Sunteți pe pagina 1din 15

HEROINA EFECTELE CONSUMULUI DE HEROINA ASUPRA ORGANISMULUI UMAN

CUPRINS:
1. Istoric 2. Farmacologie 3. Producerea eroi!ei ". #o!e de si!te$a si tra%ic cu eroi!a &. 'odalitati de co!sum (. E%ecte ale co!sumului de eroi!a )e%ecte *e terme! scurt )e%ecte *e terme! lu!g )+oli ce *ot a*area )ma!i%estarile de se,ra- la de*e!de!ta de eroi!a .. /ratame!tu i!to0icatiei cu eroi!a 1. Co!clu$ii 2.3i+liogra%ie

1. Istoric

Heroi!a este u! deri,at al o*iului4 o+5i!ut la s%6r7itul secolului 12 *ri! si!teti$area mor%i!ei. Produs8 de com*a!ia de medicame!te 3a9er A:4 eroi!a a %ost e0*ortat8 ;! 1121 ;! 23 de 58ri di! lume 7i %olosit8 u! tim* ;! tratame!tul a%ec5iu!ilor res*iratorii. Ulterior do,edi!du)se riscurile ei de a+u$ 7i gra,a adic5ie <de*e!de!58= a %ost i!clus8 *e lista drogurilor !arcotice de a+u$ 7i i!ter$is8 ;! !umeroase state. Heroi!a sau diacetilmor%i!a este u! deri,at semisi!tetic o*ioid. Heroi!a a %ost si!teti$at8 *rima oar8 ;! 11." de c8tre C.R. Alder >rig t4 u! c imist e!gle$ care lucra la s*italul St'ar9. El a com+i!at mor%i!a cu di%eri5i aci$i sau deri,a5i ai acestora4 iar atu!ci c;!d a ;!c8l$it mor%i!a ;! *re$e!5a a! idridei acetice tim* de mai multe ore a o+5i!ut u! *rodus *e care el l)a !umit diacetilmor%i!a< eroi!a?. Feli0 Ho%%ma!! de la 3a9er4 a si!teti$at eroi!a la 11 $ile de la o+5i!erea as*iri!ei. /em;!du)se de e,e!tualele e%ecte ad,erse ale as*iri!ei4 3a9er ;!registrea$8 com*usul su+ de!umirea de Heroi! ca trademar@ <marca %a+ricii?. Ai! a!ul 1121 *;!8 ;! 121B a %ost etic etat8 ca %ii!d u! deri,at su+stituit al mor%i!ei4 utili$at *e!tru tratarea tusei iritati,e la co*ii. 121" Cegea *roduselor !arcotice4 i!trodus8 ;! Co!gresul America! de Harriso! sti*ulea$8 ca ilegal8 *roducerea 7i *osesia eroi!ei ;! SUA. S*re deose+ire de SUA 7i alte state4 eroi!a are ;!c8 i!dica5ii legale ;! 'area 3rita!ie <su+ de!umirea de diacetilmor%i!8?4 *e!tru tratarea durerilor acute4 a i!%arctului de miocard4 a edemului *ulmo!ar 7i a durerii cro!ice.

2.Farmacologie

diacetilmor i!a

Heroi!a este catalogat8 ca u! drog %oarte *uter!ic4 ce *oate *roduce eu%orie. Se!$a5ia de eu%orie dis*are 7i se i!stalea$8 tolera!5a. Asem8!8tor cu mor%i!a4 are tot ac5iu!e ago!ist8 asu*ra rece*torilor D <miu?4 determi!;!d di! aceast8 cau$8 acelea7i e%ecte ca mor%i!a4 dar cu o ,ite$8 mult mai ra*id8. Acest lucru se datorea$8 li*osolu+ilit85ii *e care o im*rim8 moleculei de eroi!a cele 2 gru*8ri acetil4 datorit8 acesteia eroi!a a,;!d o mai mare *utere de *e!etrare a +arierei ematoe!ce%alice. Ca admi!istrarea i!tra,e!oas84 datorit8 li*osolu+ilit85ii sale crescute4 eroi!a are *utere de *e!etrare ra*id8. /im*ul de ;!-um8t85ire a eroi!ei este de 1&)3B mi!ute4 %ii!d ra*id tra!s%ormat8 ;!tr)u! com*us ( 'A' <se *are ca su+ ac5iu!ea car+o0ilestera$ei care ac5io!ea$8 7i ;! meta+olismul cocai!ei? ;! %icat4 creier4 i!im8. ('A' este a*oi co!,ertit ;! mor%i!84 meta+oli$at8 ;! %icat 7i e0cretat8 ca glucuro!at. O mic8 ca!titate este e0cretat8 !emodi%icat8 ;! uri!8. Ea ac5io!ea$8 asu*ra rece*torilor o*ioi$i miu e!doge!i4 r8s*;!di5i ;! a!umite $o!e ale creierului4 m8du,ei s*i!8rii. Heroi!a4 ;m*reu!8 cu alte o*ioide este ago!ist aseme!ea !eurotra!smi58torilor e!doge!i <+eta e!dor%i!e4 di!or%i!ele4 leu) e!@e%ali!e si met)e!@e%ali!ele?. Cor*ul r8s*u!de la ac5iu!ea eroi!ei *ri! reducerea <u!eori o*rirea? si!te$ei de e!dor%i!e <su+sta!5e si!teti$ate de c8tre orga!ism 7i eli+erate la !i,elul creierului 7i a

