinztor numai %n cazul achitrii ;39 aferent. 5u se permite trecerea %n cont a ;39 achitat sau care urmeaz a fi achitat) dac1 &valorile materiale) serviciile procurate impoza(ile cu ;39 sunt folosite pentru efectuarea livrrilor scutite de ;39 *suma ;39 se raporteaz la consumuri "iEsau cheltuieli+2 &valorile materiale) serviciile impoza(ile cu ;39 "i procurate pentru desf"urarea activit'ii de antreprenor au fost sustrase) sau au constituit pierderi supranormative *;39 se recunoa"te ca cheltuieli ale perioadei+2 &valorile materiale) serviciile au fost procurate %n scopul or$anizrii activit'ii distractive ce nu 'ine de domeniul activit'ii de %ntreprinztor *;39 se trece la cheltuieli+. Cum se "tie) furnizorul produselor finite) mrfurilor) sau prestatorul de servicii impoza(ile cu ;39 scrie factura fiscal. 7n ea se indic denumirea valorilor materiale) serviciului) cota ;39 "i suma ;39 aferent v4nzrii *livrrii+. Drin urmare) furnizorul incaseaz valoarea produselor finite) mrfurilor) serviciilor comercializate la pre' de v4nzare) inclusiv ;39 colectat. Cumprtorul) %n (aza facturii fiscale) %nre$istreaz suma ;39 pentru valorile materiale primite de la furnizor ca crean' a (u$etului de stat fa' de cumprtor) sau ca trecere %n cont a ;39. Drin urmare) cumprtorul plte"te v4nztorului suma ;39 aferent valorilor materiale) serviciilor cumprate trec4nd&o %n cont. 34nztorul) la r4ndul su) efectueaz opera'ii de cumprare de valori materiale) servicii pentru activitatea livrrilor impoza(ile) respectiv %nre$istreaz ;39 deducti(il. 0eci) suma ;39 spre achitare la (u$et se determin ca diferen'a dintre ;39 colectat "i ;39 deducti(il sau diferen'a dintre ;39 aferent facturilor fiscale pentru produsele) mrfurile) serviciile v4ndute "i ;39 aferent facturilor fiscale pentru valorile materiale) serviciile primite %n una "i aceea"i perioad fiscal *lun calendaristic+. Deriodic) o dat %n lun *p4n la ultima zi a lunii ulterioare dup luna $estionar+) su(iectul impoza(il e dator s prezinte :erviciului >iscal de :tat 0eclara'ia privind ;39 *6 3.26+. <rice su(iect impoza(il este o(li$at s determine suma ;39 spre achitare la (u$et "i s&o achite %n fiecare perioad fiscal *lun+. C4nd su(iectul impoza(il import valori materiale importatorul achit ;39 aferent %n momentul achitrii ta-ei vamale) serviciilor pentru procedurile vamale "i accizelor.

1#.6actura !iscal in modul de completare a acesteia Drincipalul document primar) %n (aza cruia este conta(ilizat ;39) serve"te factura fiscal. >actura fiscal a fost ela(orat "i pus %n circula'ie %n conformitate cu ]otr4rea Quvernului /.M. nr.2 4 din !.@3.1 B ZCu privire la e-ecutarea 0ecretului Dre"edintelui /epu(licii Moldova nr.4@6&II din 23.12. !J "i ordinul 0epartamentului statistic "i sociolo$ie nr.14B6 "i al Ministerului >inan'elor nr.1 din ..@2.2@@2 *Monitorul oficial al /.M. nr.24 & 2. din 14.@2.2@@2+. >actura fiscal se completeaz %n conformitate cu Instruc'iunea ZCu privire la %ntocmirea formularului documentului primar cu re$im special. >actura fiscal pentru efectuarea livrrilor de mrfuri "i servicii impoza(ile cu ;39J apro(at prin <rdinul Ministerului >inan'elor nr.32 din 11.@3.2@@2 "i al 0epartamentului :tatistic "i :ociolo$ie nr.3@ din 13.@3.2@@2 *Monitorul oficial al /.M. nr.4 &42 din 21.@3.2@@2) p.III) art. .+. 7n livrrile impoza(ile cu ;39 factura fiscal serve"te drept document1 &%n (aza cruia se fac decontrile valorilor materiale livrate) lucrrile e-ecutate) serviciile prestate2 &care %nso'e"te marfa %n timpul transportrii2 &conform cruia %ncrctura se transmite (eneficiarului2 &%n (aza cruia se %nre$istreaz opera'iile de ie"ire a (unurilor materiale la furnizor "i de intrare & la cumprtor2 &ce confirm o(li$a'iile privind transportarea mrfurilor la cererea furnizorului sau a cumprtorului2 &ce confirm dreptul la trecerea %n cont a ;39 la cumprtorul valorilor materiale "i (eneficiarul de servicii. ^in4nd cont de func'iile indicate ar fi mai corect s numim acest document factur de e-pedi'ie "i fiscal. Hvident) c factura de e-pedi'ie poate fi simplificat. >actura fiscal este perfectat de ctre a$en'ii economici %nre$istra'i %n calitate de su(iec'i impoza(ili cu ;39 pentru livrri impoza(ile indiferent de cotele ;39 aplicate1 standard) redus sau zero. 0ac a$entul economic efectueaz livrri neimpoza(ile cu ;39) %n loc de factur fiscal se eli(ereaz factura de e-pedi'ie pentru1 &v4nzrile de produse finite) mrfuri) servicii scutite de ;39 %n conformitate cu art.1@3 din C.>. "i alte acte normative2 &livrrile %n care dreptul de proprietate asupra valorilor materiale nu trece de la un su(iect impoza(il cu ;39 la alt su(iect impoza(il cu ;39 sau de la un su(iect impoza(il la un su(iect neimpoza(il "i invers *de e-emplu) am(ala,ele returna(ile) transmiterea valorilor materiale la prelucrare sau la pstrare etc.+2 &livrrile de valori materiale de ctre un su(iect neimpoza(il cu ;39 *ne%nre$istrat ca pltitor de ;39+2 &livrrile scutite de ;392 &circula'ia intern *%n cadrul unei entit'i+ a valorilor materiale2 &%ncasarea unui avans de la reziden'i "i nereziden'i ai /.M. %n contul valorilor materiale ce urmeaz a fi v4ndute2 &importul de valori materiale "i servicii) inclusiv celor nemateriale2 &v4nzarea mrfurilor "i serviciilor popula'iei contra numerar) inclusiv decontrile cu popula'ia prin intermediul institu'iilor financiare) oficiilor po"tale etc.12 &livrarea valorilor materiale) serviciilor contra numerar) cu e-cep'ia cazurilor de cerere a facturii fiscale de ctre consumator. ?lanchetele facturilor fiscale sunt eli(erate su(iec'ilor impoza(ili cu ;39 de ctre su(diviziunile teritoriale ale Inspectoratului >iscal Drincipal de :tat contra plat "i contra semnturii persoanei autorizate reprezentantului su(iectului impoza(il. Dentru aceasta persoana autorizat prezint o dele$a'ie) certificatul de atri(uire a codului fiscal "i certificatul ce confirm %nre$istrarea %n calitate de su(iect impoza(il cu ;39. Dentru livrrile de mrfuri factura fiscal se completeaz %n 3 sau . e-emplare *dup caz+. 0ac factura fiscal se perfecteaz %n 3 e-emplare) primul rm4ne la furnizor) al doilea se transmite cumprtorului) iar al treilea transportatorului. C4nd livrrile de mrfuri necesit completarea a . e-emplare) primul e-emplar rm4ne la furnizor "i serve"te drept (az ,uridic pentru scoaterea din $estiune a valorilor materiale2 e-emplarele 2) 3) 4 se transmit "oferului) din care e-emplarul 2 "oferul %l transmite cumprtorului) iar 3 "i 4 rm4n la dispozi'ia transportatorului "i se ane-eaz la factura pentru transportul efectuat "i foaia de parcurs2 ultimul serve"te drept autoriza'ie de ie"ire a autovehiculului de la locul de %ncrcare.

7n e-punerea materialului sunt folosite e-plica'iile din art. I.:turzu "i 0.:idorenco OModul de %ntocmire "i prezentare a facturii fiscaleJEE Conta(ilitate "i audit 2@@2) nr.3.

7n cazul livrrilor de servicii se completeaz 2 e-emplare din care primul rm4ne la prestatorul de servicii) iar al doilea se eli(ereaz (eneficiarului de servicii. >actura fiscal "i ane-a la ea con'in informa'ii despre furnizor "i cumprtor) caracteristica mrfii) cota "i sumele ;39 "i accizelor. >iecare su(iect impoza(il la efectuarea unei livrri impoza(ile este o(li$at s scrie "i s prezinte cumprtorului factura fiscal aferent. 9cest document va fi prezentat %n momentul apari'iei o(li$a'iei fiscale sau %n momentul %n care valorile materiale "i serviciile se consider livrate conform art.1@B din C.>.. Dot fi "i unele e-cep'ii) %n cazurile sta(ilite de Inspectoratul >iscal Drincipal de :tat. 0ac su(iectul impoza(il efectueaz livrri de e-port) %n factura fiscal se indic c (unurile materiale sunt destinate pentru e-port "i 'ara %n care acestea se e-port. #a v4nzarea cu amnuntul contra numerar %n locurile special amena,ate eli(erarea facturii fiscale nu este o(li$atorie %n cazul respectrii urmtoarelor condi'ii1 &su(iectul impoza(il conta(ilizeaz sumele %ncasate %n numerar pe fiecare punct comercial "i de prestri servicii %n conformitate cu le$isla'ia %n vi$oare. 7nre$istrarea sumei %ncasate se efectueaz %n momentul %ncasrii %n numerar. #a sf4r"itul zilei de lucru cifrele %nre$istrate se totalizeaz2 &%n (aza totalului calculat *volumul v4nzrilor+ la sf4r"itul zilei se determin "i se %nscrie suma total a ;39 pe livrrile efectuate. #a livrarea serviciilor contra numerar) factura fiscal se eli(ereaz %n momentul %ncasrii (anilor sau p4n la %ncasarea acestora. >iecare su(iect impoza(il %n scopuri fiscale este dator s 'in eviden'a valorilor materiale "i serviciilor procurate indic4nd ;39 aferent. 7n comer'ul cu amnuntul "i %n sfera prestrii serviciilor aceast eviden' se 'ine zilnic. 5u se eli(ereaz factura fiscal dac lipse"te transmiterea dreptului patrimonial aferent livrrilor efectuate de la proprietar la cumprtor "i %n opera'iile interne. 7n toate aceste cazuri se eli(ereaz factura de e-pedi'ie. Conducerea %ntreprinderii&furnizor *contri(ua(ilul+ eli(ereaz un ordin conform cruia este numit persoana *persoanele+ care poart rspunderea pentru eli(erarea facturilor fiscale "i veridicitatea datelor din acest document. >actura fiscal cuprinde patru compartimente1 introductiv) calitativ) cantitativ "i de %nso'ire. 7n compartimentul introductiv se %nre$istreaz indicatorii aferen'i caracteristicii contri(ua(ilului denumirea su(iectului) codul fiscal) adresa etc. Compartimentul calitativ cuprinde datele despre numrul de nomenclator al valorilor materiale sau serviciilor livrate %n conformitate cu 5omenclatorul mrfurilor al /.M.) cantitatea) unitatea de msur) cota ;39) datele despre valoarea impoza(il a (unurilor materiale *serviciilor+) suma ;39 aferent "i accizele. Compartimentul de %nso'ire a facturii fiscale reflect datele privind trecerea dreptului patrimonial de la v4nztor la cumprtor. 7n caz de necesitate se prevede o ane- la factura fiscal. Ha se utilizeaz atunci c4nd nomenclatorul valorilor materiale "i serviciilor livrate dep"e"te numrul de r4nduri ale facturii fiscale destinat %nre$istrrii acestora. 7n r4ndul O0ata eli(erriiEdata livrriiJ furnizorul indic ziua) luna) anul eli(errii facturii fiscale "i efecturii livrrii. 7n r4ndul O>urnizorJ se arat datele despre furnizorul (unurilor materiale) presttorul de servicii. 0atele despre cumprtorul valorilor materiale *denumirea) adresa) contul de decontare) codul fiscal etc. se indic %n rd.2) iar informa'ia despre dele$a'ie *%n cazul e-isten'ei acesteia+ se reflect %n rd.3. 7n r4ndul 4 O0ocumente ane-ateJ se indic denumirea) numrul "i data documentelor ane-ate la factura fiscal *certificate) adeverin'e) facturi) dispozi'ii de plat etc.+ care urmeaz a fi transmise cumprtorului concomitent cu livrarea mrfurilor *serviciilor+. 7n r4ndul dat) %ntru respectarea prevederilor ;itlului I3 al Codului fiscal O9ccizeleJ) %n cazul e-pedierii din %ncperea de acciz a mrfurilor supuse accizelor de ctre su(iec'ii impoza(ili) livrrii mrfurilor supuse accizelor de ctre a$en'ii economici care anterior le&au primit fr confirmarea documentar cu privire la achitarea accizelor) precum "i livrrii lor ulterioare *adic la fiecare etap de livrare a mrfurilor supuse accizelor+) se indic numrul "i data dispozi'iei de plat trezorerial privind achitarea accizului la (u$et. 9ceast %nscriere confirm c suma accizului reflectat %n col.1@.B este transferat la (u$et) concomitent permite cumprtorului su(iectului impoza(il cu accize) de a trece %n cont) conform art.12.*1+ din C.>.) suma accizului achitat) %n cazul %n care valorile materiale sunt procurate "i utilizate %n calitate de materie prim pentru producerea altor mrfuri supuse accizelor. 7n r4ndurile .) 6) !) B "i se reflect locul de %ncrcare) descrcare) modificarea locului de descrcare) numrul) data foii de parcurs "i transportatorul. 7n rd.1@) col.1 ! se indic datele ce caracterizeaz (unurile livrate *numrul de nomenclator) denumirea) unitatea de msur) pre'ul unei (uc'i fr ;39) valoarea total

fr ;39) suma ;39) suma accizelor calculate+. 7n col.! *rd.1@+ valoarea total se determin prin %nsumarea valorii (unurilor) accizelor) sumei ;39. 7n factura fiscal prezentat *ta(. 2.1+) acest indicator constituie ! 2@ lei *6@@@ N 6@@ N 132@+. Coloanele 1@) 11) 12 "i 13 *rd.1@+ reflect valoarea (unurilor) inclusiv ;39 "i accizele) tipul am(ala,ului) masa (rut etc. 3aloarea total a (unurilor materiale livrate fr ;39 se %nscrie %n rd.12. Mrimea a(solut a acestui indicator tre(uie s fie e$al cu indicatorul din rd.1@) col.!. 7n rd.13 se reflect suma total a ;39 calculat care tre(uie s corespund cu suma din rd.1@) col. . :uma total a accizelor din rd.14 tre(uie s fie e$al cu suma din rd.1@) col.B. /4ndul 1. reflect valoarea total a livrrilor cu ane-ele *%n litere "i cifre+) care tre(uie s coincid cu suma din rd.1@) col.1@. /4ndurile 16) 1!) 1B) 1 "i 2@ reflect indicatorii aferen'i permisiunii e-pedierii valorilor materiale *numele "i prenumele persoanei+) data predrii (unurilor) semntura persoanei care a primit (unurile) inclusiv a intermediarului) precum "i a persoanei care a predat valorile materiale. De verso facturii fiscale se indic informa'ia despre sta'ionarea automo(ilului) forma de salarizare) tariful pentru o unitate de timp sau tonoEGilometru etc. 0ac factura fiscal este eli(erat pentru livrrile de servicii) prestatorul acestora va completa rd. 1) 2) 4) 11) 12) 13) 1.) 1!) 1B) 2@) col. 1@.4) 1@.6) 1@.!) 1@. ) 1@.1@. 7n aceste r4nduri "i coloane se %nre$istreaz indicatorii respectivi) aferen'i prestatorului de servicii "i consumatorului serviciilor asemenea cazului livrrilor de mrfuri. 0e e-emplu) %n col.1@.4 %n loc de volumul mrfurilor se va reflecta volumul serviciilor) iar %n rd.13 O;a-a pe valoarea adu$at cu ane-eleJ se indic cifric "i prin litere suma ;39 calculat la (u$et care tre(uie s coincid cu suma din col.1@. . 8nit'ile economice care v4nd produse petroliere prin livrare preala(il a taloanelor eli(ereaz factura fiscal %n momentul achitrii taloanelor. >urnizorii de p4ine "i produse de panifica'ie) de lapte "i produse lactate efectueaz pe parcursul unei zile c4teva livrri) de re$ul) unuia "i aceluia"i cumprtor %n conformitate cu $raficul %ntocmit "i semnat de am(ele pr'i. Dentru fiecare asemenea livrare de valori materiale *servicii+ se %ntocme"te o factur de e-pedi'ie. #a sf4r"itul zilei de lucru %n (aza volumului de produse e-pediate se eli(ereaz o factur fiscal. 7n ea se stipuleaz numrul "i seria facturilor de e-pedi'ie scrise respectiv cumprtorului pe parcursul zilei. >actura fiscal se prezint consumatorului %n cazul1 &livrrii de mrfuri reziden'ilor Moldovei %n momentul predrii mrfurilor ctre cumprtor2 &livrrii de mrfuri la e-port %n momentul permisiunii trecerii vmii2 &livrrii de ener$ie electric "i termic) servicii comunale "i telefonice etc. o dat %n lun %n momentul prezentrii facturii spre plat. #a livrrile de mrfuri) prestri de servicii re$ulate *ener$ia electric) $azele naturale) serviciile comunale "i telefonice etc.+ data livrrii se consider data eli(errii facturii fiscale sau data %ncasrii pl'ii %n func'ie de faptul care din acestea a avut loc mai %nt4i1 0ac %n perioada fiscal de prestare a serviciilor furnizorul prezint consumatorului documentul de plat *dispozi'ia de plat) alt document+ o dat) factura fiscal se prezint simultan cu documentul de plat. C%nd consumatorul re$ulat plte"te serviciile respective "i nu dispune de factura fiscal) data eli(errii acesteia se consider data pl'ii serviciilor %n cauz. 7n alimenta'ia pu(lic *unde (ucatele se v4nd contra numerar+ se procedeaz ca "i %n comer'ul cu amnuntul. C4nd un a$ent economic se deserve"te un timp mai %ndelun$at "i achit (ucatele anticipat *de e-emplu) pe o lun+) atunci lui i se eli(ereaz factura fiscal %n mod o(li$atoriu. 8n caz deose(it %l constituie eli(erarea facturii fiscale la determinarea definitiv a valorii impoza(ile a livrrii *masei) calit'ii etc.+ de ctre cumprtor. #a momentul e-pedierii (unurilor) conform acestor condi'ii) furnizorul eli(ereaz factura de e-pedi'ie. 0up determinarea definitiv a valorii impoza(ile a (unurilor de ctre consumator) furnizorul scrie o factur fiscal. 0ac pe parcursul lunii $estionare sunt efectuate astfel de livrri de mai multe ori) eli(erarea facturii fiscale se permite cel pu'in de dou ori %n lun la valoarea efectiv a livrrii. 7n cazul livrrii valorilor materiale *serviciilor+ %n contul retri(uirii muncii factura fiscal este eli(erat o sin$ur dat pentru fiecare perioad de plat. >acturile fiscale primite de la furnizori "i cele eli(erate cumprtorilor *consumatorilor+ se pstreaz timp de . ani. :u(iec'ii impoza(ili cu ;39) care dispun de sistemul de eviden' primar computerizat) cu permisiunea Inspectoratului >iscal) pot s emit factura fiscal pe h4rtie special cu semnul de protec'ie cu seria "i numrul respectiv sau numerele "i seriile pot fi acordate de ctre Inspectoratul >iscal Drincipal de :tat.

