Sunteți pe pagina 1din 18

Curs optional A 1 LITERATUR ROMN Influena folclorului n bas ele culte e inesciene Semestrul I Tematic: 1.

Eminescu i valorificare folclorului 2. Eminescu i basmele culte n proz ("Ft Frumos !in lacrim" " "Frumoasa lumii"" " #orta v$ntului"" "Finul lui %umnezeu"" "&asile finul lui %umnezeu"" "'lin (ebunul) *. #asme culte eminescian n versuri: +,uceafrul"

-biective: nsuirea !e ctre stu!en.i a principalelor elemente !e clutur popular pe care le re/sim n basmele lui Eminescu cunoaterea basmelor culte scrise !e Eminescu i re.inerea principalelor influen.e folclorice recunoterea contribu.ie lui Eminescu la !ezvoltarea patrimonilul cultural popular imaterial Timp alocat: 01 ore #iblio/rafie minimal:
, trimiteri la variantele publicate n colec iile mai importante!"

M. Eminescu Opere complete, I, Literatura popular"

Bucureti, l902, XXI

2l6 p. (editorul Ilarie Chendi face i

Opere, VI, Literatura popular, (Perpessicius


Bucureti, l963

ed.

), cap. Eminescu i folclorul,

I. #otaru, Eminescu i poe ia popular, Bucureti, l9!" O#i$iu B%rlea, &nsemnri $espre 't('rumos $in lacrim" %n )om*nia literar, 2l ianuarie l$%l, p. l&
M. Eminescu, Basme i poeme originale de inspiraie folcloric . Introducere de Perpessicius, conetarii G. Clinecu, seleca i nfgrijirea textului de Marcel u, Bucureti, Editura Garamond!"unior, #$$%.

'oe (umitrescu )uulen*a, Eminescu, cultur i crea+ie, )ucureti, Editura Eminescu, 1$%6 +.C,linescu, Opera lui ,i-ai Eminescu, vol. I-., Editura /unda iilor #e*ale, 1$&0-1$&6 i reed, )ucureti, Editura Minerva, 1$1&

3nitatea !e nv.are I

1. Eminescu i valorificarea folclorului -biective: - nsuirea de c,tre studen i a principalelor elemente de clutur, popular, pe care le re*,sim n basmele lui Eminescu - recunoterea contribu ie lui Eminescu la de2voltarea patrimonilul cultural popular imaterial Timp alocat: 4 ore

Eminescu a fost un poet cult, nu n sensul c, pentru cutare poe2ie i-a adunat cunotin ele ad-hoc, ci din pasiune intelectual, s-a ndreptat spre marea literatur, i filosofie, asimil3nd n aa chip , c, i ceea ce avea s, se cristali2e2e ca inspira ie i concep ie st, pe un nalt plan de spiritualitate. 4e*,turile lui Eminescu cu poe2ia popular, dep,esc cu mult interesul strict documentar. In ciuda unor pre5udec, i ivite n ultima vreme, dintr-un abia mascat dispre fa , de istoricitate i factolo*ie, ele sunt mereu actuale i constituie, n fond, una din principalele chei ale n ele*erii profunde i c3t mai adecvate a operei poetului na ional chiar dac,, de-a lun*ul *enera iilor, ea poate i trebuie s, ni se nf, ie2e n felurite chipuri, necesarmente ns, nu i radical contradictorii. C,ci de ar fi s, reflect,m un moment asupra constructivismului n cultur,, asupra necesit, ii punerii de piatr, peste piatr,, o dat, pentru totdeauna, tocmai opera celui mai mare poet al rom3nilor ar fi s, o avem mai nt3i n vedere. Cunoaterea ei ad3nc,, tot mai ad3nc, pe m,sura trecerii timpului, a deschiderii tot mai lar*i a perspectivei care ne desparte de miracolul ap,rut n cea de-a doua 5um,tate a secolului trecut, este si trebuie s, fie cunoaterea de noi nine, n ele*erea superioar, a devenirii n timp a spiritului rom3nesc pe care 6oetul 1-a ncorporat n Cuv3nt, cum nimeni altul dintre ai lui nu a i2butit s, o fac, vreodat,. 7ceast, sinte2,, superb, nsumare de for e ale etniei, nu ar fi cu putin , chiar l,s3nd la o parte apari ia 8accidental,9 a *eniului, f,r, nr,d,cinarea or*anic, n folclorul autohton.

4ocul naterii i al copil,riei, :ara de ;us, teritoriu de vechi tradi ii, de conver*en , a *raiurilor i c3ntecelor, av3nd ca centru ;uceava lui <tefan cel Mare, acolo unde s-au ivit cronicarii, unde se vor nate Crean*, i =icolae lor*a, +eor*e Enescu, Mihail ;adoveanu i =icolae 4abi, a contribuit, din plin la apropierea lui Eminescu de poe2ia popular,. Ini ierea folcloric, a lui Eminescu urc, p3n, la anii fra*e2i ai copil,riei i despre ea m,rturisesc multe din poemele lui de maturitate, pe care cititorul le cunoate ndea5uns , dar peste care nici o incursiune, oric3t de e>peditiv,, prin arcanele adumbrite ale folclorului, nu-i poate n*,dui s, treac, cu uurin ,. #ela ia lui Eminescu cu literatura popular, ine de ns,i structura sa interioar, de poet na ional. (e la mama sa, de la o 9bab,9 i de la locuitorii pris,cilor din mpre5urimile Ipotetilor, copilul Mihail Eminovici, n2estrat cu un au2 i o memorie ieite din comun, i formea2, nc, din copil,rie o 2estre deosebit, de poveti i c3ntece populare. ?3n,rul se va confesa, de altfel, n versuri@ 9Mama-i tia at3tea poveti pe c3te fuse ?orsese nviat,...9 ;au mai t3r2iu, prin 11%&@ 8<i, n ochi mi-ncremenir, Multe icoane i poveti9 ntr-un articol, intitulat 8Materiale etno*rafice9 (8?impul9, 1 aprilie 1112!, Mihai Eminescu consemnea2, o realitate bio*rafic,@ 8nt3mplarea m-a lacut ca, din copil,rie nc,, s, cunosc poporul rom3nesc , din apele =istrului ncep3nd , n cruci, i-n curme2i, p3n-n ?isa i-n (un,re.9 7a cum arat, bio*raful s,u cel mai autori2at, prin str,moi, poetul cel mai mare al rom3nilor nu putea fi dec3t ,ran la ori*ine. <i, n anume fel, profund, universul poetic eminescian va r,m3ne satul rom3nesc de la locul de confluen , a ?ransilvaniei cu )ucovina i Moldova. Colinele natale, p,durea, ia2ul, r,chitile, teii, cump,na de la f3nt3n,, buciumu sun3nd cu 5ale, sara, la st3n,, colibele ,r,neti, e2,torile din nop ile lun*i de iarn,, sunt c3teva ima*ini receptate n copil,rie, de neters, care l vor urm,ri pe Eminescu tot timpul vie ii. Mult de tot a contribuit la apropierea lui Eminescu de folclor, coala, mai ales profesorul s,u de la *imna2iul din Cern,u i, 7ron 6umnul, un intelectual al *enera iei revolu ionarilor ardeleni de la 1101 i un mare iubitor al poe2iei populare. 4iteratura popular, repre2int, una din laturile principale din activitatea lui Eminescu, nu numai prin cule*erile n sine, ci i prin p,trunderea acestora n produc iile ori*inale ale poetului. Ansuirea temelor, ima*inilor i unor versuri chiar naintea2, treptat, se accentuea2, i, fir de &