"

!er,ilor *e!tru ate!uarea durerii?. Aceast8 sto*are sau reducere a si!te$ei creea$8 meca!ismul de de*e!de!58 al eroi!ei. O*iul si deri,atii sau su!t !iste droguri care dimi!uea$a se!si+ilitatea %i$ica si ca*acitatea de a ras*u!de la stimuli4 *ri! i! i+area SNC. Ae o+icei aceste droguri su!t !umite si !arcotice. O*iaceele su!t %olosite i! medici!a *e!tru *ro*rietatile lor a!alge$ice4 i!sa datorita ca*acitatii lor de a altera dis*o$itia *si ica si de a reduce a!0ietatea4 au co!dus la ras*a!direa co!sumului ilegal. Cel mai utili$at drog ilegal este eroi!a4 deoarece %ii!d mai co!ce!trata se *oate e%ectua mai usor co!tra+a!da. Heroi!a *oate %i i!-ectata4 %umata sau i! alata. Ca i!ce*ut4 drogul *roduce o se!$atie de +i!e. Co!sumatorii e0*erime!tati relatea$a o stare deose+ita de agitatie. /i!erii care *ri$ea$a eroi!a au relatat ca au uitat de tot ceea le *ro,oca !eca$uri. S*re deose+ire de alcool4 co!sumatorul de eroi!a *oate da ras*u!suri i!ge!ioase testelor de i!telige!ta4 are reactii adec,ate la testele de agilitate si rareori de,i!e agresi,. Heroi!a *ro,oaca sc im+ari dis*o$itiei *si ice. I! orice ca$4 eroi!a este e0trem de adicti,aE c iar si *e o *erioada scurta aceasta *oate *ro,oca de*e!de!ta %i$ica. O data ce co!sumatorii i!ce* sa)si i!-ecte$e eroi!a i! ,e!e4 su!t !ecesare do$e di! ce i! ce mai mari *e!tru a *roduce starea o*tima4 iar discom%ortul %i$ic al i!treru*erii de,i!e e0trem de i!te!s. Ae aici a*are si moti,atia de a co!ti!ua %olosirea drogului4 di! !e,oia de a e,ita durerea sau discom%ortul.

3. Producerea eroi!ei

Ca materie *rim8 *e!tru o+5i!erea eroi!ei este o*iul o+5i!ut *ri! *rocesele de ra%i!are. S*re deose+ire de CSA<diamida acidului lisergic?4 si!te$a eroi!ei *resu*u!e solide cu!o7ti!5e de si!te$8 c imic8 7i de c imie. O eroi!8 *ur8 este %oarte greu de o+5i!ut ;! *rimul r;!d datorit8 %a*tului c8 su+sta!5ele care i!tr8 ;! si!te$a eroi!ei su!t di! ce ;! ce mai greu de o+5i!ut di! cau$a regleme!t8rilor drastice4 dar 7i datorit8 %a*tului c8 ultima %a$8 di!

si!te$a eroi!ei este %oarte greu de *rodus a,;!d 7i u! *ote!5ial *ericulos %oarte mare.Eta*ele de lucru su!t:

mor%i!a este i$olat8 di! o*iul +rut <*ri! di$ol,are ;! a*8 ;! *re$e!5a de car+o!at de calciu4 iar *reci*itatul este tratat cu amo!iac?. mor%i!a este tratat8 cu a! idrid8 acetic8 ;! ca!tit85i egale4 tim* de circa ( ore la tem*eratura de 1&B *uri%icarea moderat8 ;! *re$e!58 de a*8 7i acid clor idric4 cu adaos de car+o!at de calciu<mome!tul i!troducerii car+o!atului de calciu de*i!de de c imistul care e0ecut8 *uri%icarea? ;!c8l$irea eroi!ei re$ultate cu u! amestec de alcool 7i c8r+u!e acti,at *;!8 la e,a*orarea alcoolului acest al &)lea *as este o*5io!al datorit8 *ericulo$it85ii sale. Pri! acest *as se o+5i!e eroi!a *ur8 desti!ata u$ului i!-ecta+il < a7a !umita eroi!8 !r "?. Heroi!a de-a *uri%icat8 este su*us8 <du*8 *reala+ila di$ol,are ;! alcool? ac5iu!ii u!ui amestec %ormat di! eter 7i acid clor idric. Pericolul este dat de ,olatilitatea eterului 7i de *ote!5ialul s8u e0*lo$i,.Ae o+icei eroi!a *e!tru u$ este diluat cu lacto$8 4 amido!4 *e!tru a cre7te !um8rul de do$e.

". #o!e de si!te$8 si tra%ic cu eroi!8


F!c8 di! a!ii 1.BB)11BB o*iul a co!stituit u! *rile- de r8$+oi ;!tre C i!a 7i 'area 3rita!ie <Ra$+oiul o*iului?E a co!ti!uat s8 suscite u! i!teres e!orm datorit8 *ro%iturilor care se do,edeau di! ce ;! ce mai mariE aceste *ro%ituri !u *uteau sc8*a ate!5iei 'a%iei4 iar atu!ci c;!d Cuc@9 Cucia!o a %ost trimis ;! Sicilia *e!tru e *reg8ti i!,a$ia america!84 el a lucrat ;! *aralel 7i la de$,oltarea %a+ricilor de eroi!8 di! Sicilia4 iar de aici 7i *;!8 la leg8turile cu 'a%ia Corsica!8 !u a mai %ost decit u! *as.Aatorit8 e0ti!derii leg8turilor cu 'a%ia Corsica!84 Cuc@9 Cucia!o a *us +a$ele de$,olt8rii mai ;!t;i ;! Giet!am <*ro,i!cie $

%ra!ce$8?4 iar de aici ;! ;!treaga Asie de Sud Est.A!ii 12(B )12.B aduc decli!ul /urciei 7i a Ira!ului ;! materie de *roduc5ie de o*iu4 ;! tim* ce /riu!g iul de Aur< '9a!mar4 / aila!da4 Giet!am4 Caos 7i *ro,i!cia Hu!a! di! C i!a? ;!ce*e s8 de,i!8 *ri!ci*alul %ur!i$or de o*iu 7i eroi!8. R8$+oiul di! Giet!am ,a asigura su*ortul logistic *e!tru ca acest tra%ic s8 de,i!8 mo!dial4 du*8 ce la ;!ce*ut era de !atura $o!al8 <*este 1&I di! solda5ii america!i erau de*e!de!5i de eroi!8?.F! $ilele !oastre 4 *este 1B I di! *roduc5ia mo!diala de eroi!8 este %ur!i$at8 de A%g a!ista! <e0ista u!ele *8reri co!%orm c8rora 7i C i!a ar %i u! im*orta!t %ur!i$or de eroi!8?. Se *are c8 eroi!a de *e *ie5ele america!e ar a,ea ca surs8 7i macul culti,at ;! regiu!i ;!ti!se di! 'e0ic <reg Si!aloa? 7i Colum+ia.

&. 'odalitati de co!sum


Heroina poate fi administrata: 1. Pri! i!-ectare ) i.,. ) late!ta e%ectelor este de .)1 secu!de. Este cea mai %rec,e!ta %orma de co!sum a eroi!ei. Pe!tru i!-ectia i!tra,e!oasa4 se *lasea$a i!tr)o li!gura o ca!titate de &B ) 1&B mg eroi!a i! a*aE amestecul se i!cal$este *a!a ca!d cea mai mare *arte a su+sta!tei se di$ol,a. Pe!tru o mai +u!a solu+ilitate se adauga acid citric. Ae*e!de!tii de eroi!a %iltrea$a a*oi solutia o+ti!uta *ri!tr) u! tam*o! de ,ata sau u! %iltru de tigareta4 o as*ira i!tr)o seri!ga si o i!-ectea$a ulterior i! ,e!a. ) i.m. <+rate4 gam+e4 gle$!e4 su+ lim+a? ) late!ta e%ectelor este de &)1 mi!ute. 2. Oral. 3. Pri$are ) *icul e%ectelor i! 1B)1& mi!ute. Se reali$ea$a cu a-utorul u!or dis*o$iti,e s*eciale <tu+ de metal sau *lastic4 carto! rulat4 *aie de +aut?. ". Fumat ) Jchasing the dragonJ. Picul e%ectelor se reali$ea$a i! 1B)1& mi!ute. Aceste ultime doua modalitati usurea$a Ji!itiereaJ i! co!sumul de eroi!a. Heroi!a *oate %i %umata i! asociere cu cocai!a crack <com+i!atia se !umeste Jspeed ballsJ?4 ge!era!d eu%orie mai i!te!sa decat com*o!e!tele luate se*arat si i! acelasi tim* crea$a o de*e!de!ta marcata.