1(."ontabilitatea 3$F a!erenta procurarilor de bunuri si servicii Cum s&a men'ionat) conform compartimentului III al Codului >iscal) su(iec'ii impoza(ili reprezint persoanele ,uridice "i fizice care1 &sunt %nre$istrate sau tre(uie s fie %nre$istrate ca pltitori de ;39 *art.112 din C.>.+2 &import (unuri materiale) cu e-cep'ia persoanelor fizice care import mrfuri de uz sau consum personal %n limita sta(ilit prin le$ea (u$etului pe anul respectiv2 &import servicii considerate ca livrri impoza(ile. 0rept o(iecte impoza(ile) %n conformitate cu art. . din C.>.) se consider1 &livrrile de mrfuri) servicii o('inute din activitatea de %ntreprinztor al su(iec'ilor impoza(ili2 &importul de mrfuri) servicii) cu e-cep'ia importului de ctre persoane fizice de uz personal a cror valoare nu dep"e"te limita sta(ilit pentru persoane fizice. Dersoanele fizice care import valori materiale %n scopuri personale) a cror valoare dep"e"te limita sta(ilit) sunt o(li$ate s achite ;39 la efectuarea procedurilor vamale. #a procurarea valorilor materiale) serviciilor precum "i activelor nemateriale *cu e-cep'ia achitrii numai reziden'ilor pentru dreptul utilizrii o(iectelor propriet'ii industriale "i a dreptului de autor+) %n afar de (unurile "i serviciile scutite de ;39 conform art.1@3 "i alte cazuri) suma ;39 aferent se trece %n cont. >iecare persoan ,uridic sau fizic) %nre$istrat ca pltitor de ;39) este o(li$at s determine suma o(li$a'iei sale fiscale de sine stttor %n (aza documentelor respective) iar %n cazurile prevzute de compartimentul III al Codului fiscal) s solicite restituirea sumei ;39 de la (u$et. Drocurrile de valori materiale "i servicii pot fi efectuate %n cazurile %n care1 cumprtorul "i v4nztorul sunt reziden'i ai /.M. "i1 a+%nre$istra'i ca pltitori de ;39) am(ii av4nd rela'ii cu sistemul (u$etar al Moldovei2 (+cumprtorul e %nre$istrat) iar furnizorul nu e %nre$istrat ca pltitor de ;392 c+cumprtorul nu e %nre$istrat) iar furnizorul e %nre$istrat ca pltitor de ;392 d+cumprtorul) %nre$istrat ca pltitor de ;39) are rela'ii fiscale cu sistemul (u$etar al Moldovei) iar v4nztorul nu are rela'ii cu acest sistem2 e+cumprtorul nu este %nre$istrat ca pltitor de ;39. "ontabilitatea 3$F a!erent procurrilor de bunuri n cazul n care cumprtorul ?i vAnztorul sunt rezideni, pltitori de 3$F ?i au relaii cu sistemul bugetar al ;/ Drocurrile de (unuri "i servicii pot fi efectuate de ctre contri(ua(ili contra numerar) prin virament) cu plata ulterioar) %n avans) su( form de aport %n capitalul statutar) cu titlu $ratuit) %n schim( etc. 7n cazul cumprrii valorilor materiale *serviciilor+ contra numerar inclusiv efectuarea decontrilor cu popula'ia prin intermediul serviciilor ODo"ta MoldoveiJ nu se prevede scrierea facturii fiscale) %ns la solicitarea cumprtorului ea este eli(erat. :uma ;39 aferent valorilor materiale procurate se trece %n cont %n momentul %nre$istrrii la intrri a acestora1 7nre$istrarea valorilor materiale cumprate contra numerar1 Dt #112#1(2#18G la valoarea bunurilor !r 3$F Debit )(..#-la suma 3$F "t ##8 0dac avansul anterior a !ost acordat1 2)(# 0cAnd avansul anterior n-a !ost acordat1 G la valoarea bunurilor inclusiv 3$F. 7n cazul achitrii contravalorii (unurilor impoza(ile cu ;39 prin virament valorile materiale procurate urmeaz a fi %nre$istrate astfel1 1.7nre$istrarea la intrri a valorilor materiale1 Dt 1#121#(2#112#1#2#1(2#18 G la valoarea bunurilor, !r 3$F Debit )(..# G la suma 3$F "t )#1 2)(=G la valoarea bunurilor inclusiv 3$F 2.3irarea mi,loacelor (ne"ti %n achitarea datoriei fa' de furnizori1 Dt )#1 2 )(= "t #.# 2 #.( Hste necesar s divizm servicii1 &care nu sunt le$ate de achizi'ionarea valorilor materiale2 &care sunt condi'ionate de aprovizionarea valorilor materiale2 &pentru care se prevede re'inerea impozitului pe venit la sursa de plat. Cum s&a men'ionat) la procurarea serviciilor tre(uie de luat %n considerare re$ulile de determinare a locului de livrare conform art.111 din Codul fiscal. #a asemenea servicii pot fi referite lucrrile de repara'ie a o(iectelor de mi,loace fi-e) de construc'ie&monta, "i asisten' tehnic) prelucrare a materiei prime) cercetri "tiin'ifice) proiectare etc. ;recerea %n cont a sumei

;39 aferent acestor "i altor servicii procurate *cu e-cep'ia cazurilor %n care) %n conformitate cu le$ea (u$etului pe anul respectiv) serviciile primite nu se impoziteaz+ se permite) dac cumprtorul *consumatorul+ dispune de factura fiscal sau alt document ce ,ustific plata ;39. 7nre$istrrile conta(ile aferente ;39 %n opera'iile de procurare a serviciilor din $rupa enumerat se efectueaz astfel1 1. Drocurarea serviciilor de la prestatori1 Dt 111211#21#121#(2911291#291(281(28#128#( - la valoarea acestora !r 3$F n !uncie de destinaia serviciilor primite Dt )(..#G la suma 3$F "t )#12)(= - la valoarea serviciilor, inclusiv 3$F. 2. 9chitarea serviciilor procurate1 Dt )#12)(= "t #.#2#.. :erviciile condi'ionate de aprovizionarea valorilor materiale cuprind transportul auto) feroviar) aerian) maritim) serviciile de e-pedi'ie) de %ncrcare) descrcare etc. 3aloarea acestor servicii se include %n costul (unurilor procurate) %ns ;39 aferent (unurilor "i serviciilor se reflect separat) dac furnizorul "i prestatorul de servicii sunt dou persoane ,uridice *fizice+) sau ca o sum total) dac furnizorul "i prestatorul de servicii este o sin$ur persoan. >xemplu. 7ntreprinderea O:peran'aJ a procurat materiale de la furnizorul O#uminaJ %n valoare de 2. @@@ lei) fr ;39. :uma ;39 constituie .@@@ lei) serviciile de transport fr ;39 2@@@ lei) suma ;39 4@@ lei) serviciile de e-pedi'ie fr ;39 3@@ lei) ;39 6@ lei. 7nre$istrrile conta(ile se %ntocmesc astfel1 1. 7nre$istrarea materialelor la intrri "i reflectarea ;39 %n cont1 Dt #11G #) 777 lei Dt )(..#G ) 777 lei "t )#1G (7 777 lei 2. /eflectarea serviciilor de transport) e-pedi'ie "i a ;39 aferent1 Dt #11G # (77 lei Dt )(..#G .:7 lei "t )#1G #8:7 lei 3. 9chitarea datoriei fa' de furnizor) or$aniza'ia de transport "i e-pedi'ie 32 !6@ lei *3@ @@@ N 2!6@+1 Dt )#1 "t #.#2#..(#8:7lei 0in $rupa serviciilor care nu %nso'esc (unurile procurate %ns la care) conform art. @ din C.>.) se prevede re'inerea impozitului pe venit la sursa de plat) fac parte darea %n arend) serviciile de pu(licitate *reclama+) de audit) or$anizarea "i 'inerea eviden'ei conta(ile) %ntocmirea rapoartelor financiare "i a declara'iilor fiscale) analiza activit'ii economico&financiare) or$anizarea eviden'ei computerizate) evaluarea patrimoniului) asisten'a ,uridic %n pro(lemele activit'ii economico&financiare) serviciile de mana$ement "i marGetin$) consultan') protec'ia "i paza persoanelor "i (unurilor prestate de ctre serviciul de protec'ie de paz de stat "i de or$aniza'iile aferente) instalarea) e-ploatarea "i repara'ia tehnicii de calcul) de prelucrare a datelor) creare "i %ntre'inere a (azelor de date. <rice persoan) care desf"oar activitate de %ntreprinztor "i achit serviciile enun'ate) re'ine %n preala(il impozitul pe venit %n mrime de .A din plata respectiv. Drin urmare) consumatorul de servicii enumerate va %ntocmi %nre$istrrile conta(ile astfel1 1. Drocurarea *primirea+ serviciilor "i recunoa"terea acestora drept consumuri *cheltuieli+1 Dt 1#(2#)12911291#291(291.281#281(G la valoarea serviciilor !r 3$F n !uncie de destinaia acestora Dt )(..#G la suma 3$F a!erent "t )#1 2)(= G la valoarea serviciilor, inclusiv 3$F. 2. /e'inerea impozitului pe venit la sursa de plat %n mrime de .A din valoarea serviciilor procurate fr ;391 Dt )#12)(= "t )(..1 9chitarea datoriei fa' de prestator de servicii "i a impozitului pe venit re'inut1 Dt )#12)(=G la valoarea serviciilor diminuat cu impozitul reinut inclusiv 3$F Dt )(..1G la suma impozitului reinut "t #.# - la suma total >xemplu. 7n conformitate cu contractul %ncheiat) procesul ver(al de e-ecutare a auditului "i factura fiscal %ntreprinderea O:peran'aJ tre(uie s achite unei firme de audit 3@@@ lei fr ;39) suma ;39 constituie 6@@ lei. 7nre$istrrile conta(ile se efectueaz astfel1 1. /eflectarea serviciilor de audit la cheltuieli1

Dt 81(G la valoarea serviciului !r 3$F G (777 lei Dt )(..#G la suma 3$F G :77 lei "t )(= G la suma total inclusiv 3$F G (:77 lei. 2. /e'inerea impozitului pe venit %n mrime de .A din valoarea serviciului fr ;39 1.@ lei *3@@@-@)@.+1 Dt )(= "t )(..1 1)7lei 3. 9chitarea datoriei fa' de firma de audit "i impozitului pe venit re'inut1 Dt )(..#G 1)7 lei Dt )(=G (.)7 lei "t #.#G (:77 lei. 7n toate cazurile de procurare a serviciilor descrise suma ;39) conform facturii fiscale) va fi reflectat %n /e$istrul de eviden' a procurrilor) iar %n 0eclara'ia privind ;39 %n (o-a 11. 7n afar de aceasta) suma ;39 aferent procurrilor de (unuri "i servicii %n conta(ilitatea financiar va fi %nre$istrat %n re$istrele de eviden' a decontrilor cu furnizori "i al'i creditori. >orma acestor re$istre depinde de forma de conta(ilitate aplicat de contri(ua(il. 7n acela"i timp suma ;39 enun'at "i impozitul pe venit re'inut la sursa de plat vor mai fi reflecta'i %n re$istrul de eviden' analitic a decontrilor cu (u$etul *,urnal&order) (orderou *situa'ie+) fi" de cont curent) ma"ino$ram *situa'ie+ sau alte re$istre+. 0ac (unurile sau serviciile sunt procurate aplic4nd %n decontri avansul) suma ;39 aferent la cumprtor se trece %n cont la data primirii acestui avans. Conta(ilitatea ;39 %n opera'iile de primire a (unurilor investite su( form de aport %n capitalul statutar) primite cu titlu $ratuit) cumprate la un pre' mai mic dec4t cel de pia' 7n cazul %nre$istrrii la intrri a valorilor materiale a cror cost unitar sau valoare %n vam unitar dep"e"te 1@@@ lei) "i investite su( form de aport la capitalul statutar) conform art.1@3 al C.>. nu se aplic ;39. 9r fi ra'ional s fie scutite de ;39 toate activele investite su( form de aport %n capitalul statutar) inclusiv activele nemateriale) terenurile) activele materiale %n curs de e-ecu'ie) activele curente etc. 7n opera'iile de investire a (unurilor su( form de aport %n capitalul statutar al su(iectului impoza(il sunt perfectate urmtoarele documentele1 contractul de constituire) raportul de evaluare) factura de e-pedi'ie) factura fiscal etc. 7n (aza acestor documente va fi %ntocmit formula conta(il. 7nre$istrarea la intrri a activelor pe termen lun$ "i celor curente cu e-cep'ia mi,loacelor fi-e1 Dt 111211#21##21#)2#112#1(2#1#2#18G la valoarea bunurilor !r 3$F Dt )(..# G la suma 3$F a!erent "t (1(G la valoarea bunurilor inclusiv 3$F. :erviciile prestate de ctre fondatori *ac'ionari+ la transportarea (unurilor primite su( form de aport %n capitalul statutar vor constitui un element al costului acestora "i vor fi impozitate cu ;39. Mi,loacele fi-e primite su( form de aport %n capitalul statutar sunt scutite de ;39. 0eaceea ele "i sunt %nre$istrate la intrri astfel1 Dt 1#121#( n !uncie de !aptul necesit obiectul investit monta, sau nu, ?i dac el este pus n !unciune n timp de o perioad gestionar 0trimestru1 sau nu "t (1( ?unuri *servicii+ primite cu titlul $ratuit. 7n conformitate cu art. 3 *3+) *4+ din C.>. livrare de mrfuri "iEsau servicii se consider "i transmiterea drepturilor patrimoniale asupra valorilor materiale sau prestarea serviciilor materiale "i nemateriale cu titlu $ratuit. :u(iectul impoza(il care transmite "iEsau presteaz serviciile conform prevederilor art.11! *1+ din C.>.) este o(li$at s prezinte cumprtorului factura fiscal aferent livrrii. 0up cum s&a men'ionat) eli(erarea facturii fiscale aferente valorilor materiale serviciilor procurate pentru care ;39 a fost achitat sau urmeaz a fi achitat *art.1@2 *1+) *6+ din C.>.+ d dreptul cumprtorului *consumatorului+ la trecere %n cont. 0eoarece su(iectul impoza(il ce prime"te (unurile) serviciile cu titlul $ratuit nu achit "i nici nu urmeaz s achite ;39 aferent acestora) el nu are dreptul de a trece %n cont ;39. 7n conformitate cu prevederile scrisorii Inspectoratului >iscal Drincipal de :tat pe l4n$ Ministerul >inan'elor al /.M. OCu privire la aplicarea ;39 "i modul de ela(orare a facturii fiscale %n cazul efecturii livrrilor cu titlu $ratuitJ nr.1@E1&2&@!E!21 din 3.12.2@@3 s&a sta(ilit urmtorul mod de perfectare documentar a livrrilor fr plat1 su(iectul impoza(il&furnizor completeaz factura fiscal "i toate e-emplarele ei rm4n la furnizor. 7n (aza acestui document se fac %nre$istrri %n /e$istrul de eviden' a livrrilor. ;ot furnizorul *prestatotul de servicii+ mai scrie o factur de e-pedi'ie pentru su(iectul impoza(il ce prime"te valorile materiale) serviciile prestate. 9cest document serve"te drept (az de a %nre$istra (unurile materiale la intrri) serviciile la consumuri) cheltuieli sau a le include %n costul (unurilor la (eneficiar. 7n factura de e-epedi'ie *coloana O;39J+ se scrie suma ;39) se stipuleaz Ofr platJ "i se face

trimitere la documentele *contractele+ %n (aza crora a fost efectuat livrarea precum "i la factura fiscal rmas la furnizor2. >xemplu. 7ntreprinderea O:peran'aJ pltitor de ;39 prime"te de la uzina de repara'ie O3i(ratorJ piese de schim( cu titlu $ratuit evaluate la B@@@ lei fr ;39) suma ;39 constituie 16@@ lei. 7nre$istrrile conta(ile vor fi %ntocmite astfel1 Da bene!iciar 7nre$istrarea la intrri a pieselor de schim(1 Dt #11 "t :## 9777lei Da !urnizor 1.Casarea costului *valorii de (ilan'+ al pieselor de schim(1 Dt 811 "t #1: 9777lei 2.Calcularea ;39 la (u$et1 Dt 81( "t )(..# 1:77lei :erviciile primite cu titlu $ratuit pot fi condi'ionate de achizi'ionarea unor valori materiale) nemi,locit de procesul de produc'ie) mana$ementul acestui proces %n cadrul su(diviziunilor) %n $eneral pe %ntreprindere sau de desfacerea produselor) mrfurilor la (eneficiar. 7n acest caz la valoarea serviciilor indicate %n factura de e-pedi'ie (eneficiarul va %ntocmi formul conta(il astfel1 Da bene!iciar 7nre$istrarea serviciilor primite) respectiv prestate cu titlu $ratuit1 Dt 111 211#21#121#(2#112#1(2#1#2#18G cAnd serviciile sunt legate de aprovizionarea valorilor materiale ?i activelor biologice curente !iind incluse n costul acestora Dt 911 291#291(291.281#281(G cAnd serviciile primite sunt legate de procesele activitii de baz, auxiliare, managementul activitii economico-!inanciare n cadrul ntreprinderii precum ?i de comercializarea produselor, mr!urilor "t :## Da prestator de servicii 1.Casarea costului serviciilor prestate1 Dt 811 "t 911291# 2.Calcularea ;39 la (u$et1 Dt 81( "t )(..# 0ac valoarea la pre' de pia' *,ust+ a (unurilor "iEsau serviciilor transmise *prestate+ cu titlu $ratuit este mai mare dec4t costul acestora indicat %n factura fiscal) la diferen' se va calcula la (u$et suma ;39 prin %nre$istrarea conta(il 2. >xemplu. 9dmitem c %ntreprinderea O:peran'aJ a cumprat de la un furnizor materiale la 2. @@@ lei fr ;39) suma ;39 .@@@ lei. :erviciile de transport prestate cu titlu $ratuit de ctre or$aniza'ia O;ransautoJ la transportarea materialelor conform facturii fiscale "i facturii de e-pedi'ie constituie B@@ lei fr ;39 *cost efectiv+) suma ;39 16@ lei) valoarea la pre' de pia' 1@@@ lei. Conform acestor condi'ii urmeaz %nre$istrrile conta(ile1 #a cumprtor de materiale O:peran'aJ 1.7nre$istrarea materialelor la intrri "i trecerea %n cont a ;391 Dt #11G #) 777 lei Dt )(..#G )777 lei "t )#1G (7 777 lei. 1./eflectarea serviciilor de transport1 Dt #11 "t :## -977lei 2.9chitarea datoriei fa' de furnizor1 Dt )#1 "t #.# (7777lei #a prestator de servicii O;ransautoJ 1.Casarea costului serviciilor prestate1 Dt 811 "t 911 977lei 2.Calcularea ;39 la (u$et din valoarea serviciilor la pre' de pia' 2@@ lei *1@@@ - @)2+1 Dt 81( "t )(..# #77lei ?eneficiarul de (unuri) servicii primite cu titlu $ratuit nu va %nre$istra suma ;39 aferent acestora %n /e$istrul de eviden' a procurrilor) iar furnizorul (unurilor) prestatorul serviciilor va face %nre$istrri %n /e$istrul de eviden' a livrrilor

1.."ontabilitatea 3$F la procurarea de bunuri 0servicii1 cind un participant al acesteia nu este platitor de 3$F. #a efectuarea procurrilor de (unuri "iEsau servicii unul din participan'i poate s nu fie %nre$istrat ca pltitor de ;39 conform prevederilor art.112 din Codul fiscal. /eflectarea sumei ;39 %n aceste condi'ii se va efectua %n felul urmtor %n func'ie de caz. F. "umprtorul de valori materiale 0bene!iciarul de servicii1 este %nre$istrat ca pltitor de ;39) iar furnizorul & nu. Hvident) c %n cazul dat furnizorul valorilor materiale *prestatorul de servicii+ nu va eli(era factura fiscal. 7n loc de acest document %n (aza contractului de cumprare&v4nzare vor fi scrise factura de e-pedi'ie) procesul&ver(al de e-ecutare a lucrrilor *serviciilor+ "i alte documente. :uma ;39 aferent acestor (unuri materiale *servicii+ nu va fi reflectat %n re$istrul fiscal */e$istrul de eviden' a procurrilor) /e$istrul de eviden' a livrrilor+) nici %n conta(ilitatea financiar la furnizor *prestator de servicii+ sau la cumprtor *(eneficiar de servicii+. 7nre$istrrile conta(ile la cumprtor de valori materiale *(eneficiar de servicii+ se simplific "i vor fi %ntocmite astfel1 1.7nre$istrarea la intrri a (unurilor materiale) activelor (iolo$ice pe termen lun$ sau curente1 Dt 1#1 21#(2#112#1#2#1(2#18G la valoarea bunurilor, activelor biologice "t .#:2)#12)(= /eflectarea serviciilor condi'ionate de procurarea valorilor materiale "i activelor (iolo$ice ca parte component a costului acestora va fi efectuat prin aceia"i formul conta(il cu e-cep'ia creditrii contului 426. 2./eflectarea serviciilor nele$ate de aprovizionarea (unurilor materiale "iEsau activelor (iolo$ice1 Dt 111211#2911291#291(281#281(28#128#(G n !uncie de destinaia serviciilor primite "t )#12 )(= B. "umprtorul valorilor materiale 0bene!iciarul serviciilor1 nu este %nre$istrat ca pltitor de ;39) iar furnizorul (unurilor *prestatorul de servicii+ e pltitor de ;39. 7n cazul dat furnizorul de valori materiale *prestatorul de servicii+ va eli(era factura fiscal "i alte documente *procesul&ver(al de e-ecutare a lucrrilor) serviciilor+ %n (aza contractului anterior %ncheiat. Drin urmare) cel ce e-pediaz (unurile) presteaz serviciile va face %nre$istrri %n /e$istrul de eviden' a livrrilor) iar %n declara'ia privind ;39 %n (o-a 2 O#ivrri de mrfuri "i serviciiJ. Cumprtorul *(eneficiarul+ de (unuri *servicii+ nu va trece suma ;39 %n cont) deoarece el nu este pltitor de ;39) ea fiind atri(uit la costul valorilor procurate) la suma consumurilor "iEsau cheltuielilor %n func'ie de destina'ia serviciilor. Cumprtorul (unurilor *(eneficiarul serviciilor+ va %ntocmi acelea"i %nre$istrri conta(ile *1 "i 2+ doar cu o sin$ur concretizare valoarea (unurilor) serviciilor va fi %nre$istrat cu ;39. >xemplu. 7ntreprinderea O:peran'aJ) nepltitor de ;39) conform contractului %ncheiat cu firma OCristalJ) a primit materie prim %n valoare de 1B @@@ lei) ;39 constituie 36@@ lei) serviciile de transport prestate de O;ransautoJ & 6@@ lei) ;39 12@ lei. 7n (aza condi'iilor date %ntreprinderea O:peran'aJ %ntocme"te urmtoarele %nre$istrri conta(ile1 1.7nre$istrarea la intrri a materiei prime 21 6@@ lei *1B@@@ N 36@@+1 0t 211 Ct .21 216@@lei 2./eflectarea serviciilor de transport la transportarea materiei prime !2@ lei *6@@ N 12@+1 Dt #11 "t )#1G 8#7 lei. 3.3irare din contul de decontare %n achitarea datoriei fa' de furnizor "i transportator 22 32@ lei *216@@ N !2@+1 Dt )#1 "t #.#G ## (#7 lei. >urnizorul (unurilor *prestatorul serviciilor+ va reflecta livrarea acestora) concomitent va calcula "i va achita suma ;39 aferent la (u$et.