le*,tur, ntre etapele crea iei, a5un*e factor de prim ordin n cele din urm, poe2ii ale maturit, ii lui Eminescu. nc, din copil,rie, Eminescu, cunotea din familie i din mediul ,r,nesc spiritualitatea popular,. In articolul 9Materialuri etnolo*ice9 din 9?impul9, 1 aprilie 1112, Eminescu m,rturisete c, a cunoscut toate provinciile rom3neti i ne e>plic,m astfel i varietatea dup, re*iuni a materialului cuprins n manuscrise. 4a ceea ce a cunoscut n )ucovina cu c,ile ei de le*,tur,, cu )otoanii, s-au ad,u*at impresiile vie ii populare cu obiceiurile i c3ntecele ei c,p,tate n str,baterea .,ii Mureului i n popasul de la )la5. 6are cu totul posibil ca aici, n oraul pe care-1 numete 8#oma mic,9, poetul s, fi cunoscut preocup,rile pentru folclor ini iate de Ion Micu Moldovan i s, fi dorit s, fie i el adun,tor de material. 7 str,b,tut re*iunea )ihorului ori a ;atmarului. 7 fost i n )anat, nainte de memorabilele colind,ri n re*iunile de peste mun i, nso ind trupe de teatru. An 116$ face parte din societatea 8Brientul9, de sub conducerea lui +r. +randea i-i ia sarcina de-a aduna folclor din Moldova. 6oate ca de atunci este Caietul anonim p,strat n ms.226C al )ibliotecii 7cademiei #om3ne , de deosebit, nsemn,tate pentru v,direa aplic,rii lui Eminescu nu numai de a aduna, ci i de a se inspira din poe2ia popular,. Epocii viene2e i apar ine i nota manuscris din 11%C, ;tr3n*erea literaturii populare. In afar, de preocuparea privind treptele de de2voltare ale popoarelor, p3n, ce, a5un*3nd la individualitate emancipat,, creea2, n domeniul frumosului i luminea2, lumea cu 8flori de aur9 afl,m din aceast, not, un Eminescu cunosc,tor al Esteticii lui De*el. Impre*nat de De*elianism, Eminescu scrie c, viata unui neam sub diferitele ei manifest,ri ca basme, obiceiuri, e>prim, sensibil o idee care se afl, n ad3nc. 6oe2ia este numai haina care nv,luie o idee, adic, un suflet care-i determin, corpul s,u n mod necesar i nsei ima*inile sensibile n care este nchis, ideea sunt determinate de ceea ce un neam are specific n via ,, au o 9na ionalitate9 care prin ele se r,sfr3n*e asupra poe2iei create. Intr-o scrisoare c,tre .eronica Miele , Eminescu arat, preocup,rile lui literare@ 8Cronicile i c3ntecele populare formea2,, n clipa de fa ,, un material din care cule* fondul inspira iunilor9. =umeroase sunt manuscrisele care cuprind material folcloristic. Enele sunt caiete compacte le*ate i se pot studia mai uor, altele ns, sunt formate din foi variate ca format i cuprins, caiete etero*ene, *reu de cercetat, pe care le cunosc cei dui de pasiunea intelectual, s, se documente2e asupra operei poetului.

6e Eminescu l impresionea2, pl,cut naturalul i simplitatea vie ii aa cum reies din produc iile populare. 4iteratura popular, cap,t, la Eminescu un sens mult prea lar* cum se vede dintr-o not, n Curierul de Iai@ 84iteratura popular, nici nu se poate numi altceva dec3t cu*etarea i productele fante2iei poporului nsui care devin literatur, n momentul n care se produc prin scriere, sau produceri a clasei culte care se potrivesc ns, aa de bine cu *3ndirea poporului, nc3t dac, acesta nu le-a f,cut, le-au putut ns, face.9 Anc, din casa lui 7ron 6umnul, Eminescu a fost un cititor harnic al scrisului rom3nesc. 7 cunoscut cronicarii n publica ia lui Fo*,lniceanu, literatura reli*ioas, n formele ei aa cum le-au e>primat .arlaam, (osoftei, fra ii +receanu. 7 dat aten ie lui .. /abian )ob i lui Conachi, tot at3t c3t i lui Eliade, )olintineanu, ;ihleanu, Cre eanu, Bdobescu. ;-a ndreptat spre 9Curierul rom3nesc9,9 /oaia pentru minte9, 9/amilia9, tot aa ca i spre 9(acia literar,9, 9#om3nia literar,9, 9#evista rom3n,9, 9Columna lui ?raian9. 7 r,mas statornic pre uitor al literaturii populare i a cules i folclor, n felul lui 7lecsandri i n acelai spirit romantic. 7 aspirat, s, fie pentru epoca Gunimii, ceea ce 7lecsandri fusese pentru epoca #om3niei literare. Metoda de cule*ere a poe2iei populare i nclinarea de a o preface, la Eminescu i la fel la 7lecsandri, nu pot fi acceptate, dar, trebuie s, recunoatem c, i n domeniul folclorului, Eminescu, n privin a culturii, a fost, superior naintaului s,u. Cunoaterea literaturii populare a avut mare influen , i asupra motivelor de inspira ie i asupra limbii lui Eminescu. 6rin munc, n domeniul folcloristic a putut a5un*e Eminescu la bo*ata lui limb,, cuprin23nd sonorit, i i armonii pentru nt3ia dat, e>primate n poe2ia noastr,. In manuscrisele din tinere e ori n primele poe2ii publicate, *,seti vocabular i e>presii ca acestea @ al ne*urei fior, dormita oftarea, ondoal,-n 2efire, a navetei vel,, o flam, dulce, a codrului tenebre, natura narat,. =umai studiind vechea literatur, i c3ntecele populare, Eminescu s-a smuls din curentul de falsificare a limbii, c,ruia i el ncepuse s,-i urme2e n adolescen , i a a5uns la cultul pentru 8vrednica limb, a str,moilor.9 Cultura filosofic, a mbo*, it un spirit care era n mod firesc curios, s, cunoasc, produc iile populare. 63n, s, a5un*,, prin 11%C, la *3ndul na ionalit, ii ima*inilor poetice, Eminescu a citit cu pasiune produc ii populare. En prieten de tinere e, <t. Cacoveanu, scrie astfel despre Eminescu de prin 1161-116$@ 8(e aveai vre-o colec iune de poe2ii populare n manuscris, nu te l,sa p3n, nu i-o d,deai, i se aflau la mul i astfel de colec iuni9. H