(.E%ecte ale co!sumului de eroi!a

e%ecte *e terme! scurt:


) ameteala ) res*iratie i!ceti!ita ) ga!dire co!%u$a ) greataK,arsaturi ) li*sa reactiei la durere ) risc de a,ort s*o!ta!

e%ecte *e terme! lu!g:


Heroi!a are4 *ractic4 acelasi s*ectru de actiu!e ca si mor%i!a4 ;! sc im+ are u! e%ect a!alge$ic de ci!ci *6!a la 1B ori mai *uter!ic. F! acelasi tim*4 eroi!a este si *uter!ic eu%ori$a!ta. Ca %el ca mor%i!a4 estom*ea$a acti,itatea i!telectuala a omului si i!%lue!tea$a starea sa *si ica ;! se!sul elimi!arii %ricii si *roastei dis*o$itii. Su+ i!%lue!ta eroi!ei4 oame!ii *ar a %i di! cale a%ara de %ericiti. Ne,oile lor su!t com*let satis%acute4 eroi!a i! i+a a*etitul si %acilitea$a des idratarea4au se!time!tul ca au tot ce au !e,oie. Adesea4 co!sumatorii relatea$a u! e*isod de J%las J <e!gl. tras!et?4 u! %lu0 di!amic4 de *lacere ce cu*ri!de ;!treg cor*ul imediat du*a i!-ectarea ;! circulatia sa!gui!a. /otalitatea e%ectelor resimtite de catre cei care co!suma aceste droguri se mai !umeste J@ic@J <e!ergie4 a,6!t4 *utere mo+ili$atoare?. /erme!ii sugerea$a %u!ctia *uter!ica de am*li%icare a se!$atiilor *ri! care aceste o*iacee *ot domi!a com*ortame!tul *ersoa!ei de*e!de!te4 mai ales daca su!t admi!istrate i!-ecta+il. Ca!titatea $il!ica !ecesara de o*iacee de*i!de de ti*ul su+sta!tei si gradul de o+is!ui!ta. Odata cu dis*aritia e%ectului o*ioid4 a+se!ta starii de %ericire este *erce*uta am*li%icat ;! realitatea o+iecti,a. Ca o !oua admi!istrare4 dis*are de*resia4 la %el ca sim*tomele de se,ra%i$ic. 'a-oritatea co!sumatorilor *re$i!ta sau de$,olta i! tim*4 *e l6!ga +oala de de*e!de!ta4 si o a%ectiu!e *si ica.

3oli ce *ot a*area i! urma co!sumului de eroi!a:


)a+cese ale e0tremitatilor ) carii de!tare si le$iu!i asociate ) reducerea masei musculare ) modi%icari tro%ice si le$iu!i la !i,elul *icioarelor ) sca+ie ) ulceratii si %le+ite <i!%lamatii ale ,e!elor? la !i,elul mem+relor i!%erioare ) +ro!site *urule!te ) *!eumo!ii

&

) +oli cu tra!smitere se0uala ) cri$e *si iatriceKcom*ortame!t suicidar ) i!%ectia HIG ) tu+erculo$a ) e*atita ,irala AK3KC Ca %emei4 de regula a*are o ame!oree secu!dara <a+se!ta ciclului me!trual? care este re,ersi+ila du*a mai multe lu!i de a+sti!e!ta %ortata. Ci+idoul si *ote!ta su!t reduse sem!i%icati,. Cegat de ame!oreea %rec,e!ta la %emei4 aceasta lasa adesea sa treaca4 !eo+ser,ata4 o sarci!a. Sarci!a se o+ser,a doar ;!tr)u! stadiu a,a!sat. Nou)!ascutii di! mame de*e!de!te *re$i!ta u! si!drom de a+sti!e!ta !eo!atal care a*are4 de regula4 la 12 ) "1 de ore4 oca$io!al la 2( de ore du*a !astere. /a+loul cli!ic al acestui si!drom i!clude ;! *rimul r6!d i!som!ia4 e0agerarea re%le0elor4 tremoorul <tremuratura i!,olu!tara?4 ,arsaturi4 i*eracti,itatea4 to!us muscular crescut4 dis*!ee4 %e+ra si diaree. 'ai rar *ot a*area: stra!utul4 tra!s*iratiile si cri$ele co!,ulsi,e. Si!dromul *ericlitea$a ;! mod serios ,iata !ou)!ascutului.