1). "ontabilitatea 3$F a!erenta valorilor materiale lipsa si delapidari 7n conformitate cu art.1@2 *1+ din Codul fiscal su(iec'ii %nre$istra'i ca pltitori de ;39 au dreptul s treac %n cont sumele ;39 achitate sau care urmeaz a fi achitate aferente valorilor materiale) serviciilor procurate pentru fa(ricarea produselor) prestarea serviciilor impoza(ile %n procesul desf"urrii activit'ii de %ntreprinztor. 7ns %n rezultatul inventarierii pot fi depistate unele valori materiale lips) delapidri. 3alorile materiale lips se consider ca "i cum nu sunt utilizate %n activitatea de %ntreprinztor. 7n (aza aceluia"i art.1@2 *4+ suma ;39 achitat sau care urmeaz a fi achitat pe valorile materiale) serviciile procurate) care nu sunt utilizate %n activitatea de %ntreprinztor) au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormative) nu se trece %n cont) ci se atri(uie la rezultatele activit'ii %ntreprinderii. 9cest caz necesit o e-plica'ie. :uma ;39 aferent procurrilor %n conformitate cu prevederile art.1@2 se trece %n cont %n momentul %nre$istrrilor la intrri a (unurilor primite. 3alorile materiale lips pot fi depistate peste o anumit perioad de timp la inventariere dup procurarea acestora. Drin urmare) la momentul depistrii valorilor materiale lips suma ;39 aferent fusese de,a trecut %n cont. 7n asemenea situa'ie e necesar resta(ilirea ;39 care urmeaz a fi achitat la (u$et anterior fiind trecut %n cont. :uma ;39 %n cazul dat se determin din valoarea (unurilor materiale lips) cu e-cep'ia pierderilor %n limita normelor de perisa(ilitate natural. >xemplu. 7n rezultatul inventarierii la depozitul central al unei %ntreprinderi au fost depistate materiale lips la valoarea de (ilan' de !@@ lei) din care lipsa %n limita normelor de perisa(ilitate natural a constituit 2@@ lei) peste normele de perisa(ilitate natural .@@ lei) inclusiv din vina $estionarului & 4@@ lei. 3aloarea la pre' de pia' a materialelor lips spre desp$u(ire de ctre $estionar constituie 4B@ lei fr ;39. Culpa(ilul a recunoscut vina sa "i a depus cererea de a&i re'ine din salariu %n recuperarea daunei materiale *salariul permite re'inerea lunar p4n la 3@@ lei+. Conform principiului pruden'ei valorile materiale lips se recunosc drept cheltuieli %n perioada *luna+ %n care au fost depistate. 3eniturile din desp$u(irea daunei materiale de ctre culpa(il se recunosc %n perioada %n care unitatea economic va dispune de o certitudine ferm c recuperarea va fi efectuat. <(li$a'ia fiscal privind ;39 aferent valorilor materiale lips spre desp$u(ire apare %n luna recuperrii daunei materiale de ctre $estionar. 9stfel) %n (aza e-emplului dat vor fi %ntocmite urmtoarele %nre$istrri conta(ile1 1./ecunoa"terea materialelor lips drept cheltuieli ale perioadei1 Dt 81. "t #11 877lei *%n func'ie de tipul valorilor materiale pot fi creditate conturile 213 E216 E 21! E 21. E211+ 2.Calcularea ;39 la (u$et din valoarea materialelor lips ce dep"e"te limita normelor de perisa(ilitate natural spre compensare %n mrime de 1@@ lei *.@@ - @)2+1 Dt 81( "t )(..# 177lei 3.7nre$istrarea crean'ei $estionarului privind desp$u(irea daunei materiale1 &suma total .!6 lei *4B@N4B@ - @)2+2 &suma venitului curent & 2.@ lei *3@@ 3@@ 1 6+2 &venitul anticipat & 23@ lei *4B@ 2.@+2 &;39 colectat & .@ lei *2.@ - @)2+2 &;39 spre achitare %n perioada ulterioar & 46 lei *23@ - @)2+1 Dt ##8G la valoarea materialelor la pre de pia inclusiv 3$F spre despgubire - )8: lei "t :1#G la suma venitului primei luni de reinere G #)7 lei "t )1)G la suma venitului ce urmeaz a !i recunoscut n luna ulterioar G #(7 lei "t )(. .# G la suma 3$F ce urmeaz a !i ac'itat la buget n luna curent G )7 lei "t )()G la suma 3$F spre ac'itare la buget n perioada ulterioar G .: lei. 4./ecuperarea daunei materiale de ctre $estionar prin re'inere din salariu1 Dt )(1 "t ##8 (77lei 7n a doua lun de recuperare a daunei materiale vor urma %nre$istrrile1 ../ecunoa"terea venitului curent1 Dt )1) "t :1# #(7lei 6.Calcularea ;39 aferent sumei recuperate1 Dt )() "t )(..# .:lei !./ecuperarea daunei materiale de ctre culpa(il1 Dt )(1 "t ##8 #8:lei 0ac durata de recuperare a daunei materiale dep"e"te un an sau se prevede recuperare par'ial %n anul viitor) este necesar) respect4nd $radul de lichiditate a activelor "i e-i$i(ilitate a pasivelor) de %nre$istrat crean'a "i venitul anticipat pe termen lun$. :uma ;39 aferent va fi calculat spre achitare la (u$et %n luna recuperrii daunei materiale. 7n acest caz %nre$istrrile conta(ile vor fi %ntocmite astfel1 1.7nre$istrarea crean'ei spre achitare %n perioada viitoare "i venitul anticipat pe termen lun$ ce urmeaz a fi recunoscut din desp$u(irea daunei materiale1 Dt 1(...G la suma total spre recuperare, inclusiv 3$F

"t .##G la suma veniturilor de recunoscut n perioadele viitoare "t .#:G la suma 3$F a!erent. #a sf4r"itul anului $estionar *31 decem(rie+ vor urma %nre$istrrile conta(ile1 1.;ransferarea cotei&pr'i a crean'ei pe termen lun$ drept crean' pe termen scurt1 Dt ##8 "t 1(. 2./ecunoa"terea cotei respective a venitului anticipat pe ;# drept venit anticipat curent1Dt .## "t )1) 3.;recerea ;39 respective %n componen'a ;39 spre %ncasare %n anul curent1 Dt .#: "t )() 7n calitate de documente primare pentru a conta(iliza ;39 "i reflecta toate opera'iile condi'ionate de constatarea valorilor materiale lips servesc1 &procesul&ver(al al comisiei de inventariere "i a conducerii %ntreprinderii2 &cererea $estionarului privind recunoa"terea vinei sale2 &titlul e-ecutoriu sau alt document al or$anului ,udiciar2 &calculele conta(ilit'ii2 &nota de conta(ilitate etc. 7n cazul depistrii lipsurilor de active uzura(ile sau amortiza(ile) %n afar de %nre$istrrile conta(ile e-puse) mai este necesar de reflectat decontarea uzurii *amortizrii+ acumulate "i casarea valorii de (ilan' a activelor lips. 1:."ontabilitatea 3$F la importul de valori materiale. Importul de mrfuri reprezint introducerea mrfurilor pe teritoriul /.M. %n conformitate cu le$isla'ia vamal. 7n art.11@ din C.>. se men'ioneaz c locul livrrii mrfurilor se consider locul de aflare a mrfurilor la momentul predrii *transmiterii+ sau la momentul trecerii lor %n posesia consumatorului. C4nd valorile materiale sunt furnizate cu transportul consumatorului *cumprtorului+ sau de o or$aniza'ie de transport) locul livrrii va fi locul de aflare a valorilor materiale la %nceputul transportrii) cu e-cep'ia livrrilor pentru e-port. 3alorile materiale importate pot fi utilizate nemi,locit %n repu(lic *'ara consumatorului+ %n scopul fa(ricrii unor produse finite care vor fi comercializate sau %n alte scopuri de antreprenoriat care nu vor fi v4ndute. Conform art. 4 din C.>. persoana ,uridic "iEsau fizic care import valori materiale se consider su(iect impoza(il. Dersoana) care %n cazul importului declar "i prezint valorile materiale serviciului vamal pentru perfectarea vamal din numele propriu) se nume"te declarant "i se indic %n col.14 a declara'iei vamale. 0ac declarantul este rspunztor "i de pro(lemele financiare *contractul este %ncheiat din numele lui+) el are dreptul de a se folosi de unele %nlesniri aferente valorilor materiale importate *%n conformitate cu le$isla'ia %n vi$oare+. C4nd declarantul nu e rspunztor de pro(lemele financiare a importului de valori materiale *%n col. a declara'iei vamale va fi indicat alt persoan+) el nu are dreptul de a se folosi de %nlesnirile respective. Drin urmare) valorile materiale importate vor fi impozitate cu ;39. 3alorile materiale importate se impoziteaz cu ;39 care se trece %n cont dac aceste valori sunt procurate %n scopul activit'ii de %ntreprinztor. :uma ;39 pentru valorile materiale importate se plte"te or$anelor vamale teritoriale %n momentul efecturii procedurilor vamale. Dentru valorile materiale importate declarantul nu scrie factura fiscal. 0rept (az pentru calcularea sumei ;39 la import serve"te declara'ia vamal de import. 7n acest document se determin valoarea %n vam. <(li$a'ia fiscal aferent ;39 apare %n momentul efecturii sau p4n la efectuarea procedurilor vamale la prezentarea declara'iei vamale. 7n (aza declara'iei vamale de import suma ;39 calculat "i pltit se va %nre$istra %n /e$istrul de eviden' a livrrilor) iar trecut %n cont %n /e$istrul de eviden' a procurrilor. 7n conformitate cu #e$ea cu privire la tarifele vamale nr.13B@&XIII din 2@ noiem(rie 1 ! valoarea %n vam constituie1 &valoarea de cumprare a (unurilor importate2 &cheltuielile de transport *feroviar) aerian) fluviar) maritim) auto+ p4n la locul de introducere a (unurilor materiale pe teritoriul vamal cu e-cep'ia cheltuielilor de transport perfectate separat ca transportarea pe teritoriul /.M.2 &cheltuielile de asi$urare a (unurilor importate2 &costul serviciilor de %ncrcare) descrcare sauE"i transportare a mrfii2 &ta-ele pentru procedurile vamale2 &ta-a vamal.

7n cazul importului de valori materiale care se impoziteaz cu accize %n (aza calculului ;39 se include "i suma accizelor3. 7n calitate de documente primare aferente importului de valori materiale pot servi1 &contractul de cumprare *import+2 &factura furnizorului *invoice+ sau factura comercial care include valoarea de cumprare a (unului material2 &scrisorile de trsur ale transportului auto) feroviar) aerian) maritim sau fluviar *conosamentul+2 &poli'a de asi$urare2 &certificatul de ori$ine) certificatul de calitate2 &fi"a de completare a %ncrcturii2 &declara'ia vamal2 &calculul procedurilor vamale2 &dispozi'ia de plat trezorerial pentru achitarea impozitelor *;39) ta-a vamal "i pentru procedurile vamale+2 &contractul de pstrare a %ncrcturii2 &documentele (ancare *cerere de plat a valutei strine) ordin de plat) cartela de plat+2 &documente privind lipsa "i deteriorarea valorilor materiale *proces&ver(al de recep'ionare a mrfurilor) act de e-pertiz etc.+. 3alorile materiale importate sunt supuse re$imului de import dac sunt pltite toate impozitele "i ta-ele conform Codului vamal *ta-a vamal) ta-a pentru procedurile vamale) ;39) accizele+. 7nre$istrrile conta(ile aferente opera'iilor de import cu reflectarea ;39 aferent depind de condi'iile "i formele de decontare dintre importator "i e-portator *e-pediere direct) %n comision) cu plat anticipat) prin acreditiv documentar) credit comercial) plata %n rate etc.+. 0e men'ionat c achitarea la (u$et a ;39 %n opera'iile de import a valorilor materiale se efectueaz prin or$anele *serviciul+ vamale. 0in aceste considerente se aplic contul 22 O9lte crean'e pe termen scurtJ. 5umai la trecere %n cont a ;39 se utilizeaz contul .34 O0atorii privind decontrile cu (u$etulJ. Cum se "tie ;39 apare %n cazul introducerii valorilor materiale pe teritoriul repu(licii %n re$im de import. Exemplu. 7ntreprinderea Z:peran'aJ a procurat de la un furnizor strin materii prime la valoare de 12 @@@ dol.:89 conform facturii *invoice+ la cursul indicat %n declara'ia vamal de 13)1.6@ lei pentru 1 dol. Costul transportului e-tern p4n la frontiera 'rii constituie 6@@ dol. la cursul de 13)12.@ lei pentru 1 dol.) cheltuielile privind asi$urarea materiei prime 3@@ dol. la cursul 13)1@ lei pentru 1 dol.) comisionul a$entului de e-pedi'ie strin 2.@ dol. la cursul de 13)1@.@ pentru 1 dol.) cheltuielile de transport pe teritoriul Moldovei de la frontier p4n la locul de destina'ie a importatorului perfectat prin document separat B@@ lei) fr ;39) ta-a vamal .A din valoarea %n vam. 0in contul de decontare preventiv p4n la vmuire s&a virat pentru procedurile vamale 4@@ lei) ta-a vamal B4@@ lei) suma ;39 aferent 36 @@@ lei. ;itularului de avans i s&a acordat un avans pentru achitarea definitiv a ta-elor) inclusiv "i ;39 1@@@ lei. 9chitarea importatorului cu participan'ii la tranzac'ia de import a materiei prime a fost efectuat1 &cu compania de asi$urare strin la cursul 13)11@@ lei2 &cu or$aniza'ia de transport strin la cursul 13)13.@ lei2 &cu a$entul de e-pedi'ie la cursul 13)13.@ lei2 &cu furnizorul strin la cursul 13)2.@@ lei. 7n scopul determinrii ;39 se calculeaz1 &valoarea %n vam a materiei prime) fr ta-a pentru procedurile vamale "i ta-a vamal) care constituie 1!2 .3)2. lei *12@@@ - 13)1.6@ N 6@@ - 13)12.@ N 3@@ - 13)1@ N 2.@ - 13)1@.@+. &ta-a pentru procedurile vamale 34.) 1 lei *1!2 .3)2. - @)@@2+ &ta-a vamal B664) 6 lei _*1!2 .3)2. N 34.) 1+ - @)@.`2 &valoarea %n vam inclusiv ta-a vamal "i ta-a pentru procedurile vamale 1B1 64)12 lei *1!2 .3)2. N 34.) 1 N B664) 6+2 &suma ;39 363 2)B4 lei *1B1 64)12 - @)2+. Conform condi'iilor vor fi %ntocmite urmtoarele %nre$istrri conta(ile1 1.3irare din contul de decontare %n achitarea ta-ei pentru procedurile vamale) ta-ei vamale "i sumei ;39 aferent materiei prime importate & %n total 44 B@@ lei *4@@ N B4@@ N 36@@@+1 Dt ##= "t #.#G .. 977 lei

9r fi ra'ional ca accizele "i ;39 s fie calculate %n (aza unuia "i aceluia"i indicator valoarea %n vam fr accize. 9ctualmente suma ;39 se determin "i din mrimea accizelor adic se calculeaz impozit pe impozit.

2.9cordarea avansului titularului de avans pentru achitarea diferen'elor ;39 "i serviciilor vamale1 Dt ##8 "t #.1G 1 777 lei. 3.7nre$istrarea la intrri a materiei prime primite la pre'ul indicat %n factura *invoice+ furnizorului strin & 1.! B!2 lei *12@@@ - 13)1.6@+1 Dt #11 "t )#12)(= 1)898#lei 4./eflectarea cheltuielilor privind asi$urarea materiei prime & 3 3@ lei *3@@ - 13)1@+1Dt #11 "t )((G (=(7 ../eflectarea cheltuielilor de transport e-tern la transportarea materiei prime p4n la frontier "i a primei de asi$urare111.1)2. lei *6@@ - 13)12.@ N 2.@ - 13)1@.@+1 Dt #11 "t )#12)(= 111)1.#) lei 6./eflectarea serviciilor de transport al or$aniza'iei de transport&rezidente1 Dt #11G la valoarea serviciilor de transport !r 3$F G 977 lei Dt )(..#G 1:7 lei "t )#12)(=G la valoarea serviciilor de transport inclusiv 3$F G =:7 lei. !.9chitarea diferen'ei dintre suma efectiv "i suma anterior pltit privind ta-a pentru procedurile vamale) ta-a vamal "i suma ;39 aferent %n total 6@3)!1 lei _*34.) 1 N B664) 6 N 363 2)B4+ *4@@ B4@@ 36@@@+`1 Dt #11G la di!erena a!erent taxei vamale ?i privind procedurile vamale H0(.),=1 + 9::.,=:1- 0.77 G 9.771I G #17,98 lei Dt ##=G la di!erena a!erent 3$F 0(:(=#,9. G (:7771 G (=#,9. lei "t ##8G la di!erena total G :7(,81 lei. B./eflectarea ta-ei pentru procedurile vamale) ta-ei vamale "i trecerea %n cont a ;39 pltite & %n total 4.1 2)B4 lei *4@@ N B4@@ N 36@@@ N 3 2)B4+1 Dt #11G la suma taxelor vamale ?i pentru procedurile vamale G 9977 lei Dt )(..#G la suma 3$F G (:(=#,9. lei "t ##=G la suma total G .)1=#,9. lei. .Conform ordinului *dispozi'iei+ de %ncasare "i decontului de avans restituirea avansului necheltuit 3 6)2 lei *1@@@ 6@3)!1+1 Dt #.1 "t ##8G (=:,#= lei. 1@.3irare din contul valutar %n achitarea datoriei fa' de1 &furnizorul strin 1. @@@ lei *12@@@ - 13)2.@@+2 &compania de asi$urare 3 33 lei *3@@ - 13)11@@+2 &or$aniza'ia de transport strin !BB1 lei *6@@ - 13)13.@+2 &a$entul de e-pedi'ie 32B3)!. lei *2.@ - 13)13.@+. 7n diferit timp vor fi vira'i 131.@ dol. *12@@@ N 6@@ N 3@@ N 2.@+) sau 1!4@ !)!. lei *1. @@@ N 3 33 N !BB1 N 32B3)!.+. 7n scopul neadmiterii repetrii uneia "i aceleia"i formule conta(ile) vom reflecta suma total printr&o sin$ur %nre$istrare1 Dt )((G (=(( lei Dt )#12)(=G 187 1:.,8) lei "t #.(G 18. 7=8,8) lei. 1@./eflectarea diferen'ei de curs valutar aferente decontrilor1 &cu furnizorul 112B lei _12@@@ - *13)2.@@ 13)1.6@+`2 &cu transportatorul 6 lei _6@@ - *13)13.@ 13)12.@+`2 &cu a$entul de e-pedi'ie !).@ lei _2.@ - *13)13.@ 13)1@.@+`2 &cu compania de asi$urare 3 lei _3@@ - *13)11@@ 13)1@+`. ;otal 1144).@ lei. Dt 8##G 11..,)7 lei "t )#12)(=G 11.1,)7 lei "t )((G ( lei. ;recerea %n cont a ;39 aferent valorilor materiale importate se permite %n (aza documentului eli(erat de or$anele vamale ce confirm achitarea ;39 *dispozi'ia de plat) cotorul cecurilor de cas de %ncasare "i copia declara'iei vamale de import+. 3alorile materiale introduse pe teritoriul vamal declarate cu destina'ie de ree-port %n timp de 12 luni nu se impoziteaz cu ;39. 5u se impoziteaz cu ;39 nici valorile materiale declarate %n tranzit. 0ac importatorul) conform condi'iilor contractuale) plte"te valorile materiale inte$ral sau par'ial %n avans) suplimentar *%n afar de %nre$istrrile conta(ile indicate+ se vor reflecta1 1.3irarea valutei strine %n avans1 Dt ##. "3 #.( 2.;recerea %n cont a avansului acordat %n achitarea datoriei fa' de furnizor1 Dt )#12)(= "t ##.

18."ontabilitatea 3$F la importul de servicii Import de servicii se consider prestarea serviciilor de ctre persoanele ,uridice "i fizice nerezidente ale /.M. persoanelor ,uridice "i fizice rezidente sau nerezidente ale /.M.) pentru care locul prestrii este /epu(lica Moldova. Drin urmare) c4nd un nerezident *persoan ,uridic sau fizic strin+ presteaz servicii unui rezident al Moldovei) locul livrrii acestora este teritoriul /.M. 0ac locul livrrii serviciilor nu este /.M. *serviciile sunt prestate pe teritoriul altei 'ri+) serviciile vor fi impozitate cu ;39 %n 'ara strin. :erviciile importate %n /.M. reprezint o(iecte de impozitare cu ;39 %n conformitate cu art. 3 * + din C.>. 3aloarea impoza(il a serviciilor importate reprezint pre'ul achitat sau care urmeaz s fie achitat de ctre importatorul cruia i se presteaz. 7n valoarea impoza(il se includ pl'ile efectuate at4t %n Moldova) c4t "i %n 'ara e-portatorului de servicii. <(li$a'ia fiscal privind ;39 pe importul de servicii apare %n momentul prestrii serviciului (eneficiarului sau achitrii acestora %n func'ie de faptul ce a avut loc mai %nainte. 0rept documente primare privind importul de servicii) care nu %nso'esc importul de valori materiale servesc contractul %ncheiat %ntre importator "i e-portator "i procesul&ver(al de predare&primire a serviciilor. Conform art.1@2 din C.>. se permite trecerea %n cont ;39 la serviciile importate de ctre su(iec'ii impoza(ili pentru efectuarea livrrilor impoza(ile %n procesul desf"urrii activit'ii de %ntreprinztor numai %n cazul achitrii ;39 la (u$et %n conformitate cu art.11.. 0ac serviciile) ce se import) sunt prestate pe etape) impozitrii se supune fiecare etap prestat la momentul prestrii sau achitrii. C4nd un serviciu se presteaz un timp %ndelun$at ne4ntrerupt) momentul primirii serviciului se consider ziua decontrii (eneficiarului de serviciu cu prestatorul acestuia. >xemplu. 7ntreprinderii O:peran'aJ) rezident al /.M. de ctre un prestator strin i s&a prestat serviciul de montare a unui utila, la valoare de 12@@ dol.:89 la cursul de 12)B.@ lei pentru 1 dol. Cursul oficial al ?ncii 5a'ionale a Moldovei la data achitrii serviciului a constituit 12) 2@ lei pentru 1 dol. Conform condi'iilor e-emplului vor fi %ntocmite urmtoarele %nre$istrri conta(ile1 1./eflectarea serviciului prestat de ctre e-portatorul strin privind montarea utila,ului & 1.42@ lei *12@@ 12)B.@+1 Dt 1#1 "t )#12)(= 1).#7lei 7n func'ie de destina'ia serviciilor importate pot fi de(itate conturile 123 E 211 E 213 E B11 E B12 E B13 E !13 E "i alte conturi %n contrapartid cu conturile de eviden' a datoriilor *.21) .22) .3 +. 2.Calcularea ;39 aferent serviciilor importate & 3@B4 lei *1.42@ - @)2+1 Dt ##) "t )(. .# G (79. lei. 3.9chitarea datoriei fa' de prestatorul de servicii strin 1..@4 lei *12@@ - 12) 2@+1 Dt )#1 2)(= "t #.(G 1))7. lei. 4.;recerea %n cont a ;39 aferent1 Dt )(..# "t ##) (79.lei ../eflectarea diferen'ei de curs valutar B4 lei *1..@4 1.42@+1 Dt 8## "t )#12)(= 9.lei :uma ;39 calculat va fi reflectat %n /e$istrul de eviden' a livrrilor "i %n (o-a 12 a declara'iei privind ;39. Importul serviciilor de transport. :erviciile de transport se consider de import %n cazul %n care acestea sunt prestate de ctre un nerezident *prestator de servicii strin+ unui rezident al /.M. *pe teritoriul repu(licii+ sau locul de destina'ie este /.M. ;oate serviciile de transport interna'ional) cu e-cep'ia celui de pasa$eri) sunt %nso'ite de anumite %ncrcturi. Conform #e$ii cu privire la tariful vamal nr.13B@&XIII din 2@.11.1 ! valoarea serviciilor de transport importate devine un component al valorii %n vam a (unurilor materiale importate. 9stfel) incluz4nd valoarea acestor servicii %n valoarea %n vam a (unurilor materiale importate suma ;39 aferent acestei valori) inclusiv valoarea serviciilor de transport importat) se trece %n cont. Drin urmare) serviciul de transport) fiind importat ca afacere separat) se transform %n tranzac'ie de import al valorilor materiale. 7n acest caz o(li$a'ia fiscal aferent ;39 calculat din valoarea %n vam) inclusiv valoarea serviciilor de transport importate) apare p4n la momentul vmuirii valorilor materiale importate. >actura fiscal nu va fi scris. < or$aniza'ie de transport) rezident a repu(licii) poate s presteze servicii) parcur$4nd teritoriul unei 'ri strine *transport %ncrcturi dintr&o 'ar strin+) unui rezident al /.M. *cumprtor de valori materiale+. 0ac serviciile sunt perfectate printr&o scrisoare interna'ional) transportul se calific drept interna'ional. 7n acest caz pentru cumprtor serviciile se consider servicii de import care de asemenea se includ %n valoarea %n vam) iar pentru or$aniza'ia de transport servicii de e-port4. 7n mod respectiv la transportator ;39 aferent serviciilor prestate va fi calculat la cota zero) iar la (eneficiar&rezident al repu(licii suma ;39 va fi calculat "i trecut %n cont din valoarea %n vam.
4