6e deoparte, n opera de lefuire a unui te>t popular, o doin,, o balad, sau un basm, Eminescu nu s-a ridicat p3n, la nivelul aceluia care a transmutat c,rbunele opac n incandescentul diamant al Miori ei i al Firei-Firalina, c,rora nici unul din poemele lui ori*inale -fie el i cel mai su*estiv dintre pasteluri- nu le poate ine piept, iar pe de alt, parte, ori*inalitatea poe2iei eminesciene i presti*iul ei cresc3nd , cu trecerea anilor, la fel cu ful*erul de lumin, ce DIperion durea2, prin Cosmos, p3n, la treptele (emiur*ului, trebuia s, eclipse2e orice alt, constela ie, oric3t de str,lucitoare, din c3te i el a s,dit n *ala>iile crea iilor populare. 9/,t /rumos din lacrim,9 i 9C,lin =ebunul9 i 9/ata-n *r,dina de aur9 i 9Miron i frumoasa f,r, corp9, sunt seve ale crea iei populare, sunt i r,m3n ine*alate 8poeme ori*inale de inspira ie folcloric,9 pe care numai Eminescu putea s, le elabore2e. Interesul poetului pentru folclor se v,dete apoi a fi fost selectiv, nclinarea lui pentru

Se ve!e c era atras !e lirica popular i !e basmele fantastice" celelalte specii fiin! firav reprezentate n colec.ia lui. %oinele i stri/turile i alimentau voca.ia !e poet i i ofereau ima/ini i formulri cizelate" n vreme ce basmele fantastice stimulau reveriile !e romantic i plsmuirile care o/lin!eau marile probleme le/ate !e ori/ini" auto5tonism" nca!rarea n cosmos.
anumite specii e de departe precump,nitoare, aparent prea p,rtinitoare. ;t,p3nit de aceste imperative, Eminescu nu a r,mas un simplu cule*,tor n accep ia tiin ific, a termenului, nevoile lui se cereau oricum satisf,cute. (e aceea, el apelea2, i la alte colec ii, inedite sau publicate, ceea ce a dus la pre2en a unor caiete scrise de alt, m3n, printre manuscrisele lui de poe2ii populare. (e altfel, <tefan Cacoveanu nota cu preci2ie despre poet n 1161@ 8(e aveai vro colec iune de poe2ii populare, n manuscris, nu te l,sa pn, nu i-o d,deai, i se aflau la mul i astfel de colec iuniJ. =efiind preocupat de e>i*en ele unui cercet,tor tiin ific, el nu f,cea distinc ie ntre surse, nu consemna pro venien a, care pentru el nu era hot,r3toare, la nevoie l a5uta memoria, de aceea e at3t de *reu de a determina ori*inea re*ional, a materia lelor. Bpera ia se spri5in,, la liric,, pe particularit, ile stilistice, iar la basme pe unele cuvinte cu provenien a dialectal, cert,. (in volumul editat de 6erpessicius se vede cu claritate cum poetul a decupat uneori chiar din volume - antolo*ia lui GarniK-)rseanu - sau periodice, ca /oaia ;ociet, ii... buc ovinene

cu poeziile culese !e I. 6. Sbiera. #ala!a


6

.i , C,t,nu , i

c3ntecul 6i i*uul taie lemne - care l va

f i urmrit n nunta vie.uitoarelor

!in

C,lin (/ile de poveste! - sunt luate din colec ia lui Miron 6ompiliu, provenind, dup,

nsemn,rile poetului cea dint3i din +ura #ului, a doua din <tei, i confirmate de varianta semnalat, a lui 6ompiliu n ?raian (116$!. (. Mur,rau i 6erpessicius au mai indicat apoi apropieri de atare natur, ntre unele piese din colec ia Eminescu i cele publicate, demonstr3nd cu prisosin , e>tra*erea de c,tre poet a unor materiale care i se p,reau semnificative pentru propriul s,u univers poetic. B comparare fu*itiv, ntre poe2iile populare cali*rafiate cu *ri5, de poet i sursele, tip,rite sau inedite, arat, c, Eminescu le-a supus unor rotun5iri care contravin normelor tiin ifice, re2emate n primul r3nd pe respectul autenticului. Eminescu nu era mpins la aceasta de e>emplul lui 7lecsandri i al celorlal i ndrept,tori de folclor, ci de impulsuri estetice, modific,rile constituind n acelai timp i un e>erci iu poetic .