'a!i%estarile de se,ra- la de*e!de!ta de eroi!a:


tul+urari ,egetati,e usoare <tra!s*iratii4 se!$atie de %rig4 %risoa!e? *6!a la cola*suri circulatorii gra,e4 ) durere la !i,elul mem+relor4 a+dome!ului4 oaselor si musc ilor4 ) tul+urari de som! *ersiste!te4 dureri colicati,e si cri$e co!,ulsi,e. E%ectul do$ei u!ice dis*are mai re*ede ca la mor%i!a. Aurata e%ectului este de doua)trei ore4 s*re deose+ire de mor%i!a: ci!ci)sase ore. Cores*u!$ator4 %e!ome!ul de se,ra- se i!stalea$a mai de,reme4 adica de doua ori mai ra*id ca ;! ca$ul mor%i!ei. Co!sumatorii care su!t de-a de*e!de!ti su!t o+ligati sa)si rei!-ecte$e eroi!a di! ce ;! ce mai des4 *e!tru a e,ita se,ra-ul. Frec,e!ta i!-ectiilor res*ecti, a ca!titatii i!-ectate *er do$a tre+uie crescuta mai re*ede4 dec6t ;! ca$ul celorlalte stu*e%ia!te com*ara+ile ca e%ect. Ae acest %a*t se leaga *ote!tialul crimi!oge! ridicat al eroi!ei. Aeoarece *retul este ridicat si ca!titatea co!sumata ati!ge ordi!e de marimi co!sidera+ile4 de*e!de!tului !u)i ram6!e alta *osi+ilitate4 dec6t sa)si asigure ca!titatea !ecesara *ri! comiterea de asa) !umite Ji!%ractiu!i de *rocurareJ. I!%ractio!alitatea directa si i!directa legata de *rocurarea eroi!ei a*are mai ra*id si se ma!i%esta mai i!te!s dec6t ;! ca$ul de*e!de!tei de alte '

su+sta!te. A,6!d ;! ,edere mar-a de sigura!ta ;!gusta a eroi!ei4 adica a di%ere!tei mici ;!tre do$a su*orta+ila si cea to0ica4 se co!stata %rec,e!t i!to0icatia cu eroi!a4 caracteri$ata *ri! *ierderea cu!osti!tei si de*resia res*itarorie4 *recum si *ri! cola*sul circulator si %rec,e!ta cardiaca e0trem de -oasa. Ae*resia res*iratorie este *ri!ci*ala cau$a de deces *ri! su*rado$are.

I!to0icatia cro!ica
Consumul de droguri are urmatoarele particularitati stadiale: ) co!sumul e0*erime!tal <i! sco* recreatio!al?E ) co!sumul regulat ) co!sumatorul i!ce*e sa li*seasca di! ce i!ce mai mult de la scoalaKser,iciu4 se i!gri-orea$a sa !u *iarda sursade *rocurare a droguluiE ) *reocu*area $il!ica ) co!sumatorul *ierde moti,atia <scoalaKser,iciul ii de,i! i!di%ere!te?E ) de*e!de!ta ) co!sumatorul !u *oate %ace %ata tre+urilor $il!ice %ara drog4 !eaga *ro+lema *e care o are4 se *roducei!rautatirea co!ditiei %i$ice4 du*a co!sum isi *ierde co!trolul. Admi!istrarea i!-ecta+ila a eroi!ei de sa*te *a!a la $ece ori *oate determi!a4 i! im*re-urari %a,ori$a!te4 de*e!de!ta4 cu toate co!seci!tele ulterioare. Capacitatea de a da dependenta a heroinei este extrem de mare, mai mare decat la orice alta substanta.