9ceast pozi'ie nu se coordoneaz cu defini'ia e-portului de servicii "i defini'ia de rezident al /epu(licii Moldova

0econtrile dintre cumprtor&importator de (unuri materiale *(eneficiar de servicii de transport+ "i furnizor strin *nerezident+ vor fi efectuate %n valut strin) iar cu transportatorul&rezident %n valut na'ional. >xemplu. 7ntreprinderea O:peran'aJ a cumprat din 8n$aria materiale pentru necesit'ile de produc'ie %n valoare de 2B @@@ dol.:89 la cursul 13)1@ lei pentru 1 dol. ;ransportarea materialelor a fost efectuat de ctre or$aniza'ia de transport OIntertransJ) rezident a /epu(licii Moldova) valoarea serviciului de transport constituind 22 @@@ lei) costul efectiv al acestor servicii 12 @@@ lei *%n scopul simplificrii admitem c %n afar de ta-a pentru serviciile vamale) ta-a vamal %n mrime de .A "i ;39 aferent) alte cheltuieli n&au avut loc+. 9chitarea cu furnizorul strin a fost efectuat la cursul de 13)2@ dol. Mai %nt4i calculm urmtorii indicatori1 &valoarea materialelor la pre' de cumprare 366 B@@ lei *2B@@@ - 13)1@+2 &valoarea materialelor inclusiv cheltuielile de transport 3BB B@@ lei *366B@@ N 22@@@+2 &ta-a pentru procedurile vamale !!!)6@ lei *3BBB@@ - @)@@2+2 &ta-a vamal 1 4!B)BB lei _*3BBB@@ N !!!)6@+ - @)@.`2 &valoarea %n vam 4@ @.6)4B lei *3BBB@@ N !!!)6@ N 1 4!B)BB+2 &suma ;39 B1B11)3@ lei *4@ @.6)4B - @)2+. 7nre$istrrile conta(ile vor fi %ntocmite %n felul urmtor1 Da cumprtor de bunuri 0bene!iciar de servicii1 1.9chitarea serviciilor vamale) ta-ei vamale "i ;39 din contul de decontare *admitem c ace"ti indicatori a fost posi(il de a&i calcula corect p4n la virarea mi,loacelor (ne"ti+ & 1@2@6!)!B lei*!!!)6@N1 4!B)BBNB1B11)3@+1 Dt ##= "t #.#G 17#7:8,89 lei. 2.7nre$istrarea la intrri a materialelor procurate de la furnizorul strin la pre' de cumprare1 Dt #11 "t )#12)(=G (:: 977 lei. 3./eflectarea cheltuielilor de transport aferente materialelor aprovizionate1 Dt #11 "t )#1G ## 777 lei. 4./eflectarea ta-ei pentru efectuarea procedurilor vamale "i ta-ei vamale1 2@2.6)4B lei *!!!)6@N1 4!B)BB+1 Dt #11 "t ##=G #7#):,.9 lei ..;recerea %n cont a ;391 Dt )(..# "t ##= G 91911,(7 lei. 6.9chitarea datoriei fa' de furnizorul strin 36 6@@ lei *2B@@@ - 13)2@+1 Dt )#12)(= "t #.(G (:=:77 8.9chitarea datoriei fa' de transportator1 Dt )#1 "t #.#G ## 777 lei. B./eflectarea diferen'ei de curs valutar nefavora(il & 2B@@ lei *36 6@@ 366B@@+1 Dt 8## "t )#1G #977 lei 0ac p4n la sf4r"itul lunii nu vor fi alte opera'ii) va urma1 ./eflectarea soldului ;39 trecut %n cont1 Dt ##) "t )(..#G 91911,(7 lei. Da transportator 1.:&a calculat (eneficiarului pentru prestarea serviciului de transport *e-port+1 Dt ##1 "t :11G ## 777 lei. 2.0econtarea costului efectiv al serviciilor prestate1 Dt 811 "t 911G 1# 777 lei. 7n (aza e-emplului au fost %ntocmite %nre$istrrile conta(ile aferente transportului auto. 7n mod similar vor fi reflectate "i serviciile altor tipuri de transport. ?eneficiarul de servicii *importatorul (unurilor materiale+ va face %nre$istrri %n /e$istrul de eviden' a procurrilor la suma total a ;39 calculat din valoarea %n vam "i %n 0eclara'ia privind ;39 %n (o-a 12 OImportul de mrfuri) serviciiJ. <r$aniza'ia de transport va %nre$istra %n /e$istrul de eviden' a livrrilor valoarea serviciilor indic4nd servicii de e-port) iar %n declara'ia privind ;39 se va face %nscriere %n (o-a . O#ivrri la cota zeroJ. 7n toate cazurile de prestare a serviciilor este necesar de a determina locul livrrii de servicii %n conformitate cu art.111 din C.>. Conform art. @ din C.>. pentru un "ir de servicii *arenda) serviciile de reclam) de audit) 'inerea eviden'ei conta(ile) evaluarea patrimoniului %ntreprinderii) de mana$ement) marGetin$) consultan') de servicii de protec'ie "i paz a persoanelor "i (unurilor) de instalare) e-ploatare "i repara'ie a tehnicii de calcul) de internet etc.+ suma ;39 se calculeaz "i se conta(ilizeaz %n func'ie de faptul sunt %nre$istra'i prestatorul de servicii "i (eneficiarul drept contri(ua(ili ai ;39 sau nu. 9far de aceasta) %n opera'iile de prestare a serviciilor enun'ate se re'ine "i .A impozit pe venit la sursa de plat din valoarea lor fr ;39.

19. "ontabilitatea 3$F in operatiile dde livrare a valorilor materiale 9rt 3 C> difeneste livrarea ca transmiterea dreptului de proprietate asupra marfurilor prin comercializarea acestora schim() transmiterea $ratuita) transmiterea cu plata partiala) achitarea salariului in e-presia naturala prin comercializarea marfurilor $a,ate in numele de(itorilor. Drin urmare notiunea de livrare a valorilor material include operatiunile de comercializare a produselor finite) marfurilo) prestarii de servicii precum si o serie de operatiuni care nu sunt specificate in statutul intreprinderii ca vinzare de M>) terenuri) act nemat) investitii) 9C. 0ocumentul primar prin care se perfecteaza operatiunea de livrare prezinta factura fiscala #a comercializarea produse finite ;39 se det nu numai din valoarea acestora ci si din valoarea am(ala,ului si a serviciilor de transport daca acestea sunt ne$ociate in contractual incheiat cu cumparatorul separat. In cazul cind prod finite a intreprinderii sunt impozitate cu accize val impoza(ila cu ;39 include si suma accizelor. In cazul cin intreprinderea vinde produse finite concomitant si am(ala,e acestea se vor conta(iliza in felul urmator1 1.Inre$istra la venituri) livrarea de prod finite si am(ala,e1 Dt##1 - la val de vinzare inclusive 3$F a prod !inite si ambala "t:11 - la venituri obtinut din vinzarea produselor "t:1# - la venituri obtinut din vinzarea ambala,elor "t )(..# - la suma 3$F calc de la val produselor si ambala,elor 2./eflectarea costului vinzarilor prod finite vindute Dt811- la costul vinzarilor "t#1: - val productiei 3./eflectarea la cost am(ala,ele livrate Dt81. "t#11 <peratiile de livrare sunt inre$istrate in re$istrul de evidenta a livrarilor in care sunt inre$istrate toate facturile fiscale emise indicinduse denumirea cumparatorului seria si nr facturii fiscale) valoarea livrarii) cota ;39 si suma. In cazul cind livrarea este asi$urata cu transportul din partea furnizorului si valoarea acestui serviciu este specificat in facture aferent serviciului de transport prestart se intocmesc urm formule1 Dt##1 "t:11 "t)(..# #a costul serviciului prestart1 Dt811 "t 91# 0aca produsele finite se supun accizelor inre$istrarile conta(ile sunt similar livrarilor de produse fara accize cu e-ceptia reflectarii suplimentare a sumei accizului ) la aceasta valoare se inre$istreaza urm formula1 Dt##1 "t )(..( C> prevede ca producatorii de produse finite vinzatorii de marfurii sau prestatorii de servicii pot uneori sa realizeze (unuri la un pret mai mic decit cel de piata. Indifferent de cauza realizarii livrarii la un pret mai mic (aza impoza(ile cu ;39 aferenta livrarilor respective il constituie pretul de piata al produsului finit respective prin urmare valoarea produselor sau marfurilor la pretul de piata sta(ilit= nu tre(uie sa fie mai mica decit costul efeciv al acestora. In acest caz apare necesitatea de a determina si a reflecta drept datorie a intreprinderii fata de (u$et iclusiv si ;39 din diferenta dintre val produselor la pretul de piata si valoarea acestora mai mica decit pretul de piata ne$ociate cu am(ele parti. :imilar pe lin$a formula conta(ila care are loc in cont&tea furnizorului vizind livrarea produsului *reflectarea la creanta 221) venituri 611 si ;39 .34.2+ Intreprinderea mai conta(ilizeaza calcularea ;39&ului de la diferenta dintre valoarea de piata si pretul ne$ociat mai mic intocminduse formula 1 Dt81( "t)(..#

1=."ontabilitatea 3$F in operatiile de vinzare cu plata in avans In unele cazuri contractile incheiate intre furnizori si client prevad plata anticipate pentru valorile material care urmeaza sa fie e-pediate aceasta conditie este sta(ilita de o(icei de catre furnizor 9rt1@B al C> specifica ca Odata o(li$atiei fiscaleJ privind ;39 este data livrarii. 0ata livrarii se considera data predarii marfurilor) prestarii serviciilor. 0easemenea aliniatul . al art 1@B stipuleaza 1 Odaca fac fiscal este eli(erata sau plata este primita pina la momentul efectuarii livrarii) data livrarii se considera data eli(erarii fac fis sau data primirii platii) independent de ce are loc mai inainteJ. Drin urmare C> califica avansul incasat drept livrare. In scopuri fiscale sete necesar de calculat ;39 din avansul primit si de reflectat o(li$atia fata de (u$et privin ;39 totodata de mentionat ca veniturile nu se constata pe (aza platilor intermediare si a avansurilor incasat de la (eneficiear pina la incheierea inte$ral a tranzactiilor. #7. "ontabilitatea 3$F in prestarea serviciilor Conform C> art 3 livrarile de servicii constituie activitatea de prestare a serviciilor material si nemateriale) de consum si de productie inclusive darea proprietatii in arenda locatiune) usufruct) leasin$ operational) transmiterea dreptului privind folosirea oricaror marfuri contraplata) cu plata partiala sau $ratuit=) activitatea de e-ecutare a lucrarilor de constructive si monta,) de reparative) de cercetari stiintifice) de constructii e-perimentale si altor lucrari contraplata. 0easemenea art 1@3 C> specifica o serie de servicii care nu se impoziteaza cu ;39. De de alta parte serviciile prestate cu e-ceptia celora scutite de ;39 urmeaza sa fie impozitate cu ;39 ca si la livrarile de (unuri material In livrarile de servicii impoza(ile cu ;39 important este determinarea locului acestor livrari pro(lematica determinarii locului livrarii este importanta mai ales in cazul e-portului. #ocul livrarii conform art 111 a serviciilor se considera1 &locul aflarii (unurilor imo(iliare *daca serviciile sunt le$ate de acestea + &calea pe care se efectuieaza transortul *la prestarea serviciilor de transport+ &locul prestarii effective a serviciului *servicii din domeniu culturii invatamintului+ &locul utilizarii si posedarii serviciului in cazul darii in arenda. #ivrarea de marfuri con,u$ate cu servicii se considera livrare de servicii) in cazul prestariide servicii ;39 se reflecta si se recunoaste drept datorie a su(iectului impoza(il fata de (u$et ca si in livrarile de valori material concomitant recunoscindu&se veniturile din operatia respectiva. Cu o sin$ura particulatitate1 dat fiind faptul ca serviciile nefiind (unuri materiale nu se depoziteaz) prin urmare %n momentul livrrii sinecostul serviciului este trecut direct la costul v%nzrilor. 7nre$istrrile conta(ililor care au loc %n cazut prestrii serviciilor s%nt urmtoarele1 1./eflectarea la venituri "i crean'e) "i recunoa"terea o(li$a'iei fiscale privind ;39 %n cazul prestrii unui serviciu impoza(il cu ;39 Dt##1- la suma total, adic plus 3$F Dt811- suma !r 3$F "t)(.- suma 3$F Concomitent %n aceea"i zi1 2./eflectarea costului livrrii serviciului Dt811- costul v nzrii "t911, 91#- activitatea de baz, activitatea auxiliar 7nre$istrarea ;39 aferent serviciilor prestate se reflect %n1 /e$istrul de eviden'e a livrrilor %n care sunt %nre$istrate %n ordine cronolo$ic toate datele din facturile fiscale emise de furnizor. 7n unele cazuri livrarile de serviciu pot fi efectuate cu titlu $ratuit) conform C> aceste livrri se consider impoza(ile cu ;39. 3aloare livrrilor impoza(ile %n acest caz constituie pre'ul de pia' a serviciului respectiv. Cu toate c su(iect impoza(il ce presteaz servicii cu titlu $ratuit nu va reflecta la sine nici un venit) aceasta are o(li$a'ia s determine "i s %nre$istreze drept datorie fa' de (u$et suma ;39 aferent valorii de pia' serviciului prestat. 9ceast o(li$a'ie se conta(ilizeaz astfel1 Dt81( "t)(..# 7n declara'ia privind ;39 valoarea serviciilor impoza(ile "i suma ;39 se reflect %n (azele 1 "i 2. 7n cazul c%nd prestatorul de serviciu nu este %nre$istrat ca pltitor ;39 el nu va aplica ;39 "i respectiv (eneficiarul serviciului nu va avea dreptul s treac %n cont ;39) %n aceste caz testatorul de servicii perfectueaz doar un proces&ver(al de e-ecutare a lucrrilor*serviciilor+.

#1. "ontabilitatea 3$F a!erenta vinzarilor de mi,loace !ixe <pera'iile de v%nzare a M> nu reprezint avtivitatea opera'ional a %ntrep. 7ns acestea pot aprea la %ntrep. c%nd anumite M> s%nt neutiliza(ile. 3%nzarea activelor respective se face %n (aza Drocesului&ver(al de primire&predare a M>2 facturii fiscale) raportului de evaluare a M>. 7n cazul v%nzrilor de M> suma ;39 se determin "i se %nre$istreaz drept datorie fa' de (u$et calculat de la valoarea ne$ociat %ntre pr'i ca "i %n cazul livrrilor de mrfuri. 7ns tre(uie de avut %n vedere dac valoarea de intrare a M> include %n sine ;39 sau nu. 0e men'ionat c M> procurate sau constituite p%n la @1.@!.1 B includeau %n valoarea de intrare ;39 prin urmare %n cazul v%nzrii Mf achizi'ionate pn la data respectiv pentru care nu a fost calculat inte$ral uzura M> sau mai e-ist 3D/ determinat a acestuia este necesar de trecut %n cont ;39 aferent acestei valori. 0rept dovad pentru a trece %n cont ;39 serve"te factura fiscal de achizi'ie a M> p%n %n 1 B1 documentul vamal %n cazul impozitului de M> "i documentele de plat care reflect achitarea ;39 respectiv. 5u se permite de trecut ;39 %n cont dac pentru Mf care se vinde uzura a fost calculat deplin *aceasta are loc %n cazul c%nd valoarea uzura(ilKcu valoarea de intrare+. >xemplu% s admitem c %ntreprinderea comercializeaz M> la pre'ul de v%nzare 1@@@@ fr ;39) 3D/ a acestuia include %n sine suma ;39 "i constituie 2@@@ lei. 8zura a fost calculat inte$ral dela valoarea uzura(il. 7n conta(ilitate le$tura cu ie"irea M> care con'inea %n sine ;39 se reflect prin urmtoarele formule conta(ile1 1.0econtarea uzurii acumulate Dt1#. "t1#( 2.Casarea valorii de (ilan' a valorii M>1 Dt1#1 "t1#(- la suma valorii probabile ramase !r 3$F Dt)(..# "t1#(-trecerea n cont a 3$F inclus n $J; a /6 3./eflecatrea la venitul "i crean'a a o(li$a'iei fa' de (u$et Dt##= "t:#1 17777 lei Dt##= "t)#..# #777 lei ##. "ontabilitatea 3$F in operatiile de vinzare a altor active curente 7n cazul activit'ii ec&ce %ntrep. poate recunoa"te la v%nzarea unor anumite stocuri care nu sunt utilizate de alte active curente *materiale) <M3:0+. 7n cazul acestor livrari este necesar deasemenea o(li$a'ia %ntrep fa' de (u$et privind ;39 aferent activelor curente v%ndute. 7n le$tur cu v%nzarea altor active curente la %ntrep *furnizor+ se %ntocmesc urmtoarele formule1 1./eflectarea veniturilor "i crean'ei din v%nzarea materiallor sau <M3:01 Dt##1 "t:1# "t)(..# 2.Casarea costului efectiv a activelor respective v%ndute Dt81..# "t#11, #1(

#(. "ontabilitatea 3$F in livrarile cu discont si rabat comercial De parcursul activit'ii economice furnizorii pot acorda %n anumite cazuri o reducere de pre' aceasta poart denumirea de ra(at comercial sau discount %n cazul c%nd contractul %ncheiat %ntre furnizor "i cumprtor se ne$ociaz un ra(at de valoare a produselor sau mrfurilor %n momentul v%nzrii atunci suma ;39 va fi determinat de valoarea la pre'ul de v%nzare diminuat la suma ra(atului indicat %n factur. 0iscountul reprezint o reducere de pre' care contri(uie respectiv la mic"orarea ;39 care este recunoscut %n scop fiscal) aceast opera'iune se realizeaz %n practic astfel1 &Dr'ile contractuale ne$ociaz condi'iile contractului aferente pltii.furnizorul emite factura fiscal la valoarea livrrii impoza(ile indic%nd "i suma ;39 far a lua %n consderatie dicountul %n contractul cu furnizorul se sta(ile"te de o(icei prin condi'ia 3E1@&nE1@) dac clientul realizeaz achitarea %n primele 1@ zile din momentul livrrii) aceasta (eneficiaz de reducerea mentionata %n contract achit%nd prin intermediul ordinului de plata1 valoarea livrrii&reducerea de pre'. 0ocumentul de plat respectivva servi drept (az pentru furnizor care va putea ,ustifica %n (aza acestuia mic"orarea at%t a veniturilor c%t "i a sumei ;39 aferent livrrii realizate dac achitarea crean'ei de ctre cumprtor este efectuatin aceeasi perioada in care are loc livrarea se permite diminuarea venitului inre$istrat cu suma discountului aferent valorilor livrate. 0aca recunoasterea veniturilor din vinzari a fost efectuata in perioada $estionara) iar achitarea in perioada ulterioara corectarea veniturilor inre$istrate in perioada de $estiune cu suma discountului nu se permite. 9ceasta a,ustare va fi reflectata in con&tea furnizorului in perioada ulterioara atunci cind va avea loc achitarea creantei. In cazul livrarilor cu discoun se intocmesc urmatoarele inre$istrari conta(ile1 1./ecunoasterea veniturilor) creantei si a datoriei privind ;39 fata de (u$et in ziua livrarii la valoarea livrarii neluind in consideratie discountul. Dt##1- venitul + 3$F "t:11 G veniturile !ara 3$F "t )(..# G suma 3$F 2.Casarea costului efectiv al produselor livrate1 Dt811 "t#1:, #18 3.9,ustarea *diminuarea) stornarea+ creantei si a veniturilor conform calculelor conta(ile si a ordinului de plata care confirma achitarea1 Dt ##1- se micsoreaza cu suma discountului din livrare+ 3$F "t:11- suma negativa a discountului "t )(..# suma negativa a 3$F din discount 4.Incasarea mi, (anesti (eneficiind de discount Dt#.# "t ##1 0aca livrarea si achitarea creantei vor fi in perioade diferite) stornarea se va face in perioada ulterioara anului de $estiune neadmitind corectarea rezultatelor financiare ale perioadei $estionare *respectind principiul periodicitatii+.