'u cea mai

mare claritate se !e/a7 acest resort la c$ntecul


comparat alternat versul octosilabic cu cel h e8asilabic"

Cucule de pe p,dure,

cu ori*inalul .ucule $e pe p$uri (ed. 6erpessicius, p. 6%C!, unde poetul a

amplific$n! cu c$te !ou silabe forma ori/inal. 9tari cazuri au fost semnalate ca o nclcare !e ctre poet a re/ulilor !e filolo/ie elementar. %ar Eminescu a fcut aceasta n c5ip voit" !eliberat" pentru c el nu urmrea alctuirea unei colec.ii cu valoare !ocumentar pentru contemporani sau posteritate. El cunotea e8i/en.ele unui !ocument autentic" !ova! formularea lor cu prile7ul unei recenzii n ?impul despre volumaul 6ilde si *hicitori al lui 6. Ispirescu din
111C. ?oate acestea tr,dea2, n chip irevocabil inten ia poetului de a-i alc,tui o antolo*ie de poe2ie popular, pentru necesit, ile laboratorului s,u poetic, aidoma unui caiet de nsemn,ri con in3nd felurite formul,ri pe care poetul le supune unor modific,ri voit e>presive.. Ceea ce i su*era lui cr3mpeiul at3rna mai *reu dec3t consemnarea lui fidel,. 7ltfel spus, colec ia lui de poe2ii populare nu era dec3t un ma nual de inspira ie poetic, cu valen , individual,, el fiind sin*urul pose sor al cheii descifr,rilor. =u mai ncape ndoial, c, poetul nu a avut inten ia s, alc,tuiasc, o colec ie de folclor c3t mai cuprin2,toare, cu datele indispensabile locali2,rii, care s, o*lindeasc, o realitate proprie unui inut mai ntins sau restr3ns chiar la o localitate. =u a fost preocupat nici de publicarea ei, pentru c,, %

dei putea s, fac, aceasta n Convorbiri literare, Curierul de Iai i mai cu seam, n ?impul, el nu a strecurat nici una din piesele colec iei sale. 6oate cel mult s, fi nutrit fu*itiv *3ndul unei antolo*ii de poe2ii populare lirice, dup, cum s-ar putea b,nui din titlul Cornul lui DLon dat unor *rup,ri selective. #,m3ne de re inut c, nu e ca2ul s, i se atribuie nici de data aceasta nite inten ii pe care nu le-a avut poetul, din pornirea criticii admirative de a vedea la el totul numai i numai n *rade ma>imale. 6,rerea c, Eminescu, dac, i-ar fi publicat colec ia de folclor, l-ar fi dep,it pe 7lecsandri nu numai n crea iile ori*inale, ci i prin aceast, cule*ere, nu are nici un punct de spri5in, nici n inten iile poetului i, mai cu seam,, nici n colec ia sa folcloric,. E adev,rat c, aproape toate piesele lirice din colec ia Eminescu sunt de o form, aleas,, ci2e lat,, dar nu se poate afirma c, ele ar tra*e n cump,n, unele balade, precum i c3teva doine i hore din volumul lui 7lecsandri. 7m,nuntul revel, nc, o data criteriul antolo*ic dup, care s-a c,l,u2it Eminescu, dictat

!e cerin.ele lui intime" nu !e cele ale contemporanilor !in .ar i mai cu seam !e peste 5otare" care au prezi!at la alctuirea colec.iei 9lecsan!ri.
E&9,39:E: 0. 'e reprezint literatura popular pentru activitatea creatoare a lui ;. Eminescu 2. 'ine i a influen.at opera folcloric (basmele culte n versuri i n proz< 2. 'are sunt raporile lui Eminecu cu folclorul

:ezumatul Unit!ii "e n#!are I 4iteratura popular, repre2int, una din laturile principale din activitatea lui Eminescu, nu numai prin cule*erile n sine, ci i prin p,trunderea acestora n produc iile ori*inale ale poetului. Ansuirea temelor, ima*inilor i unor versuri chiar naintea2, treptat, se accentuea2, i, fir de le*,tur, ntre etapele crea iei, a5un*e factor de prim ordin n cele din urm, poe2ii ale maturit, ii lui Eminescu. nc, din copil,rie, Eminescu, cunotea din familie i din mediul ,r,nesc spiritualitatea popular,. 7 cules i folclor, n felul lui 7lecsandri i n acelai spirit romantic, r,m3nd statornic pre uitor al literaturii populare. 7 aspirat, s, fie pentru epoca Gunimii, ceea ce 7lecsandri fusese pentru 1

epoca #om3niei literare. Metoda de cule*ere a poe2iei populare i nclinarea de a o preface, la Eminescu i la fel la 7lecsandri, nu pot fi acceptate, dar, trebuie s, recunoatem c, i n domeniul folclorului, Eminescu, n privin a culturii, a fost, superior naintaului s,u.

#iblio/rafie minimal:

Opere, VI, Literatura popular, (Perpessicius


Bucureti, l963 I. #otaru, Eminescu i poe ia popular, Bucureti, l9!"

ed.

), cap. Eminescu i folclorul,

,. Eminescu, Basme i poeme originale de inspiraie folcloric . Introducere de Perpessicius, conetarii G. Clinecu, seleca i nfgrijirea textului de Marcel u, Bucureti, Editura Garamond!"unior, #$$%.

'oe (umitrescu )uulen*a, Eminescu, cultur i crea+ie, )ucureti, Editura Eminescu, 1$%6 +.C,linescu, Opera lui ,i-ai Eminescu, vol. I-., Editura /unda iilor #e*ale, 1$&0-1$&6 i reed, )ucureti, Editura Minerva, 1$1&

3nitatea !e nv.are II Eminescu i basmele culte n proz ("Ft Frumos !in lacrim" " "Frumoasa lumii"" "#orta v$ntului"" "Finul lui %umnezeu"" "&asile finul lui %umnezeu"" "'lin (ebunul". -biective: - cunoasterea de c,tre studen i a principalelor basme culte si recunoasterea principalelor elemente de cultura - recunoasterea principalelor metode de cule*ere a basmelor de catre Mihai Eminescu Timp alocat: 4 ore