Co!sumul cro!ic de eroi!a este caracteri$at de: 1. Ae*e!de!ta *si ica) de %a*t si!gura caracteristica4atat

!ecesara cat si su%icie!ta *e!tru a de%i!i de*e!de!ta de drog.Ae*e!de!ta %i$ica si tolera!ta *ot %i *re$e!te4 dar !iciu!a !u este!ici !ecesara4 !ici su%icie!ta4 *ri! ea i!sasi *e!tru a de%i!ide*e!de!ta de drog. Ae*e!de!ta *si ica re*re$i!ta !ecesitatea de ordi!*si ologic de a lua drogul4 de!umita i! termi!ologia actuala Jcra,i!gJ<dori!ta i!te!sa de a retrai e%ectele su+sta!tei *si oacti,e?4 sire*re$i!ta cau$a recaderilor du*a *erioade lu!gi de a+sti!e!ta. 2. /olera!ta ) caracteri$ata *ri!!ecesitatea de do$e sem!i%icati, crescute *e!tru a o+ti!e starea dei!to0icatie sau e%ectul dorit sau *ri! e%ect dimi!uat su+sta!tial laco!ti!uarea %olosirii aceleiasi ca!titati. /olera!ta se de$,olta ra*id *e!tru actiu!ea eu%ori$a!ta4 ast%el i!cat co!sumatorii de eroi!a ti!d sa)si creasca $il!ic do$a i! %u!ctie si de re$er,ele %i!a!ciare si de *osi+ilitatea *rocurarii drogului. Se *oate a-u!ge la o crestere de *a!a la 1BB de ori a do$ei i!itiale. C iar si i! ca$ul su+iectilor cu tolera!ta ridicata su*rado$area rama!e u!

1(

*ericol real. Frec,e!ta i!-ectiilor res*ecti, a ca!titatii i!-ectate *er do$a tre+uie crescuta mai re*ede4 decat i! ca$ul celorlalte stu*e%ia!te com*ara+ile ca e%ect. Ae acest %a*t se leaga *ote!tialul crimi!oge! ridicat al eroi!ei. Aeoarece *retul este ridicat si ca!titatea co!sumata ati!ge ordi!e de marimi co!sidera+ile4 de*e!de!tului !u) i rama!e alta *osi+ilitate4 decat sa)si asigure ca!titatea !ecesara *ri! comiterea de asa)!umite Ji!%ractiu!i de *rocurareJ. I!%ractio!alitatea directa si i!directa legata de *rocurarea eroi!ei a*are mai ra*id si se ma!i%esta mai i!te!s decat i! ca$ul de*e!de!tei de alte su+sta!te. 3. Ae*e!de!ta %i$ica ) im*lica de$,oltarea tolera!tei si asim*tomelor de retragere <a+sti!e!ta? la i!cetarea %olosirii drogului4ca o co!seci!ta a ada*tarii orga!ismului la *re$e!ta co!ti!ua a u!uidrog. I! cadrul si!dromului de de*e!de!ta4de*e!de!ta %i$ica re*re$i!ta %actorul de co!ditio!are secu!dara4 legatde teama de *ri,are de drog si de i!cercarea *erma!e!ta de a e,itase!$atiile !e*lacute cau$ate de a+se!ta drogului. Ae*e!de!ta %i$ica se de$,olta ca re$ultat al u!ei ada*tari aorga!ismului i! ceea ce *ri,este ras*u!sul la admi!istrarea re*etata au!ei su+sta!te <drog?4 aceasta a%ecta!d ec ili+rul a di,erse sistemeEca re$ultat4 aceste sisteme su%era ada*tari *e!tru a a-u!ge la u! !ouec ili+ru4 *e %o!dul i!ter,e!tiei re*etate a su+sta!tei res*ecti,e. I! acord cu aceste meca!isme4 de*e!de!ta %i$ica este de%i!ita ca o starede ada*tare a orga!ismului i! care e%ectele *rimare ale u!ei su+sta!te<drog? si reco!troalele ge!erate de orga!ism se ec ili+rea$a deaseme!ea ma!iera i!cat !u %u!ctio!ea$a !ormal decat i! co!ditiile*ri$elor regulate de su+sta!ta <drog?. Ca o*rirea +rutala aadmi!istrarii4 reco!troalele !u mai su!t com*e!sate de e%ectelesu+sta!tei4 co!duca!d la o tul+urare %u!ctio!ala4 adesea cu ma!i%estaricli!ice $gmomotoase4 care *ot im+raca as*ecte *ericuloase4 cu risc,ital ) si!dromul de retragere. ". Si!drom de a+sti!e!ta ) estecaracteri$at *ri! sim*tomele <i!cadrare si grad de se,eritate,aria+ile? care a*ar la i!cetarea sau reducerea do$ei u!ui drog4 i!s*ecial !arcotic4 la care i!di,idul este adicti, si care a %ostco!sumata i! mod re*etat4 o+is!uit4 *e o *erioada *relu!gita siKsau i!do$e mari. E0ista te!di!ta ca i! *re$e!t sa se i!locuiasca terme!ul deJsi!drom de a+sti!e!taJ cu Jsi!drom de retragereJ. Si!dromul deretragere4 e0*resie a de*e!de!tei %i$ice4 este u!ul di! i!dicatoriisi!dromului de de*e!de!ta. Sim*tomele si!dromului de retragere a*ar la cate,a ore de la admi!istrarea ultimei do$e de drog4 ati!g u! ma0im i! 2" si "1 de ore si regresea$a i! a*ro0imati, o sa*tama!a. Sim*tomele si!dromului de retragere su!t o*usul e%ectelor acute ale su+sta!tei si i!clud: ) tul+urari ,egetati,e usoare <tra!s*iratii4 se!$atie de %rig4 %risoa!e? 11

