Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar pentru examen la disciplina Drept bancar

1. Noiunea de drept bancar 2. Locul i rolul dreptului bancar n sistemul dreptului 3. Obiectul i metoda de reglementare a dreptului bancar 4. Tendinele dreptului bancar contemporan 5. Raporturile uridice de drept bancar !. "tructura raportului uridic de drept bancar #. $articularit%ile i&'oarelor dreptului bancar (. Legile ca i&'oare ale dreptului bancar ). *ctele normati'e ale +N, ca i&'oare ale dreptului bancar 1-. .storicul apariiei b%ncilor i pro/esiunii bancare 11. *paratul i sistemul bancar 12. "istemele bancare ale %rilor de&'oltate 13. "istemul bancar al "0* 14. "istemul bancar al 1l'eiei 15. "istemul bancar al ,arii +ritanii 1!. "istemul bancar al 2ermaniei i al 3ranei 1#. Noiunea i /unciile b%ncii 1(. Operaiunile bancare i clasi/icarea lor 1). 4lasi/icarea b%ncilor 2-. .nstituii /inanciar5monetare internaionale. 3ondul monetar internaional 21. "istemul +%ncii ,ondiale 22. .nstituii /inanciar5monetare regionale 23. 4aracteristica general% a sistemului bancar al Republicii ,oldo'a 24. Noiunea i atribuiile +%ncii Naionale a ,oldo'ei 25. Organi&area i administrarea +N, 2!. 4onsiliul de administraie al +N, 2#. Relaiile +N, cu organele statului 2(. Relaiile +N, cu instituiile /inanciare 2). 4ompetena +N, n domeniul reglement%rii 'alutare 3-. +anca pentru 6e&'oltare i .n'estiii a ,oldo'ei 31. 7n/iinarea8 reorgani&area i lic9idarea b%ncilor comerciale 32. Licenierea b%ncilor 33. Temeiurile de retragere a licenei b%ncii 34. Organi&area i administrarea b%ncilor 35. 4onsiliul b%ncii 3!. 4omisia de cen&ori a b%ncii 3#. 1:igenele /a% de administratorii b%ncilor 3(. "ecretul comercial i secretul bancar 3). *cti'it%i /inanciare permise b%ncilor 4-. *cti'it%i i operaiuni inter&ise b%ncilor 41. ,%suri de remediere i sanciuni aplicabile b%ncilor 42. 4aracteristica general% a operaiunilor bancare pasi'e 43. Noiunea i /unciile contului bancar 44. ;ariet%ile conturilor bancare 45. 4aracteristica general% a contractului de cont curent bancar 4!. 1lementele contractului de cont curent bancar 4#. 1/ectele contractului de cont curent bancar 4(. Reglementarea uridic% a raporturilor legate de desc9iderea8 modi/icarea i nc9iderea conturilor la b%ncile liceniate din Republica ,oldo'a 4). 4aracteristica general% a contractului de depo&it bancar

5-. 1lementele contractului de depo&it bancar 51. 1/ectele contractului de depo&it bancar 52. Noiunea i caracteristica operaiunilor bancare acti'e 53. 4adrul uridic de e/ectuare a operaiunilor acti'e n Republica ,oldo'a 54. Noiunea i caracteristica general% a creditului 55. ;ariet%ile creditelor 5!. 4redite asigurate prin garanii personale 5#. 4redite asigurate prin garanii reale 5(. 4redite de anga ament 5). Noiunea i caracterele uridice ale contractului de credit bancar !-. 1lementele contractului de credit bancar !1. 1/ectele contractului de credit bancar !2. 2arania bancar% !3. Tra/icul de pl%i !4. Operaiuni bancare cu titluri de 'aloare !5. Reglementarea uridic% a operaiunilor 'alutare n Republica ,oldo'a

S-ar putea să vă placă și