6e ba2a basmului popular, Eminescu a creat basmul cult sub influen a romantismului *erman. +ermanii considerau basmul cult, o sinte2, a poe2iei cu filosofia. 9/,t-/rumos din lacrim,9 este primul basm cult rom3nesc, ce anticipea2, basmele culte ale lui I. ;lavici, I. Crean*, i Bdobescu. 9/,t-/rumos din lacrim,9 este un basm mistic, unde eroul este un orfeu autohton, pornind la drum cu dou, fluiere@ doine i hore 9/,t-/rumos doinea i horea9. Eminescu a mai creat i alte basme culte n pro2,. 9/rumoasa lumii9, 9 )orta v3ntului9, 9/inul lui (umne2eu9, 9.asile finul lui (umne2eu9, 9C,lin =ebunul9. B dovad, concludent, pentru importan a pe care Eminescu o acord, basmului, o constituie faptul c, 94uceaf,rul9 a fost inspirat din 9/ata-n *r,dina de aur9, cules de Funisch cu oca2ia unui voia5 prin Brient i :,rile #om3ne. Funisch a mai cules i alt basm rom3nesc 8/rumoasa f,r, corp9, pe care 1-a versificat n 8Miron i frumoasa f,r, corp9. (in mitolo*ia rom3neasc, Eminescu valorific, mitul 4uceaf,rului pe care l ntrevedea n basmul i2vor 8/ata-n *r,dina de aur9, apoi mitul 'bur,torului, al 5ertfei creatoare ce se simt n subte>tul 94uceaf,rului9, mitul lui /,t -/rumos. In 8/,t-/rumos din lacrim,9 Eminescu mai crea2, un persona5 e>trem de interesant-+enarul, un uria cu suflet de cretin. ?oate marile poeme eminesciene au structura unor basme@ 84uceaf,rul9, 8;tri*oii9, 8C,lin (file din poveste!9, 8C,lin =ebunul9. (eosebit de interesant i profund este poemul 86ovestea ma*ului c,l,tor n stele9, scris de

=u lipsesc din poe2ia sa de interior nici adecvatele *esturi i atitudini umane, suflatul n lum3nare, 2drobirea lenevoas, a 5,ratecului n sob,,sau, n 9C,lin9, somnul 9?inerei neveste9 pe patul de sc3nduri, 9cu fa a spre fereastr,.9 ;t3nd la *ura sobei, poetului i place s, aud, de-afar,, 9c3inii sub *arduri c, scheaun, i latr,9 sau s, priveasc, cu umor la motanul care toarce n cotlon 9piept,n3ndu-i o ureche9. 6rin firul de le*,tur, al echivalentelor acest c3nt,re al universului se dovedete a fi unul dintre cei mai mari poe i ai interiorului domestic din literatura noastr,. 6relucr,rile sale de mare valoare a basmelor populare 8/,t-/rumos din lacrim,9 si 8C,lin =ebunul9, n care fante2ia lui Eminescu este at3t de predominant,, apar in literaturii culte ori*inale. 6entru crea iile pe ba2a literaturii populare Eminescu *,sea impuls i n atmosfera cultural, din ar, i n aceea din ,rile *ermanice. Eminescu a a5uns astfel la concep ia cre,rii unei literaturi na ionale pe ba2a produselor poporului. Ce nsemna aceasta pentru el, ne-o spune ntr-o not,@ 84iteratura popular, nici se poate 1C

numi altceva dec3t sau cu*etarea si productele fante2iei poporului nsui, care devin literatur, n momentul n care se produc prin scriere, sau produceri a clasei culte, care se potrivesc ns, aa de bine cu *3ndirea poporului, nc3t dac, acesta nu le-a f,cut, le-au putut ns, face.9. 6entru crearea ns, a unei astfel de literaturi, este necesar, scrie poetul, ca oamenii cul i, care au binen eles talent literar, s, se ndrepte spre popor, pentru a-i cunoate at3t limba, c3t i manifest,rile spirituale. <i mai t3r2iu, n plin, activitate 2iaristic,, Eminescu a r,mas consecvent convin*erilor lui@ 8=u n imitarea formelor str,ine, consist, adev,rata prop,ire. 4ua i de la str,ini *ustul de a pili i a lucra cu dalta toate scrierile voastre, lua i de la ei iubirea de adev,r, lipsa de suficien ,, respectul ce ei l au at3t pentru obiectul pe care-1 tratea2, c3t i pentru publicul c,ruia se adesea2,.9 9/,t-/rumos din lacrim,9 cuprinde material popular i poetul a plecat de la un model sumar, pe care nu-1 avem notat n caietele lui, dar care trebuie s, fi fost ca i acela pe care 1-a folosit pentru 8C,lin =ebunul9. Ceea ce a reali2at Eminescu nu mai are caracterul de scriere popular,, ci de crea ie cult, pe ba2, popular,. Caracteri2area persona5elor, duioia i delicate ea unora, vi*oarea i ndr,2neala supraomeneasc, a altora, portretele at3t de vii ale Ilenei i Mumei 6,durilor, mbinarea elementului ,r,nesc real cu fantasticul *randios, aspecte variate ale naturii sub b,taia lunii, lirismul n sf3rit risipit de-a lun*ul basmului, toate apar in talentului lui Eminescu. #emarcabil, este i bo*, ia limbii, ca le>ic i ca e>presii, autorul tiind s, alea*, cuvintele potrivite pentru descrieri i pentru instruiri psiholo*ice i s, le ridice la valoare poetic,. 9Este dar n poe2ia lui Eminescu, o fin, mbinare de mitolo*ie popular, i filosofie a nimicului, ntr-o form, care pare linear,, dar care e totui, i de o savant, mpletitur,. =u mai nt3lnim nici un stil, nici o retoric,, nici m,car metafore, fiindc, ima*inile sunt ideile nii ale poemului, nici m,car 8farmecul eminescian9 , uneori aa de sup,r,tor prin e>ces. 6oe2ia a devenit anonim,, s-a cobor3t deci la modul folcloric. Cea mai mare nsuire a lui Eminescu este de a face poe2ii populare f,r, s, imite i cu idei culte, de a se cobor la acel sublim impersonalism poporan. Mai st3n*ace sunt poe2iile populare culese i ndreptate de 7lecsandri dec3t cele n,scocite de Eminescu pe structur, at3t de filosofic,. 6rin aceste compuneri Eminescu a ncetat de a mai fi artist fac3ndu-se numai poet prin chipul mitic n care vede orice realitate deoarece pentru omul primitiv numai simbolurile sunt adev,rate9 .

Evaluare: 11

0. 9naliza.i basmul cult $!t %$ru os "in lacri ! i scoate.i n evi!en. influen.e !in cultura popular *. 9naliza.i motivele folclorice !in "Frumoasa lumii"" " #orta v$ntului"" "Finul lui %umnezeu"" "&asile finul lui %umnezeu"" "'lin (ebunul !e ;i5ai Eminescu av$n! ca mo!el basmul $!t %$ru os "in lacri !

