Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 1

Chestionar privind informatiile necesare estimarii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) din cadrul sectorului Deseuri Deseuri industriale biodegradabile Informatii generale Informatii operator economic si domeniu de activitate Denumire operator economic Adresa operator economic Domeniu de acitivitate Adresa amplasament depozit de deseuri Tip depozit de deseuri (va rugam bifati)

Conform Neconform (!) " $(N)" #m #m

Coordonate amplasament Stereo 70 An infiintare %ersoana contact Telefon &a' !mail Adresa (eb Domeniu de acitivitate

NOTA: 1. Perioada de raportare solicitata este intre anii 1989 - 2012 in cazul depozitarii in depozitele conforme si 19 0 ! 2012 pentru depozitarea in depozitere neconforme 2. "n situatia in care datele si#sau informatiile solicitate sunt confidentiale$ %a ru&am sa specificati care sunt acestea.
1) #)

ugam corelati valorile raportate in acest chestionar cu valorile raportate in chestionarul din !ne"a # ugam corelati valorile raportate in acest chestionar cu valorile raportate in chestionarul din !ne"a $

Chestionar privind informatiile necesare estimarii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) din cadrul sectorului Deseuri Deseuri industriale biodegradabile Informatii generale
Cantitatea Cantitatea Cantitatea de deseuri %roductie de deseuri de deseuri depozitata in specifica depozitata ( depozitata ( depozite activitatii &umarul fractie fractie industriale industriale de anga'ati uscata umeda conforme t)an ( t)an t)an t)an
1) 1)

!n raportare )0*) )0** )0*0

Cantitatea de deseuri #) Cantitatea depozitata in depozite de deseuri industriale tratata prin neconforme incinerare t)an t)an

Cantitate de deseuri preluata de operatorul de colectare )tratare) eliminare t)an

Chestionar privind informatiile necesare estimarii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) din cadrul sectorului Deseuri Deseuri industriale biodegradabile Informatii generale
Cantitatea Cantitatea Cantitatea de deseuri %roductie de deseuri de deseuri depozitata in specifica depozitata ( depozitata ( depozite activitatii &umarul fractie fractie industriale industriale de anga'ati uscata umeda conforme t)an ( t)an t)an t)an
1) 1)

!n raportare )00+ )00, )007 )00)00. )00/ )000 )00) )00* )000 *+++ *++, *++7 *++*++. *++/ *++0 *++) *++* *++0 *+,+ *+,, *+,7 *+,*+,. *+,/ *+,0 *+,) *+,* *+,0 *+7+ *+7, *+77 *+7*+7. *+7/ *+70

Cantitatea de deseuri #) Cantitatea depozitata in depozite de deseuri industriale tratata prin neconforme incinerare t)an t)an

Cantitate de deseuri preluata de operatorul de colectare )tratare) eliminare t)an

Chestionar privind informatiile necesare estimarii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) din cadrul sectorului Deseuri Deseuri industriale biodegradabile Informatii generale
Cantitatea Cantitatea Cantitatea de deseuri %roductie de deseuri de deseuri depozitata in specifica depozitata ( depozitata ( depozite activitatii &umarul fractie fractie industriale industriale de anga'ati uscata umeda conforme t)an ( t)an t)an t)an
1) 1)

!n raportare *+7) *+7* *+70 *+-+ *+-, *+-7 *+-*+-. *+-/ *+-0 *+-) *+-* *+-0 *+.+ *+., *+.7 *+.*+.. *+./ *+.0 *+.) *+.* *+.0

Cantitatea de deseuri #) Cantitatea depozitata in depozite de deseuri industriale tratata prin neconforme incinerare t)an t)an

Cantitate de deseuri preluata de operatorul de colectare )tratare) eliminare t)an

S-ar putea să vă placă și