#.. "ontabilitatea 3$F in operatiile de returnare si reducere de pret In practica comerciala sint posi(ile cazuri de returnari partiale sau totale de marfuri si reduceri de pret ca motive pot servi calitatea proasta) e-istenta re(uturilor) nerespectarea termenilor livrarii aceste operatiuni diminueaza valoarea livrarilor impoza(ile) respectiv si ;39 aferenta acestora care se recunoasc si in scop fiscal./eturnarea se realizeaza in felul urmator cumparatorul scrie o factura in care specifica nomenclatorul produselor returnate) ulterior furnizorul in (aza acesteia emite o factura fiscala cu semnul minus aferenta marfurilor *produselor+ returnate. In (aza facturii fisc emise furnizorului face inre$istrari in /e$istrul de evidenta a livrarilor cu cifre ne$ative iar cumparatorul inre$istreaza deasemeneacu cifre ne$ative in /e$istrul de evidenta a procurarilor. In scopul conta(ilizarii operatiunilor de returnare si de reducere de pret a produselor si marfurilor vindute se utilizeaza contul B22 returnarea si reducerea preturilor la marfurilor vindute. Dierderile care se determina ca diferenta dintre rula,ele de(itoare si creditoare ale acestui cont vor fi atri(uite la ch&li comerciale sau la diminuarea provizioanelor create in acest scop de intrep&re. In le$atura cu operatiile de returnare si reducere de pret in cont&tea furnizorului se inre$istreaza urm. formule conta(ile1 1.#ivrarea Dt##1 "t:11 "t )(..# 2.Casarea costului efectiv al produselor Dt811 "t #1:, #18 3./eturnarea marfurilor Dt 9##- la suma venitului inregistrat a!erent mar!urilor returnate Dt )(..# G la suma 3$F a!erenta mar!ii returnate "t##1- valoarea totala venit+3$F 4.Inre$istrarea la intrari a marfurilor returnate la valoarea realiza(ila neta Dt #18, #1: "t9## ..9chitarea cumparatorului dupa returnarea marfurilor Dt #.# "t ##1 G la valoarea livrarilor- valoarea mar!urilor returnate 6./eflectarea ch&lor le$ate de returnarea marfurilor suportate de furnizor Dt 9## "t )(1, )(( , 91# !.9,ustarea veniturilor din vinzari in perioada de $estiune la valoarea marfurilor returnate si a sumei reducerilor de pret fara ;39 Dt :11 "t 9## B.9,ustarea costului vinzarii marfurilor returnate Dt 9## "t 811 .0econtarea pierderilor definitive cauzate de returnarea marfurilor Dt 81# "t 9##

#). "ontabilitatea 3$F in operatiile de export 7n conformitate cu #e$ea /epu(licii Moldova nr..@1&X3 din 11.12.2@@3 OCu privire la introducerea modificrilor "i completrilor %n unele acte le$islativeJ) %n particular) cu art.1@4 din Codul fiscal mrfurile) serviciile de e-port "i toate tipurile de transportri interna'ionale de pasa$eri "i %ncrcturi *inclusiv "i cele de e-pedi'ie+ se impoziteaz cu ;39 la cota zero. 5o'iunile de e-port al valorilor materiale "i servicii sunt e-puse %n 6 1.1. >xport de valori materiale H-portul de valori materiale este perfectat prin diferite documente) care pot fi divizate %n urmtoarele $rupe1 &tehnice) care cuprind re$ulele de deservire a articolelor) de"eurilor tehnolo$ice) caracteristicile tehnice ale materiei prime sau materialelor din care au fost fa(ricate produsele finite2 &de %nso'ire a mrfurilor certificate de ori$ine) (orderouri de am(alare) facturi fiscale2 &de transport "i e-pediere factura de e-pedi'ie) scrisoarea de trsur avia) feroviar) scrisoarea de transport interna'ional *C.M./.+2 &de depozit act de recep'ie pentru pstrarea %ncrcturii2 &de decontare factura *invoice+2 &(ancare cerere de v4nzare&cumprare a valutei strine) contract de factorin$) dispozi'ie de plat) acreditiv documentar etc.2 &vamale 0eclara'ia vamal de e-port) calculul cheltuielilor pentru procedurile vamale) dispozi'ii de plat trezoreriale pentru achitarea impozitelor2 &de reclama'ii scrisoare de reclama'ie etc. ?unurile se consider e-portate "i) prin urmare) contri(ua(ilul are dreptul la restituirea ;39 aferent valorilor materiale) serviciilor procurate) dac el dispune de documente necesare. Conform le$isla'iei %n vi$oare %n ziua) %n care serviciul vamal a permis ca valorile materiale de e-port s treac frontiera) apare o(li$a'ia fiscal "i %n aceast zi se scrie factura fiscal. 0e"i valorile materiale de e-port se impoziteaz cu ;39 la cota zero) %n conformitate cu art.11! din Codul fiscal) se cere totu"i de indicat c (unurile sunt destinate pentru e-port) precum "i 'ara de destina'ie *%n care se e-port+. 7n /e$istrul de eviden' a livrrilor datele aferente valorilor materiale e-portate sunt %nre$istrate %n (aza facturii fiscale. 7n 0eclara'ia privind ;39 furnizorul reflect livrarea la e-port %n (o-a .. 7n opera'iile de e-port serviciul vamal determin valoarea (unurilor ce se e-port *sunt scoase de pe teritoriul vamal+ pentru a plti ta-ele aferente procedurilor vamale "i altor cheltuieli. H-emplu. 7n (aza contractului de e-port %ntreprinderea O:peran'aJ la 2@ ianuarie a e-portat produse finite unui cumprtor din Italia la valoare de 4@@@ euro la cursul de 16)31B lei pentru 1 euro) sau de 6.2!.).6 lei *4@@@-16)31B +. ;itularului de avans i s&a acordat o sum de 2@@ lei pentru a plti serviciile vamale. #a 31 ianuarie cursul 1 euro a constituit 16)41.. lei. 7ncasarea valutei strine prin transferul :aI>; a avut loc la 13 fe(ruarie la cursul de 16).!BB lei 1 euro. ;itularul de avans a prezentat Calculul procedurilor vamale) ,ustific4nd plata acestor servicii %n mrime de 163)1 lei *6.2!.).6-@)@@2.+. Costul produselor v4ndute a constituit 4B.2@ lei. 7nre$istrrile conta(ile conform acestor condi'ii vor fi urmtoarele1 1. 9cordarea avansului titularului de avans1 Dt ##8 "t #.1G #77 lei. 2. 9chitarea serviciilor pentru procedurile vamale1 Dt 81# "t ##8G 1:(,1= lei. 3. 7nre$istrarea crean'ei cumprtorului strin concomitent recunosc4nd venitul din v4nzri1 Dt ##1 "t :11G :)#8),): lei. 4. 7ncasarea avansului neutilizat 36)B1 lei *2@@ 163)1 +1 Dt #.1 "t ##8G (:,91 lei. .. /eflectarea diferen'ei de curs aferente crean'ei cumprtorului strin la 31 ianuarie *data %ntocmirii (ilan'ului conta(il pentru luna ianuarie+ 3B6)4@ lei _*4@@@ - *16)41.. 16)31B +` Dt ##1 "t :##G (9:,.7 lei. 6.7ncasarea mi,loacelor valutare 6631 )2@ lei *4@@@ - 16).! B+1 Dt #.( "t ##1G ::(1=,#7 lei. !. /eflectarea diferen'ei de curs favora(ile %n mrime de 6.!)24 lei *6631 )2@ 6.2!.).6 3B6)4@+1 Dt ##1 "t :##G :)8,#. lei. 7n cazul e-portului unor o(iecte de mi,loace fi-e) care nu sunt utilizate %n activitatea %ntreprinderii&rezident) %n afar de %nre$istrrile conta(ile aferente recunoa"terii crean'ei) venitului din activitatea de investi'ii se mai reflect decontarea uzurii cumulate "i casarea valorii de (ilan'. 0ac rezidentul /epu(licii Moldova %ncaseaz un avans pentru e-portul ulterior a unor produse finite) mrfuri) alte active) ;39 din avans de asemenea nu se calculeaz "i nu se reflect %n conturi. H-emplul analizat reprezint numai o variant *e-port prin e-pediere direct+ din diversele cazuri de e-port a (unurilor materiale cu condi'iile de achitare prin credit comercial) acreditiv documentar) e-port %n

comision) cu aplicarea avansului etc. Indiferent de aceste "i alte variante) care determin particularit'ile decontrilor dintre parteneri) ;39 %n opera'iile de e-port nu se calculeaz) respectiv nu se %nre$istreaz. 0ac (unurile sunt declarate ca temporar aduse pe teritoriul vamal "i sunt destinate ree-portului %n aceia"i form nemodificat %n timp de 12 luni "i %n acest termen sta(ilit nu sunt ree-portate) ele se impoziteaz cu ;39 %n conformitate cu cap.III al Codului fiscal. ?unurile care trec pe teritoriul repu(licii %n tranzit de asemenea nu sunt impozitate cu ;39. 3alorile materiale e-portate se reflect %n /e$istrul de eviden' a livrrilor *col.13+) iar %n 0eclara'ia privind ;39 %n (o-a .. Jrestri de servicii rezidenilor care nu au relaii !iscale cu sistemul bugetar al ;/ 9ctualmente valorile materiale "i serviciile *lucrrile+ prestate de ctre reziden'i ai /.M. care au rela'ii fiscale cu sistemul (u$etar al repu(licii) pltitori de ;39) unor persoane ,uridice "i fizice) reziden'i ai /.M. care nu au rela'ii cu sistemul (u$etar al Moldovei) se impoziteaz cu ;39. :uma ;39 aferent valorilor materiale ce se comercializeaz sau serviciilor ce se presteaz se plte"te p4n la trecerea sau %n momentul trecerii posturilor fiscale temporare de control. Drestatorul de servicii va scrie un proces&ver(al de e-ecutare a lucrrilor *prestare a serviciilor+ "i %n (aza acestui document va face %nre$istrri %n /e$istrul de eviden' a livrrilor. 7n 0eclara'ia privind ;39 valoarea serviciilor prestate "i suma ;39 aferent vor fi reflectate %n (o-ele 1 "i 2) respectiv. 7nre$istrrile conta(ile aferente prestrii serviciilor de ctre reziden'ii /.M. care au rela'ii cu sistemul (u$etar unor reziden'i care nu au rela'ii cu acest sistem la prestatori se %ntocmesc astfel1 1.9chitarea ;39 aferente serviciilor prestate la postul fiscal de control1 Dt ##= "t ##8 2#.# 2.:&a calculat (eneficiarului pentru serviciile prestate1 Dt ##1 2 ##=G la valoarea serviciilor prestate inclusiv 3$F "t :11G la suma venitului recunoscut* "t )(..# G la suma 3$F. 3.;recerea %n cont a sumei ;39 anterior pltit %n stin$erea datoriei la (u$et1 Dt )(..# "t ##= 4./ecunoa"terea costului v4nzrilor1 Dt 811 "t 911 2 91# >xport de servicii Cum s&a men'ionat %n 6 1.1) e-port de servicii se consider prestarea serviciilor de ctre persoanele ,uridice "i fizice) reziden'i ai /.M.) unor persoane ,uridice "iEsau fizice) nereziden'i ai /.M.) al cror loc de livrare nu este /epu(lica Moldova. <rice tip de servicii se consider component al e-portului %n func'ie de locul livrrii sta(ilit. 7n e-portul de servicii este necesar de separat1 &e-port de servicii care nu %nso'esc valori materiale *lucrrile de construc'ie&monta,) de consultan') avoca'ie) conta(ilitate) prelucrare a informa'iei) arend a (unurilor materiale "i nemateriale) serviciile din domeniul culturii) artei) %nv'm4ntului) sportului) transmitere a drepturilor de autor "i a propriet'ii industriale) prelucrare a (unurilor materiale strine etc.+2 &e-port de servicii ce %nso'esc (unuri materiale. H-port de servicii care nu %nso'esc valori materiale. Drestarea serviciilor este perfectat prin factura fiscal. Conform Codului fiscal e-portul de servicii se impoziteaz cu ;39 la cota zero. >actura fiscal se scrie %n (aza procesului&ver(al de e-ecutare a lucrrilor *prestare a serviciilor+. 0atele facturii fiscale servesc drept (az de a face %nre$istrri %n /e$istrul de eviden' a livrrilor. 7n 0eclara'ia privind ;39 *(o-a .+ va fi %nre$istrat valoarea serviciilor e-portate. >xemplu. 7ntreprinderea de construc'ii Z:peran'aJ construie"te un o(iect pentru un (eneficiar strin. 0econtrile dintre antreprenor "i (eneficiarul strin au fost ne$ociate pe elemente constructive. 3aloarea lucrrilor e-ecutate pentru primul element constructiv) conform procesului&ver(al de e-ecutare a lucrrilor "i facturii fiscale) constituie 2@ @@@ dol.:89 la cursul de 13)1@ lei 1 dol.) sau 262 @@@ lei) achitarea lucrrilor e-ecutate a fost efectuat la cursul de 12)B .. lei pentru 1 dol. *2.! 1@)@@ lei+. Costul efectiv al lucrrilor constituie 231 @@@ lei. Conform condi'iilor e-puse vor fi %ntocmite %nre$istrrile conta(ile1 1.7nre$istrarea venitului "i crean'ei aferente lucrrilor e-ecutate1 Dt ##1 "t :11G #:# 777 lei. 2.0econtarea costului efectiv al lucrrilor e-ecutate1 Dt 811 "t 911G #(1 777 lei. 3.7ncasarea mi,loacelor (ne"ti %n valut strin la cursul oficial al ?ncii 5a'ionale din data achitrii1 Dt #.( "t ##1G #)8 =17 lei. 4./eflectarea diferen'ei de curs valutar nefavora(ile %n mrime de 4@ @ lei *262@@@ 2.! 1@+1 Dt 8## "t ##1G .7=7 lei.

..7n cazul diferen'ei de curs favora(ile va urma %nre$istrarea1 Dt ##1 "t :## 0ac la e-port prestatorul de servicii va %ncasa un avans pentru serviciile ce urmeaz a fi prestate) suma ;39 nu va fi aplicat) deci reflectarea serviciilor de e-port) ce nu sunt %nso'ite de careva (unuri economice) este simpl "i suma ;39 nu se aplic. H-port de servicii ce %nso'esc (unuri materiale. #a aceast cate$orie de servicii se refer serviciile de transport feroviar) aerian "i auto la transportarea diferitelor %ncrcturi) precum "i serviciile de e-pedi'ie *asi$urarea primirii "i e-pedierii) descrcrii "i %ncrcrii %ncrcturilor) e-ecutarea altor opera'ii+. Drevederile art.1@4 din Codul fiscal determin transportul interna'ional *e-port de servicii+ de %ncrcturi "i pasa$eri drept livrri impozitate cu ;39 la cota zero. 7n art.111 se e-plic %n ce caz serviciile de transport se consider interna'ionale *este vor(a despre locul livrrii+. Indiferent de tipul de transport prin intermediul cruia se transport %ncrcturile) precum "i faptul cine este (eneficiarul transportrii %n re$im interna'ional) serviciile de transport se impoziteaz cu ;39 la cota zero pe tot parcursul transportrii) inclusiv "i pe se$mentul drumului parcurs pe teritoriul /epu(licii Moldova din punctul de plecare p4n %n punctul de destina'ie. 9ceast re$ul se refer la cazul %n care transportul %ncrcturii este perfectat printr&un sin$ur document interna'ional. 0ac transportarea %ncrcturii conform condi'iilor contractuale este perfectat prin dou documente *de e-emplu p4n la frontiera /epu(licii Moldova un document) de la frontier alt document+) transportul perfectat prin primul document pentru prestator de servicii va fi impozitat cu ;39 la cota zero) iar transportul de la frontiera 'rii p4n la locul de destina'ie cu ;39 la cota standart. ?eneficiarul de servicii va include valoarea transportului conform primului document %n valoarea %n vam a (unurilor importate care va fi impozitat la cota de 2@A. 7n calitate de documente ce confirm e-portul serviciilor de transport a %ncrcturilor servesc1 &scrisoarea de transport interna'ional CM/ pentru transportul auto2 &scrisoarea de transport feroviar */ailba= ?ill+ pentru transportul feroviar2 &conosamentul pentru transportul fluviar "i maritim2 &scrisoarea aerian *9irba= ?ill+ pentru transportarea aerian. 7n cazul transportului interna'ional al pasa$erilor documentul ce confirm livrarea de e-port a serviciilor este1 &foile de parcurs "i (orderourile de eviden' a (iletelor) (orderourile de control la transportarea pasa$erilor cu transportul auto2 &(orderourile de eviden' a (iletelor pentru transportul feroviar2 &sarcina de z(or pentru transportul aerian. H-portul altor tipuri de servicii *de e-pedi'ie+ este perfectat prin contractul de prestare a serviciilor) documentul de decontare sau de calcul al serviciilor "iEsau confirmarea scris despre prestarea serviciilor tradus %n lim(a de stat. 7n lipsa documentelor men'ionate %n func'ie de caz prestatorul&e-portator de servicii nu va avea dreptul la aplicarea ;39 la cota zero. 7nre$istrrile conta(ile aferente e-portului de servicii de transport interna'ional perfectat printr&un sin$ur document interna'ional vor fi %ntocmite %n mod similar e-portului de servicii ne%nso'it de %ncrcturi *valori materiale+. 7n cazul transportrii interna'ionale a unor (unuri perfectate prin dou documente) sau la transportarea crora particip cel pu'in doi transportatori *unul p4n la frontiera repu(licii "i al doilea dup frontier+) suma ;39 va fi calculat "i conta(ilizat numai pentru primul se$ment de cale *p4n la frontier+) respectiv ea va fi reflectat "i %n /e$istrul de eviden' a livrrilor. 7n re$istrele de eviden' sintetic "i analitic a decontrilor cu (u$etul privind ;39 aferent e-portului de servicii suma ;39 nu va fi reflectat din cauza neaplicrii acesteia indiferent de forma de conta(ilitate sau modul de 'inere a eviden'ei manual sau computerizat.

#:. "ontabilitatea 3$F in cazul e!ectuarii livrarilor impozabile si neimpozabile 8nele unit'i economice %nre$istrate ca pltitori de ;39 efectueaz livrri de produse finite) mrfuri) servicii impozitate "i neimpozitate cu ;39. Dentru fa(ricarea produselor finite "iEsau prestarea unor servicii contri(ua(ilii se aprovizioneaz cu materii prime) materiale) semifa(ricate) ma"ini) utila,e etc.) care sunt impozitate cu ;39 la cota standard *2@A+. 7n conformitate cu art.1@2 *3+ din Codul fiscal suma ;39 achitat sau care urmeaz a fi achitat pentru valorile materiale) serviciile procurate care sunt folosite %n scopul efecturii livrrilor at4t impoza(ile c4t "i neimpoza(ile se trece %n cont) dac se 'ine o eviden' separat a achitrii pl'ilor pentru ele "i dac valoarea impoza(il a livrrilor impoza(ile dep"e"te .@A din valoarea tuturor livrrilor efectuate %n perioada fiscal. 3aloarea livrrilor impoza(ile cu ;39 la cota zero de asemenea se include %n volumul total de livrri calificate drept impoza(ile. Impoza(ile cu ;39 conform art. 6 din Codul fiscal se consider livrrile la cota standard de 2@2 B "i .A. Cotele de 2@A se aplic la valoarea (unurilor materiale "i serviciilor importate din alte 'ri) precum "i a livrrilor pe teritoriul repu(licii. Cotele reduse) de BA) sunt sta(ilite pentru p4ine "i produse de panifica'ie) lapte "i produse lactate comercializate pe teritoriul Moldovei cu e-cep'ia produselor alimentare pentru copii) acestea fiind scutite de ;39. Dentru $azele naturale "i lichifiate) at4t impozitate c4t "i cele v4ndute pe teritoriul Moldovei) se aplic cota ;39 de .A. Cota zero se aplic pentru mrfurile "i serviciile de e-port) transporturile interna'ionale de (unuri materiale "i pasa$eri) ener$ia electric destinat popula'iei) valorile materiale "i serviciile livrate misiunilor diplomatice) or$aniza'iilor interna'ionale) lucrrile de construc'ie a locuin'elor efectuate prin metoda ipotecar %nEdin zona economic li(er dinE%n afara teritoriului vamal al /epu(licii Moldova. ;recerea %n cont a ;39 aferente valorilor materiale "i serviciilor procurate *inclusiv cele de import+ se admite dac acestea vor fi utilizate %n activitatea de %ntreprinztor "i e-clusiv pentru1 a+ livrri impoza(ile cu condi'ia c dac %n cazul procurrilor de (unuri "iEsau servicii e-ist factura fiscal sau declara'ia vamal "i documentul ce ,ustific achitarea ;39 la vam sau la posturile fiscale de control intern2 (+ livrri impoza(ile "i neimpoza(ile) cu condi'ia c1 &e-ist factura fiscal sau declara'ia vamal "i documentul ce ,ustific achitarea ;39 la vam sau la posturile fiscale de control intern2 &su(iectul distinct 'ine eviden'a livrrilor impoza(ile "i neimpoza(ile2 &volumul livrrilor impoza(ile %n perioada fiscal dep"esc .@A din volumul total al livrrilor2 0ac nu se respect mcar o condi'ie din cele enun'ate) pltitorul de ;39 nu are dreptul s treac %n cont ;39 privind valorile materiale "i serviciile procurate. 7n acest caz suma respectiv a ;39 va fi raportat la cheltuieli. >xemplu . 7ntreprinderea O:peran'aJ %n luna au$ust dispunea de urmtoarele date1 &procurri de materie prim "i materiale de la furnizori interni %n sum de 12@ @@@ lei) ;39 24 @@@ lei2 &procurri de semifa(ricate de la furnizori strini la valoarea %n vam de 6@ @@@ lei) ;39 12 @@@ lei2 &suma ;39 aferent procurrilor 36 @@@ lei2 &livrri de produse1 impoza(ile cu ;39 la cota de 2@A 3@ @@@ lei *;39 6 @@@ lei+) neimpoza(ile cu ;39 11@ @@@ lei) impoza(ile la cota zero 1. @@@ lei. Dentru fa(ricarea produselor finite *livrate tot %n luna au$ust+ impoza(ile "i neimpoza(ile au fost consumate materie prim) materiale "i semifa(ricate %n mrime de B@ @@@ lei fr ;39) suma ;39 16 @@@ lei *B@ @@@ - @)2+. 7n luna septem(rie e-istau urmtoarele date1 &procurri de materie prim "i materiale de la furnizori interni la valoare de 13. @@@ lei) ;39 2! @@@ lei2 &procurri de semifa(ricate de la furnizori strini la valoarea %n vam de B.@@@ lei) ;39 1! @@@ lei2 &consum de materie prim) materiale "i semifa(ricate pentru fa(ricarea produselor finite *"i livrate+ impoza(ile "i neimpoza(ile cu ;39 %n mrime de 2@@ @@@ lei2 &livrri de produse impoza(ile 1!@ @@@ lei) *;39 22 @@@ lei+) neimpoza(ile 13. @@@ lei. Conform condi'iilor date vor urma %nre$istrrile conta(ile *se reflect "i procurrile+1 Cn luna august 1.Drocurri de materie prim "i materiale de la furnizori interni1 Dt #11G la valoarea materialelor !r 3$F G 1#7 777 lei Dt )(..#G la suma 3$F G #. 777 lei "t )#1G 1.. 777 lei.