:ezumatul Unit!ii "e n#!are II ;ub influen a romantismului *erman, pe ba2a basmului popular, Eminescu a creat basmul cult . +ermanii considerau basmul cult, o sinte2, a poe2iei cu filosofia. 9/,t-/rumos din lacrim,9 este primul basm cult rom3nesc, ce anticipea2, basmele culte ale lui I. ;lavici, I. Crean*, i Bdobescu. 9/,t-/rumos din lacrim,9 este un basm mistic, unde eroul este un orfeu autohton, pornind la drum cu dou, fluiere@ doine i hore 9/,t-/rumos doinea i horea9. Eminescu a mai creat i alte basme culte n pro2,@ 9/rumoasa lumii9, 9 )orta v3ntului9, 9 /inul lui (umne2eu9, 9.asile finul lui (umne2eu9, 9C,lin =ebunul9 care au o nc,rc,tur, folcloric, ce dep,ete *rani ele literaturii culte.

#iblio/rafie minimal:

, trimiteri la variantele publicate n colec iile mai importante!"

M. Eminescu Opere complete, I, Literatura popular" I. #otaru, Eminescu i poe ia popular, Bucureti, l9!"

Bucureti, l902, XXI

2l6 p. (editorul Ilarie Chendi face i

O#i$iu B%rlea, &nsemnri $espre 't('rumos $in lacrim" %n )om*nia literar, 2l ianuarie l$%l, p. l&
M. Eminescu, Basme i poeme originale de inspiraie folcloric . Introducere de Perpessicius, conetarii G. Clinecu, seleca i nfgrijirea textului de Marcel u, Bucureti, Editura Garamond!"unior, #$$%.

'oe (umitrescu )uulen*a, Eminescu, cultur i crea+ie, )ucureti, Editura Eminescu, 1$%6 +.C,linescu, Opera lui ,i-ai Eminescu, vol. I-., Editura /unda iilor #e*ale, 1$&0-1$&6 i reed, )ucureti, Editura Minerva, 1$1&

12

3nitatea !e nv.are III

0. #asmul culte eminescian n versuri: +,uceafrul" -biective: - nsuirea de c,tre studen i a principalelor elemente de clutur, popular, ce se re*ases in basmul cult eminescian Luceafarul - recunoterea principalelor trasaturi ale persona5elor care au ca fond elemente de cultur, popular, Timp alocat: 1 ore

6oemul filosofic 84uceaf,rul9 este ncrustat n destinul spiritual al poporului rom3n, aa cum epocile homerice sunt ncrustate n destinul *recilor. Motiva ia acestui loc privile*iat trebuie c,utat, n faptul c,, n 84uceaf,rul9 sunt reunite marile idei e>isten iale ale unui ntre* neam@ dorul de eternitate, vremelnicia uman,, soarta omului superior, iubirea ca eveniment cosmic, peisa5ul rom3nesc. ?otodat,, poemul repre2int, o sinte2, a crea iei poetice eminesciene, *enialul lui autor reunind aici teme, motive, idei i cate*orii lirice din toat, opera sa anterioar,. In privin a semnifica iei poemului, Eminescu nsui ne-a dat l,murirea necesar, i nu-i necesar s,-i r,st,lm,cim cuvintele@ 8In descrierea unui voia5 n ,rile rom3ne, *ermanul Funisch povestete le*enda 4uceaf,rului. 7ceasta e povestea. Iar n elesul ale*oric ce i-am dat este c,, dac, *eniul nu cunoate nici moarte i numele lui scap, de noaptea uit,rii, pe de alt, parte, aici pe p,m3nt nu e capabil a ferici pe cineva, nici capabil de-a fi fericit. El n-are moarte, dar nici noroc9. n st3n*a nota@ 8Mi s-a p,rut c, soarta 4uceaf,rului din poveste seam,n, mult cu soarta *eniului de p,m3nt i i-am dat acest n eles ale*oric.9 6lec3nd de la aceast, poveste, c,reia i aduce modific,ri,

1&

poetul a compus 9/ata-n *r,dina de aur9, principala versiune poetic, de tran2i ie spre ceea ce avea s, fie 84uceaf,rul9. In es,tura operei, dra*ostea unui nemuritor pentru o muritoare apare ca tem, de primul ordin. Eminescu a putut-o cunoate chiar din basmul rom3nesc relatat de Funisch, dar i cunotin ele de literatur, universal, au f,cut s,-i dea aten ie i s-o utili2e2e. Mitolo*ia *reco-roman, ofer, numeroase ca2uri de iubire a vreunui 2eu pentru o frumoas, a p,m3ntului. 7puleius, cu povestirea lui celebr, 87mor i 6sIche9, a fost una din lecturile favorite ale lui Eminescu. Intre lucr,rile citite de poet trebuie s, socotim si 8Eloa9 de .i*nI i 8(emonul9 de 4ermontov, dar este bine s, amintim deosebirea esen ial, ntre opera lui Eminescu i celelalte. 4a .i*nI i 4ermontov avem un demon n sens cretin, un duh al r,ului care, la .i*nI perfid i la 4ermontov sincer, vrea s, treac, drept fiin , bun,. 4uceaf,rul, ca i 2meul din 8/ata-n *r,dina de aur9, este lipsit de spirit satanic. ;crierea ce-a dat imbold inspira iei lui Eminescu este 9 Deaven and Earth9 (9Cerul i p,m3ntul9! de )Iron, tradus, n rom3nete de Eliade #,dulescu. 6ornind de la )iblie, 8Cartea /acerii9, cap.6 i de la scrierea de bo*at, fante2ie , 8Cartea lui Enoh9, )Iron a compus misterul s,u i se pot stabili analo*ii cu 84uceaf,rul9, cum a remarcat (umitru Caracostea n 8Creativitatea eminescian,9. 7nah iubete pe serafimul 72a2iel, iar 7holibamah, alt, muritoare, o ndeamn, ironic s, nu se mai *3ndeasc, la fiin e superioare i s,-i le*e via a de un fiu al p,m3ntului. 7nah ns, r,m3ne statornic, n pasiunea ei i-i hot,r3t, s,-1 iubeasc, pe 72a2iel, chiar dac, acesta ar deveni un om de r3nd. 7holibamah, n realitate, este i ea ndr,*ostit, de un serafim, de ;amiasa, i ndreapt, aspira iile c,tre el i-i cere s, se coboare din n,l imea lui cereasc, i s, mp,rt,easc, soarta ei de muritoare. ;erafimii coboar, la cererea celor dou, fiin e ale p,m3ntului tocmai n momentele n care (umne2eu hot,r3se pierirea lumii prin potop. 7rhan*helul #afael i nt3mpin, pe cei doi serafimi, i ndeamn, s, se ntoarc, la datoria lor, s, nu se de*rade2e prin afec iunea pentu frumuse i trec,toare, c,ci altfel vor fi pedepsi i de (umne2eu cu pierderea nemuririi. =-am a5un*e la p,trunderea semnifica iei poemului, dac, am trece cu vederea straturile de e>isten , de la umanitatea cea mai de 5os p3n, la divinitatea sublim,. 6a5ul 2*lobiu i 9de nimic9