*a!a la cola*s circulator gra,E ) durere la !i,elul mem+relor4 a+dome!ului4 oaselor si musc ilorE ) greata4 diaree4 tuse4 lacrimare4 ri!oreeE ) des idratare marcata4 de$ec ili+ru acido)+a$icE ) tul+urari de som! *ersiste!te4 dureri colicati,e si cri$e co!,ulsi,e. &. Eu%orie. Complicatiile asociate consumului cronic de heroina: ) e*atite ,irale ce *ot %i agra,ate de co!sumul co!comite!t de alcoolE ) *!eumo!ii4 a+cese *ulmo!are4 %i+ro$a *ulmo!ara4 edem *ulmo!ar <i! su*rado$are?E ) tul+urari imu!ologice <imu!osu*resia duce la cresterea i!cide!tei si cro!ici$arii i!%ectiilor ,irale si +acterie!e si la de*resarea a*ararii imu!e a!tica!ceroaseE ) tul+urari !eurologice ) !euro*atii4 am+lio*ie <determi!ata de c i!i!a *re$e!ta ca adultera!t?E ) a+cese ale e0tremitatilor4 carii de!tare si le$iu!i asociate4 reducerea masei musculare4 modi%icari tro%ice si le$iu!i la !i,elul *icioarelorE ) sca+ie4 ulceratii si %le+ite <i!%lamatii ale ,e!elor? la !i,elul mem+relor i!%erioareE ) +oli cu tra!smitere se0ualaE ) i!%ectia HIG4 tu+erculo$aE ) cri$e *si iatriceKcom*ortame!t suicidar. Oscilatia i!tre starea de +i!e4 eu%orica si sem!ele dea+sti!e!ta *recoce *roduce dereglari i! omeosta$ia sistemelor i!reglarea carora su!t im*licate o*ioidele e!doge!e. Ae e0em*lu4 datoritaim*licarii sistemului o*ioid i! reglarea !euroe!docri!a4 i! ca$ul eroi!oma!ilor se ma!i%esta *ertur+ari !euroe!docri!e <cicluri !eregulate la %emei4 *ertur+ari se0uale la +ar+ati ) scaderea li+idoului si im*ote!ta?. Ame!oreea secu!dara <a+se!ta ciclului me!trual? este re,ersi+ila du*a mai multe lu!i de a+sti!e!ta %ortata. U!eori ame!oreea lasa sa treaca4 !eo+ser,ata4 o sarci!a <aceasta %ii!d o+ser,ata doar !tr)u! stadiu a,a!sat?. Nou-nascutii din mame dependente *re$i!ta u! si!drom de a+sti!e!ta !eo!atal care a*are4 de o+icei4 la 12 ) "1 de ore4 oca$io!al la 2( de ore du*a !astere. /a+loul cli!ic al acestui si!drom i!clude ! *rimul r!d i!som!ia4 e0agerarea re%le0elor4 tremorul <tremuratura i!,olu!tara?4 ,arsaturi4 i*eracti,itatea4 to!us muscular crescut4 dis*!ee4 %e+ra si diaree. 'ai rar *ot a*area: stra!utul4 tra!s*iratiile si cri$ele co!,ulsi,e. Si!dromul *u!e i! *ericol ,iata !ou)!ascutului. In concluzie4 de*e!de!ta de eroi!a *roduce tul+urari com*ortame!tale ma-ore si o degradare %i$ica si *si ica a i!di,idului4 care %ac e0iste!ta acestuia i!com*ati+ila cu o ,iata !ormala. Rata mortalitatii i! ra!dul utili$atorilor de eroi!a este %oarte ridicata4 ca$urile letale %ii!d datorate su*rado$arii4 si!uciderilor sau

12

im*licarii i! acte de ,iole!ta <su!t %rec,e!te ca$urile de moarte ,iole!ta?.