2.7nre$istrarea la intrri a semifa(ricatelor importate% Dt #11 "t )#1G :7 777 lei. 3.;recerea %n cont a ;39 achitat pentru semifa(ricatele importate1Dt )(..# "t ##=G 1# 777lei 4.7nre$istrarea venitului din livrarea produselor finite impoza(ile la cota de 2@A "i e-portate la cota zero1 Dt ##1G )1 777 lei "t :11G .) 777 lei "t )(..#G : 777 lei. ../eflectarea livrrilor neimpoza(ile1 Dt ##1 "t :11G 117 777 lei. 7ntreprinderea O:peran'aJ 'ine eviden'a livrrilor impoza(ile "i neimpoza(ile separat. Conform datelor din eviden'a analitic a acestora ponderea livrrilor impoza(ile %n valoarea total a livrrilor constituie 2 )@3A _*1.@@@ N 3@@@@+ 1 *1.@@@ N 3@@@@ N 11@@@@+ - 1@@`) ce nu dep"e"te .@A. Drin urmare) %ntreprinderea nu are dreptul la trecerea %n cont a ;39 aferente procurrilor. /espectiv urmeaz %nre$istrarea conta(il1 6.Calcularea la (u$et a ;39 aferente materialelor) materiilor prime "i semifa(ricatelor consumate pentru fa(ricarea produselor impoza(ile "i neimpoza(ile %n mrime de 16 @@@ lei1 Dt 81( "t )(..#G 1: 777 lei. Cn luna septembrie 7nre$istrrile conta(ile aferente procurrilor de materie prim) materiale "i semifa(ricate) precum "i livrrilor impoza(ile "i neimpoza(ile) vor fi %ntocmite ca "i %n luna au$ust. 7n (aza datelor din eviden'a analitic a livrrilor se determin pon&derea volumului livrrilor impoza(ile %n volumul total al livrrilor *impo&za(ile "i neimpoza(ile+) care va constitui ..)!A *1!@@@@ 1 3@.@@@ - 1@@+. Conform datelor %ntreprinderea O:peran'aJ %n luna septem(rie are dreptul s treac %n cont ;39 aferent procurrilor de valori materiale. 0in aceste considerente nu se %ntocme"te nici o %nre$istrare conta(il) deoarece ;39 aferent a fost trecut %n cont la reflectarea procurrilor de valori materiale. :uma ;39 aferent procurrilor "i livrrilor va fi reflectat %n re$istrele de eviden' analitic a decontrilor cu furnizorii "i cumprtorii %n func'ie de forma de conta(ilitate aplicat de ctre contri(ua(il. :uma ;39 trecut la cheltuieli va fi %nre$istrat %n re$istrul de eviden' a cheltuielilor $enerale "i administrative. 7n /e$istrele de eviden' a procurrilor "i /e$istrele de eviden' a livrrilor vor fi %nre$istrate sumele ;39 aferente. :uma ;39 reconstituit *care nu se trece %n cont+ va fi reflectat cu semnul minus %n /e$istrul de eviden' a procurrilor) iar %n 0eclara'ia privind ;39 %n (o-a !.

#8./odul si contabilitatea restituirii 3$F 7n conformitate cu Codul fiscal "i Instruc'iunea ODrivind restituirea sumelor ta-ei pe valoarea adu$atJ nr.@6 din 3@.12.2@@2 *Monitorul oficial al /epu(licii Moldova nr.1 @&1 !E41 din 31.12.2@@2+ su(iectul %nre$istrat ca pltitor de ;39 are dreptul la restituirea sumei respective %n cazul livrrilor impoza(ile la cota zero1 &a valorilor materiale) serviciilor la e-port "i a transportrilor interna'ionale de mrfuri "i pasa$eri *art.1@4 *a+ din C.>.+2 &a ener$iei electrice destinate popula'iei livrate de ctre %ntreprinderile productoare re'elelor de distri(u'ie) ener$iei electrice livrate de aceste re'ele popula'iei) ener$iei termice "i apei cald livrate popula'iei etc. *art.1@4 *(+ din C.>.+2 &a mrfurilor "i serviciilor folosite de ctre misiunile diplomatice %n /epu(lica Moldova *art.1@4 *c+ din C.>.+2 &a mrfurilor "i serviciilor pentru or$aniza'iile interna&'ionale %n limita acordurilor sta(ilite *art.1@4 *d+ din C.>.+2 &a lucrrilor de construc'ie a locuin'elor efectuate prin metoda ipotecar etc.) precum "i1 mrfurile impozitate la cota de BA *art. 6 *(+ din C.>.+ "i scoaterea de pe teritoriul vamal a mrfurilor strine plasate %n re$im vamal de ree-port *art.1@3 *4+ al C.>.%n conformitate cu care se prevede restituirea ;39+. :uma ;39 spre restituire se determin "i se restituie pe fiecare perioad fiscal. 0ac %ntreprinderea) pltitor de ;39) are datorii fa' de (u$et privind ;39) alte impozite) pl'i sau amenzi) suma ;39 ce urmeaz a fi restituit se trece %n achitarea acestor datorii. 7n solu'ionarea pro(lemei aferente restituirii ;39 conform Instruc'iunii privind restituirea sumelor ta-ei pe valoarea adu$at pltitorii de ;39 sunt $rupa'i %n trei cate$orii. Dentru fiecare $rup pro(lema %n cauz se rezolv %n mod diferen'iat. Jrima grup de contri(ua(ili *cu $ardul %nalt de credi(ilitate+ o constituie unit'ile economice) pltitori de ;39) cu o activitate nu mai mi&c de 3 ani (u$etari care corect au calculat toate impozitele "i %n %ntre$ime "i&au onorat o(li$a'iile fiscale la termen. Drocesele&ver(ale de control adeveresc c ace"ti contri(ua(ili n&au avut %nclcri a le$isla'iei %n vi$oare. F doua grup de contri(ua(ili *cu $radul mediu de credi(ilitate+ o reprezint pltitorii de ;39 cu o activitate nu mai mic de 2 ani care inte$ral "i&au onorat o(li$a'iile fiscale %n termenii sta(ili'i. 8nele %nclcri indicate %n procesele&ver(ale de control au fost comise fr inten'ie rea) iar mrimea acestora nu dep"e"te capitalul statutar la data %ntocmirii procesului&ver(al. F treia grup o constituie pltitorii de ;39 care nu corespund criteriilor caracteristice primei "i a doua $rupe. Qrupa) la care tre(uie s fie atri(uit pltitorul de ;39) o determin comisia teritorial privind restituirea ;39) unde contri(ua(ilul este %nre$istrat o dat %n an. 7n acest scop p4n la 1 ianuarie a anului urmtor contri(ua(ilul depune o cerere la comisia enun'at. Dltitorii de ;39 din cate$oria Om"ca'iJ *cu sume imense+ depun cererea la Inspectoratul >iscal Drincipal de :tat. Dltitorii de ;39) care nu au depus cererea p4n la luarea deciziei aferente atri(uirii unit'ii economice la una sau alt $rup "i au inten'ia de a efectua livrri impoza(ile cu ;39 la cota zero) sunt atri(ui'i la $rupa a treia Modul de determinare a ;39 ce urmeaz a fi restituit :uma ;39 poate fi restituit %n fiecare perioad fiscal o dat %n1 &trimestru) dac ;39 dep"e"te .@@ mii lei2 &,umtate de an) c4nd suma ;39 de restituit constituie de la 2@@ mii lei p4n la .@@ mii lei2 &an) c4nd ;39 de restituit e mai mic de 1@@ mii lei. Contri(ua(ililor li se restituie ;39 lunar) dac ei e-port produse de proprie fa(rica'ie sau suma spre restituire dep"e"te 1 mln.lei. 7n scopul determinrii ;39 spre restituire se verific autenticitatea sumelor ;39 trecute %n cont "i ;39 la cota zero sau mic"orat conform documentelor respective. Calculul cuprinde dou pr'i1 1+pentru e-portul la cota zero2 2+pentru valorile v4ndute la cota mic"orat. Suma 3$F spre restituire pentru export. Fceast sum se determin n !elul urmtor% &se calculeaz ;39 trecut %n cont2 acest indicator %l constituie sumele ;39 trecute %n cont conform facturilor fiscale "i altor documente2

&se determin suma ;39 trecut %n cont %n perioadele fiscale curent "i precedent) %n care a avut loc e-portul "i ;39 a fost achitat prin conturile de decontare. :uma ;39 achitat prin conturile de decontare cuprinde sumele transferate %n achitarea datoriei creditorilor fa' de (u$etul de stat) (u$etele unit'ilor administrativ&teritoriale) (u$etul asi$urrilor sociale de stat "i %n contul stin$erii pl'ilor administrate de or$anele vamale din sumele ;39 anterior restituite2 &se calculeaz suma ;39 din valoarea (unurilor livrate la cota zero) aplic4nd cota standard la valoarea livrrii2 &se accept spre restituire separat pentru fiecare perioad fiscal numai suma ;39 determinat ca diferen' dintre suma ;39 trecut %n cont %n perioadele fiscale curent "i precedent "i suma ;39 calculat pentru livrrile efectuate %n limita sumei determinate %n p.(+) dar nu mai mare dec4t suma ;39 aferent livrrilor la cota zero determinat %n p.c+2 &%n actele de control pentru restituirea ;39 %n fiecare perioad fiscal se va reflecta suma ;39 destinat trecerii %n cont %n perioada fiscal ulterioar structurat pe tipuri de achitri. >xemplu.7ntreprinderea O:peran'a[ dispune de urmtoarele date din perioada fiscal *aprilie 2@@.+1 Indicatorul 3aloarea) lei ;39) lei #ivrri de mrfuri "i servicii *interne+ .@ @@@ 1@ @@@ #ivrri la e-port *cota zero+ 1@@ @@@ ;39 aferent livrrilor la cota zero *1@@@@@-@)2+ 2@ @@@ Drocurri de mrfuri) servicii 32@ @@@ 64 @@@ :uma ;39 aferent procurrilor de mrfuri) inclusiv1 & achitat prin cont de decontare .1 @@@ & achitat altfel dec4t prin contul de decontare B @@@ & neachitate . @@@ ;recerea %n cont a ;39 din perioada precedent) 4B @@@ inclusiv1 & achitat prin contul de decontare 42 @@@ & achitat altfel dec4t prin contul de decontare 6 @@@ 0ep"irea ;39 aferente procurrilor peste ;39 aferent livrrilor *64@@@ N 4B@@@ 1@@@@+ 1@2 @@@ :uma ;39 achitat prin contul de decontare *.1@@@ N 42@@@+ 3 @@@ 2@ @@@ :uma ;39 spre restituire <1@2@@@>2@@@@ ;39 destinat trecerii %n cont %n perioada ulterioar *1@2@@@ B2 @@@ 2@@@@+ care cuprinde ;39 aferent procurrilor1 & achitat prin contul de decontare !3 @@@ & achitat altfel dec4t prin contul de decontare 4 @@@ & neachitat . @@@ 0in e-emplul dat suma ;39 aferent e-portului de valori materiale va constitui 2@ @@@ lei *1@@ @@@ - @)2+. 0ep"irea ;39 pentru procurri peste ;39 privind livrrile este de 1@2 @@@ lei *64@@@ N 4B @@@ 1@@@@+. :uma ;39 spre restituire este e$al cu 3 @@@ lei *.1@@@ N 42@@@+ sau sumele achitate prin conturile de decontare1. Conform instruc'iunii %n vi$oare %n luna $estionar %ntreprinderii O:peran'aJ va fi restituit ;39 ce nu va dep"i 2@ @@@ lei suma ;39 aferent livrrilor de e-port. :uma ;39 destinat trecerii %n cont pentru perioada ulterioar constituie B2 @@@ lei *1@2@@@ & 2@@@@+) din care .@@@ lei ;39 neachitat) !3@@@ lei * 3@@@ 2@@@@+ & ;39 achitat prin contul de decontare) 4@@@ lei *B@@@ N 6@@@ 1@@@@+ ;39 achitat altfel dec4t prin contul de decontare. Conform calculului de mai sus vor fi %ntocmite urmtoarele %nre$istrri conta(ile1 1./eflectarea ;39 spre restituire trecut %n cont1 Dt ##:G la 3$F spre restituire G #7 777 lei Dt ##)G la suma 3$F trecut n cont G 9# 777 lei "t )(..#* G la suma total a 3$F G 17# 777 lei. 2./estituirea sumei ;39 conform deciziei comisiei respective *teritoriale sau repu(licane+1 Dt #.# "t ##:G #7 777 lei
1

Considerm c sumele ;39 achitate tre(uie s includ "i ;39 achitat contra numerar indiferent de ponderea achitrilor %n numerar %n volumul total al procurrilor.

:uma ;39 spre restituire %n cazul livrrilor la cota mic"orat. Conform art. 6 *(+ din C>1 &se determin limita sumei ;39 spre restituire prin aplicarea cotei de 2@A a ;39 din valoarea livrrilor la cota de BA2 &se accept spre restituire numai suma ;39 determinat ca diferen' dintre suma ;39 trecut %n cont %n perioada fiscal lu4nd %n considerare soldul ;39 trecute %n cont din perioada precedent "i suma ;39 calculat pentru livrrile efectuate dar nu mai mare dec4t suma ;39 calculat %n p.*a+. :oldul ;39 care nu se admite spre restituire *dac el e-ist+ va constitui suma ;39 trecut %n cont pentru perioada fiscal ulterioar. >xemplu.: admitem c %ntreprinderea O:peran'aJ dispune de urmtoarele date aferente procurrilor "i livrrilor din perioada fiscal *aprilie 2@@.+1 Indicatorul 3aloarea) lei ;39) lei #ivrri impozitate cu ;39 la cota BA B@ @@@ 64@@ #ivrri impozitate cu ;39 la cota standard 4@ @@@ B @@@ Drocurri de valori materiale) inclusiv importul 1.@ @@@ 3@ @@@ :oldul ;39 trecut %n cont din perioada precedent & 4 @@@ 0ep"irea ;39 aferent procurrilor peste ;39 pentru livrri & 1 6@@ :uma ;39 spre restituire & nu mai mare de 16 @@@ :oldul ;39 trecute %n cont pentru perioada ulterioar 36@@ :uma dep"irii ;39 aferent procurrilor peste ;39 pentru livrri este e$al cu 1 6@@ lei *3@@@@ N 4@@@ 64@@ B@@@+. :uma ;39 spre restituire constituie 16@@@ lei *B@@@@ - @)2+. :e permite de restituit suma ;39 nu mai mare de 16 @@@ lei. 0iferen'a de 36@@ lei va fi trecut %n cont pentru perioada fiscal ulterioar. 7nre$istrrile conta(ile aferente reflectrii ;39 spre restituire) ;39 trecute %n cont "i ;39 restituite se %ntocmesc ca "i %n e-emplul precedent. Jentru a soluiona problema restituirii 3$F pltitorul de 3$F prezint urmtoarele documente% -cererea de restituire a 3$F@ -Declaraia privind 3$F@ -;egistrul de eviden a procurrilor ?i ;egistrul de eviden a livrrilor. 7n scopul verificrii autenticit'ii datelor ce constituie calculul ;39 spre restituire la aceste documente se mai ane-eaz1 1.pentru opera'iile de e-port a produselor finite) mrfurilor "i serviciilor prestate1 &0eclara'ia vamal de e-port2 &copia declara'iei vamale de import confirmat de or$anul vamal al 'rii de destina'ie2 &declara'ia privind repatrierea mi,loacelor (ne"ti) mrfurilor) serviciilor *dac termenul de repatriere a sosit+. &concluzia 0epartamentului vamal de control privind autenticitatea opera'iilor de e-port2 2.pentru transportul interna'ional de pasa$eri1 &foile de parcurs) (orderourile de eviden' a (iletelor c4nd cu transportul auto se efectueaz transportri permanente) foile de parcurs "i (orderourile de control la transporturile auto unice2 &(orderourile de eviden' a (iletelor %n cazul transporturilor feroviare2 &sarcina de z(or %n cazul transportului aerian2 3.%n cazul serviciilor de transport interna'ional de %ncrcturi "i e-pedi'ie1 &cu transportul auto contractul privind prestarea serviciilor de transport&e-pedi'ie) comanda de transport) documentele de plat) scrisoarea de trsur interna'ional CM/2 &cu transportul feroviar copia scrisorii de trsur feroviar) procesul&ver(al privind lucrrile e-ecutate2 &cu transportul aerian scrisoarea de trsur aerian *9ir aa=(ill+2 &cu transportul pe ap conosamentul2 4.%n alte cazuridocumentele ce adeveresc faptul livrrii) plasarea mrfurilor %n re$im vamal de ree-port)plasarea (unurilor %n re$im de prelucrare "i scoaterea produselor o('inute din prelucrare. 0ac %n una "i aceea"i perioad fiscal pltitorului de ;39 i se cuvine de restituit ;39 %n (aza art.1@1 *3+ "i *.+ care prevede livrrile produselor de panifica'ie "i lactate) respectiv livrrile de e-port la cota zero) se sta(ile"te limita ;39 spre restituire ce nu va dep"i suma ;39 trecut %n cont %n (aza facturilor achitate prin contul de decontare. /estituirea ;39 este efectuat de la (u$et %n func'ie de $rupa de credi(ilitate la care este atri(uit pltitorul de ;39. :uma ;39 ce nu dep"e"te 2@@ @@@ lei %n perioada fiscal se restituie %n (aza deciziei comisiei

teritoriale. :umele ;39 ce dep"esc 2@@ @@@ lei %ntr&o perioad fiscal) precum "i pltitorilor de ;39 numi'i Om"ca'iJ) sunt restituite %n (aza deciziei comisiei repu(licane. /estituirea ;39 pltitorilor de ;39 atri(ui'i la prima $rup este efectuat %n (aza datelor calculate de su(iect fr verificarea documentar. 9ceast verificare se efectueaz nu mai rar de o dat %n an dup data ultimei verificri tematice. /estituirea ;39 pltitorilor de ;39 din a doua $rup este efectuat %n mrime de B@A din suma ;39 spre restituire determinat de ctre su(iect. 3erificarea documentar este efectuat o dat %n 6 luni dup ultima verificare. Cealalt parte a ;39 *2@A+ se restituie %n timp de 6 luni dup verificarea documentar. Dltitorilor de ;39 din $rupa a treia *cu $radul mic de credi(ilitate+ suma ;39 respectiv li se restituie numai dup verificarea documentar. 7n cazul plasrii unor valori materiale %n re$im de prelucrare pe teritoriul vamal pltitorul de ;39 *prelucrtorul+ nu are dreptul de trecere %n cont a ;39) deoarece conform le$isla'iei ;39 nu se aplic. :uma ;39 spre restituire se reflect %n 0eclara'ia privind ;39 %n (o-a 1 . 9ceast sum se indic %n cererea de restituire a ;39 a su(iectului impoza(il.