10

voia s, iubeasc, omenete i aa l cunoatem din convorbirea lui cu C,t,lina. (ar cu totul altfel vorbete el c3nd i-i plin sufletul de adev,rata iubire i c3nd se tie iubit de fata de mp,rat. C,t,lina, nainte de prima ntruchipare a 4uceaf,rului, este numai o fiin , instinctiv,, m3nat, de dorin ,. 4a fel este i nainte de a doua ntruchipare a 4uceaf,rului. M,rturisirea ns, pe care-o face lui C,t,lin, care-i propune s, fu*, cu el n lume, are un accent *rav, deosebit de felul cum vorbise mai nainte@ 9(e-aceea 2ilele mi sunt 6ustii ca nite stepe, (ar nop ile-s de-un farmec sf3nt, Ce nu-1 mai pot pricepe9 (ei C,t,lina este le*at, de lumea de 5os i-i condus, de instinct, apropierea ei de o fiin , superioar, n-a r,mas f,r, de urm,ri. ;i dup, cum C,t,lina cap,t,, n ce privete sensibilitatea, o nnobilare prin influen a nemi5locit, a 4uceaf,rului, C,t,lin cap,t, i el, la fel, o nnobilare prin influen a C,t,linei. (up, cum suflul divin trece de la Creator la 4uceaf,r, ceva din acest suflu trece de la 4uceaf,r la treapta nalt, de umanitate -o fat, de mp,rat, i de la aceasta la o treapt, inferioar, de umanitate- pa5ul C,t,lin. B compara ie a lui Eminescu cu marii poe i ai lumii scoate bine n relief ceea ce el are mai nalt ca ima*ina ie i ca sim al artei. In pasa5ul 2borului 4uceaf,rului spre divinitate, poetul tie s, e>prime cu minunat, economie de cuvinte i ima*ini at3t infinitul spa iului i timpului, c3t i av3ntul e>traordinar al ascensiunii@ 96orni 4uceaf,rul. Creteau n cer a lui aripe. <i c,i de mii de ani treceau n tot at3tea clipe. En cer de stele dedesupt, (e-asupra-i cer de stele-6,rea un ful*er ne3ntrerupt #,t,citor prin ele.9 In compara ie cu te>tul eminescian pu in reuit, apare n 84e )onheur9 parte a IlI-a de ;ullI 6mdhomme, ascensiuea lui /austus i a ;tellei, dui pe aripa n*erului mor ii, prin t,r3murile astrale, c,tre punctul care este 8i2vorul lumii9. 6oetul e>prim, cu mult, art, apropierea 4uceaf,rului de divinitate i ne su*erea2, misterul. (ivinitatea nu poate fi v,2ut, cu ochiul i descris,, ea este o for , pe care 4uceaf,rul trebuie s-o simt,. (in spa iul *ol i se relev, suflul creator, care este 9Cuv3ntul-4o*osul9, iar 4uceaf,rul, apropiindu-se, este atras de for a care i se manifest, prin vorbire *rav,@ 8=u e nimic i totui e B sete care-1 soarbe E un ad3nc asemene Eit,rii celei oarbe... DIperion, ce din *enuni #,sai c-o-ntrea*, lume, =u cere 1H

semne i minuni Care n-au chip i nume...9

Credem c, Eminescu, i n urma poate a sfatului vreunui 5unimist ori chiar al lui Maiorescu, a adus o modificare important, convorbirii ntre 4uceaf,r i divinitate, suprim3nd trei strofe, care ap,ruser, n versiunea din 7lmanah. (ivinitatea se e>prim, sobru i ener*ic, nu-i micorea2, maiestatea prin recur*ere la un discurs versificat, care n cele trei strofe are ceva livresc, venit ca o reminiscen , din Manfred -convorbirea acestuia cu spiritele- i din /aust-interpretarea 4o*osului, i nepotrivit cu nf, iarea de basm pe ba2, popular, a ntre*ului poem. 9Bri*inalitatea unor e>presii poetice ale lui Eminescu este pre2ent, i n 84uceaf,rul9. <i aici avem 9uitarea cea oarb,9 ceva nemaint3lnit n poe2ia noastr, dinainte de Eminescu, al,turare de cuvinte at3t de la locul lor ntrebuin ate i cu un sens at3t de ad3nc, nc3t folosirea lor de altcineva ar l,sa de ndat, impresia unei imita ii. =ici la marii poe i str,ini nu le nt3lnim, cu e>cep ia unuia sin*ur, ;haKespeare.9 In privin a strofei finale a poemului, este o not, important, a lui Eminescu@ 94e*enda 4uceaf,rului (modificat, i cu mult schimbat sf3ritul a la +iorado )runo!9. +. )o*dan (uic, a cercetat de-aproape cunoaterea de c,tre poetul nostru a filosofiei lui +iordano )runo din lucrarea 8(ellM Infinito, universe e mondi9, cit3nd i sonetul 9E chi mi impenna9... . n sonet ns, avem aspira ie spre libertate, cu totul altceva dec3t n strofa din 94uceaf,rul9, care e>prim, o i2olare spiritual, a fiin ei superioare, dar numai pentru o tr,ire n sferele care-1 duc la inte*rarea n umanitatea *eneral, cu ce are aceasta mai nalt i nobil. 6entru interpretarea corect, a strofei din urm, din 84uceaf,rul9 nu este nevoie de completarea te>tului din edi ia Maiorescu cu strofele n plus din versiunea 7lmanahului, aa cum socotea (umitru Caracostea . Credem c, pe drumul bun a fost Ce2ar 6apacostea care interpretea2, poemul admi 3nd o lar*, influen , a lui 6laton. Conflictul tematic din 84uceaf,rul9 ar fi aadar acela dintre dou, moduri de a iubi. Iubirea lui DIperion i cea a C,t,linei ar corespunde celor dou, feluri de iubire de care 6laton vorbete n 8)anchetul9. Inspiratoarea lui DIperion ar fi 7frodita din cer, iar inspiratoarea C,t,linei, 7frodita obteasc,, aadar fiin a care iubete divin n opunere cu fiin a care iubete vul*ar. C,t,lina nu poate fi dec3t 8chip de lut9. 4uceaf,rul ns, nu se coboar, n lumea sim urilor, ci r,m3ne n aceea a ideilor transcendente. 6rete>tul epic este scos din basmul 16