.. /ratame!tul i!to0icatiei cu eroi!a


Cu e0ce*tia tratame!tului *e!tru de*e!de!ta o*ioidului4 se acorda o mare ate!tie su*rado$elor co!sumate de cei ce a+u$a4 reactii acute la i!gestia de droguri4 si co!seci!tele accide!tale ale %olosirii drogului4 ca mal!utritia si *ro+leme medicale cau$ate de ace !esterili$ate. Cei ce a+u$ea$a de +ar+iturice si am%etami!e *ot cere s*itali$are *e!tru de$i!to0icare4 cum este comu! la alcoolici. Altii4 ca cei arestati i! mod re*etat *e!tru *osesie de mari-ua!a4 *ot4 i! locul u!de su!t i!c isi4 sa %ie %ortati sa urme$e tratame!tul *e!tru cei care au a+u$at de o*ioi$i. Oricare su+sta!ta a+u$ata4 sco*ul ma-oritatii *rogramelor de tratame!t este a+sti!e!ta. Aoua ti*uri de *rograme de tratame!t su!t utili$ate *e!tru ma-oritatea co!sumatorilor de o*ioi$i. Comu!itatile tera*eutice cer celui care a a+u$at sa)si asume res*o!sa+ilitatea *e!tru *ro+lema lui sau a ei. /i*ic4 ideea acestui tratame!t este ca cel i!cul*at este emotio!al imatur si tre+uie sa i se dea o a doua sa!sa *e!tru a creste. Su!t ti*ice i!tal!irile dure cu ceilalti mem+ri ai comu!itatiiE su*ortul celorlalti4 im*reu!a cu statutul si *ri,ilegiile4 su!t utili$ate ca recom*e!se *e!tru +u!a *urtare.Celalalt model *e!tru tratame!tul co!tra a+u$ului de o*ioi$i este %olosirea su+stitutelor de eroi!a. U! ast%el de su+stitut este metado!a4 care actio!ea$a mult mai i!cet decat eroi!a dar care crea$a i!ca de*e!de!ta. Ideea este sa a-ute co!sumatorul sa elimi!e tre*tat eroi!a i! acelasi tim* cu i!de*artarea !ecesitatii de a gasi drogul L*e stra$iM. U! drog tratame!t rece!t4 !altre0o!a4 !u crea$a de*e!de!ta si actio!ea$a *ri! +locarea ec i,ale!tului Li!altME deaseme!ea !u *oate %i %olosit de *ersoa!e cu *ro+leme de %icat4 care su!t de o+icei su+ de*e!de!ta.

1.Co!clu$ii
/oate drogurile des*re care am discutat au e%ecte *ro%u!de asu*ra SNC si orice i!di,id *oate de,e!i de*e!de!t %i$ic sau *si ologic de oricare di!tre acestea. Fa*tul ca *a!a si ele,ii de 11)12 a!i co!suma droguri este e0trem de i!gri-orator !u !umai *e!tru ca ca acestea a%ectea$a SNC care este i! *rocesul de de$,oltare4 ci si *e!tru ca o im*licare tim*urie i! co!sumul de droguri *re,esteste o %olosire e0te!si,a a drogurilor mai tar$iu. Asta i!seam!a ca 13

co!sumul u!ui drog ,a duce i! mod i!,aria+il la co!sumul altor droguri i! serie. Ele,ii se o*resc la di%erite stadii ale co!sumului. <Na!del412.&?. Aceasta teorie a Otram+uli!eiM catre co!sumul de droguri a %ost criticata4 i!trucat ma-oritatea *ersoa!elor ti!ere care co!suma mari-ua!a !u co!ti!ua cu co!sumarea drogurilor OdureM. Nu e0ista u! a!umit ti* de *erso!alitate asociat cu co!sumul de droguri. Oame!ii i!cearca drogurile di!tr)o multime de moti,e4 cum ar %i curio$itatea4 dori!ta de a trai o !oua stare de co!stii!ta4 de a sca*a de durerea %i$ica sau de !eca$uri4 ori *ur si sim*lu de a se eli+era de *lictiseala.

2.3i+liogra%ie

1"

) ita !. "tkinson, ichard C."tkinson, #d$ard #.%mith, &ar'l (.)em, *Introducere in psihologie+ -)runa ,ani, "ugusto -almonari, *.anual de psihologia comunitatii+ ) tt*:KKPPP.de*e!de!ta.roKdrogQ eroi!a. tm ) tt*:KKPPP.s%atulmedicului.roK'or%i!omimetice))Eu%orice)si) stu*e%ia!teK eroi!aQ"2(1 ) tt*:KKe!.Pi@i*edia.orgKPi@iKHeroi!a

1#