#9./odul de intocmire a Declaratiei privind 3$F 7n conformitate cu Codul fiscal unitatea economic %nre$istrat ca pltitor de ;39 %n fiecare perioad fiscal *lun+ este <?#IQ9;c s determine "i s achite de sine stttor suma ;39 la (u$et. 7n mod simplificat suma ;39 de achitat la (u$et constituie diferen'a dintre ;39 calculat sau colectat "i ;39 deducti(il *trecut %n cont+. 9ceast sum a ;39) precum "i ;39 de restituit "iEsau de trecut %n cont) se determin prin %ntocmirea 0eclara'iei privind ;39. 0eclara'ia privind ;39 se %ntocme"te %n (aza datelor din /e$istrul de eviden' a procurrilor "i /e$istrul de eviden' a livrrilor. Cele dou compartimente ale 0eclara'iei ccuprind informa'iile aferente1 &livrrilor de mrfuri "i servicii2 &procurrilor de mrfuri "i servicii. Drimul compartiment se completeaz %n (aza datelor din /e$istrul de eviden' a livrrilor de mrfuri "i servicii. 7n (o-a 1 se reflect valoarea impoza(il total a valorilor materiale sau serviciilor livrate %n luna $estionar. 9cest indicator conform ta(. constituie 4 313@ lei *6.613@ 123@@@+) suma ;39 de 1@6623 lei se va reflecta %n (o-a 2. 7n (o-a 1 se reflect numai valoarea impoza(il a livrrilor la cota standard *2@A+. 7n ea nu se include valoarea livrrilor la cota zero *e-portul+ "i la cotele mic"orate *B) .A+) sau scutite de ;39. 3aloarea impoza(il a (unurilor materiale *serviciilor+ la cota ;39 redus B) .A "i suma ;39 aferent se vor reflecta %n (o-ele 3 "i 4 respectiv) iar valoarea mrfurilor *serviciilor+ e-portate impozitate la cota zero) *conform e-emplului dat 123 @@@ lei+ va fi indicat %n (o-a .. 0ac contri(ua(ilul a livrat %n perioada fiscal (unuri materiale *servicii+ scutite de ;39) valoarea acestora va fi reflectat %n (o-a 6. ?o-a ! este destinat pentru a reflecta sumele ;39 cu care se vor a,usta sumele ;39 %nre$istrate drept colectate *returnri) mic"orarea pre'urilor etc.+ permise de Codul fiscal. 7n (o-a B a declara'iei se reflect valoarea total a livrrilor de (unuri *servicii+ efectuate %n perioada fiscal la cota standard *2@A+) cota redus *B "i B).A+) la e-port "i scutite de ;39) conform e-emplului dat 61613@ lei *4 313@ N 123@@@+.:uma ;39 aferent acestor livrri respectiv *1@6626 lei+ se %nscrie %n (o-a . 9l doilea compartiment al 0eclara'iei privind ;39 va fi complectat %n (aza informa'iei din /e$istrul de eviden' a procurrilor.3aloarea (unurilor materiale *serviciilor+ procurate de la reziden'ii /epu(licii Moldova "i suma ;39 aferent trecut %n cont se reflect %n (o-ele 1@ "i 11 respectiv *1! B@@ lei "i 3. 6@ lei+. 7n (o-ele 12 "i 13 se %nscrie respectiv valoarea (unurilor materiale importate de la nereziden'ii /epu(licii Moldova *B!B@@ lei+ "i suma ;39 aferent *1!.6@ lei+ calculat "i trecut %n cont din valoarea %n vam. :uma ;39 a,ustat aferent procurrilor *reducerea pre'urilor) returnarea (unurilor etc.) permise de Codul fiscal+ se reflect %n (o-a 14. Conform /e$istrului de eviden' a procurrilor %n perioada fiscal n&au fost %nre$istrate opera'ii care ar fi contri(uit la a,ustarea ;39 aferent procurrilor. 7n (o-a 1. a 0eclara'iei privind ;39 se reflect suma ;39 trecut %n cont %n perioada precedent ca sold cu aceea"i destina'ie la %nceputul perioadei fiscale *lunii $estionare+.: admitem c acest indicator la 1.@4.2@@4 a constituit B.@@ lei. :uma total a ;39 spre deducere *deducti(il+ sau trecut %n cont) inclusiv soldul la %nceputul perioadei fiscale) se determin %nsum4nd ;39 aferent procurrilor);39 aferent importului);39 deducti(il la %nceputul perioadei fiscale) care %n e-emplul dat constituie 62@2@ lei *3. 6@ N 1!.6@ N B.@@+.9cest indicator se reflect %n (o-a 16. Compar4nd suma ;39 total calculat *colectat) (o-a + cu suma ;39 total deducti(il *(o-a 16+) determinm1 1.suma ;39 spre achitare la (u$et) c4nd suma ;39 colectat dep"e"te suma ;39 deducti(il) conform e-emplului dat 446@6 lei *1@6626 62@2@+2 aceast sum se reflect %n (o-a 1!2 Drin urmare) %ntreprinderea O:peran'aJ va scrie o dispozi'ie de plat trezorerial "i va vira la (u$et suma ;39 %n stin$erea o(li$a'iei fiscale) %ntocmind %nre$istrarea conta(il1 Dt )(..# "t #.#G ..:7: lei. 2.suma ;39 deducti(il *de trecut %n cont+ %n perioada ulterioar %n cazul c4nd ;39 aferent procurrilor) inclusiv soldul ;39 trecut %n cont) din perioada precedent va dep"i suma ;39 total colectat *calculat+. 7n e-emplul dat nu e-ist a"a situa'ie) %n caz contrar diferen'a determinat dintre ace"ti indicatori va fi reflectat %n (o-a 1B a 0eclara'iei privind ;39. 7nre$istrarea conta(il aferent va fi %ntocmit astfel1 Dt ##) "t )(. .# 0ac %n perioada fiscal apare suma ;39 de trecut %n cont *deducti(il+ din cauza efecturii livrrilor de (unuri materiale *servicii+ la cota zero *de e-port+) %n conformitate cu Instruc'iunea privind restituirea sumelor ta-ei pe valoarea adu$at se va determina ;39 spre restituire) care va fi reflectat %n (o-a 1 a declara'iei *calculele acestei sume au fost e-aminate %n 6 3.22+. 0eci) %n func'ie de situa'ia creat %n perioada fiscal la contri(ua(il poate aprea ;39 spre achitare la (u$et) ;39 de trecut %n cont) ;39 spre restituire.

#=.Notiunii generale si modul de calculare al accizelor Fccizul este un impozit $eneral de stat sta(ilit pEu unele mrfuri de consum "i servicii care au o renta(ilitate %nalt. C> titlu I3 sta(ile"te modul de aplicare al accizului) su(iec'ii) o(iectul) o(li$a'ia privind plata acestuia "i cotele pEu anul respectiv. Subiecii accizului- persoanele fizice "i ,uridice care produc sau prelucreaz mrfuri supuse accizelor) precum "i cei care import unele cate$orii de mrfuri supuse accizului. Obiectul al impunerii- sunt mrfuri supuse accizelor specificate %n ane-a la art.4. Baza impozabil a mrfurilor supuse accizelor constituie1 &volumul %n e-presie natural) dac cotele accizelor sunt sta(ilite %n sum& absolut& la unitate de msur a mrfii*(ere)petrol)'i$ri+2 &valoarea mrfurilor) dac pEu aceste mrfuri sunt sta(ilite cota ad valorem %n procente ale accizului*vinurile) (uturile alcoolice) parfumurile+2 &valoarea %n vam a mrfurilor importate determinat conform le$isla'iei vamale) precum "i impozitele "i ta-ele ce urmeaz a fi achitate la momentul importului fr a 'ine cont de ;39 "i accizele. Obligaia de plat a accizelor apare la data livrrii mrfurilor supuse accizelor din %ncperea de acestea) precum "i momentul achitrii anticipate a drepturilor de import care apar %n rezultatul importrii valorii materiale. 7n calitate de pltitori a accizelor sunt persoane care preconizeaz s se ocupe cu prelucrarea sau fa(ricarea mrfurilor posi(ile impunerii cu accize. 9ce"tea tre(uie s primeasc Certificatul de acciz p%n la %nceputul realizrii activit'ii. 8nele mrfuri supuse accizelor*(uturile spirtoase) articolele de tutun+ sunt o(li$atorii mrcrii cu tim(ru de acciz. Marcarea se efectueaz %n timpul fa(ricrii produc'iei sau p%n la importarea mrfurilor supuse accizelor. Modul de procurare "i utilizare a tim(relor de acciz sunt sta(ilite de Inspectoratul >iscal Drincipal de :tat *I>D:+. 7n cazul c%nd mrfuri supuse accizelor sunt livrate fr plat) accizele se aplic %n modul $eneral. 9rt.124 C> vizeaz o serie de %nlesniri la plata accizelor1 1.acizele nu se achit de ctre persoan fizic care import mrfuri de consum personala cror valoare nu dep"e"te limita sta(ilit de le$isla'ie*#77euro+2 2.accizele nu se achit la urmtoarele mrfuri supus accizelor1 &defenite ca a,utoare umanitare2 &destinate proiectelor de asisten' tehnic) realizate de ctre or$aniza"iile interna'ionale pe teritoriul /M2 &destinate folosin'ei oficiale misiunilor diplomatice. 3.accizele nu se achit %n cazul %n care su(iectul impunerii e-port marf supus accizelor %n mod independent sau %n (aza contractului de comision cu condi'ia respectrii prevederilor art.123 alin.4 4.la %ntroducerea mrfurilor strine supuse accizelor pe teritoriul vamal) precum "i %n re$im vamal de tranzit2 ..se scutesc de plata acciuelor mrfurile %ntroduse %n zona economic li(er *YH#+ din afara teritoriului vamal al /M) din alte YH#) din restul teritoriului vamal al /M) precum "i mrfurile ori$inare din aceast zon "i scoase %n afara teritoriului vamal al /M.

(7."ontabilitatea operatiilor privind accizele Dltitorii de accize 'in eviden'a mrfurilor supuse accizelor e-pediate*livrate+ %n re$istre speciale sta(ilite de I>D:1 &/e$istrul de eviden' a mrfurilor acciuate e-pediate2 &/e$istrul de eviden' a mrfurilor acciuate primite de persoanele care nu sunt su(iec'i ai impunerii. ;egistrul de eviden a mr!urilor accizate expediate se 'ine doar de ctre persoanele care produc sau prelucreaz mrfuri supuse accizelor "i de'in Certificat de acciz. /e$istrul respectiv se 'ine pe fiecare %ncpere de acciz %ndeplinindu&se %n (aza facturilor fiscale p%n la e-pedierea mrfurilor din %ncperea de acciz. 7n acest re$istru se %nre$istreaz data e-pedierii mrfurilor) ora) denumirea mrfii accizate) cantitatea) valoarea fr ;39 "i accize) suma accizelor) informa'ii despre achitarea accizelor*nr.documentului de plat "i suma+) locul livrrii cu indicarea cumprtorului. :uma accizelor calculat lunar se include %n pre'ul de v%nzare a mrfurilor produse "i se %nre$istreaz ca datorie fa' de (u$et privind accizele %n "t)(..( Z0atorii privind accizele "i ta-eleJ &#a momentul livrrii "i %n (aza datelor din /e$istrul pEu eviden'a mrfurilor supuse accizelor e-pediate se va %ntocmi formula1 dt)#1 ct)(..(, :11, )(..# &:uma suprapl'ii accizului care este trecut %n cont pEu luna urmtoare1 dt)(..( ct##) &9chitarea la (u$et a datoriei privind accizele calculate pEu luna respectiv1 dt)(..( ct#.# ;egistrul de eviden a mr!urilor accizate primite se 'ine de ctre a$en'ii economici care nu sunt su(iec'i ai impunerii) inclusiv I comerciale care v%nd mrfuri acciuate livrate pEu care nu e-ist confirmare documentar despre achitarea accizului la (u$et. 7nre$istrarea %n re$istrele men'ionate se face de m%in de ctre persoana responsa(il. &la procurarea mrfurilor supuse accizului pEu rev%nzarea acestora suma accizului se include %n valoarea mrfii procurate prin formula1 dt#18 ct)#1 Dersoanele fizice "i ,uridice au dreptul la trecerea %n cont a accizelor la mrfurile supuse accizelor utilizate %n procesul de prelucrare "i fa(ricare pEuo('inerea produselor supuse accizului. ;recerea %n cont se permite numai la productorul de marf accizat %n limita stocului de mrfuri) folosite la prelucrarea "i fa(ricarea altor mrfuri supuse accizelor e-pediate ulterior din %ncperea de acciz. 9cesta se confirm prin documentele ,ustificative referitoare la achitarea accizelor. Drin urmare productorul va %ntocmi urm.%nre$istrri conta(ile1 &la suma accizelor calculate pEumateria prim procurat1 dt##).# ct)#1 B@@@ &la suma accizului calculat pEu mrfurile e-pediate sau livrate1 dt##1 ct)(..( @@@ &trecerea %n cont a accizului permis1 dt)(..( ct##) B@@@ &achitarea datoriei fa' de (u$et privind accizul calculat peste limit1 dt)(..( ct#.# 1@@@ 7n cazul c%nd suma accizulor pltite la mrfurile supuse accizelor folosite la producerea altor mrfuri supuse accizelor este mai mare dec%t suma accizelor la mrfurile eli(erate din %ncperea de acciz) diferen'a se trece la chel.ale perioadei1 dt##).# ct)#1 @@@ dt##1 ct##) B@@@ dt)(..( ct##) B@@@ dt81( ct##) 1@@@ trecerea la cheluieli a diferen'eidintre suma accizelor aferent materiei prime procurate "i suma accizelor referitoare la marfa e-pediat. (1.-ntocmirea si prezentarea Declaratiei privind accizele :u(iec'ii impunerii cu accize sunt o(li$a'i s prezinte I>D: 0eclara'ia privind accizele cel t%rziu %n ultima zi a lunii urmtoare celei %n care a fost efectuat e-pedierea mrfurilor supuse accizelor. Drezint 0eclara'ia doar su(iec'ii impunerii care de'in Certificatul de accize. 0eclara'ia privind accizele se %ntocme"te %n (aza formularului tipizat 9CY@ prevzut %n 9ne-a 2 la /e$ulamentul privind modul de solicitare a Certificatului de acciz) de completare a 0eclara'iei privind accizele "i modul de eviden' a mrfurilor supuse accizelor e-pediate din %ncperea de acciz) apro(at prin ]Q nr.B43 din 1B.12.2@@ .

(#."ontabilitatea impozitului pe bunurile imobiliare -mpozitul pe bunurile imobiliare- impozit local care repr.o plat o(li$atorie la (u$et de la valoarea (unurilor imo(iliare. Bunuri imobiliare terenurile) cldirile) construc'iile) apartamentele "i alte %ncperi izolate) a cror strmutare este imposi(il fr cauzarea de pre,udicii destina'iei lor. $aloare estimat valoarea (unurilor imo(iliare calculat la o dat anumit cu utilizarea metodelor de evaluare prevzute de le$isla'ie. "ot maxim a impozitului cota ad valorem %n procente din (aza impoza(il a (unurilor imo(iliare) sta(ilit %n prezentul titlu) care poate s difere de cota concret a impozitului. "ot concret a impozitului cota ad valorem %n procente din (aza impoza(il a (unurilor imo(iliare) sta(ilit de ctre autoritatea reprezentativ a administra'iei pu(lice locale la adoptarea (u$etului unit'ii administrativ&teritoriale respective. "adastru !iscal cadastru specializat ce include date sistematizate privind su(iec'ii impunerii) numerele cadastrale) tipurile "i adresa o(iectelor ce constituie (unuri imo(iliare) (aza impoza(il) suma impozitului pe (unurile imo(iliare ce urmeaz a fi achitat) precum "i alt informa'ie ce 'ine de plata acestui impozit. Subiecii impunerii :u(iec'i ai impunerii s%nt persoanele ,uridice "i persoanele fizice reziden'i "i nereziden'i ai /M1 a+ proprietarii (unurilor imo(iliare de pe teritoriul /epu(licii Moldova2 (+ de'intorii drepturilor patrimoniale *drepturilor de posesie) de $estiune "iEsau de folosin'+ asupra (unurilor imo(iliare de pe teritoriul /epu(licii Moldova ce se afl %n proprietatea pu(lic a statului sau %n proprietatea pu(lic a unit'ilor administrativ&teritoriale "i arenda"ii care arendeaz un (un imo(iliar a$ricol proprietate privat) dac contractul de arend nu prevede altfel. Dentru (unurile imo(iliare ale autorit'ilor pu(lice "i ale institu'iilor finan'ate de la (u$etele de toate nivelurile) transmise %n arend sau loca'iune) su(iec'i ai impunerii s%nt arenda"ii sau locatarii. 7n cazul %n care (unurile imo(iliare se afl %n proprietate *%n folosin'+ comun %n diviziune a mai multor persoane) su(iect al impunerii este considerat fiecare dintre aceste persoane) %n cota&parte care %i revine. 7n cazul %n care (unurile imo(iliare se afl %n proprietate comun %n devlm"ie) su(iect al impunerii este considerat) %n (aza acordului comun) unul din proprietari *coproprietari+. dn acest caz to'i proprietarii *coproprietarii+ poart o rspundere solidar pentru %ndeplinirea o(li$a'iilor fiscale. 7n cazul contractului de leasin$ financiar) su(iect al impunerii este considerat locatarul (unurilor imo(iliare. Obiectele impunerii ?i baza impozabil a bunurilor imobiliare <(iecte ale impunerii s%nt (unurile imo(iliare) inclusiv terenurile *terenuri cu destina'ie a$ricol) terenuri destinate industriei) transporturilor) telecomunica'iilor "i terenurile cu alte destina'ii speciale+ din intravilan sau din e-travilan) cldirile) construc'iile) casele de locuit individuale) apartamentele "i alte %ncperi izolate) inclusiv (unurile imo(iliare aflate la o etap de finisare a construc'iei de .@A "i mai mult) rmase nefinisate timp de 3 ani dup %nceputul lucrrilor de construc'ie. ?aza impoza(il a (unurilor imo(iliare constituie valoarea estimat a acestor (unuri. "otele impozitului pe bunurile imobiliare% a+ pentru (unurile imo(iliare cu destina'ie locativ *apartamente "i case de locuit individuale) terenuri aferente acestor (unuri+ din municipii "i ora"e) inclusiv din localit'ile aflate %n componen'a acestora) cu e-cep'ia satelor *comunelor+ ce nu se afl %n componen'a municipiilor Chi"inu "i ?l'i2 pentru $ara,ele "i terenurile pe care acestea s%nt amplasate) loturile %ntovr"irilor pomicole cu sau fr construc'ii amplasate pe ele1 & cota ma-im 7,(5 din (aza impoza(il a (unurilor imo(iliare2 & cota minim 7,7)5 din (aza impoza(il a (unurilor imo(iliare. Cota concret se sta(ile"te anual de ctre autoritatea reprezentativ a administra'iei pu(lice locale2 a1+ pentru terenurile a$ricole cu construc'ii amplasate pe ele1 & cota ma-im 7,(5 din (aza impoza(il a (unurilor imo(iliare2 & cota minim 7,15 din (aza impoza(il a (unurilor imo(iliare. Cota concret se sta(ile"te anual de ctre autoritatea reprezentativ a administra'iei pu(lice locale2 (+ pentru (unurile imo(iliare cu alt destina'ie dec%t cea locativ sau a$ricol) inclusiv e-cept%nd $ara,ele "i terenurile pe care acestea s%nt amplasate "i loturile %ntovr"irilor pomicole cu sau fr construc'ii amplasate pe ele 7,15 din (aza impoza(il a (unurilor imo(iliare. Derioada fiscal este anul calendaristic.

"alcularea impozitului 1.:uma impozitului pe (unurile imo(iliare ale persoanelor fizice care nu s%nt %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor) precum "i ale $ospodriilor 'rne"ti *de fermier+ se calculeaz anual pentru fiecare o(iect al impunerii) pornindu&se de la (aza impoza(il a (unurilor imo(iliare) calculat conform situa'iei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective) de ctre serviciile de colectare a impozitelor "i ta-elor locale ale primriilor cu participarea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. 2.7n caz de schim(are) dup %nceperea anului fiscal) a su(iectului impunerii) pentru noul su(iect al impunerii impozitul pe (unurile imo(iliare se calculeaz din momentul %nre$istrrii de stat a drepturilor patrimoniale asupra (unurilor imo(iliare sau din momentul sta(ilirii faptului e-ercitrii de ctre persoan a dreptului de posesie) de folosin' "iEsau de dispozi'ie asupra (unurilor imo(iliare. 3.7n cazul %n care su(iectul impunerii prime"te (unurile imo(iliare prin mo"tenire sau prin dona'ie) o(li$a'ia fiscal nee-ecutat de ctre su(iectul precedent al impunerii este pus %n %ntre$ime pe seama noului su(iect. 0ac o(li$a'ia fiscal nee-ecutat dep"e"te valoarea estimat a (unurilor imo(iliare primite prin mo"tenire) noul su(iect al impunerii e-ecut o(li$a'ia fiscal %n limite ce nu dep"esc valoarea estimat a acestui (un imo(iliar. 4.7n cazul %n care) dup %nceperea perioadei fiscale) au aprut noi o(iecte ale impunerii) impozitul pe (unurile imo(iliare se calculeaz din momentul %nre$istrrii de stat a drepturilor de proprietate sau din momentul sta(ilirii faptului e-ercitrii de ctre su(iectul impunerii a dreptului de posesie) de folosin' "iEsau de dispozi'ie asupra (unurilor imo(iliare. 7n cazul %n care o(iectul impunerii e-istent a fost lichidat) demolat sau distrus complet) impozitul pe (unurile imo(iliare se calculeaz p%n la momentul radierii dreptului de proprietate asupra (unurilor imo(iliare din re$istrul (unurilor imo(ile sau p%n la momentul %ncetrii e-ercitrii de ctre persoan a dreptului de posesie) de folosin' "iEsau de dispozi'ie asupra (unurilor imo(iliare. 3ermenele de prezentare a calculului impozitului *1+ Dersoanele ,uridice) persoanele fizice %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor) cu e-cep'ia $ospodriilor 'rne"ti *de fermier+) s%nt o(li$ate s prezinte calculul impozitului pe (unurile imo(iliare p%n la 1 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective. Dentru (unurile imo(iliare do(%ndite dup 1 iulie a perioadei fiscale respective) calculul impozitului pe (unurile imo(iliare se prezint la inspectoratul fiscal de stat teritorial nu mai t%rziu de 31 martie a perioadei fiscale urmtoare celei de $estiune. *2+ dntreprinztorii individuali al cror numr mediu anual de salaria'i) pe parcursul perioadei fiscale) nu dep"e"te 3 unit'i "i care nu s%nt %nre$istra'i ca pltitori de ;.3.9. prezint) p%n la 31 martie a perioadei fiscale urmtoare celei de $estiune) o dare de seam unificat. *3+ Calculul impozitului pe (unurile imo(iliare specificat la alin.*1+ al prezentului articol se prezint utiliz%nd) %n mod o(li$atoriu) metode automatizate de raportare electronic) %n condi'iile stipulate la art.1B! alin.*21+. 3ermenele ac'itrii impozitului *1+ Impozitul pe (unurile imo(iliare se achit de ctre su(iectul impunerii %n pr'i e$ale nu mai t%rziu de 1. au$ust "i 1. octom(rie a anului curent. *2+ Contri(ua(ilii care achit suma inte$ral a impozitului pentru anul fiscal %n curs p%n la 3@ iunie a anului respectiv (eneficiaz de dreptul la o reducere cu 1.A a sumei impozitului ce urmeaz a fi achitat. *3+ Drin dero$are de la prevederile alin.*1+) %ntreprinztorii individuali al cror numr mediu anual de salaria'i) pe parcursul perioadei fiscale) nu dep"e"te 3 unit'i "i care nu s%nt %nre$istra'i ca pltitori de ;.3.9. achit impozitul pe (unurile imo(iliare p%n la 31 martie a perioadei fiscale urmtoare celei de $estiune. *4+ Drin dero$are de la prevederile alin.*1+) persoanele ,uridice) persoanele fizice %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor) cu e-cep'ia $ospodriilor 'rne"ti *de fermier+) care do(%ndesc (unurile imo(iliare dup 1 iulie a perioadei fiscale respective achit impozitul pe (unurile imo(iliare nu mai t%rziu de 31 martie a perioadei fiscale urmtoare celei de $estiune. *.+ Impozitul pe (unurile imo(iliare se achit la (u$etele unit'ilor administrativ&teritoriale de la locul amplasrii o(iectelor impunerii. DEu eviden'a decontrilor cu (u$etul privind impozitul pe (unurile imo(iliare se utilizeaz contul .34.. suma impozitului pe (unurile imo(iliare calculat se va %nre$istra prin formula1 dt81(..ct)(..) &achitarea impozitului pe (unurile imo(iliare se reslizeaz %n termenele prevzute prin 1 dt)(..)ct#.#