8/ata n *r,dina de aur9, cel filosofic (despre destinul *eniului! din ;chopenhauer, dup, care *eniul e un spirit contemplativ, pur, capabil de cunoatere, nu i de ac iune, condamnat la sin*ur,tate. Ca n teatrul clasic sau ca n basm, persona5ele, ntruchip,ri simbolice, vorbesc la fel, dar poetul disocia2,. Bamenii de r3nd aspir, i faptuiesc, *eniul numai *3ndete. 6,m3nteanc,, C,t,lina visea2, dra*ostea, dar nu-i *,sete complementul dec3t n pa5ul C,t,lin, 8*uraliv i de nimic9, capabil doar n sfera deprinderilor lui *alante. 4uceaf,rul, numit mai departe DIperion (cel care mer*e deasupra p,m3ntului! este setos de a cunoate erosul, dar, fiind nemuritor, nu poate ob ine de la (emiur* moartea, c,ci partea ar ne*a totul. El este pentru C,t,lina o apari ie frumoas, de vis, n*er sau demon, dar f,r, via ,, mort, 8un mort frumos cu ochii vii9, fiindc, pentru vul*, e nemuritor numai cine a murit. (ra*ostea este posibil, numai ntre naturi asem,n,toare, *eniul e prin defini ie solitar, edificat prin aventura cunoaterii, atara>is@ 8?r,ind n cercul vostru str3mt =orocul v, petrece, Ci eu n lumea mea m, simt =emuritor i rece9 An interpretarea strofei finale din 84uceaf,rul9 s-a pus accentul pe ideea 9iubirii9, dar eroul, odat, ridicat n 8lumea9 lui, nu mai este un ndr,*ostit, fie i mai presus de cele omeneti. ?rebuie s, avem n vedere i alte lucr,ri dec3t 8)anchetul9. Este poetic mitul atela5ului naripat povestit n 86hedru9. Cei doi cai naripa i, cumin enia i dorin a, sunt m3na i de conduc,torul naripat care este ra iunea. 6utem spune, raport3ndu-ne la 4uceaf,r, c, la el ra iunea a sc,pat c3tva timp fr3iele, aa ca unul din cai-dorin a, 1-a ab,tut de la calea cea bun,. (e ndat, ce ra iunea i-a reluat conducerea, calul cel frumos-cumin enia 1-a readus pe calea n elepciunii, binelui, frumosului i i-a redat armonia spiritual,.84umea9 4uceaf,rului este aceea a divinit, ii din care a emanat *eniul. (ivinitatea este senin,, mai presus de cele omeneti, creatoare

Evaluare: 0. =rincipalele motive folclorice n Luceaf!rul 2. 'aracterizarea persona7elor care au ca fon! elemente !e cultur popular 2. >ncrctura metaforic a ultimei strofe a basmului cult :ezumatul Unit!ii "e n#!are III

1%

6oemul filosofic 84uceaf,rul9 este ncrustat n destinul spiritual al poporului rom3n, aa cum epocile homerice sunt ncrustate n destinul *recilor. Motiva ia acestui loc privile*iat trebuie c,utat, n faptul c,, n 84uceaf,rul9 sunt reunite marile idei e>isten iale ale unui ntre* neam@ dorul de eternitate, vremelnicia uman,, soarta omului superior, iubirea ca eveniment cosmic, peisa5ul rom3nesc i cultura popular,. Ca n teatrul clasic sau ca n basm, persona5ele, ntruchip,ri simbolice, vorbesc la fel, dar poetul disocia2,. Bamenii de r3nd aspir, i f,ptuiesc, *eniul numai *3ndete. 6,m3nteanc,, C,t,lina visea2, dra*ostea, dar nu-i *,sete complementul dec3t n pa5ul C,t,lin, 8*uraliv i de nimic9, capabil doar n sfera deprinderilor lui *alante. 4uceaf,rul, numit mai departe DIperion (cel care mer*e deasupra p,m3ntului! este setos de a cunoate erosul, dar, fiind nemuritor, nu poate ob ine de la (emiur* moartea, c,ci partea ar ne*a totul. El este pentru C,t,lina o apari ie frumoas, de vis, n*er sau demon, dar f,r, via ,, mort, 8un mort frumos cu ochii vii9, fiindc, pentru vul*, e nemuritor numai cine a murit. #iblio/rafie minimal:
, trimiteri la variantele publicate n colec iile mai importante!"

M. Eminescu Opere complete, I, Literatura popular" I. #otaru, Eminescu i poe ia popular, Bucureti, l9!"

Bucureti, l902, XXI

2l6 p. (editorul Ilarie Chendi face i

,. Eminescu, Basme i poeme originale de inspiraie folcloric . Introducere de Perpessicius, conetarii G. Clinecu, seleca i nfgrijirea textului de Marcel u, Bucureti, Editura Garamond!"unior, #$$%.

'oe (umitrescu )uulen*a, Eminescu, cultur i crea+ie, )ucureti, Editura Eminescu, 1$%6 +.C,linescu, Opera lui ,i-ai Eminescu, vol. I-., Editura /unda iilor #e*ale, 1$&0-1$&6 i reed, )ucureti, Editura Minerva, 1$1&

11

S-ar putea să vă placă și