Scutirea de impozit *1+ De impozitul pe bunurile imobiliare s nt scutii% a+ autorit'ile pu(lice "i institu'iile finan'ate de la (u$etele de toate nivelurile2 (+ societ'ile or(ilor) surzilor "i invalizilor "i %ntreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societ'i2 c+ %ntreprinderile penitenciarelor2 d+ Centrul /epu(lican H-perimental pentru Drotezare) <rtopedie "i /ea(ilitare al Ministerului Muncii) Drotec'iei :ociale "i >amiliei2 e+ o(iectivele de protec'ie civil2 f+ or$aniza'iile reli$ioase pentru (unurile imo(iliare destinate riturilor de cult2 $+ misiunile diplomatice "i alte misiuni asimilate acestora) precum "i or$aniza'iile %n conformitate cu tratatele interna'ionale la care /epu(lica Moldova este parte2 h+ persoanele de v%rst pensionar) invalizii de $radul I "i II) invalizii din copilrie) invalizii de $radul III *participan'i la ac'iunile de lupt pentru aprarea inte$rit'ii teritoriale "i independen'ei /epu(licii Moldova) participan'i la ac'iunile de lupt din 9f$hanistan) participan'i la lichidarea consecin'elor avariei de la C.9.H. Cerno(%l+) precum "i persoanele supuse represiunilor "i ulterior rea(ilitate+2 i+ familiile participan'ilor czu'i %n ac'iunile de lupt pentru aprarea inte$rit'ii teritoriale "i independen'ei /epu(licii Moldova "i persoanele care au fost %ntre'inute de ace"tia2 ,+ familiile militarilor czu'i %n ac'iunile de lupt din 9f$hanistan "i persoanele care au fost %ntre'inute de ace"tia2 G+ familiile care au copii invalizi %n v%rst de p%n la 1B ani "i mem(rii familiilor care au la %ntre'inere "i %n$ri,ire permanent persoane cu deza(ilit'i2 l+ familiile persoanelor decedate %n urma unor (oli cauzate de participarea lor la lucrrile de lichidare a consecin'elor avariei de la C.9.H. Cerno(%l "i persoanele care au fost %ntre'inute de acestea2 m+ institu'iile medico&sanitare pu(lice finan'ate din fondurile asi$urrii o(li$atorii de asisten' medical2 n+ Compania 5a'ional de 9si$urri %n Medicin "i a$en'iile ei teritoriale2 o+ ?anca 5a'ional a Moldovei2 p+ proprietarii sau de'intorii (unurilor rechizi'ionate %n interes pu(lic) pe perioada rechizi'iei) conform le$isla'iei2 r+ persoanele fizice de'intoare de case de locuit sau alte %ncperi de locuit *folosite ca locuin' de (az+ %n loca'iune ce se afl %n proprietatea pu(lic a statului sau %n proprietatea pu(lic a unit'ilor administrativ& teritoriale2 s+ or$aniza'iile necomerciale care corespund cerin'elor art..2) %n cadrul crora func'ioneaz institu'iile de asisten' social. *2+ Cate$oriile de persoane indicate la alin.*1+ lit.h+&l+ (eneficiaz de scutire la plata impozitului pe (unurile imo(iliare pentru terenurile pe care este amplasat fondul de locuin'e) pentru loturile de pe l%n$ locul de trai *inclusiv terenurile atri(uite de ctre autorit'ile administra'iei pu(lice locale ca loturi de pe l%n$ locul de trai "i distri(uite %n e-travilan din cauza insuficien'ei de terenuri %n intravilan+) precum "i pentru (unurile imo(iliare *cldiri) construc'ii) apartamente+ de pe acestea %n limita costului imo(ilului&domiciliu *%n lipsa acestuia re"edin'+ de p%n la 3@ mii lei) e-cept%nd (unurile imo(iliare cu destina'ie locativ *apartamente "i case de locuit individuale) terenuri aferente acestor (unuri+ din municipii "i ora"e) inclusiv din localit'ile aflate %n componen'a acestora) cu e-cep'ia satelor *comunelor+ ce nu se afl %n componen'a municipiilor Chi"inu "i ?l'i) pentru care scutirea de plata impozitului pe (unurile imo(iliare se acord %n limita valorii imo(ilului domiciliu *%n lipsa acestuia re"edin'+) conform ane-ei la prezentul titlu. *3+ 7n cazul %n care dreptul la scutire de impozitul pe (unurile imo(iliare se na"te sau se stin$e pe parcursul anului fiscal) recalcularea impozitului se efectueaz) %ncep%nd cu luna din care persoana are sau nu are dreptul la aceast scutire. *4+ 0e impozitul pe (unurile imo(iliare *terenuri) loturi de pm%nt+ s%nt scuti'i proprietarii "i (eneficiarii ale cror terenuri "i loturi de pm%nt1 a+ s%nt ocupate de rezerva'ii) parcuri dendrolo$ice "i na'ionale) $rdini (otanice2 (+ s%nt destinate fondului silvic "i fondului apelor) %n cazul %n care nu s%nt antrenate %n activitate de produc'ie2 c+ s%nt folosite de or$aniza'iile "tiin'ifice "i institu'iile de cercetri "tiin'ifice cu profil a$ricol "i silvic %n scopuri "tiin'ifice "i instructive2 d+ s%nt ocupate de planta'ii multianuale p%n la intrarea pe rod2

e+ s%nt ocupate de institu'iile de cultur) de art) de cinemato$rafie) de %nv'm%nt) de ocrotire a snt'ii2 de comple-ele sportive "i de a$rement *cu e-cep'ia celor ocupate de institu'iile (alneare+) precum "i de monumentele naturii) istoriei "i culturii) a cror finan'are se face de la (u$etul de stat sau din contul mi,loacelor sindicatelor2 f+ s%nt atri(uite permanent cilor ferate) drumurilor auto pu(lice) porturilor fluviale "i pistelor de decolare2 $+ s%nt atri(uite zonelor frontierei de stat2 h+ s%nt de uz pu(lic %n localit'i2 i+ s%nt atri(uite pentru scopuri a$ricole) la momentul atri(uirii fiind recunoscute distruse) dar ulterior resta(ilite pe o perioad de . ani2 ,+ s%nt supuse polurii chimice) radioactive "i de alt natur dac Quvernul a sta(ilit restric'ii privind practicarea a$riculturii pe aceste terenuri. Scutirea de impozit acordat de autoritile administraiei publice locale *1+ 9utorit'ile deli(erative "i reprezentative ale administra'iei pu(lice locale s%nt %n drept s acorde persoanelor fizice "i ,uridice scutiri sau am%nri la plata impozitului pe (unurile imo(iliare pe anul fiscal respectiv) %n caz de1 a+ calamitate natural sau incendiu) %n urma crora (unurile imo(iliare) semnturile "i planta'iile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considera(il2 (+ atri(uire a terenurilor pentru evacuarea %ntreprinderilor cu impact ne$ativ asupra mediului %ncon,urtor. dn acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativ a lucrrilor de construc'ie2 c+ (oal %ndelun$at sau deces al proprietarului (unurilor imo(iliare confirmate prin certificat medical sau) respectiv) prin certificat de deces. *2+ 0ecizia adoptat de autoritatea reprezentativ a administra'iei pu(lice locale privind acordarea de scutiri sau de am%nri la plata impozitului pe (unurile imo(iliare este remis) %n termen de 1@ zile) autorit'ilor fiscale teritoriale. *3+ Mrimea pre,udiciilor cauzate de calamit'i naturale sau incendii se determin de ctre o comisie special. :tructura "i mecanismul de func'ionare a acestor comisii se sta(ilesc de Quvern. ((."ontabilitatea taxelor locale 3ax local plat o(li$atorie efectuat la (u$etul unit'ii administrativ&teritoriale. "ota taxei locale cot ad valorem %n procente din (aza impoza(il a o(iectului impunerii ori sum a(solut) sta(ilit de autoritatea administra'iei pu(lice locale la adoptarea (u$etului unit'ii administrativ& teritoriale respective. Bnitate comercial ?i2sau de prestri servicii de deservire social unitate de comer' cu amnuntul) cu ridicata) de alimenta'ie pu(lic "iEsau de prestri servicii de deservire social. Servicii de deservire social servicii sociale particulare indicate %n sec'iunea Q $rupa .@.2 "i sec'iunea < clasa 2.!1 "i diviziunea 3 ale Clasificatorului activit'ilor din economia Moldovei *C9HM+. Servicii de pia servicii prestate de pie'e contra plat. Simbolic local stema unui ora" sau a unui alt tip de localitate) denumirea lui sau ima$inea monumentelor de arhitectur) a monumentelor istorice. Bnitate de transport orice autocar) auto(uz) micro(uz) autoturism) motociclet) scuter) motoret) camion) tractor) tractor cu remorc) alt tehnic a$ricol) vehicul cu trac'iune animal. Sistemul taxelor locale reglementate de prezentul titlu include% a+ ta-a pentru amena,area teritoriului2 (+ ta-a de or$anizare a licita'iilor "i loteriilor pe teritoriul unit'ii administrativ&teritoriale2 c+ ta-a de plasare *amplasare+ a pu(licit'ii *reclamei+. d+ ta-a de aplicare a sim(olicii locale2 e+ ta-a pentru unit'ile comerciale "iEsau de prestri servicii de deservire social2 f+ ta-a de pia'2 $+ ta-a pentru cazare2 h+ ta-a (alnear2 i+ ta-a pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor) ora"elor "i satelor *comunelor+2 ,+ ta-a pentru parcare2 G+ ta-a de la posesorii de c%ini2 m+ ta-a de la posesorii unit'ilor de transport2

n+ ta-a pentru parca,2 o+ ta-a pentru unit'ile stradale de comer' "iEsau de prestare a serviciilor2 p+ ta-a pentru evacuarea de"eurilor2 e+ ta-a pentru dispozitivele pu(licitare. ;a-ele locale enumerate la alin.*2+ se aplic de ctre autorit'ile administra'iei pu(lice locale. Subieci ai impunerii s nt pentru1 a+ta-a pentru amena,area teritoriului persoanele ,uridice sau fizice) %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor) care dispun de (az impoza(il2 (+ta-a de or$anizare a licita'iilor "i loteriilor pe teritoriul unit'ii administrativ&teritoriale persoanele ,uridice sau fizice %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor&or$anizator al licita'iilor "i loteriilor2 c+ta-a de plasare *amplasare+ a pu(licit'ii *reclamei+ persoanele ,uridice sau persoanele fizice %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor care plaseaz "iEsau difuzeaz informa'ii pu(licitare *cu e-cep'ia pu(licit'ii e-terioare+ prin intermediul mi,loacelor cinemato$rafice) re'elelor telefonice) tele$rafice) tele-) mi,loacelor de transport) altor mi,loace *cu e-cep'ia ;3) internetului) radioului) presei periodice) tipriturilor+2 d+ta-a de aplicare a sim(olicii locale persoanele ,uridice sau fizice) %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor) care aplic sim(olica local pe produsele fa(ricate2 e+ta-a pentru unit'ile comerciale "iEsau de prestri servicii de deservire social persoanele ,uridice sau fizice) %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor) care dispun de unit'i comerciale "iEsau de prestri servicii de deservire social2 f+ta-a de pia' persoanele ,uridice sau fizice %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor&administrator al pie'ei2 $+ ta-a pentru cazare persoanele ,uridice sau fizice) %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor) care presteaz servicii de cazare2 h+ta-a (alnear persoanele ,uridice sau fizice) %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor) care presteaz servicii de odihn "i tratament2 i+ ta-a pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor) ora"elor "i satelor *comunelor+ persoanele ,uridice sau fizice) %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor) care presteaz servicii de transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor) ora"elor "i satelor *comunelor+2 ,+ ta-a pentru parcare persoanele ,uridice sau fizice) %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor) care presteaz servicii de parcare2 G+ta-a de la posesorii de c%ini persoanele fizice care locuiesc %n (locuri locative locuin'e de stat) cooperatiste "i o("te"ti) precum "i %n apartamente privatizate2 m+ta-a de la posesorii unit'ilor de transport persoanele ,uridice sau fizice posesoare de unit'i de transport %nmatriculate %n autoritatea pu(lic local respectiv2 n+ta-a pentru parca, persoanele ,uridice sau fizice posesoare de autovehicule) care utilizeaz parca,ul2 o+ta-a pentru unit'ile stradale de comer' "iEsau de prestare a serviciilor persoanele ,uridice sau fizice care dispun de unit'i stradale pentru comercializarea produselor "iEsau prestarea serviciilor2 p+ta-a pentru evacuarea de"eurilor persoanele fizice %nscrise la adresa declarat ca domiciliu2 e+ta-a pentru dispozitivele pu(licitare persoanele ,uridice sau persoanele fizice %nre$istrate %n calitate de %ntreprinztor care s%nt proprietari de afi"e) pancarte) panouri "i alte mi,loace tehnice pentru amplasarea pu(licit'ii e-terioare. Obiectele impunerii ?i baza impozabil *1+<(iectul impunerii %l constituie1 a+la ta-a pentru amena,area teritoriului salaria'ii "iEsau fondatorii %ntreprinderilor %n cazul %n care ace"tia activeaz %n %ntreprinderile fondate) %ns nu s%nt inclu"i %n efectivul trimestrial de salaria'i2 (+la ta-a de or$anizare a licita'iilor "i loteriilor pe teritoriul unit'ii administrativ&teritoriale (unurile declarate la licita'ie sau (iletele de loterie emise2 c+la ta-a de plasare *amplasare+ a pu(licit'ii *reclamei+) cu e-cep'ia celei amplasate inte$ral %n zona de protec'ie a drumurilor din afara perimetrului localit'ilor serviciile de plasare "iEsau difuzare a anun'urilor pu(licitare prin intermediul serviciilor cinemato$rafice) video) prin re'elele telefonice) tele$rafice) tele-) prin mi,loacele de transport) prin alte mi,loace *cu e-cep'ia ;3) internetului) radioului) presei periodice) tipriturilor+) precum "i afi"ele) pancartele) panourile "i alte mi,loace tehnice prin intermediul crora se amplaseaz pu(licitatea e-terioar2 d+la ta-a de aplicare a sim(olicii locale produsele fa(ricate crora li se aplic sim(olica local2

e+la ta-a pentru unit'ile comerciale "iEsau de prestri servicii de deservire social) cu e-cep'ia celor care se afl total %n zona de protec'ie a drumurilor din afara perimetrului localit'ilor unit'ile de comer' "iEsau de prestri servicii de deservire social2 f+la ta-a de pia' suprafa'a total a terenului "i a imo(ilelor amplasate pe teritoriul pie'ei2 $+la ta-a pentru cazare serviciile prestate de structurile cu func'ii de cazare2 h+la ta-a (alnear (iletele de odihn "i tratament2 i+la ta-a pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor) ora"elor "i satelor *comunelor+ unitatea de transport) %n func'ie de numrul de locuri2 ,+la ta-a pentru parcare parcarea2 G+la ta-a de la posesorii de c%ini c%inii afla'i %n posesiune pe parcursul unui an2 m+la ta-a de la posesorii unit'ilor de transport capacitatea cilindric a motorului) masa total) numrul de unit'i de transport aflate %n posesie) sarcina masic pe osie a unit'ii de transport aflate %n posesie pe parcursul unui an2 n+la ta-a pentru parca, locul de parca, special amena,at) utilizat pentru sta'ionarea unit'ii de transport pe un anumit termen2 o+la ta-a pentru unit'ile stradale de comer' "iEsau de prestare a serviciilor unit'ile de comer' "iEsau de prestare a serviciilor) cum ar fi chio"curile) $heretele) fri$iderele) tonetele) tara(ele) unit'ile de transport specializate "i altele) amplasate %n afara pie'elor autorizate2 p+la ta-a pentru evacuarea de"eurilor numrul de persoane fizice %nscrise la adresa declarat ca domiciliu2 e+la ta-a pentru dispozitivele pu(licitare suprafa'a fe'ei *fe'elor+ dispozitivului pu(licitar. *2+ ?aza impoza(il a o(iectelor impunerii este cea sta(ilit %n ane-a la prezentul titlu. "otele ?i termenele de plat a taxelor locale *1+ ;ermenele de plat a ta-elor locale) de prezentare a drilor de seam fiscale privind ta-ele locale pentru su(iec'ii impunerii s%nt cele sta(ilite %n ane-a la prezentul titlu. dntreprinztorul individual) $ospodria 'rneasc *de fermier+ al cror numr mediu anual de salaria'i) pe parcursul perioadei fiscale) nu dep"e"te 3 unit'i "i care nu s%nt %nre$istra'i ca pltitori de ;.3.9. prezint) %n termen de p%n la 31 martie al anului urmtor anului fiscal de $estiune) o dare de seam fiscal unificat privind ta-ele locale) cu e-cep'ia celei stipulate la art.2 1 lit.a+ din Codul fiscal) %n partea ce 'ine de $ospodriile 'rne"ti *de fermier+) cu achitarea ta-elor %n acela"i termen. *2+ Cota ta-elor locale se sta(ile"te de ctre autoritatea administra'iei pu(lice locale %n func'ie de caracteristicile o(iectelor impunerii. *3+ 0rile de seam aferente ta-elor locale se prezint utiliz%nd) %n mod o(li$atoriu) metode automatizate de raportare electronic) %n condi'iile stipulate la art.1B! alin.*21+. /odul de calculare *1+ Calculul ta-elor enumerate la art.2 1) cu e-cep'ia celor stipulate la lit.a+ %n partea ce 'ine de $ospodriile 'rne"ti *de fermier+) la lit.G+) se efectueaz de ctre su(iec'ii impunerii) %n func'ie de (aza impoza(il "i de cotele acestora. *2+ Calculul ta-elor stipulate la art.2 1 lit.a+ %n partea ce 'ine de $ospodriile 'rne"ti *de fermier+) la lit.G+ se efectueaz de ctre or$anele %mputernicite de autoritatea administra'iei pu(lice locale. *3+ Dlata ta-elor enumerate la art.2 1 se efectueaz de su(iec'ii impunerii. *4+ dn cazul %n care o(iectul impunerii stipulat la art.2 1 lit.c+ liniu'a a doua "i la lit.e+ este amplasat par'ial %n zona de protec'ie a drumurilor) ta-a se calculeaz de contri(ua(il %n mod individual) propor'ional suprafe'ei aflate pe teritoriul administra'iei pu(lice locale. *.+ dn cazul o(iectelor impunerii *aferente pu(licit'ii e-terioare+ stipulate la art.2 1 lit.c+ "i o(iectelor impunerii stipulate la art.2 1 lit.e+) ta-ele aferente acestora se calculeaz din ziua indicat de ctre autoritatea administra'iei pu(lice locale %n autoriza'iile *coordonrile+ corespunztoare eli(erate de ctre aceasta "i p%n %n ziua %n care autoriza'iile *coordonrile+ au fost suspendate) anulate) retrase %n modul sta(ilit de ctre autoritatea administra'iei pu(lice locale sau p%n %n ziua %n care a e-pirat termenul de vala(ilitate al acestora. 9utoritatea administra'iei pu(lice locale va prezenta) trimestrial) inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul su o informa'ie cu privire la su(iec'ii impunerii care au primit autoriza'ii *coordonri+) crora le&au fost suspendate) anulate) retrase autoriza'iile *coordonrile+ sau la care au e-pirat termenele de vala(ilitate al acestora) indic%nd data la care au fost eli(erate autoriza'iile *coordonrile+ "i data la care autoriza'iile *coordonrile+ au fost suspendate) anulate) retrase sau la care termenul de vala(ilitate a e-pirat.

Jlata taxelor locale *1+:u(iec'ii impunerii pltesc ta-ele locale la contul trezorerial de venituri al (u$etului unit'ii administrativ&teritoriale. *2+Qospodriile 'rne"ti *de fermier+ pot achita ta-a pentru amena,area teritoriului nemi,locit or$anului %mputernicit de autoritatea administra'iei pu(lice locale. *3+ ;a-a de la posesorii de c%ini poate fi achitat or$anului %mputernicit de autoritatea administra'iei pu(lice locale. & calcularea ta-elor locale 1 dt81(ct)(..( & achitarea ta-elor locale 1 dt)(..(ct#.# Scutirea de taxe :e scutesc de plata1 a+tuturor ta-elor locale autorit'ile pu(lice "i institu'iile finan'ate de la (u$etele de toate nivelurile2 (+tuturor ta-elor locale misiunile diplomatice "i alte misiuni asimilate acestora) precum "i or$aniza'iile interna'ionale) %n conformitate cu tratatele interna'ionale la care /epu(lica Moldova este parte2 c+tuturor ta-elor locale ?anca 5a'ional a Moldovei2 d+ta-ei de or$anizare a licita'iilor "i loteriilor pe teritoriul unit'ii administrativ&teritoriale or$anizatorii licita'iilor desf"urate %n scopul asi$urrii ram(ursrii datoriilor la credite) acoperirii pa$u(elor) achitrii datoriilor la (u$et) v%nzrii patrimoniului de stat "i patrimoniului unit'ilor administrativ&teritoriale2 e+ta-ei de plasare *amplasare+ a pu(licit'ii *reclamei+ productorii "i difuzorii de pu(licitate social "i de pu(licitate plasat pe trimiterile po"tale2 f+ta-ei pentru amena,area teritoriului fondatorii $ospodriilor 'rne"ti *de fermier+ care au atins v%rsta de pensionare2 $+ta-ei pentru unit'ile comerciale "iEsau de prestri servicii de deservire social persoanele care practic activit'i de pompe fune(re "i acord servicii similare) inclusiv care confec'ioneaz sicrie) coroane) flori false) $hirlande2 i+tuturor ta-elor locale proprietarii sau de'intorii (unurilor rechizi'ionate %n interes pu(lic) pe perioada rechizi'iei) conform le$isla